Muotoja 2022

Page 1

www.arcticdesignweek.fi

1/2022 · Arktinen muotoilu- ja kaupunkifestivaali Rovaniemellä 21.–27.3.2022

Talvinen juhlaviikko avaa kevään Rovaniemellä

Arctic AHA!

ÄÄRI Messut

Attention!

sivu 3

sivu 12

sivu 5

vastuullisia menestys­tarinoita

Keskellä kaupunkia

Koko kansan rauhankonsertti Lordilla

MITEN MENESTYTÄÄN VASTUULLISUUSTEOILLA! Arctic Aha! Foorumi 24.–25.3.2022. Arktikumissa tai verkossa. LUE LISÄ Ä :

arcticdesignweek.fi/ohjelma/arctic-aha/


2

Taina Torvela

Muotoilupäällikkö, Business Rovaniemi Arctic Design Week Arctic Design Capital

City täynnä ohjelmaa ja muotoilua! Viihtyvyys, käytettävyys ja kestävyys ratkaistaan muotoilijan työpöydällä

M

eille asiakkaille hyvin toi­ miva tuote ja palvelu, viihtyisä tila tai miljöö, virkistävä kulttuuriohjelma, ympäristöllisesti kestävä materiaalivalinta ovat tärkeitä ostopäätöskriteerejä. Ilman ammattitaidolla toteutettua muotoilua tuottajan tarjonta ei kohtaa odotuksiamme. Emmekä asiakkaana saa rahoillemme riittävästi vastinetta. Yrityksille ammattimaisella muo­ toilulla varmistetaan brändin erilaistaminen sekä tuotteiden ja palveluiden menestyminen kilpailulla markkinoilla. Muotoilun strategisella osaamisella onnistutaan kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kasvussa.

ARKTINEN MUOTOILU POHJAUTUU KESTÄVÄN KEHITYKSEN ARVOIHIN Arktisen muotoilun tehtävä on tukea arktisen alueen kestävää kehittämistä. Älykkään arktisen muotoilun ansiosta ihmiset ovat aina selviytyneet arktisissa ääriolosuhteissa ja haastavina aikoina. Meillä täällä pohjoisessa on erityinen intressi kehittää toimintojamme vastuullisesti, kestävästi ja eettisesti. Muotoilun tehtävä on auttaa ihmisiä ja toimijoita onnistumaan em. arvoihin nojautuen. Arctic Design Weekin tehtävä on nostaa vuosittain valokeilaan arktisen alueen vastuullinen muotoiluosaaminen sekä muotoilulliset mestariteokset.

ARKTINEN JUHLAVIIKKO PURSUAA OHJELMIA Rovaniemen kaupunkistrategia korostaa Rovaniemen asemaa arktisena pääkaupunkina. Rovaniemen arktisen imagon kannalta on tärkeää luoda arktiseen erikoisosaamiseen ja -tietoon liittyviä sisältöjä. Talvista juhlaviikkoa, maailman pohjoisinta muotoiluviikkoa, Arctic Design Weekkoa on juuri tähän rooliin muotoiltu ja kehitetty viimeiset kolme vuotta. Koko viikko pursuaa ohjelmia ja koettavaa kaupunkilaisille, matkailijoille, yrittäjille ja opiskelijoille. Yli 180 ohjelmaa yli 300 toimijan toimesta. Tavoitellen yli 10 miljoonan ansaittua näkyvyyttä. Arctic Design Week osana ympärivuotista Arctic Design Capital –pääteemaa on profiloiva yhteistyön vahvistaja Lapin korkeakouluja kaupunkikonsernin välillä luoden vaikuttavan arktisen alustan. Design Week on kansainvälisesti jo tunnettu käsite. Arctic Design Week on osa globaalia Word Design Week –verkostoa ja siksikin Arctic Design Weekillä on suuri potentiaalia kehittyä kansainvälisesti merkittäväksi arktiseksi areenaksi, joka vahvistaa alueen kansallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta. Haluan kiittää kaikkia osaavia yhteistyökumppaneitamme. Nautitaan muotoilun esteettisyydestä ja eettisyydestä. Tehdään Arctic Design Weekistä entistä palkitsevampi mestariteos!

Vastuullinen ja viisas Tunturipöllö!

Jokainen foorumilainen osallistuu soiden ennallistamiseen Arctic Design Weekin taustalla on lopulta kysymys kollektiivises­ta uudistumisen tarpeesta ja pyrki­ myksestä kehittää sellaisia ratkaisuja, käytänteitä ja toiminta­­ malleja, jotka ovat linjassa myös vastuullisten ja kestävien arvojen kanssa, ja edistävät yhteistä hyvää. Siksi vastuullisuus on kansainvälisen muotoiluviikon pitkäkestoinen kattoteema - Myös jokainen muotoilufoorumin osallistuja tulee osaksi vastuullista yhteisöä. Käytössämme on kompensaatiojärjestelmä, jonka avulla jokaisen vieraamme

hiilijalanjälki kompensoidaan suomalaisen luontokohteen hyväksi. Käytännössä jokaisen foorumiin osallistujien osallistumismaksusta ohjataan Pohjois-Suomen soiden entisöintiin. Vastuullisuutta osoittaa myös paperittomuus, sillä kaikki foorumipalvelut hoidetaan mobiili- ja digipalvelujen avulla, sanoo Arctic Design Weekin tuottaja Taina Torvela, Business Rovaniemeltä - Vastuullisuus ei ole vain elinehto. Se on uuden menestyksen mahdollisuus pienellekin yritykselle, jatkaa Torvela

21.-27.3.2022

ÄÄRI ARCTIC DESIGN EXPO

ARCTIC DESIGN WEEK

Kalotinlinnassa 26.-27.3.2022

ON KAIKKEA TÄTÄ KÖÖKKI ARKTINEN MAKUFESTIVAALI Paikallisissa ravintoloissa 21.-27.3.2022

WWW.ARCTICDESIGNWEEK.FI

ARCTIC AHA! FOORUMI FOORUMI

Arktikumissa ja verkossa 24.-25.3.2022

Uhanalainen tunturipöllö, Arctic Snowy Owl, on osa haavoittuvaa arktisen herkkää ekosysteemiä. Tämä kaunis koko arktisen alueen vaelluslintu on Arctic Design Weekin, maailman pohjoisimman muotoilutapahtuman päätunnushahmo. Se kertoo vastuullisesta, käytännöllisyyttä arvostavasta arktisesta muotoilusta. Se kiinnittää huomioimme teemoihin, jotka vaativat meiltä yhteisöinä viisaita valintoja ja tutkittuun tietoon perustuvia päätöksiä.

Arctic Design Week solminut yhteistyön Hiilipörssin kanssa, kohteena Pohjois-Suomen soiden ennallistaminen. "Suomen luonnonsuojeluliiton Hiilipörssi on ojitettujen soiden ennallistamisen palvelu.Hiilipörssin tavoitteena on turvata Suomen suurimman hiilivaraston säilyminen, paran­taa luonnon monimuotoisuutta sekä auttaa vesistöjä puhdistumaan. Ojitetun suon ennallistaminen

pysäyttää turpeen hajoamisen ja hiilivuodon ilma­kehään luoden samalla elin­tilaa monille kasveille ja eläimille sekä tuoden vesistöhyötyjä. Hiilipörssin ennallistus­työ on kokonaisvaltainen ja pit­käaikainen ilmastoteko. Voit lukea työstämme lisää www.hiiliporssi.fi."

Muotoilu on paremman menestyksen voima!

ARKTISTA VIMMAA KAUPUNKIFESTIVAALI

Tunturipöllö siivittää vastuullisuusarvojamme!

Muotoiluviikon ympäristöjärjestelmä valmis Olemme rakentaneet Ekokompassi –ympäristöjärjestelmää kesästä 2021 alkaen. Nyt Arctic Design Weekille on valmistunut vastuullista toimintaa edistävä ympäristöohjelma, joka auktorisoidaan viikolla 12. Suomen Luonnonsuojeluliiton Ekokompassi –ympäristöjärjestelmä on ensimmäinen vaihe muotoiluviikon vastuullisuustyötä, joka tähtää Sustainable Travel auktorisointiin.

Design by Mikko Selin/Seven-1


3 FOORUMIT

GLOBAL DESIGN TALKS 2022

Arctic Design Weekin aloitteesta käynnistyy myös kansainvälinen keskustelusarja “Global Design Talks” yhteistyössä kahden eurooppalaisen designviikon kanssa. ”Asiantuntijat ja yritykset pääsevät myös muiden maiden designviikkojen järjestämissä keskustelusarjoissa etsimään ratkaisuja meitä ja maailmaa puhuttaviin valtaviin haasteisiin”, toteaa Tahkokallio.

1. Arctic Design Week, Finland 25 March 2022 Launch of Global Design Talks during Arctic AHA! Dialogue 4 Theme: Reconnecting with Nature. 2. Munich Creative Business Week, Germany 17 – 18 May 2022 Theme: Need for long-term, life-cycle thinking in the industrial ecosystem

Tutustu tekijöijin s. 22

3. Biennale International Design de Saint-Étienne, France 10 June 2022 Theme: Prioritising places and people that need it the most

Arctic AHA! –Foorumit 24.-25.03.2022 Kaksi päivää – neljä dialogia – useita ratkaisuita! Arktikumissa tai verkossa.

AJATUKSIA HERÄTTELEVIÄ

dialogeja yrityksille ja yhteisöille Arctic Design Week -tapahtuman foorumi on tarkoitettu niin yrittäjille ja yhteisöille kuin asiantuntijoille ja kehittäjille, jotka haluavat olla suunnittelemassa kestäviä ja vastuullisia ratkaisuja.

M

iltä kuulostaisi osallistua dialogiin yhdessä sähköautoyhtiö Polestarin vastuullisuusjohtajan kanssa? Tai entäpä saada uusia ideoita ja keinoja toimia kestävämmin? Pian se on mahdollista, kun arktinen muotoiluviikko Arctic Design Week saapuu Rovaniemelle 14. kerran.

Viikon kestävä muotoilutapah­ tuma rakentuu kolmesta eri pääpilarista ja yksi niistä on mielenkiintoinen ja ajatuksia herättelevä Arctic AHA! -foorumi, joka järjestetään 24.–25.3.2022. Foorumin neljä dialogia seuraavat koko ADWn teemaa Inspiring Awareness, mutta keskustelujen läpikulkeva teema on Reconnecting with Nature. – Perimmäinen tavoitteemme on tukea yhteiskuntien ja yritysten menestystä. Menestys tarkoittaa sitä, että me Euroopassa saavutamme kunnianhimoisen tavoitteemme olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä, ja että kykenemme yhdistämään tämän niin Suomen kuin Lapin yritysten tavoitteisiin, AHA! -foorumin moderaattori Päivi Tahkokallio esittelee. – Ilmastonmuutoksen hillitseminen on välttämättömyys, mutta se kannattaisi nähdä mahdolli­ suutena uhan sijaan. Jotta mahdollisuuteen voi tarttua, on muutos ymmärrettävä paremmin.

Pohjoisen Muotoilun Teesit julkaistaan Arctic AHA! -foorumin yhteydessä pe 25.3. klo 14 Arktikumissa. Pertti Sirviön sovittamat teesit esittää Mieskuuro Huutajat.

Ja juuri tähän pyrimme neljällä dialogilla: maailman ymmärtämiseen puheenvuoro kerrallaan, Tahkokallio summaa hymyillen.

AJATUKSIA HERÄTTÄVIÄ KESKUSTELUJA Tänä vuonna Arctic Design Weekin jokainen dialogi on puolentoista tunnin mittainen ja niiden välissä pidetään kahvitteluhetket, joissa osallistujat pääsevät keskustelemaan foorumien teemoista vapaamuotoisesti. Keskustelut järjestetään paikan päällä Arktikumissa sekä verkkoyhteyksin. Ensimmäinen dialogi pidetään suomeksi ja foorumin asiantuntijoina toimii viisi pohjoisen alueen eri toimialojen pientä ja keskisuurta yritystä, jotka ovat jo tehneet ilmastonmuutoksen hallintaan liittyviä toimia: Beyond Arctic, Haurun Jäteauto, Kaleva Media, Lapuan Kankurit, Pohjaset, ja Vaatelaastari (Oikiat Design). Loput kolme dialogia pidetään englanniksi. – Toisessa dialogissa on tarkoituksena miettiä, millä tavoin yritykset voivat toimia kestävästi Lapin kaltaisilla alueilla. Keskustelussa ovat mukana mm. saman tyyppiset alueet Italiasta, Kreikasta ja Portugalista. Kolmas dialogi keskittyy The New European Bauhaus -aloitteen kokonaisuuteen ja yli rajojen tehtävään yhteistyöhön, Tahkokallio esittelee. Neljännen ja viimeisen dialogin tarkoituksena on katsoa eteenpäin ja miettiä, mitä huulilla on tällä het­kellä ja mahdollisesti tule­ vaisuu­dessa. Samalla se on myös uuden Global Design Talks -sarjan lanseeraus. Mukana on raudankovia asiantuntijoita, kuten Polestarin vastuullisuusjohtaja Fredrika Klarén, EU:n KIC-ilmastoryhmän johtaja Lisa Lang, kolumbialais­ syntyinen, Hollannissa työskentelevä muotoilijalupaus Simón Ballen Botero sekä Tanskan Unicefin hallituksen puheenjohtaja, entinen kulttuuriministeri Elsebeth Gerner Nielsen. – Tavoitteena on, että keskustelu olisi mahdollisimman osallis­ tavaa, tasavertaista ja vuorovaikutteista, ja että verkostoitumista ja tietojen vaihtamista tapahtuu. Haluan madaltaa osallistumiskynnystä ja korostaa sitä, että osallistujat ovat yhtä paljon asiantuntijoita kuin kutsutut asiantuntijatkin, Tahkokallio tähdentää. – Lämpimästi tervetuloa Arctic AHA! -muotoilufoorumiin ja sen herätteleviin keskusteluihin!


4 ARKTISTA VIMMAA

”Ilahduttavaa on, että pääsemme ensimmäistä kertaa luomaan juhlaviikolle oikein kunnon festivaalikeskuksen. Paikkana toimii monelle paikalliselle tuttu Alaruokasen talo”, Arktinen Vimma kaupunkifestivaalin tuottaja Niina Oinas ja Arctic Design Weekin tuottaja Taina Torvela iloitsevat historiallisen talon edustalla.

POHJOISTA KULTTUURIA KAIKILLE AISTEILLE Arctic Design Week on arktisen muotoilun monipuolinen juhlaviikko, jossa osallistuja pääsee nauttimaan paikalliskulttuurista, jakamaan näkemyksiä vastuullisesta bisneksestä ja tekemään vuoden arktisimmat design-löydöt.

F

oorumeita, muotoilu- ja bisnestapahtumia sekä taidetta ja kulttuuria. Yhdessä näistä kaikista muodostuu Arctic Design Week, maailman pohjoisin muotoilu- ja vaikuttajafoorumi sekä kaupunkifestivaali. – Arctic Design Week kerää niin yrittäjiä, muotoilijoita kuin kaupunkilaisiakin yhteen nauttimaan paikallisesta kulttuurista ja taiteesta. Osallistuminen on siten varmasti aisteja herättelevä, ja antaa paljon ihasteltavaa ja ajateltavaa tapahtuman kävijöille kuin osallistujillekin, esittelee Arctic Design Weekin tuottaja Taina Torvela Business Rovaniemestä.

FESTIVAALIKESKUS KESKUSTASSA Arctic Design Weekin aikana järjestettävä Arktista Vimmaa -kaupunkifestivaali toteutuu tänä vuonna pieninä työpajoina, inspiroivina tapahtumina ja yllättävinä taidekohtaamisina ympäri kaupunkia. Tämä ADW:n paikalliseen taiteeseen ja kulttuuriin keskitty-

vä ohjelmisto pitää ensimmäistä kertaa pääpaikkanaan Alaruokasen taloa, yhtä Rovaniemen vanhimmista rakennuksista. – Kaupunkifestivaalin ajan tämä 1860-luvulla rakennettu miljöö tarjoilee taidetta ja kulttuuria niin paikallisille kuin matkailijoillekin. Kovin moni kaupunkilaisistakaan ei ole päässyt käymään talon sisällä, koska se on usein auki vain tilauksesta. Kuka tahansa on tänne tervetullut aistimaan kaupunkifestivaalin henkeä. Ovet ovat avoimet koko viikon ajan, Arktinen Vimma kaupunkifestivaalin tuottaja Niina Oinas toteaa hymyillen. Kaupunkifestivaalin aikana voi löytää aisteja avartavia sisältöjä ympäri kaupunkia. Alaruokasen talossa voi viikon aikana kokea muun muassa Meri Nikulan ääniperformanssin, muotoilijataiteilija Minna Koveron korutaidetta ja Taito Lapin käsityöpajoja.

KAUPUNKI VAHVASTI MUKANA Talvisen juhlaviikon kulttuuritarjonta täydentyy tänä vuonna

entisestään, kun kulttuuritoiminnallaan mukaan on tulossa myös Rovaniemen kaupungin vapaaajan palvelut. Heidän kauttansa järjestyy kulttuuriesityksiä ja -tapahtumia niin kirjaston, teatterin, taidemuseon kuin kamariorkesterinkin kanssa yhteistyössä. – Kaikki kaupungin kulttuuriyksiköt ovat lähteneet mukaan Arctic Design Weekin ohjelman suun­ nitteluun tänä vuonna. Tuomme mahdollisimman monipuolista kulttuurisisältöä värittämään isoa muotoiluviikkoa, Rovaniemen kaupungin palvelualuepäällikkö Merja Tervo kertoo iloiten. – On hienoa, että meillä Rovaniemellä järjestetään kaksi vahvaa kaupunkifestivaalia: syyskuuussa Rovaniemi-viikko ja maaliskuussa Arctic Design Week, jolla on kaiken lisäksi niin kansainvälinen kuin paikallinenkin leima, Tervo toteaa. – Olemme eläneet poikkeuksellista aikaa jo pitkään, joten annetaan kulttuurin kutittaa maaliskuussa kaikkia aistejamme, Tervo summaa hymyillen.

Alaruokasen talossa (os. Valtakatu 8) on avoimet ovet koko Arktisen muotoiluviikon ajan ja lisäksi talossa järjestetään monenlaista ohjelmaa. Tule tutustumaan, kokemaan ja ihastumaan! Maanantai 21.3.2022 klo 14.00 – 17.00 Valtakunnalliset Kotiseutupäivät Rovaniemellä 2022 Pop-Up, Rovaniemen kaupungin kulttuuritoimisto Tiistai 22.3.2022 klo 17.30 – 19.00 Vapaa pääsy! Taide ja kaupunkisuunnittelu - Keskustelutilaisuus Riikka Vuorenmaa & co

Lauantai 26.3.2022 klo 12.00 – 14.00 Serieeni vierailee Vapaa pääsy! Lauantai 26.3.2022 klo 14.00 – 16.30 Joogaa & luovaa maalausta, Mari Riikonen, 20€ Ilmoittautuminen: mari.m.riikonen@gmail.com

Keskiviikko 23.3.2022 klo 11.00 – 17.00 Taitolappi työpajat

Sunnuntai 27.3.2022 TAIDE & SISUSTUSTUOTTEET Myyntipiste

Torstai 24.3.2022 Avoimet ovet klo 11.00 – 17.00

KOKO VIIKON AJAN: Alaruokasentalo, Valtakatu 8 Avoimet ovet klo 11.00 - 17.00

Perjantai 25.3.2022 klo 17.30 – 19.00 Äänimeditaatio-konsertti, Meri Nikula 35€ /hlö Ilmoittautumiset: meri.nikula@gmail.com

NÄYTTELYT: Luova matkailu avartaa sekä Mielikuvituslinnut, korutaidenäyttely


5 ARKTISTA VIMMAA

ARKTISTA VIMMAA HIGHLIGHTS pursuaa taidetta ja paikalliskulttuuria!

Fashion & Music Event for Peace

AVAJAISET Sivistyslautakunnan kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalkintojen jakaminen ma 21.3.2022 klo 14.00 kirjasto, Lapponica sali Arctic Opening Ceremony Open-Air Ma 21.3.2022 klo 19 – Pilke Arktikum Aukio maksuton

Tutustu tekijöijin s. 22

NÄYTTELYT & TAIDE

27.3.2022 klo 18-21 Lordin aukio Me haluamme maailmalle rauhan. Näytetään se. Yhdessä!

Luova matkailu avartaa -näyttely ma – su 21.–27.3.2022 klo 11–17 Alaruokasentalo, Valtakatu 8 Karismaattinen megafauna: Lintuja ja nisäkkäitä Lapin maakuntamuseon kokoelmista ma – su 21. – 27.3. Arkikum/Lapin maakuntamuseo Patched Soil – Paikattu Maa (rovaniemi.fi) ma – su 21. – 27.3.2022 Rinteenkulma, Koskikatu 25 Taide ja kaupunkisuunnittelu -keskustelutilaisuus ti 22.3.2022 17.30 – 19.00 Alaruokasentalo

ELOKUVAT & TEATTERI VALHALLA -elokuvanäytös ti 22.3.2022 klo 16.00 – 17.45 Arktikum Vikke Nilo - ihminen! la 26.2.2022 klo 13.00 – 15.45

Rovaniemen teatteri

Ida Elina

Panimomestari pe 25.3.2022 klo 18.00 – 18.45 Kuru Lounge, Valtakatu 21

TYÖPAJAT Keramiikkalautanen työpaja to 24.3.2022 15.00 – 16.00 Studio Lieste, Laajakaista 3 c Abstraktin intuitiivisen maalauksen työpaja ti 22.3.2022 17.00 – 19.30 Kauppakeskus Revontuli Meditatiivinen Konsertti / Hoitava Äänimatka pe 25.3.2022 17.30 – 19.00 Alaruokasentalo, Valtakatu 8

MUSIIKKI

Mr. Lordi & The Bilebändi

Lapin Kamarimusiikkiorkesteri: Alkukevään tunnelmissa to 24.3.2022 klo 19.00 – 21.00 Korundi-sali Vuosi 91- kirjoita se postikorttiin pe 25.3.2022 19.00 – 20.00 Sirkus Taika-aika, Lampelankatu 23 Arctic Festival & Fashion Show su 27.3.2022 klo 18 – 21 Lordin aukio

maksuton

LUONTO Kaiken kansan Talviulkoilupäivä la 26.3.2022 12.00 – 14.00 Sairaalaniemi Korkalovaara, Hillapolku 9

Arctic Fashion Show

Revontulijooga pe 25.3.2022 20.00 – 21.00 Ounasvaara

PÄÄTÖSJUHLA LORDILLA

Tutustu tekijöijin s. 22

ATTENTION! Fashion & Music event for Peace Su 27.3.2022 klo 18 – 21 Lordin aukio maksuton Koko perheen ulkoilmaohjelmassa mm. Lordi&The Bilebändi, Ida Elina, muotinäytös, Cafe Linna ja Santa's Pizza & Burger

JA PALJON MUUTA! KATSO: www.arcticdesignweek.fi tai www.rovaniemi.fi/tapahtumakalenteri

Juhlaviikon päätöstapahtumassa on tarjolla lämpimiä juomia ja pikkupurtavaa. Tarjoilusta vastaavat Cafe Linna ja Santa´s Pizza & Burger.

VAPAA PÄÄSY Tilaisuus myös live-streamataan

Design by Jutta Luukkonen

Valokävely ti 22.3.2022 20.00 – 21.00


6 Tutustu tekijöijin s. 22

Tänä vuonna alueen yritykset ja toimijat ovat lämpimästi tervetulleita Korundissa järjestettävään Awards Night -verkostoitumistapahtumaan ke 23.3. Kuva on otettu palkintojenjaosta viime vuodelta 2021.

AWARDS NIGHT 23.3.2022 klo 18–21 Korundi • Sisältää Cocktails &

viinitarjoilun ja ohjelman

• Juhlaohjelmassa esiintyy mm. kirjailija-muusikko Niillas Holmberg

• Awards Night toteutetaan

yhteistyössä BRP Finland Oy:n kanssa.

Ilmoittaudu mukaan 17.3.2022 mennessä! JURY Muotoilualan asiantuntijat: Arni Aromaa, teollinen muotoilija, CEO Pentagon Design Heikki Hepoaho, arkkitehti, tiedekeskuksen päällikkö, Metsähallitus Kirsi Svärd, teollinen muotoilija, asiakkuusvastaava Business Joensuussa yrityskiihdyttämö ACCELERATE:ssa Päivi Tahkokallio, CEO Tahkokallio Design+, juryn puheenjohtaja

Muut juryn kutsutut jäsenet:

MUOTOILUPALKINNOT KANNUSTAVAT PANOSTAMAAN MUOTOILUUN Tänäkin vuonna Arctic Design Weekillä jaetaan tunnustuksia muotoilun parissa työskenneille yrittäjille, muotoilijoille ja opiskelijoille. Ilmoittaudu nyt mukaan palkintojuhlaan ja tule kuulemaan kiinnostavia tarinoita muotoilutekojen takaa.

A

rctic Design Weekin yksi päätapahtumista, Awards Night, on juhlallinen verkostoitumistapahtuma, jossa parhaat muotoilun käytänteet palkitaan näyttävän kulttuuriohjelmiston kera. Tilaisuutta emännöi Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio. – Haluamme nostaa näkyville muotoilutekoja ja -tahoja, jotka ovat hyödyntäneet muotoilua laadukkaasti ja johdonmukaisesti. Tarkoituksenamme ei ole palkita ainoastaan niitä, jotka jo kaiken

osaavat, vaan kannustaa myös niitä, jotka haluavat oppia lisää, juryn puheenjohtaja Päivi Tahkokallio esittelee. Tapahtumassa palkitaan Vuoden arktinen muotoiluintensiivinen yritys 2022 ja Vuoden arktisen muotoilun opiskelija 2022. Lisäksi Arktisen Muotoilun Elämäntyö -huomionosoitus jaetaan pitkäjänteisestä ja uraauurtavasta työstä, jossa muotoilu on keskeisessä roolissa. Tämän palkinnon ovat aikaisemmin saaneet muuan muassa keramiikkataiteilija Anu Pentik ja

saamelaismuotoilun, duodjin taitajat Petteri ja Ilmari Laiti. – Myös yleisö pääsee osallistumaan Vuoden arktinen muotoiluintensiivinen yritys -äänestykseen 14.–20.3. ADW:n nettisivuilla, Tahkokallio huomauttaa.

MUUTOKSIA JA UUDISTUKSIA Arctic Design Weekin muotoilukilpailu on jo perinne talvisella juhlaviikolla ja se on pysynyt suhteellisen paikallisena luonteeltaan. Tarkoituksena olisi kuitenkin

kehittää Awards-kokonaisuutta eteenpäin ja palkintokonseptia jopa kansainvälisemmäksi. Ensimmäinen askel kohti uutta konseptia otettiin viime vuonna, kun sitoutumaton jury koottiin Advisory Boardin kutsumana. Kuuden henkilön palkintoraati on rakennettu muotoilualan asiantuntijoista sekä alan ulkopuolelta tulevista henkilöistä. – Jokainen asiantuntija tuo oman erikoisalansa ja osaamisensa mukaan keskusteluihin ja valintaprosesseihin. Näin kokonaisuudessa säilytetään hyvä perspektiivi, Tahkokallio kertoo. Yksi juryn asiantuntijajäsenistä on teollinen muotoilija Arni Aromaa (MA, IDBM), joka on monialaiseen muotoiluun erikoistuneen Pentagon Designin perustaja-

ATTENTION! Fashion&Music event for Peace SU 27.3. alkaen klo 18 Lordin aukio sekä striimattuna live-lähetyksenä Muotinäytöksessä mukana mm. nämä yritykset: AIRAMO DESIGN www.airamo.fi ARCTIC DESIGN SHOP www.articdesingshop.business.site BAUTYJULIANAG Instagram FASHION MODEL AGENCY www.fashionmodel.fi & www.nettimallikoulu.fi

IRENE KANGASNIEMI & HORNWORK www.hornwork.fi

SANTA'S HOTEL RUDOLF www.santashotels.fi

TREDONNE www.tredonne.fi

LAPIN YLIOPISTO www.ulapland.fi

SANTA'S HOTEL SANTA CLAUS www.santashotels.fi

VILJAVA www.viljavadesing.com

UPEA COMPANY OY www.upeashop.fi

SMUK SHOP www.smukshop.fi

SAMEISING www.sameising.fi

SOKOS ROVANIEMI www.sokos.fi

VUURRAN www.vuurran.fi WIGEL REINDEER LEATHER www.wigel.fi

Järjestäjä: Business Rovaniemi & Visit Rovaniemi /Fashion Model Agency

Liisa Ansala, CEO Lapin Kauppakamari Riikka Knuuti, vastuullisuus- ja viestintäasiantuntija, Anglo American

osakas, toimitusjohtaja ja Creative Director. – Odotan innolla kiinnostavia keskusteluja ja uuden oppimista arktisen muotoilukilpailun juryn jäsenenä. On hienoa, että pääsen tehtävässäni tuomaan myös ulkopuolista näkökulmaa, Aromaa toteaa. Niin Tahkokallion kuin Aromaankin mielestä on erittäin tärkeää, että kilpailu pyrkii ensisijaisesti kannustamaan, nostattamaan ja voimaannuttamaan osallistujia. – Voimme varmasti jokainen oppia palkittujen henkilöiden tarinoiden ja esimerkkien kautta muotoilun tärkeydestä ja hyödyistä sekä siitä, kuinka se luo lisäarvoa ja menestystä eri alan yrityksille ja toimijoille.


7

Designintensiivinen ja innovatiivinen BRP mukana Arctic Design Weekin päätapahtumassa Innovatiivisuus ja muotoilu ohjaavat designintensiivisen yrityksen toimintaa

B

RP luo uusia ja innovatiivisia tapoja liikuttaa ihmisiä — maalla, lumella, asfaltilla, vedessä ja jopa ilmassa. Yritys on yli 75 vuoden kokemuksella maailman johtava motorisoitujen vapaa-ajan ajoneuvojen suunnittelija, kehittäjä, valmistaja, jakelija ja markkinoija. BRP työllistää maailmanlaajuisesti noin 15 000 henkilöä. Euroopan ainoa moottorikelkkatehdas sijaitsee Rovaniemellä, ja alueen suurimpana yksityisenä työnantajana Rovaniemen tehdas työllistää noin 500 henkilöä. Rovaniemellä valmistetaan Lynx ja SkiDoo moottorikelkkoja sekä Can-Am mönkijöitä. Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa on kaikkialla

osa BRP:n yhteiskuntavastuuta. Paikalliset korkeakoulut, Rovaniemen kaupunki sekä muut paikalliset toimijat ovat luontevia yhteistyökumppaneita. Sijainti Rovaniemellä mahdollistaa suomalaisen ja arktisen osaamisen ja muotoilun hyödyntämisen. Kaiken takana on halu mahdollistaa asiakkaille täydellinen ajokokemus. “Muotoilu on yhä merkittävämpi tekijä kelkkojen suunnittelussa teknisten ominaisuuksien rinnalla. Houkuttelevan ulkonäön lisäksi muotoilu vaikuttaa ratkaisevasti tuotteen ergonomiaan ja käyttöominaisuuksiin ollen täten yksi kokonaisvaltaisimpia asioita tuotteen suunnittelussa", Anssi Mustonen,

Senior Designer, BRP, kertoo muotoilun merkityksestä.

MAALISKUUN ARCTIC DESIGN WEEKILLÄ KÄYNNISTETÄÄN BRP:N VIIDES DESIGNKILPAILU Muotoilu ja innovatiivisuus ovat vahvasti osa yrityksen DNA:ta. BRP ja Arctic Design Week ovat tehneet yhteistyötä jo vuodesta 2011, jolloin BRP:n designkilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran. Aluksi BRP kutsui mukaan Lapin yliopiston teollisen muotoilun opiskelijat, sittemmin mukaan on kutsuttu designyliopistoja Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Kanadasta ja Yh-

dysvalloista. Kilpailun voittaja pääsee 4-6 kuukauden harjoitteluun Kanadan Valcourtissa sijaitsevaan BRP:n Design & Innovation Centre -keskukseen, jossa työskentelee yli sata muotoilun huippuammattilaista. Aiemmissa kilpailuissa mukana olleet opiskelijat ovat työllistyneet hyvin teollisen muotoilun alalle. Tämänkertaisen kilpailun tehtävänanto julkaistaan Awards Night -tapahtumassa, mutta odotettavissa on jälleen tulevaisuuden kestävään liikkumiseen ja muotoiluun tähtäävän laitteen suunnittelua. www.brp.com @BRPnews BRP:n lehdistötiedote Ranskaan avattavasta Design studiosta (helmikuu 2022): BRP announces expansion and new Design Studio in Europe


8

SUOMEN ENSIMMÄISET kokemuksen muotoilun asiantuntijat

Lapin yliopiston uudessa kokemuksen muotoilun koulutusohjelmassa yhdistyvät muotoilu ja matkailu. Tavoitteena on ymmärtää asiakkaan kokemusta. Teksti: Jaana Ojuva

I

valolaislähtöinen Annika Uurtamo on yksi Beyond Arctic -perheyrityksen perustajista. Yritys tarjoaa vastuullisia matkailun ohjelmapalveluita Rovaniemellä ja lähialueella. Muotoiluajattelu kiehtoi nuorta yrittäjää, ja hän hakeutui opiskelemaan kokemuksen muotoilua. Uusi koulutusohjelma yhdistää Lapin yliopiston kaksi vahvaa erityisosaamisen alaa: muotoilun ja matkailun. Mutta mitä se tarkoittaa? Onnistuneesti muotoiltu kokemus rakentuu useista paloista. Siitä, mitä aistimme. Siitä, mitä

Onnistuneesti muotoiltu kokemus rakentuu useista paloista.

Venla Valmu (vasemmalla) ja Annika Uurtamo aloittivat syksyllä 2021 ensimmäisinä kokemuksen muotoilun opiskelijoina. Annika opiskelee pääaineenaan yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa matkailututkimusta ja Venla taiteiden tiedekunnassa kokemuksen muotoilua. Kuva: Ville Rinne.

tuotteita ja palveluita meille tarjotaan. Siitä, mikä on toiminnan fyysinen ja virtuaalinen ympäristö. Ja siitä, miten tästä kaikesta viestitään. – Opiskellessani olen saanut uusia ideoita esimerkiksi tuotekehityksestä ja viestinnästä. Monet niistä olen vienyt työssäni suoraan käytäntöön, Annika kertoo. Muotoiluosaaminen tuo myös valinnanvapautta tulevaisuuteen. – Uuden osaamisen ja verkostojen myötä näen helposti itseni työskentelemässä myös muualla kuin matkailussa. Ajatuksen laajenevista uramahdollisuuksista jakaa helsinkiläinen Venla Valmu, joka on jo vuosia työskennellyt kulttuuritapahtumissa graafikkona. Molemmat naiset uskovat, että kahden tiedekunnan opintoyhdistelmä on kullanarvoinen. – Opinnot luovat pohjan poik­ keuksellisen monipuoliselle asiantuntijuudelle - meillä on mahdollisuuksia mihin vain, Venla toteaa.

Isommat vaatekoot ja kotimaiset materiaalit haastavat pikamuodin Lapin yliopisto ja italialainen Politecnico di Milano yhdistävät voimansa kestävän muotisuunnittelun opetuksessa. Teksti: Hanna-Mari Räsänen

V

aatteen iso koko takaa sukupuolettomuutta, mukavuutta ja käytännöllisyyttä, tietää muodin ja vaatetuksen professori Ana Nuutinen Lapin yliopistosta. – Koulutusyhteistyössämme näkyy, että kaikille vartalonmuodoille sopivat vaatteet voisivat jopa korvata halpamuodin. Siten, että ei yritettäisikään tehdä halvalla monen mallisia vaatteita. Pikamuodin tuotannossa ei oteta Nuutisen mukaan huomioon ihmisen muotoa, vaan tuote on hiottu nopeaan valmistusprosessiin sopivaksi. Halvalla tuotetut vaatteet myös rikkoutuvat nopeasti.

Kestävä muoti nojaa vaatteen ajattomuuteen ja pitkäikäisyyteen. Korona-aika on lisännyt klassikkomuotien suosiota. Se on Nuutisen mielestä tervetullut ilmiö. – Käytännöllisten vaatteiden arvostus kasvaa, kun ei ole tarvetta näyttäytyä, hän sanoo.

VILLA JA DIGITAALISUUS POHJOISEN VALTTEJA Nykyajan muotisuunnittelija on tietoinen ympäristövaikutuksista. Koulutusyhteistyössä mietitään materiaalien kestävyyttä, jätteen minimoimista, kestävää värjäämistä sekä vaatteiden elinkaarta.

Nuutinen kertoo, että kiinnostus kotimaisia materiaaleja kohtaan on alkanut kasvaa. Esimerkiksi villa on materiaali, jota on suotuisaa tuottaa pohjoisessa. Kylmässä ilmastossa lampaille kasvaa tuuheampi villa. – Suomen vanhoja kasveja pellava ja hamppua, sekä selluloosakuituja käyttämällä voi saada uusia ominaisuuksia villalle, joka mielletään helposti talvimateriaaliksi, kertoo Nuutinen. Pohjoisen muotisuunnittelun etuna on Nuutisen mukaan myös vahva kiinnostus digitaalisuuteen. – Se on keino olla päästöttömästi ja tehokkaasti yhteydessä muuhun muodin maailmaan.

Pikamuodin tuotannossa ei oteta huomioon ihmisen muotoa, vaan tuote on hiottu nopeaan valmistusprosessiin sopivaksi.

Tämän päivän muotisuunnittelijaopiskelijat ovat kestävän muodin edelläkävijöitä. Arkistokuva: Lapin yliopisto.


9

KOKEMUKSEN MUOTOILU

-koulutusohjelmasta valmistuneet asiantuntijat Koulutusohjelma yhdistää kahden tiedekunnan opinnot. Muotoilun opinnoissa suunnitellaan esimerkiksi asiakkaan matkailukokemukseen vaikuttavia ympäristöjä, viestinnällisiä tuotteita ja matkailupalveluja. Matkailun opinnoissa perehdytään esimerkiksi vastuulliseen matkailuun sekä matkailuun liittyviin syihin ja seurauksiin. Valmistuneet asiantuntijat työskentelevät esimerkiksi matkailupalvelujen ja -ympäristöjen sekä visuaalisen viestinnän suunnittelijoina, viestintäasiantuntijoina, näyttelysuunnittelijoina, palvelumuotoilijoina, matkailuhankkeen koordinaattoreina, kulttuuripalvelujen tuottajina, yrittäjinä tai tutkijoina. Syksyllä 2022 alkaviin opintoihin valitaan taiteiden tiedekuntaan 15 opiskelijaa ja yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan 10 opiskelijaa. Hae mukaan 16.–30.3.2022 opintopolku.fi -palvelussa.

Vain asiakas kokee terveydenhuollon koko hoitoketjun

Mira Alhonsuon mukaan palvelumuotoilu soveltuu hyvin terveydenhuollon kaltaisten monitahoisten palveluiden kehittämiseen, sillä sen käyttämät visuaaliset työtavat auttavat näkemään palvelun kokonaisuutena eri näkökulmista. Kuva: Marko Junttila.

Palvelumuotoilu auttaa tuomaan näkyviin terveydenhuollon palveluiden kokonaiskuvan sekä potilaiden ja omaisten kokemukset.

Palvelumuotoilu ottaa huomion

Teksti: Sari Väyrynen

keskipisteeksi asiakkaan

R

ovaniemeläinen perheenäiti kipaisee sairaalan poliklinikalla kontrollikäynnillä työpaikkansa lounastauolla. Samanlaiselle aamupäivän poliklinikka-ajalle Inarissa asuva huononäköinen yksinasuja on puolestaan joutunut etsimään kuskin ja lähtenyt kotoaan aamuyöstä. Muun muassa tällaisia esimerkkejä voi tulla esiin, kun terveydenhuollon palveluiden kehittämiseen otetaan avuksi palvelumuotoilu. – Palvelumuotoilu ottaa huomion keskipisteeksi asiakkaan tarpeet ja kokemukset palvelusta kokonaisuutena. Erilaisista lähtökohdista oleville asiakkaille samaksi mielletty palvelu voi näyttää hämmästyttävänkin erilaiselta, kertoo tutkijatohtori Mira Alhonsuo Lapin yliopistosta.

YHDESSÄ KEHITTÄMINEN AVAA SILMIÄ Palvelumuotoilija Mira Alhonsuo on tutkinut ja kehittänyt terveydenhuollon palveluita sekä alan

ammattilaisten että asiakkaiden näkökulmista. – Terveydenhuollon palveluissa on tyypillisesti lukuisia vaiheita, joita toteuttavat toisistaan erillään toimivat yksiköt. Asiakas – eli potilas ja hänen omaisensa – on ainoa, joka kulkee koko hoitoketjun läpi ja kokee palvelun kokonaisvaltaisesti, Alhonsuo sanoo. Jotta eri yksiköiden ja asiakkaiden näkökulmat tulisivat esiin, hyödynnetään palvelumuotoilussa usein niin kutsuttua yhteiskehittämistä. Käytännössä se voi olla esimerkiksi yhteisiä työpajoja terveydenhuollon ammattilaisille ja eri lähtökohdista oleville potilaille ja omaisille. – Osallistujille on usein silmiä avaavaa kohdata yhteisissä työpajoissa ihmisiä, joilla on erilainen sidos palveluun. Ihailtavan monet terveydenhuollon ammattilaiset ovatkin hoksanneet, kuinka juuri asiakkaan kokemuksia kuulemalla voidaan sujuvoittaa myös ammattilaisten työtä, Alhonsuo toteaa.

tarpeet ja kokemukset palvelusta kokonaisuutena

Palvelumuotoilua on alettu hyödyntää yhä enemmän terveydenhuollon kehittämisessä. Kuva: Fernando Zhiminaicela, Pixabay.


10

ASUKKAAN JA YRITTÄJÄN NÄKÖINEN JA KOKOINEN

ELÄVÄ KAUPUNKIKESKUSTA

Pasi Hiukka ja Petra Kurtti ja kahdeksan muuta yrittäjää ovat olleet mukana luomassa Rovaniemen elävä kaupunkikeskusta yhdistystä alusta saakka.

Rovaniemen kaupunkikeskusta saa uuden toimijan. Juuri perustettu Rovaniemen elävä kaupunkikeskusta ry kehittää jatkossa kaupunkikeskustaa yhdessä yrittäjien, asukkaiden, tapahtuma- ja kulttuurituottajien sekä Rovaniemen kaupungin ja sen konserniyhtiöiden kanssa.

K

aupunkikeskustan kehittämiseen on kaivattu ratkaisua pitkään ja juuri perustettu yhdistys on luotu Rokkekaupunkikeskustan kehittämistyön, yrittäjien ja eri sidosryhmien yhteisellä ponnistuksella. Yhdistyksen kautta lähdetään luomaan positiivista ja elinvoimaista kaupunkikeskustaa lisäämällä keskustan viihtyisyyttä ja elävöittämään tapahtumilla. Yhdistys toimii linkkinä eri toimijoiden välillä lisäten tiedonvaihtoa, ennakoitavuutta ja suunnitelmallisuutta. Yhdistys on aktiivisesti mukana kaupunkisuunnittelussa ja kehittämässä kaupunkia Rovaniemen kaupungin ja sen konserniyhtiöiden kanssa.

ELÄVÖITTÄMINEN Rovaniemen elävä kaupunkikeskusta ry toimii mahdollistajana, pyrkii elävöittämään kaupunkikeskustaa lisäämällä ja aktivoimalla tapahtumatuotantoa

Lordin aukio on ydinkeskustaa, mutta kaupunkikeskustan kehittämisessä on ajateltava laajemmin koko keskustan aluetta yhteistyössä eri tapahtumatuottajien kanssa. Tapahtumien järjestämistä pyritään helpottamaan neuvonnalla ja opastamalla, sekä kehittämällä lupahakuprosesseja ketterämmiksi. Yhdistys käy keskusteluja eri toimijoiden kanssa kaupunki-inf ran kehittämisen puolesta, jotta jatkossa tapahtumatuotannoille olisi myös paremmat puitteet, kuten löytyisi riittävästi sähköä ja olisi toimivampi vesi- ja viemärihuolto.

POSITIIVINEN KAUPUNKIKESKUSTA Kaupunkikeskusta tarvitsee tällä hetkellä positiivisempaa mielikuvaa ja imagoa, jota lähdetään kehittämään yhdessä jäsenyritysten kanssa. Yhdistys panostaa viestintään, korostaa kaupunkikeskustan hyvä puolia, nostaa esille erilaisia positiivisia kaupunkikeskustatekoja ja markkinoi aluetta niin asiakkaille kuin uusille yrittäjillekin.

Eri keskustan palvelujen löydettävyyttä parannetaan yhteismarkkinoinnilla, palvelukartoilla ja portaaleilla. Järjestetään erilaisia yhteisiä tempauksia ja tapahtumia keskustan elävöittämiseksi.

VIIHTYISYYS Viihtyisä kaupunkikeskusta kutsuu luokseen, saa ihmiset viihtymään ja viettämään aikaa keskustassa. Viihtyisyyttä tullaan lisäämään kasvattamalla kaupunkikeskustan vehreyttä yhdessä kaupungin viherpalveluiden kanssa. Kiinnitetään jatkossa entistä enemmän huomiota kukkaistutuksiin, tuodaan kaupunkikuvaan lisää istumapaikkoja ja luodaan erilaisia kaupunkitiloja. Korostetaan meidän kahdeksaa vuodenaikaa ja somistetaan keskustaa aina vuodenaikojen mukaan. Yhdistys on vahvasti mukana kaupungin kaupunkisuunnittelussa tuomassa oman näkemyksensä keskustan kehittämisen puolesta.

VAIKUTTAMINEN JA TIEDOTTAMINEN Yhdistyksen kautta jäsenet ja yhteistyökumppanit saavat paremmin äänensä kuuluviin Rovaniemen kaupungin, sen konserniyhtiöiden kuin poliittisten päättäjien suuntaan. Samalla lisätään tietoisuutta toiseen suuntaan, tiedotetaan keskustaan liittyvistä suunnitelmista ja päätöksistä, katujen kaivuutöistä, isoista tapahtumista jne. Yhdistys ottaa kantaa asioihin, jotka voivat heikentää keskustan elinvoimaa tai siirtää painopistettä

keskustasta pois. Samalla yhdistys on kehittämässä tulevaisuuden keskustaa ja mukana luomassa kaupunkikeskustavisiota. Rovaniemi on ansainnut aktiivisen keskustan ja me luomme sen yhdessä! LIITY MUKAAN KEHITTÄMÄÄN KAUPUNKIA rovaniemenkaupunkikeskusta.fi Toivottaa Miia Taivalantti toiminnanjohtaja, Rovaniemen elävä kaupunkikeskusta ry


11

KULTTUURI KUULUU KAIKILLE -seminaari pureutuu kulttuurihyvinvoinnin ja -ohjelmatyön ytimeen

Muuta Rovaniemen kaupungin kulttuuripalveluiden ohjelmaa osana Arctic Design Weekiä

R

ovaniemen kaupungin kulttuuritoimiston järjestämässä seminaarissa pureudutaan yhdessä kulttuuriohjelman ja kulttuurihyvinvointityön merkitykseen ja pohditaan minkälaisia kulttuuriohjelman 2021-2025 mukaisia tekoja kaupungissa on tehty. Kulttuurin vaikuttavuutta käsitellään alustusten ja pyöreän pöydän keskustelujen myötä kolmitasoisella lähestymistavalla: valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti. Valtakunnallisen tason alustukset tilaisuuteen tuo kulttuurihyvinvoinnin kehittäjä (Turun AMK) Anna-Mari Rosenlöf ja Kuntien kulttuuritoiminnan asiantuntija Taina Laitinen (Taike). Paikallista näkökulmaa edustaa kaupungin kulttuuritoimiston kulttuurituottajat, Sinikka Kyllönen (freelancer; soveltavan taiteen tekijä), sote-kentän äänenä Linda Kuusela, sekä kaikki paikalle saapuneet. Maakunnallista näkökulmaa yhteiseen pohditaan tuovat tuottaja Katariina Imporanta ja Taiteen edistämiskeskuksen erityisasiantuntija Tomi Aho. Yleisöä viihdyttää rovaniemeläinen kulttuurihyvinvoinnin airue Kunnan pojat. Keskustelua fasilitoi palvelumuotoilija Elisa Maljamäki. Kaikille avoin tilaisuus järjestetään Mondella keskiviikkona 23.3. klo 17 – 19 osana Arctic Design Weekin ohjelmaa.

KOTISEUTUPÄIVÄT 2022 POP UP Ma 21.3. klo 14 – 17 Alaruokasen talo Rovaniemi isännöi syksyllä 2022 Valtakunnallisia Kotiseutupäiviä yhdessä Kotiseutuliiton kanssa. Kulttuuriperintöön ja kotiseututyöhön keskittyvä monimuotoinen kaupunkifestivaali raottaa tulevia ohjelmasisältöjä ensimmäistä kertaa POP UP tapahtumassa Alaruokasen talolla.

Tanssitaiteilija Alpo Aaltokosken esitys “Ali & Alpo” nähdään Wiljamissa kulttuuritoimiston järjestämällä TÄ! -kulttuuriklubilla.

LAPIN KAMARIORKESTERI ALKUKEVÄÄN TUNNELMISSA To 24.3. klo 19, Kulttuuritalo Korundi Konserttia johtaa Tomas Djupsjöbacka. Konsertin kesto noin 2h. Konsertissa on väliaika. Tilaa väliaikatarjoilut ennakkoon, niin pääset nauttimaan rennosta väliajasta valmiiksi katetussa pöydässä. Liput Ticketmasterista. KARISMAATTINEN MEGAFAUNA - LINTUJA JA NISÄKKÄITÄ LAPIN MAAKUNTAMUSEON KOKOELMISTA Lapin maakuntamuseo, Arktikum Täytettyjen lintujen ja nisäkkäiden kokoelma koostuu lähes kolmestasadasta lajista täytettyjä eläimiä, joista suurimman osan ovat preparoineet Aarne Hellemaa (1905—1962) ja Veikko Salkio (1912—2006). Laaja kokoelma lahjoitettiin jo vuonna 1952 Rovaniemen kauppalalle, ja se liitettiin osaksi museon kokoelmia Lapin maakuntamuseota perustettaessa 1975.

JAZZIA JA TANSSITAIDETTA - KULTTUURITOIMISTON KLUBITOIMINTAA KYLILLÄ JA KESKUSTASSA Legendaarisen tanssitaiteilija Alpo Aaltokosken esitys “Ali & Alpo” nähdään Wiljamissa kulttuuritoimiston järjestämällä TÄ! -kulttuuriklubilla Arctic Design Weekin lauantaina 26.3. klo 18. Esitys on myös osa Rasisminvastaisen viikon ohjelmaa. Esityksessä arabialainen perinnemusiikki ja suomalainen nykytanssi kohtaavat sanattomassa dialogissa. TÄ! -kulttuuriklubi on Rovaniemen kaupungin kulttuuritoimiston erilaisia elämyksiä ja ihmetyksen aiheita tarjoileva esittävän taiteen klubi, jota järjestetään eri tapahtumakohteissa Rovaniemellä. Keskustan lisäksi kulttuuria voi matkata kokemaan myös kylille. Historiaa havisevan Apukka Resortin ovet avautuvat ensi kertaa uuden, tyylikkään kyläklubin Apukka Rootsin merkeissä. Tunnelmallisessa pirttiravintolassa virittäydytään jazzin tunnelmiin Panu Savolaisen Soivan Trion myötä. Yhtye ottaa kaikki sointivärit irti vibrafonin, harmonikan ja kontrabasson persoonallisesti soivasta kombinaatiosta. Musiikillisella matkalla pelkistetyt, kansanmusiikkivivahteiset jazzsävellykset nivou-

SIVISTYSLAUTAKUNTA JAKAA VUODEN 2021 KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALKINNOT Ma 21.3. klo 14 – 15, Rovaniemen kaupunginkirjasto Tilaisuudessa palkitaan vuonna 2021 ansioituneita paikallisia toimijoita. Jaossa ovat kulttuuripalkinto ja kulttuuritekopalkinnot, vuoden urheilija, vuoden seuratoimitsija, vuoden liikuntateko tai -tapahtuma sekä menestyneet urheilijat ja vuoden nuorisoteko. Tilaisuuden avaa ja palkinnot jakaa sivistyslautakunnan puheenjohtaja Mari Jolanki.

Aitta-ravintolassa virittäydytään jazzin tunnelmiin Panu Savolaisen Soivan trion myötä.

tuvat taidokkaaseen ja herkkään improvisaatioon. Vibrafonisti Panu Savolainen tunnetaan kenties parhaiten vuonna 2009 perustetusta Herd-triostaan. Pori Jazzin Vuoden taiteilijaksi vuonna 2010 valittu Savolainen on omien yhtyeidensä lisäksi esiintynyt muun muassa Helsingin kaupunginorkesterin, Sinfonia Lahden sekä UMO Helsinki Jazz Orchestran solistina. Iltaan voi ostaa paketin, joka sisältää konserttilipun, ruokailun ja bussikuljetuksen. Paketin osat ovat

ostettavissa myös erikseen. Apukka Roots: Panu Savolaisen Soiva Trio järjestetään lauantaina 26.3. klo 18 alkaen. Klubipaketti sis. konserttilipun, buffetillallisen ja bussikuljetuksen. Ostettavissa myös erikseen. Hinta 10€–30€ lipputyypistä riippuen. Illan ohjelmaa täydentää myös rovaniemeläinen jazzyhtye Terho Keskitapio Trio. Apukka Roots klubipaketti sis. konserttilipun, buffetillallisen ja bussikuljetuksen. Ostettavissa myös erikseen. Hinta 10€–38€. Lisätiedot www.rovaniemi.fi/ kulttuuritoimisto

KOLMEN KYLÄN PILKIT 2022 La 26.3. klo 10 – 16, Sinettä, Narkaus & Pöykkölä Pilkkimisen ja talvikalastuksen ystäviä hellitään Kolmen kylän pilkkitapahtumalla Sinetässä, Narkauksessa ja Pöykkölässä. Tarvitset mukaasi vain pilkin ja syötit sekä lämpimän vaatetuksen. Näyttelijä Martti Suosalo toimii Kolmen kylän pilkkien suojelijana. Lapin Vapaa-ajankalastajat ovat mukana tapahtumassa. HENRI HAGMANIN NÄYTTELY Rovaniemen taidemuseo, Kulttuuritalo Korundi Rovaniemen taidemuseo esittelee pohjoisen taiteen ilmiöitä ja tuo esille paikallisia taiteentekijöitä. Henri Hagman (s. 1974) on Rovaniemellä asuva taidemaalari. Näyttely julkaisuineen on hänen Lapin yliopiston Taiteiden tiedekuntaan valmistelemansa väitöskirjan taiteellinen osuus. Hagman tutkii teoksissaan ennen kaikkea abstraktin väriilmaisun ulottuvuuksia. Teosten ja tutkimuksen muita teemoja ovat viittaukset kulttuurihistoriaan sekä kysymykset taideteoksen ja taiteilijuuden olemuksesta.


12 MESSUT ÄÄRI Expo -messutapahtuman tuottajina toimivat suunnittelijat Paula Kouri ja Kate Salminen. "Olemme saaneet mitä hienoimpia brändejä mukaan tekemään tämän vuoden tapahtumaa.”

ÄÄRI EXPO TARJOAA KÄVIJÖILLEEN INSPIRAATIOITA JA UNIIKKEJA DESIGNLÖYTÖJÄ Aivan Rovaniemen ydinkeskustaan tuodaan Suomen ja koko pohjoisen Skandinavian kiinnostavimmat designbrändit saman katon alle. Mutta ketkä ovat oululaiset suunnittelijat Paula Kouri ja Kate Salminen, jotka ahertavat tänä vuonna messutapahtuma ÄÄRI Expon kulisseissa?

A

rkkitehdit, joita yhdisti syvä kiinnostus muotiin sekä haave tehdä lempeämpää tuotesuunnittelua. Näin oululaiset Paula Kouri ja Kate Salminen kuvailevat itseään aikana, jolloin tutustuivat toisiinsa edellisessä työpaikassa, jossa myös ystävystyivät. Pienten mutkien kautta ja muutaman vuoden pohdinnan jälkeen arkkitehtikaksikko päätti perustaa oman brändin töidensä ohessa. Talvella 2011 syntyi YO ZEN -tuotemerkki. – Seitsemän vuotta ehti mennä brändin perustamisesta, kun vihdoin päätimme ottaa harppauksen kohti yrittäjyyttä, Salminen muistelee. – Kiersimme tuohon aikaan myös kaikenkokoisissa messutapahtumissa, ja pian huomasimme, että Oulusta puuttui suurikokoinen designiin perustuva tapahtuma. Ideasta innostuneena päätimme perustaa oman ja annoimme sille nimeksi

Scandinavian Design Market, Kouri kertoo. Tapahtuma sai paljon positiivista palautetta niin näytteilleasettajilta kuin kävijöiltä. Erityisesti tapahtuman lämmin ja välitön tunnelma sai kehuja. Nyt tuottajakaksikko pyrkii samaan tunnelmaan, mutta Oulun sijaan Rovaniemellä, jossa he ovat vastuussa Arctic Design Weekin myynti- ja esittelytapahtuma ÄÄRI Expon suunnittelusta ja tuottamisesta.

KESKIÖSSÄ VASTUULLISUUS Rovaniemen ydinkeskustaan, Kalotinlinnaan rakennettavaan ÄÄRI Expoon on ilmoittautunut laajasti yrityksiä niin muodin, asusteiden, muotoilun kuin kodin sisustuksen parista. Tapahtuman arvoja ovat muuan muassa kestävä kehitys ja ekologisuus. – Arktinen muotoilu on kaunista, vastuullista ja käytännönläheistä. Laadukasta kotimaista de-

signia löytyy maastamme paljon. Uskommekin, että on hyödyllistä koko alalle, että nostamme toinen toisiamme ja voimme yhdessä näkyä suuremmin yleisölle. – Emme kilpaile toisiamme vastaan, vaan massakuluttamista vastaan, tuottajat summaavat. Tapahtumatuottajat haluavat muistuttaa ja korostaa, että aivan jokainen on tervetullut arktiseen messutapahtumaan. Ei huolta vaikkei tietäisi designista mitään. – Tämä ei ole korkeakuluttuuria, vaikka laadukkaita tuotteita tapahtumassa myydäänkin. Tärkeintä on, että kävijät saavat kokea uusia elämyksiä, pääsevät hieman irti arjesta, viihtyvät yksin tai yhdessä ja tapaavat ehkäpä tuttavia samalla kierrellessään. Tapahtumaan on myös ilmainen sisäänpääsy, joten helpommaksi pääsyä ei voisi tehdä. – Tervetuloa ÄÄRI Expoon tukemaan kotimaisia suunnittelijoita ja tekemään mitä mielenkiintoisempia designlöytöjä!

ARCTIC DESIGN WEEK & ÄÄRI EXPO 26.–27.3.2022 KALOTINLINNA, LORDIN AUKIO Lauantaina 26.3. klo 10–17 Sunnuntaina 27.3. klo 10–17 Tapahtumaan on ILMAINEN sisäänpääsy.

Mukana olevat brändit: Aittaputtiikki

KO-KO-A tuotteet

Arctic Flora hamppu-

marjaana niskanen

tekstiilit

My Favorite Piece

ChocoSomnia

Nunnukka design

Costo

OMIAKO

Design Luode

Pausekorut

Design by Tiitukoo

Puine

ESTER VISUAL

Sameising

Fredagsmys

Toffeli

iiik Design

Törmi Design

Ivana Helsinki

UPEA

Kivalo Design

YO ZEN

Koi Design


13 MESSUT

Kristallinkirkasta jäätä vai

ARKTISTA LASIMUOTOILUA?

M

itä arktinen lasimuotoilu tuo mieleesi? Ehkä Wirkkalan suunnittelemat, pohjoisen hileisistä jäistä inspiraationsa saaneet lasit, Ultima Thulet. Mielikuvissamme yhdistämme usein jään ja lasin. Aineina läpinäkyviä ja kovia, mutta samalla herkästi rikkoutuvia. Lasimuotoilu on ensimmäistä kertaa esillä vuoden 2022 arktisella muotoiluviikolla. Ääri Arctic Design Expo -messuilla on nähtävillä muotoilualan opiskelijoiden ja henkilökunnan suunnittelemia uniikkeja lasituotteita. Inspiraatio ”Arctic Glass Design” -näyttelyn teoksiin on saatu arktisesta luonnosta. Näyttelyn lasituotteet on suupuhallettu Nuutajärven lasikylässä. Lasimuotoilu on ollut muutaman vuoden ajan valinnainen opintojakso yliopiston muotoilualan opiske-

lijoille. Opintojen pohjalta muotoilijalla on valmiuksia lasituotteiden suunnitteluun, valmistamiseen sekä yhteistyöhön lasinpuhaltajan kanssa. Vieraaksi saapuu myös kansainvälistesti palkittu muotoilija, lasitaiteilija Sini Majuri. Hän kertoo alumniseminaarissa urapolustaan ja pitää lasimuotoilutyöpajan. Vuosi 2022 on lasin näkökulmasta erityinen - kohottakaamme lasimaljat arktisen lasimuotoilun häikäisevälle tulevaisuudelle! TaM, TkL Milla Johansson Taiteiden tiedekunnan yliopisto-opettaja, jolle pohjoinen lasimuotoilu on sydämen asia. #arcticglassdesign, #wedesign_yourproducts

Teollisen muotoilun opiskelija Lotta Savolaisen suunnittelema Leimu on drinkkilasi, joka taipuu myös maljakoksi. Leimu viittaa revontuliin ja niiden leimuavaan olomuotoon. Teoksesta voi löytää yhteneväisyyksiä myös jäätyneeseen joenpätkään tai keloutuneeseen puunrunkoon. KUVA: Topi Juusola.

”Lasimuotoilijalla on suuri vastuu - hän ei muotoile ainoastaan materiaalia vaan koko alaa ja sen tulevaisuutta. YK:n kansainvälisenä lasin vuonna 2022 suomalainen nykylasi on ajankohtainen näkökulma niin nykytaiteessa, muotoilussa kuin tieteessäkin.” Sini Majuri

Milla Johanssonin suunnittelema laakea Kaltio on juomalasi ja jälkiruokamalja. Kaltio, eli lähde, on paikka, jossa raikas pohjavesi virtaa maanpinnalle tai vesistöjen pohjalle. Puhdasta, pohjoista lähdevettä tulee juhlistaa kuin laadukkainta samppanjaa! KUVA: Milla Johansson.

Kinos toimii kupuna sekä tarjoiluastiana, johon teollisen muotoilun opiskelija Axel Niemimäki sai inspiraation Lapin lumisista talvista. Tuote on suupuhallettu pyörittäen muottiin ja sen sisällä on sulavaa jääpuikkoa muistuttava muoto. KUVA: Topi Juusola.


14

VUODEN 2018 PALKINTO VUODEN MUOTOILUYRITYKSET:

MITÄ HEILLE KUULUU NYT? Tekstit: Pia Jokela

A

rctic Design Week on myöntänyt Vuoden arktinen muotoiluyritys -tunnustuspalkintoja vuodesta 2016. Muotoiluviikon järjestäjät haluavat nostaa esiin yrityksiä, jotka ovat rohkeasti ja ennakkoluulottomasti hyödyntäneet muotoilua toiminnassaan sekä omaksunut arktisuuden osana liiketoimintaansa. Ensimmäiset pokaalit pokkasivat ekologisesta lumilaudastaan tunnettu Treeform Oy sekä kylmähoitolaitteen valmistaja Amandan.

Vuonna 2020 pääpalkinnon nimi muutettiin muotoon “Vuoden arktinen muotoiluintensiivinen yritys” ja palkintoehdokkaita valittiin mukaan eri puolilta Lappia, ei vain isäntäkaupunki Rovaniemeltä. Koronakeväänä palkittiin Saariselällä toimiva Unique Design Finland Oy ja sen luoma ArcticQueen -asu sekä viime vuonna palkinnon vastaanotti Inarin käsityöpuoti. Kysyimme ensimmäisten neljän vuoden palkituilta tämän hetken kuulumisia. Miten bisnes on vuosien varrella kehittynyt?

Aurora eMotionin sähkökelkalle

M

uotoiluviikon järjestäjät halusivat nostaa esille ja palkita Aurora eMotionin kehittämän sähkökelkan. Yritys oli tuonut Rovaniemelle myös maailman ensimmäiset täysin päästöttömät ja äänettömät kelkkasafarit. Inovatiivisen ja ekologisen kulkuvälineen kehittänyt yritys oli palkintoraadin mukaan ajassa elävä, rohkea ja edusti todellista arktista olosuhdeosaamista. Sähkökelkka oli tuonuti myös täysin uuden ekologisen vaihtoehdon Lapin elämystarjontaan hyödyntäen esimerkillisesti paikallista osaamista tutkimus- ja kehitystyössään. Palkitsemiskevään jälkeen Lehtojärvelle on valmistunut safaritalo sekä latausasemat Aurora

VUONNA 2019 VEI VOITON

Aurinkopuro Oy:n Siinne valoakustiikka

J

ärjestyksessään neljännen kerran jaettavalla Vuoden arktinen muotoiluyritys -palkinnolla nostettiin esille Aurinkopuro Oy ja sen kehittämä Siinne valoakustiikka. Vuoden muotoiluyritys oli ensimmäistä kertaa suuren yleisön valitsema, sillä voittajaa sai äänestää sosiaalisessa mediassa viiden ennakkoon valitun yrityksen joukosta. Ehdokkaina äänestyksessä ovat olleet Siinne valoakustiikan lisäksi Flatlight Creative House, SportaPost, Roadscanners Oy sekä Mariela Pokka.

2019

Rovaniemeläinen Aurinkopuro Oy sai kaikista annetuista äänistä yli 40 prosenttia. Yritys on kehittänyt innovatiivisen ja ekologisen Siinne-valoakustiikkatuoteperheen, jossa valo, moderni design ja teknologia kohtaavat ikiaikaisen turpeen. Valoelementeissä epäsuora valo siintää kauniisti turvelevyn elävästä pinnasta. Valo osana akustista elementtiä tuo tilojen akustointiin aivan uuden ulottuvuuden. – Juhlimme Helsingin Habitaremessuilla palkintoamme tarjoamalla Siinne-leivoksia sadoille

VUONNA 2017 PALKITTIIN

avannon vaikutuksia simuloiva kylmähoitolaite

A

manda Healthcare Oy on rovaniemeläinen kylmähoitolaitteen valmistaja, jonka kehittämä laite on ollut käytössä esimerkiksi Suomen hiihtomaajoukkueella sekä useilla palolaitoksilla palomiesten rankoista työtehtävistä palautumisen nopeuttajana. Omaan kotisuihkuun helposti asennettava kylmähoitolaite vastaa avantouintia eli vaikuttaa tutkitusti stressitasoon, unen laatuun ja vastustuskykyyn. Palkittavan valinnut raati kiitteli laitteen kehittänyttä Panu Vapaavaltaa siitä, että hän on hyödyntänyt kehitystyössään esimerkillisesti suomalaisen tut-

kimuksen ja muotoilun huippuammattilaisia. Laitteen designista vastaa Kaj Frank -muotoilupalkinnolla palkittu Harri Koskinen, joka tunnetaan esimerkiksi New Yorkin MoMA -museon kokoelmiin valitun Block-lampun suunnittelusta. Palkitsemisvuoden jälkeen terveydestä ja hyvinvoinnista on tullut globaali megatrendi. Ihmiset etsivät yhä enemmän sairauksia ennaltaehkäiseviä keinoja. Suomen Ladun selvityksen mukaan 10 vuotta sitten Suomessa oli noin 100-150 000 avantouinnin harrastajaa, nyt heitä on jo 720 000 ja jopa yli 400 000 harkitsee sen aloittamista.

– Tämä tarkoittaa sitä, että Suomessa on yli miljoona aktiivista avantoharrastajaa. Trendi on myös maailmanlaajuinen. Amandan toisi tälle potentiaaliselle, valtavalle joukolle heidän kaipaamansa terveyshyödyt helposti omiin kotikylpyhuoneisiin, Panu Vapaavalta visioi valoisalta näyttäviä tulevaisuuden näkymiä. Seuraavaksi Amandanin kasvutielle haetaan kumppaneita maailmalta. – Kaikki paukut laitetaan nyt myyntiin ja markkinointiin!

◗ www.amandan.fi

2017

eMotionin safaritoimintaa varten. Talveksi 2018-2019 yhtiö sai merkittäviä sähkökelkkatilauksia Hurtigruten Svalbardilta ja Experience Pyhältä. Kelkat toimitettiin talveksi 2018-2019 ja ne ovat olleet kohteissa aktiivisessa eSled-safarikäytössä siitä asti. – Olemme saaneet sijoittajan mukaan osakkaaksi ja tukemaan liiketoimintaa sekä tuotekehitystä. Kaudella 2019-20 safaritoiminta jatkoi kasvuaan Lehtojärven toimipisteessämme ja samalla pystyimme viemään eSled-tuotekehitystä vauhdilla eteenpäin. Keväällä 2021 päättyi rahoituskierros, jossa saimme kerättyä rahoitusta yli 850 000 euron edestä uuden sähkökelkkamallin ja akkumoduulien tuotekehitykseen, kertoo yksi yrityksen

messukävijöille. Myös Tukholman huonekalumessuille ehdimme osallistua omalla osastollamme ja saimme huippupalautetta tuotteistamme. Ja sitten iski korona ja sen myötä kaikki meidän bisneksellemme elintärkeät messutapahtumat peruttiin, kertoo Aurinkopuron toinen yrittäjä Minna Rimpiläinen. Yhdessä Siinteen toisen yrittäjän, sisustusarkkitehti Ulla Mitikun kanssa Rimpiläinen on tehnyt tuotekehitysmatkaa myös koronan keskellä. – Nyt olemme panostaneet hiilidioksidinegatiivisiin materiaaleihin ja kehittäneet myös uusia tuotteita. Ensi kesän asuntomessukohteitakin on jo ollut suunnittelupöydällä, paljastaa Rimpiläinen.

◗ www.siinne.com


15

2018 perustajista, toimitusjohtaja Matti Autioniemi. Kesällä 2021 käynnistettiin Energy ECS EU-hanke, jossa kehitetään yrityksen omaa latauksenohjaus­ yksikköä sekä luodaan pilottialue V2G-testaukseen Pyhälle. – Meillä on nyt kaikkiaan kuusi patenttihakemusta jätettynä säh-

kökelkkaan ja sen teknologiaan liittyen. Kevään 2022 aikana tulemme julkistamaan uuden sähkökelkkamallimme, joka on täysin omaa suunnitteluamme. Uuden mallin toimitukset tähtäämme vuosiin 2022-23, Autioniemi paljastaa.

◗ www.auroraemotion.com

VUONNA 2016

ILA­HU lu­mi­lau­ta va­kuut­ti raadin ekologisuudellaan

E

nsimmäisenä vuonna muo­ toiluviikko palkitsi Treeform Oy:n, joka palkintoraadin mukaan valmistaa elegantteja ja ekologisia uuden sukupolven tuotteita ja tuotantoja. Erityisesti raadin vakuutti yrityksen kehittämä siteetön Ilahu-lumilauta. Se on valmistettu kotimaisesta koivuviilusta ja biokomposiitista. Lauta soveltuu pehmeällä lumella rinteiden ulkopuolella laskemiseen eli nk. vapaalaskuun. Palkitsemisvuoden jälkeen Ilahulle ja Treeformille kuuluu hyvää: lumilauta on laajentanut myyntiä globaalisti ennen kaikkea Ruotsiin ja Norjaan sekä saanut jonkin verran jalansijaa Keski-Euroopasta. Samoin Japanin markkinoille yrityksellä olisi tarkoitus päästä jo kaudella 2022-2023. Vuotuinen lautamyynti on 100-150 lautaa ja tavoite olisi kaksinkertaistaa tämä tulevalla kaudella. – Luotsaan nyt yksin Treeformia ja vaikka korona onkin tuonut mukanaan haasteita, kuten liikevaihdon alenemaa tapahtumatuotannon

puutteen takia, olen saanut tehtyä paljon mielenkiintoisia projekteja. Esimerkiksi olen ollut mukana YNorthin co-working-tila -projektissa Aittatiellä, josta samalla sain itselleni siihen uudet, freesit työtilat mukavaan yhteisöön, kertoo yrittäjä Jan Leutola kertoo. Eräs mielenkiintoisimpia projekteja on ollut Amos Rexin yläpihalle tehty Keidas, jonka teknisessä suunnittelussa sekä kasvatuske­ hikkojen tuotannossa sekä installaatiossa Treeform oli mukana. Tärkein ja rakkain yrittäjälle itselleen on edelleen kuitenkin palkittu lumisurffilautabrändi. – On mukava luoda jotain, josta muut voivat nauttia yhtä paljon kuin minä itse ja saada siitä iloa elämään. Uusia muotoja ja malleja on tulossa sekä entistä ympäristöystävällisempiä raaka-aineita käyttäen lanseerataan tulevana syksynä ILAHUn uusi lippulaivamallisto.

◗ www.treeform.ltd ◗ www.ilahuboards.com

Design by Marlene Väinölä

2016


16

TIESITKÖ, ETTÄ KULTTUURISENSITIIVINEN MATKAILU…

• edistää taloudellista kehitystä

• antaa matkailutoimijoille päätäntävaltaa itseään koskevissa asioissa

• lisää kulttuurien kes-

kinäistä ymmärrystä ja kunnioitusta

• aikaansaa voimaantumista ja yhdessä tekemistä

TUTUSTU TARKEMMIN Kulttuuri­ sensitiivinen matkailu arktisella alueella, ARCTISEN

Vastuullisten matkailupalveluiden muotoilu edellyttää kulttuurisensitiivisyyttä. Toisen kuuntelemisen ja tasaveroisen kohtaamisen tunnelma välittyy myös Grönlannissa pidetystä työpajasta.

Kulttuurienvälisen kunnioituksen kultaiset ohjeet Teksti: Linnea Pikkupeura

M

atkailu aiheuttaa väistämättömiä kulttuurien yhteentörmäyksiä. Siksi kulttuurierojen huomioimista ja kunnioittamista - kulttuurista sensitiivisyyttä - vaaditaan sekä matkailijalta että matkailuyrittäjältä.

Lapin yliopiston matkailututkijat ovat viime vuosina tehneet kansainvälisesti merkittävää yhteistyötä aiheen parissa. On autettu yrittäjiä ja matkailijoita ymmärtämään, mitä kaikkea kulttuurisensitiivisyys on, sekä tuotettu ohjeita ja työkaluja matkailutoimijoiden työn tueksi.

TIESITKÖ, ETTÄ TARJOAMME VERKKO-OPINTOJA VASTUULLISESTA MATKAILUSTA? Vastuullisen matkailun portaat -koulutus antaa valmiudet toimia vastuullisena matkailuammattilaisena tai -vaikuttajana muuttuvassa maailmassa. Kurssit verkossa saatavilla 24/7. 10 teemaa ja 24 kurssia – valitse itseäsi kiinnostavat!

vastuullisenmatkailunkoulutus.fi

AINUTLAATUINEN MATKAILUN ASIANTUNTIJAYHTEISÖ – MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, MTI, on Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun matkailuyksiköiden muodostama yhteinen asiantuntijayhteisö. Yhteisössä ovat mukana myös Lappian ja REDU:n matkailun ja liitännäis­ alojen asiantuntijat. MTI on matkailutoiminnan suunnannäyttäjä, joka luo pohjaa toimialan paremmille toimintaedellytyksille ja vastuulliselle matkailutoiminnalle.

– Kulttuurisensitiivisyys on kyky aistia, tunnistaa ja kunnioittaa kulttuurisia eroja, kertoo matkailututkimuksen yliopistonlehtori Monika Lüthje. Kulttuurisensitiivisyydessä on siis kyse molemminpuolisesta kunnioittamisesta. Matkailijan tulisi tunnistaa matkakohteensa

(EU:n Pohjoinen periferia ja arktinen -ohjelma)

–hankkeen ohjeisiin ja työkaluihin hankkeen verkkosivuilta

kulttuurisia eroja ja käyttäytyä niiden mukaisesti. Matkailijana voit toimia vastuullisesti ottamalla selvää matkakohteen kulttuurista ja sen erityispiirteistä, tukemalla kulttuurisesti vastuullisia yrityksiä ja toimimalla kunnioittavasti paikallisten kulttuurien edustajien kanssa.

Onnellisen matkailueläimen merkki Teksti: Linnea Pikkupeura

E

läimet ovat suuri osa Lapin matkailubrändiä, ja Lapissa työskentelee yli 4 000 vetokoiraa. Rekikoirayrityksillä on mahdollisuus hakea vastuullisesta toiminnasta kertovaa Green Activities -sertifikaattia. Sertif iointi tuli mahdolliseksi syyskuussa 2021, kun ympäristöohjelmaan lisättiin Lapin yliopiston matkailututkimuksen ja Going Green Oy:n asiantuntijoiden yhdessä laatima vetokoirien hyvinvointia koskeva kriteeristö. Kriteerit koskevat muun muassa koirien tiloja, ruokaa, eläköitymistä ja työmäärää.

Suurin osa Lapissa työskentelevistä rekikoirista on alaskanhuskyja, mutta myös muita rotuja, kuten siperianhuskyja käytetään aktiivisesti.


17

Meri-Lapin uudet matkailukonseptit ammentavat teollisesta historiasta Meri-Lapin historiaa leimaavat ainutlaatuinen kulttuuriperintö ja monimuotoinen teollisuus. Ne tarjoavat mahdollisuuksia myös uusien matkailupalveluiden ideoimiseen. Alueen kiehtovuus avautuu näyttelyssä, joka esittelee muun muassa Meri-Lapin rakennettuja kulttuuriympäristöjä ja kaupankäynnin historiaa Tornionlaaksossa. Näyttely juontaa juurensa alueelliseen teollisuusmatkailun kehittämistyöhön, jonka avulla alueen toimijat pyrkivät vahvistamaan ympärivuotista matkailua. – Uniikin kulttuuriperinnön ja vastuullisen teollisuuden yhdistäminen tuo aivan uusia mahdollisuuksia matkailutoiminnalle, kuvailee Mirva Tapaninen Lapin ammattikorkeakoulusta. Rakennetun kulttuuriympäristön lähimatkailun helmet ovat tärkeä osa näyttelyä. Esille nousevat esimerkiksi Laitakarin vanha sahasaari, Kemijoen ympäröimä Vallitunsaari ja Kukkolankoski. – Poikkeuksellisen rikas teollisuuteen ja elinkeinoihin liittyvä historia ja tästä yhdistelmästä rakennetut kuvalliset tarinat inspiroivat uusien matkailukonseptien yhteistä ideointia, kertoo Marja Ylioinas Lapin yliopistosta.

Mirva Tapaninen ja Jenni Kemi, Lapin ammattikorkeakoulu Marja Ylioinas, Lapin yliopisto Kirjoittajat työskentelevät Teollisuusmatkailun konseptointi -hankkeessa (Lapin liitto, EAKR, Vipuvoimaa EU:lta)

Teollisuusmatkailun konsepteja Meri-Lappiin -näyttely • Rovaniemellä 12. – 28.4.2022 • Kemin kulttuurikeskuksessa

Teollisuusmiljööstä idylliseksi luontokohteeksi muuttunut Laitakarin vanha sahasaari on yksi Meri-Lapin huomiota ansaitsevista kohteista. Kuva: Marja Ylioinas.

TUTUSTU JULKAISUUN

KATSO VIDEO

”Esimerkkejä raken­netuista kult­tuuri­ympäristöistä Meri-Lapissa”

Tornionlaakson kaupankäynnin historiasta

3. – 22.5.2022

• Torniossa Rajalla – På Gränsen kauppakeskuksessa 24.5. – 13.6.2022.

Sinun valintasi, sinun tutkintosi Muotoile monipuolisista, mielenkiintoisista, yllättävistäkin opinnoista juuri sinulle sopiva tutkinto. Tutustu koulutuksiimme Avoimet ovet verkossa -sivustoillamme: ulapland.fi/avoimetovet | lapinamk.fi/avoimetovet

ulapland.fi | lapinamk.fi


18

Yhteistyö paikallisten yritysten ja muotoiluopiskelijoiden välillä johtaa parhaimmillaan molemminpuoliseen oppimiseen.

Tekeillä uusi pohjoinen designklassikko? Teollisen muotoilun opiskelijat Willehardt Gröhn (vas.) ja Eero Koho työstävät kerrossängyn pienoismallia Veken Kalusteelle. Tulevaisuus näyttää, päätyykö suunnitelma lopulta ostettavaksi tuotteeksi asti. KUVA: Juho Saavalainen.

Paikallisen yrityksen tuotteet mieluista

MUOTOILTAVAA OPISKELIJALLE Yhteistyö paikallisten yritysten ja muotoiluopiskelijoiden välillä johtaa parhaimmillaan molemminpuoliseen oppimiseen.

– Yrityksen on helppoa ikään kuin harjoitella muotoilua meidän kanssamme, ja toisaalta opiskelijat pääsevät oppimaan aitojen työelämän tehtävien parissa, Tuisku kertoo.

Teksti: Sari Väyrynen

MUKAAN MATALALLA KYNNYKSELLÄ

M

iltä kuulostaisivat paikallisesti tuotetut ja laadukkaasti muotoillut huonekalut, joiden raaka-ainekin tulee läheltä, pohjoisesta männystä? Niitä ideoivat ja hahmottelevat parhaillaan Lapin yliopiston teollisen muotoilun opiskelijat kurssityönä huonekaluliike Veken Kaluste Oy:lle, joka valmistelee oman

huonekalumalliston tuotannon aloittamista. – Yhteistyö yritysten ja muotoilukoulutuksen välillä on hedelmällisintä silloin, kun yrityksessä ollaan uuden äärellä eikä sillä ei ole paljon aiempaa kokemusta muotoilun hyödyntämisestä, sanoo teollisen muotoilun yliopistonlehtori Heikki Tuisku Lapin yliopistosta.

Teollisen muotoilun kenttä on viime vuosikymmeninä laajentunut tuotteiden muotoilusta voimakkaasti myös palveluiden muotoiluun ja vuorovaikutussuunnitteluun. Maailmanlaajuiset megatrendit vastuullisuudesta teknologian yhä laajempaan käyttöön näkyvät alalla.

– Yhä useampi tuote sisältää nykyisin käyttöliittymän, joten alan opiskelijat perehtyvät myös teknologisten sovellusten, elektroniikan ja muotoilun yhdistämiseen. Tällaiselle osaamiselle on kysyntää, toteaa apulaisprofessori Ashley Colley Lapin yliopistosta. Paikalliset eri alojen yritykset ovat tervetulleita yhteistyökumppaneita matalalla kynnyksellä. – Teollinen muotoilu keskittyy aina myös siihen, miten muotoilulla voidaan tukea teollisuuden tarpeita ja liiketoimintaa. Yhteisellä tekemisellä voimme vahvistaa lappilaista elinkeinoelämää ja osaamista, Colley ja Tuisku painottavat.

UNIIKIT VALAISINTEOKSET KAUPAN • Lapin yliopiston teollisen muotoilun opiskelijoiden suunnittelemia uniikkeja valaisinprototyyppejä kotimaisesta koivuvanerista.

• Huutokaupataan taideteoksina, ei valaisinkäyttöön. • Nähtävillä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa (F-talo, 1. krs), kohteet avautuvat huuto.net-palvelussa 21.3.2022.

• Tuotto Lapin yliopiston taideaineiden opiskelijat ry:n valitsemaan hyväntekeväisyyskohteeseen.

KUVAT: Aukusti Mäenpää, KOLLAASI: Kuisma Hurtig


19

KIERTOTALOUSALUE ROVANIEMEN ALAKORKALOON

R

ovaniemellä käynnissä oleva Napapiirin Kiertotalouspuisto -hankkeessa pyritään houkuttelemaan yrittäjiä kiertotalouden pariin. Ympäri Suomen on syntynyt erityyppisiä kiertotalousalueita. Rovaniemen kiertotalouspuistossa halutaan huomioida arktiset kylmät olosuhteet sekä harvaan asutut kaupunki- ja haja-asutusalueet. Tavoitteena on saada hyödynnettyä Lapin alueella syntyvät materiaalit paikallisesti ja vähentää materiaalien kuljettamista hyödynnettäväksi eteläisempään Suomeen. Hankkeessa on selvitetty määrällisesti suurimmat jätejakeet, joita Lapin alueella kerätään. Yrittäjien kiinnostusta eri jätejakeiden parissa työskentelyyn on kartoitettu hankkeessa monin tavoin. Yrittäjille kiinnostavimmat materiaalimassat olivat ylijäämämaat, pilaantuneet maat, tuhkat, biojäte ja rakennusjäte. Hyödynnettävissä olevia materiaaleja voi olla muitakin kuin jo kartoitetut. Osallistuthan sieki! Ilmoita meille kiinnostuksesi luoda uutta yritystoimintaa Kiertotalouspuiston alueella.

Napapiirin Kiertotalouspuisto –hanke Lapin liitto on myöntänyt hankkeelle alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden tukea. Hankkeelle on myönnetty vuoden 2019 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 254 381€. Hankkeen kokonaisbudjetti on 363 402 €. Hankeaika on 1.5.2019–28.2.2022, jatkoaikahakemus jätetty 30.4.2022 asti. Napapiirin Residuum Oy, Napapiirin Energia ja Vesi Oy ja Rovaniemen kaupunki edistävät paikallisesti kiertotaloutta Napapiirin Kiertotalouspuisto -hankkeella. Lisätietoa projektipäällikkö Hanna Liisanantti, p. 040 652 6024 https://residuum.fi/tietoa-meista/kiertotalouspuisto/

Kuka heistä on

Arktisen muotoilun opiskelija 2022? Arktisella muotoiluviikolla valitaan Vuoden arktisen muotoilun opiskelija. Palkinto jaetaan vuosittain yhdelle Lapin yliopiston muotoiluopiskelijalle, jonka osaaminen on tuottanut uusia ja erityisiä oivalluksia muotoilun alueelle ja jonka asenne ja toiminta vievät muotoilua eteenpäin alueella. Palkinnon saajan valitsee Arctic Design Weekin sitoutumaton palkintoraati. Se, kuka on vuoden 2022 arktisen muotoilun opiskelija, selviää Arctic Design Weekin palkintojuhlassa 23.3.2022.

EHDOKKAAT 2022

Willehardt Gröhn, teollinen muotoilu

ARKTISTA VIMMAA KAUPUNKIFESTIVAALI Muotoilua ja kulttuuria kaupunkilaisille ja matkailijoille. Erilaisia tapahtumia, näyttelyitä ja työpajoja ympäri kaupunkia 21.-27.3.2022

Niina Karvinen,

ARCTIC DESIGN WEEK ON KAIKKEA TÄTÄ

21.-27.3.2022

Aija Kurko,

graafinen suunnittelu

FOORUMI

ARCTIC AHA! FOORUMI Neljä dialogia - monia ratkaisuja yrityksille, muotoilijoille ja kehittäjille. Miten menestyä vastuullisuusteoilla? Arktikumissa ja verkossa 24.-25.3.2022

: Elle Saijet s

WWW.ARCTICDESIGNWEEK.FI

VA KU

KÖÖKKI ARKTINEN MAKUFESTIVAALI Makufestivaali paikallisissa ravintoloissa. Tarjoaa paikallisesti muotoiltuja makuja kaupunkilaisille ja matkailijoille.

ÄÄRI ARCTIC DESIGN EXPO Arktisten designtuotteiden messutapahtuma Kalotinlinnassa 26.-27.3.2022

VA: Venla Sillan KU pä ä

palvelumuotoilu

Olivia Saari,

muoti, tekstiilitaide ja materiaalitutkimus


20

Muotoilu- ja taidealojen

KIEHTOVAT URAPOLUT Muotoilu- ja taidealojen opiskelu voi kuljettaa mitä erilaisimpiin työtehtäviin. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan vuosittaisessa seminaarissa pääsee kuulemaan eri koulutusohjelmista valmistuneiden muotoilun ja taiteen osaajien kiinnostavia uratarinoita.

Kim Saarinen

elokuvantekijä ja yrittäjä

Sini Majuri

Elokuvantekijä Kim Saarisen yritys Modomo Films on tunnettu kansainvälisesti menestyneistä, tunteisiin vetoavista mainos- ja musiikkivideoista sekä elokuvatuotannoista. Asiakkaita ovat olleet muun muassa Porsche, Japanin televisio ja BBC. Lisäksi Saarinen tuottaa omaa videotaidetta festivaaleille, näyttelyihin ja teattereille.

lasimuotoilija-taiteilija Sini Majuri on erikoistunut suupuhallettuun lasiin. Hänen veistoksiaan on esillä esimerkiksi Muranon lasimuseossa, ja hän on muotoillut sarjallista käyttölasia Hong Kongin M+ -museolle ja hollantilaiselle DutZ Collectionille. Majurin runouteen pohjautuvat lasiveistokset ovat olleet esillä yli 60 näyttelyssä eri puolilla maailmaa. Hänet on palkittu kultaisella A’Design Awardilla, ja hän on myös nykylasin alaa elinvoimaistavan FRESH Finland -hankkeen perustaja.

ALUMNIMME – JALANJÄLJISSÄ 21.3.2022 klo 10–16 Lapin yliopisto, Esko ja Asko -sali (Yliopistonkatu 8, F-siipi). Vapaa pääsy.

Tommi Siljamäki muotoilupäällikkö

Tommi Siljamäki oli jo opiskeluaikanaan kiinnostunut muotoilun myymisestä ja soveltamisesta yritysten liiketoiminnan eri osaalueille. Kiinnostus johdatti Siljamäen Muotoilukeskus MUOVAan, jossa hän toimii nykyisin muotoilupäällikkönä. Hän on urallaan kehittänyt niin palvelumuotoilua, liiketoimintaa, tuotteita, palveluita kuin brändejäkin – pienten yritysten toimeksiannoista aina suuriin teollisuusratkaisuihin.

Piritta Mettovaara

tutkiva tekstiilitaiteilija

Maria Tuunanen

kuvittaja ja graafinen suunnittelija Maria Tuunasen vahvuus on kuvittamisessa, mitä Tuunanen hyödyntää graafisen suunnittelun töissään. Hän on työskennellyt graafikkona OTTOBRE-designlehdessä ja tehnyt kuvituksia muun muassa Improbatur-, Astra- ja Nuorten luonto -lehdille.

Piritta Mettovaara on tutkiva tekstiilitaiteilija, joka työskentelee Oulun kaupungin työllistymistä edistävissä palveluissa taideohjaajana. Mettovaara toimii taiteilijana nuorille suunnatuissa ryhmissä, jossa hänen työparinaan on sosiaalialan osaaja. Samalla hän työstää taiteellista väitöskirjaa karjalaisista kudotuista tekstiileistä.


21 KÖÖKKI Arktinen Makufestivaalin tavoitteena on paikallinen omaleimainen ja vastuullinen ravintolakulttuuri.

Omaleimainen makufestivaali saapuu jälleen kaupunkiin Arktinen ravintolaosaaminen pääsee pian valokeilaan, kun Rovaniemen Arctic Design Week esittelee paikallista ravintolakulttuuria viikon mittaisella KÖÖKKI-makufestivaalilla.

M

aaliskuu hellii makuaisteja, kun 10 huippuravintolaa tarjoilee parastaan Arctic Design Weekin makufestivaaleilla. KÖÖKKI Arktinen Makufestivaali on luotu pysyväksi osaksi viikon mittaista muotoilutapahtumaa, jossa paikalliset huippuravintolat luovat yhdessä elämyksiä ja uutta ruokadesignia. Festivaaleilla mukana on paikallisia ravintoloita ja erikoiskahvioita, joista kukin muotoilee makuviikolle yksilöllisen menun. Joukossa ovat muun muassa arktisen tarinallinen herkuttelija Gustav Kitchen & Bar sekä näyttävistä artesaanisuklaistaan tunnettu Choco Deli. – Meille asiakkaille ja asukkaille hyvä arktinen muotoilu näkyy muuan muassa makunautintoja heristävinä menuina paikallisissa huippuravintoloissa, jossa noudatetaan ammattimaisesti myös kestävän kehityksen periaatteita, Arctic Design Weekin tuottaja Taina Torvela esittelee. Arktiset maut ja terveelliset raaka-aineet hävikin minimointeineen ovat kuluttajille ja matkailijoille tärkeitä ostopäätöskriteereitä. KÖÖKKI on muotoiltu nostamaan esiin entistä paremmin näitä huipputason palveluita.

EKOLOGISUUS SYDÄNTÄ LÄHELLÄ Kun ravintolayrittäjä Juha Eskeliseltä kysytään, miksi Cafe & Bar 21, Taqueria Yuca ja Gustav Kitchen &

Bar osallistuvat makufestivaaleille tänäkin vuonna, ei yrittäjän tarvitse kauaa miettiä vastaustaan: – Uskoisin, että ilo ja positiivisten tapahtumien kokeminen on erityisen tervetullutta meidän kaikkien elämään kahden haastavan vuoden jälkeen. KÖÖKKI on hieno tapahtuma, jonka kanssa jaamme myös samat arvot. Ekologisuus on sydäntä lähellä, Eskelinen kertoo. Myös Choco Delin suklaamestari Jouko Rajanen osallistuu tapahtumaan ilomielin. – On äärimmäisen hienoa, että paikalliset makuelämykset nostetaan Arctic Design Weekin näyteikkunaan ja asiakkaiden arvostama eettisyys toimii kärkiteemana, kommentoi Rajanen.

LÄHIRUOKAA JA HÄVIKIN MINIMOINTIA Eskelisen pyörittämissä ravintoloissa vastuullisuus näyttelee tärkeää osaa jokapäiväisessä toiminnassa. Ravintoloiden henkilökunta esimerkiksi pyrkii hävikin minimointiin, mikä on toteutettavissa muuan muassa annoskokojen suunnittelun ja raaka-aineiden laskennan avulla. – Olemme myös todella tietoisia käyttämiemme raaka-aineiden alkuperästä. Suhtaudumme hankintoihin harkiten. Erityisesti luomutuotteiden ja eettisesti tuotettujen raaka-aineiden valinta on tärkeä osa prosessiamme. Lisäksi pyrimme käyttämään kotimaisia toimijoita ja pientuottajia aina kun

mahdollista, Eskelinen kertoo. Myös erikoiskahvila Choco Delille on ollut tärkeää kantaa kortensa kekoon vastuullisuudessa. Tämä näkyy hyvin pitkälle raaka-aineissa, kuten kotimaisissa marjoissa ja suklaan valmistuksessa. – Meillä käsintehty suklaa on vastuullisesti tuotettu ja saamme raaka-aineet aina tuottajilta, joiden sertifikaatit ovat kunnossa. Lisäksi olemme vähentäneet muovin käyttöä ja pyrimme kierrättämään toiminnassamme kaiken mahdollisen, Rajanen avaa erikoiskahvilan toimintatapoja.

ROHKEAA RUOKADESIGNIA KÖÖKKIIN tulevia sisältöjä suunnitellaan molemmissa ravintoloissa paraikaa. Gustavin keittiömestari ideoi menuun täysin uuden annoksen, mutta mikä se tarkalleen on, sitä Eskelinen ei vielä paljasta. – Aluksi suunnittelemme paperille, mikä annos makufestivaaleilla voisi toimia. Lopullisen muodon tiedämme vasta sitten, kun porukalla maistelemme. Viime hetkellä saattaa osaset hieman muuttuakin, Eskelinen kertoo. Choco Deli lupaa valmistaa upean design-luomuksen eli Arctic Design Week -leivoksen. Luonnollisesti valmistuksessa käytetään suklaata. – Tervetuloa maistamaan ja kokemaan uusia makuelämyksiä. Nyt on hieno hetki lähteä ja osallistua yhteisesti kaupunkitapahtumaan!

KÖÖKKI ARKTINEN MAKUFESTIVAALI Tunnistat tästä merkistä mukana olijat

MUKANA OVAT:

• Cafe & Bar 21, Rovakatu 21

• Taqueria Yuca, Rovakatu 21

• Gustav Kitchen & Bar, Koskikatu 12

• Ravintola Koti, Valtakatu 21

• Korundi Kitchen & Cafe, Lapinkävijäntie 4

• Arktikum Café, Pohjoisranta 4

• Choco Deli,

Kauppakeskus Rinteenkulma

• Café&Bar Zoomit, Koskikatu 14

• Restaurant Nabo, Valtakatu 21

• Rovaniemen Teatteri, Jorma Eton tie 8


22

Opiskelijat tuovat vastuullisen elämysmuotoilun ADW tapahtumatuotantoihin

L

Kuvassa Lapin yliopiston opiskelijoista koottu ryhmä, jonka tehtävänä on ollut luoda Arctic Design Week:illa järjestetylle matkailutapahtumalle visuaalinen ilme. Ryhmä koostuu taiteiden tiedekunnan eri alojen opiskelijoista: Ruusa Pirkola, Graafisen suunnittelun 3. vuosikurssi (vasen ylä), Aimi Matikka, Av-median 3. vuosikurssi (kesk. ylä), Riina Kauppinen, Graafisen suunnittelun 2. vuosikurssi (oikea ylä), Jenni Nurminen, Sisustus- ja tekstiilimuotoilun 3. vuosikurssi (vasen ala), Johanna Hyytinen, Sisustus- ja tekstiilimuotoilun 3. vuosikurssi (kesk. ala), Reetta Korhonen Graafisen suunnittelun 2. vuosikurssi (oikea ala), sekä Maria Metsävainio, Teollisen muotoilun 3. vuosikurssi (ei kuvassa). Ryhmä on suunnitellut tapahtuman logon ja graaf iset elementit, sekä myös tilallisia ratkaisuja, niin konkreettiseen tapahtumapaikkaan, kuin online tilaan. Kaikki ryhmän suunnittelema visuaalisuus graafisista elementeistä tilaratkaisuihin, on luotu arktisia ja ympäristöystävällisiä arvoja ajatellen, sekä huomioiden tapahtuman palvelu -ja ihmiskeskeisyys. Näitä elementtejä hyödyntäen ryhmä kehitti tapahtuman nimeksi Aawa, joka edustaa seuraavia termejä: Arctic, Active, Welcoming ja Authentic.”

apin AMKin restonomiopiskelijat osallistuvat Collaborative Experience Design opintojaksolla Arctic Design Week tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen. Opiskelijoiden projektiryhmät ovat mukana neljän tapahtuman tuotannossa: Opening Ceremony, Award Night, Arctic AHA Forums ja Closing Ceremony. Vastuullinen elämysmuotoilu on keskeinen osa Lapin AMKin matkailuopintoja. Opiskelijat ohjataan elämysmuotoilun tematiikkaan siten, että keskiössä ovat vastuullisuus ja arktisuus. Mukana ADW tapahtumatuotannoissa on sekä vaihto-opiskelijoita että opintojen loppuvaiheessa olevia tutkintoopiskelijoita Degree Program in Tourism- koulutuksesta. Arctic Design Week tarjoaa opintojakson tavoitteille otolliset puitteet ja rajattomat mahdollisuudet, ja se toteutetaan yhteistyössä jo seitsemättä kertaa.

TEAM 1 Opening Ceremony

Thao Bui, Naomi Bijleveld, Linh Mong, Tri Ta, Veera Palmu ja Heidi Jurmu

TEAM 3 Arctic AHA! Forums Daphne Bloemendaal, Anna Kulms, Laura Fabbian (kuvassa), Emilia Ikonen ja Nguyen Thi Huong Giang

TEAM 2 Awards Night Hieu Nguyen, Danh Tran, Dung Trinh, Henna Partanen, Anniina Harju, Hang Nguyen, Nhi Nguyen ja Esther-Louise Bährentz

TEAM 4 Closing Ceremony Adrian Sawicki, Simon Hörmann, Frederico Petrillo, Zsanett Verba ja Mikey Reichenberger (kuvassa)

MUOTOJA LEHTI 1/2022 Julkaisija: Business Rovaniemi

Design: Mainostoimisto Seven-1

Päätoimittaja: Taina Torvela, muotoilupäällikkö

Sivunvalmistus: Kaleva Media

Kannen kuva: Roope Höynä Painos: 25 000 kpl

Sisällöntuotanto: viestintäyksiköt Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Rovaniemen kaupunki, Business Rovaniemi

Jakelu: Lapin Kansan tilaajat, verkkolehti, muotoiluviikon tapahtumapaikat

Partnerit: Kaleva Media, BRP Finland Oy, Grano Oy, Polestar


23

Polestar 2 — Hiljainen meluisassa maailmassa

Polestar 2 Standard range Single Motor alkaen 44 900 €. Toimintamatka 440 km (WLTP-standardin mukaan). CO2-päästöt 0 g/km. Kuvan auto erikoisvarustein.


A

rc

ti

c

24

MITEN MENESTYTÄÄN VASTUULLISUUSTEOILLA! Arctic Aha! Foorumi 24.–25.3.2022 Kaksi päivää – neljä dialogia – useita ratkaisuita! Yli 20 huippupuhujaa ympäri Eurooppaa. Arctic AHA! -dialogissa nostetaan keskusteluun erilaisia manestystarinoita Lapista, Suomesta ja Euroopasta. Kaikki AHA!-keskustelut tarjoavat lisää ymmärrystä muotoilun lisäarvosta muutoksen johtamisessa kohti vastuullisempaa toimintaa.

Keskustelua fasilitoi Päivi Tahkokallio

Arktikumissa tai verkossa ILMOITTAUDU OSOITTEESSA arcticdesignweek.fi/ohjelma/arctic-aha/


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.