Muotoja 2023

Page 1

Muotoilun tähtihetkiä sivu 19 Messut valtaavat kaupungintalon sivu 16 Lumikuution mittava globaali medianäkyvyys sivu 7 1/2023 · A rktinen muotoilu- ja kaupunkifestivaali R ovaniemellä 20.–26.3.2023 www.arcticdesignweek.fi Miten syntyy hyvä huonekalu – osallistu sivu 17 Juhlavuoden muotoiluviikko on koko kansan KAUPUNKIFESTIVAALI Pöllökin sen tietää. 6 päivää tietoa, ihmisiä ja ideoita –HAE KEHITYKSELLE SIIVET. VASTUULLINEN VOITTAA KATSO KAIKKI OHJELMAT JA ILMOITTAUDU NYT! arcticdesignweek.fi

Muotoilupäällikkö, tuottaja

Arctic Design Week, Arctic Design Capital

ARKTINEN PÄÄKAUPUNKI

olkoon nimensä veroinen!

Arktinen muotoilu ja Rovaniemi niittivät maailmanlaajuista positiivista mainetta ja kiinnostusta tammikuussa, kun kansainvälinen täyssähköautovalmistaja

Polestar toteutti näyttävän ja rohkean, arktisuutta ja vastuullisuutta esiin nostavan viestintäkampanjan.

Yli 28 miljoonan ansaitun mediayleisön ja yli 8 miljoonan euron media-arvon saavuttaminen ympäri maailmaa osoittaa sen, miten ainoalaatuinen mahdollisuus meillä on lisätä alueen kasvua ja kehittämistä arktisen muotoilun avulla. On vain uskallettava toteuttaa riittävän näyttävästi ja pitkäjänteisesti erilaistumisstrategiaamme.

KATSEET KÄÄNTYNEET POHJOISEEN – ARKTISESTA

MUOTOILUSTA ILMIÖ

Koko maakunnan Lappi-sopimuksessa sekä kansainvälistymisen ja älykkään erikoistumisen strategioissa kestävästä kehittämisestä, arktisuudesta ja puhtaudesta on tarkoitus muotoilla entistä vahvempi veto- ja pitovoima. Yhteisenä visiona: Älykäs ja kansainvälinen Lappi on arktinen edelläkävijä.

Rovaniemen kaupunkistrategia puolestaan korostaa Rovaniemen asemaa arktisena pääkaupunkina. Erottuvuuskärjeksi on päätetty ansioituneesti valita arktisen osaamisen koti.

Nyt tarvitaan vielä tekoja ja konkreettisuutta: Rovaniemen arktiseen imagoon liittyen on luotava arktiseen erikoisosaamiseen

ja -tietoon liittyviä merkityksellisiä sisältöjä.

Arktinen vastuullisuus -teema on syytä valjastaa kattoteemaksi viennin edistämisessä, tukemaan kansainvälistymistä niin alueen kuin yritysten kilpailukyvyn edistämiseksi.

Talvista juhlaviikkoa, maailman pohjoisinta muotoiluviikkoa eli

Arctic Design Weekiä osana

Arctic Design Capital -teemaa on tähän rooliin muotoiltu ja kehitetty viimeiset neljä vuotta Advisory Boardin linjausten mukaisesti. Näin on onnistuttu vahvistamaan tärkeää elinkeinolähtöistä rahoituspohjaa.

ARKTINEN MUOTOILU TUKEE ARKTISEN ALUEEN KESTÄVIÄ

INNOVAATIOITA

Muotoilu tuottaa arvoa asiakkaille ja yrityksille. Tutkitusti muotoilu parantaa yritysten kilpailukykyä ja edistää innovaatiota. 62 % yrityksistä EU:ssa hyödyntää muotoilua liiketoiminnassaan. Myös julkinen sektori enenevässä määrin. Meillä täällä pohjoisessa on erityinen intressi kehittää toimintojamme vastuullisesti, kestävästi ja eettisesti arktisen muotoilun menetelmin.

Arktisen muotoilun tehtävä on auttaa ihmisiä ja toimijoita onnistumaan kestävien arvojen toteuttamisessa. Arctic Design Weekin rooli on nostaa vuosittain valokeilaan arktisen alueen vastuullinen muotoiluosaaminen sekä muotoilulliset mestariteokset ja tekijät.

Nautitaan vastuullisen muotoilun esteettisyydestä ja eettisyydestä arktisessa pääkaupungissa.

Arktinen muotoilu on kestävän menestyksen voima!

ARCTIC DESIGN WEEK

• Vuosittain viikolla 12 järjestettävä, maailman pohjoisin muotoilutapahtuma Rovaniemellä

• Pääsisältö: Arctic AHA! yritysfoorumit, Arktista Vimmaa -kaupunkifestivaali ja ÄÄRI Design Market

Osa globaalia World Design Weeks -verkostoa www.worlddesignweeks.com

Pääjärjestäjät: Rovaniemen kaupunki/Business Rovaniemi ja kulttuuritoimi sekä Lapin korkeakoulukonserni (Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu)

Pääyhteistyökumppanit: BRP Finland Oy, Kaleva Media Oy, Polestar Finland Oy, Joutsen Finland Oy, Grano Oy

• Rovaniemen kaupungin kansainvälisesti rekisteröimän

Arctic Design Capital -tavaramerkin näkyvin toimintamuoto, Arktisen pääkaupunki –teeman ydinsisältöä

Design- ja innovaatiojohtaja

Denys Lapointe BRP: pääkonttori, Kanada

”Arctic Design Week on ollut loistava alusta BRP:n designkilpailuille. Jokaisella kilpailukierroksella on käyty laajoja ja syviä keskusteluja niin BRP:n designfilosofiasta kuin monista sosiaalisista haasteista, joihin varsinaisessa kilpailuissa on haettu ratkaisuja. ADW on auttanut meitä löytämään oikeat yhteydet ja tulee olemaan avainkumppanimme jatkossakin. Olemme ylpeitä, että saamme olla tulevalla ADW:llä julkistamassa jo viidennen kerran designkilpailumme voittajat. Iloitsemme myös siitä, että saamme olla mukana juhlimassa jo 15. arktista muotoiluviikkoa!”

ONNEA

Rovaniemen kaupunginjohtaja

Ulla-Kirsikka Vainio

”Arktinen muotoilu luo meille kansainvälisesti kiinnostavan viitekehyksen lisätä kilpailukykyä ja näkyvyyttä. Meillä on tähän liittyvää vahvaa tieto-taitoa, tutkimusta sekä osaajaverkostot, jotka herättävät kansainvälisesti lisääntyvää mielenkiintoa. Arktisen muotoilun estetiikkaan kuuluvat vastuullisuus, puhtaus ja kestävä kehitys. Nämä ovat meidän suuria teemojamme, joita haluamme edistää osana arktisen pääkaupungin strategiaamme.”

Helsinki Design Week

Toimitusjohtaja Kari Korkman

"Muotoiluviikot ovat ainutlaatuisia toiminta-alustoja. Niissä kohtaavat lukuisat muotoilua hyödyntävät sidosryhmät: julkinen sektori, yliopistot ja tutkimuslaitokset, kulttuuri-instituutiot, luovat alat, kauppa, valmistava teollisuus sekä kaupunkilaiset eli kuluttajat. Osa osallistuu esitelläkseen uusia hankkeita ja tuotteita, osa hankkiakseen niitä, osa inspiroituakseen ja verkostoituakseen.

Arctic Design Week on asemoinut itsensä arktisen muotoiluosaamisen edistäjänä. Se onnistuu vaativassa tehtävässään edistämällä tieteen, teknologian ja markkinoiden vuoropuhelua yli alojen ja maiden rajojen.

Onneksi olkoon, Rovaniemi, olette 15 vuodessa rakentaneet pohjoiseen tärkeän globaalin alustan eri alojen ihmisten kohtaamisille!"

2
Taina Torvela Vogue Italia 20.2.2023/Robin Lundin, Polestar Arctic Design Weekin strategisesta johtamisesta vastaa vuonna 2019 valittu Advisory Board, jossa on edustus Rovaniemen kaupungin lisäksi Lapin yliopistosta, Lapin ammattikorkeakoulusta, Lapin Kauppakamarista sekä Business Finlandilta.

Arctic Design Week – kokijansa näköinen festivaali

Millainen rooli ja merkitys maailman pohjoisimmalla muotoilufestivaalilla on rovaniemeläiselle tai muualta kaupunkiin muuttaneelle?

Kysyimme tätä opiskelijalta, taiteilijalta, kaupungin päättäjältä ja aktiiviselta kaupunkilaiselta.

MUOTOILUOPISKELIJA

Axel Niemimäki

Teollisen muotoilun opiskelija, Lapin yliopisto

Neljättä vuotta Lapin yliopistossa opiskeleva Axel Niemimäki on muuttanut Rovaniemelle Turusta. Arktinen muotoilu on käsitteenä tullut hänelle tutuksi vasta teollisen muotoilun opintojensa myötä. – En ollut ennen tänne muuttoa kuullutkaan Rovaniemen statuksesta virallisena arktisen muotoilun pääkaupunkina. Sittemmin olen kyllä ehtinyt muodostaa oman käsitykseni siitä. Arctic Design merkitsee minulle sitä, että muotoilussa tuodaan voimakkaasti esille luontoa sekä lappilaisten elinympäristön erityispiirteitä: lunta, jäätä, puuta ja kaikkea sitä mitä vaikkapa vaellusreitillä voi nähdä, hän kuvailee.

Opintoihin on sisältynyt monta kiinnostavaa arktiseen muotoiluun liittyvää projektia.

Merkittävin kokemus hänelle itselleen on ollut projekti, jossa vietiin arktista lasidesignia Nuutajärvelle, Suomen vanhimpaan lasikylään.

– Sain toimia viime vuonna tuottajana tässä upeassa Arctic Glass Design -näyttelyssä. Me Lapin yliopistossa opiskelevat valmistimme arktisesta luonnosta inspiroituneiden tai kattaukseen arktisen tuulahduksen tuovien lasituotteiden muotit ja lasinpuhallus tapahtui legendaarisessa lasikylässä, Axel kertoo.

Arctic Glass Design -näyttely oli esillä myös vuoden 2022 Arctic Design Weekillä, jossa tekijätiimillä oli pieni galleria Kalotinlinnassa. Tänäkin vuonna opiskelijoiden designia on esillä viikon aikana.

– On tärkeää päästä opintojen aikana suunnittelemaan, toteuttamaan ja esittelemään omia tuotoksiaan. Viikko voi hyvinkin toimia tärkeänä ponnahduslautana ja näyteikkunana koko tulevalle uralle.

Yhtä tärkeää Axelin mielestä on nähdä designviikon aikana muiden tekijöiden töitä.

– Esimerkiksi yliopistolla voi maksutta poiketa sisään näyttelyihin. Suosittelen kaikille!

PÄÄTTÄJÄ

Henri Ramberg

Rovaniemen kaupunginhallituksen jäsen, kaupunginvaltuutettu

Kymmenen vuotta sitten Rovaniemelle muuttanut Henri Ramberg on päättäjä ja monikkoisä, joka opiskelee sosiaalityötä Lapin yliopistossa ja tradenomiksi Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Hän on ollut tuttu vieras myös muotoiluviikon matalan kynnyksen tapahtumissa.

– Koen, että ADW:llä on oma paikkansa lappilaisessa muotoilu- ja kulttuurikentässä. Viikko ei itselleni yhteiskuntatieteiden opiskelijana ole varsinaisia opintosisältöjä tarjonnut, mutta on herätellyt ajattelemaan muotoilun vaikutusta yhteiskuntaan sekä houkutellut kokemaan uniikkeja näyttelyitä tai tapahtumia kampuksella.

Henri Ramberg kokee tärkeäksi sen, että tapahtuma toimii sateenvarjona monille toimijoille, jotka haluavat saada omaa taidettaan, muotoiluaan ja kulttuuria esille.

– Itse nautin viikon pienemmistä näyttelyistä ja tapahtumista, mutta on tärkeää, että ADW:lla on esimerkiksi workshoppeja sekä suurempiakin seminaareja. Merkittävää on, että myös paikalliset toimijat ja yhdistykset pääsevät tapahtumassa esiin.

Tapahtuman ja sen sisältöjen kehittämisessä Ramberg luottaa järjestäjiin, sillä hän uskoo heillä olevan ymmärrys ja selkeä tulevaisuuden visio saamansa palautteen pohjalta.

– Monipuolisuus on mielestäni hyvä asia sekä se, että tapahtumia on suunnattu kaiken ikäisille. Yhteistyö eri oppilaitosten kesken luo tulevaisuutta koko arktiselle muotoilulle.

TAITEILIJA

Elisa Ahonen

Taidealan yrittäjä, Ester Visual

Elisa Ahonen on muuttanut perheensä kanssa Rovaniemelle vuonna 2006. Koulutukseltaan hän on kuvataiteen opettaja ja on valmistunut taiteen maisteriksi Lapin yliopistosta vuonna 2014.

– Taisin aloittaa opinnot ennen ensimmäistä muotoiluviikkoa. Itselleni ei ainakaan ole jäänyt opiskeluajoilta vahvoja muistikuvia design week-sisällöistä, hän pohtii.

Elisa kuitenkin osallistui jo opiskelijana taiteiden tiedekunnan järjestämiin taidemyyjäisiin.

– Myin niissä tekemiäni teoksia ja opiskelutöitäni. Tavallaan siis nykyinen työni eli Ester Visualin luontoaiheisten julisteiden, korttien ja sisustustuotteiden suunnitteleminen oli jatkumoa näille myyjäisille.

Viime vuonna taidealan yrittäjänä toimiva Elisa oli tuotteineen mukana näytteilleasettajana Arctic Design Weekin Ääri Design Marketissa.

– Olen osallistunut viikon tarjoamiin, muotoilijoille ja yrittäjille järjestettäviin tilaisuuksiin. Niitä on vuosien varrella ollut hyvinkin erilaisia: keskusteluja, luentoja, verkostoitumistapahtumia ja palkitsemistilaisuuksia. Itselleni mieluisimpia ovat olleet tapahtumat, joissa on ollut tilaa myös vapaalle vuorovaikutukselle muiden osallistujien kanssa.

Arctic Design Weekin tarjonta on hänestä niin monipuolista, että on vaikea keksiä toiveita lisäsisällöistä.

– Ihmiset kuitenkin tekevät tapahtuman, ja siksi toivonkin, että moni innostuisi osallistumaan, Elisa kannustaa.

Arktisen muotoilun hän näkee siten, että se ottaa huomioon pohjoiset olosuhteet ja ymmärtää niissä elävää ihmistä.

– Muotoilumme nostaa esille ratkaisuja tarpeisiin, joita muille alueille keskittynyt muotoilu ei osaa tunnistaa. Arktinen muotoilu kasvaa pohjoisesta mielenlaadusta ja tuo esille pohjoista näkökulmaa, olipa se lähes huomaamatonta tai alleviivaavaa.

AKTIIVINEN KAUPUNKILAINEN

Maarit Airaksinen, mummi

Vaikka Maarit Airaksinen on jäänyt virallisesti eläkkeelle pitkältä uraltaan valtion palveluksesta, ei hän silti ole jättänyt taakseen aktiivista vaikuttamista ja yhdistystoimintaa. Kunnallisneuvoksen arvonimen viisi vuotta sitten ansainnut, pitkän linjan poliittisen uran tehnyt tehopakkaus jatkaa edelleen esimerkiksi Taito-Lapin hallituksen puheenjohtajana sekä Rovalan Setlementti ry:n puheenjohtajana. Iso osa hänen elämäänsä on myös 12 lastenlasten isovanhemmuus.

– Olen todella innokas ja aktiivinen kulttuurin kuluttaja monessa muodossa. Mielestäni Rovaniemellä tarjonta on laadukasta, tästä yksi esimerkki on mielestäni juuri Arctic Design Week. Muistan ihan ensimmäisen viikon 15 vuoden takaa, jolloin myös Taito-Lappi oli antamassa oman panoksensa tapahtumaviikon tarjontaan. Olen edelleen sitä mieltä, että erilaiset tapahtumat luovat näkyvyyttä meille rovaniemeläisille asukkaille ja vierailijoille, Maarit pohtii. Hän on osallistunut vuosien ajan jokaiselle muotoiluviikolle niin aktiivisesti kuin muilta kiireiltään on ehtinyt.

– Arktiset muotinäytökset kiinnostavat joka vuosi. Tälle visuaaliselle ulkoilmatapahtumalle toivon ehdottomasti pitkää ikää, sillä vastaavaa hyvää oloa, kauneutta ja inspiraatiota tarjoilevaa näytöstä Rovaniemellä ei ole tarjolla. Matkailijoillekin tämä show on ikimuistoinen elämys, hän jatkaa.

Koko tapahtumaviikko tuo hänen mielestään odotettua valoa ja virtaa kaamoksen jälkeen ja saa toivottavasti mahdollisimman monet liikkeelle, ulos kotikoloistaan ja osallistumaan viikon erilaisiin tapahtumiin.

– Arctic Design Weekin kaltaiset tapahtumat saavat sydämeni sykkimään Rovaniemelle, Maarit Airaksinen kiteyttää.

3
NELJÄ NÄKÖKULMAA
Tekstit: Pia Jokela

ARKTISTA VIMMAA

MUOTOJA LEHTI 1/2023

Julkaisija: Business Rovaniemi

Päätoimittaja:

Taina Torvela, muotoilupäällikkö

Kannen kuva:

Roope Höynä

Painos:

52 000 kpl (Lapin

Kansa/Uusi Rovaniemi)

Jakelu:

Lapin Kansan tilaajat, verkkolehti, muotoiluviikon tapahtumapaikat

Design:

Mainostoimisto Seven-1

Sivunvalmistus:

Kaleva Media

Sisällöntuotanto:

viestintäyksiköt

Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Rovaniemen kaupunki, Business Rovaniemi

Arctic Design Week

järjestäjinä toimivat

Rovaniemen kaupunki, Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu

Partnerit:

Kaleva Media, BRP Finland Oy, Joutsen Finland Oy, Grano Oy, Polestar, Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy

”Lapin kamariorkesteri on mielellään mukana tuomassa oman musiikillisen osuutensa Arctic Design Weekin sisältöön”, Lapin kamariorkesterin intendentti Inka Puhakka kommentoi.

POHJOISTA KULTTUURIA KAIKILLE AISTEILLE

Juhlavuotensa kunniaksi Arctic Design Week tuo paikallista kulttuurija taideosaamista näkyväksi niin kaupunkilaisille kuin matkailijoille.

Teksti ja kuva: Ida Lohela-Park

Lumirakentamista Koskenrannassa, taidenäyttely Revontulessa, Lapin kamariorkesterin juhlakonsertti Korundissa – tässä vain pintaraapaisu siitä kaikesta, mitä Arctic Design Weekin sisältö tulee sisältämään 20.–26.3.2023.

Talvinen juhlaviikko ja sen aikana järjestettävä Arktista Vimmaa -kaupunkifestivaali tuo monipuolisen kattauksen maksuttomia taide- ja kulttuuritapahtumia ympäri Rovaniemen kaupungin sekä sen lähikylien. Maailman pohjoisimman designviikon avoimet yleisöavajaiset on ma 20.3. Arktikumin aukiolla ja viikko huipentuu Lordin aukiolle sunnuntaina 26.3. Attention! hyväntekeväisyystapahtumaan muoti- ja musiikkiesityksineen.

KUTSU SÄVELTEN ÄÄRELLE

Juhlavuoden kunniaksi Arctic Design Week järjestää juhlakonsertin keskiviikkona 22.3. klo

19 Korundissa. Kamarisinfoniakonsertti II 'Levytys-, hyvästelyja muita he(de)lmiä' -konsertin johtajana toimii John Storgårds, kitarassa Ismo Eskelinen ja luonnontorvessa Ilkka Puputti

– On hienoa, että musiikki on osa arktisen muotoiluviikon sisältöä. Kun meiltä kysyttiin juhlakonsertin mahdollisuutta, lähdimme mielellämme toteuttamaan tätä projektia, Lapin kamariorkesterin intendentti Inka Puhakka kommentoi.

Konsertissa pääosassa on ensi vuonna 75-vuotisjuhlavuotta pitävän Kalevi Ahon musiikkituotanto. Ennen juhlakonsertin alkua yleisölle pidetään avoin Lapin kamariorkesterin taiteilijatapaaminen, jossa Anu Jormalainen haastattelee Ahoa hänen urastaan ja tuotannostaan.

– On upeaa, että Rovaniemeltä löytyy ADW:n kaltainen tapahtuma, joka avartaa meidän kaikkien näkemyksiämme muotoilusta, taiteesta ja kulttuurista. Toivottavasti moni löytää tapahtumien pariin ja pääsee laajentamaan omaa ymmärrystään designista, Puhakka toteaa.

TYÖPAJOJA JA JÄÄVEISTOKSIA

Kuvataideyhdistys Maahiset ry on yksi kymmenistä kulttuuri- ja taidealan toimijoista, jotka ovat olleet mukana muotoiluviikolla alusta asti.

Yhdistyksen puheenjohtaja Mari Riikonen kokee ensiarvoisen tärkeäksi, että Arctic Design Weekin kaltainen tapahtuma

järjestetään Rovaniemellä. – Muotoiluviikon aikana ihmiset pääsevät ihastelemaan jääveistoksia sekä kokeilemaan itsekin, miten lumen tai jään veistäminen onnistuu Maahiset ry:n taiteilijoiden opastamana. Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetty tapahtuma herätti paljon mielenkiintoa niin paikallisten kuin turistien keskuudessa. Lumi ja jää elementtinä kiehtovat, ja varsinkin lapset ovat pitäneet kyseisestä taidemuodosta, Riikonen kertoo. Lumirakentamisen lisäksi Maahiset ry järjestää tänäkin vuonna matalan kynnyksen näyttely- ja taidekokemuksen Kauppakeskus Revontulessa sekä abstraktin maalaustaiteen työpajan. Samoissa tiloissa järjestetään lisäksi abstrakti maisemamaalauksen työpaja, johon voi osallistua 10–12 henkilöä.

– Kyseessä on lempeä, vapaamuotoinen maalaushetki, joka soveltuu kaiken tasoisille maalaajille. Tarkoituksena on luoda onnistumisen elämyksiä ja auttaa jokaista löytämään inspiraation, Riikonen summaa hymyillen.

PALKINTOJENJAKO

ANSIOITUNEILLE

Rovaniemen kaupungin kulttuuripalvelut tuovat jälleen monipuolista kulttuurisisältöä vä -

rittämään isoa muotoiluviikkoa Arktista vimmaa -kaupunkifestivaalin osuudessa.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden kautta järjestyy mm. lyhytelokuvailtoja, kirjailijavierailijoita, taidekierroksia, konsertti ja työpajoja niin kirjaston, teatterin, taidemuseon kuin kamariorkesterinkin kanssa yhteistyössä.

– On hienoa, että Arctic Design Week 2023 tarjoaa myös nuorille tekemisen paikkoja ja mahdollisuuksia. Kaupungin kaunis pääkirjasto, joka sijaitsee Alvar Aallon upeissa puitteissa, tulee tapahtumien osalta hyvin tutuksi vierailijoille ja paikallisille, Rovaniemen kaupungin palvelualuepäällikkö Merja Tervo toteaa.

Tänä vuonna Rovaniemen kaupungin hyvinvointilautakunta jakaa liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotekopalkinnot osana kaupunkifestivaalin ohjelmistoa.

Palkinnot jaetaan kaikille avoimessa tilaisuudessa pääkirjastolla 20.3. klo 14.00–15.00. Tilaisuus myös striimataan kaupungin YouTube-kanavalle.

– Rovaniemeläisillä on nyt mahdollista ehdottaa palkintojen saajia. Lopulliset päätökset palkittavista tekee kaupungin hyvinvointilautakunta, Tervo kertoo.

4

ARKTISTA VIMMAA KAUPUNKIFESTIVAALI HIGHLIGHTS

20.–26.3.2023

pursuaa jälleen taidetta ja paikalliskulttuuria

AVAJAISET

Kenen ehdoilla kaupunkia rakennetaan ma 20.3.2023 klo 17.00–20.00

Santa's Hotel Santa Claus, Korkalonkatu 29, 96200 Rovaniemi

Arctic Design Week 2023 yleisöavajaiset Pilkeaukiolla! ma 20.3.2023 klo 20.00–21.00

Solistina Osmo Ikonen

Ounasjoentie 6, 96200 Rovaniemi

PALKINNOT & HUOMIOT

Hyvinvointilautakunnan kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalkintojen jakaminen ma 20.3.2023 klo 14.00–15.00

Rovaniemen pääkirjasto, Jorma Eton tie 6, 96100 Rovaniemi

Arctic Design Awards Night to 23.3.2023 klo 18.00–20.30 Arctic Design Awards palkintojenjako, solistina Jaana Isokallio Kulttuuritalo Korundi, Lapinkävijäntie 4, 96100 Rovaniemi

MUSIIKKI

Rumpumatka ti 21.3.2023 klo 17.00–18.00

Alaruokasen talo, Valtakatu 8, 96200 Rovaniemi

Lapin kamariorkesteri: Kamarisinfoniakonsertti II

‘Levytys-, hyvästely- ja muita he(de)lmiä’ ke 22.3.2023 klo 19.00–21.00

Korundi-sali

Lapinkävijäntie 4, 96100 Rovaniemi

LappiLove Auttikönkään Pirttikahvilalla ke 22.3.2023 klo 18.00–19.00

Auttikönkääntie 119, 97655 Rovaniemi

Live@Monde: paikalliset nuorten bändit la 25.3.2023 klo 18.00–21.00

Monitoritalo Monde, Pohjolankatu 6, 96100 Rovaniemi

Design Dinner: Caramba! la 25.3.2023 20.00–23.59

Gustav Kitchen&Bar, Koskikatu 12, 96100 Rovaniemi

NÄYTTELYT & TAIDE

Muotia ja tekstiilitaidetta -näyttely

Lappia-talolla

ma–su 20.–26.3.2023 klo 10–18

Lappia-talo, Jorma Eton tie 8

Arktinen hätähuuto – Save the Arctic Maahisten taidenäyttely ma–su 20.–26.3.2023

Kauppakeskus Revontuli, Koskikatu 27

Rovaniemen koulun oppilaiden taidenäyttely 21.3.–9.4.2023

Kauppakeskus Rinteenkulma, Koskikatu 25

Jäätävää lasia – mielikuvia

arktisesta lasimuotoilusta

pe–su 24.–26.3.2023

Sampokeskus, Maakuntakatu 29–31

TM Showroom/Teollisen

muotoilun koulutusohjelma

ke–su 22.–26.3.2023 klo 10–17

Sampokeskus, Maakuntakatu 29–31

TYÖPAJAT & NÄYTTELYT

Joen tarina -työpaja perheille ma 20.3.2023 klo 17.30–18.10

Rovaniemen pääkirjasto, Jorma Eton tie 6, 96100 Rovaniemi

Staying Smart in a Smart Home – a design workshop ti–ke 21.–22.03.2023

The User Experience research group at University of Lapland (LUX), Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi

Tuunaamo: Porokoru-työpaja ke 22.3.2023 klo 17.00–19.00

Monitoritalo Monde, Pohjolankatu 6, 96100 Rovaniemi

Iittalan vieraana Harri Koskinen ke 22.3.2023 klo 18.00–20.00

Iittala Outlet Napapiiri, Joulupukin kammari, Joulumaantie 1, 96930 Rovaniemi

Abstraktin maisemamaalauksen työpaja la 25.3.2023 klo 13.00–16.45

Kauppakeskus Revontuli Koskikatu 27 B, 96100 Rovaniemi

Design studio/Veke & Joutsen -workshop la 25.3.2023 klo 10.00–14.00 Sampokeskus, Maakuntakatu 29–31 A, 96200 Rovaniemi

Joogaa ja luovaa maalausta su 26.3.2023 klo 10.00–12.00

Alaruokasen talo, Valtakatu 8, 96200 Rovaniemi

ELOKUVAT & TEATTERI

Arktinen elokuvailta pääkirjastolla ti 21.3. klo 17.00–20.00

Rovaniemen pääkirjasto, Jorma Eton tie 6, 96100 Rovaniemi

TÄ! -kulttuuriklubi: RomForum – esitys moninaisuuden kohtaamisesta työelämässä ti 21.3.2023 18.00–19.30

Kultturitalo Wiljami, Urheilukatu 1, 96100 Rovaniemi

Kamera – Käy! to 23.3.2023 klo 15.00–17.00 Bio Rex Rovaniemi, Pekankatu 12, 96100 Rovaniemi

Kulttuuriverstaan lyhytelokuvanäytös la 25.3.2023 klo 18.00–19.30 Monitoritalo Monde, Pohjolankatu 6, 96100 Rovaniemi

Taiteilijatapaaminen: Pirjo Leppänen ja Miisa Lindén pe 24.3.2023 klo 18.00–19.00

Rovaniemen Teatteri, Jorma Eton tie 8a, 96100 Rovaniemi

Historian jännät naiset & Wäkewien waimojen tarinoita la 25.3.2023 klo 18.00–19.30

Arktikum, Pohjoisranta 4, 96200 Rovaniemi

Maukan ja Väykän höntti päivä la 25.3.2023 15.00–16.00

Kulttuuritalo Wiljami, Urheilukatu 1, 96100 Rovaniemi

Burlesque Paradise la 25.3.2023 klo 20.00–22.00

Rovaniemen Teatteri - Lapin Alueteatteri, Jorma Eton tie 8a, 96100 Rovaniemi

KIRJALLISUUS

Kierrä Alvar Aallon kirjastorakennus entistä tutummaksi ma–la 20.–25.3.2023

Rovaniemen pääkirjasto, Jorma Eton tie 6, 96100 Rovaniemi

Pääkirjaston varastokierrokset ke 22.3.2023 klo 12.00–13.00

Rovaniemen pääkirjasto, Jorma Eton tie 6, 96100 Rovaniemi

Yksinvaeltajan luonto – Kirjailijavieraana Erno Saukko pääkirjastossa ke 22.3.2023 klo 18.00–20.00

Rovaniemen pääkirjasto, Jorma Eton tie 6, 96100 Rovaniemi

Lempeää joogaa ja luovaa kirjoittamista la 25.3.2023 klo 10.00–12.00

Studio Solu ry, Pohjolankatu 10, 96100 Rovaniemi

LUONTO

Lumenveistoa Koskipuistossa ma–su 20.–26.3.2023

Jäämerentie 5, 96200 Rovaniemi

Kansallispukupotkukelkkailu to 23.3.2023 klo 17.00–18.00

Alaruokasen talo, Valtakatu 8, 96200 Rovaniemi

Kaiken kansan talviulkoilupäivä la 25.3.2023 klo 12.00–14.00

Jyrhämänranta, 96100 Rovaniemi

Revontulijooga la 25.3.2023 klo 20.00–21.00

Lapland Hotels Sky Ounasvaara, Juhannuskalliontie, 96400 Rovaniemi

MESSUT

ÄÄRI Arctic Design Market la–su 25.–26.3.2023 klo 10.00–17.00

Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi

PÄÄTÖSJUHLA LORDILLA

Attention! Fashion & Music Event for Peace su 26.3.2023 klo 18.00–20.30

Hyväntekeväisyystapahtuma Unicefin hyväksi, solistina The Meänland

Lordin aukio, Maakuntakatu 29–31, 96200 Rovaniemi

Katso ohjelmalakana tämän lehden keskiaukeamalta.

5 ARKTISTA VIMMAA
JA PALJON MUUTA! LÖYDÄT KOKO OHJELMISTON www.arcticdesignweek.fi www.rovaniemi.fi/ tapahtumakalenteri

”Toivottavasti moni pääsee osallistumaan paikan päälle ja löytää mieleiset tapahtumat muotoiluviikon monipuolisesta ohjelmistosta”, toteavat Päivi Tahkokallio ja Julius Oförsagd.

Inspiroivia kohtaamisia ja KEKSELIÄITÄ IDEOITA

Muotoiluviikko tarjoaa osallistujilleen areenan, jossa tietoa tulee monipuolisesti ja ammattimaisesti, yhdellä kerralla yhdestä paikasta. Luvassa on erityisen monipuolinen kattaus korkeatasoisia ammattilaistapahtumia ja onnistuneita muotoilutarinoita myös maksuttomasti.

Teksti ja kuvat: Ida Lohela-Park

Arctic Design Week tarjoilee 15-vuotisjuhlavuoden kunniaksi useita osallistavia asiantuntijaseminaareja ja teemallisia työpajoja, jotka ovat tarkoitettu niin yrittäjille, muotoilijoille, kulttuurialan toimijoille kuin opiskelijoillekin.

– Tavoitteena on synnyttää kehittäviä keskusteluita, luoda verkostoitumisen mahdollisuuksia eri toimijoiden välille, tunnistaa businessmahdollisuuksia sekä antaa eväitä liikennetoiminnan kehittämiseen muotoilun keinoin, Arctic Design Weekin tuottaja Taina Torvela Business Rovaniemeltä esittelee.

YRITYKSEN TARKOITUS

Jo 15 vuoden ajan Arctic Design

Weekissä mukana ollut muotoilun asiantuntija Päivi Tahkokallio palaa vielä kerran Arctic Aha! -foorumin moderaattoriksi. Foorumin kolme dialogia järjestetään paikan päällä Tiedekeskus Pilkkeessä.

Tänä vuonna kolmen dialogin kantava teema liittyy yrityksen

tarkoitukseen sekä ajatukseen siitä, että yrityksellä olisi muukin syy olemassaololleen kuin vain voiton tavoittelu.

– Lähivuosien aikana yritysten toimintaan ovat vaikuttaneet monet yhtäaikaiset suuret haasteet. Kaikkien on pitänyt reagoida tavalla tai toisella muutoksiin, kuten koronapandemiaan, sotaan Ukrainassa tai energiakriisiin. Se, miten nämä muokkaavat yrityksiä, vaatii avointa keskustelua, Tahkokallio toteaa.

Dialogien aikana moderaattorina toimiva Tahkokallio haluaakin kysyä vierailtaan vaikuttavatko maailman tapahtumat siihen, miten yritys tarkoitustaan miettii ja miten he perustelevat oman tarkoituksensa.

– Mukana on kiinnostavia kotimaisia sekä kansainvälisiä yrityksiä, kuten Suomen vanhin, jo vuonna 1649 perustettu yritys Fiskars Group sekä kiertotalousajan pakkausyritys RePack, Tahkokallio luettelee.

IDEOITA KEHITYKSEEN

Arctic Aha! -foorumien lisäksi muotoiluviikko tarjoilee mielen-

kiintoisia tapahtumia yrityksille ja luovan alan ammattilaisille. Yksi näistä on pohjoisen luovien alojen ammattilaisten yhteinen kokoontuminen Creative North Sessions, joissa pureudutaan luovan työn ydinkysymyksiin tekijöiden näkökulmasta.

– Seuraava tapahtuma järjestetään Y-Northin tiloissa 23.3. Illan aiheena on luovuuden johtaminen, osana omaa työtä suunnittelijana sekä luovassa työyhteisössä. Inspiraatiopuhujana tilaisuudessa on muotoilija Harri Koskinen, esittelee tapahtuman tuottaja Katariina Imporanta Kaltio Creativelta.

Edeltävänä päivänä 22.3. Y-Northissa järjestetään myös Arctic Circular Design -valmennus, joka saapuu Arctic Design Weekille ensimmäistä kertaa. Sen tarkoituksena on tuoda esille kiertotalouden ja vastuullisuuden teemoja tämän päivän liiketoiminnan kehittämisessä. Keskustelua johtaa keynote-puhujina muotoilujohtaja Julius Oförsagd ja kiertotalouden pioneeri ja asiantuntija

Anne Raudaskoski

– Kyseessä on todella matalan

Tänä vuonna yksi järjestettävistä tapahtumista on Liikahus, jonka uusi “yrittäjä auttaa yrittäjää” -formaatti on saanut erinomaisen vastaanoton. Matalalla kynnyksellä toimivassa sparrauskombinaatiossa yrittäjät ovat äänessä ajantasaisten case-yritysten kanssa.

kynnyksen startti. Valmennus on tarkoitettu erityisesti kaikille tuotantotalouden yrityksille, jotka haluavat inspiroitua ja oppia sitä, miten kiertotalousajattelu ja muotoilu työkaluna voivat mahdollistaa uusien tuotteiden ja palveluiden syntymisen.

MUOTOILUKILPAILU OPISKELIJOILLE

Muotoiluviikon ohjelmakattaus sisältää myös opiskelijoille kiinnostavia sisältöjä, kuten Young Finnish Designin järjestämän

Veke & Joutsen Design Studion, jonka tavoitteena on yhdistää uransa alussa olevat muotoilijat yhteen yritysten kanssa.

Kauppakeskus Sampokeskuksen liiketilassa 25.3. järjestettä -

vässä workshopissa mukana ovat kotimaiset sisustusalan yritykset Veke ja Joutsen, jotka etsivät uusia tuoteideoita valikoimiinsa nuorilta muotoilijoilta. Matias Ranua Vekeltä ja Katja Helén Joutsenelta tulevat julistamaan tehtävänannot paikan päälle. Myös yleisö voi tulla äänestämään omaa suosikkiaan.

– On äärimmäisen ilahduttavaa, että pystymme mahdollistamaan nuorille muotoilijoille uusia tapoja tuoda esille heidän osaamistaan sekä luomaan verkostoitumisväyliä alan ammattilaisten ja yritysten kanssa, toteaa Design Studion fasilitaattorina toimiva Heidi Maria Huovinen Young Finnish Design Oy:ltä.

6 FOORUMIT

Kansainvälisen medianäkyvyyden arvo noin 7,3 miljoonaa euroa

Lumikuutio tuonut mittavaa

MAAILMANLAAJUISTA

NÄKYVYYTTÄ ROVANIEMELLE

Teksti: Pia Jokela

Kuvat: Robin Lundin, Polestar

Tammikuun alussa 2023

Rovaniemellä avattiin ulkomitoiltaan 12x12x12 metrin lumiteos, joka on sähköautoja kehittävän Polestarin ensimmäinen lumesta rakennettu esittelytila.

Tammikuun aikana lumirakennelmassa on vieraillut noin 20 kansainvälisen mediatalon edustajaa. Meltwater-mediaseurannan mukaan lumikuutiosta on tehty tammikuussa 218 artikkelia ympäri maailmaa sekä lisäksi yli 300 uutista kotimaassa.

Rovaniemen kansainvälisen medianäkyvyyden arvo lumikuutiouutisoinnin osalta oli pelkästään tammikuussa yli 7,3 miljoonaa euroa.

Merkittävimpiä Rovaniemen lumikuutioteemasta kirjoittaneita medioita ovat olleet muun muassa Forbes, The Sun, Vogue, GQ, Wallpaper.

– Rovaniemi tarvitsee entistä enemmän kansainvälistä näkyvyyttä. Arctic Design Weekin ja Polestar Finlandin kumppanuusyhteistyö käynnistyi vuonna 2021. Näkyvyytemme tämän yhteistyön myötä on ollut koko Rovaniemeä koskevaa, ei pelkästään arktiseen muotoiluun liittyvää. Mittava näkyvyys on nostanut esiin rohkeutta ja paikallisen yritysmaailman mahdollisuuksia.

Tällaista omaleimaista esilläoloa tarvitaan lisää, toteaa kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula

Rintala-Gardin

POSITIIVISTA ARKTISTA

MIELIKUVAA JA

PAIKALLISTA LUMIJA JÄÄOSAAMISTA

Tuoreen, 31.1.2023 raportoidun mediaseurannan mukaan lumikuutioon liittyviä mediaosumia on yhteensä 520, joista 218 on julkaistu eri puolilla maailmaa.

Merkittävä määrä mediaosumista on USA:sta, Saksasta, Espanjasta, Italiasta, Intiasta, Ranskasta ja Iso-Britanniasta.

– Huomionarvoista on se, että julkaisut ovat sellaisissa medioissa, joissa Rovaniemen näkyvyyden saaminen olisi haastavaa. Artikkelit ovat olleet mediaseurannan mukaan myönteisiä (20 %) tai neutraaleja (80 %) tuoden esille arktista lumirakentamista ja vastuullisuutta, Rintala-Gardin kertoo.

Lumikuution rakentamisessa ja sen ympäristön suojaamisessa on hyödynnetty rovaniemeläistä lumi- ja jääosaamista.

Dragan Pavlovic , Magnus Lindell ja Johanna Johansson

Rovaniemi ja Arctic Design Week saavuttivat kumppanuusyhteistyön myötä valtavan globaalin näkyvyyden. Näyttävä lumikuutio nosti esiin arktista muotoilua yli 7 milj. € mediaarvon edestä pelkästään tammikuussa 2023.

MEDIASEURANNASTA POIMITTUJA MUUTAMIA

ARTIKKELEITA TAMMIKUULTA 2023:

Wallpaper: www.wallpaper.com/transportation/ polestar-snow-space-showroom-rovaniemi-finland

Vogue: www.vogue.it/notizie-del-giorno/gallery/ con-polestar-2-alla-scoperta-del-design-artico

Forbes: www.forbes.com/sites/alistaircharlton/2023/01/21/ welcome-to-the-snowroom-polestar-opens-frozen-ev-retailspace-in-finland/?sh=3131f5c25021

The Sun: www.thesun.co.uk/motors/21079362/ north-polestar-showroom-snow-polestar-tesla/ Motor1: www.motor1.com/news/630888/ polestar-store-snow-arctic-circle/

The Courier: www.thecourier.co.uk/fp/lifestyle/ motoring/4066912/new-polestar-scottish-space/

MSN: www.msn.com/en-ie/cars/news/polestar-opensshowroom-made-out-of-snow-in-finland/ar-AA16iwD1

Newsweek: www.newsweek.com/polestars-new-popdealership-uses-just-one-building-material-snow-1774389

Il Giornale: www.ilgiornale.it/tag/snow-space-167896.html

ovat suunnitelleet lumikuution, ja sen ovat rakentaneet kokeneet rovaniemeläiset lumirakentajat Frozen Innovations Oy:stä. Lumi on kuljetettu sähkörekalla Ounasvaaralta ja sinne lumi myös palaa seitsemän viikon kuluttua.

Kuutio on siis täysin kierrätettävää materiaalia.

– Toimimme tällä hetkellä noin 30 maassa. Esittelytiloja on globaalisti noin 150. Rovaniemelle tuotettu maailman ensimmäinen lumirakenteinen tila on

herättänyt valtavaa kiinnostusta ympäri maailmaa kollegoidemme keskuudessa. He jakavat Rovaniemellä tuotettua sisältöjä edelleen eri maissa, sanoo markkinointijohtaja Martin Österberg Polestar Finland Oy:stä.

Göteborgissa päämajaansa pitävä Polestar lienee ainoa autoyritys maailmassa, jonka toimitusjohtaja on koulutukseltaan muotoilija.

Yhteydenotto Polestarilta Business Rovaniemeen johti käsitykseen, että Arctic Design Weekin ja yrityksen arvot yhtenevät myös kestävän kehityksen tavoitteiden osalta.

– Meille arktisella alueella, missä ilmastonmuutos etenee neljä kertaa nopeammin, on tärkeää, että yhteistyötoimija on vas -

tuullinen ja omalla toiminnallaan osa suurta ratkaisua. Samalla olemme vaikuttuneita Polestarin asenteesta muotoilua ja designia kohtaan, toteaa Business Rovaniemen muotoilupäällikkö Taina Torvela Rovaniemellä maaliskuussa järjestettävän Arctic Design Weekin aikana lumirakennelman Rovaniemelle tuonut Polestar on mukana Arctic Aha! ja Global Design Talks -tapahtumissa 24.3.2023, kuten kevään 2022 tapahtumassakin.

Tulevassa tapahtumassa keskustellaan yritysten tarkoituksesta ja siitä, mikä rooli muotoilulla voi tässä olla – miten suuret, joskus ennakoimattomat muutokset vaikuttavat organisaatioiden tarkoitukseen.

7

Erätaidoista on hyötyä

Lapin yliopistosta valmistunut Eemeli Hepola tietää, että kuvausreissuilla voi joutua tulemaan toimeen ilman sähköä ja nukkumaan teltassa.

sarjaa, mistä aukesi portti moniin muihinkin tuotantoihin.

Käsityöläisen ammatti – sellaisena näkee oman alansa televisiosarjojen kuvaaja

Eemeli Hepola. Jotta katselijat saavat nauttia laadukkaasta lopputuloksesta, täytyy kuvaajan hallita kameroiden tekniset jipot ja taiteelliset työkalut.

– Jokainen kohtaus tarvitsee alun, keskikohdan ja lopun, jotta se vie tarinaa eteenpäin, Hepola selvittää.

Hän sai eväät uralleen opiskellessaan Lapin yliopistossa audiovisuaalista mediakulttuuria.

Kun Hepola valmistui, hän pääsi heti tekemään Ylen Eränkävijät-

Työ on luovaa ja vaatii sosiaalisia taitoja. Esimerkiksi Vaietut arktiset sodat -dokumenttisarjassa kameran edessä oli näyttelijöiden sijaan tavallisia ihmisiä. Oli tärkeää rakentaa kuvattaville levollinen tunnelma.

– Kuvauspäivä on minulle arkinen, mutta jollekin haastateltavalle se voi olla hyvin jännittävä.

TOPPATAKEILLA

KYLMYYTTÄ VASTAAN

Monesti kuvausreissut vievät Hepolan tiettömien taipaleiden taa, missä on nukuttava teltoissa ja tultava toimeen ilman sähköä. Jos koko pakkaspäivä vietetään

ulkona, täytyy päälle vetäistä parit toppahousut, villapaita ja untuvatakki.

– Ja sitten minulla on vielä tosi iso takki, jonka voi heittää kaikkien takkien päälle, Hepola toteaa ja nauraa.

Lapissa kuvataan usein ohjelmia suoratoistopalveluihin.

Hepola arvelee, että ulkomaisia kuvausryhmiä vetävät Lappiin erämaiden lisäksi hyvät puitteet: hotellit, liikenneyhteydet ja lentokenttä. Hän toivookin, että alan työt lisääntyvät pohjoisessa.

– Asuisin mielelläni täällä niin pitkään kuin mahdollista, Ouluun asettunut Hepola kertoo.

Hienoin hetki kuvaajalle on se, kun abstrakti suunnitelma muut-

Freelance-kuvaaja Eemeli Hepola on tottunut karuihinkin olosuhteisiin, sillä hän on käynyt pienestä pitäen vaelluksilla isänsä kanssa.

MENOVINKIT ELOKUVIEN JA PELIEN YSTÄVILLE

• Kiinnostavatko Lapin yliopistossa tehdyt musiikkivideot, dokumentit ja animaatiot? Suuntaa Rovaniemen Bio Rexiin 23.3. klo 15.

• Haluatko kuulla, miten pelisuunnittelu liittyy politiikkaan ja protesteihin? Osallistu audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelman juhlaan Hotel Santa Clausissa 23.3. klo 12.

tuu tiimin yhteistyöllä valmiiksi sarjaksi. Iloa tuottaa myös uuden oppiminen: kameran takana voi esimerkiksi kuulla, minkälaisia onkia ihmiset käyttivät sata

vuotta sitten.

– Ja sitten saattaa kiinnostuakin jostakin asiasta niin paljon, että lukee Wikipediaa koko illan.

ARCTIC DESIGN WEEK – HISTORIIKIN AIKAJANA

Muotoilun olohuone Sampokeskuksessa

Ensimmäinen BRP:n designkilpailu Pohjola In/Out spektaakkeli yliopistolla

8
Teksti: Anna Humalamäki Kuva: Mika Hirvonen
ELOKUVAAJAN AMMATISSA
Ensimmäinen 24h
Napapiirillä
designkilpailu
2009 2010 2011
24h designkilpailu Eteläkeskus

Idea posliinimukeista JOHTI OMAAN YRITYKSEEN

Osa luovan alan opiskelijoista perustaa yrityksen jo opiskeluaikana. Oma yritys voi tarjota väylän tehdä niitä asioita, jotka sytyttävät luovuuden roihuun. Näin teki myös Jutta Luukkonen.

Teksti: Sari Väyrynen

Kuva: Meri Väyrynen

Neljä vuotta sitten Jutta Luukkonen sai idean: posliinimukeja itsetehdyillä kuvituksilla. Se johti oman yrityksen – Jutta Luukkonen Designin – syntyyn.

– Jotta pystyin tilaamaan mukit netistä, tarvitsin y-tunnuksen, joten perustin toiminimen. Varastossa on edelleen 500 keskeneräistä mukia, mutta kyllä ne vielä myyntiin tulevat, hän naurahtaa.

Yrittäminen ei tosin ollut Luukkoselle täysin uutta. Jo yläasteikäisenä hän oli alkanut myydä tekemiään puisia koruja oman 4H-yrityksensä kautta.

Ensimmäiset toiminimen alla myydyt työt, joulukortit, saivat hyvää palautetta, ja se kannusti jatkamaan. Nyt Luukkonen opiskelee graafista suunnittelua Lapin yliopistossa viidettä vuotta. Yrityksensä kautta hän on tehnyt sivutoimisesti muun muassa kirjankansia, kortteja, kuvituksia sekä korvakoruja polymeerimassasta. Lisätulojen ohella yritys on mahdollistanut Jutalle omien innostavien projektien tekemisen.

– Tykkään myös yrittämiseen liittyvästä vapaudesta. Voin tehdä töitä sen verran kuin haluan ja olen vastuussa vain itselleni, Jutta sanoo.

YRITTÄJYYS

KIINNOSTAA

Kuvataiteen lehtori Anitra Arkko-Saukkonen Lapin ammattikorkeakoulusta on havainnut, että opiskelijoiden kiinnostus yrittäjyyteen on kasvanut niiden kuuden vuoden aikana, joina hän on opettanut opintojaksoa luovan alan yrittämisestä myös Lapin yliopistolla.

– Luovan alan opiskelijoilla on usein palo tehdä jotain tiettyä asiaa, johon he suhtautuvat in-

Myyt mielikuvia

uniikista lopputuloksesta, jonka työsi saa aikaan.

– Anitra Arkko-Saukkonen

Suunnittelutyylini on sadunomainen ja värikäs, ja töissäni korostuvat usein vahvat tunteet ja symbolisuus, kuvailee Jutta Luukkonen, graafisen suunnittelun opiskelija. Yrityksensä kautta hän tekee muun muassa kuvituksia, kansisuunnittelua ja koruja.

tohimolla. Yrittäjyys tarjoaa siihen väylän, Arkko-Saukkonen arvioi. Luovilla aloilla yritykset ovat usein yhden tai muutaman henkilön pienyrityksiä, ja ne ovat yksi tekemisen ja toimeentulon

OPISKELIJOIDEN TAIDETTA

JA MUOTOILUA KAUPAN

• Lapin yliopiston taideaineiden opiskelijoiden omia taide- ja muotoilutuotteita on myynnissä ÄÄRI Design Market -tapahtumassa Rovaniemen kaupungintalolla (Hallituskatu 7) 25.–26.3.2023 kello 10–17. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

hankkimisen tapa muun toiminnan rinnalla. Niiden lähteenä on luovuus ja tuloksena esimerkiksi uniikkeja tuotteita, teoksia tai sisältöjä.

– Eroavaisuutena monien mui-

Arktikumin galleriassa designnäyttelyt

Muotoiluseminaarit

Polariumissa

den alojen yrityksiin myyt usein tuotteita tai palveluita, joita ei sillä hetkellä ole vielä olemassa. Myyt prosessia ja mielikuvia uniikista lopputuloksesta, jonka työsi saa aikaan, hän havainnollistaa.

Myös Jutta Luukkonen uskoo jatkavansa yrittämisen tiellä yliopistosta valmistumisen jälkeenkin, vaikka välillä lienee välttämätöntä työskennellä muuallakin toimeentulon turvaamiseksi. Unelmissa siintävät esimerkiksi verkkokauppa ja askartelulle pyhitetty talo yhdessä omien siskojen kanssa sekä kansien ja kuvitusten tekeminen isoille kustantamoille. Yksi unelmista on jo työn alla: pelkoja käsittelevä lastenkirja, jonka kirjailijan ja kuvittajan kohdalla lukee oma nimi.

WDC Helsinki2012 -yhteistyö

Lappia-talossa iso design- ja taidenäyttely

Arctic Design. Opening the Discussions -julkaisu

Ensimmäinen Metsäkone-baletti

Ensimmäinen muotinäytös jäästä ja lumesta tehdyllä catwalkilla Arktikumin pihalla

Revontulessa "Tekijöiden olkkari" -näyttelytila

24h designkilpailu Kemijoki

9
2012 2013 2014 2015

PONNAHUS yhdistää kaikki alueen tuotekehityspalvelut

Viisi askelta ideasta markkinoille. Se on ideana Business Rovaniemen uudessa yrityspalvelussa, Ponnahuksessa, joka jalostaa perinteiset yrityspalvelut ensimmäisen kerran uuden ajan palvelutuotteeksi.

Teksti: Pia Jokela

– Olemme nyt tuotteistaneet koko tuotekehitysprosessin yhdessä alueen yhteistyöverkoston kanssa. Ponnahus on viisivaiheinen ja siinä kuljetaan yrittäjän tukena ideasta tuotekehitysvaiheeseen, testaukseen, tuotteen markkinointiin ja jopa vientiin saakka, kertoo yrityskehittäjä Matti Impiö Business Rovaniemestä.

Impiön mukaan nyt ollaan ainutlaatuisella tavalla tuotteistettu sekä julkiset että yksityiset palvelut helposti ymmärrettäväksi palveluksi.

– Tätä tuotteistamista on edeltänyt laaja sekä yksityisten että

MIKÄ?

PONNAHUS

julkisten toimijoiden kuuntelu sekä osallistaminen palveluprosessiin. Itselläni on takana 13-vuotinen ura yritysneuvojana ja tällä tavalla alueella ei ole koskaan aikaisemmin koottu voimia yhteen, Impiö kertoo.

Uuden palvelun toivotaan auttavan yrityksiä löytämään kehittämistoiminnan pariin matalalla kynnyksellä. Ennen kaikkea nyt syntyneen Ponnahus-verkoston avulla halutaan antaa yrityksille monipuolisesti apua niiden omiin kehittämistarpeisiinsa.

– Verkosto on yrityksen kanssakulkija. Tavoitteenamme on, että seutumme yritykset lähtevät jatkossa entistä innokkaammin panostamaan innovaatioihin aina

• Business Rovaniemen kehittämä uusi TKIpalvelukonsepti yritysten tuotekehitystarpeeseen Muotoiltu Kansainvälisen Arktisen muotoilupääkaupungin palvelumallin luominen -kehityshankkeessa vuorovaikutuksessa alueen yritysten ja palvelutuottajien kanssa

• Yrityspalvelu sisältää kaikki viisi vaihetta idean kaupallistamiseen, yhdistäen julkisten ja yksityisten TKIpalvelutuottajien palvelut sujuvaksi TKI-palvelupoluksi

• Kehitetty yhteistyössä Lapin yliopiston, Lapin ammattikorkeakoulun ja REDUn kanssa

• Lisätietoja antavat Business Rovaniemi, yrityskehittäjät Matti Impiö ja Marko Merkkiniemi

• arcticdesigncapital.fi/tki-palvelut/ponnahus/

niiden kaupallistamiseen saakka. Nyt siihen on tarjolla kanssakulkijoita.

MUOTOILUAJATTELU

AVUKSI JULKISIIN

PALVELUIHIN

Muotoilun arvo on ymmärretty entistä paremmin myös julkisella sektorilla.

Monessa kunnassa on havahduttu, että muotoiluajattelulle on tarvetta niin asukasystävällisempien palveluiden kehittämiseen kuin vuorovaikutukseen.

Tulevaisuuden valttikortti kunnissa on muotoiluajattelun integrointi kuntarakenteeseen.

Näin pystytään ajattelemaan ja suunnittelemaan sekä toteuttamaan kunnan palveluita yrittäjämäisesti, kustannustehokkaasti, ihmisläheisesti ja uudella tavalla.

Rovaniemellä on ollut jo pitkään tasokkaita tuotekehitystä tukevia yksittäisiä palveluita, jotka ovat jääneet helposti piiloon yritysasiakkailta. Nyt ne on jalostettu palvelumuotoilun menetelmin yritysten paremmin hyödynnettäviksi.

– Ponnahus tuo alueemme testaus-, suunnittelu- ja demopajat lähemmäksi yrittäjiä eli käyttäjien sujuvammin hyödynnettäväksi.

ARCTIC DESIGN WEEK – HISTORIIKIN AIKAJANA

2016

Seminaari "Arctic Design Business Day"

Korundissa

Ensimmäisen Arctic Design Awardin jako

ADW osaksi

World Design Weeks -verkostoa

2017

2018

Mish Mash -ulkoilmatapahtuma

Puolustusvoimien kanssa

Muotoiluseminaari

Joulupukin kotiluolassa

YRITTÄJÄ!

Arctic Design Weekin Liikahus-tapahtumassa Lähteentien Pirtillä 21.3.2023 klo 13 alkaen esitellään Ponnahusta. Maksuton keskustelutapahtuma yrittäjille, jotka kaipaavat oivalluksia tuotekehitykseen tai muuten vain kehitykseen.

NELJÄ YRITYSTARINAA: MITEN ME SAIMME SEN LIIKAHTAMAAN?

Johtaja Pasi Sorvisto, Spark Finland Oy Vastuullisuusjohtaja Marjo Pyykkö, Lappset Group Oy Keskustelukumppanina toimitusjohtaja Markku Koivurova Atol Design Oy:stä sekä toimitusjohtaja Esa Junttila Safe To Play Oy:stä.

VARAA PAIKKASI JA ILMOITTAUDU VIIMEISTÄÄN 17.3.2023

Muotolimme samalla myös kaupungin omat palveluympäristöt osaksi yritysten testausalustoja, sanoo muotoilupäällikkö Taina

Torvela Business Rovaniemeltä.

Lapissa on erilaisia kehittämisja innovaatioympäristöjä jo noin 50 erilaista. Näitä yritys voi nyt tulla uudella ideallaan sujuvammin hyödyntämään.

– Aikaisemmin olemme voineet tarjota vain niitä palveluja,

mitä kunkin toimijan omassa talossa on ollut tarjolla. Nyt palveluja voidaan tarjota yhden luukun periaatteella. Yrittäjät ottavat yhteyttä Business Rovaniemen yrityskehittäjiin yrityksensä muutos- ja kehittämistarpeissa. Heidän koodinoimana autamme yrittäjää onnistumaan TKIprosessissa oikea-aikaisilla teoilla. Tämä on iso edistysaskel, iloitsee Torvela.

Arctic Design Mish Mash nro 2. 360 elämyksellinen seminaari Pilkkeessä

2019

Design for happiness -seminaari Korundissa

Ensimmäinen Arktisen muotoilun elämäntyöpalkinto luovutetaan Antero Ikäheimolle

Yli 60 tapahtumaa, yli 12 000 osallistujaa

Advisory Board aloittaa toiminnan

10
YRITYSPALVELUMUOTOILUA

Koko kansalle kulttuuria ja muotoilua

Arctic Design Week 20.–26.3.2023

Rovaniemellä

#arcticdesignweek arcticdesignweek.fi

11

Arctic Design Week Ohjelma

20.–26.3.2023 Rovaniemellä

Maanantai 20.3.

Alumnimme – Työelämän mahdollisuudet Taiteiden tiedekunnasta valmistuneiden uratarinoita.

10:00 – 16:00

Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta, Yliopistonkatu 8

Hyvinvointilautakunnan kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalkintojen jakaminen Vuoden 2022 ansioituneet toimijat ja tapahtumat, mm. vuoden urheilija.

14:00 – 15:00

Rovaniemen pääkirjasto, Jorma Eton tie 6

Kenen ehdoilla kaupunkia rakennetaan Lyhyet alustukset ja paneelikeskustelu sekä vapaata keskustelua.

17:00-20:00

Santa’s Hotel Santa Claus, Korkalonkatu 29

Joen tarina -työpaja perheille Kulttuurihistoria-aiheinen leikki- ja askartelupaja 3–7-vuotiaille lapsille ja heidän läheisilleen.

17:30 – 18:10

Rovaniemen pääkirjasto, Jorma Eton tie 6

Arctic Design Week 2023 avajaiset yliopistolla Avajaispuheita, naamiotanssia, näyttelyjä.

18:00 - 20:00

Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8

Arctic Design Week 2023 yleisöavajaiset Pilke-aukiolla!

Lämmintä juotavaa, musiikkia Osmo Ikosen tahdittamana ja yhdessäoloa!

20:00 – 21:00

Pilkkeen ja Arktikumin aukio, Ounasjoentie 6

Tiistai 21.3.

Marsipaani ja Pistaasi

Päiväkoti-ikäisille suunnattu esitys jännittämisestä ja erilaisuuden ymmärtämisestä.

10:00 – 12:00

Rovaniemen teatteri, Kero-sali

LIIKAHUS-Etkot

Markkinaymmärryksen merkitys yrityksen kasvulle ja kansainvälistymiselle.

Luennoitsijana Pasi Sorvisto, SPARK Finland.

09:30–11:30

Santa’s Hotel Santa Claus, Korkalonkatu 29

LIIKAHUS #äläjämähä

Ideasta rahaksi, vastuullisuusteemalla.

13:00 – 18:00

Lähteentien Pirtti, Lähteentie 1

ADW lecture: Jenny Bergström

- Design thinking & materials

Professori Jenny Bergström kertoo tutkimuksestaan ja työstään. Englanninkielinen.

15:00 – 16:00

Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta, Yliopistonkatu 8

Rumpumatka Ääniaaltojen herättämiä tuntemuksia. Lämmintä vaatetta ja alusta mukaan.

17:00 – 18:00

Alaruokasen Talo, Valtakatu 8

TÄ! -kulttuuriklubi: RomForum - esitys moninaisuuden kohtaamisesta työelämässä Keskusteleva esitys tuulettaa omia asenteita ja ajatuksia.

18:00 – 19:30

Kulttuuritalo Wiljami, Urheilukatu 1

Arktinen elokuvailta pääkirjastolla Pohjoisiin tunturimaisemiin sijoittuva elokuva.

17:00 – 20:00

Rovaniemen pääkirjasto, Jorma Eton tie 6 Keskiviikko 22.3.

ARCTIC CIRCULAR DESIGN Kiertotaloudesta bisnestä -valmennus Puheenvuoroja ja konkreettisia työkaluja.

8:30 – 12:00

Y-North, Aittatie 3

Marsipaani ja Pistaasi Päiväkoti-ikäisille suunnattu esitys jännittämisestä ja erilaisuuden ymmärtämisestä.

10:00 – 12:00

Rovaniemen teatteri, Kero-sali

Pala taidetta -opastus lounastajille Korundi Kitchen & Café tarjoaa lounastajille jälkiruoan taiteen muodossa Korundin taidenäyttelyssä.

12:00 – 12:10

Kulttuuritalo Korundi, Lapinkävijäntie 4

Pääkirjaston varastokierrokset Kurkistetaan myös yleisöltä suljettuihin varastoihin.

12:00 – 13:00 ja 17:00 – 18:00

Rovaniemen pääkirjasto, Jorma Eton tie 6

Tuunaamo: Porokoru-työpaja Askartelutyöpaja poronsarvesta, luusta ja nahkasta.

17:00 – 19:00

Monitoritalo Monde, Pohjolankatu 6

Taiteilijatapaamisessa Kalevi Aho! Ennen illan konserttia säveltäjä Kalevi Aho kertoo ajatuksiaan kuultavista teoksista, musiikista ja säveltämisestä.

18:00 - 18:30

Kulttuuritalo Korundi, Lapinkävijäntie 4

Naamiotanssiperformanssi Naamiontekijä Johanna Oksasen virkkaama torniojokilaaksolainen naamio herää henkiin tanssitaiteilija Anniina Ukkosen mukana.

18:00 – 19:00

Rovaniemen taidemuseo, Lapinkävijäntie 4

Yksinvaeltajan luonto – Kirjailijavieraana Erno Saukko pääkirjastossa Erno Saukko kertoo retkistään ja luontosuhteestaan.

18:00 – 20:00

Rovaniemen pääkirjasto, Jorma Eton tie 6

LappiLove Auttikönkään Pirttikahvilalla

Rovaniemeläinen akustinen duo.

18:00 – 19:00

Auttikönkääntie 119

Iittalan vieraana Harri Koskinen Ilta muotoilijan seurassa uudistetussa myymälässä. Ilmoittaudu viimeistään 8.3.

18:00 – 20:00

Iittala Outlet Napapiiri, Joulupukin kammari, Joulumaantie 1

Lapin kamariorkesteri:

Kamarisinfoniakonsertti II ‘Levytys-, hyvästely- ja muita he(de)lmiä’

John Storgårds, johtaja, Ismo Eskelinen, kitara ja Ilkka Puputti, luonnontorvi

19:00 –21:00

KORUNDI-SALI, Lapinkävijäntie 4

Torstai 23.3.

Marsipaani ja Pistaasi

Päiväkoti-ikäisille suunnattu esitys jännittämisestä ja erilaisuuden ymmärtämisestä.

10:00 – 12:00

Rovaniemen teatteri, Kero-sali

Italian Design Day 2023

Vieraana arkkitehti, professori Alessandro Colombo, Politecnico di Milano. Englanninkielinen.

11:00 – 12:30

Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8

Pääkirjaston varastokierrokset Kurkistetaan myös yleisöltä suljettuihin varastoihin.

12:00 – 13:00 ja 17:00 – 18:00

Rovaniemen pääkirjasto, Jorma Eton tie 6

Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma: 30+ juhlatapahtuma Mukana alumni, Kööpenhaminan ITyliopiston apulaisprofessori Hanna Wirman.

12:00 – 14:00

Santa’s Hotel Santa Claus, Korkalonkatu 29

VIKKE NILO – ihminen!

Koskettava veijaritarina Kalle Päätalon teoksiin pohjautuen.

13:00 – 15:00

Rovaniemen teatteri, Tieva-sali

SPEED DATING Muotoilijat ja potentiaaliset asiakkaat kohtaavat.

14:00 – 15:30

Kulttuuritalo Korundi, Lapinkävijäntie 4 Opiskelijoiden kotikaupunki- työpaja – Tule tekemään Rovaniemestä paras opiskelijan kotikaupunki!

Asuminen, yhteisöllisyys, liikunta-, kulttuurija kirjastopalvelut, harjoittelupaikat – miten kehittäisit Rovaniemeä?

Ilmoittaudu 20.3. mennessä.

14:00–16:00

Rovaniemen pääkirjasto, Jorma Eton tie 6

Kamera – Käy!

Viime vuosien parhaita video- ja elokuvatuotantoja audiovisuaalisen mediakulttuurin opiskelijoilta ja henkilökunnalta.

15:00 – 17:00

Bio Rex Rovaniemi, Pekankatu 12

CREATIVE NORTH Sessions - Pohjoisen luovien tekijöiden yhteiset kohtaamiset Miten johtaa luovuutta omassa työssä ja luovassa työyhteisössä?

16:00 – 18:00

Y-North, Aittatie 3

Pilke Café - Sallan uudet tuvat Miten Sallan kansallispuiston tuvat suunniteltiin ja toteutettiin?

16:30 – 17:30

Tiedekeskus Pilke, Ounasjoentie 6

12
MUSIIKKI &
NÄYTTELYT & TAIDE
ATTENTION! ÄÄRI ARCTIC DESIGN MARKET SEMINAARI JA WORKSHOP ARCTIC AHA FOORUMI #arcticdesignweek | arcticdesignweek.fi
TANSSI TYÖPAJAT ELOKUVAT & TEATTERI
LUONTO

Kansallispukupotkukelkkailu

Lähdetään ulkoilemaan perinneasuissa!

17:00 – 18:00

Alaruokasen Talo, Valtakatu 8

Arctic Design Awards Night Arktisen muotoilun palkintojuhla. Englanninkielinen.

18:00 – 20:30

Kulttuuritalo Korundi, Lapinkävijäntie 4 Perjantai 24.3.

Koko päivä/whole day:

Arctic AHA! 1 & 2 and Global Design Talks

9:00 – 15:30

Tiedekeskus Pilke, Ounasjoentie 6

Arctic AHA! Dialogi 1 Voitto viivan alla ei riitä. Mikä on yrityksesi tarkoitus?

9:00 – 10:30

Tiedekeskus Pilke, Ounasjoentie 6

Arctic AHA! Dialogue 2. Profit under the bottom line is not enough.

11:00 – 12:30

Tiedekeskus Pilke, Ounasjoentie 6

Global Design Talks

When turbulent times shake your purpose, how can design help.

13:30 – 15:30

Tiedekeskus Pilke, Ounasjoentie 6

Networking

15.30-16.30

Tiedekeskus Pilke, Ounasjoentie 6 Kulttuuriverstaan lyhytelokuvanäytös kaksi paikallisten nuorten tekemää mielenterveysaiheista lyhytelokuvaa.

18:00 – 19:30

Monitoritalo Monde, Pohjolankatu 6

Taiteilijatapaaminen:

Pirjo Leppänen ja Miisa Lindén Keskustelua Kalle Päätalosta.

18:00 – 19:00

Rovaniemen Teatteri

VIKKE NILO – ihminen!

Koskettava veijaritarina Kalle Päätalon teoksiin pohjautuen.

19:00 – 21:00

Rovaniemen teatteri, Tieva-sali

Vuoden ja aikojen vaihtuessa

26.3.2023 saakka ti–pe 12:00–17:00, la–su 12:00–16:00

Näyttely herättää ymmärtämään luonnon ja koko elämän kallisarvoisuutta, haurautta, mutta myös vahvuutta.

Villa Vinkkeli, Vuopajantie 15

Drink the Arctic!

Arktinen muotoilu drinkeissä – inspiraatiota makujen puhtaudesta ja revontulista.

20.3.23 – 26.3.23

Gustav Kitchen & Bar, Koskikatu 12

Arktinen hätähuuto - Save the Arctic Kuvataideyhdistys Maahisten taidenäyttely herättelee, pohdiskelee ja kannustaa toimimaan arktisen luonnon hyväksi.

20.3.23 – 26.3.23

Kauppakeskus Revontuli, Koskikatu 27 B

Lumi- ja jääveistoksia Koskipuistossa

Kuvataideyhdistys Maahiset tekee veistoksia –yhdessä yleisön kanssa.

20.3.23 – 26.3.23

Koskipuisto, Jäämerentie

Kierrä Alvar Aallon kirjastorakennus entistä tutummaksi

Omatoimiset Aalto-kierrokset aukioloaikoina. Lähtö aulasta.

20.3.23 – 25.3.23

Rovaniemen pääkirjasto, Jorma Eton tie 6

Lauantai 25.3.

DESIGN STUDIO / VEKE & JOUTSEN

-WORKSHOP

Äänestä suosikkiasi uudeksi tuotteeksi nuorten suunnittelijoiden ideoista.

10:00 – 14:00

Sampokeskus, Maakuntakatu 29-31 A

Lempeää joogaa ja luovaa kirjoittamista

Herätä itsesi joogalla ja kirjoita.

10:00 – 12:00

Studio Solu ry, Pohjolankatu 10

Lappilainen lounas

Kuivalihakeitto ja pullakahvit 15 €. MIELI

Rovaniemen seudun mielenterveys ry ja Rovaniemen Neuvokas esittäytyvät.

10:00 – 13:00

Rovaniemi kaupungintalo, Hallituskatu 9

ÄÄRI Arctic Design Market Arktisten designtuotteiden messutapahtuma.

10:00 – 17:00

Rovaniemen kaupungintalo, Hallituskatu 7

Kaiken kansan talviulkoilupäivä

Osallistavia ulkoilmaaktiviteetteja.

12:00 – 14:00

Jyrhämänranta

Nunnia ja konnia Musikaalikomedia, jossa murhan silminnäkijäksi joutunut discokuningatar piiloutuu luostariin.

13:00 – 15:00

Rovaniemen Teatteri, Tieva-sali, Jorma Eton tie 8

Abstraktin maisemamaalauksen työpaja Vapaudu itsekritiikistä tai hanki uutta inspiraatiota. Akryylivärit mukaan.

13:00 – 16:45

Kauppakeskus Revontuli, Koskikatu 27 B

Maukan ja Väykän höntti päivä Miten kaverukset selviävät ylitsepääsemättömästä pelosta ja kiperästä tilanteesta?

15:00 – 16:00

Wiljami, Urheilukatu 1

Live@Monde: paikalliset nuorten bändit Kaikille avoin live-musiikkitapahtuma.

18:00 – 21:00

Monitoritalo Monde, Pohjolankatu 6

HOX: Osa ohjelmista edellyttää ilmoittautumista. Linkki löytyy verkkosivuilta.

Pilke Lounge Luova tila, matalan kynnyksen kohtauspaikka.Tarjolla mielikuvitusta ja luovuutta ruokkivaa tekemistä. Avoinna Pilke-talon aukioloaikojen mukaisesti 20.3.23-26.3.23

Tiedekeskus Pilke, Ounasjoentie 6

Muotia ja tekstiilitaidetta -näyttely Lappia-talolla

Lapin yliopiston opiskelijoiden osaamista, mm.kokeilevaa värjäystä ja kudontaa.

20.3.23 – 13.4.23

Rovaniemen Teatteri - Lapin Alueteatteri, Jorma Eton tie 8 A

Rovaniemen koulun oppilaiden taidenäyttely Peruskoulujen ja lukioiden oppilaiden taidetta.

21.3.23 – 4.4.23

Kauppakeskus Rinteenkulma, Koskikatu 25

Staying Smart in a Smart Home -a design workshop Englanninkielinen työpaja: päästä luovuutesi valloilleen ja auta määrittelemään älykotien tulevaisuus!

21.3.23 – 22.3.23

The User Experience research group at University of Lapland (LUX), Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8

Historian jännät naiset & Wäkewien waimojen tarinoita

Vierailevan teatteriryhmä Spindriftin esitys.

18:00 – 19:30

Arktikum, Pohjoisranta 4

Kauppamatkustajan kuolema

Arthur Millerin klassikkodraama, jossa myyntitykin kulissielämä alkaa rakoilla.

19:00 – 21:00

Tieva, Jorma Eton tie 8 A

Revontulijooga

Lempeä jooga hotellin yläulkoterassilla Ounasvaaran huipulla.

20:00 – 21:00

Lapland Hotels Sky Ounasvaara, Juhannuskalliontie

Burlesque Paradise

Midnight Sun Burlesque vie matkalle

paikkaan jossa luonto ja unelmat kukoistavat.

20:00 – 22:00

Rovaniemen Teatteri - Lapin Alueteatteri, Jorma Eton tie 8 A

Design Dinner: Caramba!

DJ Hesh (Rollomatik) vie musiikilliselle seikkailulle maailman ääriin hyvän ruoan ja juoman äärellä.

20:00 - 23:59

Gustav Kitchen & Bar, Koskikatu 12

Sunnuntai 26.3.

Joogaa ja luovaa maalausta

Työpaja, jossa yhdistyvät lempeä hathajooga ja abstrakti intuitiivinen maalaus.

10:00 – 12:00

Alaruokasen Talo, Valtakatu 8

ÄÄRI Arctic Design Market Arktisten designtuotteiden messutapahtuma.

10:00 – 17:00

Hallituskatu 7

Historian jännät naiset & Wäkewien waimojen tarinoita

Vierailevan teatteriryhmä Spindriftin esitys.

18:00 – 19:30

Arktikum, Pohjoisranta 4

Attention! Fashion & Music Event for Peace Esiintyjänä The Meänland. Koko perheen arktinen muoti- ja musiikkishow Ukrainan sodan uhrien hyväksi. Mukana Unicef.

18:00 – 20:30

Lordi-aukio, Maakuntakatu 29-31

Read 2023 - muotoilunäyttely

Taiteiden tiedekunnan muotoilualojen opiskelijoiden ja alumnien osaamista paremman tulevaisuuden teemojen parissa.

21.3.23 – 5.4.23

Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8

Jäätävää lasia -mielikuvia arktisesta lasimuotoilusta Taiteiden tiedekunnan monialaisen muotoilijaryhmän suunnittelemia, kantaaottavia lasituotteita.

24.3.23 – 26.3.23

Sampokeskus, Maakuntakatu 29-31 A

Yhteistyöterveisin Arctic Smart

Future Technologies

Neljän oppilaitoksen välisenä yhteistyönä toteutuneita yrityspilotteja.

24.–26.3.23 | 10:00 – 17:00

Sampokeskus, Maakuntakatu 29-31 A

TM Showroom / Teollisen muotoilun koulutusohjelma

Lapin yliopiston teollisen muotoilun koulutusohjelma esittäytyy, mm. tuotekonsepteja lasimuotoilusta teollisuuden sarjatuotteisiin.

22.3.23 – 26.3.23

Sampokeskus, Maakuntakatu 29-31 A

13
Toistuvat tapahtumat KATSO TARKEMMAT TIEDOT ARCTICDESIGNWEEK.FI

Arktisten designtuotteiden messutapahtuma

25.–26.3. klo 10.00–17.00 Rovaniemen kaupungintalo

Koko perheen muoti- ja musiikkishow

Attention! 26.3. klo 18.00 Lordi-aukio

Hyväntekeväisyystapahtuma Rovaniemellä Ukrainan sodan uhreille Mukana

The Meänland. Ole sinäkin.

Arctic

ARCTIC AHA! FOORUMI

Perjantaina 24.3. Tiedekeskus Pilke, Ounasjoentie 6

KOLME DIALOGIA

Yksi dialogi 29 €/hlö tai koko päivä yhteishintaan 75 €/hlö

klo 9.00–10.30. DIALOGI 1: Voitto viivan alla ei riitä. Mikä on yrityksesi tarkoitus?

Erityisesti pk-yrittäjille ja kehittäjille. Suomenkielinen.

klo 11.00–12.30. DIALOGI 2: Menestyneitä tapoja reagoida muutoksiin. Englanninkielinen.

klo 13.30–15.30. DIALOGI 3: Global Design Talks

Miten muotoilu auttaa muutosten keskellä? Englanninkielinen.

Mukana mm.: Petteri Masalin Chief Design Officer, Fiskars brand, Fiskars Group

• Kara Pecknold, VP Regenerative Design, frog, Saksa

• Meghan Preiss, Manager of UX Design Integration, Board Member, World Design Organisation, Delta Airlines, Yhdysvallat

Jonathan Sands Chair, The Third Pig Company, legendaarisen bränditoimiston

Elmwoodin perustaja, Iso-Britannia

Arctic Design Week juhlii

Designia pohjoisesta

– 15 %

Hyödynnä Muotoiluviikon etu 20.-26.3.2023 kaikissa merkityissä Design Shopeissa Rovaniemellä!

Missä ADW pöllö luuraa?!

1. Bongaa pöllö omaksi jossain Design Shopissa

2. Kuvaa ja postaa someen tägillä #arcticdesignweek

3. Saat pitää löytämäsi ADW-pehmopöllön

14
Martin Österberg, Chief of Marketing, Polestar Finland Ltd HAE KEHITYKSELLE SIIVET ILMOITTAUDU HETI arcticdesignweek.fi VOIT VOITTAA TULOKSELLISTA MEDIATILAA! * *Kaleva Media Oy arpoo 3 kpl 2000 € arvoisia mediatilalahjakortteja paikan päällä olevien kesken: Liikahus, Arctic Circular Design ja Arctic Aha! foorumi. Käytä verkossa tai printissä (ei sis. sisällöntuotantoa).
MUOTOILUA
OSTA KESTÄVÄÄ
täältä: www.arcticdesignweek.fi/vierailijat/design-shops
Löydä kaikki Design Shopit

TÄRKEÄ OPPIMISYMPÄRISTÖ TULEVAISUUDEN TEKIJÖILLE

Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijatiimit ovat mukana rakentamassa Arctic Design Weekin juhlavuoden kattavaa ohjelmatarjontaa.

Tutustu, mitä muotoiluviikkoa varten on suunniteltu ja miksi jokaisen kannattaa merkata tapahtumat kalenteriin.

ilmaisukenttä, jossa nostetaan esille heidän osaamistaan. Paikalliset yrityksetkin pääsevät näkemään, kuinka he pystyvät hyödyntämään muotoiluosaamista omassa toiminnassaan, Johanssonin kollega, yliopistonlehtori Heikki Tuisku kommentoi.

MUOTOILU JA

MATKAILU YHDISTYVÄT

Jo kahdeksan vuoden ajan Lapin ammattikorkeakoulu on tehnyt yhteistyötä Arctic Design Weekin kanssa ollen muotoiluviikon merkittävä yhteistyökumppani yhdessä Lapin yliopiston kanssa.

Teollisen muotoilun koulutusohjelman Showroom sijaitsee Sampokeskuksen kauniissa lasiseinäisessä liiketilassa. ”Showroomissa nähdään vanerisia valaisimia, huonekalujen pienoismalleja sekä arktisiin asioihin kantaaottavia lasituotteita”, teollisen muotoilun yliopisto-opettaja Milla Johansson ja yliopistonlehtori Heikki Tuisku esittelevät.

Teksti ja kuva:

Ida Lohela-Park

Jo alusta asti opiskelijoiden merkitys Arctic Design Weekillä on ollut suuri. Opintopisteiden lisäksi moni opiskelija osallistuu muotoiluviikolle saadakseen tärkeää kokemusta suuressa tapahtumassa toimimisesta sekä luodakseen merkittäviä kontakteja ja aitoa vuorovaikutusta elinkeinoelämän kanssa.

– Tapahtuma on muuttanut paljonkin muotoaan vuosien varrella. Taiteiden tiedekunta oli luomassa ensimmäisinä vuosina muotoiluviikolle pohjaa, jota Rovaniemen kaupunki on tukenut ja kasvattanut omilla

toimillaan vuosien varrella. Nykyisin muotoiluviikko on suuri satsaus, joka on laajentunut kymmenien tapahtumien hienoksi kokonaisuudeksi, esittelee suunnittelija Maria Keskipoikela Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta.

Tänä vuonna Lapin yliopiston tuottama sisältö käsittää muun muassa alumnien näyttelyn, työpajoja, pop up -myymälän, vuoden muotoiluopiskelijan palkitsemisen, muotoilukilpailun, audiovisuaalisen mediakulttuurin 30-vuotisjuhlan sekä alumniseminaarin.

– Kokemus on ainutkertainen opiskelijatiimeille. On äärimmäisen hienoa, että he pääsevät tuomaan muotoiluviikon avulla

omaa osaamistaan näkyville niin kaupunkilaisille, yrityksille kuin muille opiskelijoillekin, lisää Keskipoikela.

ARKTISEN MUOTOILUN

SHOWROOM

Tänä vuonna taiteiden tiedekunnan teollisen muotoilun koulutusohjelma rakentaa oman Showroomin Sampokeskukseen. Sen tarkoituksena on tuoda laaja-alaisesti näkyväksi teollisen muotoilualan monipuolisuutta erilaisilla opiskelijatyönäytteillä.

Showroomin Jäätävää lasia -näyttely tuo esille lappilaista lasimuotoilua sekä arvokasta lasinpuhallustaitoa. Ajankohdaksi on valittu sydäntalvi, jotta lasinpuhalluksessa voidaan tehdä

ARCTIC DESIGN WEEK – HISTORIIKIN AIKAJANA

Korona-aika: uudistettu ohjelmakokonaisuus, livetilaisuudet siirrettiin verkkoon

Ensimmäinen

Arctic Aha! -foorumi

Ensimmäinen Arktista

Vimmaa -talvifestivaali

Kumppanuusyhteistyöt

käynnistyvät

Korona-aika: hybridimalli

Ensimmäinen striimattu

Fashion Show

lumihotellilla

Ensimmäinen

Köökkimakufestivaali

teknisiä kokeiluja lumen ja jään vaikutuksesta kuumaan lasiin.

– Lasimuotoilu-opintoprojektissa tutustutaan suomalaiseen lasimuotoiluun ja erityisesti sen pohjoiseen näkökulmaan. Kurssilla suunniteltavat tuotteet kuvaavat arktista lasimuotoilua ja niillä otetaan kantaa ajankohtaisiin pohjoisten alueiden teemoihin, teollisen muotoilun yliopistoopettaja Milla Johansson esittelee.

Muotoiluviikon tarkoituksena

Tuiskun ja Johanssonin mukaan on esitellä muotoilualan mahdollisuuksia ympäröivälle yhteiskunnalle sekä luoda kohtaamispaikka muotoilijoille ja yrityksille.

– On erityisen tärkeää mahdollistaa alan opiskelijoille näkyvä

Yhteistyö rakentuu erityisesti opintojakso Collaborative Experience Design pohjalle, joka on osa Degree Program in Tourism -koulutusohjelmaa.

Tänä vuonna opiskelijoita mukana on noin 20.

– Teemme yhteistyötä kahden yliopiston, Slovenian Mariborin ja Espanjan Barcelonan, kanssa. Kansanväliset opiskelijat tulevat paikan päälle tänne Rovaniemelle tuottamaan tapahtumia, joita he ovat yhdessä suunnitelleet meidän opiskelijoidemme kanssa, matkailun lehtori Jenny Janhunen Lapin ammattikorkeakoulusta esittelee.

Juhlavuoden kunniaksi matkailun opiskelijat toteuttavat muotoiluviikolle lastentapahtuman Revontulen kauppakeskuksessa, Mukaansatempaava arktisuus -tapahtuman Lapin ammattikorkeakoulun kampusalueella sekä tapahtuman ÄÄRI

Arctic Design Marketissa, jossa tuodaan esille opetuksellista tietosisältöä ja osallistavaa toimintaa kestävästä muodista.

– Arctic Design Week on erityisen hieno yhteistyö eri toimijoiden välillä sekä samalla tärkeä oppimisympäristö meille kaikille, sekä opiskelijoille että opettajille. Hienoa on, että osallistujat ja kävijät pääsevät kokemaan aitojen arktisten tapahtumien monipuolista kirjoa viikon aikana. Tapahtumakalenterista löytyy aivan varmasti jokaiselle jotakin, Janhunen summaa hymyillen.

Ekokompassi-ympäristösertifiointi

Ensimmäinen Global Design Talks -tuotanto yhteistyössä eurooppalaisten muotoiluviikkojen kanssa

Ensimmäinen Attention! hyväntekeväisyystapahtuma Lordilla

Ensimmäinen ÄÄRI Design Market Kalotinlinnassa

Yli 80 ohjelmaa, yli 25 000 osallistujaa

15-vuotisjuhlavuosi

15
2021 2020 2023 2022

MESSUT VALTAA Rovaniemen kaupungintalon

ÄÄRI Arctic Design Market on Arctic Design Weekin yhteydessä järjestettävä suomalaisten, skandinaavisten ja lappilaisten designtuotteiden myynti- ja esittelytapahtuma, jonka tarkoitus on tuoda esille pohjoista muotoilua. Tapahtuma järjestetään Rovaniemen kaupungintalolla 25.–26.3.2023.

Teksti ja kuva: Ida Lohela-Park

Tänä vuonna ÄÄRI Arctic Design Market -messutapahtuma valtaa Rovaniemen kaupungintalon, joka sijaitsee kauniissa Aalto-keskuksessa Kansalaistorilla.

Viikonlopun mittaisesta tapahtumasta löytyy laaja kattaus muotia, asusteita, sisustusta ja muotoilua kotimaisilta suunnittelijoilta. Kävijät voivat tehdä mitä mielenkiintoisimpia löytöjä suoraan näytteilleasettajilta.

– ÄÄRI Arctic Design Market on matalan kynnyksen tapahtuma. Kuka tahansa voi tulla piipahtamaan helposti saavutettavassa Rovaniemen kaupungintalossa, joka on myös äärimmäisen komea arkkitehtuuriltaan. Miljöö sopii messuille tänä vuonna entistäkin paremmin ja antaa juhlavat puitteet. Todellinen designpaikka designtapahtumalle, toteaa ÄÄRI

Arctic Design Marketin tuottaja Paula Kouri hymyillen.

TUOTTEITA POHJOISEN

OLOSUHTEISIIN

Arctic Design Weekin juhlavuoden messutapahtumaan on ilmoittautunut lähes 30 näytteilleasettajaa ympäri Suomen.Yksi osallistujista on suomalainen

Joutsen Finland Oy, joka on tunnettu laadukkaista ja maailman puhtaimmista untuvatuotteista.

– Tänä vuonna osallistumme kattavalla valikoimalla ÄÄRI

Arctic Design Market -tapahtumaan. Nyt ihmisillä on tuhannen taalan tilaisuus päästä sovittamaan ja kokeilemaan tuotteitamme paikan päällä sekä keskustelemaan untuva-asiantuntijoidemme kanssa. Lisäksi olemme tehneet muotoiluviikkoa varten Untuvikko-tyynyn, joka voi jäädä muistoksi tapahtumasta, kertoo muotiliiketoiminnan vetäjä Katja Helén Joutsen Finland Oy:ltä.

Helén itsekin osallistuu maailman pohjoisimmalle muotoiluviikolle ensimmäistä kertaa. Arctic Design Weekin ajankohtainen teema kestävästä muotoilusta erityisesti ilahduttaa.

– Joutsen brändinä sopii täydellisesti mukaan arktisen muotoilun tapahtumaan. Meidän tuotteemme kestävät vuosikymmeniä ja untuva on luontainen materiaali pohjoisen olosuhteisiin, Helén huomauttaa.

Lapin yliopiston taideaineiden opiskelijoiden ainejärjestö TAO tuo ensimmäistä kertaa oman osastonsa muotoiluviikolle.

– Rovaniemellä opiskelee äärimmäisen lahjakkaita taideopiskelijoita. Meille ainejärjestönä oli tärkeää tarjota jäsenistöllemme mahdollisuus päästä esittelemään ja myymään heidän omia tuotteitaan niin paikallisille kuin ulkomaalaisille kävijöille, TAOn puheenjohtaja Karolina Arvo kommentoi.

TAOn messuosastolta löytyy muun muassa taideprinttejä, erilaisia koruja, käsintehtyjä muistikirjoja, postikortteja, maalauksia, pieniä tauluja sekä grafiikan vedoksia.

Taideopiskelijat tulevat myös itse paikan päälle kertomaan omista tuotteistaan ja niiden valmistuksesta.

Ester Visualin yrittäjä, kuvantekijä Elisa Ahonen on yksi Ääri Arctic Design Marketin tämän vuoden näytteilleasettajista.

”Odotan innolla kävijöiden ja muiden suunnittelijoiden tapaamisia. On tärkeää, että tämän kaltaisia designtapahtumia Rovaniemellä järjestetään.”

ÄÄRI ARCTIC DESIGN MARKET

KOTIMAISTEN DESIGNTUOTTEIDEN MYYNTI- JA ESITTELYTAPAHTUMA

ROVANIEMEN KAUPUNGINTALOLLA 25.– 26.3.2023.

Kävijöille ilmainen sisäänpääsy.

Lauantaina 25.3. klo 10–17

Sunnuntaina 26.3. klo 10–17

Mukaan ilmoittautuneet näytteilleasettajat:

Ateljee Lumimetsä

ESTER VISUAL

iiik Design

My Favorite Piece pausekorut

Puine

TAITAVAT

TAIDEOPISKELIJAT MUKANA MESSUILLA

ÄÄRI Arctic Design Marketin osallistujien listalla on myös toinen uusi tulokas.

– Itse näen, että ÄÄRI Arctic Design Market on Rovaniemellä tärkeä tapahtuma, jossa kuka tahansa pääsee tutustumaan paikallisiin taitelijoihin sekä tukemaan heitä. Messutapahtumasta voi saada myös mukaan uusia näkökulmia ja tämän hetken trendejä. On hienoa, että Rovaniemen kaupunki järjestää teemaviikon, jossa arktista muotoilua tuodaan näin monipuolisesti esille, Arvo summaa.

Joutsen Finland

Lola Luuranko

– Art & Craft

Kaima Design

Katja Magga Design

Kivalo Design

KO-KO-A tuotteet

Maarit Kontiainen Art

MaRou

Rohkene Design

Salliva design

Solja Upola ART

Spices Chef

Sulo Yarn Shop

Sussie

TAO – Lapin

yliopiston taideaineiden opiskelijat

16 MESSUT

YRITYKSET JA MUOTOILIJAT KOHTAAVAT

Young Finnish Designin luotsaamassa Design Studiossa

Kotimaiset yritykset Veke ja Joutsen etsivät uusia tuoteideoita valikoimiinsa nuorilta muotoilijoilta.

Young Finnish Designin järjestämä Veke & Joutsen Design Studio tähtää nuorten muotoilijoiden ja yritysten yhdistämiseen, jotta uusien muotoilijoiden tuoteideoita voitaisiin tulevaisuudessa nähdä kauppojen hyllyillä.

Young Finnish Design Oy on kahden muotoilijan Heidi Maria Huovisen ja Elisa Luodon perustama yritys, joka ratkaisee nuorten muotoilijoiden työllistymiseen liittyvää ongelmaa ja heidän missionaan on tuoda suomalainen huippumuotoiluosaaminen näkyväksi ja ostettavaksi yrityksille Suomessa ja ulkomailla.

Intensiivisen Design Studion aikana tapahtumaan kutsutut nuoret muotoilijat suunnittelevat Veken ja Joutsenen valikoimiin uusia tuote-ehdotuksia ja toteuttavat luonnoksia, sekä hahmomalleja paikan päällä Sampokeskuksessa.

Luvassa on kaluste- ja tekstiilisuunnittelun tehtävänantoja, joista muotoilijat voivat valita mieleisensä.

Tässä tapahtumassa myös yleisö pääsee mukaan valitsemaan

tulevaisuuden design-klassikoita, sillä muotoilijoiden ehdotuksista tullaan valitsemaan voittajat äänestämällä.

Yleisö, sisustussuunnittelijoista muodostuva raati, sekä Veken ja Joutsenen raadit valitsevat omat suosikkinsa.

Tavoitteena on, että voittajatöistä jatkojalostetaan tulevaisuuden design-klassikoita!

Sisustussuunnittelijoiden raati koostuu rovaniemeläisistä sisustusalan ammattilaisista: Mari

MISSÄ & MILLOIN?

Lauantai 25.3.2023, Sampokeskus

Workshop klo 10–14

Äänestysaika klo 14.30–16.30

Voittajien julkistaminen klo 17.00 Sampokeskuksen päälava

Peräntie & Mari Marjala/Suunnittelu Shop sekä Marjo Saarinen/ Design Saarinen. Palkinnot kilpailuun tarjoaa Veke, Joutsen sekä Tredonne.

LISÄTIETOA:

Tule äänestämään suosikkiasi

Sampokeskukseen lauantaina

25.3. klo 14.30–16.30

Voittajat julkistetaan päälavalla klo 17.

Tapahtuman vetäjät Heidi Maria Huovinen ja Elisa Luoto ovat kaksi nuorta muotoilijaa ja Young Finnish Design -yrityksen perustajat. Young Finnish Design on kansainvälisesti palkittu muotoilijalähtöinen suunnittelutoimisto, joka tarjoaa yrityksille muotoilupalveluita nousevilta suomalaisilta muotoilijoilta sisustustuotteiden saralla.

MAINOS MAINOS

Rohkenen ihailla Ikeaa

Ai tämä hylly olikin lastulevyä. Olohuoneen lattia täynnä pahvia, erilaisia kappaleen osia, ruuveja, muttereita ja kasaamisohje. Aviomies puhisee. Näkee, että pikkasen ärsyttää. Taas mentiin samaan lankaan. Pitihän se hylly ostaa, kun oli niin kivan näköinen ja halpa. Siinä sivussa kuusi uutta ihanan väristä pöytätablettia, kruunukynttilöitä, mökille viinilaseja, kylppäriin uusi matto, jota ei vaan voinut vastustaa. Kassan jälkeen hodari, cokis ja tietty maailman paras ja halvin vanilijapehmis. Ja why not pari pakastepussia lihapullia, kun oli tossa tyrkyllä. Näin se Ikeassa menee. Tätäkö ihailen?

Kyllä ja ei. En pidä siitä, että hylly ei ole massiivipuuhylly, joka on ja pysyy kotonamme seuraavat sata vuotta. Toisaalta koska hinta oli niin edullinen, saatan hyvällä omalla tunnolla panna sen kiertoon viiden vuoden kuluttua. Periaatteessa en pidä ajatuksesta, etten pysty kävelemään Ikean halki ostamatta mitään. Toisaalta pakko myöntää, että spontaanit heräteostokset ovat usein niitä parhaita. En myöskään pidä tuotteiden kokoamisesta eikä miehenikään, mutta koska hän on minua kätevämpi, hän saa kokoamisen kunniatehtävän. Loppu viimein olemme kuitenkin tyytyväisiä, että saatiin hylly edullisesti. Onhan se myös käytännöllinen.

Ruotsalaisuus on merkittävä osa Ikean identiteettiä

Ikean konsepti on nerokas. Se disruptoi aikanaan koko

huonekalumarkkinan. Täydellistä kuluttajakäyttäytymisen ymmärrystä ja siitä johdettu liiketoiminnan konsepti. Arjen designia, johon jokaisella on varaa. Hyvin brändätty. Tunteisiin ja tarpeisiin käypää markkinointia. Eittämättä yksi aikamme globaali sankaritarina, jossa ruotsalaisuus on merkittävä osa Ikean identiteettiä. Sini-keltainen väri, ruotsalaiset tuotenimet, ruotsalainen joulu ja pääsiäinen esillä kaikkialla maailman Ikeoissa. Miksi? Eikö kansainvälisessä liiketoiminnassa olisi ollut viisaampaa valita joku kaikkia kansoja yhdistävä väri ja laittaa kaikki tuotenimet englanniksi?

Kyse on jälleen kerran ruotsalaisten itsetunnosta. Sitä minä ihailen kaikkein eniten. He uskaltavat olla, sitä mitä ovat, ruotsalaisia. He ovat ylpeistä ruotsalaisista juuristaan ja antavat sen näkyä. He vievät ruotsalaista elämäntyyliä maailmalle vahvistaen samalla omaa kansallista omanarvontunnetta.

Asuin kymmenen vuotta Ranskassa ja huvittuneena seurasin, kuinka ranskalaiset ja englantilaiset ystäväni lausuivat ruotsalaisia tuotenimiä. Ihaillen seurasin sitä, kuinka Ikean ruotsalaisuus oli heille jotain mielettömän siistiä. Jotain sellaista, joilla he halusivat osoittaa olevansa erilaisia kuin muut. Jopa näkkileipä oli coolia.

Lisää paikallisia sankaritarinoita

Mitäpä tästä olisi meille opittavaa? Lähes jokainen suomalainen yritys vannoo asiakasymmärryksen ja asiakaskokemuksen nimeen, mutta syntyykö ymmär-

ryksestä menestyviä konsepteja yhtä usein kun asiakaskokemus on keskiössä yritysten nettisivuilla? Oma näppituntumani on, että kyllä meilläkin osataan, mutta edelleen meiltä puuttuu rohkeutta uskoa itseemme. Rohkeutta olla isompia kuin olemme. Rohkeutta näyttää suomalaisuutta, savolaisuutta tai pohjoissuomalaisuutta. Missä ovat paikalliset sankaritarinat? Haluaisin nähdä niitä kaikkialta Suomesta, omaa paikallista identiteettiään ylpeydellä kantaen. En ymmärrä Nokiaa, joka piilotteli aikoinaan suomalaisuutta. Kaipaan lisää Maustetyttöjä. Lisää Kimi Räikkösiä. Lisää Napapiirin sankareita. Lisää Olarin panimoita. Lisää Nokia Areenoita. Lisää Porisuhdeneuvojia. Paikallisuus on globaali trendi. Aitous myy, niin Suomessa kuin suuressa maailmassa.

Teksti: Anna Kärävä, brändi- ja kulttuurijohtaja

Anna ja yli 120 muuta Kasvun Rakentajaamme auttavat pohjoisen yrityksiä kasvamaan markkinoinnin keinoin paikallista ihmisymmärrystä hyödyntäen. Ota yhteyttä, mikäli haluat liiketoimintasi kasvu-uralle. kalevamedia.fi/yrityksille

17 MESSUT
Yhdessä kasvua rakentaen

LAPPILAISEN YRITTÄMISEN KOTI

KUKA HEISTÄ ON Arktisen

muotoilun opiskelija 2023?

Arctic Design Weekillä sitoutumaton palkintoraati valitsee Vuoden Arktisen Muotoilun opiskelijan. Muotoilupalkinto osoitetaan Lapin yliopiston muotoiluopiskelijalle, jonka osaaminen on tuottanut uusia ja erityisiä oivalluksia muotoilun

alueelle ja jonka asenne ja toiminta vievät muotoilua eteenpäin alueella.

Se, kuka on vuoden 2023 arktisen muotoilun opiskelija, selviää Arctic Design Weekin Awards Night -juhlassa 23.3.2023 Kulttuurikeskus Korundissa.

Attention! 26.3. klo 18.00 Lordi-aukio

Hyväntekeväisyystapahtuma Rovaniemellä Ukrainan sodan uhreille

Eveliina Muotkavaara muoti, tekstiilitaide ja materiaalitutkimus

Media-alan ammattilaisena voi olla vaikea samaistua titteliin “muotoilija”. Näen kuitenkin itseni käytännön läheisenä tekijänä, joka tuottamisen näkökulmasta haluaa löytää kestäviä ratkaisuja taiteellisen vision toteuttamiseksi. Ihmisenä olen samanlainen, rauhallisin mielin etenevä. Sisältäni löytyykin varmasti sitä pohjoisessa kasvaneen rauhaa ja rentoutta, jota pyrin työyhteisössä ympärilleni levittämään. Uskon, että arjen kauneus syntyy pienistä hetkistä ja sisällämme piilevistä tarinoista.

Olen Ikaalisista kotoisin oleva graafikonalku. Kiinnostuksen kohteisiini kuuluu mm. kuvittaminen, konseptitaiteilu ja kaikki muut vastaavat visuaaliset suunnitteluhommat. Pohjoinen eläimistö, luonto ja mentaliteetti ovat erottamaton osa töitteni visuaalista kieltä ja ilmaisuvoimaa.

Olen 27-vuotias Lapin yliopiston kokemuksen muotoilun opiskelija. Olen kotoisin Helsingistä, mutta rakkauteni Lappiin toi minut kaksi vuotta sitten Rovaniemelle, jonne kotiuduin välittömästi. Ennen opintojani tein uraa graafisena suunnittelijana sekä kuvittajana tapahtuma- ja musiikkialan keskiössä. Arktisena muotoilijana ja graafisena suunnittelijana minua eteenpäin ajaa kriittinen ajattelu, ilmiöiden kokonaisvaltainen teoreettinen ymmärtäminen sekä muotoilun eettiset kysymykset.

Olen Kuisma, muotoilijan alku Rovaniemeltä. Luovan tekemiseni keskiössä on tuotemuotoilu. Tekemisissäni pyrin pelkistettyyn ja oivaltavaan lopputulokseen sekä kaiken kattavaan funktionaalisuuteen.

Muotoilijana haluan luoda tarinoita, piirtää tunnelmia ja koota kekseliäitä kokonaisuuksia. Minulle on tärkeää käsillä tekeminen ja ekologiset arvot. Tyylini on leikkisä ja yksinkertaisia muotoja hyödyntävä. Usein töiden lähtökohtana ovat päähän pyörimään jääneet sanat tai tapahtuneet hassut sattumat.

18
Jolanda Magga audiovisuaalinen mediakulttuuri Venla Valmu kokemuksen muotoilu EHDOKKAAT 2023 Katariina Salomaa graafinen suunnittelu Kuisma Hurtig teollinen muotoilu
Koko perheen muoti- ja musiikkishow
Mukana The Meänland. Ole sinäkin.
www.rovaseudunmarkkinakiinteistot.fi

MUOTOILUN TÄHTIHETKIÄ

Arctic Design Weekillä koetaan muotoilun tähtihetkiä, kun vuoden muotoilupalkinnot ja -huomiot jaetaan torstaina 23.3.2023 Korundissa. Tapahtuma on myös Arctic Design Weekin 15-vuotisjuhlatapahtuma kutsuvieraille ja palkituille. Tapahtumaa emännöi kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio

Arctic Design Week toimii huomionarvoisena alustana arktisille muotoilualan tunnustuksille ja kilpailuille. Arctic Design Awards 2023 -sarjoissa palkitaan Vuoden arktinen muotoiluintensiivinen yritys, Vuoden arktisen muotoilun opiskelija sekä Arktisen muotoilun elämäntyö -huomionosoitus.

Ehdokkaat sekä palkintokriteerit esitellään Arctic Design Weekin nettisivuilla.

Arctic Awards -palkintojen jury aloitti toimintansa 2022. Juryn puheenjohtajana toimii Päivi Tahkokallio, Tahkokallio Design Oy:n toimitusjohtaja.

Tulevalla muotoiluviikolla julkistetaan myös uusi arktiselle alueelle suunnattu, yrityksille ja organisaatioille kohdistettu International Arctic Design Awards -muotoilukilpailu.

– Arctic Design Awards 2023 on tunnustuspalkinto tämän ympäristön muotoiluosaajille ja

muotoilua hyödyntäville. Olen erityisen iloinen, että osaamista on viime vuodesta alkaen ollut arvioimassa monipuolinen kansallinen jury. International Arctic Design Awards palkitsee tulevaisuudessa osaajia ensin Pohjoismaissa ja vähitellen koko arktisella alueella, sanoo Päivi Tahkokallio.

– Uuden palkinnon ytimessä tulevat olemaan kestävää kehitystä tukevat ratkaisut, joissa

arktisella muotoilulla on ollut selkeä rooli.

BRP-DESIGNKILPAILUN 10 FINALISTIA – VOITTAJAT PALKITAAN ARCTIC DESIGN WEEKILLÄ

Kanadalainen BRP Inc. julkistaa vuoden 2023 Arctic Design Week -tapahtumassa jo viidennen muotoilukilpailunsa voittajat.

Muotoiluopiskelijoille suunnattuun kutsukilpailuun on osallistunut 42 kilpailijaa kuudesta design-yliopistosta Kanadassa, Ranskassa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Kilpailun jury on valinnut 10 finalistia, jotka BRP on kutsunut Arctic Design Weekille. Kolme parasta palkitaan muotoiluviikon Awards Night -tapahtumassa torstaina 23. maaliskuuta 2023 Kulttuurikeskus Korundis-

HYVÄN OLON UNTUVATUOTTEET

sa, jossa myös kaikkien finalistien työt ovat nähtävillä. Palkinnot tulee jakamaan globaalin yrityksen design- ja innovaatiojohtaja Denys Lapointe Kanadasta.

Muotoilukilpailun voittaja saa palkinnoksi jopa puolen vuoden sopimuksen työskentelystä yrityksen design- ja innovaatiokeskuksessa Kanadassa.

BRP-DESIGNKILPAILUN

FINALISTIT OVAT:

• Arash Dehsaraeisabet Jaikrishna Jayakumar ja Madilynn Cadaret, College For Creative Studies CCS (Detroit, USA)

• Carlie Besser ja Ricky Saluja, Humber College (Toronto, Kanada)

• Aapo Somerpalo ja Joni Kaarniittu, LABammattikorkeakoulu (Lahti, Suomi)

• Juuso Kiviniemi, Lapin yliopisto (Rovaniemi, Suomi)

• Wu Yi-gqi, Université du Quebec à Montreal UQAM (Montreal, Kanada)

• Gatien Bertre, Rubika Valenciennes (Valenciennes, Ranska)

19
VERKKOKAUPPA ja myymälöiden aukioloajat joutsen.fi MYYMÄLÄT HELSINKI ESPOO RIIHIMÄKI TAMPERE
ULKOILUUN JA UNEEN.
Muotoilukilpailun voittaja pääsee työskentelemään Kanadaan BRPn design- ja innovaatiokeskukseen, jossa on huippuammattilaisia yli 30 maasta.

ELÄMYKSELLISIÄ SISÄLTÖJÄ ADW-TAPAHTUMIIN kansainvälisenä

Teksti: Jenny Janhunen

Kuvat: Ville Rinne

Vastuullinen elämysmuotoilu on keskeinen osa Lapin ammattikorkeakoulun kansainvälisiä matkailuopintoja.

Arctic Design Week tarjoaa Collaborative Experience Design opintojakson tavoitteille soveltuvat puitteet ja rajattomat mahdollisuudet. Opintojakso toteutetaan yhteistyössä jo kahdeksatta kertaa.

Vuoden 2023 Arctic Design Week tapahtumatuotannoissa on mukana sekä vaihto-opiskelijoita että opintojen loppuvaiheessa olevia tutkintoopiskelijoita Degree Program in Tourism- koulutuksesta.

Tänä vuonna yhteistyötä tehdään University of Maribor

opiskelijayhteistyönä

ja Universitat Autònoma de Barcelona kanssa. Yhteistyöyliopistojen opiskelijat ovat tiiviisti mukana projektiryhmässä ja matkustavat tapahtumaviikolla Rovaniemelle.

Opiskelijoiden projektiryhmät ovat mukana neljän tapahtuman tuotannossa, joissa tapahtumapaikkoina ovat kauppakeskukset, kampusalue ja kaupungintalo.

Opiskelijat osallistuvat tapahtumien konseptointiin ja markkinointiin, asiakaspalveluun ja ohjelman järjestämiseen sekä palautteen keräämiseen ja tapahtumien arviontiin.

Attention!

TALVISHOW LORDILLA

Rovaniemen kevättalviseen iltaan jalkautuu kokoonpano, jonka riveissä nähdään kansainvälisen mallitoimiston ammattilaisten lisäksi paikallisia ja lappilaisia kaunottaria.

Fashion Model Agency edustaa Suomessa useita kansainvälisiä malli- ja kauneuskilpailuja.

Muotinäytöksen juontaa muodin ammattilainen Merja KupiainenGroundstroem

Erityisen paljon painoarvoa

näytöksessä tulevat saamaan

Pohjois-Suomen ja Lapin omat suunnittelijat, unohtamatta valtakunnallisia suunnittelijoita sekä

erityisesti paikallisia muotialan yrittäjiä. Mallien yllä tullaan näkemään vaatetussuunnittelun koulutuksen opiskelijoiden suunnittelemia, uutta ajattelua viestiviä asukokonaisuuksia.

Maailman pohjoisimman muotoiluviikon, Arctic Design Weekin (ADW) huipentaa talvishow, jonka Rovaniemi haluaa tarjota niin asukkaille, matkailijoille kuin koko Suomen kansalle. Elämyksellinen Attention!

Fashion & Music Event for Peace on omaleimainen ulkoilmatapahtuma, jollaista on toivottu arktiselle muotoiluviikolle. Live-show toteutetaan Lordin aukiolle luodulta 12 metriseltä catwalkilta, jossa esiintyy myös The Meänland -yhtye.

SOKOS www.sokos.fi

TREDONNE tredonne.fi

SPECSAVERS www.specsavers.fi

JOUTSEN FINLAND www.joutsen.fi

BEEA DESIGN www.beea.fi

SAMOAJA CLOTHING www.samoajaclothing.fi

PAAPII DESIGN www.paapiidesign.com

SANNINCO www.sanninco.fi

TOFFELI FINLAND www.toffeli.fi

LAPIN YLIOPISTO www.ulapland.fi

SANTA`S HOTELS www.santashotels.fi

BEAUTYJULIANAG IG beautyjulianag

DESIGN KATJA MAGGA kasityopuoti.fi/ katja-maggan-korusarjat

HORNWORK KORU JA

TAIDEKÄSITYÖ KANGASNIEMI www.hornwork.fi

FASHION MODEL AGENCY www.fashionmodel.fi

Business Rovaniemi ja Rovaniemen Markkinakiinteistöt sekä Fashion Model Agency

20
Attention! Fashion & Music Event for Peace su 26.3.2023 alkaen klo 18 Lordin aukiolla Artistina The Meänland Muotinäytöksessä mukana mm. seuraavat yritykset: Järjestäjä:

KIINNOSTUITKO KOULUTUKSESTA?

Kevään yhteishaussa 15.3.–30.3. mukana suomenkieliset restonomi AMK- ja YAMK-koulutukset.

Katso kaikki haussa olevat koulutukset: www.lapinamk.fi/hakijalle

ARKTISTEN DESIGNTUOTTEIDEN MESSUTAPAHTUMA

LA 25.3.– SU 26.3. klo 10-17

Rovaniemen kaupungintalolla

Hallituskatu 7

Maksuton sisäänpääsy.

HYVÄNTEKEVÄISYYS

UKRAINAN SODAN

UHREILLE

Attention! -tapahtuma on hyväntekeväisyystapahtuma, jossa yhteistyössä Unicefin kanssa kerätään varoja Ukrainan sodan uhreille.

Keräysvarat käytetään Ukrainassa ja sen naapurimaissa muun muassa lasten suojaamiseen talven kylmyydeltä. Unicef esimerkiksi jakaa lapsille talvivaatteita ja varustaa kouluja, terveysasemia ja sairaaloita lämmittimillä ja huovilla.

Attention! -hyväntekeväisyystapahtuman yhteistyökumppanina toimii Rovaniemen Markkinakiinteistöt Oy. Muotinäytöksen pääyhteistyökumppanina toimii lappilainen Santa's Hotels -hotelliketju. Ketjun uusi designhotelli, Santa's Hotel Rakka, avataan lähipäivinä Kilpisjärvelle!

arcticdesignweek.fi

21
Lordin aukiolla esiintyy myös The Meänland -yhtye.

Ensimmäinen “Luova Leiri Lapissa” -ohjelma Arctic Design Weekillä DESIGN-JUNA

MATKAA HELSINGISTÄ

Muotoilijayhteisöt kokoontuvat Rovaniemelle maailman pohjoisimmalle designviikolle hyödyntämään tapahtuman 15-vuotisjuhlavuoden ohjelmistotarjontaa sekä inspiroitumaan ammatillisesti arktisesta muotoilusta. Arctic Design Week järjestää Oulun ja Helsingin muotoiluyhteisöille suunnatun design-junan yhteistyössä VR:n kanssa. Tavoitteena on tehdä design-junasta vuosittainen “Luova Leiri Lapissa”.

Teemallinen junamatka 22.–24.3.2023 sopii ohjelmistoltaan muotoilualan ammattilaisille.

Osallistujat kohtaavat tapahtumissa niin kotimaisia kuin kansainvälisiä muotoilun huippuja.

– Vastuullisuus on keskeinen osa yhtiömme strategiaa sekä liiketoimintojemme kokoava teema. Haluamme olla vastuullisen liiketoiminnan edelläkävijä ja näyt tää yhtiönä suuntaa myös muille. Arctic Design Weekissä mukana oleminen tukee juuri tätä tavoi tetta, sanoo VR:n yritysmyynnin

Teemajuna on myös uusi, näkyvä osa Arctic Design Weekin vastuul lisuusohjelmaa. Koko muotoiluvii kon pääteemoja ovat vastuullisuus, arktisuus ja kestävä muotoilu. Vii kolle on myönnetty myös Suomen Luonnonsuojeluliiton Ekokompas

– Haluamme tarjota muotoilu viikon vieraille mahdollisimman ekologisen muodon matkustaa kohtaamaan kollegoita. “Luova Leiri Lapissa” on konkreettinen teko ympäristöohjelmassamme, sanoo Business Rovaniemen Taina Torvela. Design-juna toteutetaan yh teistyössä Business Oulun ja Hel singin Design Weeklyn kanssa.

Yhteistyössä viestinnän osalta mukana ovat myös Design Forum Finland ja Proto ry.

Teemajunan lähtö on Helsingistä keskiviikkona 22.3.2023 klo 19.29 ja paluu perjantaina 24.3.2023 klo 20.57 yöjunalla Helsinkiin.

Vieraille järjestetään tervetulotilaisuus Helsingin päärautatieasemalla sijaitsevassa presidentin aulassa tuntia ennen Rovaniemijunan lähtöä. Matkaan lähtijät saavat Rovaniemen matkaohjelman sekä muotoiluhaasteen sekä kutsun design-ideapajaan torstaina 24.3. ja kahden päivän ammattilaisohjelmiin.

Kahden päivän luovalla leirillä on paitsi ammatillista antia, mutta myös elämyksellisiä ja inspiroivia kokemuksia luonnossa. Tarjolla on muun muassa revontulien kuvausretki, moottorikelkkasafari ja Joulupukin tapaaminen napa piirin ylityksineen.

MUOTOILUN AVULLA

ENTISTÄ PAREMPIA

PALVELUITA

Design-juna -palvelun yksi keskei nen osa on muotoilijoille suunnat tu muotoiluhaaste, joka inspiroi alan ammattilaisia heidän mat kallaan pohjoiseen.

Haaste liittyy VR:n visioon, jon ka yksi kulma on ympäristövas tuullisuus, jonka avulla viedään

Suomea ja Suomessa toimivia yrityksiä kohti hiilineutraaliustavoitteita. Muotoiluhaasteessa pääsee ideoimaan, miten liikematkustuksen suosiota junissa voitaisiin kasvattaa ja työstämään haastetta yhteisessä workshopissa. – Palvelumuotoilu on kokemuksemme mukaan erinomainen keino kehittää asiakaskokemustamme. Uskomme, että vastuullisessa liiketoiminnassa kaikki voittavat. Vastuullisuus on meille paitsi itsessään tärkeää, arvoihin perustuvaa toimintaa, mutta se on perusteltua myös liiketoiminnan näkökulmasta. Raideliikenne on ratkaisevassa asemassa, kun tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen, pohtii Sebastian Risku. Liikematkustukseen liittyvä ideointityöpaja järjestetään fasi litoidusti Rovaniemellä torstaina 23.3.2023 klo 8–10 Lapin yliopistol la palvelumuotoiluprosesseihin rakennetun Sinco-labin tiloissa. Työpajan vetää palvelumuotoilija Essi Kuurre Palvelumuotoilutoi misto Palosta. Koko matkaohjelma www. arcticdesignweek.fi/designjuna.

Design-junan matkaohjelman löytää mm. Visit Rovaniemen verkkopalveluista ja junaliput matkalle voi ostaa osoitteesta www.vr.fi/tapahtumiin-junalla.

Opiskele Lapissa

Rakenna monipuolisista, mielenkiintoisista, yllättävistäkin opinnoista juuri sinulle sopiva tutkinto.

Tutustu koulutuksiimme verkossa: ulapland.fi | lapinamk.fi

22
Teksti: Pia Jokela

2

23
meluisassa maailmassa
Polestar
— Hiljainen

TOISINKATSOJAT KOOLLA –HAE KEHITYKSELLE SIIVET

YRITTÄJÄ! MUOTOILIJA!

Kuusi päivää tietoa, ihmisiä ja ideoita

– TULE MUKAAN. 11 foorumia ja workshopia, 17 vierailevaa asiantuntijaa ja yrittäjää Suomesta, Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta.

TÄSTÄ VOI KUORIUTUA VAIKKA MITÄ.

KALEVA MEDIA ARPOO 6000 €:LLA NÄKYVYYTTÄ

3 kpl 2000 € arvoisia mediatilalahjakortteja paikan päällä olevien kesken: Liikahus, Arctic Circular Design ja Arctic Aha! foorumi. Käytä verkossa tai printissä (ei sis. sisällöntuotantoa).

LIIKAHUS – ÄLÄ JÄMÄHÄ

Tiistaina 21.3. klo 13.00–18.00

Lähteentien pirtti, Lähteentie 1 Ideasta rahaksi, vastuullisuusteemalla. Maksuton.

Mukana mm.

Esa Junttila, toimitusjohtaja, Safe to Play Oy

Markku Koivurova, toimitusjohtaja, Atol Design Oy

Mirja Pyykkö, vastuullisuusjohtaja, Lappset Groups Oy Pasi Sorvisto, johtaja, Spark Finland Oy

ARCTIC CIRCULAR DESIGNkiertotaloudesta bisnestä -valmennus

Keskiviikkona 22.3. klo 08.30–12.00

Y-North, Aittatie 3

Miten kiertotaloudesta luodaan uutta liiketoimintaa muotoilun avulla. Mukana mm. muotoilija Julius Oförsagd ja johtaja Anne Raudaskoski. Maksuton.

ARCTIC AHA! FOORUMI

Perjantaina 24.3. Tiedekeskus Pilke, Ounasjoentie 6

KOLME DIALOGIA

Yksi dialogi 29 €/hlö tai koko päivä yhteishintaan 75 €/hlö

klo 9.00–10.30. DIALOGI 1: Voitto viivan alla ei riitä. Mikä on yrityksesi tarkoitus?

Erityisesti pk-yrittäjille ja kehittäjille. Suomenkielinen.

klo 11.00–12.30.DIALOGI 2: Menestyneitä tapoja reagoida muutoksiin. Englanninkielinen.

klo 13.30–15.30. DIALOGI 3: Global Design Talks Miten muotoilu auttaa muutosten keskellä?

Englanninkielinen.

Mukana mm.:

• Petteri Masalin, Chief Design Officer, Fiskars brand, Fiskars Group

• Kara Pecknold, VP Regenerative Design, frog, Saksa

• Meghan Preiss, Manager of UX Design Integration, Board Member, World Design Organisation, Delta Airlines, Yhdysvallat

• Jonathan Sands, Chair, The Third Pig Company, legendaarisen bränditoimiston Elmwoodin perustaja, Iso-Britannia

• Martin Österberg, Chief of Marketing, Polestar Finland Ltd

24
Arctic
ILMOITTAUDU NYT! www.arcticdesignweek.fi Petteri
KATSO KAIKKI YRITYSOHJELMAT JA
Masalin M artinÖsterberg
Kara Pecknold M eghan ss Jo nathanSands
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.