The "Kaitsevägi" user's logo

Kaitsevägi

Tallinn, Estonia

www.kaitsevägi.ee

Kaitseväe aastaraamat annab ülevaate läinud aastal aset leidnud olulisematest sündmustest ning tutvustab erinevate valdkondade arengusuundasid. Aastaraamatus kirjutavad oma valdkonna spetsialistid ning see on suunatud nii Kaitseväe koostööpartneritele, kaitseväelastele kui ka laiemale avalikkusele.

Publications