Pappa i barnehagen: Trampolinetullball

Page 1

Jeg heter Tina, er fem år og går i barnehagen. Jeg har en pappa som er veldig tøysete. En gang sa pappa: «Skulle ønske jeg kunne vokse nedover! Så kunne jeg bli like liten som deg, Tina, og gå i barnehagen din!» Det lo vi godt av, begge to. Det vi ikke visste, var at en snill fe gikk forbi akkurat da.

Og feen tryllet pappa bitte liten igjen. (Men hun glemte å trylle bort skjegget og brillene.) Han ble enda rarere og mer tøysete enn før. Og ikke minst veldig rampete!

Dessuten hadde han glemt nesten alt han hadde lært. De orket ikke å ha ham på jobben lenger.

Da sa mamma at pappa måtte begynne i barnehagen min. Ja, det er skikkelig flaut. For i barnehagen begynte pappa straks å gjøre masse rampestreker.

Og denne gangen skal du få høre historien om den gangen pappa lagde skikkelig trampolinetullball!

© 2023 Kagge Forlag AS

Omslagsdesign og layout: Lars Rudebjer

Omslagsillustrasjon: Lars Rudebjer

Papir: Arctic Volume White 150 g

Boka er satt med Adobe Caslon Pro

Trykk og innbinding: Livonia Print SIA

ISBN: 978-82-489-3147-8

Kagge Forlag AS

Tordenskiolds gate 2

0160 Oslo

www.kagge.no

– Ju-hu! jublet pappa og fektet med sverdet.

– Jeg skal hoppe helt opp til taket, minst!

Så stormet han – og alle de andre barna – inn i trampolineparken mens de hylte og lo.

– VENT! ropte Geir.

– Vi skal jo spise før vi hopper!

Men det var det bare Elise og jeg som hørte.

Og i alle fall ikke pappa.

Lurer du på hvorfor vi var på trampolineland?

Jo, nå skal du høre:

Du vet Karin, hun som bestemmer

i barnehagen vår?

Hun hadde gitt en gave til avdelingen vår.

Vi skulle dra på tur til en trampolinepark.

Hun visste nok ikke hvor rampete pappa var.

Hvordan ville dette gå?

Jo, slik: DOING!!!!

Og slik: TJO-HOI!

Og noen ganger faktisk slik: DOOINGGGGGG!!!!

Men da pappa hoppet slik: JU-HUUUUU!!!!!

og traff en voksen i rumpa med sverdet, ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ!

ble Geir ganske streng:

– ALLE BARNEHAGEBARN!

KOM HIT! VI SKAL

SPISE FØR VI HOPPER!

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.