Kunstutstillingen 2021 Katalogen - Lions Club Oslo/Høybråten

Page 1

KUNSTUTSTILLINGEN 2021

ÅRETS KUNSTNER: NICO WIDERBERG 125 KUNSTNERE, OVER 1.000 KUNSTVERK Høybråten skole, Bergtunveien 9 Lørdag 6. november kl. 10:00 - 17:00 Søndag 7. november kl. 12:00 - 17:00 Se kunstutstillingen.no & facebook.com/hoybraatenlions


L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 2 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


2021 Velkommen til Kunstutstillingen arrangert for 40. gang av Høybråten Lions. Vi gjør vårt ytterste for at alle som besøker utstillingen får en god opplevelse og går derfra med et bilde enten under armen eller i sine tanker. På årets kunstutstilling deltar rundt 120 kunstnere. Alle er nevnt i katalogen du nå leser. Her vil du finne mange av Norges mest anerkjente kunstnere sammen med unge kunstnere som er på vei opp. Vi har også med mange lokale kunstnere og flere kjente kunstnere fra andre land. Dette gjør at vi får et mangfold med mange ulike kunstuttrykk. Flere av kunstnerne er også tilstede under utstillingen. Det er bare å slå av en prat. Du kan også se kunstverkene som er med på utstillingen på Kunstutstillingen.no. Årets kunstner er Nicolaus Magnus «Nico» Widerberg (født 1960 i Oslo). Han er en norsk billedkunstner, fortrinnsvis billedhugger og maler. Widerberg er utdannet ved Statens håndverk- og kunstindustriskole og Statens kunstakademi i Oslo. Widerberg arbeider med skulptur, i stein (blant annet granitt og diabas), bronse og glass, med oljemaleri og med grafikk. Sentralt i Widerbergs kunst står avpersonifiserte menneskeframstillinger, hoder og torsoer. Han arbeider innenfor den klassiske, figurative tradisjon. Han har uttalt at det han prøver å formidle med sitt kunstuttrykk, er en stemning, en opplevelse av tilstedeværelse.

Nico Widerberg har siden debuten i 1984 hatt nærmere 30 separatutstillinger, deltatt på over 40 kollektive utstillinger og hatt over 50 utsmykningsoppdrag, både nasjonalt og internasjonalt. Blant de mest profilerte utsmykningene er monumentene av Thor Heyerdahl og Trygve Lie, utsmykning av Regjeringsbygget, Gardermoen hovedflyplass, Aker Brygge, samt skulpturen «Pillar Man» ved Northumbria University i Newcastle i 2004. Nico Widerberg er innkjøpt av flere offentlige og private samlinger i inn- og utland, blant annet Losby Gods, Refsnes Gods og Engø Gård. Han er representert med granitt-skulpturen Tid ved Kistefos-Museets skulpturpark. Etter terrorangrepene i Norge 22. juli 2011 ble Widerbergs minnesmerke over de omkomne reist 53 steder i Norge, etter en anonym pengegave. De pengene du bruker når du er på Kunstutstillingen bidrar til Lions viktige arbeid med å hjelpe folk som trenger hjelp. Vi bidrar med økonomisk støtte og hjelp til lokale foreninger og institusjoner, nasjonale og internasjonale prosjekter. Vi setter stor pris på at du, enten du bor på Høybråten eller er tilreisende, år etter år kommer og besøker vår utstilling. Håper vi sees. Velkommen skal du være.

Per-Kristian Petersen Leder kunstkomiteen

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 3 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


OVERSIKTSKART

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 4 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


ÅRETS UTSTILLERE Aisato, Lisa Alfheim, Katie Andersen, Tom Erik Anker, Eva Askeland, Unni Bamerni, Shaban Bank, Ronny Berg, Åke Berntsen, Eva Bjertnæs, Sverre Koren Bjørdal, Anne Marie Bjørnstad, Brita Scheid Bleken, Håkon Bockelie, Marit Bowman, Liz Bratsberg, Jan Petter Brenden, Eirill C. Brenneng, Marit Castellan, Ralph Dahl, Hans Normann Dali, Salvador Dyrhaug, Halima Lea Endrerud, Torbjørn Engesbak, Vigdis Aare Engkrog, Bjørn Erstad, Frøydis Eriksson Esdaile, Peter Finborud, Kristian Fjell, Kai Follestad, Rein Fraas, Gro Fritzvold, Reidar Fuglebrend, Inger Gullvåg, Håkon Gundersen, Gunnar S. Haavind, Anne Halvorsrud, Kristin Mørch

Handeland, Kari Anne Hansen, Toril Kluge Harr, Eva Harr, Karl Erik Heimen, Arild Heimen, Connie Heimen, Frank Helgor, Anki Hoel, Mali Anette Johannessen, Jens Johansen, Hanne Whist Kielland, Gabrielle Kinn, Ida Kleiva, Per Knudsen, Dagfinn Kresse, Anne H. Langaas, Eva Lerin, Lars Malling, Sverre Wilhelm Marsdal, Line Mehren, Stein Moldal, Irene Moseng, Ingunn Mwangi, Joseph Muchina Møkleby, Per Ragnar Nerli, Rolf Norby, Tine Marie Nordstrand, Kari Nymark, Geir Nøstdal, Petter Olsen, Sverre Schyberg Olsen, Vivian Zahl Olsvik, Sigmund Lars Parr, Eldar Picasso, Pablo Ramsrud, Camilla Ransve, Bjørn

Ravn, Liz Reitan, Elling Rensvold, Mona Repaal, Janet Olaussen Righard, Orion Rittun, Kai Rittun, Thorstein Rusnes, Stein Røtterud, Bjarne Rådlund, Christopher Sand, Vebjørn SinnSykShit, Kim Andre Skogseide, Solveig M. Slettemark, Kjartan Solberg, Sandra Soulie, Tony Stenersen, Gunhild Håkon GullvågFotograf: Bente Bjercke Stenerud, Frøydis C. Storn, Willibald Stø, Monika Stålung, Kristina Sørhøy, Ann Mari Taheri, Parichehr Tobiasse, Theo Tveter, Kåre Ty, Dang van Vottestad, Gunn Vålberg, Wenche Werp, Elisabeth Widerberg, Frans Widerberg, Nico* Woldheim, Torill Zeeshan, Ali Ødegaard, Heidi Øverland, Åsil

*Årets kunstner NB: Bildene som er benyttet i presentasjonen av kunstnerne er ikke nødvendigvis til stede på utstillingen. De er ment som gode eksempler på kunstnerens karakteristiske uttrykk. Mange av eksempelbildene er utsnitt. L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 5 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Årets kunstner - Nico Widerberg

Mange utstillinger og arrangementer har vært avlyst de siste 18 månedene for Nico Widerberg. Nå løsner det, og kunstutstillingen på Høybråten er en av de første store. - Vi får mange spørsmål om utstillinger nå, og må begynne å planlegge litt, sier Nico Widerberg. I helgen 6. og 7. november stiller han ut fem skulpturer, maleri og grafikk på Høybråten skole. Han skulle vært årets kunstner i 2020, men denne utstillingen ble som kjent coronaavlyst, men i år er alt klart for et imponerende skue i musikkrommet på Høybråten skole. Her får han som årets kunstner god plass til å vise frem hele bredden i sitt kunstnerskap, og Høybråten Lions er sikker på at publikum vil kjenne sin besøkelsestid.

- Alle kjenner kunsten til Widerberg, og vi har veldig stor tro på at mange vil komme og se og kjøpe, sier Jørn Erik Øvald, som er kunstansvarlig i Høybråten Lions. Før han flyttet til Høybråten drev han sitt eget kunstgalleri i Porsgrunn og har kjent Widerberg i mange år. Widerberg er billedhugger, grafiker og maler, og debuterte i 1984. Han fikk har laget minnesmerker over de omkomne etter 22. juli-terroren, monumentet av Trygve Lie ved Furuset senter, og på Losby Gods kan man på baksiden av hotellet se de fire enorme statuene innover i skogen i serien «Hjemkomsten».

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 6 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Nytt klubbhus til 30 millioner stiger opp av asken

Det nye klubbhuset vil koste 30 millioner, og idrettslaget må skaffe 17 av dem. Høybråten og Stovner IL får alle inntektene fra kunstlotteriet på kunstutstillingen som en støtte til oppbyggingen. Tirsdag 21. april 2020 vil for alltid være en trist dag for alle medlemmer og beboere i og rundt Høybråten og Stovner Idrettslag... Klubbhuset vårt brant ned. Klubbhuset har vært klubbens samlingssted og ikke minst vært medlemmenes, lagenes og gruppenes møtelokaler, samt til å huse kiosken til fotballstadion. 104 år med historie, pokaler, kretsmesterskap, klubbkontor, utstyr og mye annet gikk tapt. Hva skjer videre? Siden brannen har vi fått ryddet opp og kjørt vekk alt av løsmasser, fått reddet en del pokaler og historiske papirer. Parallelt med dette har det vært lagt ned mye arbeid for å få avklart forsikringsoppgjør, opprettet brukerkomite og byggekomite, avklaring av bruksrett på tomt, sendt inn søknad om spillemidler, forhåndskonferanse med Plan og bygningsetaten, nabovarsler og byggesøknader. Det er avholdt et ekstraordinært årsmøte hvor det ble besluttet å rive restene av klubbhuset, grunnmur og plate for å bygge opp et nytt fra grunnen av. Dette gjør vi for å få et klubbhus som tilfredsstiller dagens krav til universellutforming både i garderober og for kontorfunksjoner og møterom- og aktivitetssaler. Estimerte byggekostnader for nytt klubbhus beløper seg til 30 millioner, hvorav forsikring dekker 9 millioner, spillemidler fra

kulturdepartement 4 millioner. Det betyr at egenkapital og lån vil beløpe seg til 17 millioner. Det vil være en stor jobb for idrettslaget å reise disse 17 millionene, så vi er helt avhengig av innsamlede og frivillige midler. Markedsgruppen har jobbet godt og har fått lagt mange gode planer. De har gjennomført møter med de to største stiftelsene; Sparebankstiftelsen og Gjensidige stiftelsen. Begge to har gitt oss gode råd og gode argumenter for søknad om midler til nytt klubbhus, her var søknadsfrist 1. september, og vi har sendt inn søknader. Det vil bli fra høsten av satt i gang mange aktiviteter for å få inn de midlene vi trenger for å få fullfinansiert nytt klubbhus. Neste fase er å få godkjent byggesøknad fra Plan og bygningsetaten, lage anbudspapirer, velge entreprenør og få satt arbeidet i gang. Vi håper og tror at dette arbeidet kan starte rett over nyåret slik at vi kan ha et klubbhus klart til våren 2023. All jobb fra idrettslaget i forbindelse med dette er på frivillig basis og vi regner med at det går med over 10 000 timer bare i forprosjektet. Det vil bli involvert over 450 personer på dugnad og frivillig innsats før klubbhuset står ferdig. Det viktigste nå er fortsatt å samle inn penger, slik at vi slipper å ta opp mye lån. Styret i Høybråten og Stovner IL må få takke initiativtakere og alle deltagere som har stilt opp, og som kommer til å stille opp for gjenreisning av nytt klubbhus. Stor takk også til Høybråten Lions for at dere gir oss inntektene fra kunstlotteriet.

Jon Schmidt

Leder Høybråten og Stovner IL

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 7 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


NB: Bildene som er benyttet i presentasjonen av kunstnerne er ikke nødvendigvis til stede på utstillingen. De er ment som gode eksempler på kunstnerens karakteristiske uttrykk. Mange av eksempelbildene er utsnitt.

Aisato, Lisa Lisa Aisato Njie Solberg (født 1981), ofte bare kalt Lisa Aisato, er en norsk illustratør, bildebokforfatter og billedkunstner. Hun har utdannelsen sin fra Einar Granum Kunstskole og Strykejernet Kunstskole. Etter å ha debutert som forfatter i 2008 har hun gitt ut flere egne bildebøker.

Andersen, Tom Erik Tom Erik Andersen (født 1964 i Drammen) er en norsk billedkunstner. Man finner hans særegne figurer i situasjoner som fanger vår oppmerksomhet. Bildene er ofte melankolske, men man finner gjerne en humoristisk undertone i mange av hans arbeider.

Alfheim, Katie Katie Alfheim (født 1969 i Oslo) har sin utdanning fra Oslo Tegne- og maleskole og BA Fine Art, University of Herfordshire, UK. Katies arbeid er klassisk, men av og til abstrakt eller impresjonistisk, med lys som et avgjørende aspekt ved komposisjonen, og mediet som sjelen i arbeidet hennes blir belyst av.

Anker, Eva Eva Anker (født 1950 i Oslo) driver med mye innen hobby, glassmaling, porselensdukker, akrylmaling på lerret. Hun har deltatt på Kunstutstillingen til Lions siden starten, og finner stadig inspirasjon til å male i miljøet på Høybråten som en del av Galleri Høybråten.

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 8 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Askeland, Unni Unni Askeland (født 1962 i Bergen) kan betegnes som en moderne bohemdronning. Hun har alltid gått egne veier og mener at norsk kunst er gørr kjedelig med for mye intellektualisering. Hennes prosjekter beveger seg innen en pop-art genre, der hun ofte bruker kjente ikoner fra populærkulturen.

Bank, Ronny Ronny Bank (født 1971) arbeider med maleri og grafikk. Bank er utdannet ved Westerdals reklameskole og Birmingham Institute of Art and Design i England. Han er delvis selvlært som maler, og har arbeidet med kunst på heltid siden 2005.

Bamerni, Shaban Shaban Bamerni (født 1976 i Kurdistan) maler hovedsakelig akryl på lerret og bruker mye kniv istedetfor pensel. Han fokuserer mest på mennesker, himmel, havet - ofte med tematikk relatert til kjærlighet, lidenskap, lengsel og sorg.

Berg, Åke Åke Berg (født 1946 i Larvik) er en norsk billedkunstner som særlig har arbeidet med maleri og grafikk. Han beskrives som en romantisk kolorist med vakre og ukontroversielle motiver, ofte hentet fra Vestfoldlandskapet.

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 9 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Berntsen, Eva Eva Berntsen (født 1960 i Lørenskog) er en kunstner som arbeider innenfor ekspresjonisme med figurative elementer. Hun lar malingen males, skrapes og renne på lerretet lag på lag, og lar de intuitive motivene dukke opp.

Bjørdal, Anne Marie Anne Marie Bjørdal, født i Ørsta på Sunnmøre, bor nå på Høybråten. Maleriene hennes er basert på akryl, og for det meste figurative bilder. Anne Marie har gått i lære hos maleren Bjørn Engkrog, som også bor på Høybråten.

Bjertnæs, Sverre Koren Sverre Andreas Koren Bjertnæs (født 1976 i Trondheim) er en norsk maler og grafiker. Karakteristiske arbeider fra hans tidlige periode (1997-2004) er store, nøkternt saklige portretter av ungdom. Fra 2004 gikk han over i en mørkere motivverden hvor et tema var rus.

Bjørnstad, Brita Scheid Brita Scheid Bjørnstad (født 19741) maler akrylbilder som ofte er kraftfulle og fargerike. Hun er opptatt av kontraster, og bildene hennes kan være til ettertanke for de forskjellige historiene og minnene hver og en av oss skaper i egne liv.

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 10 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


L I O N S C L U B O S L O / H Ø Y B R Å T E N — 11 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 2 1


Bleken, Håkon Håkon Ingvald Bleken (født 1929 i Trondheim) er en norsk maler, kjent for å bruke litterære verker som utgangspunkt for sine bilder. Menneskelig lidelse og samfunnsengasjement er sentrale temaer hos Bleken.

Bowman, Liz Liz Bowman ble født i Dundee i Scotland, bosatt i Norge siden 1978. Bowman har sin kunstneriske utdanning fra Duncan of Jordanstone College of Art, Dundee Scotland, 1970-1974 og var hospitant ved SHKS i Oslo 1979-80. Hun jobber mest som grafiker, men også med maleri og tegning.

Bockelie, Marit Marit Bockelie (født 1933 i Bodø) er en norsk billedkunstner og musiker. Hennes verker inkluderer mosaikk, tegning, akvarell, maling og grafikk. Hun har også illustrert flere bøker, med hovedvekt på utgivelser med tema fra Nord-Norge.

Bratsberg, Jan Petter Jan Petter Bratsberg (født i 1948 i Skien) betegner seg selv som naturromantiker i den forstand at bildene uttrykker en tilbake-til-naturen holdning. Men de rommer også et element av sivilisasjonskritikk og en verneideologi, noe som blir stadig tydeligere.

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 12 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


REVISJON RÅDGIVNING ÅRSOPPGJØR Revisjonssenteret er lite revisjonsfirma med stor kompetanse og tid til deg og din bedrift.

Vår hovedvirksomhet er revisjon av årsregnskap, men vi kan også tilby konsulenttjenester innen utarbeidelse av årsoppgjør og ligningsoppgaver, skatt, merverdiavgift, selskapsstiftelse, selskapsavvikling, bistand ved bokettersyn og internkontroll.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale!

www.revisjonssenteret.no

REVISJONSSENTERET AS

67 92 30 50 post@revisjonssenteret.no Karihaugveien 89, 1086 Oslo

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 13 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 14 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Brenden, Eirill C. Eirill Cederkvist Brenden (født 1976 i Oslo) er oppvokst på Høybråten. Hun har utdannelse i tegning, form og farge fra videregående, grafisk design fra MI og kunstlinje på folkehøyskole. Bildene hennes er ofte av dyr og insekter, som hentet ut av en drøm eller et eventyr.

Castellan, Ralph Ralph Castellan (født 1946 i Darmstadt, Tyskland) Startet å male i 1999 og er selvlært. Har deltatt med utstilling på Etne marknaden 3 år, har hatt 8 separatutstillinger og diverse fellesutstillinger. Maler nå utelukkende med kniv og mest i olje.

Brenneng, Marit Marit Brenneng (født 1961) jobber mest med glassfusing. Manipulerer glass ved høy varme for å skape glasskunst. Teknikken hun bruker er opprinnelig fra 1500 tallet - mest brukt i Egypt.

Dahl, Hans Normann Hans Normann Dahl (født 1937 i Lørenskog - 2019) var en norsk maler, grafiker, avistegner og illustratør. Han er kjent for sine mange fargerike, frodige og romantiske bilder, ofte i en karikert og idylliserende stil.

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 15 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Dali, Salvador Salvador Dalí (født 1904 i Catalonia, Spania - 1989) er mest kjent for sine surrealistiske malerier, men han skapte også skulpturer, juveler og fotografier. Den teknikk, utførelse og kreativitet han viste i sine malerier er verdenskjent, og Dalí er sammenlignet med mesterne fra renessansen.

Endrerud, Torbjørn Torbjørn Endrerud (født 1955) benytter artistnavnet tendart. Han maler i akryl og uttrykker seg i en spennende stil innenfor popart-sjangeren. Kunstnerens arbeider representerer ofte det urbane, og gjenspeiler nåtiden med en touch av det feminine og moderne.

Dyrhaug, Halima Lea Halima Lea Dyrhaug maler figurativt med akryl på lerret, papp eller plate, – landskap, mennesker og aller helst dyr. Mange av bildene presenteres i giclee trykk, hvorav en del håndkolorerte.

Engesbak, Vigdis Aare Vigdis Aarre Engesbak (født 1972 i Oslo) arbeider mest med monotypier (grafikk) og tegninger med tusj/ flytende blekk. I perioder også linosnitt, og enkelte ganger collager og også collografi. Monotypiet er favoritten, og da gjerne kombinert med Mixed Media.

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 16 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Liastua

Legg turen til Liastua og Liabratten Åpen lørdag og søndag Velkommen

Seniorgutta L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 17 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Engkrog, Bjørn Bjørn Engkrog (født 1945 i Salten) hadde sin første utstilling på slutten av 60-tallet. Mange av hans bilder fanger en stemning, et sted, en tid, eller lys- og fargeopplevelser som plutselig blir vekket til live hos den som ser på.

Esdaile, Peter Peter Esdaile (født 1947 i Montréal i Canada) er en norsk maler og grafiker. Han studerte ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1966-68 og Statens kunstakademi 1968-1973. Esdaile lager både figurative og geometriske bilder, noen med surrealistiske trekk.

Erstad, Frøydis Eriksson Frøydis Eriksson Erstad (født 1951) er bosatt i Oslo. Hun bruker tradisjonelle virkemidler og teknikker i sine arbeider. Blyanter med forskjellig hardhetsgrad blir kvesset kontinuerlig med en skarp kniv og overflødig grafitt pusset vekk.

Finborud, Kristian Kristian Finborud (født 1964 i Porsgrunn) er kjent for sine humoristiske motiver, karikaturer av norsk folkesjel, så vel som landskapsskildringer. Han jobber med teknikker som etsning og aquatint - motivene kommer frem gjennom en karakteristisk skisseaktig strek.

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 18 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 19 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Lions Club Oslo Høybråten

Ærlighet Lojalitet Vennskap Engasjement Vi er Lions Vi er venner og naboer som står til tjeneste for samfunnet, og gjør det som er nødvendig for å hjelpe til lokalt og internasjonalt. • Lions Røde Fjær • Lions Tulipanaksjon • Eldre og helse • Det er Mitt Valg • Øyehelse • Lions Fredsplakatkonkurranse

• Meslinger • Fadderbarn • Brønnboring • Skoler • Aid in Meeting • Hus på Haiti

• Ungdomsutveksling • Helsesportsuka i Tana • Lions Førerhundskole • Lions Tulipanpris • Lions Ungdomspris • Orkester Norden

www.hoybraatenlions.no | facebook.com/hoybraatenlions

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 2 0 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 21 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


”Pikehode” av Kai Fjell Kommer for salg på Kunstutstillingen L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 2 2 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Fjell, Kai Kai (Breder) Fjell (født 1907 i Skoger - 1989) var en norsk maler, scenograf og tegner. Fjell arbeidet mest med oljemaleri, men utførte også arbeider innen tegning, skulptur og grafikk. Hans menneskeskikkelser er delvis naturalistiske gjengivelser og delvis bygget opp av geometriske figurer.

Fraas, Gro Gro Fraas (født 1955 i Oslo) skaper med teknikker som maleri, akvarell, tempera og litografi, drømmende landskapsskildringer i nydelige farger. Med såvidt synlige omriss av figurer og gjenkjennelige objekter, viser hennes verk sjelden utsnitt fra naturen.

Follestad, Rein Rein Follestad (født 1943 i Oslo) er utdannet ingeniør, men etter et opphold i Australia falt han, som han selv sier, for keramikkens mysterier. Etter to år ved Manja Pottery School i Sydney, startet han sitt eget verksted.

Fritzvold, Reidar Reidar Fritzvold (født 1920 i Oslo - 1998) er forrige århundres store norske naturskildrer innen malerkunsten. Hans ekspresjonistiske stil, de brutalt sannferdige fargene, hans respekt og kjærlighet til det ekte, det trivielle og det norske gir bildene hans sin identitet.

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 2 3 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Fuglebrend, Inger Inger Fuglebrend (født 1957 Oslo) startet med Kalligrafikurs i 2005. I tillegg til kalligrafien ble det i 2016 kjøpt inn myke trykkplater Gelliprint. Interessen for det grafiske ble styrket og det ble utstillinger med monotypier. Abstrakte malerier på lerret ble en naturlig utvikling.

Gundersen, Gunnar S. Gunnar S. Gundersen, (født 1921 - 1983) var en pioner innen nonfigurativ norsk kunst, og er av mange regnet som en av etterkrigstidens mest betydelige og markante norske malere.

Gullvåg, Håkon Håkon Gullvåg (født 1959 i Trondheim) er en norsk maler, kjent for sine portretter, og for sine egenartede bilder med fremmedgjorte mennesker i dystre landskaper og bilder med fantasifulle scenarier.

Haavind, Anne Anne Haavind (født 1967) er grafiker og glassdesigner med utdannelse fra Statens håndverks- og kunstindustriskole 1991-95. Hun har også studert grafiske teknikker i Barcelona og Roma, design i New York og glassteknikker i Tsjekkia.

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 2 4 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Utstyr når du trenger det, der du er

LC H 2016_Omslag Lc katalog 20.10.16 20:44 Side 34

Høybråten Legekontor Legene SKAARAAS, TØFTE-FURU, DISSEN OG HASEEB SHAH

TLF 23 34 44 00 Folkvangveien 26, 1086 Oslo Åpningstider: Mandag til fredag 09 - 14 Vi har lunsj fra 12.30 - 13.00 Telefontid: 09 - 12 og 13 - 14

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 2 5 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Halvorsrud, Kristin Mørch Kristin Mørch Halvorsrud/ Kristins galleri (født 1957 i Bergen) maler med både akryl og akvarell. Tegner med kull, pastell, blyant og fargeblyanter. Bildene er som regel figurative, og ofte innslag av dyr eller mennesker, men kan også være landskap og abstrakte bilder.

Hansen, Toril Kluge Toril Kluge Hansen (født 1957 på Høybråten) sine malerier er for det meste malt i figurativ, naturalistisk stil, i olje og akryl. Hun jobber med lys, skygge, og stofflighet. Hun liker å jobbe med stilleben og portretter, og finner inspirasjon på sine reiser i inn- og utland.

Handeland, Kari Anne Kari Anne Handeland (født 1947 i Oslo) er en ”egg og -billedkunstner” som er kjent for både fargesterke, abstrakte malerier til naivistiske bilder og ofte figurative egg. Musikk og humor er viktig for hennes arbeid.

Harr, Eva Eva Harr (født 1951 i Harstad) har sitt hjerte og sine røtter i Nord-Norge. Det kommer klart til syne i hennes motiver: Gamle hus plassert i kulturlandskap med fjell og steiner slipt av sjø og vær. Den dramatiske nordnorske naturen er skildret i en lys og lyrisk tone.

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 26 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Lokalavisen for

GRORUDDALEN Groruddalen er fantastisk! tastisk! Vi skriver om livet i bydelene a og Stovner. Grorud, Bjerke, Alna

Prøv vår nye app Last ned fra

eAvis Nyheter Sport Kultur Motor Næring Lokalhistorie eba att Groruddalsdebatt Onsdagspihlsen Miljøforum

...fra der du bor!

www.groruddalen.no L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 2 7 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Trenger du elektriker? Stol på oss - vi løser det! Ring oss på tlf 23 90 53 03 Vi tilbyr elektriker på dagen, 24-timers vaktordning, rammeavtaler, årlige kontroller og leverer tjenester innenfor alle områder av elektrofaget.

• Belysning • EL-bilanlegg • Energisparing • Rehabilitering • Smarthus

Elektro Solutions AS | Vossegata 22, 0475 Oslo | post@elektrosolutions.no | www.elektrosolutions.no

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 2 8 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Harr, Karl Erik Karl Erik Harr (født 1940 ved Harstad) er en norsk maler, tegner, grafiker, illustratør og kunstskribent. Harr har vært en av de fremste nyromantiske kunstnere i Norge. Han arbeider i en romantisk realisme med figurative, effektfulle bilder blant annet av nordnorsk natur og folkeliv.

Heimen, Connie Connie Heimen (født 1960 i København) begynte å male da hun ble alvorlig syk, og fant stor glede og sin egen redning i kunsten. Etter 18 år innen bank og finans begynte hun å utforske sin kreative side, og maler nå akryl på lerret- abstrakt eller mixed media.

Heimen, Arild Arild Heimen bosatt i Oslo. Arild forteller at han har vokst opp på Torshov i Oslo, jobbet med grafisk i mange år. Begynte å male i midten av 1980-tallet, og hans første ”store” utstilling hadde han i Galleri Primstaven, Bergen, 1988. Maler med akryl, og er glad i farger.

Heimen, Frank Frank Heimen (født 1961 i Oslo) fotograferer farger i svart hvitt, og kombinerer gjerne bilder med lyriske tanker. Han har har hatt separatutstilling på Lindeberg 2013 og med Gran Kunstforening 2019. Utgitt foto- og diktbok 2017.

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 2 9 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Helgor, Anki Anki Helgor (født 1974 i Oslo) er en lokal kunster fra Høybråten med et bredt interessefelt, og særlig kjærligheten til dyr og musikk skildres vakkert i bildene hennes. Motivene hennes er fulle av humor, glede og melankoli.

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 3 0 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Hoel, Mali Anette Mali Anette Hoel (født 1974) er tegner og maler, født og oppvokst i Oppdal. Hun har siden 2010 drevet «Galleri Mali» i Oppdal Sentrum. Gjennom tegningene ser hun med skråblikk på hverdagssituasjoner som kan oppstå i et lite bygdesamfunn og folkelige problemstillinger.

Johansen, Hanne Whist Hanne Whist Johansen (født 1974 i Oslo) er en del av skulpturgruppa på Steinbruddet Kulturhus, og har siden 2013 vært elev hos skulptør Tony Andersen. Til daglig arbeider hun på Shoddyfabrikken atelierkompleks på Kalbakken.

Johannessen, Jens Jens Johannessen (født 1934 i Orkdal) er en norsk kunstmaler og en hovedskikkelse i norsk senmodernisme. Dristig eksperimentglede, sterk formbevissthet og koloristisk sikkerhet gav ham tidlig ry som en av våre beste og mest suksessrike malere.

Kielland, Gabrielle Gabrielle Solem Kielland (født 1945 i Oslo) arbeider med litografi og monotypi, i tillegg til kull og akryl på lerret. Enten det er på litosteinen eller lerretet, fremkaller hun alltid en gåtefull og sanselig stemning i bildene sine, preget av hennes fortid med tekstilkunst.

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R Å T E N — 31 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Kinn, Ida Ida Kinn Nilsen (født 1969 på Strømmen) inspireres av menneskets indre liv, hvor følelser, en opplevelse eller et tema kommer til uttrykk på lerretet. Fascinasjonen for mennesket har ofte kommet til uttrykk i motiver som er abstrakt figurative.

Knudsen, Dagfinn Dagfinn Knudsen (født 1953 i Oslo) er en norsk billedkunstner. Han er utdannet ved Statens håndverksog kunstindustriskole i Oslo. Knudsen arbeider med maleri og pastell, men er likevel best kjent for sine koldnål-portretter av kvinneskikkelser.

Kleiva, Per Per Kleiva (født 1933 i Torsken) er en norsk billedkunstner som har arbeidet med maleri og grafikk. Han er særlig kjent for sine malerier i op- og popkunst stil og for de grafiske bladene i silketrykk fra tiden han var tilknyttet kunstnerkollektivet Gras.

Kresse, Anne H. Anne H Kresse har alltid vært fascinert og inspirert av bilder i alle former, og har stor glede av å skape i form av malerier i akvarell, akryl og trykk. Bildene hennes representerer en blanding av egne malerier og foto skapt i en digital form

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 32 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Vi lytter Vi håndterer alle typer avfall. Vårt mål er å tilpasse vårt tilbud til dine behov gjennom å lytte og forstå hva du ønsker hjelp med. Hva kan vi gjøre for deg? Ring 63 86 86 00 eller besøk oss på www.stenarecycling.no.

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 3 3 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 3 4 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Langaas, Eva Eva Langaas (født i 1940 - 2016) var en kunstner med internasjonal appell og med grafikk som kjennetegnes av sensuelle former i frodig fargespill. Hennes naturbilder er dramatiske og ligger i grenselandet mellom det abstrakte og figurative ofte med innslag av kjente symboler.

Malling, Sverre Wilhelm Sverre Wilhelm Malling (født 1977 på Skedsmokorset) er en norsk maler og tegner. Tegningene hans er preget av uttrykk med referanser til klassisk kunst, botanikk, eventyr, okkultisme, folkekunst, psykedelia og barnebokillustrasjon utført med håndverksmessig nøyaktighet.

Lerin, Lars Lars Lerin (født 1954) regnes som Nordens største nålevende akvarellmaler. Han er født i Munkfors i Sverige. I flere år bodde han i Lofoten, og han henter mye inpirasjon fra vår nordlige landsdel. I Karlstad har han et permanent galleri, som hvert år besøkes av tusenvis av mennesker.

Marsdal, Line Line Marsdal (født 1974 i Oslo) arbeider hovedsakelig med maleri og digitaltrykk (DGA). Med utgangspunkt i noe hun har skrevet, malt eller fotografert, omformer hun det og skaper noe nytt. Hun inspireres av detaljer og systemer i urbane miljøer, flokkmentalitet og janteloven.

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 3 5 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Hva er verdien din av en megler som sikrer høyest mulig pris? Mange eiendomsmeglere jobber kun med boliger. I Krogsveen jobber vi med mennesker også. Det er oppskriften vår på et godt boligsalg. Og høyest mulig pris. Våre lokalkjente meglere er klare til å hjelpe deg - enten du skal kjøpe eller selge.

Boligsalg gjort enkelt!

Krogsveen Groruddalen Tlf: 22 78 95 60

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 3 6 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Mehren, Stein Stein Mehren (født 1935 i Oslo - 2017) var en norsk forfatter og billedkunstner. Maleriet kom inn i Stein Mehrens liv som en befrielse når ord ikke lenger strakk til. Hans palett rommer mange farger og slik som vi ellers kjenner Stein Mehrens diktning, dreier det seg om sterke farger.

Moseng, Ingunn Ingunn Moseng (født 1962) har arbeidet med mange forskjellige kreative uttrykk gjennom årene. Maleriene hennes er i akryl på lerret, og har innslag av pålimt ”bladgull”. Motiver som går igjen er elementer fra naturen, som blader, frø, insekter og dyr, mønster og ansikter.

Moldal, Irene Irene Moldal (født 1951 i Oslo) startet med helgekurs i akvarell gjennom AOF i 1989. Senere ble det kurs hos Aud Rye. Hun har også gått på helgekurs med Morten Gjul, Thomas Schaller, Kristin Børresen og Hilde Eilertsen Sletvold.

Mwangi, Joseph Muchina Joseph Muchina Mwangi (født 1973 i Nairobi, Kenya) lever av sin malerkunst. Er oppvokst og har studio i hjembyen. Figurative, nonfigurative og mer abstrakte motiver av ville dyr og innfødte males med bruk av akryl og olje. Innrammet lokalt med afrikansk tre.

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 37 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Møkleby, Per Ragnar Per Ragnar Møkleby (født 1974) er en norsk illustratør, tegner og grafiker fra Lørenskog. Han har arbeidet fulltid som illustratør siden 1998 og laget illustrasjoner for blant annet aviser, tidsskrifter, skolebøker og barnebøker.

Norby, Tine Marie Tine Marie Norby (født 1987 i Oslo) arbeider med mange ulike uttrykksformer og vurderer alltid valg av uttrykk opp mot innholdet i det hun vil formidle. Streken, komposisjonen, formen og strukturen står alltid sentralt i hennes verk.

Nerli, Rolf Rolf Nerli (født 1951 i Siljan) er grafiker og arbeider med litografi som teknikk. Han er kjent for sine landskapsskildringer som utføres i en sterk og variert koloritt. Hans landskap er engasjerende og monumentale der Nerli klarer å formidle et landskap som treffer oss alle.

Nordstrand, Kari Kari Nordstrand (født 1948 på Hønefoss) har utdannelse bla som dekoratør og innen reklame. Er en selvlært kunstner som begynte å male for omtrent 16 år siden. Hun arbeider i akryl, olje, akvarell og kulltegning, og beveger seg ofte mellom det abstrakte og figurative.

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 3 8 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 3 9 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Nymark, Geir Geir Nymark (født 1956 i Bergen) er en norsk kunstner med hovedområde som grafiker og treskjærer. Siden 1985 har han arbeidet på heltid med billedkunst og treskulptur, og han arbeider parallelt med treskulptur, akvarell og grafikk.

Olsen, Sverre Schyberg Sverre Schyberg Olsen (født 1971 i Oslo) har en sterk fascinasjon for naturen og dens tiltrekningskraft som han evner å uttrykke på en interessant og energisk måte. Typisk for motivene er samspillet mellom lys og fargekomposisjoner samt abstraherte naturlandskaper.

Nøstdal, Petter Petter Nøstdal (født 1954 i Oslo) sin kunst beveger seg i grenselandet mellom det figurative og det abstrakte, gjerne i kombinasjon med symbolbruk. Et formspråk kalt abstrakt ekspresjonisme med figurative elementer.

Olsen, Vivian Zahl Vivian Zahl Olsen (født 1942 i Asker) er en norsk tegner, grafiker og illustratør. Hun er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole. Hun har illustrert en rekke skolebøker, fortellingsbøker og bildebøker, bl.a. Flode alene av Trond-Viggo Torgersen og Fru Pigalopp av Bjørn Rønningen

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 4 0 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Trenger du en ny hjemmeside, eller et redesign av din gamle? Jeg hjelper deg med alt du behøver og gode råd.

Markedsføring

Webdesign

Grafisk Design

facebook.com/digitelle post@digitelle.no - tel 48 33 87 87

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 41 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Olsvik, Sigmund Lars Sigmund Lars Olsvik (født 1937 i Haugesund) sier at bildene hans uttrykker en lengsel mot det ensomme og forlatte, et kulturlandskap som er i ferd med å forvitre. Han lager malerier og grafikk med semi-abstrakte nordnorske hus og lappetepper av fargesterke landskap.

Picasso, Pablo Pablo Picasso (født 1881 - 1973) var en spansk kunstner, ansett som en av de største kunstnerne på 1900-tallet. Picasso ble født i Málaga i Spania, og er best kjent som grunnleggeren (sammen med Georges Braque) av kubismen. Han skapte imidlertid en variert samling kunstverk.

Parr, Eldar Eldar Parr (født 1963 på Hellesylt - 2021) var en spennende og meget særpreget kunstner som behersket flere uttrykksformer tematisk og stilistisk. Primært arbeidet han med tegning, grafikk og maling, men var også utsmykningskunstner og kunsthåndverker.

Ramsrud, Camilla Camilla Ramsrud går under kunstnernavnet CRIB. CRIB står for klassisk Popart, med moderne tolkning. Stjerner og tegneseriefigurer er heltene i bildene hennes. I verkene brukes blandede teknikker, blant annet maling/ spraymaling.

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 4 2 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Ransve, Bjørn Bjørn Ransve (født 1944) har markert seg som en av de fremste og til tider mest overraskende samtidskunstnerne i Norge. Bildenes enkle og frontale oppstilling viser til en rød tråd i Ransves kunst: konsentrasjonen om en figur, et objekt eller en form stilt opp mot en bakgrunn.

Ravn, Liz Liz Ravn er født i Trondheim, nå bosatt i Son. Utdannelse fra SHKS og grafisk design. Startet som smykkekunstner og endret kunstform til billedkunstner. Hun er en av Østlandets bestselgende. Kunstneren bygger opp bildene ved hjelp av tegning, maling og datagrafikk.

TRYGG SIKRING AV BYGGEPLASS Bredt utvalg - Stort lager - Rask levering • • • • • • • • •

Byggegjerder - mange valgmuligheter Sperregjerder/publikumsgjerder Kjøreporter Rotasjonsgrind Adgangskontroll Kameraovervåkning og tyverisikring Vektblokker - sikring langs fortau/vei Løsninger for profilering på byggeplass Kantsikring på bygg

Vi er markedets ledende leverandør av byggegjerder og sikringsløsninger til bygge- og anleggsplass. Ta kontakt, og vi hjelper deg med å finne best løsning for ditt prosjekt.

Tlf. 21 39 50 30 post@anleggsikring.no www.anleggsikring.no L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 4 3 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Rensvold, Mona Mona Rensvold (Født 1964 ) Omtaler seg som en humoristisk kunstner som maler med undertone. Hun maler ofte akvareller og tiltales av fargenes intensitet og utfordringene med å mestre teknikken. Spesielt glad i å male sauer og er fascinert av deres artige uttrykk.

LC Høybråten - 2016 side 28

Reitan, Elling Elling Reitan (født 1949 i Trondheim). De tre ordene ”mystisk, filosofisk og koloristisk” karakteriserer Elling Reitan og kunsten hans. Kunstnerisk har Reitan funnet sin uttrykksform i en kombinasjon av det abstrakte og det naturalistiske - med elementer fra surrealismen. Fargebruken er dristig og imponerer og fascinerer.

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 4 4 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Se utvalg, priser og spesifikasjoner på

www.leie1.no

Leie1 Lørenskog Robsrudveien 2

www.leie1.no / 67980350 L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 4 5 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Repaal, Janet Olaussen Janet Olaussen Repaal. Akvarellmaling gir henne stor glede. Hun er opptatt av lys, skygge og luft. Også i dybde, og synes det er spennende å se hvordan farge og vann kan jobbe sammen. Kunstneren er glad i åpne landskap, sjø og fjell.

Righard, Orion Orion Righard (født 1969 i Sverige) arbeider mye med teknikken litografi. Hans formspråk består av raske, skisseaktige streker, klar fargebruk og elementer av tekst. Gjennom disse mediene jobber han frem motiver av sin konge, sin prins og andre figurer.

alog LC H 2016_Omslag Lc katalog 20.10.16 21:18 Side 43

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 4 6 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 4 7 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Rittun, Kai Kai Rittun (født 1962 i Oslo) er en norsk grafiker, tegner og maler. Rittun er kjent blant annet for sine tresnitt i svart-hvitt. Motivene er ofte hentet fra naturen og tegningen er en grunnleggende del av arbeidet. Uttrykket er ikke sjelden ekspressivt.

Rusnes, Stein Stein Rusnes (født 1955) er opptatt av organiske former og linjer man kan se i mindre utsnitt, som for eksempel trestammer som gjentar seg med ulik rytme eller strukturer og mønstre. I de grafiske arbeidene er Stein ofte opptatt av større landskaper.

Rittun, Thorstein Thorstein Rittun (født 1929 - 2018) var maler, grafiker og keramiker. Rittun malte og tegnet fargerike bilder som ofte har humoristiske eller festpregede motiver. Han har laget flere dekorative arbeider i offentlige bygg, skip og private bedrifter og har illustrert flere bøker.

Røtterud, Bjarne Bjarne Røtterud debuterte i 1967 og kom inn i kretsen av unge kunstnere som arbeidet fram en fornyelse av norsk kunst mot et abstrakt billeduttrykk basert på fransk 30- og 40-tallsmaleri.

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 4 8 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Skal du kjøpe ny bil?

Opel Mokka-e Med nye Opel Mokka-e står to ting i fokus: design og teknologi. Det elegante utseende med spenstige detaljer, kraftfulle felger, og muligheten for å skape din helt egen personlige stil, gjør bilen til en crossover som virkelig skiller seg ut i mengden.

322 km rekkevidde (WLTP) 50 kWt batteri Rask levering

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 4 9 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Rådlund, Christopher Christopher Rådlund (født 1970 i Gøteborg) sin kunst er preget av skandinaviske landskapsmotiver uten bestemte gjenkjennelige geografiske forbindelser. Hav, himmel, skyer, fjellmasser, trær og skoger, ofte mot en svart-hvitt bakgrunn.

Sand, Vebjørn Vebjørn August Sand (født 1966 i Bærum) er en norsk kunstmaler. Bildene hans er preget av et romantisk forhold til klassisk tegnekunst og maleri. Han vender hele tiden tilbake til den platonske idéverden og renessansens helhetlige verdensbilde.

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 5 0 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


SinnSykShit, Kim Andre SinnSykShit (født 1987 i Oslo) er en ung, norsk kunstner som har bodd og studert grafisk design i Melbourne/ Australia i to år. Han har en urban stil hvor han henter mye inspirasjon fra graffitimiljøet og urbane storbyscener. Hans hovedfelt er veggmaleri.

Skogseide, Solveig M. Solveig M. Skogseide (født 1969) maler mellommenneskelige relasjoner, naturens undere og annet som ”treffer henne.” Hun jobber hovedsakelig i de gamle fargepalettene, og blander et utall teknikker før bildet er ferdig. En støvet overflate er hennes signatur.

Groruddalen historielag

Årboka er til salgs på utstillingen

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 51 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Slettemark, Kjartan Ludvig Eikaas Kjartan Slettemark (født 1932 i Naustdal - 2008) Ludvig Eikaas(født 1920 var en svensk-norsk kunstner, særlig kjentnær for sine Jølster - 2010) norskHan kunstkontroversielle bilder påvar 60- en og 70-tallet. var utdannet ved Statens håndverksog kunstindustriskole maler, grafiker og kunstprofessor. 1956–1959 og Statens kunstakademi i Han blir regnet som en svært Oslo 1959–1960. sentral kunstner i siste halvdelen av 1900-talet pga arbeidet hans med maling, skulpturer og særlig grafikk.

Luis Bivar Luis Bivar(født 1965 i Lisboa) er en portugisisk samtidskunster. Han er kjent for sin figurative pop art, som inneholder elementer fra moderne tegneserier og deres ikonografi. Han bruker kollasjer av superhelter i noen av bildene sine.

Solberg, Sandra Marcell Mouly Sandra Stoakes Solberg (født 1945 i England) arbeider Marcel Mouly (født i Paris for tiden mest i akryl og er opptatt1918 av lys og stemning– i 2008)Ervar enavfransk som bildene. inspirert naturen ogkunstner maler mer abstrakt enn figurativt. malte i en abstrakt stil. Han var

den siste gjenlevende studenten til Matisse og var den siste gjenlevende kameraten av Picasso frem til sin død. Mikael Takacs Mikael Takacs(født 1988 i Linköping) bruker pipetter til å fordele akrylmaling over lerret, som han deretter forvrenger ved å dra malingen rundt ved hjelp av ulike verktøy, som pinner og kammer. Hans stykker forveksles ofte med digital kunst.

LC Høybråten - 2016

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 52 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


LC Høybråten - 2016 L I O N S C L U B O S L O / H Ø Y B R Å T E side N — 5 339 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Soulie, Tony

Steinar Enerly Tony Soulie (Født 1955 i Frankrike) Han har fått sin utdannelse ved Ècole des Beaux-Arts og iÈcole des Arts Steinar Enerly (født 1964 Oslo) Appliques i Paris. Han arbeider som maler, grafiker, har arbeidet med leire over 20 år skulptør og installasjonskunstner. Hani er en anerkjent og gjennomført internasjonal kunstner somforskjellige har avholdt utstillinger over hele verden. skulpturkurs i Oslo og nå senest i høst vært elev hos Christian Lange i Pietrasanta, Italia. Han er også forfatter og dikter. Svein Bolling Svein Bolling (født 1948 i Oslo) er en norsk, ny-figurativ maler, som med utgangspunkt i eldre romantisk maleri søker å gi uttrykk for allmennmenneskelige følelser og stemninger. Han er særlig kjent for sine bildeskjønne, barbrystede kvinner.

Stenersen, Gunhild Sverre Koren Bjertnes Gunhild Stenersen henter inspirasjon fra naturen, spesielt denAndreas nordnorske – Koren i særdeleshet Lofoten. Gunhild Sverre Bjertnæs eksperimenterer med ulike teknikker, og er spesielt glad 1976 i Trondheim) er en i(født vått-i-vått.

norsk maler og grafiker. Karakteristiske arbeider fra hans tidlige periode (1997-2004) er store, nøkternt saklige portretter av ungdom. Fra 2004 gikk han over i en mørkere motivverden hvor et tema var rus.

Sverre Schyberg Olsen Sverre Schyberg Olsen (født 1971 i Oslo) har en sterk fascinasjon for naturen og dens tiltrekningskraft som han evner å uttrykke på en interessant og energisk måte. Typisk for Schyberg Olsens motiver er samspillet mellom lys og fargekomposisjoner samt abstraherte naturlandskaper.

LC Høybråten - 2016

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 5 4 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 5 5 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Stenerud, Frøydis C. Frøydis C. Stenerud (født 1946 i Oslo) har vært med på Kunstutstillingen siden starten. Tegning og maling har alltid vært en interesse for henne, og hun begynte på kurs i porselensmaling i 1974 og det ble etter hvert maling på glass, akvarell, olje og akryl.

Storn, Willibald Willibald Storn (født 1936 i Østerrike) sine bilder er nesten alltid figurative, ofte fabulerende og fargesprakende. Gjennomgående i kunsten hans er et sterkt samfunnsengasjement. Bildene hans preges av folkelig naivisme og surrealisme.

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 5 6 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


DEKK HOTELL

Stovnerbrua Servicesenter AS

Bilverksted for biler opp til 3,5tonn

El-bilverksted

Tilhengerverksted

Klimaanlegg

Dekksalg

EU-kontroll

Dekkhotell

Stovnerbrua Servicesenter feirer 25-års jubileum i 2022. Stovnerveien 4, 0980 Oslo – Telefon 22 10 10 51 E-post: Post@stovnerbrua.no

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 5 7 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Stø, Monika Monika Stø v d Wel (født 1975) har sin Fine Arts utdanning fra Guildhall University i London og Universitetet i Oslo. Monika arbeider først og fremst med olje på lerret, men hun lager også grafiske verk, da i hovedsak tresnitt. Monika har hatt en lang rekke utstillinger i Norge, men også i USA og Tyskland.

Herre Dame Barn Pensjonist Herre Pensjonist Dame

Stålung, Kristina Kristina Stålung Walbye (født 1967 i Oslo) elsker å komponere og sette sammen farger og motiver. Bildene hennes er en blanding av akryl, papirklipp og spraymaling på lerret - kjent som mixed media/collager.

kr. 250,kr. 300,kr. 200,kr. 200,kr. 250,-

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 5 8 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Norges eldste og mest erfarne klinikk for hårtransplantasjon. Bestill gratis konsultasjon og ta behandling i oktober eller november.

Bestill time nå på www.poseidon-klinikken.no Tlf 22 73 00 00 L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 59 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Sørhøy, Ann Mari Ann Mari Sørhøy fra Steinkjer har arbeidet fram en egen teknikk i maleriene. Hun blander skulptur, fotografi og maleri for å få fram et sterkt uttrykk på lerretet. Hennes arbeider er bl.a kjøpt inn av Bergesen Rederi, Telenor, SAS, flere kommuner og private samlinger.

Taheri, Parichehr Parichehr Taheri (Pari) er utdannet tekstilkunstner ved KHIO. Hun er født og oppvokst i Iran og har hatt en rekke utstillinger både i Iran og i Oslo. Nå er hun bosatt på Høybråten, og der har hun sitt hjemmeatelier. Pari skaper både figurative og abstrakte bilder, der hun tar utgangspunkt i fargenes effekt.

Tannlege Dag Ø. Koksvik Folkvangveien 31 1086 OSLO Telefon 22 21 10 10 Telefax 22 21 10 10 L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 6 0 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Tobiasse, Theo Theo Tobiasse (født 1927 i Palestina - 2012) er stilmessig i grenselandet mellom surrealisme, ekspresjonisme og moderne primitivisme. Med en imponerende stofflighet, varme farger og lekne figurer kjennetegner de grafiske arbeidene.

Tveter, Kåre Kåre Tveter (født 1922 i Sør-Odal - 2012) var en norsk maler, ofte karakterisert som «lysets maler», og kjent for sine malerier med nyanser av hvitt. Tveter malte gjerne landskaper, ofte høst- og vinterstemninger i duse avtoninger og med minimal fargebruk.

www.markvei nkarosseri.no

Markveien Karosseri AS, Ensj0veien 11, 0655 Oslo. Te E-post: markvn@online.no. Apningstider: man-tor: 07:3 Mobil: Toft Andersen 91 90 13 94

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R Å T E N — 61 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


lions-visittkort_grasrotandelen.pdf 1 12.06.2017 12:08:41

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Ida Kinn Nilsen B. Valadie Vil du støtte oss medJ.Jean-Baptiste din grasrotandel? Ida Kinn Nilsen(født 1969 på Valadie(født 1933 i Strømmen) inspireres av mennesDa gir Norsk Tipping 5%Brive-la-Gaillarde, av innsatsen din tilFrankrike) kets indre hvor følelser, en reise,ogogstøtter har hatt Lionsliv, Club Oslo/Høybråten, ogelsker du eråmed vårtutstilopplevelse eller et tema kommer linger over hele verden. humanitære arbeid og sosiale tiltak på Høybråten! Hans til uttrykk på lerretet. bilder er først og fremst et resultat Fascinasjonen for mennesket har av fantasi, drømmer, det irraOslo/Høybråten ofte kommet Lions til uttrykkClub i motiver sjonelle og det sensuelle. Han er som er abstrakt figurative. kjent for sine idealiserte Org.nr: 983687059 kvinnebilder. Inger Sitter Inger Solveig Sitte (født 1929 i Jakob Weidemann Trondheim – 2015) var en norsk Jakob Weidemann (født 1923 i grafiker og maler. Hun var en av Steinkjer - 2001) var en av de Norges mest kjente og sentrale viktigste, kunstnerne innen norsk kunstnere. Sitter hadde sin modernisme og en foregangswww.hoybraatenlions.no | facebook.com/hoybraatenlions gjennombruddsutstilling i Galleri person for det abstrakte maleriet i Per i 1956, og ble karakterisert Norge. Karakteristisk er hans absom nonfigurativ modernist. strakte, ekspresjonistiske malerier med naturen som inspirasjons-

LC Høybråten - 2016

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 62 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Ty, Dang Van Dang Van Ty (født 1954 i Vietnam) er en norskvietnamesisk maler, tegner og grafiker. Hans bilder er innkjøpt av Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet, Norsk Kulturråd, Oslo Bysamling og flere kunstforeninger.

Vottestad, Gunn Gunn Vottestad (født 1949) arbeider som maler og grafiker. Hun debuterte som kunstner i 1997, etter å ha studert tegning og maling i 5 år. Vottestad er fra Myre i Vesterålen og motivene hennes er karakteristiske nordnorske hus, fiskevær eller kirker.

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 6 3 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Vålberg, Wenche Wenche Vålberg (født 1963 i Oslo) finner mye inspirasjon i naturen. Natur, nærhet, fordypelse og stillhet er tema som opptar henne. Hun maler både figurativt og abstrakt. Hennes malerier kommer frem intuitivt, spontant og med masse følelser.

Widerberg, Frans Frantz Gustav (Frans) Widerberg (født 1934 i Oslo 2017) regnes som en av Norges fremste grafikere og malere. Hans kunst er karakterisert som nyfigurativ, preget av primærfarger. Livsbegjær er et viktig tema hos Widerberg. Bildene har ofte noe med lys å gjøre

Werp, Elisabeth Elisabeth Werp (født 1958) sine bilder er utført i en egenartet teknikk og hennes formuttrykk kombinerer det figurative med det nonfigurative. Drøm og virkelighet, liv og død, figurativt og nonfigurativt. Det hele går hånd i hånd i Elisabeth Werps spennende billedverden.

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 6 4 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


LC Høybråten - 2016

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 6 5 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Nico Widerberg - Årets kunstner Årets kunstner er Nicolaus Magnus «Nico» Widerberg (f. 1960 i Oslo). Han er en norsk billedkunstner, fortrinnsvis billedhugger og maler. Widerberg er utdannet ved Statens håndverk- og kunstindustriskole og Statens kunstakademi i Oslo.

Blant de mest profilerte utsmykningene er monumentene av Thor Heyerdahl og Trygve Lie, utsmykning av Regjeringsbygget, Gardermoen hovedflyplass, Aker Brygge, samt skulpturen «Pillar Man» ved Northumbria University i Newcastle i 2004.

Widerberg arbeider med skulptur, i stein (blant annet granitt og diabas), bronse og glass, med oljemaleri og med grafikk. Sentralt i Widerbergs kunst står avpersonifiserte menneskeframstillinger, hoder og torsoer. Han arbeider innenfor den klassiske, figurative tradisjon. Han har uttalt at det han prøver å formidle med sitt kunstuttrykk, er en stemning, en opplevelse av tilstedeværelse.

Nico Widerberg er innkjøpt av flere offentlige og private samlinger i inn- og utland, blant annet Losby Gods, Refsnes Gods og Engø Gård. Han er representert med granitt-skulpturen Tid ved Kistefos-Museets skulpturpark. Etter terrorangrepene i Norge 22. juli 2011 ble Widerbergs minnesmerke over de omkomne reist 53 steder i Norge, etter en anonym pengegave.

Nico Widerberg har siden debuten i 1984 hatt nærmere 30 separatutstillinger, deltatt på over 40 kollektive utstillinger og hatt over 50 utsmykningsoppdrag, både nasjonalt og internasjonalt.

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 6 6 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 6 7 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Woldheim, Torill Torill Woldheim (født 1953 i Halden) er kjent for sin levende, samt til tider dramatiske skildring av naturen. Hun maler i en utpreget romantisk stil med godt samstemte fargetoner og lysfylte naturstemninger. De nyere bildene hennes er mer abstrakte og fargesterke.

Zeeshan, Ali Ali Zeeshan (født 1992) er født og oppvokst i Norge, og er utdannet sivilingeniør fra England. Han har flere års arbeidserfaring fra både privat og offentlig sektor som ingeniør innen bygg, arkitektur og design-prosjekter.

Tannlege Karl-Kristian Andersen Folkvangveien 31 1086 OSLO Telefon 22 21 10 10 Telefax 22 21 10 10 L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 6 8 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


FAGKUNNSKAP GIR TRYGGHET

Totalleverandør av håndverktjenester

KONTAKT OSS: post@bbfo.no 22 10 63 10 /917 38 538

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 6 9 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


Ødegaard, Heidi Heidi Ødegaard (født 1967 i Oslo) begynte å male olje på lerret i 1999 etter en studietur i det klassiske Europa, selvstudier. Hun er inspirert av romantiske, impresjonistiske malerier og stilleben, og liker å uttrykke godhet, varme, kjærlighet, samhold og glede.

Øverland, Åsil Åsil Øverland (født 1946) skildrer den berglendte norske kystnaturen med brede penselstrøk, og anvender komplementærfarger til å modellere frem formene. Karakteristisk for Øverlands bilder er de store, rike fargeflatene og de brede ”penselstrøkene”.

L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 7 0 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21


L I O N S C L U B O S L O/ H Ø Y B R ÅT E N — 71 — K U N S T U T S T I L L I N G E N 2 0 21Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.