Newsletter Khas Sayı 65

Page 1

01 - 30 Nisan 2015 / Sayı 65

Khas CESD Kuruldu

K

has Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi (CESDCenter for Energy and Sustainable Development) merkezi kuruldu. Merkez özellikle enerji ve sürdürülebilir kalkınma konularında çalışmalar yapacak. Farklı birimlerden uzmanların çalışma yapacağı merkezin amacı, çeşitli enerji konularında Türkiye ve çevresiyle ilgili yerel, bölgesel ve küresel çapta disiplinlerarası eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmek ve bu çalışmalar sonunda ortaya çıkan bilgi, yorum ve analizleri ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşarak toplumun yararına uygulamaya konulmasına katkıda bulunmak.

1884 yılından 1997 yılına kadar Tekel Cibali Tütün Fabrikası olarak kullanılan Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü, GALERİ KHAS ile çağdaş sanatın merkezi haline geldi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan

AÇILDI Bülent Kahraman’ın yöneticiliğini üstlendiği GALERİ KHAS 1 Nisan’da ‘Yalnız ve Kalabalık’ isimli sergi ile sanatseverlerle buluştu. Sergide, Artnivo.com’da temsil edilen 10 sanatçının yeni medya işlerine

odaklanıldı. Sergide; Can Akgümüş, Alper Aydın, Basako, Zeynep Beler, Hasan Deniz, Sibel Diker, Mete Ersöz, Hayal İncedoğan, Erdal İnci ve Jacqueline Roditi adlı sanatçlıların fotoğraf, video ve neon çalışmaları yer aldı.

UNESCO Kürsüsü Tanıtıldı Khas UNESCO Kürsüsü tanıtım toplantısı 15 Nisan’da Cibali Kampüsü’nde gerçekleşti. Khas Dünya Miras Alanlarının Yönetimi ve Tanıtımı UNESCO Kürsüsü protokolü 7 Ocak’ta imzalanmıştı. UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova UNESCO’nun 70. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında İstanbul’a gelmiş ve üniversitede ‘Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek Adına Geçmişi Korumak’ başlıklı bir de konuşma yapmıştı.

19 Ülkenin Dünya Mirası Kadir Has Üniversitesi UNESCO Dünya Miras Alanlarının Yönetimi ve Tanıtımı: Yeni Medya ve Toplumsal Katılım Kürsüsü proje ortaklarından olan Dünya Mirası Gezginleri Derneği üyesi Hayrettin Kağnıcı’nın 19 ülkede yer alan farklı dünya miras alanları içeren “Dünya Miras Alanları ve İnsan” başlıklı fotoğraf sergisi Cibali Kampüsü A Blok Hol Girişi’nde 15 Nisan’da açıldı. 01 - 30 NİSAN 2015 | NEWSLETTER KHAS | 1


Haberler / Etkinlikler

İran Uluslararası Topluma Dönerken

U

luslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi tarafından ‘İran Uluslararası Topluma Dönerken: Gerginliğe Son Veren Barış Mı, Güç Politikasına Dönüş Mü?’ başlıklı panel 14 Nisan’da Cibali Kampüsü’nde gerçekleşti. Panelin konuşmacıları ise şunlardı: Aslı Aydıntaşbaş (Milliyet), Cengiz Çandar (Radikal & Al-Monitor), Ahmet K. Han (Kadir Has Üniversitesi-Moderatör), Mustafa Kibaroğlu (MEF ÜniversitesiEDAM), Soli Özel (Kadir Has ÜniversitesiHaber Türk). İran ile Birleşmiş Milletler

{

Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri ve Almanya’dan oluşan P5+1 ülkeleri arasında, İsviçre’nin Lozan kentinde süren nükleer müzakerelerde 2 Nisan’da uzlaşmaya varıldı. Panelde, ABD Başkanı Barack Obama’nın ‘tarihi’ olarak nitelediği anlaşmanın hem İran hem de bölge açısından ne ifade ettiği tartışıldı.

UEFA’nın Lider Akademik Ortağı Khas

{

Khas ve UEFA (Union of European Football Associations) arasında düzenlenen ‘UEFA Futbol Hukuku Programı’nı gerçekleştirmek üzere anlaşma imzaladı. Bu anlaşmayla birlikte Khas, Avrupa çapında düzenlenecek olan programın ‘Lider Akademik Ortağı’ oldu. İlk modülü 26-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan ‘UEFA Futbol Hukuku Programı’ seminerine katılanlara verilecek eğitimlerle birlikte, futbol organizasyonlarının güvenirliğinin ve profesyonelliğinin de artırılması hedefleniyor. Dört modülden oluşan bu program Ekim 2015’te başlayıp Eylül 2016’da sona erecek.

Pakistan Radikalcilerle Nasıl Baş ediyor? Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi 30 Nisan’da “Key Strategies in Countering Extremism: Experiences from the MENA Region and Pakistan” başlıklı panel düzenledi. Moderatörlüğünü Khas öğretim üyesi Prof. Dr. Serhat Güvenç’in yaptığı panel Cibali Kampüsü’nde gerçekleşti. Panelin açılış konuşmasını Brüksel DoğuBatı Enstitüsü Başkanı ve Bölgesel Güvenlik Programı Başkan Yardımcısı Martin Fleischer yaptı. Konuşmacılar ise ABD Barış Enstitüsü Orta Doğu ve Afrika Merkezi Başkan Yardımcısı Manal Omar ve PAIMAN (Pakistan Anne ve Yeni Doğan Girişim) Başkanı Shafqat Mehmood idi.

2 | 01 - 30 NİSAN 2015 | NEWSLETTER KHAS

Toktaş SOBAG’da Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şule Toktaş, Siyaset Bilimi Anabilim Dalı’nı temsilen TÜBİTAK Sosyal Bilimler Araştırma Grubu’nun (SOBAG) 2015-2016 yılı Danışma Kurulu üyeliğine seçildi. Sosyal bilimler alanındaki araştırma projelerini fonlayan birim olan SOBAG’a proje tekliflerinin değerlendirilmesi aşamasında destek olan Danışma Kurulu’nda, sosyal bilimlerin anabilim dallarından birer temsilci görev alıyor.

Eğlence Vergisinin Etkileri Hukuk Fakültesi tarafından 29 Nisan’da Cibali Kampüsü’nde gerçekleşen Eğlence Vergisinin Eğlence ve Kültür Sektörü’ne Etkisi adlı panelde, eğlence vergisinin kültür sektörü üzerindeki olumsuz etkileri uzman konuşmacılar tarafından tartışıldı.


B

u yıl ilki gerçekleştirilen Tüketici Hukuku Farazi Dava Yarışması, yarışmaların hukuk eğitimine ve öğrencilere sağladığı katkıları arttırmak ve çeşitlendirmek gerekliliğinden yola çıkarak Hukuk Fakültesi tarafından 17-18 Nisan’da gerçekleşti. Yazılı aşamasını geçen sekiz takım, Cibali Kampüsü’nde gerçekleşen sözlü aşamada herbiri kendi alanında duayen akademisyen, yargıç, avukat ve hukuk danışmanları tarafından değerlendirildi.

Vakıflar Hukukunda Son Gelişmeler

H

ukuk Fakültesi tarafından gerçekleştirilen ‘Vakıflar Hukukunda Son Gelişmeler’ sempozyumu 29 Nisan’da düzenlendi. Eski ve yeni vakıflar hukuku karşılaştırılarak, geçmişten bugüne Türkiye’de büyük önem arz eden vakıflara ilişkin mevzuat değişiklikler ile güncel sorunlar ve tartışmalar uzman hukukçular tarafından ele alındı.

Uluslararası Hukuk Forumları

Avrupa’da Kamu Hizmeti

Hukuk Fakültesi’nin düzenlemiş olduğu Uluslararası Hukuk Forumları serisinin 7 Nisan’daki buluşmasına Prag’daki Charles Üniversitesi Uluslararası Hukuku alanında çalışan Yrd. Doç. Dr. Veronica Bilkova katıldı. Bilkova “The Use of Force and the Protection of Human Rights” konulu seminer verdi. 27 Nisan’da Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Karlı ise “International Law and Foreign Policy Decision Making” konusunda seminer verdi.

Hukuk Fakültesi İdare Hukuku dersleri çerçevesinde gerçekleştirilen “Karşılaştırmalı İdare Hukuku Seminerleri” etkinliği kapsamında University of Rome-Tre öğretim üyesi Dr. Alfredo Moliterni 30 Nisan’da “Avrupa’da Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmelerinin Hukuki Rejimi ve Kamu/Özel Ayırımı” konulu seminer verdi.

Sınır Tanımayan Şiddet Khas Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi 15 Nisan’da İltica ve Göç Araştırma Merkezi Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Yakın Ertürk’ü Cibali Kampüsü’ne davet etti. Ertürk “Sınır Tanımayan Şiddet: Paradigma, Politika ve Pratikteki Yönleriyle Kadına Şiddet Olgusu” başlıklı konuşma yaptı.

Modern Hükümet Hukuk Fakültesi’nin davetlisi olarak Prof. Dr. Spyridon Flogaitis 7 Nisan’da Cibali Kampüsü’nde “The Modern State in the New International Environment” konulu seminer verdi.

Haberler / Etkinlikler

I.Tüketici Hukuku Farazi Dava Yarışması

Mültecilerin Statüsü Bu dönem Hukuk Fakültesi’nin katkılarıyla düzenlen “Toplum ve Hukuk” temalı SBE Salı Seminerleri’nin 24 Nisan’daki Yrd. Doç. Dr. Maria Varaki idi. Varaki “Social and Legal Aspects of Refugee’s Status” başlıklı konuşma yaptı.

Şiddeti Çerçevelemek İletişim Fakültesi 7-8 Nisan tarihleri arasında Uluslararası Çatışma, Terörizm ve Toplum Konferansı’nın dördüncüsünü “Şiddeti Çerçevelemek: Sınırlar, Çatışmalar ve Kimlikler” ana başlığı altında gerçekleştirdi. 01 - 30 NİSAN 2015 | NEWSLETTER KHAS | 3


Haberler / Etkinlikler

200 Çocuğa Hediye

İ

letişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü’nün başlatmış olduğu yardım kampanyasında toplamış olunan hediyelerin bir bölümü yılbaşında Eyüp Çocuk Esirgeme Kurumu’na armağan edilmişti; hediyelerin bir bölümü ise 23 Nisan’da Cibali’deki Hacı Süleyman Bey İlkokulu’ndaki öğrenilere verildi. Böylece 200 çocuk hediye verilmiş oldu.

{

Beş Ekip Finalde Yarışacak A Awards Açıkhava Reklamları Yarışması’nda Medya Junior kategorisinde yarışan Reklamcılık Bölümü öğrencilerinin 5 ekibi finalde yarışmaya hak kazandı. 15 Mayıs’ta finale kalan tüm ekipler bir sunum gerçekleştirecek ardından yapılacak Jüri değerlendirmesi ile ilk üçe giren ekip belirlenecek. Dereceye giren ekipler İstanbul Rahmi Koç Müzesi’nde 25 Mayıs’ta yapılacak törende açıklanacak ve ödülleri verilecek.

Yeni Medya ve İçerik İletişim Fakültesi Yeni Medya Konferansları’nın dördüncüsü 28 Nisan’da gerçekleşti. Bu yılki tema Yeni Medya ve İçerik olarak belirlendi. İçerik üreticileri, yayıncılar, yöneticiler ve pazarlama uzmanları yeni medya-içerik ilişkisini Türkiye ve dünyadan örnekler vererek teorik ve pratik birikim ve deneyimlerini paylaştılar.

4 | 01 - 30 NİSAN 2015 | NEWSLETTER KHAS

CF106 Konukları Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Bayrakdar’ın düzenlediği CF 106 Communicationscapes dersinin 2 Nisan haftasının konuğu Prof. Dr. Haluk Gürgen idi. Gürgen “Türkiye’de Halkla İlişkiler” adlı dersi verdi. 9 Nisan’da Prof. Dr. Nükhet Vardar “Türkiye’de Reklamcılık” başlıklı dersi verdi.

{

Gazino Sahneleri, Bar Müzikleri ve Öteki

S

ALT, her biri 10.000 TL değerinde olan 2015 SALT Araştırma Fonları’nı dağıttı. 2013’ten bu yana her yıl 6 araştırma projesine destek sağlayan kurum, nitelikli başvuruların artması nedeniyle bu yıl 8 projeyi destekleme kararı aldı. Bu projelerin süreç ve bulguları, Aralık 2015’te yapılacak bir toplantıda tartışmaya açılacak. Seçici kurul 181 başvuru arasından yapılı çevre, modernite, duyusal formlar ve göz ardı edilmiş tarihleri inceleyen projeleri seçti. Bunlardan biri de İletişim Fakültesi yüksek lisans öğrenci asistanı Alaz Burak Şen’in “Türkiye Sinemasında Queer ve Film Müziği: Gazino Sahneleri, Bar Müzikleri ve Öteki.” Proje; cinsellik, cinsiyet, performans ve Queer temalarını barındıran yerli filmlerin müzik aracılığıyla izleyicisini nasıl konumlandırdığının yanı sıra, izleyicinin bu filmleri nasıl Queer olarak konumlandırdığı üzerine bir kısa filmi içeriyor.

Film Festivali’nden Ödül Haberi İletişim Fakültesi mezunlarından Kağan Kerimoğlu’nun “The Wheel of Time” adlı filmi, London Independent Film Festival’da “International Short” ödülünü kazandı.


İstanbul’da bulunan 5 üniversite ile vakıf ve meslek örgütlerinden oluşan Avrupa Staj Konsorsiyumu, ErasmusPlus Programı kapsamında, 100 seçilmiş öğrenciyi yurtdışına staja gönderecek. Eşleştirmelerinin devam ettiği program seçilmiş olan üniversite öğrencileri, yurtdışındaki firmalarda staj yapma ve deneyim elde etme imkanı elde edecek. Kadir Has Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, Üsküdar

Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye Bilişim Vakfı ve Türk Kültür VakfıAFS ortaklığındaki Avrupa Staj Konsorsiyumu’nun bu projesi, ErasmusPlus Programı kapsamında Avrupa Komisyonu ve Türkiye tarafından fonlanıp destekleniyor.

Kuru’ya Mansiyon Ödülü

Kozmopolitizm Mühendisliği

Haberler / Etkinlikler

Erasmus Plus’tan 100 Öğrenciye Avrupa’da Staj

İ

stanbul Hepimizin Girişimi’nin İstanbul’da kaybedilmekte olan değerleri belgelemek amacıyla düzenlediği ‘İstanbul Hiçbirimizin’ konulu fotoğraf yarışmasında Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nur Balkır Kuru, Mansiyon Ödülü aldı. Derece alan fotoğraflar Ara Güler, İpek Akpınar, Levent Erden, Murat Germen ve Selva Gündoğan’dan oluşan jüri tarafından 1200 fotoğraf arasından seçildi. İlk yüze giren fotoğraflar hazırlanacak sergi ve kitapla İstanbullular’a sunulacak.

İ

stanbul Çalışmaları Merkezi, Conversations seminerleri kapsamında Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin katkılarıyla 16 Nisan’da Ali Artun, Cibali Kampüsü’nde “Modernliğin Parçalanması ve Çağdaş Sanat”; K. Mehmet Kentel, 30 Nisan’da “Kozmopolitzm Mühendisliği: Geç 19. yüzyıl Perası’nın İnşasında Altyapı Uzmanlık ve Girişimlik” başlıklı konuşmalar yaptılar.

Sanchez Tartışıldı

Büyük Düşün,

Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümü 30 Nisan’da İspanyol sanat tarihine önemli literatür kazandırmış Marina Gacto Sanchez’i tartıştı. Tartışmanın teması “From Spanish Artists Biographies to Travel Journals” idi.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ozan Özener’in verdiği ‘Design Methods and Praxis’ dersi kapsamında İyi Ofis kurucu ortakları Elif Ensari ile Can Kadir Sucuoğlu’nu ‘Büyük Düşünmek, Küçük Üretmek’ isimli söyleşi 9 Nisan’da Cibali Kampüsü’nde gerçekleşti. 01 - 30 NİSAN 2015 | NEWSLETTER KHAS | 5


Haberler / Etkinlikler

Spor Profesyonellerine Yönelik Seminer

S

por Çalışmaları Merkezi spor sektöründe çalışan profesyonellere yönelik seminer serisi başlattı. 28 Nisan’da ilki gerçekleştirilen eğitimdeki hedef kitle spor federasyonları yetkilileri ve çalışanları, spor kulüpleri yetkilileri ve çalışanları, spor hukuku alanında çalışan avukatlar ve spor sektöründe faaliyet gösteren özel şirket çalışanları katıldı. Serinin ilk etkinliği Futbolcu Transferleri ve Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar konusunda idi. Semineri uzun yıllardır spor hukuku alanında profesyonel olarak çalışmalar yapan Av. Kemal Kapulluoğlu verdi.

Diplomasi Sofrasının Konuğu: Yunanistan Bölgelerarası mutfak kültürü mirasının ortaklaştırıcı özelliği esas alınarak başlatılan Diploması Sofraları’nın beşinci konuk ülkesi olan Yunanistan 15 Nisan’da Cibali Kampüsü’nde ağırlandı.

İstanbul’un Kentsel Değişimi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sibel Bozdoğan’ın moderatörlüğünü yaptığı “İstanbul’da Alternatif Mekansal Pratikler” paneli, İstanbul’dan Superpool ve Yaşar Adanalı’nın katılımıyla, 8 Nisan’da Harvard Üniversitesi Graduate School of Design’da gerçekleşti. Prof. Bozdoğan aynı günlerde GSD Urban Planning and Design Bölümü’nün “Cities by Design” dersi kapsamında yaptığı üç konuşmada ise İstanbul’un kentsel dönüşümün ve 20. yüzyıl planlama deneyimlerini anlattı.

6 | 01 - 30 NİSAN 2015 | NEWSLETTER KHAS

Robotics ve ICT İlgililerine Duyurulur Loughborough Üniversitesi, Marie Sklodowska-Curie Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (RISE) kapsamında hazırlamış olduğu proje önerisi için işbirliği yapabileceği akademi ya da sanayi kuruluşu ortağı arıyor. “Robotics/UAV ve uygulamaları, ICT for Healthcare” konularında çalışmalarda bulunan ve bu ortaklık duyurusu ile ilgilenenler TÜBİTAK Marie Sklodowska-Curie ekibi ile ncpmobility@tubitak.gov.tr adresi aracılığı ile irtibata geçebilirler.

Edebiyatın Aynasında Ekonomi Türk Dili Dersi Koordinatörlüğü, Koşuyolu Mahalle Evi’nde faaliyet gösteren Nükhet Eren Yaratıcı Yazarlık Atölyesi işbirliği ve Khas Ekonomi Bölümü’nün desteğiyle edebiyat-ekonomi ilişkisini irdeleyen “Edebiyatın Aynasında Ekonomi” başlıklı bir seminer dizisini başlattı. 2015-2016 akademik yılına yayılacak olan seminer boyunca 10 kadar oturumda önceden belirlenmiş olan edebi metinler, temelde ekonomik meselelerin edebi temsilleri bağlamında tartışılacak. Seminer dizisine bir giriş niteliği taşıyacak olan ve 27 Nisan’da Cibali Kampüsü’nde yapılan ilk oturumda, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Hilmi Yavuz ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Metin Sarfati “Edebiyatın Aynasında Ekonomi” başlıklı bir konuşma yaptılar.


Kariyer Merkezi ve Mezunlarla İlişkiler Ofisi Haberleri

Pilatese Devam: Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin

• •

Khas çalışanlarına yönelik organize ettiği Pilates Eğitimi’nin ikinci dönemi14 Nisan-11 Haziran tarihleri arasında salı ve perşembe saat 18-19 arasında Haliç Salonu’nda yapılıyor.

SM Uzmanları Mezun Oldu: Khas Yaşam Boyu Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen Sosyal Medya Uzmanlığı programı 22 Nisan’da yapılan sertifika töreni ile sona erdi.

Mezunlar Öğle Yemeğinde Buluştu: Ofisin başlattığı

Mutfakta, Rum Balık Mezeleri: Yaşam Boyu

Merkezi Anadolu Yemekleri Atölyesi workshopları 4 Nisan’da Chefschool’da Rum Mutfağı Balık Mezesi ile devam ediyor.

…Kısa…Kısa…Kısa… Ulusal Egemenliğin 95. yılı 23 Nisan’da kutlandı.

Kadir Has Üniversitesi tarafından düzenlenen Afrika’nın Değişen Güvenlik Dinamikleri konulu panel 28 Nisan’da Cibali Kampüsü’nde yapıldı.

10. Kariyer Günleri: 6-8 Nisan’da Cibali ve Selimpaşa Kampüsleri’nde gerçekleşti. Üç gün boyunca 20 farklı firmadan 30’a yakın konuşmacı sunum yaptı. Sunumlar; yurtdışında kariyer olanaklarından mobil eğitimlere, finans sektöründen zincir mağazalara birçok farklı konuyu içerdi. Bu sunumların yanı sıra öğrencilerin kişisel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla liderlik, değişim ve gelişim alanlarınd aücretsiz eğitimler ve kişisel gelişim seminerlerine de yer verildi.

ÜnivSporİst Voleybol 1. Lig müsabakasında Gedik Üniversitesi’ni 3-1, Özyeğin Üniversitesi’ni 3-0 yenerek 3. olan Khas Kadın Voleybol Takımı’nı kutluyoruz.

Tanıtım Ekibi 27 Nisan’da Educaturk Tekirdağ Fuarı’nda aday öğrencilerin sorularını yanıtladı.

“Mezunlarla Yemek” etkinliğinin ilki Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi mezunlarına yönelik yapıldı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Elektronik Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Serhat Erküçük’ün de katıldığı öğlen yemeği Chef School Uygulama Restaurant’ında 27 Nisan’da gerçekleşti. Kadir Has Üniversitesi’nin geçmişi, bugünü ve geleceğinin de konuşulduğu sohbette Khas mezunlarının bireysel ve profesyonel hayatlarında neler yaptıklarının üzerinde duruldu.

Haberler / Etkinlikler

YBEM’den Haberler

Böke’den Ekonomi Söyleşisi: Atig

Yatarım Genel Koordinatörü ‘Okan Böke ile Ekonomi Söyleşileri’ 7 Nisan’da Cibali Kampüsü’nde gerçekleşti.

Sahne Khas’ta Sahnesindekiler

• •

Tiyatro Bölümü mezuniyet oyunu ‘Kafana Göre’

‘Futbolcu Transferleri ve Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar’ semineri 28 Nisan’da Cibali Kampüsü’nde gerçekleşti.

gösterimleri 17 Nisan ve 19 Nisan’da Sahne Khas’da oynandı.

Ermeni Halk Dansları atölye çalışması Shakeh

Haber Fotoğraf Tasarım Yöneten

Major Tchilingirian eğitmenliğinde 20 Nisan’da Sahne Khas’ta yapıldı.

Adres : Kadir Has Caddesi Cibali : Sena Ural 34083 İstanbul : Ulaş Tosun Tel : 212 533 65 32 : Birsen Duyar Akdemir E-mail : newsletter@khas.edu.tr : Ayten Görgün Smith Web : http://www.khas.edu.tr

01 - 30 NİSAN 2015 | NEWSLETTER KHAS | 7


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.