Paras paikka. – Kaarinan kaupungin asukaslehti 5/2021.

Page 1

5/2021

Paras paikka. Kaarinan kaupungin asukaslehti | www.kaarina.fi | Julkinen tiedote

AKTIIVIVETTÄ JA PUHDASTA JÄLKEÄ

Paras paikka hengittää. SIVU 4

VASTUULLISIA VALINTOJA

Paras paikka asua. SIVU 6

MIELI TYÖSSÄ – TYÖ MIELESSÄ

Paras paikka työskennellä. SIVU 9

Vastuullinen johtaminen


2

KAARINAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 5/2021

Kaarinan kaupungin asukaslehti 5/2021

4

TEEMA Lehden teemana on vastuullinen johtaminen.

SIVU 4 Aktiivivettä ja puhdasta jälkeä SIVU 6 Vastuullisia valintoja SIVU 9 Mieli työssä – kaupungin työntekijöille tukea ja sparrausta

TAPAHTUMIA JA TEKEMISTÄ

6

9

13

16

SIVU 13

HAUSKA TAVATA

SIVU 16 Heidi Paju toimii palvelupäällikkönä tila- ja ravintopalveluissa.

Paras paikka. Kaarinan kaupungin asukaslehti Julkaisija: Kaarinan kaupunki, Oskarinkatu 4, 20780 Kaarina Toimitus: tiedotus@kaarina.fi, p. 050 373 2874 Ulkoasu, taitto ja painatus: Punamusta Oy ISSN: 2736-8017 (painettu) Painosmäärä: n. 15 500 kpl Painettu ympäristöystävälliselle Novapress Silk -paperille. Kannen kuva: Vesa-Matti Väärä Seuraava numero ilmestyy 26.1.2022.

Palvelupiste Fiskari Lautakunnankatu 1, 20780 Kaarina p. 02 588 4010, palvelupiste@kaarina.fi Avoinna: maanantai klo 9-19 tiistai-perjantai klo 9-16 juhlapyhien aattona klo 9-16

Piikkiön palvelupiste Hadvalantie 9, 21500 Piikkiö p. 02 588 4020, palvelupiste@kaarina.fi Avoinna: maanantai klo 12-19 tiistai-perjantai klo 10-16 juhlapyhien aattona klo 10-16


3

KAARINAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 5/2021

PÄÄKIRJOITUS

Vastuullisuus kaikkialla JYRKI HAAPASAARI KUVA: VESA-MATTI VÄÄRÄ

AIEMMIN vastuullisuutta oli hoitaa huo-

lellisesti jokin itselle annettu, yleensä melko selkeästi rajattu tehtävä. Vastuun saaminen, eli vastuunalaiseksi päätyminen, oli myös kunniallista, arvostettua. Tämän päivän vastuullisuus on paljon laajempaa, osin abstraktimpaa ja enemmän valinnan mahdollisuuksia tarjoavaa. Toimijasta riippuen äärimmillään helpompaa tai vaikeampaa, ”ilmastoahdistusta tai maailmanlopun meininkiä” tuottavaa. Julkisyhteisöjen ja yritysten vastuullisuutta on parin vuosikymmenen ajan ollut hyvä hallinto, johon liittyy erityisesti lainsäädännön kaikkinainen noudattaminen. Tätä vastuullisuuden lajia viime vuosien kehitys on täsmentänyt vielä niin, että myös lainhenkeä, ei ainoastaan kirjainta, tulee noudattaa. Verosuunnittelu alkaa helposti rinnastua veronkiertoon, runsas alihankinnan käyttö

vastuun ulkoistukseen ja vähäinen avoimuus salailuun. Uusimpana vastuunlajina on kaikkien tuntema ympäristö- ja ilmastovastuu. Kaarinan kaupunginvaltuustokin hyväksyi Kaarinan kaupungin ilmasto-ohjelma 2030:n kuluvan vuoden toukokuussa. Sitä edeltävä ”Kaarinan kaupungin energia- ja ilmastostrategia” oli laadittu vuonna 2013. Ensi vuoden budjettikirjassa ilmasto-sana esiintyy vastuullisuuden merkityksessä viitisenkymmentä kertaa. ”Kuntalainen” ja ”kaupunkilainen” esiintyvät lähes yhtä usein. Vastuullisuudella myös markkinoidaan, ilmeisesti se niin sanotusti myy. Tässä mielessä vastuullisuuteen on hyvä osata suhtautua myös kriittisesti. Vastuullisuus itsessään on kuitenkin inhimillisyyden ja siten ihmisyyden perusta. Se erottaa ihmisajattelun ja -toiminnan keinoälystä. Ollaan vastuullisia.

Järvelän kosteikko on valittu yhdeksi maakunnallisesti arvokkaaksi linnustoalueeksi (MAALI), mutta kosteikko vaatii hoitoa: Luhtaniittyjen ja vesialueen umpeenkasvua tulee hillitä ja nykyinen vedenkorkeus vaihteluineen säilyttää. Veden peittämien alueiden reunalla valtalajina kasvaa leveäosmankäämi, jota jyrsitään ja murskataan sen leviämisen estämiseksi. Myös kosteikon kalastoa selvitetään ja tarvittaessa kalastoa poistetaan.

Kosteikon lajistoa

Järvelän kosteikko on ainutlaatuinen Kuntahelmikohde Kosteikko Littoistenjärven pohjoispuolella on yksi tärkeimmistä sisämaan lintukosteikoista Varsinais-Suomessa. KUVA: PIA AARNIO

JÄRVELÄN kosteikolla tehdään luonnonhoidon toimenpiteitä – konkreettista työtä luontokadon torjumiseksi. Kosteikkoympäristö muodostui tulvivalle rantapellolle vuonna

2009 ja Kaarinan kaupungin toimesta aluetta muotoiltiin kosteikkomaisemmaksi. Alueesta on kehittynyt lintujen suosima, matala ja rehevä kosteikko. Alue yhdessä Littoistenjärven kanssa muo-

dostaa merkittävän lähivirkistyskohteen luontopolkuineen ja kosteikon elämää voi seurata esteettömältä lintulavalta, lintutornista sekä kosteikon ympäri kiertävältä polulta.

Kosteikolla pesii vuosittain yli 20 kosteikko- ja avomaan lintulajia ja pesiviä lintuja voi olla yli sata paria. Yhteensä 35 eri kosteikkolintulajia on joskus pesinyt kosteikolla. Järvelän kosteikolla pesii mm. laulujoutsenia, kurkia, lieju- ja nokikanoja, tukkasotkia, taveja, lapasorsia, taivaanvuohia, metsävikloja ja ruokokerttusia sekä pajusirkkuja. Hyönteisiä kosteikolta on tunnistettu yli 2000 lajia – myös Suomelle uusia lajeja. Pelkästään sudenkorentoja on tavattu kymmeniä eri lajeja. Sammakkoeläimistä esiintyy rusko- ja viitasammakko, rupikonna ja manteri sekä äänekäs vieraslaji ruokosammakko. Ojissa tavataan vesimyyriä ja vesipäästäisiä. Varsinais-Suomen Helmikunnat-hankkeessa kunnostetaan luontokohteita ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelman rahoituksella vuosien 2021–2022 aikana. Mukana on seitsemän kuntaa ja kohteita on kaikkiaan 35.


4 TEEMA

KAARINAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 5/2021

Aktiivivettä ja puhdasta jälkeä Siivoustyön puhdistusmateriaalit ovat entistä ympäristöystävällisempiä. Kaarina-talon puhdistuksessa käytetään aktiivivettä – ja luonto kiittää. Talo on kaupunkilaisten oma olohuone, se siivotaan päivällä, mikä tekee siivoustyön näkyväksi. TEKSTI: SINI SILVÁN KUVAT: VESA-MATTI VÄÄRÄ

KAARINA-TALON siivouksessa otet-

tiin heti sen valmistuttua 2017 puhdistuskäyttöön aktiivivesi. – Täällä ei ole käytetty muita puhdistusaineita kuin viimeksi rakennuksen loppusiivouksessa. Siitä asti on ollut aktiivivesi käytössä pääasiallisena puhdistusaineena, siivoustyönjohtaja Sirpa Salonen kertoo. Aktiivivesi on otsonoitua eli hapetettua hanavettä. Otsonipi-

toisuus säilyy vedessä nanokuplina, jotka pienen kokonsa ansiosta pääsevät hyvin erilaisille pinnoille. Kuplissa oleva otsoni taas hapettaa likaa, itiöitä, bakteereja ja muita mikrobeja. Ihmiselle aktiivivesi on harmitonta. Otsoni ei ole puhdistuksessa sinänsä uusi menetelmä, otsonointia käytetään esimerkiksi uimahallien vedenpuhdistuksessa. Siivouksessa se on yleistynyt viime


5

KAARINAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 5/2021

Esimerkiksi lasipinnat ja vaikeasti puhdistettavat Kaarina-salin pöytäpinnat saadaan tällä puhtaaksi. Ikkunapintoihin ei jää pisarajälkiä, Salonen kuvaa. Menetelmä on myös siivoojaystävällinen, minkä Kaarina-talon laitoshuoltaja Pirjo Myllykangas on kokenut henkilökohtaisesti. – Olen paljon joutunut käyttämään työssäni aiemmin desinfiointiaineita. Oli lottovoitto päästä tänne töihin, en ole yskiskellyt. Käytännössä Myllykankaan valtakunnassa eli Kaarina-talon ylimmän kerroksen siivoushuoneen seinässä on laite, joka otsonoi eli hapettaa veden aktiivivedeksi. Laitteeseen otetaan hanasta tavallista vesijohtovettä. – Aina kun käytän pesuainetta ja pyyhin vaikka tuolin tai pöydän pintaa, siitä jää pesuainejäämiä ja pesuaineet kerrostuvat pintoihin. Harva huuhtelee pesuaineita pois. Kun pyyhkäisen hapetetulla vedellä, jäämiä ei ole, tulos on myös siistimpi, Myllykangas vertaa.

Hopeaa, timantteja ja happea Myönteistä palautetta on saatu myös siitä, ettei aktiivivedessä ole ylimääräisiä hajusteita. Aktiivivettä voidaan laittaa siivouksessa käytettävään yhdistelmäkoneeseen. – Tänä päivänä tarvitaan vain oikeanlaista vettä, mikrokuitupyyhe, moppi ja twister-laikka yhdistelmäkoneeseen. Näillä saadaan jo siivous suoritettua, ei tarvitse olla kymmentä lajia ja sorttia Myllykangas toteaa. Siinä olivatkin jo siivoojankin

vuosina. Aktiivivesi sopii parhaiten sileiden lasi-, teräs- ja muovipintojen ylläpitosiivoukseen. Rasvan, öljyn tai vastaavan pinttyneen lian puhdistuksessa vaaditaan tujumpia aineita. Tämä on otettu huomioon Kaarina-talossakin. Jos joku voi pahoin, jossain on esimerkiksi verta tai muita eritteitä, käytetään muita puhdistusaineita.

Annostelu voi mennä - vain oikein Plussan puolelle menee Salosen mukaan myös työturvallisuus. Kun käytetään aktiivivettä, pesuaineista ja niiden annostelusta ei tarvitse huolehtia. Annostelussa ei voi tehdä virheitä, kun hanasta tulee vain sitä yhtä vettä. Käyttöturvatiedotteet ovat aina ajan tasalla. Työnjohdollisesti tämä on näin paljon helpompaa. Menetelmä säästää myös luontoa, kun kemikaalikuorma vähenee. – Lisäksi työn jälki on hienoa.

parhaat ystävät, timantit. Lattianhoitokoneen tai yhdistelmäkoneen alla pyörii laikka, joka hioo lian irti lattiasta. Twisterlaikan salaisuutena ovat timanttihiukkaset, jotka tekevät laikasta riittävän kovan ja karhean. – Nanoliinat taas ovat aivan verrattomia, liinoissa on myös hopeaa. Hopeaa sisältävät liinat, ovat hyviä, ne eivät rupea haisemaan. Myllykangas kertoo, että vaihtaa silti kostutettuja liinoja, eikä käytä samoja koko päivää, etteivät bakteerit ala jylläämään. Jo pelkkä mikrokuituliina on hyvä puhdistusmenetelmä pinnoille. Mikrokuitutuotteiden käyttö vähentää veden- ja kemikaalien kulutusta. – Mielestäni Kaarina-talo on hyvässä kunnossa. On pidetty tietty taso ja on näkemys, mitä kuuluu tehdä. Myllykangas hoitaa Kaarinatalon siivouksen pääsääntöisesti yksin, apua kuitenkin löytyy, jos talossa on esimerkiksi enemmän tilaisuuksia. Hänellä on selkeä suunnitelma siihen, miten hän taloa hoitaa. Siinä pitää ottaa huomioon myös kokoustilojen ja salin käytön sekä asiakasvirrat. Imuroinnin hän on jakanut osiin ja hän vuorottelee myös erilaisten imureiden kanssa: toinen irrottaa pölyn, toinen myös kivet. Syksy, talvi ja kevät näkyvät konkreettisesti imurin säiliössä. Kesällä sen saa tyhjentää kahden viikon välein, talvella tahti tiivistyy. Imurit ovat Myllykankaan mukaan hyvä apuväline, mutta niiden puhdistukseen ja huoltoon menee myös aikaan. – Nykyiset kokolattiamatot sitovat paremmin pölyn ja ne on helpompi imuroida, mutta lattiat myös pitää imuroida. Se on hoidettava. Et saa yhtään fuskata Robotti-imurit ovat laitossiivouksessakin tulevaisuutta. Ne voivat hoitaa laakeat pinnat –

kunhan vain niiden hinnat tulevat alaspäin.

Olohuone, jossa säännöt kaikille Kaarina-talo on kuin kaupunkilaisten oma olohuone. Käyttäytyminen olisi hyvä olla sen mukaista. – Sanonkin ihmisille, että ei täällä ole ketään äitiä, joka korjaa sinun jälkesi, roskat viedään roskikseen. – Ennen koronaa oli iso ongelma nuuskasta, sitä oli joka paikassa. Jos limsa kaatuu, joutuu hakemaan koneen. Olisi tärkeää, että noudatettaisiin sääntöjä. Joillakin on termospullo ja eväät. Niiden kanssa pitää etsiytyä vähintäänkin paikkoihin, missä ei ole kokolattiamattoa. Kaarina-talossa on päiväsiivous. Imurin ääni siis kuuluu, mutta se merkitsee, että kun siivooja näkyy, huomataan, että talo on jonkun ihmisen hoidossa. – Meillä on laitossiivooja, mutta hän on enemmän kuin hengetär, Salonen luonnehtii.

Asiakaspalautteena suklaata ja kiitoksia Myllykankaan todella yllätti eräs asiakas, joka antoi hänelle suklaapatukan kiitokseksi. – Moni tulee sanomaan myös, että miten tuo hissi voi olla niin kirkas. Naiset ovat aika rohkeita antamaan palautetta. Aktiivivesi otetaan käyttöön tänä syksynä valmistuneessa Hovikummussa ja alkuvuonna valmistuvassa Hovirinnan koulutalossa LÄHTEET: JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU, ANNA TONTIN TUTKIMUS OTSONOIDUN VEDEN PUHDISTUS- JA DESINFIOINTITEHOSTA HOIVAKODEISSA. TAMPEREEN YLIOPISTO, MARIA JUOPONAHON KATSAUS: OTSONOIDEN VEDEN KÄYTTÖ KOVIEN PINTOJEN PUHDISTUKSESSA JA DESINFIOINNISSA

TEEMA

Puhdasta syntyy - pelkällä aktiivedellä. Siivoustyönjohtaja Sirpa Salonen (oik.) ja Kaarinatalon laitoshuoltaja Pirjo Myllykangas ovat menetelmään tyytyväisiä.


TEEMA

6

KAARINAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 5/2021

Vastuullisia valintoja Kaarinan Vuokratalot pyrkii pienentämään asumisesta syntyvää hiilijalanjälkeä suosimalla kohteiden lämmityksessä vähäpäästöisen energian käyttöä. Uusia, energiaa säästäviä menetelmiä kehitetään yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Turku Energian kanssa. Paljon on kuitenkin kiinni myös asukkaista. Jokainen voi tehdä ilmastotekoja kierrättämällä jätteensä ja nipistämällä hetken pois suihkussa vietetystä ajasta. TEKSTI: KATI MUNKKI KUVA: VESA-MATTI VÄÄRÄ

KOTITALOUKSIEN aiheuttamista päästöistä asuminen haukkaa noin neljänneksen. – Lämmintä vettä käytetään kodeissa joka päivä ja veden lämmittämisestä kertyy merkittävä osa taloyhtiöiden päästöistä ja kuluista. Energiakulut muodostavat yleisesti viidenneksen yhtiön kaikista menoista, sanoo Kaarinan Vuokratalojen isännöinnistä vastaavan Maininki Kiinteistöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Timo Laaksonen. Asumisen hiilijalanjälkeä on pienennettävä, jotta vuoden 2030 hiilineutraaliustavoitteet voidaan saavuttaa. Kaarinan Vuokratalojen konsteina ilmastotalkoissa ovat

TIMO LAAKSOSEN OMAT ILMASTOTEOT 1.

Kompostoi biojätteet ja lajittelee.

2. Taittaa matkat pyöräillen, sähköpyöräillen ja pidemmät siirtymät täyssähköautolla. 3. Hankkinut kotiin aurinkopaneelit.

kaukolämpö ja maalämpö sekä aurinkoenergian ja tuulivoiman hyödyntäminen. – Uusia keinoja ilmastonmuutoksen hillintään on etsitty muun muassa Aalto-yliopiston ja Turku Energian kanssa toteutettavista projekteista. Lisäksi Vuokratalot on mukana Kaarinan kaupungin, Valonian ja Kaarinan Kehitys Oy:n yhteisessä Kaarinan yritysten ilmastoteot -hankkeessa, jossa päästövähennyksiin tähtäävää työtä tehdään näkyväksi, Laaksonen kertoo.

Hovirinnassa ilmastotehokas kaukolämpö Kaarinan Vuokrataloilla on tarjota yli 750 erilaista kerros- ja rivitalokotia. Iso ilmastoteko on ollut siirtää Vuokratalojen kaikki entiset öljylämmityskohteet maalämpöjärjestelmän käyttäjiksi. Hovirinnassa sijaitsevat kohteet ovat pääosin 1980-luvulla rakennettuja betonielementtitaloja, joista puolestaan valtaosa on liitetty kaukolämpöverkkoon. – Kaukolämpö on myös ilmastotehokas tapa tuottaa energiaa, kun jakeluverkko on jo valmiiksi olemassa, muistuttaa Laaksonen. – Helsingissä kaukolämmön kustannukset nousevat paljon, mutta meillä hinta on ollut ollut laskeva.

Lajittelu on tahtokysymys KOTITALOUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS on asia, johon jokainen yksittäinen asukas pystyy vaikuttamaan. – Kierrättäminen on merkittävä ilmastoteko. Jos tuotamme polttolaitokseen menevää sekajätettä, rasitamme koko ketjua, jossa jätteet ensin haetaan isolla tyhjennysautolla ja lopulta jätteet hävitetään. Mitä harvemmin jäteauto käy, sitä suurempi säästö siitä kertyy taloyhtiölle ja ilmastolle, Maininki Kiinteistöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Timo Laaksonen sanoo. Kaarinan Vuokratalot tarjoaa kohteissaan mahdollisuuden kierrättää kaikki jakeet, kuten paperin, kartongin, lasin, metallin, muovin ja biojätteen uusiokäyttöön. – Myös liikkeiden tuottajavastuuta kannattaa hyödyntää: taloyhtiöiden kierrätyspisteillä ei ole mahdollisuutta ottaa vastaan vanhoja kodinkoneita ja huonekaluja, vaan tuottajavastuun mukaisesti myyjäliikkeen on otettava ne vastaan uusia hankittaessa, Laaksonen vinkkaa.

Kaarinaan kaukolämpö tulee Naantalin voimalaitokselta, joka käyttää pääpolttoaineenaan biopolttoaineita. Energiansäästöä Hovirinnassa on haettu myös liittämällä matalalämpörengaslinjaan kolme vierekkäin Emännänkadulla ja Pehtorinkadulla sijaitsevaa taloyhtiötä. Ratkaisussa kerätään kerrostalon poistoilman hukkaenergia ja jaetaan se takaisin talojen lämmitysverkkoon ja käyttöveden esilämmittämiseen. Hanke toteutettiin muutama vuosi sitten yhteistyössä Aalto-yliopiston korkeakouluopiskelijoiden kanssa. – Yhteisen rengaslinjan ansiosta lämpöä ja lämmintä vettä on pystytty tuottamaan edullisemmin. Tutkimuksilla on myös varmistettu, että lämmin käyttövesi pystytään tuottamaan rengaslinjan avulla siten, että se on riittävän lämmintä.

Laiduntielle asennetaan aurinkopaneelit Aalto-yliopisto ja Turku Energia ovat mukana myös Kaarinan Vuokratalojen tuoreessa hankkeessa, jossa osoitteeseen Laiduntie 1 toteutetaan energiantuotannon hybridiratkaisu. – Teemme Laiduntielle kohteen, jossa kaukolämmöstä otetaan talteen paluulämpö. Lisäksi taloyhtiön katolle asennetaan aurinkopaneelit, joista saatua energiaa hyödynnetään esimerkiksi led-valaistukseen, lämpimän veden pumppaamiseen ja hissien liikkumiseen. Pilottikohteen suunnittelu, toteutus ja käytöstä saadut kokemukset dokumentoidaan Laaksosen mukaan tarkasti. Mikäli ratkaisut tuovat merkittäviä säästöjä energiankulutukseen, otetaan malli käyttöön laajemminkin. – Hybridiratkaisuja pystytään hyödyntämään myös kohteissa, joiden tonteilla maalämmön asentaminen ei onnistu.

Latauspisteiden tarve kasvaa Kaarinan Vuokratalot pyrkii tekemään asunnoista sellaisia, että energiankulutus olisi kohtuullista,

mutta tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan mukaan myös asukkaita. – Ilmastoteot eivät ole vain hankkeita vaan tapa toimia ja elää. Asunnon lämpötilaan ja suihkussa vietettyyn aikaan voi jokainen itse vaikuttaa. Sähkönkäyttö tulee kuitenkin Laaksosen mukaan myös kasvamaan lähivuosina. Tulevaisuuden investointeina taloyhtiöihin on toteutettava muun muassa sähköautonlatauspisteitä. – Paine latauspisteiden luomiselle kasvaa sitä mukaan, kun asukkaat hankkivat täyssähköautoja ja hybridejä. Yhä enemmän liikutaan myös omilla skuuteilla ja sähköavusteisilla polkupyörillä, ja niidenkin latausta on mietittävä.


7

KAARINAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 5/2021

TEEMA

Tällä hetkellä Kaarinan Vuokrataloilla on suunnitteilla uudiskohteita Kaarinan Voivalaan ja Piikkiön Ahonkujalle. Uudiskohteiden suunnittelussa vastuulliset ratkaisut huomioidaan aina rakentamisen aikaisen ilmastojalanjäljen vaikutuksista valmiin rakennuksen energiatehokkuuteen asti.

Kaarinan Vuokratalot Oy on toteuttanut useita vastuullisia ratkaisuja muuttaakseen kohteitaan ilmastoystävällisempään suuntaan. – Taloyhtiöt lämpiävät maa- tai kaukolämmöllä ja uusimmassa hankkeessa Laiduntiellä mukaan otetaan myös aurinkopaneelien käyttö ja paluulämmön hyödyntäminen, kertoo kohteiden isännöinnistä vastaavan Maininki Kiinteistöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Timo Laaksonen.

Kaupungilla oma ilmasto-ohjelma ja -budjetti ILMASTO-OHJELMA ON osa Kaari-

na-strategiaan kirjattuja vastuullista johtamista ja hyvinvoinnin edistämistä ennakoivasti. Ilmastonmuutos edellyttää kunnilta kunnianhimoisia tavoitteita, joita Kaarinan kaupunki ilmasto-ohjelmassaan toteuttaa. Kaarinan tavoitteena on ihmislähtöinen ilmasto-ohjelma.

Ilmasto-ohjelman päätavoitteet 1.

Kaarinassa liikenteen pääs-

töt ovat puolittuneet vuoteen 2030 mennessä vuoden 2020 tasosta. 2. Tietoisuus ja ymmärrys 1,5 asteen elämäntavasta sekä päästötavoitteesta lisääntyy Kaarinassa. 3. Kaarinan kaupungin kiinteistöt ovat energiatehokkaita ja käyttävät uusiutuvaa energiaa. 4. Kaarinan kaupungin maankäytön suunnittelua toteutetaan ilmastotavoit-

teiden pohjalta. 5. Kaarinan kaupunki huomioi hankinnoissaan päästötavoitteet ja tekee ympäristöystävällisiä hankintoja. 6. Kaarinan kaupunki on aktiivinen kierrätyksen ja kiertotalouden toimija. Ensi vuoden talousarvio sisältää erillisen osion, jossa on esitetty ilmastobudjetti vuodelle 2022.


8 TEEMA

KAARINAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 5/2021

Kaarinalaisissa yrityksissä halukkuutta ilmastotoimiin TEKSTI JA KUVAT: VALONIA

ILMASTONMUUTOSTA HILLITSEVÄT

päästövähennystoimet tehdään paikallisella tasolla - kunnissa, yrityksissä ja ihmisten arjessa. Kuluneen vuoden aikana seitsemän kaarinalaista eri toimialoja edustavaa yritystä ovat edistäneet omaa ilmastotyötään Valonian, Kaarinan kaupungin ja Kaarinan kehitys Oy:n koulutuksissa. Taustalla oli Kaarinan kau-

pungin ilmasto-ohjelman valmistelu sekä Kaarinan yritysten ilmastoteot -hanke. Koulutuksissa käsiteltiin ilmastotoimien aloittamista pk-yrityksessä, oman toiminnan vaikutusten tunnistamista ja seurantaa sekä taloudellisesti kannattavia toimia. Moni yritys kaipasi tukea jo tehtyjen toimien viestimiseen. Yritysten ja kaupungin

ilmastotoimia esiin tuomaan kuvattiin videosarja, joka on nähtävissä Kaarinan kaupungin kanavissa loppuvuoden aikana. Hankkeen tuotoksena kehitettiin Yrityksen ilmastotyön askeleet -työkalu helpottamaan

pienten ja keskisuurten yritysten ilmastotyön käynnistämistä. Työkirja ja koulutusten materiaalit on koottu vapaasti hyödynnettäväksi Valonian nettisivuille (www.valonia.fi/yritysten_ilmastoteot).

KOULUTUKSIIN OSALLISTUNEET YRITYKSET Okartek Oy, SW Energia Oy, Piispanristin Saha Oy, Bioproton Europe Oy, nollaE Oy, Maininki kiinteistöpalvelut Oy, Nedea Brands Oy /Ilmastoteot.fi


9

KAARINAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 5/2021

– kaupungin työntekijöille tukea ja sparrausta Kaarinan työntekijät pääsevät avaamaan työelämän solmuja henkilökohtaisissa, luottamuksellisissa kohtaamisissa terveydenhoitaja Anna Salmisen kanssa. Valmennukset ovat osa kaupungin Mieli työssä - työ mielessä -hanketta. TEKSTI: SINI SILVÀN KUVA: VESA-MATTI VÄÄRÄ

TERVEYDENHOITAJA Anna Salmi-

nen on ensi toukokuun loppuun Kaarinan kaupungissa erityisen hyvinvointivalmentajan roolissa iso tuki monelle työntekijälle. Hänen kanssaan voi tavata, tulla kuulluksi ja avata työelämän solmuja. Usein aloitetaan miettimällä, mistä työpäivä oikein koostuu ja mitä ovat tukiverkot. – Moni asia vaikuttaa työkykyyn. Se, miten arki toimii, onko työn ohella aikaa levolle ja itselle. Tapahtuuko palautumista työstä, jos elämässä on paljon asioita, jotka kuluttavat voimavaroja. Käytännön konsti voi olla huolipäiväkirja. Voi pohtia, mille asioille pystyy jotain tekemään ja mille ei. – Moni tyhjentää keskustelussa ”pankkinsa” ja kokee, että kun saa huolia purettua, niin vaikka se on osittain raskastakin, on tullut kuulluksi. Siitä voi lähteä prosessi, jossa sanoittaa asioita ääneen ja tekee jotain arjessa eri tavalla.

Työssä kuuluu jaksaa ja voida hyvin Kaarinan kaupungin työhyvinvointikoordinaattori Kristiina Läntinen kertoo, että Mieli työssä - työ mielessä -hankkeessa etsitään laajaa skaalaa uusia toimintamalleja ja työkaluja. Tavoite on ennaltaehkäistä psyko-sosiaalisista syistä tulevia poissaoloja. Henkilöstöön halutaan panostaa. Hanketta ideoitiin vuosi sitten syksyllä. Pian havahduttiin siihen, miten ajankohtaisen ja tärkeän kysymyksen parissa ollaan. Koronakuormitus on heijastunut myös työelämään. Etätöissä on hyväkin puolia, mutta yhteisöllisyys on kärsinyt, hiljaiset ovat Teamsissa vieläkin hiljaisempia. Anna Salminen tuli Mieli työssä -hankkeeseen Kaarinan omien työtekijöiden riveistä, kaupungin työllisyyspalveluista osaamisenaan ylempi ammattikorkeakoulututkinto terveyden edistämisestä. Hän tarjoaa paitsi henkilökohtaista tukea, myös koordinoi hanketta. – Siihen uskallukseen reagoida Anna Salminen (oik.) ja Kristiina Läntinen ovat vetäjinä Mieli työssä – työ mielessä -hankkeessa, johon saatiin työeläkevakuutusyhtiö Kevan hankerahoitusta. Rahaa haki 57 kuntaa, Kaarina oli yksi 17 onnekkaasta, joille näytettiin vihreää valoa.

työuupumukseen, tunnistaa uupumusta tai mielenterveyteen liittyviä ongelmia, tarvitaan paljon työtä, Läntinen korostaa.

On esimerkiksi huoli chat- johon on helppo ottaa yhteyttä. Kaarinalla on todella laajat työterveyshuollon palvelut.

Pienet, tärkeät merkit tulee huomata

Työkalut kuntoon

Uupumisen merkki voi olla se, että työntekijä on valtavan väsynyt. On unohtelua, keskittymisvaikeuksia tai aggressiivisuutta. Voi olla paljon yksittäisiä parin päivän poissaoloja. Työuupumuksen osana voi olla myös yksityiselämän puolelta tulevaa kuormitusta. Tässä toimii sama taktiikka kuin lentokoneessa: ensin happea itselle, täytyy pitää huolta itsestä ja voimavaroista, sitten jaksaa auttaa muitakin. Jos tarvitaan järeämpää tukea, Kaarinan työterveyspalveluista löytyy apua. – Meillä on todella hyvä tilanne, käytössä on oma työpsykologi ja Mehiläisen kanssa hyvä yhteistyö.

Mieli työssä työ mielessä -hanke kouluttaa esimiehiä esimerkiksi verkkotyöalustan kautta. Verkkoalustalle luodaan perehdytysvideoita ja tiivistettyä materiaalia. Siellä voi suorittaa F-passin, jonka kirjain viittaa sairauslomakoodiin. – Esimiehille puheeksi otto on myös vaikeaa, Läntinen pohtii. Yritysvalmennukseen osaaja, PeiliPinta Oy:n toimitusjohtaja Päivi Perämäki vetää myös Esimiespysäkkejä eli esimiessparrauksia. Ryhmiin on koottu esimiehiä eri ammattiryhmistä. – Meillä on myös todella paljon Mehiläisen erilaisia digipalveluita, joissa on myös mielen hyvinvoin-

tiin liittyviä Mieli työssä -luentoja ja hyvinvointivalmennuksia. Syksyllä alkaa Mehiläisen Hengähdä –hyvinvointivalmennus stressinhallinnan avuksi. Tämä vapaaehtoinen verkkovalmennus kestää 12–15 viikkoa. Henkilöstölle on myös työhyvinvointikortti -koulutuksia. Ensimmäinen 20 hengen porukka aloittaa elämäntaparemonttiin tähtäävässä Puhti-ryhmässä. Kaupungin työntekijöillä on myös ilmainen uimahallin ja kuntosalin käyttöoikeus. Hankkeessa on tietoisesti haettu monipuolisia palveluita sekä omasta talosta että palveluntuottajilta. Terveyden edistäminen on edullinen tapa satsata työkykyisyyteen ja työuriin - ajoissa. – Meillä on todella hyvä vire. Me mietimme asioita kokonaisvaltaisesti, sillä itse asiassa tämä koskettaa meitä kaikkia, Läntinen sanoo.

TEEMA

Mieli työssä


10

KAARINAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 5/2021

LYHYET

Katso Carunan työmaat kartalla

Joulunajan aukioloja Kaupunginvirasto ja kirjaamo Kaupunginviraston on suljettuna 23.12.2021–2.1.2022. Kirjaamo palvelee sulkuaikana sähköisesti osoitteessa kirjaamo@kaarina.fi. Kirjaamolle osoitettavan paperipostin voi toimittaa palvelupisteisiin. PALVELUPISTEET

Palvelupiste Fiskari • 6.12. suljettu • 24.12.2021 suljettu • 6.1.2022 suljettu Muutoin Fiskari palvelee Kaarina-talossa ma klo 9–19, ti–pe klo 9–16 ja juhlapyhien aattoina klo 9–16. Piikkiön palvelupiste • 6.12. suljettu • 24.12.2021-2.1.2022 suljettu • 6.1.2022 suljettu Muutoin ma klo 12-19, ti-pe 10-16 ja juhlapyhien aattoina klo 10–16.

KAIVETAANKO lähelläsi sähköverkkoa maan alle? Carunan uudesta kart-

tapalvelusta näet sähköverkkotyömaan aikataulun, kaivureitin ja urakoitsijan yhteystiedot. Voit myös antaa palautetta työmaasta ja tilata itsellesi ilmoituksia. Karttapalvelua kehitetään jatkuvasti ja palveluun lisätään työmaita säännöllisesti. Karttapalvelun löydät osoitteesta: www.caruna.fi/tyomaat

Tervetuloa koronarokotukselle

Rakennusvalvonta Rakennusvalvonta on suljettuna joulun ja uuden vuoden välisen ajan 24.12.2021–2.1.2022.

OLETPA ykkönen, kakkonen tai kolmonen – olet voittaja, kun puhutaan rokotuskerroista. Koronarokotteen suoja alkaa kehittyä ensimmäisestä rokotteesta lähtien ja saat siihen vahvistusta seuraavista annoksista. Ottamalla rokotuksen suojaat itsesi lisäksi lähipiiriäsi ja saat koronapassin, jonka käyttö leviää Suomessa ja on jo arkipäivää muualla. Rokotukset ja koronapassi ovat avain normaaliin yhdessäoloon ja harrastuksiin. Rokotuspaikkana on Oskarintalo eli kaupunginvirasto, os. Oskarinkatu 4. Käynti rokotuspaikalle on Turun puoleisesta päädystä.

Kirjasto

Lisätietoja kaarina.fi/koronarokotukset

Eerikki Palvelutori on suljettuna 6.12.2021, 17.12.2021−2.1.2022 ja 6.1.2022.

ITSENÄISYYSPÄIVÄ

• Pääkirjasto: ma 6.12. suljettu • Piikkiön kirjasto: ma 6.12 ei asiakaspalvelua, omatoimikirjasto käytössä klo 7–20 • Littoisten kirjasto: ma 6.12 ei asiakaspalvelua, omatoimikirjasto käytössä klo 7–20 JOULU JA UUSIVUOSI

Pääkirjasto • to 23.12. avoinna klo 9–16 • 24.-25.12. suljettu • pe 31.12. avoinna klo 9–16 • la 1.1. suljettu Piikkiön kirjasto • pe 24.12. ei asiakaspalvelua, omatoimikirjasto käytössä ma–pe klo 7–20 ja la–su klo 7–17. • 1.1.2022 alkaen omatoimikirjasto käytössä joka päivä klo 7–21. Littoisten kirjasto • 23.12.– 9.1. ei asiakaspalvelua, omatoimikirjasto käytössä ma–pe klo 7–20 ja la–su klo 7–17. 1.1.2022 alkaen omatoimikirjasto käytössä joka päivä klo 7–21. LOPPIAINEN

Pääkirjasto • ke 5.1. avoinna klo 9–16 • to 6.1. suljettu Piikkiön kirjasto • to 6.1. ei asiakaspalvelua, omatoimikirjasto käytössä klo 7–21.


11

KAARINAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 5/2021

LUOVAN välittämisen yhteisö Siskot ja Simot

järjestää yhteistyökumppaneineen Joulupostia ikäihmisille -kampanjan 8.11.–7.12.2021. Tähän mennessä joulukorttikeräykseen on ilmoittautunut jo 90 paikkakuntaa, myös Kaarina! Kampanjassa kerätään joulukortteja kotihoidon ja asumispalvelujen ikääntyneille asiakkaille. Voit tuoda joulukortteja palvelupisteisiin kirjastojen aukioloaikoina, Kaarinan ikäihmisten palvelut hoitaa korttien jakelun. • Kirjoita korttiin hyvän joulun toivotukset. • Merkitse saajan kohdalle ”Sinulle” ja lähettäjän kohdalle oma nimesi ja Siskot ja Simot.

• Ethän sulje korttia kirjekuoreen. • Tuo kortti keräyslaatikkoon. Kaarinan laatikon teki Auranlaakson iltapäiväkerho ja Piikkiön Rungon koulun iltapäiväkerho.

Kaarinan keräyspisteet: Palvelupiste Fiskari, Kaarina-talo, os. Lautakunnankatu 1 Fiskariin voi tuoda kortteja pääkirjaston aukioloaikojen mukaan: maanantai - perjantai klo 9–19, lauantai klo 10–15. Tuo kortti viimeistään tiistaina 7.12.2021 klo 19. Piikkiön palvelupiste, Piikkiön kirjasto, os. Hadvalantie 9

Palvelutori Eerikki

Sinustako varamummu tai -vaari?

avoinna arkisin ma−to klo 9−12, osoitteessa Puntarikatu 2, 20780 Kaarina. Puhelinneuvonta palvelee aukioloaikoina p. 050 512 9150. Palvelutori on suljettuna 6.12.2021, 17.12.2021−2.1.2022 ja 6.1.2022.

Palvelutori Eerikin tulevat teematapahtumat: • 30.11.2021 klo 10 Kelan palvelut, Kelan asiantuntija kertoo ikäihmisten etuuksista ja Kelassa asioimisesta. • 7.12.2021 klo 10−12 SPR:n Hyvinvointikahvila, muistellaan lapsuuden joululauluja ja tarinoita. • 14.12.2021 klo 10−12 Digiapu, apua ja opastusta matkapuhelimen, tabletin tai tietokoneen käytössä. • 11.1.2022 klo 10−12 SPR:n Hyvinvointikahvila, uudenvuodenlupaukset. Tehdään yhdessä muutama hyvä! • 18.1.2022 klo 10−11.30 Edunvalvontavaltuutus ja edunvalvontaasiat / infotilaisuus. • 25.1.2022 klo 10−11 SPR:n Hyvinvointikahvila, erityisliikunnan suunnittelija Päivi Mecklinillä on asiaa: ”Vähennä istumista ja lähde lempeästi liikkeelle, omaa kehoa kuunnellen”. Viimeisimmät tiedot tapahtumista saat palvelutori Eerikistä, kaupungin yhteispalvelupisteistä ja www.kaarina.fi/eerikki

Lisätietoja ja kaikki keräyspisteet https://www. siskotjasimot.fi/joulupostia/

SOS-LAPSIKYLÄ

IKÄIHMISTEN palvelutori Eerikki on

• Muistineuvontapuhelin palvelee tiistaisin klo 9−11, p. 050 314 6155. • Asumispalvelukoordinaattorien puhelinaika on keskiviikkoisin klo 9−11, p. 050 314 5229. • Veteraaniasioiden palveluohjaaja palvelee p. 050 373 2696. • Sosiaalihuoltolain mukaisissa kuljetuspalveluasioissa palveluohjaaja palvelee p. 050 465 2308. • Ikäihmisten maakunnallinen ohjaus- ja neuvontapuhelin palvelee ma−pe klo 9−15, p. 02 262 6164; ruotsin kielellä ma−pe klo 9−12, p. 02 262 6174.

Palvelupisteeseen voi tuoda kortteja kirjaston aukioloaikojen mukaan: maanantai ja keskiviikko klo 12–19, tiistai, torstai ja perjantai klo 10– 16. Keräyslaatikko ei ole esillä omatoimikirjaston aukioloaikoina, ethän jätä kortteja palautusluukun kautta. Tuo kortti viimeistään tiistaina 7.12.2021 klo 16. Kampanjan yhteistyökumppaneita ovat Kuntaliitto, Kansalaisopistojen liitto, Kansalaisareena ja Suomen 4H-liitto. Kampanjan suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Sukupolvet toistensa tukena

Haluaisitko toimia vapaaehtoisena varaisovanhempana lapsiperheille Mummun ja vaarin tuvalla? Haemme jatkuvasti mukaan uusia vapaaehtoisia! Varamummuiksi ja -vaareiksi toivomme eläkeläisiä tai ikäihmisiä, jotka tykkäävät toimia lapsiperheiden parissa. Varaisovanhemmuus tarjoaa kivoja kohtaamisia, arvokasta vertaistukea ja tekemistä arkeen. Kutsumme sinut mukaan toimintaan!

Tervetuloa mukaan! Mummun ja vaarin tupa on lämminhenkinen kohtaamispaikka lapsiperheille ja vapaaehtoisille varamummuille ja -vaareille. Tuvalla vietetään aikaa erilaisten leikkien ja touhujen parissa, ja lisäksi tarjotaan arki-illan helpotukseksi yhteinen ruoka. Menossa on mukana myös SOS-Lapsikylän työntekijä. Käy katsomassa lisätietoa netistä, tai ota yhteyttä: 044 7547822. KAARINA

Paikka: Sateenkaari Koton opetuskoti Mustikka (Pehtorinkatu 2 F 29, 2 krs) Aika: torstaisin klo 16–19

Lähellä-hanke

@mummunjavaarintupa

Nettisivut: sos-lapsikyla.fi/mummun-ja-vaarin-tupa

LYHYET

Joulupostia ikäihmisille -kampanja palvelupisteissä


LYHYET

12

KAARINAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 5/2021

KUULUTUS VUODEN 2022 ALUEVAALIEN TOIMITTAMISESTA Aluevaalit toimitetaan järjestämällä vaalipäivän äänestys sunnuntaina 23.1.2022 klo 9.00 – 20.00 ja ennakkoäänestys kotimaassa 12.–18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022 välisenä aikana. Suomalai- sessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona 5.1.2022.

ENNAKKOÄÄNESTYS KAARINAN KAUPUNGISSA: Kaupunginhallitus on 11.10.2021 § 282 päättänyt, että ennakkoäänestys järjestetään Kaarinassa vuoden 2022 vaaleissa seuraavasti: • Kaarina-talo, Lautakunnankatu 1, 20780 Kaarina. Avoinna ennakkoäänestysaikana arkipäivinä klo 10.00–18.00 ja ennakkoäänestysjaksoon sisältyvänä lauantaina ja sunnuntaina klo 10.00– 14.00 • Piikkiön Pontelassa, Pontelanmäki 5, 21500 Piikkiö. Avoinna ennakkoäänestysaikana arkipäi- vinä klo 10.00–18.00 ja ennakkoäänestysjaksoon sisältyvänä lauantaina ja sunnuntaina klo 10.00–14.00. Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon minkä tahansa kunnan alueella sijaitsevissa yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS KAARINAN KAUPUNGISSA: Kaupunginhallitus on 11.10.2021 § 283 päättänyt, että vuoden 2022 vaalien vaalipäivien äänestyspaikkoina toimivat seuraavat paikat: Alue Äänestyspaikka 001 Littoinen Littoisten monitoimitalo, Tallakatu 2 002 Keskusta Kaarina-talo, Lautakunnankatu 1 003 Piispanristi Piispanlähteen koulu, Marsukatu 1 004 Voivala Kesämäen päiväkoti, Keskikesäntie 5 005 Kuusisto Kuusiston koulu ja päiväkoti, Kauppatie 1 006 Piikkiö Piikkiön yhtenäiskoulu, Koulutie 2 Vaalihuoneistot avataan kello 9.00 ja suljetaan kello 20.00. Vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänestäjälle lähetettyyn ilmoituskorttiin.

LAITOSÄÄNESTYS: Äänestys laitoksissa tapahtuu ennakkoäänestysaikana vaalitoimikunnan tarkemmin ilmoittamana ajankohtana. Äänestysajoista tiedotetaan lähemmin laitosten osastoilla. Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Kaupunginhallitus on 11.10.2021 § 284 päättänyt, että vuoden 2022 vaalien laitosäänestyspaikoiksi Kaarinassa määrätään: • Terveyskeskuksen sairaala • Kaarinakoti

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Palvelutalo Värttinä Hovirinnan palvelukeskus Asumispalveluyksikkö Pirta Omaishoidon tukikeskus Visiitti Piikkiökoti (sis. Palveluasunto Vanamon) Tupasvillan palvelutalo Wanhustentalo Kotikumpu Esperi Hoivakoti Oskar (Esperi Care Oy) Mainiokoti Katariina (Mehiläinen Hoivapalvelut Oy) Emmin Kammari Oy Villa Timantti (Mehiläinen Hoivapalvelut Oy) V-S erityishuoltopiirin asumisyksikkö Kaarinassa (Auranlaakson asumisyksikkö Vanha Littois- tentie 308 D) Kaarinan Iina & Akseli koti (Yksityinen Sosiaalipalvelu Oy) Attendo Katarinanpuisto (Attendo Oy) Perhehoitokylä Säde Katariinankulman yhteisökodit Onnela ja Ilona Kototiimi Oy Keisarinkoto

KOTIÄÄNESTYS: Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänes- tys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen, joka ei täytä kotiäänestykselle säädettyjä edellytyksiä, ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kotikuntansa keskusvaalilau- takunnalle. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta hänen valitsemansa henkilö. Jos sa- massa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Ilmoitus on tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen kello 16. Kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeita on saatavilla Kaarinan ja Piikkiön palvelupisteistä, joissa myös vastaanotetaan ilmoittautumisia. Lomake on saatavissa myös oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi. Kotiäänestykseen voi ilmoittautua myös puhelimitse Kaarinan ja Piikkiön palvelupisteisiin tai keskus- vaalilautakunnan sihteerille. Kaarinan palvelupisteen osoite on Lautakunnankatu 1, Kaarina, puh. (02) 588 4010. Piikkiön palvelupisteen osoite on Hadvalantie 9, Piikkiö, puh. (02) 588 4020. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

HENKILÖLLISYYDEN TOTEAMINEN ÄÄNESTYKSESSÄ: Tullessaan äänestämään niin ennakkoäänestykseen kuin vaalipäivän äänestykseen, äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjä voi todistaa hen-

kilöllisyytensä voimassa olevalla poliisin antamalla henkilökortilla, passilla, ajokortilla tai kuvallisella Kela-kortilla. Äänestäjän henkilöllisyyden voi todeta myös ulkomaisesta tai muusta sellaisesta voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta, jossa on – henkilön täydellinen nimi – syntymäaika – henkilön nimikirjoitus – henkilön valokuva – todistuksen antopäivä ja antajan allekirjoitus. Henkilö, jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada maksutta poliisilaitokselta väliaikai- sen henkilökortin äänestämistä varten. Korttia haettaessa on oltava mukana kaksi passikuvaa.

ULKOVAALIMAINONTA: Kaupunginhallitus on 25.10.2021 § 292 päättänyt, että kaupungin ulkovaalimainostelineitä sijoitetaan vuoden 2022 vaaleissa seuraaviin kohteisiin: • Ravattula, Kaarinantien ja Auranlaakson koulutien risteys • Piispanristi, Prisma • Littoinen, Littoisten asemaa vastapäätä • Oskarinaukio, Pyhä Katariinantien varteen • Kesämäki, Kesämäen kenttä • Kuusisto, Puistotien alkupää • Hovirinta, Voudinkadulle, kirkon parkkipaikan kohdalle • Piikkiö, Keskuspuisto • Salvelansillan / Toivonlinnan tien risteys Ulkovaalimainostelineet sijoitetaan paikoilleen siten, että mainonta voi alkaa viikkoa ennen ennakko- äänestyksen alkamista. Mainokset tulee poistaa telineistä 24.1.2022 aikana. Kunkin ehdokkaita asettaneen ryhmän ulkovaalimainostilan sijainti ulkovaalimainostelineessä, luetel- tuna vasemmalta oikealle, määräytyy samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä. Vaalimainosten sijoittaminen muualle Kaarinan kaupungin omistamille alueille, laitteisiin tai rakennuk- siin kuin edellä mainittuihin paikkoihin on kiellettyä. Luvattomiin paikkoihin asetetut vaalimainokset poistetaan kaupungin toimesta. Puolueita kehotetaan huomioimaan, että muualla Kaarinan kaupungin alueella tapahtuva vaalien ul- komainonta tulee hoitaa voimassa olevia säännöksiä noudattaen. Kaarinan keskusvaalilautakunnan yhteystiedot: Kaarinan kaupungin keskusvaalilautakunta sijaitsee Kaarinan kaupunginvirastolla, Oskarinkatu 4, 20780 Kaarina. Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii hallinnon palvelupäällikkö Juuso Alatalo, gsm 050 310 0092. Lisätietoja vaaleista ja äänestämisestä on luettavissa oikeusministeriön internet-sivuilta www.vaalit.fi ja Kaarinan kaupungin kotisivuilta www.kaarina.fi/vaalit . KAARINAN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA


13

KAARINAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 5/2021

Katson kirjaston jouluajan poikkeukselliset aukiolot kohdasta Lyhyet, s. 10. LAPSILLE JA NUORILLE

Elokuvahetket pääkirjastossa ja Piikkiön kirjastossa

Pääkirjaston satuhuoneessa keskiviikkoisin klo 9.30 ja 10 ke 1.12. Maisan joulu

Piikkiön kirjaston satuhuoneessa torstaisin klo 9.30 to 2.12. Elokuva ilmoitetaan myöhemmin. Kirjaston Ketun satuhetket

Satuhetki kestää noin puoli tuntia. Yli viiden hengen ryhmiltä toivomme etukäteen ilmoittautumista. Pääkirjastossa

klo 9.30 ja 10 ke 15.12. ja ke 19.1. Piikkiön kirjastossa

klo 9.30 to 16.12. ja to 20.1.

Littoisten kirjastossa

klo 9.30 ja 10 to 16.12. ja to 20.1.

Svensk sagostund i S:t Karins huvudbibliotek kl. 18.

Sagostunden tar ungefär en halv timme. to 16.12. och to 20.1. MUUT TAPAHTUMAT

Novellikoukku Piikkiön kirjastossa

Tule lukemaan tai kuuntelemaan novelleja sekä tekemään käsitöitä maanantaisin klo 12-13.30 Piikkiön kirjastoon. Ota oma käsityö mukaan. Novellikoukku on kirjaston asiakkaiden järjestämä tapahtuma. Uudet koukkuajat ovat lämpimästi tervetulleita! Seuraavat tapaamiset 29.11. ja 13.12. Tammikuussa kokoontumiset jatkuvat 10.1., 17.1., 24.1. ja 31.1. Lukupiirit

Lukupiirit ovat kaikille avoimia ja mukaan voit tulla vaikka yhden kerran, jos käsittelyssä on kiinnostava kirja. Lukupiirissä keskustellaan kirjoista eli ihmisistä ja tapahtumista sanojen takana. Pääkirjaston ja Piikkiön kirjaston lukupiireihin on ennakkoilmoittautuminen. • Kaarinan pääkirjasto, kokoustila Piikkiönlahti, to 2.12. ja 13.1. klo 17-19, vetäjänä Maija Söderblom

• Piikkiön kirjasto, ti 30.11. ja 18.1. klo 13 ja klo 17.30, Sari Saarela ohjaajana • Littoisten kirjasto, ma 29.11. ja 31.1. klo 18-19, keskustelua luotsaa Merja Hyppönen Ruotsin kielen keskustelukerho Piikkiön kirjastossa

Onko ruotsin taitosi päässyt ruostumaan? Ruotsin kielen keskustelukerho kokoontuu rennon rupattelun merkeissä Piikkiön kirjastossa kerran kuukaudessa keskiviikkona klo 17.30-19. Syksyn viimeinen kokoontumispäivä 1.12. Tammikuussa kokoontumiset jatkuvat 12.1. Tietokirjojen verkkolukupiiri

Kaarinan kirjaston tietokirjojen verkkolukupiirissä keskustellaan eri alojen kirjoista ja ilmiöistä niiden takana. Lukupiiri kokoontuu kerran kuussa maanantaisin klo 17.30-19 verkossa ja on kaikille avoin. Mukaan voi tulla vaikka vain yhdeksi kerraksi. Lukupiiriin on ennakkoilmoittautuminen. Verkkolukupiiri kokoontuu seuraavan kerran ma 29.11. Kirjallisuutta & käsitöitä -piiri

Piirissä tehdään käsitöitä ja keskustellaan mukavassa ja rennossa ilmapiirissä kirjallisuudesta ja sen ilmiöistä. Tapaamisissa vinkataan kaunoja tietokirjallisuutta sekä luetaan ääneen lyhyitä tekstejä. Osallistujat toimivat toistensa vertaistukena käsityöasioissa ja mukana ovat myös Rantakulman Martat. Ei ennakkoilmoittautumista. Seuraava tapaaminen klo 17.30-18.30 Kaarinatalon kokoustila Piikkiönlahdessa tiistaina 7.12. Korttipaja

Tee itse tunnelmalliset kortit! Korttipaja on kaikenikäisille avoin, maksuton kerho, joka tarjoaa ideoita askarteluun. Kirjasto tarjoaa perusmateriaalit. Ota kuitenkin omat sakset mukaan!

Lisätietoja www.kaarina. fi/kirjasto ja some-kanavat.

TAPAHTUMIA JA TEKEMISTÄ

KIRJASTO

KULTTUURI To 25.11. Kaarina-päivän iltajuhla

Kaarina-sali to 25.11. klo 19

Kaarina-päivän juhlassa jaetaan perinteiseen tapaan tunnustuksia, muun muassa Kaarinamitalit, Nuorten urheilijoiden palkinnot ja Krykäpalkinto. Lisäksi juhlassa kuullaan musiikkia ja tervehdyksiä. Ennen juhlaa, klo 18, tarjolla kakkukahvit. Joulunavaus Piikkiössä Pe 26.11 klo 16–20, Piikkiön

joulukatu Joulukauden avaus Piikkiön keskustan liiketalon edustalla. Ohjelmassa joulukadun ja kuusen valojen sytytys, tulitaideesitys, laulukuoro Carmeninae, poniajelua, kasvomaalausta, joulumusiikkia ja tietysti joulupukki! Alueella yhdistysten ja myyjien joulumarkkinatori. Voit varata ilmaisen myyntipaikan Piikkiö Päivät -yhdistyksen Facebookin kautta. Järjestäjinä liiketilojen yrittäjät ja Piikkiö Päivät ry. Tilaisuuden päätteeksi kirkossa Hilpeä joulunavaus -konsertti klo 19 alkaen. Koriston Joulutalli La–su 27–28.11. klo 10–

15, Koriston talli, Prännikatu 1 Joulutallin täyttävät kaarinalaiset käsityötaitajat tuotteillaan. Tarjolla on melkein mitä vaan joulukoristeista villasukkiin ja tiffanystä keramiikkaan. Makoisat kakut, pullapojat ja piparkakkutalot kuuluvat myös Joulutallin valikoimaan. Joulutallin myyntipaikat ovat maksuttomia, mukaan pääsyn ehdoton edellytys on kaarinalaisuus.

Syksyllä 2021 korttipaja kokoontuu: ke 1.12. klo 16-18.30 Kaarina-salissa ke 8.12. klo 11.30-14.30 kokoustila Piikkiönlahdessa

Ostosten lomassa voi nauttia Marttojen keittämästä riisipuurosta ja tallin tunnelmasta. Riisipuurosta, rusinasopalla tai ilman, onkin tullut tallin varsinainen vetonaula. Joulupukin vierailu tallilla on varmaa, oli keli sitten millainen tahansa.

Mukaan voi tulla myöhemminkin, jos et ehdi heti alkuun.

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä KaarinaSeuran kanssa. Varaukset

Terveiset Kaarinan kansalaisopistolta! OPISTON syyskausi lähenee loppuaan. Lämmin kiitos sinulle siitä, että olet vastuullisesti noudattanut ohjeistuksiamme ja näin olemme saaneet kurssit päätökseen turvallisesti, toisemme huomioon ottaen ja pysyneet terveinä.

Toivotamme sinulle hyvää joulunaikaa ja onnellista uutta vuotta! Kevään opintokausi alkaa viikolla 2/2022. Kevään lyhytkursseille, ja muutamille koko työvuoden pituisille kursseille joissa on vielä tilaa, voit edelleen ilmoittautua! Tutustu kurssitarjontaan ja varaa oma paikkasi netistä opistopalvelu.fi/kaarina tai soittamalla p. 02 588 4217, 02 588 4216 Muutamia poimintoja tammikuussa alkavista uusista kursseista • Lasten muoto- ja taitopaja, Piikkiö • Katsaus karaokelaulun saloihin • Merenkulku II – Rannikkolaivuri • Puutyö – pihalle Amerikan tuoli • Jomon-Shindo® – venyttelyä tuolilla • Kehruukurssi värttinällä • Äijäjooga, kevät • MS Office – Excel jatkokurssi Kaarinan kansalaisopisto. Paras paikka kehittyä.


TAPAHTUMIA JA TEKEMISTÄ

14 Aikuislinja — Avoin kaikille • Aloita lukio-opinnot alusta tai jatka kesken jääneitä • Opiskele ylioppilaaksi ammatillisen tutkinnon lisäksi • Täydennä tai paranna ylioppilaskoettasi • Opiskele yksittäisiä aineita ja opintojaksoja • Learn Finnish – opiskele suomen kieltä • Psykologian kertauspaketti • BIFYKE-ohjelma lääketieteelliseen pyrkiville Tutkintoon tähtäävä opiskelu on maksutonta. Aineopiskelumaksu on 50 € koko lukuvuodelta. Tällä maksulla voit opiskella kaikkia aineita, eikä opintojaksojen lukumäärää ole rajoitettu. Voit aloittaa opiskelut ympäri vuoden. Tee sähköinen ilmoittautuminen osoitteessa: kaarinanlukio.fi/aikuislinja

KAARINAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 5/2021

joko käymällä Koriston tallilla tai soittamalla p. 044 022 2030. Jouluyhteislaulua Kaarina-salissa Ti 30.11. klo 14, Kaarina-sali

Tervetuloa laulamaan joululaulusuosikkeja Kaarina-saliin! Yhteislaulua vetää Mervi Levo, pianosäestäjänä Maija Leino. Itsenäisyyspäivän juhla Ma 6.12. klo 13, Kaarina-

sali

Itsenäisyyspäivässä kuullaan musiikkia ja itsenäisyyspäiväjuhlan puhe. Juhlan jälkeen tarjolla kakkukahvit. Lämpimästi tervetuloa Kaarinan kaupungin itsenäisyyspäiväjuhlaan! Kaarina-salin iltapäivätanssit Ti 7.12. klo 14.30

Joka kuun ensimmäisenä tiistai-iltapäivänä laitetaan jalalla koreasti Kaarina-salissa. Joulukuun tanssittajana RoiHaus eli trumpetisti Risto Oinaala, sähköhanuristi Timo Heinonen ja rumpali Leif Nordenberg.

AMPPERI – KESKUSTAN NUORISOTILA Askartelupaja 3.–6.-luokkalaisille • ti 30.11. klo 14–16 • to 9.12. klo 14–16 • to 16.12. klo 14–16 Jouluajan aukioloajat: • ma 20.12. nuoret klo 15–21 • ti 21.12. varhaisnuoret klo 14–16 ja nuoret klo 16.30–21 • ti 28.12. varhaisnuoret klo 14–16 • ke 29.12. varhaisnuoret klo 14–16 ja nuoret klo 16.30–21 • ma 3.1. nuoret klo 15–21 • ti 4.1. varhaisnuoret klo 14–16 ja nuoret klo 16.30–21 • ke 5.1. varhaisnuoret klo 14–16 ja nuoret klo 16.30–21 • Ampperi on suljettu 22.–24.12. sekä 30. – 31.12.

KOTIMÄEN NUORISOTILA Kuvispaja 3.–6.-luokkalaisille • ma 29.11. klo 14–16 • ma 13.12. klo 14–16 Nuorisotila on suljettu 16.12.2021–2.1.2022. Avoinna jälleen ma 3.1. varhaisnuoret klo 14–16 ja nuoret klo 16.30–20.30

Arkipelagin tanssiryhmien joulunäytökset To 9.12. klo 17.30 & 18.30,

Kaarina-sali

Musiikkiopisto Arkipelagin Kaarinan tanssiryhmät esiintyvät Kaarina-salissa. Kaarinan Joulutori Pe 10.12. klo 16–20 ja la

11.12. klo 11–15, Kaarina-talo Kaarina-talon edusta ja aula muuntautuvat jouluiseksi toriksi 10–11.12. Tule tutustumaan myyntikojujen antimiin, tapaamaan joulupukkia, kuuntelemaan musiikkiesityksiä ja maistelemaan jouluisia herkkuja! Kaarinan joulunavaustapahtumaan on vapaa pääsy, lämpimästi tervetuloa mukaan! Joulunavaustapahtuman järjestävät Kaarinan kaupunki, Kaarinan Kehitys ja Kaarinan Yrittäjät. Kaarina-talon luennot: Riimut ja arkeologinen tekstitutkimus To 16.12. klo 18–19.30, Kaarina-sali

FT Janne Harjulan luento käsittelee esimerkkien avulla sitä, miten arkeologi tutkii ja tulkitsee erilaisia tekstejä. Kaivauksissa on löytynyt runsaasti esineitä, joihin tehdyt kirjoitukset ja

merkinnät kertovat elämästä esimerkiksi keskiajan Turussa. Kaupunkilaisten käytössä olivat sekä riimut että latinalaiset aakkoset, ja kirjoitusalustana paperin ja pergamentin lisäksi myös puu ja tuohi. Arkeologisten löytöjen kautta välittyykin varsin monimuotoinen kuva menneen maailman luku- ja kirjoituskulttuurista. Kaarina-talon konsertit: Jääkukkien takana Pe 17.12. klo 19–20, Kaa-

rina-sali Jääkukkien takana on lauluyhtye Valan ja soitinyhtye Harraksen yhteinen pysähdys joulun alla. Konsertissa soivat uudet ja vanhat joulusävelmät kahden yhtyeen keskusteluksi sovitettuina. Ehyt kokonaisuus pohtii aikaa ja ajattomuutta nuoresta näkökulmasta. Kaarinan lisäksi joulukonsertti järjestetään Turussa Martinkirkossa 11.12. sekä Maarian kirkossa 18.12. Vala on syksyllä 2019 perustettu lauluyhtye. Laulajat Venla, Aino, Lotta ja Aino ovat kohdanneet Puolalanmäen lukiossa. Yhtye on laulanut monenlaisissa tilaisuuksissa. Tänä syksynä Valalla on oma konsertti Rymättylän kirkossa osana Lux Gratiae -konserttisarjaa. Harras muodostuu kolmesta pitkään yhteistyötä tehneestä soittajasta. Yhtyeessä Antero kontrabassossa, Ruben viulussa ja Aukusti kitarassa. Jokaisella soittajalla on värikäs musiikillinen tausta, ja he löysivät yhteisen sävelensä lukiossa. Kokoonpano on verrattain erityislaatuinen osittain vahvistetuin soittimin.

Jouluyhteislaulua Kaarina-salissa Ti 21.12. klo 19, Kaarina-sali

Tervetuloa laulamaan joululaulusuosikkeja Kaarina-saliin! Yhteislaulua vetää Mervi Levo, pianosäestäjänä Maija Leino.

Kaarinan uudenvuoden ilotulitusnäytös Pe 31.12. klo 20

Perinteinen Kaarinan kaupungin koko perheen ilotulitus uudenvuodenaattona klo 20. Ilotulitusta voi seurata Pyhän Katariinan puistosta Kaarina-talon vierustalta Kaarinan keskustasta. KEIKALLE? – HAKU AUKI

Kaarina-talossa, Piikkiön

kirjastossa ja Kuusiston linnanraunioilla järjestetään keikkoja ympäri vuoden. Tervetuloa mukaan! Kirjastokeikat

Kirjastokeikat on Kaarinan kaupungin tapahtumasarja, johon voivat hakea esiintyjiksi kaikki entiset tai nykyiset kaarinalaiset, joilla on jotakin esitettävää. Kirjastokeikoilla onkin parin vuoden aikana kuultu monipuolisesti musiikkia ja puhe-esityksiä sekä nähty muun muassa akrobatiaa. Kirjastokeikasta maksetaan 130 euron palkkio (palkkio on keikkakohtainen, eikä vaihtele esiintyvän ryhmän koon mukaan). Kevään 2022 Kirjastokeikkojen haku on auki joulukuun loppuun saakka. Lue lisää ja hae mukaan: www.kaarina.fi/hakuauki Esitelmäillat

Onko sinulla harrastus, josta haluaisit kertoa muille? Tiedätkö jostakin aiheesta paljon, ja ajatteletko, että aihe voisi kiinnostaa muitakin? Kaarina-talon esitelmäillat on tapahtumasarja, jossa mielenkiintoiset aiheet saavat kiinnostuneen yleisön. Esitelmäiltoihin voivat hakea mukaan kaikki sellaiset henkilöt, joilla on jotakin kerrottavaa. Kaarinan kaupunki markkinoi esitelmäiltoja ja hoitaa tapahtumatuotannon. Yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä esitelmän pitäjälle, ja tarvittaessa tilaisuus voidaan järjestää haastattelumuotoisena. Esitelmäillasta maksetaan 60 euron palkkio. Aihesisällön esittelyn keston toivotaan olevan n. 30 minuuttia. Kevään 2022 esitelmäiltojen haku on auki joulukuun loppuun saakka. Lue lisää ja hae mukaan: www.kaarina.fi/hakuauki MARRASKUUN NÄYTTELYT

Osuuskunta Kulttuuriteko: Löytöretki | 2.– 29.11.2021 Kaarina-talo

Osuuskunta Kulttuuriteon taiteilijoiden (Seija Honkanen, Pipa Hytinkoski, Helena Lappalainen ja Kaisa Salokannel) yhteisnäyttely Löytöretki on matka kohti tuntematonta, joka ei ole askelia vain johonkin suuntaan, jonkun tavoittelua, vaan kääntyminen elämän puoleen,


15

KAARINAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 5/2021

ihmettelyä ja kysymyksiä valmiiden vastausten sijaan. Löytöretki pitää sisällään piirustuksia, maalauksia ja keramiikkaveistoksia.

elmaa, joka kattaa mm. Rudolf Koivun ja Martta Wendelinin kansikuvia.

Keijo Viljakainen: Muiston pysyvyys | 2.–29.11.2021 Kaarina-talo

Kuvaajien näyKaarinatalon näyttelyt 2022 Vuoden 2022 näyttelyt Kaarina-talossa on tulevana vuonna jälleen monipuolinen kattaus erilaisia näyttelyitä. Näytteilleasettajina on yksittäisiä taiteilijoita, taiteilijaryhmiä ja paikallisia yhdistyksiä. Näyttelyjen aiheina nähdään iloa, rakkautta ja juhlia, elämän tummempia sävyjä ja paljon näiden väliltä. Näyttelyvuoden aloittavat Kaarinan Taitoluistelijoiden Kaaria ja kimallusta ja Kaija Malkan Maailman kehityshistoria.

Keijo Viljakaisen valokuvanäyttelyssä on esillä kuvia Turun Vasaramäen ja Raision pieneläinhautausmailta. Viljakaisen mukaan näyttelyn nimi sisältää kaiken tarpeellisen, eikä hän halua sanoittaa tai perustella kuvien olemassaoloa näyttelyn nimeä enempää. Kaikki kuvat on otettu lähivuosien aikana. Heidi Keskikylä: Meri | 2.– 29.11.2021 Piikkiön kirjasto

Meri-taidenäyttelyssä on esillä värikkäitä ja mielikuvituksellisia maalauksia kaloista, kilpikonnista, linnuista ja muista veden asukeista. JOULUKUUN NÄYTTELYT

Joulunäyttelyt Kaarinatalossa | 1.–31.12.2021

Joulukuussa Kaarinatalo täyttyy joulun tunnelmalla, kun näyttelyaulassa saadaan ihastella lähiseudun taideja käsityöläisten upeasti koristelemia joulukuusia sekä Tauno Hurrin mittavaa joululehtikoko-

Kaarinan Kuvaajat: Läheisyys | 1.–31.12.2021 Piikkiön kirjasto

JOULUMYYJÄISET

Kaarina-Teatterilla järjestetään joulumyyjäiset 4.– 6.12.2021 klo 11–16. Myynnissä joulukoristeita, koruja, kortteja, nukenvaatteita, nukkekotitavaroita, kodin tekstiilejä, tauluja ja paljon muuta. PALVELUKESKUSTEN JOULUINEN TAPAHTUMA

Tervetuloa tutustumaan palvelukeskuksiin ja tekemään jouluisia han-

kintoja: Hovirinnan palvelukeskukseen perjantaina 3.12.2021 klo 10–13. Tupasvillaan perjantaina 10.12.2021 klo 9–12. Värttinään keskiviikkona 8.12.2021 klo 9–11. Tarjolla on glögiä, käsitöitä, herkkuja.

PIIKKIÖN KYLÄ Sarjakuvapaja 3.–6.-luokkalaisille • ma 29.11. klo 14–16 • ma 13.12. klo 14–16 Nuorisotila on suljettu 18.12.2021–9.1.2022. Avoinna jälleen ma 10.1. varhaisnuoret klo 14–16 ja nuoret klo 16.30–21

Järjestäjänä Kaarinan kaupungin ikäihmisten

palvelujen hyvinvointitorit MUSIIKKIOPISTO ARKIPELAGIN JOULUNAJAN TAPAHTUMAT

to 9.12. klo 17.30 & 18.30

Kuusenkoristeiden tanssi - Musiikkiopisto Arkipelagin tanssiryhmien joulunäytös, Kaarina-sali pe 10.12. klo 18 Kultajouset ja Kaarinan ukuleleorkesteri esiintyvät

Kaarinan joulutorilla, Kaarina-sali ke 16.12. klo 19 Soitinop-

PIISPANLÄHTEEN NUORISOTILA Kuvis- ja askartelupaja 3.–6.-luokkalaisille • ke 8.12. klo 14–16 • ke 15.8. klo 14–16 Nuorisotila on suljettu 18.12.2021–3.1.2022. Avoinna jälleen ti 4.1. varhaisnuoret klo 14–16 ja nuoret klo 16.30–21.

pilaiden joulukonsertti,

Musiikkiopisto Arkipelagin sali Tervetuloa nauttimaan oppilaiden esityksistä! Jos muskari-, tanssitai soiton-/laulunopiskelu kiinnostaa, kysy vapaita paikkoja 044 292 1508, kansli2@arkipelagmusik.fi. Opiskelun voi aloittaa myös tammikuussa. Lisätietoja arkipelagmusik.fi

Nuorisotilojen aukioloajat: kaarina.fi/fi/etusivu/nuorille/nuorisotilat-ja-leirialueet

Mini Lystikäs 8.11.–15.12. ma klo 16.30–18.30 Piikkiön yhtenäiskoulu ti

klo 16.30–18.30 Auranlaakson koulu

ke klo 16.30–18.30 Empolan koulu, Kuusisto Vuonna 2022 aloitetaan 3.1.

Lasten Lystikäs Vaparissa lauantaina 4.12. klo 10–13 Tapahtumat ovat suunnattu alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Tapahtumat ovat maksuttomia.

TAPAHTUMIA JA TEKEMISTÄ

KUUSISTON NUORISOTILA Kuvis- ja askartelupaja 3.–6.-luokkalaisille • ti 30.11. klo 14–16 • ti 7.12. klo 14–16 • ti 14.12. klo 14.16 Nuorisotila on suljettu 17.2.2021–10.1.2022. Avoinna jälleen ti 11.1. varhaisnuoret klo 14–16 ja nuoret klo 16.30–21


16 HAUSKA TAVATA

KAARINAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 5/2021

Puhtaita tiloja ja ravintoa kaupunkilaisille Tila- ja ravintopalveluiden palvelupäällikkö Heidi Paju on työskennellyt kaupungin leivissä vuodesta 2009 alkaen. Heidin johtamalla vastuualueella työskentelee noin 120 puhtaus- ja ravintopalvelun ammattilaista, jotka pitävät päivittäin huolen siitä, että tilat ovat puhtaita ja vatsat täynnä. KUVA: VESA-MATTI VÄÄRÄ

PALVELUITA tuotetaan kaupungin kouluissa, päiväkodeissa, palvelutaloissa, terveyskeskuksessa, vapaa-ajankohteissa sekä toimistotiloissa. Puhtaus- ja ravintopalveluiden lisäksi tila- ja ravintopalvelut hoitaa kaupungin tilojen hallintaa ja vuokrausta sekä etsii tarvittaessa uusia tiloja. Heidin mielestä yksi työn parhaista puolista ovat monipuoliset ja vaihtelevat työtehtävät: – Tavallisesti työviikkoon sisältyy erilaisten asioiden suunnittelua ja selvittelyä sekä palavereja ja kirjallisia töitä. Tällä hetkellä rekrytoidaan paljon sijaisia. Myös ammattitaitoinen ja innostava työyhteisö saa Heidiltä kehuja: – Ammattitaitoinen ja joustava henkilökuntaani ansaitsee kiitokset. Olemme esimerkiksi sel-

vinneet erittäin hyvin haasteellisesta korona-ajasta.

Yhteistyöllä kohti tulevaa Kehittäminen ja yhteistyö useiden eri toimijoiden kanssa ovat keskeisessä roolissa. Palveluita kehitetään muun muassa asiakastyytyväisyyskyselyillä ja kaupungin sisäisessä ravitsemustyöryhmässä, joka koostuu eri alojen ammattilaisia. – Tällä hetkellä ajankohtaista on uusien koulutalojen valmistuminen ja toiminnan aloittaminen. Tilojen käyttöä suunnitellaan myös tulevaisuutta silmällä pitäen. Ensi vuonna ajankohtaista on myös siirtyminen kohti tulevaa hyvinvointialuetta. Tosin vielä tässä vaiheessa ei ole tiedossa, mitä kaikkea muutos tuo tullessaan tilaja ravintopalveluiden toimintaan.

120 puhtaus- ja ravintopalvelun ammattilaista pitävät päivittäin huolen siitä, että tilat ovat puhtaita ja vatsat täynnä.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.