Gin op verkennigsreis naar China

Page 1

Verslag

Jan Willem van Eck

GIN op verkenningsreis naar China In oktober vorig jaar is bij Geo-Informatie Nederland een uitnodiging voor een bezoek aan China binnengekomen. Afzender was de ambassade in Beijing, beter gezegd de medewerkers van het Nederlandse Innovatie Attaché Netwerk in China en de Chinese zusterorganisaties van GIN. Het bestuur van GIN heeft positief op dit verzoek gereageerd en een bredere missie met onderwijs en bedrijfsleven voorgesteld. Deze reis heeft midden maart plaatsgevonden. De delegatie werd geleid door GIN-voorzitter, Peter Hoogwerf. Een eerste stap Elk reis begint met een eerste stap. De relaties tussen GIN en de Chinese zuster-organisaties werden gelegd tijdens het FIG Congres in München in oktober 2006. Je kan stellen dat een wereldwijde vereniging zonder China enigszins uit balans is en dat werd tijdens de FIG-ledenvergadering ook rechtgetrokken. Leden van de FIG mochten een stem uitbrengen op het toelaten van “nieuwe” verenigingen en die uit China was er één van.

CN-NL deleagaties.

16

Geo-Info 2013-5

De FIG, als vereniging van geo-verenigingen, werd honderdduizenden leden rijker. Deze China missie van GIN had als belangrijkste doel om kennis te maken met de Chinese vakgenoten, langeretermijnrelaties met hen op te bouwen en samenwerkingsmogelijkheden in de geo-sector te verkennen. Het gaat om samenwerking op verschillende niveaus: tussen beroepsverenigingen (GIN en CNGNSS), tussen

overheden (Kadaster en NASG), tussen het onderwijs en wetenschap en tussen de bedrijven. Met afgevaardigden vanuit Kadaster, ITC/TU Twente en Esri, opereerde de Nederlandse afvaardiging nadrukkelijk vanuit de driehoek overheid, wetenschap en bedrijfsleven. De eerste stap van het ITC in China vond overigens al in 1978 plaats. Mede daardoor, en uiteraard door de goede opvolging sinds dat jaar, was het ITC redelijk aanwezig tijdens deze verkenningsreis.


digitale kaarten van heel China, maar ook dynamische gegevens van 29 steden. De webdiensten van NavInfo worden dagelijks door meer dan 50 miljoen gebruikers geraadpleegd. Er zijn bijna 5 miljoen auto’s in Beijing (veel fietsen hebben we niet gezien), maar slechts 1 miljoen officiële parkeerplaatsen. Naast de route naar die parkeerplaatsen zijn vooral de vermindering van de vervuiling en de verlaging van de benzinekosten, redenen om één van de webdiensten van NavInfo te gebruiken.

Bezoek aan Navinfo.

NavInfo heeft in 2011 het Eindhovense MapScape (http://www.mapscape.eu/) overgenomen. De heer Feng was daarover zeer tevreden; alleen Audi staat nu nog op het lijstje van wensklanten. Na een korte rondleiding werd een aantal cadeaus uitgewisseld. De toon was gezet wat het niveau van de presentaties en bezoeken betreft.

Overheid en bedrijfsleven Je hoeft niet veel van China te weten om al snel in te zien dat de verschillen met onze Nederlandse cultuur groot zijn. Ook de scheiding tussen overheid en bedrijfsleven is ‘anders’ in China. NASG, het Chinese Kadaster zo u wilt, ziet het ook als haar taak om het Chinese bedrijfsleven te promoten. De rol van de overheid, zowel bij een vereniging als GIN, als bij de bedrijven is groot. Sterker nog, een groot aantal geosector-

Ook de scheiding tussen overheid en bedrijfsleven is ‘anders’ in China bedrijven is spin-off van NASG of opereert nog steeds als dochteronderneming. Ook andere, niet aan NASG gelieerde bedrijven mogen alleen onder een licentie van de overheid opereren, hoewel dat in bepaalde mate ook in Nederland het geval is. Ook bij CASM, een op research gerichte organisatie van de overheid, worden de - eigen - startups zelf in de markt gezet. Zij vinden zelfs een plekje in het eigen gebouw van deze overheidsinstelling. Vertaald naar Nederlandse context betekent dit bijvoorbeeld dat het Kadaster 2CoolMonkeys zou oprichten en zo actief in de markt zou opereren.

Op bezoek bij Chinese bedrijven Het eerste bezoek maakt meteen indruk: NavInfo (http://www.navinfo.com/en/

Delegatieleider Peter Hoogwerf overhandigt een GIN-kaart van Nederland aan de heer Feng Tao. Links op de foto de heer Zhang Yafei, Vice President.

index.aspx), is marktleider op het gebied Ze staan uiteraard open van navigatiesystemen en locatiediensten. voor een Nederlandse pilot! Bij aankomst werd door de gastheer, zeer attent, koffie geserveerd voor de gasten Het bedrijf Eastdawn is gehuisvest in uit Nederland; de rest van de week was een van de hightech wijken die Beijing thee, zoals gewoonlijk in China, het stanrijk is. Deze distributeur van satellietdata daard verhaal. is uitgegroeid tot een dienstleverancier van de hoogste orde. Voor overheden en Financieel directeur Feng Tao vertelde ingenieursbureaus wereldwijd worden overzichtelijk welke enorme stappen het met zo’n 1,500 medewerkers, grote projecbedrijf sinds de oprichting in 1997 heeft ten uitgevoerd. Veelal op het gebied van doorgemaakt. NavInfo levert uiteraard Geo-Info 2013-5  17


landgebruik en landbouw, maar ook een project voor een pijpleiding van meer dan 7,000 km. Een mooi voorbeeld was het generen van een 3D-model van een stedelijke gebied van zo’n 300 km². Het detail van de gebouwen was indrukwekkend. Eastdawn gaf aan die klus in vijf maanden te kunnen klaren. Ze staan uiteraard open voor een Nederlandse pilot! Tijdens het bezoek aan het ministerie kregen we een presentatie en demonstratie van Tianditu (www.tianditu.cn),

Er is wel een gelijkenis te bedenken met de Nederlandse TOP50

Mapping and Geoinformation) werd de GIN delegatie van acht tot acht uur aandachtig bezig gehouden. De eerste presentatie werd verzorgd door Prof. Qin Yan van het onderzoeksinstituut CASM (Chinese Academy of Surveying and Mapping). Bij CASM werken zo’n 150 Master- en PhD-studenten aan langjarige onderzoekstrajecten en nationale projecten. Het resultaat van onderzoek wordt ook door bedrijven omgezet in producten. Zo presenteerde het bedrijf GEOVision (http://www.jx4.com/) een reeks producten, van 3D-stereo projector platform tot light small-airborne remote sensing-toepassingen, die mede uit de koker van CASM zijn ontstaan.

de Chinese Google Maps, dat ook als zodanig werd aangekondigd. MapWorld (Tianditu vertaald het Engels) heeft ook een 3D viewer en een ontwikkelomgeving; voorlopig is alles nog in het Chinees, maar een Engelse versie is in opkomst. Amsterdam was meteen goed te vinden in de demonstratie van Tianditu, hetgeen menig delegatielid uit Rotterdam een extra slokje thee deed nemen. Tianditu beschikt voornamelijk nog in China over gedetailleerde data en als China je bestemming is, lijkt Tianditu een goede keuze.

Het laatste instituut dat zich presenteerde was SASMAC (http://www.sasmac.cn). Tang Xinming, trots ITC alumnus, presenteerde de Ziyuan 3 (ZY-3) satelliet, de eerste Chinese civiele stereobeelden satelliet, (zie http://www.isprs2012.org/abstract/952.asp), waarmee hogeresolutie-stereobeelden kunnen worden gemaakt. We sloten af met een korte demo, waar we de omgeving van Beijing in 3D mochten bewonderen… in een Chinese versie van ArcGIS.

Onderzoek in Geo-informatie Op het “geo-ministerie” van China NASG ( National Administration of Surveying,

Bezoek aan Navinfo.

18  Geo-Info 2013-5

Bij het volgende instituut, het National Geo­matics Center of China http://ngcc.sbsm.gov.cn/article/en/, was Prof. Chen Jun de gastheer. Naast “chief engineer” - een mooie titel - bij NGCC is Chen Jun actief als voorzitter van ISPRS. Het NGCC gaf een presentatie over het vernieuwde nationale projectiesysteem (CGCS2000) en een presentatie over een programma van de vernieuwde topografische kaart van China. De genoemde getallen zijn dan altijd indrukwekkend (herziening van 960.000 km² van de 1:50.000; 4,451 kaartbladen) en het onderwerp automatische generalisatie kwam als vanzelf aan de orde. Men streeft naar een jaarlijkse update van de topografiebladen, in plaats van de vijfjaren cyclus van voorheen. Ook hier iets andere getallen, maar er is wel een gelijkenis te bedenken met de Nederlandse TOP50.

Peter Hoogwerf en Prof. Qin Yan.

China biedt de ruimte voor partnerships


De ondertekening van de MOU.

Een formele ontmoeting

Li Pengde (links) en Godfried Barnasconi met de zojuist ondertekende MOU.

Een belangrijke opmerking van Li was dat China naar één enkel kadastraal De middag was gereserveerd voor een formeler onderdeel: presentaties van beide register wil groeien. Er bestaan nu nog vier vormen van kadastrale systemen (bijv. delegaties en de ondertekeningen van de landgebruik, bebouwing) en men ziet voordeel in de manier waarop Nederland “We are moving centraal registreert. In het bijzonder werd towards a geographic de ontwikkeling van regionale geomatic businessparken genoemd. Li eindigde knowledge age” met de opmerking dat “we are moving towards a geographic knowledge age” en Memoranda of Understanding (MOU). In bedankte voor de goede uitwisseling van een mooie zaal werden eerst de formakennis in deze dagen. Een mooi moment liteiten afgehandeld en hoffelijkheden om de MOUs tussen NASG en Kadaster, uitgewisseld. De heer Li Pengde, Deputy en de inmiddels verlengde MOU tussen Director General van NASG en ook een ITC Alumnus, sprak een zeer persoonlijk en har- NASG en ITC te ondertekenen. De dag telijk welkom uit, hij noemde Nederland zijn werd afgesloten met een ‘formeel’ diner door gastheer China, dat al snel als zeer tweede thuis, waarna ook de Nederlandse delegatie werd voorgesteld. Li beschreef de informeel en vriendelijk werd ervaren. geo-sector in China met meer dan 400.000 medewerkers, meer dan 13.000 bedrijven, Chinees – Nederlands waarin NASG met 6.500 medewerkers weer Geo Seminar een bescheiden plaats inneemt. Op vrijdag in de handelsmissieweek was er een Chinees-Nederlands seminar voor Chinese bedrijven op de ambassade in In de ‘tegenpresentatie’ vertelde Peter Beijing. Het seminar werd georganiseerd Hoogwerf over de vereniging Geo-Informatie Nederland (doelstelling, geschiede- door het Innovatie Attaché Netwerk van Agentschap NL van het Ministerie van nis, activiteiten) en schetste hij mogelijke Economische Zaken. vormen van samenwerking. Godfried Basnasconi volgde met een kort Voor een gehoor van zo’n 40 aanwezigen overzicht van het Kadaster (ambities, herinnerde ambassadeur Aart Jacobi de activiteiten, klanten, internationale contoehoorders eraan dat de Chinees-Nedertext). Met een ”Geographic information landse handelsrelaties teruggaan tot de connects people and connects countries, 17e eeuw, toen de eerste Nederlandse and that is why we are here” sloot hij zijn handelsmissies in China aankwamen. Nu is presentatie af.

Nederland China’s op twee na grootste handelspartner in Europa en is Nederland de op drie na grootste buitenlandse investeerder in China. De ambassadeur sprak over een sterke geo-sector in Nederland met een unieke expertise in kennis, producten en diensten, die mogelijk voor China interessant zijn. Naast Nederlandse bijdragen over Kadaster, Geo-Informatie Nederland en de Nederlandse GeoSector waren er (korte) presentaties over CTAAGPS, een soort van GeoBusiness China, Mapworld, Autonavi en TomTom. Hier moet vermeld worden dat het netwerken rondom de presentaties beter schijnt te werken in China, dan het vraag- en antwoordspel aan het einde van een presentatie. Ambassadeur Jacobi ziet de Nederlandse ambassade, de op twee na grootste vertegenwoordiging van Nederland wereldwijd, ook als een meeting point voor Chinezen en Nederlanders, om ideeën en

Een sterke geo-sector in Nederland met een unieke expertise ervaring uit te wisselen als opstart van een toekomstige samenwerking. Deze eerste stap op een lange weg naar meer samenwerking tussen China en Nederland is zeker een goede geweest. Geo-Info 2013-5  19


uiteraard ook een alumnus. Ongetwijfeld is China één van de focuslanden voor ITC, de afkorting wordt ook wel een uitgelegd met ‘International Training for Chinese’ of zelfs ‘International Travel for Chinese’. De rol die het ITC speelt als internationale onderzoeks- en onderwijsinstelling was omnipresent tijdens deze reis. Oprichter Willem Schermerhorn zou dit zeker hebben aangesproken. Maar wat het ITC in de relatie echt heeft bijgedragen, kan niet in een paar paragrafen worden afgedaan. Dat verdient minstens een apart artikel in Geo-Info.

bedrijven in een Chinees GeoMatics Business Parc, kennisuitwisselingen middels kortlopende onderwijstrajecten, en een mogelijk tegenbezoek en seminar in Nederland. Maar op deze mogelijk volgende stappen zal de delegatie nog bijeenkomen en dit verslag loopt wat vooruit op dat gesprek.

Voor diegenen wiens aandacht zich meestal westwaarts richt (…), is een verkenning richting het oosten een verfrissende ervaring. Het meest verrassend was dat er eigenlijk niet zo heel veel verrassingen waren. Ik begrijp dat de ervaringen van een korte week in Beijing, als onderdeel van een Een volgende stap officiële delegatie, geheel niet representatief De hamvraag naar aanleiding van een derzijn voor heel China en het normale leven gelijke reis is natuurlijk: was dit een zinvolle opstap naar meer samenwerking met China? aldaar. Het verbaasde me dat Chinese colHoewel een antwoord op zo’n vraag zich pas legae een westerse naam kiezen, zodat ze Chinese muur. echt in de wat verdere toekomst laat geven, gemakkelijker aanspreekbaar zijn voor “ons” ben ik voorzichtig positief. China biedt de Westerlingen. Met een beetje extra moeite ITC Alumni dag waren de Chinese namen best uit te spreken. Op zaterdagochtend hebben we vrijaf geno- ruimte voor partnerships en laat duidelijk Net zoals mijn naam voor de Chinese vakgemen en zijn we (vriendelijk begeleid door de blijken dat er interesse is in samenwerking. ambassade) naar de Chinese muur gereden. De focus vanuit Nederland zou moeten lignoten gemakkelijk was uit te spreken. Deze is een uurtje buiten de stad gelegen gen op gezamenlijke activiteiten tussen de en goed te bereiken. Na een korte klim (naar wetenschap, het onderwijs en het bedrijfslehet basisstation van een kabelbaan) zijn we ven. Er ligt zeker ruimte in de samenwerking een stuk over de muur gelopen en hebben om tot nieuwe combinaties te komen: we van het uitzicht genoten. Echt indruktussen hardware en software, tussen kennis en toepassing, tussen productiecapaciteit en wekkend. Opvallend aan het bouwwerk is de nieuwe ideeën die daaraan vooraf gaan. dat de muur aan beide kanten verdedigd kan worden. Wellicht hadden de bouwers al in gedachten dat muren niet zo effectief zijn Oprichter Willem bij de bescherming van een land. Net na de middag gingen we terug naar Beijing voor een ITC Alumni netwerk bijeenkomst. Bij deze gelegenheid vertelde de plaatsvervangend Chef de Poste, André Driessen, dat er jaarlijks 5.000 Chinezen in Nederland studeren. Bijna 1.000 studenten hebben in de loop der jaren op het ITC een opleiding gevolgd (850 master/phd, rest korte programma’s). Ook hier korte presentaties en vooral een focus op de borrel achteraf. Verschillende deelnemers hadden we al eerder ontmoet bij de verschillende bezoeken, dat maakte het gesprek al weer wat gemakkelijker. Het ITC is al sinds 1978 actief in China en de alumni waren bij alle bezoeken zeer aanwezig, zowel bij bedrijven als in de top van overheidsorganisaties. Het ITC Alumni network is voor Nederland en China, en voor de alumni zelf van groot belang. Er is zelfs een vaste ITC-vertegenwoordiger in Beijing, 20  Geo-Info 2013-5

Schermerhorn zou dit zeker hebben aangesproken

Mogelijke vervolgactiviteiten zijn dan een gezamenlijk optreden van China en Nederland in internationale trajecten, Nederlandse

Met dank aan Kees de Zeeuw, Kadaster; Han Wesseling, Nederlands ConsulaatGeneraal Guangzhou; Paul Schoonackers, ITC, voor het leveren van bronmateriaal voor dit artikel. De deelnemers naast de delegatieleider: Godfried Barnasconi - Kadaster, Kees de Zeeuw - Kadaster International, Tom Veldkamp - ITC en ondergetekende. Tip: Voor wie meer wil weten over China: Geografie / Geografie (special over China, Jan 2013).

Naambordjes van de Nederlandse delegatie op een rij.

De begeleiding tijdens deze reis was zeer professioneel, zowel door Kadaster International, het Chinese NASG en de Nederlandse ambassade. Na afloop hebben we afscheid genomen van de Science & Technology club van de Ambassade en de verwachting uitgesproken dat we elkaar weer zullen ontmoeten. We waren inmiddels gewend aan het tijdsverschil: tijd om weer naar huis te gaan. Vóór het vertrek had ik geen verwachtingen over een bezoek aan China, nu heb ik die wel: dat we als overheid, wetenschap en bedrijfsleven gezamenlijk optreden in buitenlandse missies. Dat werkt het beste als we elkaars plaats accepteren en erkennen waar de overlap zit. Alleen dan kunnen we op de lange termijn dit soort missies tot een succes maken. Wordt vervolgd! Jan Willem van Eck


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.