Page 1

De

EINDHOVEN

Praetor t k e e r sp x k r i D , n e g Bram a nd o z p o Ko ee? n f o ja t e e m 2 Seats

nummer 1 seizoen 1

Maart 2012


Inhoudsopgave 2. Voorwoord hoofdredacteur 3. Column voorzitter Jorin Aardoom 4. Het westerscheldedilemma 5. Voorstelronde Leden 6. + 7.Bram Dirks spreekt 8. Informele pagina, Seats2Meet & Fokke en Sukke 9. Overzicht activiteiten 10. Liberale mening over koopzondagen in Eindhoven 11. De Bijl: Martie Verhoeven 12. Oproep bestuur

Voorwoord hoofdredacteur Beste lezers, Voor u ligt de eerste editie van herstart van de Praetor. Een paar maanden terug besloot ik, in een ``vrolijke bui, dat het wel leuk leek om het verenigingsblad weer nieuw leven in te blazen. Na veel bloed, zweet en tranen, of beter gezegd, zoals het origineel geformuleerd was, na veel bloed, zweet, hard werk en tranen, ligt hij hier voor u. De redactie heeft er vele uren ingestopt en flink ons best gedaan om er wat moois van te maken. We hopen dat dit gelukt is, maar voor de volgende editie zouden we ook graag jullie input hebben. Dit kan in de vorm van opbouwende kritiek, die we graag horen, maar uiteraard ook door zelf artikelen te schrijven voor de volgende editie van de Praetor. We hebben een fantastisch team redacteurs samengesteld, die zeker ook zeer graag jullie imput ziet verschijnen en een bredere kijk op zaken wil krijgen. Er geldt: Hoe meer keuze, hoe hoger de kwaliteit. De volgende editie zal een economische editie worden, in de breedste zin van het woord en wij denken dat iedere liberaal hiermee uit de voeten zou moeten kunnen. De redactie zal een sterk liberale visie tonen, al vanaf de eerste editie en we zullen ook het regionale aspect niet uit het oog verliezen. We gaan dit combineren met wat (informele) dingen uit de eigen afdeling. Mensen krijgen bijvoorbeeld de kans zich voor te stellen en we behandelen altijd een paar van de recente activiteiten. Verder zijn er natuurlijke elke editie een tweetal columns. De voorzitter van de JOVD Eindhoven heeft een vaste column, en in elke editie zal er ook een lid de kans krijgen zijn mening te geven. Hij krijgt hiervoor een symbolische bijl in handen, waarmee hij op een onderwerp uit onze maatschappij mag hakken. Als laatste wil de redactie jullie veel plezier wensen en hopen wij dat we jullie aan het denken zetten en het liberale geluid nog sterker laten doorklinken in onze afdeling. Met liberale groet, Justin van Heel Hoofdredacteur “de Praetor�

2


De Praetor leeft weer.

Voorzitter Jorin Aardoom van JOVD Eindhoven spreekt. In het vroeg Romeinse rijk waren eerst de consuls, en later de keizer de belangrijkste inwoners van het rijk. De oplettende bezoeker van de stad waar alle wegen naar leiden, Rome, ziet dan ook deze titel aangeschreven voor Marcus Agrippa, een latere keizer. Hij, die de functie van Praetor bekleedde, werd gezien als de rechterhand van de keizer. Te herkennen aan zijn paarse toga trok hij samen met zijn Praetoriaanse wacht ten strijde tegen de opstandelingen in het Romeinse Rijk.

“Het socialisme is veruit de beste vorm van politieke ideologie, al zit er wel een kleine praktische kanttekening aan..” Laten we hopen dat de nieuwe hoofdredacteur der Praetor niet ten strijde zal trekken, hoogstens tegen de opkomst van een zorgelijke trend in de Neerlandsche politiek. In de peilingen van Maurice de Hond stijgt op zijn zachtst gezegd het animo voor het socialisme. Laat ik hier duidelijk over zijn: Het socialisme is veruit de beste vorm van politieke ideologie, al zit er wel een kleine praktische kanttekening aan. In een ideale samenleving, zeg met identieke robots, zonder weersomstandigheden en een betonnen klimaat, zou dit socialisme goed functioneren. Echter zijn we hier ondertussen met zeven miljard mensen op aarde, en liggen de wensen heden ten dage verschillend. Ronald Reagan legde ons ooit uit, middels het debat “Capitalism versus Socialism”, dat het Kapitalisme niet beter is dan het Socialisme, echter is deze ideologie niet praktisch haalbaar. Iedereen moet zijn basisbehoeften kunnen behartigen, zoals eten, onderdak, veiligheid, werk en diverse vrijheden. Maar stel, als ik een boot wil hebben, zegt het socialisme dat iedereen een boot mag/moet hebben. Echter, nu voel ik me niet meer speciaal en wil ik er twee, en nog een villa erbij. Een socialist zou nu zeggen: “doe eens normaal, dat

kan gewoon niet!” De vraag is; hoeveel mensen ‘als ik’ lopen er rond op deze aardbol? Theoretisch is het misschien een betere ideologie; praktisch is het niet haalbaar! Uiteraard is het volledige verhaal verbazingwekkend; het geeft wel stof tot nadenken. Heb je je basisbehoeften behaald, dan gaat de gedachte van de mens een rol spelen: Iedereen heeft eigen wensen, dromen en toekomstplannen, waar een ander weinig tot niets voor zichzelf zou mogen. Het liberalisme zorgt er voor, zowel in Nederland als in de rest van de wereld, dat zowel

De praetor spreekt de onderste twee fundamenten van Maslows piramide zijn vertegenwoordigt en dat de verdere wensen ook gewaarborgd zouden kunnen worden. Het volgt de nieuwe WaJong slogan op: “werken naar vermogen”. Na een enorme afdwaling van het oude Romeinse Rijk tot aan de piramide van Maslow, wens ik u namens het bestuur veel plezier met het lezen van deze eerste versie van de Praetor. Snel hoop ik u te mogen begroeten op onze eerstvolgende activiteit. Met liberale groet, Jorin Aardoom Voorzitter JOVD Eindhoven

3


Het westerscheldedilemma De zin en de onzin over het uitdiepen van de Schelde.

Zoals u wellicht zult weten is er in de Westerschelde een discussie gaande. Henk Bleker (staatssecretaris) wordt kritisch aan de tand gevoeld waarom hij de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen niet aan de natuur wil geven. In Europa en Nederland zijn veel politieke partijen het niet eens met de meningsvorming van Bleker. We zien allemaal het waterniveau stijgen, het klimaat verandert met alle gevolgen van dien. Het waterniveau komt dicht bij de hoogte van de dijk die het water tegen zou moeten houden, een

De mens werd vindingrijker en won grondstoffen. Door veenwinning ontstond bijvoorbeeld in de 14e eeuw de Braakman; een grote watergeul in Zeeuws-Vlaanderen. Deze geul ontstond door een overstroming waarvan veenwinning de boosdoener was. Dit veen was nodig, dus men bleef het afgraven. Hierdoor werd het land lager en de zee nam hele stukken land over. De Schelde werd ondieper. Nu, anno 2011, denken we terug aan die goede oude tijd waarin we stukken land hadden die bewoonbaar waren en aan de andere kant een diepe Schelde. Wat werd er, hoe goed de gedachte ook was, besloten? De Westerschelde moest verruimd en dieper gemaakt worden. Nu zou er weer veel duidelijker land en zee zijn, maar wat is hier nu werkelijk aan de hand? De Westerschelde staat in contact met de Noordzee. Het gevolg is dat het zeeniveau in elk geval niet zal dalen. Wel gaat er meer water naar de Westerschelde, hetgeen ook weer voor grotere rampen kan zorgen.

De westerschelde enkele keer is er een overstroming. Ook in Zeeland wordt men er bang voor. Kan de mens hier iets aan doen en kan ze zich er tegen behoeden? Door de jaren heeft het natuurlijke landschap zich gevormd zoals het er nu uitziet. Er is land en zee. Soms wordt er land afgenomen door de zee, soms wordt ondergelopen landschap weer land. In de oertijd accepteerde mens en dier dit proces. Mens en dier verhuisde om droge voeten te houden. Temperatuurdalingen en temperatuurstijgingen deden zich voor. Heden is de temperatuur stijgende volgens klimaatcritici; het is nu niet anders dan vroeger, of wel?

4

De politieke reactie was dat hierdoor het natuurlijke landschap (in zoverre dat de Westerschelde die nog bezat) aangetast werd en dat er in deze omgeving landschap aan de natuur teruggegeven moest worden voor natuurbehoud. Dit is nu het plan wat er ligt de Hedwigepolder onder water te laten lopen. Helaas zal dit niet tot natuurbehoud leiden. We krijgen op deze manier weer dat het water zich over een grotere oppervlakte zal bevinden waardoor de Westerschelde op termijn weer ondiep zal worden. Wat is er nu aan het waterniveau veranderd? U mag het zeggen.

Geschreven door Maarten Oude Kempers


Leden stellen zich voor Marc Verdonschot

Goedendag allen, ik heb de naam Marc Verdonschot gekregen van mijn ouders en ik ben lid geworden op 5 oktober 2011 rond 21:50 . Voor de oplettende lezers, dit was tijdens de VAV van de afdeling Eindhoven. Buiten dat ik hier niet zoveel van snapte, leek de JOVD me erg interessant. Voor ik lid werd van de JOVD, leek politiek vooral het terrein van oude gezette mannetjes en carrièrebitches van middelbare leeftijd. Gelukkig is hier niks van waar. Een beetje research en de nodige activiteiten later, blijkt de ideologie in grote mate in het verlengde van mijn mening

te liggen. Buiten mijn korte lidmaatschap bij de JOVD, heb ik natuurlijk ook andere bezigheden zoals studeren, sporten en nog veel meer zaken. Ik studeer Commercieel Management, werk in een grand café en wil de wereld zien. Daarbuiten ga ik minimaal 3 keer per week iets sportiefs ondernemen. Dit kan variëren van fitness of hardlopen tot Occupy’ers pesten. Sinds een klein jaar is nieuwe hobby bijgekomen: Fotografie. Dit werkt alleen wel de nodige ergernis in de hand, omdat ik zelf behoorlijk kritisch ben. Ik zie al snel nadelen of punten die beter kunnen. Ik weet

ook van mezelf dat ik flink (ongefundeerd) kritisch kan zijn. Thuis aan de keukentafel zijn de gesprekken helaas erg links. Daarom vind ik het vooral ook een verademing om met een groep leuke, intelligente mensen over het liberalisme te kunnen praten bij de JOVD.

Maarten Oude Kempers Mijn naam is Maarten Oude Kempers, redacteur van de Praetor, 28 jaar en ik woon in Eindhoven sinds augustus 2010. Op het moment dat ik in Eindhoven ben gaan wonen, ben ik vrijwel direct een actief lid geworden binnen de plaatselijke afdeling.

waarin ik vrienden gemaakt heb en mijn mondelinge– en presentatievaardigheden een heel stuk verbeterd heb.

Bij bijna elke activiteit ben ik wel aanwezig geweest, dit is niet zonder reden; de JOVD is er voor mij zowel als gezelligheidsheidsvereniging, maar ook zeker als dé politiek liberale school van Nederland. Tijdens de activiteiten die in Eindhoven hebben plaatsgevonden, kijk ik terug op een periode

Naast redacteur ben ik landelijk commissaris “Infrastructuur en Milieu”. Deze functie bekleed ik nu een jaar en heb ik altijd met veel plezier uitgeoefend. Taken die bij deze functie horen, zijn het nieuws bijhouden en belangrijke ontwikkelingen doorgeven aan het hoofdbestuurslid politiek. Wanneer er activiteiten over infrastructuur en milieu zijn,

Sinds januari ben ik redacteur voor Praetor. In de Praetor draag ik zorg voor het aandragen van politiek brede artikelen. voer ik hier ook namens de JOVD het woord. Buiten de JOVD heb ik een fulltime baan bij Philips Healthcare waar ik systeemverantwoordelijke ben en als laatste probeer ik soms ook nog te mountainbiken.

5


Bram Dirkx spreekt

Het grote interview met de landelijk voorzitter van de JOVD. Bram Dirkx (Venray, 7 september 1990) is Landelijk Voorzitter van de JOVD, cursusleider en student rechtsgeleerdheid. Eerder was hij vicevoorzitter van de JOVD Venlo e.o., politiek commissaris justitie, Projectgroepvoorzitter “Najaarscongres 2010” en Algemeen Bestuurslid Vorming & Scholing in het Hoofdbestuur van de JOVD. Bram werd op zestienjarige leeftijd politiek actief en hij rekent zichzelf tot de klassiek-liberale stroming. Hij was o.a. kandidaat voor de Gemeenteraadsen Provinciale Statenverkiezingen, maar deed voor het Hoofdbestuurslidmaatschap afstand van zijn verkiesbare plek. Van 2010 tot 2012 was hij politiek assistent van Eerste Kamerlid Anne-Wil Duthler.

Hoofdbestuur van de JOVD, te gast bij de afdeling Eindhoven. Het was het vijfde Offensief in een maand tijd en dat hebben we gevierd. Na een middagje campagne te hebben gevoerd voor

“Even voor de duidelijkheid: carnaval is natuurlijk leuk, maar het gaat niet boven vastelaovend. ” Wat is jouw ervaring/band met Eindhoven en de regio? “Mijn vader is geboren en getogen in Eindhoven. Mijn grootouders waren ondernemers en hadden diverse horecagelegenheden in Eindhoven en omgeving. De familie verhuisde eind jaren zeventig naar Noord-Limburg, om aldaar een nieuwe onderneming op poten te zetten. Ondanks dat mijn familie tegenwoordig nog in Limburg woont heb ik nog steeds veel ooms en tantes in de regio Eindhoven wonen.”

Wat is jouw meest hilarische spectaculairste moment geweest in deze Eindhoven? “Tijdens het Augustus Offensief bij de Fontys Hogeschool in Eindhoven, was ik samen met mijn gewaardeerde collega Nick Derks, hij is op dit moment Landelijk Vicevoorzitter in het

6

Bram Dirkx in topvorm de afdeling, hebben we ons gemengd in het feestgedruis. Guus Meeuwis trad op en het bier, dat verkocht werd aan studententarief, lonkte. We zijn na afloop van de studentenborrel uiteindelijk beland op een Eindhovens terras. Veel gelachen die dag...”


Weet jij waar Lampegat voor staat? Kom je dan langs? “Jazeker. Lampegat is de naam die Eindhoven tijdens carnaval draagt. Even voor de duidelijkheid: carnaval is natuurlijk leuk, maar het gaat niet boven vastelaovend. Dat vieren ze alleen in Limburg natuurlijk. Ik weet ook dat de titel ‘Lampegat’ verwijst naar Eindhovens trots.. Philips, prachtig Nederlands bedrijf! Ik kom tijdens vastelaovend (Vastenavond in het Nederlands) niet in Eindhoven, omdat ik dan

politieke vraagstukken mee. Een voorbeeld dat ik wil aandragen is de 49 miljoen euro steun van de gemeente Eindhoven aan voetbalclub PSV in 2011. Ik ben nog steeds een fel tegenstander van de keuze die de gemeenteraad vorig jaar heeft gemaakt inzake het steunen van PSV. Ik ben trots op Ferry. Hij maakte een liberale overweging en stemde als enige VVD-gemeenteraadslid tegen de steun van gemeente Eindhoven aan voetbalclub PSV. Daar is lef voor nodig.”

Hartelijk dank voor dit interview, en “De regio Eindhoven is terecht tot de slimsucces met het besturen van deze mooie ste regio ter wereld genoemd gekozen.” liberale jongerenvereniging! in Venray, Venlo, Roermond en Maastricht te vinden ben.”

Als ik aan Eindhoven denk, dan denk ik aan….. “Ferry van den Broek, Philips en staatsvoetbalclub PSV. Ook Brainport en Flying Pins komen in me op, als ik aan Eindhoven denk. Kijk: ik vind Eindhoven architectonisch niet de mooiste stad van Nederland, maar het Eindhovens ondernemersklimaat, de innovatieve en creatieve instelling van veel ondernemers en een sterke economische ontwikkeling maken Eindhoven in haar uniekheid tot een mooie ondernemende stad. De regio Eindhoven is terecht tot de slimste regio ter wereld gekozen.”

Waar zou de stad Eindhoven nog liberaler in kunnen worden? “Ik ben trots op Ferry. Hij maakte een liberale overweging” “Dat is lastig. Ik ben niet helemaal bekend met de Eindhovense gemeentepolitiek. Ik kreeg in 2011 door collega Ferry van den Broek, oud-Hoofdbestuurslid JOVD en VVDgemeenteraadslid in Eindhoven, weleens wat

Prijsvraag Er zal elke editie ook een kleine prijsvraag zijn. De prijsvraag bestaat uit 3 vragen, en de winnaar zal degene zijn met de meeste vragen goed. Bij gelijke stand zal in eerste instantie de schattingsvraag doorslag geven, en als er dan nog steeds geen winnaar is, zal er geloot worden. De eerste prijs is een overheerlijke fles wijn. Meedoen kan door de 3 antwoorden te sturen naar praetor@jovdeindhoven.nl, met vermelding van de naam en afdeling. Verdere voorwaarden zijn op te vragen bij Justin van Heel en over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 1. Wat is de top 3 van mensen die het vaakst een activiteit van de JOVD Eindhoven hebben bezocht in 2011? 2. Voor welke provincie zou er volgens de JOVD een quotum moeten bestaan voor het maximaal aantal politici uit deze provincie? 3. Welke bekende liberaal staat er op de voorpagina van dit blad? Schattingsvraag: Hoe vaak is de nummer 1 van vraag 1 naar een activiteit van de JOVD

Geschreven door Valerie Grasmeijer, met dank aan Bram Dirkx

7


Aanbeveling: Seats2meet Tijdens het dagelijkse leven komt bijna iedereen wel eens bij een locatie, product, feest die je gewoon moet delen. Deze dingen moeten natuurlijk gedeeld worden! De locatie waar ik erg over te spreken ben is het initiatief Seats2meet op de Torenallee 24. Seats2meet is allereerst een formule waarin je vergaderruimtes kan afhuren per stoel. De vergaderruimtes zijn allemaal op inspirerende wijze ingericht. Nu heeft de gemiddelde JOVD’er denk ik niet al te vaak een vergaderruimte nodig. Maar voor bijvoorbeeld de presentatie van je scriptie of thesis hebben ze een fancy auditorium. Daarbuiten

“Het bevindt zich in de oude Apparatenfabriek op Strijp-S” is het ook een uitstekende werkplek. Seats2Meet herbergt een ruim aantal ZZP- werkplekken. Als student kan je zo ook buiten de (universiteits) bibliotheek, de drukke kantines of studieruimtes rustig zitten of groepswerk uitvoeren. Er zijn talloze stopcontacten en het internet is krachtig en gratis. Maar ben je dan toch even niet in staat jezelf

Logo Seats2meet volledig te concentreren biedt het gebouw een fijn uitzicht op een in ontwikkeling zijnde Strijp-S. Met een kopje koffie of thee, wat overigens kosteloos word verstrekt, kun je de werklui deze nieuwe stadswijk zien bouwen. Wil je dit nu zelf een keer met eigen ogen aanschouwen dan kan dat natuurlijk. Het bevindt zich in de oude Apparatenfabriek op Strijp-S (eerste witte gebouw van de Hoge Rug) op de eerste etage.

Fokke en Sukke Elke editie proberen we uiteraard ook wat humor te verwerken in ons mooie tijdschrift, en deze keer hebben we dat gedaan door een mooie Fokke en Sukke. Reijd, Geleijnse & van Tol hebben gezamenlijk de historische Canon verbeeld met Fokke & Sukke. De ingekorte versie hiervan is via BookBooN.com te downloaden. En voor iedereen die zijn kennis uit de Nederlandse historische canon wil bijschaven de volgende tip: Entoen.nu.

8

Geschreven door Marc Verdonschot


Activiteiten afdeling Eindhoven Borrels Elke maand, op de eerste woensdag van de maand, is er een prachtige borrel van de afdeling Eindhoven. Dit zijn natuurlijk over het algemeen niet de activiteiten waar we het over willen hebben in dit tijdschrift, maar voor de eerste editie wilden we er toch aandacht aan besteden. De borrels staan voor 1 ding altijd garant: Brabantse gezelligheid. Een borrel kan een “reguliere” borrel zijn, maar er kan ook een thema inzitten en soms is er een speciale gebeurtenis op de borrel. Zo heeft onze voorzitter een poging gedaan om een Nieuwjaarsspeech te houden. Helaas kwam deze poging niet verder dan de eerste rij vanwege het

niet-liberale geluid dat door hem heen klonk van andere bezoekers in de pub. Ook zijn de borrels dé plek om iets nieuws te bedenken. Onder het genot van een biertje of, zoals een anoniem afdelingslid altijd zegt, “een rode rakker”, worden er heel wat bierviltjes volgeschreven. Helaas sterven de meeste ideeën in hun schoonheid. Al met al reden genoeg dus om ook hier eens langs te komen, en ook deze kant van de afdeling Eindhoven te zien.

Debatmaand Februari

Afgelopen tijd is er in zowel Eindhoven als Breda veel te doen geweest rondom de Brabantse Debatwedstrijd, “de Battle of Brabant”. En om de messen te slijpen was er op beide locaties natuurlijk een debatcursus. In Eindhoven werd deze vormgegeven door niemand minder dan Geert Jansen, werkzaam bij het Rijk (BiZa) en jarenlang actief binnen de JOVD. Om de presentatietechnieken inzichtelijk te maken mocht iedereen zichzelf presenteren. Met enige zelfspot en dankbaar gebruik van o.a. de Engelse dichter William Ernest Henley, werden deze presentaties enthousiast gegeven.

Gezelligheid tijdens de borrel

De inhoud was uiteraard prima, vorm kon op enkele punten wel een kleine verbetering gebruiken. Met deze wetenschap werd de Baronie van Breda later in de maand gastvrij ontvangen. De opkomst was, helaas door een agressieve griepvorm, beperkt. Onder leiding van het charmante koppel Eddie Förster en Ferry van den Broek werden de debatten gejureerd. Eindhoven bleek oppersterk en won de gehele avond, Jaap Noordhoek, lid van de Baronie, werd uitgeroepen tot beste individuele debater.

v.r.n.l. Voorzitter, organisator en geheel onpartijdige juryvoorzitter Geschreven door Justin van Heel & Marc Verdonschot

9


Liberale mening over Koopzondagen In deze rubriek een liberale mening over een actueel (regionaal) onderwerp.

Zondag, wisselend de eerste of de laatste dag van de week genoemd. Voor sommigen een dag van rust, voor anderen een voor het verenigingsleven. Er zijn mensen die uitslapen en een heerlijke kater hebben, anderen halen liever boodschappen of maken van de gelegenheid gebruik om een cadeautje te kopen voor zijn/haar neefje. Ieder zijn invulling, maar geeft deze dag altijd de keuzevrijheid die iedereen wil? Naar de mening van de landelijke JOVD & VVD Eindhoven niet! Zij zijn voor de koopzondag!

“In Eindhoven blijft het aantal hangen op slechts 14!”

met een voorstel van ruime dagen/tijden voor specifieke branches. Deze zal breder gedragen en onderbouwd gaan worden. In het krantenartikel “Niet één waarheid over koopzondag” van de fractievoorzitter van de PVDA wordt aangegeven dat er wel zeker draagvlak is voor verruiming bij supermarkten. Mogelijk toch een overwinning.

“Het spel over de shopdagen is nog niet uitgespeeld!” Maar terug naar de liberale jongeren. Ook de JOVD heeft sinds 2010 een mening over koopzondagen. Deze mening is aangenomen per motie `lekker shoppen`. Deze mening komt overeen met de visie van de VVD Eindhoven. Zij hebben wel als extra argument dat het in financieel zware tijden

De laatste tijd is dit een veel besproken onderwerp op het Eindhovense stadhuis. De stand van zaken in de 5e stad van Nederland is dat de gemeenteraad geen verruiming geeft van het aantal koopzondagen. Dit in tegenstelling tot de andere Brabantse steden zoals Breda & Tilburg die wel keuzevrijheid hebben gegeven. Deze verwerping beperkt direct de vrijheid van ondernemers, maar indirect ook die van de consument. In Eindhoven blijft het aantal hangen op slechts 14! In het gemeentelijk verkiezingsprogramma van de VVD in 2010 wordt de koopzondag expliciet genoemd, echter is het niet terecht gekomen in het coalitieakkoord “werken aan morgen” waar ook de VVD een aandeel in heeft. De Eindhovense VVD fractie, vóór gestemd op het voorstel van 25 januari j.l., is grote voorstander van vrije keuze aan ondernemer en consument. Een misser voor de Eindhovense liberalen partijen of een doorbraak voor de stichting Verruiming Zondagsopenstelling?

Winkelen in Eindhoven een voordeel kan op leveren. Dus ook de VVD kan in de toekomst rekenen op support vanuit haar achterban. De gehele mening van de JOVD over de koopzondagen is hier te vinden: “http://www.bandwerkplus.nl/klanten/www. jovd.nl/uploads/Lekker%20Shoppen.pdf”

Wie zal het zeggen, maar het spel over de shopdagen is nog niet uitgespeeld! De VVD fractie, samen met die van D66, komt

10

Geschreven door Valerie Grasmeijer


De Bijl: Martie Verhoeven Moord en Brand schreeuwen.

In het dagelijks leven schreeuwt iedereen wel eens moord en brand. De baas wanneer je door vertraging voor de eerste keer in het jaar te laat bent. Je huisgenoot als je wederom weer eens je blauwe onderbroek bij de witte was hebt gegooid. Je moeder als je vergeten bent te bellen, net als vorige week. Je lief als je de gezamenlijke rekening opnieuw geplunderd hebt. Jijzelf als je vergeten bent dat je over vijf minuten tentamen hebt. Deze voorbeelden zijn gegrepen uit het dagelijkse burgerleven. In de politiek wordt er vaak genoeg moord en brand geschreeuwd tussen politici en van burgers naar politici. “Waarom krijg ik nu minder van de sociale dienst?”, “Je kunt toch niet ‘doe eens normaal, man’, tegen de minister-president schreeuwen?” En ondanks al het geschreeuw, vertrouw ik erop dat mijn volksvertegenwoordigers mij op de beste manier vertegenwoordigen, zoals zij dat het beste denken te kunnen doen. Dat zouden meer mensen

kleren toch gewoon de trommel in. Je kijkt vooruit naar allerlei problemen die er in de toekomst zouden kunnen komen. Dat is best moeilijk als je dat voor alles moet gaan doen, maar je kunt maar beter alles zo veel mogelijk afdekken. Typisch. Deadline voor dit stukje verstreken en wat doet de hoofdredacteur? Moord en brand schreeuwen, zucht. Ik ga maar eens aan de slag. Graag draag ik deze mooie bijl over aan een groot

“En het punt is, als jezelf er iets aan gaat doen, gaan mensen je raar aankijken.”

criticus, een workaholic, een persoon die zo gek als een deur is, maar ook vooral een goede vriend en liberaal: Ferry van den Broek.

“De reden dat iemand zo schreeuwt, is onmacht, onbegrip of gewoon een reden om te zeiken. ”

moeten doen. Meer vertrouwen in de mensen die het beste met je voor hebben, het is immers ook in hun eigen belang. De reden dat iemand zo schreeuwt, is onmacht, onbegrip of gewoon een reden om te zeiken. De vraag die ik me dan altijd afvraag en je altijd terug moet stellen: “waarom doe je er dan niet iets aan?”. Een beter milieu begint bij jezelf toch? Dat je te laat bent voor een afspraak, eerder vertrekken. Rode was bij witte was? Controleren voordat je de wasmachine aanzet. De volgende keer het tentamen in je agenda zetten met een grote blauwe permanent marker. En het punt is, als jezelf er iets aan gaat doen, gaan mensen je raar aankijken. Eén uur van te voren vertrekken over een ritje van 30 minuten. Sparen voor een grote aanschaf, terwijl je net zo goed over een jaar pas de helft hoeft te betalen. Mik die

Martie in topvorm

11


Oproep van het bestuur Kom in een commissie!

Waarde leden, Onze mooie afdeling is aan het floreren als Nederland in de Gouden Eeuw. Sinds de VAV 2011 is het bestuur zo daadkrachtig als mogelijk geweest. Vooral het aantal nieuwe en actieve leden is enorm gestegen, tezamen met het opzetten van activiteiten en (landelijke) commissies, en de vergrootte samenwerking met omliggende JOVD afdelingen. Nu is een vereniging logischerwijs nooit ‘af’; samen maak je een vereniging. Het bestuur dient de vereniging in de vorm van een kompas, wij geven de richting aan waarop de vereniging moet gaan. Het volledige ledenbestand zorgt er voor dat de vereniging de geplande kant ook daadwerkelijk op kan gaan! Daarom deze oproep aan ieder: Kom met een voorstel voor een commissie; treed toe in een commissie of doe een voorstel voor een activiteit. De huidige commissies en raden die de afdeling aanbied zijn de volgende: • Raad van Advies: toetreedbaar als oud bestuurslid • Vrouwencommissie: de (com)missie die er voor zorgt dat de ratio man/vrouw nivelleert. • KasControle commissie: de controleurs van de penningmeester zijn boekhouding. • Afdelingsblad de Praetor: de mooie groep die dit blad mogelijk hebben gemaakt

Iemand die graag opzoek gaat naar leden zoals deze jongedame? Er zijn nog tal van commissies mogelijk: het bestuur rekent op u allen! Met vriendelijke groet, Jorin Aardoom

“Politiek is vloeibare geschiedenis. Geschiedenis is gestolde politiek.” Harry Mulisch

Voor dit blad hopen we uiteraard ook suggesties en artikelen vanuit jullie kant te krijgen. Hoe meer keuze, hoe hoger de kwaliteit. Het is een blad van en voor de leden van de JOVD Eindhoven. Voor de volgende 2(!) edities, die van juni en degene die uitgedeeld zal worden tijdens het Augustusoffensief kunt u kopij inleveren. Het normale blad zal een economisch nummer worden, terwijl degene van het Augustus Offensief meer een algemeen karakter zal hebben en ook over de JOVD zelf zal gaan. De hoofdredacteur ziet graag alles verschijnen voor 1 Juni op het e-mailadres:

praetor@jovdeindhoven.nl. 12

Praetor Jaargang 1 Editie 1  

De praetor, het verenigingsblad van de JOVD Eindhoven. Dit is Editie 1 van Jaargang 1.