Programa d'activitats - Curs 2018/2019

Page 1

DOSSIER

XerradES I TALLERS

curs 2O18-2o19


Qui som Justícia i Pau és una entitat cristiana que actua a Catalunya des de l’any 1968 i que té per finalitat la promoció i defensa dels drets humans de les persones i els pobles, la justícia social, la pau i el desarmament, la solidaritat i la protecció del medi ambient. Treballem fent sensibilització de la ciutadania i incidència política mitjançant activitats diverses: campanyes públiques, informes i publicacions, congressos, conferències, seminaris, jornades, intervencions als mitjans de comunicació, etc. Ens pots conèixer millor a www.justiciaipau.org


Educació transformadora Aquest catàleg és un recull de les activitats que oferim a escoles, entitats, parròquies i altres institucions i col·lectius relacionats amb els temes sobre els quals actuem. Volem generar una cultura cívica compromesa amb els drets humans a partir del coneixement no solament teòric sinó, especialment, de les situacions reals on els drets humans són vulnerats, i també de les actituds i les iniciatives necessàries per protegir-los. D’aquesta manera ens proposem que les nostres activitats tinguin una utilitat social i que contribueixin a la informació i conscienciació de les persones destinatàries sobre la dignitat humana.


1

Les migracions i el refugi XERRADA. ACOLLIM!


1

Les migracions i el refugi Xerrada. ACOLLIM! Descripció:

Aquesta activitat pretén fer una aproximació a la realitat dels fenòmens migratoris i de les persones refugiades, especialment referits als qui arriben actualment a Europa.

Objectius: • • • • •

Descobrir què són les migracions i quines característiques tenen en l’actualitat. Context històric i mundial. Conèixer més sobre les persones refugiades i migrants que arriben a Europa i sobre l’acollida que els estem proporcionant.. Analitzar les vulneracions dels drets humans de persones migrants i refugiades (a les fronteres, en trànsit, als CIE, en els centres de culte, en els llocs de treball...). Reflexionar sobre el dret d’asil, el dret a migrar i les polítiques restrictives dels estats. Reflexionar sobre els reptes que planteja l’acollida, la integració social i la diversi- tat intercultural i interreligiosa d’aquest nou escenari.

Valor afegit:

Aquesta activitat s’acompanya d’una guia pedagògica que ajuda a preparar la sessió prèviament i complementa els continguts.


2

Els minerals de conflicte Taller. Mòbils high tech, vides low cost TALLER. ESCLAUS DEL MÒBIL. VIDES EN JOC Descripció:

Aquesta activitat pretén fer una aproximació a la realitat dels fenòmens migratoris i de les persones refugiades, especialment referits als qui arriben actualment a Europa.

Objectius:

• Descobrir què són les migracions i quines característiques tenen en l’actualitat. Context històric i mundial. • Conèixer més sobre les persones refugiades i migrants que arriben a Europa. • Analitzar les vulneracions dels drets humans de persones migrants i refugiades (a les fronteres, en trànsit, als CIE, en el dia a dia...). • Reflexionar sobre el dret d’asil, el dret a migrar i les polítiques restrictives dels estats. • Reflexionar sobre els reptes que planteja l’acollida, la integració social i la diversitat intercultural i interreligiosa d’aquest nou escenari. • Valor afegit: aquesta activitat s’acompanya d’una guia pedagògica que ajuda a preparar la sessió prèviament i complementa els continguts.


2

Els minerals de conflicte Taller. Mòbils high tech, vides low cost Descripció:

A partir del documental Blood in the mobile i d’altres audiovisuals elaborats en la campanya #ConflictMinerals de Justícia i Pau, s’aborda la problemàtica de l’explotació dels recursos naturals i especialment l’extracció de minerals, la seva relació amb els conflictes armats i les noves tecnologies, concretament amb la telefonia mòbil, la responsabilitat de les empreses i les nostres pautes de consum. A més del visionat i el debat posterior, els elements clau del taller són les accions concretes de denúncia que els i les participants poden desenvolupar.

Format:

L’activitat consta de dues parts. Durant la primera part, que té per objectiu desenvolupar els continguts, es visionarà un documental sobre el tema i es lliurarà a l’alumnat un dossier amb informació més detallada perquè pugui fer un treball de reflexió en grups. En la segona part es vol donar a conèixer quines són les alternatives o possibles propostes de solució al problema treballat; quines són les implicacions d’empreses, governs i consumidors/es i, en darrer lloc, implicar els i les participants en el procés de denúncia activa i participativa. L’activitat promou el treball en grup a través de 4 eixos temàtics: Àfrica, colonitzacions, recursos naturals i conflictes armats.

Durada: taller, 120 minuts (dividit en dues parts). Valor afegit:

Les persones participants generen accions concretes de denúncia per a la difusió posterior.


2

Els minerals de conflicte Taller. ESCLAUS DEL MÒBIL. VIDES EN JOC Descripció:

Aquesta activitat és un joc de rol que té l’objectiu de sensibilitzar sobre l’espoli dels recursos naturals a la República Democràtica del Congo com a conseqüència del nostre model de consum, concretament sobre l’extracció del coltan, necessari per a la fabricació dels productes electrònics. Els i les participants adopten el rol d’un dels actors que intervenen en una realitat tan complexa com és aquesta, i han d’assumir les conseqüències de les seves pròpies decisions, però també les de la resta d’equips.

Format:

L’activitat consta de dues parts: un joc de rol i la reflexió posterior. En la primera part, el joc està format per 25 proves en format audiovisual en què els i les participants juguen per equips. Entre d’altres, responen a preguntes sobre la temàtica, negocien amb altres participants i responen a situacions basades en fets reals. En la segona part es recullen les conclusions i reflexions de les decisions preses i les situacions viscudes.

Edat:

de 14 a 20 anys.

Durada: 120 minuts. Valor afegit: L’activitat, de format molt dinàmic i entretingut, reuneix

continguts que entronquen amb múltiples continguts: història, geografia, ètica, economia, etc.


3

El món de les presons, la justícia penal i la reinserció social Xerrada. Podem somiar en un món sense presons? Xerrada. Contra la pena de mort Descripció: i la tortura Aquesta activitat pretén fer una aproximació a la realitat dels fenòmens migratoris i de les persones refugiades, especialment referits als qui arriben actualment a Europa.

Objectius:

• Descobrir què són les migracions i quines característiques tenen en l’actualitat. Context històric i mundial. • Conèixer més sobre les persones refugiades i migrants que arriben a Europa. • Analitzar les vulneracions dels drets humans de persones migrants i refugiades (a les fronteres, en trànsit, als CIE, en el dia a dia...). • Reflexionar sobre el dret d’asil, el dret a migrar i les polítiques restrictives dels estats. • Reflexionar sobre els reptes que planteja l’acollida, la integració social i la diversitat intercultural i interreligiosa d’aquest nou escenari. • Valor afegit: aquesta activitat s’acompanya d’una guia pedagògica que ajuda a preparar la sessió prèviament i complementa els continguts.


3

El món de les presons, la justícia penal i la reinserció social Xerrada. Podem somiar en un món sense presons? Descripció:

Aquesta xerrada aborda tots aquells aspectes que desconeixem del món de la justícia penal i la presó. Com per exemple el perfil de les persones empresonades, els efectes que té la presó sobre elles i la necessitat del compromís social per promoure la seva reinserció en la societat.

Objectius: • • • • • •

Donar a conèixer a grans trets el funcionament de les presons i el sistema peni- tenciari a Catalunya. Conèixer quin és el perfil social de les persones privades de llibertat. Reflexionar sobre els efectes psicològics i psicosocials nocius de la presó en les persones i el deteriorament de la personalitat que comporta un empresonament llarg. Examinar les alternatives a la presó. Apropar la tasca dels voluntaris penitenciaris, les seves motivacions i el seu sen- tit, i també el seu impacte, factors favorables per a l’evolució dels interns. Reflexionar sobre el deure d’afavorir la reinserció social dels interns, les seves dificultats i la necessitat de la implicació social.

Valor afegit:

La xerrada és dinamitzada per una persona vinculada com a professional o voluntària al sistema penitenciari.


3

El món de les presons, la justícia penal i la reinserció social Xerrada. Contra la pena de mort i la tortura Descripció:

A Espanya, 4 de cada 10 joves estan a favor de la pena de mort i, el que és més preocupant, la seva acceptació evoluciona a l’alça. Alhora, es denuncien cada any centenars de casos de tortures i maltractaments per part dels cossos de seguretat. Aquesta activitat pretén despertar el sentit crític dels i les participants i ofereix arguments i criteris per oposar-se i lluitar contra la tortura i la pena de mort.

Objectius: • • •

Oferir informació sobre la realitat de la pena de mort i la tortura en el món i la seva naturalesa d’atemptat a la dignitat de la persona i els drets humans. Aportar arguments i criteris ètics per oposar-se i treballar en favor de l’erradicació de la tortura i la pena de mort. Treballar el sentit crític i l’argumentació dels i les participants amb relació a aquesta realitat i afavorir actituds de respecte als drets humans.

Valor afegit:

La xerrada és realitzada per una persona amb àmplia expertesa en l’àmbit penitenciari.


4

La cultura de la pau i la no-violència Xerrada. Avançar cap a una cultura de la pau Descripció:

Aquesta activitat pretén fer una aproximació a la realitat dels fenòmens migratoris i de les persones refugiades, especialment referits als qui arriben actualment a Europa.

Objectius:

• Descobrir què són les migracions i quines característiques tenen en l’actualitat. Context històric i mundial. • Conèixer més sobre les persones refugiades i migrants que arriben a Europa. • Analitzar les vulneracions dels drets humans de persones migrants i refugiades (a les fronteres, en trànsit, als CIE, en el dia a dia...). • Reflexionar sobre el dret d’asil, el dret a migrar i les polítiques restrictives dels estats. • Reflexionar sobre els reptes que planteja l’acollida, la integració social i la diversitat intercultural i interreligiosa d’aquest nou escenari. • Valor afegit: aquesta activitat s’acompanya d’una guia pedagògica que ajuda a preparar la sessió prèviament i complementa els continguts.


4

La cultura de la pau i la no-violència Xerrada. Avançar cap a una cultura de la pau Descripció:

Aquesta xerrada reflexiona sobre els reptes més importants per construir la pau al món, fent especial èmfasi en el diàleg, la diplomàcia, la mediació, el desarmament, el control del comerç d’armes i la filosofia de la no-violència.

Objectius: • • • • • •

Sensibilitzar sobre el drama dels conflictes armats i la violència, i també les seves dimensions actuals, causes i conseqüències. Descobrir la realitat de la fabricació i comerç d’armes i la despesa militar i les seves implicacions, tot donant arguments en favor del desarmament i la desmili- tarització. Reflexionar sobre els reptes per a l’avenç de la pau en el món. Conèixer i reflexionar sobre la cultura de la pau i la filosofia de la no-violència a l’aula. Conèixer les principals iniciatives ciutadanes i campanyes en favor de la pau i el desarmament. Afavorir actituds de compromís en favor de la pau.

Valor afegit:

L’activitat apropa directament a la realitat del moviment per la pau, tant a casa nostra com en el món, i les seves conquestes. Es pot acompanyar d’un audiovisual i un debat posterior.


5

Per una economia en favor del bé comú Descripció: Aquesta activitat pretén fer aproximació a la realitat delsifenòmens migratoris i de Xerrada. Launaglobalització el desordre les persones refugiades, especialment referits als qui arriben actualment a Europa. econòmic global Objectius: • Xerrada. Descobrir què sónLa les migracions i quines característiques en l’actualitat. devastació de la tenen naturalesa Context històric i mundial. • Conèixer més sobre les persones refugiades i migrants que arriben a Europa. • Analitzar les vulneracions dels drets humans de persones migrants i refugiades (a les fronteres, en trànsit, als CIE, en el dia a dia...). • Reflexionar sobre el dret d’asil, el dret a migrar i les polítiques restrictives dels estats. • Reflexionar sobre els reptes que planteja l’acollida, la integració social i la diversitat intercultural i interreligiosa d’aquest nou escenari. • Valor afegit: aquesta activitat s’acompanya d’una guia pedagògica que ajuda a preparar la sessió prèviament i complementa els continguts.

Xerrada. Cap a una economia justa i sostenible Xerrada. Per un consum responsable

Xerrada. Què són les finances ètiques?


5

Per una economia en favor del bé comú Xerrada. La globalització i el desordre econòmic global Descripció:

La xerrada analitza les desigualtats a escala global fruit del model de desenvolupament econòmic dominant i proposa alternatives en favor del desenvolupament humà integral, amb una aproximació a les polítiques de cooperació, el paper dels governs i de les ONG, etc.

Objectius: • • • • •

Ajudar a entendre què és la globalització i quines conseqüències econòmiques, socials i polítiques té aquest fenomen a escala global. Donar visibilitat a les deficiències del model de desenvolupament econòmic dominant, en termes de pobresa, desigualtats, conflictes i moviments migratoris. Reflexionar sobre la pobresa i les desigualtats en la perspectiva dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU. Mostrar la necessitat d’una governabilitat global. Promoure el debat en grup sobre les alternatives per un desenvolupament mundial just.

Valor afegit:

L’activitat segueix l’esquema veure-jutjar-actuar per reflexionar sobre la realitat, proposar alternatives i promoure la implicació personal per afavorir un món més just.


5

Per una economia en favor del bé comú Xerrada. La devastació de la naturalesa Descripció:

La xerrada tracta sobre la destrucció mediambiental causada per l’actual model de desenvolupament en totes les seves manifestacions i conseqüències. A més s’exploren les alternatives per aconseguir un desenvolupament respectuós amb la naturalesa.

Objectius: • • • •

Conèixer les causes de la destrucció mediambiental i les seves conseqüències, i relacionar-les amb el nostre model de producció i consum i els nostres hàbits de vida. Conèixer l’impacte de la destrucció ambiental en els països i comunitats més pobres. Afavorir actituds de respecte per la naturalesa com a casa comuna de la humani- tat i de les generacions futures. Conèixer les alternatives i els canvis necessaris en el nostre estil de vida per promoure un desenvolupament humà responsable i en harmonia amb la natu- ralesa que garanteixi un ús equitatiu dels recursos naturals.

Valor afegit:

L’activitat es pot complementar amb una reflexió pràctica sobre criteris i pràctiques de consum responsable.


5

Per una economia en favor del bé comú Xerrada. Cap a una economia justa i sostenible Descripció:

Aquesta activitat fa reflexionar sobre el model econòmic dominant i la seva relació amb el creixement de les desigualtats, la persistència de la pobresa i l’atur i la destrucció mediambiental. Alhora, proposa les transformacions necessàries i les alternatives que caldria promoure per avançar cap a una economia favorable al bé comú i al desenvolupament humà integral: les iniciatives d’economia social, la cultura del treball digne, les finances ètiques, el consum responsable, l’economia del bé comú, el decreixement...

Objectius: • • •

Ajudar a entendre les característiques del model econòmic actualment dominant i veure les limitacions, les desigualtats i els altres problemes que genera. Donar a conèixer i debatre les alternatives de canvi proposades per aconseguir una economia més justa i sostenible: les iniciatives d’economia social, la cultura del treball digne, les finances ètiques, el consum responsable, l’economia del bé comú, el decreixement... Afavorir actituds personals per promoure un comportament econòmic respon- sable com a persones, consumidores, treballadores o estalviadores.

Valor afegit:

L’activitat relaciona el model econòmic dominant amb els hàbits de consum de les persones participants i del seu entorn proper a fi de promoure actituds més responsables a partir d’opcions concretes.


5

Per una economia en favor del bé comú Xerrada. Per un consum responsable Descripció:

Aquesta xerrada parteix d’una descripció del fenomen del consumisme a la nostra societat per conèixer el seu impacte social i ambiental, i ofereix una reflexió que contribueixi a promoure hàbits i criteris per un consum més responsable.

Objectius: • • • •

Analitzar què és el consumisme, les seves causes i les seves conseqüències personals, socials i ambientals. Veure de quina manera individualment participem i contribuïm al consumisme. Oferir una reflexió sobre les actituds i els criteris del consum responsable. Realitzar propostes conjuntes per a un consum responsable en diferents àmbits de la vida quotidiana: alimentació, roba, tecnologia, residus, turisme, esport...

Valor afegit:

La xerrada es basa en un diàleg amb els i les participants a fi de detectar les actituds bàsiques del consumisme en els seus comportaments més quotidians, i ofereix criteris generals i propostes concretes que ajudin a transformar els hàbits personals.


5

Per una economia en favor del bé comú Xerrada. Què són les finances ètiques? Descripció:

La xerrada s’inicia amb l’anàlisi del sistema financer actual per mostrar les seves dimensions hipertròfiques i el seu domini negatiu sobre l’economia real i productiva. A més aborda les seves conseqüències, sobretot per als països i col·lectius més vulnerables, i dona a conèixer les alternatives necessàries per tal que les finances afavoreixin el bé comú.

Objectius: • • •

Descriure el funcionament del sistema financer i el seu impacte en l’economia pel que fa a la generació de crisis econòmiques, desigualtats, corrupció... Reflexionar sobre l’ús dels diners i les conseqüències negatives de la seva mala gestió. Conèixer les alternatives per a la construcció d’un sistema financer favorable a un desenvolupament econòmic just, així com les iniciatives de finances solidàries i ètiques que són ja una realitat.

Valor afegit:

L’activitat ajuda a relacionar els hàbits de consum amb les deficiències del sistema financer i en mostra alternatives. Parteix de l’experiència de l’entitat en la promoció d’iniciatives de finances ètiques, especialment FIARE i FETS.


6

Els drets humans Descripció: Xerrada. aXerrada. una a societat acollidora Aquesta activitat preténCap fer una aproximació la realitat fenòmens migratoris i de Elsdelsdrets humans les persones refugiades, especialment referits als qui arriben actualment a Europa. de les persones migrants i refugiades Xerrada. Els drets dels infants Objectius: Xerrada. Eli quines dret a un treball decent • Descobrir què són les migracions característiques tenen en l’actualitat. Context històric i mundial. • Conèixer més sobre les persones refugiades i migrants que arriben a Europa. • Analitzar les vulneracions dels drets humans de persones migrants i refugiades (a les fronteres, en trànsit, als CIE, en el dia a dia...). • Reflexionar sobre el dret d’asil, el dret a migrar i les polítiques restrictives dels estats. • Reflexionar sobre els reptes que planteja l’acollida, la integració social i la diversitat intercultural i interreligiosa d’aquest nou escenari. • Valor afegit: aquesta activitat s’acompanya d’una guia pedagògica que ajuda a preparar la sessió prèviament i complementa els continguts.

Xerrada. El dret a un habitatge digne


6

Els drets humans Xerrada. Els drets humans Descripció:

Què són els drets humans? Quins són? Aquesta xerrada vol donar a conèixer els principals drets humans i els textos jurídics que els reconeixen internacionalment. També mostra els drets humans més vulnerats en el món i a casa nostra, així com la lluita en favor dels drets humans, els mecanismes nacionals i internacionals de protecció i el paper de les ONG i la societat civil.

Objectius: • • • •

Aprendre què són i quins són els drets humans i el seu fonament ètic en la digni- tat de la persona. Saber quines són les fonts del dret i els mecanismes internacionals que vetllen pels drets humans. Conèixer els principals actors de la promoció dels drets humans: institucions, estats, societat civil, ONG... Afavorir una cultura de respecte i compromís pels drets humans.


6

Els drets humans Xerrada. Els drets dels infants Descripció:

Aquesta xerrada pretén divulgar els drets dels infants fent una introducció a la Convenció Internacional de Drets de l’Infant de 1989, als seus continguts, característiques i principals àmbits on són vulnerats. També es treballen els mecanismes de protecció nacionals i internacionals i la participació social dels infants.

Objectius: • • • •

Familiaritzar-se amb la Convenció Internacional de Drets de l’Infant: continguts, característiques. Conèixer les principals formes de vulneració actuals dels drets dels infants. Explorar els mecanismes i institucions de protecció internacionals i nacionals dels infants. Reflexionar sobre el dret de participació dels infants i veure’n possibles concre- cions.


6

Els drets humans Xerrada. El dret a un treball decent Descripció:

Aquesta xerrada exposa la importància del treball per al desenvolupament de la persona i divulga la necessitat de garantir el dret a un treball decent per aconseguir una societat justa.

Objectius: • • • •

Reflexionar sobre la importància del treball per al desenvolupament de la per- sona i de la família. Conscienciar sobre la importància i necessitat de procurar treball decent per a tothom. Debatre sobre l’atur: el seu impacte i la situació d’atur massiu i estructural. Aportar propostes per fer front a l’atur estructural (renda bàsica, repartiment del treball, jubilació anticipada, etc.).


6

Els drets humans Xerrada. El dret a un habitatge digne Descripció:

Aquesta xerrada vol divulgar la importància de disposar d’un habitatge per al desenvolupament de les persones i de les famílies. També vol destacar el seu caràcter de dret humà, mostrant la problemàtica social per a molts col·lectius d’accedir o mantenir un habitatge i les polítiques necessàries per corregir-la.

Objectius: • • • • •

Exposar què entenem per dret a un habitatge digne i la seva justificació i im- portància. Conèixer quines són les dificultats per a l’accés i manteniment de l’habitatge al nostre país. Fer una ullada a la situació dels desnonaments i execucions hipotecàries i les seves causes. Conèixer quines són les polítiques que afavoreixen o dificulten l’accés a l’habitatge. Assabentar-se de les propostes de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne.


7

Altres temes Descripció: Xerrada. a pensament una a societat acollidora Aquesta activitat preténCap fer una la realitat dels fenòmens migratoris i de Xerrada. Elaproximació social cristià les persones refugiades, especialment referits als qui arriben actualment a Europa. de les persones migrants i refugiades Xerrada. Presentació de Justícia i Pau Objectius:

XERRADA. #UTOPIESQUENOHOSÓN

• Descobrir què són les migracions i quines característiques tenen en l’actualitat. Context històric i mundial. • Conèixer més sobre les persones refugiades i migrants que arriben a Europa. • Analitzar les vulneracions dels drets humans de persones migrants i refugiades (a les fronteres, en trànsit, als CIE, en el dia a dia...). • Reflexionar sobre el dret d’asil, el dret a migrar i les polítiques restrictives dels estats. • Reflexionar sobre els reptes que planteja l’acollida, la integració social i la diversitat intercultural i interreligiosa d’aquest nou escenari. • Valor afegit: aquesta activitat s’acompanya d’una guia pedagògica que ajuda a preparar la sessió prèviament i complementa els continguts.


7

Altres temes Xerrada. El pensament social cristià Descripció:

Justícia i Pau, com a entitat cristiana, ofereix des de la seva experiència una aproximació als principis i criteris que l’Església i els cristians proposen per construir un món més just, respectuós de la dignitat de les persones i en pau.

Objectius: • • •

Donar a conèixer els principis i criteris de l’Església sobre la persona, l’economia, la justícia social, el drets humans, la política, la comunitat internacional i la pau. Apropar l’aportació social de les entitats i comunitats cristianes i d’Església arreu del món i al nostre país, en especial cap als col·lectius més vulnerables. Debatre sobre les propostes de la comunitat cristiana per construir un món més just.


7

Altres temes Xerrada. Presentació de Justícia i Pau Descripció:

Exposem què és Justícia i Pau, quines són les seves finalitats i les accions més destacades al llarg dels 50 anys d’història com a entitat i les principals activitats actuals.

Objectius: • • •

Donar a conèixer l’entitat: les finalitats, la trajectòria i els projectes en actiu. Apropar el món de les ONG: explicar què són, com actuen, quins són els àmbits d’acció, com es financen... Animar a implicar-se socialment en ONG, entitats i col·lectius per construir un món més just.


7

Altres temes Xerrada. #UTOPIESQUENOHOSÓN Descripció:

Justícia i Pau Barcelona celebra els seus 50 anys de treball per la pau i la justícia social. Aquesta activitat és un repàs per les principals campanyes de l’entitat i alhora la lluita per la defensa dels drets humans des de Catalunya.

Objectius: • • • •

Donar a conèixer la tasca de Justícia i Pau, així com el seu paper en la societat catalana Promocionar la defensa dels drets humans Mostrar les lluites i fites aconseguides en el camp dels drets humans a Cata- lunya. Posar en valor els èxits de les mobilitzacions de la ciutadania organit­zada i la importància de l’associacionisme i el compro­mís social.

Valor afegit:

La xerrada es pot combinar amb la visita a l’exposició #Utopiesquenohosón la qual recull les principals campanyes de Justícia i Pau en els 50 anys d’història de l’entitat


3 Característiques comunes a totes les activitats Durada:

60-90 minuts, tret dels casos indicats.

fils similars. Els sol·licitants poden ser centres educatius o culturals, biblioteques, casals, centres oberts, ajuntaments, parròquies, entitats, associacions, etc.

Espai:

Per a la majoria d’activitats és necessària una aula amb equip audiovisual, ordinador, accés a internet i equip de projecció.

Públic:

Participants de totes les edats, tot i que s’aconsella a partir dels 12 anys i preferentment d’edats o per-

Metodologia:

Sessions en format taller o xerrada dialogada, amb suport audiovisual (en alguns casos) i participació activa de les persones participants. Determinades activitats s’acompanyen de material complementari per al professorat.


COST: Xerrades

Tallers

Activitats per a centres educatius

80 €

120 €

Activitats per a entitats i administracions públiques

130 €

170 €

Totes les activitats ofertes inclouen el material necessari per al seu desenvolupament. Als preus s’hi ha de sumar el desplaçament de la persona que realitza l’activitat i l’IVA. En cas que es demani més d’una activitat, s’oferirà un preu global. Per saber-ne més, contacteu amb premsa@justiciaipau.org.

Justícia i Pau Barcelona C. Roger de Llúria, 126, 3r 1a, 08037 Barcelona justiciaipau@justiciaipau.org Tel. 933 176 1 77 www.justiciaipau.org


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.