Page 1

REGIONALNIM SAVEZIMA NACIONALNIM TRENERIMA DŢUDO KLUBOVIMA

Broj: 3 - 339 27. 09. 2011. Godine

PREDMET: EJU TURNIR ZA SENIORE I SENIORKE “SRBIJA OPEN” BEOGRAD 22. i 23. OKTOBAR 2011. GODINE. Poštovani, EJU turnir „Srbija Open“ se odrţava u Beogradu 22. i 23. Oktobra 2011. godine u Hali sportskog centra „Šumice“ Obaveštavamo sve zainteresovane de učešće naših takmičara i takmičarki nije ograničeno po kategorijama. Svi takmičari koji učestvuju na takmičenju moraju imati vaţeća kimono propisana Od strane Evropske judo Unije I Svetske Judo Federacije. Takođe moraju imati na svojim kimonima svoje ime i prezime obeleţje svoje zemlje to jest propisani “MYBACKNUMBER”. Molimo Vas da nam što hitnije dostavite svoje zahteve za naručivanje obeleţja za kimono za one takmičare i takmičarke koji će učestvovati na ovom takmičenju, a koji do sada nisu imali ova obeleţja. Takmičarima i takmičarkama koji ne budu imali propisana kimono i obeleţja za ista predstavnik Evropske Judo Unije, zaduţen za ovo takmičenje, neće dozvoliti učešće na istom. Molimo Vas da o ovome obavestite svoje takmičare. Predsednik Takmičarske Komisije Prof. dr Miroljub BLAGOJEVIĆ,s.r.

EJUturnirSrbijaOpenobavestenje  
EJUturnirSrbijaOpenobavestenje  

Obaveštavamo sve zainteresovane de učešće naših takmičara i takmičarki nije ograničeno po kategorijama. Takmičarima i takmičarkama koji ne b...

Advertisement