Bollen voor de buurt 2018

Page 1

BOLLEN VOOR DE BUURT


BOLLEN VOOR DE BUURT Een nieuw initiatief voor uw burgers

Een gemeente kan veel doen om te zorgen dat de wilde bijen het nog beter doen, ze hebben maar weinig nodig om zich thuis te voelen. Kijk op de website nederlandzoemt.nl/gemeenten en vul het criteriaformulier in om een Bijvriendelijke gemeente te worden.

Word nu de bijvriendelijkste gemeente van Nederland


Bijdragen aan ‘groen geluk’ en aan biodiversiteit Dat groen gelukkig maakt, hoeven we niet meer uit te leggen, sinds kort is dit ook echt wetenschappelijk aangetoond. Groen in de stad verbetert bovendien het milieu, zorgt voor meer biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder en verkoelt in een warme periode. Kortom, groen is essentieel voor een klimaatbestendige en duurzame omgeving. Daarnaast heeft het een positief effect op de gezondheid van mensen en draagt het bij aan de leefbaarheid van een wijk. Door samen bollen te planten ontstaat ook sociale cohesie: wat je zelf aanplant ga je immers ook meer waarderen!

Het aanplanten van bloembollen is niet moeilijk, maar er komt toch wel enige gespecialiseerde kennis en planning bij kijken. De speciale BuurtBollenPlanters van JUBHolland zijn kundige bollenplanters die al jaren in het bollenvak werken. Ze komen graag, ook op zaterdag, uw vrijwilligersteam helpen en instructies geven! Daarbij kan bovendien gebruik worden gemaakt van ons speciale gereedschap.


Ook plannen om dit najaar met bollen aan de slag te gaan, en wil je meer weten over Bollen voor de Buurt? JUB Holland Robijnslaan 43 2211 TG Noordwijkerhout +31 (0)252 373 762 info@jubholland.nl www.jubholland.nl

! P TI

Speciaal voor Nederland Zoemt hebben we een gevarieerde selectie gemaakt van biologische bloembollen die bijen aantrekken. We leveren dit in een aantrekkelijke kadoverpakking. Wil je het bollenmengsel zelf verkopen, of als bijzonder relatiegeschenk cadeau geven? via de website van Nederland Zoemt kunt u binnenkort speciale pakketten inkopen. Verkrijgbaar vanaf september 2018.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.