Viljen til at lede

Page 1

Han fortæller åbenhjertigt om sine møder med verdensledere som George W. Bush, Vladimir Putin, Angela Merkel, Tony Blair, Barack Obama og Hillary Clinton og trækker desuden en historisk parallel til store amerikanske præsidenter som Truman, Kennedy og Reagan, som han mener har vist ægte lederskab til inspiration for nutidens ledere. ANDERS FOGH RASMUSSEN (f. 1953) var Danmarks statsminister fra 2001 til 2009, hvore er han i fem år som NATO’s generalsekretær indtog den højeste stilling opnået af en dansk politiker. Han er født og opvokset i landsbyen Hvidding mellem Viborg og Randers og uddannet økonom. Fra 1998 til 2009 var han formand for partiet Venstre. Anders Fogh Rasmussen er gi med pædagog Anne Me e Rasmussen. Sammen har de tre børn.

VILJEN TIL AT LEDE er samtidig en stærk appel fra Anders Fogh Rasmussen til det amerikanske folk om at vælge en præsident, der vil tage internationalt ansvar og genskabe USA’s rolle som verdens førende nation. Den tidligere danske statsminister og NATO-generalsekretær ser frihed og demokrati som universelle værdier. Når USA tøver med at bruge sin magt, giver det plads til ”mørke kræ er”, som modarbejder disse værdier, skriver Anders Fogh Rasmussen og nævner folkemordet i Rwanda, borgerkrigene på Balkan og i Syrien og Ruslands annektering af Krim som tragiske eksempler.

Afslu ende præsenterer Anders Fogh Rasmussen også en plan for, hvordan USA og Europa sammen med andre liberale demokratier kan skabe en alliance som et bolværk mod terror og tyranni.

ISBN: 978-87-400-3064-8

Viljen til at lede

Anders Fogh Rasmussen er kritisk overfor præsident Barack Obamas såkaldte ”leading from behind”-politik, som han mener har gjort verden til et mere farligt og ustabilt sted i de forløbne o e år. Til gengæld kommer han med et helhjertet forsvar for beslutningen om Danmarks deltagelse i Irak-krigen.

ANDERS FOGH RASMUSSEN

VILJEN TIL AT LEDE er en stærk personlig beretning om de værdier, der har formet Anders Fogh Rasmussen som menneske og politiker.

”Beslutningen om dansk militærdeltagelse i Afghanistan og Irak rangerer blandt de tungeste beslutninger, jeg har må et træffe i min politiske karriere, men i kampen mellem frihed og tyranni kan man ikke forholde sig passiv. Jeg følte meget stærkt, at tiden nu var kommet til at bakke op om USA og gøre endeligt op med den slappe holdning, Danmark indtog under den kolde krig, hvor der blev leget med farlige tanker, der undergravede forholdet til vores tæ e allierede”.

Viljen til at lede

ANDERS FOGH

RASMUSSEN