Få styr på dit stofskifte

Page 1

•E r du træt og drænet for energi? • Har du kun overskud til at gøre de mest nødvendige ting på jobbet, i hjemmet og i fritiden? • Har du svært ved at overskue tingene, og bliver du let ked af det? • Føles dit hoved som en candyfloss, kan du ikke huske fra næse til mund, og har du svært ved at koncentrere dig? • Har du fået vægtproblemer, og er din hud blevet slap og løs og håret tyndt og skørt? • Er dine muskler trætte og ømme? Det kan alt sammen være symptomer på, at dit stofskifte er i ubalance. Få styr på dit stofskifte hjælper dig til at gå bag om symptomerne og finde den bagvedliggende årsag til dine problemer. Den fortæller, hvordan du bliver diagnosticeret og får hjælp og vejledning. Og ikke mindst beskriver den, hvad du selv kan gøre. I otte trin får du viden, inspiration og konkrete værktøjer til at sammensætte og gennemføre din individuelt tilpassede behandlingsstrategi, som bringer dit stofskifte tilbage i balance, så du kan få din energi tilbage og blive dig selv igen.

Else Marie Juhl Thomsen: HD, BA filosofi. Har specialiseret sig i afdækning af succesfuld adfærd. Tidligere bogudgivelser: ‘Mod til synlighed’ samt ‘Det synlige bevis’.

I N G ER MAN N FO RBES & ELSE MARI E J U H L TH O MSEN

• Bogen indeholder ny og nyttig viden og er fyldt med inspiration, eksempler, tests og øvelser. • Uanset om du har højt eller lavt stofskifte, og uanset om du er diagnosticeret eller blot har en fornemmelse af, at dit stofskifte er ude af balance, vil du finde svar og god vejledning i bogen. • Bogen bygger på anerkendt evidens- og erfaringsbaseret forskning. • Bogens behandlingsstrategi tager udgangspunkt i naturlig behandling og bygger bro til konventionel behandling. • Behandlingsstrategien kan kombineres med stofskiftemedicin.

Inger Mann Forbes: PhD og naturopath med speciale i naturlig behandling af stofskifteproblemer. Denne bog er blevet til med udgangspunkt i Ingers personlige udfordringer med den autoimmune stofskiftesygdom Hashimotos thyreoiditis og hendes kliniske erfaringer med behandling af stofskiftesygdomme. Inger har egen klinik, læs mere på www.ingerforbes.dk.

POLITIKENS FORLAG WWW.POLITIKENSFORLAG.DK

Stofskifte_Omslag.indd 1

FÅ STYR PÅ DIT STOFSKIFTE

BLIV DIG SELV IGEN?

I N G ER MAN N FO RBES & ELSE MARI E J U H L TH O MSEN

FÅ STYR PÅ DIT STOFSKIFTE Viden, inspiration og konkrete værktøjer til at blive fri for symptomerne ved for højt eller for lavt stofskifte

PO LITI KENS FO RL AG

11/05/16 10:19


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.