Erkölcstan óra a könyvtárban 2.

Page 1


NÓGRÁDI GÁBOR: PETE PITE / AZ ANYU ÉN VAGYOK! Felnőtt – gyerek Iskola – munkahely Szerepcsere Testcsere Kísérlet Helytállás Problémamegoldás Kétségbeesés Vicces szituációk


UNI LINDELL: RÉM ROZI Szellemek Árvaság Próba Barátság Kirekesztettség Éjszaka Bátorság Helytállás Gonoszság Ruhagyár (lepedők) Iskola – tanulás Hiba helyrehozása


JOHN BOYNE: BARNABY BROCKET ÉS A SZÖRNYŰ DOLOG, AMI VELE MEGESETT Másság Különlegesség Lebegés Normális(?) Kisfiú Kaland Ausztrália Repülés Család 'Utazás a Föld körül' Kötél Felelőtlenség


BRUCE COVILLE: BÉKÁT A BÉKÁNAK Szép ↔ csúnya Okos ↔ buta Külső ↔ belső Iskola Környezet óra Varázslat Beszélő béka Gonoszság Tanulság Család


ANDREAS STEINHÖFEL: RICO, OSKAR ÉS A NAGY NYOMOZÁS Mélyképességű fiú Bingó Barátság Gyerekrablás Nyomozás Csonka család Különbség Másság Bukósisak Brilliáns ész


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.