Page 1

Jozo Škrobo

Web servis – Trello Seminarski rad

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet

Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Mentor: dr.sc. Božidar Jaković Broj indeksa: 0067472507

Zagreb, prosinac 2013.


SADRŽAJ SADRŽAJ..................................................................................................................................................2 1. UVOD..................................................................................................................................................4 1.1. Predmet i cilj rada........................................................................................................................4 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja.........................................................................................4 1.3. Sadržaj i struktura rada................................................................................................................4 2. KRATAK OPIS WEB SERVISA – TRELLO.................................................................................................5 3. TEORETSKI OKVIR................................................................................................................................6 4. KRATAK RAZVOJ..................................................................................................................................7 5. OPIS PROBLEMA.................................................................................................................................9 6. DETALJNA RAZRADA TEME...............................................................................................................10 6.1. Funkcionalnost Trello-a.............................................................................................................10 Ploče (boards)...................................................................................................................................10 Listovi i kartice..................................................................................................................................13 6.2. Detaljan opis mogućnosti..........................................................................................................18 6.3. „Desktop“ računalne aplikacije..................................................................................................19 7. KREIRANJE PROFILA..........................................................................................................................22 8. POSLOVNA PRIMJENA.......................................................................................................................25 Korištenje Trello web servisa u svakodnevnom poslovanju uvelike olakšava obavljanje svakodnevnog posla. Kreirana ploča sadrži liste i kartice. Na ploču možete pozivati željene korisnike koji ot trenutka dodavanja imaju uvid u napredak određenog posla. Svatko o dodanih članova tima može se kretati po karticama i označavati dio posla koji je završen ili pak u tijeku. Postoji mogućnost dodavanja slika i komentara što predstavlja jako kreativan i dinamičan način rada. Ovim servisom složene i konfuzne stvari dobivaju jednostavniji i zanimljiviji ton. Korisnici još nisu do kraja ni upoznati koje sve mogućnosti Trello pruža. Stoga, svakim danom se radi na razrađivanju uputa za što bolju upotrebu navedenog servisa. ..............................................................................................................................25 8.1. Dodatne pogodnosti .................................................................................................................25 8.2. Napredno pretraživanje.............................................................................................................25 9. KONKURENCIJA ................................................................................................................................27 9.1. Asana.........................................................................................................................................27 9.2. FollowUpThen............................................................................................................................29 9.3. Basecamp..................................................................................................................................30 9.4. Evernote ...................................................................................................................................31 9.5. Camp Fire...................................................................................................................................32 9.6. Project Pier................................................................................................................................33 10. SWOT ANALIZA - Trello...................................................................................................................34


11. POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE....................................................................................................35 12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST....................................................................36 13. MOGUĆNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI..............................................37 13.1. Razvoj u budućnosti.................................................................................................................37 13.2.Dodatne funkcionalnosti..........................................................................................................37 14. ZAKLJUČAK......................................................................................................................................38 POPIS LITERATURE................................................................................................................................39 POPIS SLIKA..........................................................................................................................................40 POPIS TABLICA......................................................................................................................................42 ŽIVOTOPIS.............................................................................................................................................43


1. UVOD

1.1. Predmet i cilj rada Predmet ovog rada je Web servis Trello. Trello je razvijena aplikacija koja pruža mogućnost organiziranja poslovanja. Potrebno je napomenuti da Trello nije namjenjen isključivo za bussines potrebe nego i za organizaciju planova u svakodnevnom životu. Trello je jako jednostavan servis i omogućava bolju komunikaciju unutar timova. Sažeto prikazuje popis potrebnih zadataka za izvršenje nekog projekta. Rad prikazuje funkcioniranje navedenog servisa sa svim njegovim prednostima koje može ponuditi svakom čovjeku.

1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja Podaci korišteni u pisanju ovog radu su isključivo sekundarni izvori podataka preuzeti na Internetu. S obzirom da se radi o temi koja nije previše poznata široj javnosti većina izvora podataka korištena je sa službene web stranice servisa, raznih blogova i članaka koji su dostupni samo na sličnim internet stranicama.

1.3. Sadržaj i struktura rada U prvom djelu rada dan je kratak opis navedenog Web servisa. Treće poglavlje opisiva potrebe koje Trello ispunjava. Razvoj Trello-a od samog početka pa do danas opisan je u četvrtom poglavlju. Peto poglavlje se odnosi na detaljnu razradu teme, iznosi osnovne značajke i funkcionalnosti koje Trello pruža. Kreiranje vlastitog profila na web servisu tema je šestog poglavlja. Nadalje, dan je prikaz potencijalne konkurencije servisu Trello. je dan osvrt na SWOT analizu te pozitivne i negativne strane web servisa Trello. Na kraju dane su zaključne odrednice.


2. KRATAK OPIS WEB SERVISA – TRELLO Trello je svojevrsni tim suradnje alata koji vam omogućava organizaciju svega što je potrebno za izvršavanje projektnog zadatka. 1 Trello pokazuje što će se raditi, tko će što raditi, što je u procesu rada i gdje se to nalazi. Trello ploča (boards) može imati razne namjene i može značiti različite stvari. Npr. Članovi Trello-a mogu planirati odmor, organizirati marketinšku kampanju ili pratiti lansiranje novog proizvoda. Trello servis je besplatan, jednostavan, dostupan javnosti preko globalne mreže – Interneta. Ovaj servis je vjerojatno među jednostavnijim produktima: to je mjesto koje se sastoji od ploče sa listama i karticama. Slika 1. Web servis Trello

Izvor: www.trello.com

1

Zapier - https://zapier.com/zapbook/trello/ (pristupano dana 27.11.2013.)


3. TEORETSKI OKVIR Ukoliko imate nešto slično kao na slici 2. u svom uredu, onda je vrijeme da upoznate Web servis Trello. Zid prekriven ovim poznatim post-itma svakodnevnica je u radu svakog zaposlenika. Slika 2. Razlog nastajanja Trello-a

Trello pomaže u organizaciji svega i svačega. Pomoću navedenog servisa moguće je organizirati svakodnevni život, posao, zabave kao što su vjenčanja, putovanje, velike projekte u poslovanju, itd. Glavna značajka trello servisa je stjecanje članstva unutar tima, te na taj način olakšava članovima tima praćenje aktivnosti i olakšava komunikaciju među njima, bez slanja više desetaka e-mail poruka i telefonskih poziva. Time je smanjeno širenje dezinformacija među članovima, omogućuje komunikaciju i uvid s različitog mjesta jer se aplikaciji može pristupiti pomoći mobilnih telefona. Svaka Trello ploča (boards) ima URL i korisnik servisa može uključiti koga god želi u sudjelovanje. Kad netko napravi promjenu ona je odmah vidljiva na ploči.2 Trello izgrađen da se u svakom trenu može vidjeti što se događa na određenom projektu. Kod velikih projekata javlja se problema u nastaloj zbrci među jako velikim brojem kartica. Stoga Trello je uveo filtriranje kartica po korisniku što pruža uvid u to tko je što radio. Filteri daju mogućnost pretraživanja po naslovu tako da je pronalažnje određene kartica sada puno lakše.3

2 3

Trello - www.trello.com (pristupano dana 27.11.2013.) Trello - www.trello.com (pristupano dana 27.11.2013.)


4. KRATAK RAZVOJ

Trello servis razvila je tvrtka FogCreek pod vodstvom Joel Spolsky i Michael Prior. Naime, navedeni osnivači htjeli su pronaći odgovor na pitanje kako najbolje organizirati programere da rade u dobrim uvjetima i na koji način ostvariti velike projekte. Plod njihovog rada je Web servis Trello koji je za javnost objavljen 13. rujna 2011. godine. 4 Glavna ideja za razvoj servisa je bila kako s jedne strane olakšati vođenje poslovanja i na koji način optimizirati utrošeno vrijeme oko organizacije nekog projekta. Na taj način uspjeli su podsjetnike s takozvanih post-ita preseliti na jedno mjesto sa savršenim redom. Stvorili su jednostavan web servis na kojem se može pratiti cijeli tijek projektnog menadžmenta od toga tko je za koji zadatak zadužen do pregleda u kojoj je fazi pOdređeni projekt. Potrebno je naglasiti da servis ne nudi pogodnosti samo u poslovnom svijetu nego nudi mogućnost organiziranje zabave, poticanje ideja i razvoj kreativnosti. Trello servis zamišljen je kao besplatan poslužitelj, no naravno da bi se u budućnosti neke opcije mogle napalćivati jer takvoj platformi potrebne su neprestane nadogradnje i noviteti, stoga iz tvrtke Fog Creek vjeruju da će ljudi biti spremni i platiti određenu cijenu kako bi uživali u pogodnostima koje ovakav poslužitelj pruža. Trello radi na svim ekranskim veličinama. Odlično radi na mobilnim uređajima i leptopima. Sve se odvija sinkronizirano. Putem ovog servisa može se odvijati konferencijski poziv(conference call)sa svojim suigračima, jer se sve ažurira u hodu. Slika 3. Aplikacija dostupna i na mobilnim uređajima i tabletima

Izv or: www.trello.com

4

Fogcreek - http://www.fogcreek.com/about/ (pristupano dana 29.11.2013.)


Trello je započeo kao HTML poslužitelj, a cijeli razvoj projekta započet je u JavaScriptu, uključujući kod klijenta i poslužitelja. Sa daljnim razvojem počeo se kodrati u CoffeeScriptu, tako da danas Trello gotovo i ne koristi HTML, odnosno ne služe na klijentskoj strani koda. CoffeeScript je jezik koji se direktno prevodi u JavaScript.5

5

FogCreek - http://blog.fogcreek.com/the-trello-tech-stack/ (pristupano dana 29.11.2013.)


5. OPIS PROBLEMA Web servis Trello pomaže u organizaciji svakodnevnog života. Pomoću navedenog servisa moguće je organizirati važne događaje u životu svakog čovjeka (vjenčanje, krstitke, rođendane itd.). Jako dobro je primjenjiv u timskom radu, njegova glavna značajka je dodavanje potrebnih zadataka pojedinom korisniku, te na taj način omogućava lakše praćenje aktivnosti svih korisnika određenog tima. Korisnici kreiraju takozvane ploče na korisničkom sučelju i pozivaju željene članove tima. Trello servise omogućuje bolju organizaciju poslovanja u tvrtkama, kroz kreiranje željnih ploča na kojima zaposlenici bilježe sastavne dijelove nekog projekta.


6. DETALJNA RAZRADA TEME

6.1. Funkcionalnost Trello-a Trello je svojevrsni tim suradnje alata koji vam omogućava organizaciju svega što je potrebno za izvršavanje projektnog zadatka. 6 Trello pokazuje što će se raditi, tko će što raditi, što je u procesu rada i gdje se to nalazi. Cijela aplikacija nalazi se na internetu, nije potrebna nikakva instalacija softvera. Glavne odrednice ovog Web servisa na kojima počiva cijela aplikacija su: • • •

Ploče (Poards) Liste (Lists) Kartice (Cards)

Ploče (boards) Trello ploča je proizvod ili možda bolje reći projekt koji je pod stalnim razvojem, a može imati različite namjene. Ploče su sastavljene od više listi, a liste objedinjuju kartice. Slika 4. Izgled ploče web servisa Trello

Izvor: www.trello.com

6

Zapier - https://zapier.com/zapbook/trello/ (pristupano dana 29.11.2013.)


Na desnoj strani se vide svi članovi ploče, niz opcija i aktivnosti koje se mogu obavljati na samoj ploči. Stvaranje nove ploče odvija se na stranici ploče klikom na „Boards“ na desnoj strani izbornika odabirom „New Boards“. Slika 5. Dodavanje nove ploče (New Boards)

Izvor: www.trello.com

Trello je odličan proizvod za samostalno korištenje, međutim njegove prednosti najviše dolaze do izražaja u suradnji s drugim članovima ploče. Dodavanje novih članova vrši se klikom na „Add Members sa izbornika ploče. Članovi se mogu pretraživati po imenu i/ili po e-mail adresi. Nakon pronalaska osobe klikom na „Invite“ šalje se zahtjev tom korisniku koji mora taj zahtjev prihvatiti kako bi mogao biti u interakciji s ostalim članovima(micanje, dodavanje, pisanje po kartici, i sl.)7

7

Trello Blog - http://blog.trello.com/ (pristupano dana 27.11.2013.)


Slika 6. Dodavanje novih čanova (Add Members)

Izvor : http://help.trello.com/customer/portal/articles/887722-adding-your-first-board

Naslov ploče moguće je uređivati pritiskom na „Board Options“ nakon toga“Settings“ i odabrati „Rename Board“. Promjenu imena mogu obavljati samo administratori. Na ploči se može odrediti koje stavke su vidljive javnosti, a koje korisnik želi zadržati u privatnosti. Vidljivost ploče se može podesiti klikom na izbornik „Premissions“. U gornjem desnom kutu postoji ikonica pod nazivom „Notifications“ i služi kao obavijest članovima o promjenama unutar ploče koje je odradio ostatk tima. Na taj način korisnici su informirani o trenutnom stanju. Uz svako ime člana postoji kvadratić koji je obojan bojom ovisno o statusu prisutnosti na web servisu. Ako je kvadratić zelene boje onda je taj korisnik online na Trello-u, a ukoliko je kvadratić žute boje krisnike je u stanju mirovanja više od 5 min. Sivi kvadratić označava odsutnost korisnika, a plava boja pripada administratoru tima.8

8

Trello Blog http://help.trello.com/customer/portal/articles/887722-adding-your-first-board (pristupano dana 27.11.2013.)


Listovi i kartice Liste predstavljaju skup više vertikalno raspoređenih kartica. Dodavanje nove liste vrši se klikom na „Add list“ ili duplim klikom na bilo kojem otvorenom mjestu same ploče. Također, liste se mogu povlačiti lijevo/desno ovisno o preferencijama. Liste ne moraju označavati tijek nekog rad. Mogu se dodavati za prikupljanje ideja. Pri kreiranju nove ploče po defaultu nastaju 3 vrste listi, a to su To Do, Doing i Done. (slika 7.) Slika 7. Izgled listova

Izvor: http://readwrite.com/2012/03/28/trello-online-collaborationso#awesm=~ooYYfFEsCGFEzv

Slika 8. Mogućnost prikupljanja ideja pomoći listi

Izvor: Trello Blog - http://blog.trello.com/ (pristupano dana 27.11.2013.)

Kartice


Kao što je prethodno rečeno, kartice predstavljaju osnovnu jedinicu ploče i mogu se micati gore/dolje po listi. Kartice se mogu micati po listama i tako određivati napredovanje unutar nekog projekta. Članovi ploče mogu se dodavati na karticama, započeti razgovor na kartici, stvarati popise (checkliste), itd. Slika 9. Izgled kartice

Izvor: Trello Blog - http://blog.trello.com/

Klikom na karticu ona se otvara i pruža uvid na poleđinu kartice. Zanimljivo je to što poleđina svake kartice sadrži takozvanu „sobu“ sa razgovorima, opisima, komentarima, privitcima, linkovima i checklistama.9 (slika 10)

9

Trello Blog: http://blog.trello.com/page/6/


Slika 10. Poleđina kartice

Izvor: http://readwrite.com/2012/03/28/trello-online-collaboration-so#awesm=~ooYYfFEsCGFEzv


Trello pruža mogućnost dodavanja članova na pojedinu karticu što znači da se u svakom trenutku može vidjeti tko je za što zadužen. (Slika 11.)

Slika 11. Pregled kartica prema korisnicima

Izvor: Trello Blog - http://blog.trello.com/


Slika 12. Oznake (labels) na karticama

Kartice

mogu

imati

razne

oznake

(labels) kao što je prikazano na slici. Različito obojane kartice su jako korisne ako tim ima velik broj članova. Boja kartice označava hitnost izvršavanja zadatka ili druge prioritete. Oznake se dodaju klikom na ikonu „Labels“ a na isti način ih se može i ukloniti. Sve to ima

jak

vizualni

efekt

prouktivnost tima veća.10

Izvor: Trello – www.trello.com

10

Trello - www.trello.com (pristupano dana 27.11.2013.)

pa

je

i


6.2. Detaljan opis mogućnosti

Trello se može koristiti za organiziranje raznih događaja i za razne vrste projekata. Jedan od njih bit će prikazan u ovom radu. Pomoću navedenog servisa prikazat će se kako Trello olakšava složen i dugotrajan posao. Trello nije namjenjen isključivo za bussines potrebe nego i za organizaciju planova u svakodnevnom životu. Trello je jako jednostavan servis i omogućava bolju komunikaciju unutar timova. Sažeto prikazuje popis potrebnih zadataka za izvršenje nekog projekta. Na primjeru će se prikazati proces preseljenja u novi stan. Za ovaj projekt potrebno je otvoriti novu ploču. Trello ploča je proizvod ili možda bolje reći projekt koji je pod stalnim razvojem, a može imati različite namjene. Ploče su sastavljene od više listi, a liste objedinjuju kartice. Trello servis za ovakvu vrstu posla je pokazao mnoge prednosti, jer sadrži kartice: to do, doing, done koje olakšavaju sistematizaciju cijelog procesa preseljenja. Liste predstavljaju skup više vertikalno raspoređenih kartica. Dodavanje nove liste vrši se klikom na „Add list“ ili duplim klikom na bilo kojem otvorenom mjestu same ploče. Također, liste se mogu povlačiti lijevo/desno ovisno o preferencijama. Liste ne moraju označavati tijek nekog rad. Mogu se dodavati za prikupljanje ideja. Jako dobar je za prilaganje slika stvari koje treba kupiti ili koje bi se jako dobro mogle uklopiti u novi stan. Za sve kartice na poleđini postoji mogućnost dodavanja komentara ili detaljnijeg opisa za svaku sliku. Slika 13. Organizacija listi


Izvor: http://www.clear-coat.com/blog/what-is-trello-how-to-use-trello/

Trello je jednostavan i to mu pruža veliku prednost, jer na jednom mjestu vidimo cijeli proces organizacije preseljenja potrebnih stvari i stavljanja podsjetnika na određene stvari koje bi se mogle zaboraviti u tom složenom poslu.

6.3. „Desktop“ računalne aplikacije Microsoft Project Microsoft Project je softver za upravljanje projektima programa, razvijen u Microsoftu. Dizajniran je kako bi pomogao voditeljima projekata u izradi plana, dodjeljivanja resursa, zadataka, praćenja napretka, upravljanje proračunom itd.11

11

Microsoft Project http://www.microsoft.com/project/en-us/try.aspx (pristupano dana 19.01.2014.)


Slika 14. Sučelje Microsoft Project

Izvor: https://www.google.hr/search?q=microsoft+project

2-Plan Desktop Free Project Management Software Samostalan i prijenosni PM alat za voditelje projekata. Ovo je besplatan softver za projektni menadžment sa širokom lepezom značajki. Često se nadograđuje sukladno potrebama korisnika.12 Slika 15. 2-Plan Desktop Free Project Management Software

12

http://2-plan.com/free-project-management-software-2-plan-desktop.html (pristupano dana 19.01.2014.)


Izvor: http://2-plan.com/free-project-management-software-2-plan-desktop.html

OpenProj OpenProj je aplikacija za upravljanje projektima jako slična Micosoft Projectu. Aplikacija ima jako poznato korisničko sučelje. Omogućava uvid u rokove projekta, upravljanje dokumentima, i sl.13

13

OpenProject https://www.openproject.org/ (pristupano dana 19.01.2014.)


Slika 16. OpenProj

Izvor: https://www.openproject.org/

7. KREIRANJE PROFILA

Kreiranje profila na Trello-u je obvezno kako bi se moglo pristupiti servisu. Prjava u sustav je jako jednostavna. Potrebno je upisati željeno ime i e-mail adresu. Postoji mogućnost prijave preko vlastitog Google računa.


Kreiranje profila započinje otvaranjem naslovne stranice www.trello.com. Potrebno je kliknuti na „Log in“ u gornjem desnom kutu nakon čega se pojavljiva sljedeći ekran. (Slika 13.) Slika 17. Kreiranje profila na Trello-u

Izvor: www.trello.com

Nakon uspješne aktivacije potrebno je potvrditi kreirani profil u e-mail-u. (Slika 14.)


Slika 18. Prikaz kreiranog profila

Izvor: screenshot sa e-mail računa

Nakon potvrde u e-mailu kreirana je ploča sa osnovnim izbornicima. Klikom na „Welcome Board“ imamo pristup uputama kako lakše snalaziti se po ploči. Na ploči liste i kartice kreiramo po želji, sve je jako jednostavno i postoji uputa. Korisnik može umetnuti svoju fotografiju i osnovne informacije o sebi. Slika 19. Kreirana ploča sa listama i karticama

Izvor: www.trello.com


8. POSLOVNA PRIMJENA Korištenje Trello web servisa u svakodnevnom poslovanju uvelike olakšava obavljanje svakodnevnog posla. Kreirana ploča sadrži liste i kartice. Na ploču možete pozivati željene korisnike koji ot trenutka dodavanja imaju uvid u napredak određenog posla. Svatko o dodanih članova tima može se kretati po karticama i označavati dio posla koji je završen ili pak u tijeku. Postoji mogućnost dodavanja slika i komentara što predstavlja jako kreativan i dinamičan način rada. Ovim servisom složene i konfuzne stvari dobivaju jednostavniji i zanimljiviji ton. Korisnici još nisu do kraja ni upoznati koje sve mogućnosti Trello pruža. Stoga, svakim danom se radi na razrađivanju uputa za što bolju upotrebu navedenog servisa.

8.1. Dodatne pogodnosti Svaki član može podešavati koje podatke unutar ploče želi objaviti za ostale korisnike. Po defaultu sve aktivnosti člana su privatne sve do onog trenutka do kad taj član ne želi promjeniti u vidljivo za ostale. Važno je pripomenuti da su svi podaci na Trello zaštićeni SSL enkripcijom. Svaka četiri sata se vrši back up podataka. Niti jedan od pristupnika ne može pristupati podacima bez pisanog dopuštenja, a samo nekolicina zaposlenika tvrtke ima mogućnost pristupiti podacima.

8.2. Napredno pretraživanje Postoji nekoliko nadogradnji za brže pretraživanje. Kartice su dizajnirane da način da ih lakše uočite, izgledaju poput stvarnih kartica sa naljepnicama, bedževima i slikama članova. Slika 20. Uređivanje kartica

Kako bi suzili pretraživanje, možete modificirati kartice. Korištenjem znaka „@“ i prvo slovo od imena koje se pretražuje u izborniku nudi članove s tim slovom u imenu. Posebnost je u tome što korištenjem znaka i riječi „@mene“ pretražujete samo vastite kartice. Znak „#“ omogućava pretraživanje korisnika po kartici s bojama.


Pretraživanje arhiviranih kartica U potrazi za karticama koje su arhivirane sad postoji mogućnost pronalaženja klikom na „Opcije“ – „arhivirane stavke“ počmite tipkati i po naslovu ćete pronaći karticu, tako da više nije potrebno pregledavati sve stare kartice kako bi ponašao onu koja ti u određenom trenutku treba. Slika 21. Arhiviranje kartica

Izvor: http://coffeescript.org/


9. KONKURENCIJA 9.1. Asana Asana je aplikacija dostupna na internetu i na mobilnom uređaju s ciljem objedinjavanja tima i time poboljšava komunikaciju unutar samog tima. Zamišljena je kao web aplikacija koja povezuje prioritete i sva događanja u radnoj okolini radi povećanja produktivnosti pojedinca i skupine. Slika 22. Naslovna stranica web-a Asana

Izvor: Asana - https://asana.com/company

Asanu su kreirali suosnivač Facebook-a Dustin Moskovitz i inženjer Justin Rosenstein.14 Kretanje po obje aplikacije je jednostavno i sažeto, no Trello se temelji više na vizualnom dojmu. Kao što je već rečeno bit svega kod Trello-a čine liste i kartice objedinjene na ploči, stoga je jako pogodna za tim ili individualce. Asana je više namjenjena krajnjim korisnicima, a to su izvršni direktori i upravitelji proizvodom.15 Slika 23. Trello vs. Asana

I zvor: http://www.bothsidesofthetable.com/2012/08/14/trello-versus-asana/

14 15

Asana - https://asana.com/company (pristupano 28.11.2013.) http://www.bothsidesofthetable.com/2012/08/14/trello-versus-asana/ (pristupano 03.12.2013.)


Asana ima jednostavno tradicionalno sučelje s pogledom na popis zadataka. Olakšava novim korisnicima usvajanje jer oponaša poznate poslovne aplikacije. Pogledom u detalj svake stavke ulazi se u specifičnosti svakog zadatka.16 Obje aplikacije su čvrsto integrirane s e-mail računom. Trenutno Asana ima samo IOS aplikaciju i HTML5 aplikaciju za mobilne korisnike. Slika 24. Pregled sučelja Asane

Izvor: https://asana.com/company

16

Deniskrasn Blog - http://deniskrasn.blogspot.com/2013/02/asana-vs-trello-project-management-on.html (pristupano 03.12.2013).


9.2. FollowUpThen FollowUpThen je web servis koji omogućava korisnicima namještanje automaskih e-mailova koji će biti poslani u određeno vrijeme kako bi ili podjsetili na slanje e-mail pošte ili kako bi podsjetili nekog drugog da treba odgovoriti na e-mail. FollowUpThen uvelike smanjuje količinu pošte koja se nalazi u inboxu korisnika i olakšava rad korisnicima koji primaju veću količinu e-mail poruka. Kako bi koristili servis, korisnici ne trebaku imati račun, nego je samo dovoljno poslati e-mail na adresu servisa. Trello je puno opširniji sustav u odnsou na FollowUpThen, sa širrokom lepezom funkcionalnosti.17 Slika 25. Nasovna stranica FollowUpThen-a

Izvor: http://www.followupthen.com/

17

FollowUpThen - http://www.followupthen.com/ (01.12.2013.)


9.3. Basecamp Basecamp je web alat za projektni menadžment. Nudi liste zadataka koje je potrebno obaviti, dokumente, mogućnosr djeljenje datoteka i komunikacije. Nije namjenjen za tablete i smartphonove.18 Slika 26. Trello vs. Basecamp

Izvor: http://project-management-software.findthebest.com/compare/122-163/Basecamp-vs-Trello

18

Basecamp – https://basecamp.com/ (pristupano dana 28.11.2013.)


9.4. Evernote Evernote je besplatni web alat stvoren za stvaranje bilješki. Korisnik može pohranjivati bilješke kao tekst, zvuk, daj mogućnost upload dokumenata. Pohranjene bilješke se mogu jednostavno i lako pronaći pomoću funkcije za pretraživanje ili pregledavanje kroz bilježnice, oznake ili pregled cjelokupne liste bilješki.19 Evernot-u se može pristupiti preko računala i smartphone-a.20 Na Evernote-u postoji mogućnost pohranjivanja linkova i web stranica koje su korisniku zanimljive i koje će mu od koristi biti u nekad kasnije kad mu zatreba neka web stranica. Evernote je dobro koristiti u svakodnevnom radu. Pomoću ovog alata mogu se snimiti vizitke klijenata po vrsti poslovanja. Evernote arhivira bilješke i audio intervjue sa sastanka. Slika 27. Naslovna stranica Evernote-a

Izvor: http://evernote.com/

Prednost nad ostalim servisima ima zbog lepeze svojih mogućnosti, te zbog postojanja dekstop i mobilnih aplikacija koje olakšavaju rad sa web servisom. Negativna strana je ta što se ne mogu postaviti ponavljajući podsjetnici, potrebno je puno više truda za zadavanje podsjetnika putem elektroničke pošte , te se ne može otkazati podsjetnik.

19

Evernote – http://evernote.com/ (pristupano dana 01.12.2013.) Washingtontimes - http://communities.washingtontimes.com/neighborhood/tech-tips-10-minutes-orless/2013/may/22/three-free-organization-tools/ (pristupano dana 03.12.2013.) 20


9.5. Camp Fire Camp Fire je web aplikacija isključivo korisna za grupe. Služi za djeljenje teksta, dokumenata, i sl. Pruža mogućnost pozivanja kolega, prijatelja na čavrljanje, suradnju i donošenje odluka.21 Jednostavna aplikacija koju nije potrebno instalirati, konfigurirati. Jedino što je korisniku potrebno je Internet preglednik (Internet browser) i mogućnost spajanje na internet. Slika 28. Web stranica Camp Fire

Izvor: https://campfirenow.com/

21

CampFire - https://campfirenow.com/ (pristupano dana 29.11.2013.)


9.6. Project Pier Project Pier je besplatna web PHP aplikacija za upravljanje podacima, projektima i timovima. Pomaže organizacijama kod komunikacije, donošenja odluka i obavljanja zadataka. Project Pier je potrebno downloadati i instalirati na vlastiti web server. Funkcionira slično kao komercijalni sustav za upravljanje. Najbolje od svega je da će uvijek ostati besplatan. 22 Slika 29. Korisničko sučelje Project Pier

Izvor: http://www.projectpier.org/

22

ProjectPier - http://www.projectpier.org/ (27.11.2013.)


10. SWOT ANALIZA - Trello Tablica 1. Swot analiza - Trello

SNAGE -

besplatan Jednostavno korištenje organizacija velikih i malih projekata mogućnost pristupa sa mobilnog uređaja i računala olakšava rad unutar tima

SLABOSTI -

PRILIKE -

sve veći broj ljudi koji koristi ovakve oblike organizacije moderan način života stvara sve veću potrebu za digitaliziranje obveza i zadataka postati jedan od najpopularnijih servisa za upravljanje projektom uvesti nove mogućnosti alata ukloniti dosadašnje nedostatke

ovisnost o pristupu internetu prejednostavan opis dokumenata nemogućnost paćenja napretka projekta ograničeno označavanje nekontrolabilan PRIJETNJE

-

Rastuća konkurencija Rušenje servera Prelazak korisnika na druge web servise Ovisnost o internet konekciji Korisnici ne prepoznaju neke mogućnosti koje web može ponuditi


11. POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE Tablica 2. Pozitivne vs. Negativne strane

POZITIVNE STRANE

NEGATIVNE STRANE

Jednostavno korištenje

Nemogućnost pristupa internetu onemogućava pristup

Besplatan

Liste se ne mogu brisati

Mogućnost prilagodbe raznim potrebama

Ne mogu se dodavati video zapisi

Jako dobar vizualni efekt

Nepostojanje gantograma

Mogućnost povezivanja članova tima pri razvoju projekta

Teško dodavanje vanjskih klijenata

Praćenje napretka po listama i karticama

Ograničeno označavanje i bojanje

Postoajanje podrške (blogovi, forum,

Nemogućnost spajanja ploča

Realno vrijeme ažuriranja

Prejednostavan opis dokumenata

Preglednost

Nemogućnost zapisa u tablici

Korisničko sučelje

Većina korisnika individualni korisnici


12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST Trello danas ima preko 500.000 otvorenih korisničkih računa. Trello web servis je zauvijek besplatan, razvijen je od strane male i profitabilne softverske tvrtke koja korisnika stavlja na prvo mjesto. Najvažnije im je velik broj korisnika koji su zadovoljni ponuđenim servisom. U budućnosti nije isključeno da će se neke značajke plaćati, ali Trello kao web servis se neće plaćati.23 Prema mišljenju osnivača broj korisnika je pokazatelj uspješnosti poslovanja. Stoga, oni smatraju da će zadovoljni korisnici biti spremni platiti dodanu vrijednost i žele probuditi svijest kod svojih korisnika da Trello ima čvrste temelje i dobru financijsku podlogu. Unutar Trello servisa razvijen je Trello Business Class za menadžment organizacije. Ta podrška upravljanje tvrtkom čini na jednostavniji način. Ova usluga se za razliku od Trello web servisa plaća i 25$ na mjesec ili 200 $ godišnje. Trello Business Class administratorima omogućuje pristup i upravljanje svim pločama (boards) organizacije, uključujući i privatne ploče.

23

http://help.trello.com/customer/portal/articles/990807-submitting-feature-requests-for-trello


13. MOGUĆNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI 13.1. Razvoj u budućnosti Trello ima jaku podlogu za još veću primjernu u budućem poslovanju. To je odličan alat za projektni menadžment. Složene i konfuzne stvari pretvara u jednu složenu cjelinu. Pomoću listova i kartica koje se jednostavno kreiraju prema preferencijama određenih članova izoštrava se način na koji se posao najbolje može obaviti. U suradnji s određenim ljudima, postoji mogućost da te iste pozovete (add) na ploči i da razmjenjujete informacije, mišljenja i komentare. Oni koji steknu članstva mogu sami uređivati i dodavati kartice, a određenim članovima se mogu dodjeliti određeni zadaci tako da se može dobiti kompletan uvid tko što radi. Početkom 2014. Trello će se prebaciti na korisničke račune koji će se trebati plaćati. Izgleda da su ipak napravili vertikalnu aplikaciju. Jedini ljudi koji koriste Trello su prijatelji osnivača, a oni očekuju od Trello tima da ga nastave razvijati, te donositi im nove pogodnosti i svojstva. Kako se sada ne natječu ni s kim, mogu ga početi naplaćivati. Promjene neće napraviti odmah nego nakon par mjeseci, tako da korisnici koji ga ne žele plaćati mogu prebaciti na druge Web servise.

13.2.Dodatne funkcionalnosti Web servis Trello je u stalnom usponu, njegove značajke i funkcionalnosti se pokušavaju staviti na veću razinu. Razvoj ide u jako dobrom smjeru, jer svaki korisnik može ostaviti komentar vezan za prednosti i nedostatke koje servis pruža na tzv. „Devlopment Board“. Navedena ploča prikuplja mišljenja korisnika koja se prosljeđuju na razmatranje kako bi se razmotrile potrebe korisnika. Danas je Trello dostupan svugdje (Android,Iphone, Ipod, Windows 8 Tablet) što povećava mogućnost širenja u odnosu na svoje konkurente. U svom nastanku Trello nije imao kalendar i to je bila jedna od većih negativnih strana, međutim od nedavno Trello se može pohvaliti i tom značajkom, kalendar je dostupan na servisu. Za Trello web servis planirano je uspostavljanje veze sa ostalim društvenim mrežama poput Facebook-a, Twittera, dolazne e-pošte kako bi se međusobna komunikacija korisnika podigla na jednu veću razinu.


Trello se nastavlja razvijati i donositi nove pogodnosti i svojstva svojim korisnicima. Osnivači servisa rade na tome da spoznaju potrebe kako poslovanja (business) tako i individualnih korisnika kako bi se broj članova počeo progresivnije širiti.

14. ZAKLJUČAK

Trello servis omogućava organiziranje članova unutar tima i povećanje kvalitetne komunikacije između njih, naime Trello pokazuje što će se raditi, tko će što raditi, što je u procesu rada i gdje se to nalazi. Cijela aplikacija nalazi se na internetu, nije potrebna nikakva instalacija softvera. Trello pomaže u organizaciji svega i svačega. Pomoću navedenog servisa moguće je organizirati svakodnevni život, posao, zabave kao što su vjenčanja, putovanje, velike projekte u poslovanju, itd. Glavna značajka trello servisa je stjecanje članstva unutar tima, te na taj način olakšava članovima tima praćenje aktivnosti i olakšava komunikaciju među njima, bez slanja više desetaka e-mail poruka i telefonskih poziva. Time je smanjeno širenje dezinformacija među članovima, omogućuje komunikaciju i uvid s različitog mjesta jer se aplikaciji može pristupiti pomoći mobilnih telefona. Cijela aplikacija sastoji se od ploča, listi i kartica. Trello pruža mogućnost pregledavanja komenatara, dopisivanja, priloga, obavijesti i snažne alate za uređivanje profila. Često se obalja nadogradnja servisa, tako da svakodnevno pruža neke nove mogućnosti uređivanja, stoga Trello će s vremenom postati jedan od vodećih servisa u projektnom menadžmentu.


POPIS LITERATURE 1. Trello – www.trello.com (pristupano dana 27.11.2013.) 2. CoffeeScript - http://coffeescript.org/ (pristupano dana 27.11.2013.) 3. FogCreek - http://blog.fogcreek.com/the-trello-tech-stack/ (pristupano dana 29.11.2013.) 4. Trello Blog - http://blog.trello.com/ (pristupano dana 27.11.2013.) 5. Asana - https://asana.com (pristupano dana 28.11.2013.) 6. FollowUpThen - http://www.followupthen.com/ (pristupano dana 01.12.2013.) 7. Project Pier - http://www.projectpier.org/ (pristupano dana 27.11.2013.) 8. Basecam - https://basecamp.com/ (pristupano dana 28.11.2013.) 9. Evernote - http://evernote.com/ (pristupano dana 01.12.2013.) 10. CampFire - https://campfirenow.com/ (pristupano dana 29.11.2013.) 11. http://project-management-software.findthebest.com/compare/122-163/Basecampvs-Trello (pristupano dana 02.11.2013.) 12. http://www.bothsidesofthetable.com/2012/08/14/trello-versus-asana/ (pristupano 03.12.2013.) 13. http://communities.washingtontimes.com/neighborhood/tech-tips-10-minutes-orless/2013/may/22/three-free-organization-tools/ (pristupano dana 02.11.2013.) 14. http://www.joelonsoftware.com/items/2012/01/06.html (pristupano dana 02.12.2013.) 15. http://michd.me/blog/organize-your-life-with-trello/ (pristupano dana 28.11.2013.) 16. Zapier - https://zapier.com/zapbook/trello/ (pristupano dana 27.11.2013.) 17. http://www.getapp.com/compare/task-management-software/trello-vs-basecamp (pristupano dana 28.11.2013.)


18. Washingtontimes - http://communities.washingtontimes.com/neighborhood/techtips-10-minutes-or-less/2013/may/22/three-free-organization-tools/ (pristupano dana 03.12.2013.)

POPIS SLIKA Slika 1. Web servis Trello........................................................................................................................5


Slika 2. Razlog nastajanja Trello-a...........................................................................................................6 Slika 3. Aplikacija dostupna i na mobilnim uređajima i tabletima..........................................................7 Slika 4. Izgled ploče web servisa Trello.................................................................................................10 Slika 5. Dodavanje nove ploče (New Boards)........................................................................................11 Slika 6. Dodavanje novih čanova (Add Members).................................................................................12 Slika 7. Izgled listova.............................................................................................................................13 Slika 8. Mogućnost prikupljanja ideja pomoći listi................................................................................13 Slika 9. Izgled kartice............................................................................................................................14 Slika 10. Poleđina kartice......................................................................................................................15 Slika 11. Pregled kartica prema korisnicima.........................................................................................16 Slika 12. Oznake (labels) na karticama...............................................................................................17 Slika 13. Organizacija listi......................................................................................................................18 Slika 14. Sučelje Microsoft Project........................................................................................................20 Slika 16. OpenProj................................................................................................................................22 Slika 17. Kreiranje profila na Trello-u....................................................................................................23 Slika 18. Prikaz kreiranog profila...........................................................................................................24 Slika 19. Kreirana ploča sa listama i karticama.....................................................................................24 Slika 20. Uređivanje kartica..................................................................................................................25 Slika 22. Naslovna stranica web-a Asana..............................................................................................27 Slika 23. Trello vs. Asana.......................................................................................................................27 Slika 24. Pregled sučelja Asane.............................................................................................................28 Slika 25. Nasovna stranica FollowUpThen-a.........................................................................................29 Slika 26. Trello vs. Basecamp................................................................................................................30 Slika 27. Naslovna stranica Evernote-a.................................................................................................31 Slika 28. Web stranica Camp Fire..........................................................................................................32 Slika 29. Korisničko sučelje Project Pier................................................................................................33 Tablica 1. Swot analiza - Trello..............................................................................................................34 Tablica 2. Pozitivne vs. Negativne strane..............................................................................................35


POPIS TABLICA Tablica 1. Swot analiza - Trello........................................................... Error: Reference source not found Tablica 2. Pozitivne vs. Negativne strane........................................... Error: Reference source not found


ŽIVOTOPIS

European Curriculum vitae Format Osobni podaci Prezime i ime Adresa stanovanja

Jozo Škrobo Dužice bb 88220 Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina

Telefon Mobilni telefon E-mail Datum i mjesto rođenja Državljanstvo Spol

092 122 2370 jozo.skrobo@gmail.com 05.10.1991. Široki Brijeg Bosna i Hercegovina M

Obrazovanje

Datumi (od - do) Stečeno zvanje

2010Sveučilišni prvostupnik ekonomije; studij u trajanju 4. godine, 240 ECTS

Uža specijalizacija / Poslovna ekonomija usmjerenje Obrazovna ustanova

Ekonomski fakultet, Trg J.F.Kennedya 6, 10 000 Zagreb


Datumi (od - do)

2006 - 2010

Stečeno zvanje

Ekonomist

Obrazovna ustanova

Srednja strukovna škola, Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina

Osobne vještine i kompetencije Strani jezici

Razumijevanje Strani jezik

Engleski

Slušanje

Čitanje

B2

B2

Govorna komunikacija Govorna Govorna komunikacija interakcija B1

B1

Pisanje

B2

Socijalne vještine i Smatram se odgovornom i pouzdanom osobom. Otvorenog sam i pozitivnog kompetencije karaktera, spreman za sve vrste novih radnih iskustava i izazova. Organizacijske vještine i Sjajan sam kao timski igrač i stvarno mi je drago biti dio dobrog i uigranog tima. kompetencije Smatram to jednim od glavnih čimbenika uspjeha u poslu i karijeri. Ali također volim samostalnost i neovisnost u poslu. Tehničke vještine i kompetencije Kompjutorske vještine i kompetencije

Odlično poznavanje rada na računalu (MS Office paket)

Ostale vještine i kompetencije Vozačka dozvola

Ostale relevantne informacije

B kategorije Imam veliku volju i želju za kontinuiranim učenjem, razvojem i napredovanjem. Preporuke na upit.


42_Škrobo_Jozo_www.trello.com