Page 1

#27 (99) • LIEPOS 6, 2018

AMERICAN LITHUANIAN WEEKLY NEWSPAPER

SIUNTOS Į Į VISĄ EUROPĄ EUROPĄ EUROPĄ BRANGŪS LIETUVOS ŽMONĖS, PASVEIKINKIME VIENI KITUS IR LIETUVĄ – ŠIANDIEN MŪSŲ VALSTYBĖS DIENA! Ji ateina pas mus vainikuota karaliaus Mindaugo vardu, kad pažvelgtume į save istorijos tėkmėje ir pajaustume ypatingą ryšį su savo Tėvyne. Mums reikia jo, kad visada matytume savo kryptį – Lietuva čia gyvenantiems žmonėms turi būti saugiausia, geriausia valstybė. Tokį orientyrą verta nešiotis ir mintyse, ir širdyje. Būkime atsakingi dėl mūsų šalies ateities, dėl jos likimo ir išlikimo. Būtent tokie – neabejingi, protu ir širdimi drąsūs žmonės išsaugojo Lietuvą per tūkstantį metų šioje žemėje prie Baltijos jūros. Sveikinu Jus visus Liepos 6-osios proga! Visiems linkiu šiandien džiaugtis, švęsti ir mylėti Lietuvą – mūsų valstybę! Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentė


2 | #27 (99) • liepos 6 - liepos 12, 2018

News

Bendruomenė

Giedokime Tautišką giesmę kartu! L

iepos 6 – ąją švenčiame pirmojo suvienytos Lietuvos valstybės valdovo, kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventę – Valstybės dieną. Tai viena svarbesnių istorinių mūsų šalies datų, kuri tapo ypač svarbi mūsų laikų žmonėms. Tęskime labai gražią, unikalią mūsų visų tautiečių tradiciją - tą dieną vienu metu, visame pasaulyje esantys lietuviai, giedokime Lietuvos himną “Tautišką giesmę”. Šias metais, ypatingai švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės 100-metį, visi lietuviai kartu susirinkime vienoje vietoje penktadienį, liepos 6-tą, 12:45 val. po pietų, Lemonte prie Kryžių kalnelio giedoti Lietuvos himną - Tautišką giesmę. Pradėsime giedoti 1:00 val.p.p. (9:00 val. vakare Lietuvos laiku). Vyks tiesioginė transliacija “Tele-tiltas”, su Lietuva ir viso pasaulio lietuviais, kurią organizuoja Lietuvos prezidentė. Tad visas lietuvių bendruomenes kviečiame susijungti ir susirinkti kartu. Nepamirškite tautinės atributikos, vėliavų ir kt. Ir taip pat kviečiame visus vakare į Navy Pier, renkamės 7:45 val. vak., o 8:00 val. vak. visi vienu balsu giedokime Tautišką giesmę. Pastaba: šiais jubiliejiniais metais Marquette park apylinkės bendruomenė vyksta himną giedoti į Lemontą.

TRADICIJOS

Liepos 6-ąją minėdami Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną ne visada susimąstome apie šios šventės reikšmę ir prasmę. Pasak Valdovų rūmų muziejaus direktoriaus pavaduotojos Jolantos Karpavičienės, nors rašytinių šaltinių yra išlikę nedaug, galima susidaryti įspūdį apie Karalių Mindaugą ir jo reikšmę Lietuvos valstybei. „Mūsų valstybingumo pradžios laikotarpis nėra dėkingas tyrinėtojams, nes turime labai nedaug rašytinių šaltinių ir juo labiau jie rašyti ne mūsų pačių, tuo metu neturėjome rašto kultūros. Apie mus rašė Livonijos ordinas, vokiečių ordino kronikos, rusų metraščiai. Tačiau iš tų žinių, iš kontekstinės informacijos, iš vėlesnių laikų duomenų galima daug ką pasakyti apie Lietuvos valstybingumo pradžią ir drąsiai svarstyti apie Mindaugą bei jo reikšmę mūsų valstybei ir mūsų istorinei tapatybei“, – sako J. Karpavičienė. Pasak J. Karpavičienės, kalbant to laikotarpio tarptautinėmis kategorijomis turėti aukščiausio rango valstybingumo simbolį – karalystę būtų buvusi geresnė Lietuvos istorijos alternatyva, tačiau svarbiausias dalykas buvo, kad Mindaugo sukurta valstybė po jo nu-

žudymo nesubyrėjo. Pašnekovės teigimu, Mindaugas įvedė Lietuvą į to meto Europos politinę sistemą. Mindaugas Lietuvos karaliumi buvo vainikuotas 1253 metų liepos 6 dieną. Karūnavimas užbaigė valstybės susikūrimą, Lietuvą pripažino to meto pasaulis. „Šiemet mes įgyvendinsime jau seniai puoselėtą idėją naujai perskaityti J. Marcinkevičiaus „Mindaugą“. „Mindaugas“ vainikuos dienos programą, o visą dieną kviečiame ateiti į muziejų, kuriame bus įvairios pažintinės, įtraukiančios veiklos“, – kviečia J. Karpavičienė. Vakarop daugelyje miestų ir miestelių vyks koncertai, o gyventojai tradiciškai rinksis giedoti valstybės himną. Šiemet Tautiška giesmė bus giedami ne tik centrinėse aikštėse,

bet ir ant šalies piliakalnių. Vilniečiai himną giedoti kviečiami į Kalnų parką, kauniečiai – prie Kauno pilies, kur tradiciškai vyksta tarptautinis festivalis „Operetė Kauno pilyje“, klaipėdiečiai – Kruizinių laivų terminale”. Liepos 6 – ąją švenčiame pirmojo suvienytos Lietuvos valstybės valdovo, kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventę. Ta proga norėtųsi atsigręžti į prieštaringus istorijos vingius ir prisiminti pirmąjį ir vienintelį Lietuvos karalių Mindaugą – asmenybę, pranokusią savo epochą politine strategija, mentalitetu, dvasine jėga… Taigi žiupsnelis kontraversiškų Lietuvos istorijos nuotrupų… Istorikai spėja, kad Lietuvos valstybė jau buvo sukurta ir vieno valdo-

vo sujungta dar prieš pirmąjį Lietuvos karalių Mindaugą. Deja, tik apie jį turima tikslių istorijos duomenų. Istorijos šaltiniuose jis vadinamas Mindaugu Išmintinguoju. Nesunku atspėti, kodėl lietuviai jam suteikė tokį garbingą vardą – jis tuo metu (XIII a. pradžioje) sugebėjo vykdyti tokią lanksčią politiką, kuri niekais pavertė begales Kryžiuočių ordino planų. Labai reikšmingas Mindaugo politikos žingsnis – krikščionių tikėjimo priėmimas 1251 m. kovo 1 d. (data spėjama). Tada Livonijos ordino magistras iškilmingai pakrikštijo Mindaugą su žmona Morta ir dviem sūnumis Rukliu ir Rupeikiu bei daugeliu karių. Valdovui priėmus krikštą, 1251 metai, kai kurių istorikų nuomone, laikytini Lietuvos krikšto pradžia. Taigi Mindaugas yra ne tik valstybės suvienytojas, bet ir krikštytojas. Mokykliniuose vadovėliuose teigiama, kad Lietuvos krikštytoju laikomas didysis kunigaikštis Jogaila, o krikšto data – 1387 metai. Apsikrikštijęs Mindaugas pastatė savo valstybės sostinėje Vilniuje pirmąją Katedrą, kurios liekanų prieš keletą metų surasta dabartinės Vilniaus Arkikatedros požemiuose. Tais laikais tik popiežius suteikdavo valstybių valdovams, jo manymu to vertiems, karaliaus vainiką. Mindaugas sulaukė popiežiaus leidimo vainikuotis Lietuvos karaliumi, ir 1253 metų liepos 6 dieną jis ir kunigaikštienė Morta užsidėjo karūnas. Tai buvo milžiniškas Lietuvos valstybės laimėjimas, nes tuomet popiežius įkūrė tiesiogiai Šventajam Sostui pavaldžią Lietuvos vyskupiją, o pirmasis Lietuvos vyskupas Kristijonas net išrūpino teisę įsteigti aukštąją mokyklą. Taigi dar viduramžiais Lietuvai buvo atsivėrusi galimybė integruotis į krikščioniškąją Europos kultūrą, kartu plėtojantis ir baltiškajai tautos kultūrai. Šias šviesias viltis ir puikias galimybes nutraukė karaliaus Mindaugo ir jo sūnų, sosto įpėdinių, nužudymas 1263 m., kitaip pakreipęs tolesnį Lietuvos valstybės likimą. Mindaugo karūnavimo, kaip Lietuvos valstybės europinio pripažinimo, diena jau buvo minima neprikausomoje Lietuvoje prieš sovietinę okupaciją. Praėjęs penkiasdešimtmetis, kai visa, kas tautiška, kas žadina patriotinius jausmus, jos istorinę atmintį, buvo visokiais būdais persekiojama ir slopinama, Mindaugo karūnavimo prisiminimą išblukino. Atkūrę nepriklausomybę, stengiamės kuo daugiau sužinoti apie senąją mūsų valstybingumo istoriją. Lietuvos Respublikos parlamentas 1990 m. spalio 25 d. įstatymu „Dėl švenčių dienų“ liepos 6 – ąją, Mindaugo karūnavimo dieną, paskelbė Valstybės švente.


News

#27 (99) • liepos 6 - liepos 12, 2018 | 3

PREMIER

CT SCAN NEMOKAMAI

DENTAL

su implantų konsultacija

Kastytis Zymantas, DDS % % % % % % %

Dantys per vieną dieną Protinių dantų traukimas su bendrąja nejautra (sedation) Implantai nuo $1,100 Karūnėlės nuo $699 Įvairios kaulo priauginimo operacijos Lazeriu gydoma paradantozė Botox $9 unit, Restylane

PIGIAU NEBŪNA! TIK $1999 630-355-3339

Nemokamos konsultacijos!

Naujiems pacientams apžiūra, valymas, nuotraukos (kaina neturintiems draudimo)

kalbame lietuviškai

309 W.OGDEN AVE. NAPERVILLE, IL 60563

WWW.DRKAZ.COM

Beyond imagination Beyondyo yourr imagination

• Virtuvinių-valgomųjų komplektų, vonių, miegamųjų, ofiso, baro, poilsio kambarių baldų dizainas ir jų gamyba. (Taip pat gaminame duris, stalus ir kt.) • Neribotas aukščiausios kokybės medžiagų pasirinkimas iš viso pasaulio.

www.unimodewoodworking.com

Arunas Zabielskas Principal + Senior Designer

866-287-8666

az@unimodewoodworking.com


4 | #27 (99) • liepos 6 - liepos 12, 2018

News

Bendruomenė

Tėvo bei Gedulo ir Vilties Diena Š

iemet amerikietiškoji Tėvo Diena sutapo su visiems lietuviams labai svarbia Gedulo ir Vilties diena. Švęsdami Tėvo Dieną meldėmės už gyvus ir mirusiuosius tėvus. Taip pat ypatingai prisiminėme senelius ir prosenelius, kurie per prievartą buvo ištremti iš Lietuvos, ten vargo ir kentėjo. Jų didelė dalis negrįžo iš tremties, kalėjimų, ir liko amžinai ilsėtis svetimoje žemėje. Šių metų birželio 17-ąją, prisimenant Gedulo ir Vilties dieną - birželio 14-tąją, LB Marquette Park valdyba pakvietė visus į minėjimą, prasidėjusį Šv. Mišiomis. Išeivijos Šaulių eisena, nešina vėliavomis ir gėlių vainiku tremtiniams atminti, iškilmingai įžygiavo į Marquette Parko bažnyčią. Padėjus vainiką, buvo uždegtos žvakutės mirusiems atminti. Šv. Mišių pabaigoje klebonas Jaunius Kelpšas susirinkusiuosius pakvietė tylos minute pagerbti mirusius kalinius ir tremtinius. Po maldų minėjimą atidarė ir pravedė LB Marquette Parko apylinkės pirmininkė Auksuolė

Marčiulevičienė. Čikagos generalinis konsulas Mantvydas Bekešius visus, gausiai susirinkusius pasveikino su Tėvo Diena bei visiems priminė, kad šių dienų laisvei, didžiąja dalimi turime būti dėkingi niekad iš tremties negrįžusiems... Mišios baigėsi Kauno Technologijos Universiteto profesoriaus Humanitarinių Mokslų daktaro Dariaus Kučinsko atliekamomis savo kūrybos kompozicijomis. Po šv. mišių ir pagrindinės minėjimo dalies iš bažnyčios renginys persikėlė į parapijos salę, papuoštą Lietuvos arkivyskupo, palaimintojo Teofilijaus Matulionio stendais. Melsdamiesi dar kartą paprašėme stiprybės ir palaimos iš šio Lietuvos kankinio. Tarp pasisakiusiųjų buvo klebonas Jaunius Kelpšas, Generalinis Konsulas Čikagoje Montvydas Bekešius, LB Marquette Parko apylinkės sekretorė Regina Butkus, kuri iš savo asmeninių archyvų perskaitė tėvo atsisveikinimo laišką iš tremties. Žodį tarė pianistas D. Kučinskas, Jonas Platakis bei Ernestas

Lukoševičius. Renginio pabaigoje visų laukė kugelis, “skruzdėlynas” ir kavutė. Lietuvos istorijai netrūksta datų bei renginių joms paminėti; vienam mitingui pasibaigus - jau ruošiamės kitam. Taigi, liepos 6 d., penktadienį, viso pasaulio lietuviai giedos Tautišką Giesmę, minės Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną. Visi norintys dalyvauti Tautinės Giesmės giedojime kviečiami rinktis 1 valandą po pietų Lemonte prie bažnyčios. Būtų gražu, kad atėjusieji nepamirštų lietuvių tautinės atributikos ir vėliavų. Liepos 15 dieną, sekmadienį, minėsime Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą 85- ąsias metines, kurias ruošia Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjunga, LB Marquette Parko apylinkės valdyba, Lietuvos Šaulių organizacija išeivijoje, bei Dariaus ir Girėno komitetas. Minėjimą, kaip visada, pradėsime 11 val. ryto šventomis mišiomis Marquette Parko bažnyčioje, po to iškilminga procesija vyksime prie Dariaus ir Girėno paminklo, kur

Pensijų sistemos pokyčių įstatymai L

iepos 4 dieną Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė 26 įstatymų pataisas, susijusias su pokyčiais pensijų ir mokesčių sistemoje. Prezidentės teigimu, dėl priimtų pataisų atsiranda galimybė didinti „Sodros“ pensijas ne tik tiems žmonėms, kurių pensijos šiuo metu yra mažiausios, bet ir visiems dabartiniams pensininkams.

Dirbantiesiems sukuriama paskata sukaupti didesnę senatvės pensiją. Jiems suteikiama galimybė kaupti papildomai – daugiau, nei įstatyme numatytas minimumas, ir pasinaudoti mokesčių lengvatomis. Jos numatytos ir darbdaviams, jeigu jie prisidės prie savo darbuotojų kaupiamų pensijų. Pensijų fondų dalyvių keliama teisėtų lūkesčių problema sprendžiama

paliekant valstybės biudžeto dotaciją, kaip valstybės paskatinimą dalyvauti kaupime, įtvirtinant mokesčių len-

padėsime gėles jiems pagerbti. Įvykių prisiminimas, meninė programa ir vaišės bus parapijos salėje. Tad nuoširdžiai laukiame visų atvykstant ir minint svarbias Lietuvai dienas. Dainora Baliutavičienė, LB Marquette Park Apylinkės valdybos narė

gvatas kaupiantiesiems daugiau, mažinant apmokestinimo naštą darbo jėgai. Prezidentė pabrėžė, kad Vyriausybė turi tinkamai pasirengti sprendimų įgyvendinimui ir suprantamai žmonėms išaiškinti naujovių turinį, kad visi galėtų įvertinti savanoriško pasirinkimo galimybes. Be to, pasak šalies vadovės, būtina, kad pensijų sistema taptų tvari, ilgalaikė ir užtikrinanti visuomenės pasitikėjimą valstybe. Priimti pensijų įstatymai įsigalios nuo 2019 m. sausio 1 dienos. Prezidentės spaudos tarnyba


News

#27 (99) • liepos 6 - liepos 12, 2018 | 5


6 | #27 (99) • liepos 6 - liepos 12, 2018

News

LIETUVA

Lietuvos nedarbo lygis – tarp 10-ies didžiausių ES G

egužės mėnesį Lietuvos nedarbo lygis, palyginti su tuo pačiu metu pernai, šiek tiek mažėjo, bet išliko prie didesnių Europos Sąjungoje. Nedarbo lygis gegužę Lietuvoje sudarė 6,8%, o prieš metus jis siekė 7,1%. Tai šiek tiek mažiau už ES vidurkį, kuris gegužę sudarė 7% ir buvo žemiausias per 9,5 metų, skelbia Eurostatas. Lietuvos nedarbo lygis, kartu su Slovakijos, yra 10-tas didžiausias tarp 28-ių ES šalių. 15-os šalių nedarbo lygis yra mažesnis už 5%. Didžiausia nedarbo problema ir toliau pasižymi Graikija. Čia darbo neranda apie penktadalis darbo jėgos. Ispanijoje nedarbo lygis siekia 15,8%.

Nedarbo lygis per metus sumažėjo visose šalyse. Labiausiai jis krito Kipre – nuo 11,4 iki 8,4%. Jaunimo (iki 25 metų) nedarbo ly-

gis Lietuvoje gegužę siekę 12,2% - 1,1 proc. punktu mažiau nei prieš metus. Visoje ES jaunimo nedarbo lygis sudarė 15,1%

Iš šeimų paimamų vaikų gali daugėti P

rasidėjus vaiko teisių apsaugos reformai, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos laikinasis vadovas Janas Maciejevskis sako, kad iš šeimų paimamų vaikų gali daugėti, bet prioritetas – kad jie augtų biologinėje šeimoje. „Gali būti (padaugėjimas – BNS), bet tai tiktai rodo, kad ankstesnė sistema toje vietoje neveikė, jeigu vaikus reikėjo imti, o jie nebuvo imami. Realiai mes nesugalvojome kažkokių naujų kriterijų, kada reikia paimti vaiką“, – pirmadienį žurnalistams sakė J. Maciejevskis. Anot jo, iki šiol per metus laikinoji globa buvo nustatoma apie 2 tūkst. vaikų. „Vertiname, kad dabar gali

šoktelėti tas skaičius, bet tikimės, kad tai nebus kažkoks žymus šuolis, nes iš tiesų tikslas yra – kad vaikas liktų šeimoje, kad vaikas gyventų šeimoje su tėvais, nes tai labiausiai atitinka jo interesus. Vaiko paėmimas yra kraštutinė priemonė, kai kitu būdu negalime padėti“, – aiškino tarnybos vadovas. Jis žadėjo, kad nuo šiol valstybė ir savivaldybės teiks didesnę pagalbą vaiką norinčiai susigrąžinti šeimai. „Pagrindinis tos pagalbos aspektas yra būtent tas, kad šeima turi dėti pastangas, turi norėti pakeisti savo elgesį, kad vaikas grįžtų į šeimą. Tiktai kitas vėlgi aspektas – kad dabar turėtų būti ta pagalba intensyvesnė ir

tėvams turėtų būti platesnis spektras paslaugų siūlomas“, – teigė J. Maciejevskis. Jo teigimu, iki nuo liepos išsiplėtęs vaiko teisių apsaugos aparatas dar nėra visiškai užpildytas, bet jau dabar yra daugiau nei prieš pertvarką. Jo aiškinimu, šiuo metu tarnyboje iš 516 etatų užimta apie 440, o iki pertvarkos etatų buvo tik apie 370. Tarnybos užpildymą specialistais kaip vieną iš didžiausių iššūkių pirmadienį spaudos konferencijoje įvardijo socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis. „Visos teisės ir instrumentinės priemonės sukurtos, dabar

Parengė: Greta Jankaitytė, VZ.lt informacija

reikia, kad susiformuotų maksimaliai ekspertiška komanda, kuri visą tai įgyvendintų ir susistyguotų visi veikėjai, kurie veikia sistemoje“, – spaudos konferencijoje sakė ministras. L. Kukuraitis pažymėjo, kad savivaldybės šiuo metu siūlo skirtingai išvystytas socialines paslaugas šeimoms, kai kur jų vis dar trūksta. „Paslaugų sritis, pagalbos šeimoms sritis, mano galva, buvo viena labiausiai apleistų ir dėl to būdavo daugeliu atveju paliktos šeimos su tam tikromis tarnybomis ir tiek, be tų tarpinių rimtų pagalbos šeimai paslaugų. Tiktai pastaruosius keletą metų pradėta per kompleksines paslaugas šeimai jau veikti teritoriškai, bet ir tai struktūrinių lėšų pagalba, tai yra daugiau tokie pilotiniai, modeliniai projektai ir būtent ant jų mes kuriame paslaugų šeimai paketą“, – aiškino ministras. Parengta: BNS, Lrytas.lt informacija

Lietuva ketina prisidėti prie naujos ES gynybos grupės L

ietuvos pareigūnai žada svarstyti galimybę prisijungti prie Prancūzijos iniciatyva kuriamos naujos Europos gynybos grupės, kuri galėtų vykdyti karines intervencijas už Europos Sąjungos (ES) ribų. „Mes sveikiname Prancūzijos ir aštuonių prie jos prisijungusių šalių iniciatyvą stiprinti karinius pajėgumus

Europoje. Atidžiai seksime šios iniciatyvos įgyvendinimo eigą ir vertinsime Lietuvos kariuomenės galimybes dalyvauti jos įgyvendinime“, – BNS sakė Krašto apsaugos ministerijos gynybos politikos direktorius Robertas Šapronas. Prie vadinamosios Europos intervencinės iniciatyvos (European Intervention Iniative, EII) praeitą savaitę prisijungė devynios Europos

Sąjungos (ES) šalys, pasirašiusios ketinimų deklaraciją. Anot iniciatorių, nauja grupė galėtų spręsti humanitarines krizes, vykdyti evakuacijos operacijas ir įprastus kariuomenės uždavinius. Iš Baltijos šalių prie iniciatyvos kol kas prisijungė vienintelė Estija. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas tikisi, kad ši grupė bus daug veiksmingesnė negu

2007 metais suplanuotos keturios ES „kovinės grupės“, taip ir nevirtusios tikrove dėl politinių nesutarimų. Kritikai mano, kad šis projektas gali dubliuoti NATO vaidmenį. Parengė: Vaidotas Beniušis, 15min.lt informacija


News

#27 (99) • liepos 6 - liepos 12, 2018 | 7

nAudingA

„Gilvydis Vein Clinic“: Venų varikozės vargai ir išgijimo džiaugsmai V

enų varikozė arba lėtinis venų nepakankamumas, paprastai tariant, vadinamas tiesiog išsiplėtusiomis venomis. Pagrindinė šios ligos vystymosi priežastis yra sutrikusi kraujotaka. Dėl venų vožtuvų nesandarumo, kuomet kraujas ima tekėti atbuline eiga ir jam besikaupiant išsiplečia paviršinės kojų venos. Du trečdalius paros laiko žmogui praleidžiant vertikalioje pozicijoje, sumažėjus fiziniam aktyvumui šie vožtuvėliai nusilpsta. Yra daug venų varikozės vargų kilmės priežasčių, tai gali lemti paveldimumas, nėštumas, lytis (moterų susirgimai dažnesni nei vyrų), kojų traumos, viršsvoris. Yra galybė simptomų, identifikuojančių šią ligą: • Kojų patinimai; • Kojų egzema; • Kojų skausmai; • Blauzdų patinimas; • Odos suplonėjimas; • Išsiplėtusios kojų venos; • Išryškėjęs kojų venų tinklas; • Kojų nuovargis; • Kojų sunkumas; • Niežėjimas; • Deginimas; • Kojų sunkumas. Ligos pastebėjimas ankstyvoje fazėje yra itin svarbus, tuomet galima efektyviai užkirsti kelią ligos plėtojimuisi. Venų varikozė reikalauja kantraus ir nuosaikaus gydymo. Tinkamiausiam gydymui parinkti atliekami individualūs tyrimai ir būklės diagnostika. Geriausiai su šia liga kovoja tokios gydymo terapijos kaip endoveninės lazerio abliacija (EVLA) bei skleroterapija. Geriausias gydymo metodas parenkamas po diagnostikos, peržvelgiant kiekvieno paciento asmeninius parametrus. Abi šios procedūros yra atliekamos su lazeriu, nenaudojant jokių invazinių chirurgi-

nių procedūrų, kūnas nėra pjaustomas. „Gilvydis Vein Clinic“ šias procedūras atlieka itin profesionaliai, turi daugybę savo klientų rekomendacijų, kurias galima paskaityti tinklalapyje kartu su faktinėmis nuotraukomis prieš ir po gydymo. Minėtos procedūros endoveninės lazerio abliacija (EVLA) bei skleroterapija yra naujausių technologijų, minimalios invazijos gydymas, kuris užtikrina maksimaliai greitą atsistatymą po procedūrų kurso. Pacientai dažnai domisi, kokia tikimybė, jog liga atsinaujins, dabar ligos atsinaujinimas pasireiškia tik 1-2 procentams pacientų ir tas atsinaujinimas nebūna pavojingas sveikatai, o tik estetinio pobūdžio. Liga statistikai atsinaujina 1 ar 2 žmonėms iš 100, taigi tikimybė yra itin maža, kadangi „Gilvydis Vein Clinic“ naudojamos naujausios ir pažangiausios technologijos, parenkamas labiausiai problematiką atitinkantis gydymas. Dr. Rimas Gilvydis atstovauja „American Board of Venous & Lymphatic Medicine“ draugijai, vadovauja „Northern Illinois Vein Clinic“ bei „Gilvydis Vein Clinic“ klinikoms, turi ilgametę patirtį venų ligų gydyme, radiologijoje ir neurologijoje. Kartu su patyrusia ir kruopščiai atrinkta komanda atlieka aukščiausios kokybės procedūras su naujausių technologijų įrengimais. Dažnai pacientai nerimauja, jog gydymas yra brangus ir delsia apsilankyti pas specialistus. „Gilvydis Vein Clinic“ kiekvieną mėnesį numatoma data, kuomet organizuojami nemokami sveikatos patikrinimai. Tuo metu galima jums paskirtu laiku atvykti konsultacijai su čia dirbančiais venų ligų specialistais. „Gilvydis Vein Clinic“ kaupia patirtį nuo 2001 metų ir pagelbėjo daugybei žmonių užkirsti kelią ligos plitimui ir džiaugtis visišku jos išgydymu. Dažniausiai procedūrų išlaidos yra dengiamos draudimo bendrovių, todėl procedūros gali būti visiškai nemokamos. Visa jums rūpima informacija bus suteikiama žemiau nurodytu telefonu arba atvykus į kliniką. Registracija jūsų patogumui galima internetu arba telefonu.

„gIlvyDIS veIn ClInIC“ genevA: 2631 WIllIAmSbuRg Ave., SuITe 202, genevA, Il 60134 SyCAmORe: 2127 mIDlAnDS CT., SuITe 102, SyCAmORe, Il 60178 Tel. nR. 815-844-8607 WWW.gIlvyDISveIn.COm

Ženk KOJA KOJON Į GYVENIMĄ! NELEISK SKAUDANČIOMS KOJOMS UŽKIRSTI KELIĄ MĖGAUTIS GYVENIMU!

Jūsų kojos veda ten, kur jums reikia, tačiau išsiplėtusios venos viską apsunkina. Daktaras Rimas Gilvydis ir jo komanda siūlo inovatyvų venų gydymo metodą, kuris leis atsistoti ant kojų akimirksniu. Su geriausiais rezultatais regione, gydant net sudėtingiausius venų atvejus, mūsų pacientai žengia koja kojon į gyvenimą!

SUSISIEKITE TEL. 815-981-4742 dėl nemokamos apžiūros ir įvertinimo (priimama dauguma draudimo planų).

Dr. Rimas Gilvydis Kalbame lietuviškai

Prieš

Po

Geneva location | 2631 Williamsburg Ave. Suite 202

www.GilvydisVein.com


8 | #27 (99) • liepos 6 - liepos 12, 2018

News

PASAULIS

Trumpo ir Saudo Arabijos karaliaus sandoris N

afta pirmadienį pinga rinkai vertinant pranešimus apie JAV prezidento Donaldo Trumpo savaitgalį su Saudo Arabija esą sudarytą susitarimą dėl naftos gavybos padidinimo. Pirmadienį 16.33 val. Lietuvos laiku „Brent“ nafta buvo atpigusi 0,86%, iki 78,55 USD, o WTI – 0,19%, iki 74,01 USD. „Ką tik kalbėjau telefonu su Saudo Arabijos karaliumi Salmanu ir paaiškinau jam, kad dėl sutrikimų ir kitų aplinkybių mažėja naftos tiekimas iš Irano ir Venesuelos, todėl aš prašau Saudo Arabijos padidinti naftos gavybą maždaug 2 mln. barelių per dieną. Tiesiog tam, kad būtų atsvertas tas netekimas. Dabar kainos (naftos produktų – VŽ) yra tiesiog per didelės! Jis sutiko!”, – toks įrašas šeštadienį atsirado p. Trumpo socialinio tinklo „Twitter“ paskyroje.

Saudo Arabijos valdžios atstovai patvirtino, kad p. Trumpo ir karaliaus Salmano bin Abdulazizo Al Saudo pokalbis iš tiesų vyko, tačiau nieko neužsiminė apie tai, kad buvo susitarimų dėl konkretaus gavybos lygio padidinimo. CNBC kalbinti analitikai sako, kad p. Trumpo pareiškimas dėl susitarimo su Saudo Arabija tėra politinis triukšmas, nes esą neįmanoma naftos gavybos lygio padidinimo pasaulyje užsiprašyti taip pat, kaip kavos kavinėje. Naftą eksportuojančių šalių organizacijos (OPEC) narės ir jų partnerės vos prieš dvi savaites vykusiame susitikime susitarė padidinti naftos gavybą. Buvo skelbiama, kad Saudo Arabijos, Rusijos ir kitų šalių sutarimu gavyba bus padidinta maždaug 1 mln. barelių per dieną.

Saudo Arabija ne kartą yra pasisakiusi už politiką, kad reikia pumpuoti tiek naftos, kiek pasauliui reikia, kad tik būtų išlaikyta užimama rinkos dalis ir pasaulis nepersiorientuotų prie alternatyvių energijos šaltinių ar alternatyvių naftos tiekėjų. Trumpas prašė ir anksčiau Gandų, kad JAV prezidento Trumpo administracija kreipėsi į Saudo Arabiją ir kitas OPEC šalis prašydama padidinti naftos išgavimą, nes esą dabartinės naftos produktų kainos JAV vartotojams jau yra per didelės, buvo ir anks-

JAV paragino Jungtinę Karalystę didinti išlaidas gynybai J

AV gynybos sekretorius Jamesas Mattisas parašė laišką britų kolegai Gavinui Williamsonui, kuriame ragina Jungtinę Karalystę didinti išlaidas gynybai, pranešė laikraštis „The Sun“. Laiške, kurio tekstą gavo laikraštis, sakoma, kad Jungtinės Karalystės, kaip vienos pirmaujančių pasaulio galių, statusas tiesiogiai priklauso nuo „Didžiosios Britanijos ginkluotųjų pajėgų galimybių“. „Man kelia nerimą, kad jūsų galimybei užtikrinti „karinį pagrindą“, kuris taip pat svarbus siekiant diplomatinių pasiekimų, iškilęs žlugimo pavojus, tokiu metu, kai mes drauge susiduriame su sparčiai besikeičiančiu pasauliu“, – rašė J.Mattisas. Jis laiške užsimena, jog Vašing-

tonas norėtų, kad Britanija gynybai skirtų daugiau kaip NATO narėms nustatytus minimalius 2 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). „Tokiai stipriai valstybei kaip Jungtinė Karalystė, turinčiai interesų ir įsipareigojimų visame pasaulyje, reikia aukštesnio išlaidų gynybai lygio nei tie, kurių tikimės iš sąjungi-

ninkių, turinčių tik regioninių interesų“, – pažymėjo J.Mattisas. Kitos sąjungininkės seka šiuo pavyzdžiu“, – rašė J.Mattisas. Jis taip pat pažymėjo, jog tai, kad „Britanija liktų ypatingu JAV partneriu, atitinka abiejų šalių interesus“. „Ne man nurodinėti jums, kaip skirstyti jūsų vidaus išlaidų prioritetus, bet aš tikiuosi, kad Didžioji Britanija greitai galės pasidalyti su mumis tiksliu, visiškai užtikrintu finansavimu ir perspektyviu gynybos planu, kuris sudarys sąlygas man planuoti mūsų su jumis būsimus įsipareigojimus iš jėgos ir užtikrintumo pozicijų“, – pridūrė J.Mattisas. JAV gynybos sekretoriaus laiškas buvo išsiųstas birželio 12-ąją, trys dienos po Londone įvykusių jo

Inuitų medžioklės teritorijos UNESCO sąraše A

rktyje esančioms inuitų medžioklės teritorijoms šeštadienį buvo suteiktas UNESCO pasaulio paveldo statusas, per posėdį Bahreino sostinėje Menamoje paskelbė ši Jungtinių Tautų agentūra. Didžiausiame ledynų nedengiamame Grenlandijos regione esanti Asivisuit-Nipisato teritorija yra „kultūrinis kraštovaizdis, kur sausumos ir jūrų gyvūnus medžioja jo kūrėjai, vyksta sezoninė migracija ir yra turtingo, gerai išsaugoto materialiojo ir nematerialiojo kultūros paveldo, susijusio su klimatu, navigacija ir medicina“, rašoma UNESCO svetainėje.

Joje priduriama, kad vietovėje „yra 4 200 metų žmonijos istorijos liekanų“. Anot Danijos istorinių paminklų biuro, teritorija apima daugiau kaip 4 tūkst. kvadratinių kilometrų fiordų, ežerų, kaimo vietovių ir ledo kepurių. Tai jau trečias Grenlandijos objektas, įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Gausiais gamtos ištekliais pasižyminti Grenlandija 1979-aisias įgijo autonomiją nuo Danijos, o 2009-aisiais – savivaldą, nors Kopenhaga vis dar kontroliuoja jos užsienio ir gynybos politiką. 85 proc. Grenlandijos teritorijos dengia ledas. Tai jau trečias Grenlandijos objektas,

čiau. Visgi pati OPEC vėliau paneigė, kad tokių prašymų būta. Didžiausiu gavybos didinimo idėjos priešininku OPEC kartelyje laikomas Iranas, jo poziciją palaiko ir Irakas, Alžyras, Venesuela. Apie tai, kokios vidinės kovos verda kartelyje. JAV prezidentas, dar gegužę paskelbė, kad JAV pasitraukia iš 2015-aisiais sudaryto susitarimo dėl Irano branduolinio nusiginklavimo mainais už dalies sankcijų panaikinimą. Pasak p. Trumpo, gėdingas susitarimas, kuris neva turėjo apsaugoti JAV ir kitas šalies sąjungininkes nuo Irano, iš tiesų veikia priešingai, nes Iranas tęsia atominio ginklavimosi programą. JAV pareikalavo pasaulio šalių jau iki lapkričio 4 d. visiškai sustabdyti naftos importą iš Irano arba joms teks susidurti su atnaujintomis Amerikos ekonominėmis sankcijomis. Savo ruožtu Venesuela išgyvena vieną giliausių istorijoje finansinių krizių. Parengė: Paulius Čiulada, VZ.lt informacija

derybų su G.Williamsonu. JAV prezidentas Donaldas Trumpas Britanijos atsakymo į prašymą padidinti išlaidas laukia prieš atvykdamas kitą savaitę į Europą dalyvauti NATO viršūnių susitikime, pažymėjo minėtas britų bulvarinis laikraštis. Straipsnyje pažymima, kad dėl laiško paskelbimo nepatogioje padėtyje atsiduria britų ministrė pirmininkė Theresa May, kuri esą yra stumiama į „naują politinę krizę“. Laikraštis priminė, kad Britanijos gynybos sekretorius, generolai ir parlamento nariai prašė Th.May didinti šalies gynybos biudžetą, bet ji ir finansų ministras Philipas Hammondas tokius prašymus ryžtingai atmesdavo. Kovo mėnesį paskelbtoje metinėje NATO ataskaitoje sakoma, kad Jungtinė Karalystė 2017 metais gynybai skyrė 2,12 proc. BVP. „The Sun“ rašė, kad aukšto rango vadai dabar nori gynybos biudžeto padidinimo iki 2,5 proc. BVP. Parengė: BNS, 15min.lt informacija

įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Gausiais gamtos ištekliais pasižyminti Grenlandija 1979-aisias įgijo autonomiją nuo Danijos, o 2009-aisiais – savivaldą, nors Kopenhaga vis dar kontroliuoja jos užsienio ir gynybos politiką. 85 proc. Grenlandijos teritorijos dengia ledas. UNESCO pasaulio paveldo komitetas, posėdžiaujantis Menamoje nuo birželio 24-osios, šeštadienį taip pat įtraukė į sąrašą aštuonis ikiislamiško laikotarpio objektus Irane, septynias senovines budistų šventyklas Korėjos pusiasalio kalnuose, keletą senų krikščioniškų vietovių Japonijoje, du senovinius objektus Vokietijoje ir Indijos Mumbajaus miesto Viktorijos laikų gotikinę architektūrą bei art deco stiliaus pastatus, kurių, kaip manoma, daugiau yra tik Majamyje. Parengė: BNS, 15min.lt informacija


News

#27 (99) • liepos 6 - liepos 12, 2018 | 9

INSURANCE AND FINANCIAL DRAUDIMAI IR FINANSINĖS PASLAUGOS

VILKIKŲ DRAUDIMAI VERSLO DRAUDIMAI

Vilma

Virginija

708-433-7777 midamerica lenders & co Office: 773-775-6808 Fax: 773-775-6806 5151 N.Harlem Ave. Suite 307 Chicago, IL 60656

• Pirkimas • Perfinansavimas • Cash out Programos • Conventional • fha (3.5 % down)

7667 W. 95th St., #207 Hickory Hills, IL 60457 Fax: 708-851-4777

NOTARINĖS PASLAUGOS NEMOKAMAI

Darius auDickas 312.953.0170 darius@goodadvisors.us

Paskolos NekilNojamam TurTui


10 | #27 (99) • liepos 6 - liepos 12, 2018

News

KITU KAMPU

Nosies operacijos – nuo senų iki šių laikų P

lastinės chirurgijos istorijoje rinoplastika užima ypatingą vietą. Ši operacija atkuria ir padailina nosies formą. Tai viena dažniausiai atliekamų operacijų tarp jaunų, iki 30 metų žmonių. Visi nori turėti trumpas, tiesias nosis be kuprelės. Norėdami pasikeisti dažnas ryžtasi šiai grožio aukai. Indijoje daugiau negu tūkstantį metų prieš Kristų buvo aprašomos primityvios nosies atkūrimo operacijos. Tais laikais vagis bausdavo nupjaudami nosis, todėl atsirado nosies atkūrimo operacijų paklausa. Niekas nenorėjo gyventi su akivaizdžia vagies žyme ant veido! Europoje Indijos metodas išpopuliarėjo tik prasidėjus XVIII amžiui, kai du britų gydytojai viename iš mokslinių ir žurnalistinių tyrimų žurnale išspausdino straipsnį, kuriame aprašė nosies rekonstrukcijos operacijos eigą. Tačiau net I amžiuje senovės Romos gydytojas Aulus Cornelius Celsus taip pat aprašė nosies rekonstrukcijos

metodą, atitinkantį Indijos. Tačiau tik dar po šimto metų gydytojas Paolus iš Aeginos salos sugalvojo metodą, kaip greičiau atsigauti po nosies operacijos. Pacientui būdavo uždedamas kario šalmas, skirtas apsaugoti veidą nuo sužeidimų, kai aštriu kardu nukertama nosis. Tačiau operacija ne visada būdavo sėkminga. Tuomet prireikdavo pakartotinių, rekonstrukcinių operacijų. Be sužalojimų taip pat grėsė užsikrėsti sifiliu, kuris anuomet buvo smarkiai paplitęs Viduramžių miestuose. Medicinai pažengus į priekį, gydytojai, rekonstruodami nosį, persodindavo nosies kremzles ir kaulus. XVI amžiuje persodindavo odą iš pečių. Tačiau šie metodai beveik visada būdavo nesėkmingi. Štai kaip XVI amžiuje aprašoma nosies plastinė operacija: pirmiausiai jie duodavo pacientams vidurius paleidžiančių vaistų. Tada su žnyplėmis sugriebdavo kairės rankos odą tarp peties ir alkūnės ir skalpeliu prarėž-

davo odą. Po oda jie įkišdavo gabalėlį vilnos arba lino ir tepdavo vaistais, kol oda sustorėdavo. Kai oda būdavo tinkama, nupjaudavo nosį taip, kad tilptų į naują odos klostę. Jie įpjaudavo odą rankoje ir iš vieno krašto tvirtai prisiūdavo nosį, kad ji negalėtų pajudėti tol, kol suaugs oda. Nepaisant to, ši operacija buvo labai populiari. Gydytojai keliaudavo po visą Europą ir dailindavo kilmingųjų nosis. Tačiau tais laikais faktas, kad žmogui atlikta nosies korekcijos operacija, būdavo kruopščiai slepiamas. Tai žinodavo tik patys artimiausi šeimos žmonės. Italų gydytojas Gaspare Tagliacozzi Bolonijoje atsidarė slaptą kliniką, apžiūrėdavo pacientus, kuriems rinoplastiką atliko gydytojai iš Europos, klausinėdavo studentus ir žymius chirurgus, kad susistemintų žinias ir patirtį. Vėliau išleido pirmąją knygą apie rinoplastiką Europoje, kurioje aprašė

Daug triukšmo dėl kiaulienos A

pie kiaulienos vartojimą yra daug mitų. Nemažai pasaulio religijų ją draudžia vartoti, teigdami, kad tokia mėsa yra nešvari. Kitos – tokiems teiginiams prieštarauja. Tiesa yra ta, kad kiauliena iš tiesų nereikėtų piktnaudžiauti, nes joje randami dideli augimo hormonų kiekiai. Ilgą laiką vartojant šios mėsos gaminių gali prasidėti uždegimas, miokardo infarktas, gresia augimo sutrikimai, diabetas, nutukimas, net piktybiniai augliai. Rinkdamiesi maistą žydai vadovaujasi kašruto (košeriškumo) įstatymais, kurie maistą skirsto į dvi grupes. Taigi maistas gali būti arba košerinis (tinkamas vartoti) arba iš viso draudžiamas. Kašrutas apima platų maisto produkto asortimentą, kuris gali būti įvairiai interpretuojamas, tačiau apie mėsą čia kalbama labai aiškiai ir tiesiai. Islamo teisė turi panašių mitybos apribojimų kaip ir judaizmas. Musulmonai maistą skirsto į „Halal“ – tai, kas leidžiama ir „Haram“ – tai, kad draudžiama vartoti. Kiauliena draudžiama dėl panašių priežasčių kaip ir judaizme. Koranas numato atleidi-

mą tiems musulmonams, kurie kilus nenumatytiems, blogiausiems atvejams, valgė kiaulienos. Kai kuriose kitose religijose kiauliena taip pat draudžiama. Remiantis Senuoju testamentu Jamaikoje susikūrė rastafarizmo religinis judėjimas, kuris turi griežtus mitybos apribojimus. Tikintieji gali vartoti tik tokį maistą, kuris priklauso „Aital“ grupei. Daugelis šios religijos išpažinėjo apskritai atsisako bet kokios mėsos, bet kiauliena kelia ypač didelį pasišlykštėjimą. Škotų folkloro tyrėjas ir žurna-

listas Donaldas MacKenzie (1873 – 1936) aprašė, kad Škotijos aukštumose taip pat gyvavo kiaulienos draudimas. Šis įsitikinimas išblėso XIX amžiuje, tačiau, kodėl jis apskritai atsirado iki šiol nėra tiksliai žinoma. Kodėl tokios aistros visame pasaulyje verda dėl kiaulienos? Kiaulės yra paplitusios didžiojoje pasaulio dalyje. Jų mėsa maistui vartojama Europoje ir Kinijoje, kur laikoma sveika. Manoma, kad žydų draudimas valgyti kiaulieną atsirado dėl sveikatos priežasčių. Viduramžių žydų mokslininkas Maimonidas manė, kad kiauliena yra švari mėsa, bet patys gyvuliai – ne, todėl juos laikyti namuose nepatartina. Pradėjus vartoti kiaulienos gaminius, išimti juos iš valgiaraščio būna labai sunku. Net, jei dėlto kyla pavojus sveikatai ir gydytojai rekomenduoja šios mėsos atsisakyti. Priklausomybė nuo kiaulienos, kai kurių mokslininkų nuomone, prilygsta priklausomybei nuo tabako ar alkoholio. Kiaulienoje yra daug histaminų, todėl kai kuriems žmonėms ji gali

metodus, technikas ir chirurginius instrumentus. 1816 metais vokiečių chirurgas C. Graefe patobulino rinoplastikos metodą ir taip pat išleido knygą, kurioje kritikavo indų metodą, nes po operacijos likdavo didžiuliai randai, kurie darkydavo veidą. Knygoje aprašoma svarba, ne tik atkurti kvėpavimo funkciją, bet ir sukurti estetišką vaizdą. XX amžiaus viduryje rinoplastika tapo atskira plastikos chirurgijos šaka. Ji pataisydavo nosies išorę, atkurdavo kvėpavimo funkciją ir pašalindavo estetinius defektus. Nuo tada rinoplastika patobulėdavo kiekvienais metais: pašalindavo net ir nedidelę kuprelę, koreguodavo nosies pertvarą, sumažindavo nosies galiuką, prailgindavo nosį ir t. t. Šiandien pageidautina, kad nosies chirurgas gebėtų parinkti ir suformuoti tokią nosį, kuri idealiai atitiktų žmogaus veido proporcijas. Norint pagražinti nosytę, reikia atkreipti dėmesį į klinikos reputaciją ir joje dirbančių chirurgų, anesteziologų ir kitų darbuotojų profesionalumą ir kompetenciją. Prieš operaciją bus atliekama daugybė tyrimų, skirtų nustatyti paciento sveikatos būklę ir įvertinti galimų komplikacijų riziką. Moderniausia rinoplastikos įranga gali atkurti nosies išvaizdą po traumų, panaikinti įgimtus defektus ir sukurti estetišką vaizdą. sukelti alergines reakcijas. Histaminas sukelia organizmo uždegimo procesus, pavyzdžiui, furunkulus, karbunkulus, apendicitą, tulžies pūslės ligas, venų uždegimus, abscesus, astmą, šienligę, odos ligas (egzemą, dermatitą, neurodermitą ir kt.). Tačiau toksinės medžiagos – tai tik „gėlytės“. Kur kas labiau gąsdina tai, kad biologiniu požiūriu kiaulės ir žmogaus organizmas yra labai panašus. Dėl to panašumo Viduramžiais kiaulės buvo naudotos kaip mokomoji medžiaga per anatomijos paskaitas. Net yra duomenų, kad ir jų skonis turėtų būti panašus. Manoma, kad karo mūšiuose žuvusių žmonių kūnai galėjo būti naudojami dešrų gamybai. Nuo tada atsirado nuomonė, kad kiaulienos vartojimas gali būti siejamas su kanibalizmu. Riebioje kiaulienoje yra daug cholesterolio, kuris didina širdies ir kraujagyslių ligų riziką. Ši mėsa taip pat skatina vėžį. Tačiau sveikatos specialistai mano, kad retkarčiais šią mėsą valgyti gali būti sveika. Ypač liesą, nes tokioje kiaulienoje riebalų yra mažiau negu vištienos krūtinėlėje. Kiaulienoje gausu polinesočiųjų rūgščių, kurios naudingos organizmui, taip pat riebaluose tirpių vitaminų – A, E ir D.


News

#27 (99) • liepos 6 - liepos 12, 2018 | 11

SEE WHAT GAPS MAY BE HIDING IN YOUR COVERAGE

A

VAIDA CAPLINSKIENE AGENCY 630-257-0600

The Law Offices of NDRIUS POKAS

S

Kalbame lietuviškai / Priimame kreditines korteles 9 E. Irving Park Rd., Roselle, IL 60172 Tel: 630-635-2385 Fax: 630-894-2528 aspokas@spokaslaw.com

Nekilnojamojo turto teisė • NT pirkimas • NT pardavimas • Nuomotojų/nuomininkų ginčai www.spokasrealestatelaw.com

VCAPLINSKIENE@ FARMERSAGENT.COM

Baudžiamoji teisė/DUI/traffic • Įtariamųjų ir kaltinamųjų gynyba • Kriminalinių įrašų panaikinimas • DUI gynyba • Eismo taisyklių/CDL pažeidimai www.spokaslaw.com

https://agents.farmers.com/ vcaplinskiene 14911 E 127TH ST STE F123

Asmeninė žala

LEMONT, IL 604397417

contact me

contact me

• Autoavarijos • Išeitinė kompensacija • Ieškinys dėl aplaidumu padarytos žalos • Civilinės bylos www.spokaslaw.com

Albina Van Maer

Broker/Owner • Bluebird Realty, Inc.

630-234-2642 Gyvenamo nekilnojamojo turto pardavimas ir nuoma Investicijos ir nekilnojamo turto valdymas

NERINGA B A LSYS Loan Originator NMLS 1497457

Finansavimas Nekilnojamam Turtui Ilgametė Patirtis  847-630-5073 Office: (773)775-6808 Fax: (773)775-6806 5151 N. Harlem Ave., suite 307, Chicago, IL 60656 Email: neringa@goodadvisors.us

$

262,000

Naperville kotedžas 4 miegamųjų, 3-jų vonių, 2 automobilių garažas. Naperville mokyklos.

$

1,750/men

Bloomingdale išnuomojamas

kotedžas. 3-jų miegamųjų, 2.5 vonios.

Bluebirdrealtor.com

Downers Grove

Namas nuomai. Nuoma su galimybe pirkti.

Komercinės ir verslopaskolos Oksana Sevic 630-697-2572 Investicinės nuosavybės 708-512-7678 Nemokamos paslaugos pirkėjams!


12 | #27 (99) • liepos 6 - liepos 12, 2018

News

Naudinga

Nuotolinis mokymas(is): mokykla paskui vaiką

Š

iuolaikiniame pasaulyje išmanieji įrenginiai, internetas tampa neatsiejama mokymo(si) dalimi. Jais naudojasi tiek mokiniai, tiek nuo jų vos spėjantys neatsilikti pedagogai. Tačiau Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos direktorius Kęstutis Šaltis pastebi – norint pamatyti, kaip iš tiesų kompiuteriai, išmanieji įrenginiai ir internetas pakeičia mokymo(si) sampratą, verta pasidomėti nuotoliniu mokymu. Nuo mitų prie legendų „Fantastika, kad būdami Šiauliuose galime mokyti vaikus, gyvenančius Kinijoje, JAV ar Japonijoje“, – sako beveik 10-metį nuotolinio mokymo paslaugos į užsienį išvykusių lietuvių vaikams teikiančios mokyklos vadovas. Pašnekovo teigimu, nors Lietuvoje galimybė ne tik studentams, bet ir mokiniams mokytis nuotoliniu būdu egzistuoja jau kone dešimtmetį, apie tokią mokymo(si) formą girdėję dar tikrai ne visi. „Įdomiausia, kad ar tai dėl nežinojimo, ar nesupratimo, kaip čia viskas vyksta, žmonės yra sukūrę įvairių legendų. Vieni įsivaizduoja, kad mokantis nuotoliniu būdu bus galima tiesiog sėdėti prie kompiuterio ir valgant spragėsius žiūrėti filmus, kiti mušasi į krūtinę ir draugams pasakoja, esą nusprendę mokytis tokia neįprasta forma bus priversti keltis net naktį, įsijungti kompiuterį ir dalyvauti nuotolinėje pamokoje“, – juokiasi K. Šaltis ir siūlo susipažinti su 10 populiariausių mitų apie nuotolinį mokymą, kuriuos

griauna jo vadovaujamų mokytojų komanda. 1. Nuotolinis mokymas yra naujovė, kuri paplitusi visame pasaulyje, tik ne Lietuvoje. Mitas. Nors nuotolinio mokymosi „gimtinės“ titulą atiduoti Lietuvai liežuvis neapsiverčia, mūsų šalyje nuotolinio mokymo paslaugas jau teikia daugiau kaip 50-imt įvairių ugdymo, švietimo įstaigų. Tiesa, programas, skirtas nuotoliniu būdu mokyti mokinius, turi vos kelios šalies mokyklos. Viena iš tokių, nuotoliniu būdu priimančių mokytis 1-8 kl. mokinius, yra Šiaulių „Sandoros“ progimnazija. Čia nuotoliniu būdu po visą pasaulį išsibarstę lietuvių vaikai sėkmingai mokosi jau nuo 2010-ųjų. 2. Norint mokytis nuotoliniu būdu, teks išklausyti informacinių technologijų žinių kursą. Tikrų tikriausiais mitas! Jeigu mokinys, jo tėveliai moka įsijungti kompiuterį, naudotis internetu ir rengti dokumentus tokiomis programomis kaip „Microsoft Word“ ar į ją panašiomis, galima drąsiai teigti – pasirengimas mokytis nuotoliniu būdu yra daugiau nei patenkinamas. Žinoma, skenuojant rašto darbus, mokytojams paprašius kokią nors užduotį nufilmuoti, gali prireikti ir didesnio kompiuterinio raštingumo įgūdžių. Bet jeigu mokinys moka naudotis elektroniniu paštu (o kuris šiuolaikinis vai-

kas ar jo tėvelis to nemoka), tai visada galės prašyti pagalbos jį mokančių mokytojų. Akivaizdu viena – nuotoliniu būdu nors kelis mėnesius pasimokiusio mokinio kompiuterinio raštingumo lygis visada bus gerokai aukštesnis nei jo bendraamžių, besimokančių įprastoje mokykloje kasdiene mokymosi forma. 3. Nuotoliniam mokymuisi reikalinga itin galinga kompiuterinė technika. Mitas. Nebent darbui skirtą kompiuterį, patį paprasčiausią spausdintuvą (turintį skenavimo funkciją), internetiniams pokalbiams skirtą vaizdo ir garso techniką (tokią įrangą įprastai turi kiekvienas nešiojamas kompiuteris) būtų galima vadinti galinga kompiuterine technika. Kas iš tiesų yra galinga kompiuterinė technika? Į šį klausimą geriausiai atsakytų paaugliai kompiuterinių žaidimų entuziastai. Dar geriau – jo tėveliai, kurie kompiuterinės technikos parduotuves apeina kelių kilometrų spinduliu... 4. Praveriant virtualios klasės duris, namuose reikia turėti visą biblioteką arba gyvenant užsienyje atvažiuoti į Lietuvą nusipirkti vadovėlius – gi nebus iš ko mokytis. Mitas. Mokykla, siūlanti mokytis nuotoliniu būdu, pasirūpina ne tik vadovėliais, kurie mokiniams dažniausiai būna prieinami skaitmeniniu pavidalu. Dar daugiau – tapę

nuotolinukais, mokiniai gauna prieigą prie virtualios mokymo(si) aplinkos, kurioje yra visa mokymuisi reikalinga medžiaga. Pavyzdžiui, „Sandoros“ progimnazijos mokiniai ir mokytojai naudoja „ Moodle “ virtualią mokymosi aplinką, kurioje pagal tik jiems sukurtą prieigą prisijungę mokiniai randa pamokų tvarkaraščius, mokytojų nufilmuotas mokomųjų dalykų pamokas, konsultacijų su mokytojais grafikus, nurodymus, kada kokį darbą reikia atsiskaityti ir pan. 5. Nuotolinis mokymasis – itin brangiai kainuojanti prestižinė mokymosi forma, skirta tik turtingiesiems. Mitas. Nebent brangiai įkainotumėte tėvelių pagalbą savo atžaloms. Mokymasis nuotoliniu būdu visiškai nieko nekainuoja, t. y. nėra jokių mėnesinių ar semestrinių įmokų už mokslą. Tiesiog užtenka mokyklai, teikiančiai nuotolinio mokymo paslaugas, atsiųsti prašymą dėl priėmimo mokytis nuotoliniu būdu. Ir – pirmyn! 6. Tokia mokymosi forma – tik iš neturėjimo ką veikti. Mitas. Neturėdami ką veikti, žmonės dažniausiai miega, keliauja arba žiūri filmus. Tėveliai, nusprendę savo vaiką leisti mokytis nuotoliniu būdu, visada įvertina tokio sprendimo naudą. Pati didžiausia nauda, kad su šeima išvykę mokiniai, net būdami kitoje šalyje ar kitame žemy-


News

#27 (99) • liepos 6 - liepos 12, 2018 | 13

ne, gali mokytis Lietuvos mokykloje ir visiškai nemokamai įgyti išsilavinimą. Tai ypač svarbu tiems vaikams, kurie iš gimtinės išvežami ne visam laikui. Vadinasi, grįžę į tėviškę vaikai toliau galės sėkmingai mokytis kartu su savo bendraamžiais.

nančių lietuvių vaikai, kurie mokosi toje šalyje, kurioje gyvena. Ir elgiasi jie taip todėl, kad nenori visiškai nutraukti ryšių su Lietuva, nenori pamiršti gimtąją kalbą, jos istoriją. Mat šių dalykų nėra mokoma jokioje užsienio valstybinėje mokykloje.

7. Nuotoliniu būdu mokyklą baigusio mokinio išsilavinimo pažymėjimas skiriasi nuo tų, kuriuos gauna bendraamžiai, mokyklą baigę kasdien zulindami mokyklinį suolą, kasdien fiziškai būdami mokykloje. Tikrų tikriausiais mitas! Kadangi mokantis tiek įprastu, tiek nuotoliniu būdu mokiniai karčias žinių šaknis kremta pagal tas pačias Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas bendrąsias mokomųjų dalykų programas, mokyklos ar programos baigimo pažymėjimai visiems išduodami vienodi. Vienodą šie pažymėjimai turi galią ir vėliau tęsiant mokslus gimnazijoje, aukštojoje mokykloje. Tiesa, pasirinkus nuotoliniu būdu mokytis ne visus mokomuosius dalykus, o tik lietuvių kalbą ir literatūrą, Lietuvos istoriją ir Lietuvos geografiją (lituanistinis modelis), tikėtis pažymėjimo, patvirtinančio, kad mokinys baigė, pavyzdžiui, pagrindinio ugdymo pirmos pakopos programą, nereikėtų. Tokiu atveju mokyklos išduoda pažymą apie mokymąsi. Kita vertus, lituanistinį modelį renkasi tik tie užsienyje gyve-

8. Mokytis nuotoliniu būdu galima pradėti tik nuo pirmos klasės. Mitas. Mažai kas nėra girdėję posakio: „Geriau vėliau, negu niekada“. Panaši taisyklė taikytina ir kalbant apie nuotolinį mokymąsi. Žinoma, būtų puiku, jeigu laikinai į užsienį su mokyklinio amžiaus netrukus sulauksiančia atžala išvykstantys tėvai pasirūpintų ir jos ugdymu. Bet nutinka visko – tėvai išlekia nepagalvoję, bando įsitvirtinti užsienyje, o apie galimybę vaiką mokyti gimtinėje nuotoliniu būdu sužino tik... Po kokių poros metų, kai vaikas jau turėtų lankyti nebe pirmą, o trečią klasę. Kai mokykla gauna prašymą nuotoliniu būdu mokyti vaiką, senokai išaugusį pirmokėlio uniformą, pagal turimą informaciją (pateiktus asmens patirtį ir pasiekimus įrodančius dokumentus, atsižvelgusi į jo amžių, pokalbius su mokiniu, jo tėvais) priima mokytis į klasę, kurioje mokosi jo bendraamžiai. Labai dažnai tokiam mokiniui, kuris mokėsi užsienio valstybėje, kyla lietuvių kalbos mokymosi sunkumų. Todėl mokykloje su tėvais taria-

masi dėl mokiniui teikiamos švietimo pagalbos, siūloma tam tikrą dalį laiko intensyviai mokytis lietuvių kalbos.

tėvelių pagalba, paraginimas, paskatinimas – labai reikalingas.

9. Bent kartą atvykti į mokyklą vis tiek reikės. Mitas. Visi su mokinio priėmimu mokytis susiję dokumentai gali būti tvarkomi nuotoliniu būdu. Atvykti į mokyklą nereikia ir atsiskaitant mokytojų paskirtas užduotis, laikant testus, rašant kontrolinius darbus. Modernios technologijos, šiuolaikiška „Moodle“ virtuali mokymo(si) aplinka ir vaizdo konferencijos kambarys „Adobe Connect“ – tai priemonės, leidžiančios mokytis nuotoliniu būdu nekeliant kojos iš namų. Žinoma, kai mokinys, kurį mokytojai metus ar ilgiau pažįsta tik iš virtualaus bendravimo, atvyksta į mokyklą gyvai susitikti su jį mokančiais pedagogais, visada būna smagu.

Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių „Sandoros“ progimnazija internetu vykdo nuotolinį mokymą 1-8 klasėse. Nuotoliniu būdu gali mokytis visi, bet šis mokymo metodas ypač patogus mokiniams, kurie negali įgyti žinių tradicinėje bendrojo lavinimo mokykloje: emigrantams, jų vaikams, užsienyje gimusiems ir nuolat gyvenantiems lietuviams ir pan. Jei Jus sudomino nuotolinio mokymo galimybės, platesnę informaciją apie priėmimą ir sąlygas galite gauti interneto svetainėje www. sandora.eu arba parašę el. paštu info@sandora.eu ar paskambinę telefonu +37068527319.

10. Mokytis nuotoliniu būdu yra labai sunku. Beveik mitas. Šį mitą pagrįsti arba paneigti yra labai sudėtinga. Sunku ar lengva – viskas priklauso nuo paties mokinio. Juk ir kasdien į mokyklą žygiuojantiems mokiniams vieniem mokytis sekasi geriau, kitiems – prasčiau. Panašiai ir su nuotoliniu mokymusi. Tiesa, mokantis nuotoliniu būdu mokiniui gali būti kur kas sunkiau rasti vidinės motyvacijos mokytis, atlikti mokytojų paskirtas užduotis. Todėl

Mindaugas MALCEVIČIUS


14 | #27 (99) • liepos 6 - liepos 12, 2018

News

MOKSLAS

Ką reikia žinoti apie infarktą? Š

irdies ir kraujagyslių ligos yra vis dar dažniausia mirties priežastis Lietuvoje ir pasaulyje. Kiekvienais metais apie dvidešimt tūkstančių lietuvių patiria miokardo infarktą. Vienas pagrindinių simptomų, kad gresia širdies smūgis yra padidėjęs kraujospūdis. Nuolatinis jo tikrinimasis ir palaikymas normos ribose riziką patirti miokardo infarktą smarkiai sumažina. Specialistai teigia, kad likus maždaug mėnesiui iki miokardo infarkto, žmogaus kūnas apie tai praneša tam tikrais požymiais, kurie gali būti ir mažiau pastebimi, taigi juos žinoti itin svarbu, nes dažnai pirmasis iš tiesų ryškus širdies ir kraujagyslių ligų simptomas yra pats miokardo infarktas, kurio daugelis neišgyvena. . Didelis nuovargis. Vienas iš pirmųjų apie gresiantį širdies smūgį įspėjančių simptomų yra padidėjęs nuovargis. Žinoma, nuovargis yra normali savijauta po ilgos dienos ar prasto miego, tačiau tai neturėtų būti nuolatinis jausmas. Jeigu miegate gerai, sveikai maitinatės ir fiziškai ar emociškai neišsenkate, tačiau vis tiek jaučiatės pavargę, derėtų apsilankyti pas gydytoją.

1

jog kenčiate dėl širdies sveikatos problemų. Jeigu jai ima trūkti deguonies, galite susidurti su kvėpavimo problemomis. Be to, vienas iš miokardo infarkto simptomų yra sausas, nepraeinantis kosulys. Širdies ligos vis dar išlieka pagrindine mirties priežastimi Europoje ir JAV, o tarp šių valstybių Lietuva atvejų skaičiumi vis dar stipriai pirmauja. . Virškinimo problemos. Dar vienas ankstyvas infarkto požymis yra sutrikęs virškinimas. Jeigu pastebėjote, kad žarnynas ėmė nevirškinti, nuolat girdite iš jo sklindančius garsus, gurguliavimą, gali būti, kad problema yra rimtesnė nei nesuderintas maistas. Taip pat galite jausti pykinimą. . Padidėjęs nerimas. Jeigu staiga ėmėte jausti padidėjusį nerimą net ir tokios situacijose, su kuriomis paprastai susitvarkydavote be jokių problemų, pats metas kreiptis į gydytojus. Nerimas neretai gali būti pasąmoningai organizmo siunčiama žinutė apie tai, kad kažkas yra ne taip, kaip turėtų būti. . Silpnumo ir sunkumo pojūtis rankose. Kai širdžiai neužtenka deguonies, ji siunčia signalą į stuburo sme-

4 2

. Miego sutrikimas. Dar vienas požymis, kad artinasi miokardo infarktas yra staiga sutrikęs miegas. Jeigu įprastai miegate ramiai, tačiau pastaruoju metu vis pabundate, turite dažniau naudotis tualetu, jaučiate troškulį, gali būti, kad jūsų sveikatai gresia pavojus. Miegas yra metas, kai organizmo funkcijos sulėtėja, jis ilsisi. Tačiau sergant atsipalaiduoti nepavyksta, dėl to galite tapti jautresni aplinkos garsams, lengviau nubusti, gali kamuoti blogi sapnai. . Dusimas, pasunkėjęs kvėpavimas. Jei staiga ėmėte sunkiai kvėpuoti, vis atrodo, kad trūksta oro, gali būti,

3

5

6

Kodėl šunys laižo jūsų rankas ir veidą? P

ripažinkite, ši situacija pažįstama: po smagaus pasivaikščiojimo įsitaisote ant sofos ir žiūrite filmą. Šuo prieina, pradedate jį glostyti... ir jis pradeda laižyti jūsų rankas. Nesate didelis to mėgėjas, tačiau toliau atsainiai jį glostote. Po kiek laiko šuo pašoka ir ima laižyti veidą. Kai bandote jį nustumti, tas dar stengiasi dar labiau. Galų gale tai ir nuolankumo gestas – nuolankesnis narys laižys labiau dominuojančius. Natūralu, kad liežuvis – viena pagrindinių šuns bendravimo su aplinka priemonių. Dėl to turime suprasti, kad jis dalyvaus ir sąveikoje su mumis. Tačiau jeigu jums koks nors poelgis nepatinka ir pageidaujate jį keisti, turite išsiaiškinti jo priežastis.

Tyrinėjimas

Šunys liežuvį naudoja susipažindami su aplinka. Kai sutinkate kokį Amsį ar Reksą ir, būdamas labai mandagus, ištiesiate jam apuostymui ranką, kai kurie keturkojai gali ją palaižyti. Toks palaižymas – vienas iš tyrinėjimo būdų. Šunys turi specialius recepto-

Ragavimas

Odos priežiūra

Šunys, kaip ir katės, atidžiai prisižiūri kailį. Kartais gyvūnai laižo save, bandydami nusivalyti nešvarumus ar prižiūrėdami žaizdas. Šuns seilėse yra fermentų, žudančių bakterijas ir padedančių pašalinti negyvus audinius bei nešvarumus. Tačiau pernelyg įnirtingas laižymas gali rodyti sveikatos problemas. Pastebėję perdėtą to paties objekto ar kūno dalies laižymą kreipkitės į veterinarą. Nors laižymasis gali

7

Kodėl svarbu palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją?

Cholesterolis – medžiaga, būtina geroms organizmo funkcijoms palaikyti. Tačiau per didelis jo kiekis sukelia problemų. Padidėjus cholesterolio kiekiui, jis nusėda ant kraujagyslių sienelių, taip sumažindamas jų pralaidumą ir elastingumą. Dėl šių priežasčių ima vystytis aterosklerozė, paveikianti viso organizmo kraujotakos sistemos būklę. Tačiau ne viskas prarasta, mat nepažengus ligai, cholesterolio kiekį kraujyje dar galima reguliuoti natūraliai. Lrtyas.lt informacija

Dėmesio troškimas

rius nosyje ir burnoje, kurių dėka gali interpretuoti prakaite esančias molekules. Taip šuo gali sužinoti, ar esate atsipalaidavęs, o gal jaučiate stresą. Šuniui laižant dubenėlį ar trupinius nuo grindų, nesukame galvos, kodėl jis taip daro – juk ir taip aišku, kad jam skanu. Mūsų oda taip pat turi skonį – jį sudaro druskos ir mažos maisto dalelės, kas šuniui gali patikti. Kai kuriuos keturkojus traukia kūno losjonai ir kremai.

genis. Kai tai nutinka, rankas, stuburą ir širdį jungiančiais nervais sklinda impulsai, kurie gali būti skausmingi. . Skausmas. Jeigu jaučiate skausmą viršutinėje kūno dalyje (rankose, krūtinėje, žandikaulyje, pečiuose) ar skrandyje, gali būti, kad problema daug rimtesnė, nei manėte. Paprastai skausmas, širdies permušimai ar nepatogumo jausmas krūtinės srityje gali reikšti apie vykstantį miokardo infarktą. Tokiu atveju būtina skambinti greitajai medicinos pagalbai, nes kiekviena akimirka tampa brangi.

būti ir normalus streso „nuėmimo“ būdas, obsesnis laižymasis jį tik stiprina ir problemą blogina. Jei šuo pernelyg aktyviai laižosi žaizdas, taip pat nėra gerai, kadangi taip neleidžia joms tinkamai gyti.

Komunikacija

Laižymas – normali bendravimo forma, tačiau jis ne visada perduos vieną ir tą pačią žinutę. Šunys kitus šunis laižo bandydami papasakoti gausybę įvairiausių dalykų, pvz., pranešdami apie alkį, nuolankumą ar tiesiog kviesdami būti draugais. Tą patį jie sako ir žmonėms, tačiau paprastai mes taip gerai žinučių neinterpretuojame. Jei šuo Jus laižo pernelyg intensyviai, apsidairykit – gal kas negerai, baigėsi vanduo ar augintinis kažko nori.

Dėmesio poreikis – dažniausia laižymo priežastis. Pirmą kartą palaižęs žmogų, šuo pastebės, kad tas juokėsi, buvo patenkintas – tai yra, jis supras, kad atkreipė dėmesį. Pajutęs, kad žmogaus palaižymas sukelia malonumą ar uždirba paglostymą, šuo tai susies. Be to, šuo laižys žmogų tiesiog rodydamas, kad jam jis patinka. Kai augintinis laižo „iš meilės“, jam išsiskiria endorfinai, kurių dėka jis jaučiasi ramiai, saugiai ir komfortabiliai. Deja, žmonėms kartais to būna per daug. Veido ir lūpų laižymas dažniausiai būdingi jauniems šuniukams, tačiau tai gali būti pastebima ir tarp suaugusiųjų. Iš esmės jeigu šuo veidą laižo ramiai, nėra nieko baisaus. Tačiau to nevertėtų skatinti, jeigu keturkojis nervingas, susijaudinęs ir toks elgesys kelia problemų draugams ar kitiems šeimos nariams. Vienas iš būdų sustabdyti šunį – leisti suprasti, kad laižydamas jis negaus to, ko nori. Lrtyas.lt informacija


News

#27 (99) • liepos 6 - liepos 12, 2018 | 15


16 | #27 (99) • liepos 6 - liepos 12, 2018

News

Bendruomenė

Baltijos šalys pristatytos Oregono sostinėje P

askutinį birželio mėnesio savaitgalį ant Willamette upės pakrantės lygiai prieš 20 metų “duris” atvėrusiame Riverfront parke Salem mieste praūžė jau 21-asis tarptautinis “Pasaulio ritmų” (angl. World Beat) festivalis. Nuo penktadienio popietės iki sekmadienio vakaro Oregono valstijos sostinėje apsilankė apie 25 tūkstančiai žmonių, o jų tarpe pirmą sykį šio festivalio istorijoje su atskira ekspozicija sudalyvavo ir lietuviai. Portlando Lietuvių Bendruomenės apylinkė atstovavo kaip tik šiemet savo Nepriklausomybės šimtmetį pažymėjusias Baltijos pajūrio šalis, be mūsų gimtinės lankytojams pristatę ir Latviją bei Estiją. LR Garbės konsulo Portlande Randy L. Miller bei Saleme jau kuris laikas apsigyvenusio buvusio vilniečio Grishos Alpernas iniciatyva “Pasaulio rimtų” generalinės direktorės Kathleen Fish į šių metų festivalio dalyvių sąrašą įtraukti lietuviai ne tik dalino visų trijų Baltijos šalių turizmo galimybes pristatančius bukletus, bet ir įvairių tautybių lankytojams siūlė populiariausių iš Lietuvos importuotų maisto produktų, Los Andžele specialiai šiam renginiui iškeptos organinės Linos duonos, suvenyrų, knygų, muzikos, DVD filmų, sportinių marškinėlių bei atributikos. Šių eilučių autorius, be kita ko, inicijavo draugišką šalia lietuvių buvusių palestiniečių,

1-2.21-ojo “Pasaulio ritmų” festivalio akimirkos ir vėliavų paradas, kurio metu pasirodė virš 70 tautų ir šalių atstovai

libaniečių bei izraeliečių diskusiją – būtent tai prieš 2 dešimtis metų dvi Oregono sostinėje apsigyvenusios mamos kartu su savo dukterimis akcentavo, nusprendusios surengti tokį įvairialypį kultūrų festivalį pirmą kartą… kad pažintume vieni kitus, išvengtume rasinės ar tautinės diskriminacijos, žmonių ir tautų nesusikalbėjimo ar priešiškumo, neapykantos. Nors nuo 1997-ųjų vasario prabėgo virš 20 metų, šių dienų pasaulyje panašių iššūkių nė kiek nesumažėjo, taigi ir “Pasaulio ritmų” įkūrėjų 1997 m. pradėtas festivalis neprarado savo aktualumo, na o nuo šiol, tikėsimės, į jį organizatorių bus kviečiami bei kasmet dalyvaus ir mūsų tautiečiai. Tuo tarpu Portlando Lietuvių Bendruomenė š.m. rugsėjo 28-30 d. organizuoja pirmąją XXII-osios Tarybos sesiją, į kurios renginius mielai kviečiame ir kitus besidominčius LB apylinkių atstovus, apie tai daugiau informacijos yra oficialioje org. komiteto svetainėje www.tarybossesija.com.

Laurynas Misevičius inicijavo šalia mūsiškių su savo tautinėmis ekspozicijomis buvusių izraeliečių, libaniečių ir palestiniečių taikią diskusiją, po kurios visų šių trijų šalia viena kitos gyvenančių tautų atstovai mielai kartu nusifotografavo

Laurynas R. Misevičius Grishos Alpernas ir autoriaus nuotraukos

Lietuviai festivalio metu dalino visų trijų Baltijos šalių bukletus, pasakojo apie Latvijos, Lietuvos ir Estijos turizmo galimybes, siūlė mūsų kulinarinio paveldo gėrybes ir suvenyrus

Rugsėjo pabaigoje Portlando LB apylinkė pirmą sykį savo istorijoje rengia JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos sesiją, ta proga kviečiame keletą papildomų dienų praleisti unikalia gamta apdovanotame Oregone


News

#27 (99) • liepos 6 - liepos 12, 2018 | 17

Lietuva

Dainų šventės Šokių dienos vakariniame koncerte – 13 specialiai sukurtų kūrinių K

etvirtadienio vakarą Lietuvos futbolo federacijos stadione prasidėjo vakarinis Dainų šventės Šokių dienos koncertas „Saulės rato ritimai“, kuriame dalyvauja daugiau nei 8 tūkstančiai šokėjų. Kaip teigia organizatoriai, keturių dalių programoje šiemet bus kalbama apie kasdienio darbo ir švenčių cikliškumą, tautinių simbolių prasmę, tautos gyvybingumo šaltinius. Choreografijos kūriniai, kuriuos atliks per 420

šokių kolektyvų, sujungs tradicinius ir šiuolaikinės kūrybos elementus. „Šokių diena – tai tarsi spektaklis, kurio raiška – šokis. Temine Šokių dienos jungtimi pasirinkome šviesos, vilties, gyvybingumo simbolį – saulę, tad ir stengsimės skleisti šviesą. Stadiono erdvę užpildysime gyvais raštais – šokėjų kuriamais piešiniais. Juos sinchroniškai atliks tūkstančiai dalyvių. Džiuginsime žiūrovus smagia muzika,

spalvingais kostiumais ir, žinoma, puikia nuotaika“, – pasakojo Šokių dienos kūrybinės grupės meno vadovė Laimutė Kisielienė. Šokių dienoje bus pristatyti 32 baletmeisterių kūriniai, 13 iš jų sukurti specialiai šiai Dainų šventei. Šalia visiškai naujų, šiai šventei sukurtų kūrinių, bus atliekami ir klasikiniai šokiai, tokie kaip „Kubilas“, „Rugučiai“, „Kūgiukas“, „Parugė“.

Finalinė kompozicija vizualizuos laisvos tautos norą eiti pažangos ir atsinaujinimo keliu, kasdienius iššūkius įveikti kartu. Dainų šventėje šiemet dalyvauja ir pasaulio lietuvių kolektyvai – į Šokių dieną atvyko šokėjai iš Argentinos, Australijos, Belgijos, Brazilijos, Didžiosios Britanijos, JAV, Kanados, Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Švedijos, Vokietijos.


18 | #27 (99) • liepos 6 - liepos 12, 2018

News

STILIUS

7 patarimai, kaip išsirinkti maudymosi kostiumėlį Ž

urnalai, televizija, internetas mums dažnai primena, kad bet kokius drabužius, turėtume pirkti, atsižvelgę į savo figūros tipą. Moterų kūnai gali būti tokie įvairūs, todėl nežinia, ar tikrai juos būtų prasminga įsprausti į tam tikrus rėmus (t. y. bandyti priskirti 1 iš 6 figūros tipų). Ne visoms moterims, turinčioms mažą krūtinę, priimtinas patarimas: rinktis gilesnes iškirptes. Štai į ką iš tikrųjų reikėtų iš tikrųjų atkreipti dėmesį, renkantis naują maudymosi kostiumėlį!

7 patarimai, kaip išsirinkti maudymosi kostiumėlį pagal figūrą:

• Būti realistiškoms. Visų pirma reikėtų nuspręsti, kada planuojate dėvėti maudomuką. Reikės skirtingų maudymosi kostiumėlių, jeigu planuojama aktyviai plaukioti, žaisti tinklinį. • Sąžiningai įvertinti savo kūną. Svarbiausia rinktis maudymosi kostiumėlį ne pagal tai, kas šiuo metu

yra madingiausia, bet atsižvelgiant į tai, kas jums asmeniškai labiausiai patinka ir kaip apsivilkusios jaučiatės geriausiai. • Skirti laiko idealiai tinkančio maudymosi kostiumėlio paieškoms. Pirmo-

je parduotuvėje gali būti, kad nepavyks rasti tokį maudymosi kostiumėlį, kuris jums tikrai tiktų. Tačiau nenuleiskite rankų ir tęskite paieškas! • Žinoti savo kūno formas, išlinkimus ir išmatavimus. Supratimas apie savo

Kas yra jūsų stiliaus ikona pagal Zodiako ženklą? P

asakykite, koks jūsų Zodiako ženklas ir mes pasakysime, kaip jūs norėtumėte atrodyti! Pasirodo, asmeninis stilius priklauso nuo žvaigždžių padėties danguje gimimo akimirką. Saulės ženklas rodo, kaip jūs norite, kad atrodytumėte, o kylanti žvaigždė Zodiake rodo tai, kas padeda jums atrodyti gerai. Verta atkreipti į tai dėmesį, kuriant savo asmeninį įvaizdį! • Avinas – aktorius Marlonas Brando. Drabužiai turėtų būti kokybiškai pasiūti, kad greitai nesuplyštų. Tinka minimalistinis stilius ir atspalviai, sportinė, net kariška apranga bei aksesuarai. • Jautis – aktorė Lilian Gish. Prie didelių kaip karvės akių tinka beveik viskas. Tinka laisvai krentantys drabužiai, glotnios, odiškos medžiagos, nereikėtų bijoti apnuoginti šiek tiek kūno. • Dvyniai – šokėja Josephine Baker. Kiekvienas kostiumas – tai proga ne tik pasirodyti, bet ir šiek tiek pa-

juokauti. Galima derinti romantišką suknelę su sportiniais bateliais, galima žaisti su skirtingais prekių ženklais, • Vėžys – dailininkas Salvadoras Dalí. Ekscentriškas stiliaus kaip lunatiko. Vaivorykštės spalvų žvyneliais dekoruoti drabužiai, sunkus, spalvingas šalikas, rankų darbo megzti drabužiai, dydžiu ar keliais per didelis paltas – tai unikalus stilius. • Liūtas – aktorė Marilyn Monroe. Šio ženklo žmonės labiau nori, kad kiti labiau įsimintų jų veidą, o ne tai, ką jie vilki. Jie nori atrodyti žaviai, smagiai ir seksualiai. Galima rinktis kažką didelio ir drąsaus, milžiniško. • Mergelė – mados dizainerė Elsa Schiaparelli. Dievas yra detalėse. Aprangą gali pagyvinti raudona saga palto viršuje arba zomšinės odos batų noselės. Mergelių stilius yra kruopščiai apgalvotas. • Svarstyklės – amerikiečių

fotografė Lee Miller. Labiausiai mėgsta klasikinį stilių (klasikinio roko, klasikinio hiphopo, klasikinės literatūros stilių mėgsta taip pat), kartais mėgsta rengtis taip, lyg būtų iš kito laikmečio. • Skorpionas – režisierius Jackas Smithas. Plutono planeta lemia, kad šio ženklo atstovams norisi būti išskirtiniams ir ekscentriškiems. Režisierius pudruodavosi veidą, nešiojo peruką, akys apibrėždavo juodu pieštuku. • Šaulys – aktorius Bruce‘as Lee. Būdingi spalvingi, ryškūs, šmaikštūs aprangos deriniai.Tik Bruce‘as Lee galėtų sugalvoti apsirengti siuvinėti džinsinį kombinezoną arba nieko daugiau, bet tik neoninės žalios spalvos marškinius. • Ožiaragis – poetė Vita Sackville-West. Tokio tipo asmenys visada atrodytų lyg skubėti į verslo susitikimą. Ožiaragiams svarbiausia, kad drabužis būtų pasiūtas iš kokybiškų ir brangių medžiagų.

kūno formas, išlinkimus ir kampus, padeda pasirinkti tinkamiausią kūnui tipui siluetą ir formą. Pavyzdžiui, jeigu jūsų figūros tipas yra „Kriaušė“. • Lengviau išsirinkti dviejų dalių maudymosi kostiumėlį negu vientisą. Paprasčiausiai dėlto, kad galima rinktis liemenėlę iš vieno komplekto, o kelnaites – iš kito. Renkantis liemenėlę ir kelnaites iš skirtingų komplektų galima greičiau rasti idealiai jums tinkantį variantą. • Nebijoti išsiskirti iš kitų. Ne visoms moterims prie širdies siauručiai bikiniai, kelnaitės su juostele ar net klasikiniai vientisi maudymosi kostiumėliai. Kai kurios moterys nori maudymosi kostiumėlio, kuris taip akivaizdžiai nepabrėžtų jų lyties, būtų šiek tiek androgeniškas, sportiškas. • Prisiminti, kad maudymosi kostiumėlis – tai tik drabužis, o svarbiausias dalykas yra šypsena ir gerai leidžiamas laikas. Vasara – tai ne tik pats stilingiausias maudymosi kostiumėlis, o daug labiau – atostogos, geras oras, maudynės ežere, irstymasis valtele. Vasara – tai puikus laikas, kuris visada baigiasi greičiau negu norėtųsi, todėl per daug nesigriaužkite, jei šįmet nepavyks rasti išsvajoto ir idealiai jums tinkančio maudymosi kostiumėlio.

• Vandenis – aktorė Audrey Hepburn. Šio ženklo atstovai gali kiekvieną dieną rengtis taip pat. Pavyzdžiui, visada gali segėti tą pačią apyrankę ar avėti tuos pačius, mėgstamiausius batelius. • Žuvys – dainininkė Whitney Houston. Greičiausiai jūsų spintoje yra daug drabužių, nederančių tarpusavyje.Tikriausiai rastumėte ten drabužių kiekvienai savo asmenybės pusei, kurią tą rytą norėtumėte labiau išryškinti.


News

#27 (99) • liepos 6 - liepos 12, 2018 | 19

us HeLp protect Your dreAms. LetLet us HeLp protect Your dreAms. Letus usHeLp HeLp protect protect YourAgent dreAms. Renata Tolvaisaite, Let Your dreAms. Renata Tolvaisaite, Agent 325 N Milwaukee Ave Ste C, Wheeling 325 N Tolvaisaite, Milwaukee Ave Ste C, Wheeling Renata Agent Bus: (847) Renata 215-8989 Tolvaisaite, Agent (847) 215-8989 325Bus: Milwaukee Ave Ste Ste C, C, Wheeling Fax: (847) 215-6369 325 NNMilwaukee Ave Wheeling rtolvais@amfam.com Bus: (847) 215-8989 (847) 215-6369 Bus:Fax: (847) 215-8989 RENATA Fax: (847) 215-6369 TOLVAISAITE Fax:rtolvais@amfam.com (847) 215-6369

rtolvais@amfam.com rtolvais@amfam.com

24-Hour cLAims reporting & customer service 1-800-mYAmfAm (692-6326) Home | Auto | Life | Business | fArm & rAncH

GYDYMAS KRANIOSAKRALINE TERAPIJA • Lėtiniai nugaros skausmai • Galvos skausmai

AmfAm.com

American Family Mutual Insurance Company, S.I. and Its Operating Companies, American Family Insurance Company, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, WI 53783 010996 – Rev. 7/17 ©2015 – 7089594

24-Hour cLAims reporting & customer service 1-800-mYAmfAm (692-6326) 24-Hour cLAims reporting & customer service 1-800-mYAmfAm (692-6326)

Home | Auto | Life reporting | Business | fArm & rAncH service AmfAm.com 24-Hour cLAims & customer 1-800-mYAmfAm (692-6326) Home | Auto | Life | Business | fArm & rAncH AmfAm.com

• Sąnarių ir raumenų skausmai • Nerimas ir depresija • Nemiga • Lėtinis nuovargis BRIGITA VAICIULYTE CRP, PT (LT) IL TEL. 224-243-1513

Home | AutoFamily | LifeMutual | Business | fArmCompany, & rAncH S.I.AmfAm.com American Insurance and Its Operating Companies, American Family Insurance Company, American Family Mutual Insurance Company, S.I. and Its Operating Companies, American Family Insurance Company,

American LifeInsurance InsuranceCompany, Company, 6000 American Parkway, Madison, WI 53783 – Rev. 7/17– 7089594 ©2015 – 7089594LAGRANGE, American Family Family Life 6000 American Parkway, Madison, WI 53783 010996 010996 – Rev. 7/17 ©2015

American Family Mutual Insurance Company, S.I. and Its Operating Companies, American Family Insurance Company,

Brigita@healinghands.name www.healinghands.name www.facebook.com/BrigitaHealingHands

American Family Insurance Company, 6000 American Madison, WI 53783 American 010996 – Rev. 7/17 ©2015 – 7089594 American FamilyLife Mutual Insurance Company, S.I. andParkway, Its Operating Companies, Family Insurance Company, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, WI 53783 010996 – Rev. 7/17 ©2015 – 7089594

Devon MEDICINOS

CENTRAS • • • •

ŠEIMOS GYDYTOJAS GINEKOLOGAS PEDIATRAS GASTROENTEROLOGAS

• KARDIOLOGAS • MASAŽISTAS • KOJŲ LIGŲ SPECIALISTAS

MEDICININĖ APŽIŪRA INS I-693 FORMOS GAVIMUI

Norite atrodyti jauna ir liekna? Klauskite apie naują svorio metimo beta hcg dietą ir numeskite iki 40 lb

TIK

49

$

Pilnas širdies patikrinimas • Elektrokardiograma • Cholesterolio ir cukraus kiekis kraujyje • Ūgis, svoris • Kraujo spaudimas ir pulsas

Centre atliekami: • Fizinė terapija • Masažas • Skiepai • Visi laboratoriniai tyrimai • Vaikų ir suaugusių apžiūra • Ultragarsas • Elektrokardiograma

Speciali nuolaidų programa neturintiems draudimo!

2958 W. DEVON AVE., CHICAGO, IL 60659

773-274-9100 Lina


20 | #27 (99) • liepos 6 - liepos 12, 2018

News

SVEIKATA

Pakoreguota mityba – sumažinta širdies ir kraujagyslių ligų riziką Lietuvoje kasmet nuo širdies ir kraujagyslių ligų miršta apie 23 tūkst. žmonių – tai labiausiai paplitusi mirčių priežastis mūsų šalyje. Šias ligas sukeliantys veiksniai daugumai gerai žinomi, tačiau, kaip rodo statistika, ignoruojami – mirtingumas pastaraisiais metais nemažėja.

Širdies ir kraujagyslių ligų priežastys

P

agrindiniai širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksniai, kaip sako gydytojai, yra visiems puikiai žinomi, netgi banalūs: reikėtų išskirti rūkymą, padidėjusį kraujospūdį ir cholesterolio koncentraciją kraujyje, blogus mitybos įpročius ir nepakankamą fizinį aktyvumą. Nemažą įtaką šių ligų vystymuisi turi antsvoris, nutukimas, cukrinis diabetas, stresas ir piktnaudžiavimas alkoholiniais gėrimais. Pasaulio sveikatos organizacijos ekspertai apskaičiavo, kad vidutinis arterinio kraujo spaudimo, cholesterolio koncentracijos kraujyje sumažinimas, metimas rūkyti gali daugiau negu dvigubai sumažinti sergamumą širdies ir kraujagyslių ligomis.

Įdomūs faktai apie širdį:

• Kairioji širdies pusė varinėja kraują po visą kūną (iki galūnių), dešinioji – į plaučius. Dėl to kairioji pusė yra storesnė ir stipresnė. • Pasaulyje kas 34 sekundes dėl širdies ir kraujagyslių ligų miršta po 1 žmogų. • Atsikračius 10 % antsvorio, tikimybė susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis sumažėja 20 %. • Širdies ligomis moterys suserga vidutiniškai 10 metų vėliau negu vyrai. • Išsiskyrimas au mylimu žmogumi arba artimųjų netektis gali iš tiesų sudaužyti širdį. Tokios psichologinės traumos išprovokuoja streso hormonų pliūptelėjimą, o tai savo ruožtu gali sukelti į širdies priepuolį panašius simptomus. • 3 orgazmai per savaitę 2 kartus sumažina riziką mirti nuo išeminės širdies ligos. • Susirgti širdies ligomis 7 kartus labiau rizikuoja tie, kurie mėgsta varžytis, yra iš prigimties priešiški, nuolat neturi laiko, gyvena įsitempę ir save nuvertina. • Žmogaus širdis sveria 220–260 g. • Rūkantiems žmonėms širdies smūgio rizika yra 2 kartus didesnė, negu nerūkantiems.

Mitybos koregavimas – paprasčiausias būdas gyventi ilgiau ir sveikiau Europos kardiologų draugija norintiems išlikti sveikiems ir sumažinti „blogojo“ cholesterolio kiekį kraujyje rekomenduoja nerūkyti, sveikai maitintis, kasdien būti 30 min. fiziškai aktyviems, sportuoti ir mankštintis, stengtis išlaikyti optimalią kūno masę ir kontroliuoti arterinį kraujospūdį, esant reikalui – vartoti cholesterolio koncentraciją mažinančius vaistus. Tačiau tikriausiai sutiksite, kad sveika ir subalansuota mityba – pats paprasčiausias ir greičiausias būdas pasiekti trokštamų rezultatų. Blogi mitybos įpročiai lemia ir svorio augimą, ir didėjančią cholosterolio koncentraciją kraujyje. Ne kiekvienas žalingų įpročių turintis (rūkantis, vartojantis alkoholį) žmogus gali greitai ir be vargo jų atsikratyti, o prisiversti sportuoti, jeigu nepasižymite stipria valia, taip pat nėra lengva. Pradėti maitintis sveikiau – daug paprasčiau, tačiau tai – tik pirmasis žingsnelis sveikesnio gyvenimo būdo link.

Nuo ko pradėti?

• Valgykite reguliariai. Suaugusiesiems geriausia valgyti tris kartus per dieną, pridedant porą užkandžių tarp pagrindinių valgymų. Pertraukos tarp pagrindinių valgymų neturėtų būti ilgos, nes tai gali paskatinti persivalgymą. • Nepersivalgykite. Dėl nuolatinio „lėtinio“ persivalgymo gali išsivystyti nutukimas ir metaboliniai sutrikimai. Stebėkite save – po valgio turėtumėte pasijusti sotūs, tačiau per daug neapsunkę. • Palikite lėkštėje vietos daržovėms, nepamirškite vaisių. Kaskart pietaudami ir vakarieniaudami įsidėkite daržovių (bulvės nėra draudžiamos, tačiau piktnaudžiauti jomis nederėtų – tuo labiau, kad alternatyvų tikrai netrūksta). Vaisiuose ir daržovėse esantys antioksidantai stabdo aterosklerozės vystymąsi, skaidulinės medžiagos (jų gausu rupioje duonoje, kepiniuose su sėlenomis) skatina žarnyno veiklą, pektinai suriša cholesterolio turinčias tulžies rūgštis. • Neatsisakykite riebalų. Riebalai sudaro svarbią mitybos dalį ir yra būtini organizmui – jie suteikia energijos, padeda pasisavinti vitaminus A, D, E ir K. Tačiau riebalai neturėtų sudaryti

daugiau nei 20–30 proc. visų dienos kalorijų, taip pat svarbu pažymėti, kad riebalai riebalams nelygu: sočiųjų (gyvulinės kilmės) riebalų vartojimą reikia riboti, pakeisti juos nesočiaisiais riebalais, randamais augalinės kilmės produktuose (tai – augaliniai aliejai, sėklos ir riešutai). • Rinkitės kuo įvairesnį maistą. Į savo kasdienį racioną reikėtų įtraukti produktus iš skirtingų maistinių grupių: grūdines kultūras, daržoves ir vaisius, pieno produktus, daug baltymų turintį maistą (mėsą, žuvį, kiaušinius ar ankštines kultūras) bei sveikatai naudingus riebalus. • Maistą dažniau troškinkite ir virkite, o ne kepkite. • Venkite cukraus. Daug cukraus turinys produktai nepasižymi maistine verte, tačiau turi daug tuščių kalorijų, didina nutukimo, metabolinių sutrikimų ir dantų ėduonies riziką. • Nesiblaškykite, sutelkite dėmesį tik į maistą. Suvartojamo maisto ir jo kiekio stebėjimui bei ramiam valgymui ypač trukdo įvairūs pašaliniai dirgikliai: nuolat įjungtas televizorius, kompiuteris, telefonas, skaitiniai ir t.t.. • Keiskite mitybą po truputį. Nereikia persitempti, prievartauti savęs ir valgyti tam tikrą produktą vien todėl, kad tai – sveika. Ieškokite jums priimtinų sveikesnių alternatyvų ir nepamirškite, kad sveikatą lemia ne vienkartiniai „susilaikymai“ ar griežtos poros savaičių trukmės dietos, o kasdieniniai įpročiai. • Teikite pirmenybę natūralumui. Produkto „sveikumas“ priklauso nuo jo sudėties, perdirbimo laipsnio bei suvalgomo kiekio. Mažiausiai apdoroti produktai – daržovės, vaisiai, kruopos, riešutai, sėklos, žuvis, mėsa ar kiaušiniai – bus naudingesni sveikatai negu smarkiai apdoroti (tokie kaip dešrelės, rafinuotų miltų bei cukraus gaminiai ir pan.).

Tinkami ir netinkami produktai žmonėms, norintiems sureguliuoti bendrą

cholesterolio kiekį kraujyje

Rekomenduojami produktai: • Žuvies taukai, šaltųjų jūrų žuvys (pvz., skumbrės, tunas, jūrų lydekos, ešeriai, plekšnės, lašišos, upėtakiai) ir kitos jūrų gėrybės; • Liesa mėsa (vištiena ir kalakutiena be odelės, veršiena, jautiena, triušiena); • Augaliniai aliejai (ypač rekomenduotini alyvuogių ir rapsų); • Neriebus pienas ir jo gaminiai (liesa varškė, pasukos, jogurtas, kefyras, rūgpienis); • Minkštas dietinis margarinas (be cholesterolio ir konservantų); • Juoda rupių miltų duona su naudingais priedais (grūdais, sėlenomis, sėklomis), avižiniai dribsniai ir kruopos, grikiai, ankštinės kultūros (soja, lęšiai, avinžirniai, pupos ir pupelės); • Žaliosios daržovės (jas reikėtų valgyti 5-6 kartus per dieną); • Švieži ir šaldyti vaisiai bei uogos.

Nerekomenduojami produktai:

• Riebi mėsa (kiauliena, žąsiena, antiena); • Gyvulinės kilmės riebalai (taukai, sviestas, grietinė, grietinėlė, riebus jogurtas); • Riebios, rūkytos mėsos gaminiai (dešros, kumpiai, dešrelės ir t.t.); • Subproduktai (kepenys, inkstai ir kt.); • Paukštienos oda; • Kiaušinių tryniai (rekomenduojama apsiriboti 2 tryniais per savaitę); • Riebūs sūriai (ypač – fermentiniai); • Riebūs padažai su sūriu, grietine, sviestu; • Vadinamasis „šlamštmaistis“ (traškučiai, saldėsiai, pusfabrikačiai ir t.t.).

Vien mitybos įpročių keitimo nepakanka

Cholesterolio kiekio padidėjimo (hipercholesterolemijos) gydymas apima rizikos veiksnių šalinimą (mitybos korekcijas, žalingų įpročių atsisakymą, fizinio aktyvumo didinimą, gretutinių ligų gydymą), o jeigu tai nepadeda – skiriamos medikamentinės priemonės: statinai (slopina cholesterolio sintezę organizme), fibratai (aktyvina riebalų skilimą), tulžies rūgšties surišikliai (skatina jų pasišalinimą su išmatomis), nikotino rūgštis (reguliuoja riebalų apykaitą). Tiems, kas netoleruoja statinų, galima rinktis augalinės kilmės preparatus su monakolinu K Įrodyta, kad monakolinas K mažina cholesterolio kiekį lygiai taip pat, kaip ir sintetiniai statinai. Sveikata.lt informacija


News

#27 (99) • liepos 6 - liepos 12, 2018 | 21


22 | #27 (99) • liepos 6 - liepos 12, 2018

News

VERTA ŽINOTI

Daugybė „Titaniko“ keleivių galėjo būti išgelbėti „T

itaniko“ tragedija yra viena iš geriau žinomų visoje laivybos istorijoje. 1912 metais įvykusi katastrofa nusinešė didžiąją dalį į JAV plaukusių keleivių. Visgi, daug jų būtų pavykę išgelbėti, jei netoliese plaukę laivai būtų buvę atidesni. Garlaivis „Californian“ lemtingą naktį radijo ryšiu perspėjo „Titaniko“ įgulą apie vietovėje susidariusias ledo mases. „Californian“ netgi nusprendė naktį kelionės netęsti būtent dėl tų ledkalnių. „Californian“ įgula „Titaniko“ šviesas pastebėjo po 10 valandos vakaro. Laivas greitai buvo identifikuotas kaip keleivinis laineris. Kapitonas Stanley’is Lordas 23:10 nuėjo miegoti. Radijo operatorius taip pat jau buvo lovoje – be-

veik visas laivas miegojo. Tuo tarpu „Titanikas“ 23:40 atsitrenkė į ledkalnį. Atstumas tarp šių dviejų laivų buvo toks nedidelis, kad kapitoną pavaduojantis C.V. Grovesas 23:50 pastebėjo, kad lainerio šviesos staiga sumirksėjo. Visgi, buvo priimtas sprendimas radijo operatoriaus nežadinti. 1:10 – jau gerokai po vidurnakčio – kapitonas buvo informuotas, kad neatpažintas laineris paleido penkias raketas. Kapitonas į šią žinią sureagavo ramiai – jis tiesiog paklausė, ar jų šviesa buvo spalvota. Spalvotos raketos tiesiog leidžia identifikuoti laivo savininką. Dar trys raketos pastebėtos 1:50 – jos šiek tiek apšvietė skęstantį „Titaniką“ ir antrasis pa-

10 mokslo mitų K

asdien susiduriame su įvairiais mitais, kurie tarsi diktuoja gyvenimo taisykles, gausybė jų egzistuoja visose žmogaus veiklos srityse. Mokslas – ne išimtis. • Didžioji kinų siena matoma iš kosmoso. Šis mitas žinomas dar nuo aštuonioliktojo amžiaus ir ne kartą buvo aprašytas net vadovėliuose, tačiau iš tiesų ilgiausio pastato Žemėje iš kosmoso astronautai nemato. Dar labiau klysta tie, kurie teigia, kad Didžioji kinų siena yra matoma iš Mėnulio – tai prilygtų gebėjimui iš 3,2 km atstumo atpažinti plaukų sruogą. Visgi teigiama, kad iš neaukštos orbitos (apie 160 km virš Žemės) statinį įžiūrėti būtų įmanoma, jei kinai jį nudažytų ryškia spalva, pavyzdžiui, žydra ar rožine. • Žmogus išnaudoja tik 10% savo smegenų pajėgumo. Net jei sveikas žmogus miega ar ilsisi, nuolat aktyvios yra daugiau ar mažiau visos jo smegenys. Nėra aišku, iš kur šis mitas atsirado, tačiau dar 1936 m. išleistoje Dale‘o Carnegie knygoje „Kaip įsigyti draugų ir daryti įtaką žmonėms“ rašoma, kad Harvardo profesorius Williamas James‘as teigdavo, jog statistinis žmogus išnaudoja tik dešimtadalį savo smegenų ir turėtų jas mankštinti. Iš tiesų net penktadalis viso organizmo energijos ir deguonies tenka smegenims. • Kosmose nėra gravitacijos. Suprasti šio mito kilmę nesunku – visi esame matę ore kabančius ir neju-

dančius, miegančius ar besimankštinančius astronautus. Iš tiesų gravitacija egzistuoja visur: Saulė traukia visas planetas, Mėnulis traukia Žemę. Net ir paprasčiausias obuolys švelniai traukia aplinką. Astronautai skrieja, nes patiria nesibaigiantį laisvąjį kritimą Žemės link. Nutolus nuo didelės masės daikto, šiuo atveju –Žemės, gravitacija labai sumažėja. Nesvarumą akimirką gali patirti kiekvienas nušokdamas nuo kėdės, tačiau traukos jėga vis tiek veiks. • Šiaurinė žvaigždė danguje yra pati ryškiausia. Aplink Mažųjų Grįžulo Ratų žvaigždyno Šiaurinę žvaigždę plyti tuščia ir tamsi zona, todėl ir atrodo, kad ši žvaigždė šviečia smarkiausiai. Vis dėlto Didžiojo šuns žvaigždyne yra ryškesnė žvaigždė – Sirijus. Jis už Šiaurinę ryškesnis yra 22 kartus. • Moterys turi vienu šonkauliu daugiau. Šiandien taip galvojančių rasti tikriausiai jau būtų nelengva, tačiau 1543 m. belgų fizikas ir anatomas Andreas Vesaliusas, suskaičiavęs vyrų ir moterų šonkaulius ir nustatęs, kad jų skaičius vienodas, sukėlė tikrą sumaištį. Iš tiesų abiejų lyčių atstovai turi po 12 porų šonkaulių – iš viso po 24. • Žaibas į tą pačią vietą netrenkia dukart. Šis mitas kilęs iš labai seno posakio, kuris teigia, kad tam pačiam žmogui du kartus negali nutikti tas pats. Tačiau žaibas į tą pačią vietą gali trenkit ir antrą, ir trečią ir dar daugybę kartų. Į TV antenas ir dangoraižius

reigūnas Herbertas Stoneas pastebėjo, kad jis yra keistai pasviręs. 2:15 „Californian“ kapitonas buvo informuotas, kad laivo šviesų jau nebematyti. Tuo metu „Titanikas“ dar laikėsi virš vandens, tačiau galinė jo dalis jau buvo pakilusi aukštai į orą. Greitai laivas nuskendo. 5:30 radijo operatorius buvo pažadintas ir paprašytas susisiekti su prieš tai matytu laivu. Radijo signalu buvo gautas pranešimas, kad tai buvo „Titanikas“ ir jį ištiko katastrofa. „Californian“ pasuko į nelaimės vietą, kur išgyvenusiuosius jau buvo surinkęs kitas laivas „Carpathia“, kuris nelaimės metu buvo gerokai toliau. „Titaniko“ katastrofa nusinežaibai paprastai trenkia keletą kartų per metus. Šį mitą paneigia kiekviena žaibo iškrova, mat iš audros debesies žaibas dažnai Žemės link keliauja tuo pačiu taku. • Vakuume žmonės susprogsta. Vakuume atsidūręs žmogus iš tiesų labai greitai miršta, tačiau jo kūnas nesusprogsta. Vakuume žmogus sutinsta, nes plaučiuose esantis oras ima plėstis, o minkštuosiuose audiniuose esantis vanduo garuoja, nes jo neslegia atmosfera. Po kelių sekundžių žmogus apalpsta, o po kelių minučių miršta, tačiau kūnas nesprogsta. Poveikį žmogaus kūnui kosmose galima palyginti su pasinėrimu į 10 metrų gylį po vandeniu. Iš tiesų naro gyvenimas yra pavojingesnis už astronauto, mat pasinėręs į didelį gylį naras rizikuoja susprogdinti savo plaučius, jei kildamas į paviršių nekvėpuoja. • Mėnulis turi tamsiąją pusę. Mito kilmę nesunku suprasti, mat iš Žemės nuolat matome tik vieną Mėnulio pusę. Tačiau tai nereiškia, kad kita pusė yra tamsioji, šis palydovas tiesiog turi artimąją ir tolimąją puses, kurias apšviečia vienodas kiekis Saulės šviesos. Pirmuosius tolimosios Mėnulio pusės atvaizdus 1959 m. atsiuntė sovietų erdvėlaivis „Luna 3“. • Per parą reikia miegoti aštuonias valandas. Dažnas žmogus tiek pamiegoti sau leidžia tik savaitgaliais ar per atostogas. Nėra jokių mokslinių

šė daugiau nei 1500 gyvybių. Vėliau buvo padaryta išvada, kad „Californian“ turėjo galimybę išgelbėti daugelį jų. Beje, spėliojama, kad netoli nelaimės vietos turėjo būti ir kitas laivas – Norvegijoje registruota škuna „Samson“. Šios teorijos dabar niekas nebegali patvirtinti, tačiau manoma, kad jei laivas ir sukiojosi netoliese, jis į pagalbą neplaukė specialiai – greičiausiai nelegaliai medžiojo ruonius. Technologijos.lt informacija

įrodymų, kad ideali miego trukmė suaugusiems žmonėms yra 8 valandos. Kai kuriems žmonėms gali pakakti ir 4 ar 6 valandų miego per parą, kiti tobulai pailsėję pasijaučia tik numigę 10 valandų. • Nuo „Empire State Building“ numesta moneta gali užmušti. Moksliškai įrodyta, kad iš viršutinio šio pastato aukšto, esančio 381 metro aukštyje, numesta moneta žmogaus nesužeistų, o štai tušinukų iš tokio aukšto mėtyti nepatartina. Niujorko gyventojus gelbsti fizika – moneta yra plokščia ir krisdama vartosi, tad oro pasipriešinimas neutralizuoja gravitaciją. Įvairiais skaičiavimais, priklausomai nuo monetos vartymosi ore, ji galėtų pasiekti 40–100 km/val. greitį, tačiau tai nepridarytų bėdos, mat kulkos skrieja daugiau kaip 1000 km/val. greičiu. VZ.lt informacija


News

#27 (99) • liepos 6 - liepos 12, 2018 | 23

SKYTRIP WWW.SKYTRIP.NET

ŽEMIAUSIOS AVIABILIETŲ KAINOS

 VILNIUS  PALANGA  RYGA POILSINĖS KELIONĖS

 HAWAII  MEXICO  KARIBAI 773-663-4363 info@skytrip.net

Naujų, rezidencinių, komercinių pastatų interjeras-eksterjeras • Virtuvių, rūsių ir vonių remontas • Paruošimo, dažymo darbai • Plytelių klojimas • Parketas, laminuotos grindys • Epoksidinės garažo grindys • Deck‘ų plovimas, atnaujinimas

708-638-1048, Artūras

EPA sertifikatas

Nuomojami pigūs biurai! $ 290/mėn.! su baldais, su patarnavimais.

Tel. 773-368-5790

– a m a i ž ! d s i ė e l m l i Ko Naudok

MES SUTEIKIAME PROFESIONALIĄ PAGALBA APLIKUOJANT:

 Programa pradeda registraciją vaikams iki 18 metų, o taip pat besilaukiančioms moterims dėl nemokamo arba dalinai apmokamo (priklausomai nuo šeimos sudėties) medicininio draudimo JAV.  Programa galima naudotis legaliai ir nelegaliai pragyvenus JAV, o taip pat vaikai iš šeimų, atvykusių į JAV laimėjus žalią kortelę. ALL KIDS ir “Family Care”  Tėvai, pragyvenę 5 ar daugiau metų su žalia kortele, arba turintys JAV pilietybę, o taip pat vaikai, kurie naudojasi programa ALL KIDS, gali gauti “Family Care” NEMOKAMĄ DRAUDIMĄ.  Besilaukiančių moterų statuso legalizavimas JAV neturi reikšmės. Jeigu Jūs gavote neigiamą atsakymą dėl programos ALL KIDS kituose biuruose – kreipkitės į mus ir mes padėsime Jums gauti ALL KIDS draudimą.

630-881-4679 Fax. 630-563-9074 El.paštas: info@allkids.us

K

viečiame Amerikos lietuvių bendruomenę prisidėti ir paremti talentingo jaunosios kartos režisieriaus Jurgio Matulevičiaus kuriamą ilgo metro vaidybinį filmą „Izaokas“. Šis filmas svarbus ne tik lietuviško kino vystymuisi, bet tai – puiki proga mūsų visuomenei pripažinti, priimti ir susitaikyti su savo tautos istorija. „Izaokas“ – istorinis pilno metro filmas su psichologinės dramos ir detektyvo elementais, paremtas to paties pavadinimo Antano Škėmos apysaka. Filmas pasakoja apie mūsų šaliai, Europai ir visam pasauliui skaudžius holokausto ir sovietų okupacijos laikotarpius, išryškindamas draugystės, meilės, kaltės jausmo ir atgailos bei vidinės laisvės temas. Tai bene pirmas lietuviškas filmas, kuriame minimas mūsų tautos prisidėjimas prie holokausto, lietuvių ir žydų santykiai. Akivaizdu, kaip tauta dar tik įpusėjome kelią į praeityje padarytų klaidų pripažinimą. Todėl šis filmas svarbus ir kviečia visuomenę atsiverti diskusijai apie mūsų šalies tamsiąją istorijos pusę bei būti budrius ateityje, užkertant kelią panašioms destruktyvioms jėgoms. Filmo siužetas prasideda 1941

metais Lietuvoje įvykusiomis kraupiomis Lietūkio garažo žudynėmis, kurių metu pagrindinis filmo herojus Andrius Gluosnis nužudo žydą Izaoką. Praėjus keliems dešimtmečiams į sovietų okupuotą Lietuvą iš JAV grįžta geras Andriaus draugas kino režisierius Gutauskas. Jis atsiveža scenarijų ir rengiasi statyti filmą, detaliai nupasakojantį žudynes, kuriose dalyvavo ir Andrius. Dėl šio scenarijaus Gutauską pradeda persekioti NKVD, o Andrių Gluosnį – praeities vizijos ir augantis kaltės jausmas, vedantis išprotėjimo link. Šis filmas – apie istorinių aplinkybių, karo žiaurumų ir praeities traumų nulemtus dviejų draugų santykius ir jų meilę vienai moteriai.

Tapkite šio filmo dalimi!

Filmą paremti galite: https://igg.me/ at/filmisaac


24 | #27 (99) • liepos 6 - liepos 12, 2018

News

Religija

Šventadienio pamokslas Vieną dieną, išėjęs iš namų, Jėzus sėdėjo ant ežero kranto. Prie jo susirinko didžiulė minia; todėl jis įlipo į valtį ir atsisėdo, o visi žmonės stovėjo pakrantėje. Ir jis daug jiems kalbėjo palyginimais. Jis sakė: „Štai sėjėjas išsirengė sėti. Jam besėjant, vieni grūdai nukrito prie kelio, ir atskridę paukščiai juos sulesė. Kiti nukrito ant uolų, kur buvo nedaug žemės. Jie greit sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Saulei patekėjus, daigai nuvyto ir, neturėdami šaknų, sudžiūvo. Kiti krito tarp erškėčių. Erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos. Dar kiti nukrito į gerą žemę ir davė derlių: vieni šimteriopą grūdą, kiti šešiasdešimteriopą, dar kiti trisdešimteriopą. Kas turi ausis, teklauso!“ (Mt 13,1-9) NEPAILSTANTIS SĖJĖJAS

„Š

tai sėjėjas išsirengė sėti“… Nuo pat pirmųjų šio palyginimo žodžių atrodo, kad aplinkui padvelkė pavasariu. Jėzus kalba apie sėją, tačiau drauge tai pasakojimas apie vasarą, duoną, vaišėms parengtus stalus, pasibaigusį badmetį. Šiuo sėjėjo įvaizdžiu pasinaudodamas Jėzus kalba žmonėms apie tai, jog Dievas, nenuilstantis ir besąlygiškai pasitikintis mumis Kūrėjas, ir toliau dosniai visiems teikia gyvybę – savąjį Žodį. Dievas yra viso pasaulio amžinasis pavasaris, tuo tarpu mes esame vasaros žmonės, nes kaip tik mumyse turi subręsti pasėtoji Dievo sėkla. Kiekviena širdis – tai dirva, gera žemė, tinkama priimti ir auginti Dievo į ją beriamą sėklą. Tiesa, pasitaiko, kad mes patys ne kartą sustabdome to stebuklo veikimą. Mes patys tampame keliu, piktžolėta ar akmenuota dirva, tai mes auginame savo širdyje erškėčius… „Jam besėjant, vieni grūdai nukri-

to prie kelio, ir atskridę paukščiai juos sulesė“… Tai pirmoji mūsų daroma klaida, kai tampame keliu, visąlaik tik judėdami, nerasdami laiko sustoti. Toks teiginys gali atrodyti keistas, nes ypač šiais laikais ypatingai vertinamas veržlumas, judėjimas, beatodairiškas tikslo siekimas. Vis tiktai Dievo Žodžiui reikalingas tam tikras stabtelėjimas, laikas, kada mes stengiamės suvokti mums patikėtos žinios didybę. Iš tiesų tas, kuris visąlaik skuba, neįsigilinęs į tai, kodėl tai daro, apiplėšia pats save, nesuprasdamas kelionės prasmės ir nejausdamas amžinybės alkio. „Kiti nukrito ant uolų, kur buvo nedaug žemės“… Tai antra žmogaus klaida: širdies išgyvenimų seklumas. Tokia širdis neišsaugo prisiminimų, jai nerūpi gilesni išgyvenimai, svetima meditacija. Tai krikščioniška paauglystė, esanti kiekviename iš mūsų ir išlendanti tada, kuomet mėginame pasitenkinti tik sensacijomis, vengdami dvasios gelmės. „Kiti grūdai nukrito tarp erškėčių. Erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos“… Šią klaidą darome tada, kuomet dvasios polėkį užslopiname turto ir materialinės gerovės troškimais. Erškėčiais galime pavadinti ir kasdienybę, kai su dideliu vargu bandome suderinti darbą ir rūpestį šeima, kai tenka kovoti su gyvenimo sunkumais, atsispirti vienatvei, neišsigąsti netikrumo, susijusio su ateitimi. Šie erškėčiai nusmelkia pasitikėjimą ir nebeleidžia tikėti, kad mumyse yra vietos augti dieviškajai sėklai. Tada pradedame manyti, kad mes anaiptol nesame tie, kurie gali įvykdyti didžiąją Dievo svajonę. Vis dėlto Jėzaus palyginimo centras yra ne žmonių klaidos, trukdan-

čios Dievo Žodžiui atrasti kelią į jų širdis. Pagrindinė figūra yra dosnus ir geras Dievas, kuris nė vienam žmogui negaili savo dovanų. Viešpats Jėzus nori pažadinti mumyse džiaugsmą ir pasitikėjimą, kad, nežiūrint, kiek mūsų siela bebūtų išdžiūvusi, merdėjanti, nevaisinga, Dievas nepavargdamas nesiliaus sėjęs mumyse savo Žodžio sėklą. Nežiūrint visų ištryptų kelių, akmenuotų pakriaušių ir prižėlusių erškėčių Dievas mumyse mato dirvą, galinčią priimti ir užauginti sėklą. Jis žino, kad galiausiai tas mažas Jo pasėtas daigelis pražys ir duos vaisių.

Popiežiaus homilija: Leiskime Viešpačiui mus paguosti P

riimkime Viešpaties paguodą, neleiskime, kad mūsų gyvenimą užvaldytų nepasitenkinimams ir nuoskaudos, sakė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje. Šios dienos pirmajame skaitinyje pranašas Izaijas skelbia Dievo paguodą tremtyje esančiai išrinktajai tautai. Taip pat ir

Evangelija pasakoja apie labai konkretų Jėzaus suteiktos dieviškosios paguodos atvejį – paralyžiuoto žmogaus pagydymą, o taip pat apie stebuklą lydėjusią vienų nuostabą, o kitų murmėjimą. „Nelengva būti paguostiems, lengviau kitus guosti negu patiems priim-

ti paguodą. Dažnai mes esame įsikibę to, kas negatyvu, esame užvaldyti to žaizdos, kurią mumyse paliko nuodėmė, norime ir toliau vieniši gulėti ant neštuvų ir nesikelti. Jėzus mus ragina: „kelkis!“, jis visada mums sako: „kelkis!“. Mes esame gerai įsisavinę tai, kas negatyvu. Tai kas pozityvu mes gauname, tačiau mums nepatinka prašyti,

Iš tiesų jaudina Dievo, duodančio tiek daug ir surenkančio tiek mažai vaizdas. Jis žino, kad tris kartus, anot palyginimo, ir begalę kartų, remiantis mūsų pačių patirtimi, mes neatsiliepsime į Jo balsą, tačiau galiausiai, atsiliepę, duosime vaisių: gal trisdešimteriopą, gal šešiasdešimteriopą, o gal ir šimteriopą grūdą. Mes mylime mūsų Dievą – Sėjėją, kupiną pasitikėjimo sėklos galybe ir Jo dosnią ranką, beriančią sėklą į dirvą – mūsų sielą, erškėčių lauką ir derlingą žemę, kurioje žydi Dievo meilė. Mons. Adolfas Grušas

nepatinka kaip elgetoms maldauti. „Mums nelengva leisti, kad Viešpats mus paguostų; mums sunku atsisakyti egoizmo, atsisakyti visko, prie ko mes taip labai pripratę, skundų, nepasitenkinimo. Pasižiūrėkime į savo vidų, į sąžinę: kokia mano širdis? Ar daug joje kartumo? Ar daug liūdesio? Kokia man kalba? Šlovinu Viešpatį ar tik skundžiuosi? Prašykime Viešpatį drąsos, tos drąsos, kurią tik Viešpats gali duoti, sakykime jam: Ateik, Viešpatie, mus paguosti“. “Vatikano radijas” inf.


News

#27 (99) • liepos 6 - liepos 12, 2018 | 25

Likimas

Kodėl viskas taip beprasmiška ir liūdna? Egidijau, kiekvieną pavasarį man būna nuotaikų kaita, liūdesys, apatija, gal ir depresija. Į gydytojus nesikreipiu, nes negalvoju, kad esu ligonė, save kontroliuoju, bet kodėl man taip viskas beprasmiška, liūdna, ypač šiuo sezonu? Net nedžiugina geros naujienos ar malonūs įvykiai. Atrodo, kad gyvenimas eina pro šalį. Kas man?

Ačiū. Vytautė Ž.

Ž

odis depresija reiškia blogą nuotaiką, apatiją ir emocinius išgyvenimus. Žvelgiant iš astrologinės pusės, tai susiję su Mėnulio planeta. Mėnulis atsako už protą, psichinę būseną, jausmus, bendravimą, svajones ir norus. Jeigu žmogaus horoskope mėnulio planeta jaučiasi silpnai, tai gyvenime jį dažnai persekioja emocinės problemos. Tokiu atveju reikia ieškoti šių problemų atsiradimo priežasčių ir sprendimo būdų. Psichologės Aušros Mockuvienės teigimu, per 15 pastarųjų metų oficialus sergamumas depresija Lietuvoje padidėjo 40 %. Iš vienos pusės tai atspindi pasaulines tendencijas ir tai, kad iš tiesų sergamumas liga dažnėja. Kaip matome, visuomenė tobulėja išoriškai, gražėja aplinka, daugiau prekių parduotuvėse, bet žmogaus vidinės problemos lieka neišspręstos. Dažnas žmogus susiduria su beprasmybe ir psichologinėmis problemomis, todėl pradžiai siūlyčiau sau atsakyti į tokį klausimą: „Ar aš gyvenu tam, kad valgyčiau, ar valgau tam,

kad gyvenčiau?“. Jeigu aš pradedu suprasti, kad gyvenimas nėra skirtas tik valgyti, miegoti, gintis ir daugintis, tuomet aš pradedu ieškoti atsakymų, kam išvis skirtas šitas gyvenimas? Kitu atveju žmogaus gyvenimas naudojamas ne pagal paskirtį. Kartą Mokytojas paklausė savo mokinio: “Kokia yra didžiausia žmogaus gyvenimo tragedija?”. “Kada žmogus neranda atsakymų į savo klausimus”, - atsakė mokinys. –Ne, atsakė mokytojas. Didžiausia tragedija tame, kada žmogus neranda klausimų, į kuriuos vertėtų ieškoti atsakymų”. Jeigu žmogus neieško atsakymų, tai ir jo gyvenimas tampa nuobodus, liūdnas ir beprasmiškas. Kyla klausimas, kodėl žmogus neieško gyvenimo prasmės? Vienas iš atsakymų būtų, todėl, kad aplinka, kurioje jis randasi, apie tai nekalba. Pavyzdžiui, tipinis žmogus, kuris tik žiūri televizorių, skaito laikraščius, informacinius portalus ir bendrauja su panašiais į save žmonėmis, jis gyvena tam tikruose rėmuose. Tokio žmogaus protas kasdien „prisigeria“ baimės ir nerimo. Tada palaipsniui vystosi psichologinės problemos ir atsiranda depresija, nes žmogus nepakyla aukščiau jį supančios informacijos. Vienas Indijos išminčius teigė, kad šiandien mes esame tokie, su kuo bendravome praeityje ir ateityje būsim tokie su kuo bendraujame šiandien. Todėl nekeista, kad mus supanti aplinka ir informacija formuoja mūsų požiūrį, norus, nuotaiką ir likimą. Įsivaizduo-

kime, jeigu bent keletą minučių paklausysime negatyvaus žmogaus, kuris aplink mato tik negatyvą ir kliūtis, kad žmonės blogi, oras blogas, gyvenimo sąlygos blogos. Mes patys taip pradėsite jaustis, ir mąstyti. Jeigu paklausysime žmogaus, kuris aplink mato pozityvą ir galimybes, mūsų požiūris pradės keistis į pozityvią pusę. Todėl labai svarbu kieno mes klausome, su kuo bendraujame ir ką skaitome. Jeigu aplinka, kuri mus supa bus neharmoninga, tai ir mūsų ateitis bus neharmoninga. Jeigu paklausysime išminčių, tai jie teigia, kad tikrasis žmogaus gyvenimas prasideda, kai jis užduoda sau tokius klausimus: “Kas aš? Kokia gyvenimo prasmė? Kodėl aš gyvenu?“. Rasti atsakymus į šiuos klausimus reikia viso gyvenimo, todėl tas, kuris ieško, neturi kada liūdėti, depresuoti ir skųstis gyvenimu. Kaip rašo senovės raštai vedos „Iš tiesų išmintingi ir turintys polinkį į filosofiją žmonės turi siekti tokio tikslo, kurio negalima pasiekti šioje Visatoje, netgi jei ją visą apeiti“. Todėl gyvenimas be tikslo sukelia liūdesį, apatiją ir depresiją, nes tiesiog gyvenimas naudojamas ne pagal paskirtį. Įsivaizduokite jeigu su

savo telefonu pradėsite kalti vinis, tai jis pradės lūžti, nes telefono paskirtis yra kita. Lygiai taip pat ir žmogaus gyvenimas. Žmogaus gyvenimo paskirtis rasti atsakymus į klausimus, kas aš? Kokia gyvenimo prasmė ir kodėl aš gyvenu? Jeigu žmogus to nedaro, tai atitinkamai to pasekmės yra depresija ir kitos psichologinės ligos. Kad žmogui reikia tikslo ir be tikslo ir prasmės jis negali tobulėti patvirtino ir vienas eksperimentas Harvardo universitete, kuris prasidėjo 1953 metais ir truko dvidešimt metų. Eksperimento organizatoriai į visus absolventus kreipėsi tokiu klausimu „Ar jie turi gyvenimo tikslą ir ar jie siekia šio tikslo ryžtingai“. Tik trys procentai iš apklaustųjų nurodė, kad kėlė sau tikslus ir turėjo planą, kaip to siekti, turėjo gyvenimo viziją ir kažkokį aiškumą, ko jie nori iš gyvenimo. Kitus dvidešimt metų stebėdami jų pasiekimus, eksperimento organizatoriai pastebėjo, kad tik tie trys procentai absolventų pasiekė kur kas daugiau visose gyvenimo sferose, nei visi kiti likusieji. Tad pradėkite ieškoti atsakymų į tuos klausimus apie kuriuos minėjau, ieškokite žmonių, kurie jau rado atsakymus į tuos klausimus ir jūsų gyvenimo kokybė pradės keistis. Laimė priklauso nuo mūsų tikslo ir sąmonės. Vienas Indijos išminčius ir šventasis rašė, kad žmogus yra vertinamas pagal savo tikslus. Kuo aukštesnis tikslas, tuo aukštesnė žmogaus sąmonė. Jis teigė, kad aukščiausia žmogaus sąmonė, tai tikslas pamilti Kūrėją, todėl dabartinėje visuomenėje kur daugiau nei 97 procentų žmonių negali suformuluoti savo tikslo, taip retai galima sutikti iš tiesų laimingą ir prasmingai gyvenantį žmogų. Egidijus Gubinas

Ar visada blogai skųstis? K

artą amerikiečių rašytoja ir režisierė Džeinė Vagner pasakė: „Manau, kad žmonės sukūrė kalbą, nes jautė labai stiprų poreikį skųstis“. Taigi ar skundai visada reiškia tik neigiamus dalykus? Neklausykite žmonių, kurie sako, kad skųstis negražu! Paprastai žmonės ima skųstis, kai turi labai daug problemų, kurių nesugeba išspręsti. Išsakydami tai, kas neramina, jie nurimsta, atsipalaiduoja. Viename užsienio psichologiniame leidinyje žymi amerikiečių psichoterapeutė dr. Nensė K. Neipjer šią temą nagrinėjo plačiau. Jau daugelį metų, savaitę kasmet ji skaito paskaitas šiaurės Vietnamo mieste Hanoju-

je. Mieste sąlygos nėra idealios – čia karšta, triukšminga, vyrauja chaosas, žmonės visiškai kitokie nei gimtojoje šalyje. Atvykusi į šį kraštą, moteris visada vadovaujasi trejomis paprastomis taisyklėmis: nelyginti, nekritikuoti, nesiskųsti. Jei esate keliavę, be abejo, suprantate, kaip lengva šias taisykles sulaužyti: „Jie nesinaudoja šakutėmis! Kaip jie valgo?“, „Kelių eismas beprotiškas, nėra jokių taisyklių. Automobiliai važiuoja, degant raudonai šviesoforo šviesai. Kaip man pereiti gatvę?“, „Rytą dingo elektra. Pusryčiams nebuvo greipfrutų. Be to, baseine mačiau didžiulį tarakoną“. Kas tuomet nutinka, kai pradeda-

me skųstis? Protas įspūdžius pradeda blokuoti ir nebegalime mėgautis buvimu naujoje vietoje. Dėl to keliaujant reikia laikytis kitų trijų taisyklių: stebėti, klausti ir analizuoti. Kelionės metu tiesiog stebėkite, klausykitės, uoskite, ragaukite, jauskite net tai, dėl ko jaučiatės nepatogiai. Nusiraminkite ir paklauskite, kaip naudotis valgomosiomis lazdelėmis, kaip pereiti gatvę, ką daryti, kai dingsta elektra ir pan. Taigi kelionėse skųstis nereikia. Tačiau kartais – tai gana naudinga. Pagalvokite, kaip atsirado naujos idėjos ir išradimai. Juk dėlto, kad kažkas skundėsi ir kritikavo senuo-

sius dalykus. Net televizijos reklamose dažnai vaizduojami žmonės, kurie verkšlena, o paskui, įvykus kokiam nors pasikeitimui, būna labai laimingi. Vienoje „Ford“ automobilių reklamoje pristatoma technologija, kuria naudojantis kojos paspaudimu galima atidaryti bagažinę. Gali būti, kad gamintojai atkreipė dėmesį į žmonių skundus, kad rankomis atidaryti bagažinę nepatogu, nes jose laikomi kokie nors kroviniai.


26 | #27 (99) • liepos 6 - liepos 12, 2018

News

PATARIMAI

Kaip suprasti, kai organizmui trūksta vitaminų? N

ors yra daug būdų gauti reikiamų maisto medžiagų, įvairių šalių gyventojams vis dar dažnai trūksta vienokių ar kitokių vitaminų. Mokslininkų teigimu, subalansuotai maitindamiesi gautume viską, ko reikia organizmui. O šiame straipsnyje rasite informacijos, kaip gauti reikiamų vitaminų, nepadarant žalos sveikatai. Pateikiame aštuonis požymius, pagal kuriuos suprasite, kokių vitaminų organizmui trūksta. Taigi pradžiai atsistokite prieš veidrodį ir įsižiūrėkite į save.

1. Slenka plaukai

Priežastis: trūksta vitamino B7. Gali būti, kad valgote per daug žalių kiaušinių. Žaliuose kiaušinių baltymuose yra vaidino, kuris trukdo organizmui pasisavinti biotiną. Ką daryti: vartoti daugiau vitamino B7, valgyti daugiau migdolų, sojų pupelių, bulvių (virtų ar keptų) ir bananų.

2. Mėšlungis

Priežastis: jei dažnai sutraukia mėšlungis, vadinasi, jums trūksta

kalcio, magnio ir kalio. Jų trūkumas galimas, jei aktyviai sportuojate, nes prakaituojant iš organizmo pasišalina daug mineralų. Ką daryti: valgykite daugiau daržovių, migdolų ir lazdynų riešutų, moliūgų, bananų ir obuolių.

3. Beria veidą

Priežastis: trūksta vitamino B7. Mūsų organizmas gali prikaupti daug su riebalais pasisavinamų vitaminų (A, E, K, D), bet B grupės vitaminų atsargas organizme reikia nuolat papildyti. Ką daryti: vartokite papildus iš vaistinės, taip pat koreguokite mitybą. Valgykite daugiau grybų, bulvių, sūrio, virtų kiaušinių, špinatų ir žiedinių kopūstų.

4. Tirpsta galūnės

Priežastis: gaunate per mažai vitaminų B6, B12 ir B9 (folio rūgšties). Šie vitaminai labai svarbūs sveikų kraujo ląstelių gamybai, kurios aprūpina visas ląsteles deguonimi. Ką daryti: valgykite daugiau pupelių, citrusinių vaisių, jūrų gėrybių ir

paukštienos.

5. Beria rankas ir klubus

Priežastis: aknės tipo spuogelių atsiranda dėl vitaminų A, D trūkumo ir riebalų rūgščių stygiaus. Ką daryti: valgykite daugiau lašišos, riešutų. Nepamirškite vitamino A, kurio yra morkose ir saldžiosiose raudonosiose paprikose.

6. Pageltę akių baltymai

Priežastis: trūksta vitamino B12. Ką daryti: įtraukite į racioną daugiau šio vitamino šaltinių. B12 yra jaučių ir vištų kepenyse, piene, lašišoje, tune ir avienoje.

7. Jautrios dantenos

Priežastis: vitamino D trūkumas. Tyrimai parodė, kad žmonės, kuriems trūksta vitamino D, dažnai serga parodontoze. Ką daryti: kad dantys būtų sveiki, turite su maistu gauti kalcio, fosforo ir vitamino D. Valgykite daugiau pieno produktų, rudųjų ryžių, pomidorų, pupelių, žuvies, citrusinių vaisių ir vy-

Ką daryti, jei kompiuteris nebeįsijungia? K

ompiuteris gali neveikti dėl netinkamo įjungimo ar sugedusių kabelių, programinės įrangos gedimų, netinkamo surinkimo ar vidinių dalių gedimo. Kai kurias šių problemų gali išspręsti tik specialistas. Tačiau prieš paduodami įrenginį remontui išbandykite šiuos patarimus. Jei kompiuteris nebeįsijungia, po to, kai jį išmontavote, įsitikinkite, kad visos dalys yra teisingai surinktos, prijungtos ir gerai pritvirtintos savo vietoje. Tik tada galima atlikti šiuos veiksmus.

1. Jei kompiuteris nereaguoja į bandymus įjungti arba iškart išsijungia

Įsitikinkite, kad jūsų kištukinis lizdas veikia. Patikrinkite laidų jungtį ir vientisumą. Jei naudojate ilgintuvą, tuomet taip pat patikrinkite jo mygtuką. Atjunkite nereikalingus įrenginius nuo kompiuterio. Galbūt sistemos

bloko gale yra papildomas maitinimo jungiklis – patikrinkite. Jei turite nešiojamąjį kompiuterį, įkraukite jį ir palaukite bent 30 minučių, tada bandykite vėl įjungti. Jei per šį laiką įkrovimo adapteryje ar nešiojamame kompiuteryje neužsidega maitinimo indikatorius, o įrenginys neįsijungia, pakeiskite įkroviklį. Daugelis pagrindinių plokščių turi išimamą bateriją, kurios dėka kompiuterio nustatymai nėra iš naujo nustatomi net ir visiškai išjungus įrenginį. Jei nebijote netekti garantijos, atjunkite prietaisą ir atidarykite korpusą. Tada švelniai pabandykite išimti bateriją ir po kelių minučių įdėkite ją į vietą. Tai panaikins visus nustatymus, galbūt to pakaks, kad kompiuteris įsijungtų. Jei pakartotinis įjungimas nepadeda, tikėtina, kad jūsų akumuliatorius paprasčiausiai paseno. Gali būti, kad dėl to kompiuteris neįsijungia. Jei keletą metų nekeitėte baterijos, reikėtų įsigyti naują, ir tuomet vėl patikrinti

nuogių.

8. Įtrūksta lūpų kampučiai

Priežastis: lūpų kampučių įtrūkimai rodo, kad organizmui trūksta vitaminų B3, B2 ir B12, taip pat geležies, cinko. Ką daryti: valgykite daugiau paukštienos, žuvies (lašišos), kiaušinių, pupelių ir riešutų. Rekomenduojama derinti šiuos produktus su vitaminu C, nes jis saugo nuo infekcijų ir padeda geriau pasisavinti geležį. Labai svarbu įsidėmėti – visi minėti požymiai rodo, kad jums trūksta vitaminų, o jų galima gauti pakoregavus mitybą. Kita vertus, šie požymiai gali reikšti ir ligas. Pavyzdžiui, aknė gali būti ir alerginė reakcija, o galūnių tirpimas – kaklo problemų požymis. Visada patartina pirmiausia pasitarti su gydytoju. Technologijos.lt informacija

geriau kreiptis į specialistą. Atjunkite visus įrenginius nuo kompiuterio, išskyrus monitorių, ir bandykite dar kartą jį įjungti. Kai kuriais atvejais taip pat padeda baterijos pakeitimas motininėje plokštėje.

kompiuterio veikimą. Būkite atsargūs, kai kuriuose įrenginiuose baterija gali būti neišimama. Tokiu atveju pakeisti ir iš naujo įdėti baterijos nepavyks.

2. Jei po įjungimo matote tik juodą ekraną

Tarkime, kad įjungus kompiuterį jis veikia, jo lemputės, aušintuvai yra triukšmingi, bet ekranas nereaguoja. Jei naudojate atskirą monitorių ir jo indikatoriaus lemputė neužsidega, patikrinkite kabelį, ar tinkamai prijungtas monitorius. Jei įmanoma, pakeiskite laidą, jei negalite – nuneškite monitorių į aptarnavimo centrą. Jei monitoriaus indikatorius veikia arba jūs turite nešiojamą kompiuterį, o įjungus matote tik juodą ekraną, greičiausiai kažkas negerai su kompiuterio aparatine įranga. Šiuo atveju

3. Jei kompiuteris įsijungia, bet neužsikrauna „macOS“

Pabandykite paleisti „Mac“ saugiuoju režimu. Norėdami tai padaryti, iškart po įjungimo paspauskite ir kelias sekundes laikykite nuspaudę klavišą Shift. Jei turite „MacBook“, prijunkite jį prie maitinimo tinklo. Jei kompiuteryje veikia šis režimas, sistema gali automatiškai išspręsti problemas, kurios trukdė paleisti kompiuterį. Iš naujo paleiskite įrenginį nepaspausdami jokių klavišų ir patikrinkite, ar dabar pasileidžia „macOS“. Jei nepavyksta, bandykite atkurti operacinę sistemą.

4. Jei niekas nepadėjo

Jei šie patarimai nepadeda, galite kreiptis pagalbos į aptarnavimo centrą arba pabandyti grąžinti kompiuterį į parduotuvę, jei įrenginys turi garantiją. Technologijos.lt informacija


News

#27 (99) • liepos 6 - liepos 12, 2018 | 27

PORA Nauja bendravimo schema

Poros santykiai: gal pabandome dar kartą? Ar posakis „Į tą pačią balą įbrido antrą kartą“ galioja ir santykiams? Ar įmanoma tą patį žmogų pamilti iš naujo? Tai ne vienintelis klausimas, kankinantis užgesusį meilės židinį dar kartą įžiebti bandančius du žmones.

Santykiuose klaidų nebūna?

Naują gyvenimą su buvusiu mylimuoju pradėjusieji būna tvirtai įsitikinę, kad šįkart viskas tikrai pavyks. Ar tai reiškia, kad išsiskyrimas buvo klaida? Krizės ir problemos ištinka visus, bet šiuolaikinių porų, nesugebančių ar nenorinčių spręsti problemų, santykiai ypatingai greitai baigiasi skyrybomis. Partneriai jaučia, kad nėra laimingi, tačiau nieko nedaro, kad situacija pasikeistų. Daugeliui paprasčiau prieiti išvados, kad visa tai vyksta dėl to, kad išsirinkau ne tą žmogų. Ypač jaunos poros dažnai išsiskiria po kokio nors rimto ginčo. Ir pagrindinė priežastis – noras atkeršyti partneriui už patirtą nuoskaudą. Dažnai tos pačios priežasties vedini abu iš karto sukuria šeimas su naujais partneriais, o po daugelio metų susitinka ir supranta, koks beprasmis buvo jų poelgis. Tokie siužetai tampa daugelio kino filmų scenarijaus pagrindu, nes naujuose santykiuose su tuo pačiu žmogumi drama, tragedija ir komedija eina greta. Pora, kuri santykius bando atkurti iš naujo, buvusių skyrybų neturėtų laikyti klaida. Tuo įsitikinusi šeimos psichoterapeutė Ana Varga, teigianti, kad san-

tykiuose klaidų apskritai nebūna. Kažkuria prasme santykiai visada klaidingi ir visada teisingi. Visai įmanoma, kad skyrybos tuo momentu atrodė vienintelė išeitis, abu buvo įsitikinę, kad visas susikaupusias problemas gali išspręsti tik tuo būdu, ir pasielgė, kaip jiems atrodo teisinga. O jeigu atsitinka taip, kad tie patys žmonės vėl „susibėga į krūvą“ – tai taip pat ne klaida, o poelgis, kuris abiems atrodo teisingas.

Meilė ar ilgesys?

Klaida įvyksta tada, kai supainiojamas buvusios meilės ilgesys su realiomis galimybėmis atkurti santykius. Praleista naktis su ex dar nereiškia, kad žmonės turi ketinimų iš naujo sujungti savo gyvenimus. Čia greičiau suveikia noras išsaugoti valdžią buvusio partnerio atžvilgiu ir poreikis padidinti savivertę: „Jis negali manęs pamiršti“, „Aš geriausias vyras jos gyvenime“. Tokių minčių užliūliuoti visiškai neabejoja, kad kartu su rytu išaus ir naujas bendras gyvenimas kartu. Ir oi, koks nusivylimas laukia, kai taip neįvyksta! Gyventi vienam sunku. Artimieji ir draugai kritikuoja dėl įvykusių skyrybų, ateitis atrodo neaiški, dėl to baugina… Todėl nenuostabu, kad pradedama ilgėtis to, kas buvo. Ir vis tik vien prisiminimai neturėtų būti dingstis atnaujinti santykius. Nostalgijos pagrindu atkurti jie gali vesti prie naujos griūties, kurios skeveldros šį kartą sužeis daug stipriau nei pirmąsyk. Bėgant metams tampame kantresni, esame pasiruošę priimti partnerio trū-

kumus ir nesiekiame iš santuokos gauti visko iškart. Ankstyvoje jaunystėje santuokos saitais neretai susisaistome siekdami pripažinimo, pagarbos ir noro pajusti, kad esame kažkam reikalingi. Bet vėliau gimsta vaikai ir reikalingumo jausmas realizuojasi, padarome karjerą ir kartu su ja didėja savigarba. Šie dalykai ateina savaime. Todėl kai iš naujo susitinkame su buvusiu partneriu, atsiranda troškimas ne imti, o duoti, rūpintis, kurti jaukią aplinką. Po išsiskyrimo dažnai atrodo, kad buvęs sutuoktinis – ištisas pačių nemaloniausių bruožų, įpročių ir savybių rinkinys. Tačiau kai atsiranda nauji partneriai, kurie tiesiog automatiškai pradedami lyginti su buvusiuoju, pastarasis vis labiau atrodo pozityvus, ypač kai po skyrybų praeina daugiau laiko. Taip atsitinka dėl to, kad prasidėjusi rutina su nauju žmogumi atskleidžia ir visus tikruosius jo asmenybės bruožus. Tuo tarpu bėgant laikui buvę sutuoktiniai dažnai atleidžia vienas kitam, nes negyvenant kartu nekyla naujų pykčių ir konfliktų, o atmintyje lieka tik šilti prisiminimai. Ir galvoje pradeda kirbėti mintis: „Gal nevertinau, ką turėjau“. Kartais naujos poros gyvenimas nesiklosto dėl to, kad iki galo neužbaigti santykiai su buvusiu partneriu: skyrybos buvo audringos ir sutuoktiniai tiesiog nesikalbėjo apie jų priežastis. Būtent šis neužbaigtumo jausmas gali sugrąžinti žmogų į buvusio partnerio gyvenimą ir, beje, neretai sėkmingai. Dar kartą susibėgame ir dėl to, kad į pamainą audringų santykių poreikiams ateina paprasto palaikymo, supratimo ir bendravimo poreikis. Bėgant metams meilė gali virsti draugyste, giliu ir stabiliu jausmu, prie kurio žmogus ir sugrįžta.

Tam, kad būtų galima pradėti viską iš naujo būtina suprasti, kodėl pirmą kartą nepavyko. Pirmiausia turite išsiaiškinti, ką jums reiškia dvi frazės: „Mes nebemylime vienas kito“ ir „Mes iš naujo pamilome vienas kita“. Ar išsiskyrėte dėl to, kad nebesupratote vienas kito, netenkino seksualinis gyvenimas, trūko dėmesio ar pagarbos? O kas jus traukia grįžti atgal į tuos pačius santykius? Atvirai ir smulkiai kalbėdami apie savo jausmus geriau suprantame vienas kitą ir lyg atrandame partnerį iš naujo, nors atrodė, kad kiaurai jį permatome. Tik tuomet galima kurti kitą asmeninio bendravimo schemą, pakeisiančią tą, kuri kažkada privedė prie skyrybų. Būtina stengtis, kad naujų santykių netemdytų senos problemos. Atleidimas ir susitaikymas suteikia galimybę susitelkti ne į buvusias nuoskaudas, o į teigiamas bendro gyvenimo puses ir ant jų statyti laimingą ateitį. Jeigu žmonės po skyrybų taip ir neišmoko ieškoti kompromisų, jų šeimoje greičiausiai susiklostys ta pati negatyvi situacija, kaip ir anksčiau.

Atleisti nereiškia užmiršti

Viltis atkurti tokius pačius santykius, kokie buvo iki skyrybų ves į sumaištį. Poroje vykstančios krizės keičia santykius, o skyrybos – juo labiau. Todėl nereikia tikėtis to, ko tikrai nebus. Skyrybų procesas atskleidė ne tik visus partnerio trūkumus, bet išgrynino ir jūsų. Tokie išbandymai aiškiai parodo, kad meilė tai ne besąlygiški mamos ir vaiko santykiai, o dviejų individualybių sąjunga. Bet taip pat nereikia bendro gyvenimo kurti kaip su nauju, visiškai nepažįstamu žmogumi, juk grįžtate pas buvusį partnerį, su visais jo įpročiais, problemomis ir trūkumais, kuriuos jau žinote ir kurių nepamiršote. Nereikia tikėtis, kad buvęs sutuoktinis radikaliai pasikeitė per tą laiką, kai nebuvote kartu. Toks mąstymas destruktyvus. Todėl žmogų reikia priimti tokį, koks jis buvo anksčiau, o štai santykius – kaip naujus. Pamilti tą patį žmogų antrą kartą reikia drąsos. Reikia peržiūrėti praeitį ir su ja susidoroti, nebijoti išgirsti ne visada malonią tiesią apie save, prisiderinti prie partnerio ypatumų. Tai yra labai sunkūs namų darbai, bet tik juos sėkmingai atlikę galite leisti sau pasvajoti, kad antrą kartą įlipti į tą pačią balą jums pavyks. Ir šį kartą vanduo joje bus daug šiltesnis. Parengė: psichologė Rasa Aukštinaitytė, psichika.eu informacija


28 | #27 (99) • liepos 6 - liepos 12, 2018 SIŪLO DARBĄ Reikalingi darbininkai (moterys/vyrai) namų kraustymo, valymo darbams. Atlyginimas priklauso nuo patirties. Tel. 708-536-0300 Reikalinga biuro darbuotoja. Tel. 708-536-0300 Nebrangiai išparduodu, dovanoju baldus, indus, rakandus. Tel. 773-786-7078. Dažymo kompanija ieško dažytojo. Tel. (312)8042-346 Atlantic Express Corp reikalingi: - Automobilių į konteinerius krovikai (patirtis nėra būtina, apmokinsime), pirmai ir antrai pamainai. - Automobilių priėmėjas (anglų kalba, patirtis nėra būtina). - žmogus automobilių ardymui. Prisijunkite prie mūsų! (708)907-3005 j.egle@atlanticexpresscorp.com Moteris ieško darbo: gali prižiūrėti vaikus, gaminti maistą, galite siūlyti vakarinių darbų biuruose. Tel. 708-663-3565 Moteris nori išsinuomoti kambarį Čikagoje savaitgaliais. Tel. 312 714 5198 R Transporto kompanija ieško CDL vairuotojų tolimiems reisams, "solo", "teams", "keeptruckin logs". Tel. 708 268 2844 Transporto kompanija ieško patyrusio dispečerio. Tel. 708 268 2844 eikalinga moteris lengvam namų tvarkymui vieną dieną per savaitę Downers Grove. Anglų kalba nėra būtina darbui. Skambinkite dėl susitikimo 630-963-1940 (angliškai). Nedidelė transporto kompanija ieško CDL, klasės A vairuotojo. 2015 Cascadia/Volvo. Apmokamos visos mylios. 55-60 c/m. Romeoville, IL Tel.: 310-854-2509 Sunkvežimių (trokų) kompanijai reikalinga patyrusi buhalterė. Pilnai arba nepilnai darbo dienai. Crestwood. 630 9156 875 How to buy TRUCK? -Bad Credit Score! 15 years Trucking Company will help You. O/O - LEASE - CDL 0.55 per/m 630-716-0726 Reikalinga atsakinga moteris žmonių priežiūrai! Skambinti 773-208-5111 (lietuviškai) arba 708-214-2281 (angliškai) "USA Intercargo LLC" reikalingas dispečeris. Būtina anglų kalba. (317)-835-1887 Jaunimo centras skubiai ieško darbuotojų - prižiūrėtojų. Pageidautina pora, darbas su gyvenimu, legalus statusas ir šiek tiek anglų kalbos. Atlyginimas sutartinis. Kreiptis 773507-8692 vakarais. Neatsakius palikite vardą ir telefoną. Nedidelei transporto kompanijai reikalingi CDL vairuotojai. Atlyginimas nuo $0.52 iki $0.55/mylią. Kompanija garantuoja ilgas mylias, didelį ir laiku mokamą atlyginimą. Mokame „detention“, papildomus (extra) sustojimus. Norintiems tapti „owner operators“, kompanija parduoda 2013 ir 2014 metų VOLVO vilkikus išsimokėtinai. Tel. 708945-1426 Namų renovacijos kompanijai reikalinga administratorė nepilnai darbo savaitei. Kreipkitės tel: 630-202-6867 Reikalingi kontraktoriai su patirtimi namų renovavimo darbams. Kreipkitės tel: 630-660-7861. Reikalini A klasės CDL vairuotojai su tvarkingu vairavimo įrašu ir minimalia metų patirtimi. Siūlome 300+ mylių maršrutus per savaitę, "dry van" kroviniai, stovėjimo aikštelė, mechanikų dirbtuvė, sandėlis kartu su biuru. Bonusai už gerą vairavimą ir inspekcijų pravažiavimą be nuobaudų. (847)922-2173 Nedidelei transporto kompanijai reikalingas patyręs vairuotojas, reisams į pietus. Tel. (630)863-2204. Bricklayers, labors needed. Polish or English a must! Tel (773)603-1658 Dantų gydytojos biurui reikalinga asistentė (Dental Asistant). Tel. (708)299-5499.. PASLAUGOS Elektros montavimo, remonto ir instaliavimo darbai. Koky-

News

bė už protingą kainą! (708)945-7988 Dedu parketą, laminatą, parketlentes. Tel. 630-632-6194 Komercinės ir verslo paskolos. Verslo planai, veiklos ir strategijos instruktavimas. Komerciniai ir industriniai pramoninio nekilnojamojo turto patarimai. Bluebird Realty, Inc. Finance and International Business, tel. (630)6972572, Oksana Sevic, MBA. Komercinio nekilnojamojo turto pardavimas ir nuoma. Biuras, mažmeninė prekyba, pramonė, žemė. Komercinės ir verslo paskolos. Tel. (708)512-7678, Bluebird Realty, Inc, bluebirdrealtor@gmail.com BŪSTO PARDAVIMAS STREAMWOOD Tik įžengę į šį įspūdingą, ąžuolinį 2 aukštų namą, pasijusite kaip namie. Pilnai ir moderniai restauruotas namas, turintis 6 kambarius, iš jų - 4 miegamuosius. Atviras išplanavimas, daug šviesos, elegantiški gyvenamieji ir valgomieji kambariai, dizainerio sukurtas apšvietimas, tobulos medinės grindys. Virtuvėje - granito stalviršiai, nerūdijančio plieno prietaisai, viduryje - sala. Pusryčių kambarys atsiveria į patrauklų šeimos kambarį. Didžiulis pagrindinis kambarys turi erdvę svetainę ir prabangią vonią... Erdvūs miegamieji su "jack and jill" vonia. Lauke "patio", išklotas plytelėmis, profesionaliai sukurtas "landscaping". Namas patogioje vietoje: netoli mokyklos, parduotuvės, miško draustinis, vaikščiojimo bei dviračių takai, teniso ir krepšinio aikštelės, "splash" parkas, greitkeliai. Kaina: $ 398,000. Streamwood, IL. Kreipkitės į Rasą Mitkus: 630-202-6867 NAPERVILLE. Parduodamas būstas (Condo) - pirmame aukšte, 2 miegamieji, 1.5 vonios kambariai, garažas automobiliui. Naujos virtuvės spintelės, prietaisai, stalviršiai. Remontuoti vonios kambariai. Židinys ir privati terasa. SD 203. $165,000 Albina Van Maer, 630-234-2642 WOODRIDGE. Parduodamas būstas (Condo) - 2 miegamieji, 2.5 vonios kambariai (viso kūno "spray" dušas). Du aukštai, nauja grindinė danga, virtuvės spintelės, granito stalviršiai. $149,000 Albina Van Maer, 630-234-2642. Pasiruoškite būti sužavėti, kai įžengsite į šį nepriekaištingai renovuotą 3 miegamųjų, 2.5 vonių namą Woodridge! Atviras išplanavimas, erdvūs ir šviesūs kambariai, spindinčios medžio laminato grindys. Gurmaniška virtuvė su baltom spintelėm, granito stalviršiais, sala, "stainless steel" įranga, sujungta su jaukia svetaine. Privatus "master" miegamasis su nuostabia vonia. Pilnai aptvertas kiemas su terasa. Patogus susisiekimas: netoli parduotuvės, restoranai, greitkeliai, naujas rekreacijos centras, vandens parkas. Nieko nelieka daryti, tik atsikraustyti ir džiaugtis! Kaina $324,900. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į Rasą Mitkus 630-202-6867. Namai pardavimui ir nuomai DuPage, Kane, Will, Kendall, Cook priemiesčiuose. Nuoma pagal savo pasirinkimus. Investavimo galimybės. Pagalba dėl hipotekos (mortgage). Ruzilia Slotabec, tel. (773)632-8475, Julia Melehan, tel. (630)272-7472, juliamelehan.bluebirdrealtor@gmail.com "Bluebird Realty", Inc. Namai, kotedžai, butų pardavimas ir nuoma. Willowbrook, Downers Grove, Lemont, Woodridge, Naperville, Palos Hills, Homer Glen. Investicinės nuosavybės ir turto valdymas. Pagalba su paskolomis. Edmundas Astrauskas, tel. (708)949-1859, "Bluebird Realty, Inc. BURR RIDGE. Puiki galimybė statybos kompanijai ar pirkėjui, norinčiam naujos statybos namo. Netoli aukštus įvertinimus pelniusių Gower/Hinsdale South mokyklų. Greta parduodamas namas su sklypu, kurį prijungus galimas padalinimas į 3 sklypus. Miesto vanduo ir kanalizacija šalia sklypo. Greitas susisiekimas, šalia pagrindiniai greitkeliai, prekybos centrai, restoranai ir mokyklos. Įvertintas pardavimui, ilgai nelaukite! Kaina $65,900. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Rasą Mitkus, tel. (630)202-6867. GLEN ELLYN. Parduodamas 4 miegamųjų, 2 vonių, banko nusavintas namas. Kaina $184,000. Skambinti Vytautui Sruogai, AVS Prime Realty, tel. (773)983-4544 JOLIET. Parduodamas 3550 sf, 4 miegamųjų, 2.5 vonių namas, esantis ramioje Cul-de-sac gatvėje. Modernus išplanavimas, erdvi ir atvira svetainė/valgomasis, ofiso kambarys pirmame aukšte. Gurmaniška balta virtuvė su

granito stalviršiais, “stainless steel” įranga turi išėjimą į terasą su vaizdu į tvenkinį. Šeimyniniame kambaryje medžių kurenamas židinys, aukštos lubos, kietmedžio grindys, šviestuvai. Pagrindinis miegamasis turi “walk in” drabužinę, vonios kambarį. Kaina $294,900. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Rasą Mitkus, tel. (630)202-6867.

lauko terasą. Privatus “master” miegamasis su “whirpool” vonia ir “walk-in” drabužine, 218 akrų ežeras gausus įvairių sporto pramogų, 14 akrų skirta žvejybai, 2 paplūdimiai, baseinas, “clubhouse”, saugoma teritorija. Kaina $169,000. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į Rasą Mitkus tel. (630)202-6867

LEMONT Parduodamas namas. 3 miegamieji, 1 vonia, 1 akras žemės, Cul de sac. Kaina $194,000. Skambinti Vytautui Sruogai, AVS Prime Realty, tel. (773)983-4544

NUOMA

LEMONT. Parduodamas 1 akro žemės sklypas. Kaina $137,000. Skambinti Vytautui Sruogai, AVS Prime Realty, tel. (773)983-4544 LOCKPORT Parduodamas 2 miegamųjų, 1 vonios banko nusavintas namas. Kaina $28,300. Reikalingas kapitalinis remontas arba griovimas. Skambinti Vytautui Sruogai, AVS Prime Realty, tel. (773)983-4544 LOMBARD. Parduodamas 4 miegamųjų, 3 su puse vonios, banko nusavintas namas. Kaina $517,900. Skambinti Vytautui Sruogai, AVS Prime Realty, tel. (773)983-4544 NAPERVILLE. Parduodamas kotedžas: 4 miegamųjų + loftas 3-jų vonių, 2 automobilių garažas. Atnaujinta virtuvė su granito stalviršiu ir baru, visos naujos durys ir apdaila, neseniai suremontuota. Pagrindinis miegamasis turi dvigubą kriauklę, sūkurinę vonią ir dušą. SD 204 Naperville. Kaina $262,000. Albina Van Maer, Bluebird Realty, Inc. Tel. (630)234-2642, bluebirdrealtor@gmail.com NAPERVILLE. Parduodamas 3 miegamųjų, 3 vonių namas. Kaina $280,000. Skambinti Vytautui Sruogai, AVS Prime Realty, tel. (773)983-4544 NAPERVILLE. Parduodamas pilnai suremontuotas namas: 3 miegamųjų, 2,5 vonios. Kaina $329,000. Skambinti Vytautui Sruogai, AVS Prime Realty, tel. (773)983-4544 PALOS HILLS. Parduodamas 3 miegamųjų, 2 vonios butas. Skambinti Vytautui Sruogai, AVS Prime Realty, tel. (773)983-4544 PLAINFIELD. Parduodami 2 banko nusavinti sklypai. Kaina $50,400 ir $55,400. Skambinti Vytautui Sruogai, AVS Prime Realty, tel. (773)983-4544 PLAINFIELD. Riverbrook Estates qul- de-sac gatvėje, parduodamas profesionaliai renovuotas, 3 miegamųjų su loftu, 3 vonių namas. Dviejų aukštų svetainė, medžio laminato grindys, šeimyninis kambarys su medžiu kūrenamu židiniu. Atvira balta virtuvė, granito stalviršiai, “backsplash”, “stainless steal” įranga, centre salelė ir slankiojančios durys į terasą bei aptvertą kiemą. “Master” miegamajame – “walk in” drabužinė, dušas, vonia. Patogus susisiekimas, greta prekybos centrai, mokyklos, restoranai ir greitkeliai. Jūsų svajonės gali tapti realybe! Kaina $254,900. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į Rasą Mitkus tel. (630)202-6867 VARNA, IL. Parduodamas vasarnamis, vos 2 valandos kelio nuo Čikagos priemiesčių! 3 miegamųjų, 2 vonių, su 2 automobilių garažas, prie Wildwood ežero. Atviras, erdvus išplanavimas, paaukštintos lubos, medžio laminato grindys, šeimyninis kambarys su akmens židiniu. Šviesi virtuvė su pusryčių kambariu, slankiojančiomis durimis į

PALOS HILLS HILLS. Išnuomojamas 2 miegamųjų, 2 vonių butas pirmame aukšte. Bute yra skalbyklė ir džiovyklė. Nuomai priklauso vienvietis garažas. Rami vieta, geros mokyklos. Kaina 1,300. Tel. (773)742-2603 SAINT CHARLES CHARLES, Camton Hills išnuomojamas kambarys nuosavame name, moteriškei. Tel. (312-608-9929. Išnuomojamas namas su šildomu vidaus baseinu, pora blokų nuo privataus Mičigano ežero pliažo. Yra privatūs teniso kortai. Netoli Warren Dunes State parkas. Ši vila puikiai tiks švęsti Jūsų šventes ir pailsėti, pažaisti biliarda ar pasikaitinti pirtyje. Patogu išsinuomoti keletui šeimų, yra 4 erdvūs miegamieji ir 4 vonios, gali apsigyventi iki 16 žmonių. Patogus susisiekimas - tik 1.5 val. nuo Čikagos. Kaina nuo $449 už parą, ne sezono metu po rugsėjo 10 d., minimali nuoma - 2 paros. Sezono metu kaina $669 už parą, min. nuoma - 3 paros. Laisvi rudens savaitgaliai prasideda nuo spalio 13 d. Ypatingas pasiūlymas rudeniui: išsinuomokite 2 ne savaitgalio paras ir 3-ią gaukite nemokamai! Rezervacija tel. (630)202-6867. BLOOMINGDALE. Išnuomojamas kotedžas: 3-jų miegamųjų, 2.5 vonios, 1 automobilio garažas. $1750/mėn. Netoli pagrindinių kelių, prekybos centrų, ir gerų mokyklų. Albina Van Maer, "Bluebird Realty", Inc. Tel. (630)234-2642, bluebirdrealtor@gmail.com DOWNERS GROVE. Išnuomojamas namas. Plytelėmis išklotas rūsys bei didelis kiemas. 5 minutės nuo miesto centro ir geležinkelio stoties. Arti mokyklos. Albina Van Maer, "Bluebird Realty", Inc. Tel. (630)234-2642, bluebirdrealtor@gmail.com DOWNERS GROVE. Išnuomojamas butas: 2-jų miegamųjų, 1 vonia, 1 automobilio garažas. Puiki būklė! Šiuolaikinis stilius! Tik $1300/mėn. Nuoma nuo 09/15. Albina Van Maer, "Bluebird Realty", Inc. Te. (630)234-2642, bluebirdrealtor@gmail.com CLARENDON HILLS. Išnuomojamos biuro patalpos Ogden Ave, ypatingai gerai prižiūrėtos, naujesnės statybos 2580 sf dydžio, puikus susisiekimas, šalia greitkelių, Oakbrook prekybos centro, 30 min iki oro uostų bei Čikagos centro. Patalpas galima dalinti į du ar tris biurus, kurių dydis būtų nuo 528 iki 1523 sf. Galimybė įsirengti medicinos, terapeuto, draudimo įstaigos, buhalterijos, architekto, inžinieriaus ar advokato kabinetus bei daugelį kitų. Yra automobilių stovėjimo aikštelė, lauko iškaba. Patalpos gali būti perdarytos pagal jūsų poreikius. Kaina $16/sf. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Rasą Mitkus, tel. (630)202-6867 LEMONT.  Išnuomojamas kambarys. (773)297-2012 LEMONT. Išnuomojamas Lemonto centre 3 miegamųjų butas su visais patogumais ir su atskiru įėjimu name. Kaina sutartinė. Tel. (312)805-9194.


News

#27 (99) • liepos 6 - liepos 12, 2018 | 29

Anekdotai ••• Tėvas sako sūnui: - Gal gali nudažyti langą? - Gerai. Po kiek laiko sūnus klausia tėvo: - O rėmus irgi nudažyti? ••• Vyras prie parduotuvės staugia ant direktoriaus: - Jūs apgavikai! Melagiai! Tas nesupratęs: - Dėl Dievo meilės, paaiškinkit kas atsitiko. Vyras: - Nusipirkau skalbimo miltelių, o ant pakuotės parašyta "100 gramų nemokamai". Grįžtu namo, atplėšiu pakelį... O ten tik milteliai! ••• - Brangioji, tekėk už manęs! - Visuomet tu taip: vakare – tekėk, o ryte išsiblaivysi ir persigalvosi. - Ne. - Nepersigalvosi? - Neišsiblaivysiu. ••• Į daktarą kreipėsi blondinė, nukritusi nuo laiptų. Sako: - Lipau laiptais ir nukritau. Susimušiau. Skauda.

- Imkite šio tepalo ir sutepkite vietas, kur kritote, - sako daktaras. Praeina diena ir pas daktarą ateina visas būrys žmonių su sumušimais: - Daktare, kažkokia kvaiša ištepė laiptus tepalu... ••• Mokytoja klausia mokinių: - Ar žinote Kudirką, Basanavičių? Petriukas neiškenčia ir sako: - O jūs žinote Saulėną, Tomelį, Mindę? - Ne. - Tai ko čia gąsdinat su savo chebra? ••• - Kas turi aštuoniasdešimt dantų ir dvi akis? - Krokodilas. - O du dantis ir aštuoniasdešimt akių? - Senukai iš senelių namų važiuojantys autobusu į ekskursiją. ••• Pirmosios medicinos pagalbos suteikimo pamoka: - Petriuk, ką darytum, jei tavo brolis prarytų raktą? - Įlipčiau į namą pro tualeto langą. ••• - Vaikeli, kas tave išmokė tokio

nepadoraus žodžio? - Kalėdų Senelis, kai naktį pargriuvo užlipęs ant mano dviratuko. ••• Pareina žmona namo ir sako savo vyrui: - Brangusis, tu greitai tapsi tėčiu! Vyras pabąla ir sušnabžda: - Tai vis dėl to ji tau viską papasakojo? ••• Kadaise gyvenau aktyviai - žaidžiau futbolą, tenisą, dalyvaudavau automobilių lenktynėse. Kartais lošdavau pokerį ir biliardą. Bet po to pavogė kompiuterį ir viskas baigėsi. ••• – Kai tik sutinku tavo žmoną, tai ir džiaugiuosi, Jonai. – Kodėl? – Kad ji ne maniškė! ••• Nusprendė namuose vyriškis pasisverti. Atsistojo ant svarstyklių, pilvą įtraukė ir sveriasi. Žmona iš virtuvės žiūri ir mąsto: tokį pilvą užsiaugino, o sverdamasis įtraukė - galima pagalvoti, kad mažiau svers... Ir sako: - Kvaileli, kam tą pilvą įtraukei, ma-

nai mažiau sversi? Trauk netraukęs, vis tiek nepadės. Vyras: - Nu kaip nepadės, aišku kad padės. Kaip gi kitaip aš pasižiūrėsiu, kiek sveriu? ••• Dailės pamokos metu mokytoja pirmokams uždavė nupiešti savo tėvelius. Vaikučiai noriai kibo į darbą. Mokytoja vaikšto aplink klasę ir apžiūrinėja mokinukų šedevrus, bet eidama pro Petriuką nustemba: - Kodėl tu savo tėčiui žalius plaukus ant galvos nupiešei? - Nes neradau plikos spalvos flomasterio! ••• Vyras sako žmonai: - Atleisk, kad vakar grįžau labai vėlai, girtas ir dar su mėlyne paaky... Žmona: - Brangusis, kai tu grįžai dar mėlynės neturėjai. ••• Šeima lanko zoologijos sodą. Mažasis Juozukas pradeda šaukti: - Aš noriu joti ant asilo, ant asilo! - Petrai, - kreipiesi žmona į vyrą, juk galėtum panešti vaiką.


30 | #27 (99) • liepos 6 - liepos 12, 2018

News

SAVAITĖS HOROSKOPAS (liepos 9-15 d.) AVINAS 03/21–04/20 Už sąžiningumą savaitės pradžioje bus su kaupu atlyginta. Penktadienio vakarą ir šeštadienį verčiau praleiskite su šeima ar artimais draugais. Jei turite daug darbo namų ūkyje, organizuokite talką. Viską padarysite greitai ir linksmai.

JAUTIS 04/21–05/21 Netikėkite viskuo, ką išgirsite pirmoje savaitės pusėje, ypač apie savo būsimą darbą ar sutartį. Būkite kritiškesnis ir atidesnis. Ketvirtadienį ir penktadienį bendradarbiavimas su meno žmonėmis būtų įdomus ir vaisingas. Artimas draugas ar giminaitis pasidalys su jumis paslaptimi, kurios jūs norėtumėt verčiau nežinoti. Savaitgalio kelionėje tikriausiai pavyks suderinti malonumą su reikalais.

DVYNIAI 05/22–06/21 Pirmadienį pasistenkite sutvarkyti visus nebaigtus reikalus, nes antradienį ir trečiadienį vargu ar būsite darbingai nusiteikęs. Finansinės investicijos darbo savaitės pabaigoje bus pelningos. Savaitgalį laukia intensyvus, bet konfliktiškas asmeninis gyvenimas. Nesitikėkite tobulo sutarimo su partneriu, siekite kompromiso.

VĖŽYS 06/22–07/22 Įvykiai šeimoje ar darbe pirmoje savaitės pusėje atims daug laiko ir jėgų. Emocinis chaosas sieloje gali labai išvarginti psichologiškai. Paramos sulauksite iš artimo draugo ar mylimo žmogaus. Antroji savaitės pusė bus labai produktyvi. Nuveiksite kur kas daugiau, nei planavote ir tikėjotės.

LIŪTAS 07/23–08/23 Pirmosiomis savaitės dienomis laukite malonių finansinių naujienų. Netikėtai galite gauti pinigų ar kitokių materialinių vertybių. Nuo savaitės vidurio ryžtingai imkite reikalus į savo rankas - seksis organizuoti darbus ir vadovauti.

MERGELĖ 08/23–09/23 Savaitės pradžia labai tinka keliauti, mokytis ar tiesiog ieškoti, kuo čia save užėmus... Dalykinė kelionė savaitės viduryje bus sėkminga. Savo intuicija pasitikėkite labiau nei kitų. Antroje savaitės pusėje būsite itin komunikabilus ir draugiškai nusiteikęs. Tikėtina, kad užmegsite ilgalaikę draugystę.

SVARSTYKLĖS 09/24–10/23 Pirmoje savaitės pusėje užsiimkite naujo verslo projektais ar nekilnojamojo turto reikalais. Jums gali būti pasiūlytas iš tiesų perspektyvus planas, bet savo asmeninių pinigų verčiau neinvestuokite. Savaitgalį mylimo žmogaus ar vaikų poreikiai gali gerokai paploninti jūsų piniginę, užtat bendravimas bus kur kas malonesnis nei pastarąsias dvi savaites.

SKORPIONAS 10/24–11/22 Kolektyvinė veikla pirmoje savaitės pusėje bus produktyvi. Savaitės viduryje būsite gana emocionalus. Savo nuomonę ginsite labai energingai, nesirinkdamas žodžių nei priemonių. Pasistenkite nepadaryti nieko tokio, ko vėliau tektų gailėtis. Savaitgalį tikriausiai neatsispirsite pagundai kiek paišdykauti.

ŠAULYS 11/23–12/21 Pirmoje savaitės pusėje rimtai užsiimkite darbo reikalais, namuose praleiskite kuo mažiau laiko. Atidžiai įsiklausykite į visus patarimus - tarp jų gali pasitaikyti labai vertingų. Apskritai darbas komandoje turėtų būti našus ir vaisingas. Namams daugiau dėmesio skirkite savaitės pabaigoje.

OŽIARAGIS 12/22–01/20 Pirmoje savaitės pusėje verslo reikalus stenkitės tvarkyti viešai ir legaliai. Jei nerasite sau naujų veiklos sričių, savaitės viduryje gali apimti nenumaldomas nuobodulys. Savaitgalį daugiau bendraukite su šeima, stenkitės, kad jūsų ketinimai būtų visiems žinomi ir suprantami.

VANDENIS 01/21–02/19 Neatviraukite su bendradarbiais, ypač jei anksčiau to nedarydavote. Savaitės viduryje mokėjimas bendrauti jums atvers duris, anksčiau aklinai uždarytas. Venkite bambeklių ir per daug klausinėjančių - jie prišauks bėdą. Nepriimkite už gryną pinigą kiekvienos išgirstos istorijos, ypač savaitgalį.

ŽUVYS 02/20–03/20 Jei savo finansinius reikalus patikėsite tvarkyti kitiems, pirmoje savaitės pusėje tikriausiai turėsite materialinių nuostolių. Teks nemažai rūpintis karjeros reikalais. Turite gerai pasiruošti kitam žingsniui. Nepamirškite vienaip ar kitaip padėkoti visiems jums padėjusiems. Savaitgalį laukia maloni poilsinė kelionė.


News

#27 (99) • liepos 6 - liepos 12, 2018 | 31

renginiAi lietuvių bendruomenes kviečiame susijungti ir susirinkti kartu. Nepamirškite tautinės atributikos, vėliavų ir kt. Ir taip pat kviečiame visus vakare į Navy Pier, renkamės 7:45 val. vak., o 8:00 val. vak. visi vienu balsu giedokime Tautišką giesmę. Pastaba: šiais jubiliejiniais metais Marquette park apylinkės bendruomenė vyksta himną giedoti į Lemontą.

KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ VYKSTA TURININGA POPIETĖ ČIKAGOJE Kiekvieną trečiadienį ,,Seklyčioje” vyksta vyresniųjų lietuvių popietės. Jos prasideda 2 val. p. p. lietuviškų patiekalų pietumis iš „Racine” parduotuvės. Po pietų dalyviams yra rodomi Lietuvos programų vaizdo įrašai. „Seklyčios“ adresas: 2711 W. 71 St., Chicago, IL 60629. Tel. 773-476-5999. Visi esate kviečiami.

ANONIMINIŲ ALKOHOLIKŲ SUSIRINKIMAI

Anoniminių Alkoholikų susirinkimai vyksta kiekvieną trečiadienį 7 vak.vak. ir sekmadienį 6 val.vak. Pasaulio Lietuvių Centre, 14911 127th St., Lemont, IL. Dėl informacijos, skambinkite 630-674-5414

KVIEČIAME IŠEIVIJOS LIETUVIŲ JAUNIMĄ STAŽUOTIS LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRE ČIKAGOJE

Kviečiame išeivijos lietuvių jaunimą stažuotis Lituanistikos tyrimo ir studijų centre Čikagoje. Šią vasarą priimsime 1-2 studentus stažuotojus, kurie galės susipažinti su darbo archyvuose ypatumais. Stažuotės metu studentai turės galimybę susipažinti su Lituanistikos tyrimo ir studijų centre saugomais dokumentais, knygomis bei periodika, susipažinti su dokumentų saugojimo ypatumais. Stažuotės trukmė – 6–8 savaitės, per savaitę numatoma 25–30 darbo valandų. Planuojama keletas darbo krypčių – stažuotojai turės galimybę skenuoti bei kataloguoti senas ir svarbias archyvines nuotraukas bei dokumentus, bendrauti su LTSC svečiais ir lankytojais, padėti kataloguoti ir tvarkyti LTSC knygas. Stažuotės metu bus mokama stipendija, įsteigta LTSC rėmėjų. Laisvos formos paraišką stažuotei siųsti ir dėl išsamesnės informacijos teirautis per Facebook paskyrą arba el. paštu info@lithuanianresearch.org arba tel. 773-434-4545. LTSC adresas 5620 S. Claremont Ave, Chicago, IL 60636 (Jaunimo centre).

PAL. JURGIO MATULAIČIO MISIJA KVIEČIA

Šv. Mišios 9:00 val. r., 11:00 val. r. ir 6:00 val. val. 14911 127th St., Lemont, IL.

ŠVČ.MERGELĖS MARIJOS GIMIMO BAŽNYČIA KVIEČIA (MARQUETTE PARK)

Šv. Mišios darbo dienomis vyks pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 9:30 val. ryte, o ketvirtadieniais 9:00 val.r. Šeštadieniais, 3:00 – 3:45 v.p.p. – Sutaikinimo sakramentas (išpažintis), 4:00 v.p.p. – Šv. Mišios lietuvių kalba. Sekmadieniais, 9:30 v.r. – Šv. Mišios anglų kalba, 11:00 v.r. – Šv. Mišios lietuvių kalba (antrą mėnesio sekmadienį – vaikų Šv. Mišios). Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija: 6812 S. Washtenaw Avenue Chicago, IL 60629. Tel. 773 776-4600.

BRIGHTON PARK ŠVENČIAUSIOS MERGELĖS MARIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO BAŽNYČIA KVIEČIA

Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL 60632) sekmadienį vyks Šv. Mišios, kurias atnašaus kun. Gediminas Keršys. Kviečiame visus.

ŠV. ANTANO CICERO BAŽNYČIA KVIEČIA

Kiekvieną sekmadienį, 8:45 v.r., kviečiame visus atvykti ir melstis Šv. Mišiose, Šv. Antano parapijoje, Cicero, IL. Šv. Mišias atnašauja Kun. G. Keršys. Bažnyčios adresas: 1510 S 49 th Court, Cicero, IL, 60804.

ČIKAGOS LITUANISTINĖ MOKYKLA KVIEČIA REGISTRUOTIS 2018/2019 MOKSLO METAMS Čikagos lituanistinėje mokykloje mokosi vaikai nuo mažiausių ir iki 10 klasės (nuo 3 metų iki 10 klasės). Pačių mažiausių vaikų užsiėmimų klasė – “Vaikų klubas” nuo 0-3

metukų. Vaikai drauge su tėveliais arba be jų. Teiraukitės. Kviečiame registruotis į kalbą besimokančių vaikų ir suaugusių klases. Naujovė - po pamokų veikia PAMOKŲ RUOŠIMO klubas! NAUJA – padėkime vieni kitiems pasiekt mokyklą („car pool“) – tereikia užsiregistruoti ir PAREIKŠTI NORĄ DALYVAUTI šioje programoje. Mes padėsime susikooperuoti ir dalintis vaikų vežimu į mokyklą. Registruokitės ir teiraukitės skambindami Irmai Bliukienei 630 2488538 arba mokyklos direktorei Vidai Rupšienei 630-613-0343. Mokinių registracijos formas galite rasti mokyklos internetinėje svetainėje: http://www.cikagoslituanistinemokykla.org/ Galite registruotis elektroniniu būdu arba paštu. Registracijos formas prašome siųsti adresu: Lithuanian Cultural School of Chicago Irma Bliukienė 6041 W 103rd St. Chicago Ridge, IL 60415.

GIEDOKIME TAUTIŠKĄ GIESMĘ KARTU!

Liepos 6 – ąją švenčiame pirmojo suvienytos Lietuvos valstybės valdovo, kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventę – Valstybės dieną. Tai viena svarbesnių istorinių mūsų šalies datų, kuri tapo ypač svarbi mūsų laikų žmonėms. Tęskime labai gražią, unikalią mūsų visų tautiečių tradiciją - tą dieną vienu metu, visame pasaulyje esantys lietuviai, giedokime Lietuvos himną “Tautišką giesmę”. Šias metais, ypatingai švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės 100metį, visi lietuviai kartu susirinkime vienoje vietoje penktadienį, liepos 6-tą, 12:45 val. po pietų, Lemonte prie Kryžių kalnelio giedoti Lietuvos himną - Tautišką giesmę. Pradėsime giedoti 1:00 val.p.p. (9:00 val. vakare Lietuvos laiku). Vyks tiesioginė transliacija “Tele-tiltas”, su Lietuva ir viso pasaulio lietuviais, kurią organizuoja Lietuvos prezidentė. Tad visas

ŠAKIŲ KLUBO NARIŲ METINIS SUSIRINKIMAS

Liepos 8d., sekmadienį, 12:00 val. po pietų, Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos salėje (Marquette park) įvyks Šakių klubo narių metinis susirinkimas. Kviečiame narius dalyvauti ir taip pat kviečiame norinčius prisijungti prie šio klubo. Maloniai visų laukiame.

KVIEČIAME PAMINĖTI TRANSATLANTINIO SKRYDŽIO SUKAKTĮ

Šiemet liepos mėn. 15 d. sukanka 85-eri metai, kai iš New York Floyd Bennet oro uosto pakilo Dariaus ir Girėno pilotuojamas “Lituanica” lėktuvas. Nors jų skrydis baigėsi tragiškai, lakūnai pasiekė tuo metu antrą skridimo be nusileidimo rezultatą pasaulyje ( 6411 kilometrų iki katastrofos vietos). Darius ir Girėnas žuvo Vokietijos miškuose, Soldino (dabartinėje Lenkijoje) apylinkėse, taip ir nepasiekę Kauno, kur jų entuziastingai laukė minios tautiečių. Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sajunga (ALIAS) kartu su LB Marquette parko apylinkės valdyba ir Lietuvos šaulių organizacija išeivijoje kviečia visus liepos 15 d., sekmadienį dalyvauti minint transatlantinio skrydžio sukaktį . 11 val ryte bus aukojamos iškilmingos šv. Mišios Šv. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje , padesime vainika prie Dariaus ir Girėno paminklo Marquette parke (prie California ave. ir Marquette Rd.), Parapijos salėje bus minėjimas ir vaišės. Smulkesnę informaciją paskelbsime vėliau. Organizacijos ir pavieniai asmenys, norintys prisidėti- skambinkite tel . 773 450 4180 arba 630 401 9967. Lauksime idėjų ar pasiūlymų, kad minėjimas būtų įdomesnis ir prasmingesnis.

KINO VAKARAI PIEVELĖJE

Liepos 19 d., rugpjūčio 2, 16 ir 30 d., rugsėjo 13 d. (ketvirtadieniais), 7.30 val. vakaro Pasaulio lietuvių centras kviečia į kino vakarus pievelėje. Susitinkame kas antrą ketvirtadienį pabūti

kartu. Renginys nemokamas. Tačiau visi gerai žinote, kad Pasaulio lietuvių centras yra jūsų rankose, todėl kiekvienas jūsų nupirktas gėrimas yra jūsų parama mūsų visų antriems namams. Kunigaikščių užeiga pasirūpins, kad jūs neliktumėte alkani. Adresas: 14911 127th St., Lemont, IL.

LIETUVIŠKAS MIUZIKLAS “ŽYGIMANTO AUGUSTO IR BARBOROS RADVILAITĖS LEGENDA” Lietuvos šimtmečio proga, spalio 6d., 7:30pm – išskirtinis ir vienintelis, didžiausio ir brangiausio lietuviško miuziklo “Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės legenda” parodymas pačioje Čikagos širdyje, Chicago Auditorium teatre. Bilietus galite įsigyti teatro svetainėje AuditoriumTheatre.org arba kasose. Vienos talentingiausių nūdienos Lietuvos režisierių Anželikos Cholinos sukurtas trijų valandų miuziklas gali būti drąsiai vadinamas pačiu gražiausiu, įspūdingiausiu ir patriotiškiausiu pastarojo dešimtmečio mūsų didžiosios scenos kūrinių. Jaunasis karalius Žygimantas Augustas, kurį meistriškai įkūnija dainininkas Mantas Jankavičius, į sostą sėda dar būdamas vaikas. Vienintelis žmogus, kuris gali jam patarti – dvasinis mokytojas senasis ponas Tvardovskis (aktorius Kostas Smoriginas). Žygimantas visiškai neatitinka jo motinos, Krokuvoje reziduojančios karalienės Bonos Sforcos (operos solistės Sigutė Stonytė/Gitana Pečkytė) lūkesčių. Italės karalienės sprendimams įtakos negali daryti niekas, net jos vyras – karalius Žygimantas Senasis (operos solistas Tadas Girininkas). Žygimanto meilė Barborai (dainininkė Karina Krysko-Skambinė) sukelia sumaištį valstybėje. Barboros pusbrolis Radvila Juodasis (Jeronimas Milius) ir brolis Radvila Rudasis (Tadas Juodsnukis) nebežino, ar džiaugtis artėjančia karūna, ar baimintis dėl giminaitės likimo. Spektaklyje – 32 šokėjai, kurių kruopštus darbas kuria viso miuziklo dinamiką. Savo balsais sudrebins, beveik nematomas, tačiau puikiai girdimas – Lietuvių meno ansamblis “Dainava”. Norinčius įsigyti išskirtines VIP vietas ir taip prisidėti paremiant renginį, prašome skambinti 708 668 6214, bilieto kaina: $203.


Aloizas (Al) Zaremba

Gerardas (Jerry) Skeberdis

Sales Leasing Consultant

Kalbame lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. S AR YE 15 OVER 773.875.8555 OF EXPERIENCE alz@continentaltoyota.com

Master Sales Consultant

LIETUVIŠKIAUSIA

% FOR 60 MONTHS *

Kalbame lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. 708.280.9341 jerrys@continentaltoyota.com

500$ 4000 $

Customer Cash Available**

Mes priimame TIN numerius- Del Kredito!

• Large Selection of Toyota Certified Inventory! • Family owned & operated over 55 years! • Our highest customer satisfaction!

• Financing readily available! • Our highest trade values! • Our lowest rates ever!

*0% for 60 months on select 2017& 2018Toyota models with approved credit through TFS and $175.94 doc fee. Ex: $16.67 per $1000 financed with $0 down for 60 months. **$500 to $4000 Customer Cash available on select 2017 & 2018 Toyota models. Ex: $500 Customer Cash on 2018 Sienna models & $4000 Customer Cash on 2018 Avalon models See dealer for details. Expires 06.04.18.

6701 S. La Grange Rd, Hodgkins, IL 60525 708.866.0598 | ContinentalToyota.com

#99 (27) (07/06/2018-07/12/2018)  

Lithuanian Newspaper GERAS!

#99 (27) (07/06/2018-07/12/2018)  

Lithuanian Newspaper GERAS!

Advertisement