Page 1

els v铆deos

Col路lecci贸 de Dossiers Multim猫dia IV

1 / 35


Índex Els formats: • • •

Els còdecs Els formats de vídeo Streaming

Reproduir DVD's Portals de vídeo Descarregar vídeos Conèixer els codificadors instal·lats Conversors de format •

Passar vídeos analògics a digitals

Crear i editar vídeos Allotjar i publicar vídeos Les videoconferències

Dossier elaborat per José Luis Paraíso i finalitzat el dia 1 d'abril de 2011

Col·lecció de Dossiers Multimèdia IV

2 / 35


Formats de vídeo La WWW no va ser dissenyada, en els seus orígens, per transferir informació multimèdia de tipus audiovisual. La principal dificultat està en transferir de forma continua, sincronitzada i prou ràpida la informació suficient per reproduir una pel·lícula sense salts. S'haurà d'arribar normalment a un compromís entre la qualitat de la imatge, la mida de la pel·lícula en pantalla i la qualitat de reproducció (frames/seg). El vídeo és una seqüència de fotogrames que en reproduir-les a una velocitat determinada us dóna la sensació de moviment. Aquesta velocitat es mesura en quadres per segon (FPS). A Espanya s'utilitza el format PAL, que són 25 FPS. Diferències entre vídeo analògic i vídeo digital El vídeo analògic es diu així perquè representa una analogia del so o la imatge original, es grava en cinta magnètica en forma de senyal. En el vídeo digital es van prenent diverses mostres del senyal original comprovant si hi ha o no canvis, i es converteix la imatge o el so en valors binaris (1-0) és a dir en impulsos "On-Off" que és l'única cosa que reconeix un ordinador. Treballar amb vídeo digital presenta diversos avantatges: • És mes fàcil manipular-ho • Hi ha major capacitat de processament per a la compressió • La còpia d'un vídeo digital és idèntica a l'original mentre que la còpia analògica és una aproximació • El vídeo digital es pot guardar en diferents dispositius (MP3, DVD, CD, Disc Dur...)

Els còdecs de vídeo Manera en el qual els vídeos es guarden les dades d'un arxiu de vídeo amb la finalitat de que puguin ser interpretats per l'ordinador. Normalment, un vídeo és una col·lecció d'imatges acompanyada de so; la informació d'un i un altre tipus se sol gravar en pistes separades que després es coordinen per a la seva execució simultània. Sempre que parlem de vídeo digital cal tenir en compte la necessitat de comprimir el vídeo. Per exemple, una captura d'una hora de vídeo DV pot produir un fitxer de 12 GB. La qualitat de l'arxiu resultant depèn del ràtio de compressió, mesurat en bits/segon, és el que es diu bitrate, a major bitrate menor compressió i major qualitat i viceversa. Per transformar la informació analògica de les imatges en digital s'usen els còdec (acrònim de codificador/decodificador). El còdec és l'algorisme de compressió-descompressió que apliquem al contingut del format perquè ocupi menys. La funció del còdec és ajudar a disminuir la grandària de l'arxiu sense tenir una pèrdua apreciable de qualitat. Igualment, per poder reproduir un vídeo o àudio necessitem el còdec amb el qual va ser comprimit, no us val un altre. Això és perquè cada còdec té la seva forma de comprimir i descomprimir, els seus propis algorismes, diferents en cada cas. D'aquí la gran quantitat de còdecs que existeixen: uns milloren qualitat, uns altres milloren la compressió...

Col·lecció de Dossiers Multimèdia IV

3 / 35


Al dossier dedicat a l'Àudio ja hi han exemples dels còdecs més utilitzats. Més informació sobre els còdecs a: • MundoDivX - Seccions de còdecs • MundoDivX: còdecs de vídeo y audio Dos dels còdecs més habituals són: DivX/XviD. Dos còdecs de vídeo desenvolupats per la comunitat de programari lliure. Utilitzen algorismes equivalents a l'MPEG-4. Generalment es combinen amb un còdec MP3 d'àudio dins d'un fitxer en format AVI. Una pel·lícula comercial d'una hora i mitja codificada així cap dins d'un CD-ROM amb una qualitat no molt inferior a la d'un DVD. XP còdec Pack és un dels més complerts conjunt de còdecs que permet visualitzar i escoltar molts formats d'àudio (AC3, APE, MPC, Ogg, FLAC, etc.) i vídeo. Inclou un reproductor, Media Player Classic amb els còdecs FFdshow (XviD, DivX,&) i un decodificador GPL MPEG-1/2 per reproducir DVD. Aquí podeu trobar altres còdecs. http://www.softonic.com/s/còdecs-divx-xvid

Els formats d'arxiu de vídeo Existeixen molts formats (VHS, BETA, avi, RealAudio, windows media, mov...) i còdecs diferents (mpeg, divx, xvid...). VHS: Format Analògic. Es grava sobre una cinta magnètica de 3 pistes: Àudio, vídeo i Sincronismes. Té una resolució de 300 x 360. En estar sobre un suport magnètic és sensible a la degradació pel pas del temps. DV (digital vídeo): Extensió .dv. Utilitzat per les càmeres de vídeo MiniDv. Té una resolució de 720x576 i una qualitat similar al DVD. Encara que utilitza un tipus de compressió similar al MJPEG, el fitxer resultant és d'una enorme grandària (aquest còdec no comprimeix l'àudio, només el vídeo). Això no és important si una vegada editat el vídeo ho tornéssiu a gravar sobre una cinta MiniDV però sí ho és si voleu gravar-ho sobre un CD o un DVD pel que una vegada en el vostre ordinador necessitareu tornar-lo a comprimir amb un altre còdec per reduir la seva grandària. Una hora de vídeo ocupa al voltant de 12 GB. Entre els formats de vídeo digital existeixen tres de gran implantació: el QuickTime Movie (MOV), l'AVI i el corresponent a l'estàndard MPEG. El format QuickTime Movie (MOV), creat per Apple, és multiplataforma i en les seves versions més recents permet interactuar amb pel·lícules en 3D i realitat virtual. L'AVI (Àudio vídeo Interleaved, àudio vídeo intercalat). Extensió .avi. És un format propi de Windows, que només es pot executar sota aquesta plataforma. Pot contenir vídeo i àudio comprimits amb còdecs diversos. Un dels còdecs de millor qualitat per editar és el DV-AVI, amb el qual es treballa per firewire. El format corresponent a l'estàndard MPEG (Moving Pictures Experts Group) és un format final, mai per editar vídeo; produeix una compressió de les dades amb una petita Col·lecció de Dossiers Multimèdia IV

4 / 35


pèrdua de la qualitat. Les extensions que pot presentar són: .mpg, .mpeg, .mpv, .mpa, .mp4. Des de la seva creació, s'han definit MPEG-1, MPEG-2, MPEG-3, MPEG-4, MPEG-7 i MPEG-21. • el MPEG-1, utilitzat en CD-ROM i Vídeo CD; té una qualitat regular, similar a la de VHS. Usat pel VCD, té una resolució de 352 x 258 i un bitrate de 1150. Permet uns 70 Minuts de vídeo per CD o uns 420 per DVD. Per tant 1 hora de vídeo en MPEG-1 cap en un CD (650 Mb) • el MPEG-2, usat en els DVD-ROM i la televisió digital, i el MPEG-4, que s'empra per transmetre vídeo i imatges en ample de banda reduït; és un format adequat per distribuir multimèdia en la Web. Qualitat Excel·lent. Utilitzat per codificar els DVD i la televisió digital. Resolució de 720 x 576 i un bitrate màxim de 9000 Kb/segon. Es poden ficar entre 60 i 240 minuts en un DVD segons el bitrate utilitzat. ASF/Windows i Media vídeo. Extensions .asf i .wmv . Advanced Streaming Format. Format de fitxer i còdec basat en l'MPEG-4, propietat de Microsoft. Substitueix l'AVI, més antic.

Reproducció en temps real (Streaming) La reproducció en temps real (streaming en anglès) és una tècnica que permet reproduir fitxers d'àudio i de vídeo procedents d'una xarxa informàtica, sense haver d'esperar a tenir descarregat tot l'arxiu sencer. Abans de que aquesta tècnica existís només hi havia el sistema de baixades (el qual actualment coexisteix amb el sistema de reproducció en temps real), amb el que per poder reproduir un arxiu cal descarregar-lo al disc dur, la qual cosa suposa un alt cost temporal i de bits, ja que els arxius d'àudio (normalment cançons) solen ocupar entre 3 i 7 MB, i els arxius de vídeo (normalment pel·lícules), amb compressió inclosa solen ocupar entre 800 MB i 1,5 GB. Per tant, el temps d'espera de la baixada pot arribar a ser molt elevat amb el sistema de baixades. La tècnica de reproducció en temps real rebaixa el temps d'espera al mínim. L'arxiu audiovisual és enregistrat, digitalitzat i transmès per Internet en temps real. La memòria intermèdia a l'ordinador de l'usuari emmagatzema el flux de dades i el reprodueix, però si l'usuari volgués anar endavant en la reproducció no ho podria fer, ja que la reproducció és en directe. Tampoc podria tornar enrere ja que la memòria es va buidant i renovant contínuament. La reproducció en diferit d'un arxiu audiovisual també és en temps real, amb la diferència que l'arxiu no és enregistrat i digitalitzat en temps real si no que prové d'una base de dades. Extensions: • Quicktime ( Apple ) .mov, .qt • Windows Media Vídeo ( Microsoft ) .wmv • Real Vídeo ( Real ) .rm

Més informació: • Ver vídeo y películas en el ordenador. Códecs y BSPlayer, Col·lecció de Dossiers Multimèdia IV

5 / 35


Reproduir DVD'S Per veure els vídeos en l'ordinador és necessari tenir instal·lat el programari de reproducció adequat. Actualment solen facilitar-ho les diferents empreses, bé amb el sistema operatiu, bé com una eina a la qual es pot accedir de forma gratuïta. I també heu de tenir el maquinari corresponent. Bé sigui com a lector/gravador independent del corresponent als CD's; bé com a un únic aparell. Tot depenent de l'antiguitat del vostre ordinador. Si ho feu amb el programari de Windows la única cosa que heu de tenir en compte és que Windows no reprodueix molts dels formats de DVD o vídeo existents; per tant aquí és molt aconsellable tenir el Real Player que reprodueix qualsevol pel·lícula en DVD. Per veure un DVD només l'heu d'introduir a la unitat DVD-ROM. El més lògic és que es posi en marxa automàticament; si no és el cas, inicieu el Reproductor de Windows Media des de qualsevol de les maneres que hem mencionat al parlar de l'àudio (Dossier III). Es visualitzaran els diferents capítols i títols del DVD. Feu clic a Reproduir DVD perquè ho faci amb tot seguit; o bé, seleccioneu el capítol o títol específic i feu clic a Reproduir DVD per visualitzar només aquest fragment.

Col·lecció de Dossiers Multimèdia IV

6 / 35


El reproductor de Windows Media ofereix la funcionalitat d'un reproductor de DVD normal: es poden veure pel·lícules, aturar la reproducció, tornar enrere i avançar, moure's entre diferents parts de la pel·lícula...

Altres reproductors: En el cas del Real Player http://spain.real.com/realplayer a més a més de reproduir el vídeo ( ja heu vist al dossier d'àudio que el seu funcionament es molt similar al del Windows) permet fet descàrregues dels vídeos que trobeu a Internet. El botó "Descarregar aquest vídeo" apareix automàticament en reproduir un vídeo en el navegador. Feu clic en el botó i el vídeo començarà a descarregar-se en el vostre disc dur. VLC media player http://www.vídeolan.org/vlc/ soporta molts còdecs d'àudio i vídeo, així com diferents tipus d'arxius, entre ells els de format .flv. Cosa que fa que sigui molt aconsellable de tenir-lo instal·lat. VLC media player (inicialment vídeoLAN Client) és un reproductor multimèdia del projecte vídeoLAN, distribuït com a programari lliure amb llicència GPL. Dona suport a molts còdecs d'àudio i vídeo així com diferents tipus d'arxius i a més a més, suporta els formats de DVD, VCD i altres protocols streaming. També pot ser utilitzat com a servidor amb unicast o multicast, en IPv4 o IPv6, en una xarxa de banda ample. Utilitza la biblioteca còdec libavcode del projecte FFmpeg per a manejar tots els formats que suporta i fa servir la biblioteca de desxifrar DVD libdvdcss per a poder reproduir els DVDs xifrats. És un dels reproductors més independents pel que fa a les plataformes en què pot ser utilitzat, ja que té versions per a GNU/Linux, Windows, Mac OS, Syllable, BeOS, BSD, Pocket PC i Solaris

Quicktime

http://www.apple.com/es/quicktime/download/ és un estàndard de reproducció de vídeo de Macintosh, creat per Apple, però força popularitzat en Windows, altres sistemes operatius i Internet. QuickTime no és només un reproductor, sinó un sistema multimèdia complet capaç de reproduir, i en casos transmetre, continguts d'alta qualitat a Internet i altres dispositius.

Miro

https://www.getmiro.com/ és un lector multimèdia i multiplataforma capaç de llegir pràcticament qualsevol vídeo que circuli per la xarxa. Es tracta també d'una eina lliure que permet accedir a un conjunt de vídeos mitjançant RSS, vídeo blog o podcast vídeo. Amb Miro es poden baixar i guardar vídeos de llocs com Youtube, Dailymotion, etc. així com qualsevol arxiu de vídeo Big Torrent i visionar-lo posteriorment en la pròpia eina.

Col·lecció de Dossiers Multimèdia IV

7 / 35


Portals de vídeo Els portals de vídeo de Internet són, avui dia, un dels recursos audiovisuals més importants per a trobar informació de moltes coses. Aquests serveis en línia permeten compartir, d'una forma senzilla i gratuïta, clips de vídeo i representen una abundant font documental.

YouTube. http://es.youtube.com/ Fundada al febrer de 2005, YouTube és l'empresa líder del vídeo on-line i el destí favorit dels usuaris d'Internet per a veure i compartir vídeos originals en tot el món; permet als seus usuaris pujar i compartir vídeoclips d'una forma senzilla i compartir-los a través d'Internet mitjançant llocs web, dispositius mòbils, blogs i correu electrònic.

Internet Archive: Moving Images. http://www.archive.org/details/movies En anglès. Arxiu lliure d'imatges en moviment, amb animacions, pel·lícules i vídeos. Aquesta biblioteca conté milers de pel·lícules digitals que van des dels clàssics llargmetratges, a les emissions diàries de notícies alternatives, i vídeos de tots els gèneres. La majoria d'aquestes pel·lícules estan disponibles per a descarregar.

dotSUB.com . http://dotsub.com/ En aquesta web poden visualitzar, carregar, subtitular i traduir pel·lícules.

TeacherTube . http://www.teachertube.com/ És un servei amb característiques molt similars a Youtube però especialitzat en el camp de l'educació.

Google vídeo . http://vídeo.google.es/ . L'índex de Google vídeo és un dels més extensos de la web amb milions de vídeos indexats i disponibles per a la seva visualització. Amb Google vídeo, permet cercar i veure la vídeos de programes de televisió, pel·lícules, música, documentals, produccions de particulars i altres formats més. L'índex del servei està compost per vídeos que els usuaris han afegit a través dels serveis de Google (YouTube, Google vídeo) i d’altres llocs.

Dailymotion España. http://www.dailymotion.com/es és un lloc web que dona un servei d'allotjament de vídeos a Internet. Molt variats. Identifica l'idioma de l'ordinador. I des de l'octubre del 2010 té la interfície en català.

Truveo. http://es.truveo.com/ (en espanyol) Com l’anterior Truveo és un potent motor de recerca dels vídeos de la xarxa. us permet realitzar cerques senzilles, d’una sola paraula, fins a cerques més complexes utilitzant varies paraules clau, filtres, operadors,... A més de la cerca per paraules, també disposem de les Categories, els Canals i Etiquetes.

Col·lecció de Dossiers Multimèdia IV

8 / 35


Descarregar arxius de vídeo Si no disposeu de connexió a Internet però us interessa visualitzar un determinat vídeo que es troba a la xarxa podeu descarregar-lo i reproduir-lo en el vostre ordinador amb qualsevol dels reproductors que heu vist. Per fer això haureu de seguir els següents passos: • Localitzar la URL del vídeo. • Utilitzar una aplicació en línia o un programa per descarregar-vos l’arxiu. • L’arxiu descarregat estarà en format .flv (flash) i per tan us haureu d’assegurar que teniu un reproductor adequat per poder-lo reproduir, o bé haureu de procedir a la seva conversió (per exemple a format .avi) per poder reproduir-lo amb el QuickTime o el WindowsMedia.

Programes per descarregar vídeos. aTubeCatcher http://atube-catcher.softonic.com/ És un programa que us permet a la vegada descarregar l’arxiu d’un lloc web i convertir-lo al format que més us interessi. També permet fer una conversió d’un arxiu que tinguem en local i triar el valor d’alguns paràmetres de conversió (resolució, aspecte, còdec,...) Les característiques del programa són semblants a la de gairebé tots les eines d'aquest tipus: • Descarrega de diversos llocs web, entre ells: YouTube, XTube, Dailymotion, MySpace, Stage6, Google i Yahoo. • Capacitat d'exportar els vídeos a diferents formats: MPG, AVI, MP4, 3GP, 3G2, WMV, PSP, MOV i FLV. • Propietats com la grandària, la relació d'aspecte, el nombre de quadres per segon o els còdecs de vídeo i àudio que s'empraran durant la conversió també poden ser establertes per l'usuari. A més, aTube Catcher pot descarregar i convertir arxius FLV que estiguin allotjats en altres pàgines distintes a les ja esmentades. Per fer-lo servir només heu de copiar la URL del vídeo, (a les últimes versions ja el detecta automàticament), i clicar a Descarregar perquè s'inicii. Deixarà la descàrrega al lloc que tingueu identificat al navegador. Real Payer http://spain.real.com/realplayer Del que ja heu conegut diferents opcions. Si l'instal·leu el botó "Descarregar aquest vídeo" apareixerà automàticament en reproduir un vídeo en el navegador. Feu clic al botó i el vídeo començarà a descarregar-se en el vostre disc dur. Save2pc http://www.save2pc.com/. Save2pc es una aplicació gratuïta que descarrega vídeos de YouTube o Google vídeo i els guarda com arxius mpeg o avi o flv en el nostre ordinador. La interfície d'usuari és molt simple. La versió Light és gratuïta. CinemaForge http://download.cnet.com/CinemaForge/3000-2071_4-10373646.html? tag=pdp_prod És una aplicació que permet visionar, convertir a diferents formats i arxius de vídeo. com per exemple MPEG, WMV, ASF, SWF, MOV i AVI (incloent DivX i XviD). Entre les seves interessants opcions es troben: selecció de qualitat del vídeo, imatges per segon i grandària de la imatge. També us deixa triar si voleu incloure l'àudio del vídeo o utilitzar Col·lecció de Dossiers Multimèdia IV

9 / 35


el vostre propi arxiu MP3. Vdownloader http://vdownloader.com/es/ Vdownloader és un eficient cercador de vídeos que permet fer cerques als principals llocs web de vídeos de la xarxa (com Youtube i DailyMotion entre d'altres), descarregar-los i convertir-los al mateix temps a diversos formats (-avi, -mpeg entre d'altres).

Aplicacions en línia: Down-Tube.com http://www.down-tube.com/ us permet descarregar arxius allotjats a YouTube, Google vídeos, Metacafe i Break.com; heu de copiar la URL del vídeo i enganxar-la on diu “Descarregar vídeo”, no on només posa Descarregar. El format de descàrrega és .flv. Per poder reproduir-los caldrà descarregar-se el FVL Player o utilitzar el reproductor multimèdia LVC Keepvid.com http://keepvid.com/ Permet descarregar vídeos de molts llocs web. Només cal copiar i enganxar la URL, seleccionar el lloc i prémer el botó DOWNLOAD. Els descarrega en format .flv

Col·lecció de Dossiers Multimèdia IV

10 / 35


Conèixer els codificadors instal·lats Un dels problemes amb el que us trobeu sovint és no saber quins còdecs teniu al vostre ordinador i, per tant, quan us trobeu que no podeu reproduir un vídeo no sabeu la causa. Perquè coneixeu el que teniu instal·lat us deixo aquests programes. GSpot és un programa gratuït que us permet detectar els còdecs amb que un arxiu de vídeo o àudio ha estat comprimit. Especialment és interessant perquè us diu què còdecs necessiteu per poder veure-ho i escoltar-lo correctament, i fins i tot si els teniu instal·lats o no. La següent taula resumeix els tipus d'arxius contenidors que GSpot reconeix: Totalment suportats

Parcialment suportats

AVI, MPG, VOB

MOV, WMV, ASF, FLV, MP4, 3GP

No suportats OGM, MKV, RM, AMV, MTV

És un programa bastant fàcil d'usar: s'obre, es carrega l'arxiu que es vol analitzar, i mostrarà informació de les pistes de vídeo i àudio. Com podeu observar a la imatge, la finestra principal del programa es divideix en una sèrie de seccions. File: Des d'aquí procedireu a carregar l'arxiu dins de l'apartat Path. Automàticament el GSpot Col·lecció de Dossiers Multimèdia IV

11 / 35


esbrina els còdecs amb que va ser comprimit i mostra les dades per pantalla. En Size us dirà la grandària de l'arxiu, en diferents unitats de mesura. Container: En aquest apartat us mostrarà el tipus d'arxiu que teniu. Normalment AVI o MPG, però si teniu un altre tipus d'arxiu, també ho mostrarà. Aquest apartat és molt important ja que sempre es mostra encara que el GSpot no suporti l'arxiu. Per exemple, si tracteu d'analitzar un OGM, no podreu veure la majoria de dades, però sí dirà que és un contenidor OGM. Igualment us dirà si el que esteu analitzant és un fitxer ZIP, RAR, ISO... pel que és molt útil per saber quin tipus de fitxer teniu si ho desconeixeu. User Data / Metadata: Aquí van els metadatos i comentaris de l'arxiu, tals com el programa que es va usar per fer-ho o la signatura del seu autor. Vídeo: És un apartat bastant important, el qual consta de tres subapartats: • Superior: en ell us mostra el còdec que usa la pista de vídeo, si està instal·lat, i l'estàndard que compleix (MPEG-2, MPEG-4 o H.264). Les opcions QPEL (Quarter Píxel), GMC (Global Motion Compusation), PVOP (presència de frames P), BVOP (presència de frames B), PB (Packed Bitstream) o DF (Duplicate Frames) s'activaran si el vídeo usa alguna d'aquestes característiques. Just sota apareixen uns gràfics amb l'estructura de les seqüències GOP del vostre arxiu. • Central: aquí apareix la durada de l'arxiu (en temps, Len, i en frames, Frms), el seu bitrate (kbps), el paràmetre indicador de qualitat Bits/(píxel*frame) (Qf), i el seu framerate (Pics/sec i Frames/sec). L'opció Fields/sec mostra la velocitat dels camps, en el cas de vídeos entrellaçats. • Inferior: aquí podrem veure la resolució del vídeo, i altres dades com l'aspect ràtio (4:3 o 16:9), i si compleix les característiques del VCD, SVCD, CVD o DVD. Una dada addicional a tenir en compte és que pot donar-se el cas que GSpot digui que el còdec per veure una pel·lícula està instal·lat, i no obstant això vosaltres no podeu veure-la. Això succeeix quan el còdec no funciona correctament o es va danyar en algun moment, i ocorre habitualment en instal·lar un pack de còdecs. En aquest cas és recomanable anar a l'índex de la secció i llegir l'apartat per solucionar problemes freqüents amb els còdecs. En l'apartat superior, fent clic en el botó VGS (Visual GOP Struct) s'obre una nova finestra que permet veure l'empaquetament dels frames (estructures GOP) si fos necessari. Els keyframes (frames I) es representen en color marró, i és desitjable que els vídeos comencin sempre per un keyframe perquè no donin algun tipus de problema. Els frames predictius (frames P) es representen en blau, i els frames bidireccionals (frames B) en verd. Els frames B es construeixen a partir d'un frame anterior i d'un posterior, que poden ser de tipus I o P; si s'activa el botó B-Frame Dependency Overlay (el segon per l'esquerra) veiem que se superposen unes línies que indiquen les dependències de cadascun dels frames B.

Col·lecció de Dossiers Multimèdia IV

12 / 35


Àudio: Aquest també és un apartat important. Aquí apareixerà el còdec d'àudio utilitzat i si està instal·lat, així com els seus principals característiques: freqüència, bitrate i nombre de canals (2 per a estèreo, 5 o 6 per a so envolupant). Els botons CBR i VBR s'il·luminen respectivament si l'àudio és de bitrate constant o variable, de manera que permet diferenciar els àudios MP3 CBR i MP3 VBR. Els botons amb els nombres 1-2-3-4 s'activaran en funció del nombre de pistes d'àudio que tingui l'arxiu. Proposed còdecs Solutions and Tests: En aquest últim apartat podeu fer clic en el botó 1 de l'apartat MS A/V per fer un simulacre de visualització de l'arxiu que permetrà detectar problemes en la reproducció. Això us servirà per saber què còdecs estan decodificant la pel·lícula i així reparar possibles errors en la reproducció de la mateixa, com saltets, pantalla verda o negra, etc.

MediaInfo. Descarregueu És una aplicació de codi lliure (gratuïta i accessible al codi font). MediaInfo és un analitzador d'arxius multimèdia que proporciona informació tècnica sobre un arxiu de vídeo o àudio, tal com els còdec utilitzats, característiques de les pistes de vídeo i àudio (bitrate, framerate, freqüència...), etc. us servirà per saber les dades tècniques d'un arxiu i així per exemple conèixer què còdecs necessiteu per poder reproduir-ho. Formats suportats: El programa suporta la majoria d'arxius coneguts: AVI, MPG, VOB, OGM, MKV, MP4, WMV, MOV..., per la qual cosa resulta molt útil per identificar les característiques d'aquells arxius que GSpot no suporta. Entre els formats que MediaInfo no suporta, podem citar l'AMV o el MTV, comuns en els reproductors MP4 xinesos . Juntament amb el GSpot, és un dels programes que més es fan servir per esbrinar els còdecs instal·lats..

La primera vegada que obriu MediaInfo us apareixerà la finestra de configuració on entre altres coses podeu configurar l'idioma en Español, i la resta de configuració la podeu deixar com ve per defecte. Si més tard desitgeu canviar alguna cosa, podeu obrir la configuració des del menú Opcions > Preferències. Col·lecció de Dossiers Multimèdia IV

13 / 35


Com el que voleu fer és veure les característiques d'un arxiu, el primer de tot serà carregar-ho des del menú Fitxer > Obrir > Fitxer, o fent clic en el botó superior de la part esquerra. Després d'això, us apareixeran les seves característiques en la pantalla.

Aquí podeu veure el bitrate, resolució, aspect ràtio, framerate i còdec de la pista de vídeo, i el bitrate, freqüència, nombre de canals i còdec de la pista o pistes d'àudio.

Col·lecció de Dossiers Multimèdia IV

14 / 35


Una dels avantatges de MediaInfo és que permet visualitzar les dades de diferent manera. La imatge anterior mostra la forma predeterminada que porta MediaInfo, però podeu configurar-ho d'una altra forma perquè us mostri més dades. En el menú Veure trobareu les diferents possibilitats que podeu anar provant. Per exemple, l'opció Arbre us donarà més dades útils del vostre arxiu.

Col·lecció de Dossiers Multimèdia IV

15 / 35


Conversors de format de vídeo WM Encoder 9 (Windows 2000 / XP) Permet convertir àudio, vídeo i imatges digitals (tant gravats amb antelació com en directe) en el format de Windows Media (WMV). Real Encoder Convertidor de fitxers d'àudio o vídeo (AVI, MOV, QT, WAV, AU) a format Real (RM). Del resultat de la conversió es creen fitxers RealAudio i Realvídeo. També és capaç de capturar en directe i guardar-ho en un fitxer. Free vídeo to Flash. http://www.dvdvídeosoft.com/es/products/dvd/free-vídeo-toflash-converter.htm Free vídeo to Flash Converter: Converteix vídeos a Flash (SWF o FLV) perquè es puguin publicar en webs o en blogs. Converteix arxius de vídeo en *.avi, *.ivf, *.div, *.divx, *.ogv, *.mpg, *.mpeg, *.mpe, *.mp4, *.m4v, *.wmv, *.asf, *.mov, *.qt, *.ts, *.mts, *.m2t, *.m2ts, *.mod, *.tod, *.3gp2, *.3gpp, *.3gp, *.3g2, *.dvr-ms, *.vro, *.flv, *f4v, *.amv, *.rm, *.rmm, *.rv, *.rmvb, *.mkv. a formats *.flv i *.swf. Aquí teniu una guia per conèixer com funciona http://www.dvdvideosoft.com/es/guides/free-videoto-flash-converter.htm

Conversors del format d'arxius de vídeo en línia Media-Converter http://www.mediaconverter.org/ és un potent conversor d’arxius en línia copiant la URL. En el cas d'un arxiu que ja teniu només cal seleccionar l’arxiu del vostre ordinador, d’aquesta manera quedarà seleccionat el format d’entrada, i triar el format de sortida que us interessi. Media-Convert no només converteix el format d’arxius de vídeo, sinó de documents, arxius d’àudio, pàgines web, bases de dades, fulls de càlcul,...

Col·lecció de Dossiers Multimèdia IV

16 / 35


All2Convert http://all2convert.com/ Té un funcionament similar. Permet transformar .FLV (típic de llocs com google.com, youtube.com, break.com, metacafe.com i myspace.com) a .3gp, .mp4, .wmv, .mpeg, .mov, .swf, .avi i .mp3. El funcionament és senzill, només cal indicar la URL del vídeo original i seleccionar el format de destí. VideoDownloader Firefox Plugin Es tracta d'instal·lar un complement a la barra del Firefox. https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/videodownloadhelper/ El plugin per Firefox de VideoDownloader afegeix una petita icona en la barra d'estat, en la part inferior del navegador, i un botó en la barra d'eines de navegació. Simplement heu de fer clic en aquesta icona o botó, des de la pàgina on estigueu veient el vídeo, i es descarregarà automàticament ! Des de la versió 3.1, es pot configurar l'extensió per convertir automàticament els vídeos descarregats al seu format de vídeo preferit. Quan estigueu en una pàgina que contingui enllaços a imatges o pel·lícules, podreu descarregar alguns o tots alhora. Si moveu el cursor sobre els elements en el menú es ressaltaran els enllaços directament a la pàgina per assegurar-se que són els que vulgueu. També permet descarregar els arxius d'un en un, per salvar ample de banda i poder navegar o descarregar altres arxius. Per modificar les opcions, com per exemple canviar la carpeta de descarregar, premeu amb el botó dret en la icona i seleccioni "Opcions". Quan instal·leu l'extensió per primera vegada, el vostre navegador es redireccionarà à a una pàgina de benvinguda amb enllaços a un manual d'usuari en http://www.downloadhelper.net/manual.php i les preguntes més freqüents en http://www.downloadhelper.net/faq.php Convertdirect http://www.convertdirect.com Anjo.to http://en.anjo.to/index.php

Per trobar més conversors podeu anar a: http://www.softonic.com/windows/vídeo-conversores

Passar gravacions analògiques a digitals: De ben segur que molts de vosaltres teniu per casa pel·lícules gravades en format VHS, que s'estan deteriorant amb el temps al estar en un suport magnètic i les voleu convertir a un format digital, en aquest cas a DVD. Per poder fer-ho i editar-les i veure-les en l'ordinador o en un reproductor DVD de saló és necessari que tingueu una gravadora de DVD i una targeta firewire apropiada, necessàries per al treball. Un programa que us pot ajudar és aquest Free vídeo to DVD Converter 1.2.1.53. Des d'aquí el podeu descarregar. Free vídeo to DVD Converter. Per començar a utilitzar-lo: • Iniciar Free vídeo to DVD Converter. Inicio > Programes > DVDvídeoSoft > Programs > Free vídeo to DVD Converter o simplement feu clic en l'accés directe a DVDvídeoSoft Free Studio des de l'escriptori. Col·lecció de Dossiers Multimèdia IV

17 / 35


• •

La interfície és molt senzilla i conté explicacions. Hi ha un camp per als arxius d'entrada, un camp per a la ruta de sortida i una llista amb els perfils predeterminats. Seleccioneu un arxiu o arxius de vídeo d'Entrada. Feu clic en el botó superior de "Navegar..." per seleccionar un arxiu o arxius d'entrada de l'ordinador. La barra de capacitat situada en la part inferior indica si hi ha espai o no perquè ho ocupi el vídeo convertit en un DVD. Seleccioneu la ubicació de l'arxiu de Sortida. Feu clic en el botó "Navegar..." situat en la part inferior de la interfície. Trieu on voleu que es guardin els arxius de vídeo DVD convertits. Feu clic en OK. Seleccioneu configuració dels arxius de Sortida. De la llista de perfils seleccioneu una de les configuracions predeterminades. Convertir Vídeos a DVD. Feu clic en el botó "Crear DVD" situat en la part inferior de la interfície. Apareixerà una finestra en la qual especificar la vostra elecció. Seleccioneu una de les accions perquè s'executin després de la conversió. Feu clic en el botó "Continuar". Espereu que acabi la conversió del vídeo.

Nota: Abans de fer clic a "Convertir", podeu aplicar la funció d'apagar l'equip si el procés finalitza correctament. Aneu al menú d'Opcions... i marqueu la casella necessària. Per obrir la carpeta de destinació una vegada finalitzada la conversió, feu clic sobre un petit botó quadrat que té la icona d'una carpeta. En ella trobareu la carpeta vídeo_TS amb el vídeo per a DVD convertit. Si voleu gravar un DVD haureu de configurar el vídeo d'entrada de la mateixa manera que aquesta carpeta vídeo_TS.

Col·lecció de Dossiers Multimèdia IV

18 / 35


Crear i editar arxius de vídeo Heu de recordar la possibilitat de gravar uns segons de vídeo amb les vostres càmeres de fotos digitals. Que desprès podeu afegir als vostres muntatges per fer una pel·lícula. Ja heu vist al Dossier d'Imatge Fixa II la manera de crear vídeos amb el Picasa o el Windows Movie Maker, del que afegeixo un manual pels que no han practicat amb el programa. Manual Bàsico de Windows Movie Maker, document PDF editat a Mosaic - Graduat Multimèdia de l'UOC . Del mateix lloc us afegeixo un tutorial per un altre programa el QuickTime. Reproductor i editor de vídeo de Apple. Introducción a la edición de vídeo con QuickTime, de Jordi Poveda Yago - document PDF - editat a Mosaic - Graduat Multimèdia de l'UOC . Aquí trobareu un altre manual a las pàgina web d'Apple. http://manuals.info.apple.com/es/Manual_del_usuario_de_QuickTime_7.2.pdf Avi Constructor. Descarregar Aquest programa de Windows conté una sèrie d'eines per treballar amb arxius AVI. Crea fitxers AVI (vídeo for Windows) a partir de una serie de imatges (TGA, JPEG (JPG), BMP o fitxers AVI) i un arxiu de so. Les característiques inclouen eines que us permeten combinar i comprimir fitxers AVI, ajustar la velocitat d'un clip, i compilar una pel·lícula a partir d'imatges individuals. Malgrat algunes deficiències en aquest programa, els aficionats al vídeo gaudireu de crear els vostres vídeos. Però si voleu fer més coses: VirtualDub Aplicació per a l'edició i captura de vídeo. Suporta captura de vídeo en format AVI i realitza el processat de captura de manera interna, així com també processa l'AVICap. Permet codificar vídeo a qualsevol format, sempre que estigui el còdec instal·lat en el PC. Controls de VirtualDub: (totes les referències a botons són les d'aquesta imatge) 1. Control de reproducció, utilitzat per reproduir i detenir el vídeo original o el vídeo ja processat 2. Inicio / Fi, mouen el marcador cap al principi o el final del vídeo 3. Retrocés / Avançament, usat per retrocedir o avançar e1 quadre en el vídeo 4. Previ / Següent keyframe, salta al previ o següent keyframe (keyframe = quadre per a sincronisme àudio/vídeo) 5. Escena prèvia / Següent, usat per retrocedir o avançar al següent canvi d'escena mes proper que es detecti 6. Inicio / Fi de Selecció, usat per marcar l'inici i el final d'una selecció del vídeo • Posició actual, indica la posició actual del marcador en el vídeo • Marcador o Slider, indica la posició actual en el vídeo. Per avançar mes ràpid, mantingueu pressionat SHIFT. Arxius defectuosos/incomplets: VirtualDub pot arreglar l'índex d'un arxiu de vídeo amb quadres Col·lecció de Dossiers Multimèdia IV

19 / 35


defectuosos o incomplet. Si així i tot VDub no pot obrir la pel·lícula, en el diàleg Open vídeo File, activeu la casella de Popup trieu Open options i en el següent diàleg que apareix, seleccioneu Rederivi keyframe flags. Aquest procés sol trigar bastant, però pot recuperar vídeos defectuosos. Extrusions d'arxiu: Tots els vídeos DivX són arxius d'Àudio-vídeo Interleave i l'extensió AVI s'usa per als mateixos. L'extensió DIVX no es recomana perquè és desconeguda per a molts reproductors. El menú Àudio en VirtualDubMod; formats OGM i MKV. Els arxius OGG Mitjana (OGM) i Matroska vídeo (MKV), atès que són contenidors de diverses pistes d'àudio i subtítols, no són suportats pel VirtualDub però sí per VirtualDubMod. Per això, VirtualDubMod posseeix certes diferències com la inexistència del menú Àudio. Les pistes d'àudio d'un OGM / MKV es tracten independentment, i s'accedeixen des del menú Streams > Stream List. En aquesta finestra apareixen les pistes de vídeo, seguides de pistes d'àudio, i finalment els subtítols. Al menú Àudio s'accedeix amb el botó dret sobre la pista d'àudio que volem modificar, d'aquesta manera es poden editar pistes en forma independent. Per treballar amb aquests arxius OGM i MKV, és recomanable tenir instal·lat el DivX Total Pack, que agrega suport per als formats més populars. Solució al problema d'àudio VBR. En obrir vídeos en VirtualDub és comú trobar-se amb un error similar a aquest:

Aquest error apareix en obrir arxius amb àudio de bitrate variable (VBR). El format AVI no està dissenyat per manejar àudio VBR, a pesar que és possible reproduir aquests arxius sense problemes, el gran conflicte apareix en intentar editar aquests arxius. Per solucionar aquest problema, s'ha de convertir l'àudio a un format de bitrate constant (CBR), com ser MP3. Aquest procediment s'explica clarament aquí.

Tasques Comunes Dividir vídeo en dos o més parts. Després d'obrir la pel·lícula en Virtual Dub, en ambdós menús Vídeo i Àudio seleccioneu Direct Stream Copy. Pressioneu el botó fi (botó 2B). En l'indicador de posició d'a baix veureu el total de frames o quadres que té el vídeo. Dividiu aquest nombre per 2 i sabreu quants quadres tindrà cada part. Torneu al començament del vídeo i marqueu l'inici de la selecció (6A). Moveu el marcador o slider cap a la meitat de la pel·lícula fins que la quantitat de frames sigui igual a la que heu calculat abans. Una vegada aquí, pressioneu el botó següent keframe (4B) i marqueu la fi de la selecció amb el botó 6B. Ja heu seleccionat la primera meitat de la pel·lícula. En el menú File seleccioneu Save segmented AVI i guardeu-ho amb un nom com a "Part 1" per exemple. Una vegada acabat, el marcador hauria d'estar encara en la meitat del vídeo, així que pressioneu el botó per marcar l'inici de la selecció (6A), moveu el marcador fins al final i establiu la fi de la selecció amb el botó 6B. Novament File i Save segmented AVI i tindreu la segona part del vídeo guardada. Unir dos o més arxius. Obre la primera part de l'arxiu a unir. En el menú File selecciona Append Col·lecció de Dossiers Multimèdia IV

20 / 35


AVI Segment i obre la segona part del vídeo. Assegura't d'haver seleccionat Direct stream copy en ambdós menús vídeo i Àudio. Solament pots unir vídeos que tinguin el mateix format i mateixa resolució. Per guardar el vídeo complet, tria Save as AVI des del menú File. Tallar o eliminar porcions del vídeo. Després d'obrir la pel·lícula, moveu el marcador al començament de la part a eliminar. Pressioneu el botó 4A o 4B per enganxar el marcador al previ o següent keyframe. Marqueu l'inici de la selecció (6A). Ara situeu el marcador al final de la part a esborrar i una altra vegada enganxeu al keyframe amb el botó 4A o 4B. Marqueu el final de la selecció (6B) i trieu Delete selection al menú Edit. Asegureu-vos d'haver seleccionat Direct stream copy en ambdós menús Vídeo i Àudio. Finalment, aneu a File > Save as AVI per desar el vídeo. Canviar la grandària de l'arxiu / bitrate de vídeo. Podeu recomprimir el vídeo i l'àudio d'una pel·lícula perquè la mateixa tingui una grandària d'arxiu específic o canviar l'interval de keyframes, format d'àudio i taxa de bits per segon. Aquest procés també és bo per arreglar el vídeo si té quadres defectuosos o un altre problema. Necessitareu el calculador de bitrate de DivXLand per calcular els bits per segon del vídeo i àudio (bitrate). Obriu la pel·lícula en VirtualDub i en ambdós menús Vídeo i Àudio seleccioneu Full Processing Mode. Esbrineu la freqüència (Sampling rate, en Hz) de l'àudio a través de File Information en el menú File. En el menú Àudio trieu Compression i cliqueu en el MPEG Layer 3 còdec. Si no teniu aquest còdec instal·lat, feu clic aquí. Si ja està instal·lat, després de seleccionar-ho en el camp dret trieu una manera que coincideixi amb el vostre bitrate d'àudio calculat amb DivXLand Bitrate Calculator i la freqüència del qual sigui igual a la qual heu esbrinat mes a dalt en aquest paràgraf. Ara aneu a Vídeo > Compression. Feu doble clic en el còdec XviD o DivX i configureu-lo com s'explica aquí. Acceptar tot i deseu l'arxiu seleccionant Save as AVI des del menú File. Conversió del format de vídeo (recompresió). Per fer això existeixen tres opcions: • Recomprimir solament el vídeo, ignorant la grandària de l'arxiu processat: Si no considereu el bitrate de l'àudio al regravar un vídeo, la grandària de l'arxiu processat serà impredictible. • Recomprimir solament el vídeo, considerant la grandària d'arxiu: D'aquesta forma haureu d'esbrinar el bitrate de l'àudio de l'arxiu perquè la pel·lícula recomprimida tingui la grandària desitjada. • Recomprimir ambdós vídeo i àudio: D'aquesta manera tindreu un arxiu amb la grandària que desitgeu, i haureu de recomprimir ambdós canals d'àudio i vídeo. És el mètode mes segur i efectiu, per la qual cosa és el recomanat. Usant l'opció 1: Obriu la pel·lícula en VDub. En el menú vídeo seleccioneu Full processing mode, i en Àudio trieu Direct stream copy. Aneu a Vídeo > Compression i feu doble clic en el còdec Xvid o DivX, i configureu-lo com s'explica aquí. En el menú File trieu Save as AVI. Usant l'opció 2: Obriu la pel·lícula en VDub. En el menú vídeo seleccioneu Full processing mode i en Àudio > Direct stream copy. Esbrineu el bitrate i freqüència de l'àudio de l'arxiu actual com s'explica aquí. Després calculeu el bitrate del vídeo amb el DivXLand Bitrate Calculator, usant el bitrate d'àudio que heu esbrinat prèviament. En Vídeo > Compression trieu el códec XviD o DivX i Col·lecció de Dossiers Multimèdia IV

21 / 35


configureu-lo com s'explica aquí. Finalment aneu a File > Save as AVI per recomprimir i desar el vídeo. Usant l'opció 3: Obriu la pel·lícula en VDub i en ambdós menús vídeo i Àudio seleccioneu Full Processing Mode. Calculeu els bitrates d'àudio i vídeo amb el DivXLand Bitrate Calculator. Esbrineu la freqüència (Sampling rate, en Hz) de l'àudio a través de File Information en el menú File. En el menú Àudio trieu Compression i clic en el MPEG Layer 3 còdec. Si no teniu aquest còdec instal·lat, feu clic aquí. Si està instal·lat, després de seleccionar-ho en el camp dret trieu una manera que coincideixi amb la vostra bitrate d'àudio calculat amb DivXLand Bitrate Calculator i la freqüència del qual sigui igual a la que heu esbrinat mes a dalt en aquest paràgraf. Ara aneu a Vídeo > Compression. Feu doble clic en el còdec de vídeo desitjat com pot ser DivX o XviD i configureu-lo com s'explica aquí. Acceptar tot i desar l'arxiu seleccionant Save as AVI des del menú File. Si en intentar guardar l'arxiu teniu algun error relacionat amb l'àudio, és possible que hagueu seleccionat una freqüència d'àudio incorrecta, en aquest cas torneu al panell de compressió d'àudio per seleccionar una freqüència vàlida. Conversió del format d'àudio a MP3. Obriu la pel·lícula en VirtualDub. En el menú vídeo seleccioneu Direct stream copy, i en Àudio trieu Full processing mode. Esbrineu la freqüència (Sampling rate, en Hz) de l'àudio a través de File Information en el menú File. Al menú Àudio trieu Compression i clic en el MPEG Layer 3 còdec. Si no teniu aquest còdec instal·lat, feu clic aquí. Si està instal·lat, després de seleccionar-ho en el camp dret trieu una manera que no sigui menor a 64 kbps (recomanat: 96 kbps). Adoneu-vos de que també ha de coincidir la freqüència (en Hz) amb la que heu esbrinat prèviament. Per desar l'arxiu, aneu a File > Save as AVI. Si teniu algun error mentre intenteu de desar, probablement és perquè heu seleccionat una freqüència d'àudio que no correspon amb l'actual en el diàleg de compressió d'àudio. Canviar la grandària (resolució) del vídeo. Obriu la pel·lícula en VD. En el menú vídeo selecciona Full processing mode i en Àudio > Direct stream copy. Ara aneu a vídeo > Compression. Doble clic en el còdec DivX o XviD i configureu-lo com s'explica aquí. Ara seleccioneu Filters en el menú vídeo i cliqueu en el botó Add. Feu doble clic en el filtre Resize i configureu-lo com vulgueu. Per tenir una bona qualitat es recomana usar la manera de mostra Bicubic (lent però efectiu). Si el que feu és engrandir el vídeo, potser que també vulgueu afegir el filtre Sharpen (perfilat) amb un valor de 20 o 30 per evitar el suavitzat excessiu i la pèrdua de detalls. Deseu l'arxiu seleccionant File > Save as AVI. Augmentar o disminuir el volum. Per fer això, una vegada obert el vídeo en el Virtual Dub aneu al menú Vídeo i seleccioneu Direct stream copy. En Àudio seleccioneu Full processing mode. De tornada en Àudio trieu Volume i incrementeu el volum almenys un 300 %. Si l'àudio esta realment molt baix, augmenteu-lo un 600-700%. Esbrineu la freqüència (Sampling rate, en Hz) de l'àudio a través de File Information en el menú File. En el menú Àudio trieu Compressió i cliqueu al MPEG Layer 3 còdec. Si no teniu aquest còdec instal·lat, descarregueu-lo d'aquí. Si està instal·lat, després de seleccionar-lo en el camp dret trieu una manera que no sigui menor a 64 kbps (recomanat: 96 kbps). Que també ha de coincidir la freqüència (en Hz) amb la que heu esbrinat prèviament. Per desar l'arxiu, aneu a File > Save as AVI. Si teniu algun error mentre tracteu de guardar-lo, probablement heu seleccionat una freqüència d'àudio que no correspon amb l'actual en el diàleg de compressió d'àudio. Moure la pista d'àudio per reproduir-se abans o després. Una vegada obert el vídeo en el Col·lecció de Dossiers Multimèdia IV

22 / 35


VirtualDub, en ambdós menús Àudio i Vídeo seleccioneu Direct stream copy. En Àudio seleccioneu Full processing mode. Aneu al menú Àudio > Interleaving. En la part d'Àudio Skew Correction indiqueu la quantitat de mil·lisegons que voleu moure la pista d'àudio (1000 ms = 1 seg). Valors negatius faran que l'àudio es reprodueixi mes d'hora, positius faran que aparegui mes tarda. Podeu provar com quedarà pressionant el botó 1C. Per desar l'arxiu, aneu a File > Save as AVI. Reemplaçar la pista d'àudio amb un arxiu de so WAV. Obriu la pel·lícula en VirtualDub i en ambdós menús Vídeo i Àudio seleccioneu Full Processing Mode. Aneu a Àudio > WAV Àudio i trieu un arxiu WAV que vulgueu fer servir com a canal d'àudio. Deseu l'arxiu en File > Save as AVI. Canviar la lluentor/contrast d'un vídeo. Una vegada obert el vídeo en VirtualDub, al menú Vídeo seleccioneu Full processing mode i en Àudio > Direct stream copy. Ara aneu a Vídeo > Compressió. Feu doble clic en el còdec de vídeo desitjat com pot ser DivX o XviD, i configureu-lo com es detalla aquí. Després aneu a Vídeo > Filters i cliqueu al botó Add. Feu doble clic al filtre brightness/contrast i configureu-lo com correspongui. Deseu l'arxiu processat seleccionant File > Save as AVI.

Tallar les vores d'un vídeo. Després d'obrir la pel·lícula en VirtualDub, en el menú Vídeo seleccioneu Full processing mode i en Àudio > Direct Stream Copy. Aneu a Vídeo > Compressió. Feu doble clic al còdec XviD o DivX i configureu-lo com s'explica aquí. Per tallar el vídeo cal aplicar algun altre filtre, així que seguiu els passos de la resposta anterior per aplicar el filtre de lluentor i contrast. Desprès al diàleg Filters podreu fer clic al botó Cropping i especificar els valors de cort superior, inferior, esquerre i dret manualment. (Nota: El còdec DivX requereix que l'ample del vídeo sigui un valor múltiple de 4, i l'altura múltiple de 2, en cas contrari no et deixarà comprimir el vídeo.) Per desar l'arxiu editat, aneu a File i seleccioneu Save as AVI. Canviar el valor de FPS d'un vídeo. Després d'obrir la pel·lícula en VirtualDub, en ambdós menús Vídeo i Àudio seleccioneu Direct Stream Copy. Veu a Vídeo > Frame Rate i en la secció Source Rate adjustment ingresseu la nova quantitat de quadres per segon. Els valors comuns són 15, 25 i Col·lecció de Dossiers Multimèdia IV

23 / 35


30. Altres valors també s'accepten, però algun arrodoniment podria ocórrer. Deseu l'arxiu seleccionant File > Save as AVI. Capturar un quadre de vídeo i guardar-ho com a imatge JPG. Obriu la pel·lícula en VirtualDub i en ambdós menús Vídeo i Àudio seleccioneu Direct Stream Copy. Desplaceu el marcador a la posició on està el quadre que desitgeu capturar. Mantingueu pressionat SHIFT per avançar mes ràpidament. Una vegada trobada la imatge, aneu el menú vídeo i seleccioneu Copy source frame to clipboard. Si voleu copiar la imatge ja processada per VirtualDub, trieu Copy output frame to clipboard. Ara podeu enganxar la imatge des del portapapers en el vostre editor d'imatges preferit per editar-la i guardar-la. Canviar el codi FourCC d'un AVI. Per convertir l'encapçalat d'un arxiu AVI, es pot usar un petit programa anomenat WinX2D. Seleccioneu amb ell un arxiu de vídeo amb el botó Browse, i després seleccioneu el codi FourCC a assignar-li i pressioneu Apply. Extreure l'àudio d'un vídeo a un arxiu WAV. Obriu la pel·lícula en VirtualDubMod i si apareix algun advertiment sobre àudio VBR simplement respongueu No. Aneu el menú Streams > Stream list. A la finestra que apareix, feu clic amb el botó dret a la pista d'àudio a extreure i al menú que apareix trieu Full processing mode, després cliqueu amb el botó dret de nou i seleccioneu Conversió. Configureu les opcions com es mostra a continuació: Si penseu crear un DVD-vídeo amb aquest àudio, trieu un sampling rate de 48000 Hz. Aquestes opcions són totalment compatibles amb l'àudio requerit per VCD. Cliqueu a OK i després Save WAV per extreure l'àudio a un arxiu WAV sense compressió. Això pot requerir bastant espai en disc, aproximadament 1.2 GB per a una durada de 2 hores. Extracció d'àudio AC3. Obriu el vídeo en VirtualDubMod i aneu al menú Streams > Stream List. Trieu la pista d'àudio a extreure i cliqueu al botó Demux per guardar-la en un arxiu AC3. Això pot demorar diversos minuts. Conversió de la freqüència d'àudio. Obriu la pel·lícula en VirtualDub. En el menú Vídeo seleccioneu Direct stream copy, i en Àudio trieu Full processing mode. Assegureu-vos de tenir instal·lat un còdec d'àudio MPEG Layer 3. Aneu al menú Àudio > Conversió i trieu el nou valor per a la freqüència, pot ser 44100 Hz. Tornant al menú Àudio, posa Compressió i aquí seleccioneu el còdec MPEG Layer 3 instal·lat. A la dreta han d'aparèixer les maneres disponibles, trieu algun de 44100 Hz amb un bit rate d'uns 96 a 192 KBps, aquest valor es pot calcular amb precisió usant el DivXLand Bitrate Calculator. Pressioneu OK. Finalment, deseu l'arxiu seleccionant Save as AVI en el menú File.

Col·lecció de Dossiers Multimèdia IV

24 / 35


Editors en línia Animoto. http://animoto.com/ Animoto és una aplicació que us permet pujar les vostres imatges per a crear un vídeo amb elles. També permet posar música en la seqüència, de manera que el ritme de la música marcarà el pas entre una foto i una altra. El resultat és un vídeo espectacular, més semblat a un vídeoclip que a un muntatge casolà. GorillaSpot. http://gorillaspot.com/ .Permet editar vídeos online d'una forma bastant senzilla. No és necessari tenir avançats coneixements per a incloure efectes de so, transicions, música i pistes de vídeo. Cellsea. http://vídeo.cellsea.com/ . Cellsea permet importar un vídeo des del vostre PC o des d'una URL. Una vegada l'arxiu està en Celsea, podeu redimensionar-lo, retallar-ho, afegir-li so, guardar-ho per a posterior visualització, simplement, convertir-lo a altres formats com: 3GP per a Mobile, AVI per a Windows, MOV per a Mac, MP4 para iPod, MP4 para PSP o FLV Flash. OverStream. http://www.overstream.net/index.php . L'editor en línia de OverStream Editor permet crear i sincronitzar subtítols a qualsevol arxiu de vídeo allotjat a YouTube, Google vídeo, MySpace vídeo o Dailymotion, els emmagatzema al servidor de OverStream i permet compartir-ne l'enllaç. BubblePLY. http://www.bubbleply.com/Default.aspx . BubblePLY és un divertit servei web que us permet escollir qualsevol vídeo allotjat a Youtube o Google Vídeos, entre d'altres, i us possibilita inserir-los bombolles de textos, com als còmics. SmashMash. http://www.smashmash.tv/index.php . SmashMash és una aplicació web que permet crear un muntatge o collage mitjançant una successió de fotografies, cadascuna d'elles de forma animada i crear un vídeo, que podrà ser compartit.

Col·lecció de Dossiers Multimèdia IV

25 / 35


Allotjar i publicar vídeos Abans de pujar un vídeo a Youtube heu de tenir un compte obert. Per crear-lo dirigiu-vos a la pàgina de YouTube i feu clic a Crear compte.

Us apareixerà una fitxa que haureu d'emplenar amb la informació sol·licitada: • Ingresseu el vostre correu electrònic. • Escriviu el nom d'usuari que us agradaria tenir i feu clic en el vincle Comprovar disponibilitat per veure si està disponible. • Ingresseu la vostra ubicació, data de naixement i sexe, tots els camps són obligatoris. • Llegiu els termes d'ús del servei Finalment cliqueu al botó Accepto . Després us demanarà comprovar el vostre compte. Haureu d'ingressar el nombre del vostre telèfon mòbil perquè us enviïn el codi de verificació per missatge de text o missatge de veu. Si no teniu un telèfon mòbil, podeu demanar a algú que us permeti fer servir el seu telèfon per rebre el codi. Una vegada rebut el codi ingresseu-lo i feu clic a "Verificar"

Ara ja sou membres de YouTube; però us apareixerà un missatge demanant-te que confirmeu el vostre correu electrònic, perquè pugueu deixar comentaris i sobretot pujar vídeos.

Col·lecció de Dossiers Multimèdia IV

26 / 35


Obriu una altra finestra i ingresseu al vostre compte de correu i trobareu un correu enviat per YouTube. Feu clic al vincle: Confirmeu la vostra adreça de correu electrònic

Us apareixerà una altra finestra confirmant el vostre correu electrònic. A partir d'aquest moment ja podreu pujar vídeos a YouTube. Per fer això, escriviu el vostre nom d'usuari i contrasenya, per entrar al vostre compte, i feu els següents passos per pujar el vídeo (de menys de 100 MB). Entreu a la pàgina web Youtube i al vostre compte escrivint el nom d’usuari i contrasenya.

Una vegada hagueu iniciat la sessió, cliqueu a la icona Subir, per poder començar el procés de posar un vídeo nou.

Ompliu tots aquests camps, ja que són obligatoris i si no ho feu no us deixarà continuar.

Col·lecció de Dossiers Multimèdia IV

27 / 35


• • • •

Títol (el que vosaltres vulgueu, no el nom de l’arxiu). Descripció del vídeo. Categoria del vídeo (educació, ciència, cine, automoció, etc.) Etiquetes, per fer més fàcil als altres navegants buscar el vostre vídeo.

Una vegada heu omplert tots els camps obligatoris, baixeu fins al final de la pàgina i cliqueu l’opció Subir un vídeo per anar al següent pas.

A la pàgina següent, cliqueu el botó Browse, per cercar el vídeo al vostre ordinador. Una vegada l’heu localitzat, cliqueu-lo dues vegades i es posarà la ruta al camp que hi ha. Finalment, cliqueu al botó Subir vídeo i espereu per tancar la pàgina a que hagi acabat la feina. Col·lecció de Dossiers Multimèdia IV

28 / 35


Si aneu a veure els vídeos del vostre compte, ja li trobareu, però segurament no el podreu veure, i us haureu d’esperar unes hores. Accediu a Google Vídeo , a l'adreça http://video.google.es. A la part superior dreta de la pàgina haureu de clicar l'opció Acceder per a poder-te identificarvos amb el vostre usuari i contrasenya de gmail.

Per a pujar un vídeo caldrà clicar el botó de la part superior dreta (amb l'opció del seu costat, accedireu a una taula amb tots els vídeos que heu pujat anteriorment).

Si és el primer cop que voleu pujar un vídeo, abans de res haureu d'acceptar les condicions del servei de Google:

Col·lecció de Dossiers Multimèdia IV

29 / 35


A continuació s'obrirà la finestra Subir y compartir tus vídeos, des de la qual haureu de seleccionar el fitxer de vídeo que voleu pujar, haureu d'entrar-li un títol, una descripció, el gènere o tipus de vídeo, l'idioma i el tipus d'accés que li voleu donar (o público o no figura en la lista). Si trieu aquesta última opció que comporta no fer públic el vídeo (per a que no surti en cap cercador), podeu mantenir la possibilitat de compartir-lo amb l'adreça o codi que ofereix. Finalitzeu el procés acceptant els termes i condicions i clicant el botó Subir vídeo.

Hi ha dues maneres de pujar els vostres vídeos a Google Video: • Si el vostre fitxer de vídeo té menys de 100 MB, la manera més fàcil i ràpida de pujar-lo és a través de la pàgina Subir i compartir tuts vídeos esmentada abans, clicant al botó Selecciona el fitxer. • Si el vostre vídeo té més de 100 MB o si voleu pujar diversos fitxers a la vegada, llavors heu d’utilitzar el cargador de escritorio de Google Video, un petit i senzill programa que haureu d’instal·lar, descarregant-lo abans d’aquí. Només cal instal·lar el carregador de Google Vídeo una vegada. Els propers cops només haureu d’executar el programa des del menú Inici/Tots els programes. • En tos dos casos, el vídeo no estarà disponible fins després que aquest hagi estat processat. A la mateixa finestra us informa de quins són els tipus de fitxers de vídeo que s'accepten: Avi, MPEG, Quicktime, Real y Windows Media. De totes maneres, i tot i que a la llista no estan contemplats, també accepta els fitxers Flv (flash vídeo). Col·lecció de Dossiers Multimèdia IV

30 / 35


La següent finestra t'informarà de què s'està pujant el vídeo i avisa de que no es tanqui, ja que es podria cancel·lar la pujada.

A la propera finestra, on s'informa que ha acabat la pujada, cliqueu l'opció Tot seguit us mostrarà una taula amb els diferents vídeos que heu pujat. El vídeo no estarà a punt per a ser reproduït fins que a la columna Estado no hi vegeu la propietat Publicado (si encara no estigués preparat, sortiria la propietat Procesando o d'altres com bloqueado, rechazado... segons el problema que s'hagués detectat en el processament). Si voleu modificar alguna de les informacions o característiques del vídeo, ho podeu fer clicant l'opció Editar la informació del vídeo de la columna Acciones de la dreta. Per a veure el vídeo i compartir-lo haureu de clicar sobre el títol del vídeo.

Al clicar sobre el títol del vídeo s'obrirà una finestra en la que automàticament es començarà a reproduir aquest vídeo en la part esquerra. Si necessiteu el codi per incrustar el vídeo en una pàgina web o en un bloc, el podeu aconseguir clicant l'opció Incrustar vídeo de la part dreta i tot seguit seleccionant i copiant el codi del requadre que s'haurà desplegat a sota. Per a incrustar-lo en la pàgina web només necessitareu l' adreça web que podeu seleccionar a la barra d'adreces de la part superior.

Si voleu ampliar els vostres coneixements sobre Google Vídeo, ho podeu fer amb aquesta completa ajuda que ofereix el mateix Google: http://video.google.es/support/?hl=es Col·lecció de Dossiers Multimèdia IV

31 / 35


EMBED. Integrar un vídeo a un espai web (Moodle, web, bloc...) Per inserir un vídeo del YouTube, per exemple, podeu seguir el següent procediment: • Aneu a la web de YouTube i cerqueu el vídeo que voleu inserir en el vostre propi espai web: article d’un bloc, pàgina web o espai del Moodle. Obriu-lo. •

A la part inferior, sota el vídeo veureu diverses informacions. Cliqueu a Inserir (Insertar), i apareixerà el codi font..

També podria ser que aparegui d'aquesta altra manera., a la dreta de la pantalla. En altres llocs diferents al Youtube es mostra així.

• •

Segons sigui l’entorn on voleu inserir el vídeo haureu de triar l’URL o bé el codi HTML que teniu a Insertar, si es tracta per exemple d'inserir-lo en un Moodle. Copieu el codi que us interessa. En aquest cas : <iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/9JUpIa4ncWg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Enganxeu-lo al lloc adient de la vostra web, blog, moodle...

D’aquesta manera podeu reproduir i visualitzar un vídeo extern al vostre entorn de treball. Segons el portal on es trobi el vídeo que us interessa, haurem de buscar el codi HTML, copiar-lo i enganxar-lo al nostre entorn. Per exemple a Google Vídeo:

Col·lecció de Dossiers Multimèdia IV

32 / 35


Les videoconferències La videoconferència és una combinació tecnològica d’àudio, vídeo i xarxes de comunicació que permet que persones o grups situats en llocs allunyats entre si, puguin trobar-se cara a cara i en temps real per a parlar i interaccionar. A més a més, a través de la videoconferència també poden realitzar-se altres tasques com la transmissió o l'intercanvi de tot tipus de documents i arxius, d’imatges fixes, d’aplicacions..., amb la finalitat de crear, visualitzar o modificar-los de forma simultània, i sense la necessitat de què les persones participants hagin de traslladar-se. Per fer una videoconferència és necessari disposar d’una connexió a Internet de bona qualitat, una webcam, uns altaveus i un micròfon, i un programari específic instal·lat al vostre ordinador, compatible amb el de la resta d’equips. Hi ha diversos programes que us serveixen per fer videoconferències a través de la xarxa d’Internet i de forma gratuïta. Alguns són força coneguts, com el Messenger de Hotmail, el Messenger de Yahoo o l’Skype. Amb tots ells podeu fer xats, converses d’àudio (com si parléssiu per telèfon) o realitzar una videoconferència on, a més de parlar, us podeu veure. http://www.masternewmedia.org/es/2009/05/05/las_mejores_herramientas_de_videoconferència_so luciones_gratuitas.htm Algunes d'aquestes eines funcionen fins i tot en mòbils basats en Windows Mobile o iPhones. Les eines per videoconferència sovint integren algunes funcionalitats complementàries, com fer trucades VoIP screen-sharing, gravar sessions de meetings, transferir arxius o whiteboarding. Alguns criteris bàsics que s'han de tenir en compte a l'hora de triar el programa que fareu servir per als dos grups principals que existeixen (per a dues persones o més participants): • Plataforma: Tipus d'eina (programari / basada en la web). • Canals de vídeo: Nombre de participants en la conferència al mateix temps (es refereix només a les eines que suporten diversos integrants en el meeting). • Conferència pública: Capacitat de tenir una videoconferència totalment pública. • Widget per embedir: Widget Flash per ser inserit en llocs web o de xarxa social. • Enregistrament de la sessió: Funcionalitat per gravar la vostra conferència per revisar o publicar més tard. • Xat de text: Capacitat de tenir un xat de text entre els participants. • Altres funcionalitats: Transferència d'arxiu, screen-sharing, live annotation, whiteboarding, etc. • Preu i funcionalitats addicionals per als valors inicials del nivell avançat. D'acord amb aquests criteris aquí estan les millors eines gratuïtes.

Google Talk , l'eina de Google al Gmail http://www.google.com/talk/intl/es/ El funcionament de la videoconferència en el Gmail és molt simple, seguint la Col·lecció de Dossiers Multimèdia IV

33 / 35


tradició d’una interfície molt còmoda per als usuaris novells. Necessiteu descarregar un petit agregat per utilitzar la nova característica. Quan ja ho tingueu, només cal tenir un compte de correu Google, càmera web i micròfon per comunicar-vos de manera multimèdia amb amics i tot tipus de contactes. Les noves funcions de xat que incorpora Gmail, encara que s'integren a la xarxa de Google Talk, no permeten realitzar o rebre trucades des de l'equip. Per gaudir d'aquestes prestacions, haureu de descarregar el client per Windows Google Talk. Aquest programa us permet, a més, estar connectat de forma permanent sense haver d'iniciar el navegador o accedir a Gmail. Mereix la pena tenir els dos instal·lats. Al cap i a la fi, són gratis.

En accedir a Gmail, veureu un quadre permanent, "Contactes ràpids", en la part esquerra de la vostra pantalla. Si feu clic en un dels noms que conté, podreu iniciar una sessió de xat o redactar un missatge de correu. Els usuaris preparats per xatejar apareixen amb un punt de color al costat del seu nom: el verd indica que estan connectats; el groc, que no estan disponibles, i el vermell, que estan ocupats. Per fer la videoconferència tan sols heu d’obrir una finestra de xat amb l’usuari que estigui connectat i vulgueu parlar-hi, i a la part inferior us sortirà un indicatiu que us obrirà la finestra de videoconferència. L’altra part, l’altre usuari, ha d’acceptar la trucada, el que equival a despenjar el telèfon en una trucada “de tota la vida“. A partir d’aquí, podeu seguir la videoconferència en una finestra que podrem separar del navegador web, o bé fer-ho maximitzat a tota pantalla. Quan algú us envia un missatge instantani, apareix una sessió de xat en la cantonada inferior dreta de la pantalla. Podeu xatejar allà mateix o obrir la sessió en una finestra pròpia. Si ho desitgeu, podeu guardar els xats en el vostre compte de Gmail des del primer moment, o bé desactivar-ho en "Configuració". A més, mentre xategeu, podeu "inhabilitar el registre del xat" en "Opcions". Col·lecció de Dossiers Multimèdia IV

34 / 35


No és necessari que la persona amb la qual us voleu comunicar posseeixi càmera o micròfon, ja que encara que estigueu en manera vídeo les funcions de Xat de text segueixen activades, incloent els recentment afegits emoticones.

Skype. http://www.skype.com/intl/es-es/prices/. Les aplicacions de videoconferència acostumen a utilitzar programes que s’instal·len en el sistema operatiu, diferents del navegador tot i que poden tenir cert grau d’integració. Aquest és el cas de Skype, potser el programa més conegut d’aquesta mena i que gaudeix de més predicament entre els usuaris, ja que Skype facilita poder trucar des de l’ordinador a números de telèfon “convencionals” (fixes i mòbils nacionals o de fora del país), la integració en el navegador es basa en reconèixer els números de telèfon que surten a les pàgines web i, amb un sol clic, marcar-los i fer-hi una trucada. Skype te un servei gratuït de VoIP i videoconferència per Pc, Mac, Linux, Windows Mobile i Us X Mobile amb la finalitat de propiciar trucades entre dues persones. Permet fer xat de text (en grup també), trucades amb àudio/vídeo, transferència d'arxius i més. La versió per Mac també permet compartir la pantalla. Les trucades de vídeo es limiten a només dues persones, però hi ha molts programaris de tercers amb els quals es pot agregar més persones, a més de gravar les sessions. Porta widget per ser inserit. Té d'altres versions de pagament. Per veure-les http://www.skype.com

Windows Live Messenger . http://messenger.live.com/ . És una eina gratuïta popular de videoconferència i missatges instantanis de Microsoft. Disponible per Pc, Mac, i telèfons basats en el Windows Mobile, Live Messenger també pot ser usat per transferir arxius i suporta la integració amb Xbox. Un widget per a websites està disponible, però el Live Messenger no pot ser utilitzat per a conferències públiques i no porta funcionalitats per gravar trucades d'àudio o vídeo . Yahoo! Messenger http://es.messenger.yahoo.com/ Yahoo! Messenger és una solució gratuïta de videoconferència i missatges instantanis. Està disponible per Pc, Mac, Linux, i també pot ser usat per transferir arxius. Entre les eines principals, està un voicemail integrat, però no permet gravar el xat de vídeo o d'àudio, ni permet conferències públiques. Tampoc té widegts per al vostre lloc web, però hi ha moltes opcions en la web que es poden ajustar per fer això.

Col·lecció de Dossiers Multimèdia IV

35 / 35

dossier video  

Utilitats per veure i crear videos. Videoconferencies