Page 1

1


2


3


4


5


6


ROYAL interier je ryze českou a jedinou společností s ochrannou značkou ROYAL interier. Vybavujeme rezidence, vily, domy i malé byty v klasickém stylu i v kombinaci moderny a klasiky v precizním provedení, s citem pro detail. ROYAL interier – это компания с чешским капиталом, единственная обладающая торговой маркой «ROYAL interier». ROYAL interier оформляет интерьеры квартир и резиденций в классическом стиле, отличается высоким качеством проводимых работ, соответствием стилю и особым вниманием к деталям. www.royalinterier.cz ROYAL interier s.r.o. Zámek 1 257 56 Jablonná, Neveklov praha@royalinterier.cz

7


8


Now available on iPad! www.karlsbadreport.com

9


RU CZ

Editoriál

Editoriál Letní měsíce jsou obdobím dovolených, odpočinku, radovánek a okurkové sezóny. Naštěstí pro náš časopis se kultury letní útlum netýká. Pryč jsou doby, kdy všechna divadla, galerie a koncertní síně vyhlásily prázdniny a vrcholným kulturním zážitkem byla návštěva pamětihodností nebo hororu v letním kině. Je fascinující, kolik festivalů všeho druhu si nachází své příznivce, kolik divadelních představení se navzdory vrtkavému počasí odehraje pod širým nebem, kolik malých i velkých měst po celé republice ožívá v letních parnech příjezdem hudebních, filmových či divadelních fanoušků.

dičně patřit Karlovarskému folklornímu festivalu. A v  polovině září zahájí svou jubilejní, 180. sezónu Karlovarský symfonický orchestr, a  to úvodním koncertem úspěšného festivalu Dvořákův karlovarský podzim.

Přinášíme vám také několik pozvánek na nejzajímavější akce, které se konají v Praze a  na dalších místech republiky. Patří mezi ně bezesporu festival nového cirkusu a  divadla Letní Letná, jehož bohatá programová nabídka pro děti i dospělé přitahuje každoročně desetitisíce návštěvníků. Jízdárna Pražského hradu se promění na dva večery v amfiteátr pod širým nebem, na němž se odehraje jedna z nejslavKarlovy Vary mají jeden z  vrcholů sezóny úspěšně za se- nějších světových oper, Verdiho Nabucco. A abychom nezabou – zdejší Mezinárodní filmový festival je fenoménem, pomínali ani na milovníky výtvarného umění – nenechte o kterém si mezi sebou povídají i hollywoodské hvězdy. At- si ujít výstavu obrazů a soch Jaroslava Róny v karlovarské mosféra v  kinosálech, klubech i  v  ulicích města je natolik Galerii umění, případně se zajeďte podívat do Národní gajedinečná, že se jí alespoň na chvíli vydají nasát i ti největ- lerie na slavný Klimtův portrét Dáma s rukávníkem. ší škarohlídi. Ani v  následujícím období však karlovarská kulturní scéna neusíná: na konci srpna se pro milovníky Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přeji vám krásný zbytek léta vážné hudby uskuteční třetí chopinovský galavečer. Jeho a doufám, že si jej zpříjemníte i čtením našeho časopisu. hlavní hvězdou bude přední francouzská pianistka Marylin Frascone, již vám představujeme na stránkách tohoto čísla Michaela Poláková v exkluzivním rozhovoru. První zářijový týden bude již tra- šéfredaktorka 2


RU

Колонка редактора

Колонка редактора Летние месяцы – это время отпусков, отдыха, удовольствий и мертвого сезона. К счастью для нашего журнала, летнее затишье не касается культуры. Прошли времена, когда все театры, галереи и концертные залы закрывались на каникулы, и высшим культурным впечатлением было посещение достопримечательности или фильма ужасов в летнем кинотеатре. Удивительно, сколько разноплановых фестивалей находят своих поклонников, сколько театральных представлений вопреки капризам погоды пройдет под открытым небом, сколько малых и больших городов на всей территории республики воскрешает в летний зной приезд музыкальных, кинематографических или театральных фанатов.

варскому фольклорному фестивалю. А в середине сентября вступительным концертом успешного фестиваля имени Дворжака «Карловарская осень» откроет свой юбилейный 180-й сезон Карловарский симфонический оркестр.

Мы также приглашаем вас на несколько самых интересных мероприятий, которые пройдут в Праге и других местах нашей республики. В их число, несомненно, входит фестиваль нового цирка и театра «Летняя Летна» – его богатая программа для взрослых и детей ежегодно привлекает десятки тысяч посетителей. Манеж Пражского града на два вечера превратится в амфитеатр под открытым небом, на котором пройдет одна из самых знаменитых опер мира – «Набукко» Джузеппе Верди. И чтобы не забыть о Карловы Вары успешно преодолели одну из кульминаций ценителях изобразительного искусства – не пропустите сезона – здешний Международный кинофестиваль являет- выставку картин и скульптур Ярослава Роны в Карловарся феноменом, о котором говорят между собой даже голли- ской картинной галерее, или зайдите в Национальную гавудские звезды. Атмосфера в кинозалах, клубах и на ули- лерею посмотреть на знаменитый портрет Климта «Дама цах города настолько уникальна, что даже безнадежные с муфтой». пессимисты хотя бы на минутку выходят ею проникнуться. Карловарская культурная сцена не собирается погружать- Уважаемые читательницы, уважаемые читатели, желаю ся в сон – в конце августа ценителей классики ждет третий вам приятно провести остаток лета и надеюсь, что вам его шопеновский гала-концерт. Его главной звездой станет скрасят страницы нашего журнала. французская пианистка Марлен Фраскон, эксклюзивное интервью с которой вы найдете на страницах этого номера. Михаэла Полакова Первая неделя сентября традиционно принадлежит Карло- главный редактор 3


CZ

Obsah / Содержание

RU

Obsah / Содержание 6 8

Alqvimia - Tajemství krásy egyptských královen Alqvimia - Тайнa красоты египетских цариц

12 Letní Letná 14 Летняя Летна 16 Jubilejní sezóna Karlovarského symfonického orchestru 18 Юбилейный сезон Карловарского симфонического оркестра 20 Rozhovor: Pianistka Marylin Frascone 24 Интервью: пианистка Марлен Фраскон 28 Klimtova Dáma s rukávníkem v Národní galerii 30 «Дама с муфтой» кисти Климта в Национальной галерее 32 Čajkovskij – Kouzelný lázeňský zámek 34 «Чайковский» - волшебный курортный замок 36 Karlovarský folklórní festival 38 Карловарский фольклорный фестиваль 40 Nabucco pod širým nebem 42 Набукко под открытым небом 44 Chopinův festival 48 Фестиваль имени Шопена 54 Zámek Kynžvart a jeho Muzeum příběhů 56 Замок Кинжварт и его Музей историй 60 Výstava krajinářské architektury 62 Выставка ландшафтной архитектуры

Vydavatel Radka Murasová Tyršova 721/11, 356 01 Sokolov IČ: 03159116 Registrace MK ČR E 21760 Šéfredaktorka Mgr. Michaela Poláková michaela.polakova@karlsbadreport.com tel.: +420 777 714 122 Redaktorka Mgr. Šárka Lebedová sarka.lebedova@karlsbadreport.com tel.: +420  604 761 884 Obchodní ředitel Petr Vukliševič petr.vuklisevic@karlsbadreport.com tel.: +420 777 134 149 Manažer inzerce Radka Murasová radka.murasova@karlsbadreport.com tel.: +420 778 009 016 Grafi k Josef Beneš // studio GRAPHA tel.: +420 724 458 586 www.grapha.cz Překlad ruského jazyka YES - překlady a tlumočení, s.r.o. Horova 2017/12, 360 01 Karlovy Vary www.yespreklady.cz Magazín Karlsbadreport je volně neprodejný. Za obsah inzerce odpovídá inzerent. Obsah článků magazínu Karlsbadreport je chráněn autorským zákonem. Kopírování a šíření obsahu v jakékoli podobě bez písemného souhlasu vydavatele je nezákonné. Nr. 1/2014, Srpen 2014, № 1/2014, Август 2014 Cover: Marylin Frascone Foto: Eric Manas

4


CZ

Obsah / Содержание

RU

KLIMTOVA DÁMA S RUKÁVNÍKEM V NÁRODNÍ GALERII «ДАМА С МУФТОЙ» КИСТИ КЛИМТА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ГАЛЕРЕЕ

28

KARLOVARSKÝ FOLKLÓRNÍ FESTIVAL КАРЛОВАРСКИЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

36

30

LETNÍ LETNÁ

12

ЛЕТНЯЯ ЛЕТНА

14

JUBILEJNÍ SEZÓNA KARLOVARSKÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН КАРЛОВАРСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА

16

NABUCCO POD ŠIRÝM NEBEM

40

18

НАБУККО ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

42

38

ALQVIMIA - TAJEMSTVÍ KRÁSY EGYPTSKÝCH KRÁLOVEN ALQVIMIA - ТАЙНA КРАСОТЫ ЕГИПЕТСКИХ ЦАРИЦ

6 8

ROZHOVOR: PIANISTKA MARYLIN FRASCONE ИНТЕРВЬЮ: ПИАНИСТКА МАРЛЕН ФРАСКОН

20

VÝSTAVA KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY ВЫСТАВКА ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ

60

24

5 62


CZ

PR

Komerční prezentace

OBJEVTE TAJEMSTVÍ KRÁSY EGYPTSKÝCH KRÁLOVEN

Objednávky na Wellness recepci hotelu Radium Palace v Jáchymově, tel.: +420 353 835 600, e-mail: wellnessrad@laznejachymov.cz

6


CZ

které svou jedinečnou kvalitou garantují okamžitý a viditelný účinek a  přinášejí hluboký prožitek a  prospěch nejen pleti, ale i stavu duše a mysli.

Rituál Královny Kleopatry vás zavede do míst oslavujících krásu, ženství a věčné mládí. Tajemné světlo svící, mystická vůně vzácných pryskyřic a dotek jemných olejů vás přenesou do starého Egypta a  dodají vám pocit atraktivity a sebevědomí.

Celotělové rejuvenační ošetření, inspirované zkrášlujícími rituály egyptských královen, přináší dokonalé uvolnění tělu i duši.

Je založeno na vzácných exotických olejích s myrhou a kadidlem – nejvíce ceněnými látkami starověkého Egypta. Nádherná vůně hýčká sebevědomí a  zvyšuje pocit atraktivity. Rituály Alqvimia jsou prováděny 100% přírodními prostředky,

7

PR

Komerční prezentace

Pleť celého těla bude hýčkat zušlechťující peeling, detoxikační zábal obsahující speciální vonnou esenci a unikátní pleťová maska s  lift ingovým účinkem. Omlazující masáž obličeje a  celého těla je prováděna vzácnými oleji, které dokonale vyživují a  zpevňují pleť. Aura exotické vůně provází celé ošetření a  zdůrazní tak vaši krásu a  ženskost.

Přírodní kosmetiku španělské značky Alqvimia si ve wellness centru lázeňského hotelu Radium Palace vyzkoušela také úspěšná modelka a moderátorka Iva Kubelková. „Kosmetická procedura Alqvimia je zcela komplexní. Měla jsem po dvou hodinách pocit, že o  mne bylo opravdu postaráno. Peeling mořskou solí, bahenní zábal, aroma masáž i  maska na obličej byly velmi příjemné. Tato procedura vážně nemá chybu,“ popsala své pocity krátce po absolvování luxusního kosmetického rituálu půvabná maminka dvou dětí, která neustále okouzluje své okolí přirozenou krásou a šarmem.


RU

ОТКРОЙТЕ ТАЙНУ КРАСОТЫ

PR

Бизнес-презентация

ЕГИПЕТСКИХ ЦАРИЦ

8


RU

С ритуалом Царицы Клеопатры Вы перенесетесь в места, воспевающие красоту, женственность и вечную молодость. Таинственный свет свечей, мистический аромат редких смол и легкое касание ароматических масел создадут атмосферу древнего Египта и придадут Вам уверенность в себе и понимание своей исключительности. Ваша кожа будет нежиться во время легкого пилинга, обеззараживающего обертывания со специальными ароматизирующими эссенциями и уникальной маски для кожи с разглаживающим эффектом. Омолаживающий массаж лица и всего тела Вам сделают с применением ценных масел, которые великолепно питают и укрепляют кожу. Аура экзотического запаха во время всего ухода подчеркнет Вашу красоту и женственность.

грязевое обертывание, ароматический массаж и маска для лица были очень приятны. Эта процедура действительно совершенна», - поделилась своими впечатлениями после роскошного косметического ритуала очаровательная мама двух детей, которая всегда восхищает всех своей естественной красотой и шармом.

Натуральную испанскую косметику марки Alqvimia в велнес-центре курортного отеля Radium Palace испытала на себе также успешная модель и ведущая Ива Кубелкова. «Косметическая процедура Alqvimia совершенна. Два часа ухода оставили во мне чувство полного удовлетворения. Скраб морской солью,

PR

Бизнес-презентация

Общий омолаживающий уход, вдохновленный ритуалами египетских ко-

ролев, вызывает совершенное физическое и психическое расслабление. Оно основано на благородных ароматических маслах с миррой и кадилом – самыми ценными косметическими средствами древнего Египта. Прекрасный аромат усилит Вашу уверенность в себе и даст понимание своей исключительности. Ритуалы Alqvimia проводятся при помощи 100%-ных натуральных косметических средств, высокое качество которых гарантирует немедленный и заметный эффект и не только приносит наслаждение и пользу коже, но и улучшает физическое и психическое состояние.

Заказы в велнес-ресепшн отеля Radium Palace в Яхимове, тел.: +420 353 835 600, e-mail: wellnessrad@laznejachymov.cz, www.laznejachymov.cz/ru 9


10


11


CZ

Kulturní událost

Cirk La Putyka - Dolls

LETNÍ LETNÁ FESTIVAL NOVÉHO CIRKUSU A DIVADLA ROZZÁŘÍ LETENSKÉ SADY

ZAPOMEŇTE NA DREZURU ŠELEM, PANÁČKUJÍCÍ SLONY, TANČÍCÍ MEDVĚDY A VNADNÉ KRASOJEZDKYNĚ. NIC Z  TOHO NA LETNÉ NEUVIDÍTE. NOVÝ CIRKUS V  SOBĚ SPOJUJE ARTISTICKÝ UM S  HERECTVÍM, V  TOMTO KOKTEJLU JSOU ČASTO NAMÍCHÁNY TAKÉ PRVKY TANCE, HUDBY, VÝTVARNÉHO UMĚNÍ I  FILMU. ARTISTÉ PŘEDVÁDĚJÍ S  UHRANČIVOU LEHKOSTÍ KOUSKY, NAD JEJICHŽ NÁROČNOSTÍ SE TAJÍ DECH, A  PŘITOM DOKÁŽÍ DIVÁKY VTÁHNOUT DO DĚJE A  ODVYPRÁVĚT JIM PŘÍBĚH. NEJVĚTŠÍ ČESKÝ FESTIVAL NOVÉHO CIRKUSU A DIVADLA ZAPLNÍ LETNOU BAREVNÝMI ŠAPITÓ OD 17. SRPNA DO 2. ZÁŘÍ.

12

Text: Michaela Poláková, Foto: archiv festivalu


Kulturní událost

VOSTO5 - Souboj Titánků

Program Letní Letné představí téměř čtyři desítky domácích i zahraničních souborů a umělců ve 120 představeních. Vedle nového cirkusu nabídne festival také divadelní představení pro děti i dospělé, koncerty, workshopy a kreativní dílny, festivalovou školu pro děti a mnohé další. V minulém roce festival navštívilo na třicet tisíc diváků a pořadatelé dělají vše pro to, aby tento úspěch přinejmenším zopakovali. Největší hvězdou letošního ročníku je francouzský soubor Cirque Trottola, který na Letnou zavítá už potřetí. V nejnovějším představení Matamore (Náfuka) se spojil s dalším velkým jménem francouzského nového cirkusu, souborem Petit Théâtre Baraque, aby společně vytvořili fantaskní dílo spojující klaunskou tradici s absurdní divadelní výpovědí o lidské duši. „Je to představení veselé i smutné, drsné i dojemné, je to hluboce lidské, je to cesta k samotnému srdci nového cirkusu i diváků.“, popisuje ředitel festivalu Jiří Turek. Zcela jinou atmosféru nabídne návštěvníkům další francouzský soubor Cirque Inextremiste, jehož neuvěřitelné akrobatické kousky se odehrávají na konstrukcích z prken, železa a propanbutanových lahví. Jejich syrová poetika je založena na riziku, nebezpečí a  nekorektním humoru. Naopak humor jemný a  citlivý slibuje performance Le Poivre Rose (Růžový pepř), v němž pět akrobatů z Kanady, Francie a Belgie zkoumá role žen a  mužů v  současném světě, a to za živého hudebního doprovodu Ivy Bittové.

CZ

Cirque Inextremiste

Specifikem českého nového cirkusu je důraz na divadelnost, příběh a téma. V  programu festivalu nebudou chybět nejznámější domácí soubory, jako Cirkus Mlejn, (bra)Tři v  tricku nebo Cirk La Putyka, který zde odehraje své premiérové představení Dolls. To v  sobě spojuje akrobacii, herectví, práci s loutkami, moderní technologie a film. Hlavními tématy jsou vztahy, hravost, fantazie a ideály. Z dalších interpretů stojí za zmínku ještě alespoň soubory Kašpárek v rohlíku, Buchty a loutky nebo divadlo VOSTO5, jehož představení založená na nadsázce, improvizaci a  mystifikaci se již tradičně odehrají pod širým nebem zdarma. Podrobné informace o programu a vstupenkách najdete na webových stránkách festivalu www.letniletna.cz.

Cirque Trottola - Matamore

Le Poivre Rose 13


RU

Культурное событие

ЛЕТНЯЯ ЛЕТНА ФЕСТИВАЛЬ НОВОГО ЦИРКА И ТЕАТРА ОЗАРИТ ЛЕТЕНСКИЕ САДЫ ЗАБУДЬТЕ О ДРЕССИРОВКЕ ХИЩНИКОВ, ШАГАЮЩИХ НА ЗАДНИХ НОГАХ СЛОНАХ, ТАНЦУЮЩИХ МЕДВЕДЯХ И ПЛЕНИТЕЛЬНЫХ НАЕЗДНИЦАХ. НИЧЕГО ЭТОГО ВЫ НА ЛЕТНЕ НЕ УВИДИТЕ. НОВЫЙ ЦИРК СОЧЕТАЕТ АРТИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО СО СЦЕНИЧЕСКИМ, В СОСТАВЕ ЭТОГО КОКТЕЙЛЯ ТАКЖЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТАНЦА, МУЗЫКИ, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И КИНО. АРТИСТЫ С ЧАРУЮЩЕЙ ЛЕГКОСТЬЮ ИСПОЛНЯЮТ НОМЕРА, ОТ СЛОЖНОСТИ КОТОРЫХ ПЕРЕХВАТЫВАЕТ ДЫХАНИЕ, И ПРИ ЭТОМ УМЕЮТ ВОВЛЕЧЬ ЗРИТЕЛЕЙ В ДЕЙСТВИЕ И РАССКАЗАТЬ ИМ ИСТОРИЮ. КРУПНЕЙШИЙ ЧЕШСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НОВОГО ЦИРКА И ТЕАТРА С 17 АВГУСТА ПО 2 СЕНТЯБРЯ ЗАПОЛНИТ ЛЕТНУ ЦВЕТНЫМИ ШАПИТО.

Cirk La Putyka - Dolls

14

Текст: Михаэла Полакова, Фото: Архив фестиваля


Культурное событие

VOSTO5 - Souboj Titánků

В программе Летней Летны почти четыре десятка отечественных и зарубежных коллективов и артистов, которые отыграют 120 представлений. Помимо нового цирка фестиваль предложит театральные представления для детей и взрослых, концерты, воркшопы и творческие мастерские, фестивальную школу для детей и многое другое. В прошлом году фестиваль посетило почти тридцать тысяч зрителей, и организаторы делают все для того, чтобы этот успех, по меньшей мере, повторить. В этом году главной звездой фестиваля станет французская труппа Cirque Trottola, которая уже в третий раз посетит Летну. В своем новейшем представлении Matamore (Хвастун) она объединилась с другим громким именем французского нового цирка – труппой Petit Théâtre Baraque, чтобы совместными усилиями создать фантасмагорию, сочетающую тради-

Le Poivre Rose

Cirque Inextremiste

ции клоунады с абсурдной театральной исповедью о человеческой душе. «Это представление веселое и грустное, суровое и трогательное, глубоко человеческое, это путь к самому сердцу нового цирка и зрителей», - описывает директор фестиваля Йиржи Турек. В совершенно другую атмосферу погрузит зрителей французский коллектив Cirque Inextremiste, исполняющий невероятные акробатические номера на конструкциях из досок, железа и баллонов для пропан-бутана. В основе их суровой поэтики – риск, опасность и некорректный юмор. И наоборот, тонкий и чувствительный юмор обещает перформанс Le Poivre Rose (Розовый перец), в котором пять акробатов из Канады, Франции и Бельгии исследуют роли женщин и мужчин в современном мире под живое музыкальное сопровождение Ивы Биттовой.

RU

Cirque Trottola Matamore

Спецификой чешского нового цирка является акцент на театральности, сюжете и теме. В программе фестиваля будут представлены известнейшие отечественные труппы, такие как Cirkus Mlejn, (bra)Tři v tricku или Cirk La Putyka, который здесь выступит с премьерой своего представления Dolls. Оно сочетает акробатику, сценическое искусство, работу с куклами, современные технологии и кино. Главными темами являются отношения, игривость, фантазия и идеалы. Из других исполнителей заслуживают упоминания по меньшей мере коллективы Kašpárek v rohlíku, Buchty a loutky или театр VOSTO5, представления которого основаны на гиперболе, импровизации и мистификации и традиционно пройдут под открытым небом бесплатно. Подробности о программе и билетах можно найти на сайте фестиваля www.letniletna.cz.

15


CZ

Kultura

JUBILEUM SPJATÉ S DVOŘÁKEM KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR VSTUPUJE DO SVÉ 180. KONCERTNÍ SEZÓNY

S ODKAZY NA OSOBNOST SLAVNÉHO ČESKÉHO SKLADATELE ANTONÍNA DVOŘÁKA SE V KARLOVÝCH VARECH SETKÁVÁME TÉMĚŘ NA KAŽDÉM KROKU. MÁLOKDO VŠAK TUŠÍ, ŽE PRÁVĚ ZDE BYLA V  JISTÉ DOBĚ DVOŘÁKOVA HUDBA PROVOZOVÁNA NEJČASTĚJI, A  ŽE PRÁVĚ KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR (KSO) SE ZASLOUŽIL O PROPAGACI SKLADATELOVA DÍLA. FESTIVALEM DVOŘÁKŮV KARLOVARSKÝ PODZIM ZAHÁJÍ JEDEN Z  NEJSTARŠÍCH SYMFONICKÝCH ORCHESTRŮ SVĚTA SVOU JUBILEJNÍ, 180. KONCERTNÍ SEZÓNU.

16


CZ

Kultura

Když skladatel a dirigent Josef Labitzký začal hudební těleso v roce 1835 budovat jako sezónní lázeňský orchestr, jistě netušil, že jednou jeho syn August repertoár rozšíří a  že pod jeho vedením převezme uskupení roli orchestru karlovarského divadla. V  letech 1879 - 1895 Karlovy Vary několikrát navštívil výnamný český skladatel Antonín Dvořák, jenž zde zanechal svůj hluboký otisk. Karlovarský lázeňský orchestr (později přejmenován na symfonický) se stal natolik častým interpretem jeho děl, že jej lze s  trochou nadsázky nazvat neoficiální fi lharmonií Antonína Dvořáka. V  karlovarském Poštovním dvoře se dokonce konala kontinentální premiéra jedné z  Dvořákových nejslavnějších skladeb, Novosvětské symfonie. Také v  letošní, jubilejní sezóně budou Dvořákova díla neodmyslitelnou součástí programu Karlovarského symfonického orchestru. Druhá polovina září tradičně patří festivalu Dvořákův karlovarský podzim. Přehlídkou, která připomíná vztah slavného skladatele ke Karlovým Varům a  místnímu orchestru, KSO každoročně slavnostně zahajuje svou další koncertní sezónu. Rovněž v  dalších měsících bude orchestr pokračovat výraznými dramaturgickými počiny k  letošnímu Roku Text: Šárka Lebedová, Foto: Archiv KSO

české hudby, součástí repertoáru budou díla převážně soudobých českých autorů a skladatelů 20. století. Současným šéfdirigentem Karlovarského symfonického orchestru je francouzský dirigent Martin Lebel. Hlavní náplní umělecké činnosti orchestru jsou abonentní cykly, mimořádné a  promenádní koncerty a  slavnostní otevírání lázeňské sezóny. Orchestr pravidelně vystupuje na Mezinárodním fi lmovém festivalu Karlovy Vary, je partnerem Pěvecké soutěže Antonína Dvořáka a  mezinárodního festivalu JazzFest. KSO je též pořadatelem Kolonádních koncertů, které se konají během celého letošního srpna. Hlavní událostí karlovarského hudebního života je festival Dvořákův karlovarský podzim, jehož slavnostní zahájení se uskuteční 18. září. 17


RU

Культура

ЮБИЛЕЙ, СВЯЗАННЫЙ С ДВОРЖАКОМ КАРЛОВАРСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ВСТУПАЕТ В 180-Й КОНЦЕРТНЫЙ СЕЗОН 18


RU

Культура

НАПОМИНАНИЯ О ЗНАМЕНИТОМ ЧЕШСКОМ КОМПОЗИТОРЕ АНТОНИНЕ ДВОРЖАКЕ В КАРЛОВЫХ ВАРАХ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ ПОЧТИ НА КАЖДОМ ШАГУ. НО МАЛО КТО ЗНАЕТ, ЧТО ИМЕННО ЗДЕСЬ КОГДА-ТО МУЗЫКА ДВОРЖАКА ИСПОЛНЯЛАСЬ ЧАЩЕ ВСЕГО, И ЧТО ИМЕННО КАРЛОВАРСКОМУ СИМФОНИЧЕСКОМУ ОРКЕСТРУ (КСО) ПРИНАДЛЕЖАТ БОЛЬШИЕ ЗАСЛУГИ В ДЕЛЕ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ТВОРЧЕСТВА КОМПОЗИТОРА. ФЕСТИВАЛЕМ ИМЕНИ ДВОРЖАКА «КАРЛОВАРСКАЯ ОСЕНЬ» ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ СИМФОНИЧЕСКИХ ОРКЕСТРОВ МИРА ОТКРОЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ 180-Й КОНЦЕРТНЫЙ СЕЗОН.

Когда композитор и дирижер Йозеф Лабицкий в 1835 году приступил к созданию сезонного курортного оркестра, он и не подозревал, что однажды его сын Август расширит репертуар, и под его руководством музыкальный коллектив возьмет на себя роль оркестра карловарского театра. В 1879 – 1895 годах Карловы Вары несколько раз посетил знаменитый чешский композитор Антонин Дворжак, который оставил глубокий отпечаток на жизни города. Карловарский курортный оркестр (позже переименованный в симфонический) так часто исполнял его произведения, что его с небольшим преувеличением можно назвать неофициальной филармонией Антонина Дворжака. В карловарском «Почтовом Дворе» даже состоялась континентальная премьера одного из самых известных произведений Дворжака, симфонии «Из Нового Света».

Главным дирижером Карловарского симфонического оркестра является французский композитор Мартин Лебель. Основным содержанием музыкальной деятельности оркестра являются абонементные циклы, концерты по особым случаям, променадные концерты и торжественное открытие курортного сезона. Оркестр регулярно выступает на Международном кинофестивале в Карловых Варах, является партнером Конкурса вокального мастерства имени Антонина Дворжака и международного фестиваля JazzFest. КСО также является организатором Колонадных концертов, которые будут проходить на протяжении всего августа этого года. Главным событием карловарской музыкальной жизни является фестиваль имени Дворжака «Карловарская осень», торжественное открытие которого состоится 18 сентября.

В новый, юбилейный сезон произведения Дворжака станут неотъемлемой частью программы Карловарского симфонического оркестра. Вторая половина сентября традиционно принадлежит фестивалю имени Дворжака «Карловарская осень». Фестивалем, напоминающим о связи выдающегося композитора с Карловыми Варами и местным оркестром, КСО ежегодно торжественно открывает свой очередной концертный сезон. В следующие месяцы оркестр представит выразительные драматические начинания по случаю Года чешской музыки, в репертур войдут преимущественно произведения современных чешских авторов и композиторов ХХ века. Текст: Шарка Лебедова, Фото: Архив КСО

19


CZ

Rozhovor

20


Rozhovor

CZ

ROMANTICKÁ PIANISTKA FRANCOUZSKÁ VIRTUOSKA MARYLIN FRASCONE VYSTOUPÍ POPRVÉ VE VARECH

STUDOVALA KLAVÍR V PAŘÍŽI A V MOSKVĚ, VE DVANÁCTI NADCHLA FRANCII SVÝM PRVNÍM VYSTOUPENÍM V ROZHLASE, VE DVACETI VYHRÁLA V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ FRYDERYKA CHOPINA. KONCERTOVALA V  RUSKU, ŠPANĚLSKU, JAPONSKU, INDONÉSII, BRAZÍLII A  V  MNOHA DALŠÍCH ZEMÍCH. ODBORNÁ KRITIKA JI OCEŇUJE ZA JEJÍ PROCÍTĚNOST, HUDEBNÍ PŘEDSTAVIVOST A MIMOŘÁDNOU POETIČNOST. KARLOVARSKÉMU PUBLIKU SE MARYLIN FRASCONE PŘEDSTAVÍ 28. SRPNA V RICHMONDU NA TŘETÍM ROČNÍKU CHOPINOVSKÉHO GALA.

Začala jste prý hrát na klavír už ve čtyřech letech. Pocházíte z hudební rodiny? V  naší rodině není žádný muzikant, ale inspirativní osobností je pro mě můj strýc – provozuje surrealistické loutkové divadlo. V mateřské škole jsme měli klavír, který mne velmi lákal. Začala jsem na něj hrát a učitelka záhy zjistila, že mám absolutní sluch. Studovala jste na konzervatoři v Moskvě, jak vás to ovlivnilo? Měla jsem ruského profesora už v Paříži, jmenoval se Vadim Sacharov. Ten mi poradil, abych šla studovat do Ruska. Na Čajkovského konzervatoř v Moskvě jsem se dostala díky stipendiu. Panuje tam zvláštní atmosféra – vychází z prestižní minulosti ruské hudby a opírá se o velké hudebníky. Je tam velmi soutěživé prostředí, které stimuluje k co nejlepším výsledkům, a  to je pro můj obor nezbytné. Pochvala tu zazní vzácně, ale rovný přístup ke studentům a výměna zkušeností jsou tu neocenitelné. Text: Michaela Poláková, Foto: Eric Manas

Poprvé jste koncertovala ve dvanácti letech a prý jste způsobila senzaci. Jaké máte na své první veřejné vystupování vzpomínky? Bylo to v budově pařížského rozhlasu, hrála jsem Griegův klavírní koncert (byl přenášen rádiem France v  přímém přenosu, pozn. red.). Poprvé jsem vystupovala s orchestrem na veřejnosti. Byl to pro mne skutečný objev a  od té doby jsem nesmírně nadšená, když mohu účinkovat s orchestrem a dirigentem. V roce 1995 jste vyhrála soutěž Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních. Jak toto vaše první vítězství v mezinárodním klání ovlivnilo vaší další kariéru? Všeobecně to bývá spíše tak, že soutěže přinesou několik koncertů v daný okamžik, zvýšený zájem však brzy opadá. S touto Chopinovou cenou to ale bylo trošku jiné, zejména díky ní jsem mohla uskutečnit spoustu uměleckých turné po celém světě, a to až do dnešních dnů. 21


CZ

Rozhovor

riánských Lázních v rámci Chopinova festivalu, na což moc ráda vzpomínám. Stejná produkce mne oslovila s  nabídkou vystoupení na Chopin Gala v Karlových Varech. Těší mě, že si mohu zahrát s tak vynikajícím orchestrem, jakým bezesporu PKF - Prague Philharmonia je.

Od té doby jste v České republice vystupovala už několikrát, vracíte se sem ráda? Je to vždy obrovská radost vracet se do této krásné země. Jsem zvána pravidelně a mám ráda české lidi, zvláště pro jejich upřímnost a velkou štědrost. Už to teď bude dvacet let, co jsem byla u vás poprvé, a na to se nezapomíná.

Na programu koncertu bude Chopinův Koncert pro klavír a orchestr e moll, jedno z  jeho vrcholných děl, v  němž je virtuosní sólový klavír podbarven nádhernou harmonií doprovodného orchestru. Hrajete Chopinovy skladby ráda? Určitě, moc ráda. Ostatně nahrála jsem pro vydavatelství Intégral Classic album se Chopinovou hudbou. Také se už několik let účastním výchovných koncertů pro děti ve školách, při nichž velmi často zařazuji Chopinovy skladby. Řekla bych, že jeho hudba je univerzálně srozumitelná, dokáže nadchnout každého.

V Karlových Varech vystoupíte společně s  PKF – Prague Philharmonia pod vedením dirigenta Tomáše Braunera. Jak vznikla tato spolupráce? V  roce 2011 jsem koncertovala v  Ma-

Jací jsou vaši další oblíbení autoři? Nemám úplně vyhraněné preference. Vše záleží na momentální náladě, na tom, co život přinese v daný okamžik. Jsem velice romantická, ale zároveň

mám období, kdy hraji ráda zcela neromantické skladby, například Schnittkeho. Co říkáte na to, že vás někdy novináři přirovnávají k tak slavné pianistce, jakou je Argentinka Martha Argerich? Jsem velice poctěna, když mne k  ní přirovnávají, ale myslím, že srovnání se týká spíš způsobu hraní, jakési impulzivní muzikálnosti. Máte mezi slavnými pianisty nějaké vzory? Z klavíristů určitě Vladimír Horowitz či brazilská pianistka Guiomar Novaes. Ale velmi mě inspirovali i  další muzikanti, například sopranistka Maria Callas, violoncellistka Jacqueline du Pré nebo houslista David Oistrach. Vydala jste několik desek, které kritika skvěle přijala, vystupujete po celé Evropě, koncertovala jste také v Indonésii, Brazílii a dalších zemích. Máte nějaký profesní sen, který byste si chtěl splnit? Bohužel můj sen se nemůže vyplnit: strašně ráda bych potkala Sergeje Rachmaninova (ruský pianista, zemřel v roce 1943 – pozn. red.).

CHOPIN GALA III Ve čtvrtek 28. srpna se uskuteční v hotelu Richmond již třetí chopinovský galavečer. Slavnostním koncertem, připomínajícím velikána světové hudby Fryderyka Chopina a jeho návštěvu Karlových Varů v roce 1835, provede posluchače orchestr PKF – Prague Philharmonia pod taktovkou dirigenta Tomáše Braunera. V úvodu slavnostního večera, nad nímž převzali záštitu hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný a primátor města Karlovy Vary Petr Kulhánek, zazní v rámci oslav Roku české hudby Polka z Dvořákovy České suity. Tato skladba nejslavnějšího českého skladatele, jenž měl k západočeskému lázeňskému letovisku velmi blízko, zazněla poprvé před 135 lety na dobročinném koncertu ve prospěch stavby Národního divadla. Druhá část koncertu bude patřit dalšímu slavnému návštěvníkovi Karlových Varů Ludwigu van Beethovenovi, PKF přednese jeho monumentální Symfonii č. 7 A dur. Vrcholem večera pak bude Chopinův Koncert e-moll pro klavír a orchestr, při němž k sólovému klavíru zasedne přední francouzská pianiska a hvězda večera Marylin Frascone.

22


23


RU

Интервью

РОМАНТИЧЕСКАЯ ПИАНИСТКА 24


Интервью

RU

ФРАНЦУЗСКАЯ ПИАНИСТКА МАРЛЕН ФРАСКОН ВПЕРВЫЕ ВЫСТУПИТ В ВАРАХ

ОНА УЧИЛАСЬ ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО В ПАРИЖЕ И МОСКВЕ, ЕЙ БЫЛО ДВЕНАДЦАТЬ, КОГДА ФРАНЦИЯ С ВОСТОРГОМ СЛУШАЛА ЕЕ ПЕРВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО РАДИО, И ДВАДЦАТЬ, КОГДА ОНА СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ИМЕНИ ФРЕДЕРИКА ШОПЕНА В МАРИАНСКИХ ЛАЗНЯХ. ОНА ВЫСТУПАЛА С КОНЦЕРТАМИ В РОССИИ, ИСПАНИИ, ЯПОНИИ, ИНДОНЕЗИИ, БРАЗИЛИИ И МНОГИХ ДРУГИХ СТРАНАХ. КРИТИКИ ОТМЕЧАЮТ ЕЕ ЭКСПРЕССИВНОСТЬ, МУЗЫКАЛЬНУЮ ФАНТАЗИЮ И НЕОБЫКНОВЕННУЮ ПОЭТИЧНОСТЬ. ПЕРЕД КАРЛОВАРСКОЙ ПУБЛИКОЙ МАРЛЕН ФРАСКОН ВЫСТУПИТ 28 АВГУСТА В RICHMOND НА ТРАДИЦИОННОМ ГАЛА-КОНЦЕРТЕ ИМЕНИ ШОПЕНА.

Вы начали играть на пианино уже в четыре года, не потому ли, что происходите из музыкальной семьи? В нашей семье музыкантов не было, но меня всегда притягивал сюрреалистический кукольный театр моего дяди. В детском саду у нас было пианино, которое меня очень привлекало, и учительница очень быстро поняла, что у меня абсолютный слух. Вы учились в Московской консерватории, как это повлияло на Вас? Уже в Париже у меня был русский преподаватель, Вадим Сахаров. Он мне посоветовал поехать на учебу в Россию. В московскую консерваторию имени Чайковского я попала благодаря стипендии. Там особая атмосфера, в основе которой лежит многолетний престиж русской музыки и плеяда ее выпускников, талантливых музыкантов. Там существует конкурентная среда, стимулирующая к наилучшим результатам, без чего в нашем деле не обойтись. Там редко услышите похвалу, а равное отношение к студентам и обмен опытом имеют неоценимое значение. Вы впервые концертировали в двенадцать лет и вызвали сенсацию. Как вспоминаете свое первое публичное выступление? Я выступала в здании парижского радио, исполняла фортепианный концерт Грига (прямая трансляция радио Франции, прим. ред.). Это было мое первое публичное выступление с оркестром. Для меня это было настоящее открытие, и с тех пор я всегда с необыкновенным волнением выступаю с оркестром и дирижером. В 1995 г. Вы стали победительницей Международного конкурса имени Фредерика Шопена в Марианских Текст: Михаэла Полакова, Фото: Эрик Манас

Лазнях. Как повлияла первая международная победа на Вашу будущую карьеру? Вообще-то после успеха на конкурсе приходят приглашения на несколько концертов, но интерес очень быстро опадает. С победой на конкурсе имени Шопена это было несколько иначе, в том числе потому, что благодаря ней меня до сих пор часто приглашают на турне во многие страны. С тех пор Вы уже несколько раз выступали в Чешской Республике. Приезжаете сюда охотно? Я всегда с огромной радостью приезжаю в эту прекрасную страну. Меня часто приглашают, я люблю чехов, особенно их искренность и огромную щедрость. И хотя прошло уже двадцать лет с моего первого приезда в Чехию, он не забывается. В Карловых Варах Вы выступите вместе с ПКФ – Prague Philharmonia под руководством дирижера Томаша Браунера. Как началось ваше сотрудничество? В 2011 году я концертировала в Марианских Лазнях во время фестиваля имени Шопена, о чем вспоминаю с большим удовольствием. Организаторы предложили мне принять участие в Гала-концерте имени Шопена в Карловых Варах. Я рада, что смогу выступить в сопровождении такого исключительного оркестра, каким, вне всякого сомнения, является ПКФ - Prague Philharmonia. В программу концерта включен Концерт для фортепиано с оркестром ми минор Шопена, один из его шедевров, в котором виртуозную сольную партию фортепиано подчеркивает прекрасное сопровождение оркестра. Вы любите Шопена? 25


RU

Интервью

Да, очень. Я даже записала для издательства Intégral Classic альбом с музыкой Шопена. Также уже несколько лет подряд принимаю участие в образовательных школьных концертах, в которые очень часто включаю сочинения Шопена. По-моему, его музыка понятна и способна очаровать каждого. Каких композиторов Вы еще любите? Я не могу сказать, что кому-то отдаю особое предпочтение. Все зависит от настроения, от того, что приносит жизнь в данный момент. Я по натуре романтик, но бывают периоды, когда исполняю совсем неромантические произведения, например, Шнитке. Что Вы скажете на то, что журналисты иногда сравнивают Вас с известной аргентинской пианисткой Мартой Аргерих? Для меня это большая честь, и все-таки я думаю, что

сравнение касается стиля исполнения, своего рода импульсивной музыкальности. У Вас есть примеры для подражания среди известных пианистов? Несомненно, это пианисты Владимир Горовиц и Гьомар Новаиш из Бразилии, а также другие музыканты, например, Мария Каллас (сопрано), виолончелистка Жаклин дю Пре и скрипач Давид Ойстрах. Вы издали несколько пластинок, очень хорошо принятые критикой, выступаете во всей Европе, Вы также концертировали в Индонезии, Бразилии и других странах. У Вас есть профессиональная мечта, которую Вы хотели бы исполнить? К сожалению, моя мечта неисполнима: мне очень хотелось бы встретиться с Сергеем Рахманиновым (русский пианист, умер в 1943 г. – прим. ред.).

III ГАЛА-КОНЦЕРТ ИМЕНИ ШОПЕНА В четверг 28 августа в отеле Richmond состоится уже третий по счету Гала-концерт имени Шопена в память гениального композитора Фредерика Шопена и его посещения Карловых Вар в 1835 г. Главным участником праздничного концерта будет оркестр ПКФ – Prague Philharmonia под руководством дирижера Томаша Браунера. В начале торжественного вечера, который пройдет под покровительством гетмана Карловарского края Йозефа Новотного и мэра Карловых Вар Петра Кульганка, в рамках празднования Года чешской музыки прозвучит «Полька» из «Чешской сюиты» Дворжака. Это сочинение самого известного чешского композитора, часто приезжавшего в Карловы Вары, впервые было исполнено 135 лет тому назад на благотворительном концерте в пользу строительства Национального театра. Вторая часть концерта будет посвящена еще одному знаменитому посетителю Карловых Вар Людвигу ван Бетховену. ПКФ исполнит его монументальную Симфонию № 7 ля мажор. Кульминацией вечера будет Концерт ми минор для фортепиано с оркестром Шопена, сольную партию которого исполнит французская пианистка и звезда вечера Марлен Фраскон.

26


+420 777 134 149 +420 776 253 239 www.scstart.cz

27


CZ

Kulturní událost

DÁMA S RUKÁVNÍKEM NA NÁVŠTĚVĚ V NÁRODNÍ GALERII OBRAZ GUSTAVA KLIMTA ZE SOUKROMÉ SBÍRKY ZÁŘÍ VE VELETRŽNÍM PALÁCI

28

Text: Olga Kratochvílová, Foto: Národní galerie v Praze


CZ

Kulturní událost

SBÍRKA MODERNÍHO A SOUČASNÉHO UMĚNÍ NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE SE MŮŽE PYŠNIT NOVOU ZÁPŮJČKOU, VZÁCNÝM OBRAZEM DÁMA S  RUKÁVNÍKEM. JEHO AUTOREM JE PĚVEC ŽENSKÉHO PŮVABU, JEDEN Z KLÍČOVÝCH PŘEDSTAVITELŮ EVROPSKÉ SECESE, RAKOUSKÝ MALÍŘ GUSTAV KLIMT (1862–1918). MONUMENTÁLNÍ FUNKCIONALISTICKÁ BUDOVA VELETRŽNÍHO PALÁCE BUDE TENTO VÝJIMEČNÝ OBRAZ ZE SOUKROMÉ SBÍRKY HOSTIT DO KONCE ROKU 2014. Koketně a tajemně se na nás z obrazu dívá krásná neznámá. Skleněný box ukrývá vzácné dílo, jako kdyby měl chránit křehkou a jemnou dívku před prachobyčejným vzduchem, který dýcháme my smrtelníci. Skrze sklo jako přes okno hledíme do minulosti, a před očima nám vyvstává obraz doby a lesk Vídně v kolébce nového století. Žena hrála prim v mnoha Klimtových dílech. Malíř patřil mezi umělce, kterým se za jejich života dostalo jak uznání, tak i odmítání, a to v neposlední řadě kvůli jeho vášni k ženě jako objektu své tvorby. V portrétech Judita, Danae, Athéna, Nadějě nebo Zlatá Adéla se snoubí symbolismus a ikoničnost, jemnost a kontrast, krotkost a vášeň. Dnes Klimta obdivujeme, zatímco u mnoha jeho současníků upřímnost některých jeho děl vyvolávala doslova pobouření. Příběh Dámy s rukávníkem je nevšední. Obraz byl po dlouhou dobu pokládán za ztracený, po druhé světové válce se o  něm objevilo několik zmínek v  odborných publikacích s  poznámkou „v  soukromé sbírce“. Zápůjčka, kterou v  Národní galerii koncem června odhalily kurátorka Olga Uhrová a ředitelka Sbírky moderního a současného umění Helena Musilová, je anonymní. Možná sám autor přál tomuto tajuplnému osudu, když do mlhavých očí své modelky vepsal záhadu a schoval její podobu za dramaticky temnou měkkou kožešinou. Ve výstavních prostorách Národní galerie nebude Dáma s rukávníkem sama. Potká se zde se dvěma dalšími významnými díly Gustava Klimta, ikonickou Pannou a magickým Vodním zámkem.

Národní galerie v Praze - Veletržní palác Dukelských hrdinů 47 170 00 Praha 7 – Holešovice www.ngprague.cz 29


RU

Культурное событие

«ДАМА С МУФТОЙ» В ГОСТЯХ У НАЦИОНАЛЬНОЙ ГАЛЕРЕИ

30


RU

Культурное событие

КАРТИНА ГУСТАВА КЛИМТА ИЗ ЧАСТНОЙ КОЛЛЕКЦИИ БЛИСТАЕТ В ВЫСТАВОЧНОМ ДВОРЦЕ

КОЛЛЕКЦЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГАЛЕРЕИ В ПРАГЕ С ГОРДОСТЬЮ ПРЕДСТАВИЛА УНИКАЛЬНУЮ КАРТИНУ – «ДАМУ С МУФТОЙ» КИСТИ ОДНОГО ИЗ ГЛАВНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЕВРОПЕЙСКОГО МОДЕРНА, АВСТРИЙСКОГО ХУДОЖНИКА ГУСТАВА КЛИМТА (1862–1918), ВОСПЕВШЕГО ОЧАРОВАНИЕ ЖЕНСТВЕННОСТИ. В МОНУМЕНТАЛЬНОМ ВЫСТАВОЧНОМ ДВОРЦЕ В СТИЛЕ ФУНКЦИОНАЛИЗМА ЭТА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КАРТИНА ИЗ ЧАСТНОЙ КОЛЛЕКЦИИ БУДЕТ ВЫСТАВЛЕНА ДО КОНЦА 2014 Г.

С полотна на нас кокетливо и таинственно смотрит прекрасная незнакомка. Стеклянный бокс, в котором она хранится, будто защищает хрупкую и нежную девушку от обыденного воздуха, которым дышим мы, простые смертные, созерцающие через стекло как через окно давно ушедшее время и блеск Вены в колыбели нового века. Женщины играли главную роль во многих картинах Климта. Он был одним из тех художников, на чью долю выпали восхищение и неприятие, во многих случаях вызван-

ные его страстью к женщине как объекту творчества. Для портретов «Юдифь», «Даная», «Афина», «Надежда» и «Золотая Адель» характерны символизм и иконичность, хрупкость и контраст, кротость и страсть. Сегодня мы восторгаемся Климтом, в то время как у его современников искренность отдельных работ художника буквально вызывала возмущение.

В выставочном зале Национальной галереи «Даме с муфтой» не будет одиноко. Здесь она встретится с двумя другими известными работами Густава Климта – характерной «Невинностью» и завораживающим «Водяным замком».

Необыкновенна история «Дамы с муфтой». Картина долгое время считалась потерянной, после Второй мировой войны она несколько раз упоминалась в специальной литературе с примечанием «частная коллекция». Владелец картины, представленной в конце июня в Национальной галерее куратором Ольгой Угровой и директором Коллекции современного искусства Хеленой Мусиловой, сохранил анонимность. Может быть, и автор, вписавший таинственность в туманные очи своей модели и спрятавший ее лицо за драматически темный мягкий мех, предрек окутанную тайной судьбу картины.

Национальная галерея в Праге Veletržní palác / Выставочный дворец Dukelských hrdinů 47 - 170 00 Praha 7 www.ngprague.cz

Текст: Ольга Кратохвилова, Фото: Национальная галерея в Праге

31


CZ

Hotelový komplex Čajkovskij

HOTELOVÝ KOMPLEX ČAJKOVSKIJ KOUZELNÝ LÁZEŇSKÝ ZÁMEK HUDBA PETRA ILJIČE ČAJKOVSKÉHO PŘENÁŠÍ PO ŘADU GENERACÍ POSLUCHAČE DO POHÁDKOVÉHO SVĚTA FANTAZIE, JEHO BALETY LABUTÍ JEZERO, ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA ČI LOUSKÁČEK DOJÍMAJÍ DIVÁKY NAPŘÍČ KONTINENTY. KARLOVARSKÝ HOTEL ČAJKOVSKIJ NABÍZÍ SVÝM HOSTŮM POHÁDKOVÝ KOMFORT, V NĚMŽ JSOU HÝČKÁNI A KDE JIM OCHOTNÝ PERSONÁL SPLNÍ KAŽDÉ PŘÁNÍ.

Kořeny historicky hodnotné budovy Spa ňující původní budovu. Celý komplex je Hotelu Čajkovskij**** sahají do poloviny umístěn v blízkosti ruského kostela Petra 19. století, tedy do doby, kdy se narodil a Pavla, nedaleko kolonád s léčivými praslavný skladatel a návštěvník vřídelního meny a v těsné blízkosti čarokrásné okolměsta, po němž byl resort pojmenován. ní přírody. Kromě komfortního ubytoPřed dvěma lety byl slavnostně otevřen vání a stylově zařízené restaurace nabízí moderní Spa & Wellness Hotel Čajkov- hotely svým návštěvníkům také lázeňské skij Palace****, noblesně a citlivě dopl- služby, procedury s vřídelní vodou, mož-

32

nost pití minerálního pramene přímo v recepci, wellness, bazén, saunu, kosmetický salon či bar s výhledem na město. Přijeďte, nechte se hýčkat a dovolte našemu týmu profesionálů, aby Vás přesvědčil o kvalitě našich služeb. Budete se cítit jako v pohádce!


Hotelový komplex Čajkovskij

CZ

P. I. ČAJKOVSKIJ

HOTEL ČAJKOVSKIJ

Významný hudební skladatel.

Významný lázeňský resort.

Narozen v polovině 19. století v ruském Votkinsku.

Základní kameny budovy, na jejichž místě se dnes nachází známý hotel, byly položeny v polovině 19. století.

Vzbudil uznání po celém světě, zapsal se do historie.

Budí respekt citlivou kombinací moderní a historické architektury.

Jeho díla, hodnotná již v době vzniku, vystoupala rostoucím obdivem až na společenský piedestal.

Představuje karlovarskou skulpturu, která díky rukám těch nejlepších sochařů své doby ční nad pitoreskními uličkami lázeňského města.

Jeho Šípková Růženka patří k nejslavnějším a nejdokonalejším světovým baletům. Známá Perraultova pohádka o dívce, která se píchne o trn a usne na sto let, až jí zachrání chrabrý princ.

Komfortní pokoje a apartmány nabízejí pohádkový spánek, do nějž byste se rádi nořili denně. Hlavním hrdinou je výkonný ředitel Jan Kronika, který vás vždy spolehlivě dokáže nakazit dobrou náladou a postará se o vše, co vám na očích vidí.

Když v roce 1888 navštívil P. I. Čajkovskij Prahu a setkal se svou mecenáškou Naděždou von Meck, nezapomněl dbát jejích rad a vydal se obdivovat krásy vřídelního města (jestli byla zanechána hudebníkovou návštěvou nesmazatelná stopa v myšlenkách tehdejších podnikatelů, která vedla k založení hotelů nesoucí jeho jméno, je dnes badatelskou otázkou). 33


RU

Отельный комплекс Čajkovskij

ОТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ČAJKOVSKIJ ВОЛШЕБНЫЙ КУРОРТНЫЙ ЗАМОК МУЗЫКА ПЕТРА ИЛЬИЧА ЧАЙКОВСКОГО УЖЕ ЦЕЛЫЕ ПОКОЛЕНИЯ ПЕРЕНОСИТ СЛУШАТЕЛЕЙ В ВОЛШЕБНЫЙ МИР ФАНТАЗИИ, ЕГО БАЛЕТЫ «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО», «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» И «ЩЕЛКУНЧИК» ТРОГАЮТ ЗРИТЕЛЕЙ ВСЕХ КОНТИНЕНТОВ. КАРЛОВАРСКИЙ ОТЕЛЬ ČAJKOVSKIJ ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ ГОСТЯМ СКАЗОЧНЫЙ КОМФОРТ, В КОТОРОМ ИХ БУДУТ ЛЕЛЕЯТЬ, А УСЛУЖЛИВЫЙ ПЕРСОНАЛ ИСПОЛНИТ КАЖДОЕ ЖЕЛАНИЕ. Корни исторически ценного здания спа-отеля Čajkovskij**** восходят к середине XIX века, то есть к временам рождения знаменитого композитора и гостя курортного города, в честь которого получил название отельный комплекс. Два года назад был торжественно открыт современный Spa & Wellness Hotel Čajkovskij Palace****, величественно и гармонично дополняющий старое здание. Комплекс расположен вблизи от русской церкви Петра и Павла, неподалеку от колоннад с лечебными источниками и по соседству с волшебно прекрасной

34

окружающей природой. Кроме комфортных номеров и стильного ресторана отель предлагает посетителям санаторно-курортные услуги, бальнеологические процедуры, возможность выпить воды из минерального источника прямо на ресепшене, велнес, бассейн, сауну, косметический салон и бар с видом на город. Приезжайте себя побаловать, и позвольте нашей команде профессионалов убедить Вас в высоком качестве наших услуг. С нами Вы почувствуете себя как в сказке!


Отельный Kulturní комплекс událostČajkovskij

RU

П. И. ЧАЙКОВСКИЙ

ОТЕЛЬ ČAJKOVSKIJ

Выдающийся композитор.

Выдающийся курортный гостиничный комплекс.

Родился в середине XIX века в русском городе Воткинск.

Краеугольные камни здания, на месте которых сейчас расположен известный отель, были заложены в середине XIX века.

Добился всемирной славы, вошел в историю.

Вызывает уважение изящным сочетанием современной и исторической архитектуры.

Его произведения, ценимые современниками, с ростом популярности композитора взошли на общественный пьедестал.

Представляет карловарскую скульптуру, которая благодаря рукам лучших скульпторов своего времени возвышается над колоритными уличками курортного города.

Его «Спящая красавица» входит в число самых известных и совершенных мировых балетов. Известная сказка Перро о девушке, которая уколола палец о веретено и уснула на сто лет, пока к ней не явился храбрый принц.

Комфортные номера и апартаменты обеспечат волшебный сон, в который вы бы с удовольствием каждый день погружались. Главным героем является исполнительный директор Ян Кроника, который всегда заразит вас своим хорошим настроением и позаботится о том, что ничто не омрачало вашего отдыха.

Когда в 1888 году П. И. Чайковский посетил Прагу и встретился со своей покровительницей Надеждой фон Мекк, он воспользовался ее советом и отправился полюбоваться красотами курортного города (вопрос, оставило ли посещение музыканта отпечаток в мыслях тогдашних предпринимателей, который привел к основанию одноименного отеля, оставим исследователям). 35


CZ

Kulturní událost

XIX. KARLOVARSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL LIDOVÁ HUDBA A TANEC OVLÁDNOU NA NĚKOLIK DNÍ KARLOVY VARY PRVNÍ TÝDEN V ZÁŘÍ JIŽ TRADIČNĚ PATŘÍ MEZINÁRODNÍMU SETKÁNÍ FOLKLORNÍCH UMĚLCŮ Z CELÉHO SVĚTA. PESTROBAREVNÁ PŘEHLÍDKA ŠPIČKOVÝCH SOUBORŮ LIDOVÉ HUDBY A TANCE SLAVÍ ROK OD SVÉ PLNOLETOSTI A JIŽ PO DEVATENÁCTÉ SI ORGANIZÁTOŘI PRO VEŘEJNOST PŘIPRAVILI ZAJÍMAVÝ A BOHATÝ PROGRAM. VEDLE ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TANEČNÍKŮ A MUZIKANTŮ SE DIVÁCI MOHOU TĚŠIT NA ŘADU VYSTOUPENÍ ZAHRANIČNÍCH ÚČINKUJÍCÍCH, NEBUDOU CHYBĚT ANI ZÁSTUPCI EXOTICKÝCH ZEMÍ. SOUČÁSTÍ ROZMANITÉHO PROGRAMU BUDE KROMĚ ZAJÍMAVÝCH FOLKLORNÍCH VYSTOUPENÍ TAKÉ ŘEMESLNÝ JARMARK, SLAVNOSTNÍ KROJOVANÝ PRŮVOD MĚSTEM NEBO NEDĚLNÍ SNÍDANĚ U PRAMENŮ.

Informace o festivalu včetně podrobného programu naleznete na webových stránkách www.kffestival.cz.

36

Text: Šárka Lebedová, Foto: Václav Hůla


RU CZ

Kulturní událost

Karlovarský folklorní festival se poprvé uskutečnil v roce 1996. O jeho existenci se zasloužili jeho zakladatelé – manželé Eva a Lubor Hankovi – a organizačně spadá pod křídla karlovarského folklorního souboru písní a tanců Dyleň. Úkolem projektu je chránit a oživovat zvyky, tance a lidovou hudbu Karlovarska a posilovat tak vztah obyvatel s tímto historicky komplikovaným územím. Setkání se zahraničními soubory pak poskytuje prostor pro mezinárodní kulturní dialog. Před čtyřmi lety zvítězil Karlovarský folklorní festival v anketě MF DNES o nejzajímavější kulturní událost Karlovarského kraje, kam se dostal bez nominace díky divoké kartě čtenářů. Tento rok se diváci budou moci těšit na indický taneční a hudební soubor z Bombaje, izraelský pěvecký sbor a další folklorní skupiny z  Gruzie a středoafrického Konga. Z evropských reprezentantů  bude mít své zastoupení Slovinsko či Severní Kypr, nebudou samozřejmě chybět ani soubory ze Slovenska, prezentující slovenský a maďarský folklor. Kromě

pořadatelského souboru Dyleň vystoupí také několik českých a moravských uskupení, například strážnické Dolňácko bude reprezentovat charakteristická cimbálovka. To vše i mnohem více bude možné zhlédnout v  průběhu festivalu od 2. do 7. září. Nejnabitější program slibuje festivalový víkend: nenechte si ujít páteční večerní vystoupení zahraničních souborů Svět tančí (hotel Imperial), sobotní Galaprogram (hotel Thermal) nebo nedělní Mezinárodní folklorní odpoledne v Lokti (přírodní amfiteátr Loket). V letošním roce Karlovarský folklorní festival opět upevňuje i svůj regionální význam. Taneční a hudební vystoupení se konají nejen v Karlových Varech a v Lokti, ale také v Mariánských Lázních, Františkových Lázních, Jáchymově a letos poprvé i v Ostrově. Zajímavou novinkou v rámci programu bude nedělní Den národnostních menšin, jehož hostem bude mimo jiné čínský soubor z oblasti Yunan.

37


RU

Фестиваль

XIX КАРЛОВАРСКИЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНАЯ МУЗЫКА И ТАНЕЦ НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ЗАПОЛОНЯТ КАРЛОВЫ ВАРЫ

38

Текст: Шарка Лебедова, Фото: Вацлав Гула


RU RU

Фестиваль

`

В ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ СЕНТЯБРЯ УЖЕ ТРАДИЦИОННО СОСТОЯТСЯ ВСТРЕЧИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ И ТАНЦЕВ СО ВСЕГО МИРА. МНОГОЦВЕТНЫЙ СМОТР ЛУЧШИХ АНСАМБЛЕЙ И ТАНЦЕВАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ В ПРОШЛОМ ГОДУ ОТМЕТИЛ СВОЕ СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ, И УЖЕ В ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ РАЗ ОРГАНИЗАТОРЫ ПОДГОТОВИЛИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ИНТЕРЕСНУЮ И БОГАТУЮ ПРОГРАММУ. ЗРИТЕЛЕЙ ОЖИДАЮТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЧЕШСКИХ И МОРАВСКИХ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ И МУЗЫКАНТОВ, А ТАКЖЕ ЗАРУБЕЖНЫХ УЧАСТНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ СТРАН. В ДОПОЛНЕНИЕ К БОГАТОЙ ПРОГРАММЕ ИНТЕРЕСНЫХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ ПРОЙДЕТ ЯРМАРКА НАРОДНЫХ УМЕЛЬЦЕВ, ПРАЗДНИЧНЫЙ КОСТЮМИРОВАННЫЙ ПАРАД УЧАСТНИКОВ И ВОСКРЕСНЫЙ ЗАВТРАК У ИСТОЧНИКОВ. Карловарский фольклорный фестиваль впервые проходил в 1996 году благодаря усилиям его учредителей – супругов Евы и Любора Ганек, а организационно находится под эгидой карловарского фольклорного ансамбля песни и танца «Дилень». Проект нацелен на сбережение и возрождение обычаев, танцев и народной музыки Карловарского региона, воспитание бережного отношения местных жителей к родному краю с исторически сложной судьбой. Встречи с заграничными ансамблями способствуют международному культурному диалогу. Четыре года тому назад Карловарский фольклорный фестиваль стал победителем опроса MF DNES, который определил самое интересное культурное событие Карловарского края. Интересно, что он попал в анкету не по номинации, а благодаря выбору читателей газеты. В нынешнем году зрителей ожидают выступления бомбейского ансамбля песни и танца (Индия), израильского хора, фольклорных групп из Грузии и центральноафриканского Конго. На фестивале будут представлены европейские коллективы из Словении и Северного Кипра, а также традиционно из Словакии, исполняющие словацкий и венгерский

фольклор. Помимо организатора фестиваля ансамбля «Дилень» выступят также несколько чешских и моравских коллективов, например, стражницкое «Долняцко» представит характерный ансамбль цимбалистов. Это все и многое другое можно будет увидеть и услышать во время проведения фестиваля со 2 по 7 сентября. Самую богатую программу обещают фестивальные выходные: не пропустите в пятницу вечернее выступление зарубежных коллективов «Мир танцев» (отель Imperial), субботнюю Гала-программу (отель Thermal) и воскресный Международный день фольклора в Локте (открытый амфитеатр в Локте). Нынешний Карловарский фольклорный фестиваль в очередной раз усиливает свое региональное значение. Танцевальные и музыкальные выступления пройдут в Карловых Варах и Локте, в Марианских Лазнях и Франтишковых Лазнях, в Яхимове и – впервые – в Острове. Интересным новшеством будет воскресный День национальных меньшинств, гостем которого в числе других будет китайский ансамбль из области Юньнань.

Информация о фестивале и подробная программа на www.kffestival.cz. 39


RU CZ

Kulturní událost

NABUCCO POD ŠIRÝM NEBEM SLAVNÁ OPERA V KOUZELNÝCH KULISÁCH PRAŽSKÉHO HRADU

LETNÍ SEZÓNA JE JAKO STVOŘENÁ PRO NÁVRAT DIVADELNÍCH MÚZ DO VENKOVNÍCH AMFITEÁTRŮ, KDE SE JIM DAŘÍ UŽ OD ANTICKÝCH DOB. VEDLE ČINOHRY JSOU STÁLE POPULÁRNĚJŠÍ TAKÉ VENKOVNÍ OPERNÍ PŘEDSTAVENÍ, JEJICHŽ MNOHDY MONUMENTÁLNÍMU PŘEDVEDENÍ DODÁVAJÍ NEOPAKOVATELNOU ATMOSFÉRU PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ SKVOSTY, V NICHŽ SE ODEHRÁVAJÍ. DO TÉTO KATEGORIE PATŘÍ UŽ PÁTÝM ROKEM TAKÉ PROJEKT KLASIKA POD HVĚZDAMI, KTERÝ LETOS S NEJSLAVNĚJŠÍ OPEROU GIUSEPPE VERDIHO NABUCCO ZAMÍŘÍ NA TERASU JÍZDÁRNY PRAŽSKÉHO HRADU, DO LEDNICKÉHO ZÁMECKÉHO PARKU ČI DO NETRADIČNÍCH PROSTOR DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVICE.

40


Kulturní událost

CZ

Více informací najdete na www.klasikapodhvezdami.cz.

Operu Nabucco napsal Verdi v době, kdy kvůli neúspěchům zvažoval ukončení kariéry skladatele. Libreto Temistoclea Solery o osvobození Židů z babylonského zajetí jej však zaujalo, zejména začátek žalmu 136 „Va pensiero, sull`ali dorate“ (Leť, myšlenko, na zlatých křídlech). Ten se stal základem pro sbor Židů ve třetím dějství, jednu z nejkrásnějších a  nejčastěji hraných sborových skladeb všech dob. Nabucco patří dodnes mezi nejpopulárnější díla operní literatury, jeho nastudování pravidelně zařazují do svého repertoáru divadla po celém světě. Text: Michaela Poláková, Foto: Petr Berounský

Organizátoři projektu Klasika pod hvězdami z pořadatelské agentury ArtTriton slibují návštěvníkům neopakovatelný umělecký zážitek. Ten má zaručit nejen fenomenální hudba v  podání předních sólistů a  stodvacetičlenného sboru, ale také oslnivá výprava včetně živých zvířat, osmnáctimetrové jeviště a  orchestřiště, české titulkovací zařízení a  závěrečný ohňostroj. Nastudování v  režii Martina Dubovice a  pod taktovkou dirigenta Miloše Formáčka vychází z  nejúspěšnějšího představení Severočeského divadla posledních let, v hlavních rolích

se představí Nikolaj Někrasov v roli Nabucca a Valeria Vaygant coby Abigail. Předchozí ročníky Klasiky pod hvězdami navštívily desetitisíce diváků, na pódiích v  prostředí českých hradů a  zámků zazněly postupně Rusalka, Nabucco, Carmen a  La Traviata. Verdiho opera se tedy coby nejúspěšnější dílo vrací po třech letech. Vůbec poprvé se odehrají dvě představení na terase Jízdárny Pražského hradu, a to ve dnech 15. a 16. srpna. Nabucco zazní také v Ostravě a jihomoravské Lednici. 41


RU

Культурное событие

«НАБУККО» ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ СЛАВНАЯ ОПЕРА В ВОЛШЕБНЫХ КУЛИСАХ ПРАЖСКОГО ГРАДА

ЛЕТНИЙ СЕЗОН БУДТО СОЗДАН ДЛЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ ТЕАТРАЛЬНЫХ МУЗ НА АМФИТЕАТРЫ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ, ГДЕ ОНИ УЖЕ С АНТИЧНЫХ ВРЕМЕН ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ КАК ДОМА. НАРЯДУ С ДРАМАТИЧЕСКИМИ ПЬЕСАМИ ВСЕ БОЛЬШЕЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ У ЗРИТЕЛЕЙ ПОЛЬЗУЮТСЯ ОПЕРНЫЕ СПЕКТАКЛИ НА ОТКРЫТОЙ СЦЕНЕ, МОНУМЕНТАЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ПОДЧЕРКИВАЮТ КУЛИСЫ, СОЗДАВАЕМЫЕ ПАМЯТНИКАМИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ. К ЭТОЙ КАТЕГОРИИ ОТНОСИТСЯ ТАКЖЕ ПРОЕКТ «КЛАССИКА ПОД ЗВЕЗДАМИ», В РАМКАХ КОТОРОГО В НЫНЕШНЕМ, ПЯТОМ ПО СЧЕТУ, ГОДУ ЗРИТЕЛЯМ НА ТЕРРАСЕ «МАНЕЖА» ПРАЖСКОГО ГРАДА, В ЛЕДНИЦКОМ ЗАМКОВОМ ПАРКЕ И НЕТРАДИЦИОННО В НИЖНЕЙ ОБЛАСТИ ВИТКОВИЦЕ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА ОДНА ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ОПЕР ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ «НАБУККО».

Верди написал оперу «Набукко» в период творческих неудач и намерения закончить карьеру. Но либретто Темистокле Солеро об освобождении евреев из вавилонского плена, особенно начало 136-го псалма „Va pensiero, sull’ali dorate“ («Лети, мысль, на золотых крыльях»), его заинтересовало. Псалом стал основой для хора евреев в третьем акте, одного из красивейших и наиболее часто исполняемых хоров всех времен. «Набукко» и сегодня остается одним из самых популярных произведений оперной литературы, которое регулярно включают в свой репертуар театры по всему миру.

семнадцатиметровую сцену и оркестровую яму, чешские титры и финальный фейерверк. При создании спектакля режиссер Мартин Дубовиц и дирижер Милош Формачек использовали опыт самого успешного спектакля Северочешского театра последних лет. В главных ролях заняты Николай Некрасов – Набукко, и Валерия Вайгант – Абигайль.

42

Текст: Михаэла Полакова, Фото: Петр Бероунски

В предыдущие четыре года проект «Классика под звездами» собрал десятки тысяч зрителей, на сцене в чешских крепостях и замках прозвучали «Русалка», «Набукко», «Кармен» и «Травиата». Опера Верди, добившаяся наиОрганизаторы проекта «Классика под звездами» из агент- большего успеха, возвращается на театральные подства «ArtTriton» обещают зрителям неповторимые впе- мостки спустя три года. Впервые два спектакля пройдут чатления благодаря не только феноменальной музыке и на террасе «Манежа» Пражского града – 15 и 16 августа. исполнению лучших солистов и 120-членного хора, но и «Набукко» прозвучит также в Остраве и югоморавской блестящей постановке, включающей живых зверей, во- Леднице.


RU

Подробная информация на www.klasikapodhvezdami.cz.

inzerce / реклама

Культурное событие

43


CZ

Kulturní událost

CHOPINŮV FESTIVAL MARIÁNSKÉ LÁZNĚ HOSTÍ JEDNU Z NEJSTARŠÍCH HUDEBNÍCH PŘEHLÍDEK VÝZNAMNÝ POLSKÝ SKLADATEL A KLAVÍRISTA FRYDERYK CHOPIN ZA SVŮJ KRÁTKÝ ŽIVOT NĚKOLIKRÁT MARIÁNSKÉ LÁZNĚ NAVŠTÍVIL A SVÉ STOPY V  TOMTO MĚSTĚ ZANECHAL JIŽ NA TRVALO. NA JEHO POČEST SE KAŽDOROČNĚ POŘÁDÁ HUDEBNÍ PŘEHLÍDKA, JEŽ JE ZÁROVEŇ DRUHÝM NEJSTARŠÍM HUDEBNÍM FESTIVALEM V ČESKÉ REPUBLICE A PATŘÍ MEZI NEJVÝZNAMNĚJŠÍ V EVROPĚ. PRÁVĚ CHOPINOVI BUDOU VĚNOVÁNY SYMFONICKÉ KONCERTY, KLAVÍRNÍ RECITÁLY ČI SOBOTNÍ A NEDĚLNÍ MATINÉ, NA KTERÝCH BUDOU VYSTUPOVAT ZNÁMÁ HUDEBNÍ TĚLESA A UMĚLCI ZVUČNÝCH JMEN.  NÁVŠTĚVNÍCI SE NA TUTO KULTURNÍ UDÁLOST MOHOU TĚŠIT OD 14. DO 24. SRPNA.

Společnost Fryderyka Chopina je pořadatelem již 55. ročníku mezinárodního festivalu klasické hudby v Mariánských Lázních, na který jsou tradičně zváni jak čeští, tak zahraniční přední interpreti děl Chopina a  dalších velikánů světové klasické hudby. I  tento ročník nabídne návštěvníkům pestrý program, zahrnující vedle symfonických i  komorních koncertů, klavírních recitálů či nokturn také šansonový večer, výstavy a  mnoho zajímavých doprovodných akcí. Mariánské Lázně budou opět po roce žít hudbou, kromě tradičních koncertních síní zazní hudba také na zámku Kynžvart. Mezi vystupujícími nebude chybět Západočeský orchestr, Wihanovo kvarteto, Smetanovo trio a řada předních českých pianistů. Jedním z vrcholů festivalu bude bezesporu společné vystoupení Pražského komorního orchestru s předním českým houslovým 44

virtuosem Ivanem Ženatým. Na programu koncertu, který se uskuteční 20. srpna ve společenském domě Casino, budou skladby od Leoše Janáčka a Antonia Vivaldiho. Pozvání přijali také významní zahraniční interpreti z Itálie, Polska, USA či Islandu. Společnost Fryderyka Chopina v České republice byla založena roku 1959 a patří k nejstarším hudebním společnostem na světě. Její prioritou je kromě zvýšení umělecké i společenské prestiže Chopinova festivalu v  Mariánských Lázních také mimořádná podpora a péče o mladé talenty klavírního umění. Díky svému členství v Mezinárodní federaci Chopinových společností je jako jediná česká hudební společnost zapsána na seznamu UNESCO. Více informací o programu najdete na webových stránkách www.chopinfestival.cz. Text: Šárka Lebedová, Foto: Archiv Společnosti Fryderyka Chopina


www.mp.cz

iPhone 5

S

Všechny nejvyspělejší technologie vedou sem. Aktuální cena na www.mp.cz

TA XE FRE P SHO Palladium Praha Olympia Plzeň Mobil Pohotovost, Písecká 972/1, 326 00 Plzeň - Černice tel: 773 77 00 47, Po–Ne: 900 - 2100

Mobil Pohotovost, Na Poříčí 8, Praha 1 (50m od Palladia), metro Náměstí Republiky, tel.: 723 453 453, Po-Ne: 900-2100

www.mp.cz 45


46


47


RU

Культурное событие

ФЕСТИВАЛЬ ИМЕНИ ШОПЕНА В МАРИАНСКИХ ЛАЗНЯХ ПРОЙДЕТ ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ СМОТРОВ ГЕНИАЛЬНЫЙ ПОЛЬСКИЙ КОМПОЗИТОР И ПИАНИСТ ФРЕДЕРИК ШОПЕН ЗА СВОЮ КОРОТКУЮ ЖИЗНЬ НЕСКОЛЬКО РАЗ ПОБЫВАЛ В МАРИАНСКИХ ЛАЗНЯХ И НАВСЕГДА ОСТАВИЛ В ЭТОМ ГОРОДЕ СВОЙ СЛЕД. ЕЖЕГОДНО В ЧЕСТЬ КОМПОЗИТОРА ПРОХОДИТ МУЗЫКАЛЬНЫЙ СМОТР, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ОДНОВРЕМЕННО ВТОРЫМ СТАРЕЙШИМ МУЗЫКАЛЬНЫМ ФЕСТИВАЛЕМ В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ОДНИМ ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ В ЕВРОПЕ. ИМЕННО ШОПЕНУ ПОСВЯЩАЮТСЯ СИМФОНИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ, СОЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПИАНИСТОВ, СУББОТНИЕ И ВОСКРЕСНЫЕ МАТИНЕ С УЧАСТИЕМ ЛУЧШИХ ОРКЕСТРОВ И ИЗВЕСТНЫХ СОЛИСТОВ. ФЕСТИВАЛЬ ПРОЙДЕТ С 14 ДО 24 АВГУСТА.

Уже 55 лет Марианско-лазенское общество Фредерика Шопена организует международный фестиваль классической музыки, в котором традиционно принимают участие лучшие отечественные и зарубежные исполнители произведений Шопена и выдающихся мировых композиторов. И в нынешнем году посетителей ожидает богатая программа, которая включает симфонические и камерные концерты, сольные выступления пианистов, исполнение ноктюрнов и шансонов, выставки и множество интересных сопроводительных мероприятий. Марианские Лазни, как и в предыдущие годы, будут жить музыкой – в традиционных концертных залах и в Кинжвартском замке. В фестивале выступят Западно-чешский оркестр, квартет Вилгана, трио им. Сметаны и выдающиеся чешские пианисты. Одним из кульминационных моментов фестиваля, вне всякого сомнения, будет совместное выступление Пражского камерного оркестра и лучшего чешского скрипача, виртуозного исполнителя Ивана Женатого. В программу концерта, который состоится 20 августа в общественном доме «Казино», включены произведения Леоша Яначека и Антонио Вивальди. Приглашение к участию в фестивале также приняли известные исполнители из Италии, Польши, США и Исландии. Общество Фредерика Шопена в Чешской Республике было учреждено в 1959 году и относится к старейшим музыкальным обществам в мире. Его приоритетом является повышение художественного и общественного престижа фестиваля Шопена в Марианских Лазнях и полная помощь и поддержка молодых талантливых пианистов. Благодаря членству в Международной федерации обществ Шопена оно представляет собой единственное чешское музыкальное общество, внесенное в список ЮНЕСКО. Подробная информация о программе на сайте www.chopinfestival.cz. 48

Текст: Шарка Лебедова, Фото: Архив Общества Фредерика Шопена


49


50


51


52


53


CZ

Národní kulturní památka

STÁTNÍ ZÁMEK KYNŽVART A JEHO MUZEUM PŘÍBĚHŮ KABINET KURIOZIT

54


Národní kulturní památka

a jeho ženu do divadla, vrhl Orsini a jeho společníci celkem tři bomby. Dvě z nich zabily deset a  poranily sto padesát lidí, manželům se však nic nestalo. Císařovna Eugenie třetí, nevybuchlou bombu věnovala knížeti Metternichovi do kynžvartského muzea.

Základ Kabinetu kuriozit tvoří sbírky posledního chebského kata Karla Hussa (1761–1838), kronikáře a hluboce věřícího filosofa. Huss se v roce 1827 přestěhoval na Kynžvart – zámek kancléře Metternicha, který se měl stát po Hussově smrti vlastníkem jeho bohatých sbírek. Za to mu slíbil na zámku byt, otop, doživotní rentu a jmenoval ho velkoknížecím kustodem. Tisíce unikátních předmětů zde udivují návštěvníky již téměř sto devadesát let, kynžvartské zámecké muzeum je totiž také jedním z  nejstarších veřejně přístupných muzeí v Evropě. Exponáty z Kynžvartského Kabinetu kuriozit zrcadlí dějiny Evropy, jejich příběhy jsou zvláštní individualizovanou učebnicí historie. Jedním z mluvících předmětů je například i  nevybuchlý a  tedy teoreticky stále funkční ruční granát. Bomba jako artefakt je vizuálně krásná, oblá a  malá akorát do dlaně. Na jedné straně se ježí rozbuškami, které po dopadu spínají vnitřní explozní mechanismus z  kuliček a  třaskavé rtuti. Atentátník hrabě Orsini chtěl touto speciálně pro něj vyrobenou bombou v roce 1858 zabít francouzského císaře Napoleona III. Na kočár, který 14. února vezl císaře

Text: Jana Hessová, Foto: Archiv NPÚ

Když královna Marie Antoinetta čekala v cele na smrt pod gilotinou, modlila se nad knížkou od své matky Marie Terezie, císařovny a královny uherské a české. Ještě než Marii Antoinettu odvedli na smrt, stihla napsat na útržky vězeňských papírových tapet pár slov – vzkaz svému lidu. Vložila ho do své modlitební knížky v  malém koženém pouzdře. Knížku si oblíbila Antoinettina praneteř Marie Luisa, manželka francouzského císaře Napoleona I., a po ní španělská hraběnka Eugénia, manželka Napoleona III. Ta při svém útěku do Anglie knížku zapomněla na psacím stole v Tuileriích, osobně ji pak v roce 1870 císařovně přivezla její dobrá přítelkyně kněžna Pauline Metternichová, manželka rakouského velvyslance knížete Richarda. O  pět let později se knížka spolu s poselstvím popravené královny dostala do kynžvartského kabinetu kuriozit.

CZ

O pozoruhodném původu dalších předmětů si můžete přečíst v Kynžvartském muzeu příběhů na www.kynzvart.cz, autorem je PhDr. Miloš Říha, kastelán státního zámku Kynžvart. Zámek spravuje Národní památkový ústav.

Zámek Kynžvart 354 91 Lázně Kynžvart www.zamek-kynzvart.eu kynzvart@npu.cz +420 354 691 269

Jeden z největších evropských básníků všech dob George Gordon Byron (1788– 1824), slavený též jako řecký národní hrdina, nosil na krku zavěšené zlaté pouzdro s turecky popsaným svitkem papíru. Amulet získal od derviše Ibrahama, syna Mustafy. Text na svitku je opisem smlouvy podepsané mezi Satanem a Šalamounem. Kníže Metternich nechal přes metr a půl dlouhý svitek napnout na hedvábí, uložil ho do koženého pouzdra a  vystavil v muzeu na zámku Kynžvart. Do své sbírky získal ještě jednu zajímavou památku na lorda Byrona – tabatěrku ze dřeva sudu s rumem, ve kterém bylo uloženo básníkovo tělo na dlouhé cestě z Řecka do rodné vlasti.

55


RU

Памятник культуры национального значения

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАМОК КИНЖВАРТ И ЕГО МУЗЕЙ ИСТОРИЙ КАБИНЕТ ДИКОВИНОК 56


Памятник культуры национального значения

RU

БАРОЧНЫЙ КИНЖВАРТСКИЙ ЗАМОК, РЕЗИДЕНЦИЯ РОДА МЕТТЕРНИХОВ, БЫЛ ПЕРЕСТРОЕН В СТИЛЕ ВЕНСКОГО КЛАССИЦИЗМА ВЫДАЮЩИМСЯ АРХИТЕКТОРОМ ПЕТРОМ НОБИЛЕМ. КИНЖВАРТ ПОЛЬЗУЕТСЯ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ СРЕДИ ГОСТЕЙ КУРОРТА, ЯВЛЯЕТСЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬЮ, А ЕГО БОЛЬШОЙ ПАРК – РАЙ ДЛЯ ГОЛЬФИСТОВ. ЗАМОК КИНЖВАРТ ПОЛНОСТЬЮ БЕЗБАРЬЕРНЫЙ.

Основу кабинета диковинок составляют коллекции последнего хебского палача Карла Гусса (1761–1838), хрониста и глубоко верующего философа. В 1827 году Гусс переехал в Кинжварт – замок канцлера Меттерниха, который после смерти Гусса должен был стать владельцем его богатых коллекций. За это канцлер пообещал ему в замке квартиру, отопление, пожизненную ренту и назначил его великокняжеским смотрителем. Тысячи уникальных Текст: Яна Гессова, Фото: Архив ГНИИКН

предметов изумляют посетителей почти сто девяносто лет, ведь кинжвартский замковый музей также является одним из старейших публичных музеев Европы. Экспонаты кинжвартского кабинета диковинок отражают историю Европы, их истории являются своеобразным индивидуализированным учебником мировой истории. Одним из говорящих предметов является, например, неразорвавшаяся 57


RU

Памятник культуры национального значения

и, следовательно, теоретически все еще действующая ручная граната. Бомба как артефакт визуально красивая, округлая и как раз помещается в ладонь. С одной стороны она ощетинилась детонаторами, которые после падения инициируют внутренний взрывной механизм из шариков и гремучей ртути. Мятежник граф Орсини в 1858 году хотел этой специально изготовленной бомбой убить французского императора Наполеона III. На карету, которая 14 февраля везла императора и его жену в театр, Орсини с соучастниками бросили три бомбы. Две из них убили десять и ранили сто пятьдесят человек, но супругам ничего не случилось. Третью, невзорвавшуюся бомбу императрица Евгения передала в кинжвартский музей князя Меттерниха. Когда королева Мария-Антуанетта ожидала в тюремной камере смерти под гильотиной, она молилась над книгой, подаренной ей матерью Марией Терезией, императрицей и королевой Венгрии и Чехии. Прежде чем Марию-Антуанетту отправили на смерть, она успела написать на обрывках тюремных обоев несколько слов – послание своему народу. Она вложила его в свой молитвенник в небольшом кожаном футляре. Книгу полюбила внучатая племянница Антуанетты Мария-Луиза, супруга французского императора Наполеона I, а после нее испанская графиня Евгения, супруга Наполеона III. При своем побеге в Англию она забыла книгу на письменном

столе в Тюильри, а в 1870 году ее лично привезла императрице ее хорошая подруга княгиня Полина Меттерних, супруга австрийского посла князя Рихарда. Пять лет спустя книга вместе с посланием казненной королевы попала в кинжвартский кабинет диковинок. Один из самых выдающихся европейских поэтов всех времен Джордж Гордон Байрон (1788–1824), воспеваемый также как греческий национальный герой, носил на шейной цепочке золотой футляр со свитком бумаги, исписанным турецкой вязью. Амулет он получил от дервиша Ибрагима, сына Мустафы. Текст на свитке является копией договора между Сатаной и Соломоном. Князь Меттерних распорядился натянуть более чем полутораметровый свиток на шелк, поместил его в кожаный футляр и выставил в музее в замке Кинжварт. В его коллекции есть еще один интересный экземпляр в память о лорде Байроне – табакерка, сделанная из дерева бочки с ромом, в которой тело поэта покоилось на долгом пути из Греции на родину. Об интересном происхождении других предметов можно прочитать в «Кинжвартском музее историй» на www.kynzvart.cz, автором является д-р философии Милош Ржига, кастелян государственного замка Кинжварт. Замок находится под управлением Государственного научно-исследовательского института культурного наследия.

Zámek Kynžvart, 354 91 Lázně Kynžvart www.zamek-kynzvart.eu kynzvart@npu.cz, +420 354 691 269

58


www.zivykraj.cz/ru

Vážení hosté, navštivte nový turistický portál Živý kraj (Living Land) - nebudete litovat. Bude pro Vás zdrojem informací i inspirací pro zajištění služeb i Váš volný čas nyní, nebo v budoucnu. Prosíme - vstupte a vychutnávejte vše, co je pro Vás připraveno. Jste zváni a vítáni.

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ, посетите новый туристический портал «Живой край» (Living Land). Он станет для Вас источником информации и вдохновения в вопросах заказа услуг и проведения досуга сейчас, или в будущем. Пожалуйста, заходите и оцените все, что мы для Вас подготовили. Вас ждут и Вам рады! 59


CZ

Festival

MIMOŘÁDNÁ VÝSTAVA KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY NOVÝ FESTIVAL LANDSCAPE VYZÝVÁ KE ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU

KRAJINA JE VELMI ÚZCE SPJATA S TÉMATEM LIDSKÉ EXISTENCE, JE PŘÍMÝM A DOKONALÝM ODRAZEM LIDSKÉ DUŠE. SPOLUTVŮRCEM KRAJINY JAKO ORGANICKÉHO PROSTORU NENÍ TOTIŽ NIKDO JINÝ NEŽ SÁM ČLOVĚK, A NARUŠENÍ HARMONIE TOHOTO VZTAHU MŮŽE MÍT MNOHDY AŽ KATASTROFÁLNÍ NÁSLEDKY. DŮKAZEM SNAHY O OPĚTOVNÉ VZKŘÍŠENÍ A NAVÁZÁNÍ OBOUSTRANNÉ KOMUNIKACE MEZI ČLOVĚKEM A KRAJINOU JE VZNIK LANDSCAPE FESTIVALU PRAHA 2014, KTERÝ SE V SOUČASNOSTI KONÁ V PROSTORÁCH NÁKLADOVÉHO NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV A V GALERII JAROSLAVA FRAGNERA.

Festival neobvyklého rozsahu i charakteru představuje několik desítek realizovaných evropských projektů a  zajímavým způsobem přibližuje návštěvníkům příklady nových přístupů ke krajinářské tématice. Šíří

osvětu a rozvíjí mezioborový dialog ve vztahu k  současné architektuře a  veřejnému prostoru. Epicentrem celého festivalu je Nákladové nádraží Žižkov, vzácná funkcionalistická stavba ze třicátých let, která byla na

jaře loňského roku prohlášena za kulturní památku.

60

Text: Šárka Lebedová, Foto: archiv festivalu, Ivan Kafka

Výstavní část doplňují hudební vystoupení, krajinné a land-artové instalace nebo ukázky nejrůznějších průniků


CZ

Festival

do veřejného prostoru. Pod nimi jsou podepsány významné osobnosti tuzemského uměleckého a krajinářského prostředí, mimo jiné Kurt Gebauer nebo sdružení velkoměstských zahradnic Kokoza. Své fascinující návrhy zde přibližují veřejnosti studenti předních českých i  zahraničních vysokých škol. „Mnoho projektů je z  oblasti rekultivace, rehabilitace opuštěných částí krajiny nebo průmyslových území, urbanizace zanedbaných městských veřejných prostor – vše pro nové, převážně rekreační funkce a sportovní vyžití, pro setkávání, kulturu a vzdělávání,“ vysvětluje jeden z  hlavních autorů celého konceptu Landscape festivalu, kurátor Dan Merta. Organizátoři zahrnuli do projektu i sekci revitalizace industriálních areálů v Německu, které jsou příkladem dialogu současné architektury s  historickým dědictvím.

Kromě Nákladového nádraží Žižkov nalezneme další projekty českých autorů i v prostorách Galerie Jaroslava Fragnera, jež sídlí v  historickém centru Prahy. Mladí tvůrci společně s kurátorem Danem Mertou připravili výstavu nesoucí název Czech Scape, která představuje nejvýraznější kreace, jež vypovídají o  kvalitách české krajinářské architektury. Výstava nenásilně vyzývá k  reflexi současné doby a  porovnávání výsledků s  oborově nejvyspělejšími zeměmi Evropy. „Výběr představuje díla vzniklá pod taktovkou současné plně aktivní generace architektů a  umělců naší doby, ale zároveň v  úvodu obsahuje také krátké srovnání s  počiny předchozí praktikující generace, kterou jsou současní tvůrci různou měrou ovlivněni a na kterou přirozeně nava-

zují,“ přibližují obsah členové ateliéru 4 dim, spoluautoři výstavy. O aktuálnosti festivalu Landscape není pochyb, svědčí o  tom i  četné debaty a  další akce za účasti nejen odborné veřejnosti. Cílem tohoto dialogu by mělo být podnícení dlouhodobější diskuse, týkající se nazírání a uchopení veřejného prostoru a jeho širšího uplatnění v  urbanistických projektech českých vesnic a měst. Mimořádné krajinářské projekty neobvyklého rozsahu nabídne Landscape Festival Praha 2014 veřejnosti k vidění do 9. září tohoto roku. Více informací o festivalu a jeho programu naleznte na webových stránkách http://landscape-festival.cz. 61


RU

Фестиваль

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ НОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ LANDSCAPE ПРИЗЫВАЕТ УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА

ЛАНДШАФТ ОЧЕНЬ ТЕСНО СВЯЗАН С ТЕМОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ, ОН ЯВЛЯЕТСЯ ПРЯМЫМ И СОВЕРШЕННЫМ ОТРАЖЕНИЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ. СОТВОРЦОМ ЛАГДШАФТА КАК ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ЯВЛЯЕТСЯ НИКТО ИНОЙ, КАК САМ ЧЕЛОВЕК, А НАРУШЕНИЕ ГАРМОНИИ ЭТИХ ОТНОШЕНИЙ ЗАЧАСТУЮ МОЖЕТ ИМЕТЬ КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ. ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ СТРЕМЛЕНИЯ К ВОСКРЕШЕНИЮ И УСТАНОВЛЕНИЮ ДВУСТОРОННЕЙ СВЯЗИ МЕЖДУ ЧЕЛОВЕКОМ И ЛАНДШАФТОМ ЯВЛЯЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ LANDSCAPE FESTIVAL PRAHA 2014, КОТОРЫЙ СЕЙЧАС ПРОХОДИТ В ПОМЕЩЕНИЯХ ГРУЗОВОГО ВОКЗАЛА ЖИЖКОВ И В ГАЛЕРЕЕ ЯРОСЛАВА ФРАГНЕРА. 62

Текст: Шарка Лебедова, Фото: archiv festivalu, Tomáš Souček, Filip Šlapal


RU

Фестиваль

Необычный по своему масштабу и характеру фестиваль представляет несколько десятков реализованных европейских проектов и увлекательным способом знакомит посетителей с примерами новых подходов к ландшафтной тематике. Он несет просвещение и развивает межотраслевой диалог в контексте современной архитектуры и общественного пространства. Эпицентром фестиваля является Грузовой вокзал Жижков, возникшее в тридцатые годы редкое строение в стиле функционализма, которое весной прошлого года было объявлено памятником культуры. Выставочную часть сопровождают музыкальные выступления, ландшафтные и лэнд-артовые инсталляциии и разнообразные образцы проникновений ландшафта в общественное пространство. Их авторами являются ведущие отечественные деятели в области искусства и ландшафтной архитектуры, в частности, Курт Гебауэр или общественное объединение «Кокоза», поддерживающее развитие городского овощеводства. Со своими увлекательными проектами общественность знакомят студенты ведущих чешских и зарубежных вузов. «Много проектов относятся к области рекультивации, восстановления покинутых ландшафтных территорий или промышленных зон, урбанизации заброшенного городского общественного пространства, которые должны послужить новым, преимущественно рекреационным функциям и занятия спортом, стать местом для встреч, культу-

ры и образования…», - объясняет один из главных авторов концепции фестиваля, куратор Дан Мерта. Организаторы включили в проект и секцию ревитализации индустриальных комплексов в Германии, которые являются примером диалога между современной архитектурой и историческим наследием. Кроме Грузового вокзала Жижков другие проекты чешских авторов выставлены в залах Галереи Ярослава Фрагнера, расположенной в историческом центре Праги. Группа молодых творцов вместе с куратором Даном Мертой подготовила выставку под названием Czech Scape, которая знакомит с самыми примечательными работами, подтверждающими качество чешской ландшафтной архитектуры. Выставка ненавязчиво подталкивает к осмыслению окружающей действительности и сравнению результатов с достижениями развитых стран Европы. «Подборка знакомит с работами современного, социально активного поколения архитекторов и деятелей искусства, но при этом предлагает начать с краткого сравнения с начинаниями предыдущего, практикующего поколения, которое в той или иной степени оказало влияние на современных творцов, развивающих наследие предшественников», - рассказывают об экспозиции соавторы выставки, сотрудники ателье 4 dim. Актуальность фестиваля Landscape не подлежит сомнению, об этом свидетельствуют и многочисленные дебаты и другие мероприятия при участии не только профессиональных кругов. Целью этого диалога должно стать инициирование долговременной дискуссии, касающейся восприятия и подхода к общественному пространству, его расширения в контексте урбанистических проектов чешских сел и городов. С исключительными ландшафтными проектами большого масштаба предлагает ознакомиться Landscape Festival Praha 2014, который продлится до 9 сентября этого года. Подробности о фестивале и его программе можно найти на сайте http://landscape-festival.cz http://landscape-festival.cz. 63


64


Now available on iPad! www.karlsbadreport.com

65


66

Karlsbadreport  
Karlsbadreport  
Advertisement