Page 1

Jordi López Jiménez

http://jordilope0.wix.com/m07-gad

M07-GAD Tractament informàtic de la informació Aquest és un document de consulta per als meus alumnes, és una breu guia del que farem a classe i una mica de suport. Jordi López 07/04/2014

M07-GAD Tractament informàtic de la informació

Pàgina 1


Jordi López Jiménez

http://jordilope0.wix.com/m07-gad

Índex 1

UF 1 Tecnologia i comunicacions digitalsi ........................................................................... 4 1.1

Definicions útils per entendre la UF. ........................................................................... 4

1.1.1

Hardware, ............................................................................................................ 4

1.1.2

Software, ............................................................................................................. 5

1.1.3

Gadgets, .............................................................................................................. 5

1.1.4

La nomofòbia, ...................................................................................................... 6

1.1.5

Mobile world congress, ....................................................................................... 6

1.1.6

Més notícies, clica les imatges. ............................................................................ 7

2

UF 2 Ordinografia i gravació de dades.ii .............................................................................. 8

3

UF 3 Tractament de la informació escrita i numèrica.iii ....................................................... 9 3.1

3.1.1

L’ús del signe dòlar($) i la seva utilitat ............................................................... 11

3.1.2

Exemples d’exercicis a fer .................................................................................. 12

3.1.3

Funcions utilitzades ........................................................................................... 16

3.1.4

Activitats........................................................................................................... 18

3.2

4

Full de càlcul .............................................................................................................. 10

Processador de textos. .............................................................................................. 19

3.2.1

Enllaços interns al document. ............................................................................ 19

3.2.2

Crear tabuladors al document ........................................................................... 19

3.2.3

Combinar correspondència ............................................................................... 20

3.2.4

Crear un índex automàtic .................................................................................. 21

3.2.5

Convertir text en columnes ............................................................................... 22

3.2.6

Inserir una font(tipus de lletra) que ens agradi i no estigui al programa ........... 23

UF 4 Tractament de dades i integració d’aplicacions iv ...................................................... 24 4.1

Definicions o glossari de les bases de dades ............................................................. 24

4.2

Plantejament de taules.............................................................................................. 26

4.3

Fem les taules ............................................................................................................ 26

4.4

Fem les relacions ....................................................................................................... 27

4.5

Creem una consulta ................................................................................................... 27

M07-GAD Tractament informàtic de la informació

Pàgina 2


Jordi López Jiménez

5

http://jordilope0.wix.com/m07-gad

4.5.1

Criteris de filtre de consulta .............................................................................. 28

4.5.2

Creació de camps calculats ................................................................................ 28

4.6

Fem Formularis.......................................................................................................... 29

4.7

Crear informes ........................................................................................................... 29

4.8

Panell de control ....................................................................................................... 29

UF 5 Presentacions multimèdia de contingutsv ................................................................ 32 5.1

Power point ............................................................................................................... 32

5.1.1

Fons de diapositives. ......................................................................................... 32

5.1.2

Transicions......................................................................................................... 32

5.1.3

Inserció de música. ............................................................................................ 33

5.1.4

Utilitats. ............................................................................................................. 33

5.2

Publisher.................................................................................................................... 33

5.2.1

Tríptic. ............................................................................................................... 33

5.2.2

Calendari. .......................................................................................................... 33

5.2.3

Catàleg. .............................................................................................................. 34

6 ................................................................................................................................................ 35

M07-GAD Tractament informàtic de la informació

Pàgina 3


Jordi López Jiménez

http://jordilope0.wix.com/m07-gad

1 UF 1 Tecnologia i comunicacions digitalsi Aquesta UF, ens ajudarà a endinsar-nos al hardware que ens envolta, així com a utilitats específiques d'aquest hardware(maquinari), i, a través del software(programari) que utilitza.

1.1 1.1.1

Definicions útils per entendre la UF.1 Hardware,

El maquinari (en anglès hardware) d'un ordinador és el conjunt de les seves parts físiques. Es classifica principalment per situació (central o perifèric) i funció (entrada, sortida, entrada-sortida o emmagatzematge). Es considera l'element central del maquinari d'un ordinador la placa mare (de l'anglès Motherboard), que és un circuit imprès sobre el qual es connecten la resta de dispositius o la Unitat central de processament (UCP, o CPU en anglès) , que és el microprocessador principal que es troba muntat sobre un sòcol a la placa pare. La resta de circuits impresos són dits targetes (com ara la targeta de xarxa, o la carta o targeta gràfica). A més dels components electrònics del maquinari central també hi ha elements electromecànics com el disc dur, la gravadora de CD o de gravadora de DVD, la font d'alimentació, etc. Situats a l'exterior de la caixa hi ha els perifèrics d'entrada (teclat, ratolí, webcam, escànner, etc) i sortida (impressora, monitor, altaveus, etc.)

1

Totes les definicions estan tretes de la viquipedia

M07-GAD Tractament informàtic de la informació

Pàgina 4


Jordi López Jiménez

1.1.2

http://jordilope0.wix.com/m07-gad

Software,

El programari (software, en anglès) és el conjunt dels programes informàtics, procediments i documentació que fan alguna tasca en un ordinador. Comprèn el conjunt sistemàtic dels programes d’explotació i dels programes informàtics que serveixen per a aplicacions determinades. El terme inclou aplicacions com els processadors de text, programari de sistema com el sistema operatiu, que fa d'interfície entre el maquinari i les aplicacions, i finalment el programari intermediari, que controla i coordina sistemes distribuïts.

1.1.3

Gadgets,

Un gadget és un dispositiu electrònic, una petita eina fixa o portàtil. Normalment es presenta com un objecte tecnològic inusual i amb un disseny que el diferencia de la resta.[1] Així doncs, la majoria de gadgets es relacionen amb la novetat i al cap d'un temps d'estar al mercat deixen de ser gadgets per la seva utilització massiva. A més a més, quan es parla de programari s'utilitza gadget com un sinònim de widget.

M07-GAD Tractament informàtic de la informació

Pàgina 5


Jordi López Jiménez

1.1.4

http://jordilope0.wix.com/m07-gad

La nomofòbia,

És la por irracional a sortir de casa sense el telèfon mòbil. El terme, que és una abreviatura de l'expressió anglesa "no-mobile-phone Phobia",i va ser encunyat durant un estudi realitzat per l'Oficina de Correus del Regne Unit encarregat a l'institut demoscòpic YouGov per estimar l'ansietat que pateixen els usuaris de telèfons mòbils. L'estudi es va dur a terme al Regne Unit el 2011 i va comptar amb una mostra de 2.163 persones, revelant que gairebé el 53% dels usuaris de telèfons mòbils al Regne Unit tendeixen a sentir ansietat quan "perden el seu telèfon mòbil, se'ls esgota la bateria o el crèdit, o no tenen cobertura de la xarxa. D'acord amb l'estudi, un 58% dels homes i el 48% de les dones pateix de la fòbia, i un 9% addicional se sent estressat quan els seus mòbils estan apagats. La investigació també ha demostrat que els nivells d'estrès d'una persona amb nomofòbia són equiparables amb els nervis que es tenen el dia abans del casament o de la visita al dentista. Respecte de les raons perquè l'ansietat es manifesta, el 55 % va afirmar que era pel fet d'estar "aïllat" de les possibles trucades o missatges de familiars i amics, mentre que un escàs 10% va afirmar que la causa era el seu treball, ja que li exigia estar connectat permanentment.

1.1.5

Mobile world congress,2

El Mobile World Congress (MWC) 2014 ha superado de nuevo su récord de asistencia de 72.000 profesionales en 2013, y ese año ha superado los 80.000, frente a los alrededor de 75.000 previstos, ha informado este jueves la organización.

2

Font, lavanguardia

M07-GAD Tractament informàtic de la informació

Pàgina 6


Jordi López Jiménez

http://jordilope0.wix.com/m07-gad

El evento, que ha tenido lugar de lunes a jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona con 1.800 empresas expositoras y múltiples presentaciones y conferencias, alcanzó los 80.000 visitantes el miércoles. Este año, entre las novedades en terminales móviles han tomado protagonismo los dispositivos 'llevables' en forma de reloj o pulsera, y también se han mostrado nuevas aplicaciones para los negocios, la salud, la educación y el ocio, mientras que las conferencias de ponentes estrella como el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg; el cofundador de WhatsApp, Jan Koum, y la presidenta de IBM, Virginia Rometty, han tenido un seguimiento multitudinario.

1.1.6

Més notícies, clica les imatges.

M07-GAD Tractament informàtic de la informació

Pàgina 7


Jordi López Jiménez

2

http://jordilope0.wix.com/m07-gad

UF 2 Ordinografia i gravació de dades.ii

Treballarem la ergonomia i coneixerem i practicarem un programa informàtic per aprendre ordinografia. Mirarem els materials oberts a la IOC. Què és la ergonomia? Ergonomia, és l'aplicació d'informació científica sobre els humans al disseny d'objectes, sistemes i entorns per a ús humà. Popularment es coneix l'ergonomia com la forma en què les empreses dissenyen tasques i àrees e treball per a maximitzar l'eficiència i la qualitat del treball dels seus empleats.

1

Imatge de ergonomia a la oficina .

M07-GAD Tractament informàtic de la informació

Pàgina 8


Jordi López Jiménez

3

http://jordilope0.wix.com/m07-gad

UF 3 Tractament de la informació escrita i numèrica.iii

En aquesta UF tractarem el processadors de text i el full de càlcul, Abans d’entrar en matèria, uns enllaços a pàgines d’ajuda per entendre els programes3. Processador de text

Full de càlcul

Writter(IOC)

Calc(IOC)

Word(aulafacil)

Excel(aulafacil)

Exemples word

Exemples excel

Sempre és bo anar mirant manuals, informació i vídeos, per poder anar coneixent els programes i veure el seu potencial.

3

Tots els manuals són d’accés lliure a la xarxa.

M07-GAD Tractament informàtic de la informació

Pàgina 9


Jordi López Jiménez

3.1

http://jordilope0.wix.com/m07-gad

Full de càlcul

Una imatge val més que 1000 paraules segons una dita popular, així que primer mireu aquesta imatge i desprès entrem en matèria.

En aquesta imatge, podem veure les funcions bàsiques del full de càlcul, ens tenim que acostumar a treballar amb cel·les i no amb números, ja no multiplicarem, per exemple 4x5, si no que farem A5*A6, i així si canviem el contingut de les cel·les el resultat s’actualitza al moment. Això farà que puguem crear plantilles i utilitats per a la nostra empresa o per a nosaltres mateixos. L’excel dóna prioritat a les operacions matemàtiques per al ordre descendent de la taula, segons com utilitzarem parèntesis per donar-li priorita a una suma davant d’una divisió, p.e. Acció

Operand a l’excel

Acció

Operand a l’excel

Començar fórmula

Sempre amb

Potència

^

Dividir

/

Multiplicar

*

Restar

-

Sumar

+

=

M07-GAD Tractament informàtic de la informació

Pàgina 10


Jordi López Jiménez

3.1.1

http://jordilope0.wix.com/m07-gad

L’ús del signe dòlar($) i la seva utilitat

A l'hora d'arrossegar una fórmula a l'excel, tenim que saber que la fórmula es pot modificar automàticament, al arrossegar cap a la dreta, ens pot canviar la columna de una fórmula, i arrossegant cap a baix, ens pot canviar la fila, una forma d'aconseguir que la columna(lletra) o la fila(número), no es moguin al arrossegar, és amb la utilització del símbol $ El símbol $, s'utilitza per a poder arrossegar fórmules d'una manera més ràpida. Ha de quedar molt clar, l'ús del símbol $ i la seva gran utilitat, el fet de saber com funciona el seu ús, ens farà estalviar molta feina. Aquí podem veure, depenent de la seva posició, la funció que fa. Si posem un signe $ davant de la columna(lletra), estarem fixant aquesta, i no és mourà en cas de arrossegar una fórmula cap a la dreta, en cas d'arrossegar cap a baix, no té incidència aquest símbol. Tècnicament, es coneix com a referència mixta. Si posem un signe $ davant de la fila(número), estarem fixant aquesta, i no és mourà en cas de arrossegar una fórmula cap a baix, en cas d'arrossegar cap a la dreta, no té incidència aquest símbol. Tècnicament, es coneix com a referència mixta. Si posem un signe $ davant de la columna(Lletra) i davant de la fila(número), farem fix el valor d'aquesta cel·la i no variarà en cas d'arrossegar la fórmula, tant cap a baix, com a la dreta. Tècnicament, es coneix com a referència absoluta.

M07-GAD Tractament informàtic de la informació

Pàgina 11


Jordi López Jiménez

http://jordilope0.wix.com/m07-gad

Exemple de com quedaria una fórmula si la arrosseguem, cap a on indiquen les fletxes i depenent del número de $ que tingui.

3.1.2

Exemples d’exercicis a fer

M07-GAD Tractament informàtic de la informació

Pàgina 12


Jordi López Jiménez

M07-GAD Tractament informàtic de la informació

http://jordilope0.wix.com/m07-gad

Pàgina 13


Jordi López Jiménez

M07-GAD Tractament informàtic de la informació

http://jordilope0.wix.com/m07-gad

Pàgina 14


Jordi López Jiménez

http://jordilope0.wix.com/m07-gad

Vols consultar la meva pàgina web, i veure els exercicis resolts, dóna-li a la imatge.

M07-GAD Tractament informàtic de la informació

Pàgina 15


Jordi López Jiménez

http://jordilope0.wix.com/m07-gad

3.1.3 Funcions utilitzades Primer de tot que és una funció, una funció és una fórmula interna del programa, que ens demana unes dades, a través d’un assistent, i ens dóna un resultat, estalviant-nos molta feina. Les funcions que utilitzarem en els nostres exercicis, per ordre de utilització, són, SUMA, és una funció que suma totes les cel·les que li indiquem, s’utilitza tant que té fins i tot una icona d’accés directe, ∑ COMPTAR.SI(contar.si), aquesta funció ens demanarà un vector(columna o columnes) on té que haver-hi una llista relacionada amb l’altra dada que ens demanen que és el criteri. En el nostre cas estem comptant quants alumnes aniran de viatge a cada destí escollit, el vector és la columna on decideixen tots els alumnes i el criteri, la cel·la que utilitzem per saber el número de viatgers. SI, aquesta funció, condicional, ens pot donar dos solucions, s’utilitza en cas de que necessitem una resposta o una altra. L’assistent ens demanarà una prova lògica(cel·la(operand matemàtic)i el valor que vulguem; desprès direm quin resultat volem en cas de que es compleixi la prova lògica o quin resultat volem en cas de que no es compleixi. En el nostre primer exercici li diem que si la cel·la(me la invento) B76>100; en cas de que és compleixi i sigui més gran de 100 que em digui “Transport gratuït”, en cas de que no és compleixi i no sigui més gran de 100 que em digui “Transport a càrrec del client” . CONSULTA(buscar), aquesta funció ens servirà per trobar informació partint d’una dada que li diem, l’assistent ens demanarà una cel·la de búsqueda, un vector comparació, que serà una columna o columnes on estiguin les dades semblants al valor que li hem indicat a la cel·la i un vector resultat, que serà una columna on estaran els valors que estem buscant, a l’exercici estem buscant la descripció d’un producte a partir de la referència. Quines dades li donarem a l’assistent, valor buscat—la cel·la on escriurem la referència del producte, vector comparació—la columna on estaran totes les referències dels productes, pot estar al mateix full, llibre o un arxiu diferent, vector resultat, la columna on estiguin totes les descripcions de productes, estarà al costat de la de referències. Veure també les funcions BUSCARV i BUSCARH

M07-GAD Tractament informàtic de la informació

Pàgina 16


Jordi López Jiménez

http://jordilope0.wix.com/m07-gad

Parlaré també aquí de la opció Format Condicional, que és que la cel·la o cel·les tinguin un format depenent de la informació que hi hagi a dins de la cel·la, per exemple, si posa Transport gratuït que el fons de la cel·la sigui de color groc, en cas de que sigui Transport a càrrec del client que la cel·la sigui de fons verd. S’ha de seleccionar la cel·la, donar a format condicional i agafar una de les regles de cel·la, per exemple igual a, i decidir quin format vols.

M07-GAD Tractament informàtic de la informació

Pàgina 17


Jordi López Jiménez

3.1.4

M07-GAD Tractament informàtic de la informació

http://jordilope0.wix.com/m07-gad

Activitats

Pàgina 18


Jordi López Jiménez

3.2

http://jordilope0.wix.com/m07-gad

Processador de textos.

En aquest cas treballarem d’una forma avançada el processador de textos, per una raó molt simple, aquest programa ja s’ha treballat i molt, durant l’ESO, així que explicarem accions, que, segurament no s’han treballat.

3.2.1 Enllaços interns al document. Es poden crear diferents tipus d'enllaços, aquí treballaré els enllaços dins del mateix document. 1. Hem de marcar(marcador) on volem que ens porti l'enllaç. Tenim que situar el cursor on vulguem que es guardi aquesta marca 2. Seleccionar la paraula, imatge o forma que volem que tingui l'enllaç. 3. Veure vídeo

3.2.2 Crear tabuladors al document Per posar tabuladors al word, és molt senzill, o abans d'escriure res, marques els tabuladors o una vegada ja has escrit selecciona la zona on vols tabuladors, pot ser tot el document, i marca els tabuladors al regle, desprès a la marca del tabulador, doble clic i podràs configurar les característiques que necessitis. Amb el vídeo serà més senzill.

M07-GAD Tractament informàtic de la informació

Pàgina 19


Jordi López Jiménez

http://jordilope0.wix.com/m07-gad

3.2.3 Combinar correspondència Aquesta eina, serveix, per crear i enviar missatges, cartes, etiquetes... d'una forma ràpida i personalitzada. Mailing. Combinar correspondència utilitzant l’assistent. Pas 1 Seleccionar el tipus de document a fer, jo faré una carta Pas 2 Dir si utilitzaràs el document actual o tens una plantilla o un altre document ja fet com a base. Jo utilitzaré aquest mateix. Pas 3 Aquest ja és molt important, hem de decidir si fem servir una llista que ja tenim guardada(base de dades), o creem una de nova, en el nostre cas crearem una nova. Marquem Escriu una llista nova, i li donem a Crea Pas 4 Escrivim una carta i aprofitem els camps creats per enviar aquesta carta a més d’una persona i personalitzant-la, que és per el que serveis la combinació, per enviar mailings(correus massius), d’una forma personalitzada. Utilitzarem la opció de insereix un camp de combinació, just a sobre d’aquestes paraules.

M07-GAD Tractament informàtic de la informació

Pàgina 20


Jordi López Jiménez

http://jordilope0.wix.com/m07-gad

Imaginem que enviem aquesta carta(no té gaire sentit, és per veure el funcionament). «Tractament» «Cognoms»

Ens agrada comunicar-li------

Pas 5

-----

Fixa’t que ha canviat els camps, per la informació Salutacions «Nom»

que tenia a la base de dades.

Pas 6 Tenim que decidir si volem imprimir les cartes directament, o volem editar-les i fer-les una ullada abans d’imprimir.

3.2.4 Crear un índex automàtic Per fer un índex automàtic, la opció més senzilla és donar als apartats més importants, el tipus de lletra Títol 1, i segons el nivell anar posant el tipus de lletra Títol 2,3...Recorda que primer has de seleccionar el text.

M07-GAD Tractament informàtic de la informació

Pàgina 21


Jordi López Jiménez

http://jordilope0.wix.com/m07-gad

Una vegada fet això, ves a la pestanya referència, a la esquerra índex de continguts i per últim taula automàtica, la que més t'agradi. Recorda que la taula de l’índex te la insertarà on tinguis situat el cursor. Per actualitzar la taula, per que has afegit algun apartat o subapartat nou, només ha de donar a actualitzar taula, et recomano actualitzar-ho tot. Mira el vídeo a veure que tal.

3.2.5 Convertir text en columnes

Distribuir el text en columnes, sempre ens pot ajudar a fer un tipus diferent i cridaner de redactat. Sempre et recomanaré primer escriure tot el text i desprès donar-li el format que creguis convenient. Per posar una part del text en columnes, •

Has de seleccionar primer el text,

Anar al menú presentació de la pàgina.

Escollir columnes.

Si li dones a més columnes, et dona moltes opcions, posar ratlla entre columnes, mides personalitzades... Queda molt bé si combines columnes amb imatges, amb disseny estret, o amb quadre de text per destacar alguna part del text.

M07-GAD Tractament informàtic de la informació

Pàgina 22


Jordi López Jiménez

http://jordilope0.wix.com/m07-gad

3.2.6 Inserir una font(tipus de lletra) que ens agradi i no estigui al programa Podem fer diferents dos accions, I.

Crear-la nosaltres mateixos, escrivim una paraula, i li donem el format que vulguem, mida, tipus de lletra, color, fons.... el que sigui, i a la dreta, on normalment està el nom de la font utilitzada, escrivim el nom que li volem donar a aquest tipus de font, per exemple el nostre nom, i veurem que automàticament s’adjunta al llistat de tipus de lletra.

II.

Baixar e instal·lar alguna tipografia que ens agradi, jo us recomano la de la Anna Vives, és la tipografia de la meva portada, i li agraeixo l’esforç fet i que em deixi utilitzar-la gratuïtament. Segueix les instruccions de la seva pàgina web i veuràs que és molt senzill, es fer un doble clic.

M07-GAD Tractament informàtic de la informació

Pàgina 23


Jordi López Jiménez

http://jordilope0.wix.com/m07-gad

4 UF 4 Tractament de dades i integració d’aplicacionsiv Treballarem programa de gestió de base de dades, Access o Libreoffice Base, per això lo millor serà fer un exercici senzill i guiat, que serà crear una agenda de la empresa i treballarem també, els camps calculats.

4.1

Definicions o glossari de les bases de dades

Primer unes definicions senzilles, per entendre del que parlarem més endavant. Camp. Les dades que volem saber o necessitem, per exemple , nom, direcció.... Hi ha diferent tipus de camps •

Text. S'utilitza per a text o combinacions de text i nombres, com a adreces, o per a nombres que no requereixen càlcul, com a números de telèfon, nombres de peça o codis postals. Emmagatzema fins a 255 caràcters. La propietat TamañoDelCampo controla el nombre màxim de caràcters que es pot escriure.

Memo. S'utilitza per a text de gran longitud i nombres, com a notes o descripcions. Emmagatzema fins a 65.536 caràcters.

Numèric. S'utilitza per a les dades que es van a incloure en càlculs matemàtics, exceptuant els càlculs monetaris (en aquest cas s'utilitza el tipus Moneda). Emmagatzema 1, 2, 4 o 8 bytes; emmagatzema 16 bytes para Aneu. de rèplica (*GUID). La propietat TamañoDelCampo defineix el tipus Numèric específic.

Data/Hora. S'utilitza per a dates i hores. Emmagatzema 8 bytes.

Moneda. S'utilitza per a valors de moneda i per evitar l'arrodoniment durant els càlculs. Emmagatzema 8 bytes.

Autonumèric. S'utilitza per a nombres seqüencials exclusius (amb increment d'una unitat) o nombres aleatoris que s'insereixen automàticament quan s'agrega un registre. Emmagatzema 4 bytes; emmagatzema 16 bytes para Aneu. de rèplica (*GUID).

Sí/No. S'utilitza per a dades que poden ser un de dos valors possibles, com Si/No, Veritable/Fals, Activat/Desactivat. Els valors Nuls no estan permesos.

M07-GAD Tractament informàtic de la informació

Pàgina 24


Jordi López Jiménez

http://jordilope0.wix.com/m07-gad

Emmagatzema 1 bit. •

Objecte OLE. S'utilitza per a objectes OLE (com a documents de Microsoft Word, fulls de càlcul de Microsoft Excel, imatges, sons o altres dades binàries) que es van crear en altres programes mitjançant el protocol OLE. Emmagatzema fins a 1 gigaoctet (està limitat per l'espai de disc).

Hipervínculo o enllaç. S'utilitza per enllaços. Un enllaç pot ser una ruta UNC o una adreça URL.

Assistent per a cerques. S'utilitza per crear un camp que permet triar un valor d'una altra taula o d'una llista de valors mitjançant un quadre combinat. L'elecció d'aquesta opció en la llista de tipus de dades inicia un assistent que realitza la definició automàticament. Requereix la mateixa grandària d'emmagatzematge que la clau principal que correspon al camp de cerca, normalment 4 bytes.

Registre, omplir tots els camps, poden haver-hi registres il·limitats. Taula, és la base de la feina que farem, aquí està dissenyada tota la base de dades que volem fer, i tenim que decidir quins camps són necessaris. Clau principal, dirà que aquell camp és imprescindible, és recomana que sempre hi hagi un camp principal, pot ajudar a fer les relacions. Consulta. Serveix per a filtrar la informació i per crear camps nous, normalment calculats(càlculs matemàtics). Relacions. Serveixen per unir taules i consultes amb un camp en comú i fan de pont d’enllaç per poder agafar camps de diferents taules o consultes i crear una consulta o un formulari o un informe nou. Formularis. Veure la informació d'una forma més agradable i personalitzada. Informes. Imprimir la informació que necessitem, tot, sempre extret de la base de dades.

M07-GAD Tractament informàtic de la informació

Pàgina 25


Jordi López Jiménez

4.2

http://jordilope0.wix.com/m07-gad

Plantejament de taules

Ara tenim que pensar quines taules ens poden fer falta per crear una agenda(serà el nom de la base de dades), i quins camps seran necessaris en cada taula. La forma tradicional de dibuixar una taula d’access és Nom Taula

Dades principals

Camp 1

Nom

Camp 2

Cognom

Camp3

Direcció CP

rmació

Població(aquest camp no caldrà, agafarem la info de l’altre tabla) Mòbil Correu electrònic Té Facebook Té Twitter Té Instagram Esport favorit

CP Podem veure que el CP sempre s’haurà de posar, però la població no cal, per tant es poden relacionar

CP Població

dues taules i així estalviar a l’hora d’introduir dades

I tota la resta que vulguis

4.3

Fem les taules

Anem al programa, entrem a taula i la creem en vista diseny. Veurem que podrem posar el nom del camp i el tipus de dades que volem, en aquest exemple és molt senzill, si volem podem deixar el camp autonumèric que surt per defecte i que fa de clau principal, també podem decidir que la clau principal sigui el CP i així ho aprofitem per fer la relació desprès. Una vegada acabat, anem a Vista, hoja de dades, i podrem introduir els registres.

M07-GAD Tractament informàtic de la informació

Pàgina 26


Dades principals Jordi López Jiménez

Tipus dades

http://jordilope0.wix.com/m07-gad

Nom

Text

Cognom

Text

Direcció

Text

CP

Text

numèric, el s numèrics només

Mòbil

Text

matemàtics.

Correu electrònic

Hipervincle

En L’altra taula tots dos camps són tipus text. Recorda que el CP no pot ser s’utilitzen per fer càlculs

4.4

Fem les relacions

Té Facebook

Si/No

Les relacions, són com els ponts

Té Twitter

Si/No

molt útils per que faran que ens

Té Instagram

Si/No

Esport favorit

Memo

I tota la resta que vulguis

d’unió entre taules o consultes, i són estalviem d’escriure moltes dades, i que podem utilitzar camps de diferents taules o consultes. En el nostre cas relacionarem el camp CP en totes dues taules, de forma que introduint el CP en la

taula dades principals, ho relacionarem amb el camp CP de la taula CP i així tindrem accés al camp població. Per fer la relació tindràs que anar a eines de base de dades, relacions. Primer tindràs que escollir quines taules vols relacionar, doble clic a la llista, una vegada ja les tens totes tanques l’assistent, agafes el camp CP de la taula que vulguis, i sense deixar anar el botó del ratolí el desplaces fins que estiguis a sobre del mateix camp de l’altra taula, acceptes i ja tens feta la relació.

4.5

Creem una consulta

Les consultes, generalment, serveixen per filtrar informació de les taules(no cal tots els camps), també és poden fer consultes utilitzant camps d’altres consultes. Per poder filtrar la informació hi ha diferents criteris. La millor opció es fer-les amb la vista disseny, i posar el filtre a la casella criteri. En el nostre cas farem consultes al camp Nom o Cognom, el que prefereixis, i farem una consulta per a cada començament de lletra de l’abecedari. Si no tenim moltes dades, podem fer agrupació de inicials, exemple, a*(enter) b*.....fins a 8 lletres. També farem una consulta en que ens pregunti el CP, la Població, i una altra consulta que en ensenyi els contactes que tenen instagram.

M07-GAD Tractament informàtic de la informació

Pàgina 27


Jordi López Jiménez

4.5.1 •

http://jordilope0.wix.com/m07-gad

Criteris de filtre de consulta Caràcter i asterisc(*), significa que ensenyarà totes les dades que en aquest camp comencin per aquest caràcter, exemple, a* mostrarà totes les paraules que comencin per a

Claus i dintre una pregunta, al contestar, utilitzarà aquesta resposta com a criteri de recerca i ens donarà de resultat el que coincideixi amb aquesta resposta, exemple, [Quina població busques?].

“Entre cometes”, i buscarà el que hagi dins de les cometes, exemple, “Barcelona”; “08224”; “Sí”; “No”.

Nosaltres farem consultes i filtrar per cognoms, tantes com facin falta(a* o b* o c*....). Farem que ens preguntin per codi postal, i per mòbil(dues consultes) i voldrem veure tots els que tenen Facebook, Instagram i Twitter, 3 consultes independents, en totes les consultes veurem tots els camps de la taula Dades principals i el camp Població de la taula CP

4.5.2 Creació de camps calculats Dins de les consultes es poden crear camps nous, normalment són camps calculats, camps per fer operacions matemàtiques. S’han de crear amb el següent llenguatge. •

Nom del camp que volem crear i desprès : (dos punts )

Entre claus posar els noms dels camps que volem que participin en la operació, separats per el operant matemàtic que faci falta, exemple, BI:[Subtotal]-[Descompte], entenem que Subtotal i Descompte són dos camps ja existents en la nostra consulta, quan vegem la informació, només veurem el nom del camp, BI. I.

Aquesta és una base de dades nova que no té res a veure amb la base de dades Agenda

II.

Crea una base de dades amb una única taula que tingui els camps següents, codi de producte, nom de producte, preu de cost(PC), %de benefici, % de descompte a l’hora de la venda i % d’IVA.

III.

Crea una consulta on es pugui veure, només, Descripció del producte, la BI, el % d’IVA, la seva quota i el PVP.

IV.

Com trobem el PVP, PVP=((PC+Benefici)-Descompte=BI)+IVA

V.

Recorda que el camp Benefici s’hauria de “dissenyar” així(és una pista de com s’haurien de fer tots), 

Benefici:[PC]*[%Benefici]

M07-GAD Tractament informàtic de la informació

Pàgina 28


Jordi López Jiménez

4.6

http://jordilope0.wix.com/m07-gad

Fem Formularis

Els formularis són molt fàcils de fer, et recomano fer-los amb l’assistent, són una forma de veure tota la informació de taules i consultes d’una manera més maca a la vista, és més una qüestió estètica que un altre cosa. Això no treu que no vulguis xafardejar la resta de formes de fer formularis, més manuals per així dir-ho. Nosaltres farem un formulari de totes les taules i de totes les consultes.

4.7

Crear informes

L’informe és l’eina que utilitzarem per imprimir la informació que tenim, escollirem una taula o consulta i decidirem, amb l’assistent, com volem veure la informació impresa. Fer un parell d’informes i explicar quins criteris de prioritat li doneu als camps i per què.

4.8

Panell de control

El panell de control, és una opció senzilla de fer una portada d’accés a la nostra base de dades i que ens deixa veure o introduir la informació a la base de dades. Consisteix en fer una espècie de portada amb botons, que depenent, de com els configurem ens servirà per veure informació o per introduir les dades que necessitem. Només treballa amb formularis e informes, per tant sempre és millor fer formularis de totes les taules i consultes. Nosaltres ho farem. Per crear-lo, tenim que anar a Eines base de dades, panel de control, si no hi és, s’ha d’agregar, dóna.li

aquí i segueix les instruccions.

Quan li donem al botó que hem creat, veureu que ens diu que no hi ha cap panell de control i que si volem que el crei, li direm que sí, i automàticament veurem que s’han creat un formulari, panell de control, i una base de dades Switchboard Items, no es pot eliminar cap del dos mai. També veurem que se’ns obre un assistent com la imatge

M07-GAD Tractament informàtic de la informació

Pàgina 29


Jordi López Jiménez

http://jordilope0.wix.com/m07-gad

Aquesta primera pantalla és la inicial, si li diem nova, el que estem és creant un nou full del panell de control, si li diem modificar podem crear els botons que ens interessin(8 per full) Dono a modificar i...

M07-GAD Tractament informàtic de la informació

Pàgina 30


Jordi López Jiménez

http://jordilope0.wix.com/m07-gad

....Se’ns obre aquest assistent, que és per crear els botons que sortiran als fulls del panel de control. Aquí es pot aprofitar per canviar el nom de del panel de control i al donar-li al botó nou, et surt l’assistent de Modificar element del panell de control, aquí pots decidir que vols fer, les opcions més interessant són, Obrir formulari mode agregar(per donar d’alta dades) o modo edició (per consultar dades). Una vegada que has creat un par de botons mira el resultat. Tanca tot i dóna-li a formulari panell de control .

Si vols pots fer que el panell de control s’obri al obrir la base da dades, has d’anar a Inici, opcions, Base de dades actuals(a dalt a la dreta), Mostrar formulari, i li dones a la fletxeta i veuràs que et surten tots els formularis creats, li agafes el panell de control, i sempre que obris la base de dades, se t’obrirà automàticament el panell de control i tindràs accés a la taula, però a través dels botons. Més informació

M07-GAD Tractament informàtic de la informació

Pàgina 31


Jordi López Jiménez

5

http://jordilope0.wix.com/m07-gad

UF 5 Presentacions multimèdia de contingutsv En aquesta UF veurem algun programa que ens pot venir bé per fer presentacions o publicitat, de la nostra empresa o productes, veurem el power point o impress, prezzi i Publisher

5.1

Power point

Programa dins de Microsoft Office, només veurem opcions poc conegudes i que poden ser molt útils, a per elles.

5.1.1

Fons de diapositives. En qualsevol part de la diapositiva que no estigui ocupada per text, formes o imatges fer clic al botó dret del ratolí i donar-li a format del fons, ens sortirà un assistent que ens permetrà canviar el color del fons amb colors sòlids (un únic color) o amb colors predefinits, trames... i amb la opció que crec més interessant, una imatge. Podem posar de fons una imatge corporativa, que jugant amb la transparència, pot ser amb el color més intens o més apagat, semblant una marca d'aigua. Recorda que el fons només l'estàs col·locant en la diapositiva actual, si vols que estigui en totes, has de pitjar aplicar a totes. També pots arribar a l'assistent fent la següent ruta. Disseny, Estils de fons, Format de fons.

5.1.2 Transicions. Si volem, el pas d'una diapositiva a un altra, pot tenir un efecte de transició, i a més es pot decidir si volem que passi sola(temps) o a donar-li al ratolí. Tenim que anar a Transicions, escollir l'efecte, i a la dreta és veu l'opció del temps, tant de quant volem que duri l'efecte de transició i quant volem que es vegi la diapositiva, si posem que la diapositiva passi desprès de 5 segons, serà el temps que estarà visible aquesta diapositiva fins que avanci a la següent. Al igual que amb el fons, pot ser per a una diapositiva o és pot aplicar a totes. Important, si no vols el mateix temps per a cada diapositiva, t’ho marcarà la informació que contengui cadascuna, també ho pots fer utilitzant el assaig d’intervals, que el trobaràs a presentació de diapositives. Amb aquesta opció veus la diapositiva, y decideixes quan es pot avançar, adalt a la esquerra veuràs un cronòmetre on veus els segons que està activa la diapositiva que veus i quan temps dura la presentació en total, al arribar al final et demanarà si vols guardar els temps.

M07-GAD Tractament informàtic de la informació

Pàgina 32


Jordi López Jiménez

http://jordilope0.wix.com/m07-gad

5.1.3 Inserció de música. Per inserir música, has d’anar a Inserció, Àudio, de fitxer, i poses la música que vulguis, desprès doble clic a sobre de l’altaveu que t’ha sortit i anirem a eines d’àudio, reproducció, en la barra d’eines que se’ns obre, utilitzarem, sobretot, 3 opcions.   

Amagar el dibuix de l’altaveu durant la presentació, s’ha de seleccionar. En la opció Inici, desplegar la llista i agafar, en totes les diapositives. I tenim la opció, no obligatòria, de poder retallar la música, i ajustar-la a la durada de la presentació o a un temps determinat, si volem jugar amb més d’una música a la presentació.

5.1.4 Utilitats. En el moment de la presentació, ens pot interessar, per cridar l’atenció, remarcar alguna dada que considerem important. Ho podem tenir preparat abans de començar l’exposició, tenim que estar en mode presentació(F5), li donem al botó dret del ratolí, opcions del punter, i podem escollir entre color i tipus de marcador que voldrem. Important, no guardar les ratlles o marques fetes, sempre tenim que tenir aquest As amagat per a una altra presentació.

5.2 Publisher. Un dels programes desconeguts que porta el Microsoft Office. És especial per a publicitat, és poden dissenyar díptics, tríptics, calendaris catàlegs i una quantitat enorme de recursos per a donar-nos a conèixer, dissenyant, nosaltres mateixos, la publicació més adequada per a la nostra empresa. Una vegada que entrem al programa, hem de decidir quina publicació volem fer servir, normalment utilitzarem una plantilla de les pre-dissenyades per el programa. Nosaltres treballarem a classe el tríptic, el calendari i el catàleg. La veritat és que les plantilles ens dirigeixen molt bé sobre que s’ha d’intentar comunicar a cada part del document. 5.2.1

Tríptic.

Al obrir el programa escollim folletos desprès agafarem el disseny que més ens agradi o s’apropi als colors de la empresa, i li donem a crear. Una vegada dins del document, tot el que surt per defecte és una guia, que podem aprofitar per posar la informació que volem(lo que surt per defecte no és aprofitable). 5.2.2

Calendari.

Al igual que el tríptic, primer escollim la opció calendari, tenim que decidir si de butxaca o de tot un full. Abans de donar-li a crear, tenim que decidir el mes del calendari, o si és anual, en cas de butxaca és anual, recorda de dir l’any que vols, i depenent de si voldràs

M07-GAD Tractament informàtic de la informació

Pàgina 33


Jordi López Jiménez

http://jordilope0.wix.com/m07-gad

posar una imatge o un text, com t’aniria millor la orientació si vertical o horitzontal. Imaginem que estem fent el calendari de butxaca necessitarem també un altre full que serà en blanc, i aquí posarem la imatge, el text, o el que creiem necessari. A l’hora d’imprimir em d’escollir la opció de la impressora de doble cara, i el programa ja fa que coincideixin la imatge amb l’any definit. 5.2.3

Catàleg.

El més complicat i a la vegada el més senzill, és més complicat per quadrar i entendre la composició pensant en la impressió, però, seguint la plantilla és molt senzill fer un catàleg, amb les característiques, preus... dels nostres productes. En el programa escollirem la opció catàleg, crear, i podem afegir totes les pàgines que creiem necessàries i de quin tipus les necessitem, de productes, d’un únic producte...

M07-GAD Tractament informàtic de la informació

Pàgina 34


Jordi López Jiménez

http://jordilope0.wix.com/m07-gad

6

i

Durada UF1, 33h ii Durada UF2, 33h iii Durada UF3, 66h, 44h full de càlcul 22h processador de text iv Durada UF4, 33h v Durada UF5, 33h

M07-GAD Tractament informàtic de la informació

Pàgina 35

M07-GAD, Jordi López  

Apunts per als meus alumnes de Gestió Administrativa. És un complement a la meva pàgina web www.jordilope0.wix.com/m07-gad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you