Andelsbolig Nyt november 2015

Page 9

vigtigt at man skulle kunne gå hele vejen rundt om byggeriet“, tilføjer hun. Abildgården består af 15 rækkehuse og et fælleshus, som er fordelt på fire længer med et grønt område i midten. Husene er udformet forskelligt og er alle mellem 60 og 139 kvadratmeter. „Engang kunne man jo godt bo en familie med tre børn i et hus på 85 kvadratmeter. I nogle af de huse bor man måske kun en nu, for det er nogle helt andre behov, vi har i dag“, tilføjer Per. Selvom familierne i dag er mindre og beboerne lidt færre i Abildgården, så holder man stadig fast i at spise aftensmad sammen fire dage om ugen, ligesom at sociale arrangementer og aktiviteter også prioriteres højt. Senest fejrede Abildgården foreningens 30 års fødselsdag, og inviterede i den anledning tidligere beboere til en frokost med de eksisterende beboere. Det er ikke kun måltiderne, der binder Abildgårdens andelshavere sammen. Det tætte naboskab udmønter sig også i de udflugter, som beboerne tager på i samlet flok. Sammen har de både været en tur i Bruxelles, på tur til folketinget og næste projekt er et fælles ophold på Højer Højskole.

Fælles måltider er omdrejningspunktet I Abildgården har man siden de første beboere flyttede ind i 1985 spist sammen. Engang mødtes

beboerne alle ugens hverdage til fællesspisning. I dag er mandag taget af den fælles madplan, men man holder fast i at spise sammen fra tirsdag til fredag. „Vi afskaffede mandagen, dengang butikkerne ikke havde åbent så længe i weekenden, og det var et værre stress at skulle nå at handle, for der var vi 45 beboere til mad“, forklarer Lisbet, der også var en af de første beboere, der flyttede ind i Abildgården. Et måltid koster 25 kroner og 35 kroner om fredagen, hvor der serveres to retter. „Pengene indbetales aconto, men melder man fra i ordentlig tid, så behøver man ikke at betale for dage, hvor man ikke kan være med til at spise. Men man kan altså ikke slippe for at lave mad“, forklarer Lisbet. Per, som er formand i andelsboligforeningen tilføjer: „Madlavning det er ligesom omdrejningspunktet heroppe. Det er her vi mødes og snakker. Der er selvfølgelig nogle gange, at man går hjem Fortsættes »

Andelsboligforeningen Abildgården er bygget i 1985 beliggende i Sdr. Bjert ikke langt fra Kolding. Andelsboligforeningen består af 15 rækkehuse, der er fordelt på fire længer. De har fælleshus, vaskekælder, køkkenhave, fodboldbaner og en lille æbleplantage. Du kan læse mere om Abildgården på: www.abildgaarden.info

Andelsportal.dk

9


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.