Page 1

ul. M. Konopnickiej 25 37-700 Przemyśl tel. 0 16 678 45 29 tel/fax 0 16 678 45 20 www.plasmet.net biuro@plasmet.net

PRESS BRAKE TOOLING | NARZĘDZIA DO PRAS KRAWĘDZIOWYCH


CONTENT | SPIS TREŚCI OUR COMPANY | O FIRMIE GENERAL INFORMATION | INFORMACJE OGÓLNE

5 6

standard tools | narzędzia standardowe

6

special tools | narzędzia specjalne

6

tool ordering code | sposób zamawiania

6

additional information | oznaczenia symboli

6

PUNCH MOUNTING EDGE | RODZAJE UCHWYTÓW STEMPLI standard punch mounting edge | standardowy uchwyt stempla

PUNCHES | STEMPLE

flattening tools | zestaw do zagniatania

RADIUS PUNCH | STEMPEL PROMIENIOWE

7 7 8 15 15

assembly | sposób mocowania

15

adaptors and clamps | łączniki i klamry

18

mechanical adaptors for punches (joiners) | łączniki mechaniczne stempli (adaptersy) 18

clamping washers | podkładki mocujące (klamry)

DIES | MATRYCE

18 19

multiple vee dies | matryce wielorowkowe

19

variable vee die | matryca z regulowaną szerokością wyjęcia

20

1V DIES | MATRYCE 1V DOUBLE DIES | MATRYCE PODWÓJNE

21 24

bolt fastened | mocowane śrubami

24

with groove | rowkowe

25

DIES WITH BASE | MATRYCE Z PODSTAWĄ 1V DIES H=100 MM | MATRYCE 1V H=100 MM 1V DIES H=55 MM | MATRYCE 1V H=55 MM

26 27 28

insert dies | matryce wkładkowe

29

dies with inserts | matryce z wkładkami

30

ROLL DIES | MATRYCE ROLKOWE FLATTENING DIES | MATRYCE DO ZAGNIATANIA DIE HOLDERS | MOCOWANIA MATRYC Other system toolig | NARZĘDZIA O INNYM SYSTEMIE MOCOWANIA

30 31 32 34

Trumph type tooling | narzędzia z mocowaniem Trumph

34

LVD type tooling | narzędzia z mocowaniem LVD

35

OTHER PRODUCTS | POZOSTAŁE PRODUKTY

36

bending device | wyginak

36

shear blades | noże do gilotyn

37

SPECIAL TOOLING | NARZĘDZIA SPECJALNE PRESSURE TABLE | TABELA DOBORU SIŁ ZAPYTANIE | ZAMÓWIENIE

3|

PRESS BRAKE TOOLING | NARZĘDZIA DO PRAS KRAWĘDZIOWYCH

38 40 42


OUR COMPANY | O FIRMIE Dear customers, we present to you catalogue of press brake tools and shear knives produced by PPMiU Plasmet. The content of this catalogue are standard tools available from stock. Produced from high quality steel, they are all ground and induction hardened and we guarantee full exchangeability of unused tools. All tools in the catalogue can also be made from 1.2312 steel 30 HRC in the body and induction hardened to 55-60 HRC. It is particularily advisable for tools working on hard and plasma or laser cut sheets. As well as those in the catalogue, we are able to deliver tools for all types of press brakes, standard and special tools designed by you. We can help in choosing the right tools for the job, and make tools according to the final product with the help of computer design. Apart from production of standard tools we can offer alteration and renovation of used tools. Szanowni klienci, przedstawiamy katalog narzędzi do pras krawędziowych i noży do nożyc gilotynowych produkowanych przez PPMiU Plasmet . Zawarta w nim oferta to narzędzia standardowe, dostępne z magazynu. Są to narzędzia produkowane ze stali narzędziowej wyższej jakości, szlifowane i hartowane indukcyjnie, gwarantujemy pełną zamienność narzędzi. Wszystkie narzędzia prezentowane w katalogu mogą być również wykonane ze stali 1.2312, ulepszonej do 30 HRC i zahartowanej indukcyjnie na krawędziach pracujących do 55-60 HRC. Jest to szczególnie korzystne dla narzędzi pracujących na blachach twardych lub z krawędziami ciętymi plazmą lub laserem. Poza narzędziami standardowymi oferujemy narzędzia do różnych typów pras krawędziowych, katalogowe lub specjalne wykonane ze stali wysokostopowych. Jesteśmy w stanie, przy pomocy programu komputerowego, pomóc w doborze narzędzi do profilu końcowego. Oprócz wykonywania narzędzi, proponujemy także przeróbki i regenerację narzędzi używanych. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

5|

PRESS BRAKE TOOLING | NARZĘDZIA DO PRAS KRAWĘDZIOWYCH


GENERAL INFORMATION | INFORMACJE OGÓLNE standard tools | narzędzia standardowe

special tools | narzędzia specjalne

Material

Materiał

Material

Materiał

C45, C50, 41Cr4 or 42CrMo4

C45, C50, 40H lub 40 HM

C50, 42 CrMo4 or 1.2312

C50, 40 HM lub 1.2312

Working edge hardened

Część robocza hartowana

Thermal enhancement to*

Ulepszenie cieplne*

52 2HRC

52 2HRC

30 2HRC (950-1100MPa)

30 2HRC (950-1100MPa)

Standard lengths

Długość standardowa

Working edge hardened

Część robocza hartowana

835 and 415 mm

835 i 415 mm

53 2HRC (1500-1600MPa)

53 2HRC (1500-1600MPa)

Segment length

Narzędzia segmentowe

Length

Długość

as shown on drawing

jak na rysunku

up to 4100 mm

do 4100 mm

* applies to 1.2312

Sectionalized tool Schemat narzędzia segmentowego

* dotyczy 1.2312

Method of determining the working height of punches Sposób określania wysokości roboczej narzędzia

H

F

H 100

10 15 20 40

50

200

300

100

835

10 15 20 40

50

F

200

100

H R

F = 0.2, 0.8, 1, 1.5, 3.0, R = 0.2, 0.8, 1, 1.5, 3.0,R

400

H

tool ordering code | sposób zamawiania

2010/88/R0.8/835 - Kind of an element - thus 835 mm, 415 mm,

Stemple np. 2010/88/R0.8/835 2010/88/R0.8/835 - Numer katalogowy stempla 2010/88/R0.8/835 - Kąt = 300, 350, 600, 750, 800, 880, 900 2010/88/R0.8/835 - Część robocza stempla ( „F”lub „R” oraz wielkość) 2010/88/R0.8/835 - Rodzaj elementu 835 mm, 415 mm,

Dies i.e 6112/35/835

Matryce np. 6112/35/835

Punches i.e 2010/88/R0.8/835 2010/88/R0.8/835 - Catalogue number 2010/88/R0.8/835 - Angle = 300, 350, 600, 750, 800, 880, 900 2010/88/R0.8/835 - Working edge type - thus „F” or „R” and size

835 mm sectionalized

6112/35/835 - Angle = 30 , 35 , 60 , 85 , 88 , 90 0

0

0

0

0

6112/35/835 - Kind of an element - thus 835 mm, 415 mm,

835 mm segmentowy

6112/35/835 - Numer katalogowy matrycy

6112/35/835 - Catalogue number 0

835 mm sectionalized

6112/35/835 - Kąt = 300, 350, 600, 850, 880, 900 6112/35/835 - Rodzaj elementu 835 mm, 415 mm,

835 mm segmentowy

o4

M 42Cr Mo4 additional information | oznaczenia symboli 4 42Cr rMo

42C

24h

24h

on stock / dostępne z magazynu

Mo fast delivery / możliwość szybkiej dostawy 42CrMo4 42Cr possible o4 42CrMrMo4 42CrMo4 42C 24h 42CrMo4 steel as standard / narzędzie wykonane ze stali 42CrMo4 42CrMo4 24h 4

6|

Narzędzia wykonywane w szczególności z wymienionych gatunków stali lub z innej stali o podobnej wytrzymałości. Prezentowany katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

PRESS BRAKE TOOLING | NARZĘDZIA DO PRAS KRAWĘDZIOWYCH


PUNCH MOUNTING EDGE | RODZAJE UCHWYTÓW STEMPLI „B” a

„A” „A” „A”„A”„A” a aa a „A” a a

„B” „B”„B” „B” Bd„B”„B” „B” „B” „B” „B”

„A” „A” A „A”„A”

a a a a

„C”

a aae a ee e a ae e a a ea e e a e

h h hh h hh hh h

30 30 3030 30 30 30 3030 30

30

d

„G”

a

k

We offer punches with mounting edges

d dd d d d d d da ad aa a a a a a a

b

as shown.

„H”

d a

a

to his own design.

c

zestawu po określeniu symbolu

h h hh h hh hh h

z uchwytem własnego projektu.

7|

h

Można również zamówić narzędzie

α

α αα α α α α α α α

b

wymiarów.

k

literowego (np: „E”) oraz zaznaczonych

PRESS BRAKE TOOLING | NARZĘDZIA DO PRAS KRAWĘDZIOWYCH

d d da ad aa a a a a a a

d a

kk k k kk k k k

a

narzędzi z uchwytem z przedstawonego

„K”

a a a c a c ccc c c c c c

α αα α α α α α α α

k

„J”

α

k

Klient ma możliwość zamówienia

K

„K” „K”„K” „K” „K” „K” „K”„K”„K” d d d „K” d dd

h h hh h hh hh h

z uchwytami rzadziej stosowanymi.

„J” „J” „J” „J” „J” „J” „J”„J” „J” „J” a aa a a a

k b b bb k k k hb k kk b b k k bb k b

J

d dd d d d d da d e a eaad ee a e e aa aee ae e a e

d

The client may order a mounting edge

z uchwytem standardowym oraz

b b bb b bb bb b

„I”

d dd d d d d d d a da aaa a a a a a

drawing specifying his dimensions.

W ofercie znajdują się stemple

b

„I” „I”„I”

„I” „I” „I”„I” „I”I „I” „I”

b

The client can order a type from the

„H” „H”„H” „H” „H” H„H” „H” „H” „H” „H”

a

d d d dd d d d ad aa a a a a a a a

c cc c c c c c c c

c

h h hh h hh hh h

„G”

„F”

h

„G”

„G” „G” „G” G „G” „G”„G”„G”

d dd d d d d d ad aa a a a a a a a

b k b b bk k k b k b kk b bb k k b k

„G”

b b b kb k k k b bb k kk b b k kk b k

The drawings show standard mounting edges of the punches Standardowy uchwyt stempla

a

„F”

h h hh hh hh hh h h h hh h hh hh h

b

k

c

„F”

„F” „F” F „F” „F” d„F”„F” „F”d

d

h h hh h k h hhh h

a aa a a a a a a a c cc c c c c c c c

„D”

„F”

h

a

„E” „E” „E” „E” E„E”„E” „E” d„E” „E” „E”

h

„E”

„D” „D”„D”

„D” „D” „D” D „D” „D” „D”„D”

kk k k kk k k k

„D”

k

3 33 3 3 3 3 3 3 3

b k b bb k k k k b k bb kk bb k k b k kk k k k kk k k k

9

17 99 9 17 17 17 17 9 17 9 17 9 17 17 9 9 17 9

17 9 3

„C”

h

h h hh h hh hh h

7 13 13 13 13 7 77 13 13 7 7 13 13 13 7 7 7 7 13

„C”

„C” „C” „C” C „C” „C” „C”„C” a e

d dd d d d d d da ad aa a a a a a a

a

h

7

13

„C”

h h hh h hh hh h

„A”

h

standard punch mounting edge | standardowy uchwyt stempla


Mo4 42Cr Mo4 r 42C rMo4 42C

o4

CrMo4 PUNCHES |442STEMPLE 2CrM Mo4 r

42C

24h

24h

24h

24h

S 2010 100 t/m

S 2010/105 100 t/m = 750, 880, 900

=75 , R=0.8 mm 0

=88 , R=0.2 mm, 0.8 mm, 1.5 mm, 3 mm 0

R=0.8 mm

=900, R=0.2 mm, 0.8 mm

26

105

26 70

50

50

67

70

30

30 10

9

9

10

Mo4 42Cr Mo4 r C 42 rMo4 42C

4

rMo

2C 0 o4 =750, 880,4490 2CrM

4

rMo

42C

24h

24h

24h

S 2011 80 t/m

S 2012 70 t/m =300, 350

=450 R=0.4 mm, 0.8 mm, 1.5 mm

R=1 mm

26 26 70

90

70

67

50

50

30

450

8|

PRESS BRAKE TOOLING | NARZĘDZIA DO PRAS KRAWĘDZIOWYCH

30 10

19

10

16

24h


Mo4 42Cr Mo4 r C 42 rMo4 42C

Mo4

2Cr o4 M PUNCHES | 4STEMPLE 42Cr rMo4 42C

24h

24h 24h

24h

S 2013 100 t/m

S 2014 60 t/m*

= 35 , R=5 mm

=750, A=9 mm, R=0.8 mm, *30 t/m

= 600, R=6 mm

=880, A=6 mm, R=0.2 mm, 0.8 mm

=800, R=6 mm

=880, A=9 mm, R=0.2 mm, 0.8 mm, 1.5 mm

0

=900, A=9 mm, R=0.8 mm

56 34

50

70

90

65

70

50

30 30

10 10

A

R

Mo4 42Cr Mo4 r C 42 rMo4 42C

Mo4 42Cr Mo4 r C 42 rMo4 42C

24h

24h

24h

S 2015 50 t/m

S 2016 10 t/m =880, 900

=880, R=0.2 mm, 0.8 mm, 1.5 mm

F/R=0.6 mm

=900, R=0.8 mm

56

47

84

70

105

24h

50 30 10

10

9|

50

70

PRESS BRAKE TOOLING | NARZĘDZIA DO PRAS KRAWĘDZIOWYCH

21

.3

30 10

7.5


Mo4 42Cr Mo4 42Cr rMo4 42C

o4

CrMo4 PUNCHES |442STEMPLE 2CrM Mo4 r

42C

24h

24h

24h

24h

S 2017 100 t/m

S 2117 100 t/m =350

=260

F/R=0.8 mm

F/R=0.8 mm

27 27

14

14 117

85

70 50

70 30

50 10

27

21

30 10

35

0

260

24h

Mo4 42Cr Mo4 r C 42 rMo4 42C

24h

24h

S 2017/W 40 t/m =300

S 2018 60 t/m =600

R=0.8 mm

F/R=0.8 mm 26

26 70

30

6

70

30 10

R 0.8 300 PRESS BRAKE TOOLING | NARZĘDZIA DO PRAS KRAWĘDZIOWYCH

12

10

50

10 |

50

67

140

24h

42CrMo4 42CrMo4 42CrMo4

Mo4 42Cr Mo4 r C 42 rMo4 42C

600


Mo4 42Cr Mo4 42Cr rMo4 42C

o4

CrMo4 PUNCHES |442STEMPLE 2CrM Mo4 r

42C

24h

24h

24h

24h

S 2019 70 t/m

S 2020 50 t/m = 750, R=0.8 mm

=88

0

= 880, R=0.2 mm, 0.8 mm

R=0.8 mm

65

26

120

90

70

70

50 50

30 30

10

8.5

10

9

880

Mo4 42Cr Mo4 r C 4 2 4 rMo 42C

Mo4 42Cr Mo4 r C 42 rMo4 42C

24h

24h

24h

S 2021 100 t/m =300

S 2022 50 t/m =750 , R=0.8 mm

R=0.8 mm

=880 , 900 , R=0.2 mm

26 27

70

95

104

6 70 50

50

30 10

20

24h

300

11 |

PRESS BRAKE TOOLING | NARZĘDZIA DO PRAS KRAWĘDZIOWYCH

30 10


o4

Mo4 42Cr Mo4 42Cr rMo4 42C

CrMo4 PUNCHES |442STEMPLE 2CrM Mo4 r

42C

24h

24h

24h

24h

S 2023 50 t/m

S 2024 50 t/m

0

=88 , 90

=880, 900

R=0.2 mm

R=0.2 mm

0

26 10

26 10

100

70 70

70

50 50 30 30

10 10

8 8

Mo4 42Cr Mo4 r C 42 rMo4 42C

Mo4 42Cr Mo4 r C 42 rMo4 42C

24h

24h

24h

S 2025 40 t/m

S 2026 35 t/m

=880, 900

=880, 900

R=0.2 mm

R=0.2 mm

26

26 70

50

30

30 10

4

12 |

PRESS BRAKE TOOLING | NARZĘDZIA DO PRAS KRAWĘDZIOWYCH

50

67

67

70

6

24h

10

4


Mo4 42Cr Mo4 42Cr rMo4 42C

o4

CrMo4 PUNCHES |442STEMPLE 2CrM Mo4 r

42C

24h

24h

24h

24h

S 2027 70 t/m

S 2028 80 t/m =880

=30

0

R=0.8 mm

R=0.8 mm

26

104

75

145

70 90

50 70

30

20

50

10

30

300

10

11

880 Mo4 42Cr Mo4 r C 42 rMo4 42C

Mo4 42Cr Mo4 r C 42 rMo4 42C

24h

24h

24h

S 2029 60 t/m =850

S 2030 60 t/m =880

R=5 mm, 6.5 mm

R=0.8 mm

75

105

56

165

70 110

50 90

30 70

10

850

50

15

24h

30 10

880

13 |

PRESS BRAKE TOOLING | NARZĘDZIA DO PRAS KRAWĘDZIOWYCH

13


Mo4 42Cr Mo4 42Cr rMo4 42C

o4

CrMo4 PUNCHES |442STEMPLE 2CrM Mo4 r

42C

24h

24h

24h

S 2031 60 t/m =60

S 2032 45 t/m =880

0

R=0.2 mm

R=0.8 mm

32

115

65

70

105

24h

70 50 50 30 30 10 10

10

10 880

0

60

Mo4 42Cr Mo4 r C 42 rMo4 42C

Mo4 42Cr Mo4 r C 42 rMo4 42C

24h

24h

24h

S 2034 35 t/m =600

S 2035 35 t/m =600

R=0.8 mm

R=0.8 mm

S 2035 35 t/m

52 37

115

85

70 50

70

30

50

10

30

8

10

0

60

12

24h

0

60

14 |

PRESS BRAKE TOOLING | NARZĘDZIA DO PRAS KRAWĘDZIOWYCH


PUNCHES | STEMPLE

radius punchES | stemple promieniowe

4

4

Mo Mo flattening tools do zagniatania 42Cr|Mzestaw 42Cr Mo4 4 r o r 42C rMo4 42C

24h 24h

S 2033 70 t/m

42CrMo4 42CrMo4 42CrMo4

24h

24h

assembly | sposób mocowania

M 3000 100 t/m

=880

A=8 mm, 10 mm, 12 mm

R=0.6 mm A=8 mm, 10 mm, 12 mm

70

28

128

70 50 30 10

A 28o

59

A

80

24h

42CrMo4 24h 24h 42CrMo4 42CrMo4

42C rMo4 42C

A=8 mm 10 mm 12 mm 60

example of use S 2033 and M 3000 | przykład zastosowania S 2033 i M3000

R=7÷50

15 |

PRESS BRAKE TOOLING | NARZĘDZIA DO PRAS KRAWĘDZIOWYCH


35

34

24h

STEMPEL R 80 t/m

Mo4 42Cr Mo4 42Cr rMo4 42C

39

RADIUS PUNCHES | STEMPLE PROMIENIOWE 24h

24h

14

24h

Mo4 42Cr Mo4 42Cr rMo4 42C

19

19

55

35

STEMPEL R 2 80 t/m

60

60

27 27

47

65

95

80

0

80

21

63

50

95

850

115

21

21

0

115

87

67

75

850

60

14

60 14 35

14

6024h

34

Mo4 42Cr Mo4 r C 42 rMo4 42C

14

19

39

14 Mo4 42Cr Mo4 r C 42 rMo4 42C

24h

60

STEMPEL R/115 80 t/m

24h

24h

STEMPEL R 2/115 60 t/m

27

47

65

115

115

67

27

14 14

14

16 |

PRESS BRAKE TOOLING | NARZĘDZIA DO PRAS KRAWĘDZIOWYCH

14


RADIUS PUNCHES | STEMPLE PROMIENIOWE Mo4 42Cr o4 42CrMrMo4 42C

FLATTENING INSERT | WKŁADKA PŁASKA 24h

24h

Mo4 42Cr o4 42CrMrMo4 42C

STEMPEL R – R 80 t/m 24h

24h

Mo4 42Cr o4 42CrMrMo4 42C

WKŁDKA R 3 – R 6.5 24h

24h

Double radius punch Stempel podwójny promieniowy

28

7

22

14

17

140 9.5

0

60

60

30

Mo4 42Cr o4 42CrMrMo4 42C

7

WKŁADKA R 7 - R 12 24h

24h

5 1400

Z SHAPE TOOL | ZESTAW DO Z 1. Z Punch / Stempel Z 2. Z Die / Matryca Z 3. Z Insert (set)/Wkładka Z (kpl) 46

1.

Mo4 42Cr o4 42CrMrMo4 42C

WKŁADKA R 12.5 - R 50 24h

24h

3.

Z

36

65

41

23

23

23

60

36

2.

36

23

60

17 |

PRESS BRAKE TOOLING | NARZĘDZIA DO PRAS KRAWĘDZIOWYCH


TYPE “A” | TYP „A”

PUNCH MOUNTING EDGE | RODZAJE UCHWYTÓW STEMPLI H+30

clamping washers | Mo4 podkładki mocujące (klamry) 42Cr Mo4 H+30

mechanical adaptors for punches (joiners) | Mo4 łączniki mechaniczne stempli (adaptersy) 42Cr o4

H

42Cr rMo4 42C

H

M 42Cr rMo4 42C

24h

24h

24h

24h

TYPE „A” | TYP „A”

TYPE „A” | TYP „A”

H=100 mm, L=150 mm

H=50 mm, L=150 mm

H=140 mm, L=150 mm H=150 mm, L=150 mm

TYPE “B” | TYP „B”

20

7

Mo4 42Cr Mo4 r C 42 rMo4 42C

TYPE „S” | TYP „S” H=58 mm, L=150 mm

H

H

H

H

TYPE “S” | TYP „S”

H+30

H+30

17.5

15 TYPE “A” | TYP „A”

24h

24h

TYPE “B” | TYP „B”

TYPE “A” | TYP „A” Mo4 42Cr Mo4 r C 4 2 4 rMo 42C

Mo4 42Cr Mo4 42Cr rMo4 42C

15

24h

24h

H

H

TYPE “A” | TYP „A”

24h„A” TYPE “A” | TYP

24h

TYPE „B” | TYP „B” H=120 mm, L=150 mm

17.5 TYPE “S” | TYP „S”

TYPE „Q” | TYP „Q” H=60 mm, L=150 mm

H=170 mm, L=150 mm

H

H

H

15

20

18 17.5

15

TYPE “S” | TYP „S”

15

H

H

H

H+30

H+30

TYPE “A” | TYP „A”

TYPE “B” | TYP „B”

18

18 |

PRESS BRAKE TOOLING | NARZĘDZIA DO PRAS KRAWĘDZIOWYCH

150

150


Mo4 42Cr Mo4 42Cr rMo4 42C

DIES | MATRYCE Mo4

2Cr

4 Mo4 matryce multiple vee dies wielorowkowe 4 42Cr r|Mo C

60

60

880 18

0 60 88 60 60 0 0 60 88 880 88 16 880 16 16 16 16

16

10

60

60 10 10 10 10 60 60 60 60

850

850 0 85 0 85 35 0 35 85 35 35

50

850

50

60 10

850

60

60 60 50 0 6050 85 0 85 50850

50

850

60

6

60

6

6

60

60 60 6 60 6

6

60

18 18 18 18

35

M 4 80 t/m

850

MR

MR MR MR MR 18

MR 100 t/m

24h

24h

35

MR

24h

24h

42

22

22 22 880 22 22 22 880 0 880 88 880

880

Mo4 42Cr Mo4 42Cr rMo4 42C

24h

M 4/60 0 60 t/m

M 4/85 0 80 t/m

M 4/600 60 t/m M 4/600 60 t/m

M4/850

60

35

60

22 22 22 226060 60 60

22 22 22 22

M 2/6-10 100 t/m o4 M 2/6-10 100 t/m M 42Cr o4

60

12

900 900 0 900 90 900

PRESS BRAKE TOOLING | NARZĘDZIA DO PRAS KRAWĘDZIOWYCH

60

60 60 60 60 60

10

60

20

24 8 24 24 24

8

20

20

60 60 60 60 60

19 |

900

24

8

8

10

10 60 10 60 10 60

15 150 15 90 0 0 90 15 90 0 90

24 8

60

0

20 20 20 10

90

60

15

10

15

0

24 6 24 24 24

20

6

6

20

6

24

6

60

24

60 12 20 12 20 20 60 12 60 1260 20 12 60 60

24h

90

60

42CrMrMo4 42C

2/8-12 24h 100 MM 2/8-10 100 t/m t/m 24h M 2/8-10 100 t/m M 2/8-10 100 t/m 8 M 2/8-10 100 t/m

M 2/6-10 M 2/6-10 100 100 t/mt/m M 2/6-10 100 t/m 6

60

M 2/8-10 100 t/m M 2/8-10 100 t/m Mo4 42Cr o4

42CrMrMo4 42C

M24h 2/6-10 100 t/m M 2/6-10 100 t/m

10

0

16

22

0

60 0 0 60 60 0 60 22

22 22

60

10 60 10 60 1060

0

16 16 16

35 35 35

85 0 0 85 85 0 85

60

10

0

85

60

35 35 35 35

0

50

60

35

35

0

85

16

35

50

60 60 60 601616 16 16

60 60 60 50 50 50

60

50

16

60

0 60 t/m M 4/60 0 60 t/m M 04/60 M 4/60 60 t/m M 4/600 60 t/m

16

0 M4/85 0 0 M4/85 M4/85 0 60 M4/85

16

M4/850

35

24h


DIES | MATRYCE 24h

multiple vee dies | matryce wielorowkowe

30

16

24

20

24

12

0

40

860

8

860

40

40

90

90

6.5 12

6.5 8

8

variable vee die | matryca z regulowaną szerokością wyjęcia

20 |

PRESS BRAKE TOOLING | NARZĘDZIA DO PRAS KRAWĘDZIOWYCH

90

90

90

Adjusted with inserts for different vee size Wkładki pozwalają zmieniać szerokość roboczą matrycy

90

860 32

90

860 32

860

24

24 0

30

90

90

6.5

812

16

300 40 16 20

16

0

0

30

860

0

30

0

30

0

860

40

0

6.5

6 12

90

40

32

3000 30

300

860

610

32

We can offer different sizes to the customers specification, length up to 4100 mm. Oferujemy matryce z wieloma rowkami, według specyfikacji klienta o długości do 4100 mm.

0

00 30

300 10

42CrMo4 42CrMo4 42CrMo4

90

24h


60

6

60 Mo4 42Cr Mo4 42Cr rMo4 42C

1V DIES | MATRYCE 1V 32

32

450

850

60

V=25 mm

60

60

V=18 mm

35

M 3330/25 =300

60

60

=300

850

18

60

24h

M 3330/18

40

0 18 30

24h

24h

24h

300

Mo4 42Cr Mo4 42Cr rMo4 42C

60

60

30

300

60 60

0

0 25 30

18

25

35

75

60

60

60

35

60

60 19

30

60

60

0

25 75

60

50 75 110

50

110

60

600 600

14

125 o4

75

60

17

42Cr rMo4 42C

30

24h

M 3345/32

M 3345/40

21

24h

21

24h

=450

=450

75

V=32 mm

850

V=40 mm

60 60

110

50 600

80 40 80 450 40

32 0

450

0

85

40 21

75

32

850

60 86

21

80

60

80

60

60

60

86

21

45

40 450

60

80

21

60 80

63

60

60 60

300 18

600

35

21 |

60 PRESS BRAKE TOOLING | NARZĘDZIA DO PRAS KRAWĘDZIOWYCH 60

30

0

60

21

21

75

60

86

35 80

24h

M 100 42Cr Mo4

75

Mo4 42Cr Mo4 r C 42 rMo4 42C

60


25

1

600

60 o4

Mo4 42Cr Mo4 42Cr rMo4 42C

M 42Cr Mo4 1V DIES | MATRYCE 1V 42Cr Mo4 r

60

24h

24h

21

M 3360/50 =600 V=50 mm

60

21

24h

24h

75

42C

V=63 mm

30

850

75 80

50

80 63

110

40

600

60

100

=600

60

14

125

M 3360/63

450

21

80

86

75

600

21

21

21

60

60

60

60 80 80

63

40 450 Mo4 42Cr Mo4 r C 42 rMo4 42C

86

Mo4 42Cr Mo4 r C 42 rMo4 42C

24h

24h

M 3385/32 21

=850 V=32 mm

M 3385/40 =850

21

24h

24h

80

600

V=40 mm 60

60

32 32

32 32 0

40 40

0

85085

85085

60 60

30030

85085

0

60 60

60 60

60 60

50 50

0

60 60

45 45 0

60 60

60 60

0

18 18

35 35 35 35

30030

0

22 |

PRESS BRAKE TOOLING | NARZĘDZIA DO PRAS KRAWĘDZIOWYCH

19 19

60 60

19 19

75 75

55 55

35 35

60 60

60


o4

Mo4 42Cr Mo4 42Cr rMo4 42C

M 42Cr Mo4 1V DIES | MATRYCE 1V 42Cr Mo4 r

42C

24h

24h

24h

M 3385/50 =850

M 3385/63 =850 V=80 mm

V=50 mm

32

40

40

50

850

850

50

450

850

850

80

32

63

850

850

60

850

60

300

21

60

21

60

60

95

75

75

60

60

60 60

60

60

80

63

850

0

95

80

95

24h

60

60

18

35

60 35 35

M 3385/80

60

27

34

75

14 27

27

27

125

95

21

17

21

60

V=100 mm

14

17

M 3385/100 =850

V=80 mm

60

60

24h

24h

25

=850

34

19 60

300

19

24h

39

39 60 60

Mo4 42Cr Mo4 r C 42 rMo4 42C

14

60

19

19

19

Mo4 42Cr Mo4 r C 42 rMo4 42C

24h

35

35

60

55

55

35

100

80

60

30

67

67

850 850

75

115

110

600 21

115

95

50

14

75

21

14

21

21

60 14

14 60

34

60

80

14

23 |

80 DO PRAS KRAWĘDZIOWYCH PRESS BRAKE TOOLING | NARZĘDZIA 40

63


DOUBLE DIES | MATRYCE PODWÓJNE Mo4 42Cr Mo4 r C 4 2 4 rMo 42C

24h

24h

M 6113 100 t/m 900100 t/m M 6113

M 6212 80 t/m

0 0 = 60t/m = 90 M 6212 80 t/m 60M 6112 100 900 0 M 6312 60 t/m 35 M 6212 80 t/m 600

M 6312 60 t/m 350

26

31 55

10

6

6 6 10 M 6114 100 t/m 880 0 35 M 6214 80 t/m 600o4 M 42Cr 4M 6114 100 t/m 880

10

10

15

12

20

15 55

20

3.5

M 6019 80 t/m 900

7

24h

4

16

M 6121 80 t/m 880

M 6221 40 t/m 300 * 5.5

55

8

6.5

Mo4 42Cr Mo4 r C 4 2 4 rMo 42C

24h

46

M 6122 80 t/m 880 55 12 55

37 14

20

26

31

35

35

M 6021 80 t/m 900

M 6121 80 55 t/m 880 55 * M 62217.540 t/m 300 12 5.5

8.5

9.5 10.5

14

M 6024 80 t/m 900 6

15 55 37

18

15

39 16

M 6124 80 t/m 880 55 14.555 25

8

46

M 6115M100 t/m80880 6023 t/m 900

55

39 14.5

16 M 6115 100M t/m 6024880 80 t/m 900

350

15

9.5

PRESS BRAKE TOOLING | NARZĘDZIA DO PRAS KRAWĘDZIOWYCH

M 6114 100 t/m 880 M 6022 80 t/m 900

8

46

M 6123 80 t/m 880 10.5 55 18

7.5 12

350

26

M 6023 80 t/m 900

25

55

M 6021 80 t/m 900 6113 100 t/m 900 M 6121 80 t/m 880 6213 80 t/m 600 M 6221 40 t/m 300 * 6313 60 t/m 350 15 7.5 5.5 39 7.5 815 12 10 10 8 8 12 39 8 12 12 8

M 6124 80 t/m 880 6

6

15

55 16

25

16 25

8

M 6024 80 t/m 900 26

31

8.5

34.5 12

46

M 6114 100 t/m 880

15

7.5 12

24 |

M 6123 80 t/m 880

26

M 6022 80 t/m 900

20

46

46

M 6023 80 t/m 900

0

35 6

15 7.5 34.5 12

55

10

6

46

M 6022 80 t/m 900 M 6122 80 t/m 880

6

16.5

16,5

12

16,5

46

6

6

6

6

46

46

0

10

12

16

25

10

6

M 6019 80 t/m 900

31

0

12 55

M24h 6020 80 t/m 900 M 6112 t/m 90 MM 6112 100 90 M 6113 100 t/m 900 M 6021 80 t/m 900 M M 6019 80 t/m100 900t/m 6020 80 t/mt/m 900 M 6312 60 Mt/m 6313 M 6119 80 t/m 880 M 6120 80 880 60 t/m 0 0 t/m 80 M 6212 MM 6212 80t/m t/m880 600 M 6213 80 t/m 600 0 M 6121 80 t/m 880 M M 6119 880t/m 60 6120 80 = 3580 = 35 M 6220 35 t/m 300 * M 6312 60 t/m 350 MM 6312 60t/m t/m300 350* M 6313 60 t/m 350 6220 35 M 6221 40 t/m 300 * M 15 15 6.5 3.5 5 4.5 5.5 3.5 4.5 376.5 34.55 415 7 10 615 10 8 8 10 10 6 4 7 10 6 37 34.5 12 10 10 10 8 6 6 6 10 0

6

5

55

M 6021 80 t/m 900

7

46

24h

3.5

Mo4 42Cr Mo4 r C 4 2 4 rMo 42C

25

16

25

16.5

M 6120 80 t/m 880 M 6020 80 t/m 900 M 6220 35 t/m 300 * M 6120 80 t/m 880 55 6.5 35 t/m 300 * 4.5 M 6220 10 6 5 4.5

55 M 6119 80 t/m 880 555

4

12

20

16,5

12

16.5

55

M 6020 80 t/m 900

26 *35

26 *35

M 6019 80 t/m 900

5

12

55

M 6215 80 t/m 600

M 6215 80 t/m 600

15

25

M 6115 100 t/m 880

M 6115 100 t/m 880

10 55

15

= 600 16

20

55 16

M 6215 80 t/m *

12

= 880

55

12

M 6119 80 t/m 880

15

M 6214 80 t/m 600

20

10

M 611516100 t/m25

24h

26

M 6214 80 t/m 600

16.5

6

26 *35

26

M 6114 100 t/m 880

12

55 12 24h

35

26 *35

12 M 6114 100 t/m 880

M 6215 55

350

Mo4 42Cr Mo4 42Cr rMo4 42C 16,5

350

46

20 100 = 60

24h

o4 M 42Cr rMo4 C 600 80 42t/m

M M 6115 100 42Crt/mo4880

6

12

20

55

M 6214 80 t/m *

26

= 88120

15

24h

12

8

12

26 *35

M 6114 100 t/m

24h

26

20 10

55

M 6215 80 t/m 600

55

24h

26

24h

80 t/m 600

*35

24h

55 10 15

*35

15

12

8

31

Mo 42Cr rMo4 M 6214 42C

Mo4 42Cr Mo4 42Cr rMo4 42C

26

31

35

8

12

M 6115 100 t/m 880

31

0

8

10

55

26 *35

10

8

10

46

10

6

10

8

55 10

55 8

46

6

10

55

350

26 *35

55

8

26

10

10

26 *35

6

26

55

350

M 6313 60 t/m 350 55

M 6313 60 t/m 350

12

8

M 6213 80 t/m 600

M 6213 80 t/m 600

M 6312 60 t/m 350

0

35 M 6312 60 t/m 350

55

M 6113 100 t/m 900

10

26

M 6212 80 t/m 600

12

26

6

M 6212 80 t/m 600

31

35

8 M 6113 100 t/m 900

*35

M 6112 100 t/m 90

0

0

10

M 6112 100 t/m 900

10

128

8 10

26

10 6

10

10

8

12 8

*35

6

6

8

10

10

= 600

M 6313 60 t/m 350 10

8

10 6

M 6213 80 t/m

M 6213 80= t/m 900 600 M 6113 100 t/m 900 M 6313 60 t/m 350 M 6213 80 t/m 600

0

106

24h

24h

6

M 100 6112t/m 100 t/m 90 M 6112

24h

31

24h 0

46

24h

31

42C

24h

Mo4 42Cr Mo4 r C 4 2 4 rMo 42C

Mo4 42Cr Mo4 r C 4 2 4 rMo 42C

31

4 rMo

o4 bolt fastened44|22Cmocowane śrubami CrM o4 rM

25


25 15

55

26

*35

35

55

24h

300 * 56.5

20

6.57.5

3.5

4.555.5

4

768

1012

10.5 18

6

26

15

7.5 12

39

1220

1515

45.5

4550

18

6 6

6

= 900

15

M 6124 80 t/m = 880

M 6024 80 t/m 900 M 6124 80 t/m 880 14.5

14.5

9.5

25

25

16

46

46

14

46

46 6 6

6

46

46

46 46

15 45

6

6

46 6

6 6

25 |

15

1

50

Mo4 42Cr Mo4 r C 42 rMo4 42C

24h

24h

M 6024 80 t/m

9.510.5 16 18

8.5

1825

4646

12

M 6024 M 6023 80 t/m 900 80 t/m 900 M 880 6124 80 t/m 880 M 6123 80 t/m

10.5 14.5

8.5

15

3945.5

46

8.5 12 9.5 20 1416

7.5

24h

M 6123 80 t/m

6123 80 t/m t/m 880 880 M880 6124 80 M 6122 80 t/mM

20 18

15 15 45.5 45

37

Mo4 42Cr Mo4 r C 42 rMo4 42C

24h

= 880

2

14

1515

39

15

15

50

50

6

M 6023 80 t/m 900

6024 80 t/m 900 =M 9006022 80 t/mM900

12 10.5

4

Mo4 42Cr Mo4 r 42C rMo4 42C

46 46

M 6023 80 t/m

9.5 M 6023 80 t/m 16900

50

45

15

15

6 6

900 900 80 880

24h

M 6124 80 t/m 880

15

15

45

24h

24h

24h

15

37 M 6024 80 t/m 900

14.5 25

7.5 12

812

6

6 34.5 Mo4 42Cr Mo4 42Cr rMo4 42C

1515 3739

Mo4 42Cr Mo4 r C 4 2 4 rMo 42C

M 6123 80 t/m 880

7.5 5.5

15

45.5

6 6

46

46 46

15

26 *35 35

31 46

46

15

M 6221 40 t/m 300 *

15

6 1515 34.5 37

10

6

25

9.510.5 16 18

8.5 M M6021 8080 t/mt/m 900 14900 6022

6 15 45.5

6.5

39

M M6121 8080 t/mt/m 880 6122 880

5.5 6.5 8 10

4.5

12

4.5

16,5

6

710

8.5 7.5 12 M 6021 80 t/m 900 14 M 6020 80 t/m12900 20 M 6121 M 6120 80 t/m 880 80 t/m 880 M 6221 M 6220 35 t/m 300 *40 t/m 300 *

M 6020 80 t/m 8 900 M 6120 80 t/m 880 M 6220 35 t/m 300 *

15 55 24h 34.5 M24h 6024 80 t/m 900 M 6023 80 t/m 900 M 6122 80 t/m M 6124 80 t/m 880 M 6123 80 t/m 880 = 880

24h

7

5.5

12

55 55

55

46

12

M 6221 40 t/m 300 * 7.5

16 15

Mo4 42Cr Mo4 r C 4 2 4 rMo 42C

46

7.5

M900 6020 80 80 t/m t/m12 900 6021 900 6019 80 t/mM MM6221 40 t/m M 6120 80 t/m 880 6121 80 t/m 880 0 80 t/m M880 =M306119 M 6221 622040 35t/m t/m300 300** M

24h

46

24h

00 900 80 880

12

37

r

42C

7

25

M 6023 80 24h t/m 900 M 6022 80 t/m 900 M 6022 80 M 6121 80 t/m M 602180 t/mM 6122 4 o M80 t/m 880 M 6123 80 t/m 880 42Cr Mo4 M 6122 80 t/m 880 = 900 = 880 = 900 42Cr Mo4

24h

M 6022 80 t/m 24h 900

Mo4 42Cr Mo4 r C 4 2 4 rMo 42C

55

24h

16

15

4

37

34.5

26 *35

*35

26 *35 26 55

16.5 25

16

5

M 6121 80 t/m 880

35

16

34.5

55

12

3.5 16,5

M 6021 80 t/m 900

55

6

16.5

25

16

1520

Mo4 42Cr Mo4 r C 4 2 4 rMo 42C

350

46

25 12

= 880

46

16

M 6120 80 t/m

55

6

20

12

15

12

55

46

12

16.5

10

6

20

16,5

Mo4 42Cr Mo4 r 10Mo4 C 2 4 r 42C

12

6

15 12

10

20

26 *35 35

12

15

15

8

24h

24h

6

00 t/m 880 M 6115 100 t/m M 880 6114 100 t/m 880 0 t/m 600 M 6215 80 t/mM600 6214 80 t/m 600

46

4

12

12

55

Mo4 42Cr o4 0 42CrM o4 35 2CrM 4

= 900

8

55 24h 55 M 6020 80 24h t/m 900 M 6021 80 t/m 900 55 55 M 6019 80 t/m 900 M556020 80 t/m 900 M 6220 35 t/m 55 M 6120 80 t/m 880 M 6121 80 t/m 880 0 M 6119 80 t/m 880 M 6120 80 t/m 880 = 30 M 6220 35 t/m 300 * M 6221 40 t/m 300 * M 6220 35 t/m 300 * 5.5 6.5 5 4.5 6.5 3.5 5 4.5 8 7 10 6 M 6019 80 t/m 900 4 7 10 6 M 6115 100 t/m 880 M 6115 100 t/m 880 M 6119 80 t/m 880 M 6215 80 t/m 600 M 6215 80 t/m 600

3.5

0

350

M 6020 80 t/m 26

= 880

10

Mo4 42Cr Mo410 r C 10 4 2 4 rMo 42C

12 12

88

55 24h 24h

M 10 6119 80 t/m

M556019 80 t/m 900 55 M 6119 80 t/m 880

55 55

12

12

26

31 26

35

8

6

= 900

0

55

20

8

25

*35

24h

6

M 6019 100 t/m

55 8 10

24h

8

16

15

26 *35

24h

12

6

12

10

31

55 10 10 8 10

24h

26

6 6 6

8

46

6

o4 CrM 8 422CrMo4104 4 rMo 42C

26 31

with groove | rowkowe 108

*35

26 *35 26

26 *35

Mo4 42Cr Mo4 r 10 C 4 2 4 rMo 42C

M 6313 60 t/m 350 10

16.5 25

16

26 *35

M 6313 60 t/m 350

DOUBLE DIES | MATRYCE PODWÓJNE

M 6114 100 t/m 880 16 80 t/m 25 M 6214 600

26 *35

60 t/m 35 M 6313 60 t/mM350 6312 60 t/m 350 0

15 M 6113 100 t/m 900 12 M 6213 80 20 t/m 600

26

80 t/m 600M 6213 80 t/mM600 6212 80 t/m 600

10

M 611320100 t/m 900 20 M 6213 80 t/m 600

12

*35

12

46

20 12 100 t/m 90M0 6113 100 t/m M900 6112 100 t/m 900

PRESS BRAKE TOOLING | NARZĘDZIA DO PRAS KRAWĘDZIOWYCH

45


B

B Mo4 42Cr Mo4 r 42C rMo4 42C

DIES WITH BASE | MATRYCE Z PODSTAWĄ

80

R1=2 mm, R2=1 mm

R1 R2

R2 80

R1=1.5 mm, R2=0.8 mm

R1

80

A=12 mm, B=18 mm

16

M 6235 40 t/m

A=8 mm, B=14 mm

R1 R2

A

R2

24h

M 6135 35 t/m

B

R1

24h

24h

24h

880

0

60

16

Mo4 42Cr Mo4 42Cr rMo4 42C

A

A

60

16

60

Mo4 42Cr Mo4 r 42C rMo4 42C

A

R1 R2

M 6245 50 t/m

R1=2 mm, R2=1 mm

R1=2.5 mm, R2=1 mm

R1

23.5

R1 R2

16

10

80

80

R2

60

A=12 mm, B=18 mm

10

A=10 mm, B=16 mm

M8

24h

M 6145 50 t/m

B900 A 13.1 450

B

24h

24h

24h

B 60 A

80 20.5

Mo4 42Cr Mo4 42Cr rMo4 42C

Mo4 42Cr Mo4 42Cr rMo4 42C

M 6188 100 t/m A=12 mm, B=18 mm

Mo4 42Cr 4 R1=2.5 mm, R2=1 mm 42CrMoMo4 r 42C

880 B R1 R2 A

A=16 mm, R1 B=22 mm R2 R2=1 mm R1=2.5 mm,

A=6 mm, B=12 mm

Mo4 42Cr 4 R1=1.5 mm, R2=0.5 mm42CrMoMo4 r 42C

M 6490 100 t/m A=12 mm, B=18 mm

80

80 16

Mo4 42Cr Mo4 42Cr rMo4 42C

60 B

24h

24h

60 A

M 6390 100 t/m B

B

A

A

A=8 mm, B=14 mm

A=10 mm, B=16 mm

R1=1.5 mm, R2=0.8 mm

R1=2 mm, R2=1 mm

0

45

R1

60

900 R1 R2

13.1

23.5

R1

R2

R2 80

24h

M 6290 100 t/m

60

60

M 6190 100 t/m

Mo4 42Cr Mo4 42Cr rMo4 42C

24h

24h

R2

R2

16

10

R1=2.5 mm, R2=1.5 mm

16

60 60

PRESS BRAKE TOOLING | NARZĘDZIA DO PRAS KRAWĘDZIOWYCH

16

26 |

M8

Mo4 42Cr Mo4 42Cr rMo4 42C

R1

16

R1=3 mm, R2=3 mm

A

450

20.5 80

R1=3 mm, R2=3 mm

B

R1

10

A=25 mm, B=40 mm

30

A

600t/m M 6288 100

M 6488 100 t/m

A=20 mm, B=30 mm

24h

B

16

M 6388 100 t/m

24h

60

A

24h

24h

24h

24h

60 Mo4 42Cr Mo4 r C 4 2 4 rMo 42C

80

Mo4 42Cr 4 R1=1 mm, R2=0.5 mm 42CrMoMo4 r 42C

B 24h

60

80

24h

20.5

R1=3 mm, R2=360mm

23.5

16

R1=2 mm, R2=2 mm

A=8 mm, B=14 mm

24h

M 6660 60 t/m

R1=1.5 mm, R2=1.5 mm

24h

13.1 10

M 6560 60 t/m

A=25 mm, B=40 mm

M 6088 100 t/m

R2

24h

24h

A=20 mm, B=30 mm

24h

24h

r

42C

A=16 mm, B=24 mm

Mo4 42Cr Mo4 42Cr rMo4 42C

R1

M8

M 6460 60 t/m

Mo4

42Cr

M8

24h

A=12 mm, B=18 mm

R1=2.5 mm, R2=1 mm 42CrMoM4o4

0

60

80

24h

24h

24h

Mo4 42Cr Mo4 r 42C rMo4 42C

A

23.5

60

r

R1=2 mm, R2=1 mm

13.1

t/m

20.5

A=10 mm, B=16 mm

Mo4

42Cr

42C

24h

M 6260 60 t/m

B

80

A=8 mm, B=14 mm

R1=1.5 mm, R2=0.8 mm42CrMoM4o4

90

R1 M 6360 R2 60

60

42C

0

10

M 6160 60 t/m

24h

42Cr

6042CrMo o4 rM

A 24h

24h

24h

Mo4 4

B

M8

24h

24h

Mo4 42Cr Mo4 r C 4 2 4 rMo 42C

16

Mo4 42Cr Mo4 r C 4 2 4 rMo 42C

16

16

60 60


1V DIES H=100 MM | MATRYCE 1V H=100 MM M 7108 100 t/m

M 7110 100 t/m

A=8 mm, B=20 mm

A=10 mm, B=20 mm

42CrMo4 24h 24h 42CrMo4 42CrMo4

42CrMo4 24h 24h 42CrMo4 42CrMo4

42CrMo4 42CrMo4 42CrMo4

M 7112 100 t/m

M 7116 100 t/m

M 7120 100 t/m A=20 mm, B=30 mm

42CrMo4 42CrMo4 42CrMo4

M 7124 100 t/m

M 7130 100 t/m

M 7140 100 t/m

A=24 mm, B=35 mm

A=30 mm, B=45 mm

A=40 mm, B=55 mm

A=50 mm, B=75 mm

20

20

M 7150 100 t/m 13

Dies MATRYCA

42CrMo4 24h 24h 42CrMo4 42CrMo4

42CrMo4 42CrMo4 42CrMo4

86

M 7260 100 t/m

M 7280 100 t/m

B

A=60 mm, B=75 mm

A=80 mm, B=100 mm

A

A [mm]

0

6

8

M 7316 45 t/m 10 7110

10 100

20

7112

12

257112

12 100

25

7116

16

307116

16 100

30

7120

20

307120

20 100

30

7124

24

357124

24 100

35

30

457130

30 100

120

7140

40

557140

40 100

55

7150

50

757150

50 100

75

A=16 mm, B=30 mm

Dies MATRYCA

30

[T/m] M 7310 40 t/m A=10 mm, B=20 mm

A

100

7306

100

20 M 7320 50 t/m100

20 20

42CrMo4 42CrMo4 42CrMo4

B [mm]

A [mm]

300 A

20

7308

8

20

7310

10

20

100

7312

12

25

7316

16

30

7320

20

7324

24

40

Dies MATRYCA

A [mm]

B [mm]

60

75

80

100

A=20 mm, B=35 mm

25

7116

16

30

100

M 7324 50 t/m

7120

20

30

100

A=24 mm, B=40 mm

7124

24

35

100

7130

30

45

100

7140

40

55

100

7150

50

75

100 13

PRESS BRAKE TOOLING | NARZĘDZIA DO PRAS KRAWĘDZIOWYCH

B

7260 7280

13

7306

7308

7310

7312

7316

7320

7324

Dies MATRY

7260

7280

6

12

27 |

20

20 42CrMo4 B 42CrMo4 Max Load | Maks.obc. 0 B [mm]42CrMo4

Dies Max MATRY

45

13

7112

42CrMo4 42CrMo4 42CrMo4

20

120

24h

100

100

A=12 mm, B=25 mm

2 42CrMo4

4h 7108 42CrMo4

6

8

20

M 7312 40 t/m

7106 42CrMo4

20

207110

120

42CrMo4 24h 24h 42CrMo4 42CrMo4

A=8 mm, B=20 mm

100

10

100

A=6 mm, B=20 mm

MATRYCA M 7308 40 t/m

6

7110

20

M 7306 50 t/m

A [mm]

B A

207108

13

42CrMo4 42CrMo4 24h 24h Dies 42CrMo4

800

8

20 13

24h

Max Load | Maks.obc. B [mm] A [mm] [T/m]

Dies B [mm] MATRYCA 207106

13

7108

120

120

100

B A

7106

100

860

7130

42CrMo4 24h 42CrMo4 42CrMo4

13 13

100

42CrMo4 42CrMo4 42CrMo4

120

42CrMo4 24h 24h 42CrMo4 42CrMo4

A

100

A=16 mm, B=30 mm

100

A=12 mm, B=25 mm

42CrMo4 24h 24h 42CrMo4 42CrMo4

B

120

M 7106 100 t/m

B A

860

120 100

42CrMo4 42CrMo4 42CrMo4

20

42CrMo4 24h 24h 42CrMo4 42CrMo4

A=6 mm, B=20 mm

860 860 B B A A

860

42CrMo4 24h 24h 42CrMo4 42CrMo4

Max Lo

35

Max Lo


1V DIES H=55 MM | MATRYCE 1V H=55 MM 42CrMo4 24h 24h 42CrMo4 42CrMo4

42CrMo4 24h 24h 42CrMo4 42CrMo4

42CrMo4 42CrMo4 42CrMo4

M 7406 100 t/m

M 7408 100 t/m

M 7410 100 t/m

A=6 mm, B=15 mm

A=8 mm, B=15 mm

A=10 mm, B=20 mm

=900

M 7420 100 t/m

A=12 mm, B=20 mm

A=16 mm, B=30 mm

A=20 mm, B=30 mm

=880

=880

42CrMo4 24h 42CrMo4 24h 42CrMo4

42CrMo4 24h 24h 42CrMo4 42CrMo4

42CrMo4 42CrMo4 42CrMo4

M 7424 100 t/m

M 7432 100 t/m

M 7440 100 t/m

A=24 mm, B=40 mm

A=32 mm, B=50 mm

A=40 mm, B=55 mm

=85

0

Dies MATRYCA

6

20

100

7408

8

20

100

7410

10

20

100

20

100

30

100

30

100

40

100

50

100

M 7540 80 t/m

M 7560 60 t/m

7412

12

A=40 mm, B=55 mm, H=55 mm

A=60 mm, B=80 mm, H=65 mm

7416

16

M 7608 35 t/m

7408

A=8 mm, B=15 mm

42CrMo4 24h 24h 42CrMo4 B 42CrMo4

7410 42CrMo4 24h 24h 42CrMo4 42CrMo4 7412

M 7612 40 t/m

M 7616 457416 t/m

75

55

H

10

20

75

7606

6

20

7608

8

20

10

20

12

20

16

30

100

A=10 mm, B=20 mm

20 B 42CrMo4 42CrMo4

100

0

30 B A

7610 7612

A [mm]

B

B [mm]

7616

7420

20

30

100

7620

20

35

7424

24

40

100

7624

24

40

M 7632 507432 t/m

30

50

100

A=20 mm, B=35 mm, H=55 mm

13

13 20

Max Load | Maks.obc. [T/m]

Dies MATRYCA

A [mm]

PRESS BRAKE TOOLING | NARZĘDZIA DO PRAS KRAWĘDZIOWYCH

B [mm]

A 300

7632

20

A=32 mm, B=60 mm, H=60 mm

60

20

B [mm]

100

20

55

75

20

A28[mm] |

8

M 7610 50 20 t/m

Dies MATRYCA

100

13

13

6

42CrMo4 42CrMo4 42CrMo4 20

Max Load | Maks.obc. [T/m]

100

42CrMo4 42CrMo4 42CrMo4

A=24 mm, B=40 mm, H=55 mm

B [mm]

12 A 42CrMo420 16 0M 7620 50 30 t/m

A=16 mm, B=30 mm, H=55 mm

42CrMo4 24h 24h 42CrMo4 42CrMo4

30

600

D

Dies MATRYCA 7540

7560 Max Load | Maks.obc. [T/m]

H

A=12 mm, B=20 mm

7432

55

A

24

13

H

A=6 mm, B=15 mm

M 7624 50 t/m

A [mm]

24h 24h 42CrMo4 42CrMo4 7406

M 7606 35 t/m

7424

A

20

75 42CrMo4 24h 24h 42CrMo4 42CrMo4

20

B

55

55 20

Dies MATRYCA 42CrMo4

7420

13

13

CA

7406 42CrMo4 42CrMo4 42CrMo4

B A

Max Load | Maks [T/m]

B [mm]

A [mm]

42CrMo4 24h 24h 42CrMo4 42CrMo4

B A

B A

13

13

=85

0

32

60

A [mm]

B [mm]

40

55

60

80

20

=88

0

55

M 7416 100 t/m

75

M 7412 100 t/m

20

42CrMo4 42CrMo4 42CrMo4

75

42CrMo4 24h 24h 42CrMo4 42CrMo4

55

=880

42CrMo4 24h 24h 42CrMo4 42CrMo4

=880

B A

20

=900

B A

13


300

8330

10

24

300

42CrMo4 8160 24h o4 42CrMo4 24h M 42Cr o4 42CrMo4 8260 42CrM o4

18

600

8560

16

24

600

8660 A [mm] 8760

B [mm]20

30

600

33

600

14

880

14

880

15

880

8330

42CrMo4 8430 2 24h 42CrMo4 4h o4 M 42CrMo4 442C2CrrMo4o4

24h

8160

M 8188

24h

24h

24h

8260

24h

A=6 mm, B=14 mm

8360

=88

0

Mo4 42Cr o4 42CrMrMo4 42C

rM

42C

42CrMo4 24h8460 24h 4 42CrMo4 Mo 42CrMo4 442C2CrrMo4o4

24h

M 8488

24h

8560

rM

42C

24h

24h

24h

8660 mm Symbol A=12 mm,A B=17 [mm] 0 SYMBOL =88 8760

42CrMo4 24 24 42CrMo4 6 h8188 442C2hCrrMMoo44 4 42CrMo4 o

8130

8230 M 8788 8 8288

24h

24h

24h

8430

A= 18 mm, B=23 mm = 880

10 8388 12 8488

25 12

42CrMo4 42CrMo4 624h8588 24h Mo4 14 42CrMo4 442C2CrrMo4o4

8160

8260 M 8190 8 8688

rM 42C

12 8888

42CrMo4 24h8988 24h 4 42CrMo4 16 Mo 42CrMo4 442C2CrrMo4o4

8560

8660 M 8490 20 8190 24h

24h

8388 880

300 17

Symbol 42CrMo4 0 0 24h 88 218 4A 14SYMBOL 6042CrMo4 h [mm] 8488 Mo4 42CrMo4 442C2CrrMo4o4

600 21 15 16 M 8290 8588 880 6 8130 0 23 mm 8688 880 60 B=14 18 18 A= 8 mm, 0 8 8230 = 90 0 60 25 18 20 8788 880 10 8330 42CrMo4 0 30 6042CrMo4 24 25 8888 880 12 8430 42CrMo4 600 14 30 6 M 8590 8988 900

rM

42C

Mo4 42Cr o4 42CrMrMo4 42C

24h

24h

8760

A= 12 mm, B=17 mm 8290

8188

6 8390

SYMBOL 0 15 14 10 88

900

8288

8 8490

14 12 8188 88

90

838829 |

10 8590

= 900

25

A= 14 mm, B=18 0 14 mm

33 8 Symbol 60

A [mm]

= 900

0

17 6

90

0

0

0

10

15

900

880

17

900

15 14 17

880

18

900

A [mm]

42CrMo4 42CrMo4 880 42CrMo4

21 M 838888

0

Mo4 42Cr o4 42CrMrMo4 42C

B [mm]

α

B

24h

24h

0 B=15 mm 23 A=10 mm,88 6 0 16 =88 0 88 25 42CrMo4 8 19 42CrMo4 880 30 42CrMo4 10 24 14 M 8688900 12 mm, B=21 mm 25 A=16 0 14 90 0

300

A

24h

42CrMo4 900 B [mm] [mm] 42CrMo4 Mo4 42Cr o4 42CrMo4 0 42CrM o4

90

M 8988 0 6 14 18 A= 25 mm,90 B=30 mm 8= 880 14

rM 42C

14

10

88

B [mm]12

B

16

14308390 M 0

300

B [mm]

15

18

A= 16A10 mm, B=15 mm 21

19 = 900 18 24 20 25 25

14

24h

24h

300

14

Symbol 880 SYMBOL

Mo4 42Cr o4 42CrMrMo4 42C

B

880

A

88

A

8160

15 60 15

12

17

8590

14

18

A [mm]

B 0

6

A

B [mm]

B 900 A

8 10

18

6 8460

14 12

900 18

8 8560

14 16

900 24

10 8660

15 20

900 30

17 25

14

14

900 33 900

18

α

B

6

900

15

600

B [mm]10

α 18

600

88 6 8560

12

18

600

14 16

900 24

600

8 8660

14 20

900 30

600

900 33

600

8260

8360 A [mm] 880 8460 0

8490 8590

14

14

B [mm]

A [mm]

600

880

14

8

15 25 17 18

14

α 15

B [mm]

14

0

10 8760 12

880

B

880

30

88

15

14

8490

14

600

8190 α 8290 0

10

14

880

23

8390

14

12 8760

88

Symbol 300 SYMBOL 25 0 30

14

8590 0

15

42CrMo4 α 17 42CrMo4 42CrMo4

30 8190 0

8490 0

24h

24h

8

8260 A [mm] 8360

8290 α 8390

= 88

8290

8160

A

0

24h

14

88

600

30 Symbol SYMBOL 300

Mo4 42Cr o4 42CrMrMo4 42C

6

Symbol SYMBOL

B

0

30

8190 8390

14

880

18

17

60

900

B [mm]

A [mm] 60

900

Symbol SYMBOL

15

880

880

15A

15

A

14 10 14 12

0 PRESS NARZĘDZIA DO90PRAS KRAWĘDZIOWYCH880 8 14 8288TOOLING 880 |18 15 14BRAKE

8388

A

880

Mo4 42Cr o4 42CrMrMo4 42C

0 mm mm, 60 B=30 30 A=20 6 0 14 =60 0 33 8 60 14

rM 42C

24h

mm 10 8788 8360 A= 6 mm, B=14 = 900

= 88

24h

24h

24h

8460

Mo4 42Cr o4 42CrMrMo4 42C

rM 42C

24h

8330

Mo4 42Cr o4 42CrMrMo4 42C

A

60

A=25 mm, B=338230 mm

16

8288

880

15

6

30 8 8490 8 19 300 10 8590 8388 10 24 300 12 8488 42CrMo4 12 300 25 24h 42CrMo4 14 24h 8588 42CrMo4 6 14 Symbol600 16SYMBOL 8688 M 8288 8 600 15 A=8 mm, B=14 mm 18 8788 8130 600 10 =880 18 20 8888 42CrMo4 0 8230 24h 60 12 218 42CrMo4 4h 25 8988 42CrMo4 8330 600 16 M 8588 24 6 8190 20 A=14 mm, B=18 30 mm 8430 600 B [mm] 8290 0 α 8 0 25 =88 42CrMo4 33 Symbol60 10 8390 42CrMo4 24h 24 880 16 6 300 14h SYMBOL 12 8490 42CrMo4 0 19 8 M 8888 300 14 8188 88 14 8590 A= 20 mm, B=25 mm 0 24 10 300 15 0 8288 88

24h

880

60

8130

Mo4 42Cr o4 42CrMrMo4 42C

A=16 mm, B=24 20 mm 8660 8190 0 =60 B [mm] A [mm] 25 8290 α 8760 6 8390 8188 0

B

600

0

15

42CrMo4

30

24h

24h

B

30

A

60

A=12 mm, B=18 mm

8988

18 20 0 24 M 25 8660 60

B

880

15

16

24h

24h

rM

42C

880

60

8560 M 8560

24h

24h

Symbol 42CrMo4 SYMBOL 42CrMo4

24h

24h

42CrMo4 42CrMo4 600 25 42CrMo4

14

880

Mo4 42Cr o4 42CrMrMo4 42C

15

M 8460

4

42CrMo4 42CrMo4 24h 12 24h o4 M 42Cr o4 42CrMo4 8888 42CrM o4

8460

rM

42C

42CrMo4 300 42CrMo4 17 42CrMo4 0

60 18 14 14 M 8360 0 15 16 A=10 mm,60 B=18 mm 21 0 0 = 60 60 23 18 18

8588

M 2Cr

8 8260 A=8 mm, B=15 mm 8688 0 = 60 10 8360 8788

42CrMo4 24h 4 24h 42CrMo4 Mo 42CrMo4 442C2CrrMo4o4

300

14

60

6

24h

24 10 25 12

30

0

15

42CrMo4 12 24 24h 42CrMo4 8488 h Mo4 42CrMo4 442C2CrrMo4o4

30

60

8388

24h

=600

=600

10

M 8260

A=6 mm, B=14 mm

24h

8330

8288

16 6 19 8

0

15

4

24h

24h

M 8760

8

8160

M 2Cr

25

8188

8230 8430

42CrMo4 24h 4 24h 42CrMo4 Mo 42CrMo4 442C2CrrMo4o4

M 8160

6

α

0

60

12 = 300

8460

60

8130

= 300

24h

A

24h

A= 10 mm, B=24 mm

15

24h

A= 12 mm, B=25 mm

=60

A

24h

8360

60

Symbol SYMBOL

24h

0

600

= 300

M 8430

24h

18

24h

Mo4 42Cr o4 42CrMrMo4 42C

B 600

24h

42CrMo4 42CrMo4 42CrMo4

B 30

A= 8 mm, B=19 mm

= 300

8 M 8330 10

600 Mo4 42Cr o4 42CrMrMo4 42C

600

rM

42C

M 8230

24h

24h

42CrMo414 42CrMo4 42CrMo4 15

15

M 8130

A= 6 mm, B=16 mm

6

60

rM

42C

Dies fixed using die supports A31 or A61 -> p. 33 przy pomocy 12Matryce montowane 300 wkładek A31 lub A61 -> str 33 25

15

42CrMo4 24h 4 24h 42CrMo4 Mo 42CrMo4 442C2CrrMo4o4

24h

24h

19

8430

24h

24h

8

INSERT DIES | MATRYCE WKŁADKOWE

24h

24h

8230

14

900 900


DIES WITH INSERTS | MATRYCE Z WKŁADKAMI W 24

Mo4 42Cr o4 42CrMrMo4 42C

W 35

24h

24h

Mo4 42Cr o4 42CrMrMo4 42C

24h

24h

B=14 mm, H=15 mm, A=24 mm

B=20 mm, H=19 mm, A=35 mm

= 350, V=6 mm /8 mm/10 mm

= 350, V=6 mm /8 mm/10 mm

= 450, V=6 mm /8 mm/10 mm/12 mm

= 450, V=6 mm /8 mm/10 mm/12 mm

= 600, V=6 mm /8 mm/10 mm/12 mm/16 mm

= 600, V=6 mm /8 mm/10 mm/12 mm/16 mm /20 mm

= 880, V=6 mm /8 mm/10 mm/12 mm/16 mm

= 880, V=6 mm /8 mm/10 mm/12 mm/16 mm /20 mm/25 mm

A wkładka V

H+5

80

korpus

18

H

α

80

B 60

α

100

α

V

Polyamid inserts allow to minimize bending marks on coated or stainless steel. 880 6, 8, 10, 12, 16 880

V

α

6, 8, 10, 12, 16

85

0

0

30

450

6, 8, 10, 12,

0

6, 8, 10,

30

600

6, 8, 10, 12,

100

18

450

880

R8

Wkładki poliamidowe pozwalają zminimalizować ślady przy gięciu 8, 10, 12, 16 6, 8, 10, 12, 16 600 lub6,nierdzewnych. 600 cienkich blach pokrywanych

6, 8, 10,

450 300

ROLL DIES | MATRYCE ROLKOWE

Mo4 42Cr o4 42CrMrMo4 42C 24h

24h

100

60

140

90

6, 8, 10, 12, 16

880

B=14 H=15 V2=24

0

60

0

6, 8, 10, 12,

0

6, 8, 10,

45

6, 8, 10, 12

35 W 35

6, 8, 10, 12, 16 W 24 6, 8, 10, 12, 16

V

Type 60 Typ

880

6, 8, 10, 12, 16

W 35

600 450

α

350

850

α

880

6, 8, 10, 12, 16, 20, 25,

6, 8, 10, 12, 16

600

6, 8, 10, 12, 16, 20

6, 8, 10, 12,

450

6, 8, 10, 12, 16

6, 8, 10,

0

35

90

0

6, 8, 10, 12, 16, 20, 25

0

60

6, 8, 10, 12, 16, 20,

150

450

6, 8, 10, 12,

60

60

350

6, 8, 10,

90

88

6, 8, 10, 12

200 16

B=20 H=19 60 V2=3590

V

23

90

60

Rectandular inserts 60 mm or 90 mm wide allow the die to be fixed on smaller machine beams. Wkładki o szerokości 60 mm lub 90 mm mogą służyć do zamocowania na węższym stole. 16

23

Round inserts hardened up to 60 HRC allow for bending steel up to 14 mm thick. Matryce z rolkami o twardości do 60 HRC pozwalaja na gięcie twardych blach o grubości do 14 mm.

30 |

PRESS BRAKE TOOLING | NARZĘDZIA DO PRAS KRAWĘDZIOWYCH

90

125

6, 8, 10, 12, 16, 20

W 24

Type Typ

V

23

6, 8, 10, 12, 16, 20, 25,

α

16

V

150

R8

Type Typ

100

85

0


FLATTENING DIES | MATRYCE DO ZAGNIATANIA Bending and folding die, upper part moves on springs. Matryce dwu funkcyjne do gięcia i zagniatania. Górna część porusza się na sprężynach .

M 3033/8

M 3033/6

=300

=35

0

V=8 mm

V=6 mm

300 8

350

90-105

95-110

15

15

6

60

60

M 3033/12

M 3033/10

=260

=260

V=12 mm

V=10 mm

260

10

12

60

31 |

PRESS BRAKE TOOLING | NARZĘDZIA DO PRAS KRAWĘDZIOWYCH

125-140

15

120-135

15

260

60


o4

o4

Mo4 42Cr Mo4 r 42C rMo4 42C

M M 42Cr Mo4 42Cr Mo4 DIE HOLDERS | MOCOWANIA MATRYC 42Cr rMo4 42Cr rMo4 42C

42C

24h

AA

60

docisk

50

. ASSEMBLY | PRZYKŁAD MONTAZU

15 95

80

32

80

40

63

850

85

0

850

24h

24h

60

19

55

19

H2

A 75

A 39

60

35

35

60

60

19

75

H

H2

A 34

34

14

A 39

39

19

A 55

55

19

A 75

75

19

39 19

60 32 45

19

60

32 0

0

85

B 60

34

B 13

20

60

B 60

M 6119 100 t/m

19

14

19

75

34

39

55

35

75

95

H39

A 55

35

24h

14

Type Typ

60

24h

34

A 39

60

H2

60

A 34

A 34

60

H

Typ

Mo4 42Cr Mo4 42Cr rMo4 42C

21

60

85

0

M 6119 100 t/m

21

75 Mo4 42Cr Mo4 r C 42 rMo4 Type 42C

50

60

850

A 34 A 39 A 55 A 75

20

15

25

15

10

docisk

60

sruba

15

25

sruba

2V

A 20

25

2V2 V

24h

24h

55

24h

36

24h

24h

60 40

85

60

80

75

A 75 60

21

20

18

60.5 60

24h

24h

850

0

67

67

60

300

2

27

20

30

Mo4 42Cr Mo4 42Cr rMo4 42C

30

24h

A 55

63

60

21

60

1760

60

Mo4 42Cr Mo60.5 4 42Cr rMo4 42C

0

14

13

20

35

60

60

60.5

80

60

PRESS BRAKE TOOLING | NARZĘDZIA DO PRAS KRAWĘDZIOWYCH

50

80

34

60 60.5

65

32 |

14

21

19

25

80

35

D 60

300

14 60

60

19

C 60

14

39

D 60

55

35

75

35

60

115

60

19

24h

30

100

85

27

80 125

60

35

850

60

27

80

50

125

60


25 o4

60

15

Mo4 42Cr Mo4 r 42C rMo4 42C

M 42Cr Mo4 DIE HOLDERS | MOCOWANIA MATRYC 42Cr rMo4 42C

24h

B A

24h

24h

24h

A 61

80

A 31

900 R1

A 31

AR2 61

B

16

25 60 14

14

20

B

A 39

A 60 88A0 55

39

19

55

19

A 75

75

19

61.5 16

34

13

60

2 1

20 35

H2

20

10

20

A 34

H

A 31

10

27

Type Typ

31

61.5

25 14

R1 R2

80

10

B 13

30

docisk

B

60B A

A 6 88

0

60

R1 R2

R1

80

80

Mo4 42Cr Mo4 42Cr rMo4 42C

R2

C 60

B 60

C 60

16

16

B 60

80

24h

24h

D

16

60

80

60

65

B

60

60.5

50

A

35 B

20

30

450 R1

B

A

450 R1

R1

80

80

A

17.5

60

R2

R2

Mo4 42Cr Mo4 42Cr rMo4 42C

60

24h

24h

D 30

16

D 60

24h

24h

Mo4 42Cr Mo4 42Cr rMo4 42C

16

16

80

R2

D 60 60

23.5

60

20.5

80 60.5

10

60 60

PRESS BRAKE TOOLING | NARZĘDZIA DO PRAS KRAWĘDZIOWYCH

M8

60

12.7

33 |

23.5 20.5

M8

10

23.5 20.5

M8

10

25

35

13.1

30

60

13.1


Other system toolig | NARZĘDZIA O INNYM SYSTEMIE MOCOWANIA Trumph type tooling | narzędzia z mocowaniem Trumph

34 |

PRESS BRAKE TOOLING | NARZĘDZIA DO PRAS KRAWĘDZIOWYCH

We offer punches an dies, standard and special, for press brakes with Trumph holding. Oferujemy stemple i matryce standardowe i specjalne do pras krawędziowych z mocowaniem Trumph.


Other system toolig | NARZĘDZIA O INNYM SYSTEMIE MOCOWANIA LVD type tooling | narzędzia z mocowaniem LVD

35 |

We offer punches an dies, standard and special, for press brakes with LVD holding. Oferujemy stemple i matryce standardowe i specjalne do pras krawędziowych z mocowaniem LVD.

PRESS BRAKE TOOLING | NARZĘDZIA DO PRAS KRAWĘDZIOWYCH


OTHER PRODUCTS | POZOSTAŁE PRODUKTY The device allows bending of sheet metal on mechanical and hydraulic presses. Urządzenie przeznaczone do gięcia na prasach ręcznych i mechanicznych.

180

300

bending device | wyginak

165

Length of blending

Długość gięcia

L = 835 mm

L = 835 mm

L = 1000 mm

L = 1000 mm

L = 1250 mm

L = 1250 mm

36 |

PRESS BRAKE TOOLING | NARZĘDZIA DO PRAS KRAWĘDZIOWYCH


OTHER PRODUCTS | POZOSTAŁE PRODUKTY shear blades | noże do gilotyn

Insert dimensions Przy zamówieniu uzupełnić wymiary

We offer shear blades for most types of shears, typical or according to the clients own drawings. We grind the blades and harden them to 55 +/- 2HRC. We have in stock all types of Polish and Czech shear knives types NG 3 – 13, NTE, CNTA 6,3 – 25. We can also offer many other types of blades according to the client drawings and specification, of length up to 1550 mm. We can regrind and repair used blades of up to 4100 mm in length. Produkujemy noże do nożyc gilotynowych, szlifowane i hartowane na wskroś do 55 +/- 2HRC. W stałej sprzedaży posiadamy noże do nożyc NG 3 – 13, NTE, CNTA 6,3 – 25. Możemy wykonać wiele innych typów noży według rysunków i specyfikacji klienta o długości noża do 1550 mm. Oferujemy również ostrzenie noży gilotynowych o długości do 4100 mm. 37 |

PRESS BRAKE TOOLING | NARZĘDZIA DO PRAS KRAWĘDZIOWYCH


special tooling | narzędziA specjalne Example of specialized tooling. We can offer many types of punches and dies for special applications, as well as non standard holders.

38 |

Przykłady narzędzi do zastosowań specjalnych. Możemy zaoferować wiele typów narzędzi do gięcia specjalistycznych profili, oraz niestandardowych mocowań narzędzi.

PRESS BRAKE TOOLING | NARZĘDZIA DO PRAS KRAWĘDZIOWYCH


440

392

special tooling | narzędzie specjalne

103

PRESS BRAKE TOOLING | NARZĘDZIA DO PRAS KRAWĘDZIOWYCH

68

255

39 |

270

130


PRESSURE TABLE | TABELA DOBORU SIŁ The table shows bending pressure for sheets of resistance RM=430-500 MPa (43-50 kg/mm2) | Parametry gięcia swobodnego blach o wytrzymałości RM=430-500 MPa (43-50 kg/mm2)

g

F

r

F [t] – pressure on 1m r – punch radius b – minimum length of bending V – vee size

b

V

4

6

8

7

4

3

6

4

10

12

14

16

18

25

32

40

50

63

80

100 125 160 200

V

5,5

7

8,5

10

11

13,5 14 17,5

22

28

35

45

55

71

113 140

b

1,3

1,6

7

8

4

5

1

1,1 4

7

7

11

10

F [t] – siła na 1m r – promień stempla b – minimalna długość zaginanego ramienia V – szerokość wyjęcia

20

89

2 V 2,3 4 14 1316 16 18 20 20 25 r32 40 50 63 80 100 6,5 12 8 10 26 26 3 3,37 4 8 5 10 2,6 6 g b 2.8 4 5 5.5 7 8.5 10 11 13.5 14 17.5 22 28 35 45 55 71 r 0.7 1 1.1 1.3 1.6 2 2.3 2.6 3 3.3 4 5 6.5 8 10 13 16 4 4 5 0.5 4 3 6 7 8 0.6 6 4 3 2 10 8 12 0.8 7 6 7 7 5 4 15 13 11 10 9 1.0 11 10 8 7 6 22 19 17 15 13 11 1.2 12 10 8 7 6 26 25 22 18 14 1.5 15 15 13 11 10 9 34 30 24 19 2.0 22 19 17 15 13 11 33 26 20 16 13 2.5 26 25 22 18 14 43 34 27 21 17 3.0 34 30 24 19 15 44 34 27 21 3.5 33 26 20 16 13 52 42 33 26 21 60 48 24 30 38 4.0 43 34 27 21 17 52 41 33 26 4.5 44 34 27 21 85 43 54 67 72 5.0 52 42 33 26 21 85 67 53 42 6.0 60 48 38 30 24 120 96 78 60 55 7.0 52 41 33 136 107 86 8.0 85 72 67 54 10.0 85 67 12.0 120 96 16.0

40 |

PRESS BRAKE TOOLING | NARZĘDZIA DO PRAS KRAWĘDZIOWYCH

125 160 200 89 113 140 20 26 33

26 43 53 42 78 60 55 136 107 86


ZAPYTANIE / ZAMÓWIENIE NR ZAM. KLIENTA

NR OFERTY PLASMET DATA

DANE KLIENTA NAZWA FIRMY ADRES NIP

ADRES DO WYSYŁKI

OSOBA KONTAKTOWA

TEL./FAX

E-MAIL

ZAMÓWIENIE TYP MOCOWANIA (DLA STEMPLI)

SZEROKOŚĆ STOŁU (DLA MATRYC)

WYKAZ NARZĘDZI LUB OPIS GIĘTEGO DETALU

SZKIC POGLĄDOWY

DODATKOWE INFORMACJE / UWAGI

42 |

PRESS BRAKE TOOLING | NARZĘDZIA DO PRAS KRAWĘDZIOWYCH

PODPIS I PIECZĄTKA


ul. M. Konopnickiej 25 37-700 Przemyśl tel. 0 16 678 45 29 tel/fax 0 16 678 45 20 www.plasmet.net biuro@plasmet.net

PRESS BRAKE TOOLING | NARZĘDZIA DO PRAS KRAWĘDZIOWYCH

PLASMET 2009  

katalog produktow