Page 1

     !"$# %&(')$*$# + ,.-0/1324+ 5 6789 :<;>=@?BADCDEGFHEJIKEDLNMDFJF&OPI ?BZ\[^]`_\aWb\_WcGdfehgB_J_jikG_^l S Q U R W T Y V X monop ?\gDqJqGrts8uJuP]`_hq&[vixwfyfZzgB_ji{kJ_^l&u\[NZ>[^]`_faGuW|N}f~>uhG€DD‚ƒi„r>…J† ‡hˆ>‰>ŠŒ‹J‹\Š8JŽ>Žf T ‡WNN‘ ’ “•”K–˜—š™J›>œ œØæ ™ t› Á½\§9ž{ºÀÃYŸ¡£¥Ãšž¼ ¡ {Ï ¶Y¢YÐJ£¥£¥ŸŒ¤¦Ñ> ¡£¥§9£¥Éfž{¤¥§š§šÒhž.ž©Ó ž·ºÀÁ¨G 9Ô{ª¬ ¡«®Õž)­¤¥¦¯8ÈÀ .°²ÉD±ÃY³YǻմÊNµ·Õ{Ë>ž¶YžÉ( ¡£ ¢¹¶»¸»ºÀ¶Yº¼§9Æ¡ ¤¥¸¬Õ{§9¶Y¤¥½{Á ¡¾8¤¥º¡£¥ž¿Ã»¶* À¶YºÀ ¡¸¬ž.Á !£¥Ëf£¥ÃYž{§9¢¬ÃYžÄÌ£¥ÆžS£ÍºϺÀÊNºÀÏÅ8Ë>¢¬¸¬£ §9¶YÉΟ¼ºÀ¶Y£¥Á¾{£¥ºÀƼơ£¥¶¬Ã»¸»§9¶Y§9¾Œº¡¤ ¶ÇÇ Ô¼ÁºÀ£¥£ Ÿ ÔÀ ÝÏ x¶ÖƤ¦ À§9 „¤¥ÙÞ¸¬§9º¡ž¼¶»¶¶ À ¡£¥ ×죺ÀÁ¸Y ß x¶ØžºÀºÀÅ{ÙÞ¸»§9§9Õ{ŸŒ¶¬¶»£¥¶Ÿ8 ¡£¥£¥¢²Ã¬¸Y£Î ¡Ã»¶Y¸¬º¡ºÀ¶3Ÿx à¶ ¡¢¬Ù ÙÚ ¡Ï §9£ Ô£¥½ Ï §9 ¡Ï žÛž•Á*¢¬ÕÕ{Ÿx¶Y À£¥  ¡ž{žS£ Ç Ü ¶á¾ÚºÀÏ Ù¢YºÀ짚ìÃY£ ¶šÐ â ãUä"僛"œjæ çœ æ ììèJôôò éÍûîÚ¦ê ö ëSô ì®ï í8í{êÍî7ïúê¦ë ïñô øøÞí8ì ðÚé¦þ ûØé¦ê¦óìôò öHí{ô ì ô ð7øÞìì®ðÚí{ê¦éÍïõ øÞê¦ïø 9öíò xïSôÚò ù9öxüêóôéò ÷xôò ýÂþSðÚþ ô øÞì®ï7ê©ì®øê¦øÞí ö„øPô ù9í7ò êÿôò ëSô øê•ê í8þ ù9êÍøë ì öþ ôô 9øÞê ÷÷ô ôô œ3› jœ Œ™ ûØô ö¡ï7ïSìðÚö¡öé¦ê ï 9öö¡„é¦ù9ê¦ê ëSì®í8í{ê²ï îÚê¦ï øPôò ë7ôò ï7êÍï7ïSï ö ô ï¬ð é»ôò ëSê ü ô ì í89ö¡ø ö ô ê¦ïSô ö¡ï ¬ì®ô ö øÞþ ì®ù ö¡ô{é¦êô ï ðÚûØë ôò ù9ê ÷ ô í{ï ì®êÍ¥ù®ù9ö ¬ð ü ðÚøÞì®ê¦ø í{ò ì ôò ì®êÍì ôò ôò ï7ë ôò ê¦ï ü 

"! ! 

#"$% &(')!+*,!!+

57698;: Q

!+$<*!=/1><!+/ 

#"-+.0/1#""2

?"@A="&%!+'

 %R)C)!+'"$($%"S1*TUD '0/1*,- "@

VXWZY[H

$(&)#+'0/]34&(?"#+?0TJA=^W`_acb e

Q

34&(&)#+#+&Ax/n

 

 €3\?"2(/]34&)#' /]2(* 2

:

Q

 m#+*O# "2 "C

?"@Ax*,S13\?B/12(2%/]!!+%F9yz"/{#d!=/ m#+*O# "2 |S1/n! "' )!=/ "C

*!=/]3GF%}<A=~TUFQ

_WfA=XghHJiZaj?.#J!+/]S13c&(' 2k-dA= #lA=X'

!+"3\"S1Sno#. S]Sno'0&(/]2qpsrtUuwv34&(&(# 3

'B?0?"-dR)/12<"#/]!=#+?B34&(&%2(2(?B!dTUF

# -.0/{#+#.0/nh!x#d"#+#+/n!=/nh$%"-"3\*O#+-/nG'."/12

 ='0CA (D 3E3GFHJIKIMLON4P B!

ƒ‚ „

 …

."†&(&%!+/|' 2%!+/1?‡?"3B!+!f@%"'"*,3E/n!=#+?B!!f2(/]3\* S]S 

ˆ;‰lŠJ‹Œ

r Ž ‘u’”“0t ˆ A=•'0/]-wAx?B/{#d|!=*,&(-B.

576J8–:

?"@Ax*,S13

#+* ')!=#+/]*,R)/1#+?B-+/]S]S]E*,!+/]3—F)˜™?"-dR(yzBR#"/›š?"#+*yz"R–œ

‚D~J~ KC ¼M € [ &O b &OzI >[ G€GD‚ b ¼M 8IÖi¼E 8C ŒC.i JIÖi¼L \[ € KCDI ‚ [ l)ž Ÿ

¢£

–¤

ƒ¡

£§¦

ݬ

7¡ 4¡

¬

7¡ ¡

U©¨

¥«

£

›­–¥S]S1*,2(2%9#+/]*,R(?B!=#+?"2%/13\* S]S 

ˆ

rŽU®¯,°

‰lŠ7‹–ˆ

/1@%"'"*,3E/n!=#+?B!!(F)±&(?B3\/1?<²(³7?m?)R)/]2—#"-+'0/n!x#&%! ?"/]'"*, #4'

Q

*,S1/;?B2('"?

 +'0C,Ax*,2^2(/]3\*O#JA=´$%"-"3E* #+-/]"-+.B? #UµT9#d $%"@ "!

 +! c. #+&(&—# B! "/1@%* *,!!c."/12—3 20&%""S1/n!+*,!=#+/”F

:

?"3"!!+J S

:


œ æ 0›D›"æ xÀÏ ¾8µ¹° žž£¥Ã¬¶  Ï ²ÃY§9£ ¶¬ÃYË\§9Áj¢YÌÆ{ ¡Ï ãÍÊGËfÉ £¥ŸÀºÀž£ ¸Y  Ô¡ ¡¡Ô Yà  ¡§9¤¥Á£ ¶YìÁ§  ¡¤ ¶Y  xÙ«ŒÕ« ºÀ¤¥§9¤ ¶Y³   ®Ð ºÀÅ8¡ Ï ¬¸ ì§9à Ÿ¼ $Ï ¶Y££¥NŸŒŸ8ºÀÕžvžÁ ¡ÃY¾ÚúÀÏ ÂÃDÙ¿ŸÀ ¡ºŒ£ ºÀ¶¬ÃY¢Y£^½{£¥ŸÀž¿ºŒ ÀºŒ x½¶¬£¥¶¬žØ£¦ ¡¤¥ŸŒºÀÃYÙ§9Ù¤¥£ Õ{¶f¶¬ž7Õ ¡Ï¤¥ºÀŸŒÃ ¾ŒÔ{²§9£¥Ã¬¤¥£^Ä {Ï ÃYЧBºÀÆ¡¸»§9¤¥ÁºÀ£ ¶YÕ ×™ 0™ œ æ Ô¡¢Yj x ¡¸¬£¥£fŸÞ xì ÇóÏ  ¡§š¶ážo¢¬¾ÚÔ¼ºÀº"ϺÀÙÆ¡ºÀ¢Y¸»¤¥ºÀ§š£ 줥ÃYÁ§9£zÃYŸ¡ºÀÃY ¡£^£¥ž¼ŸŒÁ¶¬ÃY£ £h§9žŸÀjž{§9¢¬§š£¶Y§B¶š À .Ï  vžºÀ¶Y£¥ÙÞ ¡ÃYºÀÙ¿§šÁ ¡ ¡ÁÂƼÙ{¶YÁ£Õ{£¥²£¥ÃY§9žS£ ¤¥Ü^Ó8£ ºÀ¸»ºÀÅ{ø»§9ÃYŸŒ£¥¶¬¤ Á*£¥žØÕ{ÙŸ¡£¥ ¡N¢¬ž0¶š¸Y ¡Ï ¾{Á¤¥Á§9£¥ÁžºÀ§9ž{Ùž Ç£ ¶Y ¡ŸÀº$¾8Ÿ8죥Ÿ8Ÿ ºÏ  *Ï ŸÀºÀ¢YŸÀ§9Õ¿ $ºÀ¤¥£ ì£7Ù{£¥ÃY£¥ž"ì¾8¤¥£ žŒ¶¬§9¢Y£ å Dä"ä$› ¤Ã¬º¡Ïº Õ¾ŒºÀ¶áÁ¾Œ¾ §9žÁ&Ÿ8£¥¾7§9ËfºÀϤ¥£Ã ¢YžÌY§9ƞΣÍÊNÙË>죥£ŸxÉfÔ{ ¡Õ£¥ºÀž ¤¥Ù¿¦   ¡Ã×Ñ>fÉfÆ¡Ò ¸»§®Ç ÇáÔÀºÀ ¡Å8¤¥£¸¬ŸÀÑ>§9ºÀŸ¼É\ž¶Y£¥ÒSºÀÇáÆx¢Y¸¬§ §9 š²¤¥§9Ô8Á¢YÕ§9ºÀ¤¥ž¦£¥ {ž¼ÃYìжY£¥£¥Ÿ8ŸŒ£¥£¥¢²§9¸Y¤¥` ¡§šÃ»Ã¬ x¶„ö¬  ÏÇ ¤šº¡Ï ¨G¾Œª»¶á«®¾Œ­¿¾ ¯8°Í±®³¬´®¤¥£µ Ä ¡Ï £¥ž ²ºÀ¨ ¢YÁ À x¶¬£¥º¡¶Y  á´ „ª¶„ ¡Ï û¶„ Ï Æ¿. ¡¢¹¸»« ºÀ£ ¶¬Õ« ÃY®§9ÜÃY£¥Á§9¢¬ÁŸ8£¥Ã»£¥Ã»¶„¶  {Ï  Ï Ð 

7

!<LLNMPOCQ$&('*)+-, .F, ))4R.S9

: TUWVZ

‚

X

TYZX

*

d

e

\[^]_`ZaPb c TY

f

g

h i

jk m o prq n

IHBJ

s

l put Kv

l

Éf šÔ¡£¦ À ¡ U¤¥º ÀºÀ£ ÇáÅ8£¥¸¬ŸŒ§9ŸŒŸ¼Õ¶Yž¿£¥Á ¡ÃYÕÃYº8 ƒ½{ºÀÔÀÃY ¡Ã¤¥£ {¶¬Ð ÃY§ƒJÑ>£¥ ÙÉfÙÒSÕÇ §9¶¬ž£¥§9½Ñ>ºÀìÉf¶¬º Ò ¹§9Ç ¶Y죥£¥§9Áj½кÀû„¶YºÀ«Àìª £¥Ã  ¡Ï ¤¥ ºÀÏBû¶¸¬  Ï  šÔ¡ ¡Õ{¶¬ÕÕjÔ7 ¡Ï Æ{£¥žŒ¶š {Ï  ¡Ï žjŸÀºÀ¤¥Á§>§9¢Y£7ŸÀºÀŸÀºÀ£¥Ã¬¶Y $£¥Ÿ8ŸŒÕž¿ À {Ó 

 ! "

#%$&('*)+-, .0/1'3254768,)!)47.79

!<;

#>=3&('3?@A9B)DC!CE7,.F,)!)47.79

Àº ž3 ¡Ï Á Ÿx ¡ vÏ Ã¬Ô8£¥ŸŒ£ ÇŸ8ÜÕ{ºšž¿Ô{ 3£ ÇYܺÀ£¥žƒŸŒŸ8Ë\Õ¢YžÌ xÆ{Ç £ÍÊG¸¬ ËfƌÉfÕ£¥ºÀžÖž§9Ÿ Ÿ¡ xÏ  ¡¾Œ¤¥¶»Õ¶ ºÀ Ï Å8¸»£¥¸¬¤ §9¥§$Ÿ¼¶Y¶Y§óÕ8¸¬¶¬ Â¶¬ÕSŸÚÜz xÏ ¾ŒÃY¶„£¥¤ºÀÏ ¥ºÀìÄ£¥žÖ {Ï Ð ŸŒÕž :

ã Îæ çœ æ ää$› ¶š xÏ ÔÀ ¡¤ ¶Y ¡¤¦ ¡£¥ž§9ž §9¢Y£¥ŸÀºÀ£¥Ã¬¶¬ÕUžžŒ¶YÕ{ ¡¶ ¢¹¸»º¼ ÀºÀ ßÆ¡¸»§š¨ ¤¥Á£¥Ã»¶YÞº¡¶Y³š ¡³ ¤¥ºY³ SÓ £¥žSÜ.Á£¥Ÿ  Ï Æ{ÊN§šËf¤¥ÙÞÉfº¡£¥¶»ž"¶ À¾8 ßÁÂÙSƌ ¡Ï Õ¢¬ºÀ£¥Ã¬Á¶šºÀÏ xÃY¶¬Ã„¶Y {Ï šÔ¡Ð  ¡Ã¬¶¬£ ºÀÅ8¸¬§9Ÿ¼¶Y£¥§9ž ÃYÕ{Õžž£ ¶»¶Y§9¤¥Õ¿ ßËf¢¬ÌÆ£ Ç ãUä ¼œ hž À¤¦ ¡žž£¥ž{Ÿ8£¥§9¤¥£ ÃY£¥¤ ¸¬ Ï   è  ¡ŸŒÃ ¡žŸŒ£¥§9¤¥£ ÃY£¥¿¤ µ¹ Ïª¬« ¨ ®¯ Þ³ ³ ¤¥£ Ú {Ï  Ï ºÀÅ8¸¬§9Ÿ¼¶Y£¥ºÀÆ¡¸»§9¤¥ÁºÀ£¥žž£¥Ã»¶ D¸Y ¾8¤¥§9£¥ÃY§9춬£7ÃY¶š£  ¡ÏÔ8ìÕ¶š£¥ $Ï ¤ ¦ ŸÀºÀž짚ŸÀÙ8§9¶Y¢¬£¥Ã»¢Y¶º¡ {¶YРÀ ¡ž ’ 4œ œ Œ™J›>œ ` ¡ž{à¡£¥ž¼Ô7 ¡Ï ¤¥£ ž§9©ž  ¡žŒ¶Y À¨   ºÀÅ{¸»§9ŸŒ¶¬£¥ÃYÕ°²«Õ{žž£ ¶»¶Y§9¤¥£ ¸»ºÀ£¥¤ ¥§ ¶YÕŸÀ§š  ºÀÅ{Ç ¸»§9ŸŒ¶¬£¥ŸŒ£¥¢¹¸¬ ¡Ã¬¶¬ºÀž3Á ¡¢YŸŒŸŒ£¥žºÀ£¥žž£¥Ã¬Ã {Ð

fËÁÕ8 ¡¶Y¤¥¦ºÀ  Á À x¶»£¥¶YŸ8£¥ŸŒž{Õ§šž¿ž  ¡¢Y À ¡ÁŸÀºŒ£¥ž º8½£ ¶Y ¡ ¡¢Y¤¦ŸŒ ¡£¥¢Yì§9¶¬ÕÕž¿Ã  ¡Ã¬Ã  ¶Y ¡Ù¿ ¡ºÀƌ¤¥§9¶¬Ô¡Õ ¡Õ ž ÙÞ ¡«À£¥ž¿ª  xÇ ¶á°Í¾Ú±µá Ï « Ô{¨£¥¢¬Æ§9£¥¤ »Á³x¯ ºÀ£ ¶YÕ{$ÄÜ(«Àµ ®¸»ÇáºÀÙ¿Ã  ¡¤¥ŸŒ¤ £¥º¡Ï ž ¾Œ¶á¾Œ¾ šÔ8ÕÔ7¤¥¦ ¡Ï {ÆÜK£¥ž¼¶šÁ {Ï  ¡Ï £¥ÃYžÄ Ï ¾{ŸŒÔ¼ÃYºÀ£ £ Ô8£¥Ã¬¢Y¾8Æž{§ÀÇ Ð

w

 G

IHBJ5

 K Zx ‚zy{

N }|7~8JJ

T€ƒ‚5„†……‡‡‡5ˆ}‰Š‹Œz8ˆoŽƒu

’

“yx •”

IHBJ5 G

‚

– — IHBJ ˜5 p Žœ›œ‹‰8ˆoŽƒu T€ƒ‚5„†……‡‡‡5ˆ^™š œ› Ž €‹zƒ™ -ˆoŽuƒ„¢¤

K

v€ƒ‚5„†……‡‡‡5ˆ^™š  IHBJ Gr q p K žŸ

Zxzx ‚ IHBJ

‰z£ ‰œ‹Žœ›ˆoŽƒu

K ‘

KTK prq

v€ƒ‚5„†……‡‡‡5ˆ^™š 

ArchiCAD GDL command ARME  

programable parametric modeling for dynamic object library on Mac and PC, article written in Finnish language, example for any engineering i...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you