Hendelser på Nyhavna, 11. juni 2016 (program)

Page 1

Hendelser på

f Se kart i midten

Følg “Hendelser på Nyhavna”

55

Gratis hendelser

Teater, konserter, barneverksted, kunstutstillinger, historiske foredrag, utstillinger om Nyhavna, matservering, bruktmarked og oppdagelsesferd

Hendelser på

lørdag 11. juni

11. juni 2016 • kl 11–23

1


Se kart i midten

lørdag 11. juni

Foto: anne marit sæther

INNHOLD 3 Kjære gjest 4 Arrangører 6 Program 13/27/30/31 Spisesteder 16 Kart: Hva skjer hvor? 18 Praktisk informasjon 19 Kart: Hvordan komme til Nyhavna? 20 Program fortsetter 29 Guidings: Se eller publisér film fra 11. juni 32 Samarbeidspartnere

Hendelser på

Følg “Hendelser på Nyhavna”

2

NYHAVNA Juni 2016 Festivalprogrammet for “Hendelser på Nyhavna” er spekket av kulturelle opplevelser. Alt skjer lørdag 11. juni 2016. Festivalen arrangeres av NTNU (Fakultet for Arkitektur og billedkunst), En blå tråd (Trondheim kommune), Cirka Teater og Trondheim Havn.

Redaksjon: Monica Stendahl Rokne, Cirka Teater. Nadja Sahbegovic, En blå tråd/ Trondheim kommune. Forsidefoto: Johanna Sofia Gullberg

f

Prosjektkoordinator Hendelser på Nyhavna: Eileen Brandsegg, Bylivsutvikling Trykk: Fagtrykk AS Design: Johanne Sundby og Nina Eide Holtan


Du besøker nå en bydel som er en viktig del av Trondheims stolte havnehistorie. En bydel med rik nåtid og mangfoldig bruk; med havnedrift, industri, produksjon og kulturproduksjon. En bydel med vakre solnedganger og unik nærhet til vannet. En bydel med synlige spor etter historier, og en bydel med historier som bare fortelles kan, som den om Florida-kysten, den lange, hvite sandstranda, som en gang var her. Du besøker en bydel som trolig vil stå ovenfor store endringer i de kommende årene. Hva om disse historiene avdekkes og forsterkes? Hva om kulturen, med de allerede over 100 kulturarbeidere i området, bidrar til å gjøre Nyhavna til en levende bydel for barn, unge, voksne og gamle? Hva om Nyhavnas nye historier skapes sammen? Trondheim kommunes byutviklingsprosjekt “En blå tråd”, Fakultet for Arkitektur og billedkunst ved NTNU og Cirka Teater har alle et nært forhold til Nyhavna (side 4-5) og har det siste året ofte diskutert disse spørsmålene med hverandre. Underveis oppdaget vi at mange er opptatt av akkurat det samme,

ikke minst byens skapende kunstnere som har sine produksjonslokaler her. Nå samarbeider vi alle om å vende innsiden av bydelen ut, og inviterer store og små i Trondheim til en felles oppdagelsesferd, 11. juni fra kl elleve til elleve. Dette hadde ikke vært mulig hvis ikke Trondheim Havn var med oss på laget. Vi håper at du lar deg begeistre av Trondheims ukjente bydel. Vi håper at du besøker Nyhavna og engasjerer deg i Nyhavnas fremtid også etter 11. juni, og at oppdagelsene vi gjør sammen blir gode byggeklosser i den videre bydelsutviklingen. I dette programmet kan du lese mer om det som skjer under Hendelser på Nyhavna. Vi gleder oss til å dele dagen med deg! Hilsen Trondheim kommune, NTNU, Cirka Teater og Trondheim Havn

Se kart i midten

lørdag 11. juni

Er du på Nyhavna for første gang, eller er du en av de som kjenner bydelen godt? Har du tanker om hva som bør skje her? Velkommen skal du uansett være!

Hendelser på

KJÆRE GJEST

3


Se kart i midten

lørdag 11. juni Hendelser på 4

ARRANGØRER NTNU

En blå tråd

Fakultet for Arkitektur og billedkunst

gjennom byen, historien og inn i framtida

Det er avgjørende at studentene våre får berøring med reelle situasjoner og NTNU stiller i denne sammenhengen med flere prosjekter som på ulike måter belyser byutviklingen på Nyhavna.

Trondheim Kommunes byutviklingsprosjekt En blå tråd setter fokus på verdier og aktører langs vannet, og bruke disse som ressurser i en videre byutvikling. Prosjektet forsterker eksisterende kvaliteter og synliggjør potenisialer, ofte i samarbeid med private aktører. Tiltakene skal nå ut til mange, bidra til ny bruk og øke bevisstheten om byen. Prosjektet er en del av Trondheim Bylab og Kommunal- og moderniseringsdepartementets “Plansatsing mot store byer”.

«Making is Thinking» er et masterkurs som utforsker teknikker og metoder - ut over de vante verktøyene og har dermed hatt stort utbytte av våre inspirerende samarbeidspartnere. Vi har satt søkelyset på gentrifiseringsproblematikken og har undersøkt hvordan kulturelle aktører kan være en drivkraft i byutviklingen. Kurset er en del av et pågående forskningsarbeid ved TRANSark. www.ntnu.edu/transark

Nyhavna er et viktig utviklingsområde i Trondheim, og 11. juni kan være et startskudd for en videre prosess der vi tester ut og skaper byen sammen. www.enblåtråd.no


Sceneopplevelser i stort format

Vi skaper vekst for fremtidens sjøtransport

Nå arbeider vi for å etablere en scenekunstarena for barn på Nyhavna. Under “Hendelser på Nyhavna”, inviterer vi alle besøkende til en forsmak på hva dette stedet kan bli; en scenefabrikk som skaper teateropplevelser for og med barn. www.cirkateater.no

Trondheim har vært en havneby i 1000 år - og skal fortsatt være det i 1000 år til. Trondheim Havn IKS drifter og utvikler havnearealer for å skape best mulig forutsetninger for sjøtransport til Midt-Norge. By- og havneutvikling hører sammen, og en by i vekst har et økende behov for tilførsel av både forbruksvarer og industrigods. Det betyr at morgendagens transportløsninger må utvikles i dag, i takt med byutvklingen og til det beste for samfunn, næringsliv og miljø. www.trondheimhavn.no

Hendelser på

Cirka Teater har holdt til i Fyringsbunkeren på Nyhavna i 30 år, og er en av Norges mest erfarne teatergrupper. I den gamle grønnsåpefabrikkens 600m2 har vi skapt over 40 scenekunstprosjekter. Vi jobber med store, visuelt spektakulære produksjoner dimensjonert for teateropplevelser på gata, i gymsaler og på scener over hele landet.

Se kart i midten

Trondheim Havn

lørdag 11. juni

Cirka Teater

5


Se kart i midten

O

Offisiell åpning 12:00 Ved Fyringsbunkeren

Den offisielle åpningen starter dagen ved fabrikkveggen på Fyringsbunkeren.

6

1

CIRKA SCENEFABRIKK Cirka Teater arbeider for å etablere en scenekunstarena for barn på Nyhavna. Under Hendelser på Nyhavna inviterer vi alle besøkende til en forsmak på hva dette stedet kan bli; en scenefabrikk som skaper teateropplevelser for og med barn.

Foto: Johanna SOFIA GULLBERG

Hendelser på

lørdag 11. juni

Havnedirektør Einar Magne Hjorthol og kommunaldirektør for kultur og næring i Trondheim kommune Ola By Rise kommer for å sette igang festivalmaskineriet.


En scenefabrikk vokser frem. Cirka Teaters verden fyller hele den store veggfasaden. En teatermaskin! Hjulene settes i gang og vekker til liv en hel verden av merkverdige konstruksjoner som alle blir en brikke i et gigantisk urverk. Over 20 scenekunstnere er med i hendelsen som starter hver andre time.

1b

Fargene på Nyhavna 12:30, 14:20 og 16:20 Utstilling / Fyringsbunkeren

Plass reserverer du hos Sykehusklovnene Kaj og Pling utenfor Fyringsbunkeren

Cirka Teater inviterer til et teaterlaboratorium i fjerde etasje. Veien dit blir en oppdagelsesferd gjennom merkelige rom. Rustmannen har samlet skatter på Nyhavna i mange år. Østersdamen har hundrevis av skjell. Pinnemannen har verdens fineste samling rekved og røtter. Alle tre leter etter fargene på Nyhavna, og tar publikum med på jakten.

1c

Se kart i midten

Forestiling / Fyringsbunkeren

lørdag 11. juni

Fabrikkveggen 12:00, 14:00 og 16:00

Making is Thinking på Nyhavna 11:00–22:00 (11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:00) Utstilling & opplevelse / Fyringsbunkeren

Arkitektstudentene fra “Making is Thinking” på NTNU ønsker velkommen til å se deres forslag for Nyhavna. Tenk om det fantes et badstuetårn, urbane parker og bunkergalleri! Studentenes prosjekter stilles ut i en stillaskonstruksjon de selv har tegnet og bygget. Modeller, bilder og spesielle ustillingsrom inviterer deg til å fantasere om hva framtiden til Nyhavna kan være.

Hendelser på

1a

7


Se kart i midten

1d

lørdag 11. juni

2

Kampsport på Nyhavna 12:00 - 14:00

Sport / Trondheim Ju Jitsu Klubb, Skippergata 10 Trondheim Ju Jitsu klubb har sine lokaler i Fyringsbunkeren. Under Hendelser på Nyhavna inviterer de til oppvisning med den japanske kampsporten Ju Jitsu og den filipinske kampsporten Kali Sikaran.

Musikkmaskinen / Scenefabrikken 11:15, 13:15 og 15:15 Opplevelser & konsert / Fyringsbunkeren

Det myldrer av liv rundt scenefabrikken. Velkommen til oppdagelsesferd blant en gjeng hardt arbeidende byplanleggere, en stor bevegelig kube, en musikkmaskin med en lurvete gjeng sirkusmusikere som inviterer deg med på dans, store flyvende blyanter og fargeglade klovner som har gratisbilletter til ”Fargene på Nyhavna”. Og du: Pass deg for den flaksende måken!

3

Atelier Dora 11:00–18:00

Hendelser på

Kunstnere i arbeid / Skippergata 11

8

Atelier Dora består av 9 kunstnere og vårt kunstnerfellesskap har i 21 år hatt tilhold på Nyhavna. Hallgerd Suul Brobakke, Grete E. Gilstad, Wenche Kystad, Hilde Karlsen, Emmy Myklebust, Karin Remmen, Grethe By Rise, Mia Siira, Kjersti Stokke. Vi skal ha åpent fra kl 11 til kl 17 denne lørdag og det er muligheter for publikum å se oss i arbeid.


Hendelser på

Foto: NADJA SAhbegovic

lørdag 11. juni

Se kart i midten

#nyhavna #enblåtråd

9


Se kart i midten

4

Verdige smil 08:00–17:00

Utstilling & marked / Skippergata 10 Verdige Smil jobber med inkludering i fokus sammen med flyktninger, asylsøkere og vanskeligstilte. Vår innsats er basert på frivillighet.

lørdag 11. juni

Kom å se produkter fra vårt kreative Resirkul verksted og hør mer om vårt arbeid.

5

Bruktmarked 11:00–18:00

Marked & opplevelse / Skippergata 13 Her er det ikke boder eller telt, men man selger rett og slett ut fra bakluka på stasjonsvognen. Et annerledes bruktmarket der man på forhånd booker plass for å selge sine brukte ting.

6a

Dora II: Fortid, nåtid og fremtid 11:00 - 20:00

Hendelser på

Utstilling / Dora II

10

Bli med på en unik utstilling på innsiden av Trondheims kanskje mest spennende bygg! Vi viser et upublisert bildemateriale fra Dora II sin fortid, du vil få anledning til å se hvordan Dora II fremstår i dag, og to arkitektstudenters forslag for hvordan Dora II kan bli brukt i fremtiden. Bli med på noe helt utenom det vanlige, og ta del i diskusjonen.


Foto: anne marit sæther

ende

lser

11. JUNI En festival for barn, ungdom og voksne lørdag 11. juni

HEndelser på

Hendelser på

55 hGratis

Se kart i midten

#nyhavna #enblåtråd

11


Se kart i midten

6b

lørdag 11. juni

7a

Historisk fotoutstilling 11:00–18:00

Fototstilling / Trondheim Maritime senter I det lille bunkerrommet som har fått arbeidsnavnet muséet vises historiske bilder fra Dora. Utstillingen er en gave fra huseier Koteng.

Foredrag om Bunkeren 12:00 - 15:00 Foredrag / Skippergata 10

Foredrag ved Knut Sivertsen om Trondheim under okkupasjonen, basert på boka “Bunkeren - Trondheim under hakekorset”. Det er muligheter for bokkjøp.

7b

Terje Bratberg kåserer 13:00 - 13:30

Hendelser på

Film & foredrag / Trondheim Maritime Senter

12

Byen Trondheim har ikke skapt havna. Kong Olav Tryggvason hadde et skarpt syn for skip og havner. Som sjøkonge hadde han stor interesse for skipsbygging og sjøfart. Han så verdien av utløpet av Nidelva som havn. Kom å lytt til kåseriet av Terje Bratberg om det historiske bakteppet til Nyhavna inne i «glassgata» mellom Trondheim Maritime senter og Dora II.


Ta turen til Nyhavna 11.juni for å oppleve De 3 Stuer Salg av påsmurte brødvarer og enkel varmrett. Vi byr også på vår velkjente kanelbolle, kaker og is.

Se kart i midten

lørdag 11. juni

De 3 Stuer serverer Nyhavna

8

Velkommen til oss!

Hendelser på

Åpningstid: 11:00 - 17:30

13


Se kart i midten

9

lørdag 11. juni

1O

Humans of Nyhavna 11:00–23:00 Utstilling / Skippergata 10

«Humans of Nyhavna» er et dokumentarisk kunstprosjekt som tar deg med på innsiden av Nyhavnas industripregede bygningsmasse, og viser kunstnerne, kulturskaperne og håndtverkerne som har tilholdssted her. Gå på oppdagelse i hele festivalområdet og se hvor mange du kan finne.

Sosiologisk poliklinikk 11.00-18.00 Utstilling / Kobbes gate ved Dora 1

Sosiologisk Poliklinikk er et uavhengig arbeidsfellesskap bestående av sosiologer med tilknytning til eller med bakgrunn fra NTNU. Vi gjør oppdrag for offentlige og private aktører og jobber også med uavhengig forskning, utredning, analyse og evaluering. Vi har også som mål å være et aktivt element i byen, med åpne faglige debatter og møter.

11

Hva skjer på Nyhavna? 11.00-18.00

Hendelser på

Utstilling / Dora 1

14

Nyhavna engasjerer! Stedet har en spennende historie, og i løpet av de siste årene har mange delt sine visjoner og drømmer for Nyhavnas framtid. I denne 100 meter lange utstillingen som går tvers gjennom Dora kan du få både innblikk i historien, dagens situasjon og visjoner for framtiden.


Svartlamon barnehage vil vise bilde og videodokumentasjon av sine 2- og 3-åringers utforskning av området ved arkivet og bortover vestveggen av Dora. Ungene ledet an med sine skarpe observasjonsevner, sine åpne sinn og sine allerede ervervede erfaringer om verden.

11b

Virksomheter på Nyhavna 11.00-18.00 Utstilling / Dora 1

Nyhavna har i mange år vært et område med et mangfoldig næringsliv. Industri og havn er i sterk tilknytning, og området har i dag mange arbeidsplasser og stor verdiskapning. Arrangør: LO.

11c

Se kart i midten

Utstilling / Dora 1

lørdag 11. juni

Vi træng en stige 11.00-18.00

Studentperspektiver 11.00-18.00 Utstilling / Dora 1

De siste årene har arkitektstudenter ved NTNU brukt mange timer på å undersøke mulighetene som ligger på Nyhavna. Utstillingen viser masteroppgaver og oppgaver fra kurs i komplekse bygg, boliger, byplanlegging og urbane takhager.

Hendelser på

11a

15


Se kart i midten

Kanalbåt til/fra Ravnkloa

HVA SKJER HVOR? 1 1a 1b 1c

lørdag 11. juni

1d 2 3 4 5 6 7 89 9 1O 11

Hendelser på

11a

16

11b 11c 11d 11e 11f 11g

Cirka Scenefabrikk Fabrikkveggen Fargene på Nyhavna Making is Thinking på Nyhavna Kampsport på Nyhavna Musikkmaskinen Atelier Dora Verdige Smil Bruktmarked Fotoutstillinger Historiske foredrag De 3 Stuer, kafé Humans of Nyhavna Sosiologisk Poliklinikk Hva skjer på Nyhavna? Vi træng en stige Virksomheter på Nyhavna Studentperspektiver Europan 2015 Nyhavna Kommunedelplan for Nyhavna Trondheim 50/50 Dora AS Kontorbygg

11h 12 13 14 15 16 17 18 19 2O 21 22a 22b 22c 22d 23 24 25 26 27 10 28 29

Les mer side 18.

Trondheim Havn Arkivsenter Dora M/S Bjørnvåg, restaurant Veteranbåter, Kystlaget Bryggen Human knitting machine Reirbygging Bygge og brenne, keramikk Veteranbåtmotor-utstilling Mal ditt eget bilde Duodu på Nyhavna Strandveikaia Inside Out TM: Live 2016 Lydinstallasjon: Skipet går Kunstutstilling Elsås Arkitektur- og Snekkerverksted Utstilling Atelier Havn Kostymeprøving på Teateratelier Strandveikaia Kulturkafé Pop-Up servering No kjæm dampen Pole dance


ia

Verdige Smil

veika

Bruktmarked Dora II Fortid, nåtid og Fremtid

a gat sitt Tran

3

gat

a

a at

nns

erg

ipp

rma

1

9

Gje

nn

om

11

ga

ng

9

12

nsg

nd v

man

eie n

DORA I rute 3 Båt

ata

Utstilling - Visjoner om Nyhavna

Fr

a

St

ra

nd ve

ien

Vi Træng en stige, LO, StudArk Nyhavna, Europan 2015 Nyhavna, Kommunedelplan for Nyhavna, Trondheim 50/50, Dora AS Kontorbygg

12 13 14

9

ata

2

stg

4

FYR 1O BUN INGSKER EN

ini

8 Sk

Sty

Arkivsenter Dora-Nyhavna 2016LOSGATA rute 3

M/S Bjørnvåg - restaurant Båter Kystlageret

LADEMOEN

15 16 17 18

Badestige

19 20 21

Mal ditt eget bilde

lørdag 11. juni

AI

sk

i

5

den

DOR

Ma

ena

7 WC

ra

rom

13 Sykkelparkering

St

Fra Elve p

29

Human knitting machine Reirbygging Bygge/brenne keramikk

Duodu på Nyhavna Strandveikaia inside-out TM: Live 2016 Lydinstallasjon

Hendelser på

Sosiologisk Poliklinikk

TRO MAR NDHEI SEN ITIME M TER

22 23

STRANDVEIKAIA rute 3

Srand

Kanalbåt 3O 11 -183O

De 3 Stuer Humans of Nyhavna

6

ia

21 22 2O 26 19 27 24 25 28 WC 18 17 E.C . Sykkel- BRY DAH 16 GGE LS parkering RI 14 15

Foredrag

A II

erka

iren Kullkranp

kloa

Musikkmaskinen

mm

Se kart i midten

sitt kai a

eha

Atelier Dora

DOR

11

Lad

Ravn

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cirka Scenefabrikk Making is Thinking på Nyhavna Fargene på Nyhavna Kampsport på Nyhavna

Tra n

1

22 Åpent Arkitektur/Snekkerverksted 23 Utstilling Atelier Havn SVARTLAMOEN 24 Kostymeprøving på Teateratelier 25 Strandveikaia kulturkafè Fra 26 Pop-up servering Innheredsveien 1OO m 17 27 No kjæm dampen!


Se kart i midten

lørdag 11. juni

Praktisk informasjon Hvordan komme til Nyhavna? Hvor finner jeg toaletter?

Hvor kan jeg spise lunsj? Hva bør jeg huske på?

Sykkelparkering

Følg fotsporene og gå

Ta deg en sykkeltur langs Ladestien eller følg Nidelva til Nyhavna. Sykkelparkering finner du ved Trondheim WC Maritime senter og på Strandveikaia.

Miljøpakkens gåstrategi satser på smarte snarveier, tryggere skoleveier og gode fortau hele året. Når flere går blir byen bedre.

Buss nr 3 går direkte til bussholdeplassene Losgata, Dora eller Strandveikaia. De fleste rutebusser som går nordover stopper i Innheredsveien, en 5-minutters spasertur fra Strandveikaia og Fyringsbunkeren.

Fra togstoppet Lademoen tar det tre minutter å gå til Fyringsbunkeren.

Hendelser på

Spisesteder

Ta buss

Ta tog

18

i

11. juni dukker det opp flere pop-upspisesteder, se side punkt 8, 26, 30 og 31.

Toaletter WC

WC i

i

WC

Toalett-fasiliteter finnes i Trondheim Maritime Senter og på Strandveikaia.

i WC Ta med kontanter!

Ta kanalbåt Munkholmbåten kjører mellom Ravnkloa og Nyhavna hele dagen mellom kl 11:00 og 18:30. Båten har avgang fra Ravnkloa hver hele time og fra Nyhavna hver halve time. Prisen er kr 90 for voksne og kr 50 for barn, tur/retur.

Del din mening med oss

Vi ønsker å høre dine tanker om Nyhavna. Slå avien prat med Sosiologisk poliklinikk, WC last opp en video på Guidings, bruk Delta-appen eller fortell oss din mening på “Hva skjer på Nyhavna” utstillingen i Dora 1!


NYHAVNA

Lad

ia

E.C

avn

Dora

. DA HLS

II

Tra

nsit

tga

ta

WC Sty

Sykkelparkering

i

rma

Båt

nns

man

Dor

aI

DORA I rute 3

gat

a

nsg

ata

Svartlamoen

LADEMOEN

STRANDVEIEN

M

ien

redsve

Innher

BURAN

re

er

nh

nt

3O

ru /1O m min

In

v ds

ve

m

lo el

Hendelser på

iden

Sols

en

ei

Se

3

O/1O rum min

Sent

min

n

ie

Gregus gate

Fjæregata

LOSGATA rute 3

1O/5

lørdag 11. juni

Tr a

Kullkranpir

Stra ndve ikaia

en

nsit

tka

Pir

a 11 OO -18 3O

STRANDVEIKAIA rute 3

WC

- Ny h loa t Ra vnk

erka

Sykkelparkering

Kan

albå

mm

ia

II

eha

Se kart i midten

Ladestien

1OO m

19


Se kart i midten

11d

lørdag 11. juni

11e

European 2015 Nyhavna 11.00-18.00 Utstilling / Dora 1

Europan er en europeisk idékonkurranse for arkitektur og byutvikling for arkitekter, planleggere og landskapsarkitekter under 40 år. I 2015 deltok Trondheim og Nyhavna i konkurransen, med Trondheim Havn og Trondheim Kommune som oppdragsgivere. Unge arkitekter fra hele verden tegnet visjoner for første steg i utviklingen av Strandveikaia.

Kommunedelplan for Nyhavna 11.00-18.00 Utstilling / Dora 1

Bystyret vedtok kommunedelplan for Nyhavna den 28. april 2016. Dette er første skritt i omforming av en sentral bydel. Planen er en robust og fleksibel ramme for en utvikling som vil gå over lang tid. Områdets egenart og identitet knyttet til havnevirksomhet, kulturnæring og bebyggelse fra andre verdenskrig skal styrkes og videreføres i transformasjonen av Nyhavna.

11f

Trondheim 50/50 11.00-18.00

Hendelser på

Utstilling / Dora 1

20

Arkitekt Ole Wiig har gjennom hele sin karriære engasjert seg for byutvikling i Trondheim. Han har engasjert stort med sitt forslag Trondheim 50/50, en visjon om sentrumsnær fortetting i Trondheim med 50.000 flere beboere innen 2050. Som del av visjonen er Nyhavna en viktig bydel der folk kan jobbe og bo.


Dora AS har startet byggingen av et nytt kontorbygg som skal stå ferdig julen 2017. Med energiklasse A og BREEAM Excellent setter dette bygget en standard for byutviklingen i området. Bygget er et nytt og viktig skritt i omformingen av Nyhavna.

11h

Trondheim Havn 11.00-18.00 Utstilling / Dora 1

Trondheim Havn IKS drifter og utvikler havnearealer for å skape best mulig forutsetninger for sjøtransport til Midt-Norge. By- og havneutvikling hører sammen, og en by i vekst har et økende behov for tilførsel av både forbruksvarer og industrigods. Trondheim har vært en havneby i 1000 år - og skal fortsatt være det i 1000 år til.

12

Se kart i midten

Utstilling / Dora 1

lørdag 11. juni

Dora AS kontorbygg 11.00-18.00

Arkivsenter Dora 12:30–15:30

Informasjon / Arkivsenter Dora Bli med og lag et historisk fotoarkiv om Nyhavna! Ta et bilde av hva som helst, hvor som helst, når som helst på Nyhavna. Publiser bildet på Instagram, tagg #arkivnyhavna #arkivdora. Arkivsenteret Dora har i tillegg informasjonsstand kl 12.30-15.30 på arkivsenteret og viser historiske bilder i “Hva skjer på Nyhavna?” utstillingen.

Hendelser på

11g

21


Se kart i midten

14

lørdag 11. juni

15

Veteranbåter, Kystlaget Trondheim 11.00-18.00 Utstilling / Dora-bassenget

Kystlaget Trondhjem ble stiftet i 1989 og er tilknyttet Forbundet Kysten. Veteranbåtene holder til på Fosenkaia til vanlig, men den 11. juni kommer “Kaptein Dyre” og “Tampen I” for å sette et maritimt preg på arrangementet.

Bryggen 11:00-23:00

Installasjon / Strandveikaia Gjennom å utvikle flyttbare modulbaserte bymøbler ønsker arkitektstudentene fra NTNU Jarell Lura og Jan Frederik Holmestrand å tilgjengeliggjøre vannet. Møblene er fleksible både i plassering og bruk, og første stopp er Strandveikaia, hvor det en gang i tiden var en strandsand.

16

Human Knitting machine 13:00–16:00 Start kl 13 .00 og kl 15.00

Hendelser på

Workshop for voksne og barn / Strandveikaia

22

Hva er å strikke? Kan vi ved å bruke våre egne kropper lage en menneskelig strikkemaskin? I workshopen får deltagerne selv erfare å være en menneskelig strikkemaskin. Ved å bruke hendene som strikkenåler lager vi masker: rette masker, vrange masker, striper og kanskje får vi til en vrangbord? Vi samarbeider om et stort strikketøy.


Foto: NADJA SAhbegovic

Hva skjuler seg bak fasadene?

Del dine opplevelser med oss

Se kart i midten

Hendelser på

lørdag 11. juni

#nyhavna #enblåtråd

23


Se kart i midten

17

lørdag 11. juni

18

Reirbygging 12:00–17:00

Opplevelse & utstilling / Skippergata 10 3 røynde røyer rydder skog og bygger reir.

Bygge/brenne keramikk 11:00–17:00

Opplevelse & utstilling / Skippergata 10 Workshop med forskjellige kunsthåndverk-produksjoner.

19

Veteranbåtmotor-utstilling 11:00–18:00

Hendelser på

Opplevelse / Strandveikaia

24

Halvor Olsen har samlet båtmotorer i mange år. Flere av disse motorene blir vist frem hele dagen – og startet opp hver hele time på Strandveikaia Hendelser på Nyhavna. GRATIS inngang til alle severdigheter.


Kostergruppen har hvert år siden 1984 arrangert utstillinger i Trondheim, og nå inviterer vi publikum til å prøve seg som malere selv. Kom innom og finn din indre kunstner!

21

Duodu på Nyhavna 14:00–18:00

Utstilling / Strandveien 98A Utstillingen “Omhavnelser”, på Rampa.

22a

Se kart i midten

Opplevelse & utstilling / Strandveikaia

lørdag 11. juni

Mal ditt eget bilde 11:00–18:00

Strandveikaia Inside Out 16:30–23:00

Konserter, mat & drikke / Strandveikaia Kulturkollektiv Strandveikaia Kulturkollektiv byr på gratis konsert! Kl 17.00: Charlotte Audestad. Kl 18.00: Lydinstallasjon av Anders Elsås. Kl 19.00: Uttakning til Trøndersk Mesterskap. Kl 21.00: Diverse artister med relasjon til Strandveikaia: Frances Wave, Luxembourg, Diesel Dahl & Pøbb T Pøbb Band, Hummingbirds med flere.

Hendelser på

2O

25


Se kart i midten

22b

lørdag 11. juni

22c

Trøndersk Mesterskap Live 2016 19:00–21:00 Konsert & opplevelse / Strandveikaia

En videreføring av konseptet Trøndersk Mesterskap, en konkurranse i populærmusikk som har foregått i Trondheim hvert år siden 1962. 1. uttakning vil foregå på vår utescene, med mat og skjenkerett. Publikumskapasitet på omlag 580. Selvfølgelig blir det knallvær! 10 utvalgte deltakere vil bli bedømt av dommerpanel samt publikum.

Skipet går 18:00–18:30

Konsert / Strandveien 100 Anders Elsås er lyd- og billedkunstner med base på Strandveikaia på Nyhavna. 11. juni inviterer han til en live lydinstallasjon og kunstutstilling i Strandveien 100.

22d

Kunstutstilling Elsås 11:00–18:00

Hendelser på

Utstilling / Strandveien 100

26

Anders Elsås er lyd- og billedkunstner med base på Strandveikaia på Nyhavna. 11. juni inviterer han til en live lydinstallasjon og kunstutstilling i Strandveien 100.


Hendelser pĂĽ

lørdag 11. juni

Se kart i midten

26

27


Se kart i midten

lørdag 11. juni

23

Åpent arkitektur-/snekkerverksted Kl 11:00–17:00 Utstilling, opplevelse / Strandveien 100, 3. etg

Anledning arrangementet Hendelser på Nyhavna 11.06.16 holder Arkitekt og snekker STØWER v/Ole Martin Støwer åpent lokale for visning av arbeid og prosess. Med utstilte tegninger, modeller og trearbeid. Det vil også være mulighet for å handle.

24

Atelier Havn 11:00–18:00

Utstilling / Strandveien 98 A Maleri – akryl på lerret. Marte Høve, Marie Indahl og John A. H. Tømmervold stiller ut og selger arbeider. www.facebook.com/atelierhavn

25

Kostymeprøving på Teateratelier 12:00–13:00

Hendelser på

Opplevelse / Strandveikaia

28

Her kan du få prøve kostymer og ta bilde av deg selv og hele familien. Kanskje får du en juksetattovering også?


Se kart i midten

Guidings

Søk etter nøkkelordet: hendelsernyhavna

lørdag 11. juni

Guidings

Last ned for å få unike innblikk i aktiviteterne til Hendelser på Nyhavna.

Hendelser på

Og se 20-sekunders videoer på hva som skjer på et bestemt sted på Nyhavna.

29


Se kart i midten

lørdag 11. juni Hendelser på 30

28

No kjæm dampen 12:00–17:00

Kurs & opplevelse / Strandveikaia Treskulptør Erlend Leirdal inviterer barn i alle aldre (ikke de helt minste) til verkstedet for å snekre båter! Båtene får du satt seil på hos naboen Teaterateliet. Og like ved hjelper maleverkstedet Kostergruppen å få farget verket.

29

Kurs i pole dance 12:30 og 15:30 Kurs / Dora I

Vi holder to kurs i pole dance i vårt studio under Hendelser på Nyhavna. Begge kursene varer en time. Vi gir en innføring i grunnleggende pole dance, og gir et bilde av hvordan en time hos oss ser ut. Kurset krever ingen forkunnskaper eller styrke. I tillegg har vi en stang stående utenfor hvor vi viser hva vi kan, og hvor man kan komme og prøve litt selv.

Restaurantbåten MS Bjørnvåg legger til på Strandveikaia 11. juni

13

Her ligger det an til kulinariske opplevelser i en fantastisk atmosfære.

Kun bordbestilling, t 993 99 579


Hendelser pĂĽ

lørdag 11. juni

27

31

Se kart i midten


lørdag 11. juni

Se kart i midten

Foto: Anne marit sæther

TAKK

til alle våre samarbeidspartnere Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere Hendelser på

Formula OT Pantone 562

32

dora dora

11. juni


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.