El món dels minerals. Classe IX, compostos orgànics i atrapats en ambre

Page 1

EL MÓN DELS MINERALS classe IX compostos orgànics i atrapats en ambre

Joan Astor Vignau


PRESENTACIÓ El novè i últim àlbum de fotografies de minerals està dedicat a la classe IX: compostos orgànics, i, en especial, l’ambre. En aquesta classe s’inclouen els minerals d’origen orgànic, és a dir, els compostos de C: sals d’àcids orgànics, hidrocarburs i resines. En la major part dels casos es tracta de mescles mal definides que es caracteritzen per la seva baixa duresa i evidents signes de volatilitat. L’ordenació de les espècies s’ha fet d’acord a la classificació d’Hugo Strunz 8a edició. Els exemplars fotografiats pertanyen a les següents col·leccions privades: Enric Kucera (pàgines 3-7, 14-25, 28-30, 33-64, 66-72). Joan Astor (pàgines 8-12, 31-32). Marçal Lloria (pàgines 26-27). Joan Astor Vignau http://joan-astor.blogspot.com.es/

2


Mel路lita (mellite). Al2C6(COO)6路16H2O. Bicske-Csordak煤t (Hongria). 19x28 mm.

3


Mel路lita (mellite). Al2C6(COO)6路16H2O. Bicske-Csordak煤t (Hongria). 19x28 mm.

4


Mel路lita (mellite). Al2C6(COO)6路16H2O. Bicske-Csordak煤t (Hongria). 14x21 mm.

5


Mel路lita (mellite). Al2C6(COO)6路16H2O. Bicske-Csordak煤t (Hongria). 13x20 mm.

6


Kratochvilita (kratochvilite). C13H10. Freital, Saxònia (Alemanya). 11x17 mm.

7


8

Ambre (amber). Costa polaca de la mar BĂ ltica. 29x43 mm.


Ambre (amber) amb insectes. Mar Bà ltica. Longitud de l’exemplar: 22 mm.

9


Resina fòssil en lignit. Vilada, Berguedà (Catalunya). 15x22 mm.

10


Kladnoïta (kladnoite). C6H4(CO)2NH. Kladno (Txèquia). 9x14 mm.

11


Ozocerita (ozocerite). Mescla de diversos hidrocarburs, principalment alcans. Boryslav, Lviv (Ucraïna). Mida de l’exemplar: 40x54 mm.

12


ATRAPATS EN AMBRE L’ambre és una resina fòssil procedent de diverses coníferes (Pinus succinifera, Agathis australis, etc.) del miocè inferior, l’oligocè i l’eocè, fa uns 16-55 milions d’anys. Pot contenir fòssils en inclusió, especialment petits insectes, aràcnids i vegetals.


Ales de tèrmit en ambre (Miocè inferior, 16-23 milions d’anys). Palo Alto (República Dominicana). 9x13 mm.

14


Insecte en ambre (Miocè inferior, 16-23 milions d’anys). Palo Alto (República Dominicana). 2x3 mm.

15


Curculiònid en ambre (Miocè inferior, 16-23 milions d’anys). Palo Alto (República Dominicana). 2x3 mm. En aquesta fotografia i la següent, les dues cares del mateix exemplar.

16


Curculiònid en ambre (Miocè inferior, 16-23 milions d’anys). Palo Alto (República Dominicana). 2x3 mm. En aquesta fotografia i l’anterior, les dues cares del mateix exemplar.

17


Insectes en ambre (Miocè inferior, 16-23 milions d’anys). Palo Alto (República Dominicana). 2,7x4 mm.

18


Insecte en ambre (Miocè inferior, 16-23 milions d’anys). Palo Alto (República Dominicana). 4x6 mm.

19


20

Insecte en ambre (Miocè inferior, 16-23 milions d’anys). Palo Alto (República Dominicana). 3x4,5 mm.


Insecte en ambre (Miocè inferior, 16-23 milions d’anys). Palo Alto (República Dominicana). 4,7x7 mm.

21


Insecte en ambre (Miocè inferior, 16-23 milions d’anys). Palo Alto (República Dominicana). 5,3x8 mm.

22


Insecte en ambre (Miocè inferior, 16-23 milions d’anys). Palo Alto (República Dominicana). 9x13 mm.

23


Insecte en ambre (Miocè inferior, 16-23 milions d’anys). Palo Alto (República Dominicana). 9x13 mm.

24


Insecte en ambre (Miocè inferior, 16-23 milions d’anys). Palo Alto (República Dominicana). 10x15 mm.

25


26

Insectes en ambre (Miocè inferior, 16-23 milions d’anys). Palo Alto (República Dominicana). 7x11 mm.


Insectes en ambre (Miocè inferior, 16-23 milions d’anys), detall de l’exemplar anterior. Palo Alto (República Dominicana). 6x9 mm.

27


Aràcnid en ambre (Miocè inferior, 16-23 milions d’anys). Palo Alto (República Dominicana). 5x7,5 mm. En aquesta fotografia i la següent, les dues cares del mateix exemplar.

28


Aràcnid en ambre (Miocè inferior, 16-23 milions d’anys). Palo Alto (República Dominicana). 5x7,5 mm. En aquesta fotografia i l’anterior, les dues cares del mateix exemplar.

29


Àcars en ambre (Miocè inferior, 16-23 milions d’anys). Palo Alto (República Dominicana). 2,3x3,5 mm.

30


Insecte en ambre (Eocè superior, 34-38 milions d’anys). Mar Bàltica. 2,3x3,5 mm.

31


Insecte en ambre (Eocè superior, 34-38 milions d’anys). Mar Bàltica. 3x4,5 mm.

32


Coleòpter en ambre (Eocè superior, 34-38 milions d’anys). Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 6x9 mm.

33


34

Insecte en ambre (Eocè superior, 34-38 milions d’anys). Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 4x4,7 mm.


Insecte en ambre (Eocè superior, 34-38 milions d’anys), detall de l’exemplar anterior. Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 1,3x2 mm.

35


Insecte en ambre (Eocè superior, 34-38 milions d’anys). Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 2,7x4 mm.

36


Insecte en ambre (Eocè superior, 34-38 milions d’anys). Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 2x3 mm.

37


Insecte en ambre (Eocè superior, 34-38 milions d’anys). Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 4,7x7 mm.

38


Insecte en ambre (Eocè superior, 34-38 milions d’anys), detall de l’exemplar anterior. Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 2x3 mm.

39


Insecte en ambre (Eocè superior, 34-38 milions d’anys). Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 3,3x5 mm.

40


Insecte en ambre (Eocè superior, 34-38 milions d’anys). Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 3,3x5 mm.

41


Insecte en ambre (Eocè superior, 34-38 milions d’anys). Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 3,7x5,5 mm.

42


Insecte en ambre (Eocè superior, 34-38 milions d’anys), detall de l’exemplar anterior. Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 1,8x2,7 mm.

43


Insecte en ambre (Eocè superior, 34-38 milions d’anys). Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 3,3x5 mm.

44


Insecte en ambre (Eocè superior, 34-38 milions d’anys). Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 2,3x3,5 mm.

45


Insecte en ambre (Eocè superior, 34-38 milions d’anys). Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 4,3x6,5 mm.

46


Insecte en ambre (Eocè superior, 34-38 milions d’anys), detall de l’exemplar anterior. Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 1,6x2,5 mm.

47


48

Insecte en ambre (Eocè superior, 34-38 milions d’anys). Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 4,7x7 mm.


Insecte en ambre (Eocè superior, 34-38 milions d’anys), detall de l’exemplar anterior. Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 2,6x3,9 mm.

49


Insecte en ambre (Eocè superior, 34-38 milions d’anys). Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 5,3x8 mm.

50


Insecte en ambre (Eocè superior, 34-38 milions d’anys), detall de l’exemplar anterior. Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 2,7x4 mm.

51


Insecte en ambre (Eocè superior, 34-38 milions d’anys). Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 4,7x7 mm.

52


Insecte en ambre (Eocè superior, 34-38 milions d’anys). Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 4x6 mm.

53


54

Insecte en ambre (Eocè superior, 34-38 milions d’anys). Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 5,3x8 mm.


Insecte en ambre (Eocè superior, 34-38 milions d’anys), detall de l’exemplar anterior. Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 3,6x5,3 mm.

55


Insecte en ambre (Eocè superior, 34-38 milions d’anys). Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 7x11 mm.

56


Insecte en ambre (Eocè superior, 34-38 milions d’anys), detall de l’exemplar anterior. Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 3,2x4,7 mm.

57


Insecte en ambre (Eocè superior, 34-38 milions d’anys). Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 3,3x5 mm.

58


Insecte en ambre (Eocè superior, 34-38 milions d’anys). Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 3x4,5 mm.

59


Insecte en ambre (Eocè superior, 34-38 milions d’anys). Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 7x11 mm.

60


Insecte en ambre (Eocè superior, 34-38 milions d’anys), detall de l’exemplar anterior. Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 3x4,5 mm.

61


62

Insectes en ambre (Eocè superior, 34-38 milions d’anys). Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 11x16 mm.


Insectes en ambre (Eocè superior, 34-38 milions d’anys), detall de l’exemplar anterior. Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 4x6 mm.

63


Insecte en ambre (Eocè superior, 34-38 milions d’anys). Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 5,3x8 mm.

64


Minerals en 3D

Tot seguit es mostren en 3D (format anàglif) algunes de les fotografies anteriors. Per veure-les en relleu cal que l’ull esquerre vegi el canal R (color vermell) i l’ull dret els canals G i B (color cian); per això és necessari mirar-les a través d’un anaglifoscopi amb la lent vermella a l’ull esquerre, tal com s’indica a la figura adjunta.


Mel路lita (mellite). Al2C6(COO)6路16H2O. Bicske-Csordak煤t (Hongria). 19x28 mm.

66


Mel路lita (mellite). Al2C6(COO)6路16H2O. Bicske-Csordak煤t (Hongria). 19x28 mm.

67


Mel路lita (mellite). Al2C6(COO)6路16H2O. Bicske-Csordak煤t (Hongria). 13x20 mm.

68


Kratochvilita (kratochvilite). C13H10. Freital, Saxònia (Alemanya). 11x17 mm.

69


Ales de tèrmit en ambre (Miocè inferior, 16-23 milions d’anys). Palo Alto (República Dominicana). 9x13 mm.

70


Insecte en ambre (Miocè inferior, 16-23 milions d’anys). Palo Alto (República Dominicana). 10x15 mm.

71


Aràcnid en ambre (Miocè inferior, 16-23 milions d’anys). Palo Alto (República Dominicana). 5x7,5 mm.

72


ÍNDEX ALFABÈTIC Àcars en ambre ..................... 30. Ales de tèrmit en ambre ......... 14, 70. Ambre ................................ 8-9. Aràcnid en ambre .................. 28-29, 72. Coleòpter en ambre ............... 33. Curculiònid en ambre ............. 16-17. Insectes en ambre ................. 15, 18-27, 31-32, 34-64, 71. Kladnoïta ............................ 11. Kratochvilita ........................ 7, 69. Mel·lita .............................. 3-6, 66-68. Ozocerita ............................ 12. Resina fòssil ......................... 10.

73


Barcelona juny de 2013


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.