Page 1

COM REDUIR LA TEVA FACTURA ENERGÈTICA? Albert Juan Casademont Enginyer Industrial – Màster en Eficiència Energètica EVO -CMVP (Certified Measurement & Verification Professional) info@co2en.com


Qui som?


Què explicarem?

1. QUI ÉS QUI EN EL SECTOR ENERGÈTIC 2.

COMPOSICIÓ DE LA FACTURA ELÈCTRICA

3.

TIPUS DE TARIFES ELÈCTRIQUES

4.

QUÈ ÉS EL PERFIL DE CONSUM?

5.

MODEL ENERGÈTIC QUE TENIM?

6.

TÈCNIQUES D’ESTALVI ENERGÈTIC

7.

EXEMPLES


TRANSPORTISTA

DISTRIBUIDOR

COMERCIALITZADOR

PRODUCTOR

CLIENT


Distribuïdors • Peatge terme potència • Peatge terme energia • Lloguer comptadors Mercat elèctric • • • •

Cost compra energia Cost desviacions “Pag. Capacidad Ajustes” Cost sistema

Govern • IVA • Impost especial electricitat


1.

QUI ÉS QUI EN EL SECTOR ENERGÈTIC

2. COMPOSICIÓ DE LA FACTURA ELÈCTRICA 3.

TIPUS DE TARIFES ELÈCTRIQUES

4.

QUÈ ÉS EL PERFIL DE CONSUM?

5.

MODEL ENERGÈTIC QUE TENIM?

6.

TÈCNIQUES D’ESTALVI ENERGÈTIC

7.

EXEMPLES


Què es paga en una factura?


1.Dades del client: Dades del titular del subministre (nom, NIF/CIF, direcció de subministre, contracte, potència contractada, CUPS, tarifa d’accés). - Potència contractada: és l’import d’un terme fix que es calcula multiplicant la potència contractada (kW) per el número de dies del periode de facturació i per el preu del kW.

- CUPS: (Codi Universal del Punt de Subministre) identificació del punt de subminsitre d’energia, llum i gas. -Tarifa d’accés: tipus de tarifa contractada


2. Resum de la factura: Especificarà: - Referència contracte: identifica el contracte - Periode de facturació: dates d’inici i final del periode facturat - data de factura: Data d’emissió de la factura - Nº de factura - Import factura: import total factura


3. Facturació: 1. Facturació consum: consum realitzat durant el periode facturat. S’obté multiplicant el consum (kWh) per el preu del kWh. Pot ser de diferents periodes 2. Descomptes: s/contracte 3. Potència contractada: potencia contratada (kW) per el número de dies del periode de facturació i per el preu del kW. 4. Impost sobre l’electricitat. Impost especial. Es calcula s/IVA sobre el total de kWh i KW per 1,05113. A aquest resultat se li aplica un percentatge del 4,864%. 5. IVA 6. Lloguer equips de mesura: Execepte en aquells casos en què el contador sigui propietat del client, el seu preu està regulat per l’administració. 7. Altres: Servei d’Assistència, averies, etc…


4. Fulla annexa S’hi detalla: - Desglossat del consum elèctric: Figura de la última lectura real i la lectura estimada i de la diferència d’ambdues s’obté el consum del periode.


5. Dades de pagament Periode i forma de pagament 6. Atenció al client Servei d’atenció al client Contacte Telèfo d’averies Nº de contracte


1.

QUI ÉS QUI EN EL SECTOR ENERGÈTIC

2.

COMPOSICIÓ DE LA FACTURA ELÈCTRICA

3. TIPUS DE TARIFES ELÈCTRIQUES 4.

QUÈ ÉS EL PERFIL DE CONSUM?

5.

MODEL ENERGÈTIC QUE TENIM?

6.

TÈCNIQUES D’ESTALVI ENERGÈTIC

7.

EXEMPLES


Tipus de tarifes


Preus de les tarifes

Periode Punta: de 12h a 22h en hivern i de 13h a 23h a l’estiu (10h al dia amb un sobrecost del 20 % que en 2.0)


Estructura Factura electricitat Cost anual. Domèstic 2.0A, 4,6kW i consum 3600kWh 900 € 800 € 700 €

193,40

600 € 158,50

peatge potència peatge energia

500 €

cost energia

400 € 300 €

288,29

IE 200 € 32,73 100 € 0€

141,31

IVA


Preus de les tarifes


Preus de les tarifes


CANVIS ESTRUCTURA PEATGES Augment terme potència

Sol·licituds disminució potencia contractada

+ 201%

Disminució terme energia - 20%

Menys incentius eficiència Autoproducció menys rendible


1.

QUI ÉS QUI EN EL SECTOR ENERGÈTIC

2.

COMPOSICIÓ DE LA FACTURA ELÈCTRICA

3.

TIPUS DE TARIFES ELÈCTRIQUES

4. QUÈ ÉS EL PERFIL DE CONSUM? 5.

MODEL ENERGÈTIC QUE TENIM?

6.

TÈCNIQUES D’ESTALVI ENERGÈTIC

7.

EXEMPLES


Celrà Pis de 90 m2 Calefacció i Aigua Calenta a Gas Resta tot elèctric (inclòs cuina) Potència contractada: 9,2 kW Consum mensual: 200 kWh


Reducció Potencia contractada En la majoria dels casos tenim una potència contractada superior a la que necessitem Anem sobrats de potència? Pots anar endollant equips fins a veure quan salta l’ICP… Pots instal·lar un mesurador i saber fins a on pots baixar. QUANT COSTA BAIXAR POTÈNCIA Comecialitzadora: 0€ DISTRIBUÏDORA: 9 € + IVA (aprox.) T’aguanten la potència a tornar a pujar durant 3 anys. Si abans d’aquests 3 anys vols tornar a pujar: 9€+IVA Només 1 canvi a l’any

PASSATS ELS 3 ANYS QUANT COSTA PUJAR POTÈNCIA? Drets d’extensió: (17,37€ + IVA) · kW Drets d’escomesa: (19,70 € + IVA) · kW por cada kW sol·licitat. Actuació 9€+IVA La distribuidora pot sol·licitar un butlletí


Reducci贸 Potencia contractada


Celrà Pis de 90 m2 Calefacció i Aigua Calenta a Gas Resta tot elèctric (inclòs cuina) Potència contractada: 9,2 kW Consum mensual: 100 kWh

Reducció a 5,75 kW Estalvi de 138€/any


CANVI DE TARIFA?

Un dels principals canvis de tarifa és el pas a un Tarifa amb Discriminació horària. Estalvis molt importants, al voltant del 50% del consum Quant costa el canvi?

1. Comercialitzadora: 0€ 2. Distribuïdora 9€ + IVA 3. Implica canvi o reprogramació de contador


1.

QUI ÉS QUI EN EL SECTOR ENERGÈTIC

2.

COMPOSICIÓ DE LA FACTURA ELÈCTRICA

3.

TIPUS DE TARIFES ELÈCTRIQUES

4.

QUÈ ÉS EL PERFIL DE CONSUM?

5. MODEL ENERGÈTIC QUE TENIM? 6.

TÈCNIQUES D’ESTALVI ENERGÈTIC

7.

EXEMPLES


EN QUIN PAÍS VIVIM?


EN QUIN PAÍS VIVIM? Comprem l’energia barata o cara? Segons les dades d'Eurostat corresponents al primer semestre del 2013, el preu del kWh domèstic a Espanya va ser un 27,6% més alt que el preu mitjà en els 28 països de la Unió Europea i el més alt d'Europa, després d'Irlanda i Xipre.


EN QUIN PAÍS VIVIM? Si el preu del kWh és tan car…. Com pot ser que des del 01/01/2000 fins al 10/05/2013 els usuaris domèstic hàgim acumulat 38.000 milions d’euros de deute (dèficit tarifari) amb les companyies elèctriques?


EN QUIN PAÍS VIVIM? Tarifa elèctrica calculada arbitràriament per els governs Aproximadament el 50% de la tarifa corespon a peatges fixats per el govern L’altre 50% del cost correspon al preu resultant d’una subhasta (Anomenada CESUR) amb una manipulació fàcil del preu (compradors-venedors)


I RETALLEN PER TOT ARREU


SOBREN COMENTARIS


I mentres, què podem fer?


ESTALVIAR

DIVERSIFICAR


1.

QUI ÉS QUI EN EL SECTOR ENERGÈTIC

2.

COMPOSICIÓ DE LA FACTURA ELÈCTRICA

3.

TIPUS DE TARIFES ELÈCTRIQUES

4.

QUÈ ÉS EL PERFIL DE CONSUM?

5.

MODEL ENERGÈTIC QUE TENIM?

6. TÈCNIQUES D’ESTALVI ENERGÈTIC 7.

EXEMPLES


L’estalvi energètic


ESTALVI ENERGÈTIC – IL·LUMINACIÓ


ESTALVI ENERGÈTIC – IL·LUMINACIÓ


DETECTORS DE PRESÈNCIA / MOVIMENT Connecten o desconecten en funció de la detecció de moviment o persones o presència Fins a un 20% d’estalvi energètic Inversió relativament baixa Mínim manteniment Zones de pas, banys, etc. Estalvi en funció del cas


IL·LUMINACIÓ NATURAL


ELECTRODOMÈSTICS


CALDERES DE CONDENSACIÓ Rendiment del 110% Milloren el rendiment a baixa temperatura Aprofitem el calor dels fums per escalfar l’aigua que entra a la caldera


VÀLVULES TERMOESTÀTIQUES Regulació de l’estància per potència Inversions baixes i periodes de retorn curts

Capçals amb bloqueig incorporat


AÏLLAMENTS Es basa en actuacions en l’envolvent, cobertes, façanes, tancaments, vidres, etc. Solen ser actuacions amb periodes de retorn mitjans – llargs És molt important la seva implantació en els nous projectes


Les energies renovables


POTENCIAL ENERGĂˆTIC

Energia renovable disponible al planeta Terra respecte Consum Global


LES ENERGIES RENOVABLES Què puc fer amb les energies renovables?

Obtenir una font energètica per: 1) Escalfar (Biomassa, solar tèrmica) 2) Generar electricitat (solar fotovoltaica, eòlica) 3) Escalfar + generar electricitat (sistemes híbrids)


PREUS ENERGÈTICS


PLAQUES SOLARS PER AIGUA CALENTA

GEOTÈRMIA PER AIGUA CALENTA I CALEFACCIÓ

BIOMASSA PER AIGUA CALENTA I CALEFACCIÓ

FOTOVOLTAICA i MINIEÒLICA PER ELECTRICITAT


EXEMPLE FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM

Com estalviar a la teva factura elèctrica?  
Com estalviar a la teva factura elèctrica?  
Advertisement