__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ПУТ“ НОВИ САД

Билтен ИНФОРМАТИВНИ ГЛАСНИК

Issuu-06 • АПРИЛ 2016

ЈКП „ПУТ“

ЗАВРШЕНА ВЕЛИКА ИНВЕСТИЦИЈА

БУЛЕВАР ЕВРОПЕ

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:

ОБНОВЉЕНЕ УЛИЦЕ И БУЛЕВАРИ ИНТЕЗИВНИ РАДОВИ НА ЗАТВАРАЊУ РАСКОПАНИХ ПОВРШИНА И САНАЦИЈИ УДАРНИХ РУПА

ПЛАНОВИ ЗА 2016 ГОДИНУ „ПУТ“ УЧЕСТВОВАО НА 35. СУСРЕТИМА РАДНИКА КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ПРИПРЕМА ЗА ЕКСТЕРНИ НАДЗОР И РЕСЕРТИФИКАЦИЈУ ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА

Profile for miroslav mirkovic

JKP Put Novi Sad-Bilten br. 6  

Informativni glasnik Javnog komunalnog preduzeća Put Novi Sad

JKP Put Novi Sad-Bilten br. 6  

Informativni glasnik Javnog komunalnog preduzeća Put Novi Sad

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded