Page 1

Paris Designed in

ION

2012 COLLECT T-SHIRTS POLO SHIRTS SHIRTS SWEATERS SWEAT-SHIRTS FLEECES SOFTSHELLS S BODYWARMER WINDBREAKERS PARKAS BERMUDAS TROUSERS APRONS TOWELS CAPS BAGS

N째 21

2012 COLLECTION

TIES

10T2662_196_001_FRA 1

01/11/11 01:25


k mer en E ie t u l t evo

an t ons c in aar j 0 2 dan meer voor MEN WOMeN

twinS PER GAMME S T-SHIRT 24 14 - 15 - 19 23 -

12 - 13 - 39 41 - 43 25 - 30 - 32 - 35 3 45 - 120 - 12

irts polo48sh - 49 - 51 46 - 47 - 124 54 - 55 - 61 - 63

onze fundamen j zeer gehecht om wi en ijv bl , is ijd n te Zoals alt onze verbin garanderen met onze or do tele waarden te it, te ali kw e or onze preciez Do . st ve door d en han timale service en, door een op ard wa e grote n lijk se ee t en m en. SOL’S bied urrentievermog 12 20 ze een erkend conc ucten in on eer dan 324 prod gamma, met m catalogus. ing: essionele herkenn fications en prof rti ce al nt aliteit. aa t kw oo et een gr n naar een top Sinds 1991, m merk overbrenge uw die n te uc rt prod SOL’S producee gedragscode en volging van onze op n ee in h national zic it eis, vertaald els van de Inter Dit hoog kwalite twoord aan de reg an eis hts. ze De Rig . es an specificati claration of Hum onze technische the Universal De d an n tio en nv on Co Labour Organisati verbintenis aan espect en onze ur ilie m t he in t igen. de planeet lig ts zijn te verded Onze inzet voor waarvan we tro en ard wa de t bevestigt sociale acties. Di één van de aterie, Sol’s heeft de kosten van m in en t verhouding. ng ark eli m m m de en van g o rm Ondanks de scho ve tie en rr ncu op beste kwaliteit/co miljoen producten s en meer dan 25 a’ m m ga in eit ersit Dankzij onze div ke sercvice in Europa. Sol’s een unie t ed bi d, waar wij raa or vo de  40 landen bben in één van he n ze ko ge erk onze m trouw.  Al diegenen die van harte voor uw ik k an ed b n,  zij men ig  aanwez contact op te ne ek, aarzel niet om td on k er m ze talogus on En als u via dit ca rse, in de Sol’s Unive en lg en ons vo Alain Milgrom Président

s: id g ie r e t a m Uw EN NIEUWIGHED

r Enkel toepasbaa s in de vezels. ek en print rechtstre

SUBLIMATION PRINTING

66 - 67 - 75 - 77 71 - 72 - 73 - 74

60° C WASBAAR

t-shirts swea82 - 84

ANTI-pILLINGde fleece die

80 - 81 -

86 - 87 -

Voorkomt dat de . en materie kan dring

WINDPROOF

waterproof

n printing sublimatioop wit polyester

s shirt68 - 69 - 70

fleeces 92 - 93

Windproofwind door het

orkomt dat Methode dat vo terie drong. ma t he or water do

WATERPROOF

F WATERPROO BREATHABLE end dicht en adem WATERPROOF BREATHABLE

Water materie.

n Behandeling va t. pluizen voorkom

ANTIPILL

EASYCARE de stof om het handeling van

Softshells 96 - 97 94 - 95 -

EASY CARE

F WATERPROO TAPED SEAMS terde dat de wa

WATERPROOF TAPED SEAMS

Be het strijken te onderhoud en ken. ma r jke eli kk gema

SOFTTOUCH ht aan. elt bijzonder zac

E ELASTHANN

WATERPROOF ZIPPER

SOFTEK INNOVATION PROCESS

NICKEL FREE NICKEL FREE

uniek SOL’S heeft een het behandelen ontwikkeld voor resultaat : een t He van katoen. en de beste optimaal gevoel bedrukkingen.

DIGITAL PRINTING

em Bij dit druksyste via digitale de afbeeldingen eks op het tre hts rec en nd sta be textiel gedrukt.

TWIN

REVERSIBLE

2

VATION SOFTEK INNO PROCESS® methode

DIGITAL PRINTING worden

STRECH

ELASTANE

REVERSIBLE

F WATERPROO ZIPPER iting. slu Waterdichte rits

Vo

SOFTTOUCH

Metho naden dichtheid van de waarborgt.

jk zien of een U kan onmiddeli in heren versie ed go zo product bestaat. rsie ve s als dame

TOP ONE Products

E V A G P O S D INHOU

12 46 64 78 86 98 110 112 120 128 132 138 168 170 178

T-SHIRTS POLO-SHIRTS ers & ties t swea , s t ir sh SWEAT-SHIRTS FLEECES LLs & SOFTSHE r, windbreaker s bodywarme & parkaS BERMUDAS & BROKEN KINDEREN RATION sol’s GENEa ic fair & org n ken badhanddoe r petten & pola accessoires TAS ZAKKEN R SOL’S PROWEA RT SOL’S TEAMSPO 3


sociale en ar partners. verplichtingen, gen, ethische e beleid met ha rn rin te te in en n em ee gl n re va g van plicaties SOL’S de nalevin rtificaten en ap t een aantal ce om garandeert ar da , nd ke be SOL’S ontwikkel ionaal . n. es en internat n en certificaten appelijke warde SOL’S is Europe n auditverslage va ze gemeensch n, on lle n co va to t n. ro ec ge sp sp in re ng m e di er ct re ch et rfe es to pe n het milieub tekening van il en getuigt va voor in de hand onze voorbeeldw in s Deze wil komt on n le el ez eronder verg De instanties hi

e l e r o m e d t a d k r een me ! t r e e t c e p s e r n e d waar

sionnels de la aise des Profes tie Fédération Franç n Bond voor de Communica , de uit el de ethiek Bedrijve SOL’S maakt r l’objet (Franse eigen beleid ontworpen i.v.m. de pa n tio ica un zijn Comm tie van erp). SOL’S heeft rantie, organisa van het onderw eling, commerciële transpa le principles van het beroep ikk duurzame ontw label kwaliteit (de fundamente en onderneming 2FPCO kiezen, elmakend aan t). zijn daarin gelijs er, een prestatieplichtige de professionnel die zich erd n Voor de adverte n een samenwerking met ee den te respecteren, zie op va h bevin is een garantie t in dat beleid zic da en eis de verplicht om bij www.2fpco.com iS bESTELLEN

N, ODuc T KOpE EEN SOL’S pR N bEwuSTE bEDRijf EE

I), portateurs (CG Générale des Im beschouwt de Confédération urs. SOL’S is op de hoogte en de n va lid is L’S SO rte Bond van Impo teringen, iedere klant kan zo en het Algemene randeren. geldige reglem in toepassing ga de evolutie van len ike art van ing mm ste en overe ties. tan ins le cië s dagelijks bij offi De CGI help on pRODucT

N EEN hET KOpEN vA EN! ucT KOpEN, iS LDigE REgLEmENTERiNg OD pR L’S SO gE EEN ET m D EN m m OvEREENSTE

ut van het Franse Institu n. dertekend met boek op te stelle ereenkomst on ov ten n las ee h eft isc he log SOL’S toxico g (IFTH) om een ingen, o.a. de Textiel en Kledin ge reglementer ing met de geldi en rek t ud ho Dit lastenboek n de entering REACH. t het respect va Europese reglem wij rekening me . porteur, houden reglementering H im AC ese RE t rop he Eu n Als II va t ook in, om n het Annexe XV ikelen. Het houd van art ze on al op beperkingen va r tes ing is toepasbaa ties i.v.m. upda Die reglementer hoogte te houden van evolu n de n artikel meer da onze klanten op en en ook te informeren als ee ing ter en die reglem HC). : stoffen bevat (SV beschikbaar op 0,1% gevaarlijke lementering zijn reg H AC RE de over es ati orm inf De ropa.eu ODucT DiE http://echa.eu N vAN EEN pR

EERT! hET KOpE ucT KOpEN, iS EiD vAN DE KOpER gARAND gh EEN SOL’S pROD iLi vE EN iD DE gEZONDhE

elijke rieken van schad

de fab t gebruiken in ds lang het nie SOL’S vereist sin u. lie mi t mmer huid en he ficaat, met nu kleurstoffen de DARD 100 certi OEKO TEX STAN en polo’s. de eft he L’S SO hirts voor katoen t-s ZSOL 027101

GEnE VE drag VERDRAG VAn spect van het Ve

re or de absoluut SOL’S streeft vo n. ke hun fabrie van Geneve in audits ren, zijn jaarlijks atig te controle lm ge Bangladesh, re in t s di er Om t van zijn partn ef he k L’S SO d. leeftijd van wer georganiseer .m. de minimum i.v en de eg kr om ge t ht het respec neve dat verplic t Verdrag van Ge op 18 jaar – he n 14 of 16 jaar. aa te beperken d tij ef le e lijk te wet

4

10T2662_004_005_NLD 4-5

or : «bi-EThic» en. een collectie vo werk kunnen lev or 2011 en stelt hun landbouw eid vervolgd vo van nh ia kke Ind tro be van elaars L’S zijn  : nd SO len ha eft ike he ine art r kle laa gs t x Have el, zoda iNO, en ba Samen met Ma uit eerlijke hand bi-EThic bAmb t « biologische katoen » oen afkomstig is c T. wOmEN en waarvan het kat bbele certificaa certificeerd du T.mEN, bi-EThi n c ee hi en ET bb bi : ndel katoen » ge iLY he tiel artikelen s en « eerlijke ha en bi-EThic DA ion cE cat EN De volgende tex rtifi ER Ce Nf ion bi-EThic cO Control Un bi-EThic ZEN, hange 100 door ndart Organic Exc volgens het sta r. velaa Fairtrade/Max Ha ZAAm

N DuuR KOpEN, iS EE ic pRODuc T RDE STAp! Th -E bi L’S SO EE EEN EN gEïNvEST gehuisvest in iek centrum is

De SOL’S logist

Le Havre, biedt

certificeerd ISO

u een dienst ge

NTiE vA N, iS hET gARA ODuc T KOpE EEN SOL’S pR EEN gOEDE LEvERiNg!

9001.

N

ikelen van van nog meer art met de verkoop ing erm sch be or milieu TiONS SOL’S streeft vo Nic iON cERTificA oen: SOL’S ORgA t cONTROL uN 100 te krijgen. ANgE 100 me biologische kat gE ch AN EX c ch Ni EX c gA van OR gANi ing van artikelen SOL’S street voor tatie, om de OR ndiaal bekend ins erbaarheid en de overeenstemm certificaten, mo de trace ert de ran ga t in de Deze certificaa erd organisme) oen. tish gemodifice biologische kat van GGM (gene n ike bru ge t het nie garandeert ook certifications N control union c REEf wOmE : len mEN - ORgANi cu81508 volgende artike ORgANic REEf met nummer – rd S ee KiD fic c rti Ni ce SOL’S is ge mEN – ORgA – ORgANic wO ORgANic mEN AAT OE100,

, please For more details mmitment o download our C ly ct ire Charter d pe.com www.sols-euro

ic N mET cERTif TEREN ! Ec ODuc T KOpE EEN SOL’S pREN Om DE miLiEu TE RESp Lp iS hE

het milieu. betrokken met is en en er nd n ki ANic». bescherming va et de lijn «ORg m de , ur en ltu rd cu aa e w ch ogis ling en de selijke vordert de biol ame ontwikke leving van men be rz na u en u » de d ic et h de m ET op g it b ch bezi S een beleid da de producten «  SOL’S houdt zi jke handel met gen, voert SOL’ rli ni . re ee en n van onze ve de m t te ko er ek or rd hi ndvest vo bangladesh, ee SOL’ S bevo ha d, groei en et t el he er om w op ak e de za di or od d, de no en is gebaseer sociale acties do Overtuigd van zich door veel istische waard dt an ei m u ch h rs e de d n on g richting va e ontwikkelin rechte plaats.. it aan duurzam and een bevoor rb ve t di in Deze sensibilite kt aa uctie landen, m DESh: principale prod L iN bANgLA T uNiTY hOSpiTA OjEc pR cOmm fRiENDShip NuK & SOL’S

financiering van Kendra) voor de en K (Nari uddog id van vrouwen Nu he e nd ati zo nis ge ga de Or or tele g van nstverlening vo et Gouvernemen naar een gevoelige verbeterin die ni e de ch t dis me me en ze sam lbare termijn streven rking een betaa geert SOL’S zich dere districten. rte we ga an ko en en de , n Op 07 sam da h. 20 ze is es ril de nood In ap ogt nglad ita, die meer in ge termijn beho arasindhur in Ba reganj enschap. Op lan ald voor de sloppenwijk Pakund het ziekenhuis Ag sindhur in Kisho plattelandsgeme pa ekenhuis Agaro rd ze be szi er de we ap n ie me sch va on en en j ren rem me an ce kinde horeg het ge se ambassade. De n het district Kis el gelanceert in ant bij de Japan de bevolking va ult april 2007 officie ns 24 co , op ma rd da we t Ko Frienship projec SOL’S, en Mitsuya dog Kendra. het ziekenhuis Het nUK - SOL’S voorzitters van ganisatie nari Ud nhuis. Vermits Alain Milgrom, ernementele Or n van het zieke uv meeste Go ste de et ko ni en ele nn de door Salomon en n ku ion va at ht, or de directeur en bejaarden ric neel en de oper rso ren de pe kin he , isc en voorgezeten do ed uw zoals vro van het m deel van de wijk, t de salarissen zorgen, betere SOL’S financeer g vooral op het minderbedeelde n de medische nin . rle en tve gankelijkheid aa betal toe lf e ze t ter haar diens be nie n g ee nin n. voor dienstverle n zijn fabrieken damentele rechte patiënten deze van SOL’S binne ing van hun fun nt ook de acties en de bescherm too en g uw do vro Ud ri de n na nGO atie va en, de emancip sociale voorwaard

SREEpuR viLL

AgE ShiShu

pOLLi pLuS w

EEShuiS

lfstaniek is. Volledig ze rkingsmanier un waarvan de we is hu es we dit n. a initieert bij die daar werke n steunprogramm voor de vrouwen in Bangladesh. opend. en heeft SOL’S ee school maar ook opleidingen leven le tish Airways ge he n hu Twee jaar geled n or ee do elsleden van Bri tegelijkertijd 600 kinderen nieren: en door persone ma e led nd ge r dig, integreert hij rs” zorgen en vergezellen 450 à lge jaa vo 20 h op de eshuis werd de L’s impliceert zic Een 120-tal “moe dit soort in Bangladesh, het we ngladesh en SO van ven aan er aanwezig in Ba me t nie Uniek structuur ys wa rwerpen vrijgege , is British Ar ttige schoolonde nu , en ed Sinds begin 2009 lgo ee , sp iNgEN ere kilo’s kleren AAN SchENK L’S hebben meerd EEN vERZOEK klanten van SO de en el ne rso pe . Het bANgLADESh kleren in geraken nnen). fAbRiEKEN iN de niet conform die school (vulpe percentage van NEmANE iN DE n EL ee n DE E ari AL wa t, ci ats SO tie dozen gepla van die kleren. EEN gLObALE en de uitdeling e fabrieken dona n. SOL’S heeft in all aka zorgt voor het verzamelen te ondersteune s tie Dh l e.org g ac Het SOL’S buree w.sreepurvillag door het jaar lan ww ren :// be tp ht pro : en an ga te elsled ne ite bs rso we pe dit en n Onze fabrieke dragen door op inspanningen bij U kunt aan onze

5

02/11/11 12:42


S O L’ S

U N I V E R S E

S O L’ S

U N I V E R S E

HARvARD P.151

MOODY P.33

SLAM KIDS P.118

SURF P.99

MARBELLA P.141

GLOBE P.76

SUMMER II P.47

SPRING II P.49

SUBWAY P.100

ROXY P.95

IMPERIAL P.14 BUZZ P.132

NESS P.88 BRIGHTON P.73

CAMPUS P.152

COLUMBIA 15’’ P.150 WARM P.103

PIX P.138

MALIBU PALMA CITY JOKER SUBLIMA KING NUMERICA VICTORY IMPERIAL WOMEN AMY ANGEL LADY O LADY v MISS REGENT SEASON PASSION PEOPLE PRETTY SUMMER II  STAR BALTIMORE BRISTOL ESCAPE EXECUTIvE SCOTT SEvEN MEN SEVEN WOMEN SOUL MEN SOUL WOMEN NEW SUPREME SLAM NORTH NORTH WOMEN WINNER MISTRAL RIvER RECORD BAYSIDE ISLAND 30 ISLAND 50 ISLAND 70 ISLAND 100 BUFFALO SUNNY CAPRI COLLEGE MAGIC RIDER URBAN WEEK-END.

6

10T2662_006_007_FRA 6-7

GALAXY WOMEN P.77

AIRPORT P.162

CENTURY DREAM IMPERIAL IMPERIAL WOMEN MAJESTIC MIAMI MILANO MISS MONARCH REGENT PASSION PEOPLE PODIUM SPIRIT SPRING II WINTER II BALTIMORE BERKELEY BOSTON BRADFORD BRISBANE BRISTOL BROADWAY EDEN EFFECT ELITE EMBASSY ENERGY ESCAPE ETERNITY EXCESS EXECUTIvE GIFT BOX GALAXY MEN SCOTT SODA SUNDAE NORTH NORTH WOMEN RELAX HURRICANE RECORD CAMBRIDGE CONFERENCE CORPORATE DINO ENZO EQUITY ISO LUNCH 30 JET LAG MEETING PREMIER PRINCETON 12’’ PRINCETON 15’’ COLUMBIA 17’’ REWARD FORUM TRADER TRANSIT ULTIMATE VITO vOYAGER WINDSOR WINSTON PROJECT STANFORD GALA GREENWICH.

7

31/10/11 21:23


S O L’ S

U N I V E R S E

S O L’ S

U N I V E R S E

SPORTY P.29

MARAIS MEN P.43

METEOR P.134

REVERSO P.139

GLOSSY P.143

MASTER P.19

SAINT GERMAIN P.37

NEW SUPREME P.78

PALLADIUM P.58

PRETTY P.57

MARYLIN P.21

STADIUM 65 P.167 PRINCE P.53

PRACTICE P.51

COCONUT P.34

BULL P.135

SOUL MEN P.80

MOODY P.33

VICTORY COCONUT FIRST JANE JUSTIN MAJOR MARAIS WOMEN MAX MELROSE MILD MINT MISS MOJITO MONTMARTRE MOON MYTHIC SCOOP PACIFIC PAPRIKA PARITY PEPPER BRIGHTON BROADWAY EDEN EFFECT EXCESS SOUL WOMEN SILVER SLAM STREET NEXT TONIC BARRACUDA BULL CHE SUNNY BOWLING CHELSEA CIRCUS COLUMBIA 15’’ COLUMBIA 17’’ LIPSTICK PICCADILLY PORTO BELLO SOHO 52 SOHO 67 VEGAS 39 VEGAS 51 VERTIGO.

8

10T2662_008_009_FRA 8-9

JUSTIN P.39

RIVER P.107

CACTUS FUNKY JANE JAzzY MADISON MATCH MILKY MOJITO MOOREA SPEED PACK PANACH PARADE PASSION PEOPLE PLAYER PRACTICE WOMEN PRINCESS SPRING II SUMMER II NEW SUPREME SLAM NIAGARA NORDIC MISTRAL JOGGER BUFFALO METEOR SUNNY BOWLING JUMP PORTO BELLO SOHO 52 SOHO 67 STADIUM 72 TRIO URBAN WALKER.

9

31/10/11 21:26


S O L’ S

U N I V E R S E

S O L’ S

U N I V E R S E

BARRACUDA P.134

SLAM P.79

JAZZY P.38

BOLIVIA MEN P.75

SCOTT P.85

JUNGLE P.110

BUFFALO P.135

WILD P.102

RIDER P.154

URBAN P.154

BAHIA P.158

ROXY P.95

NORTH WOMEN P.87

MAX P.20

MALIBU P.36

FUNKY P.25

LADY O P.32

MAJOR MISS MASTER MOON FIRST SCOOP MILKY MINT IMPERIAL IMPERIAL WOMEN MARYLIN MOJITO CACTUS JUSTIN JANE VINTAGE MIX PACIFIC SILVER FLASH STREET.

10

10T2662_010_011_FRA 10-11

HURRICANE P.101

ORGANIC POST P.127

REFLEX P.106

CACTUS CENTURY DREAM IMPERIAL IMPERIAL WOMEN MAJESTIC MAORI MISS MOJITO MONARCH REGENT VINTAGE PULP PEOPLE PODIUM PRESCOTT MEN PRESCOTT WOMEN PRINCE SPRING II WINTER II BEL-AIR BOLIVIA WOMEN BOTSWANA MEN BOTSWANA WOMEN BROOKLYN SLAM STORY SUCCESS NEO NEPTUN NESS NEW LOOK MEN NEW LOOK WOMEN NIRVANA NORTH WOMEN NORWAY RALLYE MEN RALLYE WOMEN RELAX REPLAY MEN REPLAY WOMEN VIPER WARM WINNER SURF RIVER RAID RECORD JAVA JEEP PARADISE PALACE LAGOON ARCTIC EVEREST 51 EVEREST 55 PLAID SERPICO 51 SERPICO 55 BOGOTA CORDOBA EASY ESCALADE EXPRESS ISO BACKPACK ISO PICNIC 40 LIMA PRIVATE RIDER RIMINI TRAVELER TREKKING PRO VOYAGER WALKER.

11

31/10/11 21:28


t-ShiRtS

jerSey KORTE MOUWEN

T - shIrTs

rTe 10 - 33 Ko MoUWeN

s t r i h s t-

lA TOUR EIFFEl

esToPJe 34 - 39 DaM NGe 40 - 45 la MoUWeN

SOL’S gen afwerkin

PARIS SOL’S REGENT 11380

UnISEx T-SHIRT MET RonDE HAlS DAMESMoDEl : MISS-11386 KInDERMoDEl : REGEnT KIDS-11970 Kwaliteit: JeRSeY 150

100% halfgekamd katoen Verstevigingsband in de nek Geribde halsboord met elastaan

StiJl: KlaSSieK

MaTeN

Rondgebreid

a

Xs

s

M

L

XL

XXL

3XL*

62/49

69/50

72/53

74/56

76/58

78/62

80/64

b

a/b

PaCKING

* WhITe, ash, Grey MelaNGe, DeeP blaCK, reD, oraNGe, GolD, GreeN boTTle, Navy aND royal blUe

Gewicht/doos: 20,2 kg Maat/doos: 60 x 39 x 32 cm

10

100

SOL’S MISS 11386

102

White

300 (2) ash

350

Grey melange(1)

145 red

400

orange

301 Gold

264

bottle green

318 Navy

241

royal blue

309

Deep black

380

TWIN

light grey

102

312

158

301

White

100% halfgekamd katoen Verstevigingsband in de nek Jersey halsboord

black

309

Deep black

136

orchid pink

140

145

272

318

Fuchsia

red

400

orange

(1) GrIJs GeMÊleerD : 85% KaToeN / 15% vIsCose (2) WIT GeMÊleerD : 98% KaToeN / 2% vIsCose

DAMES T-SHIRT HEREnMoDEl : MAJoR-11389 KInDERMoDEl : CHERRY-11981 UnISExMoDEl : REGEnT-11380 Kwaliteit: JeRSeY 150

12

10T2662_012_013.indd 12-13

141

Pale pink

137

Medium pink

136

orchid pink

140

Fuchsia

146

burgundy

154

Tango red

302

lemon

261

Pale yellow

273 lime

280

apple green

272

Kelly green

270

319

French navy

244

Denim

225

atoll blue

220

sky blue

710

light purple

712

Dark purple

398

Chocolate

397 earth

269 army

330 Zinc

268 Khaki

115 sand

a

b

a/b

s

M

L

XL

XXL

58/40

60/43

62/46

64/49

66/52

emerald

101

Natural

Gewicht/doos: 7 kg Maat/doos: 47 x 32 x 17 cm

5

50

18 KlEUREN

MaTeN

381

Mouse grey

PaCKING

37 KlEUREN

StiJl: VROUweliJK

Aansluitende snit - fijne halsboord - met zijnaad

Corail

220

sky blue TWIN

Gold

712

Dark purple

302

280

lemon

apple green

398

268

Chocolate

Kelly green

Navy

225

atoll blue

Khaki

ON

2012 COLLECTI

13

07/nov./11 14:45


t-ShiRtS

jersey KORTE MOUWEN

T - shIrTs

sOL’s IMPERIAL WOMEN 11502

sOL’s IMPERIAL 11500

DAMES T-SHIRT RONDE HALS HERENMODEL: IMPERIAL-11500 SSSKINDERMODEL: IMPERIAL KIDS-11770 Kwaliteit: JeRSeY 190

HEREN T-SHIRT MET RONDE HALS DAMESMODEL : IMPERIAL WOMEN-11502 KINDERMODEL : IMPERIAL KIDS-11770 Kwaliteit: JeRSeY 190 - ZwaRe GRaMMaGe

100% halfgekamd katoen Verstevigingsband in de nek Geribde halsboord

100% halfgekamd katoen Verstevigingsband in de nek Geribde halsboord met elastaan

StiJl: KlaSSieK

StiJl: KlaSSieK

Met zijnaad

b

XS*

S

M

L

XL

XXL 3XL** 4XL** 5XL**

62/49 69/50 72/53 74/56 76/58 78/62 80/64 84/68 88/72

PaCKING

PaCKING

* WhITe, bLaCK, DeeP bLaCK, MeDIuM PINK, reD, OraNGe, GOLD, KeLLy GreeN, freNCh NaVy, bLue sKy, DarK PurPLe, ChOCOLaTe, KhaKI. ** WhITe, ash, Grey MeLaNGe, DeeP bLaCK, reD, OraNGe, GOLD, bOTTLe GreeN, NaVy aND rOyaL bLue bLue.

Gewicht/doos: 23,2 kg Maat/doos: 59 x 35 x 34 cm

10

a

S

M

L

XL

XXL

61/41

63/44

64/47

61/50

69/53

b

a/b

Gewicht/doos: 14,2 kg Maat/doos: 48 x 34 x 35 cm

10

100

100

102

102

White

300 (2)

Light grey

Grey melange(1)

384

381

309

137

ash

380

350

Dark grey

Mouse grey

Deep black

Medium pink

136

150 Chili

146

burgundy

154

Tango red

145 red

400

Orange

301 Gold

302

Lemon

273

280

272

264

Grey melange(1)

136

145

Orchid pink

301 Orchid pink

318 Navy

apple green

319

french navy

Kelly green

244

Denim

red

302

Gold

Lemon

272

318

Kelly green

225

Lime

350

White

Navy

220

atoll blue

sky blue

398

268

bottle green

Chocolate

241

Khaki

royal blue TWIN

37 KLEUREN

245

Ice blue

710

Light purple

Dark purple

Chocolate

398

397

269

330

268

115

106

14

10T2662_014_015_NLD 14-15

712

220

sky blue

Zinc

Khaki

TWIN

earth

sand

army

Cream

SOL’S gen afwerkin

17 KLEUREN

225

atoll blue

309

Deep black

400

Orange

280

apple green

241

royal blue

710

Light purple

* GrIJs GeMÊLeerD : 85% KaTOeN / 15% VIsCOse - WIT GeMÊLeerD : 98% KaTOeN / 2% VIsCOse

a

a/b

MaTeN

MaTeN

Rondgebreid

2012 COLLECTION

15

31/10/11 21:36


t-ShiRtS

jerSey KORTE MOUWEN

SOL’S JOKER 11320

SOL’S MAJOR 11389

UNISEX T-SHIRT MET RONDE HALS Kwaliteit: JeRSeY 130

102

100% halfgekamd katoen Verstevigingsband in de nek Geribde halsboord

White

SOL’S MELROSE 11385

NAUWSLUITEND HEREN T-SHIRT DAMESMODEL : MISS-11386 KINDERMODEL : CHERRY-11981 Kwaliteit: JeRSeY 150

102

White

StiJl: VROUweliJK

Gedecolleteerde hals Aansluitende snit Met zijnaad

M

L

XL

XXL

67/49

69/52

71/55

72/58

75/61

gewicht/doos: 14,8 kg Maat/doos: 57 x 39 x 28 cm

10

100

312

Nauw aansluitende snit met zijnaad Maten

s

packing

packing

Maten

StiJl: tReNDY

a/b

100% halfgekamd katoen

a

b

a/b

black

s

M

L

XL

XXL

66/47

68/50

70/53

72/56

74/59

gewicht/doos: 8,6 kg Maat/doos: 55 x 36 x 17 cm

5

50

309

Maten

StiJl: KlaSSieK

b

350

grey melange(1)

100% katoen halfgekamd Ronde hals met elastaan ribboord Verstevigingsband in de nek

rondgebreid

a

DAMES T-SHIRT MET AMERIKAANSE MOUWEN Kwaliteit: JeRSeY 150

Deep black

packing

t - ShiRtS

145 Red

318 navy

a

s

M

L

XL

58/39

60/41

62/43

64/46

b

a/b

gewicht/doos: 11,7 kg Maat/doos: 53 x 31 x 27 cm

10

100

272

k elly green

225

atoll blue

102

White

312

309

black

Deep black

140

145

398

chocolate

141

pale pink

400

Orange

319

(1) gRiJS geMÊLeeRD : 85% katOen / 15% ViScOSe

10T2662_016_017.indd 16-17

302

Lemon

241

French navy

Royal blue

269

115

army

16

Fuchsia

Red

280

apple green

220

Sky blue

Sand

2012 COLLECTION

17

07/nov./11 14:46


t-ShiRtS

jersey KORTE MOUWEN

100% halfgekamd katoen Verstevigingsband in de nek

64/41

L

XL

66/44

68/47

70/50

102

White

309

Deep black

Gewicht/doos: 6,3 kg Maat/doos: 48 x 36 x 17 cm

5

50 140

Fuchsia

225

Atoll blue

A

b

A/b

s

M

L

XL

XXL

70/50

72/53

74/56

76/58

78/61

100

350

Grey melange (1)

StiJl: tReNDY

350

Grey melange(1)

309

145 Red

309

Deep black

Deep black

318 Navy

A

b

A/b

s

M

L

XL

XXL

69/47

71/50

73/53

75/56

77/59

220

Sky blue

Gewicht/doos: 9,7 kg Maat/doos: 54 x 37 x 16 cm

5

50

102

White

100% halfgekamd katoen Verstevigingsband in de nek

309

Deep black

StiJl: VROUweliJK

Met zijnaad Diep « V» hals met ribbord

Gewicht/doos: 19 kg Maat/doos: 57 x 38 x 31 cm

10

102

White

100% halfgekamd katoen Verstevigingsband in de nek

MATeN

A/b

M

Ash

4-laags geribd halsboordrondgebreid

PACKING

MATeN PACKING

s

300 (2)

StiJl: KlaSSieK

Aanlsuitende snit Amerikaanse mouwen met onafgewerkte rolzoom voor hals en mouwen Met zijnaad b

102

White

DAMES T-SHIRT MET V-HALS HERENMODEL: MASTER-11155 Kwaliteit: JeRSeY 150

Aansluitende snit V-hals met ribbord met elastaan Met zijnaad MATeN

StiJl: tReNDY

sOL’s MOON 11388

HEREN T-SHIRT MET DIEP «V» HALS DAMESMODEL : MOON-11388 Kwaliteit: JeRSeY 150

PACKING

100% halfgekamd katoen

A

sOL’s MASTER 11155

HEREN T-SHIRT MET V-HALS Kwaliteit: JeRSeY 150

712

Dark purple

268 Khaki

PACKING

sOL’s VICTORY 11150

sOL’s MILD 11387

DAMES V-HALS T-SHIRT MET ONAFGEWERKTE ROLZOOM Kwaliteit: JeRSeY 150

MATeN

T - ShIRTS

A

b

A/b

136

Orchid pink

s

M

L

XL

XXL

58/39

60/42

62/45

64/48

66/51

Gewicht/doos: 7 kg Maat/doos: 49 x 33 x 17 cm

5

50

145 Red

140

Fuchsia

400

Orange

TWIN

280

Apple green

SOL’S afwerkingen

225

Atoll blue

272

Kelly green

712

Dark purple

268 Khaki

* GRIJS GeMÊLeeRD : 85% KATOeN / 15% VISCOSe - WIT GeMÊLeeRD : 98% KATOeN / 2% VISCOSe

TWIN

2012 COLLECTION

18

10T2662_018_019_NLD 18-19

19

31/10/11 21:43


t-shirts

sOL’s MAX 11392

100% halfgekamd katoen

102

stijl: VrouwelijK & trendy

White

b

a/b

M

L

XL

XXL

71/53

73/56

75/59

77/62

79/65

5

50

312 black

stijl: VrouwelijK & trendy

s

Gewicht/doos: 8 kg Maat/doos: 49 x 37 x 16 cm

102

White

309

a

b

a/b

s

M

L

XL

87/47

89/50

91/53

93/56

Deep black

Gewicht/doos: 10,6 kg Maat/doos: 56 x 47 x 19 cm

5

100% katoen kraag jersey

a

b

a/b

s

M

L

XL

XXL

71/53

73/56

75/59

77/62

79/65

Gewicht/doos: 6,2 kg Maat/doos: 53 x 39,5 x 13 cm

5

50

stijl: VrouwelijK en trendy

102

White

Grote décoletté Verstevigingsband in de nek Kimono mouwen Dubbel surpiqures mouwen, kraag en onderkant

Diepe hals - Mouwen met omslag Lengte tot de knie - Met zijnaad Maten

a

Lange T-SHIRT kImono mouwen Kwaliteit: Fijne jersey 110

100% halfgekamd katoen Ronde hals met ribboord Verstevigingsband in de nek

PaCKinG

PaCKinG

Maten

Gerimpeld mouwen voor een fashion effect Aansluitende snit Met zijnaad Kraag en onderkant verwerking francs

sOL’s MARYLIN 11398

DameS TunIek mouwen meT omSLag Kwaliteit: jersey 150

PaCKinG

sOL’s MONTMARTRE 11935

DameS Tee-SHIRT Kwaliteit: jersey 150

Maten

jersey KORTE MOUWEN

t - shirts

New SOL’S material : Fijne Jersey 255

indigo

309

Deep black

225

atoll blue

50

SOL’S gen afwerkin

2012 COLLECTION

20

10T2662_020_021.indd 20-21

21

03/11/11 11:21


t-ShiRtS

jerSey KORTE MOUWEN

371

100% gekamd katoen Softek Innovation Process® Verstevigingsban in de nek Geribde halsboord met elastaan

Pigment charcoal grey

SOL’S FIRST 11394

100% halfgekamd katoen Verstevigingsban in de nek Geribde halsboord

314

Washed black

StiJl: tReNDY

246

vintage look getailleerd met zijnaad

157

M

B

a/B

72/53

L

XL

XXL

74/56

76/59

78/62

MaTeN

a

Gewicht/doos: 12,8 kg Maat/doos: 60 x 40 x 19 cm

5

50

271

Pigment light army

402

Pigment mole

SOFTEK INNOVATION PROCESS

Washed red

PaCKING

PaCKING

MaTeN

Pigment denim a

B

a/B

s

M

L

XL

XXL

66/47

68/50

70/53

72/56

74/59

Gewicht/doos: 10 kg Maat/doos: 54 x 37 x 20 cm

5

50

100% halfgekamd katoen 5% elastaan Verstevigingsband in de nek Ronde hals met ribboord Slub garen

279

Washed green

227

B

a/B

100% halfgekamd katoenronde hals met ribboordslub garen

312

102

White

312

Black

s

M

L

XL

XXL

66/48

68/51

70/54

72/57

74/60

Gewicht/doos: 7,4 kg Maat/doos: 55 x 37 x 18 cm

5

102

White

StiJl: tReNDY

StiJl: tReNDY

a

SOL’S SCOOP 11393

DAMES T-SHIRT KORTE MOUWEN MET SLUB EFFECT HERENMODEL : FIRST-11394 Kwaliteit: JeRSeY 150

diepe halszonder naden op de mouwenmet zijnaad

getailleerde snit met zijnaad MaTeN

StiJl: tReNDY

ingeverfd met natuurlijke pigmentkleurstoffenmet zijnaad

HEREN T-SHIRT KORTE MOUWEN SLUB EFFECT DAMESMODEL : SCOOP-11393 Kwaliteit: JeRSeY 150

Black

MaTeN

SOL’S MYTHIC 11400

UNISEX T-SHIRT “VINTAGE LOOK” Kwaliteit: JeRSeY 170

255

Indigo

50

PaCKING

SOL’S MAORI 11971

HEREN T-SHIRT PIGMENT DYED Kwaliteit: JeRSeY 190

PaCKING

T - shIrTs

a

B

a/B

s

M

L

XL

62/49

64/52

66/55

68/58

Gewicht/doos: 6,9 kg Maat/doos: 57 x 35 x 18 cm

5

50

255

Indigo

225

Blue atoll

Washed blue TWIN

225

Blue atoll TWIN

SOL’S gen afwerkin

2012 COLLECTION

22

10T2662_022_023.indd 22-23

23

03/11/11 11:22


t-ShiRtS

jerSey KORTE MOUWEN

SOL’S MOOREA 11570

100% halfgekamd katoen Verstevigingsban in de nek

100% halfgekamd katoen

StiJl: tReNDY

aansluitende snit Amerikaanse mouwen onafgewerkte rolzoom met zijnaad

XL

XXL

76/59

78/62

Gewicht/doos: 25 kg Maat/doos: 59 x 39 x 42 cm

10

Orange / White

Red / White

100

Royal blue / White

A

B

A/B

Atoll blue / White

s

M

L

XL

58/42

60/45

62/48

64/51

Gewicht/doos: 13,3 kg Maat/doos: 50 x 33 x 33 cm

10

Bright green / White

100

Orange / White

StiJl:

raglanmouwen met zijnaad MATeN

L 74/56

MATeN

M 72/53

B

PACKING

MATeN PACKING

A

Black / Zinc

SOL’S MILKY 11195

White / Atoll blue

White / Royal blue

100% halfgekamd katoen Verstevigingsband in de nek Geribde halsboord met elastaan

StiJl: VROUweliJK

dubbellaagse contrasterende halsboord en armranden onafgewerkte rolzoom Sky blue / White met zijnaad

A/B

White / Grey melange

TWEEKLEURIG T-SHIRT MET RAGLANMOUWEN VOOR HEREN DAMESMODEL: MILKY-11195 Kwaliteit: JeRSeY 150

Orchid pink / White

A

B

A/B

s

M

L

XL

XXL

67/50

70/53

73/56

76/59

Red / White

Gewicht/doos: 17,4 kg Maat/doos: 58 x 38 x 33 cm

10

100

White / Atoll blue

White / Royal blue

White / Navy

White / Orange

100% halfgekamd katoen Verstevigingsband in de nek Geribde halsboord met elastaan White / Navy

64/47

DAMES T-SHIRT TWEEKLEURIG MET RAGLAN MOUWEN HERENMODEL : FUNKY-11190 Kwaliteit: JeRSeY 150

White / Orange

StiJl: VROUweliJK

raglan mouwen met zijnaad MATeN

Bronze / Army

SOL’S FUNKY 11190

DAMES T-SHIRT MET ONAFGEWERKTE ROLZOOM HERENMODEL : MADISON-11670 Kwaliteit: JeRSeY 170

White / Red

Black / Grey melange TWIN

PACKING

SOL’S MADISON 11670

HEREN T-SHIRT MET ONAFGEWERKTE ROLZOOM DAMESMODEL : MOOREA-11570 Kwaliteit: JeRSeY 170

PACKING

T - ShIRTS

A

B

A/B

s

M

L

XL

58/41

60/44

62/47

64/50

Gewicht/doos: 6,9 kg Maat/doos: 48 x 33 x 17 cm

5

50

White / Red

TWIN

Bright green / White

TWIN TWIN

SOL’S gen afwerkin

2012 COLLECTION

24

10T2662_024_025.indd 24-25

25

03/11/11 11:29


T-SHIRTS

technical t-shirts

t - shIrts

SOL’S KING NUMERICA 11600

UNISEX T-SHIRT MET RONDE HALS KwALITEIT: JERSEY 160 - SUPERZACHT

100% gekamd katoen Verstevigingsband in de nek Halsboord met elastaan

SOL’S SUBLIMA 11775

UNISEX T-SHIRT VOOR SUBLIMATIE KwALITEIT: JERSEY 160

100% polyester katoen touch

STIJL: TECHNISCH

Met zijnaad Hals met ribboord

STIJL: KLASSIEK

S

M

L

XL

XXL

69/50

72/53

74/56

76/58

78/62

b

A/b

Gewicht/doos: 19,6 kg Maat/doos: 57 x 38 x 31 cm

10

100

SOFTTOUCH

102

White

DIGITAL PRINTING

309

Deep black

Markering voorbeeld

ingen SOL’S afwerk K IE N H 100% TEC teert voor

A is geadap KING NUMERIC ukkingen. Deze bedr le ita dig te ec dir n inkt in door een gooi va wordt gemaakt nd. De sta be le ita een dig de draad vanuit ing (afbeelding kk ru ed ieb om quadrichr kleine ogelijk, zelfs op of foto) is dan m en licht textiel. er nk do op n, hoeveelhede katoen, , 100% gekamd King Numerica zymen, zal u het en behandeld door itale bedrukkingen dig success van uw garanderen.

26

10T2662_026_027.indd 26-27

MAteN

A

PACKING

PACKING

MAteN

Rondgebreid

A

b

A/b

XS

S

M

L

XL

XXL

68/47

70/50

72/53

74/56

76/59

78/62

Gewicht/doos: 9 kg Maat/doos: 60 x 40 x 20 cm

5

50

SUBLIMATION PRINTING

102

White

Markering voorbeeld

ingen SOL’S afwerk K IE N H 100% TEC is 100%

samenstelling SUBLIMA: zijn helpen jersey kwaliteit n zij en r ste polye optimal n ee en ” hé touc om een “ katoen ijgen. rkr ve te e sublimati bedrukking en den, het lhe ee ev ho de Ongeacht t verassen door he SUBLIMA zal u touché op de t he en rk we visuele finale bedrukkingen.

2012 COLLECTION

27

03/11/11 11:31


t-SHiRtS

KORTE MOUWEN pOLyeSter

SOL’S SPEED 11976

SOL’S MATCH 11422

HEREN T-SHIRT MET RAGLANMOUWEN Kwaliteit: iNteRlOCK 140

102

Dubbele stikkingen 100% polyester

White

Stijl: SPORt

M

L

XL

XXL

68/51

70/54

72/57

74/60

Gewicht/doos: 7,7 kg Maat/doos: 60 x 40 x 25 cm

5

50

145

B

A/B

s

M

L

XL

XXL

70/50

72/53

74/56

76/59

78/62

Gewicht/doos: 12 kg Maat/doos: 39 x 34 x 32 cm

5

50

Orange / White

Red

241

100% polyester met ademend effect Verstevigd kraag Raglan mouwen Onderaan en mouwen verdubbeld Langere rug MAten

s 66/48

MAten

Xs 64/45

A

HEREN T-SHIRT MET RAGLAN MOUWEN Kwaliteit: MeSH POlYeSteR 140 Stijl: SPORt

Black / White

PACKInG

MAten PACKInG

B

Stijl: SPORt & tReNDY

312 Black

A

French navy / White

100% polyester met ademend effect Raglan mouwen Schouderstukken met contrast Verstevigde kraag

Raglan mouwen Langere rugzijde Met zijnaad

A/B

SOL’S SPORTY 11939

HEREN BICOLORE T-SHIRT Kwaliteit: iNteRlOCK POlYeSteR 140

PACKInG

t - shIRts

A

B

A/B

Xs

s

M

L

XL

XXL

3XL

68/47

70/50

72/53

74/56

76/59

78/62

80/85

Gewicht/doos: 9 kg Maat/doos: 57 x 39 x 21 cm

5

50

Red / White

Royal blue

SUBLIMATION PRINTING

SUBLIMATION PRINTING

SUBLIMATION PRINTING

White / Dark grey

102

White

312 Black

Apple green / White

145 Red

302

Lemon

319

French navy

400

Orange

280

Apple green

241

Royal blue

SOL’S gen afwerkin

2012 COLLECTION

28

10T2662_028_029.indd 28-29

29

03/11/11 11:34


95% gekamd katoen 5% elastaan Full feeder garen

SOL’S MILANO 11934

102

White

312

Xs

s

M

L

XL

56/35

58/38

60/41

62/44

64/47

Gewicht/doos: 10,5 kg Maat/doos: 59 x 39 x 16 cm

5

MaTeN

black

140

Fuchsia

50

a

312 black

s

M

L

XL

XXL

66/46

68/49

70/52

72/55

74/58

b

a/b

Gewicht/doos: 10,5 kg Maat/doos: 58 x 37 x 28 cm

5

95% gekamd katoen 5% elastaan Draad full feeder

StiJl: tReNDY

getailleerde snit met een bijkraag met zijnaad

PaCKING

MaTeN PaCKING

b

102

White

StiJl: KlaSSieK

getailleerde snit met een bijkraag met zijnaad

a

95% gekamd katoen 5% elastaan Full feeder garen

SOL’S MINT 11165

DAMES T-SHIRT FANTASIE HALS MET AMERIKAANSE MOUWEN Kwaliteit: JeRSeY 170

aansluitende snit gespleete hals met zijnaad MaTeN

StiJl: KlaSSieK

HEREN T-SHIRT RONDE HALS MET KORTE MOUWEN DAMESMODEL : MIAMI-11932 Kwaliteit: JeRSeY 190

398

Chocolate

50

PaCKING

SOL’S MIAMI 11932

DAMES T-SHIRT RONDE HALS KORTE MOUWEN HERENMODEL: MILANO-11934 Kwaliteit: JeRSeY 170

a/b

t-ShiRtS

KORTE MOUWEN eLaStane jerSey

T - shIrTs

a

Xs

s

M

L

XL

56/35

58/38

60/41

62/44

64/47

b

a/b

Gewicht/doos: 9,6 kg Maat/doos: 60 x 40 x 21 cm

5

50

TWIN

398

Chocolate STRECH

ELASTANE

TWIN

STRECH

STRECH

ELASTANE

ELASTANE

102

White

136

Orchid pink

312 black

225

atoll blue

SOL’S gen afwerkin

2012 COLLECTION

30

10T2662_030_031.indd 30-31

31

03/11/11 11:36


t-ShiRtS

KORTE MOUWEN 1x1 rib

102

White

Stijl: tReNDY

SOL’S LADY V 11835

102

White

100% gekamd katoen fijne halsboord in rib getailleerde met zijnaad

147 Pink

XL

XXL

67/48

69/51

Gewicht/doos: 12 kg Maat/doos: 44 x 33 x 30 cm

5

50

145 Red

a

b

a/b

s

M

L

XL

XXL

56/36

58/39

61/43

64/47

67/51

138

Flash pink

Gewicht/doos: 19,2 kg Maat/doos: 50 x 39 x 52 cm

10

102

White

350

Grey melange(1)

312 black

100

152 Plum

302

269 army

145

400

Red

Orange

280

318

Lemon

apple green

700

269

b

a/b

s

M

L

XL

XXL

56/36

58/39

61/43

64/47

67/51

Pink

138

Flash pink

140

100

152 Plum

302

Navy

309

Fuchsia

Gewicht/doos: 19,2 kg Maat/doos: 50 x 39 x 52 cm

10

102

White

Stijl: VROUwelijK eN tReNDY

147 a

100% katoen Fijne colletage in côte Aansluitende snit Coupe genaaid Uitgesneden halslijn

140

Fuchsia

PaCKING

L 65/45

MaTeN

M 63/42

PaCKING

MaTeN PaCKING

s 61/39

100% gekamd katoen Fijne halsboord in rib

Stijl: VROUwelijK & KlaSSieK

black

b

black

DAMES T-SHIRT RONDE HALS Kwaliteit: NieUwe fijNe RiB 1X1 160

Getailleerde Met zijnaad

312 a

312

Stijl: VROUwelijK & KlaSSieK

getailleerde met zijnaad

a/b

350

Grey melange(1)

SOL’S MOODY 11865

DAMES T-SHIRT MET V-HALS Kwaliteit: RiB 1X1 220

Deep black MaTeN

100% gekamd katoen fijne halsboord in rib

SOL’S LADY O 11830

DAMES T-SHIRT MET RONDE HALS HERENMODEL : CITY-11230 Kwaliteit: RiB 1X1 220

145

400

Red

Orange

280

318

Lemon

apple green

700

269

PaCKING

SOL’S CITY 11230

NAUWSLUITEND HEREN T-SHIRT MET RONDE HALS DAMESMODEL : LADY O-11830 Kwaliteit: RiB 1X1 220

MaTeN

T - ShIRTS

a

s

M

L

XL

XXL

61/33

63/36

65/39

67/42

69/45

b

a/b

Gewicht/doos: 6,3 kg Maat/doos: 41 x 34,5 x 18 cm

5

50

140

Fuchsia

New SOL’S materiaal : rib 1x1 160

145 Red

Navy

TWIN

241

Royal blue

320

Turquoise

220

Sky blue

Parma

army

121

Mastic

241

Royal blue

320

Turquoise

220

Sky blue

Parma

army

320

121

Turquoise

Mastic

32

10T2662_032_033.indd 32-33

SOL’S gen afwerkin

(1) GRIJS GeMÊLeeRD : 85% KaTOeN / 15% VISCOSe

(1) GRIJS GeMÊLeeRD : 85% KaTOeN / 15% VISCOSe

TWIN

2012 COLLECTION

33

03/11/11 11:39


t-ShiRtS

tOPJES

SOL’S COCONUT 11490

SOL’S CACTUS 11240

DAMESTOPJE MET ZWEMMERSRUG Kwaliteit: RiB 1X1 220

100% gekamd katoen Halsboord in rib

Stijl: VROUwelijK

L

XL

56/34

58/36

60/38

63/41

gewicht/doos: 13,7 kg Maat/doos: 59 x 39 x 27 cm

packINg

100

a

b

a/b

Red

s

M

L

XL

56/34

58/36

60/38

63/41

gewicht/doos: 14 kg Maat/doos: 62 x 43 x 28 cm

10

100

102

White

Stijl: tReNDY

145

400

Orange

aansluitende snit met zijnaad MaTeN

M

10

black

HEREn TAnKTOP DAMESMODEl : CACTUS-11240 KInDERMODEl : CAnYOn-11984 Kwaliteit: RiB 1X1 220

100% gekamd katoen Halsboord in rib

aansluitende snit met zijnaad MaTeN

MaTeN packINg

a/b

312

Stijl: VROUwelijK

s

b

102

White

100% gekamd katoen Halsboord in rib

aansluitende snit met zijnaad

a

SOL’S MOJITO 11974

DAMESTOPJE HEREnMODEl : MOJITO-11974 KInDERMODEl : CAnYOn-11984 Kwaliteit: RiB 1X1 220

a

b

a/b

312 black

M

L

XL

XXL*

65/41

67/43

69/45

71/47

* WhITe, black

319

French navy

241

Royal blue

packINg

T - ShIRTS

gewicht/doos: 17 kg Maat/doos: 46 x 39 x 50 cm

10

100

269 army

TWIN

269 army

TWIN

360

grey melange(1)

136

145

Orchid pink

302

lemon

225

atoll blue

312 black

400

Red

Orange

276

319

220

269

bright green French navy

Sky blue

army

SOL’S afwerkingen

34

10T2662_034_035.indd 34-35

(1) gRIJS geMÊleeRD : 85% kaTOeN / 15% VIScOSe

102

White

2012 COLLECTION

35

03/11/11 11:42


t-SHiRtS

tOPJES

SOL’S PALMA 11807

95% gekamd katoen 5% elastaan

DAMESTOPJE MET BANDJES Kwaliteit: RiB 1X1 220 - HÉt BaSiSMODel

102

White

312 black

147 pink

StiJl: VROUweliJK

M

L

XL

56/35

58/37

60/39

62/42

145 Red

100

302

Lemon

STRECH

ELASTANE

StiJl: VROUweliJK & tReNDY

320

turquoise

319

French navy

220

Sky blue

140

Fuchsia a

b

a/b

s

M

L

XL

56/36

58/38

60/40

62/42

145 Red

gewicht/doos: 8 kg Maat/doos: 60 x 40 x 15 cm

5

50

100% halfgekamd katoen Gevlamd draad (Slub) Racer back Aansluitende snit Coupé cousu

401

apricot

gewicht/doos: 10,3 kg Maat/doos: 59 x 39 x 18 cm

10

black

Maten

s

Flash pink

Maten

Maten packing

a/b

312

Gecentreerd topje met uitgesneden halslijn Met zijnaad 138

a

102

White

StiJl: VROUweliJK

aansluitende snit zeer fijne bandjes en halsboord met zijnaad b

100% halfgekamd katoen Fijne bandjes en fijnehalsboord in rib 1x1

SOL’S SAINT-GERMAIN 11808

DAMESTOPJE GEVLAMD EFFECT Kwaliteit: JeRSeY 150

400

Orange

220

Sky blue

packing

SOL’S MALIBU 11870

DAMESTOPJE MET SPAGHETTIBANDJES Kwaliteit: JeRSeY 170

packing

t - ShiRtS

a

b

a/b

5

L

XL

XXL

70/45

72/48

74/50

50

269 army

102

army

M 68/42

gewicht/doos: 5,5 kg Maat/doos: 49 x 37 x 14 cm

White

269

s 66/39

384

Dark grey

165

poppy red

121

Mastic

SOL’S gen afwerkin

2012 COLLECTION

36

10T2662_036_037.indd 36-37

37

03/11/11 11:45


t-ShiRtS

HEREN T-SHIRT jerSey

SOL’S JAZZY 11180

SOL’S JANE 11475

HEREN T-SHIRT ZONDER MOUWEN Kwaliteit: JeRSeY 150

SOL’S JUSTIN 11465

DAMESTOPJE HERENMODEl : JUSTIN-11465 Kwaliteit: JeRSeY 150

100% halfgekamd katoen

102

White

100% halfgekamd katoen Halsboord in rib

StiJl: KlaSSieK

Fijne ribboord bij hals en mouwen rondgebreid

309

Deep black

StiJl: VROUweliJK

M

L

XL

XXL

67/47

68,5/50

70/53

71,5/56

gewicht/doos: 15 kg Maat/doos: 54 x 36 x 27 cm

10

100

a

b

a/b

s 66/37

M

L

XL

68/40

70/43

72/46

145 Red

400

Orange

gewicht/doos: 7,1 kg Maat/doos: 44 x 38 x 13 cm

5

50 302

Lemon

241

Royal blue

225

102

White

145 Red

302

Lemon

309

Deep black

309

Deep black

Rondgebreid

packINg

s 65,5/44

MaTeN

b

packINg

MaTeN packINg

a

102

White

100% halfgekamd katoen Halsboord in rib

StiJl: KlaSSieK

Met zijnaad a/b

HERENTOP DAMESMODEl : JANE-11475 Kwaliteit: JeRSeY 150

MaTeN

T - shIRTs

a

b

a/b

s

M

L

XL

XXL

66/44

68/47

70/50

72/53

75/56

145 Red

400

Orange

gewicht/doos: 7,1 kg Maat/doos: 51 x 36 x 13 cm

5

50 302

Lemon

241

Royal blue

225

atoll blue

atoll blue TWIN

TWIN

400

Orange

319

French navy

269 army

2012 COLLECTION

38

10T2662_038_039.indd 38-39

39

02/01/12 15:34


SOL’S MAJESTIC 11425

dAMES T-SHIRT MET RONdE HALS EN LANGE MOUWEN HERENMOdEL : MONARCH-11420 Kwaliteit: JeRSeY 150

100% halfgekamd katoen Verstevigingsband in de nek Geribde halsboord met elastaan

100% halfgekamd katoen Verstevigingsband in de nek Ronde hals met ribboord elastaan

StiJl: KlaSSieK

s

M

L

XL

XXL

312 black

MaTeN

a/b 69,5/50,5 71,5/53,5 73,5/56,5 75,5/59,5 77,5/62,5 gewicht/doos: 12,4 kg Maat/doos: 58 x 39 x 23 cm

50

5

a

b

a/b

s

M

L

XL

60/40

62/43

64/46

66/49

gewicht/doos: 9,2 kg Maat/doos: 48 x 33 x 28 cm

5

102

White

100% halfgekamd katoen Verstevigingsband in de nek Ronde hals met ribboord met elastaan

StiJl:

Diepe hals Aansluitende snit Manchetten zonder ribboord Met zijnaad

packINg

packINg

MaTeN

Rondgebreid b

102

White

Open mouweinde Rondgebreid MaTeN

StiJl: KlaSSieK

SOL’S MONARCH 11420

UNISEX T-SHIRT dAMESMOdEL: MAJESTIC-11425 Kwaliteit: JeRSeY 150

309

Deep black

packINg

SOL’S VINTAGE 11530

UNISEX T-SHIRT MET LANGE MOUWEN KINdERMOdEL: VINTAGE KIdS-11415 Kwaliteit: JeRSeY 170

a

t-ShiRtS

lANGE MOUWEN jerSey

T - ShIRTS

a

b

s

350

grey melange(1)

M

L

XL

XXL

a/b 69,5/50,5 71,5/53,5 73,5/56,5 75,5/59,5 77,5/62,5 gewicht/doos: 11,8 kg Maat/doos: 58 x 38 x 22 cm

5

312 black

50

50 309

145

Deep black

Red

102

White

309

Deep black

136

145 Red

Orange

268

318

268

Orchid pink

khaki

Navy

khaki

TWIN

(1) gRIJS geMÊLeeRD : 85% kaTOeN / 15% VIScOSe

TWIN

400

2012 COLLECTION

40

10T2662_040_041_NLD 40-41

41

31/10/11 22:24


t-ShiRtS

lANGE MOUWEN

102

White

Stijl: VROUwelijK & KlaSSieK

XL

56/36

58/39

60/42

62/46

gewicht/doos: 12 kg Maat/doos: 48 x 34 x 40 cm

50

312 black

a

b

a/b

s

M

L

XL

56/36

58/39

60/43

62/47

gewicht/doos: 12,5 kg Maat/doos: 42 x 31 x 38 cm

5

50

Gespleten kraag Mouwen, kraag en onderkant verwerking francs Coupé cousu

11426

SOL’S mARAIS WOmEN

DAMES TEE-SHIRT LANGE MOUWEN GEVLAMD EFFECT HERENMODEL: MARAIS MEN-11427 102

black

102

White MaTeN

L

11427

SOL’S mARAIS mEN

packINg

M

5

312

HEREN TEE-SHIRT LANGE MOUWEN GEVLAMD EFFECT DAMESMODEL: MARAIS WOMEN-11426

Stijl: VROUwelijK

MaTeN

a/b

100% halfgekamd katoen Gevlamd draad (Slub)

White

Stijl: VROUwelijK & tReNDY

Gespleten kraag Mouwen, kraag en onderkant verwerking francs Coupé cousu

102

Getailleerde snit Met zijnaad

s

b

100% gekamd katoen Fijne halsboord in rib

packINg

packINg

MaTeN

Getailleerde snit Met zijnaad

LANGE MOUWEN T-SHIRT GEVLAMD EFFECT Kwaliteit: jeRSeY 150 Stijl: tReNDY

DAMES T-SHIRT MET LANGE MOUWEN EN V-HALS Kwaliteit: RiB 1X1 220

a

b

a/b

s

M

L

XL

XXL

70/49

72/52

74/55

76/58

78/61

gewicht/doos: 9,5 kg Maat/doos: 56 x 38 x 21 cm

5

White MaTeN

100% gekamd katoen Fijne halsboord in rib

a

SOL’S mARAIS

SOL’S Amy 11836

SOL’S ANGEL 11290

DAMES T-SHIRT LANGE MOUWEN Kwaliteit: RiB 1X1 220

packINg

T - shIrTs

50

a

b

a/b

s

M

L

XL

63/42

65/45

67/48

69/51

gewicht/doos: 7,6 kg Maat/doos: 49 x 35 x 21 cm

5

384

50 384

Dark grey

Dark grey

268

268

khaki

TWIN

khaki

TWIN

SOL’S gen afwerkin

2012 COLLECTION

42

10T2662_042_043.indd 42-43

43

07/nov./11 14:51


t-ShiRtS

LANGE MOUWEN eLaStane jerSey

SOL’S CENTURY 11938

SOL’S MEMPHIS 11940

DAMES T-SHIRT ¾-MOUWEN Kwaliteit: JeRSeY 170 StiJl: VROUweliJK

102

White

DAMES T-SHIRT RONDE HALS LANGE MOUWEN HERENMODEL - CENTURY-11938 Kwaliteit: JeRSeY 170

95% gekamd katoen -5% elastaan Full feeder garen

StiJl: KlaSSieK

312

Aansluitende snit Met een bijkraag Met zijnaad

M

L

XL

56/39

58/41,5

60/44

62/46,5

s

M

L

XL

XXL

312

a/b

66/46

68/49

70/52

72/55

74/58

gewicht/doos: 12 kg Maat/doos: 52 x 36 x 33 cm

5

50

TWIN

black

MaTeN

MaTeN

s

a

b

102

White

black

packINg

MaTeN packINg

a/b

SOL’S DREAM 11936

StiJl: KlaSSieK

Aansluitende snit Met zijnaad

b

95% gekamd katoen -5% elastaan Full feeder garen Getailleerde snit Diepe halsboord Met zijnaad

95% gekamd katoen 5% elastaan

a

HEREN T-SHIRT RONDE HALS LANGE MOUWEN DAMESMODEL : DREAM-11936 Kwaliteit: JeRSeY 190

packINg

T - shIrTs

a

b

a/b

Xs

s

M

L

XL

56/35

58/38

60/41

62/44

64/47

TWIN

gewicht/doos: 12 kg Maat/doos: 52 x 35 x 32 cm

5

50

gewicht/doos: 16 kg Maat/doos: 59 x 39 x 18 cm

5

50

STRECH

STRECH

ELASTANE

ELASTANE

STRECH

ELASTANE

102

White

312 black

147 pink

2012 COLLECTION

44

10T2662_044_045_NLD 44-45

45

31/10/11 22:26


polo shIrTs

KORTE MOUWEN piqué

e 46 - 57 korT eN MoUW POlO SHiRtS

b 58 - 59 1x1 rI e 60 - 61 laNg

MoUWeN

46

10T2662_046_047.indd 46-47

SOL’S PASSION 11338

SOL’S SUMMER II 11342

DAMESPOLO KORTE MOUWEN HERENMODEL: SUMMER II-11342 KINDERMODEL: SUMMER KIDS-113345 Kwaliteit: PiQUe GeBReiD 170

102

100% gekamd katoen geribde kraag Mouwranden Verstevigingsband in de nek

White

312 black

147 pink

140

Fuchsia

145 red

Stijl: VROUwelijK

L

XL

XXL

62/48

64/51

66/54

gewicht/doos: 10,1 kg Maat/doos: 55 x 35 x 27 cm

5

50

300 (2)

grey melange(1)

400

301

ash

360

312 black

147 pink

145 red

280

apple green

318 Navy

225

atoll blue

220

sky blue

712

Dark purple

398

chocolate

115

TWIN

a

b

a/b

146

burgundy

Xs

s

M

L

XL

XXL

68/47

70/50

72/53

74/56

76/59

79/62

sand

gewicht/doos: 12,6 kg Maat/doos: 57 x 38 x 28 cm

5

50

318

orange

241

Navy

royal blue

269

115

army

sand

gold

225

atoll blue

280

apple green

220

sky blue

272

kelly green

712

Dark purple

275

golf green

(1) grIjs geMÊleerD : 85% kaToeN / 15% VIscose (2) WIT geMÊleerD : 98% kaToeN / 2% VIscose

M 60/45

gold

MaTeN

s 58/42

301

3 knoopsluiting in bijpassende Kleur- recht afgewerkte onderkant Met zijsplitjes met zijnaad

packINg

MaTeN

b

102

White

100% gekamd katoen geribde kraag Verstevigingsband in de nek Versterkte knoopsluiting

20 KLEUREN

400

orange

a

HERENPOLO KORTE MOUWEN DAMESMODEL: PASSION-11339 KINDERMODEL: SUMMER KIDS-11345 Kwaliteit: PiQUe GeBReiD 170

Stijl: KlaSSieK

Bijpassende kleur Recht afgewerkte Met zijsplitjes en met zijnaad

a/b

s t r i h s polo

SOL’S afwerkingen

14 KLEUREN

PARIS

SOL’S afwerkingen

packINg

CATHEDRALE

NOTRE-DAME

ey 62 - 63 jers

398

chocolate

TWIN

ON

2012 COLLECTI

47

07/nov./11 14:52


100% gekamd katoenGeribde kraag en mouwrandenVerstevigingsband in de nek

Stijl: VROUwelijK

Aangepast snit4 knoopsluiting in bijpassende kleurRecht afgewerkte onderkant met zijsplitjesMet zijnaad

100% gekamd katoen Verstevigingsband in de nek Geribde kraag Versterkte knoopsluiting

a

b

a/b

s

M

L

XL

XXL

3XL* 4XL* 5XL*

70/50 72/50 74/56 76/59 79/62 83/66 87/70 91/74

POlO ShiRtS

SOL’S SPRING II 11362

UnISEX POLO DAMESMODEL: PEOPLE-11310 Kwaliteit: PiQUÉ GeBReiD 210

* WhITe, black, grey MelaNge, NaVy, reD aND royal blue packINg

SOL’S PEOPLE 11310

DAMESPOLO HErEnMODEL: SPrInG II-11362 Kwaliteit: PiQUÉ GeBReiD 210

MaTeN

KORTE MOUWEN piqué

polo shIrTs

gewicht/doos: 16,6 kg Maat/doos: 63 x 42 x 31 cm

5

50

Stijl: KlaSSieK

packINg

MaTeN

3-knoopsluiting in bijpassende kleur -recht afgewerkte onderkant Met zijsplitjes Met zijnaad

a

s

M

L

XL

XXL

58/42

60/45

62/48

64/51

66/54

b

a/b

gewicht/doos: 10,9 kg Maat/doos: 49 x 33 x 30 cm

5

102

White

300 (2) ash

360

381

grey melange(1)

Mouse grey

146

145

312 black

50

136

orchid pink

102

White

141

pale pink

360

grey melange(1)

136

orchid pink

burgundy

400

301 gold

orange

312 black

301

280

gold

apple green

275

318

272

kelly green

145 red

golf green

orange

400

red

Navy

241

royal blue

280

apple green

225

220

atoll blue

272

318

kelly green

Navy

225

atoll blue

712

220

sky blue

712

Dark purple

sky blue

398

Dark purple

chocolate

268

115

398

chocolate

khaki

sand

TWIN

268

115

khaki

sand

* grIJs geMÊleerD : 85% kaToeN / 15% VIscose WIT geMÊleerD : 98% kaToeN / 2% VIscose

TWIN

2012 COLLECTION

48

10T2662_048_049.indd 48-49

49

03/11/11 12:02


KORTE MOUWEN piqué

360

grey melange(1)

L

XL

XXL

70/50

72/53

74/56

76/58

79/62

gewicht/doos: 12,6 kg Maat/doos: 57 x 38 x 28 cm

145 red

400

orange

50

301 gold

Stijl: ClaSSiC

a

b

a/b

s

M

L

XL

sky blue / White

56/42

58/45

60/48

62/51

pink / White

sky blue / White

gewicht/doos: 11 kg Maat/doos: 52 x 34 x 26 cm

5

50

302

a

b

a/b

s

M

L

XL

XXL

61/42

63/45

65/48

67/51

69/54

gewicht/doos: 18,5 kg Maat/doos: 60 x 39 x 31 cm

5

sky blue / White

Navy / White

black / White

red / White

golf green / White

Stijl: KlaSSieK

Geribde kraag en mouwrandenKraag knopen kleur op kleurRecht afgewerkte onderkant met zijsplitjes met zijnaad in twill

MaTeN

M

White / Navy

100% gekamd katoen - Geribde kraag en mouwranden - Verstevigingsband in de nek

burgundy

MaTeN

MaTeN packINg

s

146

kraag en armopeningen met geribde tweekleurige contrastgekleurde bies4-knoopssluiting in bijpassende kleurrecht afgewerkte onderkant met gekeperde zijsplitjesmet zijnaad

White / Navy

100% gekamd katoen - Geribde kraag en mouwranden - Verstevigingsband in de nek

packINg

312 black

5

White / Navy

Stijl: VROUwelijK

mouwen met ribboord 3-knoopssluiting in bijpassende kleurrecht afgewerkte onderkant met zijsplitjesmet zijnaad

a/b

100% gekamd katoen - Geribde kraag - Verstevigingsband in de nek

SOL’S PRACTICE 11365

HEREN GOLFPOLO DAMESMODEL: PRACTICE WOMEN-11366 Kwaliteit: PiQUÉ GeBReiD 270

POlO ShiRtS

102

White

Stijl: KlaSSieK

b

DAMESPOLO HERENMODEL: PRACTICE-11365 Kwaliteit: PiQUÉ GeBReiD 270

kraag en mouwrand met contrastgekleurde bies3knoopssluiting in bijpassende kleurrecht afgewerkte onderkant met zijsplitjes in contrasterende katoentwillmet zijnaad

MaTeN

65 % polyester - 35% katoen geribde kraag verstevigingsband in de nek versterkte knoopssluiting

a

SOL’S PRACTICE WOMEN 11366

SOL’S PRINCESS 11368

DAMES GOLFPOLO ZONDER MOUWEN Kwaliteit: PiQUÉ GeBReiD 210

a

b

a/b

s

M

L

XL

XXL

70/50

72/53

74/56

76/59

78/62

Navy / White packINg

SOL’S SEASON 11335

UNISEX POLO Kwaliteit: PiQUÉ GeBReiD 170

packINg

polo shIrTs

50

gewicht/doos: 11,2 kg Maat/doos: 49 x 34 x 33 cm

5

50

TWIN

red / White

lemon

TWIN

272

kelly green

318

275

golf green

241

Navy

royal blue

220

115 sand

(1) grIJs geMÊleerD : 65% kaToeN / 35% VIscose

sky blue

50

10T2662_050_051.indd 50-51

SOL’S gen afwerkin

2012 COLLECTION

51

07/nov./11 14:53


KORTE MOUWEN piqué

SOL’S SPIRIT 11364

SOL’S PRINCE 11369

100% gekamd katoen Geribde kraag en mouwranden Verstevigingsband in de nek

102

White

Stijl: KlaSSieK

a

a/b

M

L

XL

XXL

72/53

74/56

76/59

79/62

gewicht/doos: 16,5 kg Maat/doos: 57 x 38 x 35 cm

5

52

10T2662_052_053.indd 52-53

350

grey melange(1)

318 navy

241

royal blue

312 black

145 red

220

sky blue

268 khaki

100% gekamd katoen

French navy / White

Stijl: tReNDY

grey melange / orchid pink

black / light grey

black / red

red / French navy

2 knoopsluiting in bijpassende kleur Kraag en mouwrand met contrast Zijsplitjes in contrasterende katoentwill Maten

s 70/50

(1) griJs geMÊleerD : 85% katoen / 15% Viscose

packing

Maten

2-knoopssluiting in bijpassende kleur Recht afgewerkte onderkant Met zijsplitjes met zijnaad b

UNISEX POLO Kwaliteit: PiQUÉ 200

Polo ShiRtS

HERENPOLO ZWAAR PIQUE KORTE MOUWEN Kwaliteit: PiQUe GeBReiD 240

packing

polo shirts

a

b

a/b

Xs

s

M

L

XL

XXL

68/47

70/50

72/53

74/56

76/59

79/62

White / French navy

sky blue / French navy

lemon / French navy

apple green / French navy

gewicht/doos: 12 kg Maat/doos: 57 x 38 x 29 cm

5

50

50

SOL’S gen afwerkin

2012 COLLECTION

53

03/11/11 12:06


KORTE MOUWEN jersey

102

White

100% halfgekamd katoen Verstevigingsband in de nek Slub garen

100% halfgekamd katoen Versteviginsband in de nek

POLO SHIRT Kwaliteit: JeRSeY 170

102

White

StiJl: tReNDY

Slub jersey kraag3 knoopsluiting in bijpassende kleurrecht afgewerkte onderkant Met zijsplitjes met zijnaad

StiJl: tReNDY

312

sOL’s PRESCOTT MEN

312

black

M

L

XL

68/44

70/47

72/50

gewicht/doos: 12,6 kg Maat/doos: 60 x 40 x 30 cm

5

50

225

atoll blue

a

s

M

L

XL

XXL

68/49

70/52

72/55

74/58

76/61

b

a/b

gewicht/doos: 12,2 kg Maat/doos: 60 x 40 x 30 cm

5

TWIN

50

225

atoll blue

packINg

s 66/41

MaTeN

b

a

b

a/b

sOL’s PRESCOTT WOMEN

s

M

L

XL

XXL

3XL

68/50

70/53

72/56

74/58

76/62

78/64

102

White

384

Dark grey

gewicht/doos: 12,7 kg Maat/doos: 59 x 38 x 27 cm

5

StiJl: tReNDY

3 knoopsluiting in bijpassende kleur Recht afgewerkte onderkant met zijnaad

11376

DAMESPOLO HERENMODEL: PRESCOTT MEN-11377

black

packINg

MaTeN packINg

a

11377

HERENPOLO DAMESMODEL: PRESCOTT WOMEN-11376 MaTeN

Getailleerde snit Knooploze rechte hals met afgewerkte onderkant Met zijsplitjes met zijnaad

a/b

StiJl: tReNDY

Geribde kraag 3 knoopsluiting in bijpassende kleur

100% half gekamd katoen Verstevigingsband in de nek Geribde kraag

polo ShiRtS

sOL’s PRESCOTT

sOL’s PEPPER 11397

HERENPOLO KORTE MOUWEN MET GEVLAMDE EFFECT DAMESMODEL : PAPRIKA - 11399 Kwaliteit: JeRSeY 180

MaTeN

sOL’s PAPRIKA 11399

DAMESPOLO KORTE MOUWEN MET GEVLAMDE EFFECT HERENMODEL : PEPPER-11397 Kwaliteit: JeRSeY 180

packINg

polo shIrTs

50 309

Deep black

136

orchid pink

TWIN

145 red

302

lemon

a

b

a/b

s

M

L

XL

XXL

61/41

63/44

65/47

67/50

69/53

102

White

gewicht/doos: 9 kg Maat/doos: 51 x 35 x 26 cm

5

50 309

Deep black

145 red

319

French navy

225

atoll blue

241

royal blue

268 khaki

384

Dark grey

319

136

orchid pink

302

lemon

241

French navy

royal blue

225

268

atoll blue

khaki

TWIN TWIN

SOL’S gen afwerkin

2012 COLLECTION

54

10T2662_054_055.indd 54-55

55

02/01/12 15:45


KORTE mOuwEn

StiJl: tReNDY

Maten packing

a

b

a/b

s

M

L

XL

XXL

68/50

70/53

72/56

74/59

76/62

White

Vintage blue / White

312

100% gekamd katoen

Maten

pale pink / White

b

a/b

s

M

L

XL

XXL

68/50

70/52

72/54

74/56

76/58

gewicht/doos:11 kg Maat/doos: 57 x 38 x 24 cm

5

50

319

French navy

White

312 black

getailleerde en aansluitende snitknooploze V-halsmet zijnaad

black

a

102

StiJl: tReNDY & VROUweliJK

a

b

a/b

s

M

L

XL

58/38

60/40

62/42

64/45

pink

StiJl: tReNDY & VROUweliJK

138

Flash pink

gewicht/doos: 10,5 kg Maat/doos: 67 x 46 x 21 cm

5

100% gekamd katoen

102

White

aansluitende snitpolokraag met knooploze sluitingmet zijnaad

147

50 145 red

POlO SHiRtS

102

hemdkraag met verstevigingkleine baleinen in de punten van de kraag3 parelmoer knopenopgezet borstzakje linkerborst met zijnaad

gewicht/doos: 14,8 kg Maat/doos: 57 x 38 x 25 cm

5

100% gekamd katoen Softek Innovation Process®

StiJl:

Effect van T-shirtkraag onder Polokraag afwerking met zichtbare Stiksels kleurafgestemde sluiting Onderkant mouwen in contrastkleur met dubbele boord in Jersey zijsplitjes Langere rugzijde met zijnaad

SOL’S PULP 11322

DAMESPOLO LANGE MOUWEN Kwaliteit: RiB 1X1 220

packing

baby blue / White

packing

100% gekamd katoen Softek Innovation Process® Verstevigingsband in de nek

SOL’S PRETTY 11325

DAMESPOLO MET AMERIKAANSE MOUWEN Kwaliteit: RiB 1X1 220

Maten

SOL’S PARITY 11312

UNISEX POLO KORTE MOUWEN Kwaliteit: JeRSeY 150

Maten

SOL’S PACIFIC 11355

HERENPOLO MET DUBBELE POLO/T-SHIRT KRAAG Kwaliteit: JeRSeY 190 - SUPeRZaCHt

packing

polo shirts

a

b

a/b

s

M

L

XL

58/38

60/40

62/42

64/45

gewicht/doos: 13 kg Maat/doos: 62 x 42 x 26 cm

5

312 black

50

401

apricot

136

50

orchid pink

Vintage red / White

220

sky blue

319

French navy

241

royal blue

SOFTEK INNOVATION PROCESS SOFTEK INNOVATION PROCESS

145 red

Vintage green / White

269 army

220

sky blue

220

sky blue

320

turquoise

2012 COLLECTION

56

10T2662_056_057.indd 56-57

57

03/11/11 12:11


KORTE MOUWEN sport

soL’s PLAYER 11977

soL’s PALLADIUM 11418

HERENPOLO MET RAGLANMOUWEN Kwaliteit: piQUÉ GeBreiD 160

BICOLORE POLO HEREN Kwaliteit: iNterloCK polYester 140

100% polyester

102

stijl: sport

White

A

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

68/47

70/50

72/53

74/56

76/58

78/62

MAteN

B

312

A

B

A/B

S

M

L

XL

XXL

70/50

72/53

74/56

76/59

79/62

Black

gewicht/doos: 11,5 kg Maat/doos: 60 x 40 x 25 cm

5

stijl: sport & teNDaNCe

Navy / White

orange / White

White / Dark grey

Black / White

red / White

Apple green / White

Kraag met zip Raglan mouwen, schouderstuk met contrast

pAckiNg

pAckiNg

MAteN

Raglanmouwen Kraag met rits Met zijnaad

100% polyester

polo shirts

polo shirts

50

gewicht/doos: 13 kg Maat/doos: 39 x 35 x 35 cm

5

50

145 red

SUBLIMATION PRINTING

SUBLIMATION PRINTING

319

French navy

220

Blue sky

2012 COLLECTION

58

10T2662_058_059.indd 58-59

59

03/11/11 12:12


lANGE MOUWEN piqué

SOL’S PODIUM 11317

SOL’S WINTER II 11353

DAMESPOLO LANGE MOUWEN HERENMODEL: WINTER-11350 Kwaliteit: PiQUÉ GeBReiD 210

100% gekamd katoengeribde Kraag verstevigingsband in de nek Versterkte knoopsluiting

102

100% gekamd katoen - Geribde kraag Verstevigingsband in de nek

Stijl:

White

L

XL

XXL

74/56

76/58

79/52

gewicht/doos: 17,6 kg Maat/doos: 57 x 38 x 34 cm

5

50

a

b

a/b

s

M

L

XL

58/42

60/45

62/48

64/51

50

black

Navy

gewicht/doos: 15,2 kg Maat/doos: 53 x 34 x 36 cm

5

312

318 MaTeN

M 72/53

MaTeN

s 70/50

102

White

360

grey melange(1)

3 knoopssluiting kleur op kleur - Recht afgewerkte onderkant met zijsplitjes - Met zijnaad 145

packINg

MaTeN packINg

b

100% gekamd katoen - Geribde kraag en manchettenVerstevigingsband in de nek - Versterkte knoopsluiting

Stijl: KlaSSieK

4 knoopssluiting in bijpassende kleur aansluitende snitzijsplitjes met zijnaad red

a

black

Stijl: VROUwelijK

Manchetten met geribde boord 3 knoopsluiting in bijpassende kleur Recht afgewerkte onderkant met zijsplitjes Met zijnaad

a/b

312

HERENPOLO LANGE MOUWEN DAMESMODEL: PODIUM-11317 Kwaliteit: PiQUÉ GeBReiD 210

POlO ShiRtS

SOL’S STAR 11328

HERENPOLO LANGE MOUWEN Kwaliteit: PiQUÉ GeBReiD 170

220

sky blue

packINg

polo shIrTs

a

b

a/b

s

M

L

XL

XXL

70/50

72/53

74/56

76/58

79/62

146

burgundy

gewicht/doos: 17,4 kg Maat/doos: 52 x 38 x 35 cm

5

50

145 red

275

golf green

TWIN

318 Navy

102

White

360

grey melange(1)

241

royal blue

312 black

115 sand

TWIN

(1) grIJs geMÊleerD : 85% kaToeN / 15% VIscose

red

60

10T2662_060_061.indd 60-61

SOL’S gen afwerkin

318 Navy

(1) grIJs geMÊleerD : 85% kaToeN / 15% VIscose

145

2012 COLLECTION

61

07/nov./11 14:55


jersey

StiJl: tweeKleURiG

a

S

M

L

XL

59/40

61/43

63/46

65/49

b

a/b

gewicht/doos: 8,5 kg Maat/doos: 50 x 35 x 26 cm

5

atoll blue / White

50

black / White

100% halfgekamd katoen Verstevigingsband in de nek Geribde manchetten met elastaan

orchid pink / White

rouge / White

White / White

sky blue / White

kraag en sluiting in witte katoen twill witte rubberen knopen Met zijnaad

a

b

a/b

XS

S

M

L

XL

XXL

68/50

70/53

72/56

74/59

76/62

78/65

gewicht/doos: 23,7 kg Maat/doos:59 x 40 x 36 cm

5

50

100% gekamd katoen Verstevigingsband in de nek

White / White

StiJl: VROUweliJK & SPORtieF

StiJl: SPORt

packINg

packINg

MaTeN

hemdkraag en sluiting zonder knoop in witte katoenen jersey Getailleerde snit zijnaad

kraag en knoopssluiting in twill van wit katoen zonder knopen 3/4 mouwen Met zijnaad Navy / White

sky blue / White

black / White MaTeN

100% halfgekamd katoen witte jersey boord op de mouw inzet

SOL’S PANACH 11329

DAMESPOLO 3/4 MOUWEN HERENMODEL : PACK-11313 Kwaliteit: JeRSeY 190

POlO ShiRtS

SOL’S PACK 11313

UNISEX POLO MET LANGE MOUWEN DAMESMODEL 3/4-MOUWEN: PANACH-11329 Kwaliteit: ZwaRe JeRSeY 280

packINg

SOL’S PARADE 11333

DAMESPOLO ZONDER MOUWEN Kwaliteit: JeRSeY 170

MaTeN

polo shIrTs

pink / White

carmine red / White

royal blue / White

Dark green / White TWIN

a

b

a/b

S

M

L

XL

58/43

60/46

62/49

64/52

gewicht/doos: 11,4 kg Maat/doos: 51 x 33 x 27 cm

5

50

black / White

carmine red / White TWIN

2012 COLLECTION

62

10T2662_062_063_NLD 62-63

63

02/11/11 08:13


twill

shirts, sweaters & ties

l 64 - 65 twil cotton 66 - 67 poly poplin

on poplin 68 - 69 cott rd 70 - 71 oxfo

tane 72 - 73 elas n poplin ShiRtS, SweateRS & tieS

cotto

hed 74 - 75 was on

64

10T2662_064_065.indd 64-65

SOL’S gen afwerkin

SOL’S BEL-AIR 16090

SOL’S BROOKLYN 16080

HERENOVERHEMD KATOENTWILL LANGE MOUWEN Kwaliteit: twill

HERENOVERHEMD KATOENTWILL KORTE MOUWEN Kwaliteit: twill

Twill 100 % geëmeriseerd katoen, voelt zacht aangewicht: 165 g/m² manchetten met verstelbare knopen en manchette-omslag 2 reserveknopen

102

white

Stijl: KlaSSieK & SPORtieF

312 black

145 red

klassieke kraag met 2 knopenopgezet borstzakje linkerborst7-knoopssluiting in bijpassende kleur

Twill 100 % geëmeriseerd katoen, voelt zacht aangewicht: 140 g/m² 2 reserveknopen

102

white

Stijl: KlaSSieK & SPORtieF

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

80/58

82/61

84/64

86/67

88/70

90/73

gewicht/doos: 8 kg Maat/doos: 57 x 34 x 37 cm

1

20

301 gold

264

bottle green

319

french navy

241

royal blue

398

chocolate

114

beige

a

b

a/b

s

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

78/55

80/58

82/61

84/64

86/67

88/70

90/73

gewicht/doos: 8 kg Maat/doos: 57 x 34 x 37 cm

1

20

9 KLEUREN

s 78/55

Maten

b

packing

Maten

a

black

145 red

klassieke kraag met 2 knopenopgezet borstzakje linkerborst7knoopssluiting in bijpassende kleur

301

a/b

312

gold

241

royal blue

264

bottle green

398

chocolate

s r e t a e w s , s t shir &t i e s

rs 77 sweate

9 KLEUREN

PaRIS

76 ties

packing

av. DES

CHaMPS ÉLYSÉES

cott poplin

319

french navy

114

beige

ON

2012 COLLECTI

65

07/nov./11 17:31


polycotton poplin

a/b

black

s

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

77/56

78/60

79/64

80/68

81/72

82/76

83/80

280

apple green

gewicht/doos: 7,2 kg Maat/doos: 57 x 37 x 28 cm

1

20

b

Xs

s

M

L

312 black

XL

XXL

gewicht/doos: 4,26 kg Maat/doos: 36 x 28 x 24 cm

White

Stijl: VROUwelijK & KlaSSieK

Verstevigde kraag opgezet borstzakje linkerborst 7 Knoopssluiting in bijpassende kleurmanchetten met 2 verstelbare knopen en manchette Omslag

312 black

280

apple green

20

a

b

a/b

s

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

77/56

78/60

79/64

80/68

81/72

82/76

83/80

280

apple green

gewicht/doos: 7,5 kg Maat/doos: 57 x 37 x 28 cm

1

20

230

Medium blue

Klassieke snit Verstevigde kraag opgezet borstzakje linkerborst 7 Knoopssluiting in bijpassende kleurmanchetten met 2 verstelbare knopen en manchette-omslag

312 black

a

b

Xs

s

M

L

XL

XXL

3XL

a/b 62,5/46 64/49 65,5/52 67/55 68,5/58 70/61 71,5/64

280

apple green

gewicht/doos: 5,1 kg Maat/doos: 36 x 28 x 24 cm

1

230

230

20 230

Medium blue

Medium blue

EASY CARE

102

65% polyester - 35% katoen Gewicht: 105 g/m² kleur, 95 g/m² wit geweven Geverfd

3XL

a/b 62,5/46 64/49 65,5/52 67/55 68,5/58 70/61 71,5/64

1

White

Stijl: KlaSSieK

Verstevigde kraag Opgezet borstzakje linkerborst 7 Knoopssluiting in bijpassende kleur

a

102

65% polyester - 35% katoen Gewicht: 105 g/m² kleur, 95 g/m² wit geweven Geverfd

packINg

b

312

packINg

MaTeN packINg

a

White

Stijl: VROUwelijK & KlaSSieK

Verstevigde kraag Opgezet borstzakje linkerborst 7 Knoopssluiting in bijpassende kleur

MaTeN

Stijl: KlaSSieK

102

65% polyester - 35% katoen Gewicht: 105 g/m² kleur, 95 g/m² wit geweven Geverfd

SOL’S EXECUTIVE 16060

DaMEssHIRT POPELINE LaNGE MOUWEN HERENMODEL : BaLTIMORE-16040 Kwaliteit:

MaTeN

102

White

65% polyester - 35% katoen Gewicht: 105 g/m² kleur, 95 g/m² wit geweven Geverfd

SOL’S BALTIMORE 16040

HERENOVERHEMD POPELINE LaNGE MOUWEN DaMEsMODEL: EXECUTIVE-16060 Kwaliteit:

ShiRtS, SweateRS & tieS

SOL’S ESCAPE 16070

DaMEssHIRT POPELINE KORTE MOUWEN HERENMODEL : BRIsTOL-16050 Kwaliteit:

packINg

SOL’S BRISTOL 16050

HERENOVERHEMD POPELINE KORTE MOUWEN DaMEsMODEL : EsCaPE-16070 Kwaliteit:

MaTeN

shIrTs, sWeaTers & TIes

Medium blue

EASY CARE EASY CARE EASY CARE

225

atoll blue TWIN

SOL’S gen afwerkin

225

225

225

atoll blue

atoll blue

atoll blue

TWIN

TWIN

TWIN

SOL’S gen afwerkin

2012 COLLECTION

66

10T2662_066_067.indd 66-67

67

03/11/11 12:31


cotton poplin

Stijl: KlaSSieK

L

XL

XXL

3XL

4XL

77/57

78/61

79/65

80/69

81/73

82/77

83/81

312 black

gewicht/doos: 7,7 kg Maat/doos: 57 x 37 x 28 cm

1

20

a

b

a/b

Xs

s

M

L

XL

XXL

3XL

65/46

66/49

67/52

68/55

69/58

70/61

71/64

135

160

Flamenco red

229

black

20 135

bright pink

EASY CARE

312

gewicht/doos: 5 kg Maat/doos: 36 x 28 x 24 cm

1

bright pink

EASY CARE

102

White

Verstevigde kraag Opgezet borstzakje linkerborst7 Knoopssluiting in bijpassende kleurmanchetten met 2 verstelbare knopen en manchetten Omslag

MaTeN

M

MaTeN

s

100% katoen Gewicht : 125 g/m² kleur, 120 g/m² wit

160

Flamenco red

229

cobalt blue

cobalt blue

TWIN

TWIN

a

b

a/b

s

M

L

XL

XXL

3XL

312

1

20

4XL

135

bright pink

160

EASY CARE

102

White

Klassieke kraag met enkele knoop Opgezet borstzakje linkerborst7 Knoopssluiting in bijpassende kleur Mouwen 3/4 en manchette Omslag met splitjes

312 black

black

77/57 78/61 79/65 80/69 81/73 82/77 83/81 gewicht/doos: 8,4 kg Maat/doos: 57 x 37 x 28 cm

100% katoen Gewicht : 125 g/m² kleur, 120 g/m² wit

Stijl: VROUwelijK & KlaSSieK

Stijl: KlaSSieK

Klassieke kraag met enkele knoop Opgezet borstzakje linkerborst7 Knoopssluiting in bijpassende kleur

packINg

MaTeN packINg

a/b

White

Stijl: VROUwelijK & KlaSSieK

Verstevigde kraag Opgezet borstzakje linkerborst 7 Knoopssluiting in bijpassende kleur b

102

100% katoen Gewicht : 125 g/m² kleur, 120 g/m² wit

SOL’S ETERNITY 17050

DaMEssHIRT POPELINE 3/4 MOUWEN HERENMODEL : BRaDFORD-17060 Kwaliteit: POPeliNe

Flamenco red

229

a

b

a/b

Xs

s

M

L

ShiRtS, SweateRS & tieS

White

HERENOVERHEMD POPELINE LaNGE MOUWEN DaMEsMODEL - ETERNITY-17050 Kwaliteit: POPeliNe

MaTeN

102

100% katoen Gewicht :125 g/m² kleur, 120 g/m² wit

a

SOL’S BRADFORD 17060

SOL’S ENERGY 17040

DaMEssHIRT POPELINE KORTE MOUWEN HERENMODEL : BERKELEY-17070 Kwaliteit: POPeliNe

packINg

SOL’S BERKELEY 17070

HERENOVERHEMD POPELINE KORTE MOUWEN DaMEsMODEL : ENERGY-17040 Kwaliteit: POPeliNe

packINg

shIrTs, sWeaTers & TIes

XL

XXL

3XL

66/46 67/49 68/52 69/55 70/58 71/61 72/64 gewicht/doos: 5 kg Maat/doos: 36 x 28 x 24 cm

1

EASY CARE

20

135

bright pink

160

Flamenco red

229

cobalt blue

cobalt blue

TWIN

TWIN

SOL’S gen afwerkin

2012 COLLECTION

68

10T2662_068_069.indd 68-69

69

03/11/11 12:33


oxford

102

White

Stijl:

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

80/60

81/64

82/68

83/72

84/76

85/80

gewicht/doos: 8 kg Maat/doos: 57 x 34 x 37 cm

1

MaTeN

S 79/56

20

a

b

a/b

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

64/45

65/48

66/51

67/54

68/57

69/60

70/63

Silver

gewicht/doos: 6 kg Maat/doos: 56 x 36 x 18 cm

1

20 312 black

312 black

EASY CARE

220

EASY CARE

White

White

900

Klassieke kraag Met 2 knopen Coupe naden Op voorzijdeverstelbare en afgeronde manchetten Met 2 knoopjes

900 Silver

Silver

a

b

a/b

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

79/56

80/60

81/64

82/68

83/72

84/76

85/80

gewicht/doos: 8 kg Maat/doos: 57 x 34 x 37 cm

1

20

312 black

a

b

a/b

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

64/45

65/48

66/51

67/54

68/57

69/60

70/63

gewicht/doos: 5,5 kg Maat/doos: 56 x 36 x 18 cm

1

141

pale pink

Sky blue

102

70% katoen - 30% polyester Gewicht: 135 g/m² kleur, 130 g/m² wit yarn dyed

Stijl: VROUwelijK & KlaSSieK

Opgezet borstzakje linkerborst 2 Zijplooitjes op rugkraag Met 2 knopen manchetten Met 2 verstelbare knopen en manchette Omslag MaTeN

a

900

packINg

packINg

MaTeN

Silver

102

70% katoen - 30% polyester Gewicht: 135 g/m² kleur, 130 g/m² wit yarn dyed

Stijl: KlaSSieK

Klassieke kraag Met 2 knopen Coupe naden op voorzijde 900

a/b

White

Stijl: VROUwelijK & KlaSSieK

Opgezet borstzakje linkerborst 2 Zijplooitjes op rugkraag Met 2 knopen

b

102

70% katoen - 30% polyester Gewicht: 135 g/m² kleur, 130 g/m² wit yarn dyed

SOL’S EMBASSY 16020

DaMEssHIRT OXFORD laNGE MOUWEN HERENMODEl : BOsTON-16000 Kwaliteit:

MaTeN

70% katoen - 30% polyester Gewicht: 135 g/m² kleur, 130 g/m² wit yarn dyed

SOL’S BOSTON 16000

HERENOVERHEMD OXFORD laNGE MOUWEN DaMEsMODEl : EMBassY-16020 Kwaliteit:

EASY CARE

312 black

141

220

Sky blue

20

ShiRtS, SweateRS & tieS

SOL’S ELITE 16030

DaMEssHIRT OXFORD KORTE MOUWEN HERENMODEl : BRIsBaNE-16010 Kwaliteit:

packINg

SOL’S BRISBANE 16010

HERENOVERHEMD OXFORD KORTE MOUWEN DaMEsMODEl : ElITE-16030 Kwaliteit:

packINg

ShIrTS, SWeaTerS & TIeS

pale pink

EASY CARE

TWIN

TWIN

220

Sky blue

220

Sky blue TWIN TWIN

SOL’S gen afwerkin

SOL’S gen afwerkin

2012 COLLECTION

70

10T2662_070_071.indd 70-71

71

03/11/11 12:35


elastane cotton poplin

s

M

L

XL

XXL 3XL 4XL

76/54 78/57 80/60 82/63 84/66 86/69 88/72 gewicht/doos: 8 kg Maat/doos: 57 x 34 x 37 cm

1

20

a

b

a/b

Xs

s

M

L

XL

XXL

60/45

62/48

64/51

66/54

68/57

70/60

164

Medium burgundy

gewicht/doos: 5 kg Maat/doos: 56 x 36 x 18 cm

1

164

Getailleerde snit Stretchstof Halfopen Italiaanse kraag met enkele knoop Knoopsluitingmet 7 kleurafgestemde knopen Manchetten met knopen en manchette Omslag

Medium burgundy

20

159

Stijl: tReNDY & VROUwelijK

a

b

s

M

L

XL

XXL 3XL 4XL

a/b 76/54 78/57 80/60 82/63 84/66 86/69 88/72 gewicht/doos: 8 kg Maat/doos: 57 x 34 x 37 cm

1

Stijl: tReNDY & VROUwelijK

20

a

b

a/b

Xs

s

M

L

XL

Aansluitende snit Stretchstof Kraag met enkele knoop Knoopsluiting met 7 kleurafgestemde knopen¾mouwen en manchette Omslag met splitjes Coupe naden Op voorzijde en rug

XXL

62/45 64/58 66/51 68/54 70/57 72/60 gewicht/doos: 6 kg Maat/doos: 56 x 36 x 18 cm

1

20

a

b

a/b

Xs

s

M

L

XL

ShiRtS, SweateRS & tieS

b

MaTeN

MaTeN packINg

a

black

97% katoen - 3% elastaan Gewicht: 140 g/m²

Aansluitende snit- Kraag met enkele knoop Knoopsluiting met 7 kleurafgestemde knopen Lange mouwen Manchetten 2 knopen Coupe naden Op voorzijde en rug

Stijl: tReNDY

312

97% katoen - 3% elastaan Gewicht: 140 g/m²

MaTeN

312

Aansluitende snitstretchstofkraag met enkele knoop Knoopsluiting met 7 kleurafgestemde knopen Coupe naden Op voorzijde en rug

97% katoen - 3% elastaan Gewicht: 140 g/m²

SOL’S EFFECT 17010

DaMESSHIRT STRETCH ¾-MOUWEN HERENMODEl : BRIGHTON-17000 Kwaliteit: POPeliNe

packINg

Stijl: tReNDY & VROUwelijK

black

a/b

White

MaTeN

Stijl: tReNDY

Getailleerde snit Stretchstof Halfopen Italiaanse kraag met enkele knoop Knoopsluiting met 7 kleurafgestemde knopen

102

97% katoen - 3% elastaan Gewicht: 140 g/m²

SOL’S EDEN 17015

DaMESSHIRT STRETCH laNGE MOUWEN HERENMODEl : BRIGHTON-17000 Kwaliteit: POPeliNe

packINg

102

White

SOL’S BRIGHTON 17000

HERENOVERHEMD STRETCH laNGE MOUWEN DaMESMODEl : EDEN-17015DaMESMODEl ¾ MOUWEN: EFFECT-17010 Kwaliteit: POPeliNe

packINg

97% katoen - 3% elastaan Gewicht: 140 g/m²

SOL’S EXCESS 17020

DaMESSHIRT STRETCH KORTE MOUWEN HERENMODEl : BROaDWaY-17030 Kwaliteit: POPeliNe

MaTeN

SOL’S BROADWAY 17030

HERENOVERHEMD STRETCH KORTE MOUWEN DaMESMODEl : EXCESS-17020 Kwaliteit: POPeliNe

packINg

shIrTs, sWeaTers & TIes

XXL

62/45 64/58 66/51 68/54 70/57 72/60

1

gewicht/doos: 6 kg Maat/doos: 56 x 36 x 18 cm

20

159

cardinal red

cardinal red

EASY CARE EASY CARE EASY CARE

219

219

bright sky

bright sky

102

White

399

EASY CARE

EASY CARE

312 black

164

Medium burgundy

102

White

312 black

164

Medium burgundy

102

White

312 black

164

Medium burgundy

399

Dark brown

Dark brown

159

TWIN

TWIN

cardinal red TWIN

219

bright sky

399

Dark brown

159

cardinal red

219

bright sky

399

Dark brown

159

cardinal red

219

bright sky

399

Dark brown

TWIN

SOL’S gen afwerkin

2012 COLLECTION

72

10T2662_072_073.indd 72-73

73

03/11/11 12:37


washed cotton poplin

shIRTs, sWeaTeRs & TIes

SOL’S BOLIVIA

s

M

L

XL

XXL

3XL

76/55

78/58

80/61

82/64

84/67

86/70

gewicht/doos: 7,3 kg Maat/doos: 57 x 37 x 30 cm

1

20

SOL’S BOLIVIA MEN

102

White

a

b

a/b

Xs

s

M

L

XL

XXL

64/45

66/48

68/51

70/54

72/57

74/60

gewicht/doos: 5,6 kg Maat/doos: 36 x 28 x 24 cm

1

20

16005

SOL’S BOLIVIA WOMEN

102

White

a

b

a/b

s

M

L

XL

XXL

3XL

76/55

78/58

80/61

82/64

84/67

86/70

gewicht/doos: 8,4 kg Maat/doos: 57 x 37 x 28 cm

1

20

123 Rope

a

b

a/b

Xs

s

M

L

XL

XXL

64/45

66/48

68/51

70/54

72/57

74/60

gewicht/doos: 6,6 kg Maat/doos: 36 x 28 x 24 cm

1

20

TWIN

123 TWIN

123 Rope

TWIN

123

Rope

SOFTTOUCH

16006

DaMEs OVERHEMD laNGE MOUWEN HERENMODEl: BOlIVIa MEN-16005

HEREN OVERHEMD laNGE MOUWEN DaMEsMODEl: BOlIVIa WOMEN-16006 MaTeN

b

MaTeN

MaTeN packINg

a

a/b

16008

DaMEs OVERHEMD KORTE MOUWEN HERENMODEl: BOTsWaNa MEN-16007

Stijl: OUtDOOR

Aansluitende snit 2 sluitbaar borstzakjes

ShiRtS, SweateRS & tieS

SOL’S BOTSWANA WOMEN

Stijl: OUtDOOR

2 sluitbaar borstzakjes

100% katoen Gewicht: 120g/m²

MaTeN

16007

HEREN OVERHEMD KORTE MOUWEN DaMEsMODEl: BOTsWaNa WOMEN-16008

packINg

SOL’S BOTSWANA MEN

Stijl: OUtDOOR

Aansluitende snit 2 sluitbaar borstzakjes

packINg

Stijl: OUtDOOR

2 sluitbaar borstzakjes

100% katoen Gewicht: 120g/m²

OVERHEMD laNGE MOUWEN Kwaliteit: GewaSt POPeliNe 120

packINg

SOL’S BOTSWANA

OVERHEMD KORTE MOUWEN Kwaliteit: GewaSt POPeliNe 120

Rope

SOFTTOUCH

SOL’S gen afwerkin

TWIN

SOFTTOUCH

SOFTTOUCH

SOL’S gen afwerkin

2012 COLLECTION

74

10T2662_074_075.indd 74-75

75

03/11/11 13:41


STROPDAS & PULLOVER

SOL’S GAlAXY Stijl: KlaSSieK

Stijl: KlaSSieK

SOL’S GAlAXY MeN

1

Aangepast coupe Stijgende mouwen Pols en onderkant met

90000

SOL’S GAlAXY WoMeN

200

packING

a

B

a/B

s

M

L

XL

XXL

3XL

70/50

72/53

74/56

76/59

78/63

80/67

340

Medium grey

Gewicht/doos: 10,25 kg Maat/doos: 60 x 40 x 24 cm

1

25

a

B

a/B

Xs

s

M

L

XL

XXL

58/39

60/42

62/45

64/48

66/51

68/54

1

900

Medium grey

EASY CARE

145 Red

147

Black

Red

318 Navy

TWIN

146

319

French navy

230

701

Medium blue

1

3

145 Red

318 Navy

TWIN

241

Royal blue

398

Lilas

2

EASY CARE

145

pink

Burgundy

Black

340

Silver

312

25 312

Black

102

340

Medium grey

Gewicht/doos: 7,2 kg Maat/doos: 55 x 32 x 22 cm

312

White

90010

COL V PULLOVER DAmES HERENmODEL : GALAXY mEN-90000

COL V PULLOVER HEREN DAmESmODEL: GALAXY WOmEN-90010

Gewicht/doos: 15 kg Maat/doos: 81 x 35 x 25 cm

MaTeN

MaTeN

Lengte: 150 cm Breedte: 8 cm Gladde aspect

Stijl: KlaSSieK

Stijgende mouwen Pols en onderkant met rib

50% katoen - 50% acryl

100% polyester

ShiRtS, SweateRS & tieS

COL V PULLOVER Kwaliteit: jeRSeY 240

MaTeN

SOL’S Globe 82000

STROPDAS Kwaliteit:

packING

ShIRTS, SWeaTeRS & TIeS

chocolate

4

5

6

SOL’S GIFT boX 88200

GESCHENK DOOS Kwaliteit:

MaTeN

Doos ijzer staal Cilinder vorm Diameter: 12.5 cm Hoogte: 9 cm

900 Silver

Gewicht/doos: 7 kg Maat/doos: 54 x 40 x 45 cm

1

48 2012 COLLECTION

76

10T2662_076_077.indd 76-77

77

07/nov./11 15:06


78

10T2662_078_079.indd 78-79

SOL’S NEW SUPREME 13250

Sweat-ShirtS

SOL’S SLAM 13251

UNISEX SWEAT-SHIRT KIdSmodEl: NEW SUPREmE KIdS-13249 Kwaliteit: MOltON 280

UNISEX SWEAT-SHIRT mET CAPUCHoN KINdERmodEl: SlAm KIdS-13255 Kwaliteit: MOltON 320

Geruwd molton - 50% katoen - 50% polyester Verstevigingsband in de nek Manchetten - Kraag en onderkant in ribboord Met elastaan

102

white

300 ash

350

grey melange

341

Flannel grey

373

Deep charcoal grey

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

70/49

72/52

74/55

76/58

78/61

80/64

82/67

gewicht/doos: 12 kg Maat/doos: 60 x 40 x 38 cm

5

25

312 black

146

burgundy

145 red

400

Orange

301 gold

272

kelly green

264

bottle green

318 navy

241

royal blue

a

b

a/b

XS

S

M

L

XL

XXL

66/52

68/55

70/58

72/61

74/64

76/67

gewicht/doos: 14 kg Maat/doos: 60 x 40 x 38 cm

1

20

15 KleureN

b

siZes

a

102

white

Buidelzak capuchon met kleurafgestemde Ringoogjes en rijgkoord

packing

siZes

KLASSIEK a/b

Binnenzijde van geruwd molton 50% katoen - 50% polyester Ribboord met elastaan

350

384

grey melange

Dark grey

272

318

398

269

312 black

145 red

400

Orange

Stijl: KlaSSieK

Stijl:

14 KleureN

PArIS

Maat/doos:

packing

le louvre

s t r i h s sweat

sweat-shirts

302

Lemon

712

Dark purple

kelly green

chocolate

navy

army

241

royal blue

320

turquoise

220

sky blue

ON

2012 COLLECTI

79

08/nov./11 09:51


sWeaT-shIrTs

SOL’S SEVEN

M

L

XL

XXL

72/60

74/63

76/66

78/69

gewicht/doos: 13 kg Maat/doos: 58 x 38 x 30 cm

1

20 White / grey melange

SOL’S SEVEN MEN

royal blue / grey melange

French navy / grey melange TWIN

a

b

a/b

s

M

L

XL

63/47

65/50

67/53

69/56

gewicht/doos: 12 kg Maat/doos: 58 x 38 x 28 cm

1

20 White / grey melange

47800

royal blue / grey melange

French navy / grey melange TWIN

a

b

a/b

47900

dames jas met zip en gevoerde kap Heren model : seven men-47800

s

M

L

XL

XXL

70/57

72/60

74/63

76/66

78/69

gewicht/doos: 13 kg Maat/doos: 58 x 38 x 30 cm

1

stijl: trendy

Stijgende mouwen 2 kangoeroe zakken Onderkant en polsen in geribde elasthaan Gevoerde kap met koordje kleur op kleur Aansluitende snit

SOL’S SEVEN WOMEN

Heren jas met zip en gevoerde kap dames model : seven Women-47900 MaTeN

s 70/57

MaTeN

b

packINg

MaTeN packINg

a

a/b

47100

dames jas met zip, bicolor en gevoerde kap met contrast Heren model : soUl men-46900

MaTeN

SOL’S SOUL WOMEN

Heren jas met zip, bicolor en gevoerde kap met contrast dames model : soUl Women-47100

stijl: trendy

Stijgende mouwen 2 kangoeroe zakken Onderkant en polsen in geribde elasthaan Gevoerde kap met koordje kleur op kleur

50% katoen 50% polyester Binnenkant in molleton

packINg

46900

Stijgende mouwen 2 kangoeroe zakken Onderkant en polsen in geribde elasthaan Gevoerde kap met contrast en koordje kleur op kleur Aansluitende snit

packINg

SOL’S SOUL MEN

stijl: trendy

Stijgende mouwen 2 kangoeroe zakken Onderkant en polsen in geribde elasthaan Gevoerde kap met contrast en koordje kleur op kleur

50% katoen 50% polyester Binnenkant in molleton

jas met zip en gevoerde kap Kwaliteit: Molleton 290

20 350

grey melange

145 red

312

a

b

a/b

s

M

L

XL

63/47

65/50

67/53

69/56

sweat-shirts

SOL’S SOUL

jas met zip, bicolor en gevoerde kap met contrast Kwaliteit: Molleton 290 stijl: trendy

gewicht/doos: 12 kg Maat/doos: 58 x 38 x 28 cm

1

20 350

black

grey melange

319

145

French navy TWIN

red

312 black

319

French navy TWIN

2012 COLLECTION

80

10T2662_080_081.indd 80-81

81

02/01/12 15:55


sWeaT-shIrTs

350

grey melange

312 black

Stijl: tReNDY

L

XL

XXL

72/61

74/64

76/67

145 red

318 Navy

gewicht/doos: 15 kg Maat/doos: 60 x 40 x 40 cm

20

a/b

S

M

L

XL

58/46

60/49

62/52

64/55

269 army

312 black

Gemoltoneerde mouwen 2 buidelzakken gevoerde Capuchon met contrastwit rijgkoord en kleurafgestemde stoppers Getailleerde snit

232

312

abyss blue

black

gewicht/doos: 12 kg Maat/doos: 55 x 40 x 33 cm

1

50% katoen - 50% polyester lange raglan mouwen 145 red

Stijl: tReNDY

20 packINg

1

a

b

Binnenzijde van geruwd molton 50% katoen - 50% polyester ribboord met elastaan

MaTeN

M 70/58

MaTeN

b

102

White

2 buidelzakken met verstevigde naden en 1 mini-zakje Capuchon met rijgkoord en metalen stoppers

packINg

MaTeN packINg

a

a/b

Geruwd molton 50% katoen - 50% polyester Onderboord en manchetten in ribboord met elastaan

Stijl: tReNDY

Raglan mouwen 2 buidelzakken met verstevigde naden Capuchon met rijgkoord en metalen stoppers

SOL’S STREET 13100

WOMEN’S lONG SWEAT SHIRT Kwaliteit:

141

145

220

269

pale pink

a

b

a/b

Stijl: FeMiNiNe & tReNDY

Lange raglan mouwen Buidelzak vooraan Capuchon met contrast wit rijgkoord

MaTeN

Geruwd molton 50% katoen - 50% polyester Onderboord en manchetten in ribboord met elastaan

SOL’S SILVER 47700

UNISEX SWEATERJACKET MET CAPUCHON MET CONTRASTWIT RIJGKOORD Kwaliteit: MOltON 280

XS

S

M

L

XL

XXL

65/50

67/53

69/56

71/59

73/62

75/65

720

purple

a

b

a/b

312 black

S

M

L

XL

82/45

84/48

86/51

88/54

gewicht/doos: 12 kg Maat/doos: 57 x 40 x 38 cm

1

Sweat-ShiRtS

SOL’S SUCCESS 48000

DAMES SWEATERJACKET MET CAPUCHON HERENMODEl : STORY-47000 Kwaliteit: MOltON 320

packINg

SOL’S STORY 47000

HEREN SWEATERJACKET MET CAPUCHON DAMESMODEl : SUCCESS-48000 Kwaliteit: MOltON 320

20

gewicht/doos: 12 kg Maat/doos: 58 x 40 x 39 cm

1

20

red

TWIN

blue sky

army

TWIN

2012 COLLECTION

82

10T2662_082_083_NLD 82-83

83

31/10/11 22:57


sWeaT-shIrTs

SOL’S SUNDAE 47200

102

Binnenzijde in geruwd molton 50% katoen - 50% polyester boord Onderboord en manchetten In ribboord 2x2 elastaan

White

M

L

XL

XXL

66/49

67/52

68/55

69/58

gewicht/doos: 13 kg Maat/doos: 60 x 40 x 34 cm

MaTeN

s

20

Stijl:

Gevoerde kraag met contrast Stijgende mouwen Onderkant en polsen in geribde elastaan

a

b

a/b

s

312 black

M

70/52

MaTeN

349

Dark grey melange(1)

65/46

1

Dark grey melange(1)

Rechtopstaande kraag Raglan mouwen 2 zijzakken

L

XL

72/55 74/58 gewicht/doos: 13 kg 76/61

XXL 78/64

312

1

20

s

M

L

XL

XXL

70/52

72/55

74/58

76/61

78/64

gewicht/doos: 12 kg Maat/doos: 58 x 38 x 28 cm

1

20

145 red

318

black / grey melange

Navy

red

French Navy / grey melange

chocolate / rope

TWIN

(1) grIJs geMÊLeerD : 85% kaTOeN / 15% VIscOse

TWIN

10T2662_084_085_NLD 84-85

b

black

145

84

a

a/b

Maat/doos: 60 x 40 x 34 cm packINg

MaTeN packINg

a

a/b

50% katoen - 50% polyester Binnenkant in molleton

349

Binnenzijde in geruwd molton 50% katoen - 50% polyester boord Onderboord en manchetten In ribboord 2x2 elastaan

Stijl: KlaSSieK

Rechtopstaande kraag Raglan mouwen Aansluitende snit 2 zijzakken b

SwEAT-SHIRT STIJGENDE KRAAG (1/4 zIp) Kwaliteit: MOlletON 290

packINg

Stijl: VROUwelijK & KlaSSieK

SOL’S SCOTT 47300

HEREN JACKET MET RITSSLUITING DAMESMoDEL : SoDA-47400 Kwaliteit: MOltON 280

Sweat-ShiRtS

SOL’S SODA 47400

DAMES JACKET MET RITSSLUITING HERENMoDEL : SUNDAE-47200 Kwaliteit: MOltON 280

2012 COLLECTION

85

31/10/11 22:58


fleeces

86

10T2662_086_087.indd 86-87

370

charcoal grey

312 black

145 red

M

L

XL

gewicht/doos: 15,2 kg Maat/doos: 58 x 40 x 56 cm

20

312 black

145

318

394

123

red

Navy

royal blue

712

dark purple

Kleurafgestemde waterafstotende rits 2 zakken met rits en klepje Manchetten met elastiek Halvemaanstiksel in nek Verstelbare tailleband met elastisch rijgkoord

712

dark purple

dark chocolate

FleeCeS & SOFtShell

rope

TWIN

XXL

3XL

4XL* 5XL*

68/56 70/58 72/60 74/63 76/66 78/69 80/72 82/75 84/75 * black, Navy aNd FIr greeN

1

ANTIPILL

263

Fir green

318 Navy

394

dark chocolate

269 army

TWIN

123 rope

a

b

a/b

S

M

L

XL

XXL

62/48

64/51

66/54

68/57

70/60

gewicht/doos: 14 kg Maat/doos: 58 x 40 x 54 cm

1

20

6 KleUren

S

orange

241

MaTeN

XS

400

packINg

MaTeN

b

100% polyester hoge weefdichtheid Short cut Anti-pilling Verstevigingsband aan de kraag Rechtopstaande kraag

Stijl: VROUwelijK

Stijl: KlaSSieK

Kleurafgestemde waterafstotende rits 2 zakken met rits en klepje Manchetten met elastiek Halvemaanstiksel in nek Verstelbare tailleband met elastisch rijgkoord

a

DAMEs FLEECEJACKET MET ZIP HERENMoDEL: NoRTH-55000 Kwaliteit: FleeCe 300

fle

ANTIPILL

100% polyester Hoge weefdichtheid Kort geschoren Antipilling Gevoerde rechtopstaande kraag

a/b

l l e h s t f o s & s ece

SOL’S NORTH WOMEN 54500

11 KleUren

parIS

ces 86 - 92 Flee shell 93 - 97 soFT

SOL’S NORTH 55000

HEREN FLEECEJACKET MET ZIP DAMEsMoDEL: NoRTH WoMEN-54500 Kwaliteit: FleeCe 300

packINg

pont alexandre III

Fleeces & soFTshell

ON

2012 COLLECTI

87

08/nov./11 09:54


SOL’S NIRVANA 53500

UNISEX FLEECE HOODED SWAET SHIRT Kwaliteit:

100% polyester Hoge weefdichtheid Korte geschoren antipilling Verstevigingsband in de nek

100% polyester hoge weefdichtheid Short cut Antipilling Verstevigingsband aan de kraag

packing

SOL’S NESS 56000

UNISEX SWEAT-SHIRT Kwaliteit: FleeCe 300

Maten

fleeces

Fleeces & sOFtshell

a

Xs

s

M

L

XL

XXL

68/52

70/55

72/58

74/61

76/64

78/67

b

a/b

gewicht/doos: 14,7 kg Maat/doos: 58 x 40 x 56 cm

1

20

312 black

145 Red

318 navy

320

turquoise

Stijl: KlaSSieK

Opstaande kraagmanchetten met elastiek Halvemaanstiksel in nek Verstelbare tailleband met elastisch rijgkoord kleurafgestemde Waterafstotende rits Maten

ANTIPILL a

s

M

L

XL

XXL

3XL

4XL*

5XL*

70/58

72/60

74/63

76/66

78/69

80/73

82/76

84/79

b

a/b

gewicht/doos: 13,8 kg Maat/doos: 60 x 40 x 54 cm

1

20 FleeCeS & SoFtShell

packing

* black and navy

ANTIPILL

370

charcoal grey

145 Red

263

Fir green

312 black

400

Orange

318 navy

241

Royal blue

2012 COLLECTION

88

10T2662_088_089_NLD 88-89

89

31/10/11 23:01


fleeces

SOL’S NORWAY 51000

black

XL 66/55

gewicht/doos: 10,7 kg Maat/doos: 58 x 40 x 36 cm

a

s

b

a/b

M

L

XL

XXL

3XL

4XL*

5XL*

66/53 68/57 70/60 72/63 74/66 76/69 78/72 80/75 * navy and black

263

navy / Medium grey

black / Medium grey

Dubbele opstaande kraag met rits Afgebiesd 2 omboorde zakken Contrasterende delen op kraag Lichaam en mouwen Waterafstotende kleurafgestemde rits Met bijpassende puller

black / Medium grey

400

15

Fir green

ANTIPILL

100% polyester Hoge weefdichtheid Kort geschoren Antipilling Afwerking Verstevigingsband in de nek Met natuurlijke keper

Stijl: ZeeR MOOie aFweRKiNG

Orange

gewicht/doos: 8,3 kg Maat/doos: 58 x 40 x 27 cm

1

navy / Medium grey

Dubbele opstaande kraag met rits Afgebiesd 2 omboorde zakken Contrasterende delen op kraag Lichaam en mouwen Waterafstotende kleurafgestemde rits Met bijpassende puller

Maten

L 64/52

Maten

M

packing

Maten packing

Red

101

62/49

100% polyester Hoge weefdichtheid Kort geschoren Antipilling Afwerking Verstevigingsband in de nek Met natuurlijke keper

Stijl: ZeeR MOOie aFweRKiNG

natural

s

20

black

145

60/46

1

charcoal grey

312

Rechte snitdoorlopende ritssluitingbies jersey In polyester/elastaan 3 zakken met rits

Aansluitende snit Waterafstotende ritsbrede Kleurafgestemde gebreide boorden Op de opstaande kraag Manchetten en onderboord 2 zakken met rits b

370

Stijl:

Stijl:

a

100% polyester Hoge weefdichtheid Kort geschoren Antipilling

HEREN FLEECEJACKET TWEEKLEURIG Kwaliteit: FleeCe 300 - HOGeRe Kwaliteit

318

a

b

a/b

s

M

L

XL

XXL

69/51

71/54

73/57

75/60

77/63

gewicht/doos: 13 kg Maat/doos: 58 x 40 x 50 cm

1

20

Red / Medium grey

a

b

a/b

s

M

L

XL

XXL

70/52

72/55

74/58

76/61

78/64

Red / Medium grey

FleeCeS & SOFtSHell

312

SOL’S NORDIC 55500

HEREN SWEAT-SHIRT TWEEKLEURIG Kwaliteit: FleeCe 300 - HOGeRe Kwaliteit

Maten

100% polyester Antipilling Afwerking Verstevigingsband in de nek In kleurafgestemde katoen twill

a/b

SOL’S NIAGARA 56500

MOUWLOOS UNISEX FLEECEJACKET Kwaliteit: FleeCe 320

packing

SOL’S NEXT 13252

DAMES FLEECEJACKET Kwaliteit: FleeCe 200

packing

Fleeces & sOFtshell

gewicht/doos: 13 kg Maat/doos: 58 x 40 x 50 cm

1

20

navy

ANTIPILL ANTIPILL ANTIPILL

2012 COLLECTION

90

10T2662_090_091_NLD 90-91

91

31/10/11 23:02


fleeces

army / Orange

STYLE: TRENDY

L

XL

64/50

66/53

68/56

gewicht/doos: 7 kg Maat/doos: 60 x 40 x 34 cm

10

Navy / grey

black / grey

a

b

a/b

M 70/61

L

XL

XXL

72/64

74/67

76/70

gewicht/doos: 8 kg Maat/doos: 60 x 40 x 40 cm

1

10

SOL’S NEW LOOK WOMEN

a

b

a/b

s

M

L

XL

XXL

67/50

69/53

71/56

73/59

75/62

312 black

gewicht/doos: 10 kg Maat/doos: 61 x 41 x 42 cm

1

20

black / grey

52550

DAMESMODEL: NEW LOOK MEN-52500

145 Red

a

b

a/b

s

M

L

XL

63/47

65/50

67/53

73/59

312 black

gewicht/doos: 9 kg Maat/doos: 61 x 41 x 42 cm

1

20 145 Red

FLEECES & SOFTShELL

1

Sky blue / black

52500

HEREN FLEECE MET RAGLAN MOUWEN DAMESMODEL: NEW LOOK WOMEN-52550

packINg

62/47

M

SOL’S NEW LOOK MEN

STIjL: TRENDY

MaTeN

a/b

army / Orange

recht afgesneden zichtbare naden en zakken afgewerkt met contrastkleurige stiksels -raglanmouwen2 afgeboorde kangoeroezakken -bijpassende puller

packINg

MaTeN packINg

s

b

STIjL: SPORT & TENDANCE

Voorkant zip en zwarte zakken met contrast

100% polyesterGeruwd binnenkant 1 kant

100% polyesterhoge weefdichtheidantipilling

Apparent stitching and pockets with contrasting Raw cut finish Raglan sleeves 2 kangaroo side pockets Customised slider

a

FLEECE MET RAGLAN MOUWEN KwALITEIT: POLAIR 250

MaTeN

100% polyesterhigh density Anti-pilling

SOL’S NEW LOOK

SOL’S NEPTUN 53000

HEREN FLEECEJACKET MICROpOLAR MET CONTRASTERENDE STIKSELS DAMESMODEL : NEO - 52000 KwALITEIT: MICROPOLAR 400

packINg

SOL’S NEO 52000

WOMEN’S 2-COLOUR DOUBLE-SIDED JACKET MEN’S VERSION: NEpTUN - 53000 QUALITY: 400 MICRO-FLEECE

MaTeN

fleeceS & SOfTShell

ANTIPILL

Red / grey

Red / grey

TWIN

TWIN

SOL’S gen afwerkin

ANTIPILL

320

320

Turquoise

Turquoise

TWIN

TWIN

SOL’S gen afwerkin

2012 COLLECTION

92

10T2662_092_093.indd 92-93

93

02/01/12 16:04


softshell

fleeces & sofTshell

SOL’S RELAX 46600

HEREN JACKET MET RITSSLUITING SOFTSHELL DAMESMODEL : ROXY-46800 Kwaliteit: SOFtSHell 340

SOL’S ROXY 46800

DAMES JACKET MET RITSSLUITING SOFTSHELL HERENMODEL : RELAX-46600 Kwaliteit: SOFtSHell 340

Softshell 340 g 96% polyester - 4% elastaan Coating 8000 mm Waterdicht en 1000 mm ademend

softshell 340 g 96% polyester 4% elastaan Coating 8000 mm waterdicht en 1000 mm ademend

Stijl: SPORt

2 zijzakken met ritssluiting 1 borstzakje Rijgkoord in de taille Verstelbare mouwen met klittenband overslag

Stijl: VROUwelijK & SPORtieF

a

s

M

L

XL

XXL

3XL

68/56

70/59

72/62

74/65

76/68

78/71

b

a/b

gewicht/doos: 7,9 kg Maat/doos: 63,5 x 40,5 x 22 cm

1

packINg

a

b

a/b

s

M

L

XL

XXL

64/47

66/50

68/53

70/56

72/59

gewicht/doos: 6,6 kg Maat/doos: 54,5 x 38,5 x 22 cm

1

10

10

FleeceS & SOFtSHell

packINg

MaTeN

MaTeN

2 zijzakken met ritssluiting 1 borstzakje Verstelbaar rijgkoord in de taille Manchetten verstelbaar met klittenbandoverslag

WATERPROOF WINDPROOF BREATHABLE

312 black

241

Royal blue

162

pepper red

WATERPROOF WINDPROOF BREATHABLE

232

abyss blue

394

Dark chocolate

312 black

241

Royal blue

162

pepper red

232

abyss blue

394

Dark chocolate

TWIN

cOatiNG wateRPROOF 8000mm BReatHaBle 1000gr/m²/24 hours Fleece 100% polyester

TWIN

cOatiNG wateRPROOF 8000mm BReatHaBle 1000gr/m²/24 hours Fleece 100% polyester

SOL’S gen afwerkin

2012 COLLECTION

94

10T2662_094_095_NLD 94-95

95

31/10/11 23:05


softshell

fleeces & sofTshell

SOL’S REPLAY

a/B

s

M

L

XL

XXL

3XL

66/56

68/59

70/62

72/65

74/68

76/71

312 Black

gewicht/doos: 5,7 kg Maat/doos: 61 x 31 x 18 cm

1

10

a

B

a/B

SOL’S REPLAY MEN

s

M

L

XL

XXL

62/46

64/49

66/52

68/55

70/58

312 Black

gewicht/doos: 7,4 kg Maat/doos: 55 x 37 x 25 cm

1

10

162

162

Pepper red

Pepper red

46602

a

B

a/B

Xs

s

M

L

XL

XXL 3XL

46802

Dames soFTsHell meT KaP HeReNmoDel: RePlaY meN-46602 KiNDeRmoDel: RePlaY KiDs-46603 312 Black

66/54 68/56 70/59 72/62 74/65 76/68 78/71 gewicht/doos: 9,9 kg Maat/doos: 62 x 40 x 25 cm

1

Stijl: VROUWElijK & SPORt

2 zijzakken en 1 borstzakje met met zip Verstelbare rijkoord in de taille Onderste van de mouwen verstelbaar met velcro® Kap met aanpassing touw

SOL’S REPLAY WOMEN

HeReNsoFTsHell meT KaP DamesmoDel: RePlaY WomeN-46802 KiNDeRmoDel: RePlaY KiDs-46603 MaTeN

B

PackINg

MaTeN PackINg

a

46801

Dames soFTsHell ZoNDeR moUWeN HeReNmoDel: RallYe meN-46601

DamesmoDel: RallYe WomeN-46801

Stijl: SPORt

2 zijzakken en 1 borstzakje met met zip Verstelbare rijkoord in de taille Onderste van de mouwen verstelbaar met velcro® Kap met aanpassing touw

10

a

B

a/B

s

M

L

XL

XXL

64/47

66/50

68/53

70/56

72/59

1

10

162

241

Royal blue

WATERPROOF WINDPROOF BREATHABLE

cOatiNG WatERPROOF 8000mm

cOatiNG WatERPROOF 8000mm

BREatHaBlE 1000gr/m²/24 hours FlEEcE 100% polyester

BREatHaBlE 1000gr/m²/24 hours FlEEcE 100% polyester

394

Dark chocolate TWIN

Black

gewicht/doos: 7,4 kg Maat/doos: 55 x 37 x 25 cm

162

Pepper red

WATERPROOF WINDPROOF BREATHABLE

312

Pepper red

FlEEcES & SOFtSHEll

SOL’S RALLYE WOMEN

94% polyester 6% elastaanCoating 8000 mm waterdicht en 1000gr/m²/dag ademend

MaTeN

46601

Stijl: VROUWElijK & SPORt

2 zijzakken en 1 borstzakje met zip Verstelbare rijkoord in de taille

PackINg

SOL’S RALLYE MEN

Stijl: SPORt

2 zipped side pockets - 1 zipped chest pocket Adjustable waist drawstring

MaTeN

94% polyester 6% elastaanCoating 8000 mm waterdicht en 1000gr/m²/dag ademend

soFTsHell meT KaP KWalitEit: SOFtSHEll 340

PackINg

SOL’S RALLYE

soFTsHell ZoNDeR moUWeN KWalitEit:

241

Royal blue

WATERPROOF WINDPROOF BREATHABLE

394

Dark chocolate TWIN

cOatiNG WatERPROOF 8000mm BREatHaBlE 1000gr/m²/24 hours FlEEcE 100% polyester

WATERPROOF WINDPROOF BREATHABLE

241

Royal blue TWIN

cOatiNG WatERPROOF 8000mm BREatHaBlE 1000gr/m²/24 hours FlEEcE 100% polyester

241

Royal blue TWIN

2012 COLLECTION

96

10T2662_096_097.indd 96-97

97

07/nov./11 15:11


windbreaker

dbReakeR 98 - 101 win dywaRMeRs 102 - 105 bo

wiNDbReaKeR, boDYwaRmeRS & paRKaS

SOL’S gen afwerkin

SOL’S TONIC 32500

a/b

s

M

L

XL

XXL

71/60

74/64

78/68

81/73

84/79

gewicht/doos: 13,5 kg Maat/doos: 58 x 40 x 29 cm

5

50

100% nylon 210t

145

Stijl: tReNDY

getailleerde snitgrote ritssluiting contrastwit2 zijzakken met ritssluitingelastische manchetten en onderboordcapuchon en rijgkoord opgeplooid in de kraagventilatiegaten

a

b

a/b

s

M

L

XL

XXL

66/57

68/60

70/63

72/66

74/69

Red

Stijl: KlaSSieK

102

ritssluiting Capuchon met rijkoord opgeplooid in de kraag -2 buitenzakken met rits Opvouwbaar in zakje dat met een elastiek aan de taille gedraag wordt Elastische manchetten Ventilatie gaatjes Onderboord met rijkoord en stoppers

white

301

30 241

a

b

a/b

s

M

L

XL

XXL

71/60

74/64

78/68

81/73

84/79

gold

gewicht/doos: 13,5 kg Maat/doos: 58 x 40 x 29 cm

5

50

WATERPROOF

WINDPROOF

10T2662_098_099.indd 98-99

WATERPROOF WINDPROOF

145

266

318

black

Red

navy

Royal blue

WATERPROOF WINDPROOF

312

318

gewicht/doos: 10,8 kg Maat/doos: 60 x 40 x 22 cm

5

100% nylon 210Twaterdicht

9 KLEUREN

Maten

b

silver

UNISEX WATERDICHTE WINDBREKER KINDERmODEL : SURF KIDS-32300 Kwaliteit:

Maten

900

Maten

Stijl:

ritssluiting Capuchon met rijkoord opgeplooid in de kraag - Opvouwbaar in zakje dat met een elastiek aan de taille kan gedraagd worden Elastische manchetten Ventilatie gatjes Onderboord met rijkoord

packing

100% nylon 210Twaterdicht

a

SOL’S SURF 32000

UNISEX WATERDICHT JACK - RITSSLUITING CONTRASTWIT NIET GEVOERD Kwaliteit:

packing

SOL’S FLASH 32200

UNISEX WATERDICHTE WINDBREKER Kwaliteit:

PARIS

98

s r e m r a w y d o b , r e k a e r b s d a k r win a p &

Rkas 106 - 109 pa

packing

BASILIQUE DU SACRÉ COEUR

windbReakeR, bodywaRMeRs & paRkas

Forest green

navy

400

orange

241

Royal blue

225

atoll blue

ON

2012 COLLECTI

99

07/nov./11 17:05


SOL’S SUBWAY 32600

SOL’S HURRICANE 40000

Polyester + AC coating

polyester gecoat met mesh voering Buitenkant: 100% polyestercoating, waterdicht

Stijl:

M

L

XL

XXL

82/57

84/60

86/63

88/66

gewicht/doos: 99,9 kg Maat/doos: 00 x 00 x 00 cm cm

30

packing

1

Light grey

kleurafgestemde mesh voering Doorlopende ritssluiting Bijpassende puller Elastische manchetten 3 zakken Onderboord met rijkoord en stoppers Opplooibare kap in de kraag Maten

Maten packing

s 80/54

b

a

b

a/b

WATERDICHTE WINDBREKER JERSEY GEVOERD Kwaliteit:

380

Stijl: tReNDY

Sluiting met patte zip en drukknopen Afneembare kap met drukknop sluiting 2 lage zakken + 1 borstzak

a

SOL’S MISTRAL 46000

WATERDICHTE GEVOERDE HEREN WINDBREKER Kwaliteit:

155

carmine red

M

L

XL

XXL

75/65

76,5/67,5

78/70

79/72,5

312 black

266

Forest green

gewicht/doos: 11 kg Maat/doos: 67 x 41 x 25 cm

5

30

buitenkant: 100% waterdichte nylon 210 Tvoering: jersey 100 % polyester/grijs gemêleerd

318 navy

115

312 black

Stijl:

rits met overslag en drukknopen Verstelbare manchetten met drukknop Veel zakken Opplooibare kap in de kraag Ventilatie gaatjes Opgestikte sierstuk Voorzijde en rugzijde splitten Maten

LICHTE GEVOERDE JAS, uRBAN STYLE Kwaliteit: PolYeSteR

a/b

windbreaker

packing

windbReakeR, bOdywaRMeRS & paRkaS

a

b

a/b

145 Red

s

M

L

XL

XXL

73/63

76/65

79/67

82/69

84/72

gewicht/doos: 14,6 kg Maat/doos: 58 x 40 x 35 cm

5

30

301 gold

400

Orange

266

Forest green

Sand

WATERPROOF WINDPROOF

navy

WATERPROOF WINDPROOF

241

Royal blue

WATERPROOF WINDPROOF

312 black

wiNDbReaKeR, boDYwaRmeRS & PaRKaS

318

SOL’S gen afwerkin

SOL’S gen afwerkin

2012 COLLECTION

100

10T2662_100_101.indd 100-101

101

07/nov./11 15:13


bodywarmers

SOL’S WILD 43630

SOL’S WINNER 44001

REPORTER JACKET MULTIPOCKETS Kwaliteit:

65% polyester 35% katoen

312 black

UNISEX OMKEERBARE CONTRASTGEKLEURDE BODYWARMER Kwaliteit:

buitenkant: 100% nylon 210T waterdichte AC-coatingkraag en lijf gevoerd met contrastgekleurde fleece in 100% polyester 210 g/m²

SOL’S WARM 44002

UNISEX BODYWARMER GEWATTEERD Kwaliteit:

312 black

145 Red

Stijl:

s

M

L

XL

XXL

3XL

66/55

68/58

70/61

72/64

74/67

76/70

318 navy

gewicht/doos: 10 kg Maat/doos: 40 x 30 x 35 cm

25

Maten

1

123 Rope

a

b

a/b

400

Orange

s

M

L

XL

XXL

66/55

68/58

70/61

72/64

74/67

gewicht/doos: 10,9 kg Maat/doos: 58 x 40 x 37 cm

5

266

Forest green

Doorlopende ritssluiting Bijpassende puller 2 zakken

Maten

a

a/b

doorlopende kleurafgestemde ritssluiting omkeerbaar 2 zakken Bijpassende puller - Contrast bies

packing

packing

Maten

Stijl:

b

buitenkant: 100% nylon 210T waterdichte AC-coatingvoering 100% polyester 190Tkraag en lijf gevoerd met contrast gekleurde binnenkraag nylon 190 T in donkergrijs gewatteerd met polyester watten 220 g/m²

318 navy

a

30

s

M

L

XL

XXL

3XL*

4XL*

5XL*

67/56

69/59

71/62

73/65

75/68

78/71

81/74

84/77

b

a/b

* navy and black

241

Royal blue

packing

windbReakeR, bOdywaRMeRs & paRkas

gewicht/doos: 6,8 kg Maat/doos: 58 x 40 x 40 cm

1

10

123

WINDPROOF

REVERSIBLE

windbreaKer, bodywarmerS & parKaS

Rope

WATERPROOF

312

145

266

318

black

Forest green

Red

400

Orange

navy

2012 COLLECTION

102

10T2662_102_103_NLD 102-103

103

09/11/11 18:43


bodywarmers

windbreaker, bodywarmers & parkas

SOL’S VIPER 59000

SOL’S EQUINOX PRO 80503

UNISEX BODYWARMER Kwaliteit:

UNISEX WORKWEAR BODYWARMER Kwaliteit: POlYKatOeN

Microvezel met PU coating Binnen voering nylon 190T waterdicht Voelt extra zacht aan.

65% polyester 35% katoen

Stijl:

Stijgende kraag dubbel gevoerd Opening met rits en met drukknopen 7 zakken waarvan 1 binnenzak Elastische deel aan de taille op rugzijde

Stijl:

a

s

M

L

XL

XXL

3XL*

4XL*

5XL*

65/58

68/61

71/64

74/67

77/70

80/73

83/76

86/79

b

a/b

a

s

b

a/b

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

5XL

64/58 66/61 68/64 70/67 72/70 74/74 77/78 80/82 gewicht/doos: 9 kg maat/doos: 58 x 39 x 30 cm

1

15

gewicht/doos: 12 kg maat/doos: 60 x 40 x 40 cm

1

10

WATERPROOF WINDPROOF

SOFTTOUCH

384

dark grey

370

charcoal grey

400

orange

312

145

263

318

black

Fir green

wiNdbreaKer, bOdYwarmerS & ParKaS

packing

* charcoal grey, navy and black

packing

maten

maten

Recht opstaande gewatteerde kraag Veel zakken Opening in de kraag voor een oortelefoonwindvanger Elastische armopening Rijkoord in de taille

312 black

264

bottle green

318 navy

red

navy

SOL’S gen afwerkin

2012 COLLECTION

104

10T2662_104_105.indd 104-105

105

03/11/11 13:54


maten

a

b

a/b

XS

S

M

L

XL

XXL

SOL’S RIVER 43400

3XL

GEVOERDE GEMATELASSEERDE PARKA Kwaliteit: OXFORD

79/56 81/59 83/62 85/65 87/68 89/71 91/74 gewicht/doos: 11 kg maat/doos: 60 x 40 x 34 cm

1

10

Stijl: OUtDOOR

312 black

145 red

318 navy

Rits met overslag en velcro® Opplooibare kap in de kraag 3 buiten zakken en 1 binnen zak met ritssluiting Elastische polsen met velcro®

100% polyester Voering : matelasseerde polyester

packing

BUITENZIJDE : 100% polyester 240T Voering : 100% polyester

packing

SOL’S REFLEX 45040

PARKA UNISEX Kwaliteit: 240t PONGee

maten

parkas

windbreaker, bodywarmers & parkas

a

b

a/b

XS

394

chocolat foncé

royal blue/ steel grey

1

L

XL

XXL

3XL

10 384

Stijl:

orange/ steel grey

M

gewicht/doos: 13,5 kg maat/doos: 60 x 40 x 35 cm

dark grey

Ritssluiting en Onzichtbare drukknopen Rechte kraag 2 buitenkant zakken met zip 2 binnenkant zakken waarvan een gsm zakje Kap in de kraag Gevoedre fleece kraag WATERPROOF WINDPROOF

S

80/56 84/59 86/62 88/65 90/68 92/71 94/74

WATERPROOF

266

Forest green

SOL’S gen afwerkin

black

145 red

318 navy

SOL’S gen afwerkin

wiNDbReaKeR, bODywaRmeRS & PaRKaS

SOL’S gen afwerkin

312

2012 COLLECTION

106

10T2662_106_107.indd 106-107

107

03/11/11 13:58


Ottoman Gevoerd met fleece en gewatteerde nylon Behandeld met Teflon Adem en waterdichte PU 3000 mm coating Gewatteerde voering in diamant Waterdichte naden en mouweinden

maten

SOL’S RAID 45010

HEREN PARKA MET GEWATTEERDE VOERING EN WATERDICHTE NADEN EN RITSEN kwaliteit: oUtdoor pro

parkas

packing

windbreaker, bodywarmers & parkas

a

b

a/b

M

L

XL

XXL

86/62

89/65

92/68

95/71

gewicht/doos: 17 kg maat/doos: 60 x 40 x 40 cm

1

polyester oxford 300 D Fleece gevoerd en gematelasserde voering

10

stijl: klassiek

ritssluiting met overslag, rits en drukknopen Verstelbare manchetten met beschermde overslag met velcro® sluiting Veell zakken Opplooibare kap in de kraag met velcro® sluiting maten

stijl:

WATERPROOF WINDPROOF WATERPROOF WATERPROOF TAPED SEAMS ZIPPER BREATHABLE packing

Tweezijdige ritssluiting met metale pullers en overslag met drukknopen Verstelbare manchetten met overslag en druknopen Veel buiten en binnen zakken Afneembare kap gevoerd met fleece

SOL’S RECORD 43500

UNISEX PARKA VOERING MET FLEECE EN GEMATELASSEERD kwaliteit: oXFord 300 d

312 black

a

XS

b

a/b

S

M

L

XL

XXL

3XL

82,5/54 83,5/57 84,5/60 85,5/63 86,5/66 87,5/69 88,5/72 gewicht/doos: 15 kg maat/doos: 63 x 43 x 38 cm

1

10

318 navy

145 red

windbreaker, bodywarmers & parkas

WATERPROOF WINDPROOF

318 navy

black/ mouse grey

n

inge SOL’S afwerk

SOL’S gen afwerkin

2012 COLLECTION

108

10T2662_108_109.indd 108-109

109

03/11/11 14:00


Sluiting met knoppen Verstelbare taille, vasthoudend op de zijden 2 italiaanse voorzakken 2 laterale zakken met befje 1 achterzak met befje

318

Navy

pACKINg

A/B

XS*

S

M

55/41 56/43

57/45

L

XL XXL 3XL

58/47 59/49 60/51 61/53

FRANCE

40

42

44

46

48

50

52

INCH

32

33

34

36

38

40

42

ITALIAN

44

46

48

50

52

54

56

gewicht/doos: 7 kg Maat/doos: 51 x 39 x 17 cm

1

20

A MATEN

MATEN

A

Stijl: SPOrt

Stijl: Vrijtijd & trendy

Sluiting met knoppen Verstelbare taille, vasthoudend op de zijden 2 Italiaanse voorzakken 2 laterale zakken met befje 1 achterzak met befje

312 Black

123 Rope

A/B

XS*

S

M

55/41

56/43

57/45

L

XL

XXL

40

42

44

46

48

50

52

INCH

32

33

34

36

38

40

42

ITALIAN

44

46

48

50

52

54

56

gewicht/doos: 8 kg Maat/doos: 61 x 40 x 18 cm

1

20

A

58/47 59/49 60/51 61/53

FRANCE

* NEW

B

3XL 123 Rope

XS*

S

M

L

B

XL XXL 3XL

A

A/B 112/41 113/43 114/45 115/47 116/59 117/60 118/61 FRANCE

40

42

44

46

48

50

52

INCH

32

33

34

36

38

40

42

ITALIAN

44

46

48

50

52

54

56

* NEW

gewicht/doos: 10 kg Maat/doos: 61 x 38 x 22 cm

1

A/B

318

350

grey melange

XS

S

M

L

106/36

107/39

108/42

109/45

XL

XXL

3XL

110/48

111/50

112/53

312

Navy

Black

* NEW

20

123 Rope

palais royal

Elastische taille en onderaan Aanspanningstouw 2 laterale zakken 1 achterzak

Navy

B

pACKINg

B

50% katoen - 50% polyester

100% gewast katoen

gewicht/doos: 11 kg Maat/doos: 56 x 40 x 35 cm

1

20

318 Navy

SOL’S gen afwerkin

berMUdaS & brOeKen

Black

MATEN

318

312

Stijl: Vrijtijd & trendy

pACKINg

Sluiting met knoppen Verstelbare taille, vasthoudend op de zijden 2 italiaanse voorzakken 1 achterzak

100% gewast katoen

MATEN

102

White

Stijl: Vrijtijd & trendy

JOGGING BROEK Kwaliteit: GerUwd MOlletOn 240

HEREN BROEK Kwaliteit: twill 235

pACKINg

Twill 100% katoen

SOL’S JOGGER 83030

SOL’S JEEP 83020

HEREN BERMUDA Kwaliteit: twill 235

ber

SOL’S JUNGLE 83010

SOL’S JAVA 83000

HEREN BERMUDA Kwaliteit: twill 235

N e K e O r b & s a mud

BERMUDAS & BROEKEN

SOL’S gen afwerkin

paris 110

10T2662_110_111.indd 110-111

ON

2012 COLLECTI

111

02/01/12 16:18


KIDS

112

10T2662_112_113.indd 112-113

SOL’S gen afwerkin

SOL’S REGENT KIDS 11970

SOL’S CHERRY 11981

KIDS T-SHIRT RONDE HALS VOLwASSEN MODEL: REGENT-11380 Kwaliteit: JeRSeY 150

100% halfgekamd katoen Verstevigingsband in de nek Geribde halsboord met elastaan

102

White

300 (1) ash

309

Deep black

141

pale pink

136

Orchid pink

140

Fuchsia

MEISJES T-SHIRT HERENMODEL: MAJOR-11389 DAMESMODEL: MISS-11386 Kwaliteit: JeRSeY 150

145 Red

StiJl: KlaSSieK

44/34

47/37

50/40

54/43

gewicht/doos: 9,7 kg Maat/doos: 41 x 26 x 32 cm

10

100

58/46

225

atoll blue

301 gold

220

Blue sky

302

Lemon

269 army

280

apple green

115 Sand

272

kelly green

318 navy

241

Royal blue

a

B

a/B

2 JAAR 4 JAAR 6 JAAR 8 JAAR 10 JAAR 12 JAAR 86/94 cm

38/30

96/104 cm 106/116 cm 118/128 cm 130/140 cm 142/152 cm

41/32

44/34

47/36

gewicht/doos: 7,9 kg Maat/doos: 37 x 26 x 33 cm

5

100

50/38

53/40

8 KLEUREN

41/31

400

Orange

Maten

86/94 cm 96/104 cm 106/116 cm 118/128 cm 130/140 cm 142/152 cm

Aansluitende snit Fijne halsboord Met zijnaad

packing

a/B

2 JAAR 4 JAAR 6 JAAR 8 JAAR 10 JAAR 12 JAAR

(1) aSH : 98% cOttOn / 2% ViScOSe

B

White

312

309

Black

Deep black

140

145

StiJl:

18 KLEUREN

Maten

a

102

100% halfgekamd katoen Verstevigingsband in de nek Geribde halsboord met elastaan

Met zijnaad (2-4 jaar) of rondgebreid (vanaf 6 jaar)

packing

PARIS

KiDS

dE LA

CARROUSEL TOUR EIFFEL

kiDS

137

Medium pink

280

apple green

Fuchsia

Red

225

atoll blue

ON

2012 COLLECTI

113

02/01/12 16:30


kiDS

SOL’S MOSQUITO 11975

a/B

68/74 cm

75/81 cm

39/16

42/18

45/20

gewicht/doos: 7,5 kg Maat/doos: 60 x 40 x 20 cm

10

StiJl: KlaSSieK

141

pale pink

Orchid pink

100

a

B

a/B

3/6 MONTHS 6/12 MONTHS 12/18 MONTHS 18/23 MONTHS 60/67 cm

30/26

68/74 cm

75/81 cm

82/86 cm

33/28

36/30

39/32

145 Red

B

a/B

2 JAAR 4 JAAR 6 JAAR 8 JAAR 10 JAAR 12 JAAR 86/94 cm

147 pink

100

35/24 38/26 41/28 44/30 47/32 50/34

50

140

a

B

a/B

2 JAAR 4 JAAR 6 JAAR 8 JAAR 10 JAAR 12 JAAR 86/94 cm

96/104 cm 106/116 cm 118/128 cm 130/140 cm 142/152 cm

37/26 40/28 43/30 46/32 49/34 52/36 gewicht/doos: 5,8 kg Maat/doos: 38 x 30 x 27 cm

5

50

400

Orange

210

turquoise

225

atoll blue

SOFTEK INNOVATION PROCESS

269 army

NICKEL FREE

KiDS

NICKEL FREE

200

Sky blue

Baby blue

320

SOFTTOUCH

Nauw aansluitende snit Broode halsuitsnijding Met zijnaad

96/104 cm 106/116 cm 118/128 cm 130/140 cm 142/152 cm gewicht/doos: 4,3 kg Maat/doos: 35 x 27 x 24 cm

5

102

White

StiJl: KlaSSieK

Fuchsia

gewicht/doos: 6 kg Maat/doos: 49 x 28 x 43 cm

10

a

MOUWLOOS JONGENS T-SHIRT HERENMODEL : MOJITO-11974DAMESMODEL : CACTUS-11240 Kwaliteit: RiB 1X1 220

100% gekamd katoen Halsboord in rib

Nauw aansluitende snit met uitgesneden halslijn Gekrulde onderkant Met zijnaad Maten

136

102

White

StiJl: tReNDY

6/12 MONTHS 12/18 MONTHS

60/67 cm

100% gekamd katoen Fijne bandjes en fijne halsboord in rib 1x1

packing

3/6 MONTHS

White

Schoudersluiting links met 2 kleurafgestemde drukknoopjes Met zijnaad

Maten

a

B

White

packing

packing

Maten

Versterkt aan de kraag, mouwen en tussenbennen Amerikaanse mouwgaatje Sluiting met drukknoopjes

102

102

100% gekamd katoen Softek Innovation Process® Verstevigingsband in de nek Geribde halsboord

SOL’S CANYON 11984

MEISJES TOPJE MET SMALLE BANDJES Kwaliteit: RiB 1X1 220

Maten

100% biologische katoen gecertifieerd ORGANIC EXCHANGE 100 door Control Union Certifications en afkomstig uit de eerlijke handel en wordt gegarandeerd door het FAIR TRADE/MAX HAVELAAR

StiJl: KlaSSieK

SOL’S CANDY 11979

BABY T-SHIRT Kwaliteit: JeRSeY 160 - SUPeRZaCHt

packing

SOL’S BI-ETHIC BAMBINO 11969

BABY BODY Kwaliteit: RiB 1X1 220

SOL’S gen afwerkin

SOL’S gen afwerkin

2012 COLLECTION

114

10T2662_114_115.indd 114-115

115

03/11/11 14:07


KIDS

SOL’S VINTAGE KIDS 11415

102

White

100 % halfgekamd katoen Verstevigingsband in de nek Geribde halsboord met elastaan

Maten

86/94 cm 96/104 cm 106/116 cm 118/128 cm 130/140 cm 142/152 cm

41/31

44/34

47/37

50/40

54/43

58/46 145 Red

400

Orange

100

301 gold

272

Kelly green

312 Black

a

B

a/B

4 YAAR 96/104 cm

44/33

6 YAAR

8 YAAR 10 YAAR 12 YAAR

50

UNIQUE sIzE

Kraag 3 knoppen kleur op kleur Afgewerkte onderkant met zijsplitjes Met zijnaad

47/35

50/37

54/39

58/41 309

a

B

a/B

4 YAAR

6 YAAR

96/104 cm

106/116 cm

118/128 cm

319

10

100

130/140 cm

142/152 cm

44/34

47/37

50/40

54/43

58/46

Deep black

8 YAAR 10 YAAR 12 YAAR

gewicht/doos: 7,7 kg Maat/doos: 48 x 34 x 27 cm

5

50

145

White

pink

Red

Orange

apple green

French navy

Royal blue

Blue sky

102

Red

French navy

gewicht/doos: 8 kg Maat/doos: 66 x 41 x 21 cm

106/116 cm 118/128 cm 130/140 cm 142/152 cm gewicht/doos: 7,8 kg Maat/doos: 41 x 27 x 18 cm

5

100% lichte katoen Voorgevormd vizier 4 ventilatieringen Verstelbare Velcro© sluiting

StiJl:

Maten

137

pink moyen

2 YAAR 4 YAAR 6 YAAR 8 YAAR 10 YAAR 12 YAAR gewicht/doos: 12,6 kg Maat/doos: 42 x 27 x 36 cm

10

Deep black

5 PANELEN KIDS PET

100% gekamd katoen Geribde kraag Verstevigingsband in de nek

Manchetten zonder ribboord Met zijnaad(4-8 jaar) of rondgebreid (10-12 jaar)

pacKIng

Maten pacKIng

a/B

102

White

100% halfgekamd katoen Verstevigingsband in de nek Hals met ribboord elastaan

SOL’S SUNNY KIDS 88111

POLO KIDS HEREN mODEL : SUmmER II-11342 DAmES mODEL : PASSION-11338 Kwaliteit: PiQUe GeBReiD 170

pacKIng

309

StiJl: KlaSSieK B

SOL’S SUMMER II KIDS 11344

StiJl: KlaSSieK

Met zijnaad (2-6 jaar) of rondgebreid (vanaf 8 jaar) a

KIDS T-SHIRT mET LANGE mOUWEN VOLWASSENDmODEL : VINTAGE-11530 Kwaliteit: JeRSeY 170

Maten

SOL’S IMPERIAL KIDS 11770

KIDS T-SHIRT RONDE HALS HERENmODEL : ImPERIAL-11500 DAmESmODEL : ImPERIAL WOmEN-11502 KIDSmODEL: ImPERIAL KIDS-11770 Kwaliteit: JeRSeY 190

White

220

Blue sky

241

Royal blue

398

chocolate

147

145 Red

Orange

400

301 gold

Lemon

272

318

241

225

220

pink

Kelly green

navy

Royal blue

atoll blue

302

Blue sky

SOL’S RIDER KIDS

AFMETINGEN

pacKIng

30 cm

Groot centraal compartiment met tweezijdige ritssluitingvoorzak met ritssluitingverstelbare gewatteerde en versterkte schouderriemhandgreep in nylon

KiDS

70101

RUGZAG IN POLYESTER 600D

12

cm

Standard markering plek (aanbevelen)

m

25 c

gewicht/doos: 9,5 kg Maat/doos: 33 x 29 x 45 cm

5

30 Black

Fuchsia

Red

Orange

apple green

French navy

Blue sky

2012 COLLECTION

116

10T2662_116_117_NLD 116-117

117

31/10/11 23:23


kids

SOL’S SLAM KIDS 13255

8 YAAR 10 YAAR 12 YAAR

96/104 cm

106/116 cm

118/128 cm

130/140 cm

142/152 cm

46/37

50/41

54/45

58/48

62/51

gewicht/doos: 9 kg Maat/doos: 54 x 36 x 34 cm

5

25

145 Red

400

Orange

Stijl: KlaSSieK

ingezette mouwenbuidelzakgevoerde capuchon zonder koord

272

kelly green

a

B

a/B

4 YAAR

6 YAAR

8 YAAR 10 YAAR 12 YAAR

96/104 cm

106/116 cm

118/128 cm

130/140 cm

142/152 cm

46/37

50/41

54/45

58/48

62/51

94% polyester - 6% elastaan Coating 8000 mm waterdicht en 1000gr/m²/dag ademend

Black

Stijl: SPORt

312 Black

145 Red

20

a

B

a/B

6 YAAR

8 YAAR

10 YAAR

12 YAAR

118/128 cm

130/140 cm

142/152 cm

54/42

58/45

62/48

10

navy

400

400

301

Orange

a

B

a/B

5/6 YAAR 7/8 YAAR 9/11 YAAR 12/14 YAAR 15/16 YAAR 105/116 cm 117/128 cm

50/44

55/48

129/141 cm

142/164 cm

165/176 cm

60/52

65/56

70/60

gewicht/doos: 10 kg Maat/doos: 60 x 40 x 22 cm

5

266

Forest green

50

Royal blue

318 navy

WATERPROOF

Royal blue

WINDPROOF

220

sky blue

KiDS

navy

241

Royal blue

WINDPROOF WATERPROOF

318

gold

241

272

kelly green

241

Red

pepper red

318 Orange

145

162

gewicht/doos: 5,7 kg Maat/doos: 45 x 34 x 25 cm

1

312 Black

Doorlopende ritssluiting Opplooibare capuchonin kraag 2 buitenzakken met ritsopvouwbaar In zakje dat met elastiek om de heup kan wordengedragen

106/116 cm

50/38

100% nylon 210 Waterdicht Ventilatiegaten Onderboord met rijgkoord en stopper

Stijl:

2 zijzakken en 1 borstzakje met zip Mouwen verstelbaar met velcro® Kap zonder aanspaningstouw

gewicht/doos: 8,8 kg Maat/doos: 58 x 34 x 30 cm

1

312

Maten

6 YAAR

Black

350

grey melange

SOL’S SURF KIDS 32300

KIDS WInDBREKER VolWASSEn moDEl : SURF-32000 Kwaliteit:

packing

4 YAAR

312

102

White

KIDS SoFTSHEll mET KAP HEREnmoDEl: REPlAY mEn-46602 DAmESmoDEl: REPlAY WomEn-46802 Kwaliteit: SOFtSHell 340

packing

a/B

350

grey melange

Maten

a

B

binnenzijde van geruwd molleton50% katoen50% polyesterribboord met elastaan

packing

packing

Maten

50% katoen - 50% polyester Verstevigingsband in de nek Manchetten Kraag en onderkant in ribboord met elastaan

SOL’S REPLAY KIDS 46603

KIDS SWEAT-SHIRT mET CAPUCHon VolWASSEn moDEl : SlAm-13251 Kwaliteit: MOltON 280

Maten

SOL’S NEW SUPREME KIDS 13249

KIDS SWEAT-SHIRT VolWASSEn moDEl: nEW SUPREmE-13250 Kwaliteit: GeRUwD MOltON 280

SOL’S gen afwerkin

COLLECTION 2012

118

10T2662_118_119_NLD 118-119

119

09/11/11 16:35


SOL’S BI-ETHIC

100% biologische katoen gecertifieerd ORGANIC EXCHANGE 100 door Control Union Certifications en afkomstig uit de eerlijke handel en wordt gegarandeerd door het FAIR TRADE/MAX HAVELAAR Netheidsband aan de kraag Kraag met elasthaan boord

11967

s

M

L

XL

XXL

69/50

72/53

74/56

76/58

78/62

50

Stijl: KlaSSieK

Versterkt aan de kraag, mouwen en tussenbennen Amerikaanse mouwgaatje Sluiting met drukknoopjes

11968

102

White TWIN

a

b

a/b

s 56/40

MaTeN

DAmES T-SHIRT HERENmODEl: BI-ETHIC T.mEN-11967

gewicht/doos: 9,1 kg Maat/doos: 60 x 40 x 20 cm

5

Aangepaste coupe Coupé cousu

M

L

XL

58/43

60/46

62/49

packINg

a/b

100% biologische katoen gecertifieerd ORGANIC EXCHANGE 100 door Control Union Certifications en afkomstig uit de eerlijke handel en wordt gegarandeerd door het FAIR TRADE/MAX HAVELAAR

Stijl:

MaTeN

MaTeN

b

Stijl:

SOL’S BI-ETHIC T.WOMEN

HEREN T-SHIRT DAmESmODEl: BI-ETHIC T.WOmEN-11968 a

BABY BODY Kwaliteit: RiB 1X1 220

Coupé cousu

packINg

SOL’S BI-ETHIC T.MEN

gewicht/doos: 6,55 kg Maat/doos: 40 x 40 x 20 cm

5

50

a

b

3/6 kk

6/12 kk

12/18 kk

60/67 cm

68/74 cm

75/81 cm

42/18

45/20

a/b

10T2662_120_121.indd 120-121

39/16

102

White

gewicht/doos: 7,5 kg Maat/doos: 60 x 40 x 20 cm

10

102

White TWIN

SOFTTOUCH

120

100

Sol’S GeNeRatioN faiR & oRGaNic

EN, ten BI-ETHIC T.M stelt de produc N TIO RA NE GE O. SOL’S BAMBIN EN en BI-ETHIC BI-ETHIC T.WOM ndel te id om eetlijke ha he zijn betrokken de certificaat et m en r SOL’S vergroot laa ve het label Max ha bevorderen door t milieu aspect. GE 100 voor he AN CH EX C NI atie ORGA laar en de certific rade/Max Have irt Fa el lab t he SOL’S heeft gen. ze artikelen gekre OE100 voor de , zonder van het katoen t de tracabiliteit er er aanwede nd zo ran n, ga te L’S es SO synthetische m n, te uc handel. od ke pr rlij le ee chemica pect van M en met het res zigheid van OG ert aan de eliseert, garan certificeert en lab tenboek, las d en ins SOL’S dubbel ge ele ve respect van een els. zijn klanten het actuele milieu reg et m g sti m ko overeen van de levens en de verbetering van SOL’S helpt aan toenproducten eden van de ka werkomstandigh nden. ontwikkelingsla ficaat met ANGE 100 certi ORGANIC EXCH le CONTRAL dia on M SOL’S heeft het or do n 5208, gegeve nummer CU81 CATIONS. UNION CERTIFI

SOL’S BI-ETHIC BAMBINO 11969

T-SHIRT Kwaliteit: jeRSeY 160

n o i t a r e n e g s ’ sol c i n a g r o & r i fa

gen

3 KLeURen

PARis

sole’sration

packINg

cité des sciences

sOl’s geNeRaTION faIR & ORgaNIc

dent guarantee that elaar is your indepen The Fair trade / Max Hav T. MEN-11950, THIC BI-E s Sol’ es renc refe ed the grown cotton of the BAMBINO-11969 is trad THIC BI-E and 960 ed BI-ETHIC T. WOMEN-11 trade standards controll fair l iona rnat inte in accordance with by FLO-CERT.. rovements to products enables imp The purchase of these farmers in India, al conditions of small the working and soci mental protection.. and encourages environ e.org www.maxhavelaarfranc More information on:

136

Orchid pink

320

Turquoise

rding to the stanSOL’S is certified acco e 100 by Control ang Exch anic Org dard an independent Union Certifications, ed certification international recogniz with the ID rded company. SOL’S is reco number 815208.

ON

2012 COLLECTI

121

08/nov./11 10:05


sol’s GeNeRATIoN fAIR & oRGANIc

SOL’S ORGANIC KIDS 11978

T-SHIRT VAN ORGANISCH KATOEN MET CERTIFICAAT HERENMOdEl : ORGANIC MEN-11980 dAMESMOdEl : ORGANIC WOMEN-11990 KwAlITeIT: JeRseY 160

SOL’S ORGANIC

T-SHIRT KwAlITeIT: JeRseY 160

sTIJl:

sTIJl:

Aansluitende snit Met zijnaad

100% organisch gekamd katoen Verstevigingsband in de nek

aansluitende snitmet zijnaad

100% organisch gekamd katoen Verstevigingsband in de nek

6 YAAR 106/116 cm

118/128 cm

8 YAAR 10 YAAR 12 YAAR 130/140 cm

142/152 cm

46/34

49/37

52/40

56/43

60/46

Gewicht/doos: 7,8 kg Maat/doos: 47 x 31 x 18 cm

5

50

SOL’S ORGANIC WOMEN

A

B

A/B

105

White

XS

S

M

L

XL

XXL

66/47

69/50

72/53

74/56

76/59

78/62

Gewicht/doos: 12 kg Maat/doos: 63 x 40 x 32 cm

5

50

309

Deep black

A

B

A/B

XS

S

M

L

XL

58/40

60/43

62/46

64/49

Gewicht/doos: 9 kg Maat/doos: 50 x 35 x 26 cm

5

102

309

White

50

309

Deep black

145 Red

Red

SOFTTOUCH

105

White

56/37

145 SOFTTOUCH

11990

dAMES T-SHIRT HERENMOdEl : ORGANIC MEN-11980 KINdERMOdEl: ORGANIC KIdS-11978 MATeN

A/B

4 YAAR 96/104 cm

11980

pAckING

B

pAckING

MATeN pAckING

A

SOL’S ORGANIC MEN

HEREN T-SHIRT dAMESMOdEl : ORGANIC WOMEN-11990 KINdERMOdEl: ORGANIC KIdS-11978 MATeN

sTIJl:

Met zijnaad ( 4-6 jaar ) of rondgebreid ( 8-12 jaar ) met ribboord

SOFTTOUCH

123 Rope

123 Rope

Deep black TWIN

sol’s GeNeRATIoN fAIR & oRGANIc

TWIN

sola’snic generation

s oRGANIc KID Ic woMeN en N A RG o , ic eN an org Ic M de standaard shirts oRGAN bouw volgens IoN stelt zijn Tnd AT la eR e ch eN is G s og l’ so de biol afkomstig van tions. ificatie 100% katoen nion certifica U l niveau van cert ro nt co or do 0 cation om een ifi rt Ce on ni U l exchange 10 dbekend Contro tikelen. en met de werel gebruikt in de ar en to ka ucten, t he n SOL’S werkt sam va chemicale prod de tracabiliteit katoen zonder t he t da te garanderen om rt ee tikelen garand eld. E100 van dez ar OGM is behand , De certificatie O nwezigheid van Organic Exchange 100 aa er nd zo rding to the standard en ten, rnational recoSOL’S is certified acco milieu vormt t he s, an independent inte ID number tion .m syntetische mes ifica i/v Cert on ek Uni with the by Control n het lastenbo pany. SOL’S is recorded gnized certification com conformiteit va Het respect en 08. 152 . CU8 zorg voor SOL’S een belangrijke

org

122

10T2662_122_123.indd 122-123

2012 COLLECTION

123

02/01/12 16:47


sol’s geNeRaTIoN faIR & oRgaNIc

SOL’S ORGANIC Reef

sol’s ation

POLO SHIRT KwAlITeIT: PIQUÉ 210

gener

100% biologische katoen met certificaat ORGANIC EXCHANGE 100 van Control Union Certifications

mma vervolledigd zijn ga SOL’S GENERATION GANIC OR en NIC REEF MEN met 2 polos ORGA he isc log bio uit n toe ka REEF WOMEN 100% nic ga ceerd met Or landbouw, gecertifi cations Control Union Certifi or do 0 10 ge Exchan ). CU815208 (registratie nummer

sTIjl: KlAssIeK

Geribde kraag en mouwranden 4 knoopsluiting in bijpassende kleur Recht afgewerkte onderkant met zijsplitjes Met zijnaad

SOL’S ORGANIC Reef MeN

11319

SOL’S ORGANIC Reef WOMeN

HERENPOLO DAmESmODEL: ORGANIC REEF WOmEN-11318

11318

DAmESPOLO HERENmODEL: ORGANIC REEF mEN-11319

m

L

xL

xxL

3xL

70/50

72/53

74/56

76/59

78/62

80/65

White

gewicht/doos: 15,2 kg Maat/doos: 60 x 39 x 30 cm

5

50

102

MaTeN

a

a/b

s

packINg

packINg

MaTeN

102

b

312

a

b

a/b

s

m

L

xL

xxL

61/42

63/45

65/48

67/51

69/54

gewicht/doos: 8,8 kg Maat/doos: 49 x 34 x 30 cm

5

black

50

312 black

TWIN

TWIN

SOFTTOUCH

sol’s GeNeRATIoN fAIR & oRGANIc

SOFTTOUCH

White

SOL’S ORGANIC ISLAND

100% biologische katoen 420 g/m² 1 gladde band voor personnalisatie Hoogte gladde band 8cm

89003

SOL’S ORGANIC ISLAND 70

5

50

SOL’S ORGANIC ISLAND 100

gewicht/doos: 12,6 kg Maat/doos: 54 x 37 x 45 cm

5

20

89005

BADHANDDOEK

70 x 140 cm packINg

packINg

50 x 100 cm gewicht/doos: 14,6 kg Maat/doos: 53 x 37 x 45 cm

89004

BADHANDDOEK

100 x 150 cm packINg

SOL’S ORGANIC ISLAND 50

HANDDOEK

1

20

gewicht/doos: 12,6 kg Maat/doos: 54 x 37 x 45 cm

2012 COLLECTION 101

Natural

124

10T2662_124_125_NLD 124-125

101

Natural

101

Natural

125

02/11/11 16:20


Sol’S GeneRaTion FaiR & oRGanic

SOL’S BI-ETHIC

SOL’S ORGANIC POST 76800

QUALITy:

100% katoen afkomstig uit de biologische landbouw gecertificeerd Organic Exchange 100 door Control Union Certifications en afkomstig uit de eerlijke handel gegarandeerd Fairtrade/Max Havelaar

76951

SOL’S BI-ETHIC DAIlY

AFMETINGEN

4c

m

Gewicht/doos: 11,9 kg Maat/doos: 60 x 40 x 20 cm

5

50

Gewicht/doos: 11,5 kg Maat/doos: 49 x 34 x 36 cm

5

50

AFMETINGEN

29,5 cm

100

packinG

Gewicht/doos: 12,4 kg Maat/doos: 60 x 40 x 20 cm

packinG

Sluiting met grote velcro® band Breed schouderriem voor meer comfort

29 cm

packinG

76601

REISZAK

Met zip Handgrepen

5

Sluiting met twee tint op tint riemen met metale gespen 1 mobile zijzak Verstelbare schouderriem

Standard markering plek (aanbevelen) 15

,5

39 cm

cm

AFMETINGEN

Standard markering plek (aanbevelen)

25 cm

SOL’S BI-ETHIC CONFERENCE

DOCUMENTENDRAGER

REISZAK 100% ORGANIC CANVAS KATOEN MET HETUITERLIJK VAN DE BEROEMDE «US ZAK»

32 cm

15

Black

Black

khaki

cm

Standard markering plek (aanbevelen)

35 cm

khaki

Black

Flash pink

khaki

SOL’S ORGANIC TODAY 76700

SHOPPING TAS 100% ORGANISCH CANVAS KATOEN

SOL’S BI-ETHIC ZEN 76901

SHOPPINGBAG

soL’s GeNeRATIoN fAIR & oRGANIc

packinG

2 draagriemen voor hand of schouder Origineelopzet door zijn ronde basis

Gewicht/doos: 9 kg Maat/doos: 46 x 40 x 20 cm

5

50

packinG

2 draagriemen, hand en schouder Gewicht/doos: 13,9 kg Maat/doos: 60 x 40 x 20 cm

10

250 AFMETINGEN

sol’s ation

gener

42 cm

Handles : 55 x 2,5 cm

37 cm

Standard markering plek (aanbevelen)

HIC: stelt de tassen BI-ET SOL’S GENERATION CE EN ER HIC CONF BI-ETHIC ZEN, BI-ET voor. ILY DA HIC ET BIen ne handel deelname aan eerlij SOL’S vergroot zo zijn ren ve igen met Havelaar, en die te met het label Max ( zie BI-ETHIC 0 10 ge nic Exchan het certificaat Orga textiel ).

36 cm

AFMETINGEN

Standard markering plek (aanbevelen)

28 cm

Black

Flash pink

khaki

2012 COLLECTION Black

126

10T2662_126_127_NLD 126-127

natural

127

02/11/11 16:23


n e k e o d d n ba d h a

PlAce vendôme

badhanddoeken

PARIS

badhanddoeken

SOL’S gen afwerkin

SOL’S ISLAND

SOL’S ISLAND 50

SOL’S ISLAND 70

SOL’S ISLAND 100

GASTENDOEKJE

HANDDOEK

BADHANDDOEK

BADHANDDOEK

50

AFMETINGEN: 70 x 140 cM 5

20

AFMETINGEN: 100 x 150 cM

gewicht/doos: 11 kg Maat/doos: 50 x 38 x 34 cm

5

20

gewicht/doos: 13,5 kg Maat/doos: 53 x 37 x 45 cm

10T2662_128_129.indd 128-129

SOL’S BAYSIDE 70

SOL’S BAYSIDE 100

50

gewicht/doos: 9 kg Maat/doos: 50 x 38 x 37 cm

5

20

89009

BADHANDDOEK

AFMETINGEN: 70 x 140 cM

gewicht/doos: 14 kg Maat/doos: 54 x 37 x 46 cm

5

89008

BADHANDDOEK

AFMETINGEN: 50 x 100 cM

102

White

384

dark grey

312 black

145 Red

400

orange

302

Lemon

264

bottle green

320

Turquoise

319

French navy

123 Rope

5

10

128

89007

AFMETINGEN: 100 x 150 cM gewicht/doos: 10,6 kg Maat/doos: 53 x 37 x 45 cm

5

20

kleuRen

5

gewicht/doos: 11,5 kg Maat/doos: 54 x 37 x 39 cm

SOL’S BAYSIDE 50

HANDDOEK

packing

200

AFMETINGEN: 50 x 100 cM packing

10

gewicht/doos: 13,5 kg Maat/doos: 45 x 33 x 52 cm

89002

kleuRen

packing

AFMETINGEN: 30 x 50 cM

89001

packing

89000

packing

89200

SOL’S BAYSIDE

100% Katoen - 500 g/m² - 1 gladde band voor personalisatie - Hoogte gladde band 8 cm

packing

SOL’S ISLAND 30

packing

100% Katoen 400 g/m² - 1 gladde band voor personnalisatie - Lengte gladde band 8 cm (5 cm / SOL’S ISLAND 30)

102

White

384

dark grey

145 Red

319

French navy

123 Rope

ON

2012 COLLECTI

129

08/nov./11 10:10


Badhanddoeken

SOL’S PALACE 89100

SOL’S PARADISE 89101

BADJAS KIMONO KRAAG

Dames elastische paréo 100% Katoen 400 g/m² Velcro© sluiting 102

s/m

l/xl

124/60

126/64

White

gewicht/doos: 14,5 kg Maat/doos: 60 x 40 x 40 cm

102

Rope

UNIQUE maat: 77 x 140 cm

White

gewicht/doos: 6,5 kg Maat/doos: 46 x 40 x 25 cm

5

10

10 319

French navy

320

Turquoise

Badhanddoeken

1

123

packing

packing

MaTen

Unisex badjas 100% Katoen 400g/m² Langen mouwen 2 geplateerde zaken Rien met

BADPAREO

SOL’S gen afwerkin

SOL’S LAGOON 89006

STRANDDOEK

Bicolore Handdoek 100% zacht katoen 400 g/m² Witte band aan de 2 eindkanten

packing

100 x 160 cm gewicht/doos: 6,5 kg Maat/doos: 53 x 38 x 30 cm

1

10

130

10T2662_130_131_OK_NLD 130-131

French navy / White

Fuchsia / White

Mastic / White

Turquoise / White

2012 COLLECTION

131

31/10/11 23:39


PETTEN

petten & polar acceSSoireS

tten 132 - 135 pe lar 136 - 137 po

132

10T2662_132_133.indd 132-133

r a l o p & n e t t pe S e r i o S S aCCe SOL’S SUNNY 88110

SOL’S BUZZ 88119

5 Panelen Pet

gewicht/doos: 13 kg Maat/doos: 60 x 45 x 37 cm

50

200

White

Black

red

navy

Blue sky

orange

royal blue

Forest green

100% lichte katoen Voorgevormd vizier 4 ventilatieringen Verstelbare velcro© sluiting

UNIQUE maat packing

100% katoen twill Sluiting velcro©

gold

Dark grey

gewicht/doos: 9 kg Maat/doos: 58 x 40 x 37 cm

10

100

15 kleuRen

Petten 5 Panelen

UNIQUE maat

petten & polar accessoires

SOL’S gen afwerkin

10 kleuRen

PaRis

SOL’S gen afwerkin

packing

saint-michel

acceSSoireS

White

army / Beige

Beige / White

French navy / White

Dark grey / light grey

red / White

royal blue / White

Black

red

orange

gold

Bottle green

French navy

royal blue

Blue sky

ON

2012 COLLECTI

133

07/nov./11 15:37


petten

88108

6 PANELEN PET

100% microfiber polyester 6 ventilatieringen Verstelbare velcro sluiting

10

100

100

White

Black

Black

Army

SOL’S bUFFalO 88100

Beige

Dark grey

UNIQUE maat

gewicht/doos: 10 kg Maat/doos: 58 x 40 x 37 cm

10

100

gewicht/doos: 8 kg Maat/doos: 58 x 40 x 37 cm

10

100

White

Black

Red

Orange

gold

White / gold citron

White / Black

Bottle green

French navy

Royal blue

Blue sky

Beige

White / kelly green

White / Royal blue

Army / Beige

chocolate / Beige

Dark grey / Light grey

Black / Red

pink / White

Red / White

kelly green / White

French navy / White

Royal blue / White

turquoise / White

White / Red

Black

petten & polar accessoires

black&white e attitud

100% polyester Plastische regelbare band

UNIQUE maat

100

White

5 PANELEN PET

100% Zware katoen Voorgevormd vizier 6 ventilatieringen Verstelbare metalen sluiting

gewicht/doos: 8 kg Maat/doos: 58 x 40 x 33 cm

10

SOL’S bUll 88107

6 PANELEN PET

UNIQUE maat

gewicht/doos: 9 kg Maat/doos: 58 x 40 x 33 cm

pAcking

gewicht/doos: 13 kg Maat/doos: 60 x 40 x 40 cm

pAcking

UNIQUE maat

UNIQUE maat pAcking

SOL’S MeteOR 88109

6 PANELEN PET

100% Canvas katoen Verstelbare velcro sluiting

98% Katoen 2% elastaan Platte vizier 6 ventilatieringen Elastische contour

10

SOL’S che 88101

THREE PANEL CAP 3 PANELEN PET

pAcking

SOL’S baRRacUDa

pAcking

petten & pOLAR AccessOiRes

SOl’S gen afwerkin

SOl’S gen afwerkin

SOl’S gen afwerkin

SOl’S gen afwerkin

2012 COLLECTION

134

10T2662_134_135.indd 134-135

135

07/nov./11 15:40


petten & polar accessoires

polar accessoIres

SOL’S EVEREST

SOL’S ARCTIC 88103

POLAIR HOOFDBAND

POLAIR SJAAL

100% polyester - 220 g/m²

100% polyester - 220 g/m²

SOL’S EVEREST 51

gewicht/doos: 14 kg Maat/doos: 60 x 40 x 53 cm

100

88104

SOL’S EVEREST 55

UNIQUE MAAT: 51 cM gewicht/doos: 12 kg Maat/doos: 60 x 40 x 45 cm

10

300

French navy

88113

UNIQUE MAAT: 55 cM

Black

packing

10

packing

packing

UNIQUE MAAT: 180 x 30 cM

Black

gewicht/doos: 12 kg Maat/doos: 60 x 40 x 45 cm

10

300

French navy

ANTIPILL

ANTIPILL

Black

ANTIPILL

French navy

SOL’S SERPICO

UNISEX POLAIR MUTS

100% polyester - 220 g/m²

SOL’S SERPICO 51

88102

SOL’S SERPICO 55

UNIQUE MAAT: 55 cM

10

Black packing

packing

UNIQUE MAAT: 51 cM gewicht/doos: 11 kg Maat/doos: 60 x 40 x 50 cm

200

gewicht/doos: 11 kg Maat/doos: 60 x 40 x 50 cm

10

Black

200

French navy

French navy

ANTIPILL

88112

ANTIPILL

SOL’S PLAID 88105

POLAIR PLAID

petten & polar accessoires

100% polyester - 220 g/m²

packing

UNIQUE MAAT: 150 x 120 cM gewicht/doos: 11 kg Maat/doos: 60 x 40 x 45 cm

1

20

ANTIPILL

red

136

10T2662_136_137_NLD 136-137

French navy

rope

2012 COLLECTION

137

31/10/11 23:52


shopping tas

SOL’S MAGIC 72100

geWichT/dooS: 14 kg mAAT/dooS: 60 x 40 x 35 cm

10

200

geWichT/dooS: 10 kg mAAT/dooS: 42 x 26 x 36 cm

5

100

lApT

1 unieke zijde + 1 gedrukte zijde Sluiting pression Grote draag riemen voor transport 2,5x 60cm

80% polyester 20% katoen Sluiting pression Grote draag riemen voor transport 2,5x 60cm geWichT/dooS: 11 kg mAAT/dooS: 47 x 41 x 16 cm

5

S voor 148 - 151 TA op

AfgEDRUKT OmKEERBAAR ShOPPINg ZAK

UNIcOLOR OmKEERBAAR ShOPPINg ZAK

Openen en sluiten met ritssluiting rondom riemen in zwart nylon pAcking

pAcking

100% Polyester 190T Dubbel draag riemen 25 x 5,5,cm

opping zAk 138 - 145 Sh iefcASe 146 - 147 br

SOL’S REVERSO 76960

SOL’S VERTIGO 76965

OPPLOOIBARE ZAK IN NYLON 190T EN ZWART POLYESTER 600D

pAcking

SOL’S PIX 72101

PLOOIBAAR ShOPPINg ZAK

pAcking

TAS

50

geWichT/dooS: 11 kg mAAT/dooS: 47 x 41 x 16 cm

5

Appen

renTiem 152 - 153 confe gzAk 154 - 157 ru venTure 158 - 159 Ad llec Tie co

50

o 160 milAn Tie collec

afmetingen

afmetingen

afmetingen

n 161 londo Tie

afmetingen

collec

5c

closed: 15 x 10 cm

31 cm

m

12

cm

closed: 12 x 20 cm

43 cm

12

cm

44 cm

Standard markering plek (aanbevelen)

44 cm

Standard markering plek (aanbevelen)

Standard markering plek (aanbevelen) 12

28 cm

REVERSIBLE

black

red

orange

lime fluo

french navy

black / black

gold / black

red / black

orange / black

fuchsia / black

Turquoise / black

28 cm

REVERSIBLE

red / natural

black / natural

Turquoise / natural

black / zebra print

rue

black / leo print

tas

lafayette

White

cm

iSTAS

164 - 165 re SporT TAS 166 - 167

Standard markering plek (aanbevelen)

tas

9,

48 cm

40 cm

rporT 162 - 163 Ai llec Tie co

SOL’S gen afwerkin

ParIS

138

10T2662_138_139.indd 138-139

ON

2012 COLLECTI

139

02/01/12 17:02


shopping ZAK

SOL’S ISO LUNCH 30 77600

KOELTAS IN POLYESTER 420D

pACkInG

Integraal ritssluiting 2 handgreep in nylon Koelzak binnenkant met flessennet

Drukknop met magneet Zak afsluitbaar met rits Uitneembare bodem in PE Draagriemen in contrasterend nylon

GEWICHT/DOOs: 9,5 kg MAAT/DOOs: 60 x 40 x 40 cm

5

SOL’S MARBELLA 71800

STRANDZAK IN POLYESTER 600D

50

pACkInG

TAs

5

Orange

Gold

Apple green

Turquoise

40

33 cm

afmetingen

30 cm cm

Fuchsia

GEWICHT/DOOs: 13,5 kg MAAT/DOOs: 37 x 34 x 29 cm

afmetingen

14

Black

standard markering plek (aanbevelen) 23

30 cm

cm

standard markering plek (aanbevelen)

34 cm

SOL’S gen afwerkin plum

Black

SOL’S ISO PICNIC 40 77700

KOELTAS IN POLYESTER 600D

pACkInG

Integraal ritssluiting 2 handgreep in nylon Koelzak binnenkant met flessennet GEWICHT/DOOs: 7,5 kg MAAT/DOOs: 50 x 40 x 40 cm

5

25

SOL’S RIMINI 71900

SHOPPINGBAG IN POLYESTER 600D

Binnenzak afsluitbaar met rits Contrasterende doorstikkingen bovenop de tas Tweekleurige draagriemen met zadelsteek White / navy

Blue sky / White

Fuchsia / White

Gold / White

Orange / White

Red / White

GEWICHT/DOOs: 6,5 kg MAAT/DOOs: 43 x 35 x 26 cm

5

25

standard markering plek (aanbevelen)

TAS

18

pACkInG

40 cm

afmetingen

cm

40 cm

34 cm

afmetingen

Black

140

10T2662_140_141_NLD 140-141

Fuchsia

15

cm

standard markering plek (aanbevelen)

2012 COLLECTION 41 cm

141

31/10/11 23:59


shopping ZAK

TAS

SOL’S VEGAS 39 72201

SOL’S GLOSSY 77400

TRENDY SHOPPINGBAG

pACkInG

GEWICHT/DOOS: 8 kg MAAT/DOOS: 42 x 40 x 30 cm

5

Dubbel handvat draagbaar met hand of schouder Binnenste zak met rits

5

40

afmetingen

GEWICHT/DOOS: 16,7 kg MAAT/DOOS: 43 x 39 x 26 cm

Shiny black

Shiny red

Shiny pink

100 33 cm

pACkInG

Trendy shopping bag in 100% polyester met glanzende laminatie dubbel handvat 70X3 cm

SHOPPINGBAG VINYL ASPECT

18

afmetingen

cm

Standard markering plek (aanbevelen)

40 cm

39 cm

cm

10

100

Shiny black

GEWICHT/DOOS: 6,7 kg MAAT/DOOS: 36 x 26 x 18 cm

Shiny red

Shiny pink

afmetingen

16 cm

15

Twee ritssluiting zakjes volledig gevoerd

Standard markering plek (aanbevelen)

pACkInG

38 cm

SOL’S LIPSTICK 77500

TRENDY VINYL ASPECT ZAKJE

Standard markering plek (aanbevelen)

23 cm

Silver

Shiny raspberry

Golden

SOL’S CAPRI 72800

SOL’S VEGAS 51 72200

TRENDY SHOPPINGBAG

GEWICHT/DOOS: 9 kg MAAT/DOOS: 53 x 40 x 30 cm

100

5

40

Black

afmetingen

37 cm

19

cm

ZAKJE IN POLYESTER 420D

51 cm

100

afmetingen

15 cm

10

GEWICHT/DOOS: 7,5 kg MAAT/DOOS: 34 x 26 x 27 cm

4,

Shiny black

142

10T2662_142_143_NLD 142-143

Silver

Shiny raspberry

Turquoise

Standard markering plek (aanbevelen)

SOL’S ROMA 72900

Standard markering plek (aanbevelen)

pACkInG

cm

Red

31 cm

2 contrasteerde ritssluitingzakjes in licht grijs 14

Fuchsia

afmetingen

GEWICHT/DOOS: 13,5 kg MAAT/DOOS: 50 x 34 x 28 cm

32 cm

5

Zak afsluitbaar met ritsgeritse binnenzak in polyester 190T tweekleurige draagriemenuitneembare bodem pACkInG

pACkInG

Trendy shopping bag in 100% polyester met glanzende laminatie dubbel handvat 70X4 cm

420D POLYESTER SHOPPING/BEACH BAG SHOPPING/STRANDZAK IN POLYESTER 420D

Golden

5c

m

20 cm

Black

Fuchsia

Red

Turquoise

TAS

Shiny black

Standard markering plek (aanbevelen)

2012 COLLECTION

143

01/11/11 00:03


TAS

SOL’S SOHO 52 72500

SOL’S BOWLING 72700

REISTAS SOEPEL 420 D

Black

GEWICHT/DOOS: 6 kg MAAT/DOOS: 56 x 21 x 29 cm

1

50

Trendy tas met vinyl aspect Centraal compartiment met rits voorzak aan de buitenkant Buitenzak met ritssluiting Verstevigingsband op trolleyhandvat

Urban grey pACkInG

pACkInG

Soepele trendy tas voor multi gebruik Draagriemen

BOWLINGTAS PVC GLANZEND

GEWICHT/DOOS: 16 kg MAAT/DOOS: 60 x 40 x 46 cm

1

20

Red

Standard markering plek (aanbevelen)

afmetingen kelly green 26,5 cm

22 cm

afmetingen

52 cm

Standard markering plek (aanbevelen)

purple 17

,5

cm

38 cm

SOL’S SOHO 67 72600

SOEPELE GROTE REISTAS 420 D

pACkInG

Soepele grote trendy tas voor multi gebruik Draagriemen

Black

GEWICHT/DOOS: 8,5 kg MAAT/DOOS: 67 x 46 x 21 cm

1

50

Shiny black / Shiny white

Shiny white / Shiny black

Urban grey

Red

30 cm

afmetingen

Standard markering plek (aanbevelen)

SOL’S PORTO BELLO 72110

FASHION SHOPPING BAG - LEATHER LOOK SHOPPINGZAK FASHION ASPECT LEDER

kelly green

Groot centraal zak met ritssluiting Achterzak met ritssluiting 2 schouderriemen

purple

pACkInG

67 cm

GEWICHT/DOOS: 5,4 kg MAAT/DOOS: 45 x 34 x 17 cm

1

20

SOL’S EASY 72300

TRENDY SCHOUDERTAS MET SCHOUDERRIEM 600 D

pACkInG

Trendy schoudertas met buitenzak en centraal compartiment met ritssluitingverstelbare schouderriem

GEWICHT/DOOS: 6 kg MAAT/DOOS: 38 x 29 x 23 cm

Graphite

50 27 cm Black

11

cm

Standard markering plek (aanbevelen)

39 cm

TAS

5

afmetingen

21 cm

afmetingen

7c

m

14,5 cm

Dune

144

10T2662_144_145_NLD 144-145

SOL’S gen afwerkin

navy

Standard markering plek (aanbevelen)

Black

2012 COLLECTION

145

01/11/11 00:08


briefcases

taS

SOL’S COLLEGE 71100

SOL’S CAMBRIDGE 71700

HANDTAS IN POLYESTER 600D

DOCUMENTENDRAGER IN POLYESTER 600D

Black / French navy

Tweekleurig Compartiment met rits voor een groot opening Versterkt handvat in nylon 600 D

GEWICHt/DOOS: 11,5 kg Maat/DOOS: 43 x 35 x 40 cm

5

50

paCkInG

paCkInG

Tweekleurig Compartiment met rits voor een groot opening Versterkt handvat in nylon 600 D

Black / Graphite

5

Black / Red 31 cm

30 cm

Black / Orange

Standard markering plek (aanbevelen)

11

SOL’S CONFERENCE 71300

50

Graphite

Black

40 cm

Groot centraal compartiment met tweezijdige ritssluiting 2 binnenzakken - gestikte binnenbodem draaghandgreep in versterkte nylon 600D verstelbare en afneembare schouderriem in nylon

Red

army / Black

GEWICHt/DOOS: 11,8 kg Maat/DOOS: 44 x 32 x 40 cm

5

30 French navy / Black

Graphite / Black

Gold / Black

Black / Black

Standard markering plek (aanbevelen)

Orange / Black

Red / Black

Dune

30 cm

27 cm

French navy

SOL’S gen afwerkin

9c

Standard markering plek (aanbevelen)

m

40 c

m

37 cm

SOL’S STANFORD 71500

SOL’S CORPORATE 71400

LUXE AKTENTAS IN POLYESTER 600D

DOCUMENTENDRAGER IN POLYESTER 600D

Centraal compartiment met grote capaciteit, met ritssluitingzak met rits op de klepsluiting met waterafstotende clipsgrote zak met rits onder de klep vele afgestikte zakkenpennenkokersklein zakje met ritszak voor mobiele telefoonhan

Dubbel compartimentsluiting compartimenten en voorzak met ritsbinnenzak met rits in centraal gedeeltedraagriemen in nylonverstelbare en afneembare schouderriem in nylon

GEWICHt/DOOS: 12,5 kg Maat/DOOS: 44 x 36 x 42 cm

paCkInG

30

arctic

GEWICHt/DOOS: 17 kg Maat/DOOS: 46 x 38 x 44 cm

1

30

French navy

tas

paCkInG

cm

Standard markering plek (aanbevelen)

afmetingen

afmetingen

5

Red / Black

SOL’S PROJECT 71200

paCkInG

paCkInG

GEWICHt/DOOS: 16,5 kg Maat/DOOS: 39 x 30 x 58 cm

m

Orange / Black

DOCUMENTENDRAGER IN POLYESTER 600D

Sluiting met draaiknopen Zakjes en pennenkokers onder klep Kleine binnenzak met rits in centraal gedeelte - handgreep in nylon verstelbare en afneembare schouderriem in nylon gestikte bodem in PE

7c

Gold / Black

afmetingen

DOCUMENTENDRAGER IN POLYESTER 600D

5

Graphite / Black

30

Black / Black

39 cm

m

army / Black

GEWICHt/DOOS: 12 kg Maat/DOOS: 45 x 34,5 x 38,5 cm

afmetingen

9c

apple green / Black

afmetingen

Black

Red

afmetingen

33 cm

30 cm

Black

Standard markering plek (aanbevelen)

Bottle green

8c

m

146

10T2662_146_147_NLD 146-147

38 cm

French navy

11

cm

40 cm

Standard markering plek (aanbevelen)

2012 COLLECTION

147

01/11/11 00:13


TAS VOOR LAPTOP

TAs

SOL’S REWARD 73901

SOL’S EQUITY 73902

LAPTOPTAS IN POLYESTER 1680D

LAPTOP RUGZAK HARDCOVER IN POLYESTER 1680D

Laptop rugzak half hardcover 2 compartimenten met ritssluiting volledig gevoerd en contrastgekleurd Gematelasseerde compartiment met netzak en binnenzak met ritssluiting Gematelasseerde achterzak voor laptop Versterkte rug 2 verstelbare en versterkte draagriemen 2 zijkantzakken met ritssluiting Soepele kabeldoorgang Metalische plaatje voor personnalisatie

GEWICHT/DOOs: 6,7 kg MAAT/DOOs: 43 x 36 x 40 cm

1

10

pACkInG

pACkInG

Volledig gevoerd Groot centraal compartiment met ritssluiting Gematelasseerde binnenzak voor laptop Voorzak met Velcro Klep met dubbel Velcro Verstelbare schouderriem met schouder comfort Verstevigdebodem Metalische plaatjes voor personnalisatie

GEWICHT/DOOs: 8,9 kg MAAT/DOOs: 60 x 40 x 46 cm

1

5

Afmetingen

31 cm

Afmetingen

m

31 cm

7c

standard markering plek (aanbevelen)

SOL’S gen afwerkin

38,5 cm

7c

m

’’, 12

standard markering plek (aanbevelen)

SOL’S gen afwerkin

39 cm

7’’

’’, 1

15

5’’,

’’, 1

12

’’

17

Black / Turquoise Black / Turquoise

SOL’S ULTIMATE 73903

SOL’S TRADER 73900

LAPTOPTAS HARDCOVER IN POLYESTER 1680D

LAPTOP RUGZAK IN POLYESTER 1680D

GEWICHT/DOOs: 7 kg MAAT/DOOs: 65 x 35 x 43 cm

1

10

Laptoptas half hardcover 2 compartimenten met ritssluiting volledig gevoerd en contrastgekleurd Gematelasseerde compartiment met netzak en ritssluiting Voorzien van meerdere afsluitbare opbergvakken Gematelasseerde achterzak voor laptop Verstelbare en afneebare schouderriem 2 draagriemen met hand comfort 1 voorzak met ritssluiting 1 achterzak met ritssluiting verstevigdebodem metalische plaatje voor personnalisatie pACkInG

pACkInG

Groot centraal compartiment volledig gevoerd met ritssluiting Gematelasseerde binnenzak voor laptop Versterkte rug 2 versterkte en verstelbare schouderriemen Met draaghandgrepen Voorzak met ritssluiting Verstevigdebodem Metalische plaatjes voor personnalisatie

GEWICHT/DOOs: 5,5 kg MAAT/DOOs: 51 x 44 x 46 cm

1

5

Afmetingen

31 cm

Afmetingen

m

39 cm

’’, 12

7’’

’’, 1

15

SOL’S gen afwerkin

7c

m

standard markering plek (aanbevelen)

39 cm

5’’,

’’, 1

12

TAS

32 cm

6c

standard markering plek (aanbevelen)

SOL’S gen afwerkin

’’

17

Black / Turquoise

2012 COLLECTION Black / Turquoise

148

10T2662_148_149.indd 148-149

149

03/11/11 14:28


TAS VOOR LAPTOP 7’’

’’, 1

15

2 kleurig omkeerbaar antischok etui voor laptop- neoprene aspect voor een eigentijds design

SOL’S PRINCETON

12

Etui met ritssluiting voor laptopneopren aspect voor een eigentijds design

Apple green / Chocolate

73100

SOL’S PRINCETON 12’’

50

afmetingen

1c

m

SOL’S PRINCETON 15’’

afmetingen

1c

42 cm

Red / Black

Apple green / Black

’’

17

m

m

33 cm

standard markering plek (aanbevelen)

39 cm

73200

GEWICHT/DOOs: 5,7 kg MAAT/DOOs: 44 x 34 x 37 cm

1

30

afmetingen

standard markering plek (aanbevelen) 3c

m

standard markering plek (aanbevelen)

39 cm

TAS

m

standard markering plek (aanbevelen) 7c

5c

pACkInG

30

5’’,

’’, 1

12

Orange / Black

afmetingen

2,

73101

20

Gold / Black

afmetingen

standard markering plek (aanbevelen)

GEWICHT/DOOs: 4,4 kg MAAT/DOOs: 45 x 36 x 32 cm

1

30

39 cm

34 cm

pACkInG

SOL’S COLUMBIA 17’’

1

GEWICHT/DOOs: 3,9 kg MAAT/DOOs: 38 x 28 x 37 cm

1

Graphite / Black

GEWICHT/DOOs: 10 kg MAAT/DOOs: 44 x 42 x 40 cm

73202

23 cm

1

pACkInG

GEWICHT/DOOs: 5,8 kg MAAT/DOOs: 42 x 33 x 50 cm

30 cm

pACkInG

SOL’S COLUMBIA 15’’

Royal blue / Graphite

Red / Graphite

27 cm

Red / Graphite

REVERSIBLE Black / Graphite

SOL’S HARVARD 71600

TWEEKLEURIGE HANDTAS IN POLYESTER 600D

Binnenkant volledig gevoerd met schuim en zwart nylon om de laptop te beschermen Groot centraal compartiment met tweezijdige ritssluiting binnenzak met rits in centraal gedeelte grote voorzak met ritssluiting 2 versterkte draaghandgrepen

REVERSIBLE

Black / Graphite

5’’

’’, 1

PROTECTIEHOES MET RITSSLUITING VOOR LAPTOP

31 cm

SOL’S COLUMBIA

OMKEERBAAR ETUI OM DE LAPTOP TE BESCHERMEN

pACkInG

TAs

2012 COLLECTION

150

10T2662_150_151 OK_NLD 150-151

151

01/11/11 00:20


conferentiemappen

TAs

SOL’S WINSTON 73600

SOL’S CAMPUS 73300

Black

SCHRIJFMAP 600D A4 MET SCHRIJFBLOK

Red

Orange

Apple green

twee materies pu/ microvezels rekenmachine + schrijfblok insteekzakken voor naamkaartjes

GEWICHT/DOOs: 14 kg MAAT/DOOs: 46 x 28 x 35 cm

1

navy

30

pACkInG

pACkInG

A4 schrijfmap met schrijfblok sluiting met overslag van klittenband

CONFERENTIEMAP PU/MICROVEZELS A4 - REKENMACHINE + SCHRIJFBLOK

GEWICHT/DOOs: 16,3 kg MAAT/DOOs: 60 x 40 x 30 cm

1

30

afmetingen

33 cm

32,5 cm

afmetingen standard markering plek (aanbevelen)

24 cm

standard markering plek (aanbevelen)

Opened: 24 x 32,5 x 1,2 cm Closed: 12 x 32,5 cm 27 cm

Opened: 27 x 33 x 1,5 cm Closed: 13,5 x 33 cm

SOL’S MEETING 73400

A4 MICROFIBERS BLOKPAPIER

pACkInG

A4 conferencier met notitie blok Magneet sluiting

Black

GEWICHT/DOOs: 15,2 kg MAAT/DOOs: 46 x 28 x 35 cm

1

30 Black

SOL’S WINDSOR 73700

32,5 cm

afmetingen

24 cm

CONFERENTIEMAP PU/ MICROVEZELS A4 MET RITS - REKENMACHINE + SCHRIJFBLOK

standard markering plek (aanbevelen)

twee materies pu/ microvezels rekenmachine + schrijfblok insteekzakken voor naamkaartjes

pACkInG

Opened: 24 x 32,5 x 1,2 cm Closed: 12 x 32,5 cm

GEWICHT/DOOs: 16,7 kg MAAT/DOOs: 60 x 40 x 30 cm

1

30

SOL’S FORUM 73500

A4 MICROFIBERS BLOKPAPIER MET ZIP

afmetingen

GEWICHT/DOOs: 16,1 kg MAAT/DOOs: 60 x 40 x 28 cm

1

33 cm

pACkInG

A4 luxe conferencier in microfibers Zip sluiting

30

standard markering plek (aanbevelen)

TAS

Black 27 cm

Opened: 27 x 33 x 4 cm Closed: 13,5 x 33 cm

34,5 cm

afmetingen

25 cm

152

10T2662_152_153.indd 152-153

standard markering plek (aanbevelen)

Opened: 25 x 34,5 x 2 cm Closed: 12,5 x 34,5 cm

SOL’S gen afwerkin Black

2012 COLLECTION

153

02/01/12 17:17


ruGZak

TAs

SOL’S RIDER 70100

SOL’S EXPRESS 70200

RUGZAK IN POLYESTER 600D

RUGZAK IN POLYESTER 600D

Black

Army

Dune

Gold

Apple green

French navy

Orange

Fuchsia

Red

GEWICHT/DOOs: 11 kg MAAT/DOOs: 45 x 31 x 45 cm

5

30

Blue sky

Groot centraal compartiment met tweezijdige ritssluiting 3 voorzakken met ritssluiting kabeldoorgang gestikte binnenbodem verstelbare gewatteerde en versterkte schouderriemen gewatteerde rug handgreep in nylon pACkInG

pACkInG

Groot centraal compartiment met ritssluiting Voorzak met ritssluiting kabeldoorgang verstelbare gewatteerde en versterkte schouderriemengewatteerde rug handgreep in nylon

GEWICHT/DOOs: 17 kg MAAT/DOOs: 49 x 36 x 52 cm

5

30

Chocolate

43 cm

afmetingen

40 cm

afmetingen

14

cm

17

cm

m

33 c

standard markering plek (aanbevelen)

28 cm

Black

SOL’S URBAN 70600

Gold

French navy

Blue sky

Dune

Black

purple

Flash pink

100

Red

Orange

Gold

Groot centraal compartiment met tweezijdige ritssluiting 3 voorzakken met ritssluiting kabeldoorgang verstelbare gewatteerde en versterkte schouderriemen handgreep in nylon pACkInG

pACkInG

Orange

RUGZAK IN POLYESTER 600D - REFLECTEREND

Onderste hoeken versterkt met ringoogjes verstelbare rijgkoorden

5

Red

SOL’S JUMP 70300

RUGZAK IN POLYESTER 210T

GEWICHT/DOOs: 5,2 kg MAAT/DOOs: 55 x 40 x 14 cm

standard markering plek (aanbevelen)

Apple green

French navy

Blue sky

Camouflage

Royal blue

GEWICHT/DOOs: 13,5 kg MAAT/DOOs: 48 x 35 x 49 cm

5

30

afmetingen

standard markering plek (aanbevelen)

34,5 cm

SOL’S gen afwerkin

24

cm

French navy / Black

154

10T2662_154_155_NLD 154-155

standard markering plek (aanbevelen)

TAS

41 cm

45 cm

afmetingen

m

31 c

Graphite / Black

Gold / Black

Orange / Black

Red / Black

2012 COLLECTION

155

01/11/11 00:30


ruGZak

TAS

SOL’S TREKKING PRO 70500

SOL’S ESCALADE 70400

RUGZAK IN POLYESTER RIPSTOP 600D

RUGZAK IN POLYESTER 600D

Centraal compartiment met tweezijdige ritssluiting rits voor verbreden versmallen rugkussen in dik schuim en netvoering gewatteerde en versterkte schouderriemen verstelbare borstriem voor stabiliteit afneembaar onderstel in profielstaal met aang

pACkInG

pACkInG

Groot centraal compartiment met tweezijdige ritssluiting gewatteerde rug kabeldoorgang verstelbare gewatteerde en versterkte schouderriemen verstelbare heupriem rugstuk in dik schuim en netvoering onderaan handgreep in rubber voorzak met rit

GEWICHT/DOOS: 9,5 kg MAAT/DOOS: 49 x 40 x 37 cm

1

GEWICHT/DOOS: 10,3 kg MAAT/DOOS: 48 x 36 x 56 cm

1

15

15 afmetingen

49 cm

47 cm

afmetingen

16 cm

Standard markering plek (aanbevelen)

17

SOL’S gen afwerkin

m

46 c

cm

SOL’S gen afwerkin

33 cm

Gold / Graphite / Black Arctic / Graphite / Black

Standard markering plek (aanbevelen)

Orange / Graphite / Black

Red / Graphite / Black

Dune / Army / Black

SOL’S WALKER 70102

BICOLORE RUGZAK IN POLYESTER 600D / RIPSTOP

SOL’S ISO BACK PACK 77300

KOELRUGZAK IN POLYESTER 600D

pACkInG

pACkInG

Sluiting van het compartiment met tweezijdige ritssluiting binnenkant bekleed met doorzichtig uitneembaar pvc, dat bevestigd wordt met velcro® netzakken opzij verstelbare gewatteerde en versterkte schouderriemen handgreep in nylon

Groot centraal compartiment met tweezijddige ritssluiting verstelbare en versterkte schouderriemen gewatteerde rug verstelbare borstriem verstelbare heupriem

GEWICHT/DOOS: 10,3 kg MAAT/DOOS: 46 x 27,5 x 50 cm

5

30

GEWICHT/DOOS: 10,4 kg MAAT/DOOS: 49 x 36 x 42 cm

5

20 afmetingen

Standard markering plek (aanbevelen)

24 cm

TAS

40 cm

afmetingen

23 c

m

Standard markering plek (aanbevelen)

5c

m

SOL’S gen afwerkin

31 cm

Black / Graphite

Red

156

10T2662_156_157_NLD 156-157

Gold

23 cm

2012 COLLECTION

French navy

157

01/11/11 00:35


adventure collectie

TAs

SOL’S BAHIA 70510

SOL’S BOGOTA 70530

REISTAS REPORTER IN NYLON 420D

VERTICAAL REISTAS IN NYLON 420D

Verticaal reistas met Grote drukknop met magneet grote binnenzak met ritssluiting achterzak met ritssluiting binnenkant volledig gevoerd met 1 gsm-zakje 1 multifuntieszak en 1 binnenzak met ritssluiting verstelbare schouderriem in canvas katoen

GEWICHT/DOOs: 9,4 kg MAAT/DOOs: 47 x 32 x 31 cm

20

GEWICHT/DOOs: 9,7 kg MAAT/DOOs: 41 x 38 x 31 cm

1

20

afmetingen

14

standard markering plek (aanbevelen)

SOL’S gen afwerkin

40 cm

cm

34 cm

30 cm

afmetingen

7c

khaki

pACkInG

Binnenkant volledig gevoerd met ritssluiting groot centrale zak met ritssluiting half rond voorzak met ritssluiting achterzak met ritssluiting 2 draagriemen in canvas katoen GEWICHT/DOOs: 8,7 kg MAAT/DOOs: 50 x 37 x 273 cm

30

SOL’S CORDOBA 70540

REISTAS WEEK-END SAFARI IN NYLON 420D

Binnenkant volledig gevoerd met ritssluiting 2 draagriemen in canvas katoen + hand comfort achterzak met ritssluiting versterkte bodem pACkInG

SOL’S LIMA 70520

REISTAS REPORTER IN NYLON 420D

1

GEWICHT/DOOs: 9,6 kg MAAT/DOOs: 46 x 32 x 31 cm

1

20

afmetingen

39 cm

24 cm

afmetingen

10

32 cm

m

khaki

standard markering plek (aanbevelen)

standard markering plek (aanbevelen) 14

cm

khaki

158

10T2662_158_159_NLD 158-159

31 cm

cm

khaki

55 cm

standard markering plek (aanbevelen)

TAS

1

pACkInG

pACkInG

Binnenkant volledig gevoerd groot centraal compartiment met ritssluiting 1 groot voorzak ritssluiting + 1 kleine voorzak met klep met Velcro achterzak met ritssluiting 2 draagriemen verstelbare schouderriem in canvas katoen

n

inge SOL’S afwerk

2012 COLLECTION

159

02/11/11 10:33


milano collectie

TAS

lonDon collectie

SOL’S DINO 76400

VERTICALE GEMATELASSEERDE LAPTOP DRAAGTAS IN POLYESTER 600D

pACkInG

GEWICHT/DOOS: 8,6 kg MAAT/DOOS: 61 x 47 x 37 cm

5

Schoudertas ultra chic volledig gevoerd met centraal compartiment met ritssluiting en buitenzak met velcro®tweekleurig katoen verstelbare schouderriem pACkInG

Glade voorzijde en gematelasserde achterzijdevolledig gevoerd met schuim voor optimale bescherminggroot centraal compartiment1 voorzakdraaghandgrepen met hand comfortverstelbare en afneembare schouderriem met schouder comfort. Laptop tas in polyester 600D

SOL’S CHELSEA 76000

SCHOUDERTAS 420 D HOGE KWALITEIT

GEWICHT/DOOS: 9,8 kg MAAT/DOOS: 40 x 26 x 32 cm

1

50

20 Black Black

afmetingen

25 cm

afmetingen

42 cm

Brown

Standard markering plek (aanbevelen) ’’, 12

5c

m

7’’

’’, 1

15

20 cm

32 cm

SOL’S PICCADILLY 76100

REISZAK 420 D 2 ZAKEN HOGE KWALITEIT

SOL’S VITO 76500

GEMATELASSEERDE LAPTOP REISZAK IN POLYESTER 600 MET KLEP

Reiszak ultra chic volledig gevoerd centraal compartiment met ritssluiting en veel vakken 2 grote buitenzakken met ritssluiting 2 vakken met dubbel velcro® compartiment aan achterkant met magneet sluiting 2 kleurig katoen verstelbaarschouderriem pACkInG

pACkInG

Glade voorkant en gematelasseerde achterkant -volledig gevoerd met schuim voor een optimale bescherminggroot centraal compartiment1 voorzakverstelbare schouderriem in nylon met comfortschouderklepsluiting door een dubbel velcro® Laptop reiszak in polyester 600

GEWICHT/DOOS: 10,6 kg MAAT/DOOS: 70 x 47 x 38 cm

5

Standard markering plek (aanbevelen)

20

GEWICHT/DOOS: 12,4 kg MAAT/DOOS: 42 x 38 x 37 cm

1

30 Black

Black

afmetingen afmetingen

Standard markering plek (aanbevelen) ’’, 12

7’’

’’, 1

15

3c

m

42 cm

m

HORIZONTALE GEMATELASSERDE LAPTOP DRAAGTAS IN POLYESTER 600D

Glade voorkant en gematelasseerde achterkantvolledig gevoerd met schuim voor een optimale bescherminggroot centraal compartiment2 voorzakkendraaghandgrepen met hand comfortverstelbare en afneembare schouderriem met schouderstuk voor meer comfort Laptop tas in polyester 600D GEWICHT/DOOS: 8,6 kg MAAT/DOOS: 60 x 40 x 46 cm

UPMARKET 420D POLYESTER LARGE MESSENGER BAG GROTE REISZAK 420 D HOGE KWALITEIT

Reiszak ultra chic volledig gevoerd klep met dubbel velcro® binnenzak met ritssluiting en veel zakken voorzak met ritssluitingzak met ritsluiting op de klep en klep zak met klittenbandsluiting achterzak met ritssluiting - verstelbare schouderriem tweekleurig katoen pACkInG

pACkInG

33 cm

SOL’S CIRCUS 76200

SOL’S ENZO 76300

5

Standard markering plek (aanbevelen)

20

GEWICHT/DOOS: 15,9 kg MAAT/DOOS: 48 x 36 x 39 cm

1

30

TAS

7c

37 cm

32 cm

Brown

Black Black

afmetingen

afmetingen

30 cm

32 cm

Brown

Standard markering plek (aanbevelen)

7’’

1 5’’,

’’, 1

12 5c

m

160

10T2662_160_161.indd 160-161

42 cm

10

cm

38 cm

Standard markering plek (aanbevelen)

2012 COLLECTION

161

03/11/11 14:44


airport collectie

tas

SOL’S JET LAG 71120

SOL’S AIRPORT 71110

TROLLEY PILOOT IN POLYESTER 1680D

TROLLEY IN POLYESTER 1680D

paCkInG

Trolley met 2 wielenExtra stevige binnenkant met 2 draagriemen om kleren en laptop goed te ondersteunenBinnenkant voorzien van een netGrote voorzak met ritssluiting met compartiment en binnenzakken met multifuncties1 voorkant zak met ritssluiting

SOL’S gen afwerkin

GEWICHt/DOOs: 12,5 kg Maat/DOOs: 61 x 54,5 x 39 cm

1

Trolley formaat 48uur 2 wieltjes Binnenkant volledig gevoerd met 2 draagriemen om kleren en laptop goed te ondersteunen Binnenkant voorzien van een net Grote voorzak met ritssluiting met compartiment en binnenzakken met multifuncties 2 voorkant zak met ritssluiting 1 achterkant zak met ritssluiting Teleschopische aluminium handgreep

3 paCkInG

Black

GEWICHt/DOOs: 11,1 kg Maat/DOOs: 44,5 x 42 x 62 cm

1

3

afmetingen

22

cm

35cm

50 cm

afmetingen standard markering plek (aanbevelen)

standard markering plek (aanbevelen)

35 cm

22

cm

42 cm

SOL’S gen afwerkin

SOL’S PREMIER 74300

KLEDINGHOES

5’’

’’, 1

Openmodel: ritssluitingGeslotenmodel: druksluiting2 draagriemen

12

paCkInG

Black

1

50

Black

GEWICHt/DOOs: 12,5 kg Maat/DOOs: 61 x 33,5 x 50 cm

SOL’S TRANSIT 71130

afmetingen

110 cm

LAPTOPTAS IN POLYESTER 1680D

Grote centraal compartiment voor laptop Binnenkant volledig gevoerd met 2 zakken en Velcro sluiting Groot buitenzak met dubbele compartiment 2 voorzakken met ritssluiting 1 achterkantzak met ritssluiting 1 gematelasseerde handgreep 1 verstelbare en afneembare schouderriem

standard markering plek (aanbevelen)

paCkInG

60 cm

SOL’S PRIVATE 74310

GEWICHt/DOOs: 16,5 kg Maat/DOOs: 92 x 45 x 39 cm

1

10

GARMENT BAG WITH GUSSET KLEDINGHOES

20

afmetingen

GEWICHt/DOOs: 13,4 kg Maat/DOOs: 64 x 31 x 30 cm

taS

1

Black

33 cm

paCkInG

Openmodel: ritssluitingGeslotenmodel: druksluiting2 draagriemen

afmetingen

110 cm

12

cm

standard markering plek (aanbevelen)

42 cm

SOL’S gen afwerkin

standard markering plek (aanbevelen) 5’’,

’’, 1

12

8c

m

’’

17

2012 COLLECTION

60 cm

Black

162

10T2662_162_163.indd 162-163

163

03/11/11 14:53


REISTAS

TAs

SOL’S TRAVELER 72400

SOL’S WEEK-END 70900

REISTAS OPPLOOIBAAR 600 D

SPORTZAK MET VEEL ZAKKEN IN POLYESTER 600D

Zeer groot centraal compartiment met tweezijdige circulaire ritssluiting2 zijzakken met ritsgrote voorzakken met ritsdraagriemen in nylon met comforthandvatverstelbare en afneembare schouderriem in nylon

GEWICHT/DOOs: 21 kg MAAT/DOOs: 59 x 25 x 51 cm

1

pACkInG

pACkInG

Reistas opplooibaarcentraal compartiment met ritssluiting met binnenzak2 buitenzakken met ritssluitingdraagriemenverstelbare en afneembare schouderriem

50

GEWICHT/DOOs: 20 kg MAAT/DOOs: 57 x 36 x 50 cm

1

20

afmetingen

22

30 cm

27 cm

afmetingen

standard markering plek (aanbevelen)) Closed: 19 x 23 cm

cm

Opened: 58 x 22 x 27 cm 26

58 cm

Red

Black

standard markering plek (aanbevelen)

62 cm

cm

Lagoon

Black

Red

Orange

French navy

SOL’S TRIO 70800

3-IN-1 ZAK IN POLYESTER 600D

SOL’S VOYAGER 71000

LUXE REISTAS IN POLYESTER 600D - WIELEN

Zeer groot centraal compartiment met ritssluitingvoorzakken met twee compartimenten met ritssluitingextra stevige en duurzame bodem, volledig gevoerdvaste rails aan de buitenkant onderaan de zakdraagriemen en zijhandgreep in nylon met comforth

GEWICHT/DOOs: 15 kg MAAT/DOOs: 57,7 x 34,5 x 38 cm

20

30 cm

afmetingen

28

cm

GEWICHT/DOOs: 16,5 kg MAAT/DOOs: 72 x 33,5 x 54 cm

1

6

standard markering plek (aanbevelen)

57 cm

afmetingen

34 cm

Complete: 57 x 30 x 28 cm

standard markering plek (aanbevelen)

TAS

5

pACkInG

pACkInG

Groot centraal compartiment met ritssluitingzijzak afneembaar met ritssluiting en omvormbaar in rugzak of reistasverstelbare en afneembare schouderriem in nylondraagriemen in nylon

Rucksack: 28 x 30 x 8 cm 33

Black

164

10T2662_164_165.indd 164-165

Red

Orange

French navy

Blue sky

cm

Graphite

67 cm

Black

Red

2012 COLLECTION

165

03/11/11 14:50


sporttAs

TAs

SOL’S LEAGUE

SOL’S STADIUM

SPORTTAS IN POLYESTER 600D

Grote centraal compartiment met halfronde ritssluiting1 binnenzak met ritssluiting2 zijkantzakken met ritssluiting1 voorkantzak met ritssluiting Draagriemen met comfortVerstelbare en afneembare schouderriem

SOL’S LEAGUE 70

70130

GEWICHT/DOOs: 21 kg MAAT/DOOs: 50 x 42 x 46 cm

1

Tweezijdige ritssluitinguitneembare bodem in PEverstevigde bodemvoorzak met ritssluiting -2 versterkte zijhandgrependraagriem met comforthandvatverstelbare en afneembare schouderriem

SOL’S STADIUM 65 pACkInG

pACkInG

SPORTTAS IN POLYESTER 600D INHOUDSCAPACITEIT 70 LITER

REISTAS/SPORTTAS IN TWEEKLEURIG POLYESTER 600D

70650

GEWICHT/DOOs: 18 kg MAAT/DOOs: 67 x 35 x 40 cm

1

20

20

afmetingen

33

30 cm

37 cm

afmetingen

standard markering plek (aanbevelen)

28

65 cm

cm

57 cm

cm

Black Black

Red

SOL’S LEAGUE 120

Orange

70140

SOL’S STADIUM 72 pACkInG

pACkInG

Red

Royal blue

Royal blue

SPORTTAS IN POLYESTER 600D INHOUDSCAPACITEIT 120 LITER GEWICHT/DOOs: 9,5 kg MAAT/DOOs: 63 x 46 x 15 cm

1

standard markering plek (aanbevelen)

70720

GEWICHT/DOOs: 24,5 kg MAAT/DOOs: 73 x 35 x 42 cm

1

20

6

afmetingen

42 cm

38 cm

afmetingen

standard markering plek (aanbevelen) 34

cm

72 cm

70 cm

cm

TAS

41

standard markering plek (aanbevelen)

Black Black

Red

Orange

Red

Royal blue

Royal blue

2012 COLLECTION

166

10T2662_166_167_NLD 166-167

167

09/11/11 18:45


168

10T2662_168_169.indd 168-169

N e K K a Z & r a e w ro

SOL’S GALA 88010

LANGE SCHORT MET ZAKKEN Kwaliteit: POlYKatOeN 240

EASY CARE

gEWicHT/DOOS: 13 kg MaaT/DOOS: 60 x 40 x 20 cm

5

50

384

Dark grey

309

Deep black

146

Burgundy

145 Red

Stijl: KlaSSieK

2 grote zakken vooraan

UNIQUE sIzE: 90 x 75 cm

280

apple green

264

Bottle green

318 navy

398

chocolate

123 Rope

gEWicHT/DOOS: 13 kg MaaT/DOOS: 60 x 40 x 20 cm

5

50

102

White

384

309

Dark grey

Deep black

398

123

146

Burgundy

145 Red

280

apple green

264

Bottle green

aPrONS

UNIQUE sIzE: 65 x 90 cm

102

White

packing

Stijl: KlaSSieK

EASY CARE

65% polyester 35% katoen

10 kleuren

65% polyester 35% katoen 2 grote zakken vooraan

sol’s p

SOL’S GREENWICH 88020

MIDDEN SCHORT MET ZAKKEN Kwaliteit: POlYCOtON 240

10 kleuren

paris

SOL’S gen afwerkin

packing

le café parisien

ZakkEn

318 navy

chocolate

Rope

ON

2012 COLLECTI

169

07/nov./11 15:42


100% half gekamd katoen

102

StiJl: SchoudeRStuKKen

white

384

Dark grey

100% gekamd katoen

102

L

XL

XXL

3XL

4XL

5XL

309

gewicHt/Doos: 23,4 kg Maat/Doos: 60 x 40 x 36 cm

5

100 145 red

400

orange

318 navy

Deep black

a

b

a/b

s

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

145 red

5XL

70/51 72/54 74/57 76/60 78/63 80/66 82/69 84/72 gewicHt/Doos: 14,3 kg Maat/Doos: 61 x 40 x 29 cm

5

400

50

a

s

b

a/b

bottle green

5

XL

XXL

3XL

25

SOL’S gen afwerkin

318 navy

royal blue

102

white

SOL’S gen afwerkin

L

gewicHt/Doos: 12 kg Maat/Doos: 58 x 40 x 38 cm

241

241

royal blue

M

4XL

5XL

72/52 74/55 76/58 78/61 80/64 82/68 84/72 86/76

orange

264

264

bottle green

StiJl:

Schouderstuk Verstekte elleboog in twill tint op tint Kraag , onderkant en pols met ribboord elastaan

Deep black

71/50 73/53 75/56 77/59 79/62 81/65 84/68 87/72

50% katoen 50% polyester

packing

M

sizes

a/b

s

384

Dark grey

Geribde kraag en mouwenranden Kraag met 3 overeenstemend kleur Schouderstuk Onderkanten recht afgewerkt met zijspleten 309

b

WORKWEAR SWEAT-SHIRT UNISEX Kwaliteit: Molton GRattÉ 280

white

StiJl:

packing

packing

Maten

2 grote zakken vooraan

a

SOL’S STEEL PRO 80300

SOL’S POWER PRO 80200

WORKWEAR POLO UNISEX Kwaliteit: PiQuÉ 200

Maten

SOL’S MEGA PRO 80100

WORKWEAR T.SHIRT UNISEX Kwaliteit: JeRSeY 190

384

Dark grey

r a e w o sol’s pr

sol’s prowear

312 black

145 red

400

orange

264

bottle green

318 navy

241

royal blue

170

10T2662_170_171_NLD 170-171

ON

2012 COLLECTI

171

01/11/11 01:00


SOl’S pROWeaR

SOL’S ZENITH PRO 80500

65% polyester 35% katoen

Rechtstaande kraag met dubbele druksluiting Opening met ritssluiting, velcro® en drukknopen 7 zakken Reflecterende stroken op de zakken 3 pennen vakjes Rugzijde met comfort Elastische verstelbare polsen met velcro®

Dark grey

145

packing

a

b

a/b

s

M

L

XL

318 navy

XXL 3XL 4XL

72/55 74/58 76/61 78/64 80/67 82/71 85/75 geWicHt/DOOS: 18 kg Maat/DOOS: 60 x 40 x 26 cm

1

black

25

384

Stijl:

Dark grey

6 zakken waarvan 1 gsmvakje en 1 binnen zak Reflecterende stroken op de zakken 3 pennen vakjes Zwarte ritssluiting

145

packing

Maten

Red

312

UNISEX WORKWEAR BODYWARMER Kwaliteit: POlYKatOeN

a

b

a/b

s

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Red

247

123

black

navy

geWicHt/DOOS: 13 kg Maat/DOOS: 40 x 30 x 35 cm

1

65% polyester 35% katoen

Stijl:

Stijgende kraag dubbel gevoerd Ritssluiting met druknopen 7 zakken waarvan 1 binnen zak Elastische deel aan de taille op rugzijde

318

67/58 69/61 71/64 73/67 75/70 77/74 80/78

25 247

bugatti blue

312

packing

384

Maten

65% polyester 35% katoen

Stijl:

SOL’S EQUINOX PRO 80503

BODYWARMER WORKWEAR UNISEX Kwaliteit: POlYKatOeN 240

Maten

SOL’S VITAL PRO 80400

WORKWEAR JAS UNISEX Kwaliteit: POlYKatOeN 240

bugatti blue

a

s

b

a/b

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

5XL

64/58 66/61 68/64 70/67 72/70 74/74 77/78 80/82 geWicHt/DOOS: 9 kg Maat/DOOS: 58 x 39 x 30 cm

1

15

123 Rope

Rope

384

312

264

318

Dark grey

bottle green

black

navy

2012 COLLECTION

172

10T2662_172_173_NLD 172-173

173

01/11/11 01:02


100% polyester

Stijl:

Packing

SOL’S WONDER PRO 80501

BODYWARMER IN DUO MET PARKA FUSION PRO Kwaliteit: OXFORD 600D

Maten

SOl’S PrOWear a

b

a/b

s

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

5XL

66/55

68/58

70/61

72/64

74/68

76/72

78/76

80/80

SOL’S FUSION PRO 80502

PARKA IN DUO MET BODYWARMER WONDER PRO Kwaliteit: OXFORD 600D

geWicHt/DOOS: 10 kg Maat/DOOS: 60 x 40 x 39 cm

1

black / Dark slate

15

Tint op tint ritssluiting met overslag Reflecterende stroken op de boven zakken en rug Schouderstuk met contrast 8zakken waarvan 1 gsm vakje en 2 binnen zakken Elastische koord onderaan Dark slate / black

100% polyester

Stijl:

Opplooibare kap in de kraag Ritssluiting tint op tint met overslag endrukknopen Reflecterende stroken op de boven zakken, onderkant van de mouwen en rug Contraste banden : schouders, mouwen en overslagen van de zakken Elastische polsen met velcro® 8 zakken waarvan 1 gsm vakje en 1 binnen zak Elastische rijkoord onderaan

navy / Dark slate

Packing

Maten

WATERPROOF WINDPROOF a

b

a/b

s

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

5XL

81/59

83/62

85/65

87/68

89/72

91/76

93/80

95/84

geWicHt/DOOS: 12 kg Maat/DOOS: 60 x 40 x 39 cm

1

10

WATERPROOF WINDPROOF

black / Dark slate

Dark slate / black

navy / Dark slate

ingen SOL’S afwerk

2012 COLLECTION

174

10T2662_174_175_NLD 174-175

175

01/11/11 01:03


SOl’S pROWeaR

SOL’S JUPITER PRO 80901

SOL’S SOLSTICE PRO 80902

WERKPAK WORKWEAR UNISEX MET DUBBELE RITSSLUITING Kwaliteit: POlYKatOeN 240

65% polyester 35% katoen

65% polyester 35% katoen

Stijl:

Stijl:

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

42/44

46/48

50/52

54/56

58/60

62/64

157,5/56 159/59 160,5/62 162/65 165/68 168/71 171/74 geWicHt/DOOS: 18 kg Maat/DOOS: 60 x 40 x 33 cm

1

145

a/b

Red

20

384

Dark grey

b

Maten

S

packing

packing

a/b

a

38/40

Stijl:

10 zakken - Reflecterende stroken op de boven zakken Knie zakken voor kniebeschermers Elastische rug taille Rugzijde met comfort Dubbele ritssluiting

b

Maten

a

Dark grey

65% polyester 35% katoen

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

38/40

42/44

46/48

50/52

54/56

58/60

62/64

157,5/56 159/59 160,5/62 162/65 165/68 168/71 171/74 geWicHt/DOOS: 18 kg Maat/DOOS: 60 x 40 x 30 cm

1

9 zakken Overslag zakken met reflecterende stroken 2 pennen vakjes Zwarte ritssluiting Kniezakken voor kniebeschermers

Maten

384

Rechtstaande kraag 6 zakken Dubbele wit ritssluiting Elastische rug taille Rugzijde met comfort

WORKWEAR BROEK HEREN Kwaliteit: POlYKatOeN 240

264

b

S

M

L

a/b

111/38

112/40

112/42

FRance

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

incH

28

30

33

34

36

38

40

42

44

46

48

a

bottle green packing

WERKPAK WORKWEAR UNISEX MET DUBBELE RITSSLUITING Kwaliteit: POlYKatOeN 240

20

283

XXL

3XL

4XL

5XL

6XL

7XL

8XL

geWicHt/DOOS: 14 kg Maat/DOOS: 41 x 35 x 34 cm

1

20

navy

384

Dark grey

247

XL

113/44 113/46 114/48 114/50 115/52 115/54 118/56 118/58

318

green pro

bugatti blue

SOL’S gen afwerkin

SOL’S ACTIVE PRO 80600

312

145

247

123

black

Red

247

bugatti blue

318 navy

bugatti blue

Rope

SOL’S PROTECT PRO 80601

KNIEBESCHERMERS Kwaliteit: UitGeBReiD POlYPROPYleeN

100% polypropyleen

Stijl: BeSCHeRMiNG

Neemt perfect de vorm van de knie voor een optimale bescherming

UNIQUE SIZE Maten

n

inge SOL’S afwerk

geWicHt/DOOS: 3 kg Maat/DOOS: 53 x 43 x 43 cm

10

50

2012 COLLECTION

176

10T2662_176_177_NLD 176-177

177

01/11/11 01:05


SOL’S WEMBLEY SSL

championnat 178

10T2662_178_179.indd 178-179

a/B

L/XL

XXL

76/52

78/55

80/58

82/61

5

50

a

B

a/B

Red / White

6/8 JAAR

10/12 JAAR

106/128 cm

130/152 cm

70/41

72/46

50

Royal blue / White

90202

gEWicHT/DOOS: 9,2 kg MaaT/DOOS: 60 x 40 x 22 cm

5

100% interlock polyester Gewicht: 140 gr/m²

Bright green / White

Ronde kraag - Raglan mouwen - Adem mesh stukken op de voorkant, de rug en de mouwen - Ronde en verlengde achterzijde - Versterkte afwerkingenGeborduurde logo en merk in contrast - Lange mouwen

SOL’S WEMBLEY KIDS LSL

90203

KIDS SHIRT LANGE MOUWEN

a

B

a/B

6/8 JAAR

10/12 JAAR

106/128 cm

130/152 cm

70/41

72/46 gEWicHT/DOOS: 7,82 kg MaaT/DOOS: 60 x 40 x 24 cm

5

50

SOL’S WEMBLEY LSL

Lemon / Black

Lemon / Royal blue

White / Black

Orange / Black

Red / Black

Red / White

Royal blue / White

Bright green / White

90201

VOLWASSENE SHIRT LANGE MOUWEN MaTEn

M

gEWicHT/DOOS: 11,54 kg MaaT/DOOS: 60 x 40 x 26 cm

Red / Black

SOL’S WEMBLEY KIDS SSL

s

Orange / Black

a

B

a/B packing

B

White / Black

STYLE:

KIDS SHIRT KORTE MOUWEN MaTEn

MaTEn

a

Lemon / Royal blue

MaTEn

90200

packing

SOL’S WEMBLEY SSL

VOLWASSENE SHIRT KORTE MOUWEN

packing

d’europe

STijL:

Ronde kraag - Raglan mouwen - Adem mesh stukken op de voorkant, de rug en de mouwen - Ronde en verlengde achterzijde - Versterkte afwerkingen Geborduurde logo en merk in contrast - Korte mouwen

Lemon / Black

packing

8 KLeuren

100% interlock polyester Gewicht: 140 gr/m²

SHIRT LANGE MOUWEN KwaLiTEiT:

8 KLeuren

SOL’S WEMBLEY LSL

SHIRT KORTE MOUWEN KwaLiTEiT:

s

M

76/52

78/55

L

XL 80/58

gEWicHT/DOOS: 14,56 kg MaaT/DOOS: 60 x 40 x 28 cm

5

50

XXL 82/61

t r o p s m a e t s ’ sol

SOL’S TEaMSpORT

ON

2012 COLLECTI

179

07/nov./11 15:43


SOL’S TEaMSpORT

130/152 cm

70/41

72/46 gEWicHT/DOOS: 9,7 kg MaaT/DOOS: 60 x 40 x 24 cm

5

50

a

B

a/B

5

White / Black

Orange / Black

Stijl:

100% Interlock polyester Gewicht: 140 gr/m²

Gesloten fantasie kraag met contrast boordje - Raglan mouwen inbouwstukken in mesh op de zijkanten en adem op de mouwen verzekeren een regularisatie van zweet - Rond en verlengde achterzijdeVersterkte afwerkingen- Geborduurde logo en merk in contrast - Lange mouwen

SOL’S MARACANA KIDS LSL

s

M

L / XL

XXL

78/55

80/58

82/61

50

Bright green / White

90207

KIDS SWEAT LANGE MOUWEN

76/52

gEWicHT/DOOS: 12 kg MaaT/DOOS: 60 x 40 x 26 cm

Lemon / Black

Royal blue / White

MaTEn

10/12 JAAR

106/128 cm

90204

Lemon / Royal blue

Red / Black

packing

MaTEn packing

a/B

6/8 JAAR

SOL’S MARACANA SSL

VOLWASSENE SWEAT KORTE MOUWEN MaTEn

90206

packing

SOL’S MARACANA KIDS SSL KIDS SWEAT KORTE MOUWEN B

Red / White

Gesloten fantasie kraag met contrast boordje - Raglan mouwenInbouwstukken in mesh op de zijkanten en adem op de mouwen verzekeren een regularisatie van zweet- Rond en verlengde achterzijde - Vertserkte afwerkingen Geborduurde logo en merk in contrastKorte mouwen

a

B

a/B

6/8 JAAR

10/12 JAAR

106/128 cm

130/152 cm

70/41

72/46 gEWicHT/DOOS: 8,5 kg MaaT/DOOS: 60 x 40 x 22 cm

5

50

SOL’S MARACANA LSL

Red / White

Red / Black

Royal blue / White

Bright green / White

Lemon / Royal blue

Lemon / Black

White / Black

Orange / Black

90205

VOLWASSENE SWEAT LANGE MOUWEN MaTEn

Stijl:

100% Interlock polyester Gewicht: 140 gr/m²

a

SOL’S MARACANA LSL

SWEAT LANGE MOUWEN Kwaliteit:

packing

SOL’S MARACANA SSL

SWEAT KORTE MOUWEN Kwaliteit:

a

B

a/B

s

M

L / XL

XXL

76/52

78/55

80/58

82/61

gEWicHT/DOOS: 14 kg MaaT/DOOS: 60 x 40 x 28 cm

5

50

2012 COLLECTION

180

10T2662_180_181.indd 180-181

181

07/nov./11 15:44


SOL’S TEaMSpORT

SOL’S SAN SIRO

SOL’S AZTECA

90208

s

M

L/XL

XXL

76/52

78/55

80/58

82/61

50

100% Interlock polyester Gewicht: 140 gr/m²

Stijl:

90209

a

B

a/B

6/8 JAAR

10/12 JAAR

106/128 cm

130/152 cm

70/41

72/46 gEWicHT/DOOS: 11 kg MaaT/DOOS: 60 x 40 x 24 cm

5

50

102

White

312 Black

KIND KEEPER SHIRT

gEWicHT/DOOS: 20 kg MaaT/DOOS: 60 x 40 x 28 cm

5

apple green / Black

90101

SOL’S SAN SIRO KIDS

KIDS SHORT MaTEn

MaTEn packing

a

a/B

Black / White

Elastische riem met aanspanningkoord - Versterkte afwerkingen- Geborduurde logo en merk in contrast

SOL’S AZTECA KIDS

VOLWASSENE KEEPER SHIRT B

Lemon / Black

SHORT Kwaliteit:

B a

a/B

6/8 JAAR

10/12 JAAR

106/128 cm

130/152 cm

25,5/38

28,5/40

145 Red

gEWicHT/DOOS: 7 kg MaaT/DOOS: 60 x 40 x 18 cm

packing

SOL’S AZTECA

Stijl:

Raglan mouwen- Inbouw mesh stukken in contrast op de mouwen en de zijkanten-Geborduurde logo en merk in contrast - lange mouwen met ribboord aan de polsen- Gewatteerd aan de ellebogen tegen weerstand van schokken- Ronde en verlengde achterzijde

MaTEn

100% Interlock polyester Gewicht: 140 gr/m²

packing

KEEPER SHIRT Kwaliteit:

5

50 241

Royal blue

90100

SOL’S SAN SIRO

276

Bright green

VOLWASSENE SHORT

a/B

s

M

L/XL

XXL

33/45

36/47

40/49

44/51

gEWicHT/DOOS: 12 kg MaaT/DOOS: 60 x 40 x 22 cm

packing

MaTEn

B a

5

50

SOL’S BORUSSIA

SHORT MET SLIPJE Kwaliteit:

100% Interlock polyesterr Gewicht: 140 gr/m²

Stijl:

102

White

Elastische riem met aanspaningstouwMet slipjeVersterkte afwerkingGeborduurde logo en merk 312

SOL’S BORUSSIA KIDS

90103

Black

B a

a/B

6/8 JAAR

10/12 JAAR

106/128 cm

130/152 cm

25,5/38

28,5/40

145 Red

gEWicHT/DOOS: 6 kg MaaT/DOOS: 60 x 40 x 20 cm

packing

MaTEn

KIDS SHORT MET SLIPJE

5

50 241

Royal blue

SOL’S KICK 90700

VOETBAL SOKKEN Kwaliteit:

95 % de polyamide - 5 % élasthan

Stijl:

packing

MaTEn

B a

a/B

Bright green

s

M

L/XL

XXL

33/45

36/47

40/49

44/51

gEWicHT/DOOS: 14 kg MaaT/DOOS: 60 x 40 x 24 cm

5

50

MaTEn

276

VOLWASSENE SHORT MET SLIPJE

102

White

312 Black

145 Red

Schoenzool voor een optimale comfortLogo en taille in jacquard

packing

90102

SOL’S BORUSSIA

27/29 30/33 34/37 38/41 42/44 45/47 400

gEWicHT/DOOS: 13 kg MaaT/DOOS: 59 x 39 x 42 cm

5

Orange

302

Lemon

276

Bright green

100 2012 COLLECTION 241

Royal blue

182

10T2662_182_183_NLD 182-183

183

09/11/11 18:48


SOL’S TEAMSpORT

SOL’S CAMP NOU

SOL’S BERNABEU SWEAT

TRAINING SWEAT Kwaliteit:

Stijl:

met zip- Elastische boord aan de taille en polsen- Grote inbouwstukken adem mesh op de zijkanten en op de mouwen verzekeren een regularisatie van zweet-Geborduurde logo en merk in contrast- Gepersonaliseerde puller

100% glanzend interlock polyester Gewicht: 200 gr/m²

Royal blue / White

Red / White

bright green / White

black / Lemon

Royal blue / Lemon

100% eenvoudig zware polyester Gewicht: 250 gr/m²

black / White

black / White

black / Lemon

navy / Lemon

A/b b A

pAcking

A/b

6 JAAR

8 JAAR

116 cm

128 cm

10 JAAR 12 JAAR 14 JAAR 140 cm

152 cm

164 cm

51/42

55/45

57/47

59/50

61/52

6 JAAR

8 JAAR

116 cm

128 cm

10 JAAR 12 JAAR 14 JAAR 140 cm

29/74,5 29,5/81,5 30/89,5

152 cm

164 cm

30,5/97

31/104

gEWicHT/DOOS: 10,8 kg MAAT/DOOS: 60 x 40 x 40 cm

5

20

A MATEn

b

90300

b

A/b b A

A/b

MATEn

VOLWASSENE CLUBTRAININGSPAK

pAcking

MATEn

A

bright green / White

SOL’S BERNABEU SWEAT

s

M

L

XL

XXL

3XL

71/56

73/59

75/62

77/65

79/68

81/71

s

M

L

XL

XXL

3XL

b

6 JAAR

8 JAAR

10 JAAR

12 JAAR

116 cm

128 cm

140 cm

152 cm

164 cm

A/b

51/42

55/45

57/47

59/50

61/52

A

14 JAAR

gEWicHT/DOOS: 11 kg MAAT/DOOS: 60 x 40 x 29 cm

5

90600

TRAINING SWEAT VOLWASSENE

pAcking

SOL’S CAMP NOU

90601

KIDS TRAINING SWEAT

pAcking

90301

Royal blue / White

Stijl:

SOL’S BERNABEU KIDS SWEAT SOL’S CAMP NOU KIDS

Red / White

Stijgende hoge kraag met zip - Elastisch aan de taille en pols - Groot ademend mesh stukken op de kanten en op de mouwen garanderen een regularisatie van de zweet - Gepersonaliseerd puller - Geborduurde logo en merk met contrast

navy / White

KIDS CLUBTRAININGSPAK

black / White

MATEn

CLUBTRAININGSPAK Kwaliteit:

40

A

b

A/b

s

M

L

XL

XXL

3XL

71/56

73/59

75/62

77/65

79/68

81/71

gEWicHT/DOOS: 16,5 kg MAAT/DOOS: 60 x 40 x 33 cm

5

40

35/112 37/114,5 39/117 41/119,5 43/122 45/124,5 gEWicHT/DOOS: 16,1 kg MAAT/DOOS: 60 x 40 x 44 cm

5

20

SOL’S BERNABEU PANTS

TRAINING BROEK Kwaliteit:

100% eenvoudig zware polyester Gewicht: 250 gr/m²

Stijl:

met zip - Elastische boord aan de taille en polsen - Grote inbouwstukken adem mesh op de zijkanten en op de mouwen verzekeren een regularisatie van zweet - Geborduurde logo en merk in contrast - Gepersonaliseerde puller

SOL’S BERNABEU KIDS PANTS

black

90503

b A

A/b

6 JAAR

8 JAAR

10 JAAR

12 JAAR

116 cm

128 cm

140 cm

152 cm

14 JAAR 164 cm

29/74,9

29,5/81,5

30/89,5

30,5/97

31/104

gEWicHT/DOOS: 12,5 kg MAAT/DOOS: 60 x 40 x 36 cm

pAcking

MATEn

KIDS TRAINING BROEK

5

40

SOL’S BERNABEU PANTS

90502

pAcking

MATEn

VOLWASSENE TRAINING BROEK b A

A/b

s

M

L

XL

XXL

3XL

35/112 37/114,5 39/117 41/119,5 43/122 45/124,5 gEWicHT/DOOS: 18,1 kg MAAT/DOOS: 60 x 40 x 39 cm

5

40

2012 COLLECTION

184

10T2662_184_185_NLD 184-185

185

02/11/11 15:43


SOl’S TEaMSpORT

SOL’S OLD TRAFFORD JACKET

SOL’S DYNAMO

Black / White

Royal blue / White

Red / White

Stijl:

Bright green / White

Stijl:

Jas volledig gevoerd met mesh Centrale sluiting met zip 2 zakken met zip Grote ademend mesh stukken op de kanten en op de mouwen garanderen een regularisatie van de zweet Gepersonaliseerd puller Elastische taille en polsenLogo en merk geborduurd me

6 JAAR

8 JAAR

10 JAAR

12 JAAR

14 JAAR

116 cm

128 cm

140 cm

152 cm

164 cm

51/42

55/45

57/47

59/50

61/52

MaTEn

B

a/B

5

packing

gEWicHT/DOOS: 10 kg MaaT/DOOS: 60 x 40 x 20 cm

packing

MaTEn

a

90400

40

a

B

a/B

s

M

L

XL

XXL

3XL

71/56

73/59

75/62

77/65

79/68

81/71

gEWicHT/DOOS: 15 kg MaaT/DOOS: 60 x 40 x 25 cm

5

40

SOL’S DYNAMO KIDS

90403

a

B

a/B

8 JAAR

10 JAAR

12 JAAR

14 JAAR

128 cm

140 cm

152 cm

164 cm

63/52

65/55

69/58

73/61

20

Black / White

Red / White

Royal blue / White

Bright green / White

90402

VOLWASSENE REGENJAS

gEWicHT/DOOS: 9,5 kg MaaT/DOOS: 60 x 40 x 13 cm

5

WINDPROOF

Dubbel mesh net voering op de boven kant van de rug- Inbouw stukken in mesh op de zijkanten en op de mouwenGeborduurde logo en merk in contrastGepersonaliseerde puller

SOL’S DYNAMO

KIDS REGENJAS MaTEn

SOL’S OLD TRAFFORD JACKET VOLWASSENE PRESENTATIE JAS

packing

90401

SOL’S OLD TRAFFORD KIDS JACKET KIDS PRESENTATIE JAS

WATERPROOF

Raglan mouwen- Elastische boord aan de polsen- Kap in de kraag met ritssluiting- Elastische taille en kap met aanspanningtouw- Centrale ritssluiting- 2 zijzakken met ritssluiting

Mesh voering

MaTEn

100% polyester ribstop Gewicht: 250 gr/m²

REGENJAS Kwaliteit: NYlON

packing

PRESENTATIE JAS Kwaliteit:

a

B

a/B

s

M

L

XL

XXL

3XL

78/66

80/69

82/72

84/75

86/78

88/81

gEWicHT/DOOS: 11,5 kg MaaT/DOOS: 60 x 40 x 13 cm

5

20

SOL’S OLD TRAFFORD PANTS

PRESENTATIEBROEK Kwaliteit:

100% polyester microfibre ribstopGewicht: 250 gr/m²

Stijl:

Black

navy

Elastische riem met aanspaningstouw2 zakken met zipRechte onderkant met zip en meshBinnenkant volledig gevoerd Ademend mesh stukken op de bennen, op de rug en achterkant van de knieën garanderen een regularisatie van de zweetLogo en merk gebordu

SOL’S OLD TRAFFORD KIDS PANTS

90501

B a

a/B

6 JAAR

8 JAAR

10 JAAR

12 JAAR

116 cm

128 cm

140 cm

152 cm

14 JAAR 164 cm

29/74,9

29,5/81,5

30/89,5

30,5/97

31/104

gEWicHT/DOOS: 11 kg MaaT/DOOS: 60 x 40 x 25 cm

packing

MaTEn

KIDS PRESENTATIEBROEK

5

40

SOL’S OLD TRAFFORD PANTS

90500

packing

MaTEn

VOLWASSENE PRESENTATIEBROEK B a

a/B

s

M

L

XL

XXL

3XL

35/112 37/114,5 39/117 41/119,5 43/122 45/124,5 gEWicHT/DOOS: 15 kg MaaT/DOOS: 60 x 40 x 27 cm

5

40

2012 COLLECTION

186

10T2662_186_187.indd 186-187

187

03/11/11 15:01


Ribstop 100% polyester

Stijl:

packing

SOL’S MILLENIUM 90404

COACH PARKA Kwaliteit:

maten

sol’s teamsport a

b

a/b

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

81/64

83/66

85/68

97/70

89/72

91/74

93/76

SOL’S ANFIELD 90210

CHASUBLE Kwaliteit:

geWicHt/Doos: 15,5 kg maat/Doos: 65 x 42 x 40 cm

1

10

312

Ritssluiting met een overslag en druknopen- Raglan mouwen- 2 buitenzakken metritssluiting + 1 gsm zakje- Aanspannende rijkoord onderaan- Warme enaangenaamde stijgende kraag gevoerd met fleeceAfneembare warme kap gevoerd en gewatteerd met zip- Versterkte afwerkingen-Geborduurde logo en merk in contrastGepersonaliseerde puller

145

100% mesh polyester- adem net- Gewicht 80 gr/m² black

orange

Ronde kraag- verstevigingen tint op tint aan de mouwen - Stevig

302

maten

lemon

WINDPROOF packing

WATERPROOF

400

red

Stijl:

a

b

a/b

XS

M

XL

60/48

65/54

70/60

276

bright green

geWicHt/Doos: 8,6 kg maat/Doos: 60 x 40 x 20 cm

5

100

241

royal blue

SOL’S CHAMPION 70150

SPORTZAK 70 LITERS

packing

100% polyester 600D Groot centrale vak met dubbele zip half rond, voor een snelle en betere toegang 1 binnenzak met zip + 2 laterale zakken black / black met zip waarvan 1 met open steek + 1 zak voorraan met velcro® Halfstijf bodem in plastic, afneembaar en tegen rot 4 voetjes onderaan

1

20

red / black

royal blue / black

geWicHt/Doos: 18 kg maat/Doos: 63 x 33 x 33 cm

30 cm

AFMENTINGEN

33

SOL’S gen afwerkin

standard markering plek (aanbevelen)

63 cm

cm

SOL’S CALCIO 70160

SPORTZAK MET SCHOENEN VAK

packing

100% polyester 600D Groot centrale vak met dubbele zip voor een snelle en betere toegang 5 voetjes onderaan om vlekken en de scheuringen te vermijden Gesloten schoenen vak met dubbele zip Versterkte draagriemen met comforthandvat Verstelbare en afneembare schouderriem me

1

10

geWicHt/Doos: 15 kg maat/Doos: 56 x 65 x 70 cm

AFMENTINGEN

SOL’S gen afwerkin 52 cm

30

188

10T2662_188_189_NLD 188-189

cm

black / black

m

40 c

standard markering plek (aanbevelen)

2012 COLLECTION

189

01/11/11 01:19


&

Uw materie

gidS

draden dRaadn van SOL’S worden gemaakt met 40 vol-

De producte 24, 26, 28, 30 & kwaliteit : draad tot zwaarder. van superieure stof, van lichter de n va t ch wi f is. sto de r gens het ge rde aa ad is, hoe zw Hoe dikker de dra

tOEn GEkamzedl kaktoean genoemd, is een katoenbben

Ook lange-ve ewerking he ls een extra kamb korte vezels te vewaarvan de veze en n de rhe ive n. de onzu zachter te make ondergaan om stof zuiverder en . de om en n le bedrukkingen ita rwijdere dig or vo ct is perfe Gekamd katoen

jERsEy

en duurzaamheid or zijn comfort, Staat bekend vo bedrukt worden. ed go er ze n ka y soepelheid. Jerse

n tie Elastana ad. De combina zeer elastisch dra comfort en Elastaan is ee staan geeft draag van katoen en ela vormvastheid.

lE jERsnEmeyt gelijkaardige slUB sInyG uit zuiver katoe

Gevlamde Jerse hte en verfijnde als Jersey. Dit zac oderne look. Onze eigenschappen rm pe su n ee l tie tex t materie geeft he worden bedrukt. ed go er ze n ka UB SL

PIqUé

mr is bijzonder co ninggraatstructuu eft Deze stof met ho or polo’s. Onze maille piqué he l vo aar. ktb dru be ed fortabel en ideaa ect en is zeer go een zeer zacht asp

de RIB 1x1 aal voor comfortabele en aansluiten mfort. voor extra co Deze stof is ide md katoen zorgt kleding. Het geka

RInG sPUn

n Ring Spun, drade ts worden met r aan, de hte zac Onze SOL’S t-shir elt vo el eit. Het weefs is van hoge kwalit de drukkwaliteit er te dragen en kwaliteitese rop Eu kleding is prettig te” ch un is het “za optimaal. Ring Sp nse weefsels. lossere Amerkaa salternatief voor

elt zacht en Zware Jersey n is gemaakt, vo van geruwd katoe aan.

gidS

n een a v n e s s a p n a a uze e k w u n a v t c produ

2

rukT, HangTag (gEd Bac.) Lu dE , od nc gE

3

gEpErsonaL

Stof uit micro hebben een an . Al onze fleece zijdig geborstelt behandeling.

sTrass, sIEBEr

ruBBEr paTc

IsEErdE gEpErsonaL Band Er ud scHo

(kLEur, BEdrukkIngEn LIEf…) rE , En paILLE TT BorduurwEr

10 11 12 13

3-lagen mater crofleece en tus nkant is een mi tof. Deze gemaakt, binne he membraans isc hn tec at een licht en twee materies sta rne stof is bijzonder ademend, de technische en mo nd. stevig tegen wi

d voor hemden OxfOR, ma vige stof wordt ar bijzonder ste

10 11 13

k

appLIcaTIEs mILar TransfErdruk

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Bags

~ ~ ~

TEXTIEL

~ ~ ~ ~

~

3 6

haanEgrotere E Elastad POPElIn , geeft een dra e sch sti , zeer ela

rgé toenmix, met Se uit katoen of ka Gekeperde stof . e schuine rib armatuur en fijn

H

RING PERSONALISE

an ll opreen en elasta sOftshie:Ebu itenkant is van ne sen die

Het elastaan . n betere comfort elasticiteit en ee

sLag

scHILdEn

9

Deze zachte gebruikt.

IsEErdE rITs

wEvEnd/ nEckLaBEL gE jn EE Is rT In saTI gEpErsonaL InnEnE TIkE T) rIsEr/fLag (B

4 5 6 7 8

TEXTIEL

Bags

ACCESSORIES

1

flEECEpolyestervezels. Afwerktechniekentiptwluiees -

t wIll ant mOltOinnpolyesterkatoen waar de binnenk warm

e i t a c i r b a f Uw Speciale

2 2 10 11

1

m o c . e p o r u e s l o s . w w w n.

on-line: s u g lo a t a c e z On

190

bare kleure ik h c s e b e ll a e productewnnloaind van : w u ie n k on PDF.. e td n O in high definiti , met do onze catalogus communicatie uw ’s, en Vergemakkelijk to’s, milieu foto fiches, studio fo he sc ni ch te s, packshot

10T2662_190_191_NLD 190-191

dooS

Polybag, te individuele uk dr ge : g in er De condition rd op kleerhangers… ve artikelen gele

Polybag

doos

n bij uw Inlichtinge ontact! alledaags c

191

01/11/11 01:21


D R A C R O L O C S ’ L 2012 SO White 102

Flannel grey 341

Pale pink 141

Burgundy 146

Coral 158

Emerald 270

Denim 244

Sky blue 220

Brown 396

10T2662_192_193_NLD 192-193

Shiny white 107

Graphite 385

Medium pink 137

Tango red 154

Apricot 401

Vintage green 278

Washed blue 227

Light azur 201

Dark brown 399

Ash 300

Dark grey 384

Pink 147

Carmine red 155

Gold 301

Golf green 275

* Pigment denim 6 24

Azur 202

Earth 397

Silver 900

Pale grey 379

al Pigment charco 1 37 * ey gr

Mouse grey 381

Orchid pink 136

Bright pink 135

Flamenco red 160

Red 145

Pale yellow 261

Lemon 302

Forest green 266

Indigo 255

Ice blue 245

Army 269

Fir green 263

Royal blue 241

Baby Blue 210

Bronze 267

Grey melange 350

Charcoal grey 370

Flash pink 138

Cardinal red 159

Golden 901

Washed green 279

Bugatti blue 247

Parma 700

Zinc 330

* Kleur louter indicatief: elk pigment dyed T-shirt is uniek en tussen de verschillende artikelen kunnen de kleuren verschillen. De Kleuren kunnen licht verschillen afhankelijk van de verschillende materialen en de verfbaden.

Deep grey melange 349

Dark slate 372

Shiny pink 133

Pepper red 162

Lime 273

Bottle green 264

Cobalt blue 229

Lilask 701

Khaki 268

Dune 118

Steel grey 299

Washed black 314

y Shiny raspberr 4 13

Shiny red 132

Apple green 280

Dark green 277

Medium blue 230

Light purple 710

my* Pigment light ar 1 27

Beige 114

Medium grey 340

Deep charcoal grey 373

Fuchsia 140

Washed red 157

Bright green 276

Navy 318

Turquoise 320

Purple 720

Pigment mole* 402

Cream 106

Light grey 380

Black 312

Plum 152

Vintage red 156

Lime fluo 282

French navy 319

Atoll blue 225

Dark purple 712

Mastic 121

Natural 101

Arctic 345

Shiny black 315

Chili 150

Poppy red 165

Kelly green 272

Abyss blue 232

Lagoon 203

Chocolate 398

Rope 123

Ivory 103

Urban grey 383

Deep black 309

Medium burgundy 164

Orange 400

Pro green 283

Vintage blue 226

Bright sky 219

e Dark chocolat 4 39

Sand 115

Leo print 947

Zebra print 948

01/11/11 01:23


Index PRODUCT.. ............................. FAMILIE................................................ PAGINA

A ACTIVE PRO-80600................. Sol’s Prowear. .................................................. 177 AIRPORT-71110. .................... Tas.. .............................................................. 162 AMY-11836............................ T-shirts. ........................................................... 42 ANFIELD-90210. .................... Sol’s Teamsport................................................. 189 ANGEL-11290......................... T-shirts. ........................................................... 42 ARCTIC-88103........................ Petten. .......................................................... 136 AZTECA KIDS-90209............... Sol’s Teamsport................................................. 182 AZTECA-90208....................... Sol’s Teamsport................................................. 182

B BAHIA-70510......................... Tas.. .............................................................. 158 BALTIMORE-16040................. Hemden & Pullover.. ..... EXECUTIVE-16060. ............ 67 BARRACUDA-88108. .............. Petten. .......................................................... 134 BAY SIDE 50-89007. ............... Badhanddoeken. .............................................. 129 BAY SIDE 70-89008. ............... Badhanddoeken. .............................................. 129 BAY SIDE 100-89009. ............. Badhanddoeken. .............................................. 129 BEL AIR-16090....................... Hemden & Pullover.. ............................................ 64 BERKELEY-17070. .................. Hemden & Pullover.. ..... ENERGY-17040.. ............... 68 BERNABEU KIDS PANTS-90503. ...... Sol’s Teamsport................................................. 185 BERNABEU KIDS SWEAT-90601....... Sol’s Teamsport................................................. 185 BERNABEU PANTS-90502.. ..... Sol’s Teamsport................................................. 185 BERNABEU SWEAT-90600...... Sol’s Teamsport................................................. 185 BI ETHIC T.MEN- 11967........... Sol’s Generation........... BI ETHIC T.WOMEN-11968.. 120 BI ETHIC T.WOMEN-11968...... Sol’s Generation........... BI ETHIC T.MEN- 11967. .... 120 BI-ETHIC BAMBINO-11969..... Kideren................................................... 114, 121 BI-ETHIC CONFERENCE-76951......... Sol’s Generation................................................ 126 BI-ETHIC DAILY-76601............ Sol’s Generation................................................ 126 BI-ETHIC ZEN-76901.. ............. Sol’s Generation................................................ 126 BOGOTA-70530...................... Tas.. .............................................................. 159 BOLIVIA MEN-16005.............. Hemden & Pullover.. ..... BOLIVIA WOMEN-16006...... 75 BOLIVIA WOMEN-16006.. ....... Hemden & Pullover.. ..... BOLIVIA MEN-16005.......... 75 BORUSSIA KIDS-90103........... Sol’s Teamsport................................................. 183 BORUSSIA-90102................... Sol’s Teamsport................................................. 183 BOSTON-16000...................... Hemden & Pullover.. ..... EMBASSY-16020............... 71 BOTSWANA MEN-16007......... Hemden & Pullover.. ..... BOTSWANA WOMEN-16008.. 74 BOTSWANA WOMEN-16008... Hemden & Pullover.. ..... BOTSWANA MEN-16007...... 74 BOWLING-72700.. .................. Tas.. .............................................................. 145 BRADFORD-17060................. Hemden & Pullover.. ..... ETERNITY-17050. ............. 69 BRIGHTON-17000. ................. Hemden & Pullover.. ..... EDEN-17015.. .................. 73 BRISBANE-16010................... Hemden & Pullover.. ..... ELITE-16030.. .................. 70 BRISTOL-16050...................... Hemden & Pullover.. ..... ESCAPE-16070................. 66 BROADWAY-17030................. Hemden & Pullover.. ..... EXCESS-17020. ................ 72 BROOKLYN-16080.................. Hemden & Pullover.. ............................................ 65 BUFFALO-88100..................... Petten. .......................................................... 135 BULL-88107........................... Petten. .......................................................... 135 BUZZ-88119........................... Petten. .......................................................... 132

C CACTUS-11240....................... T-shirts. .................... MOJITO-11974 . ............... 35 CALCIO-70160........................ Sol’s Teamsport................................................. 189 CAMBRIDGE-71700................ Tas.. .............................................................. 147 CAMP NOU KIDS-90301.......... Sol’s Teamsport................................................. 184 CAMP NOU-90300.................. Sol’s Teamsport................................................. 184 CAMPUS-73300. .................... Tas.. .............................................................. 152 CANDY-11979. ....................... Kideren.......................................................... 115 CANYON-11984...................... Kideren.......................................................... 115 CAPRI-72800. ........................ Tas.. .............................................................. 143 CENTURY-11938..................... T-shirts. .................... DREAM-11936................. 45 CHAMPION-70150. ................ Sol’s Teamsport................................................. 189 CHE-88101............................. Petten. .......................................................... 134

PRODUCT.. ............................. FAMILIE................................................ PAGINA

C CHELSEA-76000..................... Tas.. .............................................................. 161 CHERRY-11981....................... Kideren.......................................................... 113 CIRCUS-76200........................ Tas.. .............................................................. 161 CITY-11230. ........................... T-shirts. .................... LADY O-11830. ................ 32 COCONUT-11490. ................... T-shirts. ........................................................... 34 COLLEGE-71100. .................... Tas.. .............................................................. 146 COLUMBIA 15’’-73100............ Tas.. .............................................................. 150 COLUMBIA 17’’-73101............ Tas.. .............................................................. 150 CONFERENCE-71300.. ............. Tas.. .............................................................. 146 CORDOBA-70540.................... Tas.. .............................................................. 159 CORPORATE-71400. ............... Tas.. .............................................................. 146

D-E DINO-76400........................... Tas.. .............................................................. 160 DREAM-11936. ...................... T-shirts. .................... CENTURY-11938............... 45 DYNAMO KIDS-90403............. Sol’s Teamsport................................................. 187 DYNAMO-90402..................... Sol’s Teamsport................................................. 187 EASY-72300. .......................... Tas.. .............................................................. 144 EDEN-17015.. ......................... Hemden & Pullover.. ..... BRIGHTON-17000............. 73 EFFECT-17010........................ Hemden & Pullover.. ............................................ 73 ELITE-16030........................... Hemden & Pullover.. ..... BRISBANE-16010.. ............ 70 EMBASSY-16020. ................... Hemden & Pullover.. ..... BOSTON-16000................ 71 ENERGY-17040....................... Hemden & Pullover.. ..... BERKELEY-17070.............. 68 ENZO-76300.. ......................... Tas.. .............................................................. 160 EQUINOX PRO-80503. ............ Sol’s Prowear. ........................................... 105, 173 EQUITY-73902........................ Tas.. .............................................................. 149 ESCALADE-70400................... Tas.. .............................................................. 156 ESCAPE-16070....................... Hemden & Pullover.. ..... BRISTOL-16050................ 66 ETERNITY-17050.................... Hemden & Pullover.. ..... BRADFORD-17060. ........... 69 EVEREST 51-88104................. Petten. .......................................................... 137 EVEREST 55-88113................. Petten. .......................................................... 137 EXCESS-17020........................ Hemden & Pullover.. ..... BROADWAY-17030............ 72 EXECUTIVE-16060.................. Hemden & Pullover.. ..... BALTIMORE-16040............ 67 EXPRESS-70200..................... Tas.. .............................................................. 155

F-G FIRST-11394. ......................... T-shirts. .................... SCOOP-11393.................. 23 FLASH-32200......................... Jackets & Windbrekers. ......................................... 98 FORUM-73500. ...................... Tas.. .............................................................. 152 FUNKY-11190. ....................... T-shirts. .................... MILKY-11195. ................. 25 FUSION PRO-80502................ Sol’s Prowear. .................................................. 175 GALA-88010........................... Tabliers. ......................................................... 169 GALAXY MEN-90000............... Hemden & Pullover.. ..... GALAXY WOMEN-90010...... 77 GALAXY WOMEN-90010......... Hemden & Pullover.. ..... GALAXY MEN-90000. ......... 77 GIFT BOX-88200..................... Hemden & Pullover.. ............................................ 76 GLOBE-82000......................... Hemden & Pullover.. ............................................ 76 GLOSSY-77400. ...................... Tas.. .............................................................. 143 GREENWICH-88020................ Tabliers. ......................................................... 168

H-I HARVARD-71600. .................. Tas.. .............................................................. 151 HURRICANE-40000................ Jackets & Windbrekers. ....................................... 101 IMPERIAL KIDS-11770. .......... Kideren.......................................................... 116 IMPERIAL WOMEN-11502...... T-shirts. .................... IMPERIAL-11500. ............. 15 IMPERIAL-11500.................... T-shirts. .................... IMPERIAL WOMEN-11502.... 14 ISLAND 30-89200................... Badhanddoeken. .............................................. 128 ISLAND 50-89000................... Badhanddoeken. .............................................. 128 ISLAND 70-89001................... Badhanddoeken. .............................................. 128 ISLAND 100-89002................. Badhanddoeken. .............................................. 128

PRODUCT.. ............................. FAMILIE................................................ PAGINA

H-I ISO BACK PACK-77300............ Tas.. .............................................................. 156 ISO LUNCH 30-77600.............. Tas.. .............................................................. 140 ISO PICNIC 40-77700.............. Tas.. .............................................................. 140

J-K JANE-11475........................... T-shirts. .................... JUSTIN-11465.. ................ 39 JAVA-83000. .......................... Broeken & bermudas.......................................... 110 JAZZY-11180.......................... T-shirts. ........................................................... 38 JEEP-83020............................ Broeken & bermudas.......................................... 111 JET LAG-71120....................... Tas.. .............................................................. 163 JOGGER-83030....................... Broeken & bermudas.......................................... 111 JOKER-11320. ........................ T-shirts. ........................................................... 16 JUMP-70300. ......................... Tas.. .............................................................. 155 JUNGLE-83010....................... Broeken & bermudas.......................................... 110 JUPITER PRO-80901............... Sol’s Prowear. .................................................. 176 JUSTIN-11465........................ T-shirts. .................... JANE-11475.................... 39 KICK-90700............................ Sol’s Teamsport................................................. 183 KING NUMERICA-11600. ........ T-shirts. ........................................................... 26

L-M LADY O-11830........................ T-shirts. .................... CITY-11230..................... 32 LADY V-11835........................ T-shirts. ........................................................... 33 LAGOON-89006...................... Badhanddoeken. .............................................. 130 LEAGUE 120-70140. ............... Tas.. .............................................................. 166 LEAGUE 70-70130. ................. Tas.. .............................................................. 166 LIMA-70520........................... Tas.. .............................................................. 158 LIPSTICK-77500..................... Tas.. .............................................................. 143 MADISON-11670.................... T-shirts. .................... MOOREA-11570. .............. 24 MAGIC-72100......................... Tas.. .............................................................. 138 MAJESTIC-11425.................... T-shirts. .................... MONARCH-11420. ............ 41 MAJOR-11389........................ T-shirts. ........................................................... 16 MALIBU-11870...................... T-shirts. ........................................................... 36 MAORI-11971........................ T-shirts. ........................................................... 22 MARACANA KIDS LSL-90207... Sol’s Teamsport................................................. 181 MARACANA KIDS SSL-90206... Sol’s Teamsport................................................. 180 MARACANA LSL-90205........... Sol’s Teamsport................................................. 181 MARACANA SSL-90204........... Sol’s Teamsport................................................. 180 MARAIS MEN-11427. ............. T-shirts. .................... MARAIS WOMEN-11426...... 43 MARAIS WOMEN-11426......... T-shirts. .................... MARAIS MEN-11427.......... 43 MARBELLA-71800.................. Tas.. .............................................................. 141 MARYLIN-11398. ................... T-shirts. ........................................................... 21 MASTER-11155...................... T-shirts. .................... MOON-11388. ................. 19 MATCH-11422........................ T-shirts. ........................................................... 28 MAX- 11392........................... T-shirts. ........................................................... 20 MEETING-73400.. ................... Tas.. .............................................................. 152 MEGA PRO-80100. ................. Sol’s Prowear. .................................................. 170 MELROSE-11385.................... T-shirts. ........................................................... 17 MEMPHIS-11940. .................. T-shirts. ........................................................... 44 METEOR-88109...................... Petten. .......................................................... 134 MIAMI-11932.. ....................... T-shirts. .................... MILANO-11934................ 30 MILANO-11934...................... T-shirts. .................... MIAMI-11932.................. 30 MILD-11387........................... T-shirts. ........................................................... 18 MILKY-11195......................... T-shirts. .................... FUNKY-11190.................. 25 MILLENIUM-90404. ............... Sol’s Teamsport................................................. 188 MINT-11165........................... T-shirts. ........................................................... 31 MISS-11386........................... T-shirts. .................... regent-11380................ 13 MISTRAL-46000. .................... Jackets & Windbrekers. ....................................... 101 MOJITO-11974....................... T-shirts. .................... CACTUS-11240................. 35 MONARCH-11420.. ................. T-shirts. .................... MAJESTIC-11425. ............. 41 MONTMARTRE-11935............ T-shirts. ........................................................... 20

PRODUCT.. ............................. FAMILIE................................................ PAGINA

L-M MOODY-11865. ...................... T-shirts. ........................................................... 33 MOON-11388......................... T-shirts. ................ MASTER-11155.. .................. 19 MOOREA-11570..................... T-shirts. ................ MADISON-11670.................. 24 MOSQUITO-11975.................. Kideren.......................................................... 114 MYTHIC-11400....................... T-shirts. ........................................................... 22

N NEO-52000. ........................... Fleece & Softshell..... NEPTUN-53000. .................. 92 NEPTUN-53000...................... Fleece & Softshell..... NEO-52000. ....................... 92 NESS-56000........................... Fleece & Softshell................................................ 88 NEW LOOK MEN-52500. ......... Fleece & Softshell..... NEW LOOK WOMEN-52550. ..... 93 NEW LOOK WOMEN-52550..... Fleece & Softshell..... NEW LOOK MEN-52500........... 93 NEW SUPREME KIDS-13249. .. Sweat-shirts.................................................... 118 NEW SUPREME-13250. .......... Sweat-shirts...................................................... 78 NEXT-13252........................... Fleece & Softshell................................................ 90 NIAGARA-56500.. ................... Fleece & Softshell................................................ 91 NIRVANA-53500. ................... Fleece & Softshell................................................ 89 NORDIC-55500....................... Fleece & Softshell................................................ 91 NORTH WOMEN-54500.......... Fleece & Softshell..... NORTH-55000..................... 87 NORTH-55000........................ Fleece & Softshell..... NORTH WOMEN-54500.. ......... 86 NORWAY-51000..................... Fleece & Softshell................................................ 90

O-P-Q OLD TRAFFORD JACKET-90400. ....... Sol’s Teamsport................................................. 186 OLD TRAFFORD KIDS JACKET-90401.. Sol’s Teamsport................................................. 186 OLD TRAFFORD KIDS PANTS-90501.. Sol’s Teamsport................................................. 186 OLD TRAFFORD PANTS-90500.Sol’s Teamsport................................................. 186 ORGANIC ISLAND 50-89003.... Sol’s Generation................................................ 125 ORGANC ISLAND 70-89004..... Sol’s Generation................................................ 125 ORGANIC ISLAND 100-89005.. Sol’s Generation................................................ 125 ORGANIC KIDS-11978. ........... Sol’s Generation................................................ 122 ORGANIC MEN-11980............. Sol’s Generation....... ORGANIC WOMEN-11990. ..... 123 ORGANIC POST-76800............ Sol’s Generation................................................ 127 ORGANIC REEF MEN-11319.... Sol’s Generation....... ORGANIC REEF WOMEN-11318.124 ORGANIC REEF WOMEN-11318. ...... Sol’s Generation....... ORGANIC REEF MEN-11319.... 124 ORGANIC TODAY-76700.......... Sol’s Generation................................................ 127 ORGANIC WOMEN-11990....... Sol’s Generation....... ORGANIC MEN-11980. ......... 123 PACIFIC-11355....................... Polos............................................................... 56 PACK-11313........................... Polos.................... PANACH-11329.. .................. 63 PALACE-89100. ...................... Badhanddoeken. .............................................. 131 PALLADIUM-11418................ Polos............................................................... 58 PALMA-11807........................ T-shirts. ........................................................... 36 PANACH-11329...................... Polos.................... PACK-11313. ...................... 63 PAPRIKA-11399..................... Polos.................... PEPPER-11397.................... 54 PARADE-11333. ..................... Polos............................................................... 62 PARADISE-89101. .................. Badhanddoeken. .............................................. 131 PARITY-11312........................ Polos............................................................... 56 PASSION-11338. .................... Polos.................... SUMMER II-11342................ 46 PEOPLE-11310....................... Polos.................... SPRING II-11362.................. 48 PEPPER-11397....................... Polos.................... PAPRIKA-11399................... 54 PICCADILLY-76100. ................ Tas.. .............................................................. 161 PIX-72101.............................. Tas.. .............................................................. 138 PLAID-88105. ........................ Petten. .......................................................... 137 PLAYER-11977....................... Polos............................................................... 58 PODIUM-11317...................... Polos.................... WINTER II-11353. ................ 61 PORTO BELLO-72110.............. Tas.. .............................................................. 145 POWER PRO-80200................ Sol’s Prowear. .................................................. 170 PRACTICE WOMEN-11366. ..... Polos.................... PRACTICE-11365.................. 51 PRACTICE-11365.................... Polos.................... PRACTICE WOMEN-11366.. ...... 51 PREMIER-74300.. ................... Tas.. .............................................................. 162

PRODUCT.. ............................. FAMILIE................................................ PAGINA

O-P-Q PRESCOTT MEN-11377........... Polos.................... PRESCOTT WOMEN-11376....... 55 PRESCOTT WOMEN-11376.. .... Polos.................... PRESCOTT MEN-11377. .......... 55 PRETTY-11325....................... Polos............................................................... 57 PRINCE-11369. ...................... Polos............................................................... 53 PRINCESS-11368.. .................. Polos............................................................... 50 PRINCETON 12’’-73202........... Tas.. .............................................................. 150 PRINCETON 15’’-73200........... Tas.. .............................................................. 150 PRIVATE-74310...................... Tas.. .............................................................. 162 PROJECT-71200.. .................... Tas.. .............................................................. 147 PROTECT PRO-80601. ............ Sol’s Prowear. .................................................. 177 PULP-11322........................... Polos............................................................... 57

R RAID-45010........................... Jackets & Windbrekers. ........................................ 108 RALLYE MEN-46601.. .............. Fleece & Softshell..... RALLYE WOMEN-46801. ......... 96 RALLYE WOMEN-46801.......... Fleece & Softshell..... RALLYE MEN-46601.. ............. 96 RECORD-43500...................... Jackets & Windbrekers. ........................................ 109 REFLEX-45040.. ...................... Jackets & Windbrekers. ........................................ 106 REGENT KIDS-11970. ............. Kideren.......................................................... 112 REGENT-11380....................... T-shirts. ................ MISS-11386. ...................... 12 RELAX-46600......................... Fleece & Softshell..... ROXY-46800....................... 94 REPLAY KIDS-46603............... Kideren.......................................................... 119 REPLAY MEN-46602............... Fleece & Softshell..... REPLAY WOMEN-46802.......... 97 REPLAY WOMEN-46802.. ........ Fleece & Softshell..... REPLAY MEN-46602. ............. 97 REVERSO-76960.. ................... Tas.. .............................................................. 139 REWARD-73901..................... Tas.. .............................................................. 148 RIDER KIDS-70101................. Kideren.......................................................... 117 RIDER-70100. ........................ Tas.. .............................................................. 154 RIMINI-71900........................ Tas.. .............................................................. 141 RIVER-43400.. ........................ Jackets & Windbrekers. ........................................ 107 ROMA-72900. ........................ Tas.. .............................................................. 143 ROXY-46800........................... Fleece & Softshell..... RELAX-46600...................... 95

S SAN SIRO KIDS-90101............ Sol’s Teamsport................................................. 183 SAN SIRO-90100. ................... Sol’s Teamsport................................................. 183 SCOOP-11393......................... T-shirts. ................ FIRST-11394....................... 23 SCOTT-47300.. ........................ Sweat-shirts...................................................... 85 SEASON-11335.. ..................... Polos............................................................... 50 SERPICO 51-88102................. Petten. .......................................................... 136 SERPICO 55-88112................. Petten. .......................................................... 136 SEVEN MEN-47800................. Sweat-shirts........... SEVEN WOMEN-47900. .......... 81 SEVEN WOMEN-47900. .......... Sweat-shirts........... SEVEN MEN-47800.. .............. 81 SILVER-47700. ....................... Sweat-shirts...................................................... 83 SLAM KIDS-13255.................. Kideren.......................................................... 118 SLAM-13251.......................... Sweat-shirts...................................................... 79 SODA-47400 .......................... Sweat-shirts........... SUNDAE-47200.. .................. 84 SOHO 52-72500.. .................... Tas.. .............................................................. 144 SOHO 67-72600.. .................... Tas.. .............................................................. 144 SOLSTICE PRO-80902............. Sol’s Prowear. .................................................. 176 SOUL MEN-46900................... Sweat-shirts........... SOUL WOMEN-47100............. 80 SOUL WOMEN-47100. ............ Sweat-shirts........... SOUL MEN-46900................. 80 SPEED-11976......................... T-shirts. ........................................................... 28 SPIRIT-11364......................... Polos............................................................... 52 SPORTY-11939....................... T-shirts. ........................................................... 29 SPRING II-11362.................... Polos.................... PEOPLE-11310. ................... 49 ST GERMAIN-11808.. .............. T-shirts. ........................................................... 37 STADIUM 65-70650................ Tas.. .............................................................. 167 STADIUM 72-70720................ Tas.. .............................................................. 167 STANFORD-71500.................. Tas.. .............................................................. 147

PRODUCT.. ............................. FAMILIE................................................ PAGINA

S STAR-11328. .......................... Polos............................................................... 60 STEEL PRO-80300. ................. Sol’s Prowear. .................................................. 171 STORY-47000......................... Sweat-shirts........... SUCCESS-48000................... 82 STREET-13100........................ Sweat-shirts...................................................... 83 SUBLIMA-11775. ................... T-shirts. ........................................................... 27 SUBWAY-32600.. .................... Jackets &Windbrekers........................................... 100 SUCCESS-48000.. .................... Sweat-shirts........... STORY-47000...................... 82 SUMMER II-11342.................. Polos.................... PASSION-11338................... 47 SUMMER II KIDS-11344.. ........ Kideren.......................................................... 117 SUNDAE-47200...................... Sweat-shirts........... SODA-47400 . ..................... 84 SUNNY KIDS-88111................ Kideren.......................................................... 117 SUNNY-88110........................ Petten. .......................................................... 133 SURF KIDS-32300.. ................. Kideren................. SURF-32000......................... 119 SURF-32000........................... Jackets &Windbrekers............................................. 99

T TONIC-32500.. ........................ Jackets & Windbrekers. .......................................... 98 TRADER-73900. ..................... Tas.. .............................................................. 148 TRANSIT-71130...................... Tas.. .............................................................. 163 TRAVELER-72400................... Tas.. .............................................................. 164 TREKKING PRO-70500.. .......... Tas.. .............................................................. 157 TRIO-70800.. .......................... Tas.. .............................................................. 164

U-V ULTIMATE-73903.. .................. Tas.. .............................................................. 149 URBAN-70600.. ...................... Tas.. .............................................................. 154 VEGAS 39-72201.................... Tas.. .............................................................. 142 VEGAS 51-72200.................... Tas.. .............................................................. 142 VERTIGO-76965. .................... Tas.. .............................................................. 139 VICTORY-11150...................... T-shirts. ........................................................... 18 VINTAGE KIDS-11415. ............ Kideren.......................................................... 116 VINTAGE-11530. .................... T-shirts. ........................................................... 40 VIPER-59000.. ........................ Jackets & Windbrekers. ........................................ 104 VITAL PRO-80400................... Sol’s Prowear. .................................................. 172 VITO-76500............................ Tas.. .............................................................. 160 VOYAGER -71000.................... Tas.. .............................................................. 165

W -X-Y-Z

WALKER-70102...................... Tas.. .............................................................. 157 WARM-44002. ....................... Jackets & Windbrekers. ........................................ 103 WEEK END-70900.. ................. Tas.. .............................................................. 165 WEMBLEY KIDS LSL-90203..... Sol’s Teamsport................................................. 179 WEMBLEY KIDS SSL-90202..... Sol’s Teamsport................................................. 178 WEMBLEY LSL-90201............. Sol’s Teamsport................................................. 179 WEMBLEY SSL-90200............. Sol’s Teamsport................................................. 178 WILD-43630. ......................... Jackets & Windbrekers. ........................................ 102 WINDSOR-73700.. .................. Tas.. .............................................................. 153 WINNER-44001...................... Jackets & Windbrekers. ........................................ 102 WINSTON-73600.................... Tas.. .............................................................. 153 WINTER II-11353. .................. Polos.................... PODIUM-11317................... 61 WONDER PRO-80501. ............ Sol’s Prowear. .................................................. 174 ZENITH PRO-80500................ Sol’s Prowear. .................................................. 172

TWIN

Sol's 2012 | toffeshirts.nl  

sol's teamwear sol's prowear sol's bags