Page 1

Kvaliteetsed armatuurid ja süsteemid „Unibox“ Üksiku ruumi toatemperatuuri reguleerimine ning tagasivoolutemperatuuri piiramine tasapindade kütmisel „Floorbox“ Kollektorivaba põrandaküte Tooteinfo Disainiauhinnad:


„Unibox TSH“ / „Unibox T“ / „Unibox E T“ / „Unibox E TC“ Üksiku ruumi temperatuuri reguleerimine pindküttel Üha kasvavad nõudmised soojusisolatsioonile tingivad hoonete soojavajaduse vähenemise. Energiasäästliku ning majanduslikus mõttes kasuliku küttesüsteemina on põrandaküte suurepärane lahendus, see annab Teie elamispinnale juurde mugavust ning tõstab selle kvaliteeti. Uusehitistes või vanemate ehitiste renoveerimisel installeeritakse paljudes hoonetes vähemalt mõningatesse ruumidesse põrandaküte: näiteks vannituppa, kööki, elutuppa, töötuppa või talveaeda. Oventropi seinale monteeritavad seadmed „Unibox“ võimaldavad üksikute ruumide temperatuuri reguleerida termostaatventiiliga, piirata küttepindade temperatuuri tagasivoolul või kasutada küttesüsteemis kombinatsiooni mõlemast variandist.

Kollektor Pealevool Tagasivool

Pindküte

Ruumikaupa toatemperatuuri reguleerimine Kollektor Pealevool Tagasivool

Pindküte

Ruumikaupa toatemperatuuri reguleerimine Kollektor Pealevool Tagasivool

Pindküte

– Paigalduskomplekt „Unibox T“/ „Unibox E T“/ „Unibox E TC“/ „Unibox TSH“ põrandaküttele üksikute ruumide temperatuuri reguleerimiseks termostaatventiiliga (ruumitemperatuuri reguleerimine); – Paigalduskomplekt „Unibox RTL“/„Unibox E RTL“ põrandakütte temperatuuri piiramiseks temperatuuripiirajaga tagasivoolul; – Paigalduskomplekt „Unibox plus“/„Unibox E plus“ üksikute ruumide temperatuuri reguleerimiseks termostaatventiiliga ning põrandakütte pinnatemperatuuri piiramiseks tagasivoolutemperatuuri piirajaga (vastavalt energia säästliku kasutamise määrusele); – Paigalduskomplekt „Unibox vario“/„Unibox E vario“ põrandakütte temperatuuri piiramiseks tagasivoolutemperatuuri piirajaga. Üksikute ruumide temperatuuri reguleerimiseks saab mudelile lisada elektroonilise ruumitermostaadi ja juhtseadme või kaugjuhtimisega termostaadid. „Unibox TSH“ üksikute ruumide temperatuuri reguleerimiseks termostaatventiiliga (ruumitemperatuuri reguleerimine) põrandaküttel, Koosneb järgmistest osadest: seina sisse monteeritav karbik koos eelseadistatava ventiiliga Termostaatventiil, õhutus- ja tühjendusventiil, nurgaadapter, raam ja katteplaat; termostaat "Uni SH" neutraalpositsiooniga, G ¾ ventiiliühendused Oventropi surveliitmikele Soovituslik kasutusvahemik: 7-28 ° C (ruumitemperatuur) „Unibox T“ Põrandakütte paigalduskomplekt üksikute ruumide temperatuuri reguleerimiseks termostaatventiiliga (ruumitemperatuuri reguleerimine). Koosneb järgmistest osadest: seina sisse monteeritav karbik koos eelseadistusega termostaatventiiliga, õhutus- ja loputusventiiliga ning katteplaadiga; termostaadiga „Uni LH" neutraalpositsiooniga, G ¾ ventiilühendusega Oventropi klemmliitmike jaoks. Soovituslik kasutusvahemik:7–28 °C (ruumitemperatuur) Artikkel nr: vt tabel lk 8

„Unibox E T“/ „Unibox E TC“ Põrandakütte paigalduskomplekt üksikute ruumide temperatuuri reguleerimiseks termostaatventiiliga (ruumitemperatuuri reguleerimine), „Unibox E TC“ täiendavalt jahutusfunktsioonmit. Koosneb järgmistest osadest: seina sisse monteeritav karbik koos eelseadistusega termostaatventiiliga, õhutusja loputusventiiliga, ventiiliisolatsiooniga ning katteplaadiga; koos null-seadistusega termostaadiga, G ¾ ventiilühendusega Oventropi klemmliitmikejaoks. Soovituslik kasutusvahemik: 7–28 °C (ruumitemperatuur) Artikkel nr: vt tabel lk 8

2


„Unibox RTL“ / „Unibox E RTL“ „Unibox plus“ / „Unibox E plus“

Pe al ev Ta oo ga l si vo ol

Tagasivoolutemperatuuri piiramine ruumikaupa

„Unibox RTL“ Põrandakütte paigalduskomplekt temperatuuri piiramiseks temperatuuripiirajaga tagasivoolul. Komplekt koosneb järgmistest osadest: seina sisse monteeritav karbik koos RTLHventiiliga, õhutus- ja loputusventiiliga ning katteplaadiga; koos null-seadistusega termostaadiga „Uni RTLH", G ¾ ventiilühendusega Oventropi klemmliitmike jaoks. Soovituslik kasutusvahemik: tehase seadistusena 20–40 °C (tagasivoolutemperatuur), piiraja (40 °C) tõstmisel suurendatav kuni 50 °C.

Pindküte

Artikkel nr: vt tabel lk 8.

as iv oo l

Ta g

Pe al ev

oo l

Tagasivoolutemperatuuri piiramine ruumikaupa

„Unibox E RTL“ Põrandakütte paigalduskomplekt temperatuuri piiramiseks temperatuuripiirajaga tagasivoolul. Komplekt koosneb järgmistest osadest: seina sisse monteeritav karbik koos integreeritud tagasivoolutemperatuuri piirajaga, õhutus- ja loputusventiiliga ning katteplaadiga; G ¾ ventiilühendusega Oventropi klemmliitmike jaoks. Soovituslik kasutusvahemik: 20–40 °C (tagasivoolutemperatuur). Artikkel nr: vt tabel lk 8.

Tagasivool

Pindküte

oventrop

Ruumikaupa toatemperatuuri reguleerimine ja tagasivoolutemperatuuri piiramine

0

Pealevool

Pindküte

„Unibox plus“ Paigalduskomplekt seinale üksikute ruumide temperatuuri reguleerimiseks termostaatventiiliga ning põrandakütte pinnatemperatuuri piiramiseks temperatuuripiirajaga tagasivoolul. Komplekt koosneb järgmistest osadest: seina sisse monteeritav karbik koos RTLHventiiliga, õhutus- ja loputusventiiliga ning katteplaadiga; koos null-seadistusega termostaadiga „Uni LH“ ja „Uni RTLH“, G ¾ ventiilühendusega Oventropi klemmliitmike jaoks. Soovituslik kasutusvahemik: 7–28 °C (ruumitemperatuur); tehaseseadistus 20–40 °C (tagasivoolutemperatuurile), piiraja (40 °C) tõstmisel suurendatav kuni 50 °C.

Tagasivool

Pealevool

Artikkel nr: vt tabel lk 8.

Ruumikaupa toatemperatuuri reguleerimine ja tagasivoolutemperatuuri piiramine

Pindküte

„Unibox E plus“ Paigalduskomplekt seinale üksikute ruumide temperatuuri reguleerimiseks termostaatventiiliga ning põrandakütte pinnatemperatuuri piiramiseks temperatuuripiirajaga tagasivoolul. Komplekt koosneb järgmistest osadest: seina sisse monteeritav karbik koos eelseadistusega termostaatventiiliga ja integreeritud tagasivoolutemperatuuri piirajaga, õhutus- ja loputusventiiliga, ventiiliisolatsiooniga ning katteplaadiga; koos nullseadistusega termostaadiga, G ¾ ventiilühendusega Oventropi klemmliitmike jaoks. Soovituslik kasutusvahemik: 7–28 °C (ruumitemperatuur) 20–40 °C (tagasivoolutemperatuur). Artikkel nr: vt tabel lk 8. 3


4

3

2

2

Ruumitemperatuuri reguleerimine kaugjuhtimisega termostaadiga „Uni LH“

3

4

1

2

0

Tagasivool

4

3

5

Pealevool

„Unibox vario“ „Unibox E vario“

Pindküte

„Unibox vario“ Paigalduskomplekt seinale (põhivarustuses) põrandakütte temperatuuri piiramiseks tagasivoolutemperatuuri piirajaga. Soovituslik kasutusvahemik: 20–40 °C tehaseseadistus (tagasivoolutemperatuurile), piiraja (40 °C) tõstmisel suurendatav kuni 50 °C. Ruumi temperatuur sõltub kasutatavatest regulaatoritest. Komplekti saab täiendada: „Unibox vario“ kaugjuhtimisega termostaatidega „Uni LH“ Regulaator paigaldatakse „Uniboxi“ vertikaalsele ventiilühendusele. Kapillaartoru saab juhtida „Uniboxist“ allasuunas välja ruumitemperatuuriandurini näiteks kaablitorus.

Tagasivool

Pealevool

Artikkel nr: vt tabel lk 8. 4

4

3

3

2

2

Ruumitemperatuuri reguleerimine elektrilise ruumitermostaadi ja ajamiga

või „Unibox vario“ elektrilise ruumitermostaadi ja käivitiga Käiviti paigaldatakse vertikaalsele ühendusele „Uniboxi“ (elektromotoorse juhtimise korral on lisaks vajalik spindlipikendus, artikkel nr 102 26 98). „Uniboxist“ saab ruumitermostaadi ühenduskaabli vedada allasuunas välja. Eelistatav on kaablitoru paigaldamine. (Tähelepanu! Vannituppa paigalduse puhul tuleb järgida elektriinstallatsiooni nõudeid niiskele keskkonnale.) Artikkel nr: vt tabel lk 8.

Tagasivool

Pealevool

Pindküte

Ruumitemperatuuri reguleerimine kaugjuhtimisega termostaadiga „Uni LH“

„Unibox E vario“ Paigalduskomplekt seinale (põhivarustuses) põrandakütte temperatuuri piiramiseks tagasivoolutemperatuuri piirajaga (kaetud). Soovituslik kasutusvahemik: 20–40 °C (tagasivoolutemperatuur); ruumitemperatuur: sõltub kasutatud regulaatoritest. Komplekti saab täiendada: „Unibox E vario“ kaugjuhtimisega termostaatidega „Uni LH“ Regulaator paigaldatakse „Uniboxi“ vertikaalsele ventiilühendusele. Kapillaartoru saab juhtida „Uniboxist“ allasuunas välja ruumitemperatuuriandurini näiteks kaablitorus.

Pindküte

Artikkel nr: vt tabel lk 8.

Tagasivool

Pealevool

või

Ruumitemperatuuri reguleerimine elektrilise ruumitermostaadi ja ajamiga

Artikkel nr: vt tabel lk 8.

Pindküte

4

„Unibox E vario“ elektrilise ruumitermostaadi ja käivitiga Käiviti paigaldatakse vertikaalsele ühendusele„Uniboxi“. „Uniboxist“ saab ühenduskaabli viia ruumitermostaadini küljepealt puurkanaliga välja. Eelistatav on kaablitoru paigaldamine. (Tähelepanu! Vannituppa paigalduse puhul tuleb järgida elektriinstallatsiooni nõudeid niiskele keskkonnale.)


Kasutamine Paigaldus

0 1

2

3

Paigalduskomplekt seinale Termostaat Termostaat „Uni RTLH”

4

Ventiil eelseadeelemendi ja integreeritud tagasivoolutemperatuuri piirajaga

3

Eelseadega ventiil koos „Uni LH” termostaadiga

1 2

oventrop

4 5

oventrop

Torukanal

1 „Unibox plus”

„Unibox E plus”

Õige Richtig

Vale Falsch

Vale Falsch

Vale Falsch

2

4

3 2

Kasutamine: Erinevad „Unibox“ mudelid on mõeldud kasutamiseks põrandaküttesüsteemides, kus ühe ruumi köetav pind ei ole suurem kui 20 m2. Seadmed on mõeldud soojusringi ühendamiseks. 12 mm suuruse torusiseläbimõõdu puhul ei tohi torupikkus süsteemis ületada 100 m. Paigaldamisel tuleb jälgida, et peale- ja tagasivoolutorud viiakse läbi aluspõranda (betoon) üksteise kõrval (vt näiteks teokujulist paigaldust joonistel lk 2, 3 ja 4). Sellega tagatakse küttepinna ühtlane soojus. „Unibox TSH“ / „Unibox T“ / „Unibox E T“ / „Unibox E TC“ abil saab ruumitemperatuuri reguleerida läbi põrandakütte temperatuuri. Need paigaldatakse madalatemperatuurilisse küttesüsteemi, mille pealevoolutemperatuur ei ületa 55 °C. „Unibox RTL” / „Unibox E RTL” võimaldavad küttepindade temperatuuri piirata tagasivoolutemperatuuri piirajaga. Edasi reguleeritakse ruumitemperatuuri radiaatorite abil. Seadmed paigaldatakse kombinatsioonis radiaatoriküttega, kus maksimaalne pealevoolutemperatuur on 70 °C. „Unibox plus” / „Unibox E plus” / „Unibox vario“ / „Unibox E vario“ abil saab üksiku ruumi temperatuuri reguleerida termostaatventiiliga ning küttepindade temperatuuri piirata tagasivoolutemperatuuri piirajaga. Seade installeeritakse sarnaselt „Unibox RTL“ installatsioonile radiaatoriküttega kombinatsioonis, kusjuures maksimaalne pealevoolutemperatuur on 70 °C. Paigaldus: Torude lihtsaks paigaldamiseks seina sisse on vajalik vastav kanal, mille mõõtmed sobivad „Unibox“ / „Unibox E“ paigaldussügavusega. Paigaldus on lihtne. Kanal ning paigalduskomplekt kinnitatakse seina sisse (vt paigaldusskeem 1). Küttetorud veetakse vastavalt paigaldussuunale.

Tagasivool

Pealevool

Oluline: „Unibox“ tuleb alati paigaldada küttepinna soojusringi taha, st tagasivoolule (vt skeem 2).

Pindküte

3

Pe al Ta ev ga oo si l vo ol

4

Ventiiliga ühendamiseks sobivad Oventropi klemmliitmikud. Kanal suletakse ning kaetakse. Temperatuuri reguleeritakse termostaatidega, mis on kasutajale käepärased ning mugavalt ligipääsetavad. Tähelepanu tuleb ka pöörata asjaolule, et termostaate ei mõjutaks segavad energiaallikad: – vältida paigaldust teiste küttekehade lähedale, nt täiendavad radiaatorid (vt skeem 3) – vältida termostaatidele otse pealelangevat päikesekiirgust (vt skeem 4) – vältida paigaldust tõmbetuulepiirkonda. Paigaldusnäidis kahe põrandakütte soojusringi puhul: Üle 20 m2 suuruste köetavate pindade puhul, samuti juhtudel, kus torupikkus ületab 100 m, soovitatakse ühendada „Uniboxiga“ kaks võrdse suurusega soojusringi (vt skeem 5). Sel juhul teostatakse paigaldus näiteks Oventropi h-liitmiku, artikkel nr 102 87 50, ja üleminekuliitmiku, artikkel nr 101 63 04, abil.(Lehekülg 7).

Pindküte

5 5


„Unibox E BV“ / „Unibox E BVC“ 1 „Unibox E BV“ „Unibox E BV“ -uus variant, patenteeritud möödavooluklapiga, ilma kollektorita põrandaküttele, vastab normile DIN EN 1264. „Unibox E BV“ paigaldatakse põrandakütte pealevoolule. Eelised: - mugav ruumitemperatuuri reguleerimine ilma lisaenergiata (puudub kiirgussaaste!) vastavalt Saksa energiasäästu määrusele põrandaküttele sobiva pealevoolutemperatuuriga max 55 °C, mis vastab normile DIN EN 1264. - puudub kollektorivajadus (pealevool/tagasivool), sellega hoitakse kollektorikapi ruum kokku. - puudub ruumitermostaatide ja ajamite elektriühenduse vajadus. - lihtne ruumitemperatuuri regulaatori käsitsemine, möödavooluklapp reguleeritav, et tagada püsivalt minimaalne läbivool kütteringis (suurendab mugavust – vähendab temperauuri reguleerimise inertsust ning hoiab põranda minimaalsel temperatuuril). - sobib visuaalselt hästi kaasaegsetesse eluruumidesse. 2 „Unibox E BVC“ Lisaks „Unibox E BV“ funktsioonidele sisaldab „Unibox E BVC“ ka jahutusfunktsiooni. 3 Kaasaegne ruumikujundus peaaegu põrandani ulatuvate akendega ei jäta radiaatoritele ruumi. Siin on heaks lahenduseks ilma kollektorita põrandaküte. (Fotod: Bauhaus, München) 4 Paigaldusnäide: „Floorbox“ kollektorivaba paigaldus mitmekorruselises hoones.

1

2

3 “Unibox „UniboxEEBV BV“

„Unibox E E BV“ “Unibox BV

„Floorbox“ “Floorbox”

Pealevool Vorlauf Tagasivool Rücklauf

Pindküte Fußbodenheizung

4 6

Pindküte Fußbodenheizung


„Floorbox“ „Unibox RLA“ 1 „Floorbox“, kollektorivabapõrandaküte Paljudes hoonetes loobutakse tänapäeval esteetilistel kaalutlustel, ruumipuuduse või ka kulukuse tõttu tsentraalsest kollektorist. Põrandakütte reguleerimiseks korterikaupa pakub Oventrop komplekti „Floorbox”. Selle komponendid on eelnevalt monteeritud seinakarpi ning võimaldavad korterit küttesüsteemist välja lülitada, liine reguleeerida ning soojusmõõturit kasutada. „Floorboxi“ kasutamisel ei ole vaja muidu vajalikku ja kulukat elektripaigaldust ajamite ja ruumitermostaatide jaoks. „Floorboxi” saab kombineerida kõigi „Uniboxi” seinakomplektidega. Tagasivoolutemperatuuri piirajaga. „Uniboxide” kasutamisel paigaldatakse põrandakütteringi tagasivoolule. Ilma kollektorita põrandakütte puhul juhitakse pealevool vastavasse „Uniboxi“ „Floorboxi“ kaudu. Ühendus „Floorboxiga“ võib olla küljel või all. 2, 3, 4 „Unibox RLA“ Pindküttele kehtiv norm DIN EN 1264-4 näeb punktis 4.2.4.2 „Sulge- ja tasakaalustusseadeldised“ ette: „Igal kütteringil peab olema kaks sulge- ja üks tasakaalustusseade. Sulge- ja tasakaalustusseadmed peavad olema üksteisest sõltumatud.“ Sellele normile vastab Oventropi paigalduskomplekt „Unibox RLA“. Komplekt koosneb kattega seinakarbist, armatuurist kahe ¾” VK klemmühendusega,sulgemis- ja reguleerimisfunktsioonist ning õhutusventiilist.

1 „Unibox E BV“

5 Duo-liitmik kahe võrdse suurusega kütteringi ühendamiseks “Uniboxiga”, 1 x 3/4”,PM 2 x 3/4” VK.

„Unibox RLA“ Torukanal Pealevool Tagasivool

Pindküte

2

3

Tagasivool

Pealevool

„Unibox T / E T“ „Unibox RTL / E RTL“ „Unibox plus“ / E plus“ „Unibox vario / E vario“ Õhutus/ tühjendus

„Unibox RLA“ Sulgemine

Õhutus/ tühjendus

Pindküte

4

5

7


Näpunäited Mudelid Olulised näpunäited süsteemi kasutuselevõtuks:

„Unibox T“ / „Unibox E T“ / „Unibox EBV“ / „Unibox T SH“/ „Unibox TSH“ / „Unibox E TC“/ „Unibox E BVC“

55 °C

„Unibox RTL“ / „Unibox E RTL“ „Unibox plus“ / „Unibox E plus“ „Unibox vario“ / „Unibox E vario“

70 °C

kõik mudelid

40 °C

„Unibox RTL“ „Unibox plus“ „Unibox vario“

aste 3

„Unibox RTL“ „Unibox plus“ „Unibox vario“

aste 40

kõik mudelid

20 m2

soovituslik tagasivoolutemperatuur RTL-anduri seadistus RTL-termostaadi seadistus ruumi pindala soojusringi pikkus: – CU-toru 14/15 mm – plastik- ja mitmekihiline toru 16 mm

Mudelid

“Unibox T”

“Unibox RTL”

“Unibox plus” “Unibox vario valikuliselt “Uni LH” kaugjuhtimisega termostaadiga või elektrilise ruumitermostaadi + elektrotermilise ajamiga “Unibox E T”

“Unibox E RTL”

“Unibox E plus” “Unibox E vario”

8

Sooja sisselaskmine süsteemi: Peale puhastamist valada normidele vastav põrand. Tsement- ja anhüdriidpõrand tuleb ülessoojendada vastavalt normile EN 1264–4 või ZVSHK dokumentatsioonile FBH - D1 kuni D4. Soojendamise varaseim lubatud algus: – 21 päeva pärast tsementpõranda valamist – 7 päeva pärast anhüdriidpõranda valamist Soojendada aeglaselt! 3 päeva pealevoolutemperatuuril ca 25 °C, seejärel päeva pealevoolutemperatuuril ca 55 °C. Järgida tuleb muid põrandatootja juhiseid.

100 m

Nähtav Tagasivoolu Katteplaat termostaat Artikli nr. Termostaat temperatuuri piiraja valge kroomitud valge kroomitud 102 26 36

X

102 26 46

X

X

X

102 26 45

X

102 26 37

X

X

102 26 47

X

X

102 26 38

X X

102 26 35

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

115 20 51 + 101 24 65

X

X

X

X

102 26 32

X

X

X

102 26 42

X

X

102 26 31

X

102 26 41

X

102 26 33

X

X

102 26 43

X

X

102 26 34

X

102 26 44

X

102 26 62

Täiendavat infot leiate Oventropi hindade ja tehniliste andmete kataloogist ning Oventropi koduleheküljelt tootevahemiku 2 alt.

Firma jätab endale õiguse tehnilisteks muudatusteks.

Teie lähim Oventropi esindaja:

X

X X X

X X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

Kasutuselevõtt: Soovituslik seadistusväärtus tagasivoolutemperatuuri piirajale on vahemikus 25 °C ja 40 °C (võrdle tabeliga „olulised näpunäited“). Torude ümber ei tohi maksimaalset ettenähtud põrandatemperatuuri ületada: – tsement- ja anhüdriidpõranda temperatuur 55 °C, – valatud asfaltkihiga põranda temperatuur 45 °C, – või vastavalt põrandatootja juhistele.

X

101 22 95

valikuliselt “Uni LH” kaugjuhtimisega 102 26 95 termostaadiga või elektrilise ruumiter115 20 51 mostaadi + + elektrotermilise 101 24 65 ajamiga “Unibox EBV”

kõik mudelid

Soovitatav kasutusala: – Ruumi pindala kuni 20 m2 – Kütteringi pikkus kuni 100 m (toru siseläbimõõdu 12 mm juures)

X

X

Trükitud valgendatud kloorivabale paberile.

pealevoolutemperatuur

maksimaaltingimus

Tootevahemik 2 PR 213-0/20/1.2013/Ro

küttesüsteemi

mudel

OVENTROP GmbH & Co. KG Paul-Oventrop-Straße 1 D-59939 Olsberg Telefon (0 29 62) 82-0 Telefax (0 29 62) 82-400 E-Mail mail@oventrop.de Internet www.oventrop.de

Unibox floorbox  

http://karpateks.ee/images/Unibox_Floorbox.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you