Page 1

OPPERVLAKTE WIJZER

2017/2018 Oppervlaktetechniek is waardetoevoeging Een uitgave van De HandelsCourant


OPPERVLAKTE WIJZER

2017/2018 Oppervlaktetechniek is waardetoevoeging Een uitgave van De HandelsCourant


2


Inhoud Bespiegelingen over de bouwstenen van oppervlaktetechniek  Edward Uittenbroek, Coating Kennis Transfer

4

De proef op de som Edward Uittenbroek, Coating Kennis Transfer / Ben Hoppener, Coating Advies Nederland

9

Analyseren, karakteriseren, concluderen E.J.D. Uittenbroek, Coating Kennis Transfer

16

Kennis uit verenigingswerk Edward Uittenbroek, Coating Kennis Transfer, met medewerking van Stichting VISEM Powder Navigator

20

Editorials Meetsystemen: measurement power in een robuste verpakking / Admesy

28

Automatisering in alle disciplines / Airblast Group

30

Training met resultaat / Atotech

34

De onstuitbare opmars van virtueel spuiten / Virtualpaint

38

Precision Galvanizing in Mook / The Coatinc Company

40

ECCA launches prestigious quality and systainability labelling scheme / ECCA

42

Stofvrij werken met het stofvrije schuursysteem van Mirka / Mirka

44

Helder en veilig in chemie / InterCheM

46

SA Reinheidsmeter / Leering Hengelo

48

Een tweede leven voor poederlakken / Nelco

50

Een economische manier voor substraat-coating / Special Coatings GmbH

54

Europa’s eerste ultra high-speed laser cladding productiesysteem / CZL Tilburg BV

56

Sterker in straalmiddelen! / EUROGRIT BV

58

Smart Solutions / HangOn BV

60

Buizenstraalmachine voor een automatische oppervlaktebehandeling / RUMP Strahlanlagen GmbH

62

Systemen voor milieuvriendelijke uitharding / IST Benelux BV

66

Totaalpakket op het gebied van professionele spuit- en straalapparatuur voor de industriële spuiter, stralen en andere verf verwerkende industrieën / Rasco Clemco

68

Kennis oppervlaktetechniek door de hele bedrijfskolom / Rösler Benelux BV

70

Powder TAG voor laagdikte-analyse / TQC BV

72

3


Het plaatsen van de enorme spiegels van het Ashalim-project. (foto Bright Source Energy)

Bespiegelingen over de bouwstenen van oppervlaktetechniek De veelzijdige wereld van de oppervlaktetechniek biedt meer dan verfraaiing & bescherming. Vaak heeft de coating zelf een functie, zoals aangroeiwering bij schepen, waarmee vaarsnelheid gewonnen wordt, energie en emissies bespaard, en bovendien bio-invasie van gebiedsvreemde soorten voorkomen. Vaak is oppervlaktetechniek een enabling technology, die bepaalde technologie mogelijk maakt. Te denken is aan zonnecellen, die immers met een serie oppervlaktetechnieken geproduceerd worden. Een fraaie combinatie van dit alles vinden we in de energie- en ontziltingstechniek genaamd Concentrated Solar Power ofwel CSP.

4

OPPERVLAKTEWIJZER 2017-2018

In de IsraĂŤlische Negev-woestijn verrijst in 2017 een toren van 240 meter hoogte, omgeven door een miljoen vierkante meter spiegels die het zonlicht naar de top van de toren reflecteren. Daar wordt de hitte gebruikt om stoomturbines stroom te laten opwekken. Resultaat is ontzilt water, elektriciteit en zout. Dat lijken drie mooie verhandelbare producten, maar in Dubai en Abu Dhabi zitten ze nogal met het zout in hun maag. In zee dumpen doen ze niet meer vanwege het risico op vissterfte, dus de zoutpiramides stapelen zich op. Recent heeft een student aan de TU Delft daar een alleraardigste oplossing voor gevonden: maak


Het Ashalim-project in de Negev-woestijn (Israël), dat in 2017 gestalte krijgt. (foto: Bright Source Energy)

er bouwmateriaal van. Nadeel is, dat een regenbui een dorp in een openluchtbazaar zou veranderen. Maar de oppervlaktetechniek staat voor niets, en er wordt inmiddels gewerkt aan een coating. Industrieel aangebrachte natlak kan gedroogd worden met zonlicht, zie de CSP-boilerinstallatie op de voorpagina van deze Oppervlaktewijzer: een type CSP dat eens door een Duitse lakinstallatiebouwer als verwarming voor de lakdroogkamer werd ingezet. Oppervlaktetechniek om de oppervlaktetechniek! Daar komt nog wel het nodige bij kijken, natuurlijk. De spiegels – die ook met behulp van oppervlaktetechnieken gemaakt worden – moeten tegen een zandstorm kunnen en er niet door gematteerd worden. Het leidingwerk moet

tegen het zoute water kunnen. En als je wat laagbouw in de omgeving hebt, en je zou dat uit zoutblokken optrekken, dan moet dat zoals al gesteld tegen een regenbui kunnen. Anders lost het op. Maar geen nood: bovenstaande bespiegelingen tonen aan dat de oppervlaktetechniek er altijd als de brandweer bij is met een oplossing!

drs. ing. Edward Uittenbroek milieukundige, coatingtechnoloog Coating Kennis Transfer, Gouda

5


Combinatie van zonnespiegels en fotovoltaĂŻsche elektriciteitsopwekking of warmtewisselaar, pilotopstelling, Centrum voor Zonne-energie, Sde Boker, IsraĂŤl. (foto: mtsyri)

6

OPPERVLAKTEWIJZER 2017-2018


7


Straalhard de beste!

AIRBLAST

Airblast is sinds 1974 gegroeid tot het

Bespaar nóg meer door het gebruik van

premium merk voor totaaloplossingen voor

door

oppervlaktebehandeling. Airblast installaties

geproduceerde High-Carbon Steel Shot en

voor

Steel Grit van de hoogste kwaliteit. Tevens

stralen,

metalliseren

en

spuiten

Airblast-Abrasives

Airblast-Abrasives

in

eigen

een

huis

sluiten perfect aan bij de wensen van de

levert

industrie. Handmatig of automatisch, onze

assortiment straalmiddelen in elke maat en

compleet

kwaliteit,

constante

hardheid, direct uit voorraad. Overtuig uzelf

innovatie levert u direct winst op door lage

van onze topkwaliteit en neem contact met

gebruikskosten en duurzame producten.

ons op, wij zijn er voor u!

betrouwbaarheid

en

STRALEN ◊ METALLISEREN ◊ SPUITEN ◊ STRAALMIDDEL ◊ INSPECTIE

Airblast B.V. Tel.: 072 571 8002 info@airblast.com www.airblast.com

8

OPPERVLAKTEWIJZER 2017-2018

Airblast-Abrasives B.V. Tel.: 072 571 5569 info@airblast-abrasives.com www.airblast-abrasives.com


De proef op de som Coaten is meer dan een beschermend laagje kleur aanbrengen. Opdrachtgevers willen zeker weten dat ze goed zitten, en er geen demontages en herstelwerkzaamheden nodig zullen zijn. Het is dus van groot belang vooraf te bepalen of een coating bestand zal zijn tegen wat er in de gebruiksfase van het object op af komt. Dat kan alles zijn van mechanische belasting, UV-degradatie, (zoute) vochtbelasting, mechanische belasting, enzovoort. Een kort overzicht van de meest gangbare testen geeft een beeld van de beoordeling van coatings voorafgaand aan ingebruikstelling van het object. En dit gaat dus verder dan de welbekende laagdiktemetingen.

Testen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Vaak worden coatings meervoudig belast en zijn er onderlinge wisselwerkingen tussen deze belastingen. Te denken is aan de montage, waarbij bijvoorbeeld plaatwerk aan balkongaanderijen te strak vastgeschroefd worden en microscheuren ontstaan. De barrièrewerking van de lak is dan plaatselijk verminderd. Als daar ook een ongelukkige materiaalkeuze gemaakt is, bijvoorbeeld RVS-boutjes voor stalen plaatwerk, komt daar ook nog eens een galvanische stroomkring in het spel, waarbij het RVS als edeler materiaal het staal tijdens bevochtiging sneller laat degraderen. Dit zijn zaken die het coatingbedrijf niet kan voorkomen of bepalen. De betere spuiterijen kunnen wel in dergelijke ontwerpaspecten meedenken en adviseren. Beruchte ontwerpfouten als gebrek aan afwatering en riskante materiaalcombinaties zijn er te over. Kernpunt is, dat een inkoper zich niet

kan indekken door een rijtje normen en testmethoden op te sommen tijdens de offertefase. Het betreft een materiaal-deklaagsysteem waarbij tal van ketenstappen een rol spelen, tot en met verpakken, laden en lossen aan toe. Op de afzonderlijke kwaliteitsaspecten is er desondanks nuttig voorwerk te verrichten waar het meet- en testwerk aangaat. Voor een gedetailleerd inzicht in de testvoorschriften wordt verwezen naar www.NEN.nl, de website van het Nederlands Normalisatie Instituut, waar alle betreffende ISO-normen te downloaden zijn.

Zoutsproeitest De wellicht bekendste test is de zoutsproeitest volgens ISO 9227/ASTM B-117. Een proefplaat krijgt enkele krassen (parallel of een kruis) en wordt gedurende een afgesproken aantal uren blootgesteld aan een zoute nevel. De mate van roestvorming vanuit de inkrassing is een maat 9


Bepaling van de hechtingssterkte met behulp van de pull off test. (foto: Coating Advies Nederland)

voor de degelijkheid van het coatingsysteem. Een degelijke chemische voorbehandeling bijvoorbeeld zal doorgaande onderroest tegengaan. De test wordt wel eens als maat aangevoerd voor de te verwachten corrosieprestatie in de toekomst, maar is alleen geĂŤigend voor onderlinge vergelijking tussen verschillende coatingsystemen, met het hierboven beschreven voorbehoud van ontwerp- en montageaspecten. Daar komt dan nog het onderhoud bij, want gevels die niet door de glazenwasser meegereinigd worden of met een onjuist gekozen gevelreiniging behandeld worden, zullen ook teleurstellende resultaten kunnen vertonen op de (middel)lange termijn.

Machu-test Wie geen honderden uren op een zoutsproeitest wil wachten, kan een eerste indicatie krijgen in een dompeltest van twee tot vier dagen. Het proefstuk wordt ingekrast met een 10

OPPERVLAKTEWIJZER 2017-2018

gestandaardiseerd mes met een breedte van 1 mm, en ondergedompeld in een mengsel van gedemineraliseerd water, natriumchloride en waterstofperoxide. Bij aluminium, RVS en staal wordt een zuurgraad van pH 3 aangehouden door toevoeging van extra azijnzuur. Voor verzinkt staal wordt pH 6 aangehouden.

Immersietest Een andere dompeltest combineert verwarmd water (40 graden Celsius) met luchtagitatie. Na de testtijd die opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen, worden blaasvorming en hechting bemeten. Het is een hulpmiddel bij onderlinge vergelijking tussen laksystemen. De test volgt EN ISO 2812-2.

UV-test Organische coatings zijn kwetsbaar voor UV-licht. Dit is uiteraard afhankelijk van de receptuur, maar ook van de kleur. Iedereen heeft


Verschillende poedercoatings na 1.500 uur QUV-test. (foto: Coating Advies Nederland)

wel eens een doffe ooit felrode auto gezien, of de verschillen tussen diverse onderdelen van de auto zoals de benzineklep ten opzichte van de motorkap of de kunststof spoiler. Fluorhoudende lakken zijn er doorgaans beter tegen bestand, maar worden door de overheid om milieuredenen teruggedrongen (en vervolgens bij prestigeprojecten uitbesteed in het buitenland). In een UV-kast kan de werking van fel zonlicht extra geĂŻntensiveerd worden nagebootst, waardoor een beeld verkregen wordt van de bestendigheid van de lak tegen dit degradatiemechanisme. De natuurlijke variant is de Floridatest, maar die duurt enkele jaren. In de UV-kast kan ook dauw en waterdamp gesimuleerd worden. De verweringstest wordt uitgevoerd volgens NEN EN ISO 4892 en NEN EN ISO 16474.

Damptest Door extreme blootstelling aan waterdamp kan

de barrièrewerking van de coating vastgesteld worden. De damptest volgens EN ISO 6720-2 hanteert 100% vochtigheid bij veertig graden. Opdrachtgever en opdrachtnemer komen een testtijd en minimum resultaat overeen. Uiteraard zal bij nieuwe toepassingen zoals paddostenen en zoutstenen nader onderzoek nodig zijn voor het vaststellen van de grenswaarden.

Kleurmeting Kleur is een van de vele fascinerende aspecten van coatingtechnologie. Het is echter ook een mogelijke bron van dispuut en discussie. Soms wordt een coatingopdracht bij verschillende lakkerijen ondergebracht, en als beiden netaan binnen specificatie blijven maar is verschillende richtingen aan de grenswaarde zitten, zal na montage van bijvoorbeeld plaatwerk en strippen het kleine kleurverschil juist vloeken. Kleurafwijkingen kunnen onder meer 11


Testplaatjes in de houder bij de QUV-test. (foto: Coating Advies Nederland) 12

OPPERVLAKTEWIJZER 2017-2018


Uiterst nauwkeurige laagdiktebepaling van galvanische lagen met behulp van een couloscoop. (foto: Coating Advies Nederland)

ontstaan door te dunne laagdikte (enigszins doorschijnen van de ondergrond), maar ook door degradatieprocessen (doffer uiterlijk, zie UV-test). Met een kleurmeter kan snel bepaald worden of binnen de specificatie is gebleven. Hierbij moet de kijkhoek die het apparaat aanhoudt vooraf afgesproken worden. Uiteindelijk blijft kleurbeleving een subjectieve zaak, en bij ¨lastige¨ kleuren kan een vooraf uit te leveren proefmonster overwogen worden.

Glansmeting De kortste definitie van glans is ¨spiegelende reflectie¨. In een sterk glanzend oppervlak zou men een krant kunnen lezen. Glans heeft subjectief ook invloed op de kleurbeleving, en kan bij samengestelde objecten tot lastige applicatievraagstukken leiden. Dikwandig materiaal komt trager op temperatuur in de moffelfase, aangelaste dunne platen zijn dan al uitgemoffeld. Ondermoffeld staal heeft een hogere

glans en kan een ondermaatse moleculaire vernetting en dus gebrekkige vochtbarrièrewerking hebben. Het is dus ook bij niet-visuele toepassingen een aspect dat in het oog loopt. De norm voor glansgraadmeting is ISO 2813.

Microscopie Een welhaast eindeloze reeks microscopische analyses is toe te passen op deklagen. Dit kan rechtstreeks aan het oppervlak, of zijwaarts aan een dwarsdoorsnede van een proefplaat. De doorsnede wordt in een epoxyhars ingebed, die met UV uitgehard wordt en gepolijst om de snijkant aan het oppervlak te brengen. De laborant krijgt zo een inkijkje in wat er zich onder het oppervlak bevindt, zoals insluitingen, beginnende onthechting enzovoort.

Slijtagetest Met de taber abraser (handelsnaam) wordt de slijtvastheid van een oppervlak bepaald. 13


Producten in de zoutsproeitest om corrosiewering te testen. (foto: Coating Advies Nederland)

Op een draaischijf wordt het monster gemonteerd, dat vervolgens door twee schurende wielen belast wordt tijdens het ronddraaien van de schijf. Standaard gewichten zijn 250, 500 en 1.000 gram, maar er zijn ook additionele gewichten verkrijgbaar van bijvoorbeeld 75 of 125 gram. Testcycli kunnen oplopen tot in de tienduizenden rotaties, al naar gelang de kwaliteitsvereisten van de opdrachtgever van het coatingwerk. Er kan nat en droog getest worden. De test wordt overigens ook toegepast op andere materialen zoals textiel, hout, enzovoort. De norm voor slijtageweerstand is NEN EN ISO 9352.

Hardheidstest Twee bekende testen voor de bepaling van de hardheid zijn de Buchholz-test en de Potloodhardheidstest. Bij de Buchholz-test volgens ISO 2815 wordt een doorn in het oppervlak gedrukt met een bepaalde kracht. De indruktijd is dertig seconden, de hersteltijd 35 seconden, en de test moet uitgevoerd worden bij 21-25 graden en een relatieve luchtvochtigheid van 45-55%. De lengte van de inkeping wordt vastgesteld, en de BH-waarde vastgesteld door 100 14

OPPERVLAKTEWIJZER 2017-2018

te delen door deze lengte. Er is een tabel die aangeeft hoe dik de coating minimaal moet zijn bij een bepaalde vastgestelde inkepingsdiepte, om de test geldig te laten zijn. Als bijvoorbeeld 30 micrometer wordt vastgesteld, geldt de test alleen als de coating minimaal 40 micrometer dik is. Bij 2 micrometer is het minimum 6 micrometer. De ISO 28154 beschrijft de potloodhardheidstest. In een klein rolwagentje wordt een potlood bevestigd van een voorgeschreven hardheid, waarbij het wagentje een neerwaartse gewichtsdruk uitoefent. Het wagentje wordt met de hand over een glad gecoat oppervlak bewogen, waarbij als hardheidswaarde geldt de belasting waarbij nog net een achtergelaten spoor van het potlood waarneembaar is.

Ruitjesproef Bij deze proef, die ook in het veld op bestaande constructies uitgevoerd kan worden, trekt de inspecteur of laborant een boter-kaas-eneieren patroon met een meervoudig mesje door de coating. Afhankelijk van de coatingdikte wordt een tussenruimte van de mesjes aangehouden, bijvoorbeeld 1 mm voor coatings tot


zestig micrometer op harde substraten, 2 mm voor coatings tot zestig micrometer op zachte substraten en van 61-120 micrometer op harde substraten (DIN ISO 2409), en 3 millimeter voor 121-150 micrometer. De Amerikaanse ASTM 3359 gaat uit van 1 mm voor coatings tot 50 micrometer en 1,5 mm voor 50-125 micrometer. Na kortstondig borstelen wordt een voorgeschreven tape op het ruitje geplakt, die onder een hoek van dertig graden met een snelheid van een centimeter per seconde wordt losgetrokken. Het resultaat wordt vergeleken met een serie voorbeelden op print, waarbij volledige aanwezigheid van alle lak tot de beste score leidt en een nagenoeg volledige delaminatie tot de slechtste score. Veel bestekken schrijven de beste of de op één na beste categorie voor. Het is een test die ruimte laat voor handmatige beïnvloeding van het eindresultaat, en die wat dat betreft bij voorkeur door een onafhankelijk testbureau uitgevoerd wordt.

Lostrekproef Bij deze test (ISO 4624) wordt een schaakpionnetje op een oppervlak gelijmd en vervolgens losgetrokken met een apparaat dat de hiertoe benodigde treksterkte meet. De test geeft een beeld van de hechtsterkte van de coating, en laat bij meerlaagssystemen ook de minst sterke tussenlaaghechting zien want dan zijn bijvoorbeeld twee van de drie coatinglagen meegekomen met het pionnetje. Bij relatief zachte ondergronden zoals MDF kan het zelfs gebeuren dat een deel van de houtvezels meegenomen worden, hetgeen dan aangeeft dat de lakhechting de intrinsieke materiaalintegriteit van het substraat overtreft. De test is in het werkveld bekend onder de naam pull off test of (vanwege het pionnetje) ´dolly-test´.

Cilindrische buigtest; doornbuigproef Een gecoat proefpaneel wordt langs een cilinder of taps toelopende as rondgebogen. Elastische coatings zullen dit goed doorstaan, brosse coatings zullen barsten vertonen. De test is bijvoorbeeld van belang bij voorgelakte plaat die tot producten gestanst en gevormd worden.

Cuppingtest In een proefplaat wordt met een halve bol een kuil gedrukt. Zowel aan de bovenzijde als aan de onderzijde heeft dit effect op de coating: hoe minder deze meegeeft met de vervorming, hoe meer barstvorming zal optreden. Er zijn handmatige en elektrische cupping-testers. De handmatige biedt ruimte aan beïnvloeding van het eindresultaat. Een ruwe sjorbeweging aan de hendels die de halve bol de proefplaat in drukken, zal een slechter resultaat opleveren dan een voorzichtige, geleidelijke beweging. Een elektrisch systeem ondervangt deze subjectiviteit. Er zijn inmiddels systemen op de markt die met belichtingstechnieken de precieze beoordeling van het resultaat vergemakkelijken.

Eindeloze meetreeks Bovenstaande opsomming is allerminst volledig: coatings zijn op nog veel meer zaken te testen. Daar komt nog bij dat ook de afzonderlijke coatingprocessen te bemeten zijn. In de vorige Oppervlaktewijzer is ingegaan op processimulaties en procesoptimalisaties, maar in het licht van coatinganalyses kan ook gedacht worden aan het doormeten van bijvoorbeeld de voorbehandelingsvloeistoffen. Hier komt bijvoorbeeld de fotospectrometer in het spel, die concentraties van werkzame stoffen kan vaststellen. Kortom: er komt geen eind aan het vaststellen van coatingkwaliteiten. En dat kan nauwelijks onverwacht zijn: het is een professioneel vakgebied voor kenners en kunners.

> Tekst Edward Uittenbroek, Coating Kennis Transfer, Ben Hoppener, Coating Advies Nederland > Foto´s Coating Advies Nederland > Meer informatie uittenbroek@coatingkennistransfer.com b.hoppener@coatingadvies.nl 15


Analyseren, karakteriseren, concluderen Soms volstaat het niet om met de welbekende testen van kwaliteitslabels als Qualicoat en Qualisteelcoat een oorzaak van een coatingfalen te achterhalen. Dan komt er instrumentarium aan te pas die maar weinig bedrijven voor handen hebben, zoals bijvoorbeeld een kostbare elektronenmicroscoop uitgerust met een elementanalysesysteem. Andere voorbeelden zijn faciliteiten voor corrosieonderzoek en slijtage vooral om de corrosie- en slijtagemechanismen te doorgronden. Maar ook de expertise om de resultaten juist te interpreteren. Aangezien er bij afkeur of schade(s) soms grote belangen spelen, in de sfeer van bijvoorbeeld aansprakelijkheid, stilstand en herstelkosten, is een gedegen analyse gewenst, ook om herhaling te voorkomen. Ook in andere situaties kan het aanbevelenswaardig zijn om zwaar geschut in stelling te brengen en niet meteen te bezuinigen op (onderzoeks)kosten. Een onafhankelijk advies is goud waard.

Te denken is bijvoorbeeld aan productiemiddelen in de voedingsmiddelenindustrie. Als daar een metallische deklaag afschilfert, is er risico op besmetting van de producten met grote risico’s voor schadeclaims, terugroepacties, gevolgschades en reputatieschade. Een mogelijke benadering is dan een monster te prepareren voor onderzoek en die met een Scanning Electron Microscope ofwel SEM te onderzoeken op oppervlaktestructuur en chemische samenstelling. De herkomst van een vervuiling kan zo snel worden vastgesteld waarna meestal de speurtocht naar de oorzaak pas begint. Dan kan bijvoorbeeld tussen substraat en deklaag een vervuiling van een bepaald element aangetroffen worden dat een negatieve invloed op bijvoorbeeld de 16

OPPERVLAKTEWIJZER 2017-2018

hechting heeft gehad. Ieder metaal, zoals ijzer, chroom en nikkel, maar ook chloor, natrium

Voorbeeld van het spectrum opgenomen met EDS in een Scanning Electron Microscope. Elk element heeft zijn specifieke piek. Met de SEM en EDS kan een goede analyse gemaakt worden van deeltjes vanaf 1micrometer3 en is de analyse kwantitatief vanaf natrium.


Groot onderhoud is een ideaal moment om meteen meerdere verbeteringen door te voeren, zoals op het vlak van akoestiek en warmteverlies. Coatingtechnische ondersteuning om meteen de onderhoudsinterval ook zo lang mogelijk te maken, kan dan zeer lonend zijn. (foto: Coating Kennis Transfer)

enzovoort reageert anders op het elektronenbombardement. Met een elementanalysesysteem, aangeduid met EDS (Energy Dispersive Spectroscopy) kan direct gemeten worden om welk element en vaak welke legering het gaat en in welke concentratie deze voorkomt. Een geoefende en ervaren laborant kan na enkele plekken geanalyseerd te hebben vaststellen of het lokale of algemeen voorkomende besmettingen betreft. Door kennis van de productieprocessen en gebruikscondities kan ingeschat worden in welke stappen het misgegaan kan zijn. Bijvoorbeeld het ontvetten, spoelen, aanbrengen van een conversielaag, inpakken/ tussentransport naar een volgend bedrijf, montage, of de slijtageprocessen tijdens gebruik. Uiteindelijk kan eventueel zelfs een besteksaanpassing aanbevolen worden.

eenduidige verklaringsrichting voor de hand lijkt te liggen. Het bepalen van een faaloorzaak gaat daarom altijd via het methodisch opstellen van toetsbare hypothesen die getoetst kunnen worden met gerichte metingen en/of procesaanpassingen in testopstellingen, tot de juiste verklaring over blijft. Deze verklaring vergt uiteraard wel wat toetswerk. Aldus is is het probleem vervolgens bij de bron aan te

Gezond Analisten Verstand Uiteraard is het achterhalen van een oorzaak een kwestie van proceskennis, inzicht in het bijvoorbeeld het coating systeem en de bedrijfscondities. Maar de onderzoeker moet toch vaak door een death valley wanneer er veel gegevens verzameld zijn en er geen

Met een gerichte aanpak kan het corrosieprobleem bij deze recent opgeleverde overkapping van een winkelcentrum opgelost worden, te beginnen met het in kaart brengen van het verspreidingsbeeld. 17


pakken. Dus niet het wegnemen van de gevolgen, maar het verwijderen van de oorzaak. Een goed overleg met de opdrachtgever is daarbij van cruciaal belang.

Nieuwe ideeën aandragen Bij oppervlakgerelateerde vraagstukken gaat het niet alleen om schadegevallen. Veelal is het eerder een kwestie van ontwerpvraagstukken waarmee bijvoorbeeld een industrieel ontwerper of architect uit een dilemma of doodlopend spoor gehaald kan worden. Er zit immers relatief weinig oppervlaktetechniek in veel technische opleidingen. Ook in de projectrealisatie komt dit voor. Zo was daar een specialist in ambiances (inrichtingen van grand café´s en dergelijke) en experiences, die vastliep op het goudkleurig poedercoaten van een kunstwerk in de entree van een casino. Na drie maanden zoeken en een naderende opleverdatum was men ten einde raad. Maar de zaak werd binnen twee weken gefixt met een poedercoating die eigenlijk voor keramische toepassingen ontwikkeld was bij een Duitse poederfabrikant. Het netwerk van een onderzoeksinstituut komt dan dus goed van pas. Vraagstukken die meervoudige belastingen en functionaliteiten van het oppervlak betreffen, vereisen dikwijls ook meet- en testwerk. Een restaurant aan de kust heeft te maken met een grote zoutbelasting, hetgeen corrosiebevorderend werkt. De nieuwe uitbater wil natuurlijk met lange onderhoudsintervallen werken om de gasten zo min mogelijk te hinderen. Tegelijk zou de akoestiek en wellicht zelfs de warmtehuishouding te verbeteren kunnen zijn.

18

de voedingsmiddelenindustrie kan zo van een basisdocument voorzien worden, dat door een hele bedrijfstak als centrale leidraad aangehouden kan worden. Hier komt dan bijvoorbeeld een stuk confocaalmicroscopie aan te pas met visualisatie via topografische oppervlaktefoto´s, zeg maar berglandschappen. De veel gebruikte en op tekeningen gespecificeerde Ra-waarde (ruwheid) of Sa-waarde (reinheid) is slechts een van de vele parameters waarmee de topografie van een oppervlak beschreven kan worden. Maar omdat de Ra (en Sa) gemiddelden zijn, zeggen deze parameters weinig tot niets over bijvoorbeeld hechting of reinigbaarheid. Met behulp van SEM en met name Confocaalmicroscopie kan een oppervlak kwantitatief in 3D gekarakteriseerd worden. En daarmee kan inzicht worden verkregen in het gedrag van oppervlakken.

Testopstellingen uitdenken en configureren

Richtlijnen opstellen

Behalve richtlijnen en analyses kan een onderzoeksinstituut in sommige gevallen ook voorzien in complete testopstellingen, specifiek toegespitst op het proces, eindproduct of te ontwikkelen markt. Er zijn in Nederland nog maar weinig onderzoeksinstellingen met een eigen werkplaats, die unieke testapparatuur kunnen opleveren, gecombineerd met een ontwerpafdeling en materiaalkundige kennis. De combinatie van analytisch vermogen, veelzijdig instrumentarium, gedreven topprofessionals die graag hun tanden in complexe vraagstukken zetten, en de mogelijkheid richtlijnen op te stellen en proces-specifieke testopstellingen te produceren, is wellicht het best bewaarde geheim van de Nederlandse kenniseconomie.

Wellicht niet geheel verwacht maar eigenlijk heel logisch, is de ondersteuning die een onderzoeksinstituut kan bieden bij het opstellen van richtlijnen. Zeker als er werkvoorschriften voor nieuwe processen opgesteld moeten worden omwille van de marktontwikkeling, is het verstandig om te voorzien in een analytisch en materiaaltechnisch degelijke onderbouwing. Een op het eerste gezicht ongrijpbaar thema als de reinigbaarheid van RVS-oppervlakken in

> Meer informatie Uittenbroek@CoatingKennisTransfer.com

OPPERVLAKTEWIJZER 2017-2018


EUROGRIT WORDT SIBELCO EUROPE VAN HOOGWAARDIGE STRAALMIDDELEN VOOR OPPERVLAKTEBEHANDELING Eurogrit BV maakt sinds 1985 deel uit van de Sibelco Groep. Sibelco is één van de grootste producenten van industriële mineralen ter wereld met 200 vestigingen in 41 verschillende landen. De laatste jaren is Eurogrit meer en meer geïntegreerd in de Sibelco organisatie. In het licht van onze internationale groeistrategie, op basis van sterke lokale aanwezigheid, is een eenduidige naam en uitstraling van onze vestigingen in de verschillende Europese landen van groot belang. Daarom zijn wij vanaf heden in al onze externe communicatie herkenbaar als Sibelco Europe. De naam Eurogrit zal blijven bestaan als merknaam voor ons assortiment straalmiddelen. Belangrijker is dat voor u als klant de kwaliteit van onze producten en onze service minimaal op gelijk niveau blijft. Sibelco Europe • Noordhoek 7 • 3351 LD Papendrecht • info.eurogrit@sibelco.com www.eurogrit.com • www.sibelco.eu • tel.: +31 (0)78 65 46 770

SIMULATOR TRAINING SYSTEM

CONTACT US ◉ T. +32 51 63 74 20 ◉ F. +32 51 63 75 20 ◉ info@hatwee.be ◉ www.hatwee.be ◉ Like us on Facebook

TRAINEN MET SPUITSIMULATOR • beter • sneller • kosteneffectief • milieubewust Voor meer informatie en demonstratie www.virtualpaint.eu virtualpaint@virtualpaint.eu

19


Ed en Sander Rijnja borduren voort op tientallen jaren branchewerk. (foto: Coating Kennis Transfer)

Kennis uit verenigingswerk Het wordt vaak afgedaan als liefdewerk voor oud papier, maar het levert wel degelijk wat op. Ed Rijnja was tientallen jaren lang betrokken bij de Vereniging IndustriĂŤle Spuit- en Moffelbedrijven VISEM. In tal van commissies droeg hij bij aan bijvoorbeeld de VISEM Kwaliteitseisen voor Duplexsystemen die inmiddels normstatus hebben bereikt via de NEN 5254. Ook bij de Powder Navigator was hij nauw betrokken: het kennis- en selectiesysteem voor in te kopen lakpoeders.

20

OPPERVLAKTEWIJZER 2017-2018


Dichtheid Bij de inkoop van lakpoeder moet men erop bedacht zijn dat er afgerekend wordt in kiloprijs, maar de spuiterij uitlevert in volume: materiaaloppervlak maal laagdikte. Een poeder met een hoog soortelijk gewicht heeft dus relatief weinig vierkante meters in een doos van twintig kilo of een big bag van 500.

Als ‘pensionado’ ondersteunt en adviseert Rijnja met management van Deege Metaal Finishing BV, het bedrijf dat zijn zoon Sander voortzet. Vorig jaar waren ze nog druk met de verhuizing naar de nieuwe locatie. En het loopt allemaal prima: voor het eerst wordt er, als de levertijd van groot belang is, in twee ploegen gewerkt. Een nieuwe markt is LED straatlantaarns: gietwerk uit uit China. “Dat is begonnen met kleine series armaturen, nu zijn het er tienduizend en de vraag neemt gestaag toe. De in China toegepaste poederlak gaf corrosieproblemen, dus hebben wij met onze opdrachtgever naar een duurzamer systeem gezocht. Nu wordt het gietwerk in China besteld, wij coaten op afroep, en een sociale werkplaats monteert het af. Dat is het dus: samen trajecten ontwikkelen met je klant. Veel opdrachten moeten aan vastgestelde specificaties voldoen. Je put dan mede uit de kennis die je hebt uit het verenigingswerk,” aldus de vak veteraan die al sinds 1970 in het vak zit en dus - coatingtechnisch uitgedrukt - door de wol geverfd is. “Je hebt altijd wel raakpunten met eerdere oplossingen.” Samenwerking in de branche is heel belangrijk voor die kennisontwikkeling en zéker netwerken en samenwerken. “Toch heeft hij wel zijn bedenkingen. “Het is individualistischer geworden. Ieder bedrijf werkt meer op zichzelf, er is minder kennisdeling en er wordt gedacht dat het wel op internet te vinden is.¨

Klantvereisten Over de papieren kant van de metaalverduurzaming kan Rijnja wel een boek volschrijven. “Klanten vragen om ISO-certificatie en hebben

Vloei Tijdens het moffelproces smelt het poeder uit tot een vaste laag gevormd is: de coating. Bij een zeer goede vloei kan er de neiging ontstaan zich van scherpe randen terug te trekken. Bij een slechte vloei kunnen de randen juist iets dikker gecoat blijven doordat de elektrostatische veldlijnen vooral op randen van objecten aangrijpen. In extreme gevallen kan dit bij bevestigingspunten zelfs tot passingsproblemen leiden. Bijkomend aandachtspunt is het hedendaagse lasersnijden van plaatstaal, dat weliswaar tot zeer nauwkeurige resultaten leidt, maar ook extra scherpe randen kan opleveren. Indien niet met een schutgas gewerkt is, kan lokaal de elektrostatiek wat minder zijn.

bijvoorbeeld specifieke voorschriften, of aanvullende eisen. “Sinds de ISO 1090 moet alles traceerbaar zijn, dus we kijken ook naar Qualisteelcoat en Qualicoat. Dit om het draagvlak wat te verbreden en we hébben de kennis,” aldus de doorgewinterde Rijnja. “DMF beschikt over de nodige meetapparatuur. DMF werkt veel voor Defensie en de spoorwegindustrie, dus moeten we veel registreren en wordt er op vraag een Certificate of Conformity voor de uit-

Fluïdiseerbaarheid Om het poeder transporteerbaar te maken door de slangen, wordt er in een wervelbed perslucht doorheen gevoerd, zodat een poeder-luchtmengsel ontstaat. Goed fluïdiseerbaar poeder laat zich dus beter door de slangen transporteren dan matig fluïdiseerbaar poeder. Zeker waar met lange slangen gewerkt wordt, kan dit een aandachtspunt zijn. Ook komt het voor, dat de ene zijde van de poedercabine met langere slangen gevoed wordt dan de andere, al zal een installatieontwerper deze situatie zoveel mogeel trachten te voorkomen.

21


Ovenstabiliteit

Dekkracht bij 40 micrometer laagdikte

Tijdens het moffelen, vooral in direct gestookte ovens dus met een open vlamverhitting, kan een enigszins geelachtige verkleuring optreden. In de Nederlandse situatie, waar met schoon aardgas gewerkt wordt, zal dit niet snel gebeuren, maar een spuiterij met een direct gestookte oven kan deze factor een iets zwaarder gewicht toekennen om aan de veilige kant te blijven.

Een poeder kan voordeliger lijken in kiloprijs, maar als je er meer van nodig hebt (zie ook Dichtheid) om het product te leveren dat verwacht wordt, ben je alsnog duurder uit. De dekkracht is hierbij een belangrijke factor. Door een relatief dunne laag te spuiten (doorgaans wordt 70 of 80 micrometer voorgeschreven) is de dekkracht als lakeigenschap goed te bepalen. Dunnelaagcoatings zullen bij 40-50 micrometer al goed scoren. Extra dik moeten spuiten om aan dekkracht te komen (bijvoorbeeld 90-110 micrometer), is natuurlijk verspilling van geld en grondstoffen. Zie ook Contrast Ratio >98%.

gevoerde opdracht afgegeven. “Vaak is de papierwinkel een bottleneck.” Zelf heeft hij drie jaar aan de automatisering gewerkt en deze documentenstroom vèrgaand geautomatiseerd en inzichtelijk gemaakt voor het management. “We noemen het de DMF Scorecard: het systeem geeft inzicht in uren, inkoop, verzuim, leverbetrouwbaarheid, klachten, herstelkosten. Alles is ingebakken in het systeem. Dat is wel mooi hoor. Het systeem vereenvoudigt de ISO-certificering. Dit alles doe je ook vanuit je kennis uit het verleden en vertaalt het makkelijker naar de werkvloer. “Je dénkt zo, dus voer je dat ook heel makkelijk in. Dat is de kracht van het bedrijf. Ook de Powder Navigator wordt ook gebruikt: welke poeder past het beste bij de installatie of de kwaliteitseis van de klant.”

Powder Navigator Veel werk is in zijn tijd bij de VISEM gestoken in de Powder Navigator, het digitale hulpmiddel voor poederlakinkoop. Het is een kroonjuweel van de voormalige VISEM, thans ondergebracht

Rulheid Met deze term wordt bedoeld de mate waarin de poederkorreltjes makkelijk door de slang rollen bij een bepaalde persluchtdruk. Hoe makkelijker dit gaat, hoe makkelijker er met relatief dunne slangen gewerkt kan worden en hoe minder het poeder zal aansinteren. De slangen zijn dus ook makkelijker reinigbaar bij een kleurwissel. 22

OPPERVLAKTEWIJZER 2017-2018

in de Stichting VISEM Powder Navigator. Een inkoper kan de kennis uit de Powder Navigator gebruiken om de beste keuze voor een poedercoating te maken. Een klant schrijft bijvoorbeeld een gladde coating voor omdat er op gelijmd wordt, dan kun je, door de juiste weegfactoren in te geven, de meest optimale keuze maken. De Stichting VISEM Powder Navigator merkt dat de kwaliteit van sommige leveranciers verbeterd is door de kennisdeling in het project. “Het is belangrijk dat zo’n kennisplatform in stand blijft.” DMF BV is uiteraard een van de tientallen licentiehouders. Overigens kan iedere poe-

Contrast Ratio > 98% Een poeder kan voordeliger lijken in kiloprijs, maar als je er meer van nodig hebt (zie ook Dichtheid) om het product te leveren dat verwacht wordt, ben je alsnog duurder uit. De Contrast ratio >98% is hierbij een belangrijke factor. Simpel gezegd: een gekleurde laklaag moet op een witte ondergrond dezelfde verwachte eindkleur opleveren als op een zwarte ondergrond. Extra dik moeten spuiten, is natuurlijk verspilling van geld en grondstoffen. Zie ook Dekkracht bij 40 micrometer laagdikte.


derlakverwerker zich aanmelden voor deze inkoopselectiesoftware en er direct gebruik van maken bij de poederkeuze.

Werkwijze Powder Navigator De Stichting VISEM Powder Navigator, voort-

Opslagstabiliteit Restanten poeder kunnen probleemloos opgeslagen en later alsnog gebruikt worden. Bij laagmoffelende poeders wordt wel gekoelde opslag aanbevolen vanwege hun hogere temperatuurreactiviteit, maar opslag bij kamertemperatuur volstaat voor de meeste poederlakken. Het komt echter voor, dat poederopslagplaatsen een iets verhoogde temperatuur hebben, bijvoorbeeld in de zomer, of dat de dagvoorraad vrij dicht bij de moffeloven staat. Ook als men beoogt een restant poeder langer dan een half jaar achter de hand te houden voor een kleine opdracht, kan opslagstabiliteit extra relevant zijn.

gekomen uit de voormalige branchegroep Vereniging Industriële Spuit- en Moffelbedrijven VISEM, lanceerde in 2015 dit hulpmiddel voor poederlakselectie. Ruim tien jaar verenigingswerk en overlegmet poederlakfabrikanten was eraan vooraf gegaan. Licentiehouders kunnen nu poederlak inkopen op basis van specifieke eigenschappen zoals elektrostatische oplaadbaarheid en dekkracht. Nieuwe toetreders kun-

Testen De Powder Navigator is niet alleen bedoeld als hulpmiddel bij de inkoop, maar ook als verdere versterking van het procesinzicht. De benodigde testen worden uitgevoerd bij de Fachhochschule Niederrhein te Krefeld. Binnenkort wordt onder voorzitterschap van de Deutsche Forschungsverein für Oberflächentechnik DFO commissiewerk hervat voor de ISO-norm voor karakterisering van poederlakken, waar enkele poederlakproducenten mede vanwege de Powder Navigator medewerking aan verlenen. 23


Oplaadbaarheid Bij elektrostatisch poedercoaten is het uiteraard van groot belang dat de lakdeeltjes zich goed laten opladen, anders zal een groter aandeel het object missen en als overspray terug in het proces gevoerd moeten worden. Dit kan in principe in eindeloos veel rondgangen, en er gaat dus (uitgezonderd bij het ¨op verlies spuiten¨ van enkelstukswerk, dus zonder recirculatie) op de allerkleinste korrelfractie na niets verloren. Maar het zijn de grootste lakdeeltjes die de meeste lading oppakken, en gerecirculeerd poeder heeft dus een andere korrelgrootteverdeling: meer kleine fractie want de grotere deeltjes zijn op het werkstuk geland, de allerkleinste

nen voor slechts 250 euro aanhaken. Door bepaalde eigenschappen meer of minder gewicht toe te kennen, laat de gebruiker de computer een klassement opstellen van meest geschikte poeders voor de opdracht die het betreft. In de kaderteksten staan de twaalf weegfactoren met een korte toelichting. Benadrukt wordt dat het poederkwaliteiten betreft. Het poedercoatbedrijf heeft natuurlijk tal van andere aandachtspunten in de gaten te houden, zoals poederopslag, de configuratie van de lakinstallatie, de spuitparameters, de aarding van de lopende band, de moffelcyclus, enzovoort.

Korrelgrootteverdeling Een poeder kan in kiloprijs voordelig lijken, maar als er een groot aandeel fijne korrelfractie in zit, kan dit het spuitrendement en zelfs het spuitproces nadelig beïnvloeden. Kleine poederdeeltjes laden minder goed op, de allerfijnste deeltjes (rond de tien micrometer) eindigen in het filter als afval, en erg grote deeltjes (rond de zestig micrometer) kunnen bij slechte vloei-eigenschappen de strakheid van een gladde coating visueel beïnvloeden.

24

OPPERVLAKTEWIJZER 2017-2018

deeltjes zijn in het afzuigfilter opgevangen. Direct bij de eerste rondgang wil je dus een goede oplading, ook van de kleinere lakkorrels van het poeder. Voor het vaststellen van de oplaadbaarheid is in het kader van de Powder Navigator een eigen test ontwikkeld bij de Fachhochschule Niederrhein te Krefeld: een roterende schijf wordt gepoedercoat en er wordt vastgesteld aan de hand van toerental en resterend poeder aan het eind van de test hoe goed het poeder zich hecht ondanks de middelpuntvliedende kracht die het er deels vanaf slingert.

Elektrostatische hechting Dankzij de elektrostatische oplading blijven de lakdeeltjes aan het via de lopende band geaarde werkstuk hangen. Dit hangt uiteraard mede af van hoe goed deze aarding functioneert, bijvoorbeeld of wel met schone haken gewerkt wordt die direct metallisch contact maken. Zie ook Oplaadbaarheid. > Tekst Edward Uittenbroek, Coating Kennis Transfer > Meer informatie www.PowderNavigator.com www.DMF-coating.nl

Rendement Een hoog rendement houdt in dat de poederlak effectief gebruikt wordt om de gewenste coatinglaag op te leveren. Indirect zit dit aspect ook in andere aspecten die in de Powder Navigator een hoger of lager gewicht toegekend kunnen krijgen door de gebruiker. In het licht van de kostenbesparing en de dematerialisatie is het een interessante all round parameter.


THE ONLY THING LOW ABOUT THE RHEA IS THE PRICE admesy ADVANCED MEASUREMENT SYSTEMS

www.admesy.com

ADM006-4 advertentie rhea-halfpage.indd 1

05-08-16 14:05

25


26

OPPERVLAKTEWIJZER 2017-2018


EDITORIALS

27


Meetsystemen: measurement power in een robuste verpakking Sinds de oprichting in 2006, heeft Admesy een uitgebreide range aan geavanceerde meet- en testsystemen op de markt gebracht voor inline kleur- en lichtmetingen. “Wij focussen op de productieomgeving en ontwikkelingsomgevingen”, aldus CEO Steven Goetstouwers, “daarom houden wij bij het ontwerp rekening met snelheid, gebruiksgemak, een robuuste behuizing maar bovenal stabiele metingen.” Het productgamma van Admesy omvat een breed scala aan meetapparatuur en accessoires, van licht- en kleurmeters tot customizable spectrometers en geavanceerde 2D imaging systemen. Deze meetapparatuur wordt door klanten ingezet voor diverse metingen: kleur-, licht en flickermeting van displays, analyses en flickermeting van lichtbronnen, reflectie en transmissiemetingen van coatings en folies tot vloeistoffen in cuvetten. De Admesy systemen worden veelal gebruikt in de hoge productiemarkten in Azië zoals in de booming smartphone productie. Maar ook voor kleinere producenten en onderzoekslaboratoria vormen de Admesy meetsystemen vaak een betaalbare en kwalitatieve oplossing. In vergelijking met de meeste labo-apparatuur bieden Admesy systemen vaak een vergelijkbaar resultaat voor slechts een fractie van de kosten doordat ze geoptimaliseerd zijn voor specifieke toepassingen.

Uitbreiding productrange: spectrometers Gebaseerd op de ervaringen met colorimeters introduceerde Admesy in 2014 een eerste serie van spectrometers geschikt voor inline productie metingen: de Hera- en Cronus-spectrometer met geïntegreerde colorimeter voor high-speed flickermetingen. De range met 28

OPPERVLAKTEWIJZER 2017-2018

spectrometers werd in 2015 uitgebreid met de Rhea spectrometer. De Rhea biedt dezelfde gebruiksvriendelijkheid gecombineerd met geoptimaliseerde configuratie voor high-end meetoplossingen in productie en laboratoriumomgevingen. Steven Goetstouwers zegt daarover: “De eindgebruiker of systeemintegrator kan vanaf nu zijn spectrometer zelf configureren en dat voor een schappelijke prijs. De Rhea kan volledig aangepast worden aan specifieke wensen, de keuze uit verschillende slit sizes, gratings en sensoren maakt het als het ware mogelijk de perfecte spectrometer te bouwen voor je meetoplossing.” > Meer informatie www.admesy.com info@admesy.com


en

k erzin uur v t a r e temp 017 jaar 2 Hoge t voor e h f a Van . Mook ook in

25µ - 80µ

OPPERVLAKTEMINIMALIST Bij hoge temperatuur verzinken, ons alternatief voor deltaverzinken, worden bij maximaal 630 °C op gecontroleerde wijze zeer geringe laagdikten van ca. 25 tot ruim 80 μm aangebracht. Voorwerpen die bij hoge temperatuur worden verzinkt, hebben een duidelijk grotere oppervlaktehardheid, kunnen optimaal worden nabehandeld en passen als gegoten, wat met name voor onderdelen met een fijne geometrie optimaal is. Dat alles is ontwikkeld om aan de eisen van de auto-industrie te voldoen.

29


Automatisering in alle disciplines Ondernemers hebben hun focus gericht op kostprijsbewaking en efficiëntie. Hierin speelt automatisering een belangrijke rol, er wordt meer gezocht naar alternatieve productiemiddelen om met minder arbeidsuren een hogere kwaliteit te bereiken. Bij investeringen wordt met nadruk de TCO (Total Cost of Ownership) in de definitieve selectie van de leverancier meegenomen.

Binnen de Airblast Group hebben we aan een aantal van dit soort projecten mogen meewerken.

Automatisch stralen en metalliseren Een mondiale klant was op zoek naar een complete automatische lijn voor het stralen en metalliseren van speciale hoogwaardige buizen. In één doorgang moesten deze buizen middels een automatisch straalproces gereinigd en geprepareerd worden voor het aansluitende metalliseerproces. De Airblast Groep heeft een eigen engineering en productie

30

OPPERVLAKTEWIJZER 2017-2018

afdeling, Sybrandy - Amersfoort, deze afdeling heeft dit project uitgewerkt en bij de klant naar tevredenheid opgeleverd. De complete lijn met aan- en afvoerbanen kan nu door slechts één operator bediend worden. Door integratie van beide processen in één lijn (stralen en metalliseren) is een aanzienlijke besparing in arbeidsen transportkosten bereikt bij een hogere en constantere kwaliteit.

Combinatie van werpstralen en pneumatisch stralen aan een railtransportsysteem Een andere klant wilde investeren in een


nieuwe poedercoatinglijn met railtransportsysteem. Dus na het ophangen van het product aan het railsysteem gaat het product automatisch in stappen (voorbehandeling door middel van stralen, coaten en drogen) door het hele proces. Na analyse van de te verwachten producten kwamen we tot de conclusie dat een werpstaalinstallatie de meest efficiĂŤnte en passende oplossing zou zijn. De producten worden aan het railsysteem met een gelijkmatige snelheid door de werpstraler gevoerd en automatisch gestraald. Om de producten na het stralen effectief te kunnen afblazen, maar ook incidenteel afwijkende producten te kunnen stralen aan het railsysteem, is aan uitgaande zijde van de werpstraler een manuele straalhal geplaatst. Hierdoor ontstaat een multifunctionele straalinstallatie. Na het automatisch stralen worden de producten aan het railsysteem via de automatische poedercoatinstallatie door de droogoven naar de inpaklijn getransporteerd.

Gecombineerde conserveerhallen

heeft de Airblast Group opdracht gegeven tot engineering, productie en montage van alle apparatuur voor een viertal gecombineerde conserveerhallen. In elk van deze hallen (afmetingen per hal Âą 110 x 22 x 14,5 meter) wordt, onder zorgvuldig bewaakte condities, een hoogwaardig conserveringssysteem aangebracht. In elke hal worden de extreem grote producten gespoeld, gestraald, gemetalliseerd en gecoat. Deze productiestappen worden middels onze installatiedelen gefaciliteerd en bewaakt. Hetgeen resulteert in het koppelen van gritreinigingsinstallaties, stoffilterinstallaties en afzuigingsventilatoren voor stralen en coaten met verwarmingsapparatuur en speciale drogers. Onze opdrachtgever waarborgt zelf het stralen en coaten van de producten. Dit project is daarmee wederom een mooi voorbeeld van samenwerking met innovatieve ondernemers om tot een maatwerk oplossing te komen. Het resultaat is een innovatieve oplossing, waarbij kostprijsbewaking en TCO bepalend is geweest. Een samenwerking waar wij dan ook trots op zijn.

Een zeer innovatieve ondernemer in Nederland 31


Airblast Group De Airblast Group is een wereldwijd opererende organisatie en is al meer dan 40 jaar gespecialiseerd in het bieden van oplossingen voor oppervlaktebehandeling. Airblast Group heeft naast haar hoofdkantoor Airblast B.V. in Nederland kantoren in Dubai, Saudi-Arabië, Qatar, Singapore, Australië, China, India, Maleisië en Indonesië. Alsmede productiefaciliteiten in Europa (waaronder Sybrandy – Amersfoort) en het Verre Oosten. Airblast B.V, als onderdeel van de Airblast Group, levert een volledig assortiment apparatuur bestaande uit onder andere: - straalketels - straalkasten - straalhallen - werpstraalinstallaties - straalmiddelen - metalliseerruimtes - conserveerhallen - straalmiddelreiniging/recycling - afzuiging Binnen de Airblast Group produceert Airblast-Abrasives B.V. Steel Shot en Steel Grit van de hoogste kwaliteit. Tevens levert Airblast-Abrasives een compleet assortiment straalmiddelen in elke maat en hardheid. Het Airblast-Abrasives team is beschikbaar om de klanten te helpen bij het selecteren van de juiste straalmiddelmix en het analyseren van het werkproces om de efficiëntie te maximaliseren. De Airblast Group levert voornamelijk aan: - metaal- en staalbouw - scheepsbouw - olie- en gasindustrie - petrochemie

32

OPPERVLAKTEWIJZER 2017-2018

Airblast Group en haar distributiepartners werken nauw samen om onze klanten hoogwaardige oplossingen te bieden. Tevens werken wij voortdurend aan een programma voor onderzoek en ontwikkeling van technologieën.

Conclusie Uitgangspunt in het ontwerp van onze projecten is een uiterst lage TCO. Door onze decennia lange ervaring in engineering en productie, maar ook feedback uit onderhoudsbezoeken, hebben we onze installatiedelen kunnen innoveren en evalueren tot zeer betrouwbare productiemiddelen. Ook in de hierboven genoemde projecten hebben we als basis deze installatiedelen geïntegreerd in combinatie met unieke, maar ook hoogwaardige, componenten om de projecten compleet te maken. Naast levering van deze projecten biedt de Airblast Group onze klanten ook graag een onderhoudscontract aan. Onze gekwalificeerde engineers voeren preventief onderhoud uit om maximale inzetduur van deze installaties te waarborgen.

> Meer informatie www.Sybrandy.nl www.Airblast.com


Wereldwijde standaard in finish oplossingen NTS Finish is als onderdeel van de NTS-Group een toonaangevende specialist op het gebied van voorbehandelen, natlakken, poedercoaten en bedrukken van metalen en kunststof producten. www.nts-finish.nl

NTS Finish

Accelerating your business

Vision on quality www.tqc.eu

STOFVRIJ SCHUREN Protection

P o w d e r TA G

Thickness Analysing Gauge l

l

l

Laagdikte meten op diverse ondergronden Bespaar op poederverbruik, herstel en afkeur Verbeter efficiëntie en kwaliteit nieuw product Industriële reiniger Cyanidevrije alkalische zinken zinklegeringsystemen Recyclebare modulaire reinigingssystemen Aluminium oppervlaktebehandeling

TQC Gl ansmeTers l

3 modellen: 60˚, 20˚/60˚, 20˚/60˚/85˚ Nederlands product

Molenbaan 19 2908 LL Capelle a/d IJssel

+31(0)10 - 79 00 100 +31(0)10 - 79 00 129

info@tqc.eu www.tqc.eu

SurTec Benelux BV Molenweg 17A 5953 JR Reuver Nederland

Chromitierung® en zwartchromitierungen Toepassingen voor de staalindustrie Cyanidevrij koper, nikkel/ijzer en chroom Verzegelingen en top coats

T +31 (0)77 308 15 90 F +31 (0)77 476 20 33 www.surtec.com heh@surtecbenelux.com

33


Mensen opleiden kost veel geld, mensen niet opleiden kost kapitalen

Training met resultaat Het universeel bezit en de ontwikkeling van kennis is een van de verworvenheden van de westerse maatschappij waarin wij ondernemen. Uiteraard is (dogmatische) vrijheid van geest en uiting hiervoor een uitermate belangrijke voorwaarde. Echter, zonder een goed georganiseerd scholingssysteem was onze hedendaagse kennis vanzelfsprekend niet zo ver gekomen. Onze wetenschap en industrie zouden zich niet ontwikkeld hebben tot het niveau van vandaag. Opgedane kennis is de basis voor verdere ontwikkeling, die ten goede komt aan het succes van de persoon, de werkgever en uiteindelijk de maatschappij. Een bedrijf dat succesvol wil zijn, kan zodoende niet zonder goed geschoold personeel.

Voor Atotech, commercieel actief in de levering van chemie en machines en technische support voor de galvanotechniek en printplaatproductie, is het vinden van vakspecifiek geschoold en ervaren personeel een steeds grotere uitdaging. Met een lange historie, die op sommige vlakken tot meer dan honderd jaar terugvoert, is bij Atotech veel waardevolle kennis en ervaring beschikbaar: uiteenlopend per vestiging en land en met een onderlinge variĂŤteit in specialisatie. Vanuit dit beeld en de gedachte dat alleen goed geschoold personeel tot een succesvol bedrijf leidt, heeft Atotech in 2000 besloten een intern scholingssysteem op te zetten, hierbij gebruikmakend van de kennis en ervaring van haar eigen medewerkers, verzameld in centraal ingerichte trainingen. Eigen kennis is echter niet altijd zaligmakend. Desgewenst of desnoods wordt ook externe samenwerking gezocht. Hierbij wordt samengewerkt met kennis- en onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen, maar ook met bereidwillige bedrijven uit de klantenkring.

Intern scholingssysteem Het doel van het scholingssysteem is meerledig. Uiteraard is de grondslag het verhogen van vakinhoudelijke kennis van de werknemers. Daarmee houdt het resultaat echter niet op. Als gevolg van het scholingssysteem worden de (technische) adviezen aan de klant van hoger niveau, maar bovendien inhoudelijk steeds gelijkstemmiger, onafhankelijk van de vestiging (of het land) van herkomst van de persoon. Medewerkers, ook die in secundaire functies, krijgen meer binding met het bedrijf doordat zij meer weten en begrijpen van de kernactiviteiten van het bedrijf. Een zeer positief neveneffect is bovendien de opbouw van het onderlinge netwerk. (Nieuwe) medewerkers leren elkaar persoonlijk kennen tijdens trainingen. Als gevolg daarvan zijn zij in staat elkaar ook eerder te benaderen om informatie met elkaar uit te wisselen, en om technische problemen met elkaar te bespreken en op te lossen.

Kennis per specialisatiegebied Het spreekt voor zich dat niet iedere werkne-

34

OPPERVLAKTEWIJZER 2017-2018


mer binnen het wereldwijde Atotech-concern dezelfde kennis hoeft te bezitten. Als gevolg daarvan is het noodzakelijk onderscheid te maken tussen de verschillende doelgroepen. Het is voor een service engineer niet interessant om alle productspecifieke chemischanalytische methoden te beheersen die de analytisch laborant dagelijks gebruikt. Het is echter wel bevorderlijk dat de service engineer het bestaan en toepassingsgebied van de analytische methodes kent. Omgekeerd hoeft de chemisch analist op de procesbaden bij de klanten geen troubleshooting uit te voeren, zoals de service engineer dit dagelijks doet. De analist zal zijn werk echter beter begrijpen en uitvoeren wanneer hij bekend is met de globale werking van de procesbaden en weet wat de invloed van de door hem geanalyseerde parameters is. Uit het voorgaande blijkt dat het nodig is om een indeling te maken naar specialisatiegebied. Gezien de organisatiestructuur van het bedrijf lag het voor de hand het trainingsaanbod vergelijkbaar in te delen naar de hoofd-

activiteiten: General Metal Finishing (GMF) en Electronics (EL). Daarnaast is bij beide hoofdgebieden de overlappende supportactiviteit analytisch; zowel chemisch als fysisch. Binnen deze hoofdpijlers is een opdeling naar productgroep aangebracht, wat overeenstemt met de functies en specialisaties van de technische en commerciĂŤle medewerkers.

Indeling trainingniveaus Naast de indeling naar specialisatie moet het systeem ook op niveau ingedeeld worden: Level 1, 2 en 3. De aangeboden trainingen kennen een geringe overlap qua niveau, maar vullen elkaar voornamelijk aan. Het zijn de theoretische bouwstenen om een productspecialist mee te vormen. Er is bewust gekozen het kennisaanbod over drie niveaus te verdelen en niet in ĂŠĂŠn training te verzamelen. Allereerst omdat niet van iedere medewerker hetzelfde kennisniveau wordt verwacht. Maar bovendien omdat theoretische kennis in een technisch/praktisch beroep niet zaligmakend is. Na iedere theoretische scholing dient een praktische periode te 35


volgen om de opgedane kennis in de praktijk te kunnen ervaren.

Trainingen Level 1 In principe wordt van iedere medewerker verwacht dat hij/zij tot op zekere hoogte ‘het product Atotech’ kent. Wie is Atotech, wat zijn de roots, waar is het bedrijf actief maar ook waar niet? Ken je werkgever. Dit lijkt evident, maar voor een wereldwijd opererend bedrijf met circa 3.800 medewerkers in alle mogelijke vakgebieden is dit niet vanzelfsprekend. Een deel van de Level 1-trainingen zijn hiervoor bedoeld en te volgen voor (nieuwe) medewerkers, ongeacht hun functie: administratief, controlling, juridisch, management maar ook technisch, commercieel of research. Het grootste deel van de Level 1-trainingen is echter ingericht als basis voor de vorming van een breed inzetbare technisch medewerker. Het aannamebeleid volgens de functieomschrijving moet in dit geval voor een afdoende technische basiskennis garant staan. Level 1-trainingen worden op verschillende locaties ter wereld aangeboden, vaak door lokale specialisten. De training wordt afgesloten door een toets waarna, bij goed resultaat, de medewerker onder beperkte begeleiding de opgedane kennis in praktijk kan brengen.

Trainingen Level 2 Het volgende niveau, Level 2, is voor gevorderden. Medewerkers met een Level 1-training op zak en enige praktische ervaring kunnen zich kwalificeren voor deze training. Daarnaast kunnen nieuwe medewerkers, die uit voorgaande betrekkingen ervaring bezitten, in dit niveau zich bekwaam maken met de producten van Atotech. Waar de Level 1-training nog een eenrichtingsverkeer van docent naar student is, wordt er in de Level 2-trainingen al meer wisselwerking verlangd. Vaak bevatten de trainingen van dit niveau praktische demonstraties of hands-on activiteiten in de eigen laboratoria, Techcenters of zelfs bij klanten. Na het afsluiten van de Level 2-training en het voltooien van een afsluitende toets, is de fris geschoolde medewerker in staat om zelfstan36

OPPERVLAKTEWIJZER 2017-2018

dig de opgedane kennis in praktijk te brengen. Level 2-trainingen worden doorgaans één of twee keer per jaar per continent gehouden, door specialisten van het hoofdkantoor.

Trainingen Level 3 Level 3 is toegankelijk voor zowel ervaren medewerkers als productspecialisten. Deze training, ook wel workshop genoemd, is niet zozeer een klassieke schoolse training als wel één van de belangrijkste momenten waarop de specialisten in het veld kunnen sparren met de specialisten in de research. De supportspecialisten wisselen gedurende de workshops cases, wensen, ontwikkelingen en opgedane ervaringen met elkaar en met de productontwikkelaars uit. Research presenteert lopende en nieuwe projecten, terwijl de supportspecialisten de in de markt zich aandienende productwensen kenbaar maken. Ook de nieuwe producten, die in de maanden daarvoor door research zijn geïntroduceerd, worden in detail besproken. Een zeer belangrijk onderdeel van deze trainingen zijn de sessies waarbij slepende praktijksituaties gepresenteerd en besproken worden. Deze sessies maken gebruik van kennis van door de wol geverfde productspecialisten afkomstig uit de hele wereld en leiden vaak tot nieuwe inzichten. Level 3-trainingen of workshops worden centraal georganiseerd en gehouden. Collega’s en specialisten uit de hele wereld worden bijeengebracht voor een maximaal rendement.

Veiligheid Naast dit specialistische programma heeft Atotech veel aandacht voor scholing op het vlak van veiligheid en arbeidsomstandigheden. Voor iedere medewerker bestaat de verplichting jaarlijks minimaal één veiligheidstraining te volgen, gegeven door een gekwalificeerde trainer. Daarnaast wordt jaarlijks een door het moederbedrijf Total geïnitieerde Wereld Veligheidsdag gehouden. Voor deze veiligheidsdag wordt op lokaal niveau een programma opgesteld op basis van een centraal vastgesteld thema. De uitwerking ervan kan divers zijn, met als doel de verhoging van het


veiligheidsniveau. Het programma omvat vaak praktische (externe) veiligheidstrainingen en discussie-sessies.

Conclusie Mensen opleiden kost inderdaad veel tijd en geld. Maar mensen niet opleiden kost je als bedrijf kapitalen! Als wereldwijd actieve onderneming heeft Atotech meer dan tien jaar geleden ingezien dat scholing van al het personeel een randvoorwaarde is voor commercieel en technisch succes. Middels een centraal ingericht intern scholingssysteem wordt maximaal gedeeld in de kennis, kunde en ervaring. Dit heeft als doel en uitwerking het kennisniveau van alle medewerkers naar een hoog niveau te brengen en daarop te houden. Daarnaast vergroot het de homogeniteit binnen de wereldwijde organisatie en bevordert het de scholing, vorming en instandhouding van het onderlinge kennisnetwerk. Ten slotte draagt een reguliere verplichte veiligheidsscholing bij

aan een uitstekende reputatie op het gebied van arbeidsveiligheid. En het resultaat mag gezien worden: sinds enkele jaren is Atotech de grootste leverancier van chemicaliĂŤn en apparatuur voor de galvanische en printplaatindustrie.

> Tekst Kees Stigter, Atotech Nederland bv > Foto’s Atotech bv > Meer informatie www.atotech.com office.nl@atotech.com 37


De onstuitbare opmars van virtueel spuiten Spuiten doe je in een spuitcabine en dat leer je in een spuitcabine. Dat was heel lang de praktijk. Maar deze aanpak heeft een flink aantal nadelen. Zo wordt in een spuitcabine veel verf en energie verbruikt en is er geen terugkoppeling. Bij virtueel spuiten is er een directe terugkoppeling van de spuitresultaten, het leren gaat sneller én er wordt geen verf en energie verspild. Tijd dus voor een kennismaking.

Daarvoor gingen we naar Menno Buys, directeur van VirtualPaint. Het systeem werd ontwikkeld aan de Amerikaanse Universiteit van Noord-Iowa, oorspronkelijk met subsidie van defensie. Te veel lak op vliegtuigen was nadelig voor de draagkracht en het verbruik; te weinig lak had weer andere nadelen. Buys stuitte enkele jaren geleden op het systeem tijdens een beurs. “Toen was het programma alleen nog in het Engels beschikbaar en kende alleen Amerikaanse maten, zoals gallons, inches enzovoorts. We hebben toen de hele boel omgezet naar het metrische systeem, de software herschreven en die ook vertaald.”

GEDETAILLEERDE SCORE Om met het virtueel spuiten aan de gang te gaan, heb je allereerst het systeem zelf nodig
en verder een zware computer, een echt (gemodificeerd) spuitpistool en een grote tv. Daarop tover je een onderdeel dat gespoten moet worden, kiest de pistool- en lakinstellingen en het spuiten kan beginnen. Als je klaar bent, druk je op een knop en dan wordt een gedetailleerde score onmiddellijk zichtbaar. Het gespoten onderdeel wordt in vier kleuren zichtbaar: groen is de juiste laagdikte (niet te weinig, maar ook niet te veel), blauw is te weinig, rood is te veel. Hangers en dergelijke 38

OPPERVLAKTEWIJZER 2017-2018

worden meteen in zwart zichtbaar. En naast het onderdeel verschijnt een gedetailleerd scorebord met de scores op talrijke parameters.
 “Je krijgt meteen te zien wat de gemiddelde, maximale en minimale laagdikte was, het pistoolgebruik - afstand, snelheid en de hoeken - en de invloed daarvan op de laklaag en de transfer-efficiëntie: hoeveel lak is werkelijk op het onderdeel terechtgekomen en hoe vaak is ernaast gespoten of lak in de lucht verdwenen. Het laat meteen de verspilling zien, niet alleen in percentages, maar ook in euro’s. Het systeem benadert de realiteit zo dicht mogelijk. Alle pistoolinstellingen zijn beschikbaar, evenals alle lakparameters en je kunt allerlei vormen en oppervlakten kiezen.


ONMIDDELLIJKE TERUGKOPPELING “Het grootste voordeel is de onmiddellijke terugkoppeling van de spuitresultaten. Als je in een spuitcabine spuit voor trainingsdoeleinden, dan wordt in de regel visueel bepaald of het er goed uitziet. Je kunt wel proefmetingen doen, maar omdat dat zo lang duurt en complex is, gebeurt dat meestal niet en blijft het bij een subjectief oordeel. Wij geven een directe en objectieve terugkoppeling, zodat je er ook snel van kunt leren. De leercurve is veel steiler, omdat de leerling de oefening meteen na de terugkoppeling kan herhalen..” Voor de instructeur zijn er speciale instellingen waaruit hij kan kiezen, zoals de verfspecificaties (kleur, type, viscositeit), de moeilijkheidsgraad, de te behandelen onderdelen en oppervlakten, de laagdikte, de glansgraad enzovoorts. Een instructeur kan opgaves voor leerlingen invoeren en later op de computer de resultaten daarvan oproepen.

RETURN ON INVESTMENT “Het systeem leidt tot een grote besparing. Je hebt geen lakkosten, een spuitcabine is niet nodig, en ook geen beschermende kleding, masker of reiniging. Bovendien bespaar je op energie en tijd. In de spuitcabine kun je in de regel op een ochtend maar één of twee onderdelen oefenen, omdat er veel tijd nodig is voor voorbereiding, omkleden en schoonmaken. Met dit systeem kun je een oefening veel vaker herhalen en daardoor dus sneller leren.” Er bestaat veel belangstelling voor, gezien de educatieve voordelen, maar ook vanwege de kostenbesparingen. “We hebben een model dat zowel binnen de opleidingen als binnen de industrie rendements-berekeningen uitvoert. Grosso modo leidt dit tot een besparing van 400.000 euro in vijf jaar binnen een opleiding. Met andere woorden: in een half jaar heb je de aanschaf terugverdiend. Een andere klant haalt alle spuiters elk jaar een week uit de productie voor een soort herscholing om

slechte gewoontes af te leren en vertrouwd te raken met nieuwe lakformuleringen. Daarmee besparen ze miljoenen per jaar.”

REALITEIT BENADEREN Het pistool bij VirtualPaint is een echt spuitpistool, maar dan vanbinnen uitgerust met sensoren om het spuitgedrag naar de computer te sturen. De beschikbare spuittechnieken zijn airmix, airless, elektrostatisch, bekerpistool en een drukpistool. Elk systeem komt met zijn eigen simulatiemodule. Via een menu kun je de lakspecificatie instellen (viscositeit, doeldikte, loperdikte) en zaken als luchtdruk, trekker positie, spuitmondopening, vloeistofdruk enzovoorts. “Als je hebt getest of de instellingen juist zijn, kan het spuiten beginnen. Dan zie je hoe de lak zich opbouwt, van niets, naar transparant, naar het begin van de dekking en waar het begint te glanzen. Dat is allemaal instelbaar in de lakinstellingen.”

> Tekst Jaap van Peperstraten, Hoofdredacteur vakblad Oppervlaktetechnieken Ingekorte versie, voor de volledige tekst zie uitgave Oppervlaktetechnieken januari 2017 > Meer informatie www.virtualpaint.eu virtualpaint@virtualpaint.eu 39


Nieuw hoge temperatuur verzinkbad in Nederland

Precision Galvanizing in Mook Hoge temperatuur verzinken (HTV) van Coatinc PreGa (Precision Galvanizing) in Kreuztal (D) is vanaf het begin een succesverhaal: instelbare laagdiktes, de beste pasnauwkeurigheden en optimaal aanbrengen van coatings door hogere microruwheid zijn slechts enkele van de procesvoordelen die een gegronde reden vormen voor de nieuwbouw van een tweede PreGa-vestiging in Mook (NL).

Door de geografische ligging zijn in Nederland duplex-systemen erg gewild. Deze leiden door het zogenoemde synergie-effect tot een 1,2 tot 2,5 maal langere corrosiebescherming dan een enkelvoudige coating. Het bijzondere van de tweedelige duplex-veredeling op basis van HTV is dat het hoge temperatuur verzinken voor een hogere microruwheid van het oppervlak zorgt. Deze hechtbasis is optimaal voor de daaropvolgende natlak- of poedercoatlaag. „We zijn ervan overtuigd dat we met het nieuwe HTV-bad in Nederland de vraag naar superieure oppervlaktebehandeling in de markt zullen bedienen. De volledige belasting van de twee baden in Kreuztal en de procesvoordelen als zodanig spreken echt voor zich“, aldus Marc Derks, commercieel directeur van The Coatinc Company in Nederland en zelf sinds het begin een enthousiaste HTV-fan. Doelstellingen en argumenten die afgestemd zijn op de groei van de Nederlandse markt. De uitbreiding in Mook betekent voor bedrijven uit de automobielindustrie, serieklanten, staalbouwers en monteurs een winstgevende mijlpaal in het dagelijks werk. „De nieuwe 40

OPPERVLAKTEWIJZER 2017-2018

vestiging bekoort niet alleen door de modernste techniek, maar ook door een capaciteitsuitbreiding van 50% op de Europese markt en zorgt zodoende voor redundantie en snellere afhandeling van orders“, zegt Tobias Wesselow, die destijds in Kreuztal doorslaggevend was voor het succes van de HTV. Alleen al de geografische ligging vormt een buitengewoon voordeel, want tot nu toe werden de hoge temperatuur verzinkte producten altijd naar de PreGa-vestiging in Siegen gebracht en na de veredeling van daaruit naar de klanten, ook in West-Europa getransporteerd. Talrijke gerenommeerde Nederlandse bedrijven zullen in de toekomst kunnen profiteren van nog kortere behandelingstijden en korte transportwegen. Bijvoorbeeld de bedrijfswagenfabrikant Conver die door de HTV zijn innovatieve maaiboten en zelfrijdende tractoren beschermt tegen weersinvloeden en corrosie. Of de verbindingsexpert Willems Anker die als marktleider in zijn segment hoogwaardige verbindingsankers en -stangen laat veredelen. De nieuwbouw in Mook is het antwoord van The Coatinc Company op de overal aanwezige tijden kostenkwesties.


In januari van dit jaar is het eerste onderdeel gedompeld, het openingsfeest is gepland voor de lente van 2017. Dan zullen de bezoekers zich er ter plaatse van kunnen overtuigen, hoe goed de prestaties van Precision Galvanizing werkelijk zijn.

Feiten over hoge-temperatuur verzinken Hoge temperatuur verzinken is een van de tien oppervlaktebehandelingsprocessen die The Coatinc Company toepast en wordt ook „deltaverzinken“ genoemd. Bij het uitgebreide smelt-dompelproces worden stalen onderdelen tussen 560 en 630 ď‚°C in een keramisch en inductief verwarmd bad verhit en veredeld. Daardoor kunnen individuele eigenschappen zoals oppervlaktehardheid of zinklaagdikte gecontroleerd, volgens de wensen van de klant, worden gegenereerd. De zinklaag wordt met behulp van temperatuur in dikte gestuurd zodat deze tussen ca. 30 en 80 micrometer ligt. Voor de Nederlandse markt speelt vooral het aspect van de microruwheid een grote rol, want hierbij ontstaat een perfecte hechtbasis voor verdere, nadien aangebrachte coatings in de vorm van lak of poeder (duplex-coating).

De HTV-veredelingen van The Coatinc Company zijn uitstekend. Niet in de laatste plaats hebben deze geleid tot bekroonde producten. Daaronder bijvoorbeeld de mobiele overstromingsbeschermingssystemen van de firma HOWATEC die met de 1e staalinnovatieprijs 2012 zijn beloond, of de speciale onderstelstrips van de BMW M6-modellen die in 2012 de 1e innovatieprijs verzinken ontvingen. In de automotive-branche heeft het hoge temperatuur verzinken juist bij de vervaardiging van onderdelen van bodemplaten een unieke plaats veroverd, omdat het optredende synergie-effect een extra bescherming tegen beschadigingen zoals steenslag of corrosie door zout biedt. De procesanimatie over hoge temperatuur verzinken vindt u hier: www.coatinc.com/nl/technologieen/hoge-temperatuur-verzinken/

> Meer informatie www.coatinc.com info-nl@coatinc.com 41


ECCA launches prestigious quality and sustainability labelling scheme End of 2014, the European Coil Coating Association (ECCA) has launched a prestigious labelling scheme (ECCA Premium®) which assures users of prepainted metal they are getting quality and sustainable prepainted metal products.

The European coil coating market faces an increasing challenge because of low quality materials entering the market, not fulfilling the requirements of European and national quality and sustainability standards. Since there are no means to visually determine the quality of a coil coated material, these low quality materials have gained market share, put pressure on prices and created the risk of giving a bad image to all coil coated products. In addition, all actors on the market are not constrained by the European chemical regulation (REACH) and, for example, imported material into EU-28 can contain Substances of Very High Concern that will be subject to authorisation in Europe in the coming months. The ECCA Premium® Quality and Sustainability label represents value and peace of mind for users of prepainted aluminium and steel products by assuring defined colour durability, optimum corrosion resistance and suitability for creative design applications. The scheme also guarantees that the metal used is manufactured in a safe and environmentally responsible way. For licensed prepainted metal producers, the ECCA Premium® Quality and Sustainability label offers a distinctive and competitive advantage over their competitors. It is granted only to coil coaters who have successfully passed inspections performed by duly certified, independent auditing bodies and demonstrates manufacturers’ dedication to quality and sustainability. ECCA Premium® can 42

OPPERVLAKTEWIJZER 2017-2018

be granted to any coil coater whose production line and product fulfill the requirements. It is not limited to European coil coaters or to ECCA members. ECCA Premium® specifications, a list of labelled products and manufacturers and the list of inspectors is available on www. eccapremium.com

About ECCA Since its establishment in 1967, ECCA, the European Coil Coating Association, is the Voice of the coil coating industry (prepainted metals) in Europe with more than 120 member companies active in this market (steel/aluminium coil coaters and their suppliers). ECCA is dedicated to the promotion of the use of coil and/or sheet coated metal as the environmentally sound, the cost effective and the high quality method of finishing. > Meer informatie prepaintedmetal.eu info@prepaintedmetal.eu


Helder en veilig in chemie

Industrial LED- UV

technologie van IST

IST Benelux BV Hommel 63 7317 BL Apeldoorn Tel. +31 55 505 00 14 www.ist-uv.nl

&

Servicegerichte inzameling, verwerking en recycling van gevaarlijk afval.

Producent van oplosmiddelen en chemische producten, zoals verdunners, ontvetters en reinigers.

EfficiĂŤnt beheer in de chemiesector Wij zijn als producent aan het begin van uw productieproces aanwezig, maar ook als inzamelaar aan het eind van het proces betrokken. Hierdoor is onze kennis volledig en kunnen we onszelf specialist in chemie noemen. Ook omdat we continu streven naar vernieuwde, schone verwerkings en productiemethoden. Meer weten? Vraag het ons gerust. InterCheM | +31 24 678 0200 Platinawerf 22-26, 6641 TL Beuningen GLD www.interchem.nl - verkoop@interchem.nl

POEDERLAK RECYCLAGE / www.nelco.be / Nelco_Ad Oppervlaktewijzer DRUK.indd 1

43 27/01/17 18:58


Stofvrij werken met het stofvrije schuursysteem Bij het schuren van verschillende soorten oppervlakken is het belangrijk dat er zo min mogelijk stof wordt geproduceerd. Fijnstof is schadelijk voor de gezondheid van de medewerkers. Imbema Rhiwa Schuurtechniek levert van de Finse fabrikant Mirka een uniek schuursysteem voor het stofvrij schuren van hout, pleister, lak en solid surface. Met dit systeem wordt het stof voortdurend weggezogen, waardoor er vrijwel stofvrij geschuurd kan worden. Naast goede stofafzuiging is goede adembescherming ook erg belangrijk. Imbema Rhiwa levert adembescherming van de Zweedse fabrikant Sundström.

Mirka stofvrij schuursysteem De basis van het stofvrije schuursysteem is het multifunctionele netschuurproduct Abranet. Abranet is universeel inzetbaar voor het schuren van hout, pleister, lak en solid surface. Er hoeft dus geen apart schuurpapier voor de verschillende materialen gekozen te worden, met Abranet is dit allemaal mogelijk. De Abranet schijf zorgt voor een reductie van bijna 100% stof. Stof van het schuren hecht niet op het oppervlak van de schijf, waardoor vollopen wordt voorkomen en de levensduur wordt verlengd. Abranet maakt het werken makkelijker en leuker! Schuren zonder storende stofdeeltjes geeft een betere visuele controle over het te bewerken oppervlak. Bo44

OPPERVLAKTEWIJZER 2017-2018

vendien heeft u een schoner oppervlak en een betere finish, met een mooier eindresultaat als gevolg. In combinatie met de Mirka Deros® 650CV elektrische schuurmachine en de Mirka stofzuigers heeft u een compleet systeem om stofvrij te schuren. De Abranet netschuurproducten kunnen ook op een bestaand stofafzuigsysteem en schuurmachine gebruikt worden, zodat er geen extra investeringen nodig zijn. Het enige wat u dan nodig heeft is de speciaal ontwikkelde steunschijf.

Mirka Deros® 650CV elektrische schuurmachine De Mirka Deros® 650CV is een zeer gebruiksvriendelijke lichtgewicht elektrische hand-


palm schuurmachine zonder transformator. Deze schuurmachine is voorzien van het TNO certificaat ‘Stofvrij Werken’, omdat de machine voor een optimale stofafzuiging zorgt. Het is een schuurmachine die een gewicht heeft van slechts 1 kilogram en een hoogte van 9,6 centimeter. Een ideale, maar vooral veilige en gezonde oplossing!

kan worden gedragen. Het filter wordt in een houder op de heup gedragen. Via twee ademluchtslangen wordt de filterhouder op het halfmasker aangesloten. Daardoor blijft het masker compact en neemt het weinig ruimte in beslag.

Sundström SR 900 halfmasker Het SR 900 halfmasker van Sundström is gebaseerd op het concept dat een halfmasker gecombineerd kan worden met een externe filterhouder. De externe filterhouder is een nieuwe ontwikkeling. Die maakt het mogelijk dat een halfmasker onder een gelaatsscherm

> Meer informatie www.imbemarhiwa-schuurtechniek.nl sales.schuurtechniek@imbemarhiwa.nl 45


Afvalinzameling en afvalverwerking, voor u georganiseerd!

Helder en veilig in chemie InterCheM is enerzijds een servicegericht afvalinzamelings-, afvalverwerkings- en recyclingbedrijf van gevaarlijk afval en anderzijds een producent van oplosmiddelen en chemische producten, zoals verdunners en reinigers.

Continu blijven ontwikkelen. Dat is een absolute noodzaak in de chemiesector. Wij zijn daarom als producent aan het begin van uw productieproces aanwezig, maar ook als inzamelaar aan het eind van het proces betrokken. Hierdoor is onze kennis volledig en kunnen we onszelf specialist in chemie noemen. Ook omdat we continu streven naar vernieuwde, schone verwerkings- en productiemethoden.

Afval Of het nu gaat om gevaarlijk afval of bouwen sloopafval. InterCheM draagt zorg voor afvalstoffen die vrijkomen bij bedrijfsactiviteiten. Van verontreinigde oplosmiddelen tot schone kunststoffen. Uw gevaarlijk afval is bij InterCheM dan ook in goede handen. Wij zamelen uw gevaarlijk afval in met behulp van daarvoor geschikte verpakkingen. Ons afvaltransport ruilt in één transportbeweging de gevulde emballage in voor een lege. Waar uw bedrijf zich ook bevindt. Of dat nu in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland of 46

OPPERVLAKTEWIJZER 2017-2018

ergens anders is. De vrachtauto’s, die voorzien zijn van de benodigde uitrusting, begeven zich door heel Nederland. Het ingezamelde afval wordt vervolgens op onze locatie in Beuningen verwerkt.

Chemie Chemie, daarin zijn we gespecialiseerd. Want bij InterCheM produceren we mengsels van oplosmiddelen, zoals ontvetters en reinigers. Deze ontwikkelen we met behulp van virgin en gerecyclede grondstoffen. Daarbij houden we altijd rekening met het gebruiksdoel van de (chemische) stoffen. Zo bestaat een verdunner uit combinaties van verdunningsmiddelen. Hierdoor kunnen we diverse kenmerken van het chemieproduct beïnvloeden. Denk aan viscositeitsvermindering, maar ook beïnvloeding van laagdikte, vloeiing, droogsnelheid, glansgraad en geur. Het is niet voor niets dat InterCheM ernaar streeft helder en veilig in chemie te zijn en blijven.


Duurzame chemie Hulpbronnen voor de ontwikkeling van chemische producten worden steeds beperkter. Fossiele grondstoffen zijn eindig, daarom vraagt de markt meer en meer om duurzame producten. Maatregelen als het gebruik van hernieuwbare (groene) grondstoffen, het beperken van afvalstromen en het efficiënter omgaan met vrijgekomen energie, dragen bij aan het verduurzamen van chemieprocessen. In het kader van ‘recycle, reuse en reduce’ heeft InterCheM de Inter-GreeN productlijn ontwikkeld. Deze lijn bestaat uit producten met een duurzaam karakter, zoals spoel-, epoxy- en polyurethanverdunningen. Onder meer duurzame thinners, verf producten en watergedragen chemieproducten maken onderdeel uit van Inter-GreeN

dat we inzamelen. De semi-automatische verwerkingsprocessen en onze destillatieprocessen zijn geheel op maat gemaakt, zodat ieder afvalproduct maximaal rendement oplevert. Door onze ruime ervaring in destillatietechnieken hebben wij ons ontwikkeld tot dé destillateur voor zowel de nationale als internationale markt. De producten die verwerkt worden zijn o.a. alcoholen, ketonen, esters, aromatische en alifatische koolwaterstoffen. We proberen zoveel mogelijk oplos en reinigingsmiddelafval te destilleren. Het hergebruiken van oplos- en reinigingsmiddelen spaart immers het milieu.

Recycling Een recyclingbedrijf voor het recyclen van gevaarlijk afval, dat zijn wij ook. Duurzame recyclingtechnieken stellen ons in staat zoveel mogelijk grondstoffen te winnen uit het afval

> Meer informatie www.interchem.nl verkoop@interchem.nl 47


SA Reinheidsmeter Leering Hengelo staat al sinds 1939 klaar voor de Nederlandse maakindustrie. Straalapparatuur is een kernactiviteit, met eigen ontwikkeling en productie. Ons eigen merk: NORMFINISH.

Wij beginnen altijd met een eerlijk advies, waarbij het belang van de klant op nummer 1 staat. Onze straalapparatuur bestaat uit straalcabines, straalhallen, specials eventueel met robot en werpstraalinstallaties (OMSG). Natuurlijk bieden wij u ook onderhoud van alle apparatuur. Straalmiddel uit voorraad, hoge kwaliteit, lange standtijd en door onze specialisten geoptimaliseerd voor uw installatie. Maar goed, misschien dat u een nog beter beeld krijgt als u onze website bezoekt: www. leering.nl/producten/stralen Natuurlijk kunnen wij verder gaan met vertellen waarom wij zo goed zijn. Maar eigenlijk past dat niet echt bij ons. Veel liever vestigen wij uw aandacht op een nieuwe ontwikkeling, de SA Reinheidsmeter. Wie weet dat uw bedrijf hier haar voordeel mee kan doen. Fabrikan48

OPPERVLAKTEWIJZER 2017-2018

ten en straal- en coating bedrijven gebruiken normeringen om de duurzaamheid en kwaliteit van hun product te garanderen. Tot op heden was het niet mogelijk dit volledig objectief te meten en vast te leggen. In de nieuwe EN 10901 norm, wordt de CE markering voor staal- en aluminium constructies beschreven. Dit is de eerste CE norm waarin tevens de oppervlakte voorbehandeling genoemd wordt en verwezen wordt naar onder andere de ISO 8501 (Sa waarde) en 8503-1/2 (=ruwheid). Zo u weet is de SA-waarde (=Swedish approval) een visuele inspectie op basis van de uitgave van de ISO 8501 en helaas niet te archiveren in uw kwaliteitsbeheersing systeem. De visuele beoordeling van straalwerk kan bovendien door verschillende personen en externe factoren, zoals bijvoorbeeld hoeveelheid


licht, verschillende inzichten geven. Indien u werkt met Factory Production Control (=FPC) dan eist dit kwaliteitsbeheersing systeem met regelmatige controles op het proces en de geleverde kwaliteit. U moet dan eigenlijk deze controles en metingen kunnen aantonen. Sinds kort biedt Leering Hengelo de oplossing voor het meten van de reinheid ISO 8501 (Sa waarde). Wij bieden een innovatieve reinheidsmeter en binnen 2 seconden wordt objectief de reinheid gemeten. Deze waarde in combinatie met datum en tijdstip wordt digitaal gearchiveerd zodat voldaan kan worden aan de FPC. Dus geen discussie voor u achteraf ! Meten is weten. Mocht u geĂŻnteresseerd zijn in een demonstratie en een advies, neem dan gerust contact met ons op.

>Meer informatie www.leering.nl info@leering.nl 49


Poederlakrecyclage

Een tweede leven voor poederlakken Met reeds vijftien jaar ervaring in huis, heeft de Belgische onderneming Nelco zich toegelegd op de recyclage van poederlakresten en afvalpoeders.

50

Ongeacht de aard van de poederlakken (epoxy-polyester, epoxy, acryl, polyurethan, polyester en functionele coatings) heeft Nelco steeds een ecologisch verantwoorde oplossing om deze op grote schaal in te zetten. Storten of verbranden zien zij niet als een duurzame oplossing, daarom maken zij zich sterk alle poeders een nuttige toepassing te geven. De restpoeders worden liefst reeds bij de poedercoater afgevuld in bigbags. Dit kan manueel met een schep of de zakken kunnen

volautomatisch via een recycling wagon gevuld worden. Dit laatste bepaalt welk type bigbags de gebruiker dient in te zetten. Een belangrijke stelregel blijft dat geleidende bigbags te allen tijde van een aardingsklem dienen te worden voorzien om stofexplosie te vermijden. De door Nelco geleverde bigbags zijn steeds voorzien van een binnencoating en dubbele stofnaden zodat ze geschikt zijn voor fijne poeders zoals cycloonpoeders. Het volautomatisch afvullen via de recycling wagon zorgt ervoor dat arbei-

Tip Veiligheidsschoen. Foto: Nelco

Bigbags. Foto: Nelco

OPPERVLAKTEWIJZER 2017-2018


Akoestische materialen voor de automobielbranche. Foto: Nelco

ders op het einde van de werkdag niet meer met een schop in de hand en het hoofd in een wolk van poeder de zakken dienen te vullen.

Aangenaam is anders! Naast de bigbags met restpoeder vanuit de cabine of de cycloon waarvoor een kleine vergoeding wordt berekend afhankelijk van het type, neemt Nelco ook vervallen poeders of overstocks terug. Principieel worden deze kosteloos aanvaard zolang de verpakking verraadt welk type en kleur van poeder het bevat. In het kader van een win-win-samenwerking met de fabrikanten, de gebruikers en de applicateurs van poedercoating, zorgt Nelco zowel voor het organiseren, het ophalen, het verwerken en de adminstratieve molen hieromtrent. Nelco is een geregistreerde inzamelaar van poederlakafvallen met afvalstofcode 08.02.01 en de effectieve verwerking gebeurt in vergunde sites. Vermengd met andere poeders worden onder andere nieuwe coatings geproduceerd die niet zozeer een lakfunctie hebben, dan wel klevende eigenschappen. De nieuwe producten vinden hun toepassing in textielveredeling van technische laminaten en akoestische materialen voor de automobielbranche.

De voorwaarden voor een partnership Alvorens een lange-termijn partnerschip aan te gaan met een coater, onderzoekt Nelco welke stromen afvalpoeders er binnen het bedrijf aanwezig zijn. Via een vragenlijst, het datasheet of een analyserapport, worden de verschillende types, fracties, kleuren, korrelgroottes, ‌ in kaart gebracht. Zoals bij iedere vorm van recycling, is een scheiding aan de bron van verschillende stromen veel interessanter dan achteraf alles opnieuw te sorteren of scheiden. Bedoeling is dat het enkel gaat over poederlakken, dit mag niet vermengd worden met straalgoed of andere afvalstromen. In geval van twijfel moet het labo aan de slag, representatieve stalen van de poeders worden genomen om vervolgens op verschillende parameters zoals bindersoort, kleur, oppervlak, korrelgrootteverdeling, zware metalen, enz. te worden geanalyseerd. Zware metalen, vooral dan cadmium en lood, worden binnen Europa al langer geweerd uit de pigmenten, deze werden de laatste jaren dan ook niet meer in substantiÍle hoeveelheden gedetecteerd. Vijftien jaar geleden was dit zeker nog geen vanzelfsprekendheid. Net om die reden dienen ook stromen van buiten Europa met argusogen 51


52

te worden beschouwd. Het spreekt voor zich dat gevaarlijke stoffen ook in de nieuwe eindproducten niet welkom zijn. Eens alles in kaart gebracht, moet een inkomende levering ook nog worden gecontroleerd op vochtigheid en vervuiling. De poeders worden vanuit een voorzorgmotief volledig afgezeefd. Metalen haakjes, colablikjes en alle mogelijke contaminaties worden eruit gezeefd, maar het is contractueel vastgelegd met de klant dat de poeders vrij zijn van contaminaties. Erger nog dan een kleine verontreiniging is het vochtgehalte. Vochtige poeders gaan niet of nauwelijks door een fijn zeef en blokkeren het proces. Daarom dienen bigbags te allen tijde binnen opgeslagen te worden. Uitgeharde materialen zijn evenzeer onbruikbaar en kunnen enkel afgevoerd worden voor verbranding. Na het zeven worden de verschillende fracties gehomogeniseerd en zijn klaar om verder verwerkt te worden, afhankelijk van de receptuur en toepassing.

ële win-win-situatie met de coaters, is het ons milieu dat ontlast wordt en waar onze kinderen blijvend van profiteren.

De cirkel is rond

De auteur

Na het hergebruik van de poeders in de nieuwe toepassing, ontvangt de producent van de afvalpoeders steeds een attest. Dit certificaat van hergebruik formaliseert de correcte verwerking van de poeders. Datum, exacte hoeveelheid, verwerkersnummers en afvalstofcodes zijn de meest cruciale gegevens hierop. Geïntegreerde lakkerijen of zogenaamde looncoatbedrijven kunnen via het hergebruik aardig besparen op hun afvoerfactuur én tegelijk hun doelstellingen inzake duurzaamheid realiseren. Voor ISO 14000-gecertifieerde bedrijven is het lostrekken van de poederlakken uit de afvalbalans een gouden zaak. Bovendien zorgt Nelco eveneens voor een oplossing voor de producten aan het einde van de levenscyclus zoals de oude voorraad. Bedrijven houden incourante kleuren of vervallen poeders traditioneel heel lang op voorraad in de hoop nog een toepassing ervoor te vinden. Voor Nelco zijn zaken als verminderde reactiviteit, lichte contaminatie, oppervlaktestoringen en dergelijke helemaal geen probleem en zijn deze fracties perfect inzetbaar. Belangrijker dan een financi-

Arnd Nelde is licentiehouder TEW (Universiteit Gent) en meer dan 15 jaar met succes actief in de wereldwijde recyclage van poederlakken en kunststoffen. Met 3 kinderen is het zijn credo om zakendoen en ecologie hand-in-hand te laten gaan. Het in 2008 opgerichte Nelco BVBA staat garant voor het milieuvriendelijk hergebruik van ongeveer 8000 ton poederlakken uit de meeste Europese landen. Nelco is onder andere lid van VOM België, ION Nederland en QIB Duitsland. Reacties op dit artikel zijn altijd welkom op anelde@nelco.be.

OPPERVLAKTEWIJZER 2017-2018

> Meer informatie www.nelco.be info@nelco.be


Het ECCA PremiumÂŽ-label beschermt uw creaties

KWALITEIT

Coating die bestand is tegen extreme spanning.

DUURZAAMHEID ESTHETIEK

Naleving van Vrijheid om milieu- en sociale vormen en normen. kleuren te kiezen.

Het ECCA PremiumÂŽ-label wordt toegekend door de European Coil Coating Association (ECCA) en garandeert op basis van strikte criteria de kwaliteit, duurzaamheid en esthetiek van voorgelakte metaalproducten die worden gebruikt in bouwtoepassingen.

www.eccapremium.com - info@eccapremium.com Agence Visae - Foto credits : Fotolia, Masterfile, ECCA

53


Efficiente werkwijze voor metaal- en kunststofsubstraat

Een economische manier voor substraat-coating Voor een effectieve coating van massahoeveelheden in metaal- en kunststofbereik biedt Special Coatings GmbH een compleet systeem aan voor zowel de coating en lak als de technische installatie zelf.

“De SC-Coater is een installatie die grote hoeveelheden op een economische manier kan spraycoaten. Niet alleen de installatie maar ook de speciale bijbehorende laksystemen op waterbasis of op solventbasis bieden wij aan”, verklaart Rica Hiemstra, salesmedewerker bij Special Coatings GmbH. De installatie bestaat uit een trommel met een ingebouwd spraypis54

OPPERVLAKTEWIJZER 2017-2018

tool. Zo wordt de lak op het substraat gespoten. Het prettige is dat alles computergestuurd is, dus met een paar drukken op de knop verloopt het coatingsproces automatisch. “Om de coating goed te laten hechten op het substraat dient rekening gehouden te worden met bepaalde voorwaarden. Een goede hechting hangt af van de grootte en van de


vorm van de te coaten delen. Elk onderdeel beoordelen en testen wij grondig voordat het in productie gaat.”, aldus Rica Hiemstra. Op deze manier wordt het voor een fabrikant mogelijk om op een effectieve en kwalitatieve manier zijn substraat te coaten. Het nieuwe aan deze manier van coaten is het drogen door de infrarood straler. In de nieuwe serie SC-coaters is de IR-straler in de deur geïntegreerd waardoor de effectiviteit nog groter is. Door de golfstructuur van de trommelwand wordt het te coaten substraat continue en behoedzaam gekeerd. Bron: Special Coatings GmbH

Hoge coatingsefficiency Het opbrengen van de lak gebeurt zeer efficient. Het coaten gebeurt in een afgesloten laktrommel en is reukarm. De werkingsgraad van de lak is ong. 90 tot 95%. Dat betekent dat de overspray nog maar 5 tot 10% is. Bij conventionele manieren van coaten is de overspray duidelijk hoger, vaak meer dan 50%. Door de zeer geringe overspray zijn er vele voordelen te behalen zoals minder verspilling van lak, milieuvoordelen en minder schoonmaakwerk van de trommel. Het drogen van het substraat wordt procesafhankelijk geregeld. Hierdoor ontstaat een minimaal stroomverbruik in vergelijking met traditionele systemen, aldus Rica Hiemstra (en wijst daarmee op de zuinige werkwijze van het systeem (besparing)). Door de golfstructuur van de trommelwand wordt het te coaten substraat continue en behoedzaam gekeerd. De trommel is van edelstaal en is daarmee bestand tegen coatingsstoffen en schoonmaakmiddelen. Door de ingebouwde computersturing kan de gebruiker zelf de coatingsparameters flexibel instellen. Het coatingsproces verloopt vol-automatisch, waardoor het handmatig opstellen -en dus arbeidsintensieve- deelpositioneren van de te

coaten onderdelen niet meer nodig is. De trommel wordt gevuld met het substraat en zelfs deze handeling kan geautomatiseerd worden. De lak komt in een reservoir en wordt onderhoge druk met een spraypistool in de trommel op het substraat gespoten. Door zijn compacte bouwwijze neemt de SC-Coater weinig plaats in en kan zonder veel moeite geїntegreerd worden in het bestaande productieproces. Een extra beveiliging tegen explosiegevaar is niet vereist. Het besturingssysteem is eigenlijk de kern van de installatie. Middels een touch screen kunnen alle opdrachten makkelijk en snel ingevoerd worden. De infraroodstraler zorgt voor het opwarmen en drogen van het substraat. De temperatuur van het substraat wordt gemeten door een IR-sensor en wordt via het besturingssysteem geregeld. Ook worden alle parameters via besturingssysteem geregeld. Verder kan er gevarieerd worden met 1 of 2 spraypistolen, verschillende spuitmonden of een open of een trommel met circulatie onderverdeling. De installatie is op allerlei manieren flexibel in te richten om zo de perfecte coating te krijgen voor uw product. Door deze flexibiliteit kunnen diverse materialen gecoat worden, metaal of kunststof. Door de toepassing van verschillende spuitmonden is het mogelijk om diverse materialen te coaten bijv. Metaal alsook kunststof. Zelfs voor normalerwijze moeilijk te coaten kunststoffen zoals PA, PA06, PP en PS biedt de SC-coater nieuwe mogelijkheden.

> Meer informatie www.special-coatings.com info.germany@special-coatings.com 55


Europa’s eerste ultra high-speed LASER cladding productiesysteem Trots! Dat zijn we op onze investering: een nieuwe Hornet highspeed LASER cladding systeem. Bij CZL Tilburg is het eerste ultra high speed systeem geïnstalleerd dat voor commercieel loonwerk in Europa beschikbaar is. De techniek is ontwikkeld door FraunhoferInstitute for Laser Technology in Aken. Het systeem is geschikt voor het aanbrengen van slijtage-, corrosiebestendige- of reparatielagen. De temperatuurinbreng is daarbij minimaal.

56

OPPERVLAKTEWIJZER 2017-2018


Mogelijke toepassingsgebieden - Harde, slijtvaste assen - Goede corrosiewering op assen - Opbouwen van flenzen midden op een as

Kenmerken LASER-cladden bij CZL Tilburg - - - - -

Vooralsnog uitsluitend op ronde onderdelen Uitwendig tot Ø700 mm, 3000mm lang Inwendig vanaf Ø95 mm, 500mm diep Ruwheid 5 Ra, na remelten 0,9 Ra Laagdikte 0,05 mm tot 0,3 mm in één bewerking (meerdere lagen mogelijk) - Poeder rendement >> 90% - Hoge neersmelt snelheid 200 m/min Ultra high speed LASER-cladden is een doorontwikkeling van het reeds bestaande LASER-cladden. Het betreft een LASER-las proces met zeer weinig warmte-inbreng. Het toevoegmateriaal bestaat uit een variëteit aan (hard-)metaal poeders (bijvoorbeeld Inconel 625, Stelliet, RVS, chroom- en wolframcarbides) met uitgebreide mogelijkheden om specifieke eigenschappen te verkrijgen. Versmelting van onconventionele combinaties

Ti/Cu, Fe/Ti en Fe/Al behoren tot de mogelijkheden. Voordeel van deze lagen zijn dat ze dun zijn aan te brengen, eenvoudig versmelten (metallisch verbonden met werkstuk) en corrosiebestendig en stootvast zijn. Door de vele instelmogelijkheden van de installatie kan het proces en laagtype specifiek op de toepassing afgestemd worden. De laagdikte kan, afhankelijk van het gekozen laagtype, variëren van 50 µm tot 300 µm per passage. De techniek is een goed alternatief voor hardchroom. Vanzelfsprekend spelen vorm en geometrie een rol bij het mogelijk aan kunnen brengen van een metaallaag middels LASER cladding. Hier ligt juist de sterkte van CZL Tilburg. Waar anderen tegen grenzen aanlopen, begint voor ons de uitdaging.

> Meer informatie www.czltilburg.nl ahendriks@czltilburg.nl 57


Sterker in straalmiddelen! EUROGRIT BV is sinds medio jaren 80 onderdeel van de Sibelco Groep. Sibelco is één van de grootste producenten van industriële mineralen ter wereld met 200 vestigingen in 41 verschillende landen. De laatste jaren is Eurogrit meer en meer geïntegreerd in de Sibelco organisatie.

In het licht van onze internationale groeistrategie op basis van sterke lokale aanwezigheid is een eenduidige naam en uitstraling van onze vestigingen in de verschillende Europese landen van groot belang. Daarom voeren wij vanaf heden onderstaand logo en zullen we in al onze externe communicatie herkenbaar zijn als:

De naam Eurogrit zal blijven bestaan als merknaam voor ons assortiment straalmiddelen. Belangrijker is dat voor u als klant de kwaliteit van onze producten en onze service minimaal op gelijk niveau zal blijven. Wij zijn en blijven één van de belangrijkste leveranciers van hoogwaardige straalmiddelen voor oppervlaktebehandeling ter wereld. Eurogrit is een gevestigde naam voor straal- en schildersbedrijven in de olie, gas en petrochemische industrie, offshore constructie, scheepsbouw en scheepsreparatie, het stralen van tanks en pijpleidingen enzovoort. Eurogrit levert straalmiddelen voor de oppervlaktebe58

OPPERVLAKTEWIJZER 2017-2018

handeling van staal, aluminium, roestvrijstaal, steen, beton, hout enzovoort. Wij leveren onze straalmiddelen wereldwijd naar meer dan 60 landen. Door de strategische ligging van onze fabriek in Dordrecht en onze jarenlange ervaring met transport en logistiek kunnen wij overal ter wereld leveren. In veel sectoren waar gestraald wordt, draait alles om timing. Daarom werken we met vaste agenten en vervoerders, die leveringssnelheid- en zekerheid net zo serieus nemen als u en wij. Al moeten we de onderste steen boven halen: u ontvangt uw producten op het afgesproken moment en geen minuut later. Wij hebben generaties lang ervaring met straalmiddelen en oppervlaktebehandeling en daardoor veel kennis van zaken. Uw accountmanager zet deze expertise graag in om u een goed advies en een adequaat antwoord op al uw vragen te geven.

> Meer informatie www.eurogrit.com www.sibelco.eu info.eurogrit@sibelco.com


59


Smart Solutions HangOn BV, gestart als Jakobs Handelsonderneming in 1993, is sinds 2005 onderdeel van de HangOn Groep. Het hoofdkantoor van deze wereldwijd opererende groep staat in Hillerstorp, Zweden. De HangOn Groep heeft zich gespecialiseerd in het produceren van allerlei slimme oplossingen voor het ophangen en maskeren van uw producten die genat- of gepoederlakt moeten worden.

Tijd besparen Soms is het eigenlijk heel eenvoudig om tijd en kosten te besparen. Door te kiezen voor de “juiste” ophanging en maskeringen kunnen poederlakkers aanzienlijke besparingen realiseren. Door gebruik te maken van slimme oplossingen voor het ophangen en maskeren van producten kan een bedrijf de productiviteit van de installatie verhogen en het energieverbruik verlagen. Hiervoor heeft HangOn nieuwe ophangsystemen die op volautomatische machines worden vervaardigd. Ze zijn zeer stabiel en besparen tijd en moeite bij het ophang- en afneemstation. De spitse en kleine ophangpuntenzorgen voor het kleinst mogelijke schaduweffect en garanderen een goede aarding, ook na meervoudig gebruik.

Etage met verenstaalhaken In 2013 werd het HQL systeem (“HangOn Quick Level”) geïntroduceerd, een horizontale etage die in standaardframes past voorzien van verenstalen haakjes voor kleine werkstukken. Vergeleken met enkelvoudige haken zorgt dit voor tot zo’n 30 keer sneller ophangen. Deze slechts 1 mm sterke verendraadstalen haakjes laten slechts minimale ophangtekens na, maar kunnen tot 2 kilo per haakje belast worden.

tijdsbesparing op. In vergelijking met het gebruik van standaard haken is er nog ongeveer 1/3 van de tijd nodig om op te hangen. Aan een hanger zijn verschillende plaatstalen haken qua vorm, lengte, afstand en hoeken mogelijk. Bij het gebruik van twee of meer HQS hangers kun je er ook diverse soorten profielen mee ophangen.

Nieuwe maskeerkappen voor assen en draadeinden Nog een nieuw product vindt u bij onze maskeringen. Bij het maskeren van schroefdraad (bouten, draadeinden), heb je, als je de van oudsher gebruikte kappen gebruikt, bij het aanbrengen en verwijderen behoorlijk wat tijd en kracht nodig. Om dat te verbeteren werd de “GAQ HangOn Quick” ontwikkeld. Middels dit ontwerp wordt de wrijving verminderd en het gebruik vergemakkelijkt, zowel bij het aanbrengen als het verwijderen.

Hanger met plaatstaalhaken In 2016 werd het HQS systeem, een hanger met haken van plaatstaal voor kleine delen en profielen gelanceerd. Dit levert ook een grote 60

OPPERVLAKTEWIJZER 2017-2018

> Meer informatie www.hangon.nl info@hangon.nl


61


Buizenstraalmachine voor een automatische oppervlaktebehandeling Onlangs heeft de firma RUMP Strahlanlagen GmbH, In Nederland en België vertegenwoordigd door HEVAMI oppervlaktetechniek uit Veghel, een buizen-straalinstallatie geïnstalleerd bij de firma Tuboscope Drill Pipe Division in Aberdeen. Middels deze buizenstraalmachine worden de boorbuizen automatisch gereinigd zodat deze op haarscheurtjes gecontroleerd kunnen worden.

5 tot 10 buizen van 5-15 meter lang en een buitendiameter van 60-250 mm worden aan beide kanten op de invoertafels geplaatst welke beide voorzien zijn van een automatische beladingsunit. Vooraf sluit de operator de buizen af met een stop zodat er tijdens het proces geen straalmiddel in de buizen komt. Via een display kan aangegeven worden of de buizen eerst vanuit één kant worden ingevoerd of afwisselend vanaf beide tafels. Hierdoor kan de belading op elk moment aangepast worden. Na de invoer worden de buizen langzaam en voorzichtig overgedragen (hydraulisch) op de met diabolorollen uitgeruste rollenbaan. Zodra de installatie merkt dat er geen buizen meer klaarliggen dan schakelt deze automatisch uit. De buizen draaien om hun eigen as en worden zo roterend door de hotspots van de werpwielen gevoerd. De reinheid van de gestraalde buizen is B SA 2 bij een straalcapaciteit van circa 3 m²/min. De van de buitendiameter afhankelijke frequentiegeregelde transportsnelheid is circa 3-20 m/min. De behuizing van de straalkamer bestaat volledig uit platen van 62

OPPERVLAKTEWIJZER 2017-2018

mangaanstaal en heeft aan de onderkant een straalmiddel-opvangtrechter. Om de machine tegen slijtage te beschermen zijn in het directe straalbereik extra platen van mangaan- en gereedschapstaal aangebracht. Bij de in- en uitvoer bevinden zich tevens meerdere rubberen sluizen om het uittreden van straalmiddel te voorkomen. De straalmachine is uitgerust met een “R”-turbine met een vermogen van 30 kW. Door de specifieke straalmiddel-overdracht via de verdeler wordt de zogenoemde hot-spot, oftewel het gebied met de meest intensieve straling, bijna twee keer vergroot. Deze installatie heeft een verbeterde efficiëntie en een circa 12% grotere straalcapaciteit ten opzichte van andere straalturbines. De afwerpsnelheid van de schoepen is circa 87 m/s bij een toerental van 3000 omwentelingen/min en een straalmiddel-doorvoer van ongeveer 400 kg/min. Het straalmiddelverbruik ligt, afhankelijk van de buisdiameter en de oppervlakte-kwaliteit, ergens tussen de 3 en 4 kg/uur. Men maakt gebruikt van rond gietstalen straalmiddel


met een nominale diameter van 1 mm. Door de draaibeweging van de buis ontstaat een schroefdraad-vormig straalbeeld wat de slijtage van de machinebekleding sterk beperkt omdat continu op het product gestraald wordt. De behuizing van de turbostralers is volledig gemaakt van gelaste mangaanstaal-platen met laser pasvorm. Binnenin zitten in de een 3-tal zĂŠĂŠr slijtvaste beschermplaten welke qua vorm aangepast zijn aan de ronding van het werpwiel. Hierdoor wordt turbulentie en dus extra slijtage vermeden. Het centraal gepositioneer-

de schoepenrad heeft 2 zij-schijven en 8 rechte werpschoepen van zeer slijtvast speciaal-staal en een buitendiameter van 410 mm. Het schoepenrad werkt volgens het principe van de mechanische voor-versnelling en is voorzien van een centraal geplaatst verdeelrad. Door de verstelbare verdeelhuls kan de straalhoek optimaal ingesteld worden. De schoepen worden tussen de 2 zij-schijven geleid en hebben geen verder bevestigingsmateriaal nodig. Bij het wisselen van de schoepen wordt het binnenste van het werpwiel door het losdraaien van slechts 3 schroeven verwijdert en kunnen de schoepen er via het midden uitgehaald worden. Dit resulteert in een korte demontage-tijd zodat stilstand aanzienlijk kan worden beperkt. Door de in de trechter gebouwde transportschroef wordt het straalmiddel teruggevoerd naar het bekerwerk. In de naastgelegen cascadereiniger wordt het te fijne straalmiddel en andere lichte deeltjes weggezogen en afgevoerd naar de filterinstallatie. Daarna volgt een zeef voor de afscheiding van de grotere 63


deeltjes. Het gereinigde straalmiddel komt in de voorraadsbunker en wordt door middel een pneumatisch werkende doseerinrichting weer naar de turbostraler gevoerd. Via een navul-bunker wordt bij een straalmiddeltekort automatisch nieuw straalmiddel toegevoegd tot het gewenste niveau. Hierdoor blijft het straalmiddelmengsel constant, zodat de buis-oppervlakte een gelijkmatig straalbeeld heeft. Nadat de gestraalde buis de mechanische schakelaar heeft verlaten worden de buizen middels een , hydraulisch uitwerper uit gesorteerd op één van de beide uitvoertafels. Ook hier kan weer via het display de afvoerkant aangegeven worden, zodat de klant kan kiezen hoe de buizen verder bewerkt worden. De afzuiging van de straalkamer en de cascadereiniger wordt uitgevoerd door een aangesloten patronenfilter. De ventilator is geschikt voor een totaal luchtstroom van 4800 m³/u en een drukverschil van 315 daPa bij een aandrijfvermogen van 7,5 kW. Het reststofgehalte in de 64

OPPERVLAKTEWIJZER 2017-2018

afvoerlucht bedraagt <2 mg/m³. Het gefilterde stof wordt afgevoerd via de ondergebouwde stofopvangtrechter en komt via een klep in een big-bag terecht. De besturing gaat via een touch panel met tekstweergave. Deze besturing zorgt voor een veilige, storingsvrije machine en transportsysteem. Ook wordt via het touch panel het straalprogramma en de buisdiameter ingevoerd. Het elektrische vermogen van de machine is ongeveer 56 kW. Om te voorkomen dat er bij de aan- en afvoer botsingen ontstaan zitten er bewakingssensoren op het transportsysteem. Deze straalinstallatie is niet alleen zeer effectief, maar ook erg gebruiksvriendelijk. Dit resulteert in een gelijkmatig, goed straalbeeld in een zeer korte tijd in vergelijk met handmatig stralen. > Meer informatie www.rump.de www.hevami.nl info@hevami.nl


Discover the Surface Open Dag 25

years

Premium finishing solutions for more than 25 years

rosler.nl/open-house

11 -12 mei 2017 NL | Reggestraat 18| 5347 JG Oss | +31 412 646 600 | rosler-nl@rosler.com

LEERING.NL/STRAALTECHNIEK

Aandacht voor straaltechniek

EXPERTISE IN METAALBEWERKING STRAALCABINES, STRAALHALLEN, WERPSTRAALINSTALLATIES

Potters Innovating Responsibly Since 1914

65


Systemen voor milieuvriendelijke uitharding IST Benelux BV deel uitmakend van de IST METZ groep is totaal leverancier van UV en LED Systemen voor o.a. industriële toepassing. IST METZ ontwikkelt, produceert en verkoopt systemen voor milieuvriendelijke uitharding van oplosmiddelvrije coatings, vernissen, lijmen en siliconen. De focus ligt momenteel nog op de drukindustrie, maar UV-systemen van IST vinden ook hun toepassingen in de automobielindustrie en in vele andere industrieën, zoals wateren luchtzuivering en coating processen. Als pionier op het gebied van UV zet IST METZ GmbH al meer dan 35 jaar de standaard in de Industrie. Alle onderdelen van zowel de directe kerncomponenten en andere onderdelen van het UV-systeem worden in de groep zelf ontwikkeld en vervaardigd. Deze omvatten onder meer de reflectoren, die een beslissende invloed hebben op de kwaliteit en efficiëntie van een UV-systeem. De Geometrie en oppervlakte-eigenschappen zijn grotendeels verantwoordelijk voor de hoeveelheid UV licht die op het substraat komen. Door gebruik te maken van ray-tracing software kunnen ook nieuwe LED-opticilenzen speciaal aangepast worden aan de betreffende toepassing voor optimale lichtopbrengst op het substraat. Met het UV Transfer Center (UVTC) kunnen 66

OPPERVLAKTEWIJZER 2017-2018

beginners, alsook ervaren gebruikers gebruik maken van onze kennis. Het UVTC met de juiste druk- en laboratoriumtechnologie, ondersteunt klanten in alle zaken die betrekking hebben op de UV-technologie en onderstreept de al lang bestaande bedrijfsfilosofie “More than UV”. Opgericht in 1977 met hoofdzetel in Zuid-Duitsland Nürtingen, die vandaag de dag bestaat uit 14 bedrijven, waar ongeveer 500 mensen werken. Zowel in Frankrijk, Engeland, Italië, de Verenigde Staten, Benelux, Spanje, Zweden, China, Thailand en Japan bezit IST METZ internationale Sales en service bedrijven. Door overname van de aandelen in het Britse bedrijf Integration Technology Ltd. (ITL) kon IST METZ haar assortiment UV-systemen en speciaal LED-systemen uitbreiden voor een nog groter aantal toepassingen. > Meer informatie www.ist-uv.nl info@bnl.ist-uv.com


WIJ LATEN U GRAAG ZIEN WAT WE DOEN

Wat we maken en hoe het werkt, laten we u graag zien, in het filmpje op onze website of door de QR code te scannen met uw smartphone of tablet.

w w w. h o l l a n d m i n e r a a l . n l

Holland Mineraal is al ruim 35 jaar een begrip op het gebied van oppervlakte behandelingsapparatuur en producent en leverancier van straalmiddelen en straalinstallaties.

Tielstraat 8 7418 CS Deventer T +31 (0)570 - 62 11 61 I www.hollandmineraal.nl

67


Totaalpakket op het gebied van professionele spuit- en straalapparatuur voor de industriële spuiter, stralen en andere verf verwerkende industrieën RASCO, CLEMCO en CAP Industrial voeren een uitgebreid assortiment professionele spuit- en straalapparatuur voor de industriële spuiter, stralen en andere verf verwerkende industrieën.

Wij verkopen een compleet programma in lagedruk verfspuitapparatuur, electrostatische apparatuur en poerdercoat apparatuur. Hierin voeren wij de merken DeVilbiss, Ransburg en MSN. Voor 1 en 2 K hogedruk airless verfspuitapparatuur vertegenwoordigen wij de merken Graco, Wiwa en Binks. Op het gebied van stralen voeren wij in ons programma droogstraal, natstraal -en vacuum- straalapparatuur van Clemco, Graco en Pinovo. Met bijna 50 jaar kennis van materiaal verwerkende en straaltechnieken kunnen wij u efficiënte systemen voor alle soorten afwerkingsmaterialen leveren en adviseren wij u graag. Service komt voor ons op de eerste plaats. Wij hebben een eigen service- en onderhoudsdienst die ter plaatse of in onze moderne werkplaats service verleent en onderhoud pleegt aan alle merken spuit- en straalapparatuur met toebehoren. 68

OPPERVLAKTEWIJZER 2017-2018

Een van onze nieuwe producten is de e-Xtreme De G e-Xtreme is een flexibel alternatief voor conventionele airless-units. Dankzij de elektrische aandrijving zijn de geluidsniveaus lager en is ijsafzetting verleden tijd. De e-Xtreme is heel energie-efficiënt met een laag energieverbruik per gespoten liter. In vergelijking met lucht gedreven airless installaties zal de e-Xtreme tot 80% minder energie verbruiken. Krachtig genoeg om de meest gangbare materialen met een middelhoog tot hoog percentage vaste stoffen te spuiten. Deze robuuste en betrouwbare airless installatie heeft hetzelfde design als de bestaande airless installaties van Graco en is ATEX- en IECEx-goedgekeurd voor gebruik op explosiegevaarlijke locaties of locaties waar vonken een risico vormen. De software van de installatie beperkt drukverlies


tijdens omschakelingen tot een minimum. Dat zorgt voor een aanzienlijk gladder en gelijkmatiger spuitpatroon. Het vermindert ook de pulsatie die wordt overgedragen aan de schilder, waardoor de gebruiker minder snel vermoeid raakt. De lagere geluidsniveaus van de elektrische motor zorgen ook voor een betere gebruikerservaring. De e-Xtreme produceert 68 dBA en doet het dus veel beter dan de OSHA-drempel voor mogelijke gehoorschade van 90 dBA. Gebruikers kunnen dus gedurende langere tijd in de buurt van het toestel blijven, waardoor de

productiviteit verhoogt. De elektronica van het toestel is beschermd tegen extreme temperaturen om storingen van de motor te voorkomen. Wanneer de stilstand onder druk lang aanhoudt, zal het toestel in wachtstand gaan. De wachtstand wordt uitgeschakeld wanneer er opnieuw materiaal door het pistool vloeit.

> Meer informatie www.rasco-clemco.nl info@rasco-clemco.nl 69


‘Open House’ bij Rösler Benelux

Kennis oppervlaktetechniek door de hele bedrijfskolom Op 11 en 12 mei 2017 organiseert Rösler Benelux B.V. in Oss een ‘Open House’, als apotheose van een jaar waarin het 25-jarig jubileum werd gevierd. Het jubileum wordt aangegrepen om ons nog sterker dan voorheen te profileren als kennispartner voor de hele metaalindustrie. Het streven is om de brede ervaring op het gebied van oppervlaktetechniek toegankelijk te maken voor de hele bedrijfskolom.

Open Dag in Oss Het programma van het ‘Open House’ omvat naast presentaties en workshops van verschillende bedrijven ook demonstraties, een netwerkbeurs en een rondleiding. Doel is om ondernemers, technici en andere vertegenwoordigers uit de hele bedrijfskolom te informeren over actuele ontwikkelingen op het gebied van oppervlaktetechniek. De focus zal daarbij vooral liggen op drie hoofdthema’s: staalbouw/plaatwerk, metaalprinten en de oppervlaktebehandeling van RVS in de levensmiddelenindustrie.

Innovatie voor de gehele bedrijfskolom Het ‘Open House’ richt zich nadrukkelijk op de hele bedrijfskolom. Vandaar dat zowel bedrijven worden uitgenodigd die machines bouwen, grondstoffen leveren als onderdelen bewerken, evenals dienstverlenende bedrijven en 70

OPPERVLAKTEWIJZER 2017-2018

verenigingen die actief zijn binnen de branche. Voor alle geledingen van de bedrijfskolom geldt dat op een praktische en directe manier kennis kan worden gemaakt met de vele facetten van oppervlaktetechniek en de stand der techniek op dat gebied.

Industriële partners: Trumpf, Renishaw & Behringer Samen met de firma’s Trumpf, Renishaw en Behringer zal Rösler deze dag organiseren. Dit betekent niet alleen dat kennis met betrekking tot oppervlaktetechniek toegankelijker wordt in de bedrijfskolom. Het betekent vooral dat we alle bezoekers meer kennis willen bieden over het produceren in topkwaliteit voor diverse industrieën. Tijdens deze dag geven de gerenommeerde sprekers uit de industriële sector vanuit hun perspectief een interessant beeld van de markt waarin zij actief zijn.


RÖSLER, marktleider in industriële oppervlaktetechniek, nodigt u op 11 en 12 mei uit voor hun open dag, ter ere van het 25-jarig jubileum: ww.rosler.nl/open-house

Het verschil maken In plaats van terug te blikken heeft Rösler Benelux B.V. het jubileum vooral aangegrepen om in kaart te brengen welke kwaliteiten in de toekomst het verschil zullen maken en op welke punten verbeteringen en vernieuwingen mogelijk zijn. Uitkomst is dat wij ons nadrukkelijk willen profileren als kennispartner voor de hele metaalindustrie. Door nauwe samenwerking met alle partners, zowel klanten als leveranciers, kan kennis op het gebied van oppervlaktetechniek sneller en effectiever worden verspreid door de hele bedrijfskolom.

producten met topkwaliteit. Onze specialisten kunnen daarbij gericht informeren over risico’s en problemen en adviseren over duurzame alternatieven. Daardoor wordt Rösler Benelux B.V. aantrekkelijker als partner en leverancier.

Bedrijven bijstaan Op basis van de vele jaren ervaring op het gebied van oppervlaktetechniek kan Rösler Benelux B.V. bedrijven op alle niveaus van de bedrijfskolom bijstaan bij het inrichten van het productieproces en het realiseren van eind-

> Meer informatie www.rosler.nl/open-house rosler-nl@rosler.com 71


Slim en nauwkeurig contactloos meten

PowderTAG voor laagdikte analyse TQC introduceert de PowderTAG, die poedercoating dikte tot wel 300 Âľm meet voor en na het uitharden. Contactloos, nondestructief en op metalen ondergronden, zoals staal of aluminium.

PowderTAG meet slim Een uitgekiende combinatie van infrarood en foto thermisch meten zorgt voor een precieze en reproduceerbare laagdikte meting. Doordat de puls niet precies in een bepaalde hoek dient te worden afgestuurd en er slechts een klein meetvlak nodig is, is de PowderTAG zeer geschikt om de laagdikte op kleine, gekromde of moeilijk toegankelijke objecten nauwkeurig te bepalen. Zelfs op draadframes en hoeken. Een LED-pointer ondersteunt bij het bepalen van de juiste afstand en locatie. Bovendien is de meting contactloos. Dankzij het contactloze meetprincipe kunnen onderdelen op een langzame bewegende lijn worden getest zonder de coating te beschadigen. Bij hogere lijnsnelheden wordt aanbevolen om het werkstuk van de lijn te verwijderen via een bypass of de lijn even te stoppen. PowderTAG bespaart Door de poederlaag te meten voor het uithardingsproces kan tij72

OPPERVLAKTEWIJZER 2017-2018

dens het coaten direct in het proces worden ingegrepen. Dit leidt tot besparingen en minder uitval bij reeds gecoate producten. Hierdoor wordt het voor de producent mogelijk onder druk van de stijgende kwaliteitseisen een continue kwaliteit voor de afnemers te garanderen.

Meer weten over de PowderTAG Wilt u meer weten over de PowderTAG? Stuur een mailtje naar verkoop@tqc.eu of bel naar het TQC hoofdkantoor in Capelle aan den IJssel, +31 (0) 10 7900 100.

> Meer informatie www.tqc.eu info@tqc.eu


73


Licentiehouders ECCA Premium® Label De European Coil Coating Association ECCA heeft een Premium® label ingesteld voor kwaliteit en duurzaamheid van voorgelak metaal voor buitentoepassing. Hierover is meer te lezen elders in deze editie. Hiernaast volgt de lijst van licentiehouders, stand maart 2017. Meer informatie Tel. +32 (0)515.00.21 info@eccapremium.com

Qualanod

Qualanod is hét kwaliteitslabel voor het anodiseren van aluminium. Het is een internationaal kwaliteitslabel dat gebaseerd is op een uitgebreide specificatie voor zowel proces- als producteisen. In 1974 is Qualanod opgericht door verschillende nationale verenigingen gevormd door anodiseurs van architectonische geveldelen georganiseerd in ESTAL en EWAA. Het doel is het verhogen en het standaardiseren van het kwaliteitsniveau in heel Europa. Bedrijven in veel Europese landen zijn direct of indirect lid van de Qualanod. Deelname aan de Qualanod betekent samenwerking met gelicentieerde instellingen waarbij alle betrokkenen profiteren: afnemers ontvangen geanodiseerde producten die voldoen aan een duidelijk omschreven kwaliteitsstandaard. Op lange termijn hebben gecertificeerde anodiseerbedrijven een duidelijk voordeel in tegen over concurrerende anodiseurs bij aanbestedingen. Gebouweigenaren weten zeker wat voor kwaliteit ze krijgen van hun architectuur. De meeste licentiehouders en nationale verenigingen werken samen met een volgens ISO 17025 geaccrediteerd laboratorium en een door Qualanod gecertificeerd inspecteur, deze vormen tezamen Qualisurfal. Qualanod heeft de beschikking over ervaren inspecteurs die er op toezien dat de licentiehouders zich aan de Qualanod-specificaties houden door middel van periodieke bedrijfsinspecties.

Qualanod gecertificeerde bedrijven Aldor bv Alumet bv APT Kurvers bv BWB-Alucol bv M.V.I. Someren bv Sapa Aluminium bv

74 74

OPPERVLAKTEWIJZER2017-2018 2017-2018 OPPERVLAKTEWIJZER


ArcelorMittal Flat Carbon Europe (Luik, België / Piombino en Avellino, Italië / Swietochlowice, Polen / Eisenhüttenstadt, Duitsland / Montataire, Frankrijk) www.arcelormittal.com Productnaam Granite® Standard Granite® HD Granite® HDS Granite® HDX Granite® Deep Mat Granite® Flex Granite® Comfort Granite® PVDF 25µm Granite® PVDF 35µm Granite® Tex Granite® Cloudy Granite® Copper Granite® Wood Granite® Storm Granite® Quartz Granite® HFX Cool Granite® Silky Mat Granite® Rain HDS Granite® Rain HDX

Geldigheid 05/01/2018 05/01/2018 05/01/2018 05/01/2018 05/01/2018 05/01/2018 11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018 05/05/2018 05/05/2018 10/06/2018 10/06/2018 10/06/2018 10/06/2018

Licentienummer EP003-ARC-LIE1-STAN EP003-ARC-LIE1-HD EP003-ARC-LIE1-HDS EP003-ARC-LIE1-HDX EP003-ARC-LIE1-DMAT EP003-ARC-LIE1-FLEX EP003-ARC-PIO1-COMF EP003-ARC-PIO1-PVDF25 EP003-ARC-PIO1-PVDF35 EP003-ARC-AVE1-TEX EP003-ARC-AVE1-CLOU EP003-ARC-AVE1-COPP EP003-ARC-AVE1-WOOD EP003-ARC-SWI1-STOR & EP003-ARC-SWI2-STOR EP003-ARC-SWI1-QUAR & EP003-ARC-SWI2-QUAR EP003-ARC-MON1-COOL EP003-ARC-MON1-SMAT EP003-ARC- EIS1-RHDS EP003-ARC- EIS1-RHDX

Hydro Aluminium Rolled Products (Holmestrand, Noorwegen) www.hydro.com Productnaam HydroCoat HydroCoat HydroCoat

Geldigheid 13/11/2017 01/11/2019 01/11/2019

Licentienummer EP001-HDR-HOL1-HYCO100 EP001-HDR-HOL1-HYCO300 EP001-HDR-HOL1-HYCO800

Miralu (Saint-Chamond, Frankrijk) www.miralu.fr Productnaam MiraWALL® MiraBUILD®

Geldigheid 09/04/2018 09/04/2018

Licentienummer EP004-MIR-STC-MIWA EP004-MIR-STC-MIBU

Geldigheid 13/11/2017

Licentienummer EP002-NOV-BRE1-PROF

Novelis (Bresso, Italië) www.novelis.com Productnaam Prof2000

75


Qualicoat

Qualicoat is hét kwaliteitslabel voor het coaten van aluminium. Het is een internationaal kwaliteitslabel dat gebaseerd is op een uitgebreide specificatie voor zowel proces- als producteisen. Om te bepalen of een coating wel of niet voldoet aan de eisen van de klant, moeten de resultaten worden gemeten volgens een technische specificatie. Qualicoat definieert uitgebreide kwaliteitseisen en controleert gelicentieerde installaties wereldwijd. Dit geeft de kopers van gecoat aluminium de zekerheid dat zij een premium gegradeerd product ontvangen die een langetermijnwaarde en constante kwaliteit heeft. In 1986 zijn verschillende nationale verenigingen van architectonische aluminium geveldelen samengekomen die het kwaliteitslabel Qualicoat opgericht hebben. Het doel is het verhogen van het niveau en standaardiseren van de kwaliteit in heel Europa, en men te laten houden aan de voorschriften die van toepassing zijn in hun sector. Door de jaren heen zijn in veel landen bedrijven licentiehouder geworden. Door de inspanningen van de afgelopen 25 jaar heeft Qualicoat een belangrijke sleutelrol gespeeld in de verbetering van de kwaliteit van aluminium onderdelen die worden toegepast in de architectuur. Vanaf het begin is de aluminiumindustrie vertegenwoordigd in de commissies, hierdoor ontstond een uitwisseling van ideeën en informatie tussen coaters en producenten van aluminium halffabrikaten. Het streven is om goede praktijkregels te ontwikkelen om een goede kwaliteit van de coatinglaag te bereiken. Qualicoat verleent licentie aan nationale verenigingen die namens Qualicoat certificaten verstrekken aan geïnspecteerde gecertificeerde bedrijven. Deze inspectie wordt uitgevoerd door Qualicoat-gecertificeerde inspecteurs. Testen worden uitgevoerd door laboratoria die door Qualicoat aangewezen zijn, die aan de ISO 17025 moeten voldoen. Deze laboratoria en inspecteurs vormen samen Qualisurfal.

76

OPPERVLAKTEWIJZER 2017-2018

Qualicoat gecertificeerde bedrijven Boma Coating bv Boon Edam bv Color Coating bv Deege Coating Moerdijk bv Dijkman Oppervlaktebehandeling bv IJdema Poedercoating bv Jonkman Coating bv Lieftink Ramenfabriek bv MTC Poedercoating bv Sapa Aluminium bv Schoen Poedercoating bv Spuit- en Moffelbedrijf G. Aalderink & Zn. bv Tilcoating bv Ulamo coating bv Van der Meer Oppervlaktetechniek bv VMG Versteeg Metaal Groep

Qualisteelcoat

Qualisteelcoat is hét kwaliteitslabel voor het coaten van staal. Het is een internationaal kwaliteitslabel dat gebaseerd is op een uitgebreide specificatie voor zowel proces- als producteisen. Om te bepalen of een coating voldoet aan de eisen van de klant, moeten meetresultaten voldoen aan de gestelde eisen. Qualisteelcoat definieert uitgebreide kwaliteitseisen en de navolging hiervan wordt gecontroleerd door gecertificeerde instellingen wereldwijd. Afnemers van gecoat staal ontvangen een premium grade product die een goede kwaliteit waarde geeft op lange termijn. Qualisteelcoat is een internationaal kwaliteitslabel voor het natlakken en poedercoaten van staal. Het keurmerk gaat uit van keuring van het conserveringsproces, het verfsysteem, de inhouse control en het eindproduct. De eisen zijn vastgelegd in een specificatie die onderaan deze pagina te vinden is. De specificatie gaat uit van algemeen gangbare normen en processen waarbij met name vastgelegd wordt hoe een hoge en betrouwbare kwaliteit verkregen kan worden. Wat er in de specificatie komt te staan wordt bepaald door een internationaal samengestelde Technical Committee en een Executive Committee.


De inspecties en keuringen worden gedaan door onafhankelijke Qualisteelcoat-geaccrediteerde labs en inspecteurs. De Nederlandse masterlicentiebeheerder is de Vereniging Qual.ION. De markt kan Qualisteelcoat voorschrijven. Dit kan in de bouwwereld de architect zijn of de projectontwikkelaar, bestekschrijver of aannemer. In de machinebouw of andere metaalverwerkende industrie kan dit de engineer, constructeur, machinebouwer of metaalbewerker zijn. Momenteel wordt door de VMRG (Vereniging Metalen Raamen Gevelelementen) Qualisteelcoat geaccepteerd als goedgekeurd kwaliteitslabel. Ook in andere markten wordt steeds meer aan Qualisteelcoat gerefereerd. Elk coatingbedrijf dat natlakt of poedercoat op staal, kan zijn proces en product laten keuren en bij goedkeuring in aanmerking komen voor het label. Elke verf- of poederleverancier kan zijn verfsysteem laten goedkeuren als aan de specificatie wordt voldaan.

> Meer informatie www.qualicoat.net www.qualisteelcoat.net www.qualanod.net www.vereniging-ion.nl

Qualisteelcoat gecertificeerde bedrijven Astra-Stramon bv Dijkman Oppervlaktebehandeling bv HST Europe Nederland bv Jonkman Coating bv Kriek Poedercoatings bv MHB bv Rotocoat Heerhugowaard bv. Rotocoat Wolvega bv Spuit- en Moffelbedrijf G. Aalderink & Zn. bv Straalbedrijf Asten bv Straalbedrijf Giessen bv Tilcoating bv Ulamo Coating bv VMG Versteeg Metaal Groep bv. Wilmink Poedercoating bv

77


Aantekeningen

Colofon Uitgeverij

Vormgeving

Copyright

HandelsCourant b.v. Postbus 1182 2280 CD Rijswijk T: +31 70 319 80 02 www.handelscourant.nl info@handelscourant.nl

Projekt C www.projektc.nl info@projektc.nl

HandelsCourant b.v.

Externe redactie Coating Kennis Transfer www.coatingkennistransfer.com uittenbroek@coatingkennistransfer.com 78

OPPERVLAKTEWIJZER 2017-2018

Exploitatie Jetvertising b.v. Laan van Zuid Hoorn 37 2289 DC Rijswijk T: +31 70 399 00 00 www.jetvertising.nl info@jetvertising.nl

Omslagfoto Concentrated Solar Power boilertechniek met fresnelspiegels. Een Duitse coatinglijnbouwer gebruikte de techniek eens om een lakdroogkamer mee te verwarmen. (foto: Eunika Sopotnicka)


TROMMELCOATING KLEINE ONDERDELEN [+] [+] [+] [+] [+]

economische manier voor substraat-coating gepatenteerd, milieu- en materiaalsparend coaten in opdracht van serieproduktie Decoratieve- en funktionele coating ontwikkeling van eigen laksystemen

Voor meer info neem gerust kontakt op: tel. +49 8105 7727 300

www.special-coatings.com

Volg de actuele ontwikkelingen

www.oppervlaktetechnieken.com! 79


80

OPPERVLAKTEWIJZER 2017-2018


ELeVEN® MP 603 Duurzame chemisch nikkel technologie

ՓՓ ;m†mb;h;muo0††v|lb7Ŋ=ov=ou chemisch nikkel proces Pb en Cd-vrij

EDTA-vrij

7– 10% fosfor integratie met ELeVEN® MP 603

Duurzaam ELeVEN® MP 603 is het nieuwste generatie mid-fosfor chemisch nikkel proces. Dit product is vrij van giftige zware metalen als stabilisator en voldoet daarmee aan de ELV, RoHS en WEEE-richtlijnen.

Uniek ELeVEN® MP 603 combineert de hoogste neerslagsnelheid met een constante glans. Door zijn unieke samenstelling blijft de interne spanning dichtbij neutraal over het gehele bad leven. Het proces is zelfs goedgekeurd voor de voedingsmiddelenindustrie.

Robuust ELeVEN® MP 603 biedt een uitstekende bad stabiliteit en een breed werkgebied. Het proces is zelf sturend qua pH om vereenvoudigd onderhoud te promoten.

Atotech Nederland B.V. +31 30 240 90 10 office.nl@atotech.com Atotech Nederland

Ad16_EN_Eleven_MP_603_140x210_NL.indd 1

Technology for tomorrow’s solutions

www.atotech.com

06.10.2016 21:17:06


Advanced and high-performance surface treatment technologies

Innovative surface treatment processes for added sustainability, efficiency and economy. Whether you require a metal working, cleaning or pretreatment process - Chemetall as a leading global surface treatment company can offer you high-performance system solutions. Benefit from the Chemetall Plus: innovative technologies, environmentally-sound processes, comprehensive technical support, a global network and dedicated people - inspired for your success.

www.chemetall.com surfacetreatment@chemetal.com

Oppervlaktewijzer 2017-2018  
Oppervlaktewijzer 2017-2018