Page 1

malmö ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

Det nya

”En bro ska vara en bro” Arkitekten bAkom Öresundsbron, GEorG rotnE.

”Våra liv är stressade och välprogrammerade men vi drömmer om romantik och levande eld” Läs intervjun med Calill odqVist JaGusCh, vd Light my Fire och kvinnAn bAkom värLdssuccén ”sporken”.

”Människan bakom kalkylerna viktigast” riskkApitAListen lJubo MrnJaVaC om vikten Av Att hittA människAn bAkom idén.

Öresundsregionen 10 år bron GJordE dEn MöJliG, sidornA 4-10

medföljer som bilaga i dagens industri, oktober 2010.


Foto: Pierre Mens / Press Promotion AB

delar ur

innehållet

utveckling

HÅLLBAR

sidorna 20, 22-23

mötespLAts

sidorna 16, 41, 58

malmö föRetAgAnde ocH H

entreprenörskap fRitid ocH

sidorna 18-19, 24, 28, 47, 54

sidan 14

kultur 10-ÅRsjuBiLeum eum föR

öresundsregionen ByggAnde ocH

infrastruktur sociALA

innovationer

sidorna 4, 6-10

sidorna 34, 36, 38, 42, 50

sidorna 12, 32-33

Bilagan ges ut av Malmö stad. Frågor om innehållet besvaras av: Pehr Andersson, Näringslivsdirektör pehr.andersson@ malmo.se

Börje Klingberg, Fastighetsdirektör borje.klingberg@ malmo.se

Kerstin Gustafsson, Gatudirektör kerstin.gustafsson@ malmo.se

Gunilla Konradsson, Tf Informationsdirektör gunilla.konradsson@ malmo.se

Elisabeth Lundgren, Kulturdirektör elisabeth.lundgren@ malmo.se

Lars Carmén, Turistdirektör lars.carmen@malmo.se

Ingmar Simonson, Förvaltningschef, Serviceförvaltningen ingmar.simonson@ malmo.se

Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör christer.larsson@ malmo.se

www.malmo.se

-makes you visible Projektledare:

Göran Syréhn 0736-99 11 39 goran@marknadsmedia.se Annonser: Göran Syréhn Anci Syréhn Redaktör: Johan Andreasson Text: Johan Andreasson Anne Mette Ahlgreen Foto: Leif Johansson X-ray (där inget annat anges) Grafisk form: Anna Hammarbäck Magnus Pedersen Tryck och repro: JMS vxl 018 - 490 11 00

2

www.marknadsmedia.se

TemaT för den här bilagan är

deT nya malmö et nya MalMö, som lockar innovativa företagare och entreprenörer med visioner. Som stolt visar fram prov på modern ingenjörskonst med Öresundsbron och Citytunneln. Det nya Malmö, som är en betydande tillväxtmotor i regionen, som fått pris av FN för arbetet med hållbar utveckling, vars företagsklimat rankas som näst bäst i Europa av ECER, och som flera gånger tilldeltas pris för sin stadskärna av världsklass. Få trodde väl att Malmö skulle gå den här vägen, då för femton år sedan, när tiotusentals jobb försvann och arbetslösheten nådde aldrig tidigare skådade nivåer: 22 procent. Finanserna låg i ruiner, underskottet i bokslutet 1994 låg på otroliga 1 300 miljoner kronor. Västra Hamnen, som dominerades av Kockums varv, låg öde. Malmö var en industristad som tappat sin konkurrenskraft.

Handbolls-VM. Och på Swedbank Stadion går MFF från klarhet till klarhet.

det soM I dag är realIteter och självklarheter, och som i går var visioner och förhoppningar, hade inte varit möjligt utan ett stort engagemang och målmedvetet arbete. Utveckling kräver visioner, innovatörer och entreprenörer. Människor som vågar testa nya idéer och leta efter ovanliga lösningar. Malmös framgångsresa hade inte varit möjlig utan dem. Men Malmös förvandling är inte fulländad. Utvecklingen fortsätter.

I december inviger vi ett av Sveriges största infrastrukturprojekt i modern tid – Citytunneln.

I dag är Västra HaMnen en helt ny stadsdel i Malmö, internationellt känd för sin spektakulära arkitektur, för hållbar stadsutveckling och för fantastiskt fina badmöjligheter. En stadsdel med många små- och medelstora företag som tillsammans skapat fler arbetstillfällen än vad Kockums gjorde under sin storhetstid. Allt det här är i dag en självklarhet för många Malmöbor. På ett lika självklart sätt är Köpenhamn och Danmark en del av Malmöbornas studie- och arbetsmarknad, tack vare Öresundsbron. Turning Torso är Malmös nya världskända symbol, och Malmö Högskola är en viktig del av regionens utbildningskluster. Malmö Arena är en destination i Öresundsregionen, och platsen för Melodifestivalen och

I december inviger vi ett av Sveriges största infrastrukturprojekt i modern tid – Citytunneln. Den kommer inte bara förändra vardagslivet för många Malmöbor utan gör också Malmö City mer tillgängligt för företag och för människor utanför Malmö. Hyllie ska bli södra Malmös nya framsida. Citytunnelstationen och Point Hyllie medverkar till skapandet av ett nytt centrum. Med en ny mässanläggning, köpcentrumet Emporia, hotell, flera tusen nya bostäder, verksamheter och kontor blir Hyllie ett profilområde för hela Öresundsregionen. En ny Kongress- och konsertanläggning ska uppföras på bästa läge, mellan den gamla stadskärnan och Västra Hamnen, och med gångavstånd till Citytunnelstationen och Centralsta-

få uT mesTa möjliga av malmö

etablera sig i Malmö. Vi ger också service till befintliga företag som vill expandera eller flytta sin verksamhet inom Malmö. Du kan t.ex. få information om nätverk för företagare, möjligheter att rekrytera arbetskraft, allmän information om Malmös näringsliv och lots in till olika kommunala verksamheter som kan bli berörda. Genom aktiv marknadsföring stödjer vi tillväxten av lokala företag och attraherar nya verksamheter till Malmö. Kom och besök oss, vi guidar runt i näringslivets Malmö under några timmar och presenterar möjligheterna för en etablering här.

du Har nu en tIdnIng i din hand om Malmö och många av de aktiviteter och möjligheter som finns i vår stad. Vi vill introducera Malmö som ett alternativ för din verksamhet! Här finns potential att utveckla affärsverksamhet oavsett om företaget är stort eller litet. Näringslivskontoret erbjuder kvalificerad, kostnadsfri service för den som planerar att

tionen. Besöksnäringen spelar en växande roll, med stora ekonomiska inflöden och tusentals nya arbetstillfällen, inte minst för unga. Nyhamnsområdet, som i dag till stor del utgörs av transport- och lagerverksamheter, ska förvandlas till en attraktiv vattennära stadsdel med bostäder, kontor och marina. Vår stora satsning på att göra Norra Hamnen till ett logistiknav för miljövänliga och hållbara transporter ger Malmö hamn en allt viktigare roll i regionen och norra Europa, samtidigt som det skapar tusentals nya arbetstillfällen.

Med MedVetna ocH MålInrIktade satsningar har vi under en 15-års period lyft Malmö ur krisen. Vi är mitt uppe i omvandlingen och den ska fortsätta, hela Malmö ska lyfta. I Rosengård bygger vi Bokaler och skapar hantverksstråk för lokala småföretagare. För att höja attraktiviteten i Holma-Kroksbäck planerar vi för ett nytt simhallsbad i området. I Lindängen har vi påbörjat arbetet med en stor botanisk trädgård som blir ytterligare en destination för Malmöborna. Utvecklingen av de här stadsdelarna sker i samverkan med invånare, föreningar, fastighetsägare, kommunen och övriga näringslivet. Dessa har tillsammans de visioner och idéer som krävs för att fullfölja Malmös omvandling. Malmö har vunnit många prestigefyllda priser och nu ska vi bli bäst på social hållbarhet också. Vårt mål är att bli en av Europas tryggaste städer. I Malmö är nyckelorden hållbar tillväxt. Tillväxten är grunden för bättre välfärd, som alla Malmöbor ska kunna få ta del av på lika villkor.

Ilmar Reepalu (S) Kommunstyrelsens ordförande i Malmö

kontakta oss för att få veta mer! agneta Möller Bitr. näringslivschef Telefon 040-34 17 51 Mobil 0705-48 68 16 agneta.moller@malmo.se louise svensson Näringslivsutvecklare Telefon 040-34 17 44 Mobil 0706-92 35 35 louise.svensson@malmo.se Maria engström Näringslivsutvecklare Telefon 040-34 36 07

Mobil 0768-702 704 maria.engstrom@malmo.se stefan Månsson Näringslivsutvecklare Telefon 040-34 17 34 Mobil 0709-99 39 94 stefan.m.mansson@malmo.se thobias lading Näringslivsutvecklare Telefon 040-34 17 37 Mobil 0766-32 39 86 thobias.lading@malmo.se

det nya malmö

1009


Foto: Pierre Mens / Press Promotion AB

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

det nya malmö

1009 annons DI_BORSEN_SE 270x375.indd 1

3 2010-09-24 15.37


öresundsregionen

10-årsjubileum för

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

Arkitekten Georg Rotne:

”En bro ska vara en bro” Foto: Claus Peuckert

Det tog arkitekten Georg Rotne åtta år att rita klart Öresundsbron. I gengäld blev det en av hans allra bästa och karriärens hittills största bro. En bro, som står mitt ute i vattnet – en svävande bro, som tillsynes inte sitter ihop med land varken i Danmark eller i Sverige. Så ser Öresundsbron ut från den danska sidan, varifrån den danske arkitekten oftast ser den. – Jag är stolt över Öresundsbron och mycket glad. Jag gläder mig speciellt när jag kör till flygplatsen och ser den därute mitt i vattnet, säger den pensionerade arkitekten Georg Rotne om sitt C-formade livsverk mellan Danmark och Sverige som nu fyller tio år. när ÖrEsundskonsortiEt utlyste en tävling 1992, bjöds en grupp ingenjörer in, Arup, London, SETEC, Paris, samt Gimsing & Madsen och ISC, Danmark, med Georg Rotne som arkitekt. – Vi hade den bästa bron. Vi fick flest poäng för skönhet, miljö och teknik. Det berodde på att vi tänkte på samma sätt. Vi tycker att en bro ska vara en bro, och att teknik, funktion och design ska hänga samman, förklarar Georg Rotne, som hade flera

4

det nya malmö

år av gemensamma broprojekt med Arup och Gimsin & Madsen bakom sig. Uppdraget gällde själva bron med sina två ”våningar” medan resten av förbindelsen, halvön, tunneln och den konstgjorda ön överlämnades åt Öresund Link Consultants. – En bro ska varken likna hornen av en kossa, en fotoram eller ett skelett. Det känns falskt och tomt att försöka likna något annat än vad det är, säger Georg Rotne. – Det skulle kunna vara möjligt och fungera när det gäller en mindre bro, men med Öresundsbrons storlek och placering ute i vattnet skulle små detaljer bli orimliga, säger Georg Rotne. trots att bron i dag är viktig för tusentals människor varje dag, var det långt ifrån alla som var entusiastiska i början. – Jag miste faktiskt vänner. Några tyckte att bron skulle byggas av föroreningar och sedan var det en kvinnlig arkitekt som tyckte att bron var alldeles för maskulin och ville att Malmös skolbarn skulle rösta

om färgen, säger Georg Rotne. – Men jag varnade för att det skulle kunna bli samma färg som på bussarna i Malmö, genomträngande violett, och vi slapp, säger Georg Rotne med ett skevt leende.

FÖrutom ÖrEsundsbron har Georg Rotne bland annat ritat broar i Danmark, England, Skottland, Tyskland och Singapore.

ÖResundsfÖRbindelsen beståR Av: · En konstgjord halvö 430 meter ut från den danska kusten vid Kastrup · En 4 050 meter lång tunnel · En 4 055 meter lång konstgjord ö söder om Saltholm · En 3 014 meter västlig anslutningsbro mellan ön och högbron. · En 1 092 meter lång tvåetage högbro · En östlig 3 739 meter lång anslutningsbro mellan högbron och Lernacken på den svenska kusten. · Ett terminalområde med betalningsanläggning och kontrollstation på Lernacken


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

CeDe Group Designar och tillverkar för världsledande företag CeDe Group är ett snabbväxande teknikföretag i Malmö med världs­ ledande kunder inom gruv­, anläggnings­ och offshoreindustrin. Målet är att bli ledande i Europa på att utveckla och tillverka specialmaski­ ner samt produkter för att öka maskinernas utnyttjandegrad och för­ bättra kundernas konkurrenskraft.

På det viset kan tiden oftast reduceras för utveckling, konstruktion, prototyp- och serietillverkning. I många fall innebär det lägre totalkostnader och att produkten snabbare kommer ut på marknaden, säger Göran Bredinger. Exempel på detta är olika typer av borr- och pålningsriggar som appliceras på standard grävmaskiner.

– Våra samarbetspartners är några av världens främsta tillverkare inom Mining, Construction Equipment och Defence Applications. Vi utvecklar och producerar tillbehör och maskiner som kompletterar våra kunders sortiment för att därmed öka produktiviteten, säger vd Göran Bredinger.

CeDe Group har utvecklat produkter som passar till flera ledande fabrikanters maskiner. Produkterna fokuserar på arbetsmiljö, säkerhet och miljö. CeDe Groups miljöprodukt är patenterade ”CeDe Stubbskördare” som effektivt avverkar stubbarna i skogen. Efterfrågan på biobränsle ökar och många skogsbolag har beslutat att använda stubbar som bioenergi. CeDe Group levererar lösningar och maskiner som tillför tydliga mervärden i kundernas verksamhet.

CeDe Group har en kraftig tillväxt med en stor exportandel. Företaget arbetar med projekt som löper från idé till färdig produkt. Tillbehör produceras och anpassning av standardmaskiner genomförs för att skapa nya användningsområden.

Som exempel på detta kan nämnas båtmonterade grävmaskiner. Företaget har utvecklat två standard hjullastare från Volvo till terrängtruckar, som lyfter 4,7 respektive 10 ton och är avsedda för att hantering av containrar. Även rälsgående maskiner för effektivisering av dikning och andra arbeten längs järnvägsspåren i Europa lanseras. Affärsmodellen tillför nya värden och skapar mervärde för bolagets samarbetspartners. – I nära samarbete med våra kunder sätter vi ihop skräddarsydda team med spetskompetens.

www.cede-group.se

det nya malmö

5


öresundsregionen

10-årsjubileum för

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

Bron

har suddat ut gränserna 22 000 pendlare reser dagligen över Öresundsbron. Foto: Miklos Szabo, Øresundsbron

På tio år har Öresundsbron gått från att vara ett politikerprojekt till att vara en helt naturlig förbindelse mellan olika landsdelar i regionen. 22 000 pendlare reser dagligen på den eleganta betongkonstruktionen över Öresund. nnan bron öppnades för tio år sedan var det folkliga motståndet mot broplanerna massivt på bägge sidor av Öresund. Många fruktade att en bro skulle medföra tung lastbilstrafik genom Köpenhamn och Malmö och det var till och med många som ansåg att den var helt onödig. Med flygbåtarna tog det ju endast 45 minuter över sundet. Vad mer kunde man begära? Och var det inte så att bron bara var ett politiskt projekt, som invånarna inte hade något intresse av? Politikernas vision var

att bygga en gemensam region med en gemensam arbetsmarknad som kunde skapa synergieffekter och tillväxt. – Inte en själ trodde på den, säger Lars Whitt, koordinator på Öresunddirekt i Köpenhamn. Under tio år har Lars Whitt och kollegorna på Öresunddirekt förmedlat myndighetsinformation till invånare och företag, bland annat för att underlätta integrationen mellan danskar och svenskar som vill bo eller verka på den andra sidan.

– I början gick det framför allt åt mycket tid till att hjälpa invånarna med grundläggande information om skatte- och välfärdssystem, säger Lars Whitt. 33 000 personer bor i dag i Sverige samtidigt som de arbetar i Danmark. Varje dag pendlar 22 000 människor över Öresund via bron och 20 000 reser till Köpenhamn för att arbeta i detaljhandeln, servicebranschen, läkemedelsindustrin eller i finansbranschen. I runda tal 10 000 danskar har bosatt sig i Sverige och har fått ett billigare

MEDEA Collaborative Media Initiative is a center for new media at Malmö University. Academic researchers and external partners work side by side to explore and shape new media practices. We present:

Medea Projects Medea Talks Medea Labs Medea Events

6

det nya malmö

och många gånger bättre boende än vad de annars hade haft råd till i Danmark. Startskottet för den gemensamma arbetsmarknaden var när näringslivet på bägge sidor av sundet gick samman och kunde attrahera kapital och kompetens och bildade nätverken Medicon Valley Alliance och Öresund IT. Ytterligare en viktig drivkraft är att de två hamnarna i Köpenham och i Malmö smält samman till en: Copenhagen Malmö Ports. – Malmö har ju också fått något helt unikt att använda som ingång till resten av Europa tack vare bron, nämligen Köpenhamns internationella flygplats vilket är en kraftig dynamo för att stärka Malmö i konkurrensen, säger Lars Whitt. tidigare tog det två timmar att att ta sig från Malmö centrum till Köpenhamns flygplats – i dag tar det 22 minuter. Och

Join us at medea.mah.se


ANNONS

ANNONS

TILL TYSKLAND FRÅN CENTRALA MALMÖ

Trafik över öresund

med Citytunneln i Malmö i december kommer resetiden minska ytterligera, till 18 minunter. Öresundsbron har dock inte bara varit en vinst för svenskarna, betonar Lars Whitt: – Bron har varit till en stor fördel för näringslivet, speciellt under högkonjunktur, då företagen har kunnat fortsätta rekrytera och hitta personal, säger Lars Whitt. På turistfronten har integrationen också ökat. Svenskarna åker gärna till danska huvudstaden för att ”hygga sig” på Tivoli eller på Ströget. Den svenska kronkursen har dock gjort det mer attraktivt for danskarna att åka på utflykt till Malmö. – På 10 år har det folkliga motståndet vänts till succé, sammanfattar Lars Whitt.

• På 1990-talet passerade mellan två och tre miljoner bilar över Öresund varje år. Det gjordes med bilfärja som var det enda alternativet. • År 2000 öppnade bron och den totala trafiken, på bron och på färjaor, steg i genomsnitt med tio procent varje år mellan 2001 och 2007. • 2008 steg trafiken över bron med 6,5 procent och färjetrafiken föll med 2,4 procent. • Pendlingen har stigit kraftigt sedan Öresundsbrons öppnande. 2010 pendlar 22 000 personer dagligen över bron, en ökning på över 150 procent under fem år. • 57 procent av pendlarna reser med tåg och 43 procent i bil. • 88 procent pendlar till arbetet. • Huvudparten pendlar från Sverige till Danmark – 94 procent av pendlarna bor i Skåne. • Många danskar har bosatt sig i Malmö på grund av lägre bopriser.

Finnlines fartyg avgår upp till tre gånger per dag mellan Malmö och Travemünde. Res med eller utan fordon och anländ utvilad efter en lugn och behaglig överfart. Kontakta oss för priser och information om privatresor eller konferenser. Läs mer på www.finnlines.com Tel. 0771–340 900

Läs me varje linr om je på

finnline

s.com

Välkom m ombord en .

det nya malmö

7


öresundsregionen

10-årsjubileum för

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

Vad har hänt sedan Öresundsbron invigdes sommaren 2000? Vilka drömmar har slagit in, vilka visioner visade sig orealistiska? I boken Regionauterna ser danska och svenska forskare tillbaka på de första tio åren.

Regionauterna

– Forskare ser tillbaka på de Första tio åren i ny bok början fanns många drömmar. Inom en snar framtid skulle vi tala om Öresundsmedborgare och kanske skulle alla till och med prata samma språk. Men så enkelt var det naturligtvis inte. Det skulle ta lite tid. Till en början gick det trögare med mindre rörelser och färre bilar på bron än vad man hade tänkt sig. Men sedan kom användningen av bron igång. – Bron betyder förstås något för våra identitetsprocesser, även om vi

Orvar Löfgren

Fredrik Nilsson

Öresund IT – Europas svar på Silicon Valley • Öresund IT är ett kluster som företräder intressen inom IT och IKT-sektorn (Infor mation & Communications Technology) i Öresundsregionen. Organisationen har fun nits i 10 år och ägs av näringslivet, regionerna och universitet. • Öresund IT och systerorganisationerna i Öresund ORG har under de senaste fem åren samlat in över 500 miljoner SEK från EU. Det motsvarar 10-12 gånger mer än det finan siella stöd som Öresund IT har fått från regionerna. Öresund ORG har fått pris från EU-kommissionen för bästa kluster i EU. • Öresundsregionen är Europas svar på Silicon det nya malmö 8

rör oss på en helt annan nivå än de starka drömmar som vävdes innan bron öppnade. De processer som sker omfattar framför allt Köpenhamn och Malmö, säger Fredrik Nilsson, docent i etnologi och verksam vid Lunds Universitet och en av bokens redaktörer. I boken får läsaren följa hur människors vardag påverkats av brobygget och se för vem regionen är intressant eller ointressant. Vi får möta ”regionauterna” – de som snabbt lär

Valley. Här finns Europas största koncentra tion av verksamheter inom IKT. I regionen finns fler än 10 000 företag och cirka 100 000 yrkesverksamma. • IT-branschen har en omsättning på mer än 22 miljarder SEK per år i regionen, vilket gör den till en av de största näringarna i samhället. • Några av de största IT-arbetsgivarna i regio nen är: IBM (8 000 anställda) Sony Ericsson (2 500), ST-Ericsson (2 000), Microsoft (cirka 1 000), Nokia (2 000), IKEA (1 300), Axis Communications (800). • Det finns 11 universitet i regionen och fler än 500 forskare inom IT-området och 8 000 studenter som studerar IT. • Inom två till tre år beräknas IT-branschen att behöva rekrytera fler än 3 000 personer.

sig navigera i och använda sig av den nya regionen. Regionauter är alla de danskar och svenskar som använder regionen dagligen. De är pendlare och andra som bygger regionen underifrån och som lär sig att hantera nya system som dagis, sjukvård och anställningstrygghet.

som han kallar Öresundskompetens snarare än Öresundsmedborgare. – Vi har blivit mer avslappnade i förhållandet till den andra sidan. Allt fler lär sig att hantera två länder och då är det inte längre lika viktigt vad som är svenskt eller danskt, säger Orvar Löfgren.

orvar löfgren är professor i etnologi vid Lunds Universitet och även han redaktör för boken. Han menar att det är relevant att tala om något

Det fInns många exempel på hur kompetensen används. Det kan vara en dansk som köper ett fritidshus i Sverige och därmed lär sig hur

Medicon Valley Medicon Valley är ett dansk-svenskt life science kluster, som omfattar Själland och Skåne. Det är ett av Europas starkaste inom sitt område och har ett stort antal företag inom life science och många forskningsinstitutioner inom ett litet geografiskt område. Klustret kännetecknas av en stark vetenskaplig grund och en sund affärsmiljö. Medicon Valley är ett unikt samspel mellan företag, sjukhus, universitet och offentliga forskningsinstitutioner. Medicon Valley har bidragit till att lansera ett stort antal framgångsrika bioteknik-och läkemedelsföretag inom områden som diabetes, neurovetenskap, inflammation, infek-

tionssjukdomar och cancer. Dessutom är Medicon Valley basen för en framgångsrik utveckling av företag inom medicinsk utrustning och teknik. Organisationen har en tradition av banbrytande innovation i ett brett spektrum av teknik, exempelvis dialys, hörapparater, diabetes, stomi och akut lungsvikt.

Medicon Valley i siffror: Regionen:

• Cirka 3,5 miljoner invånare • Cirka 40 000 anställda i den privata life science-sektorn • 12 universitet, varav fem erbjuder life science-relaterad utbildning • 32 sjukhus, varav 11 universitetssjukhus


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

Bengt Persson, Business Center-chef på ABB i Malmö.

Framtidsföretaget ABB Toppmodern teknik som sparar både miljö och pengar tillsammans med regional kompetens gör ABB till ett företag som redan verkar i framtiden. ABB Business Center Malmö ligger i en expansiv region och företaget har funnits här ända sedan 1895. Närheten till Köpenhamn och den oslagbara infrastruktur som binder samman Malmö med resten av Europa har gjort regionen till en smältdegel för ny teknik och framåtanda. – Expansionen i den här regionen har varit explosionsartad och ABB har kompetensen på regional nivå. Vi har även service på våra produkter och kan hjälpa till med kort varsel, tack vare den lokala förankringen, säger Bengt Persson, Business Center-chef på ABB i Malmö.

RegionauteRna byggnadsnämnden fungerar eller en svensk byggherre som lär sig hur man marknadsför sina objekt i Danmark. – Öresundsbron fungerar som en vippbro, den lutar över åt olika håll beroende på skillnader i valuta, huspriser och arbetsmarknad. Det är faktorer som är oförutsägbara. Regionauterna har blivit skickliga på att skanna den regionala terrängen. Öresund har blivit ett möjligheternas landskap där man rör sig utifrån vilka behov man har.

Regionauterna – Öresundsregionen från vision till vardag är en bok om Öresundsregionen som utkom i samband med Öresundsbrons tioårsjubileum den 1 juli 2010. Boken är ett samarbete med Öresundsbrokonsortiet. Redaktörer för boken var Fredrik Nilssson, docent i etnologi vid Malmö Högskola, och Orvar Löfgren, professor vid Lunds Universitet.

InTressAnT ArBeTsgIvAre Kompetensen i regionen är en stor styrka för ABB som verkar i en framtidsbransch. Intresset för elkraft och automation ökar kraftigt och ABB kommer att behöva anställa i framtiden. – Det är stora pensionsavgångar nu när 40- och 50-talisterna lämnar arbetsmarknaden och på sikt kommer det att finnas ett stort behov av automationstekniker, elkraftstekniker och ingenjörer, säger Bengt Persson. ABB finns på mer än 30 orter och har 10 Business Centers i Sverige. Men företaget finns också representerat över hela världen och expanderar stort. Möjligheterna att arbeta och avancera både regionalt, nationellt och globalt gör ABB till en mycket attraktiv arbetsgivare. ABB satsar också mycket på vidareutbildning av sina medarbetare för att behålla sin position bland de ledande inom ny teknik. smArTA elnäT Utvecklingen inom elkraft går mot smarta elnät, så kallade smart grids. Systemet går ut på att elförbrukningen anpassas efter tillgången på el. Med hjälp av ekonomiska incitament kommer företag och privatpersoner att anpassa sin konsumtion av el till tider när tillgången är stor och priset på el lågt. Det smarta elnätet ska även kunna ta emot och fördela överskottsenergi från hushållen till stora kunder. – Moderna elnät är framtidens teknik och sparar både miljön och pengar. De revolutionerar och effektiviserar vårt sätt att använda energi, säger Bengt Persson. fAKtA KUNDEVENEMANg

• Cirka 150 000 högskolestuderande, 45 000 av dem studerar life science • Cirka 7 000 life science studenter tar examen från universitetet varje år. • Cirka 10 000 forskare inom life science • Cirka 2 600 life science doktorander är anställda vid universiteten i Köpenhamn och Lund.

Klustret: Företag med FoU och/eller produktion i Medicon Valley: • Cirka 80 bioteknikföretag • 20 läkemedelsföretag • 100 medtech företag

Internationella företag med filialer i Medicon Valley: • Mer än 200 läkemedelsföretag • Cirka 170 medtech företag • 7 teknikparker med betydande fokus på life science • 6 företagskuvöser, varav 3 har betydande fokus på life science • Cirka 80 biostatistik och organisationers kontraktstillverkning • 30 investerare – se Medicon Valley finansieringsvägledning

Den 18 november anordnar ABB i Malmö ett kundevenemang där 250–300 kunder kommer för att titta på ABB:s senaste teknik. Företaget kommer att informera om smart grids och berätta om kundcase där kunderna sparat stora pengar, tack vare den nya tekniken. Kunddagen är en så kallad BC-dag och sådana kommer att hållas över hela landet under hösten.

www.mediconvalleyonline.com

det nya malmö

9


öresundsregionen

10-årsjubileum för

Nancy, Jeanna och Erik är några av de 22 000 pendlare som dagligen korsar sundet.

Vad betyder bron för dig? Bron en tillgång för Sverige Lidehe Middelbæk, 30, Köpenhamn, teknisk handläggare, kost & mat aktivitet, WHO och Edith Gresherr, 60, Nymegen, Holland, turist: ”Öresundsbron är en tillgång för Sverige, en chans för oss att få uppleva mer på ett enkelt sätt och utsikten från bron är fantastisk. Semesterkänslan blir större med tåg på något sätt och så kan vi kliva av mitt i stan.”

Bron betyder jobb Peter Jensen, 33, Ølstykke, lokförare: ”För mig betyder bron jobb. Jag kör dagligen över bron med tåget mellan Danmark och Sverige. Jag tror definitivt att bron har varit mycket värdefull för livet här under de 10 år som förflutit sedan den byggdes.”

Flyttade till Malmö för sex år sedan Jeanna Pedersen, 28, Arlöv, bankanställd Nordea: ”Jag flyttade till Malmö för sex år sedan eftersom priserna på bostäder i Danmark var alldeles för höga. Här har det varit möjligt för mig att bilda familj tidigt – det skulle ha varit svårare i större städer där

boendesituationen kan vara besvärlig – samtidigt som jag har möjlighet att få mitt drömjobb utan alltför lång väg till arbetet. Det är billigare i Sverige. Här betalar jag 1 890 kronor för barnomsorg för två barn medan det kostar mer än 3 000 danska kronor för ett dagisbarn i Danmark.”

Gillar Danmark och danskarna Thomas Fridlund, 65, Stockholm och Panisisko Fridlund, 57, Stockholm, Driver stiftelsen Hjälp Hemlösa i Sverige: ”Vi älskar Öresundsbron. Vi besöker våra danska vänner – och vi älskar dem, för de har ju inte så många regler som i Sverige. Samtidigt var de ju danskarna som ville ha bron först. Svenskarna var inte så begåvade eftersom de bromsade bygget under en lång tid.”

Många möjligheter för Malmöbor Nancy Castro, 31, Malmö, studerar för att bli kosmetolog i Köpenhamn: ”Nu är det lätt att nå huvudstaden på andra sidan och även komma ut i världen. Det ger oss i Malmö många möjligheter – både när det gäller arbetstillfällen och

ekonomi. Det är fantastiskt att leva i ett land och studera i ett annat med bara en timme från dörr till dörr.”

Arbetsmöten både i Danmark och i Sverige Wilhelm Edin, 51, Porsgrunn, Norge, distriktschef för Air Liquide i Norge: ”Privat använder jag inte Öresundsbron så mycket, förutom när jag semestrar i Danmark. För mina kollegor är den ovärderlig, eftersom vi alla träffas på våra kontor, antingen i Malmö eller i Taastrup i Danmark.”

Handlar kläder i Köpenhamn Erik Snartsjö, 22, Malmö, studerar till fastighetsmäklare vid Malmö högskola: ”Det är faktiskt första gången jag åker till Köpenhamn med tåg, annars reser jag med bil över bron när jag ska till flygplatsen i Kastrup. Bron är också trevlig att titta på. I dag ska jag och en kompis åka till Köpenhamn för att shoppa lite kläder.”

Bron betyder allt Stafan Vidgrén, 41, Kävlinge, driftanalytiker på DSB:

Vi har kontorslokaler i centrala Malmö. 100 - 1000 kvm 040-611 34 00

10

det nya malmö

www.trianon.se

”Bron betyder nästan allt för mig just nu, annars skulle jag inte kunna arbeta i Köpenhamn. Jag använder den varje dag och även när jag måste flyga i tjänsten från Kastrup. Bron är det bästa som har hänt den här regionen.”

Har varit på Bornholm Michael Madsen, 31, Århus, lågstadielärare i Århus: ”Jag tycker att det är utmärkt med en bro till Sverige. Jag har varit på skolläger med sjätteklasser på Bornholm. Bron betyder en hel del för restiderna. ”

Borde ha byggt bron tidigare Chade Aoun, 28, Amager, postanställd i Köpenhamn: ”Jag har själv bott i Malmö i sex år och tog tåget en halvtimme över sundet för att komma till arbetet i Danmark. Men nu har jag flyttat tillbaka till Danmark på grund av arbetet. Det går snabbt, bara 16 minuter från flygplatsen till Malmö Syd. Men bron skulle ha varit byggd för länge sedan.”


DETTA äR EN ANNoNS El & INDuSTRIMoNTAGE SvENSKA AB DETTA äR EN ANNoNS fRÅN ElfRÅN & INDuSTRIMoNTAGE SvENSKA AB

Länkenmellan mellan Länken Malmöoch ochEuropa Europa Malmö kvalitet, säkerhet och hög kunskap MedMed kvalitet, säkerhet och hög yrkesyrkes kunskap som som paroller El & Industrimontage i hamn paroller har Elhar & Industrimontage rott irott hamn fleraflera prestigeuppdrag den expansiva Malmöstorastora prestigeuppdrag i deni expansiva Malmöregionen. Deockså har också prisats förarbetsmiljö. sin arbetsmiljö. regionen. De har prisats för sin avhjälpande underhåll till utbildninCitytunneln binder samman underhåll till utbildninCitytunneln binder samman Malmö Malmöavhjälpande och uppgraderingar. med Europa ochbetydande är ett betydande gar ochgar uppgraderingar. med Europa och är ett pro- proVi tarom hand våra kunder jekt i regionen. El & Industrimontage – Vi tar–hand våraom kunder både både jekt i regionen. El & Industrimontage före, och under och efter avslutat har projekterat och installerat före, under efter avslutat projekt,projekt, har projekterat och installerat hela sä-hela säsäger Thomas Wiemer. kerhetssystemet, samt gjort styrningen säger Thomas Wiemer. kerhetssystemet, samt gjort styrningen av ventilationen och brandgasevakueav ventilationen och brandgasevakuehar ipågått i cirka år. Nöjda medarbetare ringen. ringen. ArbetetArbetet har pågått cirka två år. tvåNöjda medarbetare Vi hardet gjort Kvaliteten ärett också ett resultat av – Vi har– gjort meddet enmed egenen egen Kvaliteten är också resultat av organisation här nere ochi gjort i kompetenta kompetenta ochmedarbetare. nöjda medarbetare. organisation här nere och gjort och nöjda allt själva. Vårstyrka stora att styrka att– Alla spelar – Alla en spelar principprincip allt själva. Vår stora roll en hosroll oss.hos Vi oss. har Vi har är en helhetsleverantör allt organisationer, platta organisationer, vilket innebär vi är envihelhetsleverantör som görsom alltgör platta vilket innebär idé tillanläggning, färdig anläggning, alla kommer fram. Alla känner sig från idéfrån till färdig berättarberättar att alla att kommer fram. Alla känner sig Wiemer, enhetschef & delaktiga och framförallt har ThomasThomas Wiemer, enhetschef på El &på El delaktiga och framförallt har man enman en Industrimontage i Malmö. yrkesstolthet, det betyder något att Industrimontage i Malmö. yrkesstolthet, det betyder något att El & Industrimontage vana vidgöra ettgöra bra för de som jobbar El & Industrimontage är vanaärvid bra ett jobb förjobb de som jobbar att bedriva totalentreprenad, att bedriva totalentreprenad, då de då dehär. här. projekterar och konstruerar Sedan är företaget personalägt, projekterar och konstruerar anlägg-anlägg- Sedan är företaget personalägt, så detettfinns ett incitament, ningar ningar själva. själva. så det finns incitament, berättarberättar Dettrygghet är en trygghet för kunden att Thomas Wiemer. – Det är– en för kunden att Thomas Wiemer. bara behöva ha en kontakt, då det mibara behöva ha en kontakt, då det mirisken attfaller någotmellan faller mellan Stora uppdrag nimerarnimerar risken att något Stora uppdrag atttar ingen tar ansvar, Även om Även El & Industrimontages stolarnastolarna eller atteller ingen ansvar, El &om Industrimontages säger Thomas Wiemer. och löpande säger Thomas Wiemer. mindremindre och löpande projektprojekt är grun-är grunden i verksamheten så iär den i verksamheten så är det dedet i de stora el-entreprenader med avancerad stora el-entreprenader med avancerad VunnitVunnit pris pris teknik de verkligen får utnyttja sitt med arbete med Citytunneln El som teknik desom verkligen får utnyttja För sittFör arbete Citytunneln fick El fick koncernens kunskaper och erfarenhe& Industrimontage ett arbetsmiljöpris. koncernens kunskaper och erfarenhe& Industrimontage ett arbetsmiljöpris. ter fullständigt. Förutom Citytunneln Vi har producerat 000 man-ter fullständigt. Förutom Citytunneln – Vi har– producerat 50 000 50 manär de engagerade i den nya hamnen nere i tunneln utan någon är de engagerade i den nya hamnen timmartimmar nere i tunneln utan någon somibyggs i Malmö. Ett infrastrukturdetpå beror på ett högt säkerhetsom byggs Malmö. Ett infrastrukturolycka,olycka, det beror ett högt säkerhetstora mått. stänk en medvetenhet om risker, projektprojekt av storaavmått. stänk och en och medvetenhet om risker, Vi gör kraftdistributionen säger Thomas Wiemer. – Vi gör– kraftdistributionen och de och de säger Thomas Wiemer. allmänna installationerna. Vi ansvarar Priset inte ett erkännande, allmänna installationerna. Vi ansvarar Priset var intevar bara ettbara erkännande, hela elanläggningen. Det är en utan också bidrogtill också ökad expo- för helaför elanläggningen. Det är en utan bidrog ökadtillexpony hamn, något Arbetet unikt. Arbetet nering för företaget är relativthelt ny helt hamn, något unikt. nering för företaget som är som relativt ska vara färdigt marsår. nästa år. nyetablerade i Malmö, med bara sex ska vara färdigt mars nästa nyetablerade i Malmö, med bara sex Överhuvudtaget år på nacken här nere. Överhuvudtaget bubblarbubblar det ochdet och år på nacken här nere. i den stekheta Malmöregionen fräser i fräser den stekheta Malmöregionen Detsom byggs somförr aldrig Kvalitetstänk just nu.just Detnu. byggs aldrig ochförr och Kvalitetstänk El & Industrimontage är självklart för kvalitet är självklart KänslanKänslan för kvalitet präglarpräglar hela El hela ElEl & Industrimontage lite överallt. & Industrimontages verksamhet. En med litemed överallt. & Industrimontages verksamhet. En Vi den ser att här regionen utav företagets stora styrkor härden regionen utav företagets stora styrkor är derasär deras – Vi ser–att Vi ser framfler emot fler välutvecklade och projektanpassade vecklasvecklas kraftigt.kraftigt. Vi ser fram emot välutvecklade och projektanpassade komplexa vi ikan ro i miljöoch kvalitetsledningssystem.komplexa uppdraguppdrag som vi som kan ro miljö- och kvalitetsledningssystem. Cykeln är ett bra Cykeln är ett bra hamn. Detspännande är en spännande jag Kunderna efterfrågar i allt högre hamn. Det är en region, region, jag Kunderna efterfrågar i allt högre transportmedelutsträckning transportmedel hela utsträckning ökad drifttillgänglighet. har botthar härbott helahär livet så livet manså serman ju ser ju ökad drifttillgänglighet. för montörerna.El & Industrimontage för montörerna. verkligen hur otroligt El & Industrimontage erbjuder verkligen hur otroligt mycketmycket det har det har erbjuder därför därför förändrats, Wiemer. viaallt avtal från förebyggande ochförändrats, avslutaravslutar ThomasThomas Wiemer. via avtal frånallt förebyggande och

el & Industrimontage och Goodtech går samman el & Industrimontage och Goodtech går samman Moderbolaget till El & IndustrimontaModerbolaget till El & IndustrimontaKomplett Komplett aKtöraKtör

gekoncernen, E&I Intressenter E&I Intressenter AB, går AB, går ”Viatt serden att den här regionen gekoncernen, – Sammanslagningen av Goodtech ”Vi ser här regionen – Sammanslagningen av Goodtech medteknologinorska teknologiochoch El & och sammansamman med norska och El & Industrimontage är mycket Industrimontage är mycket ingenjörskoncernen Goodtech Goodtech ASA. ASA.spännande. spännande. Totalt sett kommer det Totalt sett kommer det utvecklas kraftigt. Vifram ser framingenjörskoncernen utvecklas kraftigt. Vi ser nya företaget tar namnet Goodtech Det nya Det företaget tar namnet Goodtech nya företaget att komplett vara en komplett och nya företaget att vara en och Projects & Services AB. & Services AB. på den nordiska kraftfull kraftfull aktör påaktör den nordiska markna-marknaemot fler komplexa uppdrag Projects emot fler komplexa uppdrag nya koncernens omsättning den, medden, Den nyaDen koncernens omsättning medgrund en godför grund för att skapa en god att skapa uppgår ca 2,2 miljarder uppgår till ca 2,2till miljarder SEK och SEK får och får lösningar för våra kunder, framtidaframtida lösningar för våra kunder, vi kan ro i hamn.” drygt 1 400 medarbetare på ett 40-tal somsom vi kan ro i hamn.” drygt 1 400 medarbetare på ett 40-tal säger ordförande i El & Industrimontasäger ordförande i El & Industrimonta-

ThomasThomas Wiemer,Wiemer, enhetschef på El & Industri montage enhetschef på El & Industri montage i Malmö.i Malmö.

orter i Sverige, Norge och på Åland. ge, Rolf Tannergård. orter i Sverige, Norge och på Åland. ge, Rolf Tannergård. Det nya Goodtech blir en komplett, Det nya bolaget Det nya Goodtech blir en komplett, Det nya får bolaget får ett produktbredare produktett bredare kraftfull och fabrikatobunden leverantör kraftfull och fabrikatobunden leverantör och serviceutbud ökad förmåga att och serviceutbud och ökadoch förmåga att inom elteknik, miljöteknik och industriteinom elteknik, miljöteknik och industritegenomföra projekt,i samband särskilt i samband genomföra projekt, särskilt kniknordiska på den nordiska marknaden. med större knik på den marknaden. med större och nyckelfärdiga och nyckelfärdiga projekt. projekt.

det nya malmö

11


innovationer

sociala

Brandkårer och kvinnorörelsen är några kända exempel som påverkat hela samhället. Bokaler och ”Den vandrande skolbussen” är än så länge lokala exempel på sociala innovationer. Bjarne Stenquist, före detta journalist med förflutet på både DN och Sydsvenskan, arbetar på Malmö stad för att ”systematisera innovationsarbetet” på det sociala området.

hallådär... ... Bjarne Stenquist, Malmö stad. Du arbetar med något som kallas för Sociala Innovationer. Vad är det? – Brandkårer, avgiftsfria bibliotek, kvinnorörelsen, Gandihs icke-våld, som sedan utvecklades av bland annat medborgarrättsrörelsen i USA, Kravmärkning och Fairtrade, Wikipedia, Mikrokrediter, är några exempel på sociala innovationer. – Här ifrån Malmö kan vi ta ett litet exempel på en social innovation: ”den vandrande skolbussen”, där föräldrar går med sina barn till skolan, och plockar upp klasskamrater på vägen.

Frisören Ali Talal är en av hyresgästerna i ”bokalerna” i Rosengård. Foto: Peter Forsnor

”Det har blivit lättare att få ihop vardagen” Numera slipper Iman Abdelrahman pendla till jobbet. Hon bor nämligen på jobbet. Bokaler är affärslokaler där hyresgästen har sin lägenhet vägg i vägg. IntreSSet för allMännyttanS Bokaler i Malmö har varit stort. Åtta stycken entreprenörer har flyttat in i lokalerna i Rosengård som byggdes av Malmös kommunala bostadsbolag, MKB, förra året. Bokalerna ger småföretagare möjlighet att hyra både bostad och lokal i direkt anslutning till varandra. Det ger inte bara minsta möjliga väg till jobbet, utan också bra uppsikt över lokalen och närhet till familjen. En av företagarna är Iman Abdelrah-

12

det nya malmö

man som driver resebyrån Noak Travel. Innan pendlade hon dagligen till företaget i city. Numera kan hon bara öppna dörren i vardagsrummet och kliva rakt in på kontoret. – Det är mycket lättare nu, så klart, att ha kontroll över familjen. De kan vara hemma medan jag är på jobbet, säger hon. I roSengårD fInnS en stark entreprenörsanda, men få platser för handel. Tanken är att bokalerna ska främja

entreprenörskap och att etablera vinstdrivande affärsverksamheter samtidigt som de också skapar goda förebilder i området. – Vi är nöjda med resultatet men det har ännu inte gått ett år. Detta är en långsiktig satsning, säger projektledaren Anna Wiking, som kan tänka sig att sprida konceptet även till andra ställen i Malmö.

Bokaler Bokalernas lägenhetsstorlek varierar från två till fem rum och kök, och lokaldelarna är mellan 61 och 73,5 kvadratmeter. Hyrorna för hela bokalen ligger mellan cirka 9 900 kr/mån och 13 000 kr/mån. För lokaldelen utgör hyran kallhyra.

Har du fler exempel på Sociala Innovationer i Malmö? – För några år sedan köpte det kommunala bostadsbolaget här i Malmö, MKB, 300 lägenheter i Rosengård/Herrgården, kvarteret Landsfiskalen. De inledde en renovering och arbetade inte bara med det fysiska utan också med det sociala: minst tre hembesök hos varje familj, trappvärdar, gårdsvärdar, läxhjälp med mera. På olika sätt att involvera de boende. Landsfiskalen är det område i Herrgården som fungerar bäst i dag. Vad kan näringslivet vinna? – Malmö har en ung befolkning, vilket är till fördel för näringslivet. Men hälften av alla Malmöbor under 20 tillhör gruppen ”utrikes födda” där utanförskapet, som förstärks av misslyckad skolgång, är starkt. Man behöver inte vara en ny Adam Smith för att förstå förlusterna för företagen och samhället i detta. Just nu är du på konferens i Singapore, om sociala innovationer. Vad händer internationellt? – Det är oerhört intressant hur man nu i Bilbao arbetar med att etablera en ”social innovation park”, en sorts Ideon/Kista/Mjärdevi för nya idéer till sociala lösningar. En man som förstår sociala innovationer är Michael Bloomberg, som borgmästare har han med hjälp av innovationer och entreprenörer bland annat gjort underverk med New Yorks skolor. Kolla Bloombergs förord till boken ”The power of social innovation”. – Jag skulle vilja uppmana alla att läsa Ciscos rapport ”Learning from the extremes” om det massiva behovet av innovativa lösningar för att få skolor och lärande att funka för dem som mest behöver det.


Hilding Anders - ledande sängtillverkare i Europa, Ryssland och Asien SNABBFAKTA HILDING ANDERS:

Köper du en säng i Europa, Ryssland eller Asien är chansen stor att den är tillverkad av Malmöbaserade Hilding Anders. Genom ett 30-tal dotterbolag som ligger utspridda på båda kontinenterna, tillverkas cirka 8 miljoner sängar och madrasser per år. Hilding Anders är idag en av världens största sängtillverkare. Hilding Anders har sedan starten i

av Askona, Rysslands största säng-

skånska Bjärnum 1939 kommit att

tillverkare. Sedan förvärvet kan

växa till en av världens största säng-

Hilding Anders titulera sig den klart

tillverkare. Det som började som en

ledande sängtillverkaren i Europa,

enkel möbelfabrik har nu vuxit till en

Ryssland och Asien. HUVUDKONTORET I VÄSTRA

större ska det bli.

HAMNEN i Malmö har stora ljusa lokaler för både kontor och showroom. Där visas de senaste pro-

ANDERS har varit mycket aktivt de

dukterna upp, vilket innefattar allt

senaste åren. Inte mindre än 14 före-

från kontinentalsängar till nylanse-

tagsförvärv har genomförts sedan

växa både organiskt och genom att

rade miljövänliga madrasser av för-

2004. I somras tog koncernen dess-

förvärva nya bolag, säger Anders

nyelsebara material.

Pålsson, VD och koncernchef på

ryska marknaden genom förvärvet

Hilding Anders. INNOVATIONSARBETET ÄR TON-

– Genom att hela tiden ligga i

GIVANDE för Hilding Anders, som

framkant vad gäller trender, mate-

anses vara en av de mest innova-

rial och konsumentbeteenden vill

tionsdrivna aktörerna inom bran-

vi kunna leverera nyheter till mark-

schen. Just nu står flera nya produk-

naden i högre takt än våra konkur-

ter redo att lanseras på marknaden.

renter. Med tanke på att vi finns

Inom kort presenteras till exempel

etablerade i större delen av Europa,

en säng med eget luftkondition-

Ryssland och Asien, har vi en sam-

eringssystem, madrasser med tyg

lad kompetens kring sängar som

som hjälper till att balansera tempe-

gör oss unika i branschen. Det ska

raturen i sängen och sängar med

föra oss till nya nivåer och inom

nya spännande former.

några år ska vi kunna bli nummer ett i världen.

– VÅR MÅLSÄTTNING är att bli Anders Pålsson, VD & Koncernchef Hilding Anders

6300

Antal fabriker:

31

Antal marknader: 27 europeiska och 13 Asiatiska

Exempel på varumärken som ingår i portföljen: Jensen André Renault Hilding Bico Ekens Eastborn Stjärnbädden Dunlopillo Slumberland

TILLVÄXTARBETET PÅ HILDING

utom ett ordentligt kliv in på den

Antal anställda:

Hemsida: www.hildinganders.se

koncern som finns på 40 marknader i Europa, Ryssland och Asien. Och

Omsättning 2010: SEK 7,2 miljarder

den ledande sängtillverkaren på den

Läs mer om ett av Malmös största

globala marknaden. Då behöver vi

företag på www.hildinganders.se


kultur

fritid och

Music and Art Around innebär ett spännande möte mellan klassisk musik och samtida konst. Bilder från vänster till höger: ”Between Stillness and Silence”, Palladium Malmö. Bjørn Nørgaard. Remodelling the World, Statens Museum for Kunst. Kunsthal Nikolaj, København. Kunsthal Charlottenborg. Utställning under festivalen: ”Make yourself at home.” Symfoni Orkestrets uppförande av Manuel de Fallas spanska opera ”La vida breve”, Köpenhamn och Malmö.

Musiken och konsten spränger gränserna Den dansk-svenska festivalen Music and Art around utvidgas i år till att omfatta samtida konst och sätter fokus på Öresundsregionen som internationellt centrum för musik och samtida konst. om en del i firandet av Öresundsregionens 10-årsjubileum samarbetar för första gången ledande musik- och kulturinstitutioner på båda sidor sundet om en gemensam festival för klassisk musik och konst. Festivalen Music and Art around pågår under perioden 6-31 oktober och har ett digert program. – Det blir ett spännande möte mellan klassisk musik och samtida konst, med möjlighet att få många fantastiska upplevelser, säger mannen bakom festivalen Martin Martinsson, vd Musik i Syd. music and art around är en vidareutveckling av musikfestivalen Music Around och har hållits vartannat år

sedan 2002, varje gång med ett speciellt tema. 2010 utökas festivalen när stora konstinstitutioner på den danska och svenska sidan samarbetar vilket samtidigt blir en manifestation av regionens omfattande konstutbud. Räkna med trafik över bron när exempelvis Bob Dylan och David Lynch ställer ut sina målningar, och när den klassiska musiken nu även flyttar in i olika konstmuseer. – Min dröm är att Öresundsregionen ska bli känd internationellt och vara en region som utländska konstoch musiktidningar talar om och håller ett öga på. Där är vi inte riktigt ännu – med undantag för exempelvis Operan och Louisiana, säger Martin Martinsson.

BESÖK OSS PÅ MALMOSTADSTEATER.SE

14

det nya malmö

Det blir ett spännande möte mellan klassisk musik och samtida konst. Martin Martinsson

i music and art around 2010 deltar även Arken, Dunkers kulturhus, GL Strand, Charlottenborg, Lunds Konsthall, Malmö Konsthall, Malmö Moderna Museet, Musik i Syd, Statens Museum for Kunst, DR Symfoniorkester, Malmö Symfoniorkester och flera internationella ensembler. se programmet på: www.musicandartaround.com

Ladda med Superklassikerna i Malmö Konserthus

Olle Elfström, trombon Foto C. Lomfors

UR ”INGVAR! EN MUSIKALISK MÖBELSAGA” Foto: PEtER WEStRUP

Men det är på gång: – På den svenska sidan ser vi att regionen får en hel del uppmärksamhet från andra delar av Sverige. Jag tror att det kan gå snabbt att göra Öresundsregionen känd som en region värd ett besök för sina kulturella inrättningar, säger han.

Nya konserter varje vecka mso.se


ANNONS

Point Hyllie blir navet i den nya stadsdelen Hyllie i Malmö. Med bara några meter till Citytunneln och med kända grannar så som Malmö Arena, Emporia och Malmös nya mässa, har Point Hyllie förmodligen framtidens bästa, kommunikativa läge.

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

Point Hyllies första etapp, Hus E, står snart klart bokstavligt talat ovanpå Citytunnelns station Hyllie. De första hyresgästerna tar plats när Citytunneln invigs om ett par månader och de får i princip ANNONS en ”egen” nedgång till stationen.

Point Hyllie

– framtidens bästa läge med skyhög synlighet Mer om Point Hyllie Malmös siluett förändras och får ett nytt utseende. Just nu byggs nämligen det spektakulära och omtalade Point Hyllie för fullt. Första etappen är i princip klar och nästa etapp planeras att byggstarta till hösten. Det råder bråda dagar, för när grannen Citytunneln invigs om ett par månader ska Point Hyllies butiker, restauranger och de första kontorshyresgästerna ha flyttat in på första parkett för att tillgodose det stora servicebehov som uppstår i anslutning till en internationell tågstation.

Ett unikt projekt i ett unikt läge Point Hyllie kännetecknas av en unik, spännande arkitektur med ett läge som överträffar det mesta. Det råder ingen tvekan om att det drygt 100 meter höga projektet kommer att synas på milsvida avstånd och bli en markör för den nya stadsdelen Hyllie med Citytunnelns station Hyllie bara några meter från fasaden. Totalt består Point Hyllie av fyra huskroppar och ett sammanbindande atrium mellan de två högsta byggnaderna som delvis omringar Hyllie torg. I Point Hyllie ska attraktiva butiker, restauranger och caféer etableras och blandas med moderna, intressanta kontorskoncept och bostäder. Tillsammans ska de som bor och verkar här bidra till det kreativa näringslivet i området. För här etableras nu det framtida Malmös mötesplats. Och med tanke på de väl utbyggda motortrafiklederna som finns runt hörnet samt Citytunneln utanför dörren, med bara några minuters restid till exempelvis Kastrup, så råder det ingen

Består av: kontor, butiker,

Kända grannar:

restauranger och bostäder Antal byggnader: 4 stycken och ett atrium mellan de två högsta byggnaderna Höjd: cirka 100 meter Byggstart: 2009 Färdigställande: 2013

Citytunneln, Malmö arena, P-Malmös P-Hus och Emporia restider: 3 min Triangeln, 6 min Malmö C, 10 min Kastrup, 25 min Köpenhamn, 3 min Yttre Ringvägen

tvekan om att läget är av världsklass när det gäller kommunikationer. Framtidsvision och tillväxt Ett av företagen som ligger i framkant och har förstått att det är här man ska vara för att bli en del av det framtida Malmö är System Verification. System Verification är Sveriges största nischade bolag inom kvalitetssäkring av mjukvara och om ett par månader flyttar de sin verksamhet från centrala Malmö till Point Hyllie. – Point Hyllies utmärkta läge när det gäller kommunikationerna och närheten till Citytunneln gör oss lättillgängliga, både för våra medarbetare och kunder. Härifrån ser vi helt nya möjligheter att lätt nå ut och bearbeta marknaden utanför Sveriges gränser, säger Hamdija Jusufagic, grundare av System Verification. – Vi tror på Hyllie som område, här har vi Malmös motsvarighet till Kista science City vad gäller framtidsvisioner och innovation. Vi ser en stor potential för oss som tillväxtbolag att etablera oss här, fortsätter Hamdija.

Vill man bli en del av det framtida Malmös bästa läge så är det nu tåget går, och då tänker jag inte bara på Citytunnelns första tåg” Pia Andersson VD Annehem

Kommunikation, vision och attraktion Förutom det kommunikativa läget som sparar tid och pengar för de som bor och verkar i Point Hyllie, erbjuder projektet genomtänkta, innovativa och yteffektiva lokaler och bostäder. Design och noga genomtänkt utformning genererar trivsel eller lockar till sig kunder och medarbetare. – Det råder ingen tveksamhet att de företag som etablerar sin verksamhet i Point Hyllie redan idag ser en konkurrensmässig fördel i att ligga i framkant och på så vis bli en attraktiv arbetsgivare för morgondagens anställda, säger Pia Andersson, VD på Annehem Fastigheter. – De som satsar på Point Hyllie nu får ett unikt, brett kundunderlag rakt utanför dörren och blir samtidigt en del av ett levande centrum. Vill man bli en del av det framtida Malmös bästa läge så är det nu tåget går, och då tänker jag inte bara på Citytunnelns första tåg, avslutar Pia Andersson med ett leende.

Läs mer och anmäl intresse på www.pointhyllie.se det nya malmö


malmö

mötesplats

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

Malmö Arena, sportens folkliga förankring och en väl genomtänkt och långsiktig kampanj. Det är några viktiga anledningar till att Malmö och Sverige i hård konkurrens vann omröstningen om att arrangera VM i Handboll 2011, hävdar journalisten och en av personerna bakom Sveriges kandidatur Jan Wifstrand. – Normalt går sådana här arrangemang till huvudstäder och världsstäder, säger han.

Malmö och Malmö Arena huvudort i Handbolls VM 2011. Foto: Handball 2011

Malmö vann kampen om VM tt ”lilla” MalMö kunde få Skandinaviens största sporthändelse 2011 är stort. Det normala är att huvudstäder eller stora städer blir utvalda men nu får de 300 000 invånarna i Malmö räkna med att vara i blickfånget för kanske en och en halv miljard tevetittare under andra halvan av januari månad. – Det är få arrangemang som lockar ett 100-tal tevekanaler från hela världen. Malmö Arena och Malmö kommer att exponeras på den europeiska och delar av den internationella kartan, säger Jan Wifstrand. Jan Wifstrand har ett förflutet bland annat som chefredaktör för både Dagens Nyheter och Sydsvenska Dagbladet. Numera driver han en nyhetsbyrå och sitter i styrelsen för VM-bolaget och var dessutom föredragande för Sveriges kandidatur under omröstningstillfället. Konkurrensen om tävlingen var stenhård. Att valet föll på Sverige och huvudorten Malmö hade flera orsaker, hävdar han. Dels beror det på nybyggda Malmö

Arena – som håller hög internationell klass – och dels på det folkliga stödet som handbollen har i Sverige. Men det beror också på en väl genomförd kampanj. – Det var ett väldigt envist och genomtänkt arbete som började tidigt. Från att skånepolitikern Caj-Åke Anderson fick idén till att sedan göra en metodisk införsäljning av projektet, säger Jan Wifstrand. VM spelas på åtta orter runt om i Sverige och Malmö blir huvudort. I nybyggda Malmö Arena spelas totalt 22 matcher inklusive finalen. Redan nu märker arrangören av ett hårt tryck efter biljetter till många av matcherna. Finalen är slutsåld. – Vi räknar med att detta ska vara ett arrangemang med en internationell prägel. Handboll är en global sport med framstående lag i nästan alla världsdelar. Argentina, Brasilien, Sydkorea, Egypten är några som kommer att kämpa om titeln förutom många länder i Europa och Sverige förstås, säger VM-generalen Arne Elovsson.

Nu drar det praktiska arbetet igång. 24 lag ska spela på åtta orter, 1 200 volontärer ska rekryteras och 1 500 ackrediterade journalister ska tas om hand – förutom att se till att cirka 75 miljoner kronor ska dras in i sponsor- och biljettintäkter. det händer naturligtVis också saker utanför arenorna. ”Det kommer vara en omöjlighet att inte märka av VM-yran”, säger en av festfixarna i Malmö. Staden kläs i VM-skrud, på gator och torg vajar banderoller och flaggor och bussar, tåg kommer att dekoreras. Medarbetare på Malmö Stad har dessutom varit på studiebesök i Kroatien, där förra VM spelades, för att kunna planera ett varmt mottagande. – Bland annat kommer vi att sätta upp en ”Fanzone”, en jätteyta i Slagthuset alldeles invid centralstationen. Det är en mötesplats där supportrar kan ”värma upp” innan matchen för att sedan sätta sig på tåget sex minuter till Hyllie och Malmö Arena, säger evenemangsansvarig Per-Olov Bergqvist.

Men det är också ett VM för näringslivet. I anslutning till festligheterna förbereds även lokaler för konferenser och möten. – Eftersom Malmö vill vara en evenemangsstad är VM:et så klart jätteviktigt. Nu kan vi visa världen att vi klarar av att hantera sådana här stora evenemang och vi fortsätter faktiskt att bygga ut möteskapaciteten i Malmö då vi också planerar för en stor kongress- och konserthall och en mässanläggning, säger Per-Olov Bergqvist. Jan Wistrand poängterar att det är svårt att överskatta arrangemangets betydelse för Malmö och Skåne. – Inga andra arrangemang under året kommer att locka till sig ett 100-tal tevekanaler. Malmö Arena och Malmö kommer att exponeras på den europeiska och delar av den internationella kartan, säger han. – Det kommer också deltagare från arabländerna. Jag utesluter inte att till exempel nyhetsbyrån Al Jazeera gör inslag från Malmö.

Företagare i Malmö upplever mer Ett sjudande näringsliv, spännande kultur och nyskapande arkitektur med hållbart byggande driver tillväxten. Vi vill introducera Malmö som ett alternativ för din verksamhet. Här finns potential att utveckla affärsverksamhet oavsett om företaget är stort eller litet!

Något av det som händer i Malmö 2010/2011 •

07:07am - frukostmöten med och för Malmös näringsliv

Näringslivsdag & Galakväll 28 februari 2011 - där Malmös företagare prisas

Handbolls VM 13-30 januari 2011 - Malmö Arena huvudarena för Skandinaviens största evenemang 2011

Kontakta oss gärna om du vill veta mer: MALMÖ 28 FEBRUARI 2011

16

det nya malmö

Näringslivskontoret Malmö stad tele 040-34 17 00 email naringsliv@malmo.se webb malmo.se/naringsliv & malmobusiness.com


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

Dubbla vinnare

Cardo utvecklar lösningar som bidrar till en bättre miljö och som gör det möjligt att kombinera ökat välstånd med minimal miljöpåverkan. Ett exempel är ABS EffeX, marknadens mest energieffektiva dränkbara pump för avloppsvatten. Förvandlingen av Cardo till en industrikoncern med modern och effektiv produktutveckling med siktet inställt på framtidens globala utmaningar, skapar inte bara förutsättningar för bättre levnadsstandard till fler människor. Även miljön blir en vinnare. www.cardo.com

PRISVÄRT BOENDE I HJÄRTAT AV MALMÖ. SNABBFAKTA OM BOSTÄDERNA Brf Bageriet består av fyra hus med 5 och 6 våningsplan och ett underliggande garage. Sammanlagt blir det 147 bostäder fördelade på 1-4 rum och kök mellan 42-105 kvm.

PRISEXEMPEL 2 ROK 63,5 KVM PRIS 1 450 000 KR

AVGIFT 3 512 KR

3 ROK 72 KVM PRIS 1 790 000 KR AVGIFT 4 010 KR 4 ROK 105,5 KVM PRIS 2 490 000 KR

AVGIFT 5 834 KR

Försäljningen av den första etappen, 72 st bostadsrätter, pågår just nu. Mer information hittar du på

www.peabbostad.se

Nu bygger vi Brf Bageriet i ett av Möllevångens mysigaste kvarter, alldeles intill trivsamma Folkets Park. – Med Brf Bageriet har vi lyckats skapa ett nytt och modernt boende till ett fördelaktigt pris, säger Jannice Hansson som är projektledare på Peab Jannice Hansson, Region Bostad Syd. Vi har valt projektledare för Brf Bageriet att satsa på många tvåor, eftersom många yngre gärna vill bo i området. – Samtidigt ser vi att de lite större lägenheterna skulle passa bra för barnfamiljer som vill flytta till centrum av Malmö eller vill bo kvar i området, men är i behov av ett mer praktiskt boende som en nyproducerad lägenhet kan erbjuda.

NÄRA TILL ALLT. Brf Bageriet ligger nära restauranger, shopping, kultur, nöjen och caféer. Till Triangeln, nya Citytunneln och Möllevångstorget är det bara några minuters promenad. Just det centrala läget gör Brf Bageriet till ett projekt utöver det vanliga. – Det är inte varje dag som det byggs nytt, modernt och bekvämt i en av Malmös mest attraktiva och dynamiska stadsdelar, fortsätter Jannice Hansson. ETT MODERNT OCH PRAKTISKT BOENDE. Alla lägenheter har genomtänkta och praktiska planlösningar med en hög standard. Här finns rymliga och trivsamma balkonger eller uteplatser och de genomgående lägenheterna har till och med två balkonger eller en uteplats och en balkong.

– Lika mycket omsorg som lagts på att skapa en trivsam inomhusmiljö har vi även lagt på utemiljön med öppna gröna ytor som är avskärmade från gatan, avslutar Jannice Hansson.

FÖRSÄLJNING: Lisa Eliasson, tel 040-34 75 00, lisa.eliasson@peab.se

det nya malmö

17


entreprenörskap

företagande och

ANNONS

Paula Kermfors och Kajsa Holst grundade modeföretaget Righteous Fashion som har bevisat att det som företagare går att kombinera affärer med ett socialt ansvarstagande.

Snygg

med gott samvete Att arbeta som modedesigner är kanske inte typiskt för personer som studerat mänskliga rättigheter. Men grundarna av företaget Righteous Fashion skapar kläder som ger bättre levnadsvillkor för människor i utvecklingsländer. et finns fortfarande de som tror att det finns en motsättning mellan ekologiska och hållbara kläder och mode, att designen och passformen är underodnad den goda saken. Det kan inte bli mer fel. I alla fall inte när det gäller Paula Kermfors och Kajsa Holst företag Righteous Fashion som designar och säljer kläder med Rättvisemärkt och ekologisk bomull för den moderna modeintresserade kvinnan. ingen av dem har någon bakgrund inom modeindustrin. Tankarna om att ge sig in i klädindustrin väcktes när de båda studerade mänskliga rättigheter

vid Malmö Högskola och var på praktik hos en biståndsorganisation i Kairo. Det ville göra något bra samtidigt som de ville göra något som hade med internationell handel att göra. sedan 2005 har kvinnorna arbetat hårt med att utveckla nära samarbeten med producenter i Uganda, Indien, Mauritius och Nepal. Kraven på rättvisa och miljö har alltid stått i centrum. Företaget importerar ekologisk och rättvisemärkt bomull, cashmere och bambu från olika kooperativ. En del av vinsterna återinvesteras sedan i utbildning, boskap, vägar, broar och utbildning. – Från 2005 till 2007 kämpade vi sten-

hårt med att hitta partners och bygga upp vår produktionslinje. Och det är faktiskt inte så svårt att lyckas om du bara är beredd på att ge tillbaka och om du har fantastiska samarbetspartner, säger Paula Kermfors och Kajsa Holst. Under 2009 fick Righteous Fashion Malmö stads fina utmärkelse ”Rookie Year Award” – som ges till företag som har gjort något nytt, intressant och nyskapande. – Vi har tidigare fått rena miljöutmärkelser. Nu var det skönt att få ett ”business”-pris eftersom vi är ett företag som alla andra. Detta visar ju att företag faktiskt kan kombinera välfärd,

sociala frågor och ekonomi, säger de. hållbarheten avspeglar sig inte bara i val av material och arbetsmetoder utan också i att företaget inte följer kortsiktiga trender. Righteous Fashion har valt att satsa på kvalitet och passform i tidlösa och vackra kläder. – När vi började sa många att ekologiska kläder är tråkiga, av dålig kvalitet och finns i butiker långt utanför stan och som dessutom kostar för mycket. De hade rätt. Men vi skulle designa och sälja vackra kläder av god kvalitet i läckra butiker i stan. – Vi vet att vi inte kan rädda hela världen, men det är skönt att vi kan

Skatteverket i Malmö stöder företagarna! Vi erbjuder: • Informationsträffar för dig som funderar på eller har startat företag • Möjlighet till ett personligt möte rörande skatte- och avgiftsfrågor i ditt företag • Vägledning om ditt företag får betalningssvårigheter Välkommen att kontakta oss. Du hittar mer info under ”Informationsträffar och möten” på vår webbplats.

www.skatteverket.se

18

det nya malmö

0771-567 567 Skatteupplysningen


ANNONS

ANNONS

Slurry

göra skillnad. Våra kostnader är mycket högre än vad de hade varit om vi varit i Kina men det är ju ett medvetet val. Det är orimligt att kunna köpa kläder för 49 kronor. Men i gengäld har vi inga mellanhänder, säger hon. Det är bomullen i kläDerna som är Rättvisemärkt och ekologisk men Righteous Fashion har dessutom anslutit sig till initiativet NICE (Nordic Initiative Clean & Etiska) som verkar för etiska produktionsprocesser inom modebranschen. – Det är lite underligt att ekologiska kläder inte får mer uppmärksamhet eftersom huden är vårt största organ, säger Kajsa Holst.

Righteous fashion Just nu marknadsförs Righteous Fashion i 20 butiker i Sverige och i London, Berlin, Warszawa, New York och snart också i Köpenhamn förutom på webbplatserna www.righteousfashion.se och www.nelly.com

Den är brun, trögflytande och näringsrik, vår fantastiska produkt. Det är ditt matavfall som behandlats i vår anläggning. Slurryn förädlas till biogas och biogödsel, som ersätter bensin och konstgödsel. Bättre för miljön, bättre för dig. Eller med andra ord: vi gör något gott av ditt matavfall. Vill du veta mer om processen, besök www.sysav.se/matavfall

NYBYGGNAD – OMBYGGNAD – BYGGSERVICE

Sysav tar hand om avfall från hushåll, företag och verksamheter i södra Skåne. Har du frågor eller funderingar kring avfall och miljö? Hör av dig på 040-635 18 00 eller epost@sysav.se

det nya malmö

19


utveckling

HÅLLBAR

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

Klusterbildningar match-making och konferenser

almös transformering från industristad till internationellt ledande inom hållbar stadsutveckling har väckt stor uppmärksamhet. Nu har staden tagit ytterligare ett kliv och satsar på att bli internationellt ledande Cleantech City. Staden är redan en etablerad arena för solenergisatsningar och vindkraft och hela Skåne är exempelvis en spjutspetsregion inom forskning och företagande kring biogas. Men genom satsningen Malmö Cleantech City är tanken att ytterligare kratta manegen för ”grön tillväxt” när stadens ekologiska och ekonomiska utveckling slår sina påsar ihop. – Målet är att skapa goda förutsättningar för de miljöteknikföretag som finns här och för kommande etableringar. Vi vill utveckla arenor och kontaktytor mellan stat, kommun, högskola och näringslivet, säger Magdalena Kuchcinska, projektledare på Malmö Cleantech City. malmö CleanteCh City fokuserar på tre områden, regionala kluster inom miljötek-

nik, fysiska mötesplatser och matchningsaktiviteter mellan leverantörer och beställare. Många av aktiviteterna utspelar sig i Västra, Mellersta och Norra Hamnen, eftersom över hälften av Malmös miljöoch teknikföretag är etablerade där. Satsningen kommer att inkludera marknadsföring, nätverk samt förmedling av aktuella affärsmöjligheter och företagstjänster. Ett vanligt problem för många miljöteknikföretag är marknadsföringen, att nå ut till beställarna och få möjlighet att berätta om sina lösningar.

Cleanwater Technology, som utvecklar reningsanläggningar som renar vatten med hjälp av växter och mikroorganismer i stället för med kemiska tillsatser. ”Vi ser detta som en spännande utveckling av vårt dagvattensystem som passar väl in i Ekostaden Augustenborgs grundtankar om lokala kretslopp och att vatten ska tas om hand på området”, löd delar av motiveringen. – Det har varit otroligt värdefullt för oss, framför allt för den publicitet som vi får, säger Yngve Svensson, vd för Alnarp Cleanwater Technology.

nyligen arrangerades en tävling av bostadsbolaget MKB, Malmö Cleantech City, Institutet för hållbar stadsutveckling och Miljöförvaltningen om att leverera utrustning till framtidens hållbara tvättstugor i Ekostaden Augustenborg. Av åtta bidrag har arrangörernas jury korat fyra vinnande bidrag med smarta och hållbara lösningar, allt ifrån it-lösningar som möjliggör fler tvättider med ett mindre antal maskiner, till vattenreningstekniker. Ett av fyra utvalda företag är Alnarp

marknaden för miljövänliga vattenreningstekniker bedöms vara ”hur stor som helst”. Bara i Sverige finns 350 000 enskilda avlopp som behöver bättre rening enligt Naturvårdsverket. – Det tar tid att nå ut på marknaden. Men att få visa upp våra lösningar i sådana här sammanhang skyndar på processen, säger Yngve Svensson.

Malmö Clean Tech City ska ”kratta” manegen för grön tillväxt när stadens ekologiska och ekonomiska utveckling går ihop. På bilden: Västra Hamnen i Malmö med sina solcellspaneler.

20

det nya malmö

– några exempel på aktiviteter som ska göra Malmö till internationellt ledande Cleantech City.

Bara i malmö finns ett 100-tal utpräglade miljöteknikföretag, i Skåne över 300.

Men om EU:s definition på miljöteknik används, att miljöteknik är all teknik som är bättre för miljön än den som är tillgänglig i dag, omfattas många fler företag.

MalMö CleanteCh City En del av Malmö Stad som arbetar med att främja samverkan mellan aktörer inom miljöteknikområdet. Det operativa arbetet påbörjades i januari 2010.

arBetar inom tre områden: malmö Cleantech Center – mötesplats genom konferenser och utställningar. malmö Cleantech district – framför allt Västra, Mellersta och Norra Hamnen. Marknadsföring, nätverk samt tillgång till riskkapital och medarbetare. malmö Cleantech testbed – matchning av leverantör och beställare samt vägledning för företag för affärsutveckling och tillväxt.


hela denna sida är en annons från lantmännen. Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad ANNONS

ANNONS

Från jord till bord – med miljön i åtanke Mitt i centrala Malmö ligger Sveriges största kvarn. I kvarnen, som tillhör Lantmännen Cerealia, mals 30 procent av allt mjöl som konsumeras i Sverige. Malmökvarnen förser även Sveriges enda pastafabrik med mjöl. Hur ser produktionskedjan ut, från mjöl till makaron, och hur bidrar Malmökvarnen till en hållbar utveckling? Här får du svaren! Bra spannmål är a och o när man ska tillverka mjöl. I Lantmännen Cerealias kvarn i Malmö används främst spannmål från södra Sverige. Anläggningens läge är optimalt eftersom Skåne är ett av Sveriges största odlingsområden och Malmökvarnen är Sveriges största förbrukare av skånsk brödspannmål. Placeringen är också optimal ur logistiksynpunkt då Lantmännen Cerealia tillsammans med Malmö Stad utvecklat förutsättningarna att använda det trimodala transportsystemet – järnväg, sjöfart och biltransporter.

Kvarnen – ett av Malmös landmärken Lantmännens kvarn, som även är känd som Malmö Stora Valskvarn och Nord Mills, har blivit ett av Malmös landmärken. Kvarnen uppfördes år 1881 och ligger vid Södra Varvsbassängen, ett stenkast från Malmö centrum. Den är i drift dygnet runt året runt och rymmer förutom själva produktionen även funktioner för kvalitetsarbete, inköp, forskning & utveckling, sälj med mera. – Vi har lagt ner enorma investeringar för att utveckla Malmökvarnen, som idag är Sveriges största och modernaste kvarn, säger Erling Koch, platschef på Malmökvarnen. Malmökvarnen har idag en kapacitet att mala och förpacka 775 ton mjöl per dygn, vilket har resulterat i 250 olika produkter som används av bagerier, privatpersoner, storkök och

matproducenter. En stor andel av mjölet levereras direkt till de stora bagerierna och matproducenterna. Resten packas i konsumentförpackningar och levereras till butikerna under Lantmännens eget varumärke Kungsörnen. I Malmökvarnen mals också allt mjöl som utgör grunden till svensk pasta, även den under varumärket Kungsörnen.

Mjölet mals och lastas När mjölet har malts färdigt kontrolleras det och lastas sedan ut på bland annat järnvägsvagnar. – Vi försöker flytta över så många av våra transporter som möjligt till järnvägen eftersom det både är miljövänligare och mer effektivt för oss, säger Erling Koch. En fjärdedel av allt mjöl som lämnar Malmökvarnen gör det på räls. Varje järnvägsvagn har en lastningskapacitet på 67 ton – det är ungefär vad 50 stycken Volvo V70 väger tillsammans.

Från Malmö med tåg. Såklart! Ett tåg med mjöl lämnar Malmökvarnen varje vardagseftermiddag och kommer till Malmö C via ett industrispår. På natten går färden vidare på stambanan till kunderna. Genom att transportera mjölet med tåg istället för med lastbil minskar Lantmännen sina koldioxidutsläpp med cirka 2 300 ton per år. En siffra som Erling Koch är nöjd med. – Det känns jättebra, och vår målsättning är att använda både järnvägen och sjöfarten ännu mer framöver, så

bidrar vi ytterligare till en bättre miljö och lägre kostnader.

Från mjöl till makaron Lantmännens pastafabrik i Järna är ett av transportmålen. När tåget har anlänt till Järna transporteras mjölet via en underjordisk transportledning in i pastafabriken. Här blandas mjölet med vatten till en deg med ungefär samma konsistens som MalMöKvarnen en smulpaj. Vattenhalten är i SiFFror 30 procent. När degen är Produktion 210 000 mjöl ton/år färdigknådad suger man ut 100 anställda luft ur den för att göra den (varav 46 i produktionen) ännu mer elastisk. Därefter pressas degen ut genom Transporter av spannmål till en form och förvandlas till anläggningen/år: skruvar, makaroner eller 4500 lastbilar spaghetti. Nästa steg är 55 fartyg att torka. Makaroner och 150 järnvägsvagnar andra former läggs på band, Transporter av mjöl från medan spaghettin hängs på anläggningen/år: stavar. Torkningen sker i flera 4500 lastbilar zoner med olika temperatu1650 järnvägsvagnar rer. När vattenhalten sjunkit till 12 procent är pastan klar.

Paketering och lagring Den färdiga pastan kyls ner och lagras tills det är dags för paketering. Makaroner och pastaskruvar åker direkt ner i Kungsörnens röda kartonger, men spaghettin måste sågas till rätt längd för att passa i förpackningen. Kartongerna paketeras på stora pallar och ställs på lagret i väntan på att distribueras till grossister och butiker för att till slut hamna på miljontals tallrikar runt om i landet.

Kort om lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi, maskin och lantbruk. Exempel på Lantmännens varumärken är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Kronfågel, Gooh, Hatting, Amo, Kornkammeret och Danpo. Lantmännen ägs av drygt 37 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, är verksamt i 18 länder och omsätter 35 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan – från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se


utveckling

HÅLLBAR

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

Nytt marinekologiskt centrum planeras Större delen av jorden består av hav och vatten. Men kunskapen om vad som finns i de mörka djupen är på tok för liten. – Vi kan skicka saker till Mars för att ta reda på om det finns vatten där men samtidigt vet vi så lite om vårt eget vatten, säger Michael Palmgren, vd SEA-U ekonomiska förening.

22

det nya malmö

ANNONS


ANNONS

ANNONS

Malmöregionen lyfter. Starta och landa här !

En sommardag vid SEa-U och Vattenverkstaden på Ribersborgsbadet. Foto: Michael Palmgren / SEa-U

ör att öka kunskapen om havet bildades SEA-U vattenverkstad 2005 av Michael Palmgren och Peder Hansson. Verksamheten har lockat hundratusentals barn och vuxna att kostnadsfritt upptäcka Öresunds kust och sommaren som gått har varit hektisk med rekordsiffror. En vacker dag var det vanligt med inte mindre än 500 nyfikna till anläggningen mitt på den populära Ribersborgsstranden i centrala Malmö, berättar Michael Palmgren. – Kön ringlade sig lång här under i stort sett hela sommaren och det var proppfullt här inne med folk som skulle låna våtdräkter, säger Michael Palmgren, som började dyka redan 1976 och som länge har arbetat med naturfilm och miljöfilmer om havsmiljön. sea-u är samtidigt väl förankrat i forsknings- och universitetsvärlden. Pedagogiska kursmoment som ingår i utbildningslinjer på lärosäten runt om i Sverige sker i Malmö och en rad olika forskningsprojekt med praktiska experiment drivs på anläggningen. – Vi tycker att det är viktigt att forskare och medborgarna träffas. Att kunna ”sälja” och kommunicera ut sin forskning blir allt viktigare i framtiden, både för att medborgarna ska kunna förstå forskningen men också för att få upp intresset för naturvetenskap bland barn och ungdomar säger Michael Palmgren. i våras inledde sea-u, Malmö stad, Region Skåne och Lomma kommun tillsammans med universitet och en rad andra aktörer ett spännande projekt som kan vara en viktig del i lösningen på övergödningsproblemet, ett av våra stora miljöproblem. Bara några hundra meter ut i vattnet ligger de så kallade musselriggarna som har lagts ut i Öresund med förhoppningen att tusentals larver ska fastna på de band som spänts upp under vattnet och sedan växa till sig och bli Musslor. – Nästa år vet vi hur många det

blev och först året efter kan vi ”skörda”, säger Michael Palmgren. musslornas uppgift är att rena vattnet. Kväve och fosfor som kommer från åar, industrier och reningsverk sugs effektivt upp av musslorna. Men musslorna kommer att kunna göra ännu mer nytta för miljön. Efter att musslorna plockats upp planerar SEA-U att låta röta musslorna och producera miljövänlig biogas. Men det finns även andra användningsområden, musslorna kan också bli höns- eller fiskfoder. SEA-U har stora planer inför framtiden. Goda förutsättningar finns för att Malmö ska kunna bli ledande inom pedagogik, forskning och upplevelser och vara ett dynamiskt marint kunskapscenter. – Till våren 2011 anordnar vi ett seminarium kring marin miljöteknik, Bluetech. Vi vill bli en kuvös för nya idéer och vi utvecklas allt mer till att vara ett nav för utveckling av idéer och forskningsresultat med marin anknytning.

Det enklaste sättet om du ska resa mellan Stockholm och Malmö är att flyga inrikes. Vi har täta avgångar till Stockholm, smidig incheckning och nära till allt. Du är helt enkelt välkommen till ett enklare, snabbare och bekvämare resande! Hos oss kan du även göra mer än att bara resa. Konferenser, stora som små, löser vi direkt på flygplatsen. Vi har dessutom ett generöst utbud med prisvärd shopping av hög kvalitet. Om du ska resa från Malmö Airport går det bra att ta bilen hit, vi har ofta generösa parkerings­ erbjudanden. Ska du resa på höstlovet kan vi erbjuda dig ett kampanjpris på parkering i P­huset. malmoairport.se

Parker erbjud ings-  700 kr ande ! ono åtta da r för  gar Ordin arie 1 40 0 k pris är ronor*

* Erbjudandet gäller om du kör in din bil någon gång mellan den 29/10 − 5/11.

Havet Har mycket att erbjuda och är lösningen på många av våra miljöproblem. Redan i dag kan alger ge biodiesel och vågkrafter ger energi, bara för att nämna några exempel. Mycket talar för att verksamheten snart kommer att växa till ett 800 kvadratmeter stort marinekologiskt centrum med bryggor, undervattensträdgård och en vrakkyrkogård. Om allt går enligt planerna står bygget klart redan 2013.

Skåneregionen stark inom det marina området Den samlade kompetensen i regionen med Lunds Universitet i spetsen är viktig för Malmö och Region Skånes utveckling inom det marina området. Bara på Lunds Universitet finns över 26 institutioner som jobbar med över 75 olika marina forskningsprojekt och driver bland annat flera tvärvetenskapliga projekt, till exempel Havsresan.

det nya malmö

23


entreprenörskap

företagande och

ANNONS Med kunder som Sony Ericsson, Samsung, Nokia och Motorola har TAT gjort sig ett namn inom telekom. Mjukvara från TAT finns i dag i cirka 500 miljoner mobiltelefoner. På bilden syns vd:n Charlotta Falvin.

Lekfullt företag skapar framgångar i det mobila rummet Det är inte så konstigt att grundarna av softvarubolaget TAT har roligt på jobbet. Deras programvara finns i cirka 15 procent av alla mobiltelefoner i hela världen. amnet the astonishing tribe (den fantastiska stammen) visar att det finns ett humoristiskt och lekfullt förhållningssätt till livet på företaget. – Det är precis vad som är hemligheten bakom Sveriges tredje snabbast växande företaget, säger vd Charlotta Falvin. tat grundades av sex unga män i åldern 23-25 år under 2002. På skoj hade de deltagit i olika tävlingar i datorgrafik runt om i Norden innan de påbörjade sina utbildningar i teknik och design. Sedan ville de inte vara anställda utan startade eget. – Företaget har skapats av den anledningen, att det måste vara roligt att arbeta med teknik och design. Det blir en styrka som vi också är tydliga att kommunicera när vi rekryterar nya medarbetare, säger Charlotta Falvin och tillägger: – Vi har varit duktiga på att identifiera det ”mobila rummet” och förstått hur vi kan tjäna pengar på det och samtidigt arbeta för att att ständigt utveckla oss.

det var när mobiltelefonerna fick färgskärmar 2003 som Sony Ericsson tog hjälp av TAT. Malmöföretaget skulle hjälpa till med att hitta lösningar på hur skärmarna kunde fungera ihop med äldre befintlig mjukvara som fanns i telefonerna. Detta öppnade dörren till branschen och

TAT fick möjligheten att inleda samarbeten med Samsung, Motorola och Nokia. – Det hade varit lätt för oss att fastna i en enda kärnkompetens när vi fick den första kunden. Men TAT är ett tillväxtföretag och det finns en otålighet i kulturen, man vill vidare. Vi tittar på vår omvärld och letar alltid efter nya trender, säger Charlotta Falvin.

Företaget har skapats av den anledningen, att det måste vara roligt att arbeta med teknik och design. tat utvecklar användargränssnitt i mobiltelefoner och hjälper till med att göra det snyggt och begripligt på på telefonens skärm. Deras mjukvara finns i cirka 500 miljoner mobiltelefoner och i 10-15 procent av alla mobiler som såldes förra året. Utvecklingen har gått fort, från en omsättning på cirka 17 miljoner svenska kronor 2002 till 160 miljoner under 2009. 2004 fick TAT tidningen Mobils utmärkelse Guldmobilen och 2007 blev företaget Årets verksamhet i Malmö.

En certifierad fastighet ger fastighetsföretagaren fördelar, hyresgästerna trygghet och stärker bilden av branschen. Thomas Berggren, VD, Fastighets AB Malmö City En av initiativtagarna till certifieringen

Certifierad fastighet – en nyhet för branschen Nu kan du få ett kvitto på att din fastighetsförvaltning är kvalitetsmedveten. Certifiera dina bostadshyreshus! Fastighetsägarna Syd Växeln: 040-35 01 70, info@syd.fastighetsagarna.se www.fastighetsagarna.se (välj region Syd > Tjänster & Produkter > Fastighetscertifiering)

24

det nya malmö

En certifierad fastighet kan: > Ge trygghet åt hyresgästerna > Ge bättre finansieringsvillkor > Stärka branschens anseende > Ge lägre försäkringspremier > Höja hyresrättens status


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

Öresundsförbindelsen Klar 2000

Turning Torso Klar 2005

Citytunneln Klar 2010

ANNONS

Bagers Plats Klar 2011

Nya Triangeln Klar 2013 – 2014

VI SKAPAR FRAMTIDENS SAMHÄLLE NCC har under åren varit delaktiga i flera av Öresundsregionens stora samhällsutvecklingsprojekt. Vi hjälper dig att ta dig fram – genom tunnlar, över broar, på vägar och spår. För oss handlar ett ansvarsfullt företagande om att skapa mervärde för alla. Strävan efter minskad klimat- och miljöpåverkan är

en betydelsefull del av detta. Den driver oss att utveckla nya, hållbara energieffektiva lösningar som samtidigt är lönsamma. Följ utvecklingen av våra projekt på vår webbplats.

www.ncc.se

Klimatsmart fjärrvärme till hållbara Fullriggaren i Malmö Nytänkande Bo01 tog de första hållbara stegen i Västra Hamnen i Malmö. Med Flagghusen gick vi vidare, drog lärdom av bomässans erfarenheter och skapade hållbarhet på marknadsmässiga villkor. Nu tar vi steget fullt ut med Fullriggaren och förenar det bästa av nytänkande och erfarenhet. Tre utbyggnadsområden med hållbarhet i fokus och alla har ett gemensamt – fjärrvärme. – E.ON har varit aktiv i utbyggnaden av Västra Hamnen från alla första början, säger Karin Jarl-Månsson, VD E.ON Värme Sverige. Basen i energiförsörjningen är fjärrvärme; en trygg, tillförlitlig och klimatsmart uppvärmning som kombinerat med innovativa energilösningar skapar en hållbar, attraktiv stadsdel. Sol värmer bostäder Efter Bo01 och Flagghusen är det nu alltså dags för nästa stora etapp i utbyggnaden av Västra Hamnen. Byggnationen av Fullriggaren är redan i full gång och när området är klart har runt 600 bostäder byggts, men också butiker, förskola, kontor och parkeringshus. Samtliga hus är antingen lågenergihus eller passivhus. Alla har fjärrvärme, som ger hög grundstandard när det gäller hållbarhet, kombinerat med spetsåtgärder och ny miljöteknik.

En lösning som E.ON erbjuder är att koppla solfångare till fjärrvärmenätet. – Många av byggherrarna är intresserade av förslaget, berättar Li Lövehed, projektledare på E.ON. Intresset för egenproducerad, förnybar energi är stort och vi har goda erfarenheter av att koppla samman den här typen av ”egen” småskalig produktion med vårt fjärrvärmenät.

Li Lövehed, projektledare, och Karin Jarl-Månsson, VD E.ON Värme, framför hållbara Fullriggaren som

Fjärrvärmenätet växer med Malmö När Fullriggaren är klar väntar fler projekt i Västra Hamnen för E.ON, men också projekt runt om i expansiva Malmö. – Det är många nya områden med innovativa värmelösningar på gång just nu, säger Karin Jarl-Månsson. Och överallt där det är möjligt, är vi med och erbjuder hållbar fjärrvärme till kunderna! Läs mer på eon.se

växer fram i Västra Hamnen.

det nya malmö

25


rosengård

Kryddor från

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

En palett av världen. 16 familjer från olika länder tipsade om sina bästa middagstips i ”kryddor från Rosengård” som sändes på TV4 i somras. Recepten hittar du i en bok med samma namn som ges ut nu i dagarna. Foto: Jens Nordstr

Mångfald som af 160 nationaliteter. Över 100 språk. Malmös otroliga mångfald inbjuder till inspirerande möten och affärsmöjligheter. Tv-producenten Lena Friblick såg potentialen och valde att lyfta fram Rosengård i en serie matprogram. – Mat är en bra kulturbärare, säger hon. NästaN eN tredjedel av Malmöborna är födda i utlandet. Här finns över 160 nationaliteter som talar över 100 språk. Det sätter sin prägel på staden, på ett positivt och spännande sätt. Bara under en kort promenad kan du göra en resa från Spanien till Mellanöstern eller från Frankrike till Thailand ... Speciellt tydligt blir det

26

det nya malmö

på ”Möllan”, en populär stadsdel där grönsaksbutiker med utländska delikatesser trängs med vattenpipor och restauranger med mat från all världens kök. Matskribenten Lisa Förare Winbladh tyckte att stadsdelen var så pass intressant att fler borde få möjlighet att uppleva den – på riktigt.

Hon startade därför guidade turer på Möllan under namnet Matkaravan. Initiativet nominerades till Skånemejeriers pris ”Det första Fröet”, med motiveringen att Lisa ”tagit matvägen till integration”. Fyra butiker med olika matkulturellt ursprung besöks: Balkan, Östasien, Libanon/Persien och Västeuropa.

Och matvandringarna, som nu hållits i snart sju år, är populära, det gäller att boka plats flera veckor i förväg. – Vi kör 2-3 turer i veckan i princip året om. Mestadels är det Malmöbor som går, men vi har också långväga turister som förlägger sin semester så att den passar med våra turer, berät-


Falafel – ett riktigt succékoncept

Det började med en falafelvagn i Rosengård på 80-talet. Nu har familjen Iskandarani inte mindre än nio restauranger i Malmö! Namnet? Falafel No 1.

tar Hanna Tunberg som tillsammans med Linda Dahl guidar. Borde inte Malmöborna hitta till butikerna utan hjälp? – Jo, men jag tror att man blir lite ställd och är rädd för att göra fel. De flesta av oss behöver nog en introduktion, man kan se det som omvänd integration. Många gånger kan vi bli bättre på att närma oss tycker jag, säger Hanna. Men Man behöveR Inte nödvändigtvis åka till Malmö för att ta del av den rika matkulturen. Under hela juli månad kunde svenska folket uppleva den på bästa sändningstid i Nyhetsmorgon på TV4. I inslaget ”Kryddor från Rosengård” presenterade 16 familjer sina bästa middagstips. Det blev en matresa världen över från Polen, till Libanon, Somalia, Irak, Afghanistan ... Journalisten Lena Friblick som bor strax utanför Malmö fick idén, sålde in den till TV4 och producerade den själv i sitt eget bolag Xenofilia. – Vi tyckte om idén som rimmar väl med Nyhetsmorgons ambition och tradition att hålla matjournalistik levande. Det finns i dag inget beslut om fortsättning men vi är öppna för att göra liknande satsningar igen, säger Ann Tiberg, chef på Nyhetsmorgon. Även oM det KansKe inte blir någon fortsättning i tv i det närmaste så har Lena Friblick andra planer inom samma ämne. Nu i oktober släpps nämligen ”Kryddor från Rosengård” i bokform, full med recept och bilder från stadsdelen. – Rosengård är en palett av världen och mat är något som alla kan ta till sig, det är verkligen en kulturbärare. Jag ville ge en positiv bild av Rosengård och lyfta fram en bit av allt spännande som finns där, säger Lena Friblick.

o: Jens Nordström

affärsidé

Matkaravan

Prova kameltunga (persiskt sesambröd) och surmango med chilisalt, bland annat. Guidad matvandring på Möllan, där fyra butiker med olika matkulturellt ursprung besöks. Mer info: www.matakaravan.nu

Xenofilia

(betyder välkomna det främmande) Ett förlag/produktionsbolag som drivs av TV4-journalisten Lena Friblick. Har producerat matserien ”Kryddor från Rosengård” och ger i oktober ut en recept- och reportagebok med samma namn.

Kafta bsoniye Ghemwa Nahim tar väl vara på sina libanesiska mattraditioner. Kafta bsoniye är en av Ghemwas middagsfavoriter och den är både lättlagad och omtyckt av alla. Passar bra med ris, pasta och en grönsallad. 4 portioner Ingredienser 600 gram nötfärs 1 gul lök 2 dl hackad persilja 1 tsk salt ½ tsk svartpeppar 2 tsk sju kryddor eller kaftakrydda 1 kilo potatis 3-4 tomater 1 gul paprika 1 burk passerade tomater 1-2 dl vatten Salt Peppar Gör så här: • Blanda samman köttfärsen, den hackade löken och persiljan. Krydda med salt, peppar och sju kryddor (eller kaftakrydda). • Skala potatisen och skär den i halvcentimeter tjocka skivor. Fritera potatisen lätt i olja. • Ta köttfärsen och tryck ut den i botten på en ugnsfast form. • Skiva tomaterna och paprikan och lägg dem ovanpå nötfärsen. • Ta de friterade potatisarna och lägg ett lager överst. • Blanda passerade tomater med vatten, svartpeppar och salt. Häll över gratängen. • Tillaga i mitten av ugnen på 250 grader i cirka 30 minuter. Lägg över en folie på slutet så att gratängen inte blir bränd. det nya malmö

27


entreprenörskap

företagande och

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

Kan du se hjälmen? Uppfinnarna Anna Haupt och Terese Alstin bär sin ”Hövding” runt halsen. Den nya cykelhjälmen fungerar ungefär som en luftkudde.

Osynlig

cykelhjälm på väg

För Anna Haupt och Terese Alstin kändes det nästan som ett hot, när det 2005 blev lag på att barn under 15 år i Sverige skulle använda cykelhjälm. De fruktade att beslutet även skulle bli tillämpligt på vuxna. – Som induStrideSigner gillar jag inte att bli tvingad till att använda något som jag inte gillar. Jag vill använda saker med glädje. Men nu vet jag att jag kommer att tillbringa mycket tid ihop med vår ”Hövding”, säger Anna Haupt. För de två unga kvinnorna innebar den nya lagen en drivkraft till att försöka utforma en radikalt annorlunda hjälm jämfört med dem som fanns på marknaden. Efter nästan sex års detaljstudier av cykelolyckor, forskning och tester är uppfinnarna nu redo att avslöja hur hjälmen fungerar och inte minst hur den ser ut. Det har varit en officiell hemlighet tills nu. – Vi ville att Hövdingen skulle vara

28

det nya malmö

hemlig så länge som möjligt. Naturligtvis var vi oroliga för att tillverkare av krockkuddar eller någon annan skulle stjäla idén, säger Terese Alstin. trotS allt hemlighetSmakeri lyckades duon vinna såväl priser som att attrahera riskkapital för projektet. Hövding är en ”hjälm” som har en airbag som löses ut om olyckan skulle vara framme. Det ser ut som ett ”tyg”, av nylon, som ligger vikt som en krage runt halsen. – Lagen ledde till en mycket turbulent debatt om huruvida hjälmtvånget skulle gälla alla, även vuxna, som är fallet i Australien, Nya Zeeland och vissa delar av Kanada och USA, säger Anna Haupt.

– Det normala är ju att man utgår från de befintliga produkterna på marknaden och förändrar och förbättrar dem. Vi var på studiebesök hos hjälmtillverkarna men de hade inga nyheter utöver fler färger, så det var inte där vi skulle hitta våra samarbetspartners. när anna haupt och Terese Altin gjorde sin marknadsundersökning fann de att skälen till att vuxna inte använder cykelhjälm beror på att den förstör frisyren, är obekväm och tar för mycket plats. – Idén kom som en blixt från en klar himmel! Det var en impuls, en impuls, att vi kunde göra den som en krockkudde, säger Anna Haupt. – Vi var tvungna att ansöka om patent redan i början av 2005. Men vi behövde utmärkelser och priser för att attrahera kapital för att sedan kunna söka patent, säger Terese Alstin. Framgångarna lät inte vänta på sig för Hövding som snart fick flera stipendier och vann tävlingar. 2005 vann före-

taget Innovationsbrons Idéstipendium på 100 000 svenska kronor och året därefter Venture Cup på 200 000 kronor och 2007 lyckades de vinna ett pris av statliga VINNOVA på 300 000 kronor. Utvecklingen kunde börja och sedan dess har de fått nästan 30 miljoner kronor i riskkapital från olika investerare. i dag har Företaget elva anställda. Vissa är matematiker och arbetar med att försöka lista ut hur den osynliga hjälmen måste agera för att skydda förarens huvud i en olycka. – Vi har utfört hundratals tester för att säkerställa att Hövding blåses upp när den ska, på både dockor och stuntmän, säger Terese Altin. Hövding visas på Tekniska Mässan i Stockholm nu i oktober och därefter sker säkerhetstester av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som CE-märker alla svenska cykelhjälmar. – Efter sex år av hemlighetsmakeri kommer det bli fantastiskt skönt att kunna visa vår hjälm.


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

Idéer blir till företag på Medeon Vibrosense Dynamics är ett av 30-talet företag som just nu har sin bas på Medeon Science Park i Malmö – en ständigt växande mötesplats för kreativa företagare inom life science. Medeon är en av noderna i det medicinska Malmö. Forskningsparken som är helt inriktad på life science startade 1985 och området har sedan dess utvecklats och expanderat så att det idag hyser mer än 30 företag. Men detta är ändå bara början menar vd Bengt Lövdén. – Medeon ska bli precis den fullskaliga tillväxtmiljö som den har möjlighet att bli. Idag är trycket från företagen hårdare än någonsin och i våra långsiktiga planer ingår omkring 100 000 kvadratmeter nya ytor. Det här är ett område som ständigt förändras och förädlas. Bara några Minuter Bort ligger både Skånes universitetssjukhus och Malmö högskola med den Odontologiska fakulteten. Även Lunds universitet finns inom lämpligt avstånd, liksom Kastrup och Malmö Airport. Men det är inte bara närheten som spelar roll. Medeon har blivit en mötesplats där kreativa människor ständigt utbyter idéer och erfarenheter. – Vi har bland annat nätverket Medeons Life Science nätverk med över 600 medlemmar där vi anordnar seminarier, föreläsningar och olika träffar. Vi söker ständigt kontakter med forskare och det övriga samhället i syfte att får fram fler idéer som kan bidra till tillväxt och nya jobb. Forskare tänker inte i första hand på kommersialisering, men vi kan gå in och se till att de får bättre möjligheter och hjälp av andra, säger Bengt Lövdén.

På Medeon Möter Mer erfarna företagare dem som är helt nya och precis kommit igång. Ett av de numera etablerade företagen som lyckats och nu expanderar är Vibrosense Dynamics. – Vår resa började redan 2005 när Medeon förde ihop oss med handkirurgiska kliniken på Skånes universitetssjukhus. Sedan dess har de hjälpt oss att komma igång via sitt stora kontaktnät och även fått upp det mediala intresset för våra idéer. Företaget är en direkt konsekvens av att jag har varit här, menar vd Tony Speidel. viBrosense dynaMics Produkter för diagnos av vibrationsrelaterade nerv och känselskador kan användas inom alla yrken där man utsätts för vibrationer, såsom byggnation och tandvård. Produkterna har gjort det möjligt att diagnostisera problemen mycket bättre och mäta förbättringar. Efter en tuffare tid under finanskrisen har utvecklingen och expansionen nu tagit fart igen. Ett av målen är att man även ska kunna använda instrumenten för att upptäcka och följa förändringar vid typ 1- och 2-diabetes. – Inom tre år tror jag att vi har anställt mellan tre och fem personer till, säger Tony Speidel. Med den erfarenhet jag har härifrån så tror jag också att vi kommer att finnas kvar på Medeon ett bra tag till.

Om Medeon Medeon Science Park är en forskningspark inom läkemedelsutveckling, medicinteknik, bioteknik och hälsovård. Forskningsparken finns i Malmö, mitt i Öresundsregionen och mitt i Medicon Valley – det geografiska område där 60 procent av Skandinaviens life science-företag finns. På Medeon finns idag mer än trettiotalet företag med totalt 450 anställda. Medeon ägs av Malmö stad (60 procent) och fastighetsbolaget Wihlborgs (40 procent). Mer information finns på www.medeon.se

© 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

På ett par timmar gör vi dig redo för framtiden Anmäl dig till KPMGs seminarier på www.kpmg.se/seminarium

det nya malmö

29


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

HELA DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONS FRÅN STEEN & STRÖM

Emporia – Skandinaviens främsta shoppingcentrum Det finns inget liknande i Sverige eller Skandinavien. När Emporia om två år slår upp dörrarna i Malmö erbjuder man en fristad för shopping med 220 butiker, modekedjor, livsmedelsbutiker, restauranger och annan service i tre plan på 93 000 kvm. Högst upp, 35 meter över havet kommer det även att finnas en takterrass med en spektakulär vy över hela Hyllie och Öresundsregionen.

Kombinationen av unik arkitektur, ett kreativt butiksutbud och en inspirerande inredning gör Emporia till ett självklart resmål för framtidens konsumenter. Steen & Ström, som bygger, äger och förvaltar Emporia menar, att det ska vara en upplevelse att komma till Emporia. Målsättningen är nio miljoner besökare under 2013. – Det är framför allt det unika läget som är Emporias stora potential, säger Anders Malmgren, som ansvarar för butiksmix och uthyrning på Emporia. Emporia ligger nära Öresundsbron i Hyllie, som är ett av de största utvecklingsområdena i regionen, och i direkt anslutning till den nya Citytunneln. Inom en tid av 45 minuter kan 3,7 miljoner invånare i Öresundsregionen nå Emporia. Köpenhamn och Kastrup ligger drygt

30

det nya malmö

en kvart bort med tåg och mellan Hyllie och Centralstationen i Malmö är det sex minuters resväg. Idag byggs och planeras det för 8000 nya bostäder och lika många arbetsplatser i Hyllie. Granne med Emporia är Malmö Arena, som lockar många besökare med sitt utbud av kultur- och sportevenemang samt konferenser. Emporia ska ha en internationell karaktär och erbjuda ett komplett och varierat utbud av shopping inom bland annat mode, sport, inredning och mat. Stora och välkända svenska och internationella kedjor och mindre butiker med exklusiva varumärken blandas med gatuserveringar, kaféer, restauranger och serviceinrättningar. De största aktörerna inom svensk de-

taljhandel, bland andra H & M, Claes Ohlsson, ICA och Axfood har bestämt sig för etablering i Emporia. – I början av sommaren skrev vi kontrakt med H & M, som kommer att ha en butik på 2 500 kvadratmeter fördelat på två plan. Vi jobbar hela tiden med att hitta de rätta butikerna för just Emporia och vi har ytterligare avtal på gång med både nationella och internationella aktörer, säger Anders Malmgren. – Emporia är en unik handelsplats och en av de största i sitt slag i Skandinavien och det betyder mycket, att de främsta och största aktörerna inom detaljhandeln satsar lika mycket på projektet, som vi gör. Emporia ska vara något mer än en plats, där man kan handla. Det ska vara en fri-

stad för Malmöbor och turister, internationella resenärer och konferensbesökare. I denna internationella atmosfär ska man kunna glömma vardagens måsten och känna att man upplever något speciellt. – Om vårt utbud lockar människor som inte har tänkt handla, utan bara vill ha en upplevelse, då har vi lyckats med vår vision, säger Jonatan Carlring, projektansvarig på Emporia. – Men för att besökaren ska få känslan av frihet och bekvämlighet måste vi leverera lösningar för att ta bort alla hinder som kan uppstå vid shopping. Därför satsar vi på en extraordinär vardagsservice, som ger känslan av hur enkelt saker och ting kan vara i livet. Kunderna ska trivas och få energi att shoppa på Emporia. På det viset bygger vi en relation med kunden.


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

Det är framför allt det unika läget som är Emporias stora potential. Fakta Emporia: Öppning: Hösten 2012 • Antal butiker, kaféer och restauranger: 220 • Antal p-platser: 3 500 Handelsyta: 93 000 kvm (GbA) • Mer information: www.steenstrom.com, www.emporia.nu

Emporias servicekoncept är stort, allt från att lämna bilen för parkering och kanske få den tvättad till att erbjudas en designad shoppingvagn, där man kan hänga sina kläder och placera sin väska eller portfölj. Det kommer att finnas garderober, där besökaren kan hänga av sig sina ytterkläder, lämna in shoppingpåsar eller ställa in barnvagnen. En satsning görs även på särskilda aktiviteter för barn och ungdomar. – Emporia kommer att vara en mötesplats för många ungdomar och för att de ska trivas satsar vi på speciella aktiviteter för att ge dem möjlighet till meningsfullt umgänge efter att de shoppat, säger Jonatan Carlring. Shoppingcentrumet har formgetts av arkitekt Gert Wingårdh på Wingårdh Arki-

tektkontor, som utgått från människans behov av variation. – Människan söker sig ständigt till nya ytor och därför är de olika våningsplanen utformade så att kunden ska kunna upptäcka något nytt vid varje besök. Längs kundstråken finns mötesplatser och oaser i form av gatustråk och torg som alla har unika stämningslägen och teman. – Viktigt är också att Emporia aldrig får kännas svåröverskådligt, stressigt eller svårnavigerat. Därför har vi utformat en stimulerande miljö med kontakt mellan alla våningsplan via bland annat gångbroar och viadukter. Det ska vara lätt att röra sig och hitta i köpcentrumet, säger Gert Wingårdh. Steen & Ström Sverige AB är en del

av Steen & Ström AS, Skandinaviens ledande köpcentrumföretag. Vi driver idag 52 köpcentrum i Norge, Sverige och Danmark med tydligt fokus på utveckling, drift och ägande av köpcentrumverksam-

het. I Sverige äger vi nio centrum och har flera pågående utvecklingsprojekt. Steen & Ströms vision är att berika modern shopping genom att tillföra mervärden till sina ägare, hyresgäster och besökare.

www.steenstrom.com www.emporia.nu

det nya malmö

31


innovationer

sociala

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

Det finns en pånyttfödd framtidstro i staden. Och företagsklimatet är gott vill jag påstå. Det känns som att vi strävar åt samma håll, företagen, politikerna och kommunen.

Riskkapitalisten Ljubo Mrnjavac grundade snabbmatkedjan Pölsemannen. Nu driver han Rosengård Invest, som investerar i invandrarledda företag. ”Där finns en outnyttjad energi”, säger han.

Människan är viktigast Ljubo Mrnjavac blev känd för svenska folket som investerare i SVT:s teveprogram Draknästet. Till vardags styr han sina företag från Turning Torso i Malmö och träffar dagligen personer med intressanta affärsidéer. – Men det är människan bakom kalkylerna och visionerna som är viktigast, säger han. SolenS Strålar bryter igenom de regntunga molnen och lyser upp staden nedanför. Från 31:a våningen – halvvägs upp i huset – är det lättare att få grepp om det ”nya” Malmö. – Där nere ser du de sista resterna av Kockums gamla industrilokaler, som nu ska bli kontor för många av de nya företag som växer fram här, säger Ljubo Mrnjavac. Det mesta har blivit bättre i Malmö, tycker Ljubo. – Det finns en pånyttfödd framtidstro i staden. Och företagsklimatet är gott vill jag påstå. Det känns som att vi strävar

32

det nya malmö

åt samma håll, företagen, politikerna och kommunen, säger han. trotS att ljubo inte ens fyllt 50 år har han hunnit vara företagare i 30 år. Redan som 17-åring startade han sitt första företag där han köpte upp varor från konkurspartier för att sedan sälja vidare. Men det var inom snabbmat han skulle bygga upp sin förmögenhet. Det som började med ett gatukök utvecklades snart till franchisekedjan Pölsemannen som så småningom hade vuxit till cirka ett hundratal försäljningsvagnar runt om i Sverige, när företaget såldes till danska Tulip Food Company 2002.

ljubo blev Sedan anställd av livsmedelskoncernen och ansvarade för företagets internationella expansion inom snabbmat. Samtidigt passade han på att vidareutbilda sig och läste in en MBA vid Lunds Universitet. När Ljubo är ute och föreläser om entreprenörskap brukar han likna det nystartade företaget vid att bli utslängd ur en bil mitt i natten mitt i skogen utan kläder, pengar och telefon. Chocktillstånd i början men snart växer en överlevnadsstrategi fram. Men för att kunna ta sig fram mot målet krävs självinsikt, att känna till sina styrkor och svagheter. – Våga ta hjälp av andra och var inte

rädd för att för att dela med dig. Allt för många företagare sluter sig inom sig själva av rädsla för att någon ska stjäla idén. – Det är bättre att ha en liten bit av en kaka som är stor än att bara ha en liten pralin. Din egen kreativitet sätter gränserna. När Pölsemannen var i sin linda lyckades Ljubo Mrnjavac och kompanjonen Pontus Hemby få hjälp av en av Sveriges ledande konsulter inom franchising samt den välkända reklambyrån Brindfors trots att de knappast kunde betala arvodet. Men de erfarna affärsmännen trodde på de unga entreprenörerna och gick med på att fakturera så snart affärerna väl kommit igång. – Mitt jobb nu är att ta reda på vad som verkligen driver människan och bedöma om jag tror på att personen har det rätta engagemanget och förutsättningarna, säger Ljubo Mrnjavac. Anledningen till att Ljubo ställde upp som ”drake” i programmet var dels att han tyckte om idén med programmet som avdramatiserar entreprenörskapet och visar


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör MaLMö stad

”Samhället rör sig allt mer runt humanistiska värden”

Ljubo Mrnjavac • Föddes 1963 i Sarajevo i forna Jugoslavien, kom till sverige som treåring. • Växte upp på olika ställen i Malmö men tillbringade mycket tid i rosengård då Ljubo spelade både fotboll och handboll för Mbi. • Bor i Limhamn i Malmö med fru och tre barn. • Engagerad via arbetet i FC rosengård, som bedriver några av södra sveriges största integrationsprojekt, tillsammans med Malmö stad. ambassadör hungerprojektet. • Äger riskkapitalbolaget scandinavian Cap tillsammans med kompanjonen greg dingizian. • Vd och partner i Rosengård invest tillsammans med eon, trelleborg och swedbank.

upp en personlig sida av investerare och dels att det var en personlig utmaning. Timingen var också bra. Nu hade Ljubo Mrnjavac blivit sin egen igen och nyligen startat Rosengård Invest – ett företag som investerar i invandrarledda företag. Rosengård Invest har för närvarande gjort fem investeringar, bland annat i miljöteknikföretag och telekombolag. Nyligen blev två nya spännande affärer klara, i ett reseföretag vid namn Croviva med säte i Göteborg och kontor i Split i Kroatien samt ett facility management bolag med cirka 100 anställda som heter Comparative med verksamhet i Skåne och Halland. Statistik visar att invandrare är mer benägna att starta företag och står för 20 procent av alla nystartade företag. Naturligtvis beror det på att det är svårare för invandrare att få jobb men också för att det finns en speciell energi och drivkraft, säger han. Visionen är att Rosengård Invest ska spridas internationellt. – Men först måste vi bevisa att detta är en affärsmodell som fungerar i Sverige, säger Ljubo Mrnjavac.

Även en stadsutvecklare måste anpassa sig till den nya ekonomi och hur den moderna människan lever och verkar. – Vi försöker skapa en stad som i första hand lockar hit människor. Sedan kommer företagen, säger stadsbyggnadsdirektören Christer Larsson. Malmö har gjort resan och gått från att var en traditionell industristad till att vara en stad där tjänsteproduktionen driver utvecklingen. Men staden är naturligtvis inte ensam. därför har Malmö tillsammans med ett antal städer runt om i norden skapat nordic City network där arkitekter och stadsutvecklare regelbundet träffas för att diskutera den nya ekonomins betydelse på stadsutvecklingen. – alla är intresserade av samma sak: hur gör man för att staden ska vara attraktiv för det nya näringslivet där konkurrensen efter rätt kompetens är stenhård? säger Christer Larsson. Västra hamnen är ett levande exempel och är redan ett ”monument” över utvecklingen inom hållbar stadsutveckling. Men stadsdelen är också ett bra exempel på en blandad stad där det finns bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och ett nöjesutbud – samhället rör sig allt mer runt humanistiska värden och det måste stadsutvecklarna ta hänsyn. Människor blir allt mer mobila och har mer makt över sin tillvaro. samtidigt så suddas gränserna mellan arbete och fritid ut, säger han. det handlar om hur vi ska möta den globala konkurrensen. att stärka människors relation till varandra för att skapa kunskapsdelning och därmed skapa förutsättningar för bättre affärer. det fjärde rummet, alltså mötesplatser, blir allt viktigare. – när vi gör undersökningar i näringslivet om vilket typ av kontor de vill ha, svarar de att det allra viktigaste är att det finns mötesplatser i det offentliga rummet. Christer Larsson är ordförande i nordic City network som i dag består av 14 olika städer runt om i norden. – Vi har hittat en nordisk statsmodell som grundar sig på demokrati. det tror jag är bra, säger han.

Vi tror på

Malmö Allt sedan Phonera startades av tre drivna entreprenörer för tio år sen så har vi bedrivit verksamhet i Malmö. Vi trodde på regionen då och vi tror på Malmöregionen nu. Och vi tror på regionen och Sveriges företagare inför framtiden. Phonera ser till att såväl små som stora företag får tillgång till de mest pålitliga och prisvärda lösningarna för telefoni- och datakommunikationstjänster. Men det är inte bara Malmöregionen som vuxit och utvecklats. Phonera har växt till över hundra medarbetare med kontor i Stockholm, Göteborg, Linköping och Oslo. Men huvudkontoret låter vi såklart ligga kvar i Malmö. Det är här vårt hjärta finns och det är här vi samlat Sveriges bästa kundtjänst, i alla fall om man ska tro SKI (Svensk KvalitetsIndex) vars mätningar vi toppat i flera år. Phonera har inte bara Sveriges nöjdaste kunder och mest prisvärda telefonilösningar för företag utan även landets modernaste och mest miljövänliga datahallar. För oss är säkerhet och hållbara lösningar lika självklart som god service. Precis som vi vill att Malmöregionen ska vara Sveriges bästa del att bedriva företag i så vill även vi vara bäst på det vi gör. Därför fortsätter vi att träna och finslipa alla lagdelar i vår verksamhet. Detta är en läxa som vi lärt oss från idrottsvärlden där förberedelse och engagemang är allt om du vill utvecklas och lyckas. Och eftersom vi även vill se regionens bästa lag bli ännu bättre och starkare så stöttar vi både Malmö FF och MIF Redhawks. Delad glädje är dubbel glädje.

Phonera fyller 10 år och bjuder på 10% telefonirabatt i 1 år till alla nyetablerade företag i Malmö!*

Phonera erbjuder följande tjänster: TELEFONI Fast Telefoni IP Telefoni IP Centrex Mobiltelefoni Telefonkonferens

HOSTING Colocation Dedikerad server Managed server Virtuell server

BREDBAND Bredband Fiber Online Backup VPN

Om Phonera Phonera AB (publ) är en utmanare för tele- och datakommunikationstjänster till företag. Phonera har ca 60 000 företagskunder och omsatte 2009 309 mkr med ett rörelseresultat på 11 mkr. Aktien handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Bolaget har sitt säte i Malmö med verksamhet i Stockholm, Göteborg, Linköping och Oslo. Mer information på www.phonera.se * Erbjudandet gäller juridiska personer som etablerat verksamhet i Malmö från och med 2010-06-01 till och med den 2011-05-31 och gäller endast vid beställning av våra telefoniabonnemang med en bindningstid om minst 12 månader. För beställning mejla till kampanj@phonera.se eller ring 040-622 10 00. Ange kampanjkod NBMALMÖ2011.

Nordic City Network består av ... ... Lilleström, kristiansand, stavanger, tromsö, trondheim, Malmö, norrköping, Umeå, Uppsala, Fredericia, odense, Ålborg, Århus.

Företag.indd 1

det nya malmö

33

2010-09-22 15:34:02


infrastruktur

byggande och

ANNONS

ANNONS ”Det viktigaste är att få alla att dra åt samma håll”. Örjan Larsson är Citytunnelns projektledare och har tidigare lett arbetet med Öresundsbron.

örst var det Öresundsbron, sedan Citytunneln och snart den nya bron i Femer Bält mellan Danmark och Tyskland. Projektledaren Örjan Larsson bygger inte bara broar och tunnlar utan ansvarar för några av vår regions viktigaste infrastruktursatsningar. – Jag är en rastlös själ. Jag bestämde mig tidigt för att jag ville ut i världen och bygga stora saker, säger Citytunnelns projektchef, Örjan Larsson. Nu är det sNart slut och det ska bli ”rätt skönt”, medger han. När Örjan Larsson går in i avvecklingsfasen gör han det tidigare än planerat, för redan i december invigs Citytunneln. Bygget av den nya 17 kilometer långa tågsträckningen har – ursäkta uttrycket – gått som på räls. Första tågen beräknas rulla sex månader före utsatt tid och kostnaderna har blivit lägre än vad som planerats. – Projektet har gått enligt plan och samarbetet med underleverantörer, staden och andra intressenter har i princip varit friktionsfritt. Jag har inte ställts inför några svåra beslut, säger han.

Han

bygger

Sverige På jobbet leder han byggen av broar och tunnlar som för samman människor och kontinenter. På fritiden kör han motorcykel och seglar när han inte befinner sig i fritidshuset på Västkusten.

34

det nya malmö

MåNga höjer säkert på ögonbrynen och imponeras över sofistikerade snedkabelbroar och millimeterprecision vid tunnelborrning men det är inte de tekniska lösningarna som Örjan Larsson själv lyfter fram när det gäller de stora utmaningarna i jobbet. – Min viktigaste uppgift är att få alla att dra åt samma håll. De tekniska problemen är ganska likartade överallt i världen men människorna och organisationen bjuder alltid på nya utmaningar, säger Örjan Larsson. det ställer Naturligtvis stora krav på ledarskapet. Mjuka värden och högt i tak när det gäller diskussioner och problemlösning, chefens tillgänglighet och att bygga team är några av framgångsfaktorerna. – Ett projekt ska inte bara resultera i måluppfyllelse. Det ska också utveckla organisationen och få människor att växa och ge kunskaper som de kan bära med sig till nästa utmaning, säger Örjan Larsson som också fått utmärkelsen Årets Projektledare av Projektakademin. MåNga häNsyN ska tas, till medfinansiärerna, medborgarna och inte minst miljön. – Citytunneln är inte bara ett tekniskt komplicerat projekt. Det är ett samhällsprojekt, ett miljöprojekt och ett informationsprojekt. Det krävs av oss att vi tar stora hänsyn till omgivningen och är öppna och lyhörda för omvärldens krav, säger Örjan Larsson. örjaN larssoN är 64 år, civilingenjör och tog sin examen inom området Väg och vatten vid Lunds Tekniska Högskola 1969. Sedan dess har han

arbetat med i stort sett alla typer av anläggningar. Under många år arbetade han på NCC, bland annat internationellt och fem år som platschef i Saudiarabien. Periodvis kan arbetet vara hektiskt men övertid hör ändå till undantagen. Örjan Larsson är en person med många järn i elden. Fritidsintressena är många. Motorcykeln – en Triumph – segelbåten och sommarstället på Västkusten och att umgås med släkt och vänner ska hinnas med. Men en ledig dag tillbringar han gärna i Malmö också. – Malmö är en helt annan stad i dag. Staden lever, här finns liv och puls, säger Örjan och lyfter fram bron, högskolan, Bo01 och Citytunneln som viktiga förklaringar.

Citytunneln är inte bara ett tekniskt komplicerat projekt. Det är ett samhällsprojekt, ett miljöprojekt och ett informationsprojekt. – Och tunneln har varit efterlängtad. Den är viktig för hela regionen och kommer att fördubbla kapaciteten. I dag går tågen knökfulla, säger han. MeN det fiNNs fortfaraNde många hinder som bör tas bort. För ökad integration med Danmark, trots att vi nu har bron, behöver exempelvis regelsystemen, skatterna och det sociala skyddsnätet jämnas ut och bli lite mer lika, anser han. 2011 flyttar Örjan Larsson och den sista skaran från projektet ut ur lokalerna mitt i city. Nu ser han fram emot att vara delaktig i ledningen av ett nytt broprojekt, mellan Danmark och Tyskland. – Broar syns. Det gör inte tunnlar, säger han lite underfundigt.

örjan larsson

ålder: 64 Bor: Hjärup fritidsinressen: Segling (seglar en Hallberg Rassy 36) i Bohuslän och i Danmark. Har seglat som längst till Norge och i Nordsjön. Jakt. Skidor. Resor. Sommarstället på Västkusten och motorcykel (en Triumph Bonneville). favoritplats i Malmö: Lilla Torg. Sommarens resa i segelbåten: ”Danmark runt. Och naturligtvis tänkte jag titta lite på platsen för brobygget i Femer bält ...”


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

Bästa sättet att få en bättre miljö är att bygga lite mer stad. I Malmö. Bygger man bostäder och kontor nära bra stationer kommer de som bor och arbetar där att ta tåget i stället för bilen. En dansk rapport visar att cirka dubbelt så många människor åker kollektivt om de har under 600 meter till en järnvägsstation. I Danmark har man också konstaterat att bilanvändningen kan minska med upp till 10 km per dygn och anställd om arbetsplatsen ligger nära stationen. Det minskar utsläppen av växthusgaser radikalt. Samtidigt får fler människor möjlighet att bo centralt. Utan att öka biltrafiken och utan att slösa med värdefull åkermark. Och lite mer stad är precis vad vi vill ha längs Carlsgatan vid Centralstationen i Malmö. Här vill vi bygga högt och hållbart så att många människor kan bo och arbeta nära stationen

och vattnet. I första skedet handlar det om 350 till 600 bostäder, blandat med kontor, butiker och andra verksamheter så att det blir liv och rörelse i kvarteren. Om man vill bygga högt och tätt måste man också tänka nytt för att skapa gröna ytor och mänskliga miljöer. Därför har vi med parker, promenadstråk, dagis på tak och en grönskande bangårdsterrass i det förslag vi tagit fram i samarbete med Stadsbyggnadskontoret i Malmö. Vill du veta mer om vårt arbete för en hållbar stadsutveckling och planerna för Carlsgatan i Malmö? Besök oss på www.jernhusen.se.


infrastruktur

byggande och

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

Citytunneln är en regional angelägenhet som kraftigt förbättrar spårkapaciteten i Södra Sverige. Tunneln invigs 4 december. Foto: Klas Andersson

Lättare, snabbare, bekväm – Målet är också att Citytunneln ska bidra till att vi reser kollektivt i större utsträckning än i dag. På så sätt blir tunneln ett viktigt steg på vägen mot ett miljöanpassat transportsystem, säger Anders Mellberg.

Den 4 december inviger H.M. Konung Carl XVI Gustaf Citytunneln. Men Citytunneln är inte bara en tunnel. Det är en regional angelägenhet som kommer att påverka samhällsutvecklingen i Skåne och danska Själland. Citytunneln får en viktig roll i regionens utveckling. Den nya järnvägen länkar samman Malmö Centralstation med Öresundsbron och Danmark och knyter ihop de östra och västra delarna av det skånska järnvägsnätet, liksom de södra och norra. – Citytunneln gör livet för många människor i regionen lättare, snabbare och bekvämare, säger Citytunnelns informationschef Anders Mellberg.

36

det nya malmö

i dag är MalMö Central en slutstation där tågen måste vända. Med tunneln passerar trafiken i stället igenom. Malmö blir en knutpunkt i det skånska järnvägsnätet och får en ännu starkare ställning som ett centrum i regionen. Drygt en kvart till Kastrup, längre kommer det inte att ta med tåget från Malmö Central. Men ännu större blir tidsvinsterna från de nya stationerna

som byggts. Från stationen i Hyllie tar sig resenären in till Malmö C på bara sex minuter. Till den internationella flygplatsen på 12 minuter. Resandet med tåg över Öresund har ökat kraftigt de senaste åren. När Citytunneln tas i bruk väntas antalet resenärer öka ytterligare. Totalt väntas antalet resenärer i den färdiga Citytunneln att uppgå till närmare 80 000 passagerare per dag.

Målet är också att Citytunneln ska bidra till att vi reser kollektivt i större utsträckning. Anders Mellberg

Men Citytunneln är inte en enda lång tunnel. I centrum är det en tunnel men söder om innerstaden går järnvägen ovan mark mot station Hyllie, för att sedan ansluta till Öresundsförbindelsen och järnvägarna till Ystad/Trelleborg. I samband med invigningen kommer Kungen också att åka det första tåget genom Citytunneln samt titta på de nya stationerna, Hyllie, Triangeln och den nya underjordiska stationsdelen vid Malmö C.


ANNONS

ämare

ANNONS

Invigs av H.M. Konung Carl XVI Gustaf den 4 december

Vi finns i centrum

• Citytunneln började byggas år 2005 och invigs den 4 december 2010 av H.M. Konung Carl XVI Gustaf. • Totalt 17 km lång elektrifierad järnvägsförbindelse genom Malmö. • Sträckan från Malmö C till Öresundsbanan består av 14 km dubbelspår, varav 6 km i parallella tunnlar under Malmö. • Resterande 3 km är enkelspårig järnväg österut mot Trelleborg och Ystad. • Innebär att Malmö Central byggs ut med nya stationer vid Triangeln och Hyllie.

Det är lika viktigt att trivas med arbetsplatsens närmiljö som att trivas med sitt jobb. Därför ligger många av Stena Fastigheters lokaler där alla egentligen vill vara - i centrum. Där kan du välja mellan olika lunchställen och hinna med ärenden utan att det inskränker på din arbetstid. Så skapar man enkelt trivsel på kontoret.

Ökad trafik med Citytunneln

Malmö C beräknas få drygt 54 000 påoch avstigande per dygn och Triangeln 39 000. Tågtrafiken genom Citytunneln beräknas uppgå till cirka 350 tåg per dygn från invigningen 2010 och trafiken kommer sedan att öka ytterligare. 2012 beräknas över 400 tåg passera genom Citytunneln. Prognoser visar att redan inom några år blir trafiken ännu tätare, med upp till 450 tåg per dygn i Citytunneln. År 2020 spås 60 000 passagerare per dygn (eller 19 miljoner per år) resa genom stationen vid Triangeln. Källa: Citytunneln

Hör av dig så visar vi dig våra lediga lokaler på Stortorget 9.

Ny station både ovan jord och under jord på Malmö Central

I samband med bygget av Citytunneln har även Malmö C byggts ut och förvandlas från en så kallad säckstation – där alla tåg tvingas vända – till en modern station för genomgående trafik. Det blir en helt ny station både ovan och under jord. Den underjordiska delen får fyra spår och två mellanliggande plattformar. Citytunneln ger Centralstation Malmö också ett nytt utseende. För att stationen ska fungera effektivt byggs den nya ankomsthallen som ett glasat tvärskepp i den befintliga stationsanläggningen. Den nya byggnaden får en ny hall – Glashallen. Glashallen blir en kommunikationsaxel som knyter samman tåg, buss, taxi och bilparkering. Källa: Citytunneln och Jernhusen

Stena Fastigheter Malmö AB Stortorget 9 211 22 Malmö 075 24 15 000 www.stenafastigheter.se

Snart öppnar Citytunneln i Malmö, ett fantastiskt byggprojekt som involverat massor av entreprenörer och underleverantörer. Många företag har samverkat kring avtal, tidplaner, leveranser m.m. Vi har fungerat som juridiska rådgivare vid framtagande av flertalet av de avtal som krävts för byggandet av Citytunneln.

VI HJÄLPER DIG ATT SE LJUSET I TUNNELN.

Tommy Hansson

Stefan Olsson

Nu behöver man inte bygga en tunnel för att få juridisk rådgivning. Advokatfirman Delphi är en av Sveriges större advokatbyråer för affärsjuridik och erbjuder fullservice inom svensk och internationell affärsjuridik, däribland heltäckande service inom områdena bygg- och anläggningsentreprenader, miljörätt, fastighetsrätt och offentlig upphandling. Delphi är representerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping och består av ca 120 jurister. Delphi har specialistkunskaper inom affärsjuridikens alla kärnområden. En viktig del är Corporate Finance med många företagsförvärv och fusioner samt en omfattande verksamhet inom bank, finans och kapitalmarknad. Byrån är dessutom profilerad inom juridiken för högteknologiska områden som IT, telekommunikation, immaterialrätt och Life Science.

www.delphi.se

det nya malmö

37


infrastruktur

byggande och

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

Så byggdes Station Triangeln • Station Triangeln är byggd i ett underjordiskt bergrum, cirka 25 meter under markytan, mitt i Malmö. Bergrummet är 28 meter brett och 12 meter högt med två spår och en mellanliggande plattform som är 250 meter lång. • För att bygga station Triangeln har två vertikala schakt i norra och södra delen av arbetsområdet grävts ut. Innan arbetet med att ta ut bergrummet kunde starta förstärktes schaktväggarna med betongbalkar. För att stabilisera schaktväggarna monterades stämp, kraftiga stålrör, mellan betongbalkarna. Sammanlagt placerades 30 stämp i de båda schakten.

Sveriges tredje största station skapar

Malmös andra centrum

Citytunneln är inte bara en regional angelägenhet som ökar spårkapaciteten i södra Sverige. När tågen börjar rulla invigs också Sveriges tredje största tågstation, Triangeln, och över en natt har Malmö fått ett andra centrum. När CitytuNNelN har öppnat beräknas 40 000 människor passera Triangeln varje dag. Över en natt blir stationen betydelsefull för skåningar, danskar, långväga besökare och, inte minst, de 23 000 boende i området. – Egentligen vet vi inte så mycket vilka implikationer Sveriges tredje största station har på livet i området. Det är en så pass stor förändring att vi bara kan gissa, säger Göran Rosberg på Malmö stad. På gåNgavståNd fiNNs musikteater, konserthus, biografer, idrottsplatser, butiker, varuhus och köpcentrum. När allt är färdigbyggt kommer Triangeln dessutom att ha närmare 18 000 arbetsplatser i stationens närområde. Men effekterna lär inte behöva vänta på att ytterligare nybyggen blir klara kring stationen. Runt hörnet ligger Universitetssjukhuset som tillsam-

38

det nya malmö

mans med andra arbetsplatser i närheten sysselsätter inte mindre än 10 000 personer. En stor del av dessa kommer naturligtvis att ta sig till och från jobbet med Citytunneln. – Tunnelns öppnande lär gagna all handel och verksamhet i området, ny såväl som befintlig. Allt talar för att Triangeln kommer att bli Malmös andra centrum, säger Göran Rosberg. statioN traNgelN får en strategisk placering. Den norra uppgången, vid S:t Johannes kyrka, leder direkt ut mot Triangelns köpcentrum och södra delen av Malmös kommersiella centrum. Uppgången i söder leder ut mot Tandvårdshögskolan, Södervärn, Universitetssjukhuset MAS och Möllevången. – Besökaren möts av en häfig syn när man kliver upp ur det kupolliknande sta-

tionstaket. Blicken möter S:t Johanneskyrkan i söder, Operan i väster och det nya köpcentrat i norr, säger Göran Rosberg.

Tunnelns öppnande lär gagna all handel och verksamhet i området. MeN triaNgelN kommer att fortsätta vara en byggarbetsplats ytterligare i två år. 2012 öppnar NCC ett 36 000 kvadratmeter stort komplex med två våningar galleria, tre våningar kontorsplatser och högst upp i huset bostäder.

• Från de två vertikala schakten frästes sedan bergrummet ut i sid- och höjdled. Det gjordes med en roadheader, en maskin utrustad med ett roterande fräshuvud på en teleskoparm. • Arbetet utfördes i etapper och började med en centrumtunnel. När den var klar schaktades två sidotunnlar ut. • Därefter vidtog arbetet med de betongkonstruktioner som gett bergrummet dess slutliga form och utseende. • Slutligen inredning, stomkompletteringar och tekniska installationer i stationsrummet och i de båda uppgångarna. • Den byggmetod som används vid Triangeln har använts vid många andra stationsbyggen runt om i Europa. Bland annat till flera stationer i Köpenhamns Metro. • Under byggtiden sänktes grundvattennivån. Sänkningen genomfördes med hjälp av ett antal uttagsbrunnar, ur vilka vattnet pumpas upp ur berget närmast byggropen. Med hjälp av infiltrationsbrunnar pumpas vattnet tillbaka ner i berget en bit bort. På så vis begränsades området för grundvattensänkningen. När hela betongkonstruktionen för station Triangeln var färdigbyggd höjdes grundvattennivån till den normala. Källa: Citytunneln


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

Hilton Malmö City mitt i regionens framtid Hilton Malmö City är ett av Malmös bästa hotell och enligt en undersökning även konferensgästernas favorit i Sverige. Nu hamnar det internationella storhotellet vid Triangeln ytterligare mitt i händelsernas centrum när Citytunnelns station öppnar och ett ”nytt” centrum föds i staden. Operan, konserthuset, biografer, butiker och varuhus ligger några stenkast ifrån och Malmö Arena finns på bekvämt avstånd. När Station Triangeln öppnar ett 100-tal meter från hotellet kan gästerna dessutom enkelt förflytta sig från lobbyn i hotellet till Köpenhamns flygplats på drygt en kvart. – 40 000 resenärer beräknas använda stationen dagligen. Vi räknar med att området kommer att blir ännu mer populärt. Vårt hotell blir lite av en samlingspunkt för det expansiva Malmö, säger hotellchefen Jukka Turku. Hilton är världens mest kända varumärke inom hotellnäringen och Malmös bidrag till hotellkedjan gör ingen besviken. Gästerna kommer från hela världen och hotellet är ett klassiskt internationellt affärshotell där hög kvalitet, bekvämlighet och personlig service är självklarheter. I övrigt har hotellet det mesta en kräsen resenär kan önska sig. Alla rum är ovanligt

rymliga, närmare 30m2, har ljudisolerade fönster, modern inredning och badrum i marmor. Från gymmet högst upp i huset är utsikten hänförande. Vid god sikt ser man Köpenhamn på andra sidan Öresund. Sommartid och helger befolkas hotellet av nöjeslystna privatpersoner som vill uppleva Malmös positiva atmosfär eller utforska den dynamiska Öresundsregionen i Sverige eller i Danmark. – 2009 blev Hilton Malmö City usett till Sveriges bästa konferenshotell av mässoch mötesarrangören Congrex. Det var extra kul att det var deras kunder som själva hade utsett oss, säger Jukka Turku. Det 20 våningar höga hotellet lockar även Malmöbor. Restaurangen och baren i bottenplan, Lean Grill & Bar, är populär, inte minst under ”afterwork” och söndagsbrunchen. – Centrum flyttas allt mer mot oss och det är verkligen kul att vårt hotell står mitt i regionens framtid, säger Jukka Turku.

Hilton Malmö City är ett förstaklass hotell mitt i centrala Malmö. Alla rum är rymliga och inredda för dig som kräver lite mer utöver det vanliga när du är ute och reser. Hotellgäster har fri tillgång till gymmet på 20:e våningen. Lean Grill & Bar är hotellets populära mötesplats både för hotellets gäster och för Malmöbor. Hilton Malmö City, Triangeln 2 Telefon: 040 693 47 00 www.hilton.se

Infranord är Sveriges och Nordens ledande järnvägsentreprenör. Fokus ligger på att underhålla och modernisera dagens järnvägar samt att utveckla och bygga spåret mot framtiden. Våra 3 000 medarbetare finns över hela landet och vi omsätter 4,5 miljarder kronor.

www.infranord.se

det nya malmö

39


Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

G I VA K T. SE

ANNONS

Tänk vad läget kan göra för kreativiteten I kontorshuset Fullriggaren Fyra i Västra Hamnen får ni havet som närmaste granne och 180 graders utsikt över sundet.

Hyllie. s n m a h Köpen . g n i r e k r a p a t bäs Park & Ride. ie ll y H t e s u -h brett ber öppnar P latser och ett Den 12 decem lp e k y c 0 0 0 1 ed platser, sätt vidare m Med 1500 bil rt fo h c o n e il . Ställ b serviceutbud ! t. Välkommen e d n u S r e v ö t tåge

www.pmalmo.se

40

det nya malmö

ID

www.briggen.se/fullriggarenfyra


malmö

mötesplats

Uppdraget att rita har gått till danska arki-

ANNONStektbyrån BIG, Bjarke Ingels Group.

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

Kent Widding Persson om World Village of Women Sports:

”För mig är det en jämställdhetsfråga” En världsunik och naturlig samlingsplats för forskning och utbildning inom alla områden som har att göra med damidrott ska stå klar i Malmö inom tre år. World Village of Women Sports ska bli världens främsta centrum för damidrott. Bakom satsningen står entreprenören Kent Widding Persson. ent Widding Persson äger 95 procent av företagsgruppen Hardford AB med varumärken som exempelvis LdB, Vademecum och Jane Hellen. LdB är storsäljaren, med en omsättning på över 80 miljoner kronor, men handlar numera inte bara om cremer och hudvårdsprodukter utan också om skönhet när det gäller fotboll på absolut elitnivå. – Laget ingick i Malmö FF och stod på ruinens brant. Men ledningen i MFF ville inte längre satsa pengar på damerna. I stället gick vi in med pengar och bildade en ny förening, LdB FC, som fick överta MFF:s allsvenska plats, säger Kent Widding Persson. det var när Kent Widding Persson kom i kontakt med damfotbollen som idén om

en satsning på forskning och utveckling av kvinnlig idrott väcktes. – När jag fick veta att 70 procent av alla knäskador inom idrotten drabbar kvinnor och framför allt inträffar under menstruationsperioden, förstod jag att det behövs mer forskning kring den kvinnliga idrotten. Kvinnornas idrott måste få ha samma chans att utvecklas som männens. Det här är en jämställdhetsfråga för mig, säger han. om tre år ska det 20 000 kvadratmeter stora forsknings-, utvecklings- och träningscentrat stå klart, mitt i Malmö i det expansiva kvarteret Kronprinsessan. Verksamheten, som kommer att drivas i stiftelseform, ska finansiera ett antal professurer och även dela ut forskningsstipendier. Re-

dan nu är det klart att Region Skåne flyttar regionens idrottsmedicinska verksamhet till World Village of Women Sports. Likaså kommer Malmö Högskola att flytta sin Idrottsvetenskapliga utbildning hit. – I första hand skapar vi ett internationellt kunskapscentrum för kvinnlig idrott, inte ett vanligt idrottscentra. Det är satsningen på idrottsvetenskapen som gör det här projektet unikt och tanken är att det ska fungera som ett kunskapsnav för idrottsvetenskap, säger Kent Widding Persson. men kronPrinsessan är mycket mer än det nya idrottscentrat – som kommer att ligga under den centralt belägna parken i kvarteret. För Malmöborna blir Kronprinsessan framför allt en ny oas med spän-

nande arkitektur, exklusiva lägenheter och kontor, restauranger, butiker, hotell och för all del också tränings- och friskvårdsmöjligheter utan motsvarighet i övriga staden. – Det är viktigt att framhäva att projektet inte kommer att belasta Malmös skattebetalare utan är en privat investering. Forskningscentrat ska finansieras via hyresintäkter från affärer, kontor och lägenheter, säger Kent Widding Persson. stjärnan i det svenska fotbollslandslaget Nilla Fischer och hennes lagkamrat i LdB FC Nera Smajic är förväntansfulla och tror att satsningen på ett forsknings- och utbildningscentrum för kvinnor ska ge mycket positivt för framtiden. – I dag tränar vi i stort sett som herrarna gör, vilket kanske inte är rätt. Sedan får vi i klubben mycket nytta av denna anläggning, som vi tror också kan locka hit bra utländska spelare till LdB FC, säger Nilla Fischer, som förstås är mycket stolt över sin huvudsponsor, som bidragit till att hon kan fortsätta sin elitsatsning i Malmö.

Svensk Sjöentreprenad AB – SSE

a leading actor in marine based projects

Svensk Sjöentreprenad AB - SSE a leading actor in marine based projects Thanks to a wide base of experience and unique resources we can provide You with rational, cost effective and complete package solutions in connection with Your Wind Power Plant - WPP installations or any other marine based project. “We don’t promise what we intend to do. We say what we do and do what we say.”

At Lillgrund WPP, the flexible power of our resources, qualifications and experience com-

Thanks to a wide base of experience and for unique we High canperformance provide You bined, provided an optimal resources completion of the project. together withwith rational, cost effective and complete ultimate production safety and quality assurance were the characteristics of all operations such as: package solutions in connection with Your Wind Power Plant - WPP installations or any other marine based project. • Surveys comprising multibeam equipment

• Excavation of cable trenches

• Foundation works • CableWind laying Power and installation Plants • Placing of caissons • Miscellaneous diving works Our field of expertise includes all aspects of underwater works associated with the installation At Lillgrund WPP, the flexible power of our resources, qualifications and experience combined, Wind Power Plants and maintenance of wind power plants as well as other structures in marine environments. provided for an optimal completion of the project. High performance together with ultimate Our field of expertise all aspects of underwater works associated the disposal installation a vast fleet of flexible and effective floating units such as: We have with at our production safety and quality assurance were the characteristics of allincludes operations such as: and maintenance of wind power plants as well as other structures in marine environments.

• Surveys comprising multibeam equipment • Excavation of cable trenches • Foundation works

• We Cable and installation Jack-up havelaying at our disposal a vast fleet of flexible and effective•floating unitsrigs such as: • •Placing of caissons • Tugs Jack-up rigs • Tugs • •Miscellaneous diving works • Multicat vessel Multicat vessel • Backhoe dredger • Survey vessel equipped with multibeam

• Barges and pontoons

Malmö Oljevägen 14 SE-211 24 Malmö +46 (0)40 93 30 00

“We don’t promise what we intend to do. We say what we do and do what we say.” Malmö

Thanks to a wide base of experience and unique resources we can provide You with rational, cost effective and complete package solutions in connection with Your Wind Power Plant - WPP installations or any other marine based project. “We don’t promise what we intend to do. We say what we do and do what we say.” At Lillgrund WPP, the flexible power of our resources, qualifications and experience combined, provided for an optimal completion of the project. High performance together with ultimate production safety and quality assurance were the characteristics of all operations such as: • Surveys comprising multibeam equipment • Foundation works • Placing of caissons

• Excavation of cable trenches • Cable laying and installation • Miscellaneous diving works

Wind Power Plants Our field of expertise includes all aspects of underwater works associated with the installation and maintenance of wind power plants as well as other structures in marine environments.

Oljevägen 14 SE-211 24 Malmö +46 (0)40 93 30 00

Sölvesborg

Hamngatan 1 SE-294 31 Sölvesborg +46 (0)456 141 66

• Backhoe dredger • Survey vessel equipped with multibeam • Barges and pontoons

Ängelholm

Box 1129 SE-262 22 Ängelholm +46 (0)431 256 20

Ängelholm Box 1129 SE-262 22 Ängelholm +46 (0)431 256 20

Stockholm Bergsgatan 53 SE-112 53 Stockholm +46 (0)8 650 71 14

Sölvesborg Hamngatan 1 SE-294 31 Sölvesborg +46 (0)456 141 66

Stockholm

Bergsgatan 53 SE-112 53 Stockholm +46 (0)8 650 71 14

det nya malmö

41


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

Malmö i Shanghai bjudna städer och regioner från hela världen som får ställa ut och visa upp sitt hållbarhetsarbete i en egen paviljong på området. – Att vi har fått en särskild inbjudan att delta i den här specialutställningen ser jag också som en fin bekräftelse på det stora internationella genomslag som Malmös hållbarhets-

arbete har fått, säger kommunstyrelsens ordförande i Malmö Ilmar Reepalu (S). Under sista veckan i oktober står också Malmö värd för ett antal evenemang i den svenska paviljongen. Världsutställningen i Kina, Expo 2010, pågår mellan den 1 maj och den 31 oktober.

byggande och

infrastruktur

Under sommaren och hösten har Malmös hållbarhetsarbete visats upp på Världsutställningen i Shanghai. Varje dag har minst 8 000 personer besökt Malmö vars arbete inom hållbar stadsbyggnad visats upp på ett speciellt utställningsområde. På området Urban Best Praciticies Area är det bara särskilt in-

hallådär... ... Maria Teder, arkitekt och stadsplanerare på Malmö stad. Malmö stad är internationellt ledande när det gäller hållbar stadsplanering men hur bygger man en hållbar stad? ”Att bygga en hållbar stad handlar om att göra rimliga avvägningar så att alla tre aspekterna av hållbarhet – den ekologiska, ekonomisk och sociala – finns med i lika delar. Först då kan man tala om en verkligt hållbar stad. Ofta samspelar de; en socialt hållbar miljö är också mer ekonomiskt hållbar i längden och så vidare.” Men allt handlar ju inte om nybyggen utan också om att utveckla stadens ”befintliga rum”. Hur gör man det? ”Kvaliteten på stadens befintliga rum kan ofta höjas så att de blir mer användbara. Detta kan göras genom nya planteringar eller nya attraktioner, som utrustning för olika aktiviteter eller rekreation, belysning med mera, som riktar sig till fler målgrupper – unga, gamla, hundägare, idrottsutövare, barnfamiljer, rörelsehindrade etc.” Vilka är miljövinsterna? ”Vinsterna är många. En grönare miljö har dels vinster i form av rena upplevelser – det är vackert, ger skugga, doft och så vidare – men även i form av fördröjning av regnvatten så att översvämningsrisken minskar, det vill säga vattnet går ner i dagvattensystemet långsammare och hinner därför rinna undan successivt, luftförbättringar och rikare biotoper. En annan vinst är att människor i större utsträckning kan använda sin närmiljö så att resbehovet (med bil) inom staden minskar. Ytterligare en vinst är att känslan av trygghet ökar om fler människor lockas att vistas i stadens rum under olika tider på dygnet.” Varför är det så viktigt att ”förtäta inåt”? ”Förtätning kan vara ett effektivt medel för att nå en tätare och mer blandad stad som är gång-, cykel- och kollektivtrafikanpassad. Det gör att marken utnyttjas mer intensivt och att natur- och jordbruksmark kan sparas. Det medför också att fler människor bor och arbetar på samma yta, vilket ökar underlaget för service och kollektivtrafik och minskar bilberoendet. Rätt utformat kan förtätning bidra till att fler möten uppstår mellan invånarna och att en högre social hållbarhet därigenom uppnås.”

42

det nya malmö

Från korvskinnsfa till levande stadsd Tät stad, mångfald i verksamheter och hög ambition vad gäller hållbarhet och attraktivitet. Det ska prägla Norra Sorgenfri, Malmös äldsta industriområde som nu genomgår en kraftig förvandling och som ska knyta ihop östra Malmö med centrum.

många mindre konstnärsateljéer och andra kulturella verksamheter som ska finnas kvar även efter omvandlingen. – Vi vill också locka barnfamiljer att stanna kvar i staden. Därför vill vi också bygga radhus som passar familjer, lite högre, så kallade ”townhouse”, säger Gunilla Kronvall.

Norra SorgeNfri är ett industriområde mitt i Malmö med gamla anor. Här har funnits viktiga funktioner som gasverk och spårvagnshallar och här har tillverkats allt från räknemaskiner till korvskinn. Numera är området lite ödsligt och har varit lite av en bromskloss i stadsutvecklingen. Men efter ett intensivt samarbete med de trettiotal fastighetsägarna i Norra Sorgenfri har Malmö stad tagit fram en gemensam vision för området. – Vi vill ha en kvartersstad med tät bebyg-

StadSplaNerarNa är Nöjda, framför allt för att planerna är väl förankrade med fastighetsägarna på området. I stället för att lägga en stor detajlplan över hela området tar staden nu fram specifika detaljplaner vilket naturligtvis leder till att varje enskild fastighetsägare kan få igenom sina speciella önskemål. – Kärnan i vårt arbete har varit dialogen med fastighetsägarna, säger Gunilla Kronvall.

gelse längs huvudgatan. Målet är att skapa spännande kvarter där nytt möter gammalt, där bostäder samsas med kontor och där det även finns lösningar för att mindre verksamheter och konstnärer ska finnas kvar på området, även när markpriserna stiger. Det ska vara spännande att promenera runt i kvarteren, säger projektledare Gunilla Kronvall. aMbitioNSNiVåN är Hög både miljömässigt och socialt. I området finns i dag


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

stegra.se

Profilering i näringslivet Malmö kommer i sin marknadsföring i näringslivssammanhang alltmer att fokusera på ett antal profilområden där Malmös styrkor bedöms kunna bli särskilt framträdande avseende fler arbetstillfällen och tillväxt. Dessa är: Handel, logistik, nya media, Cleantech, life science, besöksnäring och Huvudkontor.

Christian Dahlman, regionchef

Liten miljöpåverkan, och social hållbarhet!

1000 nya bostäder i Öresundsregionen

Det är vad vi planerar för de närmaste åren. Hyllie, Eline-

fabrik sdel

Norra Sorgenfri är ett äldre industriområde som nu ska förvandlas och knyta ihop östra Malmö med centrum. Foto: Copyright Stadsbyggnadskontoret

där vi kommer att bygga bostadsrätter och hyresrätter. För oss är det viktigt med en hållbar byggnation som inte sker på bekostnad av framtida generationers möjligheter. Det handlar om ekonomisk, ekologisk samt social hållbarhet. Med en resurssnål och energieffektiv byggteknik erbjuder vi mycket bra bostäder för många människor och trygghet för de boende. Vi satsar på områden där vi kan vara med att bidra till en positiv utveckling av både fastigheterna och

HållbarHetsaspekterna kommer att styra i stadsplaneringen. Det som är en ekologisk vinst är också en ekonomisk och social vinst. – Vi jobbar en del med hushöjder så att kalla vindar går över husen och inte sveper ner i kvarteren. Då blir det inte bara mer behagligt att vistas utomhus. Det ger också miljömässiga och ekonomiska vinster, säger Gunilla Kronvall.

Vi vill ha en kvartersstad med tät bebyggelse längs huvudgatan. Målet är att skapa spännande kvarter där nytt möter gammalt.

gård, Brunnshög och Kullavägen är några av de platser

hela närområdet. Vi på Ikano Bostad ser fram emot att få vara en del av utvecklingen i Öresundsregionen. Vill du ha mer information om våra projekt är du välkommen att kontakta mig via mejl: christian.dahlman@ikano.se

ikanobostad.se

nyligen Har en ny gymnasieskola invigts, som flyttat in i korvskinnsfabrikens gamla lokaler, men snart tas första spadtaget för kvarteret Spårvägen – med kommunen som fastighetsägare. 2 500 bostäder planeras, kontor och lokaler för olika verksamheter ska ges plats.

Gunilla Kronvall

det nya malmö

43


Sitter du på glödhet affärsinformation? Chansen finns att den kan värma upp svenska hem.

Överskottsvärmen från er outsourcing hos oss återförs till fjärrvärmenätet. Det sker i vårt nya, toppmoderna datacenter som dessutom drivs av grön el och kyls av utomhusluft på vintern. Läs mer på tieto.se

Knowledge. Passion. Results.

44

det nya malmö


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

Unikt miljöarbete i Malmös grönaste hus! Skanska har under de senaste åren utvecklat flera unika projekt på Universitetsholmen i centrala Malmö. Just nu arbetar man för fullt med första etappen på fastigheten Bassängkajen som totalt består utav 16 000 kvm gröna kontorslokaler. – För Bassängkajen har vi arbetat efter devisen ”Varför nöja sig med mindre? Med detta projekt sätter vi ny standard för kontorsfastigheter i Malmö, säger projektchef Per Hanson. Den första etappen av Bassängkajen är till stor del uthyrd till bland annat Malmö högskola och Awapatent. Just nu pågår uthyrningen av den andra etappen. Fastigheten är både Green Buildingcertifierad och först i Norden med en pre-certifiering på LEED-platinumnivå, vilket garanterar marknadens bästa miljöklassning och prestanda. Hela projektet är koldioxidberäknat per byggnadsdel. Med detta menas att Skanska har räknat ut vad olika delar av byggnaderna har för påverkan på omvärlden och har därefter gjort sina materialval. – Miljötänket har varit genomgående i hela projektet, från planering till första spadtag, säger Per Hanson. Bassängkajen är ett projekt som är hållbart i alla dess aspekter, inte bara när det kommer till energieffektivitet. I vårt arbete försöker vi att se till helheten, de ekonomiska, de sociala och de ekologiska delarna av hållbarhet. ”Gröna fastigheter” fokuserar ofta i första hand på energiförbrukningen, som visserligen står för den absolut största miljöpåverkan. Och visst är Skanskas byggnader på Bassängkajen effektiva

både när det kommer till energibesparande, men också när det kommer till yteffektivitet för kunden. Båda dessa faktorer kommer kunden till nytta i form av kostnadsbesparande. Genom en rad åtgärder blir energianvändningen i Bassängkajen minst 25 procent lägre än vad som är standard (Boverkets normer). Fastigheten använder dessutom enbart elektricitet från vindkraftverk. – Många talar om yteffektiva och flexibla kontor, men alla klarar inte av att bygga det. Vi är väldigt noga med att bygga så vi kan dela upp hyresenheter på ett flexibelt sätt. På så vis kan hyresgästen både växa, bygga om och minska ytorna efter behov. Men gröna byggnader handlar om så mycket mer än energisparande. Stort fokus har lagts på att skapa ett trivsamt inomhusklimat och bra luftkvalitet för alla de hyresgäster som ska vistas och arbeta i Bassängkajen, menar Per Hansson. – Självklart ska alla ha tillgång till dagsljus på sin arbetsplats och materialen inne i fastigheten har valts med omsorg för att skapa bästa möjliga förutsättnin-

gar för trivsamma arbetsförhållanden. Flera utländska undersökningar visar att företag som sitter i gröna lokaler har anställda med både högre effektivitet och färre sjukdagar än företag som sitter i gamla kontorslokaler.

Centralt läge

Bassängkajen ligger på Universitetsholmen i centrala Malmö, en attraktiv del av staden som präglas av vatten och vattenvägar, men också av spännande arkitektur, dynamiska grannar och cykelbanor. Det centrala läget är också en bidragande orsak till att skapa en hållbar fastighet. Genom projektets lokalisering, alldeles vid Malmö central och citytunneluppgången underlättar man för hyresgäster att låta bilen stå hemma. Det är enkelt att resa med kollektivtrafik eller att cykla till arbetet. Alla hyresgäster som flyttar in i Bassängkajen kommer dessutom att förses med cyklar för att därigenom ytterligare kunna uppmuntra de anställda till klimatsmart kommunikation. – Omklädningsrum, cykelparkeringar, pumpstationer och duschar i huset bidrar också till att förenkla för hyresgästen och inspirera till att lämna bilen hemma. På Bassängkajen kommer vi också att kunna erbjuda våra hyresgäster laddstolpar för elbilar, berättar Per Hanson. De gröna åtgärderna kommer även att vara synliga på utsidan. Fastigheten kommer bland annat att förses med gröna tak. Detta för att öka grönytefaktorn, men inte minst för att fördröja regnvat-

”Många talar om yteffektiva och flexibla kontor, men alla klarar inte av att bygga det.” ten och minska byggnadens påverkan på mikroklimatet.

Bekvämligheter

Universitetsholmen och området runt Bassängkajen rymmer all tänkbar service du kan önska såsom bank, caféer, gym, apotek, bankomater, restauranger och butiker. I bottenvåningen av fastigheten kommer caféer och annan service att ta plats för att skapa en levande miljö och en naturlig samlingsplats för de människor som rör sig i området. Bassängkajen byggs i sju plan med garage i källarvåningen och kommer att omfatta totalt 16 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, uppdelat i två etapper. Mitt emot projektet uppför Skanska dessutom ett nytt konserthus, en ny kongresshall och ett 21-våningshotell som ytterligare kommer bidra till den levande stadsmiljön.

www.skanska.se 010-448 00 00

det nya malmö

45


KLIMATKLOKT! Välkommen till din nya, energisnåla bostad! Bo ännu mer klimatklokt, besök NCC Green Living på ncc.se/boende och spara både energi och pengar. sÄLjsTArT!

sÄLjsTArT!

VeLLINge – rÄNg sAND

MALMÖ – bUNkefLosTrAND 4

Vi bygger lågenergihus där energianvändningen är lägre än normen kräver. Det gör vi för att värna om miljön och för att du ska få ett hälsosamt boende och en bra boendekostnad. Men vi tummar inte på kvaliteten. Stenhusen i Räng Sand, som finns i fyra olika utföranden, är 98–190 kvadratmeter om 3–8 rum och kök. Vi energideklarerar våra bostäder. Husen har effektiv värmeåtervinning, välisolerade väggar och energieffektiva fönster. Vitvarorna har bra energiklass, kranarna är snålspolande och tvätt­ och diskmaskin vattensnåla. Materialval och utformningen av fasaderna har skett med tanke på lång­ siktig hållbarhet och energihushållning.

I den sista etappen, Bunkeflostrand 4, bygger vi 25 friliggande villor i storlekarna 117–190 kvadratmeter om 4–9 rum och kök. Materialen är valda med omsorg. Därför är de lätta att underhålla, skonsamma mot miljön och sköna att betrakta. Hänsyn till långsiktighet är tagen, det gäller allt ifrån arkitektur till material som tål att slitas på. Miljötänkandet har genomsyrat alla steg i formgivningsprocessen. Materialval och utformningen av fasaderna har skett med tanke på långsiktig hållbarhet och energi­ hushållning. Tack vare värmeslingor i golven på entréplanet får du det lite extra behagligt då du sätter ner fötterna på ekparketten om morgonen.

Anmäl ditt intresse på ncc.se/rangsand

Anmäl ditt intresse på ncc.se/bunkeflostrand4

ANTAL: 40 st. i 4 etapper. sTorLek: 98–190 kvm, 3– 8

ANTAL: 25 st. sTorLek: 117–190

r.o.k. prIs: 3 895 000–5 185 000 kr. INfLyTTNINg: Från hösten 2011. VIsNINg: Kontakta säljaren för privat visning. koNTAkT: Fastighetsbyrån, Mattias Bornman 0709-91 87 01, mattias.bornman@fastighetsbyran.se

kvm, 4– 9 r.o.k.

prIs: 3 750 000 – 4 865 000 kr. INfLyTTNINg:

Planerat från hösten 2011.

VIsNINg: Kontakta säljaren för privat visning. koNTAkT: Fastighetsbyrån, Irna Dzin 076-645

57 07, irna.dzin@fastighetsbyran.se

LUND – NyA LINero

LUND – DALby

Vi bygger 30 lågenergihus i flera olika utföranden i utkanten av det nya området. De uppförs i svart och vitt tegel och storlekarna varierar från 117–148 kvadratmeter om 4– 6 rum och kök. Både invändigt och utvändigt möts du av beständiga och hållbara material. Miljötänkandet genomsyrar alla steg i form­ givningsprocessen vilket ger energi till boendet. Husen är designade för att möta uppställda miljökrav. Alla material är dokumenterat bra miljö­ och hälsoval i ett livscykelperspektiv. Husen har ett lägre energibehov än vanliga villor. Du får alltså låga driftskostnader samtidigt som du står väl rustad mot stigande energipriser.

Påskagänget växer. Vi bygger 30 en­ och tvåplans lågenergihus i ett fritt läge i det nya området. De friligg­ ande, energieffektiva husen byggs i hållbara material med miljöteknik du har nytta av i vardagen. Du får alltså låga driftskostnader samtidigt som du står väl rustad mot stigande energipriser. Husen som är 118–148 kvadratmeter och om 4–6 rum och kök, har tegelfasader och är rejält isolerade. Det ger en bra ljudreducering och en skön känsla av komfort. Helkaklade badrum med klinker på golven, ekparkett och andra gedigna material, skapar ett boende med känsla och kvalitet. Fokus ligger på yteffektivitet, inga ytor går till spillo, här har vi tagit vara på kvadratmetrarna.

Anmäl ditt intresse på ncc.se/linero

Anmäl ditt intresse på ncc.se/dalby

ANTAL: 30 st. En- och tvåplanshus samt souterränghus i äganderättsform. sTorLek: 117–148 kvm, 4– 6 r.o.k. prIs: 3 795 000–4 195 000 kr. INfLyTTNINg: Planerat från januari 2011. VIsNINg: Kontakta säljaren för privat visning. koNTAkT: Fastighetsbyrån, Henrietta Olsson 0766-45 21 95, henrietta.olsson@fastighetsbyran.se

ANTAL: 30 st. En- och tvåplanshus i äganderättsform. sTorLek: 118–150 kvm, 4– 6 r.o.k.

HITTA DIN NYA BOSTAD PÅ

prIs: Från 3 250 000 –3 745 000 kr. INfLyTTNINg: Planerat från våren 2011. VIsNINg: Kontakta säljaren för privat visning. koNTAkT:

Fastighetsbyrån, Henrietta Olsson 0766-45 21 95, henrietta.olsson@fastighetsbyran.se

ncc.se/boende


ter

en. m n ett

entreprenörskap

företagande och

!

Doc Lounge, Malmö.

Dokumentärer i klubbmiljö Den prisbelönta dokumentärfilmsklubben Doc Lounge i Malmö har blivit uppmärksammad för sin förmåga att skapa upplevelser och mötesplatser kring dokumentärfilmen. arje måndag kväll förvandlas nattklubben i Malmö till en mysig kulturklubb med soffor och orientaliska kuddar på golvet. På väggen rullar filmtrailers, en DJ eller ett levande band spelar och det serveras kaffe och vin till dov och behaglig belysning. I en IntIm klubbmIljö visar Doc Lounge premiärer av dokumentärfilmer från hela världen. Här spelas allt från breda amerikanska dokumentärer som ”Super Size Me” till smala filmer från de baltiska länderna eller Mellanöstern. – Dokumentärer väcker så många känslor. Men utbytet blir ju större om du tittar tillsammans med andra. Det är ”mångfald” som styr, säger Doc Lounges projektledare Camilla Malmberg, 25. efter varje fIlm är det vanligt att publiken får möjlighet att möta regissören, antingen ”live” eller via en Skype-anslutning. – Samtalen är mycket uppskattade och publiken har ofta många frågor, säger Camilla Malmberg som berättar att intresset för verksamheten är stor. Inte sällan blir hon stoppad på gatan av människor som vill veta mer. PublIken är blandad, med trendkänsliga och medvetna ungdomar, äldre, invandrare, barn, familjer. – Vissa kommer som de är och andra klär upp sig. Som ett globalt vardagsrum som

tillhör oss alla, säger Camilla Malmberg. doc lounge grundades av dokumentärfilmregissören Fredrik Gertten 2006 som en reaktion på att dokumentärer i stigande utsträckning förflyttades till televisionen i takt med att små biografer stängdes. – Tanken var att förändra sättet att se på dokumentärer, från att vara något som ofta har ett pedagogiskt syfte och som man ser på tv till att vara en social mötesplats som kopplas ihop med musik, konst och konversation, en förlängning av vardagsrummet, där du kan umgås med andra, säger Camilla Malmberg. doc lounge har vunnIt priser. 2009 fick föreningen Malmö stads ”Business Award” i upplevelseekonomin – för sin idé att flytta ut dokumentären ur filmen och även erbjuda en social upplevelse. – Vi försöker minska avståndet mellan människor. Hit kommer man för att träffas och prata om filmerna, för att lyssna på musiken eller bara för att roa sig, säger Camilla Malmberg. – Vi har satt Malmö på kartan och visat att en frivilligorganisation kan locka till sig spännande filmer och stora namn. Samtidigt är det ju också ett integrationsprojekt där vi samarbetar med olika kulturföreningar och intressegrupper. doc lounge har vuxit och är i dag – tack vare några inflytelserika och drivande personer – ett nordiskt nätverk som också finns i andra nordiska länder. det nya malmö

47


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

Hälsocenter placeras i Malmö INSPI Health Campus i Malmö blir det första i sitt slag i Skandinavien, där forskning, utbildning, klinisk praktik och förebyggande vård förs samman under ett tak.

”Målsättningen är att hela stadsdelen ska försörjas med förnybar energi” för att nå malmös ambitiösa klimatmål krävs smarta lösningar. som sege Park där sveriges största solcellanläggning har uppförts. – målsättningen är att hela sege Park ska försörjas med 100 procent förnybar energi, säger Peter lindhqvist som är utvecklingschef på serviceförvaltningen på malmö stad. Sege Park är en växande stadsdel i Malmö som fullt utbyggd kommer att bestå av cirka 500 hushåll, skolor, dagis och viss sjukvårdsverksamhet. Men Sege park är redan Malmös nya klimatcentrum och här sker utvecklingen mitt framför våra ögon. Här finns både solfångaranläggningar för värmeproduktion och solcellsanläggningar för elproduktion.

Det är viktigt att anläggningarna syns. Det medverkar till att öka intresset för energifrågan och visar att förnybar energi måste få ta plats.

Det nya hälsocentret International Scientific Prevent Institute – också kallat för INSPI Health Campus vid Dalaplan i centrala Malmö blir ett komplett och heltäckande centrum med allt från forskning och utbildning till förebyggande hälsovård. Det öppnar under 2013 och kommer att innebära något helt nytt inom vården, anser vd:n Carina Billetun. – Det är första gången som det skapas en tvärvetenskaplig miljö i samma byggnad som erbjuder både forskning och utbildning, kliniska tjänster och förebyggande vård, säger hon. sjukvårDen föränDras när kraven förändras. Patienterna ställer mer krav på sin vård och har bättre kunskaper jämfört med tidigare generationer samtidigt som den förebyggande sjukvården blir allt viktigare. – Framtidens sjukhus ser inte ut som de alltid har gjort. Vi kan inte erbjuda patienter en gammal och trött sjukhusmiljö utan behöver skapa professionella miljöer som passar framtidens krav, säger Carina Billetun. InsPI health camPus kommer att bestå av tre delar, en forsknings- och utbildningavdelning, en klinisk avdelning med tandläkare, ögonläkare och ortopedi och en avdelning som är inriktad på förebyggande vård i form av ett hälsocenter med fitness, utbildning, behandling, sjukgymnastik och psykologisk hjälp.

– För att främja forskning inom förebyggande vård behöver vi skapa nya plattformar och det är också nödvändigt att forskningen bedrivs närmare de människor som den undersöker. Tack vare INSPI får vi nu möjlighet att utveckla nya metoder och bygga en utbildning utifrån dagens krav, säger hon. – Det holistiska synsättet stämmer med tendenserna i samhället i stort. Vi kommer att behöva rekrytera många människor till hälso- och sjukvården framöver och då tror jag att vi har möjlighet att påverka framtida studenters syn på hälsosektorn, att de ser oss som en attraktiv arbetsplats, säger Carina Billetun. att Det blev malmö beror på regionens unika infrastruktur och den dynamik som skapas i Medical Malmö – en sammanslutning av Malmö kommun, Region Skåne, Malmö högskola och Lunds universitet. Thea Tandhälsa är en av klinikerna som flyttar in. Tandläkarkedjan kommer att satsa stort med inte mindre än tolv behandlingsrum med ett ”Dental Spa” koncept där musik, dofter, ljus, färger och personal hjälper till att skapa en lugn och avkopplande miljö. – INSPI ger oss en unik möjlighet att finnas i rätt sammanhang. Där vi kan bidra med tandvård i mycket vackra och smakfulla lokaler. Den starka kopplingen till forskning och utbildning ger oss också möjlighet att

utveckla våra arbetsmetoder, rekrytera nya medarbetare och etablera relationer med skolor och företag i branschen i hela Öresundsregionen, inklusive den danska, säger Fredrik Flor Berger som är vd för Thea Tandhälsa.

För att främja forskning inom förebyggande vård behöver vi skapa nya plattformar. Carina Billetun

Den spektakulära solcellsanläggningen är svår att missa. Taken på två bostadshus, som tidigare var delar av det gamla sjukhusområdet Östra sjukhuset, har blivit täckta av varsin väldig halvcirkelformad skiva med totalt 1 250 kvadratmeter solceller med en toppeffekt på 166 kW. – Det finns också en pedagogisk tanke bakom utseendet. Det är viktigt att anläggningarna syns. Det medverkar till att öka intresset för energifrågan och visar att förnybar energi måste få ta plats, säger Peter Lindhqvist. Vidare har en unik demonstrationsanläggning nyligen uppförts, med en soldriven stirlingmotor som har en effekt på 25 kW. Anläggningen består av en parabolisk spegel med en diameter på 12 meter som koncentrerar den inkommande solenergin till en stirlingmotor som i sin tur producerar el. I den gamla panncentralen på Sege Park har även Ekocentrum etablerat sig, en fristående stiftelse som ger utbildningar för företag i miljöfrågor. Miljöutbildningarna ges i form av vandrande föreläsningar i utställningen och vänder sig till såväl företag, förvaltningar, studerande som allmänheten.

48

det nya malmö

Ett nytt hälsocenter planeras vid Dalaplan i Malmö. Öppnar 2013.


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

SEB satsar i Öresundsregionen SEB är Årets affärsbank 2010. Framgångskonceptet är goda och långsiktiga kundrelationer. Nu satsar SEB på att växa på båda sidor sundet. SEB har utsetts till Årets affärsbank i Finansbarometern som bygger på en undersökning bland de tusen största företagen i Sverige. SEB tog första placeringen tack vare de höga betygen avseende produkter och tjänster, tillgänglighet, kvalificerad rådgivning samt goda och långsiktiga kundrelationer. – Vi stod nära våra kunder under krisen och hjälpte dem, säger Ingrid Jönsson, regionchef Region Syd. Samlad koncern Öresundsregionen är ett expansivt och spännande område. Genom Öresundsbron har Köpenhamn och Malmö i princip vuxit samman och bildat en högintressant storstadsregion. SEB:s huvudkontor ligger nära järnvägsstationerna i både Malmö och Köpenhamn. – Vi ligger i ett logistiskt centrum, berättar Peter Høltermand, Country Manager SEB Danmark.

Varje dag pendlar över 20 000 personer över sundet. SEB erbjuder de kunder som bor på ena sidan sundet och arbetar på den andra att få hjälp med såväl bostadsfinansiering som hemtagning av sin lön via Brokontot. SEB har varit föregångare att skapa lösningar för de som pendlar över sundet. Samarbetet över sundet är en självklarhet för SEB. – Styrkan för oss gemensamt, Danmark och Sverige, är att vi har hela SEB-koncernen samlad här nere. All spetskompetens finns här och vi kan tillsammans hjälpa alla typer av kunder, säger Ingrid Jönsson. Växer på företagssidan SEB har funnits i Malmö i över 150 år. På den danska sidan är dock historien betydligt kortare, närmare bestämt 15 år. I Danmark fokuserar SEB nu främst på att växa inom området större företag för att bli lika stora som på den svenska sidan där SEB idag har en mycket stark position på marknaden.

– Vi gör det med ett ödmjukt perspektiv. Det kommer att ta lite tid, men det är vår målsättning. I Danmark fanns många utländska banker som vände hem och satsade på sina hemmakunder under finanskrisen. Det har gjort att många kunder är intresserade av de stora nordiska bankerna och har insett vikten av den långsiktiga relation som vi erbjuder, menar Peter Høltermand. Ser potentialen SEB i Sverige är väletablerad på marknaden och har ambitionen att ytterligare stärka relationerna och växa bland små och medelstora företag. – Vi ser potentialen i den här regionen och satsar nu ännu mer, säger Ingrid Jönsson. Framför allt fokuserar SEB på den nordiska och baltiska marknaden. – Vår ambition är att växa snabbare på hemmamarknaderna och vi satsar hårt på Norden, säger Peter Høltermand.

Peter Høltermand och Ingrid Jönsson på SEB. Bakgrund: SEB grundades 1856 och är idag en av norra Europas ledande finanskoncerner. Målgrupp: Företag och individer med höga krav på kvalitet. Koncernen rymmer spetskompetens inom alla finansiella områden. Anställda: Drygt 20 000 anställda i 21 länder. Brokontot - är ett konto för kunder som arbetspendlar över sundet. Lönen överförs kostnadsfritt en gång i månaden och sker i mottagarlandets valuta.

UNIVAR = VALUE BLI EN DEL AV ETT GLOBALT TEAM SOM STÅR FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT. Univar i Sverige är en av Nordens ledande specialister inom distribution av kemikalier, tillsatser och ingredienser. Univar samarbetar med världsledande leverantörer och på våra sex nordiska kontor jobbar innovativa och kreativa medarbetare med att skapa värde till våra kunders verksamheter.

COMPANY PRIDE:

Our people are the biggest asset in our business’s success.

Global reach, innovative ideas, great people — it all adds up to value. Kontakta oss för mer information.

INNOVATION > TECHNICAL EXPERTISE > MARKETING > SALES > LOGISTICS > DISTRIBUTION

Univar AB Kalendegatan 26, Box 4072 SE-203 11 Malmö

T +46 40 35 28 00 www.univar.se info.nordic@univareurope.com

det nya malmö

49


infrastruktur

byggande och

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

”Vi tror att en hel del huvudkontor flyttar hit” I stadsdelen Hyllie tar det nya Europa form. Hit förväntas företag och människor flytta som bland annat inser fördelen med att nå Köpenhamns flyplats på tio minuter och Malmö Central på sex minuter. – Hyllie i södra Malmö är kanske Sveriges mest intressanta stadsdel just nu, säger Magnus Alfredsson som är projektledare på Malmö stad. ullt utbyggt kommer Hyllie att ha fått 9 000 nya bostäder och lika många arbetsplatser. Först ut var Malmö Arena och nu öppnar Citytunneln och Stationstorget. Inom ett par år står ett av norra Europas största köpcentrum, en mässanläggning och ett hotell klart. – Inom en radie av 45 minuter kan man nå över 3,7 miljoner invånare. Detta borde tilltala näringslivet och arbetskraften. Vi hoppas naturligtvis på att en del huvudkontor flyttar hit, säger Magnus Alfredsson som är projektledare på Malmö stad.

50

det nya malmö

Här i kanten av staden där det bördiga jordbrukslandskapet Söderslätt breder ut sig är läget allt. När Citytunneln öppnar i december blir Hyllie den första stationen efter Öresundsbron eller – om man så vill – den sista stationen innan kontinenten. Tack vare tunneln är det endast sex minuter till Malmös centralstation med tåg och drygt tio minuter till Kastrup. – Vi kommer att bygga en stad för väldigt många människor. Men samtidigt är det en stad som kommer att byggas under en lång tid, kanske 20-25 år, vars utveckling kommer att anpassa

sig efter hur samhället utvecklas, säger Magnus Alfredsson. Det blir en blanDaD stad med bostäder, kontor och utrymme för hanMagnus Alfredsson del. Det mesta kretsar kring stationen och det nya Stationstorget, där den skånska bokskogen bidrar till gestaltningen av torget. Torget är klart lagom till invigningen av Citytunneln i december 2010 och det första av totalt fyra höghus är uppfört. Men detta är bara början för det byggs så det knakar och det planeras för ännu mer. Hösten 2012 invigs spektakulära Wingårdh-ritade Emporia, ett av norra Europas största köpcentrum med tre våningar butiker, restauranger och nöjen. Dessutom planeras ett lyxhotell, en mässanläggning och ytterliggare kontorshus.

– Malmö växer och växer hållbart. Därmed är det naturligtvis mycket bra att växa kring sina noder. Här har det flesta möjlighet att åka kollektivt, säger Magnus Alfredsson. malmös kompetens inom hållbar stadsbyggnad blommar ut även i Hyllie med en helhetssyn på hållbarhet, inte bara ekologiskt utan även ekonomiskt och socialt. Med Hyllie finns möjligheten att förbättra integrationen med Köpenhamn och Danmark men också lokalt mot omkringliggande områden. Ambitionerna är också att Hyllie ska bli Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel. Till exempel kommer de flesta av byggnaderna att värmas upp med förnybar energi och det planeras även för minivindkraft som kan placeras i stadsdelen. – Hyllie är en Öresundsstadsdel som skapas tack vare bron. Hyllie är den första riktigt stora Öresundssatsningen på svensk sida, säger Magnus Alfredsson.


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

Grön, grönare ... Fullriggaren ett Av SverIGeS StÖrStA OmråDe meD PASSIv- OCH LåGeNerGIHuS Projekt som ska göra staden grönare pågår på många olika håll i Malmö. I Västra Hamnen uppförs kvarteret Fullriggaren – Sveriges största område med passiv- och lågenergihus.

Klara och på gång

Malmö Arena. Invigdes redan 2008. Arenan har en kapacitet på 12 500-15 000 personer. Ägare är Parkfast/Percy Nilsson. Point Hyllie. Första huset av fyra klart december 2010, enbart kontor. Byggbeslut om hus två, också kontor, tas i september. Oklar byggstart för de två större husen, där det högsta blir 100 meter högt och som ska rymma både kontor och bostäder. Park’n Ride anläggning. Öppnar i samband med trafikstarten på Citytunneln. Kapacitet för 1 000 cyklar och 1 500 bilar. Anläggningen gör det enkelt att parkera bilen eller cykeln och hoppa på tåget. Emporia. Det spektakulära köpcentret öppnar 2012. 220 butiker, restauranger och kaféer i tre våningar. Station Hyllie och Stationstorget. Öppnar 12/12, invigning 4-11 dec.

planer

Hotell. Lyxhotell ritat av arkitekten Gert Wingårdh, antal rum: 400 i första etapp, kan bli 600 totalt. Planerad byggstart oklart, hotelloperatör inte utsedd. Mässhall. 12 000 kvadratmeter mässa och 4 000 kvadratmeter kontor med byggstart 2010/2011, klart årsskiftet 2011/2012. Kontorshus Klipporna. Henning Larsen-ritade huset, byggstart 2012, av Skanska. Huset ska bestå av tre olika byggnader formade som klippor från ett och samma stycke. Bostadsområde. Öster om Hyllies station planeras 1 700 lägenheter i nya kvarter. Byggstart troligen 2012.

västra Hamnen har blivit en symbol för hållbar stadsbyggnad och har väckt internationell uppmärksamhet. Det började med den europeiska bostadsmässan Bo01 där omvandlingen av kustnära industrimark till tät stadsbebyggelse visades upp för allmänheten. Sedan kom Flagghusen som bevisade att hållbart byggande inte behöver vara dyrt. Nu har det tredje stora projektet, Fullriggaren, kommit halvvägs och hållbarhetsidéerna har utvecklats vidare. – åtminstone en av kontorsfastigheterna blir certifierade enligt ”Green Building”. ett antal fastigheter får solenergi och fjärrvärme och parkeringshuset blir till hälften självförsörjande på energi med hjälp av sol- och vindkraft, säger tor Fossum, projektledare på malmö stad. malmö var en av de vinnande städerna när Delegationen för hållbara städer i december förra året beslutade vilka projekt som beviljas ekonomiskt stöd. Kvarteret Fullriggaren, som får drygt 20 miljoner kronor i stöd, kommer att få landets största samling av passiv- och lågenergihus. Nyligen togs det första spadtaget för kvarteret där närmare 600 bostäder, i form av hyres- och bostadsrätter, kommer att byggas. två stora kontorsfastigheter på sammanlagt 6 000 kvadratmeter, förskola, ett parkeringshus, resurslägenheter, LSS-boende och äganderätter planeras också i området.

Företagsakademin kompetensutvecklar näringslivet Cirka 2 000 anställda från ett 250-tal företag i Malmö har deltagit i projektet och satt sig på skolbänken för att öka sin kompetens inom exempelvis IT eller ledarskap eller för att delta i något av alla de nätverk eller seminarium som erbjudits. FöretagsAkademin är ett samverkansprojekt mellan malmös företagsgrupper och malmö stads Näringslivskontor där målet är att sätta fokus på företagens främsta tillgång – personalen. – Det handlar om utbildningar och seminarier som utvecklar den enskildes kompetens men som samtidigt stärker företagets konkurrenskraft, säger Ingemar Holm, en av initiativtagarna tillika ordförande i Limhamns Företagsgrupp. Genom projektet kan företag som är medlemmar i någon av företagsgrupperna i malmö erbjuda personalen kompetenshöjning utan kostnad. – Att se till att företagen spetsar sin kompetens är ett av målen med projektet, men minst lika viktigt är att kommunen och företagen genom sitt samarbete också utvecklar näringslivsklimatet i malmö. Projektet har varit mycket lyckat, säger Ingemar Holm. Projektet avslutas i januari 2011 och har finansierats av Svenska eSF rådet.

Med utsikt över sundet Brf Nautilus blir ett 15 våningar högt punkthus med 45 lägenheter. Från din balkong på 14–17 kvm njuter du en fantastisk utsikt i flera vädersträck. PRISEXEMPEL 3:A 97 kvm från 3 850 000:- med balkong 17 kvm. BOKA PERSONLIG VISNING Kontakta vår säljare Marie Lundström, tel 040-10 94 47 marie.lundstrom@riksbyggen.se

riksbyggen.se/nautilus

Centralt

Funkis på bästa adress Upplev Malmös Gamla Väster och njut av närheten till pulsen och Kungsparken! Passa på tillfället och köp en av våra 49 unika bostadsrätter redan idag. Renoveringen av Brf Slottsbron kommer att vara klar våren 2011. PRISEXEMPEL 3:A 105 kvm från 2 875 000 kr. BOKA PERSONLIG VISNING Kontakta vår säljare Maj-Britt Malmquist, tel 040-10 94 49 maj-britt.malmquist@riksbyggen.se

riksbyggen.se/slottsbron

KOMMANDE PROJEKT I MALMÖ Gyllins Trädgård, 16 radhus och 48 lägenheter. Säljstart under hösten 2010.

riksbyggen.se/lejonhjarta

det nya malmö

51


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

tÄnk om det Fanns en bank som bara brydde siG om öresUndsreGionen Från och med den Första november 2010 Finns en ny bank i skåne. banken bildas av sparbankerna Finn och Gripen. Vi blir nu inte bara lite större utan framför allt starkare. Och vi gör det för att kunna fortsätta vara små, det vill säga behålla ett starkt personligt engagemang i västra Skåne. Det är ett engagemang som vi aldrig släpper – våra kunder ska även i fortsättningen kunna heja på sin bank­ kontakt i mataffären, på torget, på promenaden. Att bli starkare betyder också att vi i ännu större utsträck­ ning kan ge tillbaka till samhället, vilket ligger i en sparbanks grundidé. Det innebär att delar av våra vinster kommer att gå till projekt inom områdena barn och ungdomar, utbildning och forskning, kultur, idrott samt företagsamhet i västra Skåne. Att bli starkare betyder dessutom att vi kan ge både privat­ kunder och företagskunder ännu bättre service – inte minst

52

det nya malmö

med tjänster, produkter och rådgivning anpassade för ett liv och en verksamhet i Öresundsregionen. Vi kommer också att fokusera på de lite större frågorna som handlar om att det ska vara enklare att göra affärer, bedriva verksamhet, bo och arbeta på den ena eller den andra sidan av Öresund. Sparbanken Öresund är på många sätt en ny tanke. För att lyckas måste vi våga pröva nytt, vara öppna, ifråga­ sätta, tänka om. Då kan vi tillsammans skapa värden som utvecklar, förändrar och förbättrar. Ingen bank har hittills uttalat att den ska bli expert på ekonomiska frågor i Öresundsregionen – inte förrän nu.

Välkommen till Sparbanken Öresund!


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

ENRICHING

CItytuNNElN Arkitekter: Sweco och KHR. Illustration: Imagix

Ibland ritar vi en paviljong för en världsutställning i Shanghai, ibland ritar vi några av Sveriges största järnvägsstationer i tunnlar under Malmö. Boka gärna ett möte med någon av våra 5 400 arkitekter, ingenjörer och miljöexperter. tillsammans hittar vi hållbara lösningar. Förra året genomförde vi 31 000 projekt åt kunder från hela världen. läs mer om oss och våra projekt på sweco.se.

Annons_citytunnel_240x162.indd 1

10-09-03 11.58.15

Bravida erbjuder helhetslösningar Företagen Bravida Sverige och Bravida Prenad går samman och bildar ett stort företag som erbjuder sina kunder totalinstallationer. Bravida är en av Skandinaviens största totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster för fastigheter. Nu har företagen Bravida Sverige och Bravida Prenad i Malmö gått samman. Sammanslagning innebär att man samlar all kompetens och kan erbjuda kunderna totalinstallation av el, vs, och ventilation/kyla samt service. – Vi blir ett stort företag som kan ta stora entreprenader i samarbete. Eftersom vi erbjuder en komplett installation behöver kunden bara ha kontakt med ett företag och riskerar aldrig att något faller mellan stolarna. Dessutom kan vi nå synergieffekter tillsammans vilket i slutänden leder till att det blir billigare för kunden, säger regionchefen Bertil Olsson. Företagen har flyttat in i stora, gemen-

samma lokaler på Cypressvägen i Malmö och är nu samlade under ett tak och under en chef, Bertil Olsson. Han kommer närmast från Bravida Prenad. Samlad kompetenS Bravida Sverige och Bravida Prenad är dock inte främmande för att samarbeta och har tidigare jobbat tillsammans med stora projekt som till exempel Malmö Arena och IKEA. – Det är viktigt att hjälpa varandra och ta tillvara på all kompetens som finns i huset. Vi har till exempel korsförsäljningsmöten där vi bedriver viktig marknadsföring mot intressanta projekt. Vi har blivit ett företag och därmed betydligt starkare. I huset finns även Bravida Säkerhet

Bravida Sverige aB, division Syd beräknas omsätta cirka 2,8 miljarder kronor för år 2010 och har cirka 2 200 anställda. Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av installations- och servicetjänster med 8 300 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs och ventilation och erbjuder allt från design och projektering till installation, drift och underhåll. Bravida finns representerade på cirka 150 platser i Sverige, Norge och Danmark. För vidare information besök gärna vår webbsida www.bravida.se.

som sysslar med passage, inbrott och brandlarm. Stora malmöprojekt Det är mycket som händer i den expansiva Malmöregionen och Bravida har flera intressanta projekt på gång. – Vi har ett starkt koncept och muskler att visa. Nyligen fick man en ny stororder, köpcentret Emporia Malmö som byggs i Hyllie. Köpcentret kommer att ha en handelsyta på 100 000 kvadratmeter och Bravida ska utföra installationer inom vs och ventilation. Ordervärdet uppgår till cirka 170 miljoner kronor.

Bertil Olsson är regionchef för Bravida Malmö.

ljuS framtid Framtiden ser ljus ut för Bravida. De är stora på service och har 130 servicemontörer i Malmö, vilket gör dem till marknadsledande. Bravida kombinerar det stora företagets resurser med det lokala företa-

gets flexibilitet och närvaro. Deras starka helhetskoncept gör dem till ett företag att räkna med. Målet är att fortsätta stå i täten som ett komplett installationshus som erbjuder totalinstallationer.

Bravida Prenad aB är ett helägt dotterbolag till Bravida Sverige AB och bedriver verksamhet inom el, tele, data, larm, passage, övervakning, CCTV, värme, vatten, avlopp och kyla. Bolaget organiserades i region Nord och region Syd 2009. Malmöavdelningarna ingår från och med juni 2010 i Bravida Division Syd/Region Malmö. Prenad är etablerat på 12 orter med 15 kontor från Halmstad till Trelleborg och hade 2009 cirka 570 medarbetare som omsatte cirka 680 mkr. Läs mer på www.prenad.se.

det nya malmö

53


entreprenörskap

företagande och

ANNONS

ANNONS

Calill Odqvist Jagusch är vd för Light My Fire som bland annat säljer världssuccén ”Sporken”.

TillbehöreT blev

storsäljare och designtrend Malmöföretaget Light My Fire hade en trög start men ”Sporken” har blivit en ikon och har placerat familjeföretaget på MoMA i New York. När Michael Odqvists dotter Calill under en femårsperiod hade farit runt på upp till 30 mässor årligen och tänt eld efter eld för att sälja produkter för att tända eldar, gick det upp för familjen att de skulle bredda sitt sortiment och även sälja utrustning som går att använda runt lägerelden. Det verkliga genombrottet kom 2001 när Light my Fire fick hjälp att hitta sin nisch och marknadsföra den. Störst fokus fick deras campingset – en triangelformad plastmatlåda i glada färger med rundade hörn med kaffekopp och bestick. Men det som blev storsäljaren var ändå ett litet tillbehör, ett multiverktyg med en gaffel i ena änden

54

det nya malmö

och sked i den andra, som kallas ”Spork”. – Efter en mässa kom jag hem och berättade för pappa att alla ville köpa Sporken separat. Vi var snabba och satte igång med att tillverka den i 24 olika färger, säger Calill Odqvist Jagusch, vd för Light my Fire och fortsätter: – I dag säljer vi massor av ”mealkits”, men det tog lång tid jämfört med Sporkens utveckling. hittills har företaget producerat tio miljoner Sporken i originalstorlek. Sporkens popularitet är stor runtom i världen. Internationella designtidningar skriver om

den och berättar bland annat att den kan köpas på Louisiana, Dansk Design Center, Svensk form, på MoMA i New York, etc. Företaget får brev från fans med bilder på Sporken i exotiska miljöer. Sporken är ämnet för flera chatgrupper på internet och spelar huvudrollen i YouTube-filmer. – Det skulle vara lätt för oss att börja sälja köksredskap men då skulle trovärdigheten ryka. Vi är ett litet familjeföretag och ska inte omsätta 300 miljoner kronor per år. Nu säljer vi för cirka 35 miljoner per år men om fyra år ska omsättningen ligga på 80 miljoner kronor, säger hon. företaget strävar Medvetet efter att göra lite annorlunda produkter. Då får man uppmärksamhet och tidningar skriver om det. Calill Odqvist Jagusch har aldrig trott på traditionell marknadsföring och annonsering. Däremot på kreativ PR med kun-

derna som bästa marknadsförare. – Våra distributörer får också vår tidning som de kan ställa ut i butikerna och vi bjuder in dem till fabriken i Västervik. Här kommer vi också att börja marknadsföra staden som ”Home of the Spork.” Vi har också börjat göra en serie av Sporken för samlare. Den första är självlysande, säger Calill Odqvist Jagusch. light My fire rider på en våg av ett ökat intresse för naturen och trendig campingutrustning. I grund och botten handlar det om en längtan. – Våra liv är alltmer välprogrammerade och stressade men vi drömmer om romantik och levande eld. När du ser våra produkter så ser du drömmen framför dig, en picknick med dina barn i skogen, säger hon.


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

Elanders

Började med att trycka telefonkataloger 1908 och är 2010 en global tryckerikoncern med närvaro i tio länder och 1580 medarbetare. Verksamhetsområden: marknadsmaterial, förpackningar, manualer och personifierad information, 3000 kunder i 30 länder. Kunder: AB Volvo, Tetra Pak, ABB, Scania, SKF, If, SEB, Sveriges Riksdag mfl. Elanders i Malmö blev 2007 Sveriges första klimatneutrala företag i den grafiska branschen. Åtgärdsprogrammet gjorde att Elanders i Malmö minskade sina utsläpp med 357 ton mellan 2006-2007 och 148 ton från 2007 till 2008.

Respect

Grundades 2000 av Anita och Gordon Roddick som också startade The Body Shop. Arbetar för hållbar utveckling, klimatneutralitet och hållbarhetskommunikation. Via Respect köper Elanders reduktionsenheter för att klimatkompensera sina återstående utsläpp. Respect förmedlar kompensation i certifierade CDM-projekt, exempelvis biomassaprojekt- övergång från fossil till förnybar energi i Indien. Projekten bidrar också till social hållbarhet såsom arbetstillfällen, gatubelysning och tillhandahållande av el och vatten.

Malmö

– en plats på kartan för världens golvslipare

Runt om i världen är vattenbaserad golvlack lika med det Malmöbaserade företaget Bona. Bona var först i världen med att introducera denna innovation, och har sedan 70-talet erövrat marknaden med produkter som är bra både för hantverkaren och för miljön. - Idag är vi marknadsledare med missionen att ta fram det bästa i varje trägolv, berättar VD och koncernchef Kerstin Lindell. Under varumärket Bona marknadsför vi produkter för att installera, underhålla och renovera trägolv. Bona driver utvecklingen mot miljöanpassade produkter och var först i branschen med att fasa ut lösningsmedelbaserade produkter inom EU.

Kerstin Lindell, VD och koncernchef, Bona.

– Det har varit tufft att ta detta beslut i en lågkonjunktur, men på lång sikt främjar vår strategi såväl företaget som vår omvärld, säger Kerstin Lindell. Vår forskning och utvecklingsavdelning fokuserar på att ta fram produkter som tar hänsyn till både den yttre miljön och hantverkarens arbetsmiljö.

Trots den rådande konjunkturen kunde Bona glädjas åt att under högsäsongen sommaren 2010 nå “all time high” både i försäljning och rörelseresultat.

Caixa Forum, Spanien.

– Vi har hård konkurrens, men förutsättningarna att lyckas är goda tack vare Bonas starka innovativa produkter, vår närvaro på marknaden och Bonas tydliga miljöprofil, säger Kerstin Lindell. Därmed har vi lyckats behålla lojaliteten hos befintliga kunder samtidigt som vi attraherat nya, berättar Kerstin Lindell. Tidigare har Bonas främsta kunder varit golvslipare, men framöver satsar företaget på att även nå slutkunderna, dvs innehavare av trägolv. – Våra golvvårdsprodukter har blivit väldigt populära bland trägolvsägare i USA, och under 2011 investerar vi för att stärka vårt varumärke hos slutkunder även på övriga marknader, berättar Kerstin Lindell. Det är en tuff utmaning, men vi vet att det finns ett stort behov av att öka kunskapen om hur man förlänger trägolvens livslängd. Det finns många aktörer på marknaden, men här har Bona en fördel av vårt ursprung som leverantör till proffsen under snart 100 år. Konsumenterna kommer att kunna köpa våra produkter i bygg- och fackhandeln.

International Airport Keflavik, Island.

British Museum, Storbritannien. Esprit Boutique, Singapore. Bona startade 1919 i Malmö. Företaget har idag 18 dotterbolag och distributörer i hela världen. Bonas produkter har använts för att renovera trägolv runt om i världen.

www.bona.com

det nya malmö

55


ANNONS

42

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

procent av Malmös befolkning har eftergymnasial utbildning. Motsvarande siffra för hela Sverige är 36% (2007).

Malmös näringsliv består till stor del av små och medelstora företag. Så ser strukturen även ut för Sverige som helhet där 99,9% av företagen hade färre än 250 anställda (2008).

ANNONS

hyresnivåerna för Prime Rent inom CBD (Central Business District) har legat kvar runt 2 100 SEK/kvm/år.

Medea grogrund för företag inoM sociala Medier

Från högskolan till världsutställningen i Shanghai Medea tar Malmö ytterligare ett steg in i framtiden. Centret, som är en del av Malmö högskola, skapar kunskaper, produkter och tjänster inom sociala medier. – Vi kunde komma igång direkt och fick ovärderlig hjälp, säger före detta eleven och företagaren Jonas Stenberg. almö högskolas institution för medieoch kommunikationsvetenskap, Medea, är en samlingsplats för de som studerar, arbetar med och är intresserade av nya medier. I stället för en traditionell stängd högskolemiljö så har man bjudit in externa företag och andra intressenter för att tillsammans med forskarna kunna arbeta i och utveckla gemensamma produkter och tjänster. miljön består för närvarande av en blandning av medievetare, medieproducenter, designers, konstnärer och tekniker, som tillsammans bedriver forskning och projekt med digitala medier som gemensam nämnare.

56

det nya malmö

I dagsläget har centret drygt 100 företag, organisationer och kulturinstitutioner i sitt nätverk. – Det viktigaste med Medea är att arbetet bedrivs praktiskt i form av samarbeten och samproduktioner med aktörer som befinner sig utanför högskolan, säger Bo Reimer som är professor i medie- och kommunikationsvetenskap samt föreståndare för Medea. medea är så långt ifrån en traditionell akademisk institution som man kan komma. Förutom ett eget lab på 300 kreativa kvadratmeter så skapar man även så kallade ”Living Labs”, fysiska platser runtom i Malmö där man praktiskt ska utforska hur man kan använda den digitala tekniken på nya vis med olika syften. De handlar om

att komma ut från forskningslabbet och möta användarna. Som pilotprojekt gjorde man till exempel ett samarbete med kulturföreningen Inkonst där man utvecklade kultur med hjälp av ny teknik och gjorde den tillgänglig på nya vis. Just nu skapas tre ”Living Labs” med olika inriktningar i Malmö, ett i Rosengård, ett kring Möllan och ett i Västra hamnen. Malmö ligger redan långt framme inom sociala medier och har dessutom utmärkta förutsättningar för att ytterligare stärka sin position, hävdar Bo Reimer. – Vad som är speciellt intressant med Malmö är att avstånden mellan olika aktörer är väldigt små. Alla känner alla, vilket gör att möjligheterna till samarbete är mycket större än i en större stad som Stockholm, säger Bo Reimer.

Vad som är speciellt intressant med Malmö är att avstånden mellan olika aktörer är väldigt små. för jonas stenberg, tidigare elev vid Malmö högskola, har Medea varit ovärderligt. – Vi har fått väldigt mycket hjälp och stöd under våren med vårt projekt. Det är vi otroligt glada över. Att få möjlighet att sit-


ANNONS

Malmö är en ung stad. Nästan halva befolkningen är under 35 år (48%).

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

Befolkningen, som nu ligger på 293 909 invånare, ökade med 7 374 personer (+2,6%) under 2009 – den största ökningen i Malmös 800-åriga historia.

Gröna hus att växa upp i Med vårt klimatkoncept TellHus® försöker vi bidra till mindre klimatpåverkan. Genom olika åtgärder minskar vi elförbrukningen och håller nere utsläppen av koldioxid – bara hälften jämfört med Boverkets normhus*. Vi har till exempel marknadens bästa fönster, de snålaste vitvarorna och induktionshäll i köket eftersom det är mest energieffektivt. Badrumsgolven värms med fjärrvärme och vi har lågenergilampor i all fast belysning. Mindre el ger mindre klimatpåverkan och mer pengar över till annat. Vi vill hjälpa dig att leva miljövänligt utan att du behöver anstränga dig. Självfallet ska du sortera dina sopor, byta ut alla onödiga bilresor till cykelturer, men du ska också kunna bara bo och leva som vanligt medan miljötänket är inbyggt i väggarna. Med den filosofin bygger vi bostäder vid Kalkbrottet Limhamn och planerar även moderna, miljöPilo Interactive är ett företag som fått hjälp av Medea. Översta raden från vänster, Joacim Löwgren, Jonas Stenberg, nedersta raden från vänster, Ivar Boson, Axel Jacobson och David Christensson.

medvetna bostäder i Hyllie och Västra Hamnen. Vill du bo klimatklokt så bekanta dig med oss och våra bostadsprojekt på www.veidekkebostad.se

ta bredvid människor som jobbar med intressanta och roliga projekt har varit både inspirerande och underlättat i vår egen utveckling, säger han. JonAS StenBerg hAr vArit involverad i flera olika projekt men just nu läggs allt fokus på egna företaget Pilo Interactive som han startat tillsammans med fyra andra nyutexaminerade elever från Interaktionsdesignprogrammet på Malmö högskola. – Vi är inne i en väldigt hektisk och spännande period. Projekt vi jobbar med är bland annat två interaktiva utställningar till världsutställningen i Shanghai och en applikation med fokus på platsspecifika tjänster till smartphones, berättar Jonas Stenberg.

*Jämfört med ett standardhus byggt enligt dagens byggregler.

Medea Startår: 2009 Plats: I lokalen Kranen på Dockan. Antal anställda: 15 stycken Bakgrund: Medea är finansierad av bland andra KK-stiftelsen och är en av tre så kallade KK-miljöer i Sverige tillsammans med BTH och Mälardalens högskola. Satsningen pågår i minst tio år och KK-stiftelsen avsätter 1,5 miljarder kronor. Medea har också medel från EU:s strukturfond och Malmö högskola. Hemsida: www.medea.mah.se

Veidekke startade 1936 och är i dag Skandinaviens fjärde största byggföretag med cirka 6 500 anställda och en omsättning på 18,9 miljarder SEK (2009).

det nya malmö

57


malmö

mötesplats

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

Det nya kongress- och konserthuset som ska byggas i Malmö är inget stängt forum för en smal kulturelit, utan ett levande center tillgängligt för alla. – Bara att gå förbi centret ska vara en upplevelse i sig, säger projektledaren Henrik Fajerson.

75

Kongress- och konserthuset kommer att kunna ta 3 000 personer när den står färdig.

meter hög samlingspunkt för möten och kultur

kongress- och konserthuset ska vara en kombinerad anläggning för möten, kongresser, konserter och hotell och kommer att vara beläget i Neptuniparken. Den 75 meter höga byggnaden kommer att bli en ny symbol för Malmö, synlig från hela Malmö, Öresundsbron och delar av Köpenhamn. Det var efter en jurybedömd internationell tävling som Skanska i samarbete med danska arkitektfirman Schmidt Hammer Lassen tog fram det vinnande förslaget ”Kontrapunkt”. – Att vi vann var beror mycket på att vi tog fasta på vad Malmö stad sa att de ville uppnå med anläggningen. Till exempel att det ska vara en samlingspunkt, inte bara för konsertbesökare utan för hela Malmös befolkning, säger Henrik Fajerson, projektledare på Skanska.

tanken är att malmöborna och de som jobbar i Malmö spontant ska kunna gå dit och veta att det alltid händer något där. Det behöver inte bara betyda stora konserter eller uppträden, utan till exempel mindre musikuppträdanden i fojaén eller i restau-

58

det nya malmö

rangen. Det kommer att hållas arrangemang både inne i anläggningen och utanför. – Vi har kopplat samman ute och inne väldigt mycket. Bara att gå förbi centret ska vara en upplevelse i sig. Det ska inte finnas någon tydlig gräns mellan ute och inne. Förbigående ska både se och höra vad som pågår innanför. Det är ingen sluten byggnad där bara kultureliten vågar sig in, berättar Henrik Fajerson.

Det har alla förutsättningar att bli ett fint, festligt och funktionellt kongressoch konserthus. Ingemar gråhamn som är stadsarkitekt på Malmö stad är nöjd med det vinnande bidraget.

– Det har alla förutsättningar att bli ett fint, festligt och funktionellt kongress- och konserthus. Arkitekterna har delat upp projektet i flera volymer med ett gemensamt formspråk för att bryta ned storskaligheten men också för att visa att det är flera olika funktioner som ska samsas. han menar vIdare att man också har vinnlagt sig om att det ska vara tillgängligt och trevligt att närma sig byggnaderna från alla håll. – Sidan som vetter mot kanalen kommer att lyfta hela stadsmiljön här och ge Norra Vallgatan en ny skepnad. Det blir ett helt nytt stadsrum i det avsnittet som i dag känns lite bortglömt. Kanalkanten blir mera tillgänglig och attraktiv att sitta vid eller vandra längs med. vId huvudentrén på norra sidan skapas ett litet torg som säkert kommer att kunna användas för musikalitet av olika slag. Centret kommer också att ha generösa glaspartier mot kanalen. – Jag tror att det blir ett omtyckt hus. Lite som gamla stadsteatern, numera Mal-

mö opera, som ju gestaltningsmässigt var barn av sin tid men med en arkitektur som hållit in i vår tid och som på något sätt känns evig, avslutar Ingemar Gråhamn. malmö stad gör detaljplanen som förväntas bli klar nästa år, det fysiska bygget kommer att starta årsskiftet 2011/2012 om allt går enligt planerna och målsättningen är att centret kommer att stå klart 2014.

fakta

• Kongressanläggningen kommer att ligga i Neptuniparken i direkt anslutning till Citytunnelns och Centralstationens västra uppgång. • Kongressdelen rymmer 1 500 deltagare. • Konserthusets stora sal har 1 600 platser samt en mindre sal med 450 platser. • Anläggningen kan ta upp till 3 000 personer vid ett och samma tillfälle. • Hotellet beräknas få runt 375 rum. • Projekterings- och byggtiden beräknas till 3,5 år. Anläggningen kommer att stå klar vid årsskiftet 2013/2014. Källa: malmotown.com


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

Europas mest dynamiska region sett från ovan! Øresundsbron förbinder inte bara två länder – Sverige och Danmark. Den har gjort en vision till verklighet – visionen om en ny, levande Öresundsregion där allt är möjligt. Där människor kan trivas, bo, studera och arbeta och där utveckling kan få näring och idéer bli till verklighet. Svensk/danska företagare hittar varandra. Nya företag uppstår. Och i takt med att ryktet sprider sig, väljer de stora internationella företagen i stigande omfattning att flytta sin verksamhet till det de kallar norra Europas mest dynamiska metropol. Med öppnandet av bron tog utvecklingen av Öresundsregionen fart på allvar. Idag, 10 år senare, åker mer än 70 000 människor över bron varje dag med bil eller tåg. Vi hoppas att ännu fler människor kommer bidra till att utveckla Öresundsregionen till glädje för oss alla!

Lev möjligheterna det nya malmö

59


Malmö Arena behövde hänga upp lastbilar i taket Malmö Arena är en av Europas mest moderna och flexibla arenor för idrott, konserter, kongresser och andra stora evenemang. En av arenans många unika egenskaper är att taket håller för att hänga föremål som väger upp till 160 ton, vilket motsvarar ett antal lastbilar eller vad helst världens största artister kan önska – vilket var ett krav från beställaren. Ruukkis konstruktörer arbetade i ett år för att få fram den bästa lösningen och lämnade inget åt slumpen. Nu står den där, med en av världens mest avancerade takkonstruktioner och en fasad av sandwichpaneler i en unik metallic-kulör, redo för även de mest spektakulära arrangemangen.

Vad behöver du?

Kontakta oss på Ruukki! Tel: 010-78 78 000. Läs mer om oss på www.ruukki.se

Det nya Malmö - bilaga i Dagens Industri okt 2010  

Det nya Malmö - bilaga i Dagens Industri okt 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you