Portfolio | Jente Dorssemont

Page 1

P O R TFOLIO I dream of a world where products improve our society and our world, products who support the end user. I am passionate about designing products and product services.

My empathy and curiosity help me to always look for underlying reasons, I explore different solutions based on proven design methodologies to develop product service with an eye for 3P’s: People Planet Prosperity.

Jente Dorssemont Product developer

sustainable - empathize - design thinking - product service system - end user

Jente Dorssemont PRODUCT SERVICE DESIGNER


Hallo! My name is Jente Ik heb een passie voor en ben sterk in probleemoplossend denken. Als ontwerper zoek ik naar efficiënte en effectieve systeemoplossingen met een intuïtieve werking waarbij de eindgebruiker centraal staat. Ik ben er van overtuigd dat vele producten gebruiksvriendelijk, efficiënt en innoverend kunnen zijn. Ontwerpen met de nodige aandacht voor ecologische aspecten vind ik ook erg belangrijk. Bijkomend ben ik leergierig, ik wil mijn capaciteiten verder ontwikkelen en mijn horizon verbreden. Ik heb de ambitie om te zoeken naar nieuwe innoverende producten en het onderzoeken van zowel het marktpotentieel als de haalbaarheid in de productie. Deze taken situeren zich vooral in de beginfase van een ontwerpproces. Maar ik sta ook open om verder te groeien in het doorontwikkelen van nieuwe producten. Respectvol

Vindingrijk

Nieuwsgierig

Flexibel

Competitief

Empatisch

Ik als ontwerper Teamwork

Gebruiker centraal

Vormgeving

Ik ben sterk in het samenwerken met anderen in teamverband. Afhankelijk van de situatie en het team neem ik een andere positie in. Wanneer de opportuniteit zich voor doet - en ik voldoende op de hoogte ben van de noodzakelijke aspecten - neem ik de leidende rol. In andere situaties vul ik met veel enthousiasme een

Voor mij is één van de belangrijkste aspecten bij het ontwerpen de eindgebruiker. De eindgebruiker moet het product ervaren als efficiënt, gebruiksvriendelijk en behoefte vervullend. Ik tracht te werken naar cognitieve efficiënte producten. Ik bezit de vaardigheid om me empathisch op te stellen naar de gebruiker toe en deze volledig centraal te plaatsen.

Wat betreft mijn vormgevelijke vaardigheden bevind ik me nog in een groeifase. Ik tracht mijn schetsniveau en andere skills verder te ontwikkelen. Een juiste vormgeving is voor mij zeer belangrijk en daar wil ik zeker sterker in worden. Tevens ben ik er van overtuigd dat een efficiënt product ook ‘mooi’ kan zijn. Dit is dan ook een van mijn vele doelen als ontwerper.

participerende rol in.


Design Proces

Analyse

Definition

Ideation

Product ideeën & definitie

Systeem ontwerp

Ik hecht zeer veel belang aan de brainstormfase om tot nieuwe ideeën te komen. Hierbij vind ik snel en duidelijk visualiseren van de ideeën, het in kaart brengen van systemen en structuren creëren zeer belangrijk.

In alles is een logica terug te vinden en in vele dingen zitten verbanden. Als ontwerper zoek ik voortdurend naar deze logica en verbanden. De meer abstracte werking en het systeem oplossend denken liggen mij bijzonder goed. Iets minder uitgesproken zijn mijn capaciteiten op vlak van de exacte technische realisatie.

Voor het afbakenen van de specifi-

caties, te ontwikkelen items, design drivers vind ik het belangrijk voorafgaand voldoende kennis op te bouwen en te overleggen met het team en de eindgebruikers. Deze basis fundamenten bepalen namelijk het verdere ontwerp.

Design

Detail & productie

Prototyping Ik ben een grote voorstander om reeds vroeg in de ontwerpfase nieuwe mogelijke concepten te prototypen en te testen met de eindgebruikers. Het voortdurend terugkoppelen en verifiëren doe ik zeer graag en hecht ik veel waarde aan. Dit geeft een breder beeld en meer inzicht in de mogelijkheden en zo kan de ervaring van de eindgebruiker meteen worden meegenomen in het ontwerpproces.


Projecten

01.

02.

Take The Plunge

Tikkie

Een strategisch concept ter ondersteuning naar gendergelijkheid binnen het academisch personeel van UAntwerpen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Systemic Design, een toepassing voor het benaderen van wicked problems.

Een interactief product ontwerp voor de vereenzaming en het isolement van ouderen tegen te gaan. Het ontwerp focust op de betekenisvolle en rijke interactiemogelijkheden vetrekkende vanuit een vooropgestelde product benadering.

03.

Product extensie

Het ontwerp van gamm bestaand merk. Een b zowel in vorm als gevo specifiek merk.


ma uitbreiding voor een bestaand product werd oel ontworpen voor een

04.

05.

Mogi

TakeFive

Een product service systeem ter ondersteuning van het mentale welzijn tijdens de zwangerschap. Ontworpen vanuit de opdracht de product service system design toolkit te hanteren in groepsverband.

Een product service systeem voor het verbeteren van op afstand samen werken. Enerzijds ondersteunt de dienstverlening werkgevers hun personeel tijdens langdurig afstandswerk verbonden te houden. Anderzijds legt het fysiek product de sociale brug tussen verschillend collega’s.


01. 02. 03.

Take The Plunge De weg naar een gendergelijke schoolomgeving

In de afstudeermodule stratigic design leerde ik hoe ik vanuit een strategisch aanpak wicked problems kan benaderen. Grote complexe problemen moeten vanuit diverse invalshoeken aangepakt worden. Ingrijpen op één aspect van het probleem kan grote impact hebben op andere elementen. Deze impact kan zowel bepaalde aspecten versterken als verzwakken en bijgevolg dus positieve of negatieve effecten hebben. Een vooropgestelde probleemstelling bepaalde waarrond in groep gewerkt werd: “Hoe kunnen we er voor zorgen dat meer vrouwen doorgroeien binnen het academisch onderwijzend personeel.”

01. Systemic Design

Dit ontwerp werd uitgevoerd met zes studenten, samen met een groepslid nam ik de leiding. Ik legde, in samenspraak, verschillende mijlpalen vast en waakte er over dat ieder groepslid tijdig het werk opleverde. Hiervoor maakte ik gebruik van de online tool ‘Toggle’ zodat iedereen een duidelijk overzicht hat van de planning, de stand van zaken en de individuele taken. Het structureren en het samenvoegen van ieders individuele input tot een geheel nam ik voor mijn rekening. Ik controleerde of de juiste verbanden gelegd werden en de verschillende onderdelen samen een samenhangend geheel vormden.

04. 05.


Diverse diepte interviews zorgde voor een breed inzicht in de genderdiversiteit op de Universiteit Antwerpen. Van de verschillende resultaten werden een systeemmappen ontworpen. In de systeemmap is duidelijk aangegeven welke aspecten verbonden staan met elkaar in een stroming en waar tegenstromen zich bevinden. De richting van de pijl geeft de richting van invloed aan. De gestippelde pijlen geven een verkleinende invloed aan, bij solide pijlen is er sprake van een versterkende invloed. Er werd gebruik gemaakt van een metafoor, het zwembad. Een academische carrière kan worden vergeleken met een glijbaan, afhankelijk welke baan je ingaat ervaar je meer obstakels vooraleer je het einddoel behaald. Vandaag de dag kan nog steeds niet iedereen hetzelfde pad afleggen en word er ongelijkheid ervaren.

Vervolgens werd gekozen te werken op één specifieke loop van de systeemmap, waarbij een interventie-model werd opgesteld. Het ontwerpen van een interventiemodel garandeert dat er niet enkel op één aspect van het systeem wordt gewerkt. Bovendien helpt dit in kaart te brengen wat de invloed is van het toekomstig ontwerp op de andere aspecten in het systeem. Op deze manier kan een geïntegreerde oplossing bekomen die door middel van samenwerken het hele systeem positief zal beïnvloeden.


Het eindresultaat is een interactieve tool die inspeelt op de gender neutrale communicatie binnen de universiteit. De communicatie blijkt vandaag de dag aan de basis te liggen van de huidige genderdiversiteit. Deze aanpakken zal ook verandering te weeg brengen op andere vlakken in het systeem. De tool zal aangereikt worden vanuit het genderbeleid van de Universiteit Antwerpen. Dit bied ondersteuning en begeleid het personeel van de universiteit om genderneutraal te communiceren. De tool biedt informatie en richtlijnen voor diverse kanalen: vacatures, online communicatie, non-digitale communicatie presentaties en workshops.01. 02. 03.

Tikkie Strijd tegen het sociaal isolement bij senioren

Producten ontworpen door gebruik te maken van rijke interactie kunnen een positieve inpact hebben op de beleving tijdens het gebruik. Vanuit een opgegeven concept ‘Playing Inside’ moest een interactief product ontworpen worden om het sociaal isolement van senioren tegen te gaan, dit door de schoolomgeving van kinderen binnen te brengen. Daarnaast besloten wij in groep bijkomend het contact tussen oud en jong te vergroten. Het eindproduct is een 3D geprint model met een interactief deel, aangestuurd door Arduino. Daarnaast wordt het fysiek product ondersteunt door een mobile applicatie. Dit wordt vervolgens in de omgeving van een senior geplaatst zodat de gebruiker-product interactie kan plaatsvinden.

02. Interactie design

Dit project is ontworpen in samenwerking met twee medestudenten. Ikzelf nam de organisatorische rol op mij, waarbij ik een digitale planning opstelde. Verder werd zowel de brainstorm fase als de uitwerking en visualisatie door iedereen samen ontworpen. In dit project nam niemand uitgesproken de leiding, er werd telkens op ieders sterkte ingezet om zo het best mogelijke resultaat te bekomen. Het uitwerken van de applicatie en het daar bijhorende systeemontwerp nam ik voornamelijk voor mijn rekening. Ook in het uittekenen van een print klaar CAD model in Solidworks leverde ik een grote bijdragen.

04. 05.


Tikkie is een combinatie van een product met een applicatie. Het interactief product straat rechtstreeks in voor het binnen brengen van geluiden en de energie van kinderen op school. Tijdens speeltijden zal het product geluid van de spelende kinderen binnenbrengen. Daarnaast dansen de knikkers in de schaal rond, deze staan symbool voor de spelende kinderen en brengen zo de energie van de jongeren door tot bij de senioren. De applicatie brengt twee stakeholders in nauwer contact en laat toe data onderling te delen. Enerzijds hebben scholen een applicatie, anderzijds kunnen senioren, naar wens, ook gebruik maken van het digitaal platform. De senior kan zijn profiel linken aan welbepaalde scholen, waardoor deze data van die scholen door krijgt.


De applicatie voor de scholen laten klassen toe kunstwerkjes en verhaaltjes te uploaden. Wanneer een klas een kunstwerkje heeft geüpload, krijgen de senioren hier een melding van. Dit gebeurt via een oranje lichtje dat onderaan het product begint te schijnen en via een melding op de GSM. De senioren kunnen vervolgens het kunstwerkje bekijken in de app en reageren met één van de drie reactieknoppen. Deze reacties kunnen de klassen bekijken in hun app.

Wanneer de klas een verhaaltje uploadt, zal er een blauw licht bovenaan het product van de senioren branden en een rustige beweging in blauw licht onderaan het product verschijnen. Om het verhaaltje af te spelen, moeten de senioren een knikker uit de schaal nemen en deze op de baan leggen. De senioren kunnen de verhaaltjes ook tot 30 dagen na het uploaden her beluisteren via de app.


Verhaaltje uploaden Een klas kan hier verhalen uploaden en versturen naar senioren.

Kunst uploaden Kunstwerkjes kunnen geüpload worden door een klas waardoor de senioren ze kunnen bewonderen.

Feedback Na het uploaden, kunnen de senioren reageren. Hier kunnen de kinderen de reacties bekijken.

Speeltijd De knikkers bewegen en er danst een wit licht. Volume regelen Door de bovenste ring naar boven of beneden te draaien, wordt de speaker meer open of dicht gezet en zo het volume geregeld.

Verhaaltje Er gaat een blauw licht branden. De knikker wordt op de baan gelegd om het verhaaltje start. Kunstwerkje Er gaat een oranje licht branden. Er kan een kunstwerkje bekeken worden in de app.


01. 02. 03.

Product extensie Productgamma uitbreiden voor een specifiek merk

Voor het merk Estée Lauders werd een haardroger ontworpen in de stijl van het merk. Hierbij werd uitgegaan dat het merk een nieuwe productlijn op de markt zou kunnen zetten. De ontworpen haardroger moet hierbij zowel aan de expliciete als impliciete kenmerken van het merk voldoen.

03.

Branding & vormgeving

In groep van drie werd het ontwerp uitgevoerd, alle verschillende delen werden door ieder groepslid behandeld. Het samenbrengen van alle output in een grafisch opgemaakt document nam ik voor mijn rekening.

04. 05.


Zowel de Expliciete als impliciete kenmerken van het merk werden in kaart gebracht door middel van uitgebreide analyse. Enkele schema’s van de analyse worden hier voorgesteld. Vervolgens ontwierp ieder individueel een concept. De drie concepten werden doormiddel van een online survey gescoord. Er werd getoetst in hoeverre de verschillende vormkenmerken paste bij het merk Estée Lauders, waarbij het onder meer de juiste uitstraling en gevoel moet geven. Het eindconcept is een combinatie van de sterkste elementen van de drie voorontwerpen. Het bevat een luxueuze haardroger met een bijhorend oplaatstation. Brand Translation Prism

HUIDVERZORGING CRÈMES

HUIDVERZORGING CLEANSERS EN TONERS

HUIDVERZORGING OLIËN

MAKE-UP GEZICHT

MAKE-UP OGEN

MAKE-UP LIPPEN

GEUREN

Semantische differentiaal

Identity Recognition Grid

TYPISCHE KENMERKEN
01. 02. 03.

Mogi Een gids doorheen je zwangerschap

De zwangerschap staat bij velen bekend als een gebeurtenis vol rozengeur en maneschijn. Echter is dit in realiteit vaak anders. De zwangerschap gaat gepaard met de zogenaamde ‘babyblues’, waarbij de vrouw emotioneel heel erg wankelt, momenten heeft van ups en downs. Deze kwaaltjes kunnen verergeren en de situatie kan uit de hand lopen, waarbij de vrouw alle controle verliest, een slecht gevoel haar overspoelt, wat op zijn beurt kan leiden tot prenatale depressie.

04. Product service

Dit product-service dient ter ondersteuning gedurende de zwangerschap, voor elke toekomstige mama. Meer specifiek is het een gids die de vrouw leidt doorheen de zwangerschap en die de vrouw emotioneel in balans houdt. Door het aanbieden van het product aan elke zwangere vrouw wordt de drempel verlaagd en zijn het niet alleen de vrouwen met ‘problemen’ die het product moeten aankopen, ontvangen. Bovendien wordt er vroegtijdig en primitief tewerk gegaan.

In dit groepswerk met drie ontwerpers werkte ik voornamelijk op het systeem ontwerp. Daarnaast zette ik erg in op het terugkoppelen en testen bij gebruikers. Ook het monteren van de gebruiksvideo nam ik voor mijn rekening.

04. 05.


Uit interviews met diverse stakeholders - zwangere vrouwen, jonge mama’s, hulpverleners, omgeving, … - Werden enkele design drivers opgesteld, er is nood aan onmiddellijke hulp, controle voor de zwangere vrouw en positieve psychologie. Het eindontwerp is een geïntegreerde oplossing van enerzijds een fysiek product en anderzijds een dienstverlening ondersteunt door een applicatie.


Het fysieke product bestaat uit een spiegel, die tevens dienst doet als display waarmee de zwangere vrouw doorheen haar 9 maanden zwangerschap kan navigeren en gerichte tips/informatie en hulp vanuit haar omgeving ontvangt. Tevens doet deze spiegel ook dienst als digitaal fotokader en kan de vrouw op deze manier mooie momenten van tijdens haar zwangerschap herbeleven. Omdat deze vrouwen de controle in eigen handen moeten hebben en zelf tot besef moeten komen dat ze misschien hulp nodig hebben, wordt er ook voorzien dat visueel hun balans tussen positieve en negatieve momenten wordt weergegeven. De applicatie is gericht aan de nabije omgeving van de zwangere vrouw en aan professionele hulpverlening. De vrouw haar applicatie zit ingebouwd in de display op het product zelf en niet op haar smartphone. De vrouw kan vervolgens personen uit haar omgeving uitnodigen in de applicatie die op hun beurt haar specifieke hulp kunnen bieden. Hulpverleners die ook over de app beschikken, kunnen via deze weg de toestand van de vrouw opvolgen en haar al van op afstand gerichte tips en informatie doorsturen.01. 02. 03.

TakeFive De weg naar het hybride werken van morgen… - Thesis

Plaatsonafhankelijk werken was reeds lange tijd een voorzichtig opkomende trend, maar door de pandemie is deze nieuwe werkwijze niet meer weg te denken uit onze toekomstige arbeidsorganisatie. Dit zet bedrijven voor grote uitdagingen, waaronder het gemis aan sociale verbinding. Langdurig afstandswerk brengt de sociale context in verdrukking: medewerkers voelen zich geïsoleerd, collega’s geraken vervreemd, hun motivatie gaat achteruit, de sociale cohesie binnen een team verslechtert. Kortom de productieve samenwerking binnen het team waar het in de eerste plaats allemaal om draaide, komt in de verdrukking.

05. Product service

Met TakeFive wordt zowel voor afstands- als hybride werken, de rijke sociale dimensie hersteld die vandaag ontbreekt in deze beloftevolle nieuwe werkvorm. Met deze product-dienst combinatie worden medewerkers die vanop afstand of hybride werken opnieuw betekenisvol met elkaar verbonden tot een (h)echt team.

04. 05.


Spontane ontmoetinge Het fysiek product verlaagt de drempel om informeel contact te leggen met collega’s: door middel van een toffe tool kunnen afstandswerkers hun collega’s spontaan ontmoeten tijdens werkpauzes. Geef zelf aan wanneer je open staat voor interactie, door eenvoudig het display zichtbaar te draaien. Door middel van krachtige dataverwerking, weet het product naar wie het al dan niet een stille melding doorgeeft. De uitnodiging wordt via beweging of lichtsignaal doorgegeven aan hetzij willekeurig geselecteerde, dan wel slim gekozen mensen in jouw huidige of toekomstige team. Teambuilding Een handige service-component ondersteunt werkgevers en leidinggevenden in het aanbieden van een positieve employee experience. Geen urenlange voorbereiding meer voor het organiseren van de volgende (remote) Teambuilding activiteit: dit wordt door TakeFive voortaan van A tot Z geregeld.

Pre-onboarding Daarnaast kunnen nieuwe werknemers - ook in een hybride context - eindelijk een volwaardige inwerkingsperiode ervaren. Nog voor de eerste werkdag, ontvangt de kersverse medewerker een welkomstpakket van TakeFive. Hierin bevindt zich het fysiek product waarmee de startende werknemer al een eerste keer de nieuwe collega’s informeel kan ontmoeten. Ook wordt er toegang verleend tot een persoonlijk profiel, met daarop aangepaste content. Belangrijke informatie over het bedrijf wordt op een toegankelijke manier ontsloten. Nuttige informatie over het team en leuke achtergrondinformatie over de andere teamleden worden op eigentijdse manier aangeboden. Onboarding Als kers op de taart, ondersteunt TakeFive de nieuwe werknemer gedurende de eerste maanden in het leren kennen van de relevante collega’s en motiveert om aan te sluiten bij informele gesprekken en in te gaan op uitnodigingen voor sociale interactie. Een warme ervaring die voelt als ‘thuiskomen’ in de nieuwe werkomgeving resulteert in een verhoogde motivatie.


Systeem Persoonlijk Profiel Cloud data Product/ Beschikbaarheid data

Teambuilding On-Boarding

Fysiek product

Dienstverlening Overgangsperiodes Gezamenlijke pauzes Spontane contacten

Design Drivers

Spontane gezamenlijke pauzes

Laagdrempelig contact leggen

Sterk team gevoel

Hybride oplossing


User Journey

Start werkdag

Reactie ontvangen op uitnodiging

Uitnodiging versturen

Connecteren

Notificatie ontvangen

Timing

De uitnodiging afwijzen

Online meeting

Ingaan op het verzoek

Na gesprek


P O R TFOLIO LinkedIn: www.linkedin.com/in/jente-dorssemont Email: jente.dorssemont@gmail.com GSM: +324 833 311 30

I dream of a world where products improve ou world, products who support the end user. I am p designing products and product services.

My empathy and curiosity help me to always lo reasons, I explore different solutions based o methodologies to develop product service with People Planet Prosperity.

Jente Dorssemont Product developer

sustainable - empathize - design thinking - product servic


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.