Page 1

GRUPPREKLAM/EXKLUSIV - Hushåll

Svenska Kyrkan i Bokenäsets församling Nr 3 Hösten 2013 Årgång 19

Nu väljer vi för framtiden

Foto: Karin Wallström


Vart vänder du dig? OBS! Nya nummer! Skredsviks kyrka 102, 451 95 Uddevalla Administrationen Eva Merlander (exp)………….... ............................. tis-fre 10-12: 5064 50 eva.merlander@svenskakyrkan.se ...................................................................

Lilian Lindström (kyrkogårdsfrågor) .......................................... 5064 54 bokenasets.forsamling@svenskakyrkan.se ......................................................

Präster Kyrkoherde: Martin Wallström ..... arb: 5064 51, mob: 0701 - 93 64 51 martin.wallstrom@svenskakyrkan.se ...............................................................

Komminister: Kjell Svensson.......... arb: 5064 52, mob: 0701 - 93 64 52 kjell.svensson@svenskakyrkan.se ....................................................................

Diakon Mats Hagel .......................................................... exp tisd 9-11: 5064 55 mats.hagel@svenskakyrkan.se .........................................................................

Musiker Gudrun Nilsson .............................. arb: 5064 58, mob: 0701 - 93 64 58 gudrun.nilsson@svenskakyrkan.se ...................................................................

Charlotta Nelson ............................ arb: 5064 57, mob: 0701 - 93 64 57 charlotta.nelson@svenskakyrkan.se ................................................................

Församlingsassistent Elisabeth Karlsson .......................... arb: 5064 59, mob: 0701 - 93 64 59 elisabeth.b.karlsson@svenskakyrkan.se ..........................................................

Vaktmästare Skredsvik: Sten-Åke Laneby ........... arb: 5064 60, mob: 0701 - 93 64 60 Högås: Lars Hellberg ...................... arb: 5064 63, mob: 0701 - 93 64 63 Bokenäs Johanna Copland: ........... arb: 5064 64, mob: 0701 - 93 64 64 Dragsmark: Jasna Antonic ............. arb: 5064 66, mob: 0701 - 93 64 66

Nytt om Pensionärssamlingarna Jag fått i uppdrag att ta över ansvaret för samlingarna. Jag ser verkligen fram emot denna uppgift. Min tanke är att fortsätta med ungefär samma upplägg som tidigare: Programpunkt—Samvaro vid kaffe/bordet—Kort andaktsstund. Min förhoppning är att alla skall trivas på samma sätt som tidigare. Har du några tankar om programpunkt uppskattar jag om du berättar detta för mig. Jag hoppas att få träffa er vid höstens och framtidens samlingar. Gudrun Nilsson 2


Cirkeldans—Heliga danser Vi träffas följande onsdagar i Högås Församlingshem kl. 19 28 augusti 25 september 23 oktober 27 november Tema för hösten kommer att vara ”Frälsarkransen– Livbojen” Nyfiken på vad det är? Kontakta: ledare Gudrun Nilsson

Samtalskväll i Bokenäs församlingshem Nu börjar vi på nytt att träffas i Bokenäs för att tala om det som vi bär med oss på olika sätt. Vi ber, samtalar och tittar tillsammans på kommande söndagars texter. Vi börjar alltid med att fika. Vi träffas på onsdagar kl 19-21 följande datum: 4/ 9, 2/10, 6/11, och 4/12. Är det något Du undrar över så kontakta Kjell Svensson, präst i Bokenäsets församling. (Telefonnummer mm hittar Du på sid 2.) VÄLKOMNA!!

Kvällsmässa Vi firar en enkel mässa i Skredsviks församlingsgård kl 19. Efteråt bjuds det på ett enkelt fika och gemenskap Välkommen 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december

HÖGVIKSKÖREN

BARNKÖR

Intresserad av att sjunga i 4-stämmig blandad kör?

TRÄFFAS I HÖGÅS FÖRSAMLINGSSHEM

Välkommen att vara med i vår gemenskap. Under hösten repar vi bla till gospelmässa 15 september, advent och jul. Vi träffas i Skredsviks församlingsgård Måndagar kl 19 med start den 26 augusti

ONSDAGAR KL.16.50—17.45

För ovana sångare finns möjlighet med extra övning en halvtimma före ordinarie repetition Kontakta gärna ledare Gudrun Nilsson.

( VI ÄTER SMÖRGÅS KL.16.50 OCH BÖRJAR SJUNGA KL.17.00)

Ålder: 6 år och uppåt Start onsdag den 4 september

VÄLKOMMEN !!!

Musikundervisning för barn som är med i barnkören samma dag kl.16.30. Vi spelar bl.a. blockflöjt.

Ledare Gudrun Nilsson

Pensionärssamlingar i Bokenäs församlingshem Under hösten blir det följande program: 3 september kl. 13.30: ”Axel och Valborg,” Gunilla Karlsson och Sven Alander berättar och sjunger. 15 oktober kl. 13.30: ”Höstguld” Duo Lars ett program på klarinett, gitarr och sång med Lars Antborg och Lars Arnold från Göteborg. 12 november kl. 13.30: ”Gravar och Gravskötsel” Lilian Lindström informerar och ger tips om vilka regler som gäller kring gravskötsel på våra kyrkogårdar. Förutom dessa programpunkter kommer vi att dela gemenskap runt kaffebordet och det hela avslutas med en kort andaktsstund. Ansvarig: Gudrun Nilsson 3


Den 15 september är det dags för kyrkoval! Rösträtt i kyrkovalet har alla som tillhör Svenska kyrkan, är folkbokförda i Sverige och som på valdagen fyllt 16 år. Vi som bor i Bokenäsets församling ska utse vilka som ska ingå i: 1) Kyrkofullmäktige i Bokenäsets församling – vit valsedel På valsedeln har du möjlighet att kryssa för tre av de kandidater du vill ska ingå i kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige ansvarar för församlingens övergripande frågor. Fullmäktige består av 19 personer och hälften så många ersättare. Kyrkofullmäktige väljer i sin tur ett kyrkoråd för församlingen. Kyrkorådet, som består av 8 ledamöter och hälften så många ersättare samt kyrkoherden, ansvarar för personal- och fastighetsfrågor och för den kyrkliga verksamheten. Kyrkorådet ansvarar också för att det finns ett sockenråd i varje del av församlingen, (Skredsvik, Högås, Bokenäs och Dragsmark). I varje sockenråd finns en förtroendevald och en anställd representerade. 2) Stiftsfullmäktige i Göteborgs stift – rosa valsedel Stiftsfullmäktige ansvarar för stiftets angelägenheter 3) Kyrkomötet, Svenska kyrkans styrelse – gul valsedel Kyrkomötet ansvarar för riksfrågor ”Svenska kyrkans riksdag” Här kan du rösta: Vallokal: Skredsviks församlingsgård, öppen på valdagen kl 10.00 – 12.00 och kl 16.00 – 20.00 Särskilda röstmottagningsställen, öppna kl 10.00 – 12.00 och kl 15.00 – 17.00 på valdagen: Högås församlingshem Bokenäs församlingshem Dragsmarks hembygdsgård Hogstorps skola, gymnastiksalen På valdagen firar vi gudstjänst i alla våra fyra kyrkor. Tider för gudstjänsterna finner ni på annan plats i församlingsbladet. I Högås och Bokenäs är vallokalen öppen före gudstjänsten, och i Dragsmark efter. I Skredsvik både före och efter. Röstmottagning på äldreboendet, Rotviksbro, måndag 9/9, 14.30 – 16.30 I samtliga ovanstående lokaler kan alla som har rösträtt i kyrkovalet, och som är folkbokförda i Bokenäsets församling, rösta. Det finns även möjlighet att rösta innan valdagen. Pastorsexpeditionen i Skredsviks församlingsgård har öppet för förtidsröstning den 3, 4, 5, 6 och 11 september kl 10 – 13, och den 10 september kl 17 – 20. Här kan alla som har rösträtt i kyrkovalet rösta, oavsett vilken församling man tillhör. 4


Här kan man även hämta material för budröstning till de som inte har möjlighet att rösta personligen. Röstning på särskilt röstmottagningsställe och på pastorsexpeditionen kräver att man har med sig röstkortet. Du har möjlighet att ta kyrktaxi till vallokal eller röstmottagningsställe. Tel: 0522-81302 Mer information om valet och grupperna som kandiderar till valen finns på svenska kyrkans hemsida. www.svenskakyrkan.se/val Har du frågor, kontakta någon av nedanstående: Valnämndens ordförande, Anne-Marie Jantén, tel 0761-065763 Pastorsexpeditionen, 0522-506450 Körerna i Bokenäs startar måndagen 2 september. Barnkören övar 16-17 och kyrkokören 19-21 Nya sångare är hjärtligt välkomna! Charlotta

UTVÄRDERING AV FÖRSLAG TILL NYA GUDSTJÄNSTER. Under kyrkoåret 2012 – 2113 har Bokenäsets församling varit med i arbetet med ny gudstjänstordning för svenska kyrkan. När vi skall utvärdera de nya ordningarna så är det viktigt att alla kommer till tals. Därför blir det fyra sockenråd och en församlingsafton där vi får tala om hur de nya ordningarna fungerat hos oss. Sockenråden blir efter gudstjänsterna: I Skredsvik den 29 september kl 12, i Bokenäs den 27 oktober kl 12, i Högås den 10 november kl 10 och i Dragsmark samma dag kl 12. Församlingsaftonen blir i Skredsviks församlingsgård den 13 november kl 19. Välkomna!

FÖRSAMLINGSAFTON I BOKENÄS KYRKA

FÖRSAMLINGSAFTON I HÖGÅS FÖRSAMLINGSHEM

ONSDAGEN DEN 18 SEPTEMBER BO BRANDER TALAR OM ”ATT FORMAS SOM MÄNNISKA I GUDS HÄNDER”

TORSDAGEN DEN 17 OKTOBER KL 19 SYSTER HATUNE DOGAN TALAR OM ”FÖRFÖLJDA KRISTNA I BIBELNS LÄNDER”

Bo Brander är studentpräst och föreståndare på S:t Ansgar i Uppsala. Bo är teologie doktor i systematisk teologi och har skrivit om teologi och ekologi. Bo bodde en del av sin uppväxt i Bokenäs där hans far var präst. Vi börjar i kyrkan kl 18.30 och efter Bos föredrag fortsätter vi med kaffe och te i församlingshemmet.

Välkomna!

Sr. Hatune Dogan är nunna i syrisk-ortodoxa kyrkan i Tyskland. Hon är uppvuxen i södra Turkiet och har arameiska som modersmål. Idag har hon hjälparbete på gång i ett tiotal länder i Mellanöstern, Indien, Nepal och Kenya. Hon kommer bland annat tala om situationen för kristna i de områden där hon arbetar. Det blir kaffe och te samt insamling till hennes verksamhet.

Välkomna!

VÄLKOMNA TILL KYRKANS LEKKAFÉ Vi börjar igen onsdagen den 4 september kl 10 i Bokenäs församlingshem. Lekkafét är Bokenäsets församlings öppna verksamhet för barn med vuxna. Vi träffas onsdagar mellan 10–12 i Bokenäs församlingshem (bredvid Bokenäs nya kyrka). Som namnet antyder så leker vi och fikar. Dessutom sjunger vi, ber och läser barnens bibel. Det behövs ingen anmälan, ta bara med någon frukt till fruktstunden. Vill du veta mer så ring mig på telefon 0701 - 93 64 52. Välkomna /Kjell Svensson 5


1/9 Fjortonde söndagen efter Trefaldighet Högås 10 gtj Dragsmark 12 hgm

8/9 Femtonde söndagen efter Trefaldighet Skredsvik 10 gtj Bokenäs 12 hgm, kaffe

15/9 Sextonde söndagen efter Trefaldighet Dragsmark 10 gtj Högås 12 hgm Bokenäs 16 gtj Skredsvik 18 gospelmässa, Orust Gospel och Högvikskören

22/9 Sjuttonde söndagen efter Trefaldighet Högås 10 familjegtj, barnkör och korvgrillning Dragsmark 12 hgm

Gospelmässa Söndagen 15sept kl.18 i Skredsviks kyrka Medverkande:

Orust Gospel, Högvikskören Musiker: Jan och Otto Falk Präst: Kjell Svensson Varmt Välkommen!!

29/9 Den Helige Mikaels Dag Bokenäs 10 familjegtj, barnkör Skredsvik 12 hgm, Karin Bengmark medverkar med sång, sockenråd med gudstjänstutvärdering och kaffe

6/10 Nittonde söndagen efter Trefaldighet Dragsmark 10 gtj, kommenterad Högås 18 temamässa, Högvikskören

13/10 Tacksägelsedagen Dragsmark 10 gtj, Bokenäskören. Sockenråd och sopplunch i hembygdsgården efter gtj Skredsvik 12 familjegtj, barnkör

20/10 Tjugoförste söndagen efter Trefaldighet

”FÖR ALLA SJÄLAR” Musikgudstjänst på Alla Helgons dag JELLYFISH QUARTET: Anna Wilhelmsdotter – violin Kate Christiansson – violin Malin Klittvall – viola Cecilia Ekdahl-Schewenius – cello

Skredsvik 10 gtj Bokenäs 12 mässa i församlingshemmet

27/10 Tionde söndagen efter Trefaldighet Högås 10 hgm Bokenäs 12 gtj i församlingshemmet, sockenråd med gudstjänstutvärdering och kaffe efter gtj

Dragsmarks kyrka 2/11 kl. 18.00 Välkommen!

2/11 Alla Helgons dag Högås 16 temagtj ”Sinne och sorg”, Systrarna Hedvig och Alma Olsson sjunger och spelar gitarr och violin Dragsmark 18 musikgtj med reservation för ändringar

6


3/11 Söndagen efter Alla Helgons dag

Gudstjänst

Skredsvik 16 musikgtj, Högvikskören Bokenäs 18 minnesgtj i kyrkan

På äldreboendet i Rotviksbro tisdagar kl. 14.30

10/11 Tjugofjärde söndagen efter Trefaldighet Högås 10 gtj, sockenråd och gudstjänstutvärdering Dragsmark 12 familjegtj, barnkör, sockenråd med gudstjänstutvärdering

17/11 Söndagen före Domssöndagen Bokenäs 10 gtj i församlingshemmet Skredsvik 12 stationsmässa, bänkkaffe och samtal, lovsångskören Embraced

24/11 Domssöndagen Högås 11 hgm, kl 9 kyrkfrukost, pastoratsmöte

Torsdagskvällar i Skredsviks församlingsgård Nu i höst fortsätter vi med våra träffar på torsdagskvällar i Skredsviks församlingsgård. Det blir olika inriktningar på träffarna. Alla träffar är kl 19–20. Det behövs ingen anmälan och man binder sig inte för att vara med ett visst antal gånger. Församlingsgården är öppen från kl 18.30 om man vill träffas innan och fika tillsammans. (Fika tar var och en med sig). Månadens bibelbok är en översiktlig genomgång av bibelns böcker. Det kan var en inspiration till bibelanvändning eller att få svar på frågor som man bär på. Det är oftast Martin Wallström som leder dessa kvällar. Bön/ Stillhet är gånger då vi samlas ber och är stilla inför Gud tillsammans. Samtal är tillfällen att fördjupa sig i något ämne tillsammans, ibland med hjälp av en bok eller artikel. Det är också tillfällen att tala med varandra om sådan vi funderar kring eller bär på. Det är oftast Kjell Svensson som leder dessa kvällar. Välkomna! 5/ 9 Månadens bibelbok—Psaltaren 19/ 9 Samtal 26/ 9 Bön/Stillhet 3/10 Månadens bibelbok—Psaltaren del 2 24/10 Samtal 31/10 Bön/Stillhet 7/11 Månadens bibelbok—Psaltaren del 3 14/11 Samtal 28/11 Bön/Stillhet 5/12 Månadens bibelbok—Psaltaren del 4

10/9 mässa 24/9 8/10 22/10 mässa 5/11 19/11

24 november—Domsöndagen Kl 9, frukost i Högås församlingshem, med information och samtal om vad som är på gång i församlingen. Kl 11, Högmässa i Högås kyrka. Varmt välkomna!

Arbetskretsen i Skredsvik Vi träffas sista onsdagen varje månad kl 10 i Skredsviks församlingsgård 28/8, 25/9. 27/11 Kaffeservering på valdagen 15/9 Välkomna nya och gamla medlemmar Öppet hus Försäljning av bröd, handarbeten och gravdekor Kaffeservering och lotterier Ons 29/10, tor 30/10, fre 31/10 kl 10-16 Varmt välkommen PILGRIMSVANDRING DEN 7 SEPTEMBER Årets sista pilgrimsvandring blir den 7/ 9 från Bokenäs till Skredsvik. Vi samlas i Bokenäs gamla kyrka kl 10. Mer information kommer senare. Ta med matsäck och oömma skor. För mer information om vandringarna och kontakt med dem som leder vandringarna ring pastorsexpeditionen i Skredsvik 0522/50 64 50

VÄLKOMNA! Kyrkans ungdom Är du ungdom över 15 år? Skulle du vilja vara med i Kyrkans Ungdom? Vi träffas en gång i månaden på måndagar kl 19-21 i Skredsviks församlingsgård — 2/9, 7/10, 4/11 Varmt välkommen 7


Hej! Tillsammans är vi en kyrka, Kyrkan i Bokenäsets församling. I detta avlånga område från Trästickeln öster om Hogstorp till Skredsvik, Studseröd, Högås, Sundsandvik, Kavlanda, Eriksberg, Dragsmark, Kärlingesund, Oxevik och Bokenäs finns vi som utgör kyrkan i Bokenäsets församling. Vad vill vi med den? Den 15 sep väljer vi de som ska ta besluten om hur resurserna ska fördelas och prioriteras i vår kyrka. Allt från vilken verksamhet, gudstjänster, barn/ ungdomsverksamhet, körer, vuxen- och pensionärsträffar till ombyggnad och underhåll av fastigheter och kyrkogårdar. Kom! Gör din röst hörd! Rösta! Vi vill att det ska vara lätt att säga sitt i kyrkovalet. Närhet – Sex röstställen utspridda i området. Bra öppettider - 7 timmar på valdagen och 20 timmar innan. Trevlig tillställning – gudstjänster i fyra kyrkor, en med musik, fika i röstningslokal samt engagerande församlingsbor och organisationer som funktionärer. I år liksom i förra valet finns det en lista till kyrkofullmäktige i Bokenästs församling. I de övriga valen finns det fler listor att välja på. Men tänk att Ditt första val, det som är Viktigast är att du Vill Påverka, att Vilja Rösta. Först sedan: Vilka du vill rösta på. Kom ihåg att du kan kryssa för tre personer på listan, de som du verkligen vill ha med. Tack för Din röst! Tack för att Du vill forma vår kyrka! Valnämndens ordförande, Anne-Marie Jantén

8

Kyrkfönstret nr 3 2013  

Församlingsblad för Bokenäsets församling