Page 1

KORT VERSLAG VAN EEN REIS NAAR BELORECHENSK, TALLINN, ST. PETERSBURG EN BERDSK 4 – 23 MEI 2011 Ap en Anita Verwaijen We vertrokken op woensdag 4 mei naar Schiphol, en de volgende morgen vlogen we naar Krasnodar, Rusland, vanwaar onze vriend Sasha Stetsenko ons naar Belorechensk reed.

Tallinn, Estland We arriveerden in Tallinn in de nacht van maandag op dinsdag 9/10 mei, en we hadden twee dagen extra om de stad te bekijken. Donderdagavond 12 mei begon de Foursquare Europa conferentie, met een jazz-gospelband en een persoonlijk verhaal van Martijn Krale, zendeling in Wrochlav, Polen. Hij vertelde hoe je moet durven uit te stappen uit je eigen cultuur, binnen te stappen in een vreemde cultuur en vooral moet volharden op de plaats waar je bent. Geen succesverhaal, heel aangrijpend. Vrijdag sprak David Ballantyne, zendeling in Hongarije, over de stad, als eenheid naar Gods wil, en het bereiken ervan met het evangelie. Onze Piet Brinksma hield een prima powerpointpresentatie over het postmodernisme, en Jan von Wille vertelde over getuigen met passie. Marco en Paulien de Bruin hielden een inspirerend verhaal over hun visie betreffende het jeugdwerk in Europa en met name U-turn Europe dit jaar in Hongarije. We ontmoetten vrienden en bekenden, en maakten kennis met veel nieuwe mensen.

Belorechensk, Kuban Vrijdagavond en de hele zaterdag deden we een huwelijksseminar, dat enthousiast ontvangen werd. Sasha was onze vertaler. Deze Foursquaregemeente die nu 10 jaar bestaat staat onder leiding van Alexander (Sasha) Falejev en zijn vrouw Oxanne. We deden na afloop een uitnodiging voor gebed en het gevolg was dat we met iedereen gebeden hebben. Allemaal warme, hartelijke mensen.

Niet eerder kregen wij zó duidelijk een woord van God om te spreken in de zondagsdienst van de kerk hier. Ik sprak uit Ezra en Nehemia, de verschillende fases in de geschiedenis van het herstel van Jeruzalem. Eerst het herstel van de aanbidding: de herbouw van de tempel, toen het herstel van de muren van de stad. Achtereenvolgens Zerubbabel, Ezra, Nehemia: aanbidding, onderwijs, bekering, eenheid, de geestelijke wapenrusting. Tegenwerking maar overwinning. De toepasselijkheid van deze boodschap werd duidelijk herkend. Ook Anita vertelde een en ander, en we zongen twee liederen bij een keyboard.

We ontmoetten Dan Chesney, een Amerikaan, woonachtig bij Londen, die een bediening heeft net als wij, over huwelijk en gezin. We waren enthousiast over de overeenkomsten met ons onderwijs. We ontmoetten Tomas Tomasov voorganger van een Russisch sprekende gemeente uit Almaty, Kazachstan. Verder Radovan Bogdanovic uit Servië, Daniel Brown uit Californië, Erik Jensen met twee zoons uit Noorwegen, enzovoort.

In de ochtendsessie op zaterdag gaf Brett Toft een uiteenzetting over een project dat hij de laatste 18 maanden, dat hij en zijn vrouw Tammy als zendelingen in Tallin wonen, heeft ontwikkeld, Serve the City. Het is een vorm van hulpverlening, verricht door vrijwilligers, meest jongeren, naar de bewoners van Tallinn. Het is een organisatie op seculiere basis, met inmiddels 800 medewerkers, waaronder veel christenen. Doelgroep zijn niet alleen deVoorganger Sasha en Oxanne We waren aan het eind van de dienst met overstelpende genen aan wie hulp wordt verleend, maar ook de hulpverdankbaarheid en onder overhandiging van twee bijzonde- leners zelf, die worden toegerust en terloops iets opvangen van het evangelie. Vormen van hulpverlening zijn: re cadeaus uitgewuifd. een soup kitchen, make-up, manicure, karweitjes, mensen

1


huggen op straat, muziek maken en dergelijke. Het is een goed uitgedacht project, omdat het niet vanuit een christelijke setting wordt gepresenteerd, waardoor het zeer toegankelijk is, en christenen gemakkelijk in aanraking brengt met de not-yets, zoals de ongelovigen worden genoemd. We gingen de stad in om te participeren in een van de activiteiten. Anita maakte deel uit van de hug-groep, en ze heeft niet alleen veel mensen op straat omhelsd, maar ook aan de jonge meisjes in haar groep, van wie sommigen zich agnost noemden, haar getuigenis verteld en onderwezen in partnerkeuze. Ikzelf ging mee met een team naar de soup kitchen, waar we met een gitaar wat liederen zongen, en ik luisterde naar verhalen van oude Russische vrouwen die op straat leefden, waarbij het er niet toe deed dat ik ze niet verstond, en alleen maar een paar woorden terug kon zeggen, zoals charashô, spasiba en dazwadannië. Sommigen omhelsden mij, en bedankten voor onze aanwezigheid. Ik was erg geraakt bij het zien van oude mannen, met stoppelbaarden en verwarde grijze haren, die langzaam en bevend een kom soep met brood aten. Kostbare levens die op hun eind liepen. Ik zag veel mannen met littekens op hun kaalgeschoren hoofd, of zelfs verse wonden in hun gezicht, wellicht het gevolg van dronken vechtpartijen. Een man die aan een tafel zat had een toegetakelde neus die rood en paars zag van de bloeduitstortingen. Een eerste hulppost was bezig wonden te verzorgen. Een verpleegster uit Zwitserland ontsmette en verbond de ontstoken wonden aan de onderbenen en misvormde voeten van een zwerver. Serve the City, een werk naar Gods hart.

team. Al waren een aantal oude vrienden niet aanwezig, we hebben ons in dit gezelschap helemaal thuis gevoeld, omdat de generaties elkaar eren en omarmen. Ook al zijn we geen officials, onze aanwezigheid heeft betekenis. Van maandag 16 tot donderdag 19 mei verbleven wij in St. Petersburg, om deze stad een keer te zien. We bezichtigden maandag het Petrus en Paulusfort gelegen op een eiland in de rivier, en de bijbehorende kathedraal. Daar liggen een aantal tsaren van Rusland begraven. ’s Avonds gingen we naar de opera, waar we Boris Godunov van Moessorkski zagen.

Dinsdag liepen we naar de Hermitage via een drietal bruggen over de Neva en haar zijrivieren. De meeste tijd brachten we door bij de Rembrandts, vooral de Kruisafneming en Verloren Zoon. De Hermitage is natuurlijk overweldigend; je kunt op één dag maar een klein van de collectie zien. We bezochten die avond een folkloristische voorstelling met veel Kozakken, stoere dansers en frêle danseressen en veel zang met orkest, alles heel Russisch.

In Tallinn hadden we op zondagochtend 15 mei nog een samenkomst, waarin eerst ik en later ook Anita een duit in het zakje deden.

Berdsk, Syberië We werden donderdag 19 mei op het vliegveld van Novosibirsk begroet door Victor, copastor, en Nadia, de 19jarige dochter van pastor Sergey Lobasyuk. De stad Berdsk, 100.000 inwoners, gelegen aan een stuwmeer, is naar onze begrippen nogal armoedig. Hoewel we onderweg hier en daar nieuwbouw zagen, loopt dit gebied qua ontwikkeling achter bij bijvoorbeeld St. Petersburg, Krasnodar of Belorechensk. Veel oude fabrieksgebouwen, slechte wegen, hoewel hier en daar ook een plantsoen met een kinderspeelplaats. Jim en Melinda Scott Ik vertelde iets over de historie van Foursquare Europa. Ik zag Europa als een tuin, waarin eerst plaggen gras waren gelegd, maar waar nu het jonge gras vanzelf doorheen begint te groeien. Zo ontstaat er een prachtige egale grasmat. Het was inderdaad opvallend hoeveel jonge mensen er waren gekomen; meer dan de helft was onder de 35 jaar, en aardig wat rond de 20. We spraken nogal wat jongeren, die geestelijk aardig volwassen overkwamen. Ik ervoer veel respect tussen de generaties. Anita vertelde op haar spontane manier iets over haar ervaringen in het hug

Het seminar begon om 6 uur vrijdagavond. Er waren 30 vrouwen en 10 mannen. Ze luisterden aandacht en begrepen alles, mede dankzij Irina, een dochter van de pastor, die in de VS heeft gewoond en op college is geweest. Mensen waren erg in ons geïnteresseerd; de vrouwen omringden vooral Anita. Ze vroegen voortdurend naar onze leeftijd, iets wat ons vaker overkomt. De sessie duurde van 6 tot 9. We aten bij pastor Sergey Lobasyuk en Vera en kinderen, die allemaal in het kerkgebouw wonen.

2


Het kerkgebouw is zelfgebouwd, en ze zijn nog bezig het uit te breiden en te verbeteren. De grote zaal, in het souterrein, is heel redelijk, en er werd een grote nieuwe keuken gebouwd.

aan het eind van de middag. Hoe ga je om met een echtgenoot die drinkt, die gewelddadig is, die ongelovig is, die zijn plichten verwaarloost, geen contact heeft met zijn kinderen. We ontvingen wijsheid om de vragen te beantwoorden. Aan het slot baden we met veel vrouwen persoonlijk, ook voor een goede echtgenoot voor de alleenstaanden.

We hebben veel respect gekregen voor de familie Lobasyuk. Het hele gezin, behalve Sergey, heeft lange tijd in Amerika gewoond, waar ook de grootouders van beide zijden, voor zover nog in leven, en veel andere familieleden wonen. Sergey wilde daar niet wonen, en voelde zich geroepen in Rusland voorganger te zijn. Er is in LA, vertelde hij, een Russische gemeente met 5000 zielen, waaronder 1000 voorgangers, die alleen maar op een mooie stoel in de kerk zitten, terwijl ze in Rusland zo hard nodig zijn.

In de volle zondagsdienst vertelde Anita iets over David als vader, die tenminste 3 slecht functionerende kinderen had, Amnon, Absalom en Adonia. In 1 Kon. 1 staat dat hij Adonia nooit had gedisciplineerd of zelfs maar naar hem had omgezien.

Dat was de intro tot mijn preek over de verantwoordelijkheid van de man in het huwelijk en het gezin, naast die Zijn gezinsleden - hij en Vera hebben 7 kinderen - zijn van de vrouw. dan ook, op één getrouwde dochter en een ongetrouwde Aan het slot riep ik alle mannen naar voren, we baden alzoon na, na kortere of langere tijd teruggekeerd naar lemaal hardop om hulp van God om goede mannen te Berdsk. Daar zijn Liuba (30), Wasili (26), Irina (20), Nadia zijn. Dat was een ontroerend moment. We zegenden met (19) en de geestelijk gehandicapte Slava. Die heeft toen elkaar ook de familie Lobasyuk. We kregen ook zelf een hij ziek was in zijn jonge jaren verkeerde medicijnen ge- zegen mee. kregen, waardoor zijn hersens beschadigd zijn en zijn lichaam is misvormd. Nadat we het gehele gezin mee uit eten hadden genomen bij een sushirestaurant, volgde ‘s middags een twee uur durende bijeenkomst met alleenstaanden, waaronder vooral jongeren, over partnerkeuze en verkering. Er was veel interactie en we hadden veel plezier. We hadden een prima gezamenlijke maaltijd, met ananassalade en Griekse salade met fetakaas, gemaakt door mama Vera in het kerkgebouw, met allerlei vrienden, en vertrokken naar hotel Avenue om ons voor te bereiden op ons vertrek maandagmorgen om 5.30 van het hotel. 23 mei 2011 We stonden om 05.00 uur op en waren om 21.30 uur Nederlandse tijd in Prinsenbeek. Door het tijdverschil Echtpaar Lobasyuk van 5 uur kon het allemaal in één dag. Rob haalde ons Het aantal deelnemers aan het seminar bedroeg zaterdag- van de trein in Breda. ochtend maar 30 en ‘s middags 20. Sergey verontschuldigde zich, en zei dat veel mensen, die heel de week hard Het was een reis om nooit meer te vergeten. Alles is gewerken, de zaterdag nodig hebben voor hun tuin waarin gaan volgens plan, qua logistiek tenminste, want inhoudeze groenten telen voor hun levensonderhoud. Maar het lijk en relationeel was het zelfs boven verwachting. God seminar werd digitaal opgenomen, en hij wist zeker dat zij gedankt, en alle mensen die gebeden hebben. iedereen naar de DVD’s zou kijken. Het meest aangrijpend waren de vele vragen van vrouwen Ap en Anita Verwaijen

3

Kort verslag van een reis naar Belorechensk  
Kort verslag van een reis naar Belorechensk  

Kort verslag van een reis naar Belorechensk in Rusland door Ap en Anita Verwaijen.

Advertisement