JDANNOU

Page 1

J DAN NOU


PLAK ÁTY


Povinné téma plakátů k příjmací zkoušce na Baťovu Univerzitu.

M I G R AC E

Chtěl jsem poukázat na zcela zásadní problém absence přechodů pro žáby, které díky tomu a bezohledným řidičům přichází na své velké životní cestě o život. V dalších plakátech reaguji na globalní oteplování, jeho drtivý dopad na lední medvědy. Posledním tématem je migrace sarančat.


Soutěžní návrh na úvodní plakát k Muzijní Noci ve Warszawě, ústředním tématem ročníku 2011 byla chemie a Marie Curie Skłodowska.

Fotomontáž založena na shodě významu termínů z typografické anatomie v kombinaci se zdánlivě nesouvisejícími obrázky.

Soutěžní návrh pro Klub českých turistů, Má upozornit na veřejnou sbírku na výstavbu nové Bezručovy chaty na Lysé hoře.


NOC M U Z E OW

N OVÁ B E Z R U ČOVA C H ATA

Tento drak přivezl Ostravský smog do Polského Jastrzębie -Zdrój, Vítal návštěvníky výstavy studentů grafického designu Ostravské univerzity.

A N ATO M I E PÍSMA

SMOG/K


Meziárodní studentský projekt Různé pohledy spojil studenty z vysokých škol z Ostravy, Bratislavy a Krakowa, ti měli za úkol zhotovit plakát k vylo-

sovanému filmu českého, slovenského, či polského režiséra. Cílem bylo mít každý z vybraných filmů zastoupen třemi plakáty, pokaždé však z jiné země.

V únoru 2012 byl soubor vzniklých plakátů představen v pražském kině Světozor, poté v ostravském Cooltouru a v říjnu v Bratislavě, v galerii Satelit.

Tam se stal součástí oficiálního programu Trienále plakátů v Trnavě. Vybrané sítotiskové plakáty jsou ke koupi na terryhoponožky.cz.


GHOST WRITER

N ÁVO D

P O L S KÝ WO R K S H O P

Sítotiskový plakát k filmu polského režiséra Romana Polanského.

Nesprosté porno plakáty k polskému workshopu, které reagují na polský jazyk a jeho podobnost s jazykem českým.

Jedná se náhled interaktivního pdf souboru, který vysvětluje pojem fingerboarding. Zároveň znázorňuje krok po kroku rotaci fingerboardu při triku s názvem 360 flip.P Ř E D N Á Š KA O HEJTU D I P LO M KY

Návrh propagace přednášky o hejtu pořádanou atelierem text forma funkce na ostravské univerzitě.

Plakát k fiktivní výstavě za účelem každoroční prezentace diplomových prací studentů umělecké fakulty na Ostravské univerzitě v Ostravě.

OSU FU 2012

2013

OSTRAVSKÁ GALERIE UMĚNÍ 1 6 . 5 . —2 7 . 6 . VERNISÁŽ V 17:00


K LAUZ URNÍ

/


/

P Rテ,EVZPOURA S T R OJ Ů Zadání klauzurní práce znělo: člověk, stroj. Téma mně ihned při zadávání zaujalo, příjde mi zajímavé, dobře zpracovatelné a velmi různorodé. Přemýšlel jsem, jak bych to mohl pojmout - člověk, stroj...člověk vs. stroj...člověk a stroj? Přemýšlel jsem, u toho poslouchal album svého oblíbeného interpreta a při skladbě, která se jmenuje ,,Vzpoura strojů“, mne napadla myšlenka. Žijeme v moderním světě plném výdobytků této doby. Ať si to uvědomujeme, nebo ne, jsme obklopeni stroji na každém kroku. Pomáhají nám, používáme je při většině každodenních činností, v domácnosti, při práci, na cestách. Jsou stroje staré, nové, malé, velké, jednoduché, složité, jsou i stroje chytré. Je jich kolem nás opravdu velké množství, dokonce jich je mnohonásobně více než nás lidí – a my si už pomalu ani nedokážeme představit život bez nich.

Zamýšlel jsem se nad tím, co by se stalo, kdyby všechny stroje přestalo bavit pořád otročit lidem a vzbouřily by se proti nám. Nejdříve by přestaly fungovat. Taková celosvětová rezignace strojů by nejspíše způsobila celkem slušný rozruch, ale to by nebylo zdaleka vše. Začaly by se různě spojovat, kombinovat, rozmnožovat, až by vytvořily zcela novou rasu, která by nás nevyhladila, ale používala tak, jako jsme používali my je. Vytvořily by nový svět, ve kterém bychom už nebyli my ti, které stroje obskakují, ale naopak. Celkem zajímavá představa... nemyslíte? Když se nad touto myšlenkou ještě na chvíli pozastavím, například Amiši jsou schopni žít zcela bez moderních vymožeností, tak proč my toho schopni nejsme?! Vím, Amiši jsou takový další extrém, ale něco na tom bude. Kdo ví jak s takovým přístupem za pár let dopadneme. Asi to nebude tak horké jako moje vzpoura strojů, ale viděl bych to minimálně tak, že strašně zlenivíme a pomalu budeme na strojích čím dál více závislí. Což taky není zrovna nejlepší.


VŠ E M Á SV É HRANICE

Výstava plakátů pedagogů a studentů Institutu výtvarných umění Fakulty umění v Těšíně, Sleszké univerzity v Katowicach a Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě.


Téma projektu jsme měli zpracovat v globálním měřítku. Zaměřil jsem se proto na stále aktuální a dost důležité téma znečištění životního prostředí. Plakáty jsem kvůli vymanění se ze stereotypu digitální grafiky tvořil ručně.


JÁ M Á M 3 BILIONY €

Tentokrát bylo zadání klazurní práce spíše konceptuálně zaměřeno. Téma práce znělo — představ si, že máš 3 biliony €, Našim úkolem bylo vymyslet jak bychom naložili s takovým jměním. Je opravdu mnoho způsobů jak investovat či utratit tuto až hříšnou sumu. Šlo o to uchopit to co nejoriginálněji. Koncept je postaven na tom, že peníze jsou pouze kusy papíru a nemají žádnou reálnou hodnotu. Proto jsem se v mé práci rozhodl peníze použít tak, abych z nich ve výsledku nic neměl, nijak se jimi neobohatil, snad jen duševně. Hledal jsem proto způsoby jak peníze co nejrychleji a co nejzbytečněji utratit, či použít. Tímto způsobem bych se chtěl odprostit od hodnoty peněz a také poukázat na to, že nás ty proklaté, bezcené papíry akorát omezují. Ač se nám to na první pohled nezdá. Výstupem je malá knížečka s autorskými ilustracemi. Je vytištěná v reálném rozměru největší eurobankovky. Jako demonstraci jsem použil pro přebal knížečky zmiňovaný kus papíru s hodnotou téměř 13 tisíc českých korun.P R O S TOR OV É OB J E K TY


Soutěžní návrh výstavního stánku, který by prezentoval Ostravskou univerzitu na Veletrhu Gaudeámus. Ten probíhá každým rokem v Brněnském výstavišti.

S TÁ N E K NA VELETRH G AU D E A M U S


V roce 2011 jsem se zúčastnil soutěžě Popai Studen Award, kde bylo za úkol navrhnout podle zadaného briefu konkrétní firmy prodejní stojan.


N ÁV R H P R O D E J N Í H O S TOJA N U P R O B U DW E I S E R B U DVA R

Hlavní myšlenka stojanu je - nealkoholické pivo Budweiser Budvar v plechu, s jedinečnou chutí, která se vyrovná chuti točeného piva.

Tvarově je to vlastně plechovka, která plynule přechází ve sklenici s točeným pivem. Snažil jsem se použít co nejvíce grafických prvků firmy Budweiser Budvar. Přední strana základny je zjednodušená kopie plechovky, na které jsem ponechal pouze plastický logotyp a nápis - bez alkoholu. Na horní straně je logotyp použit jako reliéf na pivní sklenici. Spojovacím prvkem obou stran je zlatý pruh, zadní stranu dále tvoří nenápadný rastr ze značek firmy a velký logotyp doplněný o text - bez alkoholu. Na boční straně stojanu je červený obdelník s textem, upozorňující na nejduležitější informace o produktu.

Celý stojan je z lepenky. Jeho konstrukce je velice jednoduchá. Tvoří ho vál-cová základna, uvnitř zpevněná křížem. Ten umožní stojanu udržet až 3 plné pláta plechovek, což je cca 40 Kg. Navíc základna je užší než samotný stojan, tím pádem tvoří lepší dojem plechovky. Na válci je položena vrchní část stojanu, tzn. spodní část a půlkruhová zadní strana s informativním obdelníkem. Stojan je elegantní a nenáročný jak na výrobu, tak na jeho složení.


T I S KOV I NY


H O R O R OVÁ SERIE

autorská serie přebalů fiktivních hororových knih


GY P S


Gyps je sborník fotomontáží, ilustrací, fotek a grafik, které popisují žítí se sádrou se všemi strastmi, ale i veselými momenty.


D I P LO M KY 2012

Soutěžní návrh katalogu diplomových prací umělecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.


Hlavním prvkem je rozřídění informací a jejich následné umístění na samostatný formát. Grafika je tvořena kolážemi prací zúčastněných studentů. Cílem byl vytvořit originální, hravý katalog, který zaujme jak formou tak obsahem.


F OTO G R A F I E


F OT KY Z MOBILU

U focení mobilním telefonem pracuji převážně s principem chyby a náhody. To je například špatné zaostření, pře, nebo podexponování, náhodné focení, nebo focení s plným zoomem u kterého dochází k rozpixelování obrazu.


DISTRESS


Fotografická serie je mou reflexí špatného duševního rozpoložení, tísnivých pocitů a úzkostných stavů, se kterými se všichni občas setkáváme. Obrázky z googlu jsem snímal na dlouho expozici přímo z monitoru počítače. Během expozice jsem ale vždy nasnímal dvě odlišná místa obrazovky, čímž vznikly improvizované dvojexpozice.

Pohybovou deformací a překrýváním rúzných výjevů v kombinaci s textem vznikají neurčité koláže, které si myslím dobře vystihují tento nepříjemný emoční stav.


SMENA 8MNedávno jsem byl obdarován kouzelnou krabičkou, ruským analogovým fotoaparátem Smena 8M ze 60. let. Je to zázračný přístroj, který mě hned ‚při první práci s ním doslova okouzlil. Čekání na výsledek je v této uspěchané době dost ubíjející, ale o to hezčí je potom moment, kdy z negativu vznikají výsledné snímky. Zatím jsem bohužel nebyl zasvěcen do procesu chemického vyvolávání, ale i v počítači to má své kouzlo. Výsledné fotografie nejsou bůhví jak kvalitní, to ovšem beru jako výhodu, nedokonalost a jakási záhadnost je pro mě jedním z faktorů, který mě na fotografii nejvíc baví.VO L N Á


T VO R B A


NRA GRAFIKA PRO WEB


LO G O NRA

NRA je seskupení mladých floutků, kteří mají stejné životní hobby, tím je hudba. Ta naplňuje jejich životy natolik, že se rozhodli založit blog, kde pravidelně sdílí hudbu, píší o ní a tím se snaží šířit zlo a zkázu, kterou hudba přináší. VAROVÁNÍ: MUZIKA MŮŽE ZABÍJET


PA R A F R Á Z E N A VY B R A N Á C A R R AVAG I OVA DÍLA

N ÁV R H NA LEP

KRESBA

TYPO


H PT


jdannou@gmail.com w w w. b e h a n c e . n e t / j d a n n o u


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.