Page 1

PROGRAMMATIEDAG 2011

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Zaterdag 18 juni 2011 - Kring Oude Bareel

Informatiebundel Programmatiedag 2011


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 47

INHOUDSTAFEL

COLOFON

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 2

Voorwoord................................................................................................ 3 Dagindeling............................................................................................... 4 Bezinning.................................................................................................. 5 Algemeen.................................................................................................. 6

Katern 1 : Ledenbeweging Ledenbeweging........................................................................................ 8 Notities....................................................................................................12

Katern 2 : Financieel Financieel...............................................................................................14 Notities....................................................................................................20

Katern 3 : Kalender Kalender..................................................................................................22

Katern 4 : Activiteiten Activiteiten.............................................................................................28 Deze informatiebundel werd gerealiseerd Katern 5 : Bestuurswerking Bestuur...................................................................................................34

Katern 6 : Het nieuwe werkjaar

ten behoeve van de programmatiedag 2011 van KWB Sint-Amandsberg.

Deze uitgave wordt enkel gebruikt voor private doeleinden.

2011-2012 : Vooraf................................................................................38 Belangrijke data.....................................................................................39 Planning bestuur....................................................................................40

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaandelijke toelating van KWB Sint-Amandsberg.

Communicatie........................................................................................41 Publiciteit................................................................................................42 Voorstellen activiteiten.........................................................................43 Nog dit.....................................................................................................46

Verantwoordelijke uitgever: Geert Verleysen. Redactie: Jan Callant, Geert Verleysen. Cijfergegevens: Wilfried Van Durme, Carlos De Reu, Helmut Verberckmoes. Opmaak: Jan Callant. Foto's: Willy De Paepe.

Š 2011 - KWB Sint-Amandsberg i.s.m. www.jancallant.be


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 3

NOG DIT

VOORWOORD

Met het overzicht van de

Het samenstellen van een gevari-

Deze bundel heeft als enig oog-

Welkom in

voorstellen voor de activitei-

eerd en aantrekkelijk programma,

merk u een informatief inzicht te

onze programmatiebundel!

ten voor volgend werkjaar,

begint bij de keuze van de activitei-

bieden in de werking van KWB Sint-

Mooie tradities moeten in ere ge-

is de bundel voor deze pro-

ten die men echt 'leuk' vindt. Laat u

Amandsberg en in de resultaten van

houden worden. Onze jaarlijkse

grammatiedag volledig. De

bij uw keuze dan ook vooral leiden

het voorbije werkjaar. Gelet op de

programmatiedag is er zo eentje.

enige taak die ons nu nog rest

voor de interesse die u in de voor-

omvang van onze werking is het af-

Een nieuw jaarprogramma samen-

is een keuze te maken uit de

gestelde activiteiten heeft.

leveren van een volledig document,

stellen is een belangrijke bestuurs-

niet te realiseren.

activiteit. Met een open geest en

55 activiteiten die werden voorgesteld.

Deze

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 46

belang-

Vandaag dient alleen een keuze

heel veel zorg naar variatie en ver-

rijke opdracht zal uitmonden

gemaakt te worden; de uitwerking

Vanuit redactioneel standpunt heb-

nieuwing toe willen we ook op deze

in een eerste versie van een

is voor achteraf. In de komende

ben we ons best gedaan om de in-

dag aan de slag gaan. Een mooi

jaarprogramma dat, mits nog

weken zullen immers data moeten

formatie te verzamelen die nodig is

jaarprogramma is en blijft ons be-

wat bijsturing hier en daar, in

vastgelegd worden en afspraken

om deze programmatiedag degelijk

langrijkste visitekaartje. Reeds ja-

september zal gepresenteerd

moeten gemaakt worden. Misschien

voor te bereiden en door te komen.

renlang slagen we erin om op deze

worden aan de grote buiten-

is het wel aangewezen om een rang-

De commentaren die her en der in

bijna zomerse zaterdag een jaar-

wereld.

lijst op te stellen van mogelijke 'ver-

de bundel neergeschreven staan,

programma samen te stellen waarin

vangingsactiviteiten'. Mocht blijken

zijn persoonlijke meningen, ook al

elk lid zich kan terugvinden.

Mogen wij u nog een aantal

dat de uitwerking van een activiteit

proberen we daarin een belangrijke

bundel met heel veel zorg is sa-

kleine maar niet te onder-

toch onmogelijk is, kunnen we nog

vorm van neutraliteit te bewaren.

mengesteld. Onze huisredacteur,

schatten richtlijnen meege-

steeds een andere activiteit in de

ven?

plaats zetten.

Je zal opnieuw merken dat deze

Jan Callant, is er terug in geslaagd Los van het feit dat deze bundel

om de vele interessante items die

bedoeld is als voorbereiding op de

onze werking kenmerken samen te

In het verlengde van dit alles moe-

programmatiedag, zal die ongewtij-

vatten. Tal van boeiende artikels

ten we ook in acht nemen dat bij de

feld in de komende maanden ook

over onze werking. Een overzicht

uitwerking van de activiteiten, zoals

nog aangewend kunnen worden als

van alle activiteitenvoorstellen vind

ze nu wordt voorgesteld, nog kan

naslagwerk bij de voorbereiding van

je hier ook terug. Met deze bundel

aangepast worden. Na het maken

de nieuwe activiteiten. Toch zijn we

gaan we aan de slag om te evalue-

van de keuze, kan u zich achteraf

er van overtuigd dat deze bundel

ren en om te programmeren. Neem

helemaal botvieren met uw inspira-

nog voor verbetering vatbaar is. Uw

deze bundel zeker door als voorbe-

tie.

mening, uw opmerkingen en uw tips

reiding en vergeet hem niet op de

zijn dan ook steeds van harte wel-

studiedag. Het is ons belangrijkste

kom.

werkinstrument. Geert Verleysen

Veel succes en bedankt voor uw in-

Voorzitter

Veel leesgenot en tot zaterdag!

tresse!

KWB Sint-Amandsberg

Vele KWB-groeten!


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 45

DAGINDELING

VOORSTELLEN ACTIVITEITEN

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 4

Het lijkt nauwelijks te vatten,

Bezoeken

maar de tijd gaat snel. Deze programmatiedag is alweer een eerste stap naar het nieu-

08.30 uur : Ontvangst met koffie en koffiekoeken 09.00 uur : Welkom + bezinning

we werkjaar 2011-2012.

09.10 uur : Toelichting programmatiebundel + voorstellen activiteiten Net zoals in de voorbije jaren

10.00 uur : Invulling Dagelijks Bestuur 2011-2013 (Bestuursverkiezing)

willen we van deze programmatiedag

een

voorbereiding

waardevolle maken.

10.15 uur : Koffiepauze

We

zullen in de loop van de dag een aantal belangrijke afspra-

10.30 uur : Keuze activiteiten werkjaar 2011-2012 + activiteitsverantwoordelijkheden

ken maken die de werking van onze afdeling ten goede zal

12.00 uur : Middagpauze met aperitief,broodjesmaaltijd en groepsfoto

 42. Activiteit van het Cultuurplatform Sint-Amandsberg (Denis)  43. Eéndagsreis met de bus (Denis)  44. Fotozoektocht door Sint-Amandsberg (Lieve Mathijs) (Geert)  45. Koken met de KWB : een avondactiviteit of kookclub (Olav)  46. Kubb - Spelnamiddag (Geert)  47. Luchtschip ontploft boven Gent lezing door Frederik Vanderstraeten (Geert)  48. Opfrissingscursus ‘Het Nederlands - onze moedertaal’ (Jan)  49. Uitstap met een stoomtrein en bezoek aan de depot (Maldegem/Baasrode) (Peter)  50. Vertelmoment met Noel Callebaut (Jan)  51. Wijnworkshop Cuvi Cuvé (Geert)

komen. 13.00 uur : Keuze activiteiten werkjaar 2011-2012 + activiteitsverantOmdat er eens te meer heel

woordelijkheden Overgehouden uit vorig jaar

wat te bespreken valt en omdat wij er aan houden op tijd

14.30 uur : Koffiepauze  52. Voordracht Urania Mobiel

onze werkzaamheden af te ronden, hebben wij een dagindeling uitgewerkt die ons

14.45 uur : Vastleggen data activiteiten + vergaderingen

 53. Bezoek Brouwerij Boelens - Ertvelde

15.45 uur : Overlopen afspraken + rondvraag

 54. Bezoek Luchthaven Brussels Airport  55. Bezoek Planetarium Brussel

moet toelaten op een aangename manier toch onze doelstellingen te bereiken. We vertrekken vandaag voor een nieuwe tocht van een (werk)jaar. Met de inzet en moed van iedereen wordt het ongetwijfeld een mooie, afwisselende

en

boeiende

tocht. We wensen u veel succes en vooral veel vreugde op reis door een nieuw werkjaar.

16.00 uur : Slot


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 5

VOORSTELLEN ACTIVITEITEN

BEZINNING

Wandelingen

Beginnen doen we deze programmatiedag met een na-

 23. Avondwandeling Park Kasteel van Poeke (Olav)

denkertje, een doordenkertje

 24. Dagwandeling door Brugge (Jan)

en opkikkertje. Een lichtjes

 25. Nostalgische kastelenwandeling Destelbergen (Clément)

aan de situatie aangepaste

 26. Ochtendlijke Natuurwandeling (Clément)

tekst die ons in een mijmering

 27. Vrijmetselarij: het verhaal van passer en winkelhaak

de waarde van het bestuurs-

Stadswandeling Gent (Denis)

werk van KWB, laat voorbijvaren.

Bezoeken  28. Breydel Ham - Gavere (Jan)  29. Brouwerij Huyghe - Melle (Denis)  30. Brouwerij Roman (Denis)  31. Confiserie Geldhof (Cuberdons) - Eeklo (Jan)  32. De Klok NV - Likeuren en ambachtelijke delicatessen (Clément)  33. Drukkerij Geers - Oostakker (Denis)  34. Gallische Hoeve (Clément)  35. Groot Begijnhof met Roger Poelman (Geert)  36. Groothandelsbakkerij Thyssen - Sint-Gillis-Waas (Jan)  37. Haven van Antwerpen - Verschillende bedrijven (Peter)  38. Het huis van Kina (het huis of de tuin) (Denis)  39. MAS - Nieuw Museum Antwerpen (Denis - Peter)

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 44

De programmatiedag is het plannen van heel wat uitdagingen die we in groep willen aangaan. Vele handen maken licht werk, veel enthousiasme maakt dat lichte werk leuk. Onze inspiratie vond secretaris Carlos De Reu bij Barbara M. Veenman. We vonden zijn ‘aangepaste’ versie een pareltje om te bewaren zodat we het hier een plaatsje gaven...

Alle KWB-mannen aan boord !

Hoe konden we de zeven zeeën bevaren,

hadden we op ons KWB-schip

geen bemanningsleden?

Hoe konden we een werkjaar rond trotseren

zonder al die handen aan dek?

Hoe konden we de zeven zeeën bevaren,

zonder kapitein, om de koers te bepalen,

zonder stuurmannen, om de steven te wenden,

zonder bemanningsleden om de zeilen te hijsen?

Maar ook: zonder matrozen

om het dek te schrobben,

scheepsmannen om het anker te hijsen,

en timmerlui om de kieren te dichten?

Al die handen, die vaardig hun werk deden,

soms luidruchtig, soms in stilte,

zetten dit KWB-schip in beweging,

dat met bolle zeilen de golven kliefde.

 40. Plantentuin RUG: Giftige planten (deel 2) (Denis)  41. Specerijenmaalderij Capiteyn - Halvemaanstraat

(historische site) (Olav)

hadden we geen KWB-schip

met bemanningsleden?

Hoe konden we de wereld rond

zonder al die handen aan dek?

Hoe konden we de zeven zeeën bevaren,


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 43

ALGEMEEN

VOORSTELLEN ACTIVITEITEN

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 6

Het werkjaar 2010-2011 is

gelijkaardige activiteiten even vlot

Onder de aanwezigen de natio-

Het laatste hoofdstuk is met-

voorbijgevlogen. De opeen-

of zelfs nog vlotter te laten verlo-

naal voorzitter van KWB Koenraad

een ook het belangrijkste op

volging van activiteiten deed

pen. Al deze zaken vandaag nog

Coppens maar vooral vele mensen

weg naar de kalender voor

 1. Startbijeenkomst

ons vaak de tijd vergeten.

eens opnieuw aanhalen zou geen

waarvoor KWB Sint-Amandsberg

een nieuw werkjaar. We zijn

 2. Sinterklaasfeest

Maand na maand werkten we

goed idee zijn.

dag in dag uit klaar staat: zijn leden

inderdaad toegekomen aan

 3. Nieuwjaarshappening

trouw onze activiteiten af,

Ten gepaste tijde, bij de voorberei-

en hun gezinsleden.

de binnengekomen voorstel-

 4. Paasfeest

steeds het beste van onszelf

ding van de gekozen activiteiten,

gevend. Eens te meer stond

zullen ze wel terug voor de geest

Om nooit te vergeten

het komende werkjaar. Uit

het belang van onze leden

komen om daar hun weg naar het

Tot slot willen we nog even terug-

deze lijst zullen we op de-

centraal. De opkomst lag

te bereiken doel te vinden. Elk jaar

komen op een andere unieke ge-

mocratische wijze een keuze

meer dan eens hoog, tot zelfs

opnieuw willen we steeds een beet-

beurtenis, kaderend in onze jubi-

moeten maken die garant

 5. Bezinningsmoment (Jan)

heel hoog. Een waardering

je beter doen en het mag gezegd,

leumviering. Op de startavond van

staat voor een evenwichtig,

 6. Café Chantant (Geert)

voor het werk, voor de orga-

meestal slagen we ook in dat opzet.

ons feestjaar, mochten we ook de

aantrekkelijk en gevarieerd

 7. Computercursus ‘Netwerken via Facebook’ (Jan)

geboorte van onze tweeling aan-

programma.

 8. Dagfietstocht ‘Vlaamse Ardennen’ (Carlos)

nisatie en vooral voor alle in-

Vaste Activiteiten

len voor de activiteiten voor Traditionals

spanningen om de deelname-

Jubileum

kondigen: KWBlond en KWBruin.

prijzen laag te houden.

Het werkjaar 2010-2011 bevatte ook

Het verspreiden van een speciaal

Via het keuzevakje kan u uw

de start van ons jubileum van ons

voor onze afdeling gebrouwen bier,

voorkeuren alvast aanduiden.

Resultaten

70-jarig bestaan. Nauwelijks goed

is een nieuwe mijlpaal in onze ge-

Dankzij de inzet van een hech-

bekomen van onze 65e verjaardag,

schiedenis. Het is één van de vele

te groep vrijwilligers, heeft

zijn we alweer aan het feest. In de

hoogtepunten uit onze lange le-

onze afdeling eens te meer

loop van het kalenderjaar 2011

de eer gehad mooie resulta-

organiseren we een aantal

In de komende maanden zul-

ten te boeken. In de voorbije

activiteiten die in het teken

len we die verjaardag nog

 16. Toneel Oude Bareel

maanden hebben we

staan van dit jubileum. We

meer luister bijzetten. Eind

 17. Zomerfietstochten (Carlos)

de

positieve

en

de negatieve er-

namen een start op zaterdag 26 maart jongstleden met een

vensloop.

 11. Kookcursus Veel succes!

 12. KWB zomert! - ‘De zomer van KWB’ (Geert)  13. Nachtelijke wandelzoektocht  15. Slotfeest 70-jaar met multimediavoorstelling

bileumjaar dan ook stijlvol

per activiteit op

‘ ‘t Weewke van de Muie ‘ door

Maar eerst wordt

Pedrolino.

(Carlos)

2011 willen we het ju-

gratis voorstelling van Poppentheater

 10. Herfstwandeling ‘Flirten met de taalgrens in Everbeek-Boven’

 14. Quizavond

varingen activiteit een rijtje ge-

 9. Extra Dagfietstocht ‘Woestijneroute’ (Carlos)

afsluiten.

Infoavonden

het nog genieten  18. Cel vermiste personen - Lezing Alain Remue (Geert)

zet. We no-

van onze ge-

teerden aan-

zegende

 19. Eco-Driving : de auto en ecologie (Jan)

dachtspunten

(afdelings)

 20. EHBO bij je thuis (Gezond leven) (Geert)

die ons moe-

leeftijd.

 21. Klimaatchaos in het zuiden - (Duurzaam leven) (Geert)

ten toelaten om in de toekomst

 22. Kruiden kweken - i.s.m. KAV Oude Bareel (Clémént, Denis, Geert)


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 7

PUBLICITEIT

LEDENBEWEGING

Uit onze financiële analyse

bracht naar de leden. Het goedko-

Prijzen en overleg

valt duidelijk op te merken

per maken of goedkoop houden van

Het belangrijkste kenmerk van onze

dat de belangrijkste inkom-

de deelnameprijzen komt immers

publiciteit waren de democratische

stenpost gevormd wordt door

rechtstreeks ten goede aan onze

prijzen waaraan we de publiciteit

de publiciteit die we plaatsen

ledengroep.

aanboden aan de adverteerders.

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 42

Hoewel we onze prijzen en vooral

op onze placemats, in het programmaboekje, op onze

Inspanning

de mogelijkheden die we de ad-

affiches en op onze website.

Om dit resultaat van de publiciteit

verteerders kunnen bieden, een

De plaatselijke handelaars

te bekomen, waren behoorlijk wat

grondig moeten bekijken, lijkt het

‘investeerden’ op die manier

inspanningen nodig. Niets gaat

voor de handliggend dat we de lijn

voor bijna 3,000.00 EUR in

vanzelf en zonder de inspanningen

van de prijssetting van de voorbije

onze werking.

geleverd door de bestuursploeg en

jaren moeten verder zetten. Het

dan in deze in hoofdorde door Albe-

aanbieden van nieuwe en/of extra

Dankzij deze fondsen kun-

ric Verween, zouden we daar nooit

mogelijkheden zal de sleutel zijn tot

nen we onze werking betaal-

in geslaagd zijn.

succes.

reeds vermeld is één van

Nu Alberic aangekondigd heeft een

Om dit alles uit te werken lijkt het

onze hoofddoelstellingen om

stapje terug te zetten, dienen we

aangewezen om met een werk-

onze leden de activiteiten aan

ons bewust te zijn van het feit dat

groepje eens te koppen bij elkaar

te bieden aan heel democra-

dit vele werk dat in de voorbije jaren

te steken om de mogelijkheden en

tische prijzen. Wie even de

op dit vlak is gebeurd, niet nodeloos

ideeën ter zake af te tasten. Zonder

tabel met de resultaten van

geweest is. Het is één van onze ta-

meer moet deze oefening zo snel

de activiteiten (Tabel 12) er

ken om met z’n allen te proberen

mogelijk gebeuren en zijn alle idee-

bij neemt, merkt ongetwijfeld

ook hier een prachtprestatie neer

ën en initiatieven welkom.

op dat we voor een behoorlijk

te zetten.

baar houden. Zoals eerder

aantal activiteiten in het rood gaan. Het is juist dankzij onder andere de bedragen die we uit de sponsoring halen, dat we deze situatie kunnen blijven hanteren. Op deze manier worden de inkomsten ook al weer

gedeeltelijk

terugge-

Katern 1: Ledenbeweging


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 41

LEDENBEWEGING

COMMUNICATIE

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 8

Het kloppende hart van onze

In en uit

verhuis, een veranderende job of

Het communiceren van onze

wordt

beweging zijn onze leden.

Zoals reeds aangehaald, is het be-

een overlijden zijn niet te voorzien.

werking en vooral dan van

gebruikt om ex-

Voor hen staan we in voor de

houden van de leden en het werven

Maar zolang we het verlies omwille

onze activiteiten blijft een

tra

organisatie van onze activi-

van nieuwe leden een permanente

van onze werking of omwille van

niet te onderschatten bezig-

heid te geven aan

teiten. Hun aanwezigheid en

zorg voor een beweging als KWB.

desinteresse kunnen beperken, zijn

heid. Het belang dat onze

onze werking en

hun reacties vormen een be-

De in- en uitstroom onder controle

we op de goede weg.

leden tijdig over de correcte

onze activiteiten.

langrijk deel van de evalutaie

houden is geen sinecure. De in-

informatie beschikken, is een

Via

van de activiteiten.

stroom kan uiteraard gestimuleerd

Ledenaantal

continue

kunnen we een

worden door een aantal acties. De

In een eerste benadering bekijken

onze bestuursgroep.

Onze ganse werking wordt

5-euro actie (5,00 EUR korting op

we het totaal aantal leden. De cijfers

elk jaar opnieuw geëvalu-

het lidgeld van het volgende jaar bij

zijn vastgezet per 31 mei 2011. Op

Maandelijks verdelen we de

kan uitgestuurd

eerd op het ogenblik van de

het aanbrengen van een nieuw lid) is

die datum telde KWB Sint-Amands-

relevante informatie via onze

worden om een

lidkaarthernieuwing. Met ge-

daar een mooi voorbeeld van. Maar

berg 173 leden. Dat zijn er 5 minder

nieuwsflits die gevoegd wordt

bepaalde activiteit op het laatste

Nieuwe mogelijkheden

mengde gevoels van vertrou-

ook het toelaten van niet-leden aan

dan op hetzelfde ogenblik vorig jaar.

bij de Raak, het ledenblad van

moment eens extra in de verf te

Met onze afdeling zijn we steeds

wen en angst bekijken we de

de prijs van leden (voor welbepaal-

Als we de cijfers van de laatste 10

KWB-Nationaal. Daarin wor-

stellen.

vooruitstrevend geweest op com-

lijstjes van de ontslagen en

de activiteiten) kan een positieve in-

werkjaren bekijken, komen we met

den onze activiteiten aange-

van de nieuwe leden. De op-

vloed uitoefenen op de werving van

dit aantal op een 4e plaats in de ran-

kondigd en blikken we aan de

Ook via onze website geven we be-

eersten beschikten we over een

dracht om nieuwe leden te

nieuwe leden.

king. Zowaar geen slecht resultaat!

hand van foto’s terug op de

kendheid aan onze activiteiten. Elke

website voor onze afdeling en ge-

voorbije activiteiten.

maand wordt deze geupdate en

bruikten we e-mail als een toen blik-

voorzien van de nodige foto’s van

semsnel communicatiekanaal.

werven is immers voor een

bezorgdheid

van

ruchtbaar-

deze

weg

impulscommunicatie doen die

vrijwilligersbeweging al lang

De uitstroom is uiteraard iets

Het negatieve resultaat van 5 werd

geen sinecure meer. Een de-

moeilijker onder controle te hou-

bekomen door een verlies van 16 le-

Digitale communicatie

gelijke werking en een vari-

den. Vele aspecten kunnen aan de

den en een aanwinst van 11 nieuwe

Ook het kanaal van e-mail

atie aan activiteiten is hierbij

oorzaak liggen dat leden hun lid-

leden.

een waardevol hulpmiddel.

maatschap niet hernieuwen. Een

municatievlak. Als één van de

de voorbije activiteiten. Ondertussen zijn er een hele boel Kostprijs

nieuwe kanalen die nog sneller

Het verdelen van onze communica-

de verspreiding van communica-

tie vormt een belangrijke post in de

tie toelaten. Misschien moeten we

uitgaven van onze afdeling. Tot op

wel overwegen om voor onze afde-

dit ogenblik hebben we reeds een

ling een facebook-fanpagina op te

kleine 750,00 EUR aan kopieerkos-

richten of een twitterpagina. Deze

ten betaald voor dit werkjaar. Dit is

nieuwe, snelle communicatiemid-

nog niet het finale bedrag. We moe-

delen bieden een aantal enorme

ten dan ook in overweging nemen

voordelen zoals snelheid van rea-

140

in hoeverre we in de toekomst deze

geren. Een uitwerking daarvan kan

120

kosten kunnen beperken en/of ver-

op heel korte termijn gebeuren en

100

mijden.

misschien kunnen we er wel een be-

Vandaar ook de belangrijke Tabel Evolutie Ledenaantal

opdracht die op deze pro-

1 : Evolutie ledenaantal

220 197 184

178 168

173

165

2008-2009

161

2006-2007

163

2005-2006

160

2004-2005

2002-2003

160

2003-2004

158

2007-2008

180

2010-2011

200

2009-2010

wachten.

2001-2002

grammatiedag op ons ligt te

frequent

hoorlijk centje mee besparen.


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 9

PLANNING BESTUUR

LEDENBEWEGING

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 40

Ook voor de bestuurswerk-

zelfstandige activiteit), maakt het

bestuursvergaderingen, konden we

Leeftijd

Op de volgende pagina staan de drie

vember 1981), laat hij inzake jeug-

zaamheden zijn een aantal

vastleggen van deze momenten niet

ook de lijst met de verschijningsda-

De samenstelling van de le-

basistabellen die hierover uitsluit-

dige leeftijd iedereen achter zich.

afspraken noodzakelijk. Elke

altijd makkelijk.

ta van onze nieuwsflits vastleggen.

dengroep is op behoorlijk wat

sel geven.

Minstens 2 dagen voor de bestuurs-

manieren te benaderen. De

maand is er de bestuursver-

Nieuwe leden

gadering die een 10-tal dagen

In de onderstaande tabel hebben we

vergadering moet de nieuwsflits

diversiteit van beroepen en

Ledengroep

In tabel 3 hebben we dezelfde be-

voordien wordt voorafgegaan

de voorstellen voor de data van die

klaar zijn. Dat betekent dat in de da-

interesses staat zonder meer

In tabel 2 hebben we het ledenbe-

rekening gemaakt voor de 11 nieu-

door een samenkost van het

bijeenkomsten, opgenomen. Duide-

gen volgend op de vergadering van

vast. Uit de frequente contac-

stand ingedeeld volgens leeftijds-

we leden die we in de loop van het

dagelijks bestuur van de afde-

lijkheidshalve, dit zijn voorstellen

het dagelijks bestuur, alles moet

ten met onze leden weten we

categorie. We bestendigen dit jaar

werkjaar mochten inschrijven. De

ling.

en zijn dus nog voor verandering

doorgegeven zijn voor de opmaak

waar ze vaker mee bezig zijn

de tendens dat de meeste van onze

gemiddelde leeftijd van die nieuw

vatbaar. De vastgelegde data voor

van de nieuwsflits. Op die manier

en waarin ze geînteresseerd

leden tussen de 50 en 70 jaar oud

ingeschrevenen ligt op 51,27 jaar.

We proberen zoveel moge-

de vergaderingen van het dagelijks

kunnen we een tijdige verschijning

zijn. Alles hiervan in kaart

zijn. Dit jaar is dat 52,60%. In het

De meeste nieuwe leden waren tus-

lijk momenten vast te leggen

bestuur, kunnen uiteraard gemak-

verzekeren.

brengen is een zo goed als

werkjaar 2009-2010 was dat nog

sen de 60 en 69 jaar oud. Cécile Van

waarvan dat we in de over-

kelijker gewijzigd worden. In overleg

onmogelijke taak.

52,81%. In 2008-2009 was dat maar

Theemsche is met haar 65 jaar hier-

tuiging leven dat die voor de

met de beperkte groep die aanwezig

50,30%.

bij de koploper. Tony Bakeland is

meesten van de doelgroep

moet zijn op deze vergaderingen,

Dankzij de diversiteit in onze

haalbaar moeten zijn. Het

kan van het schema worden afge-

activiteiten, weten we ieder-

De gemiddelde leeftijd van onze

feit dat echter behoorlijk wat

weken.

een wel te bereiken en aan

leden bedraagt dit jaar 58,42 jaar.

de hand van de opkomst op

Vorig werkjaar was dat nog 57,07%.

Uitgeschreven leden

mensen in een ‘variabele’ be-

met zijn 34 jaar het jongste nieuwe lid.

roepssituatie zitten (ploegen-

Nieuwsflits - Deadline

de activiteiten (zie verder

Wie de bundel voor de program-

De gemiddelde leeftijd van de uit-

en/of weekendwerk of een

Aan de hand van de data voor de

in deze bundel) kunnen be-

matiedag van vorig jaar bij de hand

geschreven leden ligt dit jaar op 50

sluiten dat om het even welk

heeft zal merken dat de cijfers die

jaar. Dat is het laagste gemiddelde

beroep of om het even welke

we nu publiceren licht afwijken van

van de voorbije 5 jaar. In de leef-

interesse, een reflectie heeft

wat toen was neergeschreven. In

tijdsklassen van 20 tot 30 jaar ver-

in onze activiteiten.

de berekening van de cijfers in de

loren we 2 leden.

Tabel 17 : Voorstel data bestuursvergaderingen Maand

Bestuursvergadering

Dagelijks Bestuur

Nieuwsflits

Deadline

september

vr 02/09/2011

di 23/08/2011

di 30/08/2011

vr 26/08/2011

oktober

vr 30/09/2011

di 20/09/2011

di 27/09/2011

vr 23/09/2011

november

vr 28/10/2011

di 18/10/2011

di 25/10/2011

vr 21/10/2011

Meetbare gegevens waar we

keningsfoutje geslopen. We hebben

Onder de uitgeschreven leden zijn

december

ma 28/11/2011

wo 23/11/2011

vr 25/11/2011

ma 21/11/2011

wel over beschikken zijn de

dat uiteraard op de historische cij-

er echter wel een groot aantal die

januari

vr 30/12/2011

wo 21/12/2011

di 27/12/2011

vr 23/12/2011

gegevens over de leeftijd van

fers gecorrigeerd.

door verhuis of veranderde famili-

februari

ma 30/01/2012

wo 18/01/2012

vr 27/01/2012

ma 23/01/2012

onze leden. Het is daarom

maart

ma 27/02/2012

wo 15/02/2012

vr 24/02/2012

ma 20/02/2012

ook interessant om eens na

Ons oudste lid is René De Bruyne.

schap niet meer hebben verlengd.

april

vr 30/03/2012

wo 21/03/2012

di 27/03/2012

vr 23/03/2012

te gaan in welke leeftijdsca-

Geboren op 19 maart 1919 is hij met

Toch moeten we waakzaam blijven

mei

ma 30/04/2012

wo 18/04/2012

vr 27/04/2012

ma 23/04/2012

tegorie de meeste van onze

zijn 92 jaar de ouderdomsdeken van

dat we vooral in de jongere cate-

juni

di 29/05/2012

wo 16/05/2012

za 26/05/2012

di 22/05/2012

leden zich bevinden en wie

onze afdeling.

goriën niet te veel leden verliezen.

juli

vr 29/06/2012

wo 20/06/2012

di 26/06/2012

vr 22/06/2012

onze afdeling heeft vervoegd

Ons jongste lid is Antoine Lataer.

Een bezorgdheid waar we steeds

Studiedag

za 16/06/2012

Bestuursetentje

of verlaten.

Met zijn 29 lentes (geboren 11 no-

aandacht hebben aan besteed.

za 16/06/2012

bundel van vorig jaar was een bere-

ale omstandigheden, het lidmaat-


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 39

LEDENBEWEGING

BELANGRIJKE DATA

Tabel 2 : Ledenbestand per leeftijdscategorie Leeftijd 20 - 29 jaar 30 - 39 jaar 40 - 49 jaar 50 - 59 jaar 60 - 69 jaar 70 - 79 jaar 80 - 89 jaar 90 - 99 jaar Totaal Gemiddelde leeftijd

2010-2011 1 8 38 45 46 23 11 1 173 58,42

2009-2010

2008-2009

3 10 40 48 46 20 10 1 178 57,07

2007-2008

3 10 38 44 39 20 10 1 165 57,15

2006-2007

2 10 40 41 42 25 8 0 168 57,14

2 10 38 40 42 21 8 0 161 56,93

Tabel 3 : Nieuwe leden per leeftijdscategorie Leeftijd 20 - 29 jaar 30 - 39 jaar 40 - 49 jaar 50 - 59 jaar 60 - 69 jaar 70 - 79 jaar 80 - 89 jaar 90 - 99 jaar Totaal Gemiddelde leeftijd

Nieuwe leden 2010-2011 0 2 4 0 5 0 0 0 11 51,27

Nieuwe leden 2009-2010 0 3 7 8 5 0 0 0 23 50,70

Nieuwe leden 2008-2009 1 1 3 2 2 1 0 0 10 49,80

Nieuwe leden 2007-2008 0 3 9 2 3 2 2 0 21 53,86

Nieuwe leden 2006-2007 0 0 4 2 1 2 0 0 9

Tabel 4 : Ontslag per leeftijdscategorie Leeftijd 20 - 29 jaar 30 - 39 jaar 40 - 49 jaar 50 - 59 jaar 60 - 69 jaar 70 - 79 jaar 80 - 89 jaar 90 - 99 jaar Totaal Gemiddelde leeftijd

Ontslag 2010-2011 2 1 6 3 2 2 0 0 16 50,00

Ontslag 2009-2010 0 0 2 3 4 0 1 0 10 58,80

Ontslag 2008-2009 0 0 3 2 3 3 2 0 13 63,23

Ontslag 2007-2008 0 1 3 1 6 2 1 0 14 64,31

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 10

Vooraleer we de data op de

Keuze van de momenten

viteit vastgelegd. Tijdens de herfst-

activiteiten

plakken,

Uit het verleden weten we dat voor

vakantie trekken we opnieuw naar

is het wel aangewezen om

sommige activiteiten een datum bin-

Landal voor een midweekvakantie.

even een blik te werpen op

nen een schoolvakantie geen goede

Dit jaar wordt het opnieuw Colden-

de schoolvakanties en de

oplossing is. Het klinkt misschien

hove, waar we tijdens de eerste edi-

feestdagen. Deze dagen zijn

raar maar het organiseren van een

tie van deze meerdaagse vakantie

immers helemaal niet of net

cursus, infoavond of bezinnings-

ook al aanwezig waren.

helemaal geschikt voor de

avond gedurende een schoolvakan-

organisatie van bepaalde ac-

tie, heeft een negatieve invloed op

Ook voor paasmaandag, 9 april

tiviteiten.

de aanwezigheden. Daarenboven

2012 werd al een nieuwe editie van

hebben we al gemerkt dat bepaalde

ons paasontbijt voorzien. Ook deze

In de beide tabellen hiernaast

bezoeken dan weer best gebeuren

vrije dag is dus al ingepalmd door

hebben we een overzicht ge-

in de vakanties. Zo kunnen we soms

één van onze activiteiten.

maakt van deze gebeurtenis-

de jeugd mee laten genieten van

sen gedurende het werkjaar

de kennis die ons tijdens dergelijke

2011-2012.

bezoeken ter beschikking wordt ge-

gaan

steld.

Ontslag 2006-2007 1 1 3 4 3 0 0 0 12

Reeds vastgelegd Voor één van de schoolvakanties hebben we al een meerdaagse actiTabel 16 : Feestdagen en schoolvakanties

Bestuursleden

Feestdag

Datum

Vakanties

Begin

Einde

Een belangrijke rol in de be-

zorgvuldig weggewerkt. Als geen

gevoel dat in de loop van het werk-

Nationale Feestdag

do 21/07/2011

Herfstvakantie

ma 31/10/2011

zo 06/11/2011

nadering van de leden is ui-

ander kan u immers informatie ver-

jaar 2010-2011 maar liefst 3 nieuwe

O.-L.-V. Hemelvaart

ma 15/08/2011

Kerstvakantie

ma 26/12/2011

zo 08/01/2012

teraard weggelegd voor u als

strekken over de werking van de af-

bestuursleden de groep hebben

Allerheiligen

di 01/11/2011

Krokusvakantie

ma 20/02/2012

zo 26/02/2012

bestuurslid. U bent niet alleen

deling en over de activiteiten. Door

vervoegd. Olav Heirman, Paul Ro-

Wapenstilstand

vr 11/11/2011

Paasvakantie

ma 02/04/2012

zo 15/04/2012

hun eerste aanspreekpunt, u

de maandelijkse bezoeken, al dan

baeyst en Peter Spruit werden met

Kerstmis

zo 25/12/2011

Hemelvaart

do 17/05/2012

vr 18/05/2012

bent ook hun link met de af-

niet persoonlijk, schept u ook een

open armen verwelkomd.

Nieuwjaar

zo 01/01/2012

deling. Daarnaast treedt u

vertrouwensband met de leden.

Pasen

zo 08/04/2012

Feest van de arbeid

di 01/05/2012

Moederdag

zo 13/05/2012

O.-L.-H. Hemelvaart

do 17/05/2012

Pinksteren

zo 27/05/2012

Vaderdag

zo 10/06/2012

als bestuurslid ook vaak op

Philippe Boone verliet wegens ge-

als kennismakingspunt. De

Voor deze omvangrijke job, moeten

zondheidsproblemen de bestuurs-

vragen en bezorgdheden als

we kunnen rekenen op zoveel mo-

ploeg maar blijft lid van onze afde-

kandidaat-lid worden door u

gelijk mensen. Het geeft een goed

ling.


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 11

2011 - 2012 : VOORAF

LEDENBEWEGING

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 38

We zijn aangekomen bij het

Nieuwigheden

werking van een aantal activiteiten,

Willy Nevejans verhuisde on-

wel deel uitmaken van de bestuurs-

blijft de verdeling van de leden per

laatste deel van deze bundel.

Voor de nieuwigheden rekenen we

draaien zeker op volle toeren, maar

langs naar Astene en vroeg

groep.

bestuurslid zo goed als ongewijzigd.

Vanaf komt het nieuwe werk-

uiteraard ook op uw medewerking.

elk nieuw initiatief ter zake kan ui-

daarom om de leden die hij be-

Ondanks de vele verschuivingen

De tabel hieronder geeft de verde-

jaar volledig op de voorgrond.

Niet alleen wat het aanbrengen van

teraard voor een impact zorgen op

zocht te verdelen over de an-

en de aanpassingen door het weg-

ling van de leden per bestuurslid

Het is ook hier dat het grote

activiteiten betreft zullen we uw

deze verschillende vlakken.

dere bestuursleden. Willy blijft

vallen en het bijkomen van leden,

weer.

werk voor de bestuursploeg

steun nodig hebben. Ook de volle-

begint. Dit laatste deel staat

dige uitwerking van de activiteiten

Verantwoordelijkheden

immers volledig in het teken

(waaronder de slothappening van

Tot slot van dit inleidend woordje

van de keuze van de activitei-

ons 70-jarig bestaan), maar ook de

van deze laatste katern, willen we

ten, de planning en de organi-

organisatie van alle andere activi-

ook nog even wijzen op het belang

DE LY Guy

teiten kunnen, zoals steeds, wat in-

van de degelijke verdeling van de

DE MEYER Norbert

novatie en inspiratie gebruiken. Een

verantwoordelijkheden

2011-2012

traditionele activiteit kan immers

dragen en sturen van de activitei-

wordt voor een deel een ver-

met een totaal nieuwe aanpak, zor-

ten. Als we straks de activiteitsver-

GYDE Guy

lengstuk van 2010-2011. In

gen voor een andere aanblik ervan.

antwoordelijken aanduiden, durven

HEIRMAN Olav

wij te rekenen op de bereidwilligheid

LATAER Jacques

satie van onze werking. Het

werkjaar

eerste instantie is er uiter-

voor

Tabel 5 : Verdeling leden per bestuurslid

het

BUYSSE Dirk

DE PAEPE Denis DE PAEPE Willy DE REU Carlos

NEVEJANS Willy

aard ons 70-jarig bestaan,

Organisatie

van iedereen. Tussen de verschil-

waardoor een aantal activitei-

Daarnaast zal ook de organisatie

lende voorstellen zijn er ongetwij-

ten in een ander daglicht wor-

een beetje een gedaantewisseling

feld activiteiten waar u een bepaal-

SPRUIT Peter

REMY Jos ROBAEYST Paul

den gesteld. Op zaterdag 17

moeten ondergaan. Door de ver-

de feeling of voorliefde voor hebt.

TIMMERMAN Clement

december 2012 houden we

vanging van 2 leden van ons da-

Het zou dan ook leuk zijn mocht u

VAN DURME Wilfried

daarvan de slotmanifestatie.

gelijks bestuur, staan we voor een

daarvoor de verantwoordelijkheid

herschikking van een aantal werk-

op u kunnen nemen. Wanneer vele

Ook de verkoop van ons

zaamheden. De overheveling van

handen het werk vastnemen, moet

KWB-bier loopt nog verder

deze taken kan op korte termijn ge-

het haalbaar zijn alles uitgewerkt

VERWEEN Alberic VLERICK Jean-Pierre

VANDEVELDE Werner VERBERCKMOES Helmut VERLEYSEN Geert VERMEIREN Dirk

in het komende werkjaar.

beuren, maar we zullen toch wat tijd

te krijgen zonder teveel blaren op

De huidige voorraad en een

moeten laten gaan zodat de nieuwe

te lopen. Laat ons met die gedachte

eventuele nieuwe voorraad

mensen zich ter dege kunnen in-

vol goede moed uitkijken naar de

Lidkaarten

kunnen we aan de man (of

werken.

komende planningsmomenten.

Voor de volledigheid van de

4 vrouwen, bij de nieuwe leden tel-

statistieken willen we ook nog

den we 1 dame.

vrouw) brengen.

0

5

10

15

20

25

dat is er 1 minder dan vorig jaar.

Verder blijft het uiteraard uitkijken

meegeven dat we onder de 173

naar de nieuwe wind die we kunnen

leden maar liefst 18 vrouwelijke

Net zoals vorig werkjaar werd er

dat 2 leden genieten van een ver-

laten waaien door onze ganse orga-

leden tellen, al zijn er dat 3 min-

aan 93 partners ook een KWB-lid-

minderde ledenbijdrage.

nisatie. De aanpak van de communi-

der dan vorig werkjaar. Bij de

kaart uitgereikt. 5 Meerderjarige

catie, van de publiciteit, van de uit-

ontslagnemende leden waren er

kinderen kregen ook een lidkaart,

Tot slot kunnen we nog vermelden


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 37

NOTITIES

...

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 12

Katern 6: Het nieuwe werkjaar


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 7

BESTUUR

LEDENBEWEGING

10 werkingsmaanden betekent

zijn bereid zijn om een functie om

groep. Zoiets kunnen en mogen we

dat dat we, in vergelijking met

zich te nemen.

ook beschouwen als een waardering van de inspanningen die door

het werkjaar 2009-2010, gemiddeld 3 mensen meer hebben in

Aan de rand van het bestuur

de bestuursgroep worden geleverd

onze bestuursploeg.

Opmerkelijk feit dat we in de loop

bij de uitwerking van de activiteiten

van de voorbije jaren konden en

van het jaarprogramma.

Verdeling van de taken

mochten vaststellen is, dat aan

Aan het einde van dit werkjaar

de ‘rand’ van het bestuur zich een

KWB Verbond

lopen de mandaten van de le-

aantal mensen situeren die maar

Het wordt misschien gemakkelijk uit

den van het dagelijks bestuur

al te graag de handen uit de mou-

het oog verloren dat af en toe ook

af. Op deze programmatiedag

wen steken om te helpen bij onze

bijeenkomsten

willen we de mandaten opnieuw

organisaties.

de

op verbondelijk niveau. Die hebben

invullen. Zowel secretaris Car-

organisatie en uitwerking van de

als doel een informatiekanaal te

los De Reu als penningmeester

nieuwjaarshappening wordt daar-

zijn omtrent de richtlijnen die door

Wilfried Van Durme hebben

door een stukje makkelijker voor de

KWB-Nationaal worden meegege-

reeds aangegeven dat zij niet

bestuursgroep.

ven. Tevens bieden zij informatie

Onder

andere

voorzien

worden

over de activiteiten die op verbon-

langer kandidaat wensen te zijn voor een nieuwe ‘ambtstermijn’.

Wanneer we die mensen echter de

delijk en nationaal KWB-niveau wor-

Dit betekent dat er binnen het

vraag stellen of ze ook interesse

den georganiseerd.

dagelijks bestuur een herschik-

hebben om tot de bestuursgroep

king of herinvulling van de taken

toe te treden, is het antwoord ech-

Veel extra druk op de ketel is dit

dient te gebeuren. Het ligt dan

ter neen. Hoe jammer we dat ook

niet, maar toch lijkt het ons aange-

ook in onze bedoeling om hier-

vinden, toch moeten we die keuze

wezen om ook omtrent de aanwe-

over op deze programmatiedag

respecteren. Maar, hun inzet en

zigheid van onze afdeling op deze

een akkoord te kunnen sluiten.

bereidwilligheid tot helpen zijn be-

bijeenkomsten, afspraken te ma-

(Dit hoeft immers geen jaar te

langrijk voor onze afdeling. Daarom

ken. Het lijkt het overwegen waard

duren zoals bij onze illustre

is het goed om ook hier daar eens

om binnen de bestuursgroep ie-

vrienden in de Wetstraat). Op

melding van te maken zodat we ons

mand (of meerdere) mensen aan

de agenda en in de dagindeling

bewust blijven van het feit dat deze

te stellen die zich engageren om

kan u merken dat dit items als

mogelijk steeds voor ons openligt.

die vergaderingen bij te wonen. Dit

apart punt werd opgenomen in

Een mogelijkheid waar we trou-

systeem passen we immers ook toe

de planning van vandaag.

wens voor deze speciale gevallen

voor de lokale overlegorganismen.

zeker een beroep moeten durven

Een overweging waard dus...

Zowel Peter Spruit als Paul Ro-

op doen. Ook in het verleden waren

baeyst hebben aangegeven dat

er al helpende handen uit de leden-

Katern 2: Financieel

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 36


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 35

FINANCIEEL

BESTUUR

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 14

Een volgende peiler in de

Kastoestand

benden van de tegoeden op bank-

we daarvoor de maandelijkse

gezet wat betreft de aanwezigheid

de bestuursvergaderingen mara-

werking van een afdeling als

De beschikbare financiële middelen

rekeningen die in de laatste 5 jaar

bestuursvergaderingen waarop

op de bestuursvergadering, is zeer

thons worden, waarbij de ene na de

KWB

is

van onze afdeling, worden op de

geen verrichtingen vertoonden. Op

we telkens de voorbeidingen

goed te noemen. Met bijna 70% over

andere dient af te haken.

het financiële plaatje. Een

voet gevolgd en beheerd door de

die manier werden we door de men-

voor de komende activiteiten

het ganse werkjaar mogen we trots

‘onderneming’ als KWB Sint-

volledige bestuursploeg. Tijdens de

sen van VDK op de hoogte gebracht

bespreken en een evaluatie ma-

zijn op de inspanning die eenieder

Uitbreiding

Amandsberg moet financieel

maandelijkse bestuursvergaderin-

dat er nog een bedrag van 3.877,75

ken van de voorbije organisa-

van ons daartoe levert. Dit resultaat

Vele helpende handen (en hoofden)

voldoende slagkracht hebben

gen, worden de cijfers gedetailleerd

EUR op een bankrekening stond die

ties. Hierdoor zorgen we ervoor

ligt amper lager dan dat van vorig

maken het werk lichter. Met die ach-

om de werking te bekostigen.

toegelicht.

toebehoorde aan KWB Oude Bareel.

dat de beslissingen die genomen

jaar ondanks het feit dat de groep

tergrondgedachte kijken we steeds

De doorstorting naar onze rekening

worden, steeds weloverwogen

groter is geworden en dus de kans

uit naar nieuwe mensen voor onze

Sint-Amandsberg,

Als gezins- en vrijdetijds-

Met de evolutie van de kastoestand

betekende dus een duidelijk aan-

beslissingen zijn die gedragen

op een afwezigheid stijgt. Een puik

bestuursgroep.

beweging willen geenszins

krijgen we een overzicht van de

groei van onze financiële middelen.

worden door de verantwoorde-

resultaat waar we zeker fier mogen

op zijn manier en met zijn kunnen

zwaar wegen op het budget

totale beschikbare financiële mid-

lijkheid van de volledige groep.

over zijn.

een bepaalde meerwaarde mee bin-

van onze leden of kandidaat-

delen. Eind mei 2011 beschikken

In dezelfde lijn dienen we op te mer-

De democratische gedachte is

leden. Aan de andere kant is

we over 12.738,61 EUR, wat bijna

ken dat de viering van ons 70-jarig

hierbij een constante.

het natuurlijk ook evident dat

3.000,00 EUR meer is dan op het-

bestaan ongeveer 1.100,00 EUR

koken geld kost.

zelfde tijdstip vorig jaar.

kostte. Ook de opstartkost van het

Iedereen

brengt

nen de bestuursgroep. Hoe meer Het dient ook aangegeven dat het

talenten je hebt, hoe meer je kan

vlot verlopen van de bestuursver-

doorgeven aan anderen. Ook deze

Vergadermomenten

gaderingen op zich ook weer een

stelregel is van toepassing op onze

brouwen en verdelen van ons eigen

Het belang van de bestuursver-

resultaat is van de voorbereiding

KWB-afdeling.

De cijfers op de volgende

Oorzaak hiervan is uiteraard de

KWB-Bier drukt op dit moment ons

gaderingen is groot. Vandaar

die gebeurt op de maandelijkse bij-

pagina’s willen een indicatie

overheveling van de kastegoeden

financiële middelen met ongeveer

dat we steeds de grootst mo-

eenkomsten van het dagelijks be-

We zijn dan ook verheugd dat we in

zijn van een aantal trends en

van de voormalige KWB-afdeling op

700,00 EUR.

gelijke aanwezigheid van onze

stuur. Die hebben immers als taak

het voorbije werkjaar de versterking

een leidraad voor eventuele

de Oude Bareel. Als gevolg van de

bestuursleden nastreven. Re-

om de bestuursvergaderingen voor

kregen van maar liefst 3 nieuwe be-

toekomstige beslissingen op

wet op de slapende rekeningen van

Mede

sponsoring

kening houdend met het feit dat

te bereiden en hoe beter de voor-

stuursleden. Olav Heirman, Paul

financieel vlak.

24 juli 2008 (BS - 07.08.2008) wer-

(goed voor meer dan 2.700,00 EUR)

nog al wat van onze bestuurs-

bereiding, hoe beter de uitwerking.

Robaeyst en Peter Spruit vervoeg-

den financiële instellingen verplicht

ziet onze financiële toestand er

mensen een zelfstandige of

Daarenboven moet het dagelijks

den in de loop van het werkjaar de

op zoek te gaan naar de rechtheb-

heel positief uit.

ploeggebonden

beroepsactivi-

bestuur een eerste filter zijn op de

bestuursgroep. Philippe Boone zet-

teit hebben, maakt hun aanwe-

vele zaken die afkomen op de be-

te een stapje terug en verdween uit

zigheid niet altijd evident. Het

stuursploeg van de afdeling. Op die

onze bestuursploeg. Op die manier

resultaat dat we hebben neer-

manier kunnen we voorkomen dat

telt de groep nu 21 leden. Over de

dankzij

onze

Tabel 6 : Evolutie Kastoestand Werkjaar 2010-2011

Werkjaar 2009-2010

juli-augustus

10.655,44

10.073,59

september

10.663,92

oktober

10.877,91

november

Werkjaar 2008-2009

Werkjaar 2007-2008

9.475,54

105,78 %

10.136,44

9.889,46

105,20 %

10.891,72

10.149,36

99,87 %

11.982,24

11.517,23

11.308,36

104,04 %

december

9.624,71

9.420,99

9.566,15

102,16 %

januari

13.690,77

9.342,87

8.905,27

146,54 %

februari

12.874,95

9.262,83

9.448,70

139,00 %

maart

12.220,64

9.659,40

9.951,61

126,52 %

april

12.466,11

9.870,38

10.415,65

126,30 %

mei

12.738,61

9.775,07

10.294,91

130,32 %

8.561,48

9.501,14

0,00 %

juni


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 15

BESTUUR

FINANCIEEL

Het vierde en laatste belang-

We mogen het blijven onderstrepen:

in slagen de machine goed geölied

rijke onderdeel van de wer-

de werking van KWB is een groeps-

te laten draaien. Dat we van de aan-

king van onze KWB-afdeling

werking die verschillende talenten

wezigen vaker te horen krijgen dat

is de bestuursploeg. We moe-

en mogelijkheden nodig heeft om

de organisatie vlot verliep, ook in

ten het blijven herhalen dat

de uitgebreide taak aan te kunnen.

extreme omstandigheden van veel

de organisatie en uitvoering

De diversiteit aan activiteiten ver-

aanwezigen, beperkte accomodatie

van een jaarprogramma als

eist immers een diversiteit aan mo-

en dergelijke meer, mag het mooi-

dat van ons geen sinecure is.

gelijkheden die moeten kunnen in-

ste bewijs zijn dat deze groep gaat

Enkel dankzij de motivatie en

gezet worden om telkens weer het

waar hij voor staat. Alleen het beste

de inzet van de mensen bin-

beste resultaat neer te zetten.

resultaat is goed genoeg.

nen de bestuursploeg kunnen we in dat opzet slagen.

Tabel 7 : Evolutie Financiële Middelen Werkjaar 2010-2011 september mei Verschil

Kas 108,94 242,97 134,03

Giro 226,50 495,64 269,14

Deposito 10.320,00 12.000,00 1.680,00

Totaal 10.655,44 12.738,61 2.083,17

Werkjaar 2009-2010 september mei Verschil

Kas 373,83 108,94 - 264,89

Giro 899,76 226,50 - 673,26

Deposito 8.800,00 10.320,00 1.520,00

Totaal 10.073,59 10.655,44 581,85

Werkjaar 2008-2009 september mei Verschil

Kas

Giro 133,86 899,76 765,90

Deposito 9.300,00 8.800,00 - 500,00

Totaal 9.475,54 10.073,59 598,05

41,68 373,83 332,15

De cijfers in de bovenstaande ta-

nissen, mogen we besluiten dat de

king van onze afdeling betaalbaar te houden.

Binnen onze bestuursgroep kunnen

Overleg

bel die de evolutie per financiële

tendens van een positief resultaat

we rekenen op heel wat mensen

Veel hangt af van de manier waarop

rekening weergeven zijn puur

in de periode september-mei be-

met een diverse aanleg en met di-

de voorbereidingen en de afspraken

indicatief. Ze vergelijken de fi-

stendigd wordt. Uiteraard vallen

We dienen ook waakzaam te blijven

verse talenten. Het aanwenden van

kunnen verlopen. Degelijk overleg

nanciële middelen per type bij

aan het einde van het werkjaar nog

dat we deze financiële middelen in

die mogelijkheden resulteert in de

helpt immers om de scherpe kantjes

het begin van het werkjaar met

een behoorlijk aantal kosten te dra-

de toekomst verder als ‘goede huis-

betere uitwerking van elke activiteit.

weg te vijlen, problemen op te los-

de situatie per einde mei. Ook

gen.

vaders’ blijven beheren. Ze bieden

Overgoten met een sausje van moti-

sen en onnodige risico’s te voorko-

hierin spelen de aangehaalde

vatie en inzet kunnen we er steeds

men. Binnen onze werking hebben

gebeurtenissen als het jubileum,

Conclusie over de kastoestand van

maar staan ook garant voor het re-

de sponsoring en de overheve-

onze afdeling mag zeker zijn dat wer

aliseren van één van onze doelstel-

ling van de rekening van KWB

niet slecht voor staan. De vele in-

lingen, namelijk het aanbieden van

Oude Bareel een belangrijke rol.

spanningen die door iedereen wor-

activiteiten aan heel democratische

den geleverd, blijven renderen. De

prijzen.

Tabel 15 : Aanwezigheid op bestuursvergaderingen Maand

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 34

Aantal bestuursleden

Aanwezig

Verontschuldigd

Afwezig

September

19

9

47,37%

8

42,11%

2

10,53%

Oktober

18

13

72,22%

4

22,22%

1

5,56%

November

19

14

73,68%

4

21,05%

1

5,26%

December

21

16

76,19%

4

19,05%

1

4,76%

Januari

21

16

76,19%

3

14,29%

2

9,52%

Februari

21

17

80,95%

3

14,29%

1

4,76%

Maart

21

15

71,43%

5

23,81%

1

4,76%

April

21

13

61,90%

6

28,57%

2

9,52%

Mei

21

16

76,19%

4

19,05%

1

4,76%

Juni

21

12

57,14%

7

33,33%

2

9,52%

203

141

69,46%

48

23,65%

14

6,90%

ons niet alleen de nodige slagkracht

Wanneer we abstractie maken

inkomsten die daaruit voortvloeien

van deze éénmalige gebeurte-

hebben we hard nodig om de wer-


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 33

FINANCIEEL

...

FinanciĂŤle analyse

van de organisatie zijn deze kosten

deze cijfers is het vooral belangrijk

De kastoestand zoals be-

nodig om een werking in stand de

na te gaan welke activiteiten eindi-

schreven op de vorige pa-

houden. De algemene kosten zijn

gen met een positief resultaat en

gina’s is uiteraard een re-

dan ook het strikte minimum dat

welke jammer genoeg in het rood

sultante van de werking van

financieel door de organisatie in de

eindigen. Mede op basis van deze

onze afdeling. Het is daarbij

loop van een werkjaar moeten ge-

cijfers moeten we uitzoeken of de

aangewezen om eens na te

dragen kunnen worden.

organisatie van een bepaalde ac-

gaan welke factoren allemaal

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 16

tiviteit nog zinvol is dan wel of we

meespelen in het bekomen

Waar kosten zijn, moeten ook op-

bereid zijn de extra kosten ervan te

van dit resultaat.

brengsten zijn. In dezelfde lijn

dragen.

hebben we ook een onderscheid Zoals steeds willen we ons

gemaakt zodat we de algemene op-

Deze overwegingen zijn niet nieuw.

hierbij baseren op 3 belang-

brengsten kunnen afzonderen.

Ook in het verleden hebben we met

rijke onderdelen. In eerste in-

veel aandacht en overleg deze za-

stantie moeten we kijken naar

Ten slotte zijn er de kosten en op-

ken grondig bestudeerd en de no-

de kosten die eigen zijn aan

brengsten die eigen zijn aan de

dige conclusies daaruit getrokken.

de werking van een organisa-

activiteiten die we gedurende het

tie. Onafhankelijk van de aard

werkjaar hebben georganiseerd. Bij

Tabel 8 : Resultaat van het werkjaar Resultaat van het werkjaar Algemene kosten

2010-2011

2009-2010

2008-2009

2007-2008

- 2.465,94

- 3.850,74

- 2.982,60

- 3.735,78

Algemene opbrengsten

7.321,60

2.945,29

2.875,21

3.687,87

Activiteiten

- 473,58

- 81,60

899,35

975,49

Resultaat van het werkjaar

4.382,08

- 987,05

791,95

927,58

We sluiten dit werkjaar (voorlo-

Om de vergelijkbaarheid te optima-

de rekening van KWB Oude Bareel

pig) af met een postief resultaat

liseren, hebben we in de volgende

weggelaten.

van bijna 4.400,00 EUR. Hierin

tabel een aantal correcties doorge-

spelen de overdracht van de re-

voerd. Zo werden de kosten voor

Wat de kosten van de studiedag en

kening van KWB Oude Bareel en

de studiedag, het bestuursetentje,

het bestuursetentje betreft, lijkt het

de viering van ons jubileum van

het aanmaken van het KWB-bier en

ons evident dat deze worden ge-

onze 70e verjaardag uiteraard

de viering van 70 jaar KWB en de

neutraliseerd gezien deze voor dit

een belanrgijke rol.

opbrengsten van de transfer van

werkjaar nog niet bekend zijn. De

Katern 5: Bestuurswerking


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 17

ACTIVITEITEN

FINANCIEEL

Tabel 14 : Activiteiten - Deelnameprijzen - Vervolg

0 /4,5

10

5

10

10

7

7 1 1 3,5

Wandeling 'De vernieuwde Rozenbroeken' Wandeling 'Discreet in het kleinste kamertje'

Wandeling 'Floraliën' Wandeling 'Gent Ondergronds' Wandeling 'Loop eens verloren in Gent' Wandeling 'Moorden in Gent' Wandeling 'Onroerend Rood' Wandeling 'Over het oudste beroep...' Wandeling 'Sociale Zekerheid' Wandeling 'Te voet door Laarne' Whiskydegustatie

Korting

3,5

25

6,0

3,5 3,5 3,5

5

10

10 6/8 7

5

7 0 0

0

Algemene opbrengsten

8 1 5

Resultaat van het werkjaar

10 6/8 7

3 3 5,5

5,0 4

3,5

6 1 5

0 /4,5

0

8 1 5

0

6

3 4 4

5 6 6

1

3

De bedoeling van de prijsset-

Activiteiten

2009-2010

2007-2008

- 2.465,94

- 2.722,70

- 2.286,17

- 2.308,21

3.896,57

2.945,29

2.875,21

3.687,87

709,82

- 81,60

899,35

975,49

2.140,45

140,99

1.488,38

2.355,15

kosten met betrekking tot ons

Wat de activiteiten betreft werd

gewaardeerd. De inzet van onze

70-jarig bestaan en de opbreng-

het beter resultaat vooral bekomen

bestuursleden om steeds een opti-

sten van de transfer zijn uiter-

door activiteiten als de kookcursus

maal resultaat te bekomen is onont-

aard uitzonderlijke elementen.

en de nieuwjaarshappening. On-

beerlijk.

danks het feit dat we meer activiteiten hadden die met een negatief

De komende tabellen geven een

zaken halen we voor dit werk-

saldo eindigden (14 stuks), is het

detail van de cijfers zoals hiervoor

jaar een positief resultaat van

tekort dat we daarbij realiseren klei-

afgedrukt (in tabel 8), echter zonder

2.140,70 EUR, wat een uitste-

ner dan bij de activiteiten van vorig

rekening te houden met de correc-

Omdat hij ons ook echt willen pro-

kend resultaat is. Belangrijke

werkjaar.

ties.

fileren als een gezinsbeweging pro-

factor in dit resultaat is de op-

ting voor de activiteiten is dat

Over alle activiteiten samen betaal-

beren wij ook steeds de scherpste

brengst van de sponsoring,

Dit positieve resultaat van het werk-

we de leden op basis van een

den niet-leden het voorbije werkjaar

prijs aan te bieden voor de jonge-

goed voor bijna 2.800,00 EUR.

jaar is zeker een opsteker voor ons

werkjaar ‘belonen’ voor hun

31,00 EUR meer dan leden. Dat is

ren tot 12 jaar. Voor hen maken we

Daarnaast mogen we vaststel-

allemaal. Het resultaat is immer het

lidmaatschap. Zo zijn er een

4,00 EUR meer dan in het werkjaar

meestal geen onderscheid zodat

len dat de vaste kosten ook licht

bewijs dat onze inzet loont en dat

aantal activiteiten die enkel

2009-2010 en amper 1,00 EUR min-

ook gezinnen van niet-leden worden

gedaald zijn (± 300,00 EUR).

onze werking door de leden wordt

openstaan voor leden en een

der dan in het werkjaat 2008-2009.

aangezet om in gezinsverband deel

aantal activiteiten waarbij dat

Het belangrijkste hierbij is dat de

te nemen aan de activiteiten. Alleen

leden voorrang krijgen bij in-

leden een ‘korting’ krijgen die ho-

bij het Sinterklaasfeest en het paas-

schrijving.

ger ligt dan de prijs van het lidmaat-

ontbijt maken we onderscheid voor

schap.

de kinderen omdat we net hier deze

Los daarvan krijgen zij op de

2008-2009

Na het neutraliseren van deze

5,5 5,5 5,5

25

korting uiteraard een stuk hoger.

2010-2011

Algemene kosten

Niet-leden

6 1 5

Kinderen

8 1 5

Kinderen

0/4.5 1 0

7

Lid

7 9,5 4,5

6 1 5

2007-2008 Niet-leden

7 7 2

Lid

8 1 5 15 11

Niet-leden

Niet-leden

0/4.5 1 0 10 5

Kinderen

Kinderen

6 1 5 15 11

Lid

Lid Paasfeest Quizavond Sinterklaasfeest Sneukeltoer Startbijeenkomst Toneel 'Daens Dagelijks' Toneel Oude Bareel Vertelwandeling Narrare Wandeling Damvallei

Tabel 9 : Resultaat van het werkjaar - Gecorrigeerd Resultaat van het werkjaar

Prijs Activiteiten 2009-2010 2008-2009

2010-2011

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 32

activiteiten willen voorbehouden

meeste activiteiten een kor-

De infoavond/doe-avond rond cho-

voor zij die lid zijn van onze afde-

ting op de deelnameprijs. De

coladebereidingen en de kookcur-

ling.

standaardkorting

bedraagt

sus waren voorbehouden voor le-

2,50 EUR per ‘gewone’ activi-

den, maar niet-leden die het lidgeld

teit. Voor activiteiten met een

bijbetaalden konden evenwel toch

hogere deelnameprijs, ligt de

deelnemen.

Tabel 10 : Algemene Kosten Algemene Kosten Administratiekosten Bestuursetentje Bovenlokale bijeenkomst Facturen K.W.B. Fotokopies Geschenken Bedankingen Huur Lokalen Kring Materiaal - aankopen Nieuwjaarsreceptie Studiedag Verzekeringen Website Totaal

2010-2011 - 116,22 0,00 0,00 0,00 - 748,32 - 108,20 - 394,42 - 434,10 - 158,95 - 340,73 0,00 0,00 - 165,00 - 2.465,94

2009-2010 - 20,45 - 680,00 0,00 - 28,10 - 732,23 - 143,55 - 530,00 - 362,50 - 129,49 - 563,38 - 448,04 - 33,00 - 180,00 - 3.850,74

2008-2009 - 70,83 - 595,55 - 32,80 - 53,00 - 798,00 - 62,35 - 330,00 - 402,50 0,00 - 527,69 - 100,88 - 9,00 0,00 - 2.982,60

2007-2008 - 22,78 - 674,39 0,00 - 264,80 - 971,75 - 30,00 - 250,00 - 508,20 - 220,15 - 610,71 0,00 - 18,00 - 165,00 - 3.735,78


FINANCIEEL

ACTIVITEITEN

Tabel 12 : Activiteiten Activiteiten Aanrijding in Moscou Ambachtenwandeling Bezinningsavond Bezoek Brandweer Bezoek Brouwerij BIOS Bezoek Campo Santo Bezoek Colruyt Bezoek De Kromme Boom Bezoek De Werf Bezoek Drukkerij Het Laatste Nieuws Bezoek Duvel-Moortgat Bezoek Justitiepaleis Bezoek Koffiebranderij Sao Paulo Bezoek Likeurstokerij D'Hondt Bezoek Moskee Bezoek Museum voor Schone Kunsten Bezoek Plantentuin Bezoek Schrijnwerkerij Van de Walle Bezoek Sint-Niklaaskerk Bezoek STAM Bezoek Stora-Enso Bloembakken vullen Chocoladeberedingen Computercursus Culturele Avond Culturele Avond Arto Mundo Culturele Avond Het Gebak Dagfietstocht Dagfietstocht - Extra Dropping Diehards EĂŠndagsreis 'Ieper' Extra Dagfietstocht 'Scheldeverentocht' Extra Dagfietstocht 'Hamont-Achel' Filmavond 'An Inconvenient Truth' Gespreksavond Roddelen Herfstvakantie Landal Herfstvakantie Landal Sonnenberg Herfstwandeling In de voetsporen van de Trappisten Infoavond Domotica Infoavond EHBO Infoavond Erfenis - Bekommernis Infoavond 'Gedetineerde: boef of gekwetste mens?' Infoavond Goed gehoord Infoavond Groene Vingers Infoavond 'Ongewenste gasten in de tuin' Infoavond Onze voeten in de watten gelegd Infoavond Palliatieve thuiszorg Infoavond Pensioensparen Infoavond Politie

2010-2011 0,00 0,00 - 6,06 0,00 0,00 0,00 74,00 11,50 0,00 32,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 45,00 21,09 0,00 13,50 0,00 - 4,40 74,20 87,50 - 95,32 0,00 - 100,00 0,00 0,00 25,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 6,90 0,00 0,00 0,00 0,00 - 41,80 - 12,90 0,00 0,00

2009-2010 0,00 0,00 - 103,00 0,00 0,00 - 15,50 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 18,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,40 0,00 0,00 102,00 84,08 0,00 0,00 40,13 0,00 15,00 0,00 0,00 26,50 0,00 3,20 0,00 - 108,35 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5,80 28,00 0,00 0,00 0,00 - 11,90 - 6,00

2008-2009 - 17,02 4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8,00 0,00 0,00 92,00 0,00 40,00 - 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,77 0,00 0,00 17,58 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367,49 0,00 8,00 - 18,00 - 12,90 0,00 0,00 - 3,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2007-2008 0,00 0,00 - 10,00 108,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 - 249,14 0,00 29,86 0,00 0,00 64,80 17,00 0,00 34,30 0,00 - 113,53 0,00 21,00 0,00 0,00 - 56,25 0,00 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 0,00 0,00 - 21,50

0

0

0

0

16 3,5 1 1

3,5 3,5

1

3,5

5

3

3,5

5,5

10 2 0,5

10 4 2,5

5

10

10

3 2

5 5

2,5 5/7 15 6

4,5 5/7

5

6,5/11 5 1

2 5

2 7,5

6 5

8,5 7

5

0,5

12,0

3,0 3,0

5 3

5 7/9

7,5 7/9

6 5

8 7

2,5

7/9.5

7/9.5

6

8

30 2,5

30 4,5

0 8

29 2,5 1

1

29 4,5 1

1

0

3

0

0

0

0

0

0

2,5

0,5

0,5

2,5

0,0

0,0

0,0

0,5 1,5

0,5

2,5 1,5

0

0

0

37,0

4 12

1

3

2

2

2

2

Infoavond 'In de voetsporen van de trappisten'

Infoavond 'Inbraakpreventie' Infoavond 'Ongewenste gasten in de tuin' Infoavond 'Pensioensparen' Initiatie 'Boogschieten' Initiatie 'Tafeltennis' Kerstfeest Kerstmarkt Valkenburg Koninklijke Rijtuigen Kookcursus Mariaverschijningen in Lourdes Museum voor Schone Kunsten Nachtelijke wandelzoektocht / Dropping Nieuwjaarsactie Nieuwjaarshappening

0 4 8

6,5

4/8.5

3,0 0,5

0

16 5,5

1

4 1

0 2 6

Niet-leden

0

Lid

0

2007-2008 Niet-leden

Niet-leden

Bezinning Bezoek 'Brandweer Gent' Bezoek 'Brouwerij BIOS' Bezoek 'Brouwerij Moortgat' Bezoek 'Campo Santo' Bezoek 'Colruyt Halle' Bezoek 'De Kromme Boom' Bezoek 'De Werf' Bezoek 'Drukkerij Het Laatste Nieuws' Bezoek 'Justitiepaleizen' Bezoek 'Koffiebranderij Sao Paulo' Bezoek 'Kokerello' Bezoek 'Likeurstokerij D'Hont' Bezoek 'Moskee F. Ferrerlaan' Bezoek 'Planetarium' Bezoek 'Plantentuin' Bezoek 'Schrijnwerkerij Van de Walle' Bezoek 'Sint-Niklaaskerk' Bezoek 'Sint-Pieterskerk' Bezoek 'STAM' Bezoek 'Sterrenwacht Armand Pien' Bezoek 'Stora-Enso' Bloembakken vullen Computercursus Culturele avond Dag van de KWB-KAV Dagfietstocht Dropping Diehards Eendagsreis Extra Dagfietstocht Filmvoorstelling 'An Inconvenient truth' Gespreksavond 'Roddelen' Getuigenis Inleefreis Benin Herfstwandeling Infoavond 'Aanrijding in Moscou' Infoavond 'Chocoladebereidingen' Infoavond 'Dakisolatie' Infoavond 'De Politie in uw buurt' Infoavond 'Domotica' Infoavond 'EHBO' Infoavond 'Goed gehoord' Infoavond 'Goed Verzekerd' Infoavond 'Groene Vingers'

Kinderen

Prijs Activiteiten 2009-2010 2008-2009

2010-2011

Kinderen

2007-2008 0,00 0,00 138,58 0,00 70,00 128,63 207,00 838,66 0,00 2.305,00 3.687,87

Lid

2008-2009 0,00 32,00 156,38 0,00 0,00 - 18,63 75,60 792,36 0,00 1.837,50 2.875,21

Niet-leden

2009-2010 0,00 0,00 118,71 0,00 0,00 - 147,98 500,00 604,56 0,00 1.870,00 2.945,29

Kinderen

2010-2011 100,00 0,00 95,75 - 452,72 0,00 141,02 250,00 524,80 3.877,75 2.785,00 7.321,60

Lid

Algemene Opbrengsten Activiteitenfonds Giften van leden Intresten KWB Bier Lesgeversfonds Lidgelden Nieuwe Leden Nieuwjaarstombola Saldering rekening KWB Oude Bareel Sponsoring Totaal

Tabel 14 : Activiteiten - Deelnameprijzen

Kinderen

Tabel 11 : Algemene Opbrengsten

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 31

Lid

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 18

0

0

4,5

8

10

2,0

4,5

2,5

6

16

5 12 35

2,5 25 0

25

0

4,5 25 0

8

5

3

5

4 5 2,5

22

16

9

21

0

0

0

0

0

0

12

6

16

12

27

6,5 6

16

27

6

4,5

8,5

6

17

10

22

17

10

6

5 16 35 25

3 2,5

6 5 2,5


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 19

ACTIVITEITEN

FINANCIEEL

Tabel 13 : Activiteiten - Aantal aanwezigen - Vervolg Activiteit

2010-2011

Kerstfeest Kerstmarkt Valkenburg Koninklijke Rijtuigen Kookcursus Landal Lourdesbedevaart Mariaverschijningen in Lourdes Museum voor Schone Kunsten Natuurexploratie Damvallei Nieuwjaarshappening Paasfeest Quizavond Sinterklaasfeest Sneukeltoer Startbijeenkomst Toneel Oude Bareel Vertelwandeling Narrare Viering 70 jaar Wandeling 'De vernieuwde Rozenbroeken' Wandeling 'Discreet in het kleinste kamertje' Wandeling 'Floraliën' Wandeling 'Gent Ondergronds' Wandeling 'Moorden in Gent Wandeling 'Onroerend Rood' Wandeling 'Sociale Zekerheid' Wandeling 'Te voet door Laarne' Whiskydegustatie Zoektocht 'Loop eens verloren in Gent' Zomerfietstochten Totaal aantal aanwezigen Aantal activiteiten Gemiddeld aantal aanwezigen

2009-2010

2008-2009

73

73

34 18

24 40 11

Tabel 12 : Activiteiten - Vervolg

2007-2008 86 27 21 43

Intitiatie Boogschieten Intitiatie Tafeltennis Kerstfeest Kerstmarkt Valkenburg Koninklijke Rijtuigen Kookcursus KWB 70 jaar Nachtelijke wandelzoektocht Natuurwandeling 'De vernieuwde Rozenbroeken' Nieuwjaarshappening Paasfeest Quizavond Sinterklaasfeest Startbijeenkomst Vertelwandeling Narrare Vriesmann - Walter Baele Wandeling 'Discreet in het kleinste kamertje' Wandeling 'Floraliën' Wandeling Gent Ondergronds Wandeling Gentse Prostitutie Wandeling 'Loop eens verloren in Gent' Wandeling 'Moorden in Gent' Wandeling 'Onroerend Rood' Wandeling 'Sociale Zekerheid' Wandeling 'Te voet door Laarne' Wandelzoektocht door Gent Whiskydegustatie Zomerfietstochten Totaal

69 58 24

15 16 7 123 139 37 85 17 97 20 19 161

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 30

95 128 17 95

88 157 20 69

113 134 23 85

102 31

83 30

90

12 26 22 54 26

2,00 0,00 - 430,62 0,00 0,00 344,12 - 1.183,40 - 21,00 0,00 744,00 205,55 47,90 - 202,29 - 25,50 - 10,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50 0,00 0,00 0,00 18,30 0,00 - 473,58

0,00 0,00 - 518,44 0,00 0,00 240,00 0,00 - 31,48 0,00 312,87 190,77 44,00 - 345,30 - 112,48 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 33,50 0,00 0,00 0,00 - 3,50 0,00 0,00 0,00 - 8,00 - 81,60

0,00 0,00 - 210,98 0,00 15,50 151,00 0,00 356,98 3,00 - 41,79 311,59 27,00 - 225,20 - 13,60 0,00 - 13,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 18,50 0,00 - 7,30 899,35

0,00 4,00 - 156,16 151,00 0,00 254,00 0,00 348,76 0,00 108,00 173,66 45,40 - 122,41 84,40 0,00 0,00 0,00 0,00 79,00 0,00 43,00 48,00 0,00 0,00 - 4,20 0,00 0,00 0,00 975,49

32 17 12

Conclusie

stand gebracht. Zoals reeds aan-

alternatieven is daarom zeker aan

21

56 26

Het resultaat van dit werkjaar

gehaald zijn de sponsoring en de

te raden.

1.198 27 44,37

1.415 33 42,88

mag zeker positief genoemd

goede resultaten op een aantal ac-

worden. Ondanks het feit dat

tiviteiten van noodzakelijk belang

Het is ook uitkijken naar wat het

nog niet alle kosten binnen zijn

om de financiële middelen in stand

resultaat van de verkoop van het

(Studiedag,

te houden.

KWB-bier zal worden. De eerste

22 24 1.416 34 41,65

1.288 33 39,03

bestuursetentje,

Prijzen

den bij de uitvoering van ons jaar-

en vooral zorgen voor een stevige

drukwerk...) staat het nu reeds

Een mooie opkomst voor de

programma.

financiële achtergrond zijn de mid-

vast dat het resultaat in de lijn

Het is ook aangewezen om eens na

vermoeden, maar zekerheid zullen

delen bij uitstek.

zal liggen van dat van de werk-

te gaan of er alternatieven kunnen

we pas hebben binnen een aantal

jaren 2007-2008 en 2008-2009.

gevonden worden, die ook op lange

maanden. In de cijfers van dit jaar

activiteiten wordt in de hand

aanwijzingen laten het allerbeste

gewerkt door een aantal facto-

Vooral met de betrekking tot de

ren. De aard van de activiteiten

prijs doen we met onze afdeling

In de volgende tabel hebben we de

Daarmee hebben we ons duide-

termijn voor een positieve inbreng

zitten vooral de kosten van de voor-

is een eerste, de kwaliteit in uit-

reeds jarenlang een gedegen in-

deelnameprijzen van onze activitei-

lijk hersteld van het dipje dat we

kunnen zorgen. Eénmalige succes-

financiering die we hiervoor hebben

voering een tweede en een de-

spanning. Om de activiteiten aan

ten opgelijst en ze vergeleken met

met de resultaten van het vorige

sen (zoals in het verleden met de

moeten doen. De totale opbrengst

mocratische prijs een derde. Dit

te bieden aan de laagst mogelijke

de prijzen die we in de loop van de

werkjaar hebben meegemaakt.

culturele avonden) zijn een zegen

voor het KWBier zullen we pas in

gezellge trio is best aanwezig

prijs, moeten behoorlijk wat inspan-

voorbije werkjaren voor gelijkaar-

voor het werkjaar waarin ze worden

het volgende boekjaar definitief

om er een geslaagde activiteit

ningen geleverd worden. Heel veel

dige activiteiten hebben gevraagd.

Belangrijk is natuurlijk van re-

georganiseerd, maar geven geen

kunnen verwerken.

van te maken. Met andere woor-

werk zelf doen, zorgen voor een

kening te gaan houden met

volkomen garantie op de toekomst.

den: het zijn onze bezorgdhe-

eigen organisatie waar mogelijk

wat deze resultaten hebben tot

Het uitzoeken en uitproberen van


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 29

NOTITIES

ACTIVITEITEN

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 20

Tabel 13 : Activiteiten - Aantal aanwezigen Activiteit Ambachtenwandeling Bezinningsmoment Bezoek 'Brandweer Gent' Bezoek 'Brouwerij BIOS' Bezoek 'Campo Santo' Bezoek 'Colruyt Halle' Bezoek 'De Kromme Boom' Bezoek 'De Werf' Bezoek 'Duvel - Moortgat' Bezoek 'Drukkerij Het Laatste Nieuws' Bezoek 'Justitiepaleizen' Bezoek 'Koffiebranderij Sao Paulo' Bezoek 'Kokerello' Bezoek 'Likeurstokerij D'Hont' Bezoek 'Moskee F. Ferrerlaan' Bezoek 'Planetarium Armand Pien' Bezoek 'Plantentuin' Bezoek 'Schrijnwerkerij Van de Walle' Bezoek 'Sint-Niklaaskerk' Bezoek 'Sint-Pieterskerk' Bezoek 'STAM' Bezoek 'Stora-Enso' Bezoek 'Werven Sint-Pietersstation' Bloembakken vullen Computercursus Culturele Avond Dagfietstocht Dropping Diehards Dropping / Spokentocht EĂŠndagsreis Extra Dagfietstocht Filmavond 'An inconvenient truth' Gespreksavond 'Roddelen' Getuigenis 'Inleefreis Benin' Herfstwandeling Infoavond 'Aanrijding in Moscou' Infoavond 'Chocoladebereidingen' Infoavond Dakisolatie' Infoavond 'Domotica' Infoavond 'EHBO' Infoavond 'Erfenis zonder bekommernis' Infoavond 'Goed gehoord' Infoavond 'Goed Verzekerd' Infoavond 'Groene Vingers' Infoavond Inbraakpreventie

2010-2011

2009-2010

2008-2009

8

27

7 53 20

17 49 8 7 42 32 47 34 20 20 13

28

26 14 30 28 25 40 51 33 16 17 78 14 35

20 90 17 10 74

97 14

10 53 16

133

208 37 6 52

19 80

23

9 23 40 25

14

25 68 10 10 38 13 13 23 10

Infoavond 'In de voetsporen van de Trappisten'

Infoavond 'Ongewenste gasten in de tuin' Infoavond 'Palliatieve thuiszorg' Infoavond Pensioensparen Infoavond 'Politie in uw buurt' Infoavond 'Steunzolen' Initiatie Doelschieten Initiatie Tafeltennis

2007-2008 21

19 16 19 8 20 31 13 4


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 21

ACTIVITEITEN

...

De ganse werking van KWB

Aanwezigheden

vormt de kookcursus een belang-

Sint-Amandsberg wordt beli-

In de tabel op de pagina hiernaast

rijke schakel binnen dit activiteiten-

chaamd door de activiteiten

kan u, zoals gebruikelijk, het over-

pakket.

die georganiseerd worden.

zicht vinden van de aanwezigheden

De algemene en organisatori-

op onze activiteiten. Het werkjaar

Dit werkjaar moest de nachtelijke

sche werking van de afdeling

2010-2011 is wat de opkomst be-

wandelzoektocht afgelast worden

staat immers rechtstreeks of

treft, zeker geslaagd te noemen.

omwille van de barre weersomstan-

onrechtstreeks in verband

Met een gemiddelde van meer dan

digheden. Het weekend rond 11

met de ontmoetingsmomen-

41 deelnemers komen we terecht

november werd in België een super-

ten met de leden en niet-le-

bij de betere jaren.

nat weekend met her en der zware overstromingen. De wandelzoek-

den. Dat onze activiteiten de belangrijkste sleutel vormen

De nieuwjaarshappening, het paas-

tocht laten doorgaan in dergelijke

in het geheel van de werking,

ontbijt en de viering van ons 70-jaar

omstandigheden was onmogelijk.

lijkt voor de handliggend maar

waren de grote publiekstrekkers.

Op het vlak van aantal aanwezigen

in praktijk vergt het heel wat

Onze

activiteiten

is dit zeker een tegenvaller. Deze

werk om daaraan te voldoen.

boetten in aan belangstelling, al is

activiteit lokt immers altijd behoor-

die achteruitgang eerder margi-

lijk veel volk. Zelfs in een mindere

In dit stukje willen we de ac-

naal. Zo is het al een tijdje geleden

editie als deze in 2009-2010 gaat

tiviteiten van het afgelopen

dat onze culturele avond de grote

het toch om meer dan 70 aanwezi-

werkjaar nader bekijken. De

publiekstrekker was. Ook dit jaar

gen.

evaluaties zijn gebeurd op de

bleven we met een opkomst van 78

bestuursvergaderingen

en

aanwezigen voor het optreden van

Conclusie van dit werkjaar is dat we

dienen hier dus niet herno-

‘Laurel & Hardy’ onder de verwach-

zeker tevreden mogen zijn over de

men te worden. Wat we wel

tingen.

opkomst. Deze is zonder meer een

andere

vaste

hart onder de riem voor het vele

willen doen is de activiteiten kaderen in een geheel, waarin

Succesnummers blijven onze info-

werk dat door de ganse ploeg wordt

de opkomst, de gehanteerde

avonden en de bedrijfsbezoeken,

verricht ter voorbereiding en ter

deelnameprijzen en de beko-

die steeds meer aan belangstelling

uitvoering van de activiteiten.

men resultaten de hoofdmoot

winnen. De infoavond ‘Erfenis zon-

vormen.

der bekommernis’ was op dat vlak een echte voltreffer. Ook de quizavond en de kookcursus konden op een uitzonderlijke opkomst rekenen. Met 2 maal 17 deelnemers en een 62 aanwezigen op de slotavond,

Katern 3: Kalender

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 28


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 27

KALENDER

...

JULI 2011

AUGUSTUS 2011

SEPTEMBER 2011

vr 01

ma 01

do 01

za 02

di 02

vr 02

zo 03

wo 03

za 03

ma 04

do 04

di 05

vr 05

ma 05

wo 06

za 06

di 06

do 07

zo 07

wo 07

vr 08

ma 08

do 08

za 09

di 09

vr 09

zo 10

wo 10

za 10

ma 11

do 11

zo 11

di 12

vr 12

ma 12

wo 13

za 13

di 13

zo 14

wo 14

vr 15

ma 15

do 15

za 16

di 16

vr 16

zo 17

wo 17

za 17

ma 18

do 18

di 19

vr 19

ma 19

wo 20

za 20

di 20

do 21

zo 21

wo 21

vr 22

ma 22

do 22

za 23

di 23

zo 24

wo 24

za 24

ma 25

do 25

zo 25

di 26

vr 26

ma 26

wo 27

za 27

do 28

zo 28

wo 28

vr 29

ma 29

do 29

di 30

vr 30

do 14

za 30 zo 31

Zomerfietstocht

Extra Dagfietstocht

wo 31

Zomerfietstocht

Zomerfietstocht

Dagelijks Bestuur

Zomerfietstocht

Bestuursvergadering

zo 04

zo 18

Startbijeenkomst

Dagelijks Bestuur

vr 23

di 27

Bestuursvergadering

Katern 4: Activiteiten

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 22


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 23

KALENDER

KALENDER

JULI 2012

AUGUSTUS 2012

SEPTEMBER 2012

OKTOBER 2011

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 26

NOVEMBER 2011

DECEMBER 2011

zo 01

wo 01

za 01

za 01

di 01

Herfstvakantie Landal

do 01

ma 02

do 02

zo 02

zo 02

wo 02

Herfstvakantie Landal

vr 02

di 03

vr 03

ma 03

ma 03

do 03

Herfstvakantie Landal

za 03

wo 04

za 04

di 04

di 04

vr 04

Herfstvakantie Landal

zo 04

do 05

zo 05

wo 05

wo 05

za 05

ma 05

vr 06

ma 06

do 06

do 06

zo 06

di 06

za 07

di 07

vr 07

vr 07

ma 07

wo 07

zo 08

wo 08

za 08

za 08

di 08

do 08

ma 09

do 09

zo 09

zo 09

wo 09

vr 09

di 10

vr 10

ma 10

ma 10

do 10

za 10

wo 11

za 11

di 11

di 11

vr 11

zo 11

do 12

zo 12

wo 12

wo 12

za 12

ma 12

vr 13

ma 13

do 13

do 13

zo 13

di 13

za 14

di 14

vr 14

vr 14

ma 14

wo 14

zo 15

wo 15

za 15

za 15

di 15

do 15

ma 16

do 16

zo 16

zo 16

wo 16

vr 16

di 17

vr 17

ma 17

ma 17

do 17

za 17

wo 18

za 18

di 18

di 18

vr 18

zo 18

do 19

zo 19

wo 19

wo 19

za 19

ma 19

vr 20

ma 20

do 20

do 20

zo 20

di 20

za 21

di 21

vr 21

vr 21

ma 21

wo 21

zo 22

wo 22

za 22

za 22

di 22

do 22

ma 23

do 23

zo 23

zo 23

wo 23

di 24

vr 24

ma 24

ma 24

do 24

za 24

wo 25

za 25

di 25

di 25

vr 25

zo 25

do 26

zo 26

wo 26

wo 26

za 26

ma 26

vr 27

ma 27

do 27

do 27

zo 27

di 27

za 28

di 28

vr 28

vr 28

zo 29

wo 29

za 29

za 29

di 29

do 29

ma 30

do 30

zo 30

zo 30

wo 30

vr 30

di 31

vr 31

ma 31

Dagelijks Bestuur

Bestuursvergadering

Herfstvakantie Landal

ma 28

Dagelijks Bestuur

Bestuursvergadering

Sinterklaasfeest

Marsepein Bereiden - 1

Marsepein Bereiden - 2

Slotavond 70-jaar

Dagelijks Bestuur

vr 23

wo 28

za 31

Bestuursvergadering


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 25

KALENDER

KALENDER

JANUARI 2012

FEBRUARI 2012

MAART 2012

zo 01

wo 01

do 01

ma 02

do 02

vr 02

di 03

vr 03

wo 04

APRIL 2012

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 24

MEI 2012

JUNI 2012

zo 01

di 01

vr 01

ma 02

wo 02

za 02

za 03

di 03

do 03

zo 03

za 04

zo 04

wo 04

vr 04

ma 04

do 05

zo 05

ma 05

do 05

za 05

di 05

vr 06

ma 06

di 06

vr 06

zo 06

wo 06

za 07

di 07

wo 07

za 07

ma 07

do 07

zo 08

wo 08

do 08

zo 08

di 08

vr 08

ma 09

do 09

vr 09

wo 09

za 09

di 10

vr 10

wo 11

Kookcursus - Sessie 2

Kookcursus - Sessie 1

ma 09

Paasfeest

za 10

di 10

do 10

zo 10

za 11

zo 11

wo 11

vr 11

ma 11

do 12

zo 12

ma 12

do 12

za 12

di 12

vr 13

ma 13

di 13

vr 13

zo 13

wo 13

za 14

di 14

wo 14

za 14

ma 14

do 14

zo 15

wo 15

do 15

zo 15

di 15

vr 15

ma 16

do 16

ma 16

wo 16

di 17

vr 17

za 17

di 17

do 17

zo 17

za 18

zo 18

wo 18

vr 18

ma 18

do 19

zo 19

ma 19

do 19

za 19

di 19

vr 20

ma 20

di 20

vr 20

zo 20

wo 20

di 21

wo 21

za 21

ma 21

do 21

zo 22

wo 22

do 22

zo 22

di 22

vr 22

ma 23

do 23

vr 23

ma 23

wo 23

za 23

di 24

vr 24

di 24

do 24

zo 24

wo 25

za 25

zo 25

wo 25

vr 25

ma 25

do 26

zo 26

ma 26

do 26

za 26

di 26

di 27

vr 27

zo 27

wo 27 do 28

wo 18

za 21

vr 27

Dagelijks Bestuur

Nieuwjaarshappening

Nieuwjaarsreceptie

ma 27

Kookcursus - Sessie 1

Dagelijks Bestuur

vr 16 Kookcursus - Sessie 1

Kookcursus - Sessie 1

Bestuursvergadering

za 24

Kookcursus - Sessie 1

Dagelijks Bestuur

Slotavond Kookcursus

Dagelijks Bestuur

za 28

di 28

wo 28

za 28

ma 28

zo 29

wo 29

do 29

zo 29

di 29

ma 30 di 31

Bestuursvergadering

vr 30 za 31

Bestuursvergadering

ma 30

Bestuursvergadering

wo 30 do 31

Dagelijks Bestuur

Bestuursvergadering

za 16

vr 29 za 30

Studiedag + Etentje

Dagelijks Bestuur

Bestuursvergadering


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 25

KALENDER

KALENDER

JANUARI 2012

FEBRUARI 2012

MAART 2012

zo 01

wo 01

do 01

ma 02

do 02

vr 02

di 03

vr 03

wo 04

APRIL 2012

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 24

MEI 2012

JUNI 2012

zo 01

di 01

vr 01

ma 02

wo 02

za 02

za 03

di 03

do 03

zo 03

za 04

zo 04

wo 04

vr 04

ma 04

do 05

zo 05

ma 05

do 05

za 05

di 05

vr 06

ma 06

di 06

vr 06

zo 06

wo 06

za 07

di 07

wo 07

za 07

ma 07

do 07

zo 08

wo 08

do 08

zo 08

di 08

vr 08

ma 09

do 09

vr 09

wo 09

za 09

di 10

vr 10

wo 11

Kookcursus - Sessie 2

Kookcursus - Sessie 1

ma 09

Paasfeest

za 10

di 10

do 10

zo 10

za 11

zo 11

wo 11

vr 11

ma 11

do 12

zo 12

ma 12

do 12

za 12

di 12

vr 13

ma 13

di 13

vr 13

zo 13

wo 13

za 14

di 14

wo 14

za 14

ma 14

do 14

zo 15

wo 15

do 15

zo 15

di 15

vr 15

ma 16

do 16

ma 16

wo 16

di 17

vr 17

za 17

di 17

do 17

zo 17

za 18

zo 18

wo 18

vr 18

ma 18

do 19

zo 19

ma 19

do 19

za 19

di 19

vr 20

ma 20

di 20

vr 20

zo 20

wo 20

di 21

wo 21

za 21

ma 21

do 21

zo 22

wo 22

do 22

zo 22

di 22

vr 22

ma 23

do 23

vr 23

ma 23

wo 23

za 23

di 24

vr 24

di 24

do 24

zo 24

wo 25

za 25

zo 25

wo 25

vr 25

ma 25

do 26

zo 26

ma 26

do 26

za 26

di 26

di 27

vr 27

zo 27

wo 27 do 28

wo 18

za 21

vr 27

Dagelijks Bestuur

Nieuwjaarshappening

Nieuwjaarsreceptie

ma 27

Kookcursus - Sessie 1

Dagelijks Bestuur

vr 16 Kookcursus - Sessie 1

Kookcursus - Sessie 1

Bestuursvergadering

za 24

Kookcursus - Sessie 1

Dagelijks Bestuur

Slotavond Kookcursus

Dagelijks Bestuur

za 28

di 28

wo 28

za 28

ma 28

zo 29

wo 29

do 29

zo 29

di 29

ma 30 di 31

Bestuursvergadering

vr 30 za 31

Bestuursvergadering

ma 30

Bestuursvergadering

wo 30 do 31

Dagelijks Bestuur

Bestuursvergadering

za 16

vr 29 za 30

Studiedag + Etentje

Dagelijks Bestuur

Bestuursvergadering


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 23

KALENDER

KALENDER

JULI 2012

AUGUSTUS 2012

SEPTEMBER 2012

OKTOBER 2011

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 26

NOVEMBER 2011

DECEMBER 2011

zo 01

wo 01

za 01

za 01

di 01

Herfstvakantie Landal

do 01

ma 02

do 02

zo 02

zo 02

wo 02

Herfstvakantie Landal

vr 02

di 03

vr 03

ma 03

ma 03

do 03

Herfstvakantie Landal

za 03

wo 04

za 04

di 04

di 04

vr 04

Herfstvakantie Landal

zo 04

do 05

zo 05

wo 05

wo 05

za 05

ma 05

vr 06

ma 06

do 06

do 06

zo 06

di 06

za 07

di 07

vr 07

vr 07

ma 07

wo 07

zo 08

wo 08

za 08

za 08

di 08

do 08

ma 09

do 09

zo 09

zo 09

wo 09

vr 09

di 10

vr 10

ma 10

ma 10

do 10

za 10

wo 11

za 11

di 11

di 11

vr 11

zo 11

do 12

zo 12

wo 12

wo 12

za 12

ma 12

vr 13

ma 13

do 13

do 13

zo 13

di 13

za 14

di 14

vr 14

vr 14

ma 14

wo 14

zo 15

wo 15

za 15

za 15

di 15

do 15

ma 16

do 16

zo 16

zo 16

wo 16

vr 16

di 17

vr 17

ma 17

ma 17

do 17

za 17

wo 18

za 18

di 18

di 18

vr 18

zo 18

do 19

zo 19

wo 19

wo 19

za 19

ma 19

vr 20

ma 20

do 20

do 20

zo 20

di 20

za 21

di 21

vr 21

vr 21

ma 21

wo 21

zo 22

wo 22

za 22

za 22

di 22

do 22

ma 23

do 23

zo 23

zo 23

wo 23

di 24

vr 24

ma 24

ma 24

do 24

za 24

wo 25

za 25

di 25

di 25

vr 25

zo 25

do 26

zo 26

wo 26

wo 26

za 26

ma 26

vr 27

ma 27

do 27

do 27

zo 27

di 27

za 28

di 28

vr 28

vr 28

zo 29

wo 29

za 29

za 29

di 29

do 29

ma 30

do 30

zo 30

zo 30

wo 30

vr 30

di 31

vr 31

ma 31

Dagelijks Bestuur

Bestuursvergadering

Herfstvakantie Landal

ma 28

Dagelijks Bestuur

Bestuursvergadering

Sinterklaasfeest

Marsepein Bereiden - 1

Marsepein Bereiden - 2

Slotavond 70-jaar

Dagelijks Bestuur

vr 23

wo 28

za 31

Bestuursvergadering


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 27

KALENDER

...

JULI 2011

AUGUSTUS 2011

SEPTEMBER 2011

vr 01

ma 01

do 01

za 02

di 02

vr 02

zo 03

wo 03

za 03

ma 04

do 04

di 05

vr 05

ma 05

wo 06

za 06

di 06

do 07

zo 07

wo 07

vr 08

ma 08

do 08

za 09

di 09

vr 09

zo 10

wo 10

za 10

ma 11

do 11

zo 11

di 12

vr 12

ma 12

wo 13

za 13

di 13

zo 14

wo 14

vr 15

ma 15

do 15

za 16

di 16

vr 16

zo 17

wo 17

za 17

ma 18

do 18

di 19

vr 19

ma 19

wo 20

za 20

di 20

do 21

zo 21

wo 21

vr 22

ma 22

do 22

za 23

di 23

zo 24

wo 24

za 24

ma 25

do 25

zo 25

di 26

vr 26

ma 26

wo 27

za 27

do 28

zo 28

wo 28

vr 29

ma 29

do 29

di 30

vr 30

do 14

za 30 zo 31

Zomerfietstocht

Extra Dagfietstocht

wo 31

Zomerfietstocht

Zomerfietstocht

Dagelijks Bestuur

Zomerfietstocht

Bestuursvergadering

zo 04

zo 18

Startbijeenkomst

Dagelijks Bestuur

vr 23

di 27

Bestuursvergadering

Katern 4: Activiteiten

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 22


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 21

ACTIVITEITEN

...

De ganse werking van KWB

Aanwezigheden

vormt de kookcursus een belang-

Sint-Amandsberg wordt beli-

In de tabel op de pagina hiernaast

rijke schakel binnen dit activiteiten-

chaamd door de activiteiten

kan u, zoals gebruikelijk, het over-

pakket.

die georganiseerd worden.

zicht vinden van de aanwezigheden

De algemene en organisatori-

op onze activiteiten. Het werkjaar

Dit werkjaar moest de nachtelijke

sche werking van de afdeling

2010-2011 is wat de opkomst be-

wandelzoektocht afgelast worden

staat immers rechtstreeks of

treft, zeker geslaagd te noemen.

omwille van de barre weersomstan-

onrechtstreeks in verband

Met een gemiddelde van meer dan

digheden. Het weekend rond 11

met de ontmoetingsmomen-

41 deelnemers komen we terecht

november werd in België een super-

ten met de leden en niet-le-

bij de betere jaren.

nat weekend met her en der zware overstromingen. De wandelzoek-

den. Dat onze activiteiten de belangrijkste sleutel vormen

De nieuwjaarshappening, het paas-

tocht laten doorgaan in dergelijke

in het geheel van de werking,

ontbijt en de viering van ons 70-jaar

omstandigheden was onmogelijk.

lijkt voor de handliggend maar

waren de grote publiekstrekkers.

Op het vlak van aantal aanwezigen

in praktijk vergt het heel wat

Onze

activiteiten

is dit zeker een tegenvaller. Deze

werk om daaraan te voldoen.

boetten in aan belangstelling, al is

activiteit lokt immers altijd behoor-

die achteruitgang eerder margi-

lijk veel volk. Zelfs in een mindere

In dit stukje willen we de ac-

naal. Zo is het al een tijdje geleden

editie als deze in 2009-2010 gaat

tiviteiten van het afgelopen

dat onze culturele avond de grote

het toch om meer dan 70 aanwezi-

werkjaar nader bekijken. De

publiekstrekker was. Ook dit jaar

gen.

evaluaties zijn gebeurd op de

bleven we met een opkomst van 78

bestuursvergaderingen

en

aanwezigen voor het optreden van

Conclusie van dit werkjaar is dat we

dienen hier dus niet herno-

‘Laurel & Hardy’ onder de verwach-

zeker tevreden mogen zijn over de

men te worden. Wat we wel

tingen.

opkomst. Deze is zonder meer een

andere

vaste

hart onder de riem voor het vele

willen doen is de activiteiten kaderen in een geheel, waarin

Succesnummers blijven onze info-

werk dat door de ganse ploeg wordt

de opkomst, de gehanteerde

avonden en de bedrijfsbezoeken,

verricht ter voorbereiding en ter

deelnameprijzen en de beko-

die steeds meer aan belangstelling

uitvoering van de activiteiten.

men resultaten de hoofdmoot

winnen. De infoavond ‘Erfenis zon-

vormen.

der bekommernis’ was op dat vlak een echte voltreffer. Ook de quizavond en de kookcursus konden op een uitzonderlijke opkomst rekenen. Met 2 maal 17 deelnemers en een 62 aanwezigen op de slotavond,

Katern 3: Kalender

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 28


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 29

NOTITIES

ACTIVITEITEN

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 20

Tabel 13 : Activiteiten - Aantal aanwezigen Activiteit Ambachtenwandeling Bezinningsmoment Bezoek 'Brandweer Gent' Bezoek 'Brouwerij BIOS' Bezoek 'Campo Santo' Bezoek 'Colruyt Halle' Bezoek 'De Kromme Boom' Bezoek 'De Werf' Bezoek 'Duvel - Moortgat' Bezoek 'Drukkerij Het Laatste Nieuws' Bezoek 'Justitiepaleizen' Bezoek 'Koffiebranderij Sao Paulo' Bezoek 'Kokerello' Bezoek 'Likeurstokerij D'Hont' Bezoek 'Moskee F. Ferrerlaan' Bezoek 'Planetarium Armand Pien' Bezoek 'Plantentuin' Bezoek 'Schrijnwerkerij Van de Walle' Bezoek 'Sint-Niklaaskerk' Bezoek 'Sint-Pieterskerk' Bezoek 'STAM' Bezoek 'Stora-Enso' Bezoek 'Werven Sint-Pietersstation' Bloembakken vullen Computercursus Culturele Avond Dagfietstocht Dropping Diehards Dropping / Spokentocht EĂŠndagsreis Extra Dagfietstocht Filmavond 'An inconvenient truth' Gespreksavond 'Roddelen' Getuigenis 'Inleefreis Benin' Herfstwandeling Infoavond 'Aanrijding in Moscou' Infoavond 'Chocoladebereidingen' Infoavond Dakisolatie' Infoavond 'Domotica' Infoavond 'EHBO' Infoavond 'Erfenis zonder bekommernis' Infoavond 'Goed gehoord' Infoavond 'Goed Verzekerd' Infoavond 'Groene Vingers' Infoavond Inbraakpreventie

2010-2011

2009-2010

2008-2009

8

27

7 53 20

17 49 8 7 42 32 47 34 20 20 13

28

26 14 30 28 25 40 51 33 16 17 78 14 35

20 90 17 10 74

97 14

10 53 16

133

208 37 6 52

19 80

23

9 23 40 25

14

25 68 10 10 38 13 13 23 10

Infoavond 'In de voetsporen van de Trappisten'

Infoavond 'Ongewenste gasten in de tuin' Infoavond 'Palliatieve thuiszorg' Infoavond Pensioensparen Infoavond 'Politie in uw buurt' Infoavond 'Steunzolen' Initiatie Doelschieten Initiatie Tafeltennis

2007-2008 21

19 16 19 8 20 31 13 4


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 19

ACTIVITEITEN

FINANCIEEL

Tabel 13 : Activiteiten - Aantal aanwezigen - Vervolg Activiteit

2010-2011

Kerstfeest Kerstmarkt Valkenburg Koninklijke Rijtuigen Kookcursus Landal Lourdesbedevaart Mariaverschijningen in Lourdes Museum voor Schone Kunsten Natuurexploratie Damvallei Nieuwjaarshappening Paasfeest Quizavond Sinterklaasfeest Sneukeltoer Startbijeenkomst Toneel Oude Bareel Vertelwandeling Narrare Viering 70 jaar Wandeling 'De vernieuwde Rozenbroeken' Wandeling 'Discreet in het kleinste kamertje' Wandeling 'Floraliën' Wandeling 'Gent Ondergronds' Wandeling 'Moorden in Gent Wandeling 'Onroerend Rood' Wandeling 'Sociale Zekerheid' Wandeling 'Te voet door Laarne' Whiskydegustatie Zoektocht 'Loop eens verloren in Gent' Zomerfietstochten Totaal aantal aanwezigen Aantal activiteiten Gemiddeld aantal aanwezigen

2009-2010

2008-2009

73

73

34 18

24 40 11

Tabel 12 : Activiteiten - Vervolg

2007-2008 86 27 21 43

Intitiatie Boogschieten Intitiatie Tafeltennis Kerstfeest Kerstmarkt Valkenburg Koninklijke Rijtuigen Kookcursus KWB 70 jaar Nachtelijke wandelzoektocht Natuurwandeling 'De vernieuwde Rozenbroeken' Nieuwjaarshappening Paasfeest Quizavond Sinterklaasfeest Startbijeenkomst Vertelwandeling Narrare Vriesmann - Walter Baele Wandeling 'Discreet in het kleinste kamertje' Wandeling 'Floraliën' Wandeling Gent Ondergronds Wandeling Gentse Prostitutie Wandeling 'Loop eens verloren in Gent' Wandeling 'Moorden in Gent' Wandeling 'Onroerend Rood' Wandeling 'Sociale Zekerheid' Wandeling 'Te voet door Laarne' Wandelzoektocht door Gent Whiskydegustatie Zomerfietstochten Totaal

69 58 24

15 16 7 123 139 37 85 17 97 20 19 161

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 30

95 128 17 95

88 157 20 69

113 134 23 85

102 31

83 30

90

12 26 22 54 26

2,00 0,00 - 430,62 0,00 0,00 344,12 - 1.183,40 - 21,00 0,00 744,00 205,55 47,90 - 202,29 - 25,50 - 10,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50 0,00 0,00 0,00 18,30 0,00 - 473,58

0,00 0,00 - 518,44 0,00 0,00 240,00 0,00 - 31,48 0,00 312,87 190,77 44,00 - 345,30 - 112,48 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 33,50 0,00 0,00 0,00 - 3,50 0,00 0,00 0,00 - 8,00 - 81,60

0,00 0,00 - 210,98 0,00 15,50 151,00 0,00 356,98 3,00 - 41,79 311,59 27,00 - 225,20 - 13,60 0,00 - 13,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 18,50 0,00 - 7,30 899,35

0,00 4,00 - 156,16 151,00 0,00 254,00 0,00 348,76 0,00 108,00 173,66 45,40 - 122,41 84,40 0,00 0,00 0,00 0,00 79,00 0,00 43,00 48,00 0,00 0,00 - 4,20 0,00 0,00 0,00 975,49

32 17 12

Conclusie

stand gebracht. Zoals reeds aan-

alternatieven is daarom zeker aan

21

56 26

Het resultaat van dit werkjaar

gehaald zijn de sponsoring en de

te raden.

1.198 27 44,37

1.415 33 42,88

mag zeker positief genoemd

goede resultaten op een aantal ac-

worden. Ondanks het feit dat

tiviteiten van noodzakelijk belang

Het is ook uitkijken naar wat het

nog niet alle kosten binnen zijn

om de financiële middelen in stand

resultaat van de verkoop van het

(Studiedag,

te houden.

KWB-bier zal worden. De eerste

22 24 1.416 34 41,65

1.288 33 39,03

bestuursetentje,

Prijzen

den bij de uitvoering van ons jaar-

en vooral zorgen voor een stevige

drukwerk...) staat het nu reeds

Een mooie opkomst voor de

programma.

financiële achtergrond zijn de mid-

vast dat het resultaat in de lijn

Het is ook aangewezen om eens na

vermoeden, maar zekerheid zullen

delen bij uitstek.

zal liggen van dat van de werk-

te gaan of er alternatieven kunnen

we pas hebben binnen een aantal

jaren 2007-2008 en 2008-2009.

gevonden worden, die ook op lange

maanden. In de cijfers van dit jaar

activiteiten wordt in de hand

aanwijzingen laten het allerbeste

gewerkt door een aantal facto-

Vooral met de betrekking tot de

ren. De aard van de activiteiten

prijs doen we met onze afdeling

In de volgende tabel hebben we de

Daarmee hebben we ons duide-

termijn voor een positieve inbreng

zitten vooral de kosten van de voor-

is een eerste, de kwaliteit in uit-

reeds jarenlang een gedegen in-

deelnameprijzen van onze activitei-

lijk hersteld van het dipje dat we

kunnen zorgen. Eénmalige succes-

financiering die we hiervoor hebben

voering een tweede en een de-

spanning. Om de activiteiten aan

ten opgelijst en ze vergeleken met

met de resultaten van het vorige

sen (zoals in het verleden met de

moeten doen. De totale opbrengst

mocratische prijs een derde. Dit

te bieden aan de laagst mogelijke

de prijzen die we in de loop van de

werkjaar hebben meegemaakt.

culturele avonden) zijn een zegen

voor het KWBier zullen we pas in

gezellge trio is best aanwezig

prijs, moeten behoorlijk wat inspan-

voorbije werkjaren voor gelijkaar-

voor het werkjaar waarin ze worden

het volgende boekjaar definitief

om er een geslaagde activiteit

ningen geleverd worden. Heel veel

dige activiteiten hebben gevraagd.

Belangrijk is natuurlijk van re-

georganiseerd, maar geven geen

kunnen verwerken.

van te maken. Met andere woor-

werk zelf doen, zorgen voor een

kening te gaan houden met

volkomen garantie op de toekomst.

den: het zijn onze bezorgdhe-

eigen organisatie waar mogelijk

wat deze resultaten hebben tot

Het uitzoeken en uitproberen van


FINANCIEEL

ACTIVITEITEN

Tabel 12 : Activiteiten Activiteiten Aanrijding in Moscou Ambachtenwandeling Bezinningsavond Bezoek Brandweer Bezoek Brouwerij BIOS Bezoek Campo Santo Bezoek Colruyt Bezoek De Kromme Boom Bezoek De Werf Bezoek Drukkerij Het Laatste Nieuws Bezoek Duvel-Moortgat Bezoek Justitiepaleis Bezoek Koffiebranderij Sao Paulo Bezoek Likeurstokerij D'Hondt Bezoek Moskee Bezoek Museum voor Schone Kunsten Bezoek Plantentuin Bezoek Schrijnwerkerij Van de Walle Bezoek Sint-Niklaaskerk Bezoek STAM Bezoek Stora-Enso Bloembakken vullen Chocoladeberedingen Computercursus Culturele Avond Culturele Avond Arto Mundo Culturele Avond Het Gebak Dagfietstocht Dagfietstocht - Extra Dropping Diehards EĂŠndagsreis 'Ieper' Extra Dagfietstocht 'Scheldeverentocht' Extra Dagfietstocht 'Hamont-Achel' Filmavond 'An Inconvenient Truth' Gespreksavond Roddelen Herfstvakantie Landal Herfstvakantie Landal Sonnenberg Herfstwandeling In de voetsporen van de Trappisten Infoavond Domotica Infoavond EHBO Infoavond Erfenis - Bekommernis Infoavond 'Gedetineerde: boef of gekwetste mens?' Infoavond Goed gehoord Infoavond Groene Vingers Infoavond 'Ongewenste gasten in de tuin' Infoavond Onze voeten in de watten gelegd Infoavond Palliatieve thuiszorg Infoavond Pensioensparen Infoavond Politie

2010-2011 0,00 0,00 - 6,06 0,00 0,00 0,00 74,00 11,50 0,00 32,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 45,00 21,09 0,00 13,50 0,00 - 4,40 74,20 87,50 - 95,32 0,00 - 100,00 0,00 0,00 25,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 6,90 0,00 0,00 0,00 0,00 - 41,80 - 12,90 0,00 0,00

2009-2010 0,00 0,00 - 103,00 0,00 0,00 - 15,50 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 18,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,40 0,00 0,00 102,00 84,08 0,00 0,00 40,13 0,00 15,00 0,00 0,00 26,50 0,00 3,20 0,00 - 108,35 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5,80 28,00 0,00 0,00 0,00 - 11,90 - 6,00

2008-2009 - 17,02 4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8,00 0,00 0,00 92,00 0,00 40,00 - 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,77 0,00 0,00 17,58 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367,49 0,00 8,00 - 18,00 - 12,90 0,00 0,00 - 3,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2007-2008 0,00 0,00 - 10,00 108,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 - 249,14 0,00 29,86 0,00 0,00 64,80 17,00 0,00 34,30 0,00 - 113,53 0,00 21,00 0,00 0,00 - 56,25 0,00 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 0,00 0,00 - 21,50

0

0

0

0

16 3,5 1 1

3,5 3,5

1

3,5

5

3

3,5

5,5

10 2 0,5

10 4 2,5

5

10

10

3 2

5 5

2,5 5/7 15 6

4,5 5/7

5

6,5/11 5 1

2 5

2 7,5

6 5

8,5 7

5

0,5

12,0

3,0 3,0

5 3

5 7/9

7,5 7/9

6 5

8 7

2,5

7/9.5

7/9.5

6

8

30 2,5

30 4,5

0 8

29 2,5 1

1

29 4,5 1

1

0

3

0

0

0

0

0

0

2,5

0,5

0,5

2,5

0,0

0,0

0,0

0,5 1,5

0,5

2,5 1,5

0

0

0

37,0

4 12

1

3

2

2

2

2

Infoavond 'In de voetsporen van de trappisten'

Infoavond 'Inbraakpreventie' Infoavond 'Ongewenste gasten in de tuin' Infoavond 'Pensioensparen' Initiatie 'Boogschieten' Initiatie 'Tafeltennis' Kerstfeest Kerstmarkt Valkenburg Koninklijke Rijtuigen Kookcursus Mariaverschijningen in Lourdes Museum voor Schone Kunsten Nachtelijke wandelzoektocht / Dropping Nieuwjaarsactie Nieuwjaarshappening

0 4 8

6,5

4/8.5

3,0 0,5

0

16 5,5

1

4 1

0 2 6

Niet-leden

0

Lid

0

2007-2008 Niet-leden

Niet-leden

Bezinning Bezoek 'Brandweer Gent' Bezoek 'Brouwerij BIOS' Bezoek 'Brouwerij Moortgat' Bezoek 'Campo Santo' Bezoek 'Colruyt Halle' Bezoek 'De Kromme Boom' Bezoek 'De Werf' Bezoek 'Drukkerij Het Laatste Nieuws' Bezoek 'Justitiepaleizen' Bezoek 'Koffiebranderij Sao Paulo' Bezoek 'Kokerello' Bezoek 'Likeurstokerij D'Hont' Bezoek 'Moskee F. Ferrerlaan' Bezoek 'Planetarium' Bezoek 'Plantentuin' Bezoek 'Schrijnwerkerij Van de Walle' Bezoek 'Sint-Niklaaskerk' Bezoek 'Sint-Pieterskerk' Bezoek 'STAM' Bezoek 'Sterrenwacht Armand Pien' Bezoek 'Stora-Enso' Bloembakken vullen Computercursus Culturele avond Dag van de KWB-KAV Dagfietstocht Dropping Diehards Eendagsreis Extra Dagfietstocht Filmvoorstelling 'An Inconvenient truth' Gespreksavond 'Roddelen' Getuigenis Inleefreis Benin Herfstwandeling Infoavond 'Aanrijding in Moscou' Infoavond 'Chocoladebereidingen' Infoavond 'Dakisolatie' Infoavond 'De Politie in uw buurt' Infoavond 'Domotica' Infoavond 'EHBO' Infoavond 'Goed gehoord' Infoavond 'Goed Verzekerd' Infoavond 'Groene Vingers'

Kinderen

Prijs Activiteiten 2009-2010 2008-2009

2010-2011

Kinderen

2007-2008 0,00 0,00 138,58 0,00 70,00 128,63 207,00 838,66 0,00 2.305,00 3.687,87

Lid

2008-2009 0,00 32,00 156,38 0,00 0,00 - 18,63 75,60 792,36 0,00 1.837,50 2.875,21

Niet-leden

2009-2010 0,00 0,00 118,71 0,00 0,00 - 147,98 500,00 604,56 0,00 1.870,00 2.945,29

Kinderen

2010-2011 100,00 0,00 95,75 - 452,72 0,00 141,02 250,00 524,80 3.877,75 2.785,00 7.321,60

Lid

Algemene Opbrengsten Activiteitenfonds Giften van leden Intresten KWB Bier Lesgeversfonds Lidgelden Nieuwe Leden Nieuwjaarstombola Saldering rekening KWB Oude Bareel Sponsoring Totaal

Tabel 14 : Activiteiten - Deelnameprijzen

Kinderen

Tabel 11 : Algemene Opbrengsten

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 31

Lid

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 18

0

0

4,5

8

10

2,0

4,5

2,5

6

16

5 12 35

2,5 25 0

25

0

4,5 25 0

8

5

3

5

4 5 2,5

22

16

9

21

0

0

0

0

0

0

12

6

16

12

27

6,5 6

16

27

6

4,5

8,5

6

17

10

22

17

10

6

5 16 35 25

3 2,5

6 5 2,5


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 17

ACTIVITEITEN

FINANCIEEL

Tabel 14 : Activiteiten - Deelnameprijzen - Vervolg

0 /4,5

10

5

10

10

7

7 1 1 3,5

Wandeling 'De vernieuwde Rozenbroeken' Wandeling 'Discreet in het kleinste kamertje'

Wandeling 'Floraliën' Wandeling 'Gent Ondergronds' Wandeling 'Loop eens verloren in Gent' Wandeling 'Moorden in Gent' Wandeling 'Onroerend Rood' Wandeling 'Over het oudste beroep...' Wandeling 'Sociale Zekerheid' Wandeling 'Te voet door Laarne' Whiskydegustatie

Korting

3,5

25

6,0

3,5 3,5 3,5

5

10

10 6/8 7

5

7 0 0

0

Algemene opbrengsten

8 1 5

Resultaat van het werkjaar

10 6/8 7

3 3 5,5

5,0 4

3,5

6 1 5

0 /4,5

0

8 1 5

0

6

3 4 4

5 6 6

1

3

De bedoeling van de prijsset-

Activiteiten

2009-2010

2007-2008

- 2.465,94

- 2.722,70

- 2.286,17

- 2.308,21

3.896,57

2.945,29

2.875,21

3.687,87

709,82

- 81,60

899,35

975,49

2.140,45

140,99

1.488,38

2.355,15

kosten met betrekking tot ons

Wat de activiteiten betreft werd

gewaardeerd. De inzet van onze

70-jarig bestaan en de opbreng-

het beter resultaat vooral bekomen

bestuursleden om steeds een opti-

sten van de transfer zijn uiter-

door activiteiten als de kookcursus

maal resultaat te bekomen is onont-

aard uitzonderlijke elementen.

en de nieuwjaarshappening. On-

beerlijk.

danks het feit dat we meer activiteiten hadden die met een negatief

De komende tabellen geven een

zaken halen we voor dit werk-

saldo eindigden (14 stuks), is het

detail van de cijfers zoals hiervoor

jaar een positief resultaat van

tekort dat we daarbij realiseren klei-

afgedrukt (in tabel 8), echter zonder

2.140,70 EUR, wat een uitste-

ner dan bij de activiteiten van vorig

rekening te houden met de correc-

Omdat hij ons ook echt willen pro-

kend resultaat is. Belangrijke

werkjaar.

ties.

fileren als een gezinsbeweging pro-

factor in dit resultaat is de op-

ting voor de activiteiten is dat

Over alle activiteiten samen betaal-

beren wij ook steeds de scherpste

brengst van de sponsoring,

Dit positieve resultaat van het werk-

we de leden op basis van een

den niet-leden het voorbije werkjaar

prijs aan te bieden voor de jonge-

goed voor bijna 2.800,00 EUR.

jaar is zeker een opsteker voor ons

werkjaar ‘belonen’ voor hun

31,00 EUR meer dan leden. Dat is

ren tot 12 jaar. Voor hen maken we

Daarnaast mogen we vaststel-

allemaal. Het resultaat is immer het

lidmaatschap. Zo zijn er een

4,00 EUR meer dan in het werkjaar

meestal geen onderscheid zodat

len dat de vaste kosten ook licht

bewijs dat onze inzet loont en dat

aantal activiteiten die enkel

2009-2010 en amper 1,00 EUR min-

ook gezinnen van niet-leden worden

gedaald zijn (± 300,00 EUR).

onze werking door de leden wordt

openstaan voor leden en een

der dan in het werkjaat 2008-2009.

aangezet om in gezinsverband deel

aantal activiteiten waarbij dat

Het belangrijkste hierbij is dat de

te nemen aan de activiteiten. Alleen

leden voorrang krijgen bij in-

leden een ‘korting’ krijgen die ho-

bij het Sinterklaasfeest en het paas-

schrijving.

ger ligt dan de prijs van het lidmaat-

ontbijt maken we onderscheid voor

schap.

de kinderen omdat we net hier deze

Los daarvan krijgen zij op de

2008-2009

Na het neutraliseren van deze

5,5 5,5 5,5

25

korting uiteraard een stuk hoger.

2010-2011

Algemene kosten

Niet-leden

6 1 5

Kinderen

8 1 5

Kinderen

0/4.5 1 0

7

Lid

7 9,5 4,5

6 1 5

2007-2008 Niet-leden

7 7 2

Lid

8 1 5 15 11

Niet-leden

Niet-leden

0/4.5 1 0 10 5

Kinderen

Kinderen

6 1 5 15 11

Lid

Lid Paasfeest Quizavond Sinterklaasfeest Sneukeltoer Startbijeenkomst Toneel 'Daens Dagelijks' Toneel Oude Bareel Vertelwandeling Narrare Wandeling Damvallei

Tabel 9 : Resultaat van het werkjaar - Gecorrigeerd Resultaat van het werkjaar

Prijs Activiteiten 2009-2010 2008-2009

2010-2011

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 32

activiteiten willen voorbehouden

meeste activiteiten een kor-

De infoavond/doe-avond rond cho-

voor zij die lid zijn van onze afde-

ting op de deelnameprijs. De

coladebereidingen en de kookcur-

ling.

standaardkorting

bedraagt

sus waren voorbehouden voor le-

2,50 EUR per ‘gewone’ activi-

den, maar niet-leden die het lidgeld

teit. Voor activiteiten met een

bijbetaalden konden evenwel toch

hogere deelnameprijs, ligt de

deelnemen.

Tabel 10 : Algemene Kosten Algemene Kosten Administratiekosten Bestuursetentje Bovenlokale bijeenkomst Facturen K.W.B. Fotokopies Geschenken Bedankingen Huur Lokalen Kring Materiaal - aankopen Nieuwjaarsreceptie Studiedag Verzekeringen Website Totaal

2010-2011 - 116,22 0,00 0,00 0,00 - 748,32 - 108,20 - 394,42 - 434,10 - 158,95 - 340,73 0,00 0,00 - 165,00 - 2.465,94

2009-2010 - 20,45 - 680,00 0,00 - 28,10 - 732,23 - 143,55 - 530,00 - 362,50 - 129,49 - 563,38 - 448,04 - 33,00 - 180,00 - 3.850,74

2008-2009 - 70,83 - 595,55 - 32,80 - 53,00 - 798,00 - 62,35 - 330,00 - 402,50 0,00 - 527,69 - 100,88 - 9,00 0,00 - 2.982,60

2007-2008 - 22,78 - 674,39 0,00 - 264,80 - 971,75 - 30,00 - 250,00 - 508,20 - 220,15 - 610,71 0,00 - 18,00 - 165,00 - 3.735,78


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 33

FINANCIEEL

...

FinanciĂŤle analyse

van de organisatie zijn deze kosten

deze cijfers is het vooral belangrijk

De kastoestand zoals be-

nodig om een werking in stand de

na te gaan welke activiteiten eindi-

schreven op de vorige pa-

houden. De algemene kosten zijn

gen met een positief resultaat en

gina’s is uiteraard een re-

dan ook het strikte minimum dat

welke jammer genoeg in het rood

sultante van de werking van

financieel door de organisatie in de

eindigen. Mede op basis van deze

onze afdeling. Het is daarbij

loop van een werkjaar moeten ge-

cijfers moeten we uitzoeken of de

aangewezen om eens na te

dragen kunnen worden.

organisatie van een bepaalde ac-

gaan welke factoren allemaal

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 16

tiviteit nog zinvol is dan wel of we

meespelen in het bekomen

Waar kosten zijn, moeten ook op-

bereid zijn de extra kosten ervan te

van dit resultaat.

brengsten zijn. In dezelfde lijn

dragen.

hebben we ook een onderscheid Zoals steeds willen we ons

gemaakt zodat we de algemene op-

Deze overwegingen zijn niet nieuw.

hierbij baseren op 3 belang-

brengsten kunnen afzonderen.

Ook in het verleden hebben we met

rijke onderdelen. In eerste in-

veel aandacht en overleg deze za-

stantie moeten we kijken naar

Ten slotte zijn er de kosten en op-

ken grondig bestudeerd en de no-

de kosten die eigen zijn aan

brengsten die eigen zijn aan de

dige conclusies daaruit getrokken.

de werking van een organisa-

activiteiten die we gedurende het

tie. Onafhankelijk van de aard

werkjaar hebben georganiseerd. Bij

Tabel 8 : Resultaat van het werkjaar Resultaat van het werkjaar Algemene kosten

2010-2011

2009-2010

2008-2009

2007-2008

- 2.465,94

- 3.850,74

- 2.982,60

- 3.735,78

Algemene opbrengsten

7.321,60

2.945,29

2.875,21

3.687,87

Activiteiten

- 473,58

- 81,60

899,35

975,49

Resultaat van het werkjaar

4.382,08

- 987,05

791,95

927,58

We sluiten dit werkjaar (voorlo-

Om de vergelijkbaarheid te optima-

de rekening van KWB Oude Bareel

pig) af met een postief resultaat

liseren, hebben we in de volgende

weggelaten.

van bijna 4.400,00 EUR. Hierin

tabel een aantal correcties doorge-

spelen de overdracht van de re-

voerd. Zo werden de kosten voor

Wat de kosten van de studiedag en

kening van KWB Oude Bareel en

de studiedag, het bestuursetentje,

het bestuursetentje betreft, lijkt het

de viering van ons jubileum van

het aanmaken van het KWB-bier en

ons evident dat deze worden ge-

onze 70e verjaardag uiteraard

de viering van 70 jaar KWB en de

neutraliseerd gezien deze voor dit

een belanrgijke rol.

opbrengsten van de transfer van

werkjaar nog niet bekend zijn. De

Katern 5: Bestuurswerking


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 15

BESTUUR

FINANCIEEL

Het vierde en laatste belang-

We mogen het blijven onderstrepen:

in slagen de machine goed geölied

rijke onderdeel van de wer-

de werking van KWB is een groeps-

te laten draaien. Dat we van de aan-

king van onze KWB-afdeling

werking die verschillende talenten

wezigen vaker te horen krijgen dat

is de bestuursploeg. We moe-

en mogelijkheden nodig heeft om

de organisatie vlot verliep, ook in

ten het blijven herhalen dat

de uitgebreide taak aan te kunnen.

extreme omstandigheden van veel

de organisatie en uitvoering

De diversiteit aan activiteiten ver-

aanwezigen, beperkte accomodatie

van een jaarprogramma als

eist immers een diversiteit aan mo-

en dergelijke meer, mag het mooi-

dat van ons geen sinecure is.

gelijkheden die moeten kunnen in-

ste bewijs zijn dat deze groep gaat

Enkel dankzij de motivatie en

gezet worden om telkens weer het

waar hij voor staat. Alleen het beste

de inzet van de mensen bin-

beste resultaat neer te zetten.

resultaat is goed genoeg.

nen de bestuursploeg kunnen we in dat opzet slagen.

Tabel 7 : Evolutie Financiële Middelen Werkjaar 2010-2011 september mei Verschil

Kas 108,94 242,97 134,03

Giro 226,50 495,64 269,14

Deposito 10.320,00 12.000,00 1.680,00

Totaal 10.655,44 12.738,61 2.083,17

Werkjaar 2009-2010 september mei Verschil

Kas 373,83 108,94 - 264,89

Giro 899,76 226,50 - 673,26

Deposito 8.800,00 10.320,00 1.520,00

Totaal 10.073,59 10.655,44 581,85

Werkjaar 2008-2009 september mei Verschil

Kas

Giro 133,86 899,76 765,90

Deposito 9.300,00 8.800,00 - 500,00

Totaal 9.475,54 10.073,59 598,05

41,68 373,83 332,15

De cijfers in de bovenstaande ta-

nissen, mogen we besluiten dat de

king van onze afdeling betaalbaar te houden.

Binnen onze bestuursgroep kunnen

Overleg

bel die de evolutie per financiële

tendens van een positief resultaat

we rekenen op heel wat mensen

Veel hangt af van de manier waarop

rekening weergeven zijn puur

in de periode september-mei be-

met een diverse aanleg en met di-

de voorbereidingen en de afspraken

indicatief. Ze vergelijken de fi-

stendigd wordt. Uiteraard vallen

We dienen ook waakzaam te blijven

verse talenten. Het aanwenden van

kunnen verlopen. Degelijk overleg

nanciële middelen per type bij

aan het einde van het werkjaar nog

dat we deze financiële middelen in

die mogelijkheden resulteert in de

helpt immers om de scherpe kantjes

het begin van het werkjaar met

een behoorlijk aantal kosten te dra-

de toekomst verder als ‘goede huis-

betere uitwerking van elke activiteit.

weg te vijlen, problemen op te los-

de situatie per einde mei. Ook

gen.

vaders’ blijven beheren. Ze bieden

Overgoten met een sausje van moti-

sen en onnodige risico’s te voorko-

hierin spelen de aangehaalde

vatie en inzet kunnen we er steeds

men. Binnen onze werking hebben

gebeurtenissen als het jubileum,

Conclusie over de kastoestand van

maar staan ook garant voor het re-

de sponsoring en de overheve-

onze afdeling mag zeker zijn dat wer

aliseren van één van onze doelstel-

ling van de rekening van KWB

niet slecht voor staan. De vele in-

lingen, namelijk het aanbieden van

Oude Bareel een belangrijke rol.

spanningen die door iedereen wor-

activiteiten aan heel democratische

den geleverd, blijven renderen. De

prijzen.

Tabel 15 : Aanwezigheid op bestuursvergaderingen Maand

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 34

Aantal bestuursleden

Aanwezig

Verontschuldigd

Afwezig

September

19

9

47,37%

8

42,11%

2

10,53%

Oktober

18

13

72,22%

4

22,22%

1

5,56%

November

19

14

73,68%

4

21,05%

1

5,26%

December

21

16

76,19%

4

19,05%

1

4,76%

Januari

21

16

76,19%

3

14,29%

2

9,52%

Februari

21

17

80,95%

3

14,29%

1

4,76%

Maart

21

15

71,43%

5

23,81%

1

4,76%

April

21

13

61,90%

6

28,57%

2

9,52%

Mei

21

16

76,19%

4

19,05%

1

4,76%

Juni

21

12

57,14%

7

33,33%

2

9,52%

203

141

69,46%

48

23,65%

14

6,90%

ons niet alleen de nodige slagkracht

Wanneer we abstractie maken

inkomsten die daaruit voortvloeien

van deze éénmalige gebeurte-

hebben we hard nodig om de wer-


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 35

FINANCIEEL

BESTUUR

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 14

Een volgende peiler in de

Kastoestand

benden van de tegoeden op bank-

we daarvoor de maandelijkse

gezet wat betreft de aanwezigheid

de bestuursvergaderingen mara-

werking van een afdeling als

De beschikbare financiële middelen

rekeningen die in de laatste 5 jaar

bestuursvergaderingen waarop

op de bestuursvergadering, is zeer

thons worden, waarbij de ene na de

KWB

is

van onze afdeling, worden op de

geen verrichtingen vertoonden. Op

we telkens de voorbeidingen

goed te noemen. Met bijna 70% over

andere dient af te haken.

het financiële plaatje. Een

voet gevolgd en beheerd door de

die manier werden we door de men-

voor de komende activiteiten

het ganse werkjaar mogen we trots

‘onderneming’ als KWB Sint-

volledige bestuursploeg. Tijdens de

sen van VDK op de hoogte gebracht

bespreken en een evaluatie ma-

zijn op de inspanning die eenieder

Uitbreiding

Amandsberg moet financieel

maandelijkse bestuursvergaderin-

dat er nog een bedrag van 3.877,75

ken van de voorbije organisa-

van ons daartoe levert. Dit resultaat

Vele helpende handen (en hoofden)

voldoende slagkracht hebben

gen, worden de cijfers gedetailleerd

EUR op een bankrekening stond die

ties. Hierdoor zorgen we ervoor

ligt amper lager dan dat van vorig

maken het werk lichter. Met die ach-

om de werking te bekostigen.

toegelicht.

toebehoorde aan KWB Oude Bareel.

dat de beslissingen die genomen

jaar ondanks het feit dat de groep

tergrondgedachte kijken we steeds

De doorstorting naar onze rekening

worden, steeds weloverwogen

groter is geworden en dus de kans

uit naar nieuwe mensen voor onze

Sint-Amandsberg,

Als gezins- en vrijdetijds-

Met de evolutie van de kastoestand

betekende dus een duidelijk aan-

beslissingen zijn die gedragen

op een afwezigheid stijgt. Een puik

bestuursgroep.

beweging willen geenszins

krijgen we een overzicht van de

groei van onze financiële middelen.

worden door de verantwoorde-

resultaat waar we zeker fier mogen

op zijn manier en met zijn kunnen

zwaar wegen op het budget

totale beschikbare financiële mid-

lijkheid van de volledige groep.

over zijn.

een bepaalde meerwaarde mee bin-

van onze leden of kandidaat-

delen. Eind mei 2011 beschikken

In dezelfde lijn dienen we op te mer-

De democratische gedachte is

leden. Aan de andere kant is

we over 12.738,61 EUR, wat bijna

ken dat de viering van ons 70-jarig

hierbij een constante.

het natuurlijk ook evident dat

3.000,00 EUR meer is dan op het-

bestaan ongeveer 1.100,00 EUR

koken geld kost.

zelfde tijdstip vorig jaar.

kostte. Ook de opstartkost van het

Iedereen

brengt

nen de bestuursgroep. Hoe meer Het dient ook aangegeven dat het

talenten je hebt, hoe meer je kan

vlot verlopen van de bestuursver-

doorgeven aan anderen. Ook deze

Vergadermomenten

gaderingen op zich ook weer een

stelregel is van toepassing op onze

brouwen en verdelen van ons eigen

Het belang van de bestuursver-

resultaat is van de voorbereiding

KWB-afdeling.

De cijfers op de volgende

Oorzaak hiervan is uiteraard de

KWB-Bier drukt op dit moment ons

gaderingen is groot. Vandaar

die gebeurt op de maandelijkse bij-

pagina’s willen een indicatie

overheveling van de kastegoeden

financiële middelen met ongeveer

dat we steeds de grootst mo-

eenkomsten van het dagelijks be-

We zijn dan ook verheugd dat we in

zijn van een aantal trends en

van de voormalige KWB-afdeling op

700,00 EUR.

gelijke aanwezigheid van onze

stuur. Die hebben immers als taak

het voorbije werkjaar de versterking

een leidraad voor eventuele

de Oude Bareel. Als gevolg van de

bestuursleden nastreven. Re-

om de bestuursvergaderingen voor

kregen van maar liefst 3 nieuwe be-

toekomstige beslissingen op

wet op de slapende rekeningen van

Mede

sponsoring

kening houdend met het feit dat

te bereiden en hoe beter de voor-

stuursleden. Olav Heirman, Paul

financieel vlak.

24 juli 2008 (BS - 07.08.2008) wer-

(goed voor meer dan 2.700,00 EUR)

nog al wat van onze bestuurs-

bereiding, hoe beter de uitwerking.

Robaeyst en Peter Spruit vervoeg-

den financiële instellingen verplicht

ziet onze financiële toestand er

mensen een zelfstandige of

Daarenboven moet het dagelijks

den in de loop van het werkjaar de

op zoek te gaan naar de rechtheb-

heel positief uit.

ploeggebonden

beroepsactivi-

bestuur een eerste filter zijn op de

bestuursgroep. Philippe Boone zet-

teit hebben, maakt hun aanwe-

vele zaken die afkomen op de be-

te een stapje terug en verdween uit

zigheid niet altijd evident. Het

stuursploeg van de afdeling. Op die

onze bestuursploeg. Op die manier

resultaat dat we hebben neer-

manier kunnen we voorkomen dat

telt de groep nu 21 leden. Over de

dankzij

onze

Tabel 6 : Evolutie Kastoestand Werkjaar 2010-2011

Werkjaar 2009-2010

juli-augustus

10.655,44

10.073,59

september

10.663,92

oktober

10.877,91

november

Werkjaar 2008-2009

Werkjaar 2007-2008

9.475,54

105,78 %

10.136,44

9.889,46

105,20 %

10.891,72

10.149,36

99,87 %

11.982,24

11.517,23

11.308,36

104,04 %

december

9.624,71

9.420,99

9.566,15

102,16 %

januari

13.690,77

9.342,87

8.905,27

146,54 %

februari

12.874,95

9.262,83

9.448,70

139,00 %

maart

12.220,64

9.659,40

9.951,61

126,52 %

april

12.466,11

9.870,38

10.415,65

126,30 %

mei

12.738,61

9.775,07

10.294,91

130,32 %

8.561,48

9.501,14

0,00 %

juni


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 7

BESTUUR

LEDENBEWEGING

10 werkingsmaanden betekent

zijn bereid zijn om een functie om

groep. Zoiets kunnen en mogen we

dat dat we, in vergelijking met

zich te nemen.

ook beschouwen als een waardering van de inspanningen die door

het werkjaar 2009-2010, gemiddeld 3 mensen meer hebben in

Aan de rand van het bestuur

de bestuursgroep worden geleverd

onze bestuursploeg.

Opmerkelijk feit dat we in de loop

bij de uitwerking van de activiteiten

van de voorbije jaren konden en

van het jaarprogramma.

Verdeling van de taken

mochten vaststellen is, dat aan

Aan het einde van dit werkjaar

de ‘rand’ van het bestuur zich een

KWB Verbond

lopen de mandaten van de le-

aantal mensen situeren die maar

Het wordt misschien gemakkelijk uit

den van het dagelijks bestuur

al te graag de handen uit de mou-

het oog verloren dat af en toe ook

af. Op deze programmatiedag

wen steken om te helpen bij onze

bijeenkomsten

willen we de mandaten opnieuw

organisaties.

de

op verbondelijk niveau. Die hebben

invullen. Zowel secretaris Car-

organisatie en uitwerking van de

als doel een informatiekanaal te

los De Reu als penningmeester

nieuwjaarshappening wordt daar-

zijn omtrent de richtlijnen die door

Wilfried Van Durme hebben

door een stukje makkelijker voor de

KWB-Nationaal worden meegege-

reeds aangegeven dat zij niet

bestuursgroep.

ven. Tevens bieden zij informatie

Onder

andere

voorzien

worden

over de activiteiten die op verbon-

langer kandidaat wensen te zijn voor een nieuwe ‘ambtstermijn’.

Wanneer we die mensen echter de

delijk en nationaal KWB-niveau wor-

Dit betekent dat er binnen het

vraag stellen of ze ook interesse

den georganiseerd.

dagelijks bestuur een herschik-

hebben om tot de bestuursgroep

king of herinvulling van de taken

toe te treden, is het antwoord ech-

Veel extra druk op de ketel is dit

dient te gebeuren. Het ligt dan

ter neen. Hoe jammer we dat ook

niet, maar toch lijkt het ons aange-

ook in onze bedoeling om hier-

vinden, toch moeten we die keuze

wezen om ook omtrent de aanwe-

over op deze programmatiedag

respecteren. Maar, hun inzet en

zigheid van onze afdeling op deze

een akkoord te kunnen sluiten.

bereidwilligheid tot helpen zijn be-

bijeenkomsten, afspraken te ma-

(Dit hoeft immers geen jaar te

langrijk voor onze afdeling. Daarom

ken. Het lijkt het overwegen waard

duren zoals bij onze illustre

is het goed om ook hier daar eens

om binnen de bestuursgroep ie-

vrienden in de Wetstraat). Op

melding van te maken zodat we ons

mand (of meerdere) mensen aan

de agenda en in de dagindeling

bewust blijven van het feit dat deze

te stellen die zich engageren om

kan u merken dat dit items als

mogelijk steeds voor ons openligt.

die vergaderingen bij te wonen. Dit

apart punt werd opgenomen in

Een mogelijkheid waar we trou-

systeem passen we immers ook toe

de planning van vandaag.

wens voor deze speciale gevallen

voor de lokale overlegorganismen.

zeker een beroep moeten durven

Een overweging waard dus...

Zowel Peter Spruit als Paul Ro-

op doen. Ook in het verleden waren

baeyst hebben aangegeven dat

er al helpende handen uit de leden-

Katern 2: Financieel

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 36


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 37

NOTITIES

...

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 12

Katern 6: Het nieuwe werkjaar


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 11

2011 - 2012 : VOORAF

LEDENBEWEGING

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 38

We zijn aangekomen bij het

Nieuwigheden

werking van een aantal activiteiten,

Willy Nevejans verhuisde on-

wel deel uitmaken van de bestuurs-

blijft de verdeling van de leden per

laatste deel van deze bundel.

Voor de nieuwigheden rekenen we

draaien zeker op volle toeren, maar

langs naar Astene en vroeg

groep.

bestuurslid zo goed als ongewijzigd.

Vanaf komt het nieuwe werk-

uiteraard ook op uw medewerking.

elk nieuw initiatief ter zake kan ui-

daarom om de leden die hij be-

Ondanks de vele verschuivingen

De tabel hieronder geeft de verde-

jaar volledig op de voorgrond.

Niet alleen wat het aanbrengen van

teraard voor een impact zorgen op

zocht te verdelen over de an-

en de aanpassingen door het weg-

ling van de leden per bestuurslid

Het is ook hier dat het grote

activiteiten betreft zullen we uw

deze verschillende vlakken.

dere bestuursleden. Willy blijft

vallen en het bijkomen van leden,

weer.

werk voor de bestuursploeg

steun nodig hebben. Ook de volle-

begint. Dit laatste deel staat

dige uitwerking van de activiteiten

Verantwoordelijkheden

immers volledig in het teken

(waaronder de slothappening van

Tot slot van dit inleidend woordje

van de keuze van de activitei-

ons 70-jarig bestaan), maar ook de

van deze laatste katern, willen we

ten, de planning en de organi-

organisatie van alle andere activi-

ook nog even wijzen op het belang

DE LY Guy

teiten kunnen, zoals steeds, wat in-

van de degelijke verdeling van de

DE MEYER Norbert

novatie en inspiratie gebruiken. Een

verantwoordelijkheden

2011-2012

traditionele activiteit kan immers

dragen en sturen van de activitei-

wordt voor een deel een ver-

met een totaal nieuwe aanpak, zor-

ten. Als we straks de activiteitsver-

GYDE Guy

lengstuk van 2010-2011. In

gen voor een andere aanblik ervan.

antwoordelijken aanduiden, durven

HEIRMAN Olav

wij te rekenen op de bereidwilligheid

LATAER Jacques

satie van onze werking. Het

werkjaar

eerste instantie is er uiter-

voor

Tabel 5 : Verdeling leden per bestuurslid

het

BUYSSE Dirk

DE PAEPE Denis DE PAEPE Willy DE REU Carlos

NEVEJANS Willy

aard ons 70-jarig bestaan,

Organisatie

van iedereen. Tussen de verschil-

waardoor een aantal activitei-

Daarnaast zal ook de organisatie

lende voorstellen zijn er ongetwij-

ten in een ander daglicht wor-

een beetje een gedaantewisseling

feld activiteiten waar u een bepaal-

SPRUIT Peter

REMY Jos ROBAEYST Paul

den gesteld. Op zaterdag 17

moeten ondergaan. Door de ver-

de feeling of voorliefde voor hebt.

TIMMERMAN Clement

december 2012 houden we

vanging van 2 leden van ons da-

Het zou dan ook leuk zijn mocht u

VAN DURME Wilfried

daarvan de slotmanifestatie.

gelijks bestuur, staan we voor een

daarvoor de verantwoordelijkheid

herschikking van een aantal werk-

op u kunnen nemen. Wanneer vele

Ook de verkoop van ons

zaamheden. De overheveling van

handen het werk vastnemen, moet

KWB-bier loopt nog verder

deze taken kan op korte termijn ge-

het haalbaar zijn alles uitgewerkt

VERWEEN Alberic VLERICK Jean-Pierre

VANDEVELDE Werner VERBERCKMOES Helmut VERLEYSEN Geert VERMEIREN Dirk

in het komende werkjaar.

beuren, maar we zullen toch wat tijd

te krijgen zonder teveel blaren op

De huidige voorraad en een

moeten laten gaan zodat de nieuwe

te lopen. Laat ons met die gedachte

eventuele nieuwe voorraad

mensen zich ter dege kunnen in-

vol goede moed uitkijken naar de

Lidkaarten

kunnen we aan de man (of

werken.

komende planningsmomenten.

Voor de volledigheid van de

4 vrouwen, bij de nieuwe leden tel-

statistieken willen we ook nog

den we 1 dame.

vrouw) brengen.

0

5

10

15

20

25

dat is er 1 minder dan vorig jaar.

Verder blijft het uiteraard uitkijken

meegeven dat we onder de 173

naar de nieuwe wind die we kunnen

leden maar liefst 18 vrouwelijke

Net zoals vorig werkjaar werd er

dat 2 leden genieten van een ver-

laten waaien door onze ganse orga-

leden tellen, al zijn er dat 3 min-

aan 93 partners ook een KWB-lid-

minderde ledenbijdrage.

nisatie. De aanpak van de communi-

der dan vorig werkjaar. Bij de

kaart uitgereikt. 5 Meerderjarige

catie, van de publiciteit, van de uit-

ontslagnemende leden waren er

kinderen kregen ook een lidkaart,

Tot slot kunnen we nog vermelden


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 39

LEDENBEWEGING

BELANGRIJKE DATA

Tabel 2 : Ledenbestand per leeftijdscategorie Leeftijd 20 - 29 jaar 30 - 39 jaar 40 - 49 jaar 50 - 59 jaar 60 - 69 jaar 70 - 79 jaar 80 - 89 jaar 90 - 99 jaar Totaal Gemiddelde leeftijd

2010-2011 1 8 38 45 46 23 11 1 173 58,42

2009-2010

2008-2009

3 10 40 48 46 20 10 1 178 57,07

2007-2008

3 10 38 44 39 20 10 1 165 57,15

2006-2007

2 10 40 41 42 25 8 0 168 57,14

2 10 38 40 42 21 8 0 161 56,93

Tabel 3 : Nieuwe leden per leeftijdscategorie Leeftijd 20 - 29 jaar 30 - 39 jaar 40 - 49 jaar 50 - 59 jaar 60 - 69 jaar 70 - 79 jaar 80 - 89 jaar 90 - 99 jaar Totaal Gemiddelde leeftijd

Nieuwe leden 2010-2011 0 2 4 0 5 0 0 0 11 51,27

Nieuwe leden 2009-2010 0 3 7 8 5 0 0 0 23 50,70

Nieuwe leden 2008-2009 1 1 3 2 2 1 0 0 10 49,80

Nieuwe leden 2007-2008 0 3 9 2 3 2 2 0 21 53,86

Nieuwe leden 2006-2007 0 0 4 2 1 2 0 0 9

Tabel 4 : Ontslag per leeftijdscategorie Leeftijd 20 - 29 jaar 30 - 39 jaar 40 - 49 jaar 50 - 59 jaar 60 - 69 jaar 70 - 79 jaar 80 - 89 jaar 90 - 99 jaar Totaal Gemiddelde leeftijd

Ontslag 2010-2011 2 1 6 3 2 2 0 0 16 50,00

Ontslag 2009-2010 0 0 2 3 4 0 1 0 10 58,80

Ontslag 2008-2009 0 0 3 2 3 3 2 0 13 63,23

Ontslag 2007-2008 0 1 3 1 6 2 1 0 14 64,31

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 10

Vooraleer we de data op de

Keuze van de momenten

viteit vastgelegd. Tijdens de herfst-

activiteiten

plakken,

Uit het verleden weten we dat voor

vakantie trekken we opnieuw naar

is het wel aangewezen om

sommige activiteiten een datum bin-

Landal voor een midweekvakantie.

even een blik te werpen op

nen een schoolvakantie geen goede

Dit jaar wordt het opnieuw Colden-

de schoolvakanties en de

oplossing is. Het klinkt misschien

hove, waar we tijdens de eerste edi-

feestdagen. Deze dagen zijn

raar maar het organiseren van een

tie van deze meerdaagse vakantie

immers helemaal niet of net

cursus, infoavond of bezinnings-

ook al aanwezig waren.

helemaal geschikt voor de

avond gedurende een schoolvakan-

organisatie van bepaalde ac-

tie, heeft een negatieve invloed op

Ook voor paasmaandag, 9 april

tiviteiten.

de aanwezigheden. Daarenboven

2012 werd al een nieuwe editie van

hebben we al gemerkt dat bepaalde

ons paasontbijt voorzien. Ook deze

In de beide tabellen hiernaast

bezoeken dan weer best gebeuren

vrije dag is dus al ingepalmd door

hebben we een overzicht ge-

in de vakanties. Zo kunnen we soms

één van onze activiteiten.

maakt van deze gebeurtenis-

de jeugd mee laten genieten van

sen gedurende het werkjaar

de kennis die ons tijdens dergelijke

2011-2012.

bezoeken ter beschikking wordt ge-

gaan

steld.

Ontslag 2006-2007 1 1 3 4 3 0 0 0 12

Reeds vastgelegd Voor één van de schoolvakanties hebben we al een meerdaagse actiTabel 16 : Feestdagen en schoolvakanties

Bestuursleden

Feestdag

Datum

Vakanties

Begin

Einde

Een belangrijke rol in de be-

zorgvuldig weggewerkt. Als geen

gevoel dat in de loop van het werk-

Nationale Feestdag

do 21/07/2011

Herfstvakantie

ma 31/10/2011

zo 06/11/2011

nadering van de leden is ui-

ander kan u immers informatie ver-

jaar 2010-2011 maar liefst 3 nieuwe

O.-L.-V. Hemelvaart

ma 15/08/2011

Kerstvakantie

ma 26/12/2011

zo 08/01/2012

teraard weggelegd voor u als

strekken over de werking van de af-

bestuursleden de groep hebben

Allerheiligen

di 01/11/2011

Krokusvakantie

ma 20/02/2012

zo 26/02/2012

bestuurslid. U bent niet alleen

deling en over de activiteiten. Door

vervoegd. Olav Heirman, Paul Ro-

Wapenstilstand

vr 11/11/2011

Paasvakantie

ma 02/04/2012

zo 15/04/2012

hun eerste aanspreekpunt, u

de maandelijkse bezoeken, al dan

baeyst en Peter Spruit werden met

Kerstmis

zo 25/12/2011

Hemelvaart

do 17/05/2012

vr 18/05/2012

bent ook hun link met de af-

niet persoonlijk, schept u ook een

open armen verwelkomd.

Nieuwjaar

zo 01/01/2012

deling. Daarnaast treedt u

vertrouwensband met de leden.

Pasen

zo 08/04/2012

Feest van de arbeid

di 01/05/2012

Moederdag

zo 13/05/2012

O.-L.-H. Hemelvaart

do 17/05/2012

Pinksteren

zo 27/05/2012

Vaderdag

zo 10/06/2012

als bestuurslid ook vaak op

Philippe Boone verliet wegens ge-

als kennismakingspunt. De

Voor deze omvangrijke job, moeten

zondheidsproblemen de bestuurs-

vragen en bezorgdheden als

we kunnen rekenen op zoveel mo-

ploeg maar blijft lid van onze afde-

kandidaat-lid worden door u

gelijk mensen. Het geeft een goed

ling.


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 9

PLANNING BESTUUR

LEDENBEWEGING

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 40

Ook voor de bestuurswerk-

zelfstandige activiteit), maakt het

bestuursvergaderingen, konden we

Leeftijd

Op de volgende pagina staan de drie

vember 1981), laat hij inzake jeug-

zaamheden zijn een aantal

vastleggen van deze momenten niet

ook de lijst met de verschijningsda-

De samenstelling van de le-

basistabellen die hierover uitsluit-

dige leeftijd iedereen achter zich.

afspraken noodzakelijk. Elke

altijd makkelijk.

ta van onze nieuwsflits vastleggen.

dengroep is op behoorlijk wat

sel geven.

Minstens 2 dagen voor de bestuurs-

manieren te benaderen. De

maand is er de bestuursver-

Nieuwe leden

gadering die een 10-tal dagen

In de onderstaande tabel hebben we

vergadering moet de nieuwsflits

diversiteit van beroepen en

Ledengroep

In tabel 3 hebben we dezelfde be-

voordien wordt voorafgegaan

de voorstellen voor de data van die

klaar zijn. Dat betekent dat in de da-

interesses staat zonder meer

In tabel 2 hebben we het ledenbe-

rekening gemaakt voor de 11 nieu-

door een samenkost van het

bijeenkomsten, opgenomen. Duide-

gen volgend op de vergadering van

vast. Uit de frequente contac-

stand ingedeeld volgens leeftijds-

we leden die we in de loop van het

dagelijks bestuur van de afde-

lijkheidshalve, dit zijn voorstellen

het dagelijks bestuur, alles moet

ten met onze leden weten we

categorie. We bestendigen dit jaar

werkjaar mochten inschrijven. De

ling.

en zijn dus nog voor verandering

doorgegeven zijn voor de opmaak

waar ze vaker mee bezig zijn

de tendens dat de meeste van onze

gemiddelde leeftijd van die nieuw

vatbaar. De vastgelegde data voor

van de nieuwsflits. Op die manier

en waarin ze geînteresseerd

leden tussen de 50 en 70 jaar oud

ingeschrevenen ligt op 51,27 jaar.

We proberen zoveel moge-

de vergaderingen van het dagelijks

kunnen we een tijdige verschijning

zijn. Alles hiervan in kaart

zijn. Dit jaar is dat 52,60%. In het

De meeste nieuwe leden waren tus-

lijk momenten vast te leggen

bestuur, kunnen uiteraard gemak-

verzekeren.

brengen is een zo goed als

werkjaar 2009-2010 was dat nog

sen de 60 en 69 jaar oud. Cécile Van

waarvan dat we in de over-

kelijker gewijzigd worden. In overleg

onmogelijke taak.

52,81%. In 2008-2009 was dat maar

Theemsche is met haar 65 jaar hier-

tuiging leven dat die voor de

met de beperkte groep die aanwezig

50,30%.

bij de koploper. Tony Bakeland is

meesten van de doelgroep

moet zijn op deze vergaderingen,

Dankzij de diversiteit in onze

haalbaar moeten zijn. Het

kan van het schema worden afge-

activiteiten, weten we ieder-

De gemiddelde leeftijd van onze

feit dat echter behoorlijk wat

weken.

een wel te bereiken en aan

leden bedraagt dit jaar 58,42 jaar.

de hand van de opkomst op

Vorig werkjaar was dat nog 57,07%.

Uitgeschreven leden

mensen in een ‘variabele’ be-

met zijn 34 jaar het jongste nieuwe lid.

roepssituatie zitten (ploegen-

Nieuwsflits - Deadline

de activiteiten (zie verder

Wie de bundel voor de program-

De gemiddelde leeftijd van de uit-

en/of weekendwerk of een

Aan de hand van de data voor de

in deze bundel) kunnen be-

matiedag van vorig jaar bij de hand

geschreven leden ligt dit jaar op 50

sluiten dat om het even welk

heeft zal merken dat de cijfers die

jaar. Dat is het laagste gemiddelde

beroep of om het even welke

we nu publiceren licht afwijken van

van de voorbije 5 jaar. In de leef-

interesse, een reflectie heeft

wat toen was neergeschreven. In

tijdsklassen van 20 tot 30 jaar ver-

in onze activiteiten.

de berekening van de cijfers in de

loren we 2 leden.

Tabel 17 : Voorstel data bestuursvergaderingen Maand

Bestuursvergadering

Dagelijks Bestuur

Nieuwsflits

Deadline

september

vr 02/09/2011

di 23/08/2011

di 30/08/2011

vr 26/08/2011

oktober

vr 30/09/2011

di 20/09/2011

di 27/09/2011

vr 23/09/2011

november

vr 28/10/2011

di 18/10/2011

di 25/10/2011

vr 21/10/2011

Meetbare gegevens waar we

keningsfoutje geslopen. We hebben

Onder de uitgeschreven leden zijn

december

ma 28/11/2011

wo 23/11/2011

vr 25/11/2011

ma 21/11/2011

wel over beschikken zijn de

dat uiteraard op de historische cij-

er echter wel een groot aantal die

januari

vr 30/12/2011

wo 21/12/2011

di 27/12/2011

vr 23/12/2011

gegevens over de leeftijd van

fers gecorrigeerd.

door verhuis of veranderde famili-

februari

ma 30/01/2012

wo 18/01/2012

vr 27/01/2012

ma 23/01/2012

onze leden. Het is daarom

maart

ma 27/02/2012

wo 15/02/2012

vr 24/02/2012

ma 20/02/2012

ook interessant om eens na

Ons oudste lid is René De Bruyne.

schap niet meer hebben verlengd.

april

vr 30/03/2012

wo 21/03/2012

di 27/03/2012

vr 23/03/2012

te gaan in welke leeftijdsca-

Geboren op 19 maart 1919 is hij met

Toch moeten we waakzaam blijven

mei

ma 30/04/2012

wo 18/04/2012

vr 27/04/2012

ma 23/04/2012

tegorie de meeste van onze

zijn 92 jaar de ouderdomsdeken van

dat we vooral in de jongere cate-

juni

di 29/05/2012

wo 16/05/2012

za 26/05/2012

di 22/05/2012

leden zich bevinden en wie

onze afdeling.

goriën niet te veel leden verliezen.

juli

vr 29/06/2012

wo 20/06/2012

di 26/06/2012

vr 22/06/2012

onze afdeling heeft vervoegd

Ons jongste lid is Antoine Lataer.

Een bezorgdheid waar we steeds

Studiedag

za 16/06/2012

Bestuursetentje

of verlaten.

Met zijn 29 lentes (geboren 11 no-

aandacht hebben aan besteed.

za 16/06/2012

bundel van vorig jaar was een bere-

ale omstandigheden, het lidmaat-


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 41

LEDENBEWEGING

COMMUNICATIE

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 8

Het kloppende hart van onze

In en uit

verhuis, een veranderende job of

Het communiceren van onze

wordt

beweging zijn onze leden.

Zoals reeds aangehaald, is het be-

een overlijden zijn niet te voorzien.

werking en vooral dan van

gebruikt om ex-

Voor hen staan we in voor de

houden van de leden en het werven

Maar zolang we het verlies omwille

onze activiteiten blijft een

tra

organisatie van onze activi-

van nieuwe leden een permanente

van onze werking of omwille van

niet te onderschatten bezig-

heid te geven aan

teiten. Hun aanwezigheid en

zorg voor een beweging als KWB.

desinteresse kunnen beperken, zijn

heid. Het belang dat onze

onze werking en

hun reacties vormen een be-

De in- en uitstroom onder controle

we op de goede weg.

leden tijdig over de correcte

onze activiteiten.

langrijk deel van de evalutaie

houden is geen sinecure. De in-

informatie beschikken, is een

Via

van de activiteiten.

stroom kan uiteraard gestimuleerd

Ledenaantal

continue

kunnen we een

worden door een aantal acties. De

In een eerste benadering bekijken

onze bestuursgroep.

Onze ganse werking wordt

5-euro actie (5,00 EUR korting op

we het totaal aantal leden. De cijfers

elk jaar opnieuw geëvalu-

het lidgeld van het volgende jaar bij

zijn vastgezet per 31 mei 2011. Op

Maandelijks verdelen we de

kan uitgestuurd

eerd op het ogenblik van de

het aanbrengen van een nieuw lid) is

die datum telde KWB Sint-Amands-

relevante informatie via onze

worden om een

lidkaarthernieuwing. Met ge-

daar een mooi voorbeeld van. Maar

berg 173 leden. Dat zijn er 5 minder

nieuwsflits die gevoegd wordt

bepaalde activiteit op het laatste

Nieuwe mogelijkheden

mengde gevoels van vertrou-

ook het toelaten van niet-leden aan

dan op hetzelfde ogenblik vorig jaar.

bij de Raak, het ledenblad van

moment eens extra in de verf te

Met onze afdeling zijn we steeds

wen en angst bekijken we de

de prijs van leden (voor welbepaal-

Als we de cijfers van de laatste 10

KWB-Nationaal. Daarin wor-

stellen.

vooruitstrevend geweest op com-

lijstjes van de ontslagen en

de activiteiten) kan een positieve in-

werkjaren bekijken, komen we met

den onze activiteiten aange-

van de nieuwe leden. De op-

vloed uitoefenen op de werving van

dit aantal op een 4e plaats in de ran-

kondigd en blikken we aan de

Ook via onze website geven we be-

eersten beschikten we over een

dracht om nieuwe leden te

nieuwe leden.

king. Zowaar geen slecht resultaat!

hand van foto’s terug op de

kendheid aan onze activiteiten. Elke

website voor onze afdeling en ge-

voorbije activiteiten.

maand wordt deze geupdate en

bruikten we e-mail als een toen blik-

voorzien van de nodige foto’s van

semsnel communicatiekanaal.

werven is immers voor een

bezorgdheid

van

ruchtbaar-

deze

weg

impulscommunicatie doen die

vrijwilligersbeweging al lang

De uitstroom is uiteraard iets

Het negatieve resultaat van 5 werd

geen sinecure meer. Een de-

moeilijker onder controle te hou-

bekomen door een verlies van 16 le-

Digitale communicatie

gelijke werking en een vari-

den. Vele aspecten kunnen aan de

den en een aanwinst van 11 nieuwe

Ook het kanaal van e-mail

atie aan activiteiten is hierbij

oorzaak liggen dat leden hun lid-

leden.

een waardevol hulpmiddel.

maatschap niet hernieuwen. Een

municatievlak. Als één van de

de voorbije activiteiten. Ondertussen zijn er een hele boel Kostprijs

nieuwe kanalen die nog sneller

Het verdelen van onze communica-

de verspreiding van communica-

tie vormt een belangrijke post in de

tie toelaten. Misschien moeten we

uitgaven van onze afdeling. Tot op

wel overwegen om voor onze afde-

dit ogenblik hebben we reeds een

ling een facebook-fanpagina op te

kleine 750,00 EUR aan kopieerkos-

richten of een twitterpagina. Deze

ten betaald voor dit werkjaar. Dit is

nieuwe, snelle communicatiemid-

nog niet het finale bedrag. We moe-

delen bieden een aantal enorme

ten dan ook in overweging nemen

voordelen zoals snelheid van rea-

140

in hoeverre we in de toekomst deze

geren. Een uitwerking daarvan kan

120

kosten kunnen beperken en/of ver-

op heel korte termijn gebeuren en

100

mijden.

misschien kunnen we er wel een be-

Vandaar ook de belangrijke Tabel Evolutie Ledenaantal

opdracht die op deze pro-

1 : Evolutie ledenaantal

220 197 184

178 168

173

165

2008-2009

161

2006-2007

163

2005-2006

160

2004-2005

2002-2003

160

2003-2004

158

2007-2008

180

2010-2011

200

2009-2010

wachten.

2001-2002

grammatiedag op ons ligt te

frequent

hoorlijk centje mee besparen.


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 7

PUBLICITEIT

LEDENBEWEGING

Uit onze financiële analyse

bracht naar de leden. Het goedko-

Prijzen en overleg

valt duidelijk op te merken

per maken of goedkoop houden van

Het belangrijkste kenmerk van onze

dat de belangrijkste inkom-

de deelnameprijzen komt immers

publiciteit waren de democratische

stenpost gevormd wordt door

rechtstreeks ten goede aan onze

prijzen waaraan we de publiciteit

de publiciteit die we plaatsen

ledengroep.

aanboden aan de adverteerders.

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 42

Hoewel we onze prijzen en vooral

op onze placemats, in het programmaboekje, op onze

Inspanning

de mogelijkheden die we de ad-

affiches en op onze website.

Om dit resultaat van de publiciteit

verteerders kunnen bieden, een

De plaatselijke handelaars

te bekomen, waren behoorlijk wat

grondig moeten bekijken, lijkt het

‘investeerden’ op die manier

inspanningen nodig. Niets gaat

voor de handliggend dat we de lijn

voor bijna 3,000.00 EUR in

vanzelf en zonder de inspanningen

van de prijssetting van de voorbije

onze werking.

geleverd door de bestuursploeg en

jaren moeten verder zetten. Het

dan in deze in hoofdorde door Albe-

aanbieden van nieuwe en/of extra

Dankzij deze fondsen kun-

ric Verween, zouden we daar nooit

mogelijkheden zal de sleutel zijn tot

nen we onze werking betaal-

in geslaagd zijn.

succes.

reeds vermeld is één van

Nu Alberic aangekondigd heeft een

Om dit alles uit te werken lijkt het

onze hoofddoelstellingen om

stapje terug te zetten, dienen we

aangewezen om met een werk-

onze leden de activiteiten aan

ons bewust te zijn van het feit dat

groepje eens te koppen bij elkaar

te bieden aan heel democra-

dit vele werk dat in de voorbije jaren

te steken om de mogelijkheden en

tische prijzen. Wie even de

op dit vlak is gebeurd, niet nodeloos

ideeën ter zake af te tasten. Zonder

tabel met de resultaten van

geweest is. Het is één van onze ta-

meer moet deze oefening zo snel

de activiteiten (Tabel 12) er

ken om met z’n allen te proberen

mogelijk gebeuren en zijn alle idee-

bij neemt, merkt ongetwijfeld

ook hier een prachtprestatie neer

ën en initiatieven welkom.

op dat we voor een behoorlijk

te zetten.

baar houden. Zoals eerder

aantal activiteiten in het rood gaan. Het is juist dankzij onder andere de bedragen die we uit de sponsoring halen, dat we deze situatie kunnen blijven hanteren. Op deze manier worden de inkomsten ook al weer

gedeeltelijk

terugge-

Katern 1: Ledenbeweging


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 43

ALGEMEEN

VOORSTELLEN ACTIVITEITEN

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 6

Het werkjaar 2010-2011 is

gelijkaardige activiteiten even vlot

Onder de aanwezigen de natio-

Het laatste hoofdstuk is met-

voorbijgevlogen. De opeen-

of zelfs nog vlotter te laten verlo-

naal voorzitter van KWB Koenraad

een ook het belangrijkste op

volging van activiteiten deed

pen. Al deze zaken vandaag nog

Coppens maar vooral vele mensen

weg naar de kalender voor

 1. Startbijeenkomst

ons vaak de tijd vergeten.

eens opnieuw aanhalen zou geen

waarvoor KWB Sint-Amandsberg

een nieuw werkjaar. We zijn

 2. Sinterklaasfeest

Maand na maand werkten we

goed idee zijn.

dag in dag uit klaar staat: zijn leden

inderdaad toegekomen aan

 3. Nieuwjaarshappening

trouw onze activiteiten af,

Ten gepaste tijde, bij de voorberei-

en hun gezinsleden.

de binnengekomen voorstel-

 4. Paasfeest

steeds het beste van onszelf

ding van de gekozen activiteiten,

gevend. Eens te meer stond

zullen ze wel terug voor de geest

Om nooit te vergeten

het komende werkjaar. Uit

het belang van onze leden

komen om daar hun weg naar het

Tot slot willen we nog even terug-

deze lijst zullen we op de-

centraal. De opkomst lag

te bereiken doel te vinden. Elk jaar

komen op een andere unieke ge-

mocratische wijze een keuze

meer dan eens hoog, tot zelfs

opnieuw willen we steeds een beet-

beurtenis, kaderend in onze jubi-

moeten maken die garant

 5. Bezinningsmoment (Jan)

heel hoog. Een waardering

je beter doen en het mag gezegd,

leumviering. Op de startavond van

staat voor een evenwichtig,

 6. Café Chantant (Geert)

voor het werk, voor de orga-

meestal slagen we ook in dat opzet.

ons feestjaar, mochten we ook de

aantrekkelijk en gevarieerd

 7. Computercursus ‘Netwerken via Facebook’ (Jan)

geboorte van onze tweeling aan-

programma.

 8. Dagfietstocht ‘Vlaamse Ardennen’ (Carlos)

nisatie en vooral voor alle in-

Vaste Activiteiten

len voor de activiteiten voor Traditionals

spanningen om de deelname-

Jubileum

kondigen: KWBlond en KWBruin.

prijzen laag te houden.

Het werkjaar 2010-2011 bevatte ook

Het verspreiden van een speciaal

Via het keuzevakje kan u uw

de start van ons jubileum van ons

voor onze afdeling gebrouwen bier,

voorkeuren alvast aanduiden.

Resultaten

70-jarig bestaan. Nauwelijks goed

is een nieuwe mijlpaal in onze ge-

Dankzij de inzet van een hech-

bekomen van onze 65e verjaardag,

schiedenis. Het is één van de vele

te groep vrijwilligers, heeft

zijn we alweer aan het feest. In de

hoogtepunten uit onze lange le-

onze afdeling eens te meer

loop van het kalenderjaar 2011

de eer gehad mooie resulta-

organiseren we een aantal

In de komende maanden zul-

ten te boeken. In de voorbije

activiteiten die in het teken

len we die verjaardag nog

 16. Toneel Oude Bareel

maanden hebben we

staan van dit jubileum. We

meer luister bijzetten. Eind

 17. Zomerfietstochten (Carlos)

de

positieve

en

de negatieve er-

namen een start op zaterdag 26 maart jongstleden met een

vensloop.

 11. Kookcursus Veel succes!

 12. KWB zomert! - ‘De zomer van KWB’ (Geert)  13. Nachtelijke wandelzoektocht  15. Slotfeest 70-jaar met multimediavoorstelling

bileumjaar dan ook stijlvol

per activiteit op

‘ ‘t Weewke van de Muie ‘ door

Maar eerst wordt

Pedrolino.

(Carlos)

2011 willen we het ju-

gratis voorstelling van Poppentheater

 10. Herfstwandeling ‘Flirten met de taalgrens in Everbeek-Boven’

 14. Quizavond

varingen activiteit een rijtje ge-

 9. Extra Dagfietstocht ‘Woestijneroute’ (Carlos)

afsluiten.

Infoavonden

het nog genieten  18. Cel vermiste personen - Lezing Alain Remue (Geert)

zet. We no-

van onze ge-

teerden aan-

zegende

 19. Eco-Driving : de auto en ecologie (Jan)

dachtspunten

(afdelings)

 20. EHBO bij je thuis (Gezond leven) (Geert)

die ons moe-

leeftijd.

 21. Klimaatchaos in het zuiden - (Duurzaam leven) (Geert)

ten toelaten om in de toekomst

 22. Kruiden kweken - i.s.m. KAV Oude Bareel (Clémént, Denis, Geert)


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 5

VOORSTELLEN ACTIVITEITEN

BEZINNING

Wandelingen

Beginnen doen we deze programmatiedag met een na-

 23. Avondwandeling Park Kasteel van Poeke (Olav)

denkertje, een doordenkertje

 24. Dagwandeling door Brugge (Jan)

en opkikkertje. Een lichtjes

 25. Nostalgische kastelenwandeling Destelbergen (Clément)

aan de situatie aangepaste

 26. Ochtendlijke Natuurwandeling (Clément)

tekst die ons in een mijmering

 27. Vrijmetselarij: het verhaal van passer en winkelhaak

de waarde van het bestuurs-

Stadswandeling Gent (Denis)

werk van KWB, laat voorbijvaren.

Bezoeken  28. Breydel Ham - Gavere (Jan)  29. Brouwerij Huyghe - Melle (Denis)  30. Brouwerij Roman (Denis)  31. Confiserie Geldhof (Cuberdons) - Eeklo (Jan)  32. De Klok NV - Likeuren en ambachtelijke delicatessen (Clément)  33. Drukkerij Geers - Oostakker (Denis)  34. Gallische Hoeve (Clément)  35. Groot Begijnhof met Roger Poelman (Geert)  36. Groothandelsbakkerij Thyssen - Sint-Gillis-Waas (Jan)  37. Haven van Antwerpen - Verschillende bedrijven (Peter)  38. Het huis van Kina (het huis of de tuin) (Denis)  39. MAS - Nieuw Museum Antwerpen (Denis - Peter)

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 44

De programmatiedag is het plannen van heel wat uitdagingen die we in groep willen aangaan. Vele handen maken licht werk, veel enthousiasme maakt dat lichte werk leuk. Onze inspiratie vond secretaris Carlos De Reu bij Barbara M. Veenman. We vonden zijn ‘aangepaste’ versie een pareltje om te bewaren zodat we het hier een plaatsje gaven...

Alle KWB-mannen aan boord !

Hoe konden we de zeven zeeën bevaren,

hadden we op ons KWB-schip

geen bemanningsleden?

Hoe konden we een werkjaar rond trotseren

zonder al die handen aan dek?

Hoe konden we de zeven zeeën bevaren,

zonder kapitein, om de koers te bepalen,

zonder stuurmannen, om de steven te wenden,

zonder bemanningsleden om de zeilen te hijsen?

Maar ook: zonder matrozen

om het dek te schrobben,

scheepsmannen om het anker te hijsen,

en timmerlui om de kieren te dichten?

Al die handen, die vaardig hun werk deden,

soms luidruchtig, soms in stilte,

zetten dit KWB-schip in beweging,

dat met bolle zeilen de golven kliefde.

 40. Plantentuin RUG: Giftige planten (deel 2) (Denis)  41. Specerijenmaalderij Capiteyn - Halvemaanstraat

(historische site) (Olav)

hadden we geen KWB-schip

met bemanningsleden?

Hoe konden we de wereld rond

zonder al die handen aan dek?

Hoe konden we de zeven zeeën bevaren,


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 45

DAGINDELING

VOORSTELLEN ACTIVITEITEN

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 4

Het lijkt nauwelijks te vatten,

Bezoeken

maar de tijd gaat snel. Deze programmatiedag is alweer een eerste stap naar het nieu-

08.30 uur : Ontvangst met koffie en koffiekoeken 09.00 uur : Welkom + bezinning

we werkjaar 2011-2012.

09.10 uur : Toelichting programmatiebundel + voorstellen activiteiten Net zoals in de voorbije jaren

10.00 uur : Invulling Dagelijks Bestuur 2011-2013 (Bestuursverkiezing)

willen we van deze programmatiedag

een

voorbereiding

waardevolle maken.

10.15 uur : Koffiepauze

We

zullen in de loop van de dag een aantal belangrijke afspra-

10.30 uur : Keuze activiteiten werkjaar 2011-2012 + activiteitsverantwoordelijkheden

ken maken die de werking van onze afdeling ten goede zal

12.00 uur : Middagpauze met aperitief,broodjesmaaltijd en groepsfoto

 42. Activiteit van het Cultuurplatform Sint-Amandsberg (Denis)  43. Eéndagsreis met de bus (Denis)  44. Fotozoektocht door Sint-Amandsberg (Lieve Mathijs) (Geert)  45. Koken met de KWB : een avondactiviteit of kookclub (Olav)  46. Kubb - Spelnamiddag (Geert)  47. Luchtschip ontploft boven Gent lezing door Frederik Vanderstraeten (Geert)  48. Opfrissingscursus ‘Het Nederlands - onze moedertaal’ (Jan)  49. Uitstap met een stoomtrein en bezoek aan de depot (Maldegem/Baasrode) (Peter)  50. Vertelmoment met Noel Callebaut (Jan)  51. Wijnworkshop Cuvi Cuvé (Geert)

komen. 13.00 uur : Keuze activiteiten werkjaar 2011-2012 + activiteitsverantOmdat er eens te meer heel

woordelijkheden Overgehouden uit vorig jaar

wat te bespreken valt en omdat wij er aan houden op tijd

14.30 uur : Koffiepauze  52. Voordracht Urania Mobiel

onze werkzaamheden af te ronden, hebben wij een dagindeling uitgewerkt die ons

14.45 uur : Vastleggen data activiteiten + vergaderingen

 53. Bezoek Brouwerij Boelens - Ertvelde

15.45 uur : Overlopen afspraken + rondvraag

 54. Bezoek Luchthaven Brussels Airport  55. Bezoek Planetarium Brussel

moet toelaten op een aangename manier toch onze doelstellingen te bereiken. We vertrekken vandaag voor een nieuwe tocht van een (werk)jaar. Met de inzet en moed van iedereen wordt het ongetwijfeld een mooie, afwisselende

en

boeiende

tocht. We wensen u veel succes en vooral veel vreugde op reis door een nieuw werkjaar.

16.00 uur : Slot


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 3

NOG DIT

VOORWOORD

Met het overzicht van de

Het samenstellen van een gevari-

Deze bundel heeft als enig oog-

Welkom in

voorstellen voor de activitei-

eerd en aantrekkelijk programma,

merk u een informatief inzicht te

onze programmatiebundel!

ten voor volgend werkjaar,

begint bij de keuze van de activitei-

bieden in de werking van KWB Sint-

Mooie tradities moeten in ere ge-

is de bundel voor deze pro-

ten die men echt 'leuk' vindt. Laat u

Amandsberg en in de resultaten van

houden worden. Onze jaarlijkse

grammatiedag volledig. De

bij uw keuze dan ook vooral leiden

het voorbije werkjaar. Gelet op de

programmatiedag is er zo eentje.

enige taak die ons nu nog rest

voor de interesse die u in de voor-

omvang van onze werking is het af-

Een nieuw jaarprogramma samen-

is een keuze te maken uit de

gestelde activiteiten heeft.

leveren van een volledig document,

stellen is een belangrijke bestuurs-

niet te realiseren.

activiteit. Met een open geest en

55 activiteiten die werden voorgesteld.

Deze

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 46

belang-

Vandaag dient alleen een keuze

heel veel zorg naar variatie en ver-

rijke opdracht zal uitmonden

gemaakt te worden; de uitwerking

Vanuit redactioneel standpunt heb-

nieuwing toe willen we ook op deze

in een eerste versie van een

is voor achteraf. In de komende

ben we ons best gedaan om de in-

dag aan de slag gaan. Een mooi

jaarprogramma dat, mits nog

weken zullen immers data moeten

formatie te verzamelen die nodig is

jaarprogramma is en blijft ons be-

wat bijsturing hier en daar, in

vastgelegd worden en afspraken

om deze programmatiedag degelijk

langrijkste visitekaartje. Reeds ja-

september zal gepresenteerd

moeten gemaakt worden. Misschien

voor te bereiden en door te komen.

renlang slagen we erin om op deze

worden aan de grote buiten-

is het wel aangewezen om een rang-

De commentaren die her en der in

bijna zomerse zaterdag een jaar-

wereld.

lijst op te stellen van mogelijke 'ver-

de bundel neergeschreven staan,

programma samen te stellen waarin

vangingsactiviteiten'. Mocht blijken

zijn persoonlijke meningen, ook al

elk lid zich kan terugvinden.

Mogen wij u nog een aantal

dat de uitwerking van een activiteit

proberen we daarin een belangrijke

bundel met heel veel zorg is sa-

kleine maar niet te onder-

toch onmogelijk is, kunnen we nog

vorm van neutraliteit te bewaren.

mengesteld. Onze huisredacteur,

schatten richtlijnen meege-

steeds een andere activiteit in de

ven?

plaats zetten.

Je zal opnieuw merken dat deze

Jan Callant, is er terug in geslaagd Los van het feit dat deze bundel

om de vele interessante items die

bedoeld is als voorbereiding op de

onze werking kenmerken samen te

In het verlengde van dit alles moe-

programmatiedag, zal die ongewtij-

vatten. Tal van boeiende artikels

ten we ook in acht nemen dat bij de

feld in de komende maanden ook

over onze werking. Een overzicht

uitwerking van de activiteiten, zoals

nog aangewend kunnen worden als

van alle activiteitenvoorstellen vind

ze nu wordt voorgesteld, nog kan

naslagwerk bij de voorbereiding van

je hier ook terug. Met deze bundel

aangepast worden. Na het maken

de nieuwe activiteiten. Toch zijn we

gaan we aan de slag om te evalue-

van de keuze, kan u zich achteraf

er van overtuigd dat deze bundel

ren en om te programmeren. Neem

helemaal botvieren met uw inspira-

nog voor verbetering vatbaar is. Uw

deze bundel zeker door als voorbe-

tie.

mening, uw opmerkingen en uw tips

reiding en vergeet hem niet op de

zijn dan ook steeds van harte wel-

studiedag. Het is ons belangrijkste

kom.

werkinstrument. Geert Verleysen

Veel succes en bedankt voor uw in-

Voorzitter

Veel leesgenot en tot zaterdag!

tresse!

KWB Sint-Amandsberg

Vele KWB-groeten!


KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 47

INHOUDSTAFEL

COLOFON

2011 - 2012

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Bundel Programmatiedag 2011 - Pagina 2

Voorwoord................................................................................................ 3 Dagindeling............................................................................................... 4 Bezinning.................................................................................................. 5 Algemeen.................................................................................................. 6

Katern 1 : Ledenbeweging Ledenbeweging........................................................................................ 8 Notities....................................................................................................12

Katern 2 : Financieel Financieel...............................................................................................14 Notities....................................................................................................20

Katern 3 : Kalender Kalender..................................................................................................22

Katern 4 : Activiteiten Activiteiten.............................................................................................28 Deze informatiebundel werd gerealiseerd Katern 5 : Bestuurswerking Bestuur...................................................................................................34

Katern 6 : Het nieuwe werkjaar

ten behoeve van de programmatiedag 2011 van KWB Sint-Amandsberg.

Deze uitgave wordt enkel gebruikt voor private doeleinden.

2011-2012 : Vooraf................................................................................38 Belangrijke data.....................................................................................39 Planning bestuur....................................................................................40

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaandelijke toelating van KWB Sint-Amandsberg.

Communicatie........................................................................................41 Publiciteit................................................................................................42 Voorstellen activiteiten.........................................................................43 Nog dit.....................................................................................................46

Verantwoordelijke uitgever: Geert Verleysen. Redactie: Jan Callant, Geert Verleysen. Cijfergegevens: Wilfried Van Durme, Carlos De Reu, Helmut Verberckmoes. Opmaak: Jan Callant. Foto's: Willy De Paepe.

Š 2011 - KWB Sint-Amandsberg i.s.m. www.jancallant.be


PROGRAMMATIEDAG 2011

2011 - 2012

KWB Sint-Amandsberg - Zaterdag 18 juni 2011 - Kring Oude Bareel

Informatiebundel Programmatiedag 2011

Bundel Studiedag  

Bundel Studiedag