Page 1

P

S O E I C L O O R F 2 2

0

0 1

1 3

2


se

1

m

es

te

r

1e

3-18

experimentele lettertypes - conceptueel

19-42

artberg

43-48

datavisualisatie

49-56

nodebox - sneeuwkristallen

57-60

e-publicatie

61-70

onderzoek van publicaties

71-74

zeefdruk

75-78

2

experimentele lettertypes - formeel

3 4 5 6 7 8


se

1

m

es

te

r

2e

81-96

text to typo

97-112

2

bachelorproef

experimentele lettertypes - conceptueel = bijgevoegd na formeel lettertype


se m es te r

1e


In het eerste semester van het derde bachelorjaar moesten we in groep een overkoepelend thema kiezen waar we een paar maanden rond wouden werken. In samenwerking met Jirs Huygen, Annelore Ruymaekers, Olmo Potums en ZoĂŤ Verbaeten zijn we na een brainstorm-sessie tot het besluit gekomen dat entropie ons werkveld ging worden.

WAT IS ENTROPIE

1

Het is op het fundamenteelste niveau een maat voor de wanorde of de ontaarding in een systeem, of liever de waarschijnlijkheid, als het aantal mogelijke oplossingen die waarschijnlijk te gebeuren zijn.

?


DEFORMATIE

GLASS BLOWING

PROCES

NOVA STRUCTURA GOLVEN

DESTRUCTIE GAME OF LIFE

VERANDERING VEROUDEREN

NEGENTROPIE

METAMORPHOSE

FLOCKING TOENAME

REFLECTIE EVOLUTIE

GEOMETRY DAILY

FERROFLUID

PATRONEN

ATOMEN

PATRONEN

DELAUNAY

HEKSENKRINGEN

WISKUNDE

VLESELIJK

NATUUR

GETIJDEN

FRACTALS

THERMODYNAMICA

ABSTRACT

EVOLUTIE

SNEEUWKRISTALLEN

VORONOI

ONONTKOMELIJK

WEER

TOEVAL

TEMPERATUUR CONFLICT

ANARCHIE

THANATOS

WAARSCHIJNLIJKHEID WET VAN MURPHY

DEPRESSIE

OVERWOEKEREN

FRAGMENTATIE

WANORDE

VERVAL

VEROUDEREN

PLASTISCHE CHIRURGIE ARCHITECTUUR

POLLUTIE

CHAOS

DETERMINISME

KANSBEREKENING

PSYCHOLOGIE GUPA

FRAGMENTATIE

MICROSCOPISCH

DRUGS MEDICIJNEN

SCHIMMEL DOOD

RUIS

2

ROMMEL


1 EXPERIMENTELE LETTERTYPES FORMEEL

De opdrachtomschrijving bij deze opdracht hield in dat we een formeel, en dus nog steeds goed leesbaar en functioneel font moesten ontwerpen. Het was echter wel aangeraden om op een experimentele manier te werk te gaan, en daarom heb ik gezocht naar vreemde invalshoeken, die op het eerste zicht niets met typografie te maken hebben. Doorheen het proces heb ik deze 2 gegevens proberen te verzoenen om een interessant resultaat te bekomen.

3

Ook het onderwerp van de entropie moest aanwezig zijn in dit project. Daarom heb ik gezocht naar natuurlijke of wetenschappelijke invalshoeken om een font te vormen.


4


ONDERZOEK

5

Deze afbeeldingen zijn een greep uit de onderzoeksafbeeldingen die mij het meest inspireerden in het onderzoeksproces naar een formeel experimenteel lettertype.


6


ONDERZOEKSBOEKEN


8


9

Deze afbeeldingen zijn een eigen experiment, waar ik plastieken lettertjes invries in een bekertje. Ik liet het ijs geleidelijkaan smelten en keek hoe het gegeven van de entropie en de natuur de letters ging ordenen.


FERROFLUID? Ferrofluid is een zwarte vloeistof die onder aantrekking van een magneet een veld van driehoekjes vormt. Hoe meer aantrekking van de magneet, hoe meer driehoekjes verschijnen aan de oppervlakte. Het is ook mogelijk om met de ferrofluid over het oppervlak te bewegen, door de magneet te verschuiven. Je kan er dus blinde tekeningen mee maken.

Ik was ge誰nspireerd door deze opmerkelijke vloeistof en heb hiervan een flesje besteld op het internet. Eerst wou ik een soort font vormen met deze ferrofluid, maar tijdens het onderzoeksproces geraakte ik meer gefascineerd door de afgestompte driehoekjes, die ik ben gaan gebruiken om een font samen te stellen.

10


Door deze driehoekjes op verschillende manier te ordenen en te gebruiken ben ik gaan zoeken hoe ik met deze vormen lettervormen kon maken of invullen. In dit ontwerp wordt de lettervorm eerder ingevuld met deze driehoekjes die telkens geschrankt tegenover elkaar in het ontwerp liggen. Dit geeft een intressant resultaat en een esthetisch mooi beeld maar verder dan dit gaat het ook niet echt. Daarom ben ik hier niet bij gestopt en ben ik verder gaan zoeken hoe ik deze geometrische vormen op andere manier kan gebruiken om een font vorm te geven.

Ik ben gaan zoeken hoe ik eventueel kleuren kan linken aan het ontwerp, hoe ik door toevoeging en uitsparing van driehoekjes erg simplistische of net bombastische letters kon maken. Uiteindelijk gaven al deze pogingen geen bevredigend resultaat.

11

De Zwitserse kunstenaar en fotograaf Fabian Oefner staat bekend om zijn experimenten met ferrofluid en het vastleggen van tijd in zijn fotografie. Deze foto toont aan dat je door waterverf en ferrofluid te mengen ongeloofelijke kleurpatronen kan creĂŤeren.


Een stap in het proces naar het zoeken van de visuele voorstelling van mijn formeel font, waarin ik zoek naar het mogelijke gebruik van kleuren en mengkleuren.

12


13


14


Na dit eerste ontwerp ben ik blijven zoeken in het gebied van de geometrische vormen. Ik wou met zo weinig mogelijk middelen een zo stijlvol en leesbaar mogelijk font maken. Hierbij wou ik gebruik maken van balken, halve maantjes en stippen.

Dit is het uiteindelijk resultaat van het ontwerp van het tweede font dat ik had gemaakt. Door de balken die eindigen in punten, een geĂŤvolueerde vorm van het gebruik van de driehoekjes, doet het lettertype erg kalligrafisch aan en doet het mij denken aan arabisch of oud middeleeuws schrift. Deze stijlelementen vormden een inspiratie om mijn derde en definitieve formeel

15

font vorm te geven.


ONDERZOEKSBOEKEN


RESULTAAT FORMEEL FONT Mijn laatste en uiteindelijke formeel font heb ik “Triangle Gothic” gedoopt. Deze naam komt voort uit mijn vorige 2 ontwerpen, waar ik ben begonnen met de driehoekjes afkomstig van de ferrofluid en de “gotische” uitstraling van mijn 2de ontwerp. In dit laatste ontwerp heb ik de 2 samengebracht om uiteindelijk dit resultaat te bekomen.

Het font is niet bedoeld om teksten mee te schrijven, het is eerder een uitkomst van een onderzoeksproces en kan gebruikt worden in logo’s en als pictogrammen.

17


18


2 EXPERIMENTELE LETTERTYPES CONCEPTUEEL

Bij het tweede deel van de opdracht van de experimentele lettertypes heb ik nagedacht over wat het betekent voor een lettertype om experimenteel en conceptueel te zijn. Ik heb mij ingezet om een font te ontwerpen dat geen sluitende vorm heeft, maar op verschillende manieren in beeld kan worden gebracht. Ook werk ik met letters die 3D suggeren, waardoor de onderdelen van de lettervormen ook op iets andere manier geordend kunnen worden, waardoor er ook geen sluitende vorm bestaat voor het uiteindelijke resultaat.

19


20


ONDERZOEKS(BOEKEN)

Wat is een conceptueel lettertype? Welke elementen moet ik zelf ontwerpen, en welke elementen moet ik aan het toeval of aan de toeschouwer overlaten om het lettertype “conceptueel” te maken? Kan een lettertype conceptueel zijn? Met deze vragen worstelde ik in het begin van het ontwerpproces van dit lettertype.

Een ander idee dat hieruit voortkwam was om een afgemeten oppervlakte te vullen met lettervormen, zodat de oppervlakte helemaal bedekt is. Na deze oefening zou ik dan de letters terug uit het systeem halen, waardoor hun vorm terug tot hun recht komt en mee bepaalt wordt door de afmetingen van het vlak en de vorm van de andere letters van het alfabet. Met andere woorden, een lettertype dat in elkaar past zoals een soort puzzel.

Als antwoord op deze vragen kwamen de ideëen om een bouwpakket te maken waarmee typografie van 2D naar 3D werd omgezet. Ik had de opties om ofwel een bouwpakket te maken voor bestaande lettertypes, of met losse elementen zoals balken, driehoeken, cirkels en vierkanten in een modelbouwdoos waarmee dan je eigen persoonlijk lettertype kan worden samengesteld.

21


22


23


24

Na een tijdje opzoekwerk te doen rond deze typografische puzzels kwam ik uit op een project waarin ook typografie werd gevormd door middel van een puzzel. Toeval of niet, hier wordt ook gebruik gemaakt van gelijkbenige driehoekjes om een font te vormen. Dit triggerde mij om de driehoekjes toch niet los te laten in mijn conceptuele font, maar ik wou deze toch duidelijker linken aan het driedimensionale.


Dus ben ik op papier gaan zoeken naar een nieuw en interessanter font, dat wederom is opgebouwd rond deze driehoekjes. Het ontwerp is 2D, maar ik wou elke letter ook effectief in 3D maken en leggen. Door de lichtinval wou ik dan een intressante interactie bekomen tussen de typografie en de licht -en schaduwkanten van de driehoekjes.


26


Deze experimenten gaven mij nog geen bevredigend resultaat. Misschien moet ik eindelijk eens lettervormen maken met deze driehoeken in plaats van deze in gewoon in te vullen, zoals hier weer het geval is. Hierop ben ik gaan experimenteren met driehoeken met een rechte hoek en gelijkbenige driehoeken in de ruimte. Door 2 of 3 driehoeken op een bepaalde manier bij elkaar te houden, onder invloed van het spel van licht en donker, wou ik deze lettervormen vorm geven. Dit concept licht in de lijn met mijn achtergrond in interieurarchitectuur en mijn voorliefde voor 3D-vormen of verpakkingen.

27


Om dit te verwezenlijk en met driehoeken in de ruimte te werken gebruik ik SketchUp als hulpprogramma. In dit programma is het simpel, snel en makkelijk om piramides te tekenen, en ook licht kan toegevoegd worden aan je ontwerp. Ook heb ik gewoon zelf deze driehoeken gemaakt en gezocht naar de beste lettervormen.

Ander ideĂŤen die tijdens dit proces die naar voor kwamen was om een filmpje te maken van deze driehoeken die elkaar aanvullen en waarin elke letter werd gebruikt om de opvolgende letter vorm te geven. Uiteindelijk zou ik dan zo een grote Z bekomen waarin de vorige 25 letters verwerkt zitten.

28

Ik moest dus zoeken naar een systeem dat elkaar opvolgt en aanvult.


29


30

In deze schetsen zoek ik naar manieren om de driehoeken voor te stellen in de ruimte. Doe ik dit op een geordende manier tegenover elkaar, of houd ik ze eerder vrij ten opzichte van elkaar? Ook bekijk ik hier een systeem waarbij ik met toevoeging en afname van driehoeken, en de driehoeken te draaien op de meest simpele manier van de ene lettervorm naar de andere kan evolueren.


RESULTATEN CONCEPTUEEL FONT


32


33


34


35


36


37


38


39


40

In de plaats van deze zelfgemaakte driehoekjes op een plat vlak tot een lettervorm te ordenen, ben ik beginnen zoeken naar hoe ik deze driehoeken door middel van het spel van licht en donker een lettervorm kon laten vormen in de ruimte. Door ze manueel in verschillende posities ten opzichte van elkaar te plaatsen, onstonden er interessante vormen die ik dan digiraal heb uitgewerkt. Zo wou ik het 3D gevoel van de eerder vormgegeven letters nog versterken, en ze ook echt in een ruimte plaatsen.


41


42


3 ARTBERG In samenwerking met het MuHKA en de Arenberg moesten de studenten van Sint-Lucas Antwerpen een werk maken rond de opgelegde werken van Fabrice Gygi en Ben Vautier. De bedoeling was om je te inspireren op hun werk, en een werk te maken dat het werk van hen aanvult of promoot. In samenwerking met Alexander Van Ravestyn en Harm De Gruyter heb ik gekozen voor het werk van Fabrice Gygi, de fit-o-meter.

Om het werk van Fabrice Gygi te promoten en te versterken betrekken wij de oorspronkelijk habitat van de fit-o-meters mee in het werk. Zo wordt het bevreemdende effect van de fit-o-meters in een niet-alledaagse omgeving zoals een schouwburg versterkt en wordt het idee achter zijn werk versterkt.

43


44


FABRICE GYGI Fabrice Gygi’s oeuvre bestaat voornamelijk uit performances en installaties. In de jaren tachtig is zowel zijn leven als zijn werk doordrongen van een algemene afkeer van sociale orde. De kunstenaar houdt er in die periode een alternatieve, misschien wel anarchistische, levensstijl op na. Hij leidt een nomadisch bestaan als activist van de krakersbeweging te Genève en neemt deel aan radicale protestacties tegen het establishment.

Gygi’s interesse in autoriteit en in het ontmaskeren van de mechanismen waarvan autoriteit zich bedient, komt ook tot uiting in zijn performances en installaties. In zijn performances tast hij de grenzen van zijn lichaam af door het zwaar op de proef te stellen. Uit deze theatrale verminkingen van het eigen lichaam spreekt een bijzonder ambivalente houding: zijn protest tegen autoriteit gaat gepaard aan een grote fascinatie voor macht en de overtuiging dat in elk mens een autoritair figuur schuilgaat.

Voor de creatie van zijn installaties maakt Gygi gebruik van alledaagse voorwerpen die autoriteit uitstralen zoals militaire uitrusting, nationalistische emblemen, dranghekken en ge/verbodstekens die dienen om sportmanifestaties of fuiven in goede banen te leiden. De installaties confronteren de kijker met de steeds toenemende controle- en machtsmechanismen in onze samenleving die onze bewegingsvrijheid belemmeren. Ze doen bovendien nadenken over burgerlijke gehoorzaamheid en plaatsen vraagtekens bij het westers vrijheidsideaal.

45


46


47


UITEENZETTING “... Hoewel we absoluut niet opkijken van een kunstwerk in een park, lijkt een fit-o-meter in een museum op het eerste gezicht ronduit lachwekkend. Fabrice Gygi spoort de toeschouwers aan om de museale stijfheid en stilte te breken door zijn parcours van leven te volgen. Bewegingsvrijheid en gehoorzaamheid aan controlemechanismen in onze samenleving zijn belangrijke thema’s in het oeuvre van Fabrice Gygi. Door gebruik te maken van het fit-o-metersysteem toont hij dat kiezen voor een ‘gezonde’ levenswandel hand in hand kan gaan met het aanvaarden van systemen die de vrijheid belemmeren.” (Fabrice Gygi)

Vooral het eerste aspect van de museale stijfheid en stilte te breken lijkt ons een interessent element om op verder te gaan. Het idee is om de fitometer terug in zijn oorspronkelijke context te plaatsen waardoor het in de Arenberg een nog vreemder beeld vormt. Dit wil zeggen dat we de fitometer terug in het bos zetten waar ze thuishoort.

UITWERKING

48

Rond elke fitometer wordt een bosperceeltje gebouwd van 2 x 2 m. De ondergrond kan bestaan uit verschillende materialen die worden teruggevonden in de “habitat” van een fitometer. Zijnde: zwart zand, bladeren, gras, mos, ... Daar rond kunnen bomen en/ of struiken of eventuele toestellen die nodig zijn voor de opdracht geplaatst worden om het geheel geloofwaardiger doen over te komen. Het materiaal van de ondergrond, de bomen en de struiken zullen bestaan uit plastic. Dit om het bevreemde effect nog meer aan het licht te brengen.


4 DATAVISUALISATIE In het kader van het entropie-project heb ik ook een datavisualisatie gemaakt. Ik had de keuze tussen ofwel mijn onderzoeksproces bundelen in een poster, of één aspect van entropie behandelen in een poster. Omdat we ook een e-publicatie moesten maken over entropie, en dit eigenlijk een bundeling is van het onderzoeksproces heb ik ervoor gekozen om één onderwerp te kiezen waarin entropie duidelijk aan bod komt als oerkracht die doet wat het wil.

49


meters

when entropy moves

16 000

mountains 15 000

14 000

Op dit moment groeit de Mount Everest elk jaar 5,06 centimer. Als de hoogte in dit tempo bijft toenemen, is hij binnen 1000 jaar 13856 meter hoog.

13 000

De sherpa “Apa Sherpa” is de man die het meest op de top van de Mount Everest heeft gestaan. Hij slaagde 21 keer in zijn opzet!

De eerste Belg op de top van de Mount Everest was Rudy Van Snick. Hij stond op het dak van de wereld in 1990. 12 000

11 000

10 000

9000

Mogelijk zijn George Mallory en Andrew Irvine de eersten die de top van de Mount Everest bereikten, in 1924. Men heeft het duo vlak voor de top nog gezien, maar ze zijn echter nooit levend teruggekeerd. Volgens de huidige groei zou de top in 1924 slechts 8405 meter hoog zijn geweest.

8000

Ook door de temperatuur is de zone des doods ongeloofelijk gevaarlijk voor klimmers. De temperaturen kunnen dalen tot zeer lage waarden, wat resulteert in bevriezing van alle onbeschermde delen van het lichaam. Omdat de temperatuur zo laag is ontstaat er ijs, wat weer aanleiding kan geven tot dodelijke valpartijen. Ook de sterke rukwinden zijn een potentieel gevaar voor klimmers.

Over het algemeen wordt elke zone boven de 8000 meter “de zone des doods” genoemd. Dit door een gebrek aan zuurstof. Zo is de atmosferische druk op de top van de Mount Everest maar een derde van die op zeeniveau. Er is maar 33% van het normale aantal zuurstof aanwezig. In combinatie met de zware inspanningen die worden geleverd is het niet verwonderlijk dat dit dodelijk is.

7000

Een kleine zwarte springspin is aangetroffen tot op een hoogte van 6700 meter en is daarmee waarschijnlijk het hoogst aangetroffen niet-microscopische dier dat permanent op grote hoogte voorkomt. Het diertje schuilt in spleten en voedt zich waarschijnlijk met bevroren insecten die daar zijn heengeblazen door de wind.

Er is een mos dat groeit op 6480 meter op de Mount Everest. Het is misschien de hoogst voorkomende plantensoort.

6000

5000

4000

3000

2000

49

1000

0

nr.

1

1 Mt Everest Nepal / China

3

10

15

20

25

30

K2 Pakistan

Khan Tegri Argentiniё

Mt McKinley USA

Mt Elbrusus Rusland

Mt Ararat Turkije

Mt Castrenz Indonesiё

31

31

Mont Blanc | Monte Bianco Frankrijk | Italiё

40

50

52

60

75

80

90

150

180

189

Volcan Tajumulco Guatemala

Mt Fuji Japan

Teide Spanje (Tenerife)

Kinyeti Zuid-Soedan

Zugspitze Duitsland

Mt Olympus Griekenland

Mawson Peak Australiё

Ben Nevis Engeland

Mt Scenery Nederland

Signal de Botrange Belgiё

naam land


In een eerste fase wou ik een datavisualisatie maken die handelde over het verschil tussen patronen in de natuur en verschijningsvormen, en over patronen op verschijningsvormen. Een patroon impliceert verschillende dingen voor bijvoorbeeld een psycholoog of een behangontwerper. Een patroon is een verschijningsvorm waarbij speciefiek kenmerken herkenbaar en regelmatig terugkeren, en dan zelfs identiek of symmetrisch kunnen zijn. Patronen worden dus gekenmerkt op basis van groepen kenmerken. Patronen gaan steeds door, en worden in de ruimte uitgebreid.

Een verschijningsvorm is een meer individuele aangelegenheid: het is de karakteristieke vorm van een groep voorwerpen. Voorwerpen met dezelfde verschijningsvorm hoeven niet identiek te zijn of zelfs maar vergelijkbaar in grootte. Ze moeten eenvoudigweg bepaalde kenmerken delen die we kunnen herkennen als typisch of zelfs stereotypisch. Een verschijningsvorm is begrensd en eindig.

51


52

Dit was een interessant en leerrijk onderzoeksproces waar ik zowel wetenschappelijk als vormelijk veel uit heb geleerd. Dit onderwerp leende dit echter niet goed om een informatieve poster rond te maken. Daarom heb ik me gefocust op iets anders.


53


Waar komt entropie het duidelijkst in voor? Welke natuurkracht is het indrukwekkendst? Naar mijn mening is het erg merkwaardig dat bergen onder invloed van de tectonische platen nog steeds elk jaar groeien, en dat andere gebieden zoals de Ardennen die vroeger hooggebergte waren door de erosie herleid zijn tot heuvelland.

54

Hier ben ik onderzoek rond gaan voeren, en dit onderwerp leende zich -in tegenstelling tot de patronen en verschijningsvormen- perfect tot het maken van een mooie, interessante en informatieve poster.


Ik heb besloten om een datavisualisatie te maken over de groei van bergen. Ik heb geprobeerd om het profiel van een berg weer te geven in een staafdiagram, en ik heb de 18 belangrijkste bergen uit de grootste landen gebundeld in deze poster. Ik heb een tijd zitten zoeken naar de vormgeving ervan tot ik uiteindelijk een resultaat had bekomen waar ik tevreden over was.

De focus in deze datavisualisatie ligt op de Mount Everest, met zijn 8850 meter de hoogste berg op het vasteland. Hij groeit elk jaar nog 5,06 centimer. Dit betekent dat hij tegen dit tempo over 100 jaar 13856 meter hoog zal zijn!

Ook andere weetjes zijn gebundeld in deze datavisualisatie. Onder andere op welke hoogte de begroeiing stopt, wat de plant is die het best overleeft op grote hoogte, en welk dier er op de grootste hoogte is waargenomen tijdens de beklimmingen van de Mount Everest.

55


56


5 NODEBOX SNEEUWKRISTALLEN

Door nodes te ordenen en te verbinden kan je op een heel makkelijke manier duizenden variaties maken op hetzelfde beeld. In het kader van entropie heb ik zo 1000 verschillende sneeuwkristallen ontworpen.

57


58


Ookal zijn er al ontelbaar veel sneeuwvlokken op onze aarde neergedaald, geen enkel sneeuwvlok is identiek aan een andere. Ik heb deze uitgewerkt in Nodebox voortwerkend op het thema van de entropie.

59


60


6 E-PUBLICATIE Online onderzoeksproject in samenwerking met Jirs Huygen, Annelore Ruymaekers, Olmo Potums en ZoĂŤ Verbaeten, ondersteund door een individuele onderzoeksblog van elk groepslid.

Mijn deel van het onderzoek in de e-publicatie handelt over patronen in de natuur en verklaarbare en onverklaarbare natuurfenomenen.

61


RUTH ASAWA IJSKRISTALLEN

FABIAN OEFNER ROGER HIORNS

ALEXANDER CALDER BERGKETENS

CHLADNI PATRONEN

PATRONEN IN DE NATUUR THINGS ORGINAZED NEATLY HEKSENKRINGEN FERROFLUID

62

GETIJDEN


ZAND: MICROSCOPISCH

Wanneer men zandkorrels onder de microscoop bekijkt ontdek je een enorme diversiteit aan kleuren en vormen. Deze zandkorrels lijken wel edelstenen.

63


64

FABIAN OEFNER


HEKSENKRINGEN

The Elf Ring - Kate Greenaway

The Fairy Ring - William Holmes Sullivan

FeĂŤenkringen en paddestoelen - Richard Doyle

65


CHLADNI PATRONEN

Chladni-patronen zijn figuren in een plat vlak die optreden als dit vlak resoneert met specifieke toonhoogten. Slaginstrumenten met een definieerbare toonhoogte vertonen dit soort trillingspatronen. Dit verschijnsel is rond 1782 ontdekt door Ernst Chladni.

66

Chladni-patronen ontstaan door heel fijn en licht poeder (zand of Lycopodiumpoeder) te strooien op een trillend vlak, zoals het blad van een gitaar of een viool. Door de trillingen tekenen zich in het poeder de “knopen en buiken� af van staande golven. Het vlak kan in trilling worden gebracht door het met een strijkstok aan te strijken.


THINGS ORGANIZED NEATLY

67


RUTH ASAWA Ruth Asawa is een Amerikaanse kunstenares, die nationaal erkend wordt voor haar gewoven sculpturen, haar publieke optredens en haar activiteiten in het onderwijzen van verschillende kunstvormen.

68

In San Francisco wordt ze de “fountain lady� genoemd, omdat er in het straatbeeld erg veel door haar ontworpen fonteinen te bekijken zijn. Op bovenstaande website kan je leren over haar leven, haar werk en haar evolutie als kunstenares.


ALEXANDER CALDER

69


LOGARITMISCHE SPIRAAL

70

De logaritmische spiraal is een meetkundige figuur. Deze spiraal komt veelvuldig voor in de natuur, meer bepaald in de biologie. Dit komt doordat de aangroei van de voerstraal evenredig is met de voerstraal zelf, met als gevolg dat de voerstraal een exponentiĂŤle functie van de hoek is. In biologische termen vertaalt zich dat als een aangroei die evenredig is met de reeds bereikte grootte van het organisme. De wiskundige Jakob Bernoulli gaf deze curve de Latijnse naam spira mirabilis.


7 ONDERZOEK VAN PUBLICATIES Deze opdracht hield in dat we 2 publicaties moesten kiezen. 1 Boek en 1 tijdschrift, folder of programmablaadje. Ik heb gekozen voor het boek “Logo World” en voor het programmaboekje van de Singel in de periode augustus-september.


8 ZEEFDRUK

Als extra atelier heb ik zeefdruk gekozen. Het was een erg intressante en leerrijke techniek waarmee je veel kanten uitkan.

75


76


77


78

PROCES


79


80

se m es te r

2e


1 BACHELORPROEF Over het concept van mijn bachelorproef heb ik lang nagedacht. Wat zijn mijn interesses? Waar wil ik na mijn schoolcarriere in verderwerken? Wat zijn mijn hobby’s? Aan welke opdrachten uit de voorgaande jaren heb ik het liefst gewerkt? Op basis van deze vragen heb ik proberen bepalen wat ik ging doen voor mijn bachelorproef. Uiteindelijk had ik besloten om een kookboek te maken, maar omdat er 1 kookboek per dag uitkomt en het niet makkelijk is om je grafische kwaliteiten duidelijk te maken in een kookboek heb ik een ander concept bedacht dat in de lijn ligt van dit idee. Oorspronkelijk was het plan dat ik ging werken rond “de 4’s: voeding, verpakking, vorm en verdeling. Dit onderzoek was erg interessant, maar het leerde mij ook dat het vernieuwen van verpakkingen een erg moeilijk pad was om op te gaan.

81


voor 2 personen:

voor 1 persoon:

82

voor 4 personen:


83


84

Bij het bekijken van mijn werk uit vorige jaren vielen deze verpakking mij het meest op. Het is het project waar ik het liefst aan werkte en de meeste voldoening uithaalde. Ik wou mij zodoende dus concentreren op packaging design.


ONDERZOEK

85


86


87


88

Deze afbeeldingen zijn een selectie van de onderzoeksafbeeldingen die mij het meest zijn bijgebleven en mij inspireerden op zelf aan de slag te gaan.


Ik heb ook onderzocht hoe verpakkingen zich geĂŤvolueerd hebben doorheen de tijd. Wat mij opviel bij deze verouderde bierblikjes is dat de typografische kwaliteiten van deze ontwerpen sterker waren dan de bierblikjes die tegenwoordig in de winkelrekken liggen. Dit is natuurlijk een nefaste evolutie en een erg opmerkelijk feit.

89


90

Deze afbeelding was mijn “grote voorbeeld� tijdens het packaging design-project. Het is de verpakking voor een hemd, dat naast een zakje om het te vervoeren ook een kapstok is om het op te hangen. De bedoeling van mijn project was maatschappelijk zeker verantwoord, en relevant in onze huidige maatschappij: Ik wou afval niet zomaar afval te laten zijn, maar er ook een tweede functie aan verbinden. Een funtie die liefst rechtstreeks in verbinding stond met het bewuste product. Als dit niet mogelijk was wou ik er tenminste een boeiend en nuttig gebruiksobject van maken. Als deze 2 eerste doelen niet haalbaar wou ik humor verbinden aan de verpakking, in relatie tot het geconsumeerde product.


ONDERZOEKSBOEKEN


92


93


Tijdens het onderzoeksproces kwam ik er (te laat) achter dat het vernieuwen van verpakkingen geen sinecure is, zeker niet als je er een tweede nut aan wil verbinden. Ten eerste was het al erg moeilijk om een ĂŠcht nuttig en inventief tweede nut te vinden voor een product, en zelfs als dit lukte, zou het erg moeilijk zijn om het uit te werken. Daarom zat ik vast in mijn project, dat voor de rest wel de juiste voorwaarden had om een mooie bachelorproef te worden: vernieuwend, maatschappelijk relevant en erg actueel. Ook het onderzoeksproces was interessant en leerrijk, spijtig genoeg heb ik er verder niet veel mee kunnen doen.


VOEDINGSCONSUMPTIE EN PRODUCTIE Samen met de verpakkingen voor voeding die ik wou ontwerpen heb ik mij ook beziggehouden met het opzoeken van cijfers in verband met de voedselverdeling, de consumptie en productie ervan. In kader van mijn bachelorproef heb ik dus ook een infographic gemaakt die handelt over de vleesconsumptie van alle Belgen per jaar en per leven. Vlees wordt geconsumeerd in enorm grote getalen, maar er wordt ook veel weggegooid. Op de pagina hiernaast vindt U de bewuste infographic.

95


vleesconsumptie per vleessoort

Er zijn 2 manieren om de hoeveelheid dieren die een gemiddelde Belg tijdens zijn leven eet, te berekenen. Via de consumptie van vlees, en via de productie. In de staafdiagrammen wordt de consumptie per dag aangegeven. De verspilling per dag wordt eveneens in beeld gebracht.

werkelijke consumptie per persoon per dag aankoopgewicht per persoon per dag

140

1853

130 per jaar

110

100

per leven

42kg

120 De cijfers aangegeven op de grafiek geven het aantal kilo’s vlees weer die een gemiddelde Belg eet op een jaar en op een heel leven, gebaseerd op de productie. Al deze kilo’s samengeteld komen neer op 789 dieren die men opeet gedurende een heel mensenleven, ofwel 9 dieren per jaar. 94% hiervan zijn kippen..

kg

3383

90

per leven

kg

80

70

113kg per leven

60

50

40

1410

per jaar

per leven

1,4kg

kg

137kg

30

23kg

per jaar

per leven

per jaar

17,5kg

20 per jaar 1,7kg

10

0 rundsvlees - melkvee

rundsvlees - vleesvee

kalfsvlees

schapen/geitenvlees

varkensvlees

kippenvlees

TOTAAL

VERSCHIL

VERSCHIL

VERSCHIL

VERSCHIL

VERSCHIL

VERSCHIL

VERSCHIL

= 3,8 gram

= 2,2 gram

= 0,4 gram

= 0,4 gram

= 16 gram

= 6,8 gram

= 29,6 gram

0

10

20 Dagelijks gooit de gemiddelde Belg 59,2 gram vleeswaren in de vuilbak.

30

Hoeveelheid consumeerbaar vlees per individueel dier per soort 103 kg 220 kg

275 kg

18 kg

65 kg

1,5 kg


2 TEXT TO TYPO

Voor het extra atelier “TextToTypo”, gedoceerd door Pleun Vos luidde de opdracht als volgt: “Ontwerp vanuit een zelf te kiezen intrigerende tekst een interessant (typo) grafisch product waardoor een meerwaarde ontstaat. Het moest een typografische/grafische interpretatie worden van een tekst (woord, uitdrukking, begrip, quote, gedicht, songtekst, artikel, opschrift,....) De focus in dit project ligt op typografie.

97


ONDERZOEK Op deze afbeelding is de songtekst van “Crazy� Van Gnarls Barkley illustratief weergegeven. Dit triggerde mijn idee voor het project van textto-typo: het vertalen van Engelse songteksten naar het Nederlands, iets wat ik van nature uit doe.

99


0

10


FRESH PRINCE OF BEL AIR - THEME SONG

Deze screenshots zijn afkomstig van een filmpje waarin de theme song van The Fresh Prince of Bel-Air in verschillende stappen worden vertaald door Google Translate. Dit filmpje vormde een grote inspiratie voor mijn werk en illustreert op een perfecte manier mijn concept in de text-to-typo opdracht.

1

10


2

10


ONDERZOEKSBOEKEN Het eerste idee dat in mij opkwam, zoals eerder vermeld, was om Engelse songteksten te vertalen naar het Nederlands. Dit levert erg absurde resultaten op. Dit idee werd in gang gezet door een afbeelding waarin het nummer “Crazy” van Gnarls Barkley illustratief werd weergeven. In eerste instantie wou ik zoeken naar de beste en belachelijkste passages in de populaire popsongs van dit moment en deze ook illustratief weergeven. Maar omdat dit vak zich toch concentreert op typografie was dit niet de beste oplossing. Dus ben ik om te beginnen gaan zoeken naar grappige vertaalde songteksten. Enkele voorbeelden: “Do you ever feel like a plastic bag?” van Katy Perry’s Firework wordt “Voel jij je soms als een plastieken zak?” Kings of Leon zingen daarentegen uit volle borst “You, your sex is on fire!”, wat niets minder betekent dan “Jij, jouw geslacht staat in brand!”.

Door met deze vertalingen bezig te zijn kwam de online vertaalrobot van Google in beeld. Ik kan deze songteksten ook vertalen naar het Nederlands en terug naar het Engels. En terug naar het Nederlands. En door de 5 meest gesproken talen in de wereld! En door alle talen van Google Translate!

De 5 meest gesproken talen ter wereld zijn Chinees, Engels, Spaans, Arabisch en Bengaals. Google Translate op zich bevat 66 talen. Als je bijvoorbeeld het refrein van Calvin Harris en Florence and The Machine’s “Sweet Nothing” vertaalt in het Chinees, Spaans, Arabisch, Bengaals, Hindi, Russisch, Portugees, Japans en Duits krijg je al een heel andere uitkomst dan het origineel.

Hiermee is mijn concept van mijn project gesteld, maar hoe ga ik deze tekst ook vormelijk aantrekkelijk maken? De bedoeling was in eerste instantie om niet enkel de taal absurd te maken. Ook de vorm van die taal moest helemaal vervormd worden. Dit wou ik bekomen door de songtekst onder de scanner te bewegen, dit papier te scheuren, te plooien, het in brand te steken, het vuil te maken, door af te wisselen tussen kapitalen, onderkasten, realen, didonen, garalden, humanen, didonen enzo verder. Zo wou ik dan een CD maken waarop slecht 1 nummer staat, maar dit nummer wordt naarmate het meer vertaald en vervormd wordt absurder en belachelijker.

3

10


4

10


Hier is de tekst van Calvin Harris’ “Sweet Nothing” vertaald in Google Translate, door het Chinees, Spaans, Bengaals, Arabisch en het Nederlands. Op de linkse pagina zie je het resultaat van dit proces, en wat voor absurditeiten hieruit voortkomen. De tekst en betekenis wordt volledig vervormd.

You took my heart and you held it in your mouth And, with a word all my love came rushing out And, every whisper, it’s the worst, emptied out by a single word There is a hollow in me now So I put my faith in something unknown I’m living on such sweet nothing But I’m trying to hope with nothing to hold I’m living on such sweet nothing And it’s hard to learn And it’s hard to love When you’re giving me such sweet nothing Sweet nothing, sweet nothing You’re giving me such sweet nothing It isn’t easy for me to let it go Cause I’ve swallow every single word And Every whisper, every sigh Eats away at this heart of mine And there is a hollow in me now So I put my faith in something unknown I’m living on such sweet nothing But I’m trying to hope with nothing to hold I’m living on such sweet nothing And it’s hard to learn And it’s hard to love When you’re giving me such sweet nothing Sweet nothing, sweet nothing You’re giving me such sweet nothing And it’s not enough To tell me that you care When, we both know the words are empty air You give me nothing Uoooh Uoooh Uoooh Nothing

5

10


You are my heart, have a mouth In addition, the sound, I love the red In addition, each ruled a whisper in the worst case I now have a hole So I put my trust in the unknown I live to sweet HOWEVER, I try to have nothing to do with the owners I live to sweet And did you understand it is difficult to And care, it is difficult I give you sweet The sweet as sweet You have a perfect example of my It’s not easy, I had Because I swallowed every word and Whistle of all, all sigh It was my heart I now have a hole So I put my trust in the unknown I live to sweet HOWEVER, I try to have nothing to do with the owners I live to sweet And did you understand it is difficult to And care, it is difficult I give you sweet The sweet as sweet You have a perfect example of my It is not enough hey interest So every word is empty, we knowthat it is the air I will give you Uoooh Uoooh Uoooh

10

6

nothing


7

10


Het volgende en in mijn hoofd betere idee dat ik kreeg was om krantenkoppen en volledige krantenartikels door Google Translate te halen, waardoor ik waargebeurde feiten ga vervormen en zo volledig inzet op de vervreemding van tekst. Dit gegeven gaf mij het idee om de inhouden van verschillende media door elkaar te halen, waardoor bijvoorbeeld de boodschap op een werfdoek vertaald werd door de vertaalrobot, en deze op een doodgewone flyer wordt voorgesteld, en andersom.

Krantenkoppen zijn vaak quotes van bekende mensen. Wat als ik nu ging

10

8

werken met legendarische quotes en deze door de vertaalrobot ging halen, om er een soort quiz van te maken. Voor dit onderdeel in het proces verwijs ik je naar de publicatie in het kader van het text-to-typo project.


0

11


1

11


INHOUDSOVERZICHT wat is entropie? EXPERIMENTELE LETTERTYPES - FORMEEL onderzoek onderzoeksboeken ferrofluid onderzoeksboeken resultaat formeel font EXPERIMENTELE LETTERTYPES - CONCEPTUEEL onderzoeks(boeken) resultaten conceptueel font ARTBERG Fabrice Gygi uiteenzetting uitwerking DATAVISUALISATIE NODEBOX - SNEEUWKRISTALLEN E-PUBLICATIE zand: microscopisch


zand: microscopisch Fabian Oefner heksenkringen chladni-patronen things organized neatly Ruth Asawa Alexander Calder logaritmische spiraal ONDERZOEK VAN PUBLICATIES ZEEFDRUK proces BACHELORPROEF onderzoek onderzoeksboeken voedingsconsumptie en productie TEXT TO TYPO onderzoek onderzoeksboeken


COLOFON HOOFDREDACTEUR Jasper Joris TEKSTREDACTIE Jasper Joris BEELDREDACTIE Jasper Joris EINDREDACTIE Jasper Joris VORMGEVING Jasper Joris LOGO Jasper Joris


JASPER JORIS

Procesfolio3bach1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you