Højskoleruten Jaruplund - Rønshoved Højskole

Page 1

Højskoleruten Fra Jaruplund Højskole til Rønshoved Højskole del 1.

-1-


Højskoleruten Højskoleruten er idéen om at give lidt af højskolen til hele Danmark. Højskoleruten består af forskellige guidede vandreture mellem de danske højskoler med indlagte spots undervejs, hvor du kan blive klogere på det unikke ved stedet og den lokale betydning stedet har for området. Og gennem videoer, refleksioner, sange, natur og bevægelse får du en bid af højskolen med dig undervejs på turen. Vil du høre mere om Højskoleruten, så klik her. Højskoleruten Jaruplund Højskole – Rønshoved Højskole strækker sig omkring 22 km med 6 forskellige spots undervejs og maksimalt 10.000 skridt mellem hvert spot. Ruten veksler mellem grusstier ved skov og strand samt fortov og asfalterede stier i de bynære områder. Ruten starter og slutter ved en højskole, men du kan sagtens vælge kun at gå enkelte dele af ruten. Ved højskolerne og de forskellige spots kan du blive klogere på det unikke ved stedet og den lokale betydning stedet har for området gennem små videofortællinger. Du får også en refleksionsopgave og en højskolesang, som du kan tage med videre på turen. Der er parkeringsmuligheder ved alle spots på ruten. Der er opsat bænke flere steder på strækningen og adgang til toiletter i forbindelse med højskolerne, Jaruplund Skole (i åbningstiden), ved Nikolai Kirken på Süder Markt i Flensborg, på Det Danske Centralbibliotek for Sydslesvig lige før Nørreport i Flensborg, ved Kollund Strand og Annies Kiosk. Find information om de forskellige spots på ruten i dokumentet herunder og tryk på linkene for at se og lytte til de tilhørende videoer og sange.

Jaruplund Højskole 54.74028, 9.41201 Jaruplund Højskole åbnede i 1950 efter ønsket om en dansk højskole i Sydslesvig opstod efter anden ver-denskrig. Jaruplund er dermed Danmarks sydligste højskole. Ud over en dagligdag præget af folkelig oplysning, livsoplysning og demokratisk dannelse er Jaruplunds centrale værdier hjemlighed, gensidig respekt, dialog og forskellighed. Med vores placering i grænselandet arbejder vi målrettet med mindretal, mindretalsforhold, politik og historie for at give vores unge elever kompetencerne til at indgå i et dialogbaseret og demokratisk fællesskab på tværs af Europas grænser. Hør mere om Jaruplund Højskole og skolens historie i videoen. Video Hør forstander Karsten Dressø fortælle om højskolen her. Refleksionsspørgsmål Følgende spørgsmål kan du reflektere over, hvis du er alene, eller diskutere med dem, du er på tur med: - Hvordan kan vi skabe en god dialog og mødes på tværs af forskelligheder? - Hvornår har du sidst talt med en person, som mente noget helt andet end dig selv? Sang Her kan du læse teksten og lytte til ”Frit Land” af Carl Emil Petersen.

Bemærk: For at få mest ud af videoer og sange på de enkelte spots anbefales en fuld opladet smartphone og høretelefoner. Rigtig god tur!

Højskoleruten

-3-


Jaruplund Danske Skole

Südermarkt

54.73932, 9.43799

54.78252, 9.43608

Jaruplund danske skole åbnede allerede i 1926 som en af de første danske skoler udenfor Flensborg. Dengang var det en lille skole, men i dag rummer den også vuggestue, børnehave og kirke. Der går i alt 72 elever fordelt på 7. klassetrin.

Süder Markt betyder sydtorvet og var Flensborgs sydligste torv. Her blev der handlet med vare fra oplandet, hvor bønderne rejste af den samme vej, som vi netop er gået. I dag er det en befærdet indfaldsvej som er bygget til biltrafik.

Hør fortællingen om det danske mindretal og de danske skoler i Sydslesvig i videoen.

Rote Strasse og Süder Markt indbyder til gengæld til ophold og færdsel til fods. Mange af gaderne inde i den gamle bydel er fra middelalderen og bygget til at færdes i på gåben. Bygningerne i Flensborg veksler mellem gotisk arkitektur, jugendstil og store flotte købmandsgårde fra kolonialhandlen.

Video Lyt med her når underviser på Jaruplund Højskole, Rigmor Eybye fortæller om det danske mindretal. Refleksionsspørgsmål Brug et minut på at fortælle om alt det gode ved den, du er sammen med. Er I flere end to, så gør det på skift. Er du alene, så reflekter over dine positive egenskaber. Inspiration: Det kan være det første indtryk af personen, handlinger, hvad personen betyder for dig, personlighed, hvordan personen inspirerer osv. Reflektér derefter over følgende spørgsmål:

Sang Her kan du læse teksten og lytte til Johan Ottosens ”Det haver så nyligen regnet” sunget af Sønderjysk Pigekor og Drengekor.

- Hvordan drømmer du om, at dit liv ser ud om fem år? - Hvilke værdier er vigtige for dig? - Hvilket menneske er en inspiration for dig? - Hvordan vil du gerne have, at andre folk oplever dig? - Hvad tager du med dig fra den samtale og refleksion, du/I lige har haft?

Højskoleruten

Video Hør fortællingen om Flensborg fortalt af underviser på Jaruplund Højskole, Drude Terkildsen Bill. Refleksionsspørgsmål Følgende spørgsmål kan du reflektere over, hvis du er alene, eller diskutere med dem, du er på tur med: - Hvordan føltes turen langs indfaldsvejen sammenlignet med Rote Strasse og Süder Markt? - Hvad betyder arkitektur og byplanlægning for din trivsel i byen? - Er du (stor)forbruger af byens mange muligheder? - Hvilke, hvorfor og hvorfor ikke? Sang Lyt og læs teksten til Poul Henningsen hyldest til byen i ”Byens Lys”.

-5-


Nørreport

Skomagerhus

54.79554, 9.43013

54.83197, 9,42031

Nørreport blev opført i 1596 under Christian 4. Dengang dannede porten byens nordligste grænse. Indgan-gen prydes af Flensborgs byvåben med indskriften: ”Friede ernährt, Unfriede verzährt” (Freden nærer, ufreden fortærer.) Selvom byvåbnet prædiker fred, har forholdet mellem dansk og tysk i perioder været konfliktfyldt. Under afstemningskampen forud for genforeningen gik bølgerne højt og Nørreport blev brugt i både dansk og tysk propaganda – et billede på, hvor svært det kan være at afgøre grænsen mellem dansk og tysk. Både dansk og tysk propaganda italesatte ideen om det gode liv – med løfter om dette i henholdsvis Danmark og Tyskland.

I er nu nået til grænseovergangen og sidste stop på den første del af ruten. Følg med, når vi opdaterer ruten med et stop med fortællinger ved underviser Søren Hviid Pedersen fra Rønshoved Højskole.

Video: Se med, når underviser Jeppe Kirkegaard fortæller om det gode liv. Refleksionsspørgsmål: Hvad er det gode liv? Sang: Her kan du læse teksten og lytte til Sigurd Barrets ”Man må trække en grænse” sunget til Genforeningsgalla på Det Kongelige Teater 2020.

Højskoleruten

-7-


Højskoleruten


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.