__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Junior Achievement inspiră și pregătește tânăra generație pentru a reuși în viață, prin încurajarea inițiativei și dezvoltarea unor competențe esențiale în viața personală și profesională.

Ce aduc programele internaționale Junior Achievement în clasa mea? #FutureReady

Prin activități și experiențe learning by doing și project-based, disponibile în sistemul de învățare hibrid (în școală și online), elevii (6 - 19 ani) dobândesc competențe pentru viața personală și profesională. Anual, în programele JA sunt implicaţi peste 3.700 de profesori şi un sfert de milion de tineri din România, care intră în contact cu mediul economic real prin participarea la proiecte naționale și internaționale și prin întâlniri cu antreprenori şi profesionişti voluntari din comunitate. Școlile înscrise, profesorii și elevii au acces GRATUIT la platforma educațională LMS JA Inspire™ și la pachetele educaționale JA – de la materiale pentru derularea activităților la clasă, Junior Achievement în România training, consultanță și evaluări până la participarea la proiecte și competiții naționale și internaționale, derulate www.jaromania.org/programe în peste 100 de țări din rețeaua Junior Achievement.

PROGRAMELE

Programele și proiectele Junior Achievement sunt implementate în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării conform protocolului 10184/14.05.2003, iar kiturile JA (manuale, ghiduri pentru profesori și voluntari, fișe pentru activități) au acordul MEN (nr. 3637/11.10.2017) în vederea utilizării la clasă.


JA LIFE SKILLS

Dezvoltarea abilităților pentru viață Noi înșine

Familia mea

Durata: 12 - 24 de ore clasele 0 - I Materiale gratuite: Ghidul profesorului, Jurnalul elevului, fișe pentru activități.

Durata: 12 - 24 de ore clasa a II-a Materiale gratuite: Ghidul profesorului, Jurnalul elevului, fișe pentru activități.

Prin povești interactive și activități la clasă, elevii învață ce înseamnă să muncești, să economisești și să fii activ în comunitate.

Elevii învață despre rolul familiei în economia locală, despre meserii și colaborarea între membrii comunității pentru asigurarea bunăstării.

Comunitatea noastră

Orașul nostru

Durata: 12 - 24 de ore clasa a III-a Materiale gratuite: Ghidul profesorului, Jurnalul elevului, fișe pentru activități.

Durata: 12 - 24 de ore clasa a IV-a Materiale gratuite: Ghidul profesorului, Jurnalul elevului, fișe pentru activități.

Elevii învață despre comunitate și despre legăturile dintre oamenii, organizațiile și resursele active din cadrul acesteia.

Elevii află care sunt caracteristicile și problemele specifice orașului lor și construiesc în echipă un oraș modern.

Economia noastră

Resursele noastre

Durata: 12 - 24 de ore clasele IV - V Materiale gratuite: Ghidul profesorului, Jurnalul elevului, fișe pentru activități.

Durata: 12 - 24 de ore

Elevii învață să dobândească un comportament social activ și responsabil și află cum să își pună în aplicare ideile pentru a reuși în viață.

clasa a VI-a

Materiale gratuite: Ghidul profesorului, Jurnalul elevului, fișe pentru activități, joc educațional. Elevii învață despre resursele din regiunea în care locuiesc și despre cum să le utilizeze într-o manieră economică și ecologică.

Alimentație sănătoasă. Sport. Prevenție Durata: 12 - 36 de ore clasele VI - XII Materiale gratuite: Ghidul profesorului, Manualul elevului. Elevii află care sunt factorii de risc în apariția bolilor, metodele de prevenție, cum să-și construiască un program de activități fizice și cum să adopte un regim alimentar sănătos și un stil de viață echilibrat.

Educație pentru orientare profesională Prevenirea abandonului școlar. Este profesia mea! Durata: 16 - 24 de ore clasele VIII - IX Materiale gratuite: Ghidul profesorului, Manualul elevului, fișe pentru activități. Elevii dezvoltă o atitudine pozitivă față de necesitatea educației pentru viitorul lor, înțelegând beneficiile concrete și avantajele economice ale școlarizării.

JA WORK SKILLS

Succesul profesional Durata: 20 - 24 de ore clasele XI - XII Materiale gratuite: Ghidul profesorului, Manualul elevului. Elevii dobândesc o viziune clară asupra viitoarei cariere și află care sunt pașii pe care trebuie să îi parcurgă pentru a-și îndeplini obiectivele.


Educație antreprenorială

JA ENTREPRENEURSHIP

Este afacerea mea!

Economia afacerilor - Etica în afaceri

Durata: 20 - 24 de ore clasele VI - VIII Materiale gratuite: Ghidul profesorului, Jurnalul elevului, fișe pentru activități.

Durata: 16 - 24 de ore clasele XI - XII Materiale gratuite: Ghidul profesorului, Manualul elevului, fișe pentru activități.

Elevii învață cum să inițieze și să deruleze un proiect sau o afacere și dobândesc abilitățile antreprenoriale necesare pentru a duce un proiect la bun sfârșit.

Elevii înțeleg economia afacerilor folosind aplicații, exemple și studii de caz din piață, prezentări și analize ale unor situații reale.

Antreprenor JUNIOR Durata: 16 - 36 de ore clasele X - XII Materiale gratuite: Ghidul profesorului, Manualul elevului, studii de caz, software de management al unei companii. Elevii au oportunitatea de a-și derula propria afacere, oferind produse și servicii unor clienți reali și exersând toate abilitățile necesare unor antreprenori.

JA MONEY

Educație economică și financiară Finanțele mele!

Economia și succesul

Durata: 20 - 24 de ore clasa a VII-a Materiale gratuite: Ghidul profesorului, Manualul elevului, fișe pentru activități.

Durata: 16 - 24 de ore clasele VIII - IX Materiale gratuite: Ghidul profesorului, Manualul elevului, fișe pentru activități, joc educațional.

Elevii înțeleg mai bine rolul banilor, al consumului și al economiilor și învață să folosească gândirea creativă pentru a economisi și cheltui înțelept.

Elevii descoperă care sunt opțiunile lor de educație și carieră pe baza abilităților, intereselor și valorilor personale și înțeleg legătura dintre educație și viitor.

ABCdar bancar

Finanțe personale și servicii financiare

Durata: 16 - 24 de ore clasele XI - XII Materiale gratuite: Ghidul profesorului, Manualul elevului, resurse digitale interactive.

Durata: 16 - 24 de ore clasele IX - XII Materiale gratuite: Ghidul profesorului, Manualul elevului.

Elevii descoperă, într-o manieră practică, noțiuni și principii financiare de bază: elementele unui buget personal adecvat vârstei, regulile economisirii, investiţiilor și creditării.

Elevii învață despre planificarea financiară responsabilă în toate etapele vieț­ii, economisire, investi­ții, credite și folosirea eficientă a instrumentelor financiare.

Economie aplicată

Safe Journey – Un viitor sigur

Durata: 16 - 24 de ore clasele XI -XII Materiale gratuite: Ghidul profesorului, Manualul elevului, fișe pentru activități, software de educație economică.

Durata: 12 - 16 ore clasele IX -XII Materiale gratuite: Ghidul profesorului, Manualul elevului.

Elevii înțeleg economia, legile ei și impactul lor asupra noastră, prin activități interactive, metode aplicate și studii de caz.

Educație STEM

Elevii descoperă importanța realizării planurilor, strategiilor personale și profesionale bazate pe instrumente preventive, necesare unui parcurs financiar și social reușit.

JA STEM

Pentru informații despre JA STEM (clasele 5-12) și oferta educațională pentru proiectele și competițiile Junior Achievement, consultați www.jaromania.org/proiecte


JA in a Day Școala altfel

IC

Educație antreprenorială

Educație financiară

Educație pentru orientare profesională (Job Shadow Day™)

cls. 0 - XII

cls. 0 - XII

cls. 0 - XII

cls. 0 - XII

Activitățile sunt concepute pentru a-i ajuta pe elevi să se familiarizeze cu lumea afacerilor, să joace rolul unor mici antreprenori și să propună soluții care pot genera o schimbare pozitivă în comunitate.

Activităț­ile îi ajută pe elevi să înț­ eleagă rolul și circulația banilor în societate și să ia decizii financiare informate și responsabile când economisesc, investesc sau când folosesc instrumente financiare.

Urmărește familiarizarea elevilor cu locul de muncă și diverse opțiuni de carieră prin petrecerea unei zile de lucru într-o companie/instituție (cls. XI-XII) sau la locul de muncă al unuia dintre părinți (cls. 0 -X).

Prin activități practice care stimulează lucrul în echipă, creativitatea și abilitățile de comunicare, elevii indentifică soluții necesare rezolvării unei probleme existente într-o comunitate.

Innovation Challenge Day

ȘCOLILE PARTICIPANTE LA PROGRAMELE ȘI PROIECTELE JUNIOR ACHIEVEMENT BENEFICIAZĂ DE:

OPORTUNITĂȚI PENTRU PROFESORII ȘI ELEVII PARTICIPANȚI LA PROGRAMELE ȘI PROIECTELE JUNIOR ACHIEVEMENT

n PROGRAME și CONȚINUTURI CDȘ și CDL relevante pentru nevoile noi de învățare ale elevilor; n Experiență pentru CERTIFICARE ca ȘCOALĂ ANTREPRENORIALĂ; n PROMOVAREA ȘCOLII LA NIVEL NAȚIONAL și INTERNAȚIONAL.

n Acces la platforma educațională LMS JA Inspire™; n TRAINING de orientare − programe și proiecte, metode și practici learning by doing; n CONSULTANȚĂ în implementare; n SET GRATUIT DE MATERIALE pentru activități la clasă: programă, ghidul profesorului, manualul elevului, fișe pentru activități, suport online; n INSTRUMENTE DE EVALUARE pentru elevi: PRE-TEST și POST-TEST; n ACTIVITĂȚI individuale și în echipă; n FEEDBACK pentru programul sau proiectul desfășurat; n CERTIFICATE pentru profesori și elevi; n Participare la COMPETIȚII ȘI PROIECTE naționale și internaționale.

PAȘII DE ÎNSCRIERE 1

Crearea și/sau accesarea contului de profesor de pe site-ul www.jaromania.org;

2

Generarea acordului de implementare (în perioada septembrie - octombrie, conform instrucțiunilor din contul de profesor);

3

Validarea înscrierii prin încărcarea acordului de implementare (copie scanată) în contul de profesor, semnat de cadrul didactic și cu avizul directorului școlii − semnătură și ștampilă.

Strada Lisabona, nr. 8, sector 1, 011787, București Telefon +40 21 312 31 94 Fax +40 21 315 60 43 Mobil +40 730 330 881 E-mail inscrieri@jaromania.org Website www.jaromania.org

PROGRAMELE ȘI PROIECTELE JUNIOR ACHIEVEMENT POT FI IMPLEMENTATE, ÎN SISTEM HIBRID (LA ȘCOALĂ ȘI ONLINE), CA: A. B. C. D. E. F.

Curriculum la Decizia Școlii/Curriculum în Dezvoltare Locală Dirigenție/Consiliere Extracurricular/Cerc Școală după școală Auxiliar la alte discipline Școala altfel

Materialele sunt disponibile GRATUIT, în format tipărit (în limita stocului), electronic și digital, pentru profesorii și elevii din clasele înscrise la programe/proiecte.

Urmăriți JA pe social media:

F /JuniorAchievementRO I /juniorachievementro L /company/junior-achievement-ro T @jaromania

#FutureReady

Profile for JA Romania

Brosura programe JA Romania  

Brosura programe JA Romania  

Profile for jaromania

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded