__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

1


Sisällysluettelo 1. JOHDANTO sivu 4 1.1. MIKÄ LETKE? sivu 4

6. KUVAT & GRAFIIKAT

sivu 4

6.2. KUVIEN KÄYTTÖ sivu 14

2. LOGO sivu 5

7. TAITOT sivu 15

2.1. MINIMIKOOT sivu 5

8. SIRKUSTELTTA-LOGO sivu 17

1.2. VISUAALISEN ILMEEN LÄHTÖKOHDAT

2.2. MITTASUHTEET JA SUOJA-ALUE

sivu 6

2.3. ”ÄLÄ TEE NÄIN!”

sivu 7

3. VÄRIT 3.1. TUNNUSVÄRI sivu 8 3.2. PERUSPALETTTI sivu 8

4. TYPOGRAFIA sivu 9 4.1. PAINOTUOTTEET sivu 9 4.2. INTERNET sivu 10

5. LOMAKKEET 5.1. KÄYNTIKORTTI sivu 11 5.2. LOMAKEPOHJA sivu 12

6.1. KUVIEN SISÄLTÖ sivu 13

9. SANASTO sivu 18


1. Johdanto Lapin esittävien taiteiden keskus uudisti visuaalisen ilmeensä syksyllä 2014. Tässä graafisessa ohjeistossa annetaan ohjeet logon, värien ja kuvien käytöstä. Ohjeiston tehtävänä on varmistaa, että visuaalinen ilme säilyy yhtenäisenä, ja että se toistuu johdonmukaisesti kaikissa medioissa. 1.1 MIKÄ LETKE? Lappilaiset ammatillisesti toimivat teatteriryhmät ja yksittäiset tekijät perustivat syksyllä 2009 Lapin esittävän taiteen aluekeskus yhdistyksen. Perustajajäseninä ovat toimineet Tuula Väisänen, Lapin nukketeatteriyhdistys, Neljän tuulen tie ry, teatteriosuuskunta Loimu sekä Monitaideyhdistys Piste. letke:n jäsenet asuvat laajalti eri puolella Lappia ja he edustavat laajalti esittävän taiteen eri aloja. Yhdistyksen kotikunta on Rovaniemi ja toimialueena koko Lapin lääni. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää esittävän taiteen asemaa Lapin läänissä. 1.2. VISUAALISEN ILMEEN LÄHTÖKOHDAT Lapin esittävien taiteiden keskus edustaa esittävien taiteiden vapaata kenttää, minkä vuoksi myös visu-

4

aalisessa ilmeessä on pyritty tietynlaiseen vapauteen ja yllätyksellisyyteen. Tämä toteutuu käyttämällä yhdistyksen logossakin näkyvää polveilevaa sommittelutapaa kuvien sijoittelussa ja typografiassa. Tarkemmat ohjeet löytyvät kuvia ja typografiaa käsittelevistä osioista. graafisen ohjeiston tehtävä on varmistaa, että värejä, logoa, kuvia ja grafiikoita käytetään johdonmukaisesti. Visuaalinen ilme on keskeinen osa brändiä, ja menestyksekäs brändi on avain menestykseen. Vahvan ja selkeän visuaalisen ilmeen avulla myös maallikot ymmärtävät helposti, mistä ­LETKE:ssä on kyse. Uudet jäsenetkin liittyvät mielumin visuaalisesti yhtenäisen ja selkeän näköiseen yhdistykseen, kuin hajanaiselta askartelukerholta muistuttavaan organisaatioon. Johdonmukaisesti suunniteltuja ja taitettuja esitteitä ja käyntikortteja on ilo jakaa eteenpäin. Ja ennenkaikkea niitä on myös ilo lukea ja katsella!


2. Logo Logo tarkoittaa nimen vakiintunutta kirjoitusasua. Lapin esittävien taiteiden keskuksen logo koostuu sekä yhdistyksen virallisesta nimestä, että sen kirjainlyhenteestä LETKE. tällä sivulla näette Lapin esittävien taiteiden keskuksen logon. Sen polveileva sommittelu kuvastaa vapautta jäykistä instituutioista ja esittävien taiteiden elävöittävää vaikutusta. logon on suunnitellut Jarko Hänninen syksyllä 2014. Logo on tarkan suunnittelun lopputulos, joten mitään osaa ei saa muuttaa. 2.1. MINIMIKOOT Logoa saa käyttää minimissään 30 mm levyisenä. Tätä pienemmässä koossa yhdistyksen koko nimi muuttuu lukukelvottomaksi. Pelkkää lyhennettä sen sijaan saa minimissään käyttää 20 mm levyisenä. negatiiviversiossa minimikoko on kokonaiselle logolle 40 mm ja pelkälle lyhenteelle 30 mm.

Leveys 30 mm

Leveys 20 mm

Leveys 40 mm

Leveys 30 mm

5


2. Logo 2.2. MITTASUHTEET & SUOJA-ALUE Logo on tarkan suunnittelun lopputulos, joten sitä tai mitään sen osaa ei saa lähteä omatoimisesti muuttamaan. oheisesta kuvasta näet logon mittasuhteet. Ruudukko perustuu L-kirjaimen pystyviivan leveyteen. Ruudukon ympärillä oleva harmaa alue osoittaa suoja-alueen, jota lähemmäs ei saa tuoda mitään vieraita elementtejä. Suoja-alue on siis minimivaatimus, ja logon ympärille saa kernaasti jättää enemmänkin tyhjää tilaa, mikäli vain mahdollista.

OIKEALLA: havainnollistava esimerkki suoja-­alueen noudat­tamisesta.

6


2. Logo 2.3. ”ÄLÄ TEE NÄIN!”

Tällä sivulla näet esimerkkejä siitä, kuinka logoa ehdottomasti ei saa käyttää. 1. Logon asettelua ei saa muuttaa. 2. Logoa ei saa venyttää. 3. Logon väriä ei saa muuttaa (ks. Värit-osio) 4. Älä käytä logossa ääriviivoja tai erikoistehosteita (esim. heittovarjot). 5. Älä käytä värillistä tai mustaa logoa värillisellä pohjalla. 6. Logoa ei saa kääntää

7


3. Värit Värit ovat keskeinen osa visuaalista ilmettä. Värejä täytyy käyttää johdonmukaisesti ja niiden käytössä täytyy aina huomioida tässä ohjeistossa annetut linjaukset.

LETKEN ORANSSI:

CMYK: C 0%, M 55%, Y 100%, K 0% RGB: 255, 135, 0 PANTONE 717 C

3.1. TUNNUSVÄRI Lapin esittävien taiteiden keskuksen tunnusväri on energinen oranssi. Väri edustaa räväkkyyttä ja positiivista asennetta, jotka ovat keskeisessä osassa esittävien taiteiden alalla. LETKE:n oranssin sävy on tarkkaan määritelty, eikä alla mainittuja värimääritelmiä saa muuttaa. parhaan väriloiston aikaansaamiseksi painotuotteissa käytetään aina LETKE:n oranssia Pantone-värinä. Jos on mahdollista, tulisi suurissa oransseissa väripinnoissa käyttää myös lakkausta, jotta värin hohde säilyy elinvoimaisena mahdollisimman pitkään. logosta on olemassa erikseen painokäyttöön tarkoitettu versio, jota ei saa käyttää sähköisessä viestinnässä. Sähköistä viestintää varten on olemassa RGB-värisäädöillä toteutettu versio. Jos prosessi- tai PMS-väreinä tallennetun logon laittaa Internettiin, sen väri ei välttämättä toistu täysin oikeanlai-

8

sena kaikilla näytöillä. Samasta syystä myös kaikki esitteet, julisteet ja bannerit tulee aina tallentaa oikeassa väriprofiilissa. 3.2. PERUSPALETTI Lapin esittävien taiteiden keskuksen perusväripaletti koostuu oranssista tunnusväristä, mustasta ja harmaasta. Näitä värejä käyttämällä voidaan tehdä kaikki esitteet, bannerit, julisteet ja ilmoitukset. Yhdistelmä on selkeä ja jämäkkä. Lisäväriä voidaan tuoda valokuvien avulla.

MUSTA

CMYK: C 50%, M 30%, Y 0%, K 100% RGB: 0, 0, 0

HARMAA

CMYK: C 0%, M 0%, Y 0%, K 60% RGB: 150, 150, 150


4. Typografia

ROCKWELL REGULAR, 12/14 pt. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890!”#€%&/()=?`-

Typografia toimii tunnistettavana piirteenä aivan kuten kaikki muutkin visuaaliset elementit. Typografiaa koskee sama sääntö kuin kaikkia muita visuaalisia elementtejä: niitä on käytettävä harkiten ja johdonmukaisesti.

ROCKWELL BOLD, 12/14 pt. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890!”#€%&/()=?`-

4.1. PAINOTUOTTEET Painotuotteissa otsakefonttina käytetään Rockwellia. Se on egyptienne-tyylinen kirjasin, eli viivanpaksuudeltaan vain vähän vaihteleva ja päätteiltään tasapaksu, fontti. LETKE:n logossa yhdistyksen koko nimi on kirjoitettu Rockwell Regularina. Rockwellin kirjasinleikkauksista tulee käyttää pääasiassa Regularia ja Boldia. Kirjasinta saa käyttää otsikoissa, nostoissa ja väliotsikoissa. Kuvateksteissä ja leipätekstissä käytetään luettavuudeltaan selkeämpiä kirjasintyyppejä. leipätekstin fonttina toimii Calibri. Se on reunoiltaan pehmeäreunainen ja tyyliltään humanistista groteskia edustava kirjasintyyppi. Calibri on selkeä ja helposti luettava fontti, jota voidaan käyttää leipätekstissä, kuvateksteissä ja ingressissä. Calibrin viidestä leikkauksesta saa käyttää kaikkia. Bold ja Bold Italic sopivat alaotsikoihin ja nostoihin, Thin ja Italic sopivat esimerkiksi kuvateksteihin ja Regular käy parhaiten itse leipätekstin fontiksi.

ROCKWELL ITALIC, 12/14 pt. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890!”#€%&/()=?`ROCKWELL BOLD ITALIC, 12/14 pt. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890!”#€%&/()=?`CALIBRI REGULAR, 12/14 pt. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890!”#€%&/()=?`CALIBRI THIN, 12/14 pt. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890!”#€%&/()=?`CALIBRI BOLD, 12/14 pt. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890!”#€%&/()=?`CALIBRI ITALIC, 12/14 pt. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890!”#€%&/()=?`CALIBRI BOLD ITALIC, 12/14 pt. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890!”#€%&/()=?`-

9


4. Typografia 4.2. INTERNET Internetissä pätee eri säännöt typografian suhteen, kuin painotuotteissa. Jos Internetsivun fonttia ei löydy lukijan omalta koneelta, korvaa kone sen automaattisesti jollain toisella fontilla. Ikävien yllätysten välttämiseksi netissä tulee siis käyttää niin sanotusti web-safe fontteja, eli kirjasintyyppejä, jotka ovat maailmanlaajuisesti yleisiä. Kirjasimille pitää määritellä yleinen kirjasinperhe, joka määrittelee sen, minkä tyylisiä fontteja käytetään. Mikäli ensisijaiseksi määriteltyä fonttia ei löydy lukijan koneelta, korvaa selain sen määritellyn kirjasinperheen seuraavalla fontilla (”fallback fonts”). letke:n internetsivujen otsakefontiksi määritellään Courier, joka kuuluu monotype-kirjasinperheeseen. Se on Egyptienne-tyylinen kirjasin, joten se toimii hyvin korvaajana Rockwellille. Nettisivujen leipätekstiksi määritellään Arial, joka kuuluu Sans-serif-kirjasinperheeseen.

10


5. Lomakkeet Kaikista lomakkeista tulee noudattaa tässä ohjeistossa annettuja linjauksia sekä värien että typografian suhteen. 5.1. KÄYNTIKORTTI Käyntikortin leveys on 86 mm ja korkeus 54 mm. Käyntikortti on kaksipuolinen: toisella puolella on logo negatiiviversiona oranssilla pohjalla, ja toisella puolella on yhteystiedot ja grafiikat.

otsikko on kirjoitettu Rockwell Regularilla, ja sen koko on 13/14 pistettä. Otsikon välistystä on lisätty 20 prosenttia. Otsikon väri on LETKE:n oranssi. Yhteystietojen koko on 11/15 pt., ja sen värinä on musta. Yhteystiedot on kirjoitettu Calibrilla. Kohdat Email ja web on Calibri Boldia, ja sen välistystä on lisätty 20 prosenttia. LETKE:n osoite on Calibri Lightia.

käyntikortin grafiikoissa käytetään LETKE:n peruspaletin värejä: harmaata ja oranssia. Näiden lisäksi grafiikoissa on muutama fiiliskuva. Kuvia voi vaihtaa aika-ajoin, jos tarve vaatii, mutta kuvia valitessa pitää ottaa huomioon se, että kuvien täytyy olla erityisen selkeitä, ja niistä pitää rajata näkyviin vain joku mielenkiintoinen yksityiskohta.

51 mm 43 mm

12 mm

35 mm

5 mm

5 mm 30 mm

5 mm

Logon leveys 61 mm

Käyn koren leveys on 86 mm ja korkeus 54 mm. Kor on kaksipuolinen. Kuvat ovat 100% todellisesta koosta.

11


5. Lomakkeet 5.2. LOMAKEPOHJA Lomakepohjaa tulee käyttää kaikissa ulkoiseen viestintään tarkoitetuissa teksteissä. Sivulla olevasta kuvasta näkyy paitsi lomakkeen mitat, myös alue, jolle tekstiä saa tulostaa. Päiväyksen voi halutessaan kirjoittaa lomakkeen oikeaan yläkulmaan. Lomake on 210 x 297 mm kokoinen, eli toisinsanoen A4-standardikokoa.

0 mm

40 mm

20 mm

ANTEM RATIUM EUM NIHILLU PIENDE Nectat andi voluptatem qui aborporem aut quam, si venihillupta si qui to moluptur? Sincit ilictur, et re volendi sim reium autam et laborehendam et fugit alit aditiosaped que nimint mo int. Nusdanditem quos dolupti oreribus aut occus inusaperum hit id ullia venditati quatias ium qui rem im eum quam idunt la volessequi blaccup taectem veliquas cullesti dene exceatu restior empedi dolorem quiation nis et am, ut est officti aeceate eate venimus sitiis et, conecate sunt re cus aliquiat fugit, to offictur as doloreperum repe et eturia adicaest id es doluptus numquia nimporeic to quia con ra ad quis ad quis doluptio. Lorat.

logo sijoitetaan lomakkeen vasempaan alalaitaan 41 mm levyisenä. Sen oikealle puolelle on kirjoitettu yhdistyksen nettisivujen osoite, sähköpostiosoite, Y-tunnus ja osoite. Teksti on 10/14 pt. kokoista Rockwell Regularia. Nettisivujen osoite on kirjoitettu versaaleilla kirjasimilla, ja sen väri on LETKE:n oranssi. Muu teksti on kirjoitettu gemenakirjasimin, ja sen väri on musta.

Parum que nulpa et aliquaes repe delit aut omnit pliciis et min nime cuptate voluptintin plis eos res etur, omnienis dolupicim solore vendelit, eum quidit, vellatur re dolorrovit, entia conet istiae velestios eriatur, cume es etur modignati aut eossit, que nesciam eum volorehent estiorr oratur? Cimende lenderf eriorat et quate volenih ilignatur, undus eum vel illaborias andantio. Nequiaspeles eossini sciatam veria simus am dolum rehentumqui siti odit, sum et, ame est, et laborepro et voloria speruptat occum era nam et dem et quis estrupta commodi cillest ionseque nobisi qui nis aut volent, vel im num nulloraecat fugitiis a doluptate ni duciminctat volupta quiduntius doluptat ped et dustio consequosani omniant volor aut quas es expel eossunt otatatur? Quiducium nonserite volupta dolumet aces experio nsequibus sit as et la nam sint ut harum et anditis poria iducimi, cor repe velictat.

250 mm 260 mm

Erumquis alitiur? Ovit aut atiae labor aditio. Itati dolorporibus sectur si ditatest hillabore nihiciis simus ad maionse peritem vit, estrum solore ipit qui doluptatem rent lauditi tescius. Ihit repta pero bea sitis dolendam re, utem aut omnimi, ipsaest, ommo toremporat plam, occus re eturest, nobis et officiet, comnis mi, aperchilit exerro es eium dolorest qui to volorep erectatum etus de dendent dolorpostem culloresci ut quia quat maxim rerorepreiur sunt et oditio incipsum quam laut lam quunt aut voluptatqui culla est et opta sectotam quas quasi temquatis doluptatur? Quidendescia que volute ditisci doluptat fugiam restistiam quidunt ibeatias el is magnam quibusdae lant. Evenis simil molor abo. Borectem ad unt es architatur? As doluptat. Ipsum labo. Neque soluptaecta de voles audae sincte sapicid eliquas pelibus expelias soluptate dolupiet, quam qui dolum ea doluptatem vit ducilictur?

WWW.LETKE.FI email: info@letke.fi Y-tunnus: 2313139-6 Kairatie 3, 96100 Rovaniemi

7 mm 0 mm 20 mm

12

190 mm

75 mm

Tämän sivun esimerkki on 50% lomakkeen todellisesta koosta.


6. Kuvat & grafiikat Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Siksi kuvien valinnassa ja käytössä tulee käyttää vakaata harkintaa. Seuraavaksi käyn läpi muutamia asioita, jotka kannattaa ottaa huomioon kuvien valinnassa ja sijoittelussa. 6.1. KUVIEN SISÄLTÖ Esittävissä taiteissa on kyse elämyksellisyydestä, joten myös Lapin esittävien taiteiden keskuksen markkinointimateriaaleissa käytettävien kuvien pitäisi aina olla mielenkiintoisia ja lumoavia. Arkiset aiheet ja staattiset sommitelmat eivät kelpaa! Kuvaa liikettä ja rajaa rohkeasti. Jopa staattisesta sommitelmasta voi saada mielenkiintoisen ja dynaamisen rajaamalla siitä jonkin mielenkiintoisen yksityiskohdan. Kuvista täytyy käydä ilmi todellinen tekemisen meininki.

sille sitten löydy erittäin painavaa syytä. Älä siis kuvaa lokakuussa pilvisellä säällä; siitä syntyy vain tappavan tylsiä ja ankeita kuvia. hienokin esitys saadaan näyttämään harrastelijamaiselta räpeltämiseltä, jos kuvaaja ei ole tehtäviensä tasalla. LETKE:n markkinointimateriaaleissa käytettyjen kuvien täytyy olla resoluutioltaan riittävän tarkkoja ja valoitukseltaan onnistuneita. Kamerakännykällä otettuja otoksia ei käytetä, eikä pikselimössöä hyväksytä. Erikoisten ja yllättävien kuvakulmien käyttö on enemmän kuin tervetullutta!

huomioithan myös, että valokuva on väreiltään mielenkiintoinen. LETKEN:n markkinointimateriaaleissa ei käytetä mustavalkoisia valokuvia, ellei

13


6. Kuvat & grafiikat 6.2. KUVIEN KÄYTTÖ Yhtä tärkeää kuin kuvien sisältö, on myös tapa, jolla niitä käytetään. Lapin esittävien taiteiden keskuksen markkinointimateriaaleissa kuvia käytetään pääasiassa tässä ohjeistossakin useilla sivuilla nähdyissä ”rimpsuissa”. Nämä rimpsut muodostuvat kärjellään seisovista neliöistä, joiden vasemmalle ja oikealle osoittavat kulmat on pyöristetty. kuvarimpsuja käytettäessä täytyy huomioida seuraavat asiat:

väärin: rimpsun osien välillä on liian vähän kokovaihtelua.

väärin: rimpsu rönsyilee liian moneen suuntaan.

väärin: rimpsussa on liian monta osaa. Vähempikin riittää, ja lopputulos on silloin selkeämpi.

oikein: rimpsun osien välillä on riittävästi kokovaihtelua, osia ei ole liikaa ja rimpsulla on selkeä suunta.

1. Rimpsun osien välillä täytyy olla selvää kokovaihtelua. Jos rimpsu koostuu useista samankokoisista kuvista, niistä mikään ei ole keskiössä, ja kokonaisuus vaikuttaa sekavalta. Suositeltavaa on, että kussakin rimpsussa yksi kuva on selvästi muita keskeisemmässä asemassa. 2. Rimpsu ei saa rönsyillä miten sattuu kuvapinnassa, vaan sillä tulee olla tietty suunta. 3. Sanonta ”vähempi on enemmän” pätee myös rimpsun suhteen: rimpsun ei pidä koostua liian monista osista. 8-14 osaa riittää aivan hyvin kaikkiin tarpeisiin.

14


7. Taitot Taitot tehdään tässä graafisessa ohjeistossa esitettyjen linjausten mukaisesti. Kuvat & grafiikat-, värit- sekä typografia -osastoista löytyy taittojen kannalta tärkeimmät asiat. mallia voi ottaa myös aiemmin tehdyistä taitoista. Tähän osioon on koottu esimerkkejä LETKE:n visuaalisen ilmeen pohjalta tehdyistä taitoista. Taittaja saa itse tapauskohtaisesti päättää, kuinka monta palstaa taitossa käyttää.

Otsikoissa voi halutessaan pyrkiä logossakin nähtävään polveilevaan muotokieleen. Pakollista se ei kuitenkaan ole. Mikäli tällaista kuitenkin lähtee tekemään, sitä tulisi soveltaa vain pääotsikkotasolla. Mikäli alaotsikoissakin käyttäisi tällaista polveilevaa muotokieltä, tulisi taitosta liian sekava. mikäli taitto on tarkoitus painaa yksittäisille, toisistaan irrallisille arkeille, on usein syytä käyttää kaikkien sivujen alaosassa yhdistyksen logoa ja yhteystietoja.

NORDTOURhankesuunnitelma

2014

LAPIN ESITTÄVIEN TAITEIDEN KESKUS RY y-tunnus: 2313139-6 Kairatie 3, 96100 Rovaniemi

1

taittojen kansissa käytetään lähtökohtaisesti tällä sivulla nähtävää kaavaa. Taustavärinä on LETKE:n oranssi, logo on vasemmassa yläkulmassa ja taiton otsikkoteksti oikeassa alakulmassa. Kannen poikki kulkee kuvarimpsu. Muutoksia asetteluun saa tehdä, mikäli tarve vaatii. Kun kuvarimpsua käytetään värillisellä pohjalla, käytetään vain valokuvia. Silloin kun rimpsua käytetään valkoisella pohjalla, käytetään valokuvien lisäksi myös oransseja ja harmaita grafiikoita.

TOIMINTA­ SUUNNITELMA 2015

LAPIN ESITTÄVIEN TAITEIDEN KESKUS RY y-tunnus: 2313139-6 Kairatie 3, 96100 Rovaniemi

1

15


T채ll채 sivulla n채ette esimerkkej채 LETKE:n visuaalisen ilmeen oikeaoppisesta soveltamisesta taitoissa.

16


8. Sirkusteltta-logo Sirkusteltta on yksi LETKE:n näkyvimpiä toiminnanmuotoja. Telttaa ja sen mainontamateriaaleja varten on suunniteltu oma versio LETKE:n logosta. tällä sivulla näet sirkusteltta-logon värit, mittasuhteet ja suoja-alueen. Tätä versiota logosta ei saa käyttää missään muualla kuin sirkusteltan yhteydessä. Kun logoa käytetään netissä tai painotuotteessa, sen täytyy aina olla LETKE:n sirkusteltasta otetun valokuvan päällä (mieluiten vaalealla taivaalla), tai kuvan välittömässä läheisyydessä. letken oranssin lisäksi logossa on kahta eri väriä. Niiden väriarvot ovat seuraavat:

PUNAINEN: CMYK: C 0%, M 95%, Y 100%, K 0% RGB: 228, 35, 19

KELTAINEN:

CMYK: C 0%, M 5%, Y 100%, K 0% RGB: 255, 229, 0

17


7. Sanasto Kirjasintyyppi

Fontti. Painetun tai sähköisesti tuotetun tekstin ulkonäköstandardi.

pt.

Lyhenne sanalle ”piste”. Typografinen mitta, jolla ilmoitetaan tekstin koko ja rivivälsitys.

Groteski

Viivanpaksuudeltaan vaihtelematon ja päätteetön kirjasintyyppi.

Antiikva

Viivanpaksuudelta vaihteleva ja päätteellinen kirjasintyyppi. Jakautuu renessanssiantiikvoihin, siirtymäkauden antiikvoihin ja uusantiikvoihin.

Egyptienne

Viivanpaksuudeltaan melko vaihtelematon ja päätteiltään tasapaksu kirjasintyyppi.

Versaali

Iso kirjain.

Gemena

Pieni kirjain.

Logo

Yrityksen nimen vakiintynut kirjoitusasu. Nimen visuaalinen muotokieli.

CMYK

Syaaniin, magentaan, keltaiseen ja mustaan osaväriin perustuva painoteollisuuden värijärjestelmä.

Pantone

Painoteollisuuden värijärjestelmä. Spottiväri.

PMS

”Pantone matching system”. Painoteollisuuden värijärjestelmä.

RGB

”Red, green & blue”. Sähköisen viestinnän värijärjestelmä.

18


19


20

Profile for Jarko Hänninen

LETKE graafinen ohjeisto  

Lapin esittävien taiteiden keskuksen graafinen ohjeisto. Vuosi 2014. Suunnittelu: Jarko Hänninen

LETKE graafinen ohjeisto  

Lapin esittävien taiteiden keskuksen graafinen ohjeisto. Vuosi 2014. Suunnittelu: Jarko Hänninen

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded