Lær at tegne MONSTRE med Jan Kjær – læseprøve

Page 1

Lær at tegne MONSTRE med Jan Kjær

Tekst og illustrationer © 2023 Jan Kjær

Udgivet af Agama Publishing

ISBN: 978-87-94181-62-4

1. udgave, 1. oplag • Trykt af Livonia Print 2023

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan, og kun indenfor de i aftalen nævnte rammer.

www.jankjaer.dk

Lær at tegne med JanKjær

To måder at tegne på • 8

LÆR AT TEGNE MONSTRE – Trin for

Indhold Ondt slim • 10 Nullermonster • 11 Vampyrspøgelse • 11 Kødkværn • 12 Gople • 12 Vampyr • 13 Dræbergekko • 13 Sjov med cirkelmonstre • 14 Gnaskemonster • 15 Dæmon • 15 Insektspion • 16 Zombiekranie • 16 Hjerneæder • 17 Sabelløve • 18 Isspøgelse • 19 Krabbeflænser • 20 Snigmorder • 21 Spruttespøgelse • 21 Skyggedræber • 23 Alien • 24 Blodsuger • 26 Mumie • 27 Krystalmonster • 28 Stjernegal • 30 Salamok • 32 Baby Jack • 34 Klo-næve • 36 Gnist • 38 Nervøs savtand • 17 Rumgris • 14
trin • 9
BLAND DINE EGNE MONSTRE • 47 FARVELÆGNINGSARK • 60 Om forfatteren • 62 Andre bøger af Jan Kjær • 63
MONSTRE • 39 SØDE MONSTRE • 53 Tænk i former • 54 Sådan kommer du i gang • 57 RUL ET MONSTERark • 58 Saksemonster • 55 Søde detaljer • 56 Pattedyr • 40 Fugle • 41 Krybdyr • 42 Fisk • 43 Krebsdyr & bløddyr • 44 Insekter & edderkopper • 45 Øjne • 46 Elevtegninger • 52 Sådan gør jeg • 50 Monsterskemaet • 48 Giv den ekstra gas • 51
VIRKELIGHEDENS

To måder at tegne på

Der bliver vist to forskellige måder at tegne på i denne bog. Her er en kort beskrivelse af de to:

de første monstre her i bogen tegner jeg direkte med en sort tusch, og bagefter lægger jeg farve på.

Når tegningerne bliver sværere, starter jeg med at tegne hjælpestreger med en blyant.

Så tegner jeg ekstra detaljer på – også med blyant

De streger, jeg vil beholde, tegner jeg så op med tusch – resten visker jeg ud.

OG til sidst lægger jeg farver på.

8
1 2 4 3 1 2

LÆR AT TEGNE MONSTRE – trin for trin

LÆR AT TEGNE MONSTRE – trin for trin

Så er det om at spidse blyanten. Her kommer 30 vilde monstre, du kan lære at tegne trin for trin.

9

Her kan du bare bruge en sort tusch til at tegne med.

Og farveblyanter eller tuscher til at farvelægge med.

Ondt
10 1 2 4 3
slim

Vampyrspøgelse

Nullermonster
11 1 2 4 3 5 1 2 3 4 5
Du kan se en video på min YouTube-kanal JAN KJÆR, hvor jeg tegner et vampyrspøgelse.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.