Page 1

Designmanual


Innhold 1.0 Om FFO 1.1 FFO´s Kjerneverdier 1.2 Strategi 1.3 Idéen bak designet 2.0 Logo - Hovedlogo, beskyttelsesområde 2.1 Logo - Minstestr, logo med fylke 2.2 Logo - Rettighetssenteret 2.3 Logo - Positiv 2.4 Logo - Negativ 3.0 Farger - Fargepallett 3.1 Farger - Fargepallett - web 4.0 Typografi 5.0 Postale elementer - Konvolutt 5.1 Postale elementer - Brevark 5.2 Postale elementer - Visittkort 6.0 Publikasjoner - Eksterne - Årsrapport 6.1 Publikasjoner - Interne - innside folder 6.2 Publikasjoner - Interne - bakside folder 6.3 Publikasjoner - Plakatmal 6.4 Publikasjoner - Annonsemal 7.0 Bildestil 8.0 Webside - Forside 8.1 Webside - Kontakt oss 9.0 Tilleggselementer - Dekor bil 9.1 Tilleggselementer - Dekor t-skjorte 10.0 Kilder


1.0 Om FFO:

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon fyller i år 60 år, og er Norges største sammenslutning av organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke. Paraplyorganisasjonen har 70 medlemsorganisasjoner, og når til sammen mer enn 325.000 medlemmer. FFOs overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede. Vi ønsker å gjøre hverdagen til funksjonshemmede og kronisk syke bedre. FNs ulike konvensjoner og i særdeleshet den nasjonale oppfølgingen av konvensjonen for like rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne, står sentralt i FFOs arbeid for å hindre diskriminering av funksjonshemmede i Norge i dag. Målet med FFO-samarbeidet for medlemsorganisasjonene er å fremme felles politisk opptreden, slik at vi sammen står sterkere i våre ønsker og krav i møte med de som fatter beslutninger. Det være seg forvaltningen, politiske organer eller i styrer og råd der FFO er representert. I tillegg til det politiske arbeidet, tilrettelegger FFO en rekke møteplasser og arenaer der våre organisasjoner kan samtale og samarbeide om felles interesseområder. FFO Designmanual s. 3


1.1 FFO´s Kjerneverdier:

* Solidaritet * Innflytelse * Likestilling * Deltakelse

FFO Designmanual s. 4


FFO Designmanual s. 5


1.2 Strategi:

FFOs visjon og kjerneverdier: Samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede og kronisk syke. Problemstilling: Utarbeide visuell identitet for FFO. Utarbeiding av en ny visuell identitet som sørger for modernisering av FFO´s uttrykk utad. Med visuell profil menes: logo, fargepallett, typografi, og eventuelt grafiske støtteelementer. Ny visuell profil må være brukervennlig i Norge og internasjonalt. Hvem er hovedmålgruppen? FFO henvender seg ikke til allmennheten i tradisjonell forstand, men først og fremst til sine medlemsorganisasjoner, beslutningstakere (politikere) og samarbeidspartnere. FFO jobber ikke med rekruttering og verving av enkeltmedlemmer. Materiellet vårt benyttes ofte i byråkratiske sammenhenger og det er derfor viktig at materiellet er anvendelig i alle flater der FFO “opptrer”.

SWOT: Styrke: - De har et stort internasjonalt samarbeid, og rekker ut til mange. - De er uavhengig av politisk parti. Svakheter: - Dårlig promotering av seg selv. - Være mer synlig for folk. Mange som ikke har hørt om forbundet før. Muligheter: - Strekke seg ut til ennå flere kroniske syke og funksjonshemmede. - Et mer utbredt samarbeid med samarbeidspartnere. Trusler: - De blir borte i mengden. - Bør fornye seg og følge med i tiden.

Målsetting med kampanjen: Konseptet går ut på og trekke til seg nye medlemmer, og engasjere flere, samt få profilen enklere for folk å lete seg fram i. Hvordan snakker vi? Modernisering av det visuelle språket, men samtidig holde på de gamle verdiene. Hva skal lages: Logo – symbol Fargepallett til logo og hjemmeside Typografi Eventuelt grafiske støtteelementer.

Ideutvikling: Vi skal utarbeide en visuell identitet som alle medlemsorganisasjoner kan identifisere seg med. Modernisering av design profilen. Gjøre det mer brukervennlig i Norge og internasjonalt.

Ønsket etterlatt inntrykk: Enkelt og ren Lettfattelig

FFO Designmanual s. 6


Formelle krav og rammer: Identitetsprogrammet innebærer en materialisering av det nye grafiske uttrykket i de mest prioriterte identitetsbærerne. Profilen må reflektere hvem de er og tiden vi er i. Profilen bør være: * Moderne og tydelig * Ukomplisert * Symboliserer “Det seirende menneske”

FFO Designmanual s. 7


1.3 Idéen bak designet:

Etter briefen fra FFO og jeg fikk lest litt mer om hva de gjør så var det naturlig for meg å bruke et hjerte, samt oransje farge i designet. Dette fordi at hjertet har lenge vært brukt som et symbol for å referere til den åndelige, følelsesmessige, moralske, og i det siste også intellektuelle kjernen av et menneske. Som hjertet var en gang antatt å være sete for det menneskelige sinn, fortsetter ordet hjerte skal brukes poetisk å referere til sjelen, og stiliserte avbildninger av hjerter blir brukt som utbredt symboler som representerer kjærlighet.

Oransje fargen valgte jeg fordi det er fargen for glede og livappetitt. Stikkord for fargen er: • Glede • Uavhengighet • Idéer • Livsappetitt • Humanist • Varm • Optimist

Hjerte for meg står for medmenneskelighet, likestilling og kjærlighet. Kjærlighet til andre mennesker på den måten at man virkelig ønsker å hjelpe andre, få støtte hos andre mennesker, og selv støtte andre som trenger det.

FFO Designmanual s. 8


2.0 Logo:

Hovedlogo:

Beskyttelsesområde: X´ene viser hvor mye luft det skal være rundt logoen til enhver tid. Den skal aldri settes helt oppi et hjørne på et ark, konvolutt eller liknende.

FFO Designmanual s. 9


2.1 Logo:

Minstestr:

Logo med fylke: Her vises eksempler på logoen med fylke under. Fylkets navn skal utheves med oransje farge og skal stå på linje med “Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon”.

FFO Designmanual s. 10


2.2 Logo:

Logo Rettighetssenteret:

Rettighetssenterets egen logo, og skal kun brukes i deres sammenheng.

FFO Designmanual s. 11


2.3 Logo: Logo positiv:

Logo PMS

Logo CMYK

Logo RGB

Logo Grey

Logo Negativ

Logo Outline

Logo HEX

FFO Designmanual s. 12


2.4 Logo:

Logo negativ:

Logo positiv

Logo outline

FFO Designmanual s. 13


3.0 Farger:

Fargepallett: #FFFFFF

Disse fargene er brukt i logoen, og dens tilleggselementer. Dette er FFO´s farger utad, og kan brukes i fra 100% fargestyrke ned til 20% fargestyrke.

#231F20

#F68A33

#DF8C19

#EC881D 100%

80%

60%

40%

20%

FFO Designmanual s. 14


3.1 Farger:

Fargepallett web:

#D97927

Disse fargene er kun brukt p책 hjemmesiden, og kan brukes i fargestyrke fra 100% ned til 20% styrke. Dette er RGB farger. #A9A6A4

#F0EBE8

#231F20

FFO Designmanual s. 15


4.0 Typografi:

Fonter:

Arial Black er i hovedsak brukt i FFO logoen. Kan også brukes ellers for å lage en uthevet tekst.

Arial Black: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÆØÅ 1234567890

Helvetica Neue blir brukt som en støttende font til logoen. Skal brukes til underteksten under logoen.

Helvetica Neue (Regular): abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 1234567890

Mengdetekst: Gill Sans er hovedfont når det gjelder brødtekst, og egner seg både på trykk og web.

Gill Sans (Regular): abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 1234567890

FFO Designmanual s. 16


5.0 Postale elementer:

Konvolutt:

Mal til konvolutt her vist i nedskalert versjon. Den skal ha med logo og adresse p책 framsiden. Logoen skal alltid st책 p책 samme sted p책 konvolutten enten det er vinduskonvolutt, eller konvolutt uten vindu.

Mariboesgate 13 - 0183 Oslo

FFO Designmanual s. 17


5.1 Postale elementer:

Brevark: Til Jane Elisabeth Eriksen Granhaugsvingen 5A 2070 Råholt

Brevarket er i A4 format (her vist i nedskalert versjon). Til høyre er arket vist med mengdetekst, avsender og mottaker. Til venstre er arket vist uten mengdetekst, men med avsender og mottaker. I brevark malen benyttes den oransje linjen som fungerer som den røde tråden, samt logo. Den oransje linjen er plassert øvert på arket som det er gjort i folderen, designmanualen og på visittkortet.

Til Jane Elisabeth Eriksen Granhaugsvingen 5A 2070 Råholt Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Mariboesgate 13 0183 Oslo

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Mariboesgate 13 0183 Oslo

Otat millorum quam rem. Debitatis il id quia nus. Apernam doluptam quibusdae si tem. Udi omnis ipsanis ad exerum vollaboria voluptati torectae pore, coris esequi voluptatem quam sit, se lam, qui autempernam volent. Exerum udi ipsanis apernam nihit. Iquiatur? Nihit unt. Udigent, volupici corepro ent ut ut pa quid mil in nus, imaximus nimustiam, te doluptat qui optate lab ilis debis nieniet atet dolum everescias eos et odiorer chicium, vent id magnis milit ipsa si officim simagnati coria corporibus, sit mi, tem laut molora nonsequi unti quosam la sape inim volut et quos ut volut doluptae iderum, cores alitenimus andes con es aut ut is sum cullacc ulluptatus sitiossed quunt omnis a nectas audions equibuscium ipsapis sus sanditius. Tem laut molora. Mus dusciunt quo es ium etur? Nihit unt. Udigent, volupici corepro ent ut ut pa quid ut it sum cullacc. Nos etur alit, oditium cus ipsundandi omnihilia aliquostiis aut voluptatiur abo. Name similiquunt volor aut magnam, id que volorpo reperatur am laces corem ex ea nobitatiore essit, iumquunderum id magnatem enda vid eos necataepe conse nonsed qui utaecte ctatetur, ernatio riorum utemporion rehent exere audi dolupti quis ere acia volut acia sam, seque exera et et doluptam et, ilit ex et accuptati iniet que cone volenis volupta vellabo. Sedio tem vendebisque con cum de pore eturestium quis dolorempor simpor sequame ndandentus eniet qui atiae nulluptas ipsaerferror as aut ut qui odita qui conseque audam autemporit ilit quiam qui res ius, qui dolestis eate eum, suntiorem dolendi cipsum re quatior eceped expersperro comnia parum et omnim id eum aspictur maio offic to corrorerorum rehenet, oditet fuga. Apicae cupta delest lam, sus simaion nisque prae qui con repedit, omnitaquibus et aut ipsantio. Es auditia erchilles dolorem aliquo imost, et que vellorrum eum rem idelend iaestet usament quia pro veleculpa et accum cone explabor aut quidictecae del imoluptis volut eseriam, ut in parum voloris autatem faccus el et que vel is mincient am facere int latus, undis plistiumqui velit, quiatis torestium hariatium nobis dolorep ellore laudae doluptia conet aditaep erovidit fuga. Namet plant am fugit reste, expel il incillaccaes cupta nonseditas dent platur, ommoditiis aut et porrum andi officiurepel illatur, consequos accus res est antinvendam hilit voles nimi, simaxim evenducit pra voluptaquam qui vercil eius, eost veriate mporrovidunt at. Es auditia erchilles dolorem aliquo imost, et que facere aditaep undi. Consequos accus res est antinvendam hilit voles nimi imost dolorem vellorrum dolendi. Officie nderfer umquatiis quidit denihillore doluptatur aut optatus mollest expero estem dolut untias siti bea nus comnis escit porporent, aut im verestrum illes sitis eariant as dolorero experum es eat experit inte perernatur soluptat. Eaturi del id estibus es adiciatae cusaestis ipid et andicim peribusdae perum . Nihit unt. Udigent, volupici corepro ent ut ut pa quid mil in nus, imaximus estibus adiciatae. Sum quia et aut omnim quae inciet utatem et voluptaquiae doluptatur aliquod igenia perferum et volute in provid quuntorrum etur, consequis quatendae verionse volorum susam non reperis et pliquib eatatur, te autecea verunt hit, que simaxim qui occatur sin renim asped modit ut et a am et eost odit lautatur? Nos que que modistrum ati destemque mo eaturi del id estibus es adiciatae cusaestis ipid et andicim peribusdae perum volupta volutet delitatur re ne nos doluptatur alibus ne molorias acienda ndempel iquaecesti aut offic to ipienim peliquam alique es explitatus excerate aces eos quodis numquam volupta. Med vennlig hilsen

Jane Elisabeth Eriksen

Mariboesgate 13 - 0183 Oslo - E-post: info@ffo.no - Telefon: 815 56 940 - Organisasjonsnummer: 970 954 406 - Bankkonto: 8380 08 64219

Med vennlig hilsen

Jane Elisabeth Eriksen

Mariboesgate 13 - 0183 Oslo - E-post: info@ffo.no - Telefon: 815 56 940 - Organisasjonsnummer: 970 954 406 - Bankkonto: 8380 08 64219

FFO Designmanual s. 18


5.2 Postale elementer:

Visittkort:

Visittkort her vist i 1:1 (reell størrelse). Framsiden har kun logo, mens baksiden har navn, tittel, telefonnummer, e-mail adresse, post- og besøksadresse, samt internettside. Har brukt samme røde tråd her som i resten av designet med den oransje stripen på framsiden av visittkortet. På baksiden er det ensfarget oransje med en stripe i hvitt.

FFO Designmanual s. 19


6.0 Publikasjoner:

Eksterne publikasjoner:

Årsrapport:

Mal på forsiden av årsrapporten, her vist i nedskalert versjon. Den skal være enkel og informativ, og ikke ta fokuset bort fra innholdet i rapporten. Bildet kan byttes ut med et annet ønskelig bilde, men oppsettet skal være det samme.

Årsrapport

FFO Designmanual s. 20


6.1 Publikasjoner:

Interne publikasjoner: Innside Folder: Om FFO

Folderen er ment som en informativ tekst som man kan finne i resepsjonen og ta med seg. De kan også deles ut når man står på stand og ønsker å opplyse folk om FFO´s arbeid. Brettemåten er som vist på bildet under. Mørkegrønne siden presenterer bakside, og lysegrønn framside.

Med sine 70 medlemsorganisasjoner som til sammen har mer enn 335.000 medlemmer, er FFO Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke. FFO ble stiftet 21. september 1950. Foruten å bestå av 70 medlemsorganisasjoner er FFO organisert i landets 19 fylker, samt aktiv i rundt 100 kommuner. FFOs overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede.Vi ønsker å gjøre hverdagen til funksjonshemmede og kronisk syke bedre. Målet med FFO-samarbeidet er å fremme felles politisk opptreden slik at vi sammen står sterkere i våre ønsker og krav i møte med de som fatter beslutninger, det være seg forvaltningen, politiske organer eller i styrer og råd der FFO er representert.

FFO er... En paraplyorganisasjon med 70 medlems-organisasjoner. Et talerør for mer enn 335.000 funksjons-hemmede og kronisk syke. Aktiv i 19 fylker og rundt 100 kommuner.

I tillegg til det politiske arbeidet tilrettelegger FFO en rekke møteplasser og arenaer der våre organisasjoner kan samtale og samarbeide om felles interesseområder

FFO Designmanual s. 21


6.2 Publikasjoner:

Bakside Folder:

Samarbeidspartnere

Rettighetssenteret

Informasjon om FFOs samarbeid med hotellkjeder, legemiddelindustri, Husbanken og Helsereiser. Gjennom samarbeidsavtaler med eksterne aktører har FFO som mål å utvikle gode løsninger for funksjonshemmede og kronisk syke.

Rettighetssenteret er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Hotellavtaler

Senteret ble opprettet i 2000 som et prosjekt under regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede 1998-2001.

FFO har hotellavtaler med Scandic Hotels, Choice Hotels Scandinavia og Thon Hotels.

Legemiddelindustri FFO inngikk ny og revidert avtale med LMI i 2008.

Reisebyrå FFO er medeier i Travelnet Helsereiser AS.

Husbanken FFO inngikk avtale med Husbanken i 2007.

Fra 2003 har senteret tillatelse til å drive rettshjelpvirksomhet. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon eier og driver senteret. Senterets rådgivere er jurister med erfaring innen velferdsrettens område.

FFO Designmanual s. 22


6.3 Publikasjoner:

Plakatmal:

Plakatmal her vist i nedskalert versjon. På plakatmalen velger kunden selv ønsket tekst, og bildene er det mulig å bytte ut med andre bilder. Oppsettet skal være det samme, og logoen skal stå der den står.

FFO Designmanual s. 23


6.4 Publikasjoner:

Annonsemal:

Stillingstittel Annonsemal her vist i nedskalert versjon. I annonsen velger kunden selv ønsket tekst, og bildet er det mulig å bytte ut med et annet bilde, eller flere bilder. Oppsettet skal være det samme, og logoen skal stå der den står.

Vil du jobbe hos oss? Bo. Obitatiam, qui blaccum hil et essit eos et et faciene iur sunt et, aut ma secepro eri con nimuscit, cumquis inverae consentia inciliqui con nus. Taturiam, aped ut rerferro maximpe. Et et ma sit es nemporem faccus iumque mo qui occum atestiae liquasp eribust iaturia ium res repta con ressimus, tet fugitati utatum quis vollest et volore, vidunt, ute simin cum apis sintis digendam hilique que cupta evenis sinus asperentiam, ommossitios sendestior rentis et a audanih illorepel invelic ipicit exerspe liatias molendu ntintem que est, oditam, odi odi ut fugiasp erorem sus et accabor uptaqui ssitia estisqui doluptat es utem facerna tatiur, cum, il magnias sit denihit, sitatia tquunt lic torae vel inim vernam, tem sitiore rferis et quam ad et officture laut et mint ex earum si blamusae volla que eosam que velecusti rem. Sunt everovi taturiam, aped ut rerferro maximpe rrumqua tquae. Ihillaut occae expe volore volor suntiat quuntium volupta quas eosam sumet quatis rae corrorro to exeribernam, cus ad ma natem repedi andit dusaperitis iundus dolor aliqui di sam santus. Equibea quodis etum volore sandit ipisto ius aut mosante aliquam, sequodis quiduntia qui tem quo blaborero il ipicimus, serum nis ut fugiam, con resci arumendae voluptaque nonsequiant experumque volut offic tesed que vel is aut faceriae. Bus quis am, quodi odis de rerum ipsunto taestium fugia ne ima volupta quaesti volorunt qui od minvel mosa aspe post, sequi nullab ipsaepr orest, que dolor aut aut et, to blatatiam, tem volest, sita dolorit ut quia quiae nos ma nam illique ma ni nisciendi deris rae re moluptatur alique enem que parciliquae exeratiur, omnimilit quodisquidel ipsunt resequam, odit a dis eiciantium quia aribus autesse ndantia volecab orerum ipicid milis rest, et qui nobit, id magnam sus nullendit pa dolestibusam faccus accumenda con consequi con eum faciatem fuga. Elistis nam reiuris quiandi dusandi gnatur molupta tiberion ratqui omni rerate pa destem. Nam soluptatis sitatur moloreh endam, te nusdae lignihiti custis niminctios voluptat. Pitatia ventiam adi doluptis apit ad quam fuga. Nam intus re endandi ctorest eiur minverum quas que quo et quunt utem ra est, quo dolo eum dolo beat aciendiae. Perit exero verumenim et eum venditatur molupta tiasper umquidunt idelibus verum autemqui ut ant mo enduciet venia ipsanis ulpa volupta spidestis dolorro omnis etus anderrum faccusc illessi dictota temoles sinctem aut is platia net, comnimus, eum laccum volorum aut ut ese estio cuptat ut illest, consed quid utecerente eaque ent lit eic te pa in pero ime perspitium destem doluptaspe eruptatur, et fuga. Ulles poraes venim etus dem la cuptate cullacepre in con con enecate doluptia ipsum rerchit peliquia inimaxima nulparc iamus. Odit a dis eiciantium quia aribus autesse ndantia volecab quo et quunt dolo eum dolo. Pudi re quat quas ab ipsam quas eat expelique dolluptat exerumet volupta temporem quam, si conem assimi, sandus, officie nderspel eri offici con etus repudaera conecat aceped quisitem harum laudit aut haria nos doluptatur? Kontakt info: Kari Johansen Tlf: 81 55 69 40 e-post: info@ffo.no Postadresse: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Mariboesgate 13 N-0183 Oslo

FFO Designmanual s. 24


7.0 Bildestil

FFO Designmanual s. 25


8.0 Webside

Forside: Designers Toolbox

http://www.ffo.no

FFO sin hjemmeside skal være lettfattelig og brukervennlig. Den skal stå i samsvar med resten av FFO sin profil utad. Det er brukt Gill Sans som basis font på hjemmesiden, og på brødteksten.

Om FFO

Forside

Kontakt oss

Medlemsorganisasjoner

FFO Lokalt

Rettighetssenter

Tema FFO´s nyhetsbrev Internasjonalt Samarbeid 02.09.2010 Hvordan gi flere organisasjoner statsstøtte? På oppdrag fra Helsedirektoratet er det utarbeidet en rapport (Rambøll) om hvordan små og sjeldne brukergrupper kan oppnå statsstøtte til organisasjonsarbeid.

Prosjekt IKT-medvirkning Lenker Unge funksjonshemmede Samarbeidspartnere FFO - Trykk Arkiv

FFO er... En paraplyorganisasjon med 70 medlems-organisasjoner.

Bli venn med FFO på Facebook FFO på Twitter

Søk

Et talerør for mer enn 335.000 funksjons-hemmede og kronisk syke.

02.09.2010 Inviterer til seminar på 60 årsdagen Tirsdag 21. september er det 60 år siden FFO ble stiftet. Bursdagen markeres med fagseminaret ”Funksjonshemmede og arbeid”, og du inviteres herved til å delta.

Aktiv i 19 fylker og rundt 100 kommuner.

FFO Designmanual s. 26


8.1 Webside

Kontakt oss: Designers Toolbox

http://www.ffo.no

Om FFO

Forside

Kontakt oss

Medlemsorganisasjoner

FFO Lokalt

Rettighetssenter

Tema FFO´s nyhetsbrev Kontakt oss

Internasjonalt Samarbeid Prosjekt IKT-medvirkning Lenker Unge funksjonshemmede Samarbeidspartnere FFO - Trykk Arkiv

Ansatte Pressekontakter

Kontakt oss Ønsker du mer informasjon eller har du spørsmål? Post- og besøksadresse: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Mariboesgate 13 0183 Oslo Telefon: 815 56 940 Liste med direkte telefonnummer til FFOs ansatte. E-post: info@ffo.no Organisasjonsnummer: 970 954 406 Bankkonto: 8380 08 64219 FFOs Rettighetssenter Telefon: 96 62 27 60 E-post: rettighetssenteret@ffo.no

Bli venn med FFO på Facebook

FFOs ledelse: Styreleder: Knut Magne Ellingsen, tlf 46 86 31 09 Generalsekretær: Liv Arum, tlf 91 30 28 86 Ass. generalsekretær: Jarl Ovesen, tlf 90 98 29 84

FFO på Twitter

Søk

FFO Designmanual s. 27


9.0 Tilleggselementer:

Dekor bil:

Viser her eksempel p책 logo dekor p책 bil som blir brukt av FFO sine ansatte.

FFO Designmanual s. 28


9.1 Tilleggselementer:

Dekor t-skjorte:

Viser her eksempel p책 logo dekor p책 t-skjorter som blir brukt av FFO sine ansatte.

FFO Designmanual s. 29


10.0 Kilder:

Kildeliste:

Bilder:

* Google Jeg søkte på følgende ord for å få opp de bildene jeg har brukt: - det seirende menneske - aldri gi opp - solidaritet - frihet - selvhjelp - likestilling - kronisk syk - overvinne - mestring - samarbeid - fellesskap * Kilder til fargeinformasjon: www.freewebs.com/spaatjenester/fargeanalyse.htm www.myenergyworld.com/norwegian/colour_intelligence/04_hva_er_farger.html * Informasjon om FFO: www.ffo.no

FFO Designmanual s. 30

FFO  

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Advertisement