Page 1

ГАЗЕТА ЗМЕНШЕННЯ ШКОДИ

№21 (47), 2009

Од Києва до Лубен насіяла конопель —

НАРКОТИКИ и русская литература стр. 6

МЕДИЧНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ в сфері ВІЛ стр. 8

НАША МЕТА – допомога людям, хворим на СНІД

Николай Дубич, Алена Алешина стр. 13-14

стр. 11 17 ГРУДНЯ – Міжнародний день проти насильства над секс-працівниками стр. 18

співається в веселій народній пісні 18-го століття про одне з найстаріших міст України – Лубни, засноване великим київським князем Володимиром Святославовичем в 988 році – році крещення Русі…

Лубни сьогодні –

це місцевість, уславлена розміщеним поблизу Мгарським монастирем (на фото)

Фото из архива газеты

це місто з найбільшим фармацевтичним комбінатом України – «Лубнифарм» це адреса молодіжної громадської організації «Твій Світ», яка стала однією з тем цього випуску «Білої Альтанки».

читайте на стор. 2-5


Біла Альтанка

№ 21 (47), 2009

ИНТЕРВЬЮ

2

Полтавську обласну молодіжну громадську організацію «Твій Світ» було створено з метою всебічного розвитку та покращення життя молоді. Завдяки ініціативності, творчій силі та природній активності, молодь завжди відіграє найважливішу роль в розвитку громадянського суспільства, але тільки за наявності належних умов. Вона є складовою громад, і основним чинником її майбутнього. Разом із цим, саме молодь залишається найуразливішою групою суспільства, яка потерпає від жорстокості, кризи моральних цінностей, наркоманії, алкоголізму, ВІЛ/СНІДу. Організація «Твій Світ» працює в місті Лубни і надає підтримку розвитку молодої громади, організовує і проводить культурні, інформаційні та просвітницькі заходи. «Твій Світ» співпрацює з організаціями та установами, що займаються вирішенням проблем соціальної сфери та працюють задля благополуччя молоді. Організовуються акції, розробляються та реалізовуються соціальні програми, проводяться дослідження та тренінги, тощо. А віднедавна МГО «Твій Світ» приєдналася до реалізації проекту Зменшення Шкоди. Поки що на волонтерських засадах, але у перспективі – подання проектної пропозиції до МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні». «Біла Альтанка» виступає з підтримкою земляків-полтавців зі славнозвісної Лубенщини і представляє до уваги читачів інтерв’ю із Президентом організації «Твій Світ» Олександром Чепуром (на фото). — Олександре, як з’явилась ідея створення власної організації? І з чого все починалось? — Полтавська обласна молодіжна громадська організація «Твій Світ» заснована у місті Лубни в 2007 році з метою задоволення інтересів і потреб молоді Полтавщини. Але набагато раніше, ще на початку 2003 року, сформувалася ініціативна група небайдужих людей, які усвідомили, наскільки важливою є проблема виховання молоді. Ми почали працювати у напрямку організації дозвілля молоді, влаштовували зустрічі, акції профілактичного змісту, шукали однодумців, парт-

нерів. Проходили закономірний шлях самовизначення і становлення. Ми обрали назву «Твій Світ», щоб підкреслити, що наша діяльність безпосередньо відноситься до світу людини – внутрішнього та оточуючого. Він є прекрасним і завжди супроводжує її. Його потрібно вдосконалювати, берегти і міцно триматися за нього. Із цим словосполученням пов’язано багато позитивного – лагідність, гармонія, досконалість, розквіт і могутність. Це — світ миру, толерантності, шляхетності, взаємодопомоги та процвітання. Це те, до чого кожна людина прагне в ідеалі. На даний час наша організація залишається лідером на Полтавщині, яка виконує

Відомо, що ченці Мгарського монастиря (на фото ліворуч — дзвіниця монастиря) займалися збором, заготівлею, вирощуванням лікарських трав, готували з них ліки, які разом із молитвою давали людям. Їхнім секретам фітотерапії намагалось навчитись не одне покоління. Діяльність монастирської братії була настільки успішною, що Петро І, повертаючись цими місцями після Полтавської битви наказав тут відкрити першу польову аптеку. Продовжувачем славної традиції мгарських ченців нині є ВО “Лубнифарм’’(на фото праворуч). Фото: Ігорко Вергелес


Біла Альтанка

№ 21 (47), 2009

ИНТЕРВЬЮ

3

місію турботи про майбутнє дітей і молоді. Це – джено роботу з центрами соціальних служб для організація, яка працює в громаді, з громадою та сім’ї, дітей і молоді; створено групу тренерів, які для громади. постійно підвищують свою кваліфікацію та серти— Розкажіть про діяльність організації «Твій фікацію; розроблено серію тренінгів та методичні Світ»? Які досягнення вже наявні і які цілі ви стаматеріали. Саме цей досвід став запорукою успіху. вите на майбутнє? Ми також усвідомлюємо те, що люди, які вжива— Наше найголовніше досягнення це те, що ми ють наркотики, це теж переважно молодь і цим створили дієздатну молодіжну організацію облас- людям також треба надати рівні можливості, нести ного рівня і охопили діяльністю вже шість районів в їхнє середовище інформацію щодо зменшення області. У Полтаві – в обласшкоди, сприяти їх інтеграному центрі – молодіжний ції у суспільство. громадський рух є вельми Зменшення шкоди – це потужним і різноманітним, не просто допомога людям, а от в районних центрах які вже потрапили у пророзвиток молодіжних орблему, це також і розвиток ганізацій становить певну альтернатив шкідливим проблему і ми її успішно доформам поведінки. У цьому лаємо. напрямку ми намагаємось А серед конкретних допроводити якомога ширсягнень, хочу окремо зашу діяльність, пов’язану значити нашу діяльність по з формуванням здоровозбереженню почуття поваги го способу життя у дітей і до літніх людей. Ми провомолоді. Так, наприклад, на димо такі акції милосердя, місцевому рівні ми займаєщоб показати приклад у мося організацією змістовцьому дітям. Так, 2 березного дозвілля для підлітків, ня 2009 року волонтерами особливо тих, які потрапинашої організації був влали у скрутні життєві умови штований «День пошани». та страждають внаслідок Учасники свята – а це були бездоглядності. У сільській переважно літні люди – місцевості разом із центрамали змогу отримати безкоОлексій Калашник, керівник волонтерського ми соціальних служб для відділу ПОМГО "Твій Світ" сім’ї, дітей та молоді впроштовні перукарські послуги, скуштувати солодощі, надаваджуємо програми профіні благодійниками, послухати концертні номери, лактики ВІЛ/СНІД, куріння, алкоголізму. У сфері повернутися подумки в часи своєї молодості за профілактики ВІЛ-інфекції ми також проводимо допомогою віршів, пісень та слайд-шоу з докумен- навчання лікарів, педагогів, співпрацюємо зі ЗМІ. тами минулих часів. Усе це організувала молодь. Я — Які райони Полтавської області охопив своєю вважаю, що суспільство, яке втрачає повагу, спів- діяльністю «Твій Світ»? чутливість, любов і не виховує цих якостей у під— Стабільно наша організація працює у шести ростаючого покоління – приречене, у нього немає районах області. Кожен рік ми охоплюємо близько майбутнього. 5 тисяч підлітків та молодих людей у Лубенському, Ще одним важливим напрацюванням нашої Гребінківському, Пирятинському, Оржицькому, організації є розвиток діяльності з профілактики Чорнухинському та Лохвицькому районах. ВІЛ/СНІДу на Полтавщині. Якщо говорити мо— А як ви вирішуєте проблему фінансування вою цифр, то завдяки втіленню наших проектів, організації? які стосуються профілактики ВІЛ/СНІД, ми, за — Це чотири джерела: власні внески членів орданими серії опитувань, на 25% підвищили рівень ганізації, допомога міжнародних фондів чи органіобізнаності молоді міста Лубни та інших районних зацій, кошти приватних осіб та державний бюджет. центрів щодо шляхів передачі ВІЛ-інфекції, 30% Гроші з неба не падають. Це також труд – залучати молодих людей прийняли рішення щодо більш кошти. Розробка проектів, їх захист, відповідальбезпечної сексуальної поведінки. ність і підзвітність вимагають великого напруженПідвищити рівень обізнаності молоді щодо ня, часу, навичок та відповідних знань. За перше шляхів передачі ВІЛ-інфекції і вплинути на вибір півріччя 2009 року ми отримали 9337,5 тисяч грн. безпечної поведінки нам вдалося завдяки постій- від міжнародних організацій, 800 грн. від державній роз’яснювальній роботі. Вона важка та ретель- них і 791 грн. від приватних осіб. Це яскраво змана. Наші працівники допомагають молодим людям льовує картину, що є люди і організації, яким не усвідомити переваги здорового способу життя. Ми байдужі проблеми нашого суспільства, але з боку маємо суттєві напрацювання у цій сфері: налаго- держави допомога ще недостатня.


Біла Альтанка

№ 21 (47), 2009

ИНТЕРВЬЮ

4

Ця будівля старовинної школи пам’ятає часи незалежної Лубенської республіки (1905-1907 рр.). Фото: Дмитро Андрущенко

— Якби Ваша організація була фінансовим донором і сама б вирішувала, на що направити кошти, яку діяльність ви б розвивали? На що направили б фінансування у першу чергу? — У першу чергу, на консолідацію зусиль всієї громади. Роботи однієї чи двох організацій у будьякому напрямку недостатньо. Процес змін у сфері подолання наркоманії та епідемії ВІЛ/СНІД іде дуже повільно і все залежить, за великим рахунком, від активності самої громади на місцях. Наприклад, якщо батьки усвідомлюють, що алкоголь чи його реклама руйнує життя їхніх дітей, то вони об’єднуються і починають вимагати заборони такої реклами. Якщо місцева влада теж починає це розуміти, вона приймає відповідні рішення, слідкує за їх виконанням. Основна проблема – байдужість. От на розвиток такого громадського консолідованого руху і треба направляти кошти і ресурси. — Як Ви вважаєте, в чому полягає роль громадських організацій на державному рівні? Як вони можуть вплинути на політику державних установ? — Є різні методи впливу. Можна пікетувати державні установи, шуміти у пресі, та я особисто вважаю найкращим засобом впливу конструктивний діалог. Як приклад можу назвати Пирятинський район. Тут наші активісти висувають ініціативи щодо молодіжних проблем, розробляють заходи і реалізовують їх разом із районною владою. Тобто влада йде на діалог і всіляко сприяє. Але взагалі процес рухається дуже повільно. І зокрема через слабке усвідомлення суспільством ролі громадського сектору. Люди, зокрема молодь, вважають, що громадою владу не зворушиш, що громадські організації не мають суттєвого впливу на неї.

Громадська свідомість у нашій країні ще й досі на низькому рівні. Із цього приводу я хочу оприлюднити деякі результати дослідження громадської думки населення Полтавської області з питань діяльності громадських організацій, їх впливу на владу та вирішення проблем громади. Це соціологічне дослідження проводила наша організація «Твій Світ». 49,2% опитуваних назвали виховання молоді пріоритетною сферою, в якій громадські організації могли б допомагати громаді. Але разом із тим, 35,1% висловили своє байдуже ставлення до існування третього сектору, що говорить про низький рівень поінформованості значної частини суспільства щодо діяльності громадських організацій. Всього 23,1 % опитуваних змогли назвати конкретну організацію та її направлення, бо з цих людей більшість самі причетні до громадської діяльності. Прикро, але про такі важливі громадські ініціативи, як соціальні послуги, захист інтересів, контроль над виконанням владою своїх зобов’язань, люди не обізнані і скептично налаштовані. У нас ще не сформовано культуру громадського руху. — Якою Ви бачите систему співпраці громадських організацій, політиків, бізнес-структур? — Як я вже говорив, для співпраці потрібно шукати спільні інтереси. Для цього громадськість повинна проявляти активність не у вигляді протестів чи вимог, а у вигляді конкретних пропозицій щодо вирішення тих чи інших проблем. Починати необхідно з місцевого рівня – село, селище чи місто. Працюючи з місцевими органами влади, я особисто не зустрічав жодного сільського голову чи мера, котрий би хотів, щоб у його населеному пункті були брудні вулиці, погані дороги чи ще якісь негаразди. На жаль, наші люди звикли жити так: ми обираємо владу, а вона повинна вирішити всі наші проблеми. Ми живемо не в радянські часи, коли держава робила, що хотіла, а ми мовчали. Давайте будемо змінювати підхід, приміром, у такий спосіб: у місті є звалище сміття і це заважає усім його мешканцям. Громадськість цього міста – її активна частина у особі об’єднань громадян –

Команда ПОМГО "Твій світ"


№ 21 (47), 2009

Біла Альтанка

НАРКОКУЛЬТУРА

ИНТЕРВЬЮ

розробляє конкретні проекти по вирішенню цієї проблеми і приходить з ними до влади. Разом вони розглядають ці проекти і вибирають найбільш вдалий. Але виявляється, що у місцевому бюджеті недостатньо коштів на реалізацію цього проекту. Отут-то й згадуємо про місцевих представників бізнесу, запрошуємо їх як спонсорів (або інвесторів, коли це вигідніше для них) цих проектів. Тоді і громадськість, і влада, і бізнес взаємодіють. А допоки більшість громадськості живе за принципом «моя хата з краю» і хоче щоб підприємці чи влада завжди йшли до них назустріч першими, говорити про співпрацю неможливо. Як сказано у Біблії: «Стукайте, і вам відчинять!» Але без стуку двері не відчиняються – це потрібно розуміти. — Олександре, поділіться секретами, що єднає команду вашої організації і спонукає її до роботи? І що у зв’язку з цим Ви можете побажати читачам «Білої Альтанки»? — У першу чергу, це лідерські позиції, на яких стоїть наша команда: сильні і гідні люди, які не здаються перед труднощами, які вірять у перемогу. Буквально за декілька днів ми з колегою говорили, йдучи по вулиці, про плани на майбутнє і одна жінка, почувши, сказала: «Які ви щасливі, тому що вірите в майбутнє, а ми вже не можемо вірити». Дуже боляче було чути ці слова розчарування. Тому хочу зараз побажати всім, хто читає ці рядки: не втрачайте надію і сміливіше дивиться в очі труднощам. Проблеми вирішувати краще спільно. — Тож і ми бажаємо успіху Вашій організації, стрімкого зростання і щиро дякуємо за інтерв’ю! Інтерв'ю: Микита Воловод Фото до статті: ПОГМО "Твій Світ"

Полтавська обласна молодіжна громадська організація «Твій Світ» Голова Правління: Олександр Чепур Юридична адреса: вул. Щелканова, 9, к.51 37500, м. Лубни, Полтавська обл. Поштова адреса: а/с №7, пл. Кузіна, 19 37500, м. Лубни, Полтавська обл. Тел. (моб.):

+ 3 80 93 579 16 93 + 3 80 93 459 03 43

Е-mail: tviisvit@gmail.com

Наркотики и литература – тема нашей очередной встречи в рубрике «Наркокультура». Сейчас описанием наркотиков в художественной литературе никого не удивишь. Наркотические приключения героев произведений стали для их авторов своего рода гарантией, что книгу не просто купят, но она и окупится. Такие раскрученные сегодня писатели как Пелевин, Гайдук, Дереш, Баян Ширянов, Пепперштейн начинали свою писательскую деятельность, опираясь именно на наркотическую тематику, да и сейчас в своих произведениях нет-нет, а берутся за старое. Наркотические трипы в литературных текстах стали распространенным художественным приемом после успеха книг Карлоса Кастанеды, которого справедливо можно назвать народным наркоманским писателем. Уж не знаю, какую он цель преследовал – этнографическую или сугубо эгоистическую – но многие мои друзья и знакомые заторчали именно после рассказов Кастанеды о Доне Хуане. Если копнуть эту тему глубже, то мы увидим, что наркотики были спутниками литературных сюжетов всегда. Их описания мы встречаем у таких всемирно признанных классиков как Достоевский, Набоков, Куприн, Булгаков. И мы не будем сейчас копаться в причинах, что описывают литераторы – свой собственный наркотический опыт или свое время, или и то и другое вместе, – мы просто посмотрим, кто и о чем писал. Потому что, наркотики – это всегда интересно, тем более из-под пера писателей известных. Кстати, связь наркотиков и литературы красноречиво отражена в одном из жаргонных названий конопли (плана) – книжки, литература. Тут мне могут возразить, что конопля не наркотик, но это уже другой разговор… А пока перевернем эту страницу и почитаем немного книжек. Ведущий рубрики: Толик Волик

5


№ 21 (47), 2009

Біла Альтанка

НАРКОКУЛЬТУРА

6

НАРКОТИКИ и русская литература Автор подборки: Никита Воловод

В Сибири по берегам рек и ручьёв встречается мох, который тамошние русские называют беличий горох или лисий виноград. На местном наречии мох называется "байсак". Коренные жители и поселенцы всегда были не прочь отведать меленьких моховых шариков. (Из дневников писателя) Комментарий специалиста: Байсак – это распространенное в Сибири и на Севере России растение. Активное действующее вещество байсака – тригидродибексан-С. Наибольшая концентрация вещества во мхе приходится на период таяния снегов. Тригидродибексан можно сравнить с кофеином или тинином – слабыми психоактивными веществами, оказывающими общетонизирующее действие – активными компонентами кофе и чая. Байсак употребляется путем вдыхания. В небольших количествах привыкания не вызывает. Чего нельзя сказать о приёме концентрированного вещества. Длительное Ф.М. Достоевский (1821–1881) употребление тригидродибексана в некоторых случаях приводит к развитию болезни, известной как тригидродибекселоз, течение и симптомы которой весьма схожи с туберкулезом. П. Нилин, психолог, исследователь психоактивных веществ. Что Вы плачете здесь, одинокая глупая деточка Кокаином распятая в мокрых бульварах Москвы? Вашу тонкую шейку едва прикрывает горжеточка. Облысевшая, мокрая вся и смешная, как Вы... Вас уже отравила осенняя слякоть бульварная И я знаю, что крикнув, Вы можете спрыгнуть с ума. И когда Вы умрете на этой скамейке, кошмарная Ваш сиреневый трупик окутает саваном тьма... «Кокаинетка», 1916 г. Александр Вертинский (1889-1957)

Молодые люди мужеского пола уходили в мужскую уборную не затем, зачем ходят в подобные места. Там, оглянувшись, они вынимали, сыпали на руку, вдыхали и в течение некоторого времени быстро взмахивали головой, затем, слегка побледнев, возвращались в зало. («Козлиная песнь», 1927 г.)

Константин Вагинов (1899-1934)


№ 21 (47), 2009

Біла Альтанка

НАРКОКУЛЬТУРА

7

Я пытаюсь вздохнуть, но настолько шибко весь я натянут, весь напряжен, что, потянув в себя воздух глубже – вдыхаю и выдыхаю его коротенькими рывками. Я хочу снять с ручки кресла порошок и понюхать, но хотя я натуживаю всю силу воли и приказываю рукам двигаться быстро, руки не слушаются, движутся туго, медленно, в какой-то пугливой окаменелости сдерживаемые боязнью разбить, рассыпать, опрокинуть. («Роман с кокаином», 1934 г.)

Марк Агеев (1898-1973)

Главный герой «Плахи», корреспондент одной из столичных газет, Авдий Каллистратов, внедрился в среду сборщиков конопли с целью написать разоблачительный материал об этом преступном промысле. Он стал добиваться беседы с главарем промысла, который в ответ на богословские аргументы Авдия сказал, что дорога к Богу не так трудна, как он думает: «Я помогаю людям изведать счастье, познать Бога в кайфе. Я даю им то, чего вы не можете дать им ни своими проповедями, ни своими молитвами… Своих людей я приближаю к Богу куда оперативнее, чем кто-либо». («Плаха», 1987 г.)

Чингиз Айтматов (1928-2008)

Я шел по лесу, смотрел на закат, не чувствуя ничего особенного, кроме скрипа песка на зубах. Однако, мой мескалитовый* трип имел один весьма неожиданный побочный эффект – два дня спустя началась перестройка. («Мой мескалитовый трип», 2002 г.) * Мескалин —психоделик, энтеоген, алкалоид из группы фенилэтиламинов. В небольших количествах содержится в кактусах рода Lophophora (Lophophora williamsii) и Trichocereus (Trichocereus pachanoi, Trichocereus peruviana). Мескалито – дух, мифическое воплощение мескалина.

Виктор Пелевин (1962-…)

От ведущего рубрики: в данной подборке представлены вольные выдержки из классиков русской литературы пяти основных периодов ее развития – дореволюционного (Ф.М. Достоевский, Александр Вертинский), периода гражданской войны (Константин Вагинов), довоенного периода (Марк Агеев), советского периода (Чингиз Айтматов) и новейшего периода (Виктор Пелевин). Мы намеренно не цитировали широко известные произведения Булгакова («Морфий», «Записки молодого врача») и Набокова («Пнин», «Случайность»), желая проиллюстрировать лишь одно – писатели, как наиболее чувствительные барометры общества, всегда точно отражают тенденции своего времени. Меняются лишь виды наркотиков, но их присутствие в жизни человека неизменно. «Белая Альтанка» предупреждает: НАРКОТИКИ ОПАСНЫ! Лучше о них читать, чем их употреблять. P.S.: В следующем номере мы попытаемся сделать то же самое на тему «Наркотики и иностранная литература». Пишите нам, давайте сделаем «Белую Альтанку» интереснее!


№ 21 (47), 2009

Біла Альтанка

ЖИТТЯ З ВІЛ

8

МЕДИЧНО-ПРАВОВІ аспекти в сфері ВІЛ Продовжуючи тематику статей, адресованих ВІЛпозитивним людям, не можна оминути таку важливу і корисну з практичної точки зору тему, як законодавство України у сфері ВІЛ/СНІДу, зокрема у медичній галузі. Так, нещодавно у редакції нашої газети пролунав дзвінок від одного з медичних працівників, який просив висвітлити питання, чи повинні ВІЛ-позитивні пацієнти повідомляти лікаря про свій статус. На його думку – повинні. І це переконання є досить поширеним серед медиків. Але за законодавством України кожна людина (і не тільки ВІЛпозитивна) має право тримати свій діагноз у таємниці. Ці та подібні спірні питання виникають доволі часто. Тому ми сподіваємося, що екскурсія по законодавству України буде не зайвою і для тих, хто працює з ВІЛ-позитивними людьми, і для самих ВІЛ-позитивних. Нижче розміщено витяги з законів України та інших нормативних актів, що стосуються прав та обов’язків ВІЛ-позитивних людей у медичній сфері, які б могли бути корисними при контактах із вітчизняною медициною та іншими установами Фото: Ялина соціальної сфери. Ведучий рубрики: Олександр Опанасенко, лікар-консультант БФ «Громадське здоров’я», м. Полтава

З А К О Н У К Р А Ї Н И Основи законодавства України про охорону здоров'я

№ 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 Стаття 6. Право на охорону здоров'я Кожний громадянин України має право на охорону здоров'я, що передбачає: д) кваліфіковану медико-санітарну допомогу, включаючи вільний вибір лікаря, вибір методів лікування, відповідно до його рекомендацій і закладу охорони здоров'я; {Пункт "д" частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007} е) достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров'я і здоров'я населення, включаючи існуючі і можливі фактори ризику та їх ступінь; и) правовий захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, пов'язаних із станом здоров'я; і) відшкодування заподіяної здоров'ю шкоди; ї) оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров'я;

Стаття 39-1. Право на таємницю про

стан здоров'я

Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні. Забороняється вимагати та подавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта. Стаття 40. Лікарська таємниця Медичні працівники та інші особи, яким у зв'язку з виконанням професійних або службових обов'язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків.


Біла Альтанка

№ 21 (47), 2009

ЖИТТЯ З ВІЛ

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2026

ПРАВИЛА медичного огляду з метою виявлення ВІЛ-інфекції, обліку ВІЛінфікованих і хворих на СНІД та медичного нагляду за ними 1. Медичний огляд громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають на території України або яким надано статус біженців, проводиться безоплатно. 2. Медичний огляд проводиться добровільно. 3. За бажанням особи, яка звернулася до закладу охорони здоров'я для проведення медичного огляду, такий огляд може бути проведено анонімно. Медичний огляд проводиться анонімно у кабінетах довіри чи за направленням медичного працівника, до якого звернулась особа, яка потребує медичного огляду. Медичний працівник зобов'язаний проконсультувати особу, яка проходить обстеження, стосовно процедури обстеження, його ймовірних результатів, шляхів розповсюдження ВІЛ-інфекції та засобів індивідуальної профілактики. 4. Після медичного огляду медичний працівник закладу охорони здоров'я, в якому проведено огляд, інформує обстежену особу у порядку, встановленому МОЗ, про результати медичного огляду. Якщо результат обстеження підтверджує наявність ВІЛ-інфекції, обов'язком медичного працівника є надання інфікованій особі психологічної підтримки шляхом: • роз'яснення її прав і обов'язків; • ознайомлення із заходами індивідуальної профілактики для запобігання інфікуванню контактних осіб; • можливостями медичного і соціального нагляду; • попередження про кримінальну відповідальність за завідоме поставлення в небезпеку зараження та зараження іншої особи (осіб) ВІЛ. ВІЛ-інфікована особа зобов'язана письмово засвідчити факт одержання зазначеної інформації та попередження, після чого вона направляється до лікувально-профілактичного закладу для диспансерного нагляду та надання медичної допомоги. 5. Медичний огляд на ВІЛ-інфекцію проводиться шляхом забору крові або інших біологічних рідин, що направляються до спеціальної лабораторії діагностики СНІД. 6. Медичний огляд неповнолітніх віком до 18 років і осіб, визнаних в установленому законом

9

порядку недієздатними, може проводитися на прохання чи за згодою їх законних представників, які мають право бути присутніми під час такого огляду. 7. Медичний працівник повинен додержуватися конфіденційності інформації про ВІЛінфікованість особи чи захворювання на СНІД. 8. Особи, які пройшли медичний огляд на виявлення ВІЛ-інфекції, мають право за їх вимогою отримати довідку про його результати. 12. Медичний огляд вагітних за їх згодою проводиться під час взяття їх на облік або перед пологами шляхом обстеження на наявність антитіл до ВІЛ. У разі коли дані про медичний огляд вагітної відсутні або дитина народжена ВІЛ-інфікованою жінкою, обов'язковому дослідженню на антитіла до ВІЛ підлягає кров з пуповини новонародженого. 13. Облік, реєстрація ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД та медичний нагляд за ними проводиться з додержанням принципів конфіденційності і поваги до особистих прав і свобод людини, передбачених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами України. 14. ВІЛ-інфіковані і хворі на СНІД громадяни України забезпечуються безоплатно ліками, необхідними для лікування будь-якого наявного у них захворювання, засобами особистої профілактики та отримують психосоціальну допомогу.

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2026

ПОРЯДОК компенсації ВІЛ-інфікованим або хворим на СНІД за використання їх крові та інших біологічних матеріалів для наукових досліджень 1. Давання крові та інших біологічних матеріалів (кістковий мозок, спинномозкова рідина, сперма, біоптати) ВІЛ-інфікованими або хворими на СНІД для наукових досліджень проводиться за їх згодою за плату чи, за бажанням пацієнтів, — безоплатно. 2. Компенсацію ВІЛ-інфікованим або хворим на СНІД за використання їхньої крові та інших біологічних матеріалів здійснюють науководослідні установи та заклади, які проводять відповідні наукові дослідження. 3. Компенсація ВІЛ-інфікованим або хворим на СНІД здійснюється з розрахунку:


№ 21 (47), 2009

Біла Альтанка

ЖИТТЯ З ВІЛ

10

• за дачу 100 мілілітрів крові — чотири неоподатковуваних мінімуми доходів громадян; • за дачу 1 мілілітра кісткового мозку — два неоподатковуваних мінімуми доходів громадян; • за дачу 10 мілілітрів спинномозкової рідини — чотири неоподатковуваних мінімуми доходів громадян; • за дачу 1 порції еякуляту сперми — два неоподатковуваних мінімуми доходів громадян; • за дачу однієї порції біоптатів органів або тканин — чотири неоподатковуваних мінімуми доходів громадян. 4. Виплата ВІЛ-інфікованим або хворим на СНІД сум компенсації за використання їх крові та інших біологічних матеріалів проводиться в день забору крові, інших біологічних матеріалів.

Умови розміщення пацієнтів 5. Стаціонарний режим передбачає прогулянки. 6. Ізоляція пацієнтів у коксовані та напівбоксовані відділення здійснюється за наявності легеневих кровотеч та кровохаркання, відкритих форм туберкульозу, гострого перебігу пневмоцистної пневмонії через їх небезпеку для оточення та ймовірність зараження новими збудниками самих пацієнтів. 7. Розміщувати пацієнтів в одній палаті з хворими на імунодефіцити іншої природи забороняється. МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ № 580 від 12.12.2003

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 25.05.2000 № 120

Антиретровірусна терапія (АРТ) – це можливість відновити функцію імунної системи, знизити захворюваність та смертність, пов'язану зі СНІДом, продовжити життя ВІЛ-інфікованих, підвищити якість життя. Політика щодо АРТ дорослих та дітей базується на таких принципах: Лікування слід надавати усім пацієнтам, які потребують його за медичними показаннями та висловили бажання лікуватися, у тому числі споживачам наркотиків, працівникам комерційного сексу та іншим соціальним групам населення. На прийняття рішення про проведення антиретровірусної терапії не повинні впливати політичні або соціальні фактори. Початок та проведення АРТ у ВІЛ-інфікованих дорослих та дітей повинно здійснюватися у відповідності з затвердженим МОЗ України Клінічним Протоколом. Найбільш пріоритетними заходами з точки зору забезпечення ефективності АРТ є навчання пацієнтів прийому препаратів, контроль дотримання режиму прийому препаратів та допомога пацієнтам у дотриманні режиму лікування. Програми антиретровірусного лікування споживачів наркотиків (СІН) повинні обов'язково містити надання наркологічної допомоги, у тому числі проведення замісної терапії.

Інструкція з організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД (вибірково) 1. Невідкладна медична допомога дорослим та дітям, хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД (надалі — пацієнти), надається у всіх лікувальнопрофілактичних закладах України. 3. Пацієнтам, захворювання яких пов'язані з ВІЛінфекцією, стаціонарна медична допомога надається за умови виявлення ознак прогресування ВІЛ-інфекції (поява вторинних або супутніх захворювань, які вимагають стаціонарного лікування та при необхідності проведення планових досліджень, які не можуть бути здійснені в амбулаторних умовах). 3.1. Планова госпіталізація та надання спеціалізованої медичної допомоги здійснюються: 3.1.1. Пацієнтам, що не вживають наркотики ін'єкційно, — у стаціонарах центрів з профілактики та боротьби із СНІДом чи у визначених наказом управління охорони здоров'я лікувально-профілактичних закладах або інфекційних лікарнях. 3.1.2. Пацієнтам, які вживають наркотики шляхом ін'єкцій, — у наркологічних диспансерах та лікарнях. 3.1.3. Пацієнтам з активними формами туберкульозу — у протитуберкульозних диспансерах або туберкульозних лікарнях, у тому числі дитячих. Визначені заклади забезпечуються лікарськими засобами для проведення специфічної антиретровірусної терапії хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД.

Про удосконалення лікування хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД

Всі дані, використані в даній рубриці є офіційними та можуть бути використані при апелюванні та адвокації прав людей, що живуть з ВІЛ при наявності правопорушень у чинному законодавстві в медичній сфері. При підготовці матеріалів використана інформація з сайтів Міністерства охорони здоров’я України та ВБО «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ». Матеріал підготував: Олександр Опанасенко


Біла Альтанка

ЖИТТЯ З ВІЛ

№ 21 (47), 2009

11

Наша мета – допомога людям, хворим на СНІД наших клієнтів протягом тривалого часу не виявлено серйозних симптомів захворювання, в інших захворювання проходить з періодами загострення та ремісії або з частими небезпечними для життя ускладненнями в ході розвитку інфекції: порушення розумових і фізичних навичок, нездатність самостійно пересуватися й доглядати за собою. На сьогоднішній день послугами проекту користуються 18 важкохворих ВІЛ-позитивних людей, яких для надання немедичної та медсестринської допомоги відбирали за такими критеріями: • важка стадія захворювання; • із значним порушенням розумових і фізичних навичок, нездатні або з утрудненнями в самостійному пересуванні й догляді за собою або дитиною; • матері з двома та більше дітьми, вагітні жінки з низьким (СД-4 < 100) рівнем імунітету; • хворі на СНІД, що потребують доставки препаратів додому і надання допомоги щодо своєчасного прийому антиретровірусної терапії (терапія, яка продовжує життя хворих на СНІД людей та покращує якість їх життя);

Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД – це люди, яких проблема ВІЛ-інфекції торкнулася особисто і які готові допомогти всім, хто цього потребує. На сьогоднішній день Полтавське обласне відділення Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» реалізує проект «Немедичний та медсестринський догляд ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД людей на дому та в умовах стаціонару». Діяльність цього проекту передбачає: регулярний патронаж клієнтів на дому та в умовах стаціонарів, постійний кон­ троль стану клієнтів, навчання ВІЛ-інфікованих та їх близького оточення навичкам догляду та підтримки важкохворих, представлення інтересів клієнтів в медичних установах, органах соціального захисту, сприяння отриманню медичної допомоги, консультації за принципом «рівний-рівному», надання гуманітарної допомоги (продуктових пайків), транспортування клієнтів у супроводі соціального працівника до медичних установ та інших закладів. У рамках проекту передбачена допомога медичної сестри з виконання медичних послуг для хворих на СНІД людей на дому: вимірювання тиску, температури, догляд та обробка ушкоджених ділянок шкіри, ран, пролежнів, догляд за гіпсовими пов’язками, встановлення гірчичників та компресів; за призначенням лікаря: здійснення підшкірних, внутрішньом`язових, внутрішньовенних ін’єкцій. Вся ця допомога створить оптимальний ефект для досягнення покращення якості життя хворих на СНІД людей, що страждають від невиліковної хвороби, яка загрожує їх життю. Як показує наш досвід роботи, така допомога здатна полегшити величезні страждання людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом, в зв’язку із складним перебігом хвороби. Плин ВІЛ-інфекції/СНІДу дуже різноманітний і непередбачуваний, із широким спектром Людмила Лотиш, соціальний працівник Полтавського обласного відділення можливих ускладнень, різною швидкістю Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» прогресування і тривалістю життя. У деяких

Фото: Оксана Лугова

Оксана Лугова, директор Полтавського обласного відділення Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»


Біла Альтанка

№ 21 (47), 2009

ЖИТТЯ З ВІЛ

• хворі на СНІД люди, що мають сильні побічні

ефекти від антиретровірусної терапії; • хворі на СНІД, тимчасово або постійно нездатні до самостійного пересування й самообслуговування, у тому числі ті, що перенесли хірургічні операції/травми, інсульти й т.п. • хворі на СНІД, що мають потребу в регулярному лікуванні й обстеженні, соціально неадаптовані, з причин емоційно-психологічного характеру, інваліди. З метою підготовки до роботи в напрямку немедичного та медсестринського догляду, співробітники нашої організації пройшли різноманітне навчання по догляду та підтримці ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД людей, соціальній роботі, а саме навчання у Києво-Могилянській академії з курсу соціальної роботи, відвідали тренінги «Немедичний догляд хворих на СНІД на дому та в умовах стаціонару», пройшли курси Червоного Хреста з надання першої медичної допомоги. Співробітники Полтавського обласного відділення Всеукраїнської благодійної організації «Все-

Рисунки: Евгений Скляров

12

українська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» являють собою вдало підібрану команду професіоналів, які мають не тільки матеріальну мотивацію роботи у цій сфері – більшість з них особисто зіткнулися з проблемою ВІЛ-інфекції, тому з відданістю та великим натхненням працюють у сфері ВІЛ/СНІДу. Ми також маємо досвід співпраці з організаціями, залученими до вирішення проблеми подолання епідемії ВІЛ/СНІД: Полтавським обласним Центром профілактики та боротьби зі СНІДом, БФ „Громадське здоров’я”, Полтавською обласною психіатричною лікарнею ім. Мальцева, Полтавською обласною інфекційною лікарнею, Полтавським обласним протитуберкульозним диспансером.

Всіх, кому потрібна наша допомога, запрошуємо звертатися за адресою: м. Полтава, вул. Степовика, 5. Наші телефони: (05322) 7-38-39 (0532) 61-41-84


Біла Альтанка

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

№ 21 (47), 2009

13


Біла Альтанка

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

№ 21 (47), 2009

14


Біла Альтанка

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

№ 21 (47), 2009

15


№ 21 (47), 2009

Біла Альтанка

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

16

Мой Кент (портрет) Ножом по нервам трель звонка… Очнись, братан, мы на свободе. Нет революции пока, Зато наркотик нынче в моде Провидцы вывели, – увы! – Гибрид людей без головы. Мой Кент заныкал горсть конфет И совесть фраера не пучит. Жиган по масти – ушлый Кент Торчал на Белой* и на Буче*. На очереди Березань*… Наркотик – знамо дело, дрянь. А СМИ рекламой ЗПТ Нам бередят и травят души. Мой Кент удары каратэ Узнал в мусарке вместо груши Боксёрской сумме от и до: Кунг-фу, у-шу и бусидо. Печален бой его с врагом – Сраженье с невидимкой-тенью Любого нарика ОБНОН Поставит в партер на колени. Бесплатно сыр и ЛСД В капкане УКа МВД. И что должно, произошло – Жиган погиб на поле брани. Все оправдания – фуфло – Блошиный танец на аркане. Как тут не вспомнить партизан – В натуре бомба: кокс и план. Передвигаются ползком, Кто огребал в мусарке тырки. И если давит в горле ком, Спасение в баяне ширки. Украина – не крепость Брест… Наркотик – слабаков протест. Судьба жиганская – не мёд – И многим кажется кумаром. Наркоша рыбою об лёд Колотится один без пары Почти Брюс Ли и Норис Чак, Когда под кайфом – весельчак. Я приколюся без конфет. Дающему да не убудет! А совесть – маленький дефект Слепой Фемиды правосудья. Такой портрет зэка знаком: Мой Кент – законченный нарком.

_________ * Буча, Белая, Березань – три зоны строгого режима в Киевской области

Николай Дубич

Поп-са Визжание самцов И самок словоблудство Швыряет нам в лицо Дешёвое искусство. И канареек свист Душ затыкает бреши. И также онанист Себя мечтою тешит. Бесцветных чувств помёт. Уродливо кокетство. Как будто пулемёт Стреляет по-соседству. Расчётливая лесть – Овации дебилам – Сознанья ветер жесть Колотит по стропилам. Здесь явный перегиб И вот-вот палка треснет: Это – гламурный клип – Слоёв фанеры песня. Костюмов мишура, Кривлянье клоунады – На «бис» и на «ура» Пошлятина эстрады Засасывает всех Гигантскою утробой Под сатанинский смех Червей на крышке гроба. Мокрицы, вши, глисты Без совести и чести – Раззявленные рты Попсы и власти вместе.


№ 21 (47), 2009

Біла Альтанка

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Засада

17

***

Павлу Куцеву

Мы попали в засаду за садом. И с колена стрелял тот, кто рядом На Отрадном был до войны Атаманом дворовой шпаны.

Где ты, молодость прекрасная? Где ты, милая моя? Не в наркотиках ли ты погрязла? Не в притонах ли ты умерла?

Эх, разведка! Стрелять надо метко. Смерть для жизни – плохая соседка. Вот взлетела ракета в ночи Богу, что ли, вместо свечи?

Как же так случилось Что жизнь прошла Пролетела пулей мимо Не оставив и следа

Псами тявкали, злясь, автоматы. Пули-дуры визжали, как сваты. Прохрипел помкомвзвода: «Ложись!» Выбирайте: смерть или жизнь.

И над твоей могилой Стоит деревянный крест А могло бы быть всё иначе Скажи ты наркотикам: НЕТ!

Шандарахнуло разом с приказом. Месяц жёлтым оскалился глазом На разбитый фугасом КАМАЗ И враждебно с насмешкой на нас.

Не хоронили бы в двадцать восемь Не возлагали венки Мама не проливала бы слёзы Был бы жив ты.

Мы ползли по-пластунски за камни. Распахнулися звёздные ставни – Неужели до Бога пора? В рай указывали трассера.

Остановись на мгновенье. Подумай Может не стоит кутить? Ведь есть простое решение – Бог может всё изменить!

Для трусливого небо с овчину. Вспоминали мужчины Отчизну. «Всё пройдёт, как на яблонях дым». Пахнут кровью чужие сады.

Он любит тебя и ждёт Пока ты скажешь: «Прости! Не могу я так больше жить Устал без Тебя идти!»

Дубич Н. Н., г. Белая Церковь-9

И своей отцовской любовью Он поможет тебе Ты станешь другим человеком С большой буквы «Ч»! 20.08.2009 Алёна (Веткина) Алёшина участник профилактической программы Центра духовной и социально-психологической реабилитации «Открытая дверь» г. Никополь Рисунки: Евгений Скляров


«Всеукраинская егалайф» раїнської Ліги йф»

№ 21 (47), 2009

Біла Альтанка

МЫ

18

БІЛА АЛЬТАНКА — благодійне видання для безкоштовного розповсюдження, спрямоване на профілактику ВІЛ/СНІДу і наркоманії, формування здорового способу життя. Засновник і видавець: Благодійний Фонд “Громадське здоров’я” Свідоцтво про реєстрацію: ПЛ — № 656, від 22 лютого 2005 року Виходить з 1995 року. Мова: українська, російська. Редактор випуску (керівник проекту): Волик А.М. avolik@inbox.ru Головний редактор: Протопопов А.О. Члени редколегії:

Бочаренко Я.Р., Воловод М.В., Колеснікова О.Л., Левчук А.В., Коробова М.В., Сліпко І.О., Опанасенко О.В., Протопопова Н.А., Садовнікова І.М., Звенигородський С.Ф.

Комп’ютерний набір:

Волик І.А., Ялина

Дизайн та верстка: Мартинов О.В. omaxamo@gmail.com

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ (адреса для листування з читачами) Україна, 36034, м. Полтава, вул. Половка 66-Б, офіс 402, тел.: (0532) 518-340 E-mail: gromazdo@mail.ru Це видання було підготовлено до друку Полтавським обласним благодійним фондом «Громадське здоров’я» в рамках проекту «Безпека. Знання. Підтримка». Продукція видана за фінансової підтримки МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» в рамках реалізації національної програми «Підтримка з метою запобігання ВІЛ/СНІД, лікування і догляд для найуразливіших верств населення в Україні». Викладені тут думки та точки зору є думками та точками зору організації, яка видала цю продукцію, та не можуть розглядатися як думки або точки зору МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні». Оформлення, стиль та зміст газети є об’єктом авторського права. При використанні матеріалів газети, посилання на авторів статей та на “Білу Альтанку” обов’язкове. Редакція не несе відповідальності за зміст статей та можливе трактування змісту, і лишає за собою право не поділяти думки авторів статей. Тираж 13000 примірників Кольороподіл та друк: СПД ФО Товстонiжко Д.О., м. Полтава, вул.Жовтнева, 66, оф. 703, тел. (0532) 611-091 № замовлення — 177

Головною метою діяльності Фонду “Громадське здоров’я” є сприяння розвитку та підтримці громадського здоров’я, формуванню фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я населення, розвиток та підтримка служб соціальної та медичної допомоги в Полтавській області. Статут Фонду “Громадське здоров’я”

17 ГРУДНЯ – Міжнародний день проти насильства над секс-працівниками «В Україні продовжують вбивати секс-працівників» — констатувала реальну ситуацію в державі під час прес-конференції в УНІАН Ірина Мішина, голова правління БО «Всеукраїнської Ліги «Легалайф». «Півроку тому насильницькою смертю загинула секспрацівниця у Кіровограді, нещодавно було вбито двох чоловіків, що надавали сексуальні послуги у м. Севастополі, є випадки зникнення безвісті дівчат. Цього року нами зафіксовано десятки фактів порушень прав людини стосовно секс-працівників, що мали місце практично в половині регіонів України». Третій рік поспіль 17 грудня секс-працівники та небайдужі люди в Україні закликають суспільство до поваги людської гідності осіб, залучених до комерційного сексу, неприпустимості дискримінації та протидії насильству по відношенню до однієї з найбільш маргіналізованих категорій нашого суспільства. За нещодавно уточненими оцінками вітчизняних експертів в Україні сьогодні налічується від 63 до 93 тисяч жінок, залучених до комерційного сексу. Практично усі вони знаходяться поза законом і регулярно зазнають насильства, як з боку клієнтів, так і з боку охоронців правопорядку. «Просто жахливо, коли твої права порушують ті, хто мав би їх захищати. Кого ж тоді кликати на допомогу? Складається враження, що секс-працівників не рахують за людей взагалі. Звісно, що останні вимушені порушувати Закон, але ж за це передбачена лише адміністративна відповідальність, а не примушення до безкоштовного сексу, побиття чи відбирання грошей. Нікому не дозволено застосовувати насильство відносно будь-кого» — наголосила Наталя Ісаєва, лідер ініціативної групи секс-працівників, м. Кіровоград. «Недовіра до працівників міліції та вимушений поспіх у домовленостях з клієнтами знижують здатність секс-працівників «відсіювати» потенційно жорстоких клієнтів, або тих, які знаходяться в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Окрім цього, останнім часом правоохоронці почали розглядати наявність презервативів як додатковий доказ зайняття проституцією. Це змушує секс-працівників ховати або викидати презервативи, що веде до збільшення ризику отримання та розповсюдження різноманітних інфекцій, у т.ч. ВІЛ/СНІД», — констатувала Олена Цукерман, керівник громадського центру для секс-працівників, представник організації «Дроп ін Центр» м. Київ. Маргінальне становище працівників комерційного сексу та збільшення останнім часом випадків насильства по відношенню до них, безперечно негативно відображаються на епідемічній ситуації щодо поширення ВІЛ-інфекції та інших хвороб, що передаються статевим шляхом. Зафіксована у 2008 році в Україні тенденція до збільшення питомої ваги випадків інфікування ВІЛ статевим шляхом, у порівнянні з ін’єкційним, зберігалася і цього року. За офіційними даними Українського СНІДцентру станом на листопад 2009 року 44% зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції приходилося на гетеросексуальний шлях (рік тому – 42%), а 36 % було пов’язано з ін’єкційним введенням наркотиків (проти 37 % у 2008 році). «Важливо, що з 19 лютого 2009 року профілактична робота серед осіб, які надають платні сексуальні послуги в державі, вперше легалізована Законом України,


Біла Альтанка

МЫ

№ 21 (47), 2009

19

Пресс-конференция, посвящённая Дню противодействия насилию над секс-работниками. Участники конференции: Ирина Мишина, председатель Правления ВБО "Лига "Легалайф", руководитель проектного направления ВАСВ "Мобилизация секс-работников"; Елена Цукерман, руководитель проектного направления БФ "Дроп ин Центр" "Профилактика инфицирования ВИЧ среди секс-работников, Общественный центр снижения вреда", г. Киев; Наталия Исаева, лидер инициативной группы секс-работников, г. Кировоград; Павел Скала, руководитель программ политики и адвокации, МБФ "Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине", уполномоченный представитель МВД Украины. 17 декабря 2009 года.

яким затверджено Загальнодержавну програму з протидії ВІЛ/СНІД на 2009-2013 роки. Визначені індикатори ефективності таких програм, досягненню яких мають посприяти у першу чергу органи державної влади» — заявив Павло Скала, керівник програм з політики та адвокації МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні». Протягом останнього року зусиллями понад 40 місцевих неурядових організацій за підтримки Альянсу вдалося охопити профілактичними послугами більше 44 тисяч секспрацівників, проведено понад 40 тис. консультувань з використанням швидких тестів на ВІЛ, 6,4 тис. тестувань на гонорею, 31,6 тис. на сифіліс та 6,5 тис. на хламідіоз. Відсоток позитивних скринінг-тестувань серед секс-працівниць за окремими захворюваннями, зокрема на сифіліс, удвічі перевищує середній (6,6 % проти 3,1%). БО «Всеукраїнська Ліга «Легалайф» стала першою такого роду організацією на пострадянському просторі, легалізованою Наказом Міністерства юстиції України. Процес реєстрації тривав майже півтора роки. Діяльність організації спрямовано зокрема і на дотримання загальнолюдських прав щодо секс-працівників та відстоювання їх інтересів на національному та місцевому рівнях. «Сьогодні ми заявляємо, що докладемо усіх зусиль, аби викрити та не допустити системних зухвалих випадків насильства над секс-працівниками. Ми будемо за будь-якої можливості миттєво та публічно реагувати на подібні випадки. Ми — жінки і ми здатні допомогти відстояти право на життя та здоров’я!» — підвели підсумок прес-конференції представники новоствореної БО «Всеукраїнської Ліги «Легалайф». Информационный менеджер БФ «Дроп ин Центр» (г. Киев), заместитель председателя Правления БО «Всеукраинская Лига «Легалайф», Цукерман Е.Л. (текст и фото)

Флэш-моб на Хрещатике. Каждая из 10-ти участниц открыла ярко-красный зонт (Международный символ секс-работников), на котором было написано: "Равные права!" и "Нет насилию!".


Терапевтична спільнота «Модулор» — таку назву має реабілітаційний центр Полтавського Клубу «Квітень», який входить до мережі реабілітаційних Центрів «Твоя Перемога». До програми ресоціалізації в ТС «Модулор» входять: трудотерапія, заняття спортом (центр має свою футбольну команду), заняття з психотерапевтом, арт-терапія. Фото з сайту www.tsmodulor.org

Клуб «Квітень»

Реабілітаційні центри для хімічно залежних людей, які приймають клієнтів безкоштовно в рамках реалізації проектів МБФ "Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні" Благодать

Область

e-mail

телефон

Кароліно-Бугаз Одеська

vovos2007@yandex.ru

(067) 737-40-41

Єврейська місіанська релігійна громада

Сміла

Черкаська

irishka.ruah@mail.ru

(067) 730-14-06

Сходи

Київ

Київська

stupeni@stupeni.org.ua

(044) 567-66-60

Клуб "Квітень"

Полтава

Полтавська

kviten@poltava.velton.ua (0532) 56-25-70

Дорога

Львів

Львівська

doroga@ukrpost.ua

(0322) 925-292

Світло надії

Полтава

Полтавська

svitlonadii@gmail.com

(0532) 50-85-99

Повернення до життя

Знамянка

Кіровоградська fundaids@ukr.net

(05233) 741-96

МІСТ

Харків

Харківська

vika_solidity@mail.ru

(057) 764-83-53

Реабілітаційний центр Одеса "Сходи"

Одеська

steps@te.net.ua

(0482) 49-17-70

Український інститут залежності

Ворзель

Київська

kuden79@mail.ru

(044) 223-60-03

Твоя перемога

Бахчисарай

АР Крим

krym_people@mail.ru

(0652) 70-73-37

Кроки життя

Київ

Київська

7onov@mail.ru

(044) 489-00-19

БА «Світло надії»

Полтавский областной наркологический диспансер Стационарное отделение № 3 (реабилитация наркозависимых мужчин) ул. Медицинская, 1 тел.: 8 (0532) 69 35 88 заведующая отделением – Каджая Наталья Владимировна

Реабілітаційний центр БА «Світло надії» (м. Полтава) має назву «Новий поворот» і знаходиться в селі Руновщина за 20 км. від Полтави. Методи реабілітації: групова робота, індивідуальні консультації, арттерапія, тренінги, робота із сім'ями клієнтів. Впродовж дня з клієнтами проводиться 8 групових занять. Клієнти забезпечуються якісним домашнім харчуванням три рази на добу, проживають у кімнатах на дві-три особи. Фото з сайту www.svitlonadii.org.ua

Стационарное отделение №4 (реабилитация наркозависимых женщин, детоксикация для химически зависмых мужчин и женщин) г. Полтава пер. Шевченко 5А (остановка "ЖБИ") тел. 67-70-71 (заведующий) 67-70-69 (круглосуточный пост) заведующий отделением – Косиченко Сергей Леонидович

0 800 500 451 (бесплатно)

Місто

Круглосуточный всеукраинский телефон доверия по вопросам ВИЧ/СПИД

Організація

Bila Altanka #21  
Bila Altanka #21  

Harm Reduction paper

Advertisement