Page 1

SUURINVESTOINNIT sivut 4–10 Great Investments pages 4–10

K Ä S I K I R JA

20 1 7

HANDBOOK

www.portofrauma.com/handbook


Tuonti / Vientivarasto

Import / Export Shed

Öljy/Kemikaliosäiliö

Oil/Chemical tank

Toimisto

Office

Aita

Fence

Tuontivarasto

Import warehouse

Konttiterminaali

Container Terminal

Vientivarasto

Export warehouse

Muu rakennus

Other building

1

2

A

3

4

5

6

7

8

100m

200m

100m

200m

Saukko 0

0

B

C Laajennusvarausalue Extension Area

35

- (5,90) -

Uutta kenttää v. 2018 New Yard in 2018

D

Itä-Petäjäs

Depot Service Rauma Oy

30

5,90

34

Sauna Koulutustila

37.

38.

P3 445 m

36. P1

P2 10,00

10,00

Pikisaari 42.

50.

Chemec Oy

Autovaaka Weigh Bridge

Konttilaituri Container berth 10,00

-(10,0)-

IMO

Liettämöt Chemec Oy Slurry Plants 49.

51.

44.

160 m

Konttiterminaalin laajennus 2018 Container Terminal Extension 2018

Autopalvelupisteet Truck Service Points D1 D2

Konttiterminaali Container Terminal

Autopalvelupisteet T1 Truck Service Points T2

G

Ro-Ro 7 10,00

Euroports Rauma Oy 14.

19. 192 m Ro-Ro 6 10,00

Rauman Satama varikko Port of Rauma Depot

Seamens Club / Merimieskirkko

18.

20.

205 m

H

Arctic Container

Depot Service Rauma Oy

Petäjäs

39.

F

34.

35.

Suomen Viljava Oy

E

21.

Iso-Hakuni 185 m Ro-Ro 5 10,00

15.

-(10,0)-

127 m Ro-Ro 3 8,3

-(9,0)-

I

J Järviluoto

2. Keskussat Central Ha 252 m

223 m Ro-Ro 4 10,00

4

46.

Rauma Terminal Services Oy

16.

17.

45.

Rolls-Roy Steerprop Oy

Ro-Ro 2

9. 10. Hakuni 7,0

20 23

21

6,5

193 m 6,80 -(8,50)8,50


Sivuportti

Secondary gate

Kokoontumispiste

Assembly Point

Erikoiskuljetusportti

Gate for high- / long/ wide transport Emergency exit gate

Hätäsuihku

Emergency Shower

Helikopterin laskeutumispaikka

Helipad

Domestic waste collection points

Vartioitu tasoristeys

Railway crossing with barrier

Vartioimaton tasoristeys

Railway crossing

Hätäportti Talousjätepisteet

9

10

11

12

13

14

Kantasataman pääportti / Main Gate Hakunintie 28 FI-26100 Rauma N 61° 08,0’ E 21° 28,0’ INFO / WC / Suihku Shower / 24 h Kahvila / Cafeteria Tulli / Customs LOP – Traffic Information (Euroports) Nurminen Logistics

yce Oy Ab y

41. Service Center

3.

0

17

11.

40.

8.

Depot Service Rauma Oy

4.

16

7. 347 m 8,50

Logistikas Schenker/ Kiitolinja Oy

Kallistuslaituri

8

NESTE SHELL

39

6. Laitsaari

Rauma Terminal Services Oy

Kiilto Oy

13

Chemical 2

15

4,90

3,00

Turku VT 8

5,00 1

Forlogistics Oy Rolls-Royce Oy Ab Rolls-Royce Oy Ab

Kallistuslaituri

Chemical 1

-(5,00)-

Baltic Tank Oy

Öljylaituri Oil Berth

ME Group Kalasatama Fishing harbour

Baltic Tank Oy

Baltic Tank Oy

6,90

25

14

7

5.

160 m Ro-Ro 1

Logistikas

Autovaaka Weigh Bridge Delete Puhdistuspalvelut Oy

Rauman Satama Oy, Toimisto Port of Rauma Ltd / Office

20

41

Rauma Keskusta Downtown 2 km

31. 32.

Logistikas

42

tama arbour

TEBOIL

Rauman KTK Pori/Turku VT 8 Hakunintie Tampere VT 12

Logistikas

Karila

15

Suojan laituri

Merenkulun yksiköt Maritime Institute

2

Martinkari

Martinkari 37

Seaside Industry Park

Portti/Gate

Seaside Industry Park

Kartta ei sovellu navigointiin / Map is not suitable for navigation 1/2017


SATAMAKÄSIKIRJA / PORT HANDBOOK www.portofrauma.com/handbook

ANNA PALAUTETTA / GIVE US FEEDBACK www.portofrauma.com/palaute

SÄÄ SATAMASSA / WEATHER IN PORT LAIVALISTA / VESSEL LIST www.portofrauma.com


SISÄLTÖ/CONTENTS HENKILÖSTÖ PERSONNEL

2

SUURINVESTOINNIT TÄYDESSÄ VAUHDISSA GREAT INVESTMENTS CONTINUE AT FULL SPEED

4

OHJEITA SATAMA-ALUEELLA LIIKKUMISEEN JA TYÖSKENTELYYN ACCESS AND WORK INSTRUCTIONS FOR THE HARBOUR AREA

12

EUROPORTS RAUMA ON ASIAKASLÄHTÖINEN SATAMAOPERAATTORI EUROPORTS RAUMA IS A CUSTOMERCENTERED PORT OPERATOR

42

LAKARI LOGISTICS

46

RAUMA – KAHDEN MAAILMANPERINTÖKOHTEEN 48 SATAMA RAUMA – THE CRUISE PORT OF TWO WORLD HERITAGES

20 PALVELUKSESSASI SEITSEMÄSSÄ SATAMAOSASSA AT YOUR SERVICE IN THE SEVEN PARTS OF THE HARBOUR

KONTTITERMINAALI CONTAINER TERMINAL

22

RO-RO JA STO-RO RO-RO AND STO-RO

23

BULK

26

NESTEET LIQUIDS

SEASIDE INDUSTRY PARK RAUMA

50

POHJOISMAISEN SPEDITÖÖRILIITON59 YLEISET MÄÄRÄYKSET GENERAL CONDITIONS OF THE NORDIC ASSOCIATION OF FREIGHT FORWARDERS VAKIOLAIVAUS­EHDOT 2010 STANDARD SHIPPING TERMS 2010

80

26

INCOTERMS® 2010 INCOTERMS® 2010

88

LO-LO

27

VAARALLISTEN AINEIDEN LUOKITUS IMDG CLASSIFICATION

94

VÄYLÄT CHANNELS

30

RAHTI RIPEÄSTI MAAILMALLE SWIFT SHIPMENTS TO THE WORLD

31

SÄÄNNÖLLINEN LIIKENNE RAUMALTA 2017 REGULAR TRAFFIC FROM RAUMA 2017

32

RAUMAN SATAMAN TILASTOJA PORT OF RAUMA STATISTICS

34

KULJETTAJAN MUISTILISTA ENNEN SATAMAKÄYNTIÄ 36 DRIVER’S CHECK LIST BEFORE PORT VISIT RAUMAN SAAVUTETTAVUUS MAANTEITSE  REACHABILITY OF RAUMA BY ROAD

38

RAUMAN SATAMAN KARTTA RAUMA HARBOUR MAP RASKAAN LIIKENTEEN SUOSITELTAVAT REITIT RECOMMENDED ROUTES FOR HEAVY TRAFFIC JULKAISIJA: RAUMAN NUORKAUPPAKAMARI 2017 VASTAAVA TOIMITTAJA: ANTTI KAUKKILA PAINO: RAUMAN PAINOPISTE OY TAITTO: JABADABADUU

LOGISTIIKKA-SANASTO LOGISTICS GLOSSARY

105

MERIKULJETUKSEN KÄSITTEITÄ SHIPPING CONCEPTS

111

KONTTIEN MITTOJA CONTAINER SPECIFICATIONS

117

KONTITUS CONTAINER PACKING

118

SATAMAKÄSIKIRJA KELTAISET SIVUT / YHTEYSHAKEMISTO PORT HANDBOOK YELLOW PAGES / CONTACTS

137

ETUKANNEN SISÄOSASSA INSIDE THE FRONT COVER TAKAKANNEN SISÄOSASSA INSIDE THE BACK COVER

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

1


RAUMAN SATAMA OY

PORT OF RAUMA LTD

etunimi.sukunimi@portofrauma.com

firstname.lastname@portofrauma.com

HENKILÖSTÖ

PERSONNEL

Hannu Asumalahti

Toimitusjohtaja Managing Director and CEO +358 50 303 9700

Timo Metsäkallas Tekninen johtaja Technical Director +358 50 303 9706

Esa Vuori

Liikenne- ja turvapäällikkö Harbour Master and Port Security Officer +358 50 303 9704

Vesa Vahala

Kunnossapitopäällikkö Maintenance Manager +358 500 723 973

Heikki Hietavirta

Laatu- ja ympäristöpäällikkö QHSE Manager +358 50 303 9705

Tiina-­Maija Jääskeläinen

Markkinointi- ja kehityspäällikkö Marketing & Business Development Manager +358 50 303 9701

Katja Kujala

Toimistopäällikkö Head of Office +358 50 552 0059

2

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA


P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

3


4

TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS:

CEO’S MESSAGE:

SUURINVESTOINNIT TÄYDESSÄ VAUHDISSA

GREAT INVESTMENTS CONTINUE AT FULL SPEED

VUONNA 2016 KAKSI merkittävää investointia käynnistyivät Rauman satamassa. Rihtniemen väylä ruopataan 12 metrin kulkusyvyyteen ja konttiterminaalia laajennetaan. Rakennustyöt ovat edenneet suunnitelmien mukaan ja sataman alusliikenne ja tavarankäsittely jatkuivat normaaliin tapaan rakennustöiden rinnalla.

TWO LARGE INVESTMENTS started in 2016 at Port of Rauma. Rauma channel will be dredged to 12 metres authorized draft and the container terminal will be expanded. Both projects are on track and vessel traffic and cargo operations have continued smoothly alongside the dredging and port expansion sites. Both

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA


Havainnekuva Rauman satamasta vuonna 2018

SEURAA SUURHANKKEIDEN ETENEMISTÄ WWW.PORTOFRAUMA.COM

Visualisation of Port of Rauma in 2018

FOLLOW THE PROJECTS AT WWW.PORTOFRAUMA.COM

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

5


Hankkeiden toteuttaminen jatkuu koko kuluvan vuoden ja valmista tulee vuoden 2017 loppuun mennessä. Syvennetty 12 metrin väylä ja uudistettu 0,5 miljoonan konttiyksikön (TEU) konttiterminaali parantavat Rauman kilpailuasemaa oleellisesti vuoden 2018 alusta.

projects will continue throughout the year 2017 and will be finished by the end of the year. Deeper channel and improved container terminal with the capacity of 0.5 million TEUs will ensure the development of operations at Port of Rauma in the years to come.

INVESTOINTIHANKKEIDEN ALOITTAMINEN on jo poikinut omia investointipäätöksiä Rauman satamassa toimivilta yrityksiltä ja olemme saaneet uusia yhteydenottoja.

THE START OF OUR GREAT 60 M€ investments have resulted in additional investments by other companies at the port community. There seems to be high interest

VÄYLÄSYVENNYS URAKKA-AIKA: KUSTANNUS: URAKOITSIJA:

2016 – 17 40,9 M€, josta Rauman Satama Oy 12,9 M€ Liikennevirasto 28,0 M€ Wasa Dredging

• Laivaväylä ruopataan 10 metristä 12 metriin • Kuljetusten taloudellisuus paranee tavaroiden kaukoviennissä, raaka-ainekuljetuksissa ja konttiliikenteessä. Lisäksi navigoinnin turvallisuus paranee.

6

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA

CHANNEL DREDGING PROJECT DURATION: 2016 - 17 TOTAL COST: 40,9 M€ of which Port of Rauma Ltd 12,9 M€ Finnish Transport Agency 28,0 M€ CONTRACTOR: Wasa Dredging • Rauma channel dredging from 10 metres to 12 metres authorized draft • Due to deeper channel the port can accommodate larger vessels, whereby transport efficiency of the export and import industry is enhanced and transport emissions are reduced. The investment will also result in safer navigation conditions.


Syvempi ja leveämpi väylä Rauman väylä ruopataan nykyisestä 10 metristä 12 metrin kulkusyvyyteen. Lisäksi väylää levennetään.

Syvemmälle ja leveämmälle väylälle mahtuvat entistä suuremmat alukset.

Uudelle väylälle mahtuu pitempiä ja leveämpiä aluksia ja kapasiteetti voi lisääntyä jopa kaksinkertaisesti.

1

Deeper and Wider Channel Rauma channel will be dredged from 10 to 12 metres maximum authorized draught. The channel will also be widened.

2

Deeper and wider channel will accommodate larger vessels.

3

Longer and wider vessels can enter the new channel.

*Havainnepiirrosten mittakaavat ovat suuntaa antavia.

*The scales used in pictures are for visualization purposes only. P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

7


Laajennettu konttiterminaali Myös konttilaituria syvennetään 10 metristä 12 metriin, jotta syvempää väylää uivat alukset voidaan ottaa vastaan. Suurempien alusten lastinkäsittely tehostuu uuden konttinosturin ansiosta.

Konttilaituria pidennetään nykyisestä 160 metristä 510 metriin ja näin laituriin mahtuu useampi alus samanaikasesti. Konttiterminaalia myös laajennetaan n. 3,6 ha, jolloin konttienkäsittely tehostuu.

4

5

Rauman satama kiinnostaa, ja tämä antaa uskoa, että hankkeilla on todellista tilausta. Nyt on aika katsoa myös eteenpäin ja satamayhtiö onkin jo valmistautumassa seuraaviin kilpailukykyä ja tehokkuutta parantaviin investointeihin. Osa niistä lähtee käyntiin jo vuoden 2017 aikana. VUONNA 2016 RAUMAN SATAMASSA käsiteltiin yhteensä 5,60 milj. tonnia tavaraa ja 256 000 konttiyksikköä (TEU), mikä oli

8

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA

Extended Container Terminal Also the container quay will be dredged from 10 to 12 metres maximum authorized draught. Cargo handling will be improved due to a new gantry crane.

The container quay will be expanded from 160 metres to 510 metres. This will allow operating several vessels at the container quay simultaneously. Also 3,6 hectares of new yard will be built, which will result in improved cargo operations. towards the Port of Rauma, which indicates that there is a real need for these investments. It is also important to look ahead and therefore Port of Rauma Ltd is getting ready for other upcoming investments. Some of them will get started already in 2017 and they will improve the port competitiveness and efficiency even further. IN 2016, THE TOTAL TRAFFIC in Port of Rauma was 5.60 million tons and 256 000


LAAJENNETTU KONTTITERMINAALI URAKKA-AIKA: 2016 – 17 KUSTANNUS: 21 M€ TILAAJA: Rauman Satama Oy URAKOITSIJA: Destia Oy

EXTENDED CONTAINER TERMINAL PROJECT DURATION: 2016 - 17 TOTAL COST: 21 M€ by Port of Rauma Ltd CONTRACTOR: Destia

• Konttilaituria ja Petäjäksen irtolastilaituria pidennetään ja syvennetään. • Uutta satamakenttää n. 3,6 hehtaaria. • Investointien ansiosta terminaalien kapasiteetti lähes kaksinkertaistuu.

• Container quay and Petäjäs bulk quay will we expanded and dredged. • New yard will be built (3,6 ha). • Due to the investment the terminal capacity will almost double.

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

9


Investoinneissa merestä poistetaan valtava määrä maamassoja. Pääosa massoista läjitetään Järviluodon saaren edustalle rakennettuun läjitysaltaaseen. Allas on noin 50 jalkapallokentän kokoinen (35 ha).

10

6

The investments consist of vast dredging operations. A newly built basin, which is located south from the port, will be used for dredged material disposal. The basin is as large as 50 football fields (35 hectares).

molemmissa ryhmissä 2,5 % vähemmän kuin vuonna 2015. Satamaliikenteestä vientiä oli 3,84 milj. tonnia (-3,6 %), tuontia 1,73 milj. tonnia (+2,1 %) ja kotimaan liikennettä ainoastaan 0,03 milj. tonnia. Laivakäyntejä oli 1086 kappaletta, joka oli 35 vähemmän kuin vuonna 2015. Viime vuonna kokonais- ja konttiliikenne jäivät hienoisesti edellisvuotta pienemmiksi, mutta hyvien ensi vuoden näkymien takia uskomme, että pääsemme jälleen vuonna 2017 kasvun tielle.

TEUs, which means 2.5 percent decrease compared to 2015. The port’s total traffic consisted of 3.84 million tons of exports (-3.6 %) and 1.73 million tons of imports (+2.1 %) and only 0.03 million tons of domestic traffic. Number of vessels was 1 086, which was 35 less than in 2015. Due to the upcoming positive developments, we believe the traffic volumes are likely to increase in 2017.

Hannu Asumalahti Toimitusjohtaja, Rauman Satama Oy

Hannu Asumalahti Managing director/CEO, Port of Rauma Ltd

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA


OHJEITA SATAMAALUEELLA LIIKKUMISEEN JA TYÖSKENTELYYN

ACCESS AND WORK INSTRUCTIONS FOR THE HARBOUR AREA

Kulku satama-alueelle

Access to the harbour area

SATAMA-ALUEEN KARTTA on saatavilla Rauman sataman pääportilta ja se on tulostettavissa internet-sivuilta www.portofrauma.com.

A MAP OF THE PORT AREA is available at the main gate of the Port of Rauma. It can also be printed out at www.portofrauma.com.

KÄYNTI SATAMA-ALUEELLE tapahtuu pääsääntöisesti Hakunintien pääportin kautta. Liikkuminen alueella edellyttää automaattisen kulunvalvontajärjestelmän mukaista kulkulupaa. Tällaista lupaa ei vaadita viranomaiselta, jolla on oikeus suorittaa viranomaistoimia alueella. Kulkulupa satama-alueelle tulee pyytää

ACCESS TO THE PORT AREA is primarily through the main gate on Hakunintie road. An access permit recognized by the port’s automatic access control system is required in order to enter the port area. The access permit can be admitted by the hosting company. The access permit can be a one-time or long-term access permit. As a

Turvallisuus on yhteinen asia! Suorita sataman turvallisuusperehdytys osoitteessa www.elearning.fi/ portofrauma tai asiakastietokoneella sataman pääportin aulassa.

12

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA

Safety is everybody’s business! Go to www.elearning.fi/portofrauma and complete the safety orientation of the Port of Rauma. You may also use the computer at the Main Gate lobby.


yrityksestä, johon ollaan tulossa asioimaan Kulkulupa voi olla kertaluontoinen tai pidempiaikainen ja se on ajoneuvokohtainen. Vierailun ollessa satunnaista tulee vierailijan selvittää asiansa sataman Pääportin Infossa ja pyytää kertakäyntiin oikeuttava kulkulupa (puh. 02 837 1000). Satama-alueella liikkuvien henkilöiden on tarvittaessa osoitettava henkilöllisyys ja/ tai satamakäynnin tarkoitus. Tähän käyvät ajokortti, muu henkilöllisyystodistus, rahtikirja tai muut kuljetusasiapaperit. Ilman pätevää syytä satama-alueella liikkuminen on kielletty. Kulkuluvan haltija on vastuussa omasta kulkuluvastaan ja se voidaan evätä tai peruuttaa tapauskohtaisesti joko väliaikaisesti tai pysyvästi. Tähän voi johtaa esimerkiksi kulkuluvan väärinkäyttö tai turvallisuus-, nopeus- ja pysäköintimääräysten laiminlyönti. PÄÄPORTIN TUNNISTUSPISTEELLÄ ajoneuvon tunnistaminen tapahtuu rekisterikilvestä. Parhaiten tunnistus onnistuu puhtaasta kilvestä, joten puhdista rekisterikilpi ennen tunnistuspisteelle ajamista. Jos rekisterikilven puhdistuksen jälkeenkään sisäänpääsy satama-alueelle ei onnistu, aja pääportin pysäköintialueelle ja ota yhteys Pääportin Infoon (puh. 02 837 1000).

rule, the access permit is vehicle-specific. People desiring to access the port must be able to show their ID and provide a reason for their visit upon request. For one-time or occasional visit, the visitor must get clearance from the hosting company/company to be visited or at the Port of Rauma Main Gate Info (tel. +358 2 837 1000) in order to obtain a visitor’s access permit. Access permit is not required of authorities entitled to carry out regulatory duties in the area. Persons wishing to access the Port must be able to provide an ID and a reason for visiting the port upon request. Access into the harbour area without a valid reason is prohibited. The holder of the access permit is responsible for their own permit. In case the permit is being misused or if the occupational safety, speed limit or parking rules of the port are being offended, the Port of Rauma port authority holds the right to issue warnings and to cancel the permit on a temporary or permanent basis. THE ACCESS PERMIT INSPECTION POINT is located at the port’s main gate on Hakunintie road. The inspection is made by automatic cameras from a vehicle’s license plate. To ensure successful inspection, the license plate should be cleaned up before driving to the inspection point. If the access permit is not admitted even after the cleanup, park the vehicle and contact the Main Gate Info (tel. +358 2 837 1000).

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

13


VIERAILU ALUKSILLA vaatii, että alus on saapunut laituriin ja vierailija pystyy osoittamaan henkilön, jota on menossa tapaamaan. Aluksen on lähetettävä miehistöluettelo ja vierailijalista portille. Sataman pääportti: 02 837 1000 Satamavalvonta: 0500 597 579

Main Gate: +358 2 837 1000 Harbour Control: +358 500 597 579

Satama-alueen liikenne

Traffic in the harbour area

SATAMAN PÄÄPORTIN INFO ja satamavalvonta vastaavat kulunvalvonnasta ja sataman aluevalvonnasta. Molemmat toimivat 24 h vuoden jokaisena päivänä. Rauman sataman alueella käytetään tallentavaa kameravalvontaa sekä suoritetaan säännöllistä kiertovartiointia. Kameravalvonta kattaa kaikki laiturialueet ja tärkeät toiminnot satama-alueella.

THE MAIN GATE INFO and the harbour control are responsible for access control and area surveillance. Both are manned 24 hours a day all year round. A recording camera surveillance system is in use in the harbour areas and the areas are also patrolled on a regular basis. The camera surveillance system covers all quay areas and primary operations in the Port area.

SUURIN SALLITTU NOPEUS Hakunintiellä on 40 km/h, portti- ja laiturialueilla 30 km/h sekä konttiterminaalissa 20 km/h. Satama-alueella noudatetaan normaaleja liikennesääntöjä ja -merkkejä. Liikennesääntöjen rikkomuksesta seuraa huomautus sekä mahdollisesti kulkuluvan väliaikainen tai pysyvä peruuttaminen. PYSÄKÖINTI LAITURI-ALUEILLA on sallittu vain merkityissä pysäköintiruuduissa. Vain lyhytaikainen (max 30 min.), viralliseen

14

VISITS TO VESSELS that are moored in the Port are possible provided that the visitor can point the person acting as his/her host. All vessels must submit a crew list and a list of visitors to the gate.

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA

THE TRAFFIC ROUTES provided in the background areas shall be used when moving from one harbour area to another. In the quay areas, stay in the middle of the traffic routes and away from warehouse corners. The speed limit in the harbour area is 40 km/h on Hakunintie, 30 km/h on quay areas and 20 km/h at the container terminal. Regular traffic rules and signs apply in the harbour area. Violation of speed limits and other traffic regulations will result in temporary or permanent cancellation of the access permit.


asiointiin tarkoitettu pysäköinti on sallittu laiturilla, jos auto on varustettu keltaisella tai sinisellä vilkkuvalolla ja pysäköity sivuun. Vahingon sattuessa pysäköidyn ajoneuvon kuljettaja on vastuussa mahdollisista vahingonkorvauksista. VARO TASORISTEYKSIÄ ja vältä jalankulkua satama-alueella. Kulkiessasi laiturialueella pyri kulkemaan keskellä kulkuväyliä äläkä kulje läheltä oven suita tai varaston kulmia. Vältä myös purkavien ja lastaavien alusten lastinkäsittelyn vaikutuspiiriä. Lastausta tai purkausta suorittavien aluksien ja varastojen väliset työtilat on tarkoitettu ainoastaan ahtaustoimintaan. Kaikki ylimääräinen liikenne on kyseisillä alueilla kielletty. Siirtymiset sataman osasta toiseen tulee suorittaa ensisijaisesti tausta-alueella olevia liikenneväyliä pitkin eikä laiturialueita hyväksi käyttäen, ellei työtehtävä nimenomaan sitä vaadi.

PARKING AT THE QUAY is only permitted at the designated parking spots. Only short term parking for official business (less than 30 min) is allowed at the quay provided that the vehicle is equipped with yellow or blue strobe light and the vehicle is parked out of the way. In case of damage the driver of the parked car is held responsible for any damage costs. BEWARE OF THE RAILWAY CROSSINGS and avoid walking at the port areas. The cargo handling areas near unloading and loading vessels are to be avoided. The work areas between unloading and loading vessels and the warehouses are exclusively reserved for stevedoring operations. All other traffic in these areas is forbidden. The traffic routes provided in the background areas shall primarily be used when moving from one harbour area to another and quay areas should not be used unless absolutely necessary for the performance of work. In the quay areas, stay in the middle of the traffic routes and away from doorways and warehouse corners.

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

15


Työturvallisuus VAROITUSLIIVI: Rauman satama-alueen lastinkäsittely- ja varastoalueilla työskenneltäessä ja liikuttaessa on käytettävä CE -merkittyä näkyvää varoitusvaatetusta (Vna 633/2004).

CE-MARKED HIGH-VISIBILITY CLOTHING must be worn when working or moving in cargo handling and warehouse areas (Council of State Ordinance 633/2004).

KYPÄRÄ JA TURVAJALKINEET: Rauman satamassa on käytettävä turvajalkineita sekä suojakypärää (CE EN 397) lastinkäsittely- sekä varastoalueilla. Suojakypärää ei tarvitse käyttää työkoneiden ja ajoneuvojen sisätiloissa.

A PROTECTIVE HELMET (CE EN 397) AND SAFETY FOOTWEAR must be worn in the cargo handling and warehouse areas. A helmet is not required inside machinery or vehicles.

Tulityöt

16

Occupational safety

Hot work

Tulityölupia sataman yleisille alueille myöntää ja valvoo Rauman Satama Oy. Satama-alueella toimivat yritykset myöntävät luvan hallinnoimilleen alueille. Tehtäessä tulitöitä kohteissa, joissa on erittäin suuri palo- tai räjähdysvaara, kuten satama-alueella sijaitsevan palavien aineiden varastoalue, on otettava yhteys Satakunnan pelastuslaitokseen, puh. (02) 621 1500, ennen tulitöiden aloittamista.

Hot work permits for public areas in the Port of Rauma can be obtained from the Port of Rauma Ltd personnel. Companies operating in the port area are responsible for granting permits for areas under their administration. If hot work is to be carried out in areas that involve an increased risk of fire or explosion, such as the storage field for flammable materials in the port, the Satakunta Rescue Services shall be contacted, tel. +358(0)2 621 1500, before work is started. The Port of Rauma Ltd supervises any hot work carried out in these areas.

Lisätiedot tulityöluvista ja lupien myöntäjistä antaa Satamavalvonta puh. 0500 597 579.

For more information about permits and where they can be obtained, please contact Harbour Control, tel. +358 (0) 500 597 579.

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA


Vaaralliset aineet

Dangerous goods

Kuljetettaessa vaarallisia aineita Rauman sataman kautta tulee kuljetuksista tehdä kysely/ilmoitus. Vaarallisten aineiden ilmoittamiseen ohjeet löytyvät internet-sivuilta: www.portofrauma.com.

When transporting dangerous goods through the port, an advance inquiry/notice shall be submitted of the transport. Instructions for notifying the Port of Rauma personnel about transports of dangerous goods are provided at: www.portofrauma.com.

Ympäristölupa Rauman Satama Oy:lle on myönnetty toiminnallinen ympäristölupa, jonka ehtoja kaikkien satama-alueella toimivien on noudatettava. Ympäristöluvan ehdot löytyvät sataman internet-sivuilta: www.portofrauma.com. Mahdolliset ympäristövahingot, esim. öljyvuodot tulee ilmoittaa satamavalvonnalle puh. 0500 597 579.

Environmental permit Operation in the Port of Rauma is governed by the environmental permit granted to the Port of Rauma Ltd. All the operators in the harbour area must comply with the terms and conditions of the permit. The terms and conditions of the environmental permit can be found at www.portofrauma.com. All detected accidents and spills must be immediately reported to the Harbour Control of the Port of Rauma Ltd., tel. +358 (0) 500 597 579.

Valokuvaus satama-alueella on sallittu vain Rauman Satama Oy:n luvalla. TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA 1. Arvioi tilanne (autettavien määrä ja avun tarve) 2. Tee hätäilmoitus numeroon 112 3. Tee ilmoitus sataman Pääportin Infoon puh. 02 837 1000 4. Pelasta 5. Estä lisäonnettomuudet 6. Anna hätäensiapu

Photographing within the port area is only allowed with permission of the Port of Rauma Ltd. ACTIONS IN EMERGENCIES 1. Assess the situation (how many people need help and what kind) 2. Call the emergency number 112 3. Call the port’s Main Gate Info +358 2 837 1000 4. Save 5. Prevent other accidents 6. Provide emergency first aid

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

17


RAUMA TERMINAL SERVICES OY • • • •

LOADING AND UNLOADING OF TRUCKS, TRAINS AND VESSELS STORAGE TANK RENTAL PACKAGING + RELATING SERVICES FILLING FACILITIES FOR IBC’S, DRUMS AND CANISTERS Jarkko Kuusisto Terminal & Logistics Manager + 358 (0) 400 480385 jarkko.kuusisto@telko.com

www.raumaster.fi

Vahvaa osaamista Raumalta maailmalle

Juuriltaan vahvasti raumalainen Raumaster on teknologiakonserni, joka toimittaa materiaalinkäsittelyjärjestelmiä energia-, sellu- ja paperiteollisuudelle ympäri maailman. Yli 30 vuoden kokemus ja yli 300 rautaista ammattilaista ovat vieneet yrityksen yhdeksi toimialansa parhaista koko maailmassa.

18

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA


Kokemus, huippukalusto ja osaaminen samassa paketissa PowerVac on luotettava, tehokas ja laadukas alansa ammattilainen. Yli 25 vuoden kokemuksella ja ajanmukaisella kalustolla teemme aina sen, minkä lupaamme ja teemme sen parhaiten. Pyydä tarjous ja katso video: www.powervac.fi Kaj Lundström toimitusjohtaja +358 44 797 9009 kaj.lundstrom@powervac.fi

Palvelut:

• Höyrytystyöt • Suurtehoimut • Korkepainepesut

Päivystys 24/ +358 2 533 7 7 400


RAUMAN SATAMA JA OPERAATTORIT

PORT OF RAUMA AND ITS OPERATORS ARE

PALVELUKSESSASI SEITSEMÄSSÄ SATAMAOSASSA

AT YOUR SERVICE IN THE SEVEN PARTS OF THE HARBOUR

KUSTANNUSTEHOKKAAN satamatoiminnan yhtenä merkittävänä tekijänä on sataman tiivis rakenne. Rauman sataman seitsemän toiminnallista aluetta on rakennettu alusta alkaen kompaktiksi kokonaisuudeksi.

Yhteensä 20 laiturin satama tarjoaa täyden palvelun vienti-, tuonti- ja transitoliikenteelle. Laajasti tunnustettu kilpailukyky ja palvelutaso ovat tehneet Raumasta Suomen johtavan paperisataman ja länsirannikon suurimman konttisataman.

20

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA

A SIGNIFICANT FACTOR for cost-effective port operation is a compact port structure. The seven functional areas in the Port of Rauma have been built from the very start into a compact entity.

With a total of 20 berths, the Port offers full-service facilities for import, export and transit traffic. The widely recognised competetiviness and service level of the Port of Rauma have made it the largest paper harbour in Finland and the biggest container port on the west


Varastokapasiteetti Kappaletavara Irtolasti Kenttäalueet Lämmin varastotila Siilot Kemikaali ja öljysäiliöt Konttikapasiteetti Muut

275 000 m2 230 000 m3 115 ha 35 000 m2 175 000 t 560 600 m3 300 000 TEU 45 000 m2

Warehouse capacity General cargo 275 000 m2 Bulk cargo 230 000 m3 Field areas 115 ha Heated warehouses 35 000 m2 Silos 175 000 t Chemical and oil tanks 560 600 m3 coast of Finland. Container capacity 300 000 TEU Miscellaneous 45 000 m2

Nosturit

Cranes

RAUMAN SATAMAN MODERNI nosturikalusto soveltuu erinomaisesti kontti-, kappaletavara- ja irtotavaraoperointiin. Hyvien maantieyhteyksien ja monipuolisen nosturikapasiteetin ansiosta Rauman satama soveltuu mainiosti myös projektikuljetuksiin. Nostovoimaa Rauman satamasta löytyy 200 tonniin saakka ja  Raumalta viedäänkin paljon muun muassa paperi- ja dieselkoneita.

THE MODERN CRANE FLEET in the Port of Rauma is excellently suited for container, general cargo and bulk cargo operations. Good road connections and the versatile crane capacity makes Rauma an ideal port for project shipments as well. The Port of Rauma can provide lifting capacity up to 200-ton loads, which is why, among other things, paper machines and diesel engines are shipped through the port.

Kiinteät Konttipukkinosturit Mobiilinosturit Trukit Konttikurottajat Kontinsiirtäjät Kontinsiirtovaunut Alavaunut Vetomestarit

1 x 16 tn, 1 x 45 tn 2 kpl / 48 tn 2 x 8 tn, 4 x 100 tn 155 kpl, nostokyky 3 - 32 tn 14 kpl, nostokyky 45 tn 4 kpl, nostokyky 10 tn 6 kpl 18 kpl 18 kpl 43 kpl

Fixed cranes 1 x 16 tn, 1 x 45 tn Container Ship Shore 2 pcs / 48 tn Gantry Cranes Mobile harbour cranes 2 x 8 tn, 4 x 100 tn Forklifts 155 pcs, capacity 3 - 32 tn Reach stackers 14 pcs, capacity 45 tn 4 pcs, capacity 10 tn Container movers 6 pcs Container carriage 18 pcs Undercarriage (casette) 18 pcs Tug masters 43 pcs

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

21


KONTTITERMINAALI

CONTAINER TERMINAL

Rauman satamassa käsitellään kontteja noin 16 hehtaarin kokoisella konttiterminaalialueella. Vuosina 2016-17 toteutettavan konttiterminaalin laajennushankkeen sekä Euroports Rauma Oy:n nosturi-investointien myötä terminaalin tehokkuus paranee merkittävästi. Vuoden 2017 loppuun mennessä saadaan lisäalueita noin 2 hehtaaria sekä muutamia uusia aluspaikkoja, kun konttilaituri pidennetään 160 metristä 510 metriin. Konttiliikenteen lisäarvopalveluja tarjoavat Euroports Rauma Oy, Depot Service Rauma Oy sekä Arctic Container Oy. Konttien käsittelyyn on käytettävissä:

Containers are handled in a ca. 16-hectare container terminal area in the Port of Rauma. In 2016-17 the container terminal will be extended by about 2 hectares and the container quay will be lengthened from 160 meters to 510 meters. This will not only bring new container berths but also major improvement in the container terminal capacity together with the crane investments by the port operator Euroports Rauma Ltd. Added-value services are provided by Euroports Rauma Ltd, Depot Service Rauma Ltd and Arctic Container Ltd.The container terminal offers customers:

• • • • • • • •

2 pukkinosturia 4 mobiilinosturia (4 x 100 tn) 4 TwinLift -tarrainta 16 kurottajaa 6 kontin siirtäjää 27 kontinsiirtovaunua 7 konttipinoajaa 4 sahatavaran kontituslaitetta

www.euroports.fi • www.dsr.fi • www.arcticcontainer.fi

22

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA

• • • • • • • •

2 gantry cranes 4 mobile cranes (4 x 100 tn) 4 TwinLift container spreaders 16 reach stackers 6 container movers 27 container carriages 7 container stackers 4 load plates to stuff sawn wood

www.euroports.fi • www.dsr.fi • www.arcticcontainer.fi


RO-RO JA STO-RO

RO-RO AND STO-RO

RAUMAN SATAMAN Ro-Ro ja Sto-Ro -liikenne on keskittynyt Hakunin satamanosaan, josta viedään vuosittain 2,5 miljoonaa tonnia paperia ja kartonkia lähinnä Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin.

RO-RO AND STO-RO traffic is concentrated in the Hakuni harbour part of the Port of Rauma. Every year 2,5 million tons of paper and cardboard are shipped through Hakuni, mainly to Europe and the United States.

Ro-Ro ja -Sto-Ro -liikennettä hoitaa Euroports Rauma Oy ja liikenteen käytössä on:

Euroports Rauma Oy operates Ro-Ro and Sto-Ro traffic offering customers:

• 7 peräporttipaikkaa • 4 mobiilinosturia (4 x 100 tn) • 2 hydraulinosturia ”Mantsinen” (10 tn, 14 tn) • runsaasti katettua varastotilaa

www.euroports.fi

• • • •

7 stern ramp berths 4 mobile cranes (4 x 100 tn) 2 hydraulic cranes “Mantsinen” (10 tn, 14 tn) plenty of covered storage space

www.euroports.fi

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

23


Meriteollisuuden kunnossapidon kumppanisi - rtkpalvelu.fi siivous kiinteistöhuolto tekninen palvelu teollisuuspalvelut imuautotyöt/koneharjaukset ympäristöpalvelut

RTK-Palvelu Oy | Papinhaankatu 8 | 26100 Rauma | puh. 029 029 3000 asiakaspalvelu.rauma@rtkpalvelu.fi | www.rtkpalvelu.fi

Arctic Container Oy myy, varustelee ja korjaa käytettyjä sekä uusia merikontteja toiveidesi mukaan. Ota yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä tarpeidesi mukainen kontti. Tel. 050 5757 895 • www.arcticcontainer.fi

24

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA


TOWAGE ¾ ICEBREAKING ¾ DIVING SEAMANWORKS ¾ SPECIAL CARGO TRANSPORT ¾ SALVAGE AND RESCUE Hakunintie 21 FI-26100 Rauma Finland

Phone +358 400 226 524 (24 hrs) Telefax +358 2 823 4906

info@finnishseaservice.fi www.finnishseaservice.fi

TELAKKATYÖT NOSTOPALVELU MERIMIESTYÖT ÖLJYNTORJUNTA Merellinen monialayritys Kaplaaki Oy on perustettu vuonna 1994 ja yhtiön päätoimipaikkana on Rauma. Olemme keskittyneet vaativiin nostopalveluihin sekä monipuoliseen telakkaosaamiseen, käytössämme on korkealaatuinen öljyntorjuntakalusto. Ota yhteyttä, kun tarvitset alan ammattilaisia ja rautaista kokemusta!

Hakunintie 21 26100 Rauma Puh. 0500 226 524, 050 596 9457 Fax (02) 822 5819 www.kaplaaki.com P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

25


BULK

BULK

RAUMAN SATAMAN kuivat irtolastit käsitellään Petäjäksen satamassa. Petäjäksessä sijaitsevat Chemec Oy:n kaoliinin liettämöt. Siellä on myös Suomen Viljavan operoimat viljasiilot kuljettimineen ja Euroports Rauma Oy:n kaoliinin tuontivarastot. Petäjäksessä on käytössä:

THE PETÄJÄS part of the Port of Rauma is reserved for the handling of dry bulk cargos. The operations in Petäjäs consist of the pigment slurry plants of Chemec Oy in addition to the grain silos and conveyors operated by Suomen Viljava and the china clay import warehouses of Euroports Rauma Oy. In Petäjäs customers are offered:

• 3 aluspaikkaa • 2 kiinteää nivelpuominosturia • bulk-varastoja • viljasiilot • viljan purkain / lastain kuljettimineen (uusitaan v. 2017) • suljettu kuljetinjärjestelmä kaoliinin purkuun (kapasiteetti 1000 tn/h, pituus 500 m)

• 3 berths • 2 fixed knuckle boom cranes • bulk warehouses • grain silos • grain unloader / loader with conveyor (will be renewed in 2017) • enclosed conveyor system for discharging china clay (capacity 1000 tph, total length 500 m)

www.euroports.fi • www.viljava.fi • www.chemec.fi

www.euroports.fi • www.viljava.fi • www.chemec.fi

NESTEET

LIQUIDS

RAUMAN SATAMAN nesteliikenne tapahtuu kahdessa terminaalissa; pohjoisessa Kemikaalisatamassa ja eteläisessä Öljysatamassa. Tuotteet vaihtelevat öljytuotteista aina erikoiskemikaaleihin ja palvelut varastoinnista yksiköintiin. Nesteitä käsittelee Rauman Satamassa Baltic Tank Ltd, Rauma Terminal Services Oy, Forlogistics Oy ja Kiilto Oy. Käytössä on:

LIQUID SHIPMENTS through the Port of Rauma are handled in two terminals, the Chemical Harbour in the north part of the Port and the Oil Harbour in the south part. Cargos vary from oil products to special chemicals, and services from warehousing to stuffing. Operators that handle liquid cargos in the Port of Rauma include Baltic Tank Ltd, Rauma Terminal Services Oy, Forlogistics Oy and Kiilto Oy, offering customers:

• 3 aluspaikkaa • suljetut käsittely- ja varastointialueet

26

• 3 berths • enclosed handling and storage areas

www.baltictank.fi • www.kiilto.fi

www.baltictank.fi • www.kiilto.fi

www.forlogi.fi • www.telko.com

www.forlogi.fi • www.telko.com

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA


LO-LO

LO-LO

RAUMAN SATAMAN perinteinen Lo-Lo -liikenne koostuu pääasiassa sellun, sahatavaran ja raakapuun käsittelystä. Lo-Lo liikenne on sijoittunut Keskussataman alueelle ja palveluita tuottaa Euroports Rauma Oy. Lo-Lo -lastien käsittelyyn on:

CONVENTIONAL LO-LO traffic in the Port of Rauma focuses on the handling of pulp, sawn goods and round wood. The Central harbour area is reserved for Lo-Lo traffic, and Euroports Rauma Oy is the operator that offers Lo-Lo customers:

• • • •

5 aluspaikkaa 6 mobiilinosturia (2 x 8 tn + 4 x 100 tn) 4 automaattista sellutarrainta runsaasti varastotilaa

www.euroports.fi

• • • •

5 berths 6 mobile cranes (2 x 8 tn + 4 x 100 tn) 4 automatic pulp grippers plenty of storage space

www.euroports.fi

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

27


nine

Kalliokatu 2 T 40


P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

29


VÄYLÄT

CHANNELS

RAUMAN SATAMAAN pääsee 10 metrin syväväylää Rihtniemen kautta (14 meripeninkulmaa) tai 7,5 metrin syväväylää Valkeakarin kautta (6,8 meripeninkulmaa). Rihtniemen väylän syvennys 12 metriin aloitetaan vuonna 2016 ja työ valmistuu 2017 loppuun mennessä.

THE PORT OF RAUMA can be accessed by a 10 metre draft channel (Rihtniemi, 14 nautical miles) or a 7.5 metre draft channel (Valkeakari, 6.8 nautical miles). The Rihtniemi fairway will be dredged in 12 meters by the end of the year 2017.

VALKEAKARI

KYLMÄPIHLAJA

RIHTNIEMI

© M E R E N KUL K UL AITOS / S J Ö FARTSV E RKE T LUPA NRO / T ILLSTÅND NR. 10 / 721 / 2 0 0

30

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA


RAHTI RIPEÄSTI MAAILMALLE

SWIFT SHIPMENTS TO THE WORLD

RAUMAN SATAMAN tavaraliikenteen kasvu viime vuosina on mahdollistanut tiheämmän frekvenssin linjaliikenteessä. Tiheät lähdöt Rauman satamasta helpottavat asiakasyritysten liiketoimintaa, sillä rahtia ei tarvitse turhaan seisottaa varastoissa.

AS A RESULT OF THE GROWTH in goods traffic experienced in the Port of Rauma in recent years, the number of regular lines to and from the port has increased. The higher frequency of departures from the Port of Rauma translates into business advantages for the client companies, as the cargoes need not be unnecessarily stored in warehouses.

ERITYISESTI KEMIALLISEN metsäteollisuuden ansiosta Rauma on erittäin vahva vientisatama, joka tarjoaa samalla myös isoa ja kustannustehokasta kapasiteettia tuontikuljetuksille. Satamasta on viikottain yli 20 lähtöä Euroopan satamiin sekä kuukausittain 6 lähtöä USA:han.

Sataman toimintaedellytykset paranevat merkittävästi, kun 12 metrin väylä ja laajennettu konttiterminaali otetaan käyttöön vuonna 2018. RAUMAN TIHEÄT KONTTIYHTEYDET Eurooppaan ja valtameren yli maailmalle kulkevat Euroopan valtamerisatamien, kuten Rotterdamin, Amsterdamin, Antwerpenin, Hampurin ja Bremerhavenin kautta.

Aikataulut seuraavalla aukeamalla

CHEMICAL WOOD PROCESSING industry, in particular, has made Rauma an extremely strong export harbour that can also offer large-scale, cost-effective capacity for import shipments. The Port of Rauma boasts 18 weekly departures to European ports and 6 monthly departures to the USA.

The basis for effective cargo handling will be majorly improved in 2018 when the large investments in deeper channel and extended container terminal will be finished. THE FREQUENT CONTAINER ROUTES from Rauma to Europe and across the Atlantic call in the European transatlantic harbours, such as Rotterdam, Amsterdam, Antwerp, Hamburg and Bremerhaven. Schedules are shown on the next spread P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

31


REGULAR TRAFFIC FROM RAUMA 2017

SÄÄNNÖLLINEN LIIKENNE RAUMALTA 2017 MÄÄRÄNPÄÄ

VARUSTAMO

LÄHDÖT

VIENTI/TUONTI

TYYPPI

DESTINATION

CHARTERER

DEPARTURES

EXPORT/IMPORT

TYPE

ROSTOCK

UPM / SVENSKA ORIENT LINIEN

TUE

E/I

STO-RO / RO-RO

ROSTOCK

UPM / SVENSKA ORIENT LINIEN

SAT

E/I

STO-RO / RO-RO

HAMBURG

HAPAG-LLOYD

WED

E/I

CONT

HAMBURG

CMA CGM

MON

E/I

CONT

HAMBURG

UNIFEEDER

MON

E/I

CONT

BREMERHAVEN

HAPAG-LLOYD

WED

E/I

CONT

BREMERHAVEN

UNIFEEDER

MON

E/I

CONT

BREMERHAVEN

MSC

THU

E/I

CONT

BREMERHAVEN

MAERSK

TUE

E/I

CONT

BREMERHAVEN

MAERSK

FRI

E/I

CONT

WILHELMSHAVEN

MAERSK

FRI

E/I

CONT

HULL / SHOREHAM

UPM

1-2/M

E

LO-LO

TILBURY

TRANSFENNICA

THU

E/I

STO-RO / RO-RO

TRANSFENNICA

TUE

E/I

STO-RO / RO-RO

TRANSFENNICA

THU

E/I

STO-RO / RO-RO

MSC

THU

E/I

CONT

MSC

THU

E/I

CONT

UPM

1-2/M

E

LO-LO

GERMANY

UK

BELGIUM ANTWERP

GHENT

FRANCE FÉCAMP

32

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA


Linjaliikenne Raumalle / Raumalta

Regular traffic from / to Rauma

USA BALTIMORE JACKSONVILLE

GÄVLE STOCKHOLM NORRKÖPING

GREENOCK

RAUMA PIETARI PALDINSKI RIIKA

HULL KALININGRAD WILHELMSHAVEN LÜBECK ROSTOCK TRAVEMUNDE GDYNIA BREMERHAVEN TILBURY HAMBURG SHOREHAMN ANTWERBEN ZEEBRUGGE

EUROPE LA PALLICE SANTANDER EL FERROL

ASIA YOKOHAMA

BILBAO GENEVA

KOBE BUSAN

TIANJIN SHANGHAI

GANDIA

HAI PHONG LAEM CHAPANG

HO CHI MINH CITY

SINGAPORE JAKARTA

KONTTILIIKENNE KAIKKIALLE MAAILMAAN

CONTAINER TRAFFIC WORLDWIDE

SPAIN EL FERROL / SANTANDER

UPM

1/W

E/I

STO-RO / RO-RO

GANDIA

SUOMI SHIPPING

1-2/M

E

LO-LO

SUOMI SHIPPING

1-2 / M

E

LO-LO

ITALY GENOVA

USA BALTIMORE

SPLIETHOFF

1/W

E

SIDEPORT / STO-RO

JACKSONVILLE

SPLIETHOFF

1/W

E

SIDEPORT / STO-RO

BBC CHARTERING

1-2/M

E

LO-LO

EURO-ASIA EXPRESS SEVERAL ASIAN DESTINATIONS

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

33


RAUMAN SATAMAN TILASTOJA

2007–2016

VIENTI / TUONTI

2007

34

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA

PORT OF RAUMA STATISTICS

2008

2009

2010

EXPORT / IMPORT

2011

2012

2013

2014

2015

2016


2007–2016

KONTTILIIKENNE

CONTAINER TRAFFIC

280 000 270 000 260 000

256 000 TEU

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2007–2016

LIIKEVAIHTO / INVESTOINNIT

2013

2014

2015

2016

NET SALES / INVESTMENTS

28 26

25 M€

24 22 20 18 16 14 12

10.9 M€

10 8 6 4 2 0

2007*

2008*

2009*

2010*

2011*

Net Sales / Liikevaihto M€ Investments / Investoinnit M€

2012*

2013*

2014*

2015**

2016**

* -2014 Rauman satamaliikelaitos, Port of Rauma ** 2015-2016 Rauman Satama Oy / Port of Rauma Ltd

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

35


KULJETTAJAN MUISTILISTA ENNEN SATAMAKÄYNTIÄ

DRIVER’S CHECK LIST BEFORE PORT VISIT

Voit nopeuttaa ja tehostaa asiointiasi satamassa käymällä läpi ennen satamaan lähtöäsi ainakin alla olevat satamakäynnin ”11 käskyä”.

You can conduct your business in the port swiftly and more efficiently by checking at least the following “11 commandments” of the port visit before coming to the port.

Tarkista kuorman jättö- tai noutopaikka määräsatamassa: satamanosa, terminaali tai konttivarikko ja kuka on kuorman vastaanottaja tai luovuttaja.

Check the unloading or pickup location for the consignment in the port: the port section, terminal or container depot, who is the consigner or consignee of the cargo.

Jos joudut ajamaan satamaan taajaman läpi, tarkista etukäteen onko satamaan olemassa suositeltava lähestymisreitti.

If you need to drive through a built-up area to reach the port, check whether there is a recommended route available.

Huolehdi, että kulkulupasi ovat kunnossa.

Make sure your access permits are in order.

Varmista, että tarvittavat ilmoitukset on tehty ja asiakirjat mukanasi.

Make sure all the required notices have been completed and you have the documents with you.

Varmista, että satamasta noudettava kuorma on valmiina luovutettavaksi. Tarkista, että satama-alueelle toimitettavalla kuormalla (lasti, tarvikkeita satamaan tai alukselle jne.) on nimetty vastaanottaja satamassa tai siellä olevalla aluksella.

36

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA

Make sure the consignment you are to pick up is ready for the pick-up. Make sure a consignee in the port or onboard a vessel in the port has been indicated for a consignment delivered to the port (cargo, supplies to the port or to a vessel).


Tarkista, että kuormaksesi tulevan kontin sinetti on kaikin puolin asianmukainen. Kuljettaessasi vaarallisia aineita satamaan tai satamasta, selvitä aina niitä koskevat yleiset ja satamakohtaiset määräykset. Huolehdi, että mukanasi on sataman edellyttämä turva- ja suojavaatetus. Varmista, että tullin ja muiden tarvitsemiesi palvelujen palvelupisteet ovat auki, jos tarvitset satamakäyntisi yhteydessä näitä palveluja. Huolehdi, että vetoauton ja perävaunun rekisterikilvet ovat puhtaat ajoneuvon tunnistamista varten.

Make sure the seal on the container you are to deliver is appropriate in all respects. If carrying hazardous substances into or out of the port, find out which general regulations and port-specific regulations apply to them. Make sure you have with you all the protective and safety clothing required by the port. Make sure the customer service points of the Customs or any other authorities and operators you may require during your port visit are open. Make sure the licence plates of your tractor and trailer are clean so that your vehicle can be identified.

www.satamaoperaattorit.fi

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

37


RAUMAN SAAVUTETTAVUUS MAANTEITSE

REACHABILITY OF RAUMA BY ROAD

SIJAINTI TUO NOPEUTTA

LOCATION MEANS SPEED

RAUMAN MAINIO SIJAINTI länsirannikolla tuo mukanaan monia etuja. Kulkuyhteydet ovat erittäin hyviä ja sujuvia. Rahti ehtii esimerkiksi Vaasaan, Tampereelle ja Pirkanmaan kohteisiin sekä pääkaupunkiseudulle, kehä kolmosen tukkuvarastoalueille, reilussa kolmessa tunnissa.

THE EXCELLENT LOCATION of Rauma on the west coast offers many advantages. Good connections ensure that shipments can be forwarded to e.g. Vaasa, Tampere, the Pirkanmaa region and to the wholesale warehouses along Ring Road 3 in the Helsinki region in a little more than three hours.

VAJAASSA TYÖPÄIVÄSSÄ Rauman sataman kautta kulkeva rahtiliikenne ehtii matkaamaan aina Kokkolaa, Jyväskylää ja Lahtea myöten.

GOODS SHIPPED THROUGH Rauma will reach most of Finland, including Kokkola, Jyväskylä and Lahti, in less than one working day.

RAUMAN SATAMAN PALVELUT sekä portti- ja turvajärjestelyt toimivat joustavasti ja joutuisasti. Rahdin saa ulos kellon ympäri viikon jokaisena päivänä ja satamatien ansiosta pääsy valtatie 12:lle sujuu nopeasti. Valtateille parannushanke lisää rahtiliikenteen sujuvuutta entisestään. Rauma–Kokemäki -rataosuus kuuluu runkoverkkoon ja sitä pitkin kulkee rahtia vuosittain noin kolme miljoonaa tonnia.

Suositeltavat reitit viimeisellä sivulla

38

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA

ALL SERVICES AS WELL AS GATE and security arrangements are smooth and swift in the Port of Rauma. Goods are handed out 24/7, and the harbour road provides quick access to the highways. The new improvement project of the highways will further increase the fluency of traffic. The rail line between Rauma and Kokemäki is part of the Finnish trunk railway and carries about three million tons of freight every year.

The recommended routes are shown on the last page


MATKA-AIKA

TRAVEL TIME

4,5h

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

39


DEN MEST & OMFATTANDE OCH MÅNGSIDIGA RATKAISUT ASIANTUNTEMUS! LYFTUTRUSTNINGEN I NORDEN!

Havator on nostopalveluita, erikoiskuljetuksia, elementtiasennuksia Havator är en koncern som erbjuder lyfttjänster, specialtransporter, montering av ja byggelement och hamnkranstjänster. En av Havators starkaste sidor är genomförsatamanosturipalveluita tarjoava konserni. Havatorin erikoisosaamista andet av olika helhetslösningar tillsammans med yrkeskunniga och starka samon projektikokonaisuuksien hallinta yhdessä laadukkaiden yhteistyöarbetsparter. kumppaneiden kanssa. Havator verkar i Sverige, Finland, Norge och de baltiska länderna med över

30toimii lokala enheter. De största kunderna finns inom byggsektorn, Havator Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Venäjälläindustri, ja Baltian energiproduktion, gruv- och infrastrukturprojekt samt ett stort antal minmaissa.dre Konsernin liikevaihto on yli 110 miljoonaa euroa ja sen kunder vid de lokala depånätverket. Koncernens omsättning överpalveluksessa onmiljoner noin 600 työntekijää. skrider 110 euro och antalet medarbetare är cirka 600.

+358 (0)10 4425 500

WWW.HAVATOR.COM WWW.HAVATOR.COM

I VÅRT URVAL INGÅR:

PALVELUKSESSASI Mobilkranar i storleksklassen 30t-500t Fackverkskranar i storleksklassen 100t-1250t

Vaikka olemme suuri pohjoismainen Självresande tornkranar organisaatio, paikallinen Modultrailers olemme och SPMTmyös (Self-Propelled Modular toimija ja lähellä asiakkaitamme. Transporter) samt specialutrustning förOta lansering yhteyttä lähimpään edustajaamme. och domkraftoperationer. VI ÄR BRANSCHENS ONE-STOP-SHOP!


DELIVERIES TO ALL PORTS IN FINLAND General ship supplier – provisions – deck stores – engine stores – cabin stores – bonded stores

Ab ME GROUP Oy Ltd Anderssonintie 4 FIN-26100 Rauma Phone: +358 2 27 30 580 Fax: +358 2 82 21 433 Email: rauma@megroup.fi www.megroup.fi

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

41


42

EUROPORTS RAUMA ON ASIAKASLÄHTÖINEN SATAMAOPERAATTORI

EUROPORTS RAUMA IS A CUSTOMERCENTERED PORT OPERATOR

EUROPORTS TARJOAA Rauman satamassa kaikki satamaoperoinnissa tarvittavat palvelut niin lastinkäsittelystä varastointiin ja huolintaan kuin varustamopalveluista kansainvälisiin kuljetuksiin ja tullivarastopalveluihin. Meneillään oleva konttilaiturin pidennys nykyisestä 160 metristä 510 metriin nostaa lastinkäsittelykapasitettia. Konttiterminaalia

EUROPORTS OFFERS all services needed for port operations in Rauma, from cargo handling, warehousing and forwarding to ship operator services, international transport and customs warehousing. The ongoing container quay expanding from 160 metres to 510 metres will allow operating several vessels at the container quay simultaneously. Also 3,6 hectares of

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA


myös laajennetaan n. 3,6 ha, jolloin konttienkäsittely tehostuu.

new yard will be built, which will result in improved cargo operations.

OPERAATTORIN JOUSTAVUUS, venymiskyky poikkeavissa tilanteissa ja asiakkaan tarpeiden ja liiketoiminnan ymmärtäminen luovat perustan Europortsin toiminnalle.

FLEXIBILITY, THE ABILITY to stretch in unusual situations and an understanding of customer needs and the nature of their business form the foundation for Euroports’ activities.

Kansainvälinen kumppani

International partner

Euroports on kansainvälinen kuljetus- ja logistiikkaratkaisuja tarjoava yritysryhmä. Ydintoimintamme sisältää satamaoperoinnin ja siihen liittyvät terminaalipalvelut, kuljetuspalvelut, huolinnan ja logistiikkaratkaisut eri teollisuudenaloille.

Euroports is an international group, offering transport and logistics solutions. Our core service package includes port operations, terminals, transport services, freight forwarding and contract logistics in a number of industries.

www.euroports.fi • www.euroports.com P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

43


A LEADING PORT OPERATOR IN FINLAND OFFERS EXCELLENT CONNECTIONS FOR YOUR CARGO

EUROPORTS FINLAND OY P.O.Box 68 (Hakunintie 23) FI-26100 Rauma · Finland

Tel. +358 2 831 21 info@euroports.fi

www.euroports.fi www.euroports.com


LAKARI LOGISTICS

WWW.LAKARIAREA.FI

LAKARIN LOGISTIIKKA- JA YRITYSALUE on suunniteltu erityisesti tilaa vaativille toimijoille.

THE LAKARI LOGISTICS AND COMPANY AREA is designed especially for operators who need space.

• •

• •

• • •

• •

Pinta-ala on n. 130 ha Yhteenlaskettu rakennusoikeus T-alueilla on yli 300 000 m2 Tonttitehokkuusluku e=0.45 Joustavat, isot tontit luovutetaan tasattuina Tontit vuorataan pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla (60 v.) tai myydään vuokralaiselle Alueella kaukolämpö, joka tuotetaan yli 90 %:sti biopolttoaineella Kokemäki-Rauma -radan akselipaino 25 tn mahdollistaa monipuoliset kuljetukset Luostarinkylän eritasoliittymä parantaa Lakarin alueen liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta

• • • • •

The area is approx. 130 hectares in size The construction permits in the T areas cover a total floor area of over 300,000 m2 Plot efficiency indicator e=0.45 Flexible, large plots are provided leveled Plots carry long rental agreements (60 years) or are sold to tenants The area has district heating of which over 90% is produced by bio fuel Kokemäki-Rauma railway’s axle load of 25 tons enables versatile transportation The interchange in Luostarinkylä will improve traffic safety and the flow of traffic in the Lakari area

YHTEYSTIEDOT / CONTACT Mirja Kotiranta mirja.kotiranta@rauma.fi +358 50 305 0317 www.lakariarea.fi

46

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA


EXCELLENT BUSINESS OPPORTUNITIES IN RAUMA

www.seasideindustry.com

www.lakariarea.fi 50 km

CAMPUS Edu&RDI

8

CITY CENTER

8

90 km

12


48

RAUMA – KAHDEN MAAILMANPERINTÖKOHTEEN SATAMA

RAUMA – THE CRUISE PORT OF TWO WORLD HERITAGES

SUOMEN KOLMANNEKSI VANHIN KAUPUNKI Rauma perustettiin vuonna 1442. Pohjanlahdella sijaitseva Rauma on noin 40 000 asukkaan satama-, teollisuus- ja kulttuurikaupunki.

FINLAND’S THIRD OLDEST CITY RAUMA was founded in 1442. Rauma is a port as well as an industrial and cultural city on the Gulf of Bothnia with a population of around 40,000 people.

KAUPUNGISSA ON KAKSI UNESCON MAAILMANPERINTÖKOHDETTA – hurmaava puukaupunginosa Vanha Rauma ja pronssiaikainen hautaröykkiöalue Sammallahdenmäki.

RAUMA IS HOME TO TWO UNESCO WORLD HERITAGE SITES – charming wooden city centre Old Rauma and Bronze Age burial site Sammallahdenmaki.

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA


VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSET TEHOKKAASTI JA JOUSTAVASTI ADRkemikaalit

Kemikaalit

Kappalekuljetukset

www.a-rahti.fi info@a-rahti.fi Puh. 0400 717 486

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

49


SEASIDE INDUSTRY PARK RAUMA WWW.SEASIDEINDUSTRY.COM

TEHOKAS TEOLLISUUSPUISTO

EFFECTIVE INDUSTRIAL PARK

Seaside Industry Park Rauma on entisellä telakka-alueella toimiva raskaan teollisuuden teollisuuspuisto. Alue tarjoaa yrityksille tehokkaan toimintaympäristön harjoittaa kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa.

Seaside Industry Park Rauma is an industrial park for heavy industry, located on the site where the shipyard previously operated. The industrial area offers companies an effective operating environment in which to carry out business that is both sustainable and profitable.

MIKSI YRITYKSEN KANNATTAA SIJOITTUA TEOLLISUUSPUISTOON? Seasiden kilpailuedut ovat niitä erityisiä etuja, joita yritys saa käyttöönsä sijoittuessaan puistoon. Näitä ovat • Logistisesti erinomainen sijainti: meren rannalla, sataman vieressä, maantie- ja rautatieyhteydet perille. • Runsaasti valmista infraa: erityisesti raskaalle, tilaa vaativalle teollisuudelle sopivaa rakennuskantaa, telakka-allas, nostureita ja muita teollisuuden tarvitsemia laitteita. • Yhteistä infrastruktuuria ja yhteisiä palveluja hyödyntämällä yritykset saavuttavat skaalaetuja ja jakavat kustannuksia. 50

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA

WHAT COMPANIES MAY GAIN WHEN THEY ARE LOCATED IN THE INDUSTRY PARK? The competitive advantages of Seaside are particular advantages a company enjoys by being located in the industrial park. These include • An excellent location for logistics: by the sea, next to the port, good road and rail connections. • Abundant, ready infrastructure: buildings particularly suited for heavy industry requiring space, dry dock, cranes and other industrial equipment. • By utilizing a common infrastructure


• Alueella toimii menestyviä veturiyrityksiä Logistikas, Rauma Marine Constructions, Rolls-Royce ja Steerprop, joilla on laaja, tiivis ja tehokas toimittajaverkosto. • PK-yrityksille puistoon sijoittuminen avaa mahdollisuuksia, joiden toteuttaminen yksin olisi vaikeaa tai mahdotonta. • Kokonaisvaltaisten palveluratkaisujen tarjoaminen mahdollistuu: yritykset voivat käyttää toistensa erityisosaamista. • Kattavat tukipalvelut käytettävissä, esim. HSE-palvelut (Health, Safety, Environment), kiinteistöhuolto-, ruokala- ja vartiointipalvelut. • Monipuoliset koulutus- ja TKI-palvelut käytettävissä: mm. puiston vieressä on koulutuskampus. • Laadukkaat Rauman kaupungin yrityspalvelut ovat käytettävissä.

and services, companies benefit from economies of scale and share costs. • Successful leader companies Logistikas, Rauma Marine Constructions, Rolls-Royce and Steerprop operate in the industrial park and have a broad, efficient, tight-knit supplier network. • Being located in Seaside offers small to medium-sized businesses opportunities which would be difficult or impossible to implement alone. • It becomes possible to offer complete turnkey solutions: companies can use each other’s expertise. • Comprehensive support resources available, such as HSE (Health, Safety, Environment), estate management, catering and security services. • Wide range of training, research, design and innovation services available, such as a training campus next to the industrial park. • The Town of Rauma offers quality business support services.

YHTEYSTIEDOT / CONTACT Timo Luukkonen Toimitusjohtaja / Managing Director timo.luukkonen@seasideindustry.com +358 40 550 1942 Juha Rosten Kunnossapito- ja turvallisuuspäällikkö / Maintenance and Security Manager juha.rosten@seasideindustry.com +358 50 301 0623

Jenni Mäenpää Kehityskoordinaattori / Development Coordinator jenni.maenpaa@seasideindustry.com +358 44 403 6183 Juha Lehtinen Tekninen asiakasvastaava / Technical Account Manager juha.lehtinen@seasideindustry.com +358 40 505 8745 P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

51


Satakunnan Yrittäjäperhe 2016

52

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA


Credit Arctech Helsinki Shipyard

As the leading azimuth propulsion expert for demanding applications, Steerprop Ltd. combines decades of experience with modern technology and the latest design methods providing the quality and efficiency the customer needs and deserves.

Hakunintie 23 26100 Rauma Tel. +358 (0)2 8387 7900

steerprop@steerprop.com

www.steerprop.com

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

53


Baltic Tank is specialized in logistic services for various bulk liquids like chemicals, oil products, bio fuels, coating pigments and food grade liquids.

Looking for savings in your logistic costs?

Our goal is to provide our clients with high quality cost effective services by utilizing new technology and strategically placed storage terminals. ISO 9001 & 14001 certified storage operator

Baltic Tank Rauma • Tel. +358 (0)20 711 9702 Sales • sales@baltictank.fi www.baltictank.fi

Suomalainen perheyhtiö – kansainvälinen monialakonserni, jolla on vahva erikoisosaaminen vaativilla liiketoiminta-alueilla. hollming.fi Maailman kysytyimmät dieselmoottoreiden polttoaineen syöttökoneikot tehdään tytäryhtiö Auramarine Oy:llä. auramarine.com Osakkuusyhtiö BMH Technology Oy on yksi maailman johtavista ympäristö- ja energiateknologia-alan järjestelmätoimittajista. bmh.fi Tytäryhtiöt Raiha Hydraulics Oy ja Simsotec Oy tekevät teollisuudelle räätälöityä kunnossapitoa ja hydrauliikkahuoltoa sekä yksittäisten laitteiden ja prosessien modernisointeja. raiha.com • simsotec.fi Tytäryhtiöt Kankaanpää Works Oy ja Valkon Metalli Oy tarjoavat raskaan ja keskiraskaan konepajateollisuuden kokonaispalveluita. kankaanpaaworks.fi

54

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA


Me Deletoimme ongelmasi. Suurtehoimuroinnit • Korkeapainepesut • Vesipiikkaukset • Purkutyöt • Julkisivupesut Viemärikuvaukset ja -huuhtelut • Sakokaivojen ja säiliöiden tyhjennykset • Vaihtolavapalvelut

Työnjohtopäivystys 24 h p. 0400 722 311

We Delete your problems. High-Power Vacuuming • High-pressure cleaning • Water-jet cutting • Demolition • Demountables Sewage cleaning and camera services • Emptying of septic tanks • Facade cleaning

Service 24 h tel. +358 400 722 311

Delete Finland Oy, Hakunintie 24, 26100 Rauma

www.delete.fi

Automated Access and Area Control • • • •

Visy Access Gate Visy Alarm Gate Visy Train Gate Visy Crane Gate

Expand

your vision www.visy.fi

sales@visy.fi

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

55


a Ostosta. k ti r ve w.kont ww

Finncontainers myy, vuokraa sekä varustelee uusia ja käytettyjä meri- ja varastokontteja.

✆ 029 123 4300 www.kontti.

Rauma Marine Constructions – perinteitä ja tulevaisuuden visioita

Raumalainen laivanrakennusyhtiö Rauma Marine Constructions (RMC) tuntee suomalaisen merenkulunosaamisen perinteet. Kesällä 2014 perustettu Rauma Marine Constructions vaalii ja kehittää edelleen vahvaa suomalaista laivanrakennusosaamista. Yhtiö on erikoistunut monimurtajien, matkustaja-autolauttojen ja puolustusvoimien tarvitsemien alusten rakentamiseen. Omistuspohjaltaan suomalaisen yhtiön ydinosaamista ovat alusten rakentaminen ja ylläpitäminen. Yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa yhtiö vie eteenpäin suomalaista merenkulunosaamista – myös kansainvälisille vesille. Rauma Marine Constructionsin katse suuntaa tiukasti tulevaisuuteen. Arktinen meriteollisuus on koko Suomen valttikortti. RMCfinland.fi

56

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA


RASKAS-KAUPPI Raskaan kaluston huolto ja varaosat

Avoinna Huolto Päivystys

07.00 – 22.00 0400 270 173 0400 230 079

Suojantie 6 B, 26100 Rauma huolto@raskaskauppi.com www.raskaskauppi.com

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

57


PSYM 2015

58

NSAB 2015

JOHDANTO

59

INTRODUCTORY CONDITIONS

59

SOVELTAMINEN 1 §

59

APPLICABILITY § 1

59

VERKOSTOVASTUULAUSEKE 2 §

60

NETWORK CLAUSE § 2

60

HUOLINTASOPIMUS 3 §

60

THE FREIGHT FORWARDERS CONTRACT § 3

60

TOIMEKSIANTAJA 4 §

62

THE CUSTOMER § 4

62

YLEISET MÄÄRÄYKSET

62

GENERAL CONDITIONS

62

TEHTÄVÄN SUORITTAMINEN 5 §

62

THE PERFORMANCE OF THE CONTRACT § 5

62

6 §

63

§ 6

63

7 §

63

§ 7

63

8 §

64

§ 8

64

9 §

65

§ 9

65

10 §

65

§ 10

66

11 §

66

§ 11

66

12 §

66

§ 12

67

LUOTTAMUKSELLISUUS JA TIETOTURVA 13 §

67

CONFIDENTIALITY AND INFORMATION SECURITY § 13 67

PIDÄTYS- JA PANTTIOIKEUS 14 §

67

RIGHT OF RETENTION AND LIEN § 14

68

ERITYISET MÄÄRÄYKSET

68

SPECIAL CONDITIONS

68

HUOLITSIJAN VASTUU SOPIMUSOSAPUOLENA 15 §

68

THE FREIGHT FORWARDER’S LIABILITY AS A CONTRACTING

16 §

69

PARTY § 15

68

17 §

69

§ 16

69

18 §

70

§ 17

70

19 §

70

§ 18

70

20 §

71

§ 19

71

21 §

72

§ 20

71

HUOLITSIJAN VASTUU VÄLITTÄJÄNÄ 22 §

73

§ 21

72

23 §

74

THE FREIGHT FORWARDER’S LIABILITY AS INTERMEDIARY

24 §

74

§ 22

73

VARASTOINTI 25 §

74

§ 24

74

TOIMEKSIANTAJAN VASTUU 26 §

76

STORAGE § 25

74

REKLAMAATIO JA ERIMIELISYYDET

77

THE CUSTOMER’S LIABILITY § 26

76

REKLAMAATIO 27 §

77

NOTICE OF CLAIM AND DISPUTES

77

VANHENTUMINEN (TANSKA, SUOMI JA RUOTSI) 28 § 78

NOTICE OF CLAIM § 27

77

ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 29 §

TIME-BAR (DENMARK, FINLAND AND SWEDEN) § 28

78

DISPUTE RESOLUTION § 29

79

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA

79


POHJOISMAISEN SPEDITÖÖRILIITON YLEISET MÄÄRÄYKSET VOIMASSA 1.1.2016 LUKIEN

GENERAL CONDITIONS OF THE NORDIC ASSOCIATION OF FREIGHT FORWARDERS EFFECTIVE AS OF JANUARY 1st, 2016

JOHDANTO

INTRODUCTORY CONDITIONS

Nämä Pohjoismaisen Speditööriliiton yleiset määräykset määrittelevät huolitsijan ja toimeksiantajan oikeudet ja velvollisuudet toisiaan kohtaan sekä sisältävät määräykset huolitsijan vastuusta kuljetusoikeuden eri konventioiden mukaan, kuten CIM, CMR, Haag-Visbyn -säännöt sekä Montrealin konventio, mukaan lukien niiden myöhemmät muutokset. Kansallisesta lainsäädännöstä johtuen erityiset määräykset ja/tai säännökset voivat tulla sovellettaviksi kussakin Pohjoismaisen Speditööriliiton jäsenmaassa.

These General Conditions of the Nordic Association of Freight Forwarders set forth the freight forwarder’s and the customer’s rights and obligations towards each other, including the freight forwarder’s liability under various applicable transport law conventions valid from time to time, such as CIM, CMR, the Hague-Visby Rules and the Montreal Convention, or any amendments, annexes or protocols of any such transport law convention. Special Regulations and / or Provisions may apply in the applicable member countries of the Nordic Association of Freight Forwarders due to national legislation.

SOVELTAMINEN 1 § Nämä määräykset on tarkoitettu vain ja yksinomaisesti Pohjoismaisen Speditööriliiton jäsenten sovellettaviksi. Pohjoismaisen Speditööriliiton jäsenyhdistys voi kuitenkin oman maansa osalta nimenomaisesti ilmoittaa, että kyseisen jäsenyhdistyksen maassa myös muut kuin jäsenyritykset

APPLICABILITY § 1 These conditions shall only and exclusively apply to members of the Nordic Association of Freight Forwarders. However, upon explicit notice given by a member association of the Nordic Association of Freight Forwarders

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

59


voivat soveltaa näitä määräyksiä. VERKOSTOVASTUULAUSEKE 2 § Jos tietyn kuljetusmuodon käyttämisestä on erityisesti sovittu tai jos osoitetaan, että katoaminen, väheneminen, vahingoittuminen tai viivästyminen on tapahtunut, kun tavaraa kuljetettiin tietyllä kuljetusmuodolla, huolitsijan vastuu määräytyy kyseistä kuljetusmuotoa koskevien lainmääräysten ja yleisesti käytettyjen kuljetusehtojen mukaisesti sikäli kun kyseiset lainmääräykset ja ehdot poikkeavat näiden määräysten 6 §:n 2 ja 3 momenteista tai 15-21 §:istä. HUOLINTASOPIMUS 3 § A. Palvelut Huolintasopimukseen voivat sisältyä: • tavaran kuljetus-, edustus- ja välityspalvelut • logistiikkapalvelut, toimitusketjun hallintapalvelut ja neuvontapalvelut • tavaran säilytys- ja varastointipalvelut • ahtauspalvelut ja laivameklaritoiminta (rahtaussopimusten välittäminen ja laivanselvitys) • muut palvelut, joita voivat esimerkiksi olla tullaus, muut tullaukseen ja arvonlisäveroon liittyvät palvelut, toimeksiantajan avustaminen julkisoikeudellisten velvollisuuksien täyttämisessä, avustaminen vakuutusasioissa sekä avustaminen vienti- ja tuontiasiakirjojen laadinnassa. B. Huolitsija sopimusosapuolena 1) Huolitsija on vastuussa sopimusosapuolena 2 §:n ja 15-21 §:ien mukaisesti kaikista niistä palveluista, jotka hän on ottanut

60

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA

with effect for the concrete member associations’ country, these provisions may also be used by non-member companies. NETWORK CLAUSE § 2 If a certain mode of transport has been expressly agreed upon, or if it is proved that loss, depreciation, damage or delay has occurred whilst the goods were being carried by a particular means of transport, the freight forwarder shall be liable in accordance with the law applicable to such mode of transport and commonly used conditions of carriage, to the extent that these deviate from what is laid down in § 6, section 2 and 3 or §§ 15 – 21. THE FREIGHT FORWARDERS CONTRACT § 3 A. Services The freight forwarders contract may include: • carriage of goods, agency services and intermediary services, • logistic services, supply chain services and advisory services, • storage of goods and warehousing services, • stevedoring services and ship brokering, • other services, such as – but not limited to – customs clearance, other customs and VAT-related services, co-operation in the performance of the customers obligations under public law, assistance in handling insurancerelated issues and assistance in relation to export and import documents. B. The freight forwarder as contracting party 1) In accordance with §§ 2 and 15-21, the freight forwarder will be responsible as a


suorittaakseen, lukuun ottamatta jäljempänä kohdassa 3 C mainittuja tapauksia. Huolitsija on lisäksi vastuussa muista osapuolista, joita huolitsija on käyttänyt sopimuksen täyttämiseen puolestaan. 2) Nämä ehdot soveltuvat sekä niihin osapuoliin, jotka suorittavat palveluita huolitsijalle sopimuksen täyttämiseksi, että huolitsijaan itseensä riippumatta siitä, millä perusteilla vaatimukset kohdistetaan huolitsijaan tai tämän käyttämään osapuoleen. Huolitsijan ja muiden osapuolten yhteenlaskettu enimmäisvastuu rajoittuu siihen määrään, mitä näissä määräyksissä huolitsijan vastuusta on määrätty. C. Huolitsija välittäjänä Huolimatta edellä mainitusta 3 B.1 kohdasta huolitsija voi välittäjänä ottaa suorittaakseen palveluja tai niiden osia 22-24 §:ien mukaisesti, mikäli huolitsija ei suorita kyseisiä palveluja omissa nimissään tai omaan lukuunsa. Edellytyksenä on, että huolitsija erityisesti ilmoittaa toimeksiantajalle, että hän suorittaa palvelut pelkästään välittäjänä. Välittäjänä toimiessaan huolitsija ei ole vastuussa muista osapuolista vaan ainoastaan omista työntekijöistään. D. Varastointi Huolitsijan velvoitteet varastoinnin tai säilytyksen osalta on määritelty jäljempänä 25 §:ssä. E. Yleinen käytäntö ym. Sen lisäksi mitä on erityisesti sovittu, sovelletaan yleistä käytäntöä ja yleisesti käytettyjä ehtoja siinä määrin kuin ne eivät poikkea näistä määräyksistä.

contracting party for all services undertaken by the freight forwarder excluding instances under section 3 C below. The freight forwarder is furthermore responsible for other contracting parties that the freight forwarder has engaged to perform or carry the contract on behalf of the freight forwarder. 2) These conditions apply equally to the persons that provide services for the freight forwarder in order to perform the contract as to the freight forwarder himself, irrespective of the grounds for the customer’s claims against the freight forwarder and such other persons. The aggregate liability of the freight forwarder and such other persons is limited to the amount that applies to the freight forwarder’s liability under these conditions. C. The freight forwarder as intermediary Notwithstanding article 3 B.1 above, the freight forwarder can in accordance with §§ 22 – 24 below, undertake services – or parts of services – as intermediary, if the freight forwarder does not undertake such services in his own name or on his own account and on the condition that the freight forwarder specifies to the customer that the services are undertaken solely as intermediary. As intermediary, the freight forwarder is not responsible for parties other than his own employees. These Conditions will enter into effect as of January 1st, 2016 and are the result of negotiations between the Nordic Association of Freight Forwarders and the following organisations: D. Warehousing The responsibility of the freight forwarder with regards to warehousing or storing is

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

61


TOIMEKSIANTAJA 4 § Näissä määräyksissä pidetään toimeksiantajana sitä, joka on tehnyt sopimuksen huolitsijan kanssa tai joka on tullut toimeksiantajan tilalle. Toimeksiantajan vastuusta määrätään 26 §:ssä. Huomautus: määräysten alkuperäiskieli on englanti Nämä määräykset tulevat voimaan 1.1.2016 ja ne ovat lopputulos neuvotteluista, jotka on käyty Pohjoismaisen Speditööriliiton ja alla mainittujen järjestöjen välillä:

YLEISET MÄÄRÄYKSET TEHTÄVÄN SUORITTAMINEN 5 § Osapuolet, tiedostaen asian tärkeyden, ovat velvolliset antamaan toisilleen tarpeelliset tiedot tehtävän suorittamiseksi tai täyttämiseksi. Huolitsija sitoutuu suorittamaan palvelut, noutamaan tavaran, huolehtimaan siitä tai järjestämään sen käsittelyn sopimusehtojen mukaisesti ja toimeksiantajan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla ja yleisesti käytetyillä kuljetusvälineillä sekä reiteillä. Jos huolitsija ja toimeksiantaja käyttävät sähköisiä asiakirjoja näyttönä kuljetusta tai muita palveluita koskevasta sopimuksesta, se katsotaan tehdyksi, kun huolitsija antaa hyväksynnän sisältävän sähköisen kuitin. Huolitsijan tehtävän laajuutta koskevat ohjeet on tiedotettava huolitsijalle suoraan. Kauppalaskussa olevat tiedot, joiden mukaan tavara on myyty jälkivaatimuksella tai lähetysohjeisiin sisältyvä arvoilmoitus, eivät näin ollen merkitse sitä, että huolitsijan kuuluisi periä laskun osoittama määrä

62

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA

governed by and in accordance with § 25 below. E. General practice etc. In addition to what has been expressly agreed upon, general practice and commonly used terms shall be applicable in so far as they do not deviate from these conditions. THE CUSTOMER § 4 Under the present conditions, the customer is the party that has concluded a contract with the freight forwarder, or that has acquired the rights of that party. The liability of the customer is governed by § 26 of these conditions.

GENERAL CONDITIONS THE PERFORMANCE OF THE CONTRACT § 5 The parties recognize the importance of and shall provide each other with information necessary for the performance or fulfilment of the contract. The freight forwarder undertakes to perform services, to pick up, take care of or procure the handling of the goods in accordance with the contract terms and in a suitable way for the customer with generally used means and routes of transport. A contract between the freight forwarder and the customer (for carriage or other services) evidenced by electronic transport documents shall be deemed to have been concluded only when the freight forwarder issues an electronic receipt which includes an acceptance thereof. Instructions to the freight forwarder concerning the scope of the contract shall be given directly to him.


tai ottaa vakuutus. Ellei toisin ole sovittu, tavaroiden lastaaminen ja purkaminen on toimeksiantajan velvollisuus ja ahtaaminen ja kiinnittäminen on huolitsijan velvollisuus. 6§ Huolitsija on velvollinen näyttämään, että hän on sopimuksen mukaisesti valvonut huolellisesti toimeksiantajan etuja. Huolitsija ei voi vedota näiden määräysten vastuusta vapauttaviin tai sitä rajoittaviin tai todistustaakan siirtymistä koskeviin sääntöihin, mikäli osoitetaan, että huolitsijan alihankkija on tahallaan, tai huolitsija itse tai hänen omat työntekijät ovat tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella aiheuttaneet vahingon, viivästyksen tai muun menetyksen, ellei 2 §:stä muuta johdu. Mikäli olosuhteita, jotka aiheuttivat tavaroiden katoamisen, vähentymisen, vahingoittumisen tai viivästymisen niiden ollessa huolitsijan hallussa, ei voida osoittaa, tätä asiaa ei itsessään pidetä osoituksena huolitsijan törkeästä huolimattomuudesta. 7§ Huolitsija on vastuussa siitä, että tavara noudetaan, kuljetetaan ja luovutetaan kohtuullisessa ajassa (ilman aikalupausta). Arvioitaessa ajan kohtuullisuutta on otettava huomioon huolitsijan markkinoinnissaan tai muutoin sopimuksen teon yhteydessä antamat tiedot arvioidusta nouto-, kuljetusja saapumisajasta. Huolitsija on vastuussa siitä, että tavara noudetaan, kuljetetaan ja luovutetaan sen ajan kuluessa (aikalupaus), joka on - kirjallisesti sovittu erityisenä

Information contained in the invoice stating that goods have been sold cash on delivery or against a declaration of value specified in the dispatch instructions does not therefore mean that the freight forwarder has undertaken to collect the invoice amount or to take out an insurance. Unless otherwise agreed it is the customer’s obligation to arrange for loading and unloading of the goods and it is the freight forwarder’s obligation to arrange for stowing and securing of the goods. §6 It is the duty of the freight forwarder to prove that, according to the contract, he has protected the customer’s interests in a diligent manner. The freight forwarder may not invoke the rules in these conditions which exonerate him from or limit his liability, or alter the burden of proof, if it is proven that the freight forwarder’s subcontractor has wilfully, or the freight forwarder himself or his own employees have wilfully or grossly negligent, caused the damage, delay or other loss, unless otherwise stated in § 2. If the exact circumstances that resulted in loss, depreciation of, damage to or delay of goods which occurred when the goods was in the custody of the freight forwarder cannot be demonstrated, this shall not in itself be considered as gross negligence on part of the freight forwarder. §7 The freight forwarder shall be responsible for ensuring that the goods are picked up, carried and delivered within a reasonable

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

63


aikatakuukuljetuksena, tai - annettu kirjallisena tarjousedellytyksenä, jonka huolitsija on nimenomaisesti hyväksynyt, tai - huolitsijan kirjallisessa tarjouksessa, jonka toimeksiantaja on hyväksynyt. 8§ Jos huolitsijan täytyy tehtävää suorittaessaan toimia niin, ettei hän hanki ensin ohjeita, katsotaan hänen toimivan toimeksiantajan lukuun ja tämän vastuulla. Jos syntyy sellainen vaara, että haltuun otetun tavaran arvo vähenee, tai jos vaara syntyy tavaran ominaisuuksien vuoksi henkilöille, omaisuudelle tai ympäristölle, eikä toimeksiantajaa tavata, tai jos hän ei ensi tilassa kehotuksen saatuaan huolehdi tavaran poiskuljetuksesta, huolitsija on oikeutettu ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin tavaran suhteen. Jos katsotaan tarpeelliseksi, on huolitsijalla oikeus myydä tavara turvallisella tavalla. Tavaran, jota uhkaa pilaantuminen tai voimakas arvon väheneminen tai joka aiheuttaa välitöntä vaaraa, huolitsija voi olosuhteiden mukaan ilman ennakkoilmoitusta myydä toimeksiantajan lukuun, tehdä vaarattomaksi tai hävittää. Saamansa myyntivastikkeen, josta on vähennettävä kohtuulliset myynnin johdosta aiheutuneet kustannukset, huolitsija on velvollinen välittömästi tilittämään toimeksiantajalle. Huolitsijan on mahdollisimman pikaisesti tiedotettava toimeksiantajalle suoritetuista toimenpiteistä. Hänen on vaadittaessa tosittein vahvistettava näihin liittyvien kustannusten määrä sekä osoitettava, että hän on noudattanut asianmukaista huolel-

64

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA

time (without a time guarantee). When assessing such reasonable time, information as to the expected time of pick up, carriage and arrival stated by the freight forwarder in his marketing or in connection with the signing of the contract, shall be taken into account. The freight forwarder is responsible (with a time guarantee) for the goods being picked up, carried and delivered within the time that: - has been agreed upon in writing as a special, time-guaranteed transport, or has been submitted in writing as a condition of an offer expressly accepted by the freight forwarder, or - has been presented by the freight forwarder in a written quotation that was accepted by the customer. §8 If it becomes necessary for the freight forwarder in the performance of the contract to act before seeking instructions, he does so at the customer’s risk and for his account. If the risk of depreciation of goods already taken over arises or, if by reason of the nature of the goods, there is a danger to persons, property or to the environment, and the customer cannot be reached, or should he not, upon being requested to remove the goods, arrange to do so, the freight forwarder may take appropriate measures in respect of the goods, and, if necessary, sell the goods in an appropriate manner. The freight forwarder may, depending on the circumstances and without notice, sell on behalf of the customer, render harmless or destroy goods which are in danger of becoming worthless or extensively depreci-


lisuutta kulujen ja riskien rajoittamiseksi. Suorittamistaan maksuista huolitsijalla on oikeus periä erityinen maksupalkkio. 9§ Kolmannen henkilön toimenpiteistä tai laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta, viivästymisestä tai muusta menetyksestä huolitsija on velvollinen reklamoimaan tätä vastaan sekä ilmoittamaan asiasta viivytyksettä toimeksiantajalle, kuitenkin ainoastaan silloin kun huolitsijalla tai tämän työntekijöillä on ollut tai olisi tullut olla tieto kyseisestä vahingosta, viivästyksestä tai menetyksestä. Huolitsijan on tällaisessa tapauksessa ilmoitettava asiasta toimeksiantajalle, ja hänen on yhteisymmärryksessä tämän kanssa ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin toimeksiantajan korvausvaateiden varmistamiseksi siltä, joka on aiheuttanut vahingon tai katoamisen tai siltä, joka siitä vastaa. Lisäksi hänen on pyynnöstä avustettava toimeksiantajaa tämän kiistassa kolmannen henkilön kanssa. Huolitsijan on pyynnöstä luovutettava toimeksiantajalle ne oikeudet ja vaateet, joita huolitsijalla voi olla kolmannen henkilön kanssa solmimansa sopimuksen takia. 10 § Huolitsijan tekemä tarjous perustuu toimeksiantajan hänelle antamiin, sopimuksen täyttämiseksi tarvittaviin tietoihin tai olosuhteisiin, joita huolitsija muuten voi pitää tavanomaisina sopimuksen tarkoittamassa toimeksiannossa.

ated, or which give rise to imminent danger. After deduction of reasonable expenses connected with the sale, the sum received from the sale shall be immediately reported to the customer. The freight forwarder shall notify the customer as soon as possible of measures that have been taken, and, upon request, supply evidence of any expenses in connection herewith, as well as prove that he has exercised due diligence in limiting costs and risks. For such expenses the freight forwarder may debit a special expense charge. §9 The freight forwarder has a duty to promptly inform the customer and notify a claim against a third party, where goods have been damaged, delayed or when some other loss has occurred due to that party’s acts or omissions, but only if the freight forwarder or his own employees have – or ought to have had – knowledge of such damage, delay or loss. The freight forwarder shall in such case inform the customer and consult with him in order to take such steps as are necessary to secure the customer’s claim to compensation from the party who has caused the damage or loss, or who is responsible therefore, and shall, when requested to do so, assist the customer in his relation to the third party. If so requested, the freight forwarder shall transfer to the customer all rights and claims that the freight forwarder may have under his agreement with a third party.

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

65


11 § Riippumatta siitä, mitä mahdollisesti on sovittu toimeksiantajan maksuvelvollisuudesta kauppa- tai kuljetussopimuksen mukaisesti muun kuin huolitsijan kanssa, toimeksiantaja on velvollinen, huolitsijan kanssa sopimiensa ehtojen mukaisesti, huolitsijan vaatimuksesta korvaamaan huolitsijalle tämän saamiset, jotka perustuvat sopimukseen (palkkio, ennakko, kulujen korvaus) mukaan lukien huolitsijan ennakkomaksu kustannuksista, asianmukaisia tositteita vastaan. Ellei muuta ole sovittu ja mikäli tavaraa ei sopimuksen mukaisesti ole luovutettu kuljettamista varten eikä tehtävää tästä syystä voida kokonaisuudessaan tai osittainkaan toteuttaa sovitusti, tai tilanteissa, joissa tehtävän suorittaminen estyy huolitsijan tai tämän alihankkijoiden vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä, eikä tehtävää tästä syystä voida toteuttaa sovitusti, huolitsijalla on oikeus sovittuun rahtiin ja muuhun korvaukseen vähennettynä sillä määrällä, jonka huolitsija on säästänyt tai kohtuudella olisi voinut säästää sen vuoksi, että tehtävää ei tarvinnut suorittaa. Edellä mainittu soveltuu myös tilanteeseen, jossa huolitsija on antanut toimeksiantajalle maksulykkäystä siihen asti, kunnes tavara on tullut perille määränpäähän. 12 § Palveluista, joita selvästi tarvitaan nimenomaisesti sovitun tai huolitsijan tehtävään normaalisti sisältyvän palvelun lisäksi, mukaan lukien huolitsijan suorittamista palveluista johtuvat lisäkustannukset, huolit-

66

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA

§ 10 The offer made by the freight forwarder is based on information relevant to the contract supplied to the freight forwarder by the customer, or otherwise as the case may be, on circumstances that the freight forwarder may assume as being normal for the intended contract. § 11 Notwithstanding the customer’s obligation as to payment under contracts of sale or freight agreements with parties other than the freight forwarder, he has a duty upon request, subject to terms being agreed upon, to pay the freight forwarder what is due as per the contract (remuneration, advanced payment, refund of outlays) including advance payment to the freight forwarder for such expenditures, against appropriate documentation. Unless otherwise agreed upon the freight forwarder is entitled to – when the goods have not been delivered for transport under the terms of the contract and the contract therefore cannot be executed, wholly or partially, as agreed upon, and further in the event the contract is interrupted and cannot be executed asagreed upon due to circumstances beyond the control of the freight forwarder or his subcontractors – receive the agreed charges for freight and other remuneration subject to deductions for what the freight forwarder has saved, or could reasonably have saved, by not having to execute the contract. The above should also apply in the event the freight forwarder agreed to allow the customer to


sija on oikeutettu saamaan lisäkorvauksen. Korvaus määräytyy samojen periaatteiden mukaan kuin huolintasopimukseen sisältyvissä palveluissa. LUOTTAMUKSELLISUUS JA TIETOTURVA 13 § Osapuolet sitoutuvat käsittelemään kaikkea toiselta osapuolelta saamaansa tietoaineistoa luottamuksellisena. Kumpikin osapuoli vastaa siitä, että sen työntekijät ja neuvonantajat noudattavat huolintasopimuksessa osapuolille asetettuja velvoitteita. Osapuolet sitoutuvat asianmukaisin teknisin ja rakenteellisin toimenpitein turvaamaan palvelujensa tietoturvan ja tietojärjestelmissään käsiteltyjen tietojen säilymisen ja käyttämisen huomioiden toimintojensa, tietoliikenteensä sekä järjestelmänsä laitteiden ja ohjelmien turvallisuuden samoin kuin tietosisällön luottamuksellisuuden ja eheyden. Pääsy huolitsijan tai toimeksiantajan tietojärjestelmiin tulee toteuttaa tavalla, joka takaa tietojärjestelmän turvallisuuden. Osapuolet sitoutuvat kohtuulliseen huolellisuuteen noudattaessaan edellä mainittuja velvoitteita ottaen huomioon käytettävissä oleva teknologia sekä asiaan liittyvät riskit ja kustannukset. Tässä 13 §:ssä asetetut velvoitteet säilyvät huolitsijan ja toimeksiantajan välillä huolintasopimuksen päättymisenkin jälkeen. PIDÄTYS- JA PANTTIOIKEUS 14 § Huolitsijalla on pidätys- ja panttioikeus hänen valvonnassaan olevaan tavaraan sekä kaikkien tavaraa rasittavien kustannusten - palkkio ja varastovuokra niihin mukaan

defer payment until the arrival of the goods at the place of destination § 12 For services which are clearly necessary in addition to what has been explicitly agreed upon or normally follows from the freight forwarder’s contract, including additional expenses for services rendered by the freight forwarder but under the scope of the agreement and contract, the freight forwarder is entitled to additional compensation. Such compensation shall be subject to the same principles as compensation for services agreed upon under the scope of the agreement. CONFIDENTIALITY AND INFORMATION SECURITY § 13 The parties undertake to treat all material information received from the other party as confidential. Each party is responsible for that its employees and advisers comply with the obligations of the party as set forth in the freight forwarding contract. The parties shall take appropriate technical and organizational measures to safeguard the information security of its services and the storage and use of information processed in its information system having regard to the security of the functions, telecommunication, hardware and software as well as the confidentiality and integrity of the data content. All access to the information systems of the freight forwarder or the customer must be conducted in a manner which safeguards the security of the accessed information system. The parties shall exercise reasonable care in observing

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

67


luettuina - että hänen kaikkien muiden samalta toimeksiantajalta edellä 3 §:n tarkoittamiin tehtäviin perustuvien saataviensa vakuudeksi. Jos tavara häviää tai tuhoutuu, on huolitsijalla sama oikeus korvausmääriin, jotka vakuutusyhtiö, rahdinkuljettaja tai joku muu suorittaa. Ellei huolitsijan erääntynyttä saatavaa makseta, on huolitsija oikeutettu turvallisella tavalla myymään tavarasta niin paljon, että kustannusten lisäksi hänen yhteenlasketut saatavansa tulevat katetuiksi. Mikäli mahdollista, huolitsijan tulee hyvissä ajoin tiedottaa toimeksiantajalle toimenpiteistä, joihin hän aikoo ryhtyä tavaran myymiseksi.

ERITYISET MÄÄRÄYKSET HUOLITSIJAN VASTUU SOPIMUSOSAPUOLENA 15 § Huolitsija on sopimusosapuolena vastuussa 2 §:n ja 16-21 §:ien mukaisesti tavaran katoamisesta, vähenemisestä ja vahingosta sen haltuun ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana sekä tavaran noudon ja luovutuksen viivästymisestä. Mikäli huolitsijan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta syystä tehtävän suorittaminen on tai tulee mahdottomaksi suorittaa huolintasopimuksen ehtojen mukaisesti, tai tilanteissa joissa olosuhteet estävät huolitsijaa toimittamasta tavaraa sovitusti niiden saavuttua sovittuun toimituspaikkaan, huolitsija on vastuussa tavarasta 6 §:n ensimmäisen kappaleen mukaisesti, ellei toimeksiantajan kanssa tehdä erillistä sopimusta asiasta.

68

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA

the obligations above taking into account technology available and the risks and costs involved. The obligations set forth above in this § 13 shall survive termination of the contract between the freight forwarder and the customer. RIGHT OF RETENTION AND LIEN § 14 The freight forwarder has a right of retention and a lien on the goods under his control, for fees and expenses in respect of such goods – remuneration and warehousing charges included – as well as for all other amounts due from the customer under contracts according to § 3 above. Should the goods be lost or destroyed, the freight forwarder has similar rights in respect of compensation payable by insurance companies, carriers or others. Should the amount due to the freight forwarder not be paid, he has the right to arrange the sale, in a satisfactory manner, of as much of the goods as is required to cover the total amount due to him, including expenses incurred. The freight forwarder shall, if possible, inform the customer well in advance what he intends to do with regard to the sale of the goods.

SPECIAL CONDITIONS THE FREIGHT FORWARDER’S LIABILITY AS A CONTRACTING PARTY § 15 The freight forwarder is liable as contracting party in accordance with §§ 2 and 16 – 21 for loss, depreciation of or damage to goods, occurring between the moment when the goods have been taken over until the


16 § Huolitsija on vapaa vastuusta, jos katoaminen, väheneminen, vahinko tai viivästyminen on aiheutunut A. toimeksiantajan virheestä tai laiminlyönnistä B. tavaran käsittelystä, lastauksesta, ahtauksesta, kiinnittämisestä tai purkamisesta, josta toimeksiantaja tai hänen puolestaan toiminut henkilö on huolehtinut. C. tavaran omasta luonnollisesta erityisestä alttiudesta vahingoittumiselle, kuten murtumiselle, vuodolle, itsesytytykselle, mädäntymiselle, ruostumiselle, käymiselle, haihtumiselle sekä kylmän, lämmön tai kosteuden arkuudelle. D. puuttuvasta tai puutteellisesta pakkauksesta E. tavaran virheellisestä tai epätäydellisestä osoittamisesta tai merkitsemisestä F. tavaraa koskevien tietojen virheellisyydestä tai epätäydellisyydestä G. avonaisen ajoneuvon käytöstä, milloin se on tavanomaista tai siitä on sovittu. H. olosuhteista, joita huolitsija ei ole voinut välttää ja joiden seurauksia hän ei ole voinut estää. Rahoista, arvopapereista ja muista kalleuksista huolitsija vastaa ainoastaan, jos siitä on erikseen sovittu. 17 § Korvaus tavaran katoamisesta tai vähenemisestä lasketaan kauppalaskuun merkityn arvon mukaisesti, ellei osoiteta, että samanlaatuisen tavaran markkina-arvo tai käypä arvo sinä aikana ja siellä, missä huolitsija oli ottanut tavaran huostaansa, oli

moment the goods have been delivered, as well as for delay in pick-up or delivery. If for any reason outside the control of the freight forwarder it is or becomes impossible for the freight forwarder to carry out the contract in accordance with the terms agreed, or where circumstances prevent the freight forwarder from making delivery of the goods after their arrival at the place designated for delivery, then the freight forwarder has a liability for the goods in accordance with § 6, section 1, unless other agreement is entered into with the customer. § 16 There is no liability if loss, depreciation, damage or delay is caused by: A. fault or neglect of the customer B. handling, loading, stowage, securing or unloading of the goods by the customer or anyone acting on his behalf C. the inherent nature of the goods to be easily damaged, i.e. by breakage, leakage, spontaneous combustion, rotting, rust, fermentation, evaporation or being susceptible to cold, heat or moisture D. lack of or insufficient packing E. faulty or insufficient address or marking of the goods; F. faulty or insufficient information about the goods G. the use of open transport equipment, where this is usual or has been agreed H. circumstances which the freight forwarder could not avoid and the consequences of which he was unable to prevent. Unless specifically agreed, the freight forwarder is

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

69


toinen. Toimeksiantajan tulee osoittaa, ettei vahingoittuneella tavaralla ole jäännösarvoa. Korvausta ei suoriteta antiikkiarvosta, tunnearvosta eikä muusta erityisestä tavaran arvosta. Edellä olevan lisäksi korvataan kadonneen tavaran rahtikustannukset, tullimaksut ja muut kuljetukseen liittyvät maksut. Huolitsija ei ole tämän lisäksi velvollinen korvaamaan muuta vahinkoa, kuten menetetystä kauppavoitosta tai menetetyistä markkinoista aiheutunutta vahinkoa tai mitään muuta vahinkoa riippumatta sen luonteesta. 18 § Korvaus tavaran vahingosta on se määrä, joka vastaa arvon vähentymistä. Tämä määrä lasketaan siten, että sitä tavaran arvoa, joka määrätään 17 §:n 1 momentin mukaisesti, alennetaan sillä prosenttimäärällä, jolla tavaran arvo on vahingon johdosta vähentynyt. Tämän lisäksi korvataan vastaavassa määrin kustannukset, joita tarkoitetaan 17 §:n 2 momentin ensimmäisessä lauseessa. Tämän lisäksi ei huolitsija ole velvollinen korvaamaan mitään muuta vahinkoa. 19 § Viivästys A. Jos tavara noudetaan, kuljetetaan tai luovutetaan myöhemmin kuin mitä 7 §:n ensimmäisessä kappaleessa on sanottu, on huolitsijan korvattava toimeksiantajalle sellaiset välittömät ja kohtuulliset kustannukset, jotka sopimusta tehtäessä saatettiin katsoa viivästymisen todennäköisiksi seurauksiksi.

70

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA

not liable for money, securities and other valuables. § 17 Compensation for loss or depreciation of goods shall be calculated on the basis of their invoice value, unless it is proved that their market value, or the current value of goods of the same kind and nature at the time and place the freight forwarder took over the goods was different from the invoice value taking into account that the customer must demonstrate that there is no residual value of the goods. Compensation will not be paid for antique value, sentimental value or other special value. Freight charges, customs charges and other outlays connected with the transport of the goods lost will also be compensated. Apart from that, the freight forwarder is not obliged to pay any compensation, i.e. for loss of profit, loss of market or other loss of any kind whatsoever. § 18 Compensation for damaged goods shall be paid to an amount equivalent to the extent of depreciation in value. The amount is arrived at by using the percentage of depreciation in value consequent upon damage to the goods, in relation to the value of the goods, as laid down in § 17, section 1. Expenses referred to in § 17, section 2, first sentence, will also be paid to the same extent, but apart from this, the freight forwarder is not obliged to pay any further compensation.


Huolitsijan on kuitenkin korvattava enintään se määrä, joka vastaa tehtävästä sovittua rahtia tai muuta korvausta. B. Tapauksissa, joissa kuljetussopimus on sisältänyt 7 §:n toisessa kappaleessa tarkoitetun aikalupauksen, huolitsijan on, ellei muuta ole sovittu, sovitun kuljetusajan ylittyessä hyvitettävä toimeksiantajalle rahti tai muu kuljetuksesta sovittu korvaus. Hyvitystä ei kuitenkaan ole tehtävä, jos viivästyminen on johtunut olosuhteista, jotka ovat huolitsijan oman vaikutuspiirin ulkopuolella. Euroopan sisäisissä maantiekuljetuksissa huolitsija vastaa kuitenkin myös siitä, mikä sisältyy hänen alihankkijansa vaikutuspiiriin. Toimeksiantajan katsotaan kärsineen rahdin määrää vastaavan vahingon, ellei osoiteta, että vahinko on tätä pienempi. Viimeksi mainitussa tapauksessa hyvitystä maksetaan ainoastaan vahinkoa vastaava määrä. 20 § Viivästyksen muuttuminen katoamiseksi A. Toimeksiantajalla on oikeus vaatia korvausta tavaran katoamisesta, jos luovutusta ei ole tapahtunut • kansainvälisissä maantiekuljetuksissa 30 päivän kuluessa sovitun määräajan kulumisesta, tai mikäli erityistä aikaa ei ole sovittu, 60 päivän kuluessa siitä, kun tavara otettiin kuljetettavaksi • muissa kuljetusmuodoissa 60 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin tavaran olisi tullut saapua perille. Toimeksiantajalla ei kuitenkaan ole oikeutta korvaukseen katoamisesta, jos huolitsija voi edellä mainitussa määräajassa osoittaa, että

§ 19 Delay A. If the goods are picked up, carried or delivered too late under § 7, section 1, the freight forwarder shall compensate the customer for such direct and reasonable expenses as could have been foreseen as a probable consequence of the delay at the time of the conclusion of the contract, although with an amount not exceeding a sum equivalent to the freight or other compensation agreed upon in the contract. B. When a time guarantee has been agreed, according to § 7, section 2, and the agreed time of transport has been exceeded, the freight forwarder shall, unless otherwise agreed, credit the customer for the freight or any other compensation agreed upon for the transport. This does not apply if the delay was caused by circumstances beyond the freight forwarder’s own control, except that with regard to carriage of goods by road within Europe the freight forwarder is liable also for circumstances within the control of persons engaged by him for the performance of the contract. The customer shall be considered to have suffered a loss equivalent to the amount of the freight, as long as it cannot be shown that the amount of the loss is less In the latter case only the amount equivalent to the loss shall be credited. § 20 Delay and total loss A. The customer has the right to compensation as if the goods had been lost if no delivery has been made

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

71


tavara on tallessa ja se voidaan luovuttaa kohtuullisessa ajassa. B. Jos tavara on toimitettu huolitsijan virheellisen osoitemerkinnän takia tai muusta huolitsijasta johtuvasta syystä väärään paikkaan, huolitsijan tulee tehdä kohtuudella parhaansa ja pyrkiä toimittamaan tavara edelleen sovittuun määränpäähän käyttäen samaa tai samantyyppistä kuljetusvälinettä kuin alun perin oli sovittu käytettäväksi, tai jota huolitsija oli käyttänyt. Mikäli huolitsija epäonnistuu tavaran toimittamisessa sovittuun määränpäähän omien vaikutusmahdollisuuksiensa piiriin johtuvista syistä, huolitsija korvaa toimeksiantajalle tavaran 17 ja 18 §:ien mukaisesti perustuen arvoon, joka tavaralla olisi ollut alun perin sovittuna luovutusaikana sovitussa määränpäässä. Olosuhteista riippumatta huolitsija on muusta vastuusta vapaa eikä hän vastaa muista tavaraan liittyvistä kustannuksista. 21 § A. Huolitsijan vastuu tavaran katoamisesta, vähenemisestä tai vahingoittumisesta rajoittuu 8,33 SDR:ään kilolta tavaran bruttopainosta siltä osin kuin tavara on kadonnut, vähentynyt tai vahingoittunut. B. Huolitsijan vastuu noudon, kuljetuksen tai luovutuksen viivästymisestä rajoittuu rahdin määrään. C. Huolitsijan vastuu muista vahingoista rajoittuu 100.000 SDR:ään jokaista toimeksiantoa kohden. D. Mikäli osapuolet ovat sopineet erityisestä etuudesta koskien tavaran toimittamista, voidaan korvausta toteennäytetystä lisäme-

72

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA

• with regard to international road transports, within 30 days after the expiry of the agreed period of time, or, if no particular period of time has been agreed upon, within 60 days from the moment the goods were accepted for transport • for other modes of transport, within 60 days from the time when the goods should have arrived. The customer has no right to compensation as if for total loss if the freight forwarder can prove within the above mentioned time limits that the goods have not been lost and that they can be delivered within a reasonable period of time. B. In case of cross-labelling or delivery to wrong destination, the freight forwarder shall use his best reasonable efforts to transport the cargo to its original destination using same or similar means of transportation as originally agreed upon or used by the freight forwarder. If the freight forwarder fails for reasons within the freight forwarder’s control to redeliver the goods to the agreed destination, the freight forwarder shall compensate the customer with the full value in accordance with §§ 17 and 18 of the goods at the time and place of the destination originally agreed upon, but shall be under no further liability or bear any further costs related to the goods regardless of the circumstances. § 21 A. For loss, depreciation of or damage to goods the freight forwarder’s liability is limited to SDR 8.33 per kg (gross) of the part of the goods which has been lost, depreciated


netyksestä tai vahingosta vaatia sovittuun lisäarvoon asti riippumatta edellä mainituista kohdista A – C. E. Laskettaessa korvausta tavaran katoamisesta, vähenemisestä, vahingoittumisesta, viivästymisestä ja muista vahingoista noudatetaan 17-20 §:issä määriteltyjä korvausperiaatteita. Huolitsija ei ole velvollinen korvaamaan muuta vahinkoa, kuten menetetystä kauppavoitosta tai menetetyistä markkinoista aiheutunutta vahinkoa tai mitään muuta vahinkoa riippumatta sen luonteesta. HUOLITSIJAN VASTUU VÄLITTÄJÄNÄ 22 § Huolitsija vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, ettei hän ole noudattanut riittävää huolellisuutta tehtävän suorittamisessa. Huolitsija ei vastaa kolmannen osapuolen toimenpiteistä eikä laiminlyönneistä kuljetuksessa, lastauksessa, purkamisessa, luovutuksessa, tullauksessa, varastoinnissa, perimistehtävässä tai missään muissa huolitsijan välittämissä palveluissa. Huolitsijan huolellisuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon se, mitä huolitsija on tiennyt tai hänen olisi tullut tietää koskien kolmatta osapuolta. Lisäksi tulee ottaa huomioon toimeksiantajan antamat tiedot tehtävän luonteesta kuin myös muu tieto, jolla on merkitystä sopivaa kolmatta osapuolta valittaessa. Rahoista, arvopapereista ja muista kalleuksista huolitsija vastaa ainoastaan, jos tästä on erikseen sovittu.

or damaged. B. For delay in pick up, carriage or delivery the freight forwarder’s liability is limited to the amount of the freight. C. For all other loss the freight forwarder’s liability is limited to SDR 100,000 in respect of each assignment. D. If a declaration of a special interest in delivery has been agreed upon, compensation for the additional loss or damage proved may be claimed, up to the total amount of the interest declared, independently of the compensation provided for in sections A-C above. E. In calculating the extent of compensation for loss, depreciation, damage and delay, and all other loss, the principles of §§ 17-20, shall apply correspondingly. The freight forwarder is not obliged to pay any compensation i.e. for loss of profit, loss of market or other loss of any kind whatsoever. THE FREIGHT FORWARDER’S LIABILITY AS INTERMEDIARY § 22 The freight forwarder is liable for damage resulting from his lack of due diligence in the performance of the contract. The freight forwarder is not liable for acts or omissions of third parties in performing the transport, loading, unloading, delivery, clearance, storage, collection or other services rendered by the freight forwarder. When assessing whether the freight forwarder has acted with due diligence it shall be taken into consideration what the freight forwarder knew or should have known regarding the third party as well as which information was given by

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

73


23 § Laskettaessa korvausta tavaran katoamisesta, vähenemisestä, vahingoittumisesta, viivästymisestä ja muista vahingoista, noudatetaan 17-21 §:issä määriteltyjä korvausperiaatteita.

the customer regarding the character of the task as well as other information with relevance to the selection of a suitable third party. Unless specifically agreed, the freight forwarder is not liable for money, securities and other valuables.

24 § Huolitsijan vastuu 3 C kohdassa mainituista tehtävistä on rajoitettu 50.000 SDR:ään jokaista toimeksiantoa kohden, ja kokonaisuudessaan 500.000 SDR:ään yhdestä ja samasta tapahtumasta. Huolitsijan vastuu ei kuitenkaan missään tapauksessa ylitä: A. viivästyksen osalta huolitsijalle tehtävästä sovitun korvauksen määrää, B. tavaran katoamisen, vähentymisen tai vahingoittumisen tilanteissa 8,33 SDR:ää kilolta tavaran bruttopainosta siltä osin kuin tavara on kadonnut, vähentynyt tai vahingoittunut, C. kaikissa muissa vahingoissa summaa, joka vastaa huolitsijalle tehtävästä sovitun korvauksen viisinkertaista (5) määrää.

§ 23 In calculating the extent of compensation for loss, depreciation, damage and delay, and all other loss, the principles of §§ 17-21, shall apply correspondingly.

VARASTOINTI 25 § A. Huolitsijan velvollisuudet tehtävistä sopimusosapuolena, vrt. 3 B §: Ellei toimeksiantaja ole antanut kirjallisesti muuta ohjetta, huolitsijan tulee omissa nimissään ja toimeksiantajan lukuun merkitä palo-, vesi- ja murtovakuutus, joka perustuu tavaralaskun arvoon varastoinnin alkaessa + 10 %. Ellei toimeksiantaja ole ilmoittanut huolitsijalle tavaroiden arvoa, tällöin huolitsija saa arvioida tavaroiden arvon. Toimeksiantaja kantaa riskin tavaroiden

74

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA

§ 24 The freight forwarder’s liability for services mentioned in § 3 C is limited to SDR 50,000 in respect of each assignment, and totally in the event of any one occurrence SDR 500,000. However, in any event compensation shall not exceed: A. for delay a sum equivalent to the agreed payment in relation to the individual assignment, B. for loss, depreciation of or damage to goods, SDR 8,33 per kg (gross) of the part of the goods which has been lost, depreciated or damaged, C. for all other loss five (5) times the agreed payment in relation to the assignment. STORAGE § 25 A. Responsibility for tasks performed by the freight forwarder as contracting party, cf. § 3 B: Unless otherwise instructed in writing by the customer, the freight forwarder shall take out insurance for the risks of fire, water and burglary in his own name and for account of


hinnan väärin arvioimisesta. Tavaran katoamisesta, vähenemisestä tai vahingosta, jota edellä tarkoitettu vakuutus ei kata tai jos sellaista vakuutusta ei ole otettu huolitsijan toimesta, huolitsija vastaa virheensä tai laiminlyöntinsä perusteella 17-18 §:ien ja 21 §:n mukaisesti ja niissä mainituin rajoituksin. Huolitsijan kokonaisvastuu suhteessa kaikkiin toimeksiantajiin samasta tapahtumasta aiheutuneista vahingoista on rajoitettu 500.000 SDR:ään. Viivästyksestä huolitsija vastaa 19-20 ja 21 B §:ien mukaisesti. B. Lisäksi seuraavat määräykset soveltuvat: 1. Huolitsijan tulee tarkastaa ja kuitata vastaanotetuiksi kokonaiset kollit. Hänellä ei kuitenkaan ole vastuuta niiden sisällöstä ja piilevästä vahingosta. Toimeksiantajan vaatimuksesta huolitsijan on suoritettava varaston kokonaisinventaario. Mikäli kokonainen kolli rikkoutuu vastaanoton jälkeen, tulee huolitsijan rikkoutumisen tapahduttua välittömästi reklamoida puutteellisuudesta tai vahingosta, jonka hän on havainnut tai joka hänen olisi pitänyt havaita. Huolitsijan on huolehdittava tarpeellisesta luovutustarkastuksesta. 2. Ellei toimeksiantaja ole antanut erityisiä ohjeita tavaran varastoinnista, huolitsijalla on oikeus edellyttäen, että hän toimii riittävän huolellisesti, vapaasti valita eri säilytystapojen välillä. 3. Jos varastoitu tavara ominaisuuksiensa vuoksi saattaa aiheuttaa vahinkoa henkilöille tai omaisuudelle, on toimeksiantaja heti velvollinen viemään tavaran pois. 4. Toimeksiantajan on viimeistään varas-

the customer based upon the invoice value at the time of storage + 10 %. Unless the customer has informed the freight forwarder of the value of the goods, the freight forwarder may asses the value. The customer bears the risk of errors in such assessment of the freight forwarder. For loss, depreciation of or damage to the goods not covered by insurance in accordance with the above, or when no insurance has been taken out by the freight forwarder, the freight forwarder is liable for negligent acts or omissions with the determination and limitation of liability specified in §§ 17-18 and 21. The freight forwarder’s liability in relation to all customers is limited to SDR 500,000 with regard to damages occurring on one and the same occasion. The freight forwarder is liable for delay according to §§ 19 – 20 and 21 B. B. Furthermore, the following applies: 1. The freight forwarder shall check and issue receipts for whole packages of goods received, without any liability, however, for the content of the packages and invisible damage. At the request of the customer the freight forwarder shall make an inventory of the stock. The freight forwarder shall, upon opening the packages, immediately notify the customer of any defect or damage that he has observed or should have observed. The freight forwarder shall take care of the necessary delivery control. 2. If the customer has not left any special instructions with regard to the storage of the goods, the freight forwarder may freely choose between various storage possibilities, provided that he exercises due diligence in so doing.

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

75


toinnin alkaessa ilmoitettava huolitsijalle osoite, johon tavaraa koskevat ilmoitukset on lähetettävä ja josta ohjeet annetaan. Toimeksiantajan on myös välittömästi tiedotettava huolitsijalle mahdollisista osoitteenmuutoksista. C. Nämä varastointia koskevat määräykset eivät koske ehtojen 15 §:n 2 momentissa tarkoitettuja tilanteita. TOIMEKSIANTAJAN VASTUU 26 § Toimeksiantaja on velvollinen korvaamaan huolitsijan vahingon sekä huolehtimaan siitä, ettei huolitsija joudu lopullisesti kärsimään tälle aiheutunutta vahinkoa tai menetystä eikä kantamaan vastuuta vahingosta, joka aiheutuu siitä, että: A. tavaroita tai toimeksiantoa koskevat tiedot ja dokumentit ovat virheellisiä, epäselviä tai epätäydellisiä B. tavarat ovat puutteellisesti pakattu, merkitty tai selvitetty, tai että tavarat on toimeksiantajan tai tämän puolesta toimivan osapuolen toimesta virheellisesti lastattu, ahdattu tai kiinnitetty C. tavaralla on sellaisia vahinkoa aiheuttavia ominaisuuksia, joita huolitsija ei kohtuudella ole saattanut havaita D. huolitsija on velvollinen maksamaan tullia tai muita virallisia maksuja tai asettamaan vakuuden, ellei kyseinen velvoite johdu huolitsijan huolimattomuudesta E. tavarat ovat laittomia, virheellisiä, puutteellisia tai ne eivät täytä niitä koskevia sääntöjä tai määräyksiä, tai tavaroiden epäillään tai näytetään loukkaavan kolmannen osapuolen tekijän- tai teollisoikeutta, tai että

76

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA

3. If goods in store, by reason of their nature, are deemed to be a danger to property or persons, the customer has a duty to remove the goods immediately. 4. The customer shall inform the freight forwarder at the latest at the time of delivery of the address to which notice concerning the goods shall be sent and at which instructions shall be received, and inform the freight forwarder immediately of any changes thereof. C. This provision does not apply for any storage of goods cf. § 15, section 2. THE CUSTOMER’S LIABILITY § 26 The customer shall indemnify and hold the freight forwarder free and harmless for damage, loss or liability incurred by the freight forwarder owing to the fact that: A. the particulars concerning the goods, information and documents relating to the assignment are incorrect, unclear or incomplete, B. the goods are incorrectly packed, marked or declared, or incorrectly loaded, stowed or secured by the customer or another party acting on his behalf, C. the goods have such harmful properties as could not have reasonably been foreseen by the freight forwarder, D. the freight forwarder is obliged to pay customs duty or other official fees or provide a security, unless such obligation is caused by the freight forwarder’s negligence, E. the goods are illegal, defective, deficient or noncompliant with applicable rules or


tarvittavat viralliset luvat eivät ole kunnossa maahantuontia, maastavientiä, käsittelyä, varastointia tai kuljettamista varten F. huolitsija kärsii suoraa taloudellista vahinkoa, joutuu maksamaan sakkoja tai rangaistuksia, huolitsijalle aiheutuu hallinnollisia kuluja tai menetystä tai vahinkoa liittyen huolitsijan lupiin tai lisensseihin. Arvioitaessa toimeksiantajan vastuuta a- ja b -kohtien mukaisesti on otettava huomioon, onko huolitsija huolimatta siitä, että hän on ollut tietoinen tällaisesta olosuhteesta sen hyväksynyt tai laiminlyönyt huomauttaa toimeksiantajan tavaraa koskevasta toimenpiteestä. Jos huolitsija rahdinantajan ominaisuudessa on joutunut velvolliseksi toimeksiantajan tavaran puolesta maksamaan osuuden yhteishaverista merirahdin ottajalle tai muusta edellä mainitusta syystä joutunut kolmannen henkilön vaatimusten kohteeksi, on toimeksiantaja velvollinen huolehtimaan siitä, ettei huolitsijalle aiheudu tästä vahinkoa.

REKLAMAATIO JA ERIMIELISYYDET REKLAMAATIO 27 § Huomautukset huolitsijaa vastaan on esitettävä ilman aiheetonta viivytystä. Tavaraa vastaanotettaessa näkyvästä vahingosta tai vähentymisestä on reklamoitava heti vastaanottotilanteessa ja muusta kuin ulkoisesti havaittavissa olevasta vahingosta tai vähentymisestä tulee reklamoida viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Mikäli huomautusta

regulations, are suspected of being or is shown to be in violation of intellectual or industrial property rights of a third party; or the necessary official permits are not in place for the import, export, handling, storage or transport of the goods, F. the freight forwarder suffers a direct financial loss, fines or penalties, incurs administrative charges, incurs loss or damage related to the freight forwarder’s authorizations or licenses. In assessing the customer’s responsibility in accordance with a) and b) regard shall be made to whether the freight forwarder, despite his knowledge of the circumstances, has accepted or failed to make an objection to the measures taken by the customer in respect of the goods. Should the freight forwarder, in his capacity as charterer or shipper become liable in connection with carriage of the customer’s goods by sea, to pay general average contribution to the shipowner or the carrier, or become exposed to claims from third parties for reasons stated above, the customer shall hold the freight forwarder harmless.

NOTICE OF CLAIM AND DISPUTES NOTICE OF CLAIM § 27 Notice of claim shall be given to the freight forwarder without undue delay. In case of apparent loss, depreciation of or damage to the goods, notice shall be given immediately upon receipt of the goods, and in case of non-apparent loss, depreciation of or dam-

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

77


ei tehdä edellä kuvatuissa aikarajoissa, todistustaakka siitä, että tavaran vahingoittuminen tai vähentyminen on tapahtunut tavaran ollessa huolitsijan hallinnassa, on toimeksiantajalla. Reklamaatio, joka koskee muuta kuin tavaran vahingoittumista tai vähenemistä, on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä kun toimeksiantaja sai tietää tai hänen olisi pitänyt saada tietää olosuhteista, joihin huolitsijan vastuu perustuu. Jos sellaista reklamaatiota ei ole tehty, toimeksiantaja menettää asiassa kanneoikeutensa. Jos tietyn kuljetusmuodon käyttämisestä on erityisesti sovittu tai jos osoitetaan, että katoaminen, väheneminen, vahingoittuminen tai viivästyminen on tapahtunut, kun tavaraa kuljetettiin tietyllä kuljetusmuodolla, sovelletaan kyseistä kuljetusmuotoa koskevaa lakia sekä yleisesti käytettyjä kuljetusehtoja, mikäli ne poikkeavat tämän 27 §:n määräyksistä. VANHENTUMINEN (TANSKA, SUOMI JA RUOTSI) 28 § Kanne huolitsijaa vastaan - kanneoikeuden menettämisen uhalla - on nostettava yhden vuoden (1) kuluessa. Aika lasketaan A. tavaran vähenemis- ja vahingoittumistapauksissa päivästä, jolloin tavara luovutettiin vastaanottajalle B. tavaran viivästys- ja kokonaiskatoamistapauksissa tai muussa vahingossa siitä ajankohdasta, jolloin viivästyminen, katoaminen tai muu vahinko aikaisintaan oli voitu todeta. C. kaikissa muissa tilanteissa ajankohdasta,

78

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA

age to the goods no later than seven (7) calendar days from the date of delivery. If notice is not given as described above, the burden of proving that the loss, depreciation of or damage to the goods has occurred while the goods was in the custody of the freight forwarder rests on the customer. Notice of claim concerning matters other than damage to, or depreciation or loss of the goods shall be given within fourteen (14) days from the day on which the customer knew or ought to have known about the circumstances forming the basis of the freight forwarder’s liability. If such notice of claim has not been given, the customer has lost his right of claim. If a certain mode of transport has been expressly agreed upon, or if it is proved that loss, depreciation, damage or delay has occurred whilst the goods were being carried by a particular means of transport, the law applicable to such mode of transport and commonly used conditions of carriage shall apply instead, to the extent that they deviate from what is laid down in this § 27. TIME-BAR (DENMARK, FINLAND AND SWEDEN) § 28 Legal proceedings against the freight forwarder shall be commenced within a period of one (1) year; otherwise the right of claim will have become lost. The time limit period runs: A. upon depreciation of or damage to goods from the day upon which the goods were delivered to the consignee, B. upon delay, loss of the whole consign-


jolloin syy, johon kanne perustuu, olisi aikaisintaan voitu todeta. Tätä määräystä on sovellettava silloin, kun huolitsijan pääasiallinen liikepaikka sijaitsee Ruotsissa, Suomessa tai Tanskassa. Jos tietyn kuljetusmuodon käyttämisestä on erityisesti sovittu tai jos osoitetaan, että katoaminen, väheneminen, vahingoittuminen tai viivästyminen on tapahtunut, kun tavaraa kuljetettiin tietyllä kuljetusmuodolla, sovelletaan kyseistä kuljetusmuotoa koskevaa lakia sekä yleisesti käytettyjä kuljetusehtoja, mikäli ne poikkeavat tämän 28 §:n määräyksistä. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 29 § Huolitsijan ja toimeksiantajan välisessä erimielisyydessä osapuolten tulee ensisijassa pyrkiä löytämään ratkaisu neuvottelemalla. Jos osapuolet eivät neuvotteluteitse pysty löytämään ratkaisua, erimielisyys tulee ratkaista huolitsijan pääasiallisen liikepaikan yleisessä tuomioistuimessa. Oikeuskäsittelyssä tulee noudattaa huolitsijan pääasiallisen liikepaikan lainsäädäntöä.

ment or other kind of loss from the time at which the delay, total loss or other loss could at the earliest have been noticed, C. in all other cases from the time at which the cause on which the claim is based could at the earliest have been noticed. This timebar shall apply when the freight forwarder’s principal place of business is located in Denmark, Finland or Sweden. If a certain mode of transport has been expressly agreed upon, or if it is proved that loss, depreciation, damage or delay has occurred whilst the goods were being carried by a particular means of transport, the law applicable to such mode of transport and commonly used conditions of carriage shall apply instead, to the extent that they deviate from what is laid down in this § 28. DISPUTE RESOLUTION § 29 In the event of a dispute between the freight forwarder and the customer, the parties shall in the first instance attempt to find a solution through negotiation. If the parties are unable to reach a solution via negotiation, the dispute shall be decided in the general courts in the freight forwarder’s principal place of business. Legal proceedings shall be subject to the law of the freight forwarder’s principal place of business.

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

79


VAKIOLAIVAUS­ EHDOT 2010

STANDARD SHIPPING TERMS 2010

Vakiolaivausehdot määrittelevät kuljetussopimuksen osapuolina olevien lastinantajan ja rahdinkuljettajan velvollisuudet kappaletavaran merikuljetuksessa Suomen satamissa.

Standard Shipping Terms define the duties of the consignor and the carrier in general cargo shipments in Finnish ports.

Porttiehto, lastaus Porttiehto, kontit, lastaus Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi kaikkien lastinkäsittelytapojen yhteydessä silloin, kun lastinantaja luovuttaa tavaran tai kontin rahdinkuljettajalle toimittamalla sen kuljetusvälineessä rahdinkuljettajan osoittamaan paikkaan lastaussatamassa. Tässä ehdossa ”kontti” tarkoittaa myös muuta vastaavaa suuryksikköä.

80

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA

Gate Term, loading Gate Term, containers, loading This shipping term can be applied to all modes of cargo handling when the consignor hands over the goods or the container to the carrier by delivering them in a means of transport to a point designated by the carrier in the port of shipment. In this term ”container” also refers to other corresponding large units.


Porttiehto, purkaus Porttiehto, kontit, purkaus Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi kaikkien lastinkäsittelytapojen yhteydessä silloin, kun rahdinkuljettaja luovuttaa tavaran vastaanottajalle purkaussatamassa joko varastosta tai lastaamalla tavaran varastosta vastaanottajan kuljetusvälineeseen. Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi myös silloin, kun rahdinkuljettaja luovuttaa lastatun kontin vastaanottajalle purkaussatamassa lastaamalla kontin varastosta vastaanottajan kuljetusvälineeseen. Tässä ehdossa ”kontti” tarkoittaa myös muuta vastaavaa suuryksikköä.

Gate Term, discharge Gate Term, containers, discharge This shipping term can be applied to all modes of cargo handling when the carrier hands over the goods to the receiver in the port of discharge either in a warehouse or loaded from a warehouse into a means of transport of the receiver. This shipping term can also be applied when the carrier hands over the stuffed container in the port of discharge loading the container from a warehouse into a means of transport of the receiver. In this term ”container” also refers to other corresponding large units.

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

81


Perävaunuehto lastaus Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi silloin, kun lastinantaja luovuttaa perävaunun tai muun omilla pyörillään kulkevan suuryksikön rahdinkuljettajalle toimittamalla sen rahdinkuljettajan osoittamaan paikkaan lastaussatamassa.

Perävaunuehto, purkaus Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi kaikkien lastinkäsittelytapojen yhteydessä silloin, kun rahdinkuljettaja luovuttaa perävaunun tai muun omilla pyörillään kulkevan suuryksikön vastaanottajalle purkaussatamassa asettamalla yksikön vastaanottajan noudettavaksi määräsatamasta.

82

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA

Trailer Term, loading This shipping term can be applied when the consignor hands over the trailer or some other large wheeled unit to the carrier by delivering it to a point designated by the carrier in the port of shipment.

Trailer Term, discharge This shipping term can be applied to all modes of cargo handling when the carrier hands over the trailer or some other large wheeled unit to the receiver in the port of discharge making the unit available for the receiver to pick it up in the port of destination.


Varastoehto, lastaus

Warehouse Term, loading

Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi silloin, kun lastinantaja luovuttaa tavaran kuljetusta varten rahdinkuljettajalle lastaussataman varastossa.

This shipping term can be applied when the consignor hands over the goods to the carrier for carriage in a warehouse in the port of shipment.

Roro-lastinkäsittely

Roro cargo handling

Storo- ja konventionaalinen lastinkäsittely

Storo and conventional cargo handling

Varastoehto, purkaus

Warehouse Term, discharge

Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi kaikkien lastinkäsittelytapojen yhteydessä silloin, kun rahdinkuljettaja luovuttaa tavaran vastaan-ottajalle purkaussataman varastossa.

This shipping term can be applied to all modes of cargo handling when the carrier hands over the goods to the receiver in a warehouse in the port of discharge.

Roro-lastinkäsittely

Roro cargo handling

Storo- ja konventionaalinen lastinkäsittely

Storo and conventional cargo handling

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

83


Konttiehto, lastaus Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi konttiliikenteessä silloin, kun lastinantaja luovuttaa lastatun kontin rahdinkuljettajan kuljetettavaksi asettamalla kontin lastaussatamassa olevalle konttipihalle. Kontilla tarkoitetaan tässä laivausehdossa myös muuta vastaavaa suuryksikköä.

Konttiehto, purkaus Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi konttiliikenteessä silloin, kun rahdinkuljettaja luovuttaa lastatun kontin vastaanottajalle purkaussatamassa asettamalla kontin lastaussatamassa olevalle konttipihalle tai muulle varastoalueelle. Kontilla tarkoitetaan tässä myös muuta vastaavaa suuryksikköä.

84

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA

C/Y Term, Loading This shipping term can be applied to container shipments when the consignor hands over the stuffed container to the carrier for transport making the unit available in a container yard in the port of shipment. In this term ”container” also refers to other corresponding large units.

C/Y Term, discharge This shipping term can be applied to container shipments when the carrier hands over the stuffed container to the receiver in the port of discharge making the unit available in a container yard or other storage area in the port of destination. In this term ”container” also refers to other corresponding large units.


Laituriehto, lastaus Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi konventionaalisen liikenteen mukaisten lastinkäsittelytapojen yhteydessä silloin, kun lastinantaja luovuttaa tavaran rahdinkuljettajalle aluksen sivulla alukseen lastattavaksi.

Laituriehto, purkaus Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi konventionaalisen liikenteen mukaisten lastinkäsittelytapojen yhteydessä silloin, kun rahdinkuljettaja luovuttaa tavaran vastaanottajalle määräsatamassa laiturissa olevan aluksen sivulla.

Quay Term, loading This shipping term can be applied to the modes of cargo handling used in conventional traffic when the consignor hands over the goods to the carrier alongside ship for loading.

Quay Term, discharge This shipping term can be applied to the modes of cargo handling used in conventional traffic when the carrier hands over the goods to the receiver alongside ship in the port of destination.

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

85


Laivaehto, lastaus Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi kaikkien lastinkäsittelytapojen yhteydessä silloin, kun lastinantaja luovuttaa tavaran lastaussatamassa rahdinkuljettajan kuljetettavaksi toimittamalla sen tämän alukseen.

Laivaehto, purkaus Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi kaikkien lastinkäsittelytapojen yhteydessä silloin, kun rahdinkuljettaja luovuttaa tavaran vastaanottajalle purkaussatamassa aluksesta purettavaksi.

86

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA

Ship Term loading This shipping term can be applied to all modes of cargo handling when the consignor hands over the goods to the carrier for shipment by delivering them on board the ship.

Ship Term discharge This shipping term can be applied to all modes of cargo handling when the carrier hands over the goods to the receiver on board the ship for unloading in the port of discharge.


Vakiolaivausehdot 2010 Vakiolaivausehdot 2010 © - Vakiolaivausehdot 2010 on Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Suomen osaston julkaisema teos, joka on tekijänoikeudellisesti suojattu. ICC Suomen osasto on pidättänyt kaikki oikeudet Vakiolaivausehdot 2010 –teoksen julkistamiseen missään muodossa ilman nimenomaista suostumusta. Tämä esitys on ohjeellinen ja tarkoitettu käytettäväksi yhdessä alkuperäisen Vakiolaivausehdot 2010 -julkaisun kanssa. Alkuperäisiä teosta välittää ICC Suomen osasto: www.iccfin.fi.

Standard Shipping Terms 2010 Standard Shipping Terms 2010 © - Standard Shipping Terms 2010 is a publication of the Finnish Section of the International Chamber of Commerce (ICC), protected by copyright. ICC Finland reserves all rights the publication of Standard Shipping Terms 2010 in any form without express consent. This presentation is for guidance only and to be used together with the original Standard Shipping Terms 2010. The original Standard Shipping Terms 2010 can be acquired from the Finnish Section of ICC: www.iccfin.fi.

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

87


88

INCOTERMS® 2010

INCOTERMS® 2010

E Ryhmä / Lähtöpää

Group E / Departure

Noudettuna lähettäjältä

EXW Ex Works

F Ryhmä / Ei sisällä rahtia

Group F / Main carriage unpaid

Vapaasti rahdinkuljettajalla Vapaasti aluksen sivulla Vapaasti aluksessa

FCA Free Carrier FAS Free Alongside Ship FOB Free On Board

C Ryhmä / Sisältää rahdin

Group C / Main carriage paid

Kulut ja rahti maksettuina Kulut, vakuutus ja rahti maksettuina Kuljetus maksettuna Kuljetus ja vakuutus maksettuna

CFR Cost and Freight CIF Cost, Insurance and Freight CPT Carriage Paid To CIP Carriage and Insurance Paid To

D Ryhmä /Tulopää

Group D / Arrival

Toimitettuna määräpaikalla Toimitettuna terminaalissa Toimitettuna tullattuna

DAP Delivered At Place DAT Delivered At Terminal DDP Delivered Duty Paid

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA


Incoterms-artiklat

Incoterms articles

A

A THE SELLER’S OBLIGATIONS

MYYJÄN VELVOLLISUUDET

A1 Kauppasopimuksen täyttäminen A2 Lisenssit, luvat ja muodollisuudet A3 Kuljetus- ja vakuutussopimukset A4 Toimitus A5 Riskin siirtyminen A6 Kustannusten jakautuminen A7 Ilmoitus ostajalle A8 Todiste toimituksesta, kuljetusasiakirja tai vastaava elektroninen viesti A9 Tarkastaminen – pakkaus –merkintä A10 Muut velvoitteet

A1 Proviosion of goods in conformity with the contract A2 Licenses, authorisations and formalities A3 Contracts of carriage and insurance A4 Delivery A5 Transfer of risks A6 Division of costs A7 Notice to the buye A8 Proof of delivery, transport document or equivalent electronic message A9 Checking – packaking – marking A10 Other obligations

B

B

OSTAJAN VELVOLLISUUDET

B1 Kauppahinnan maksaminen B2 Lisenssit, luvat ja muodollisuudet B3 Kuljetus- ja vakuutussopimukset B4 Toimituksen vastaanotto B5 Riskin siirtyminen B6 Kustannusten jakautuminen B7 Ilmoitus myyjälle B8 Todiste toimituksesta, kuljetusasiakirja tai vastaava elektroninen viesti B9 Tavaran tarkistus B10 Muut velvoitteet

THE BUYER’S OBLIGATIONS

B1 Payment of the price B2 Licenses, authorisations and formalities B3 Contracts of carriage and insurance B4 Taking delivery B5 Transfer of risks B6 Division of costs B7 Notice to the seller B8 Proof of delivery, transport document or equivalent electronic message B9 Inspection of goods B10 Other obligations

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

89


Incoterms® 2010 -lausekkeiden soveltuvuus eri kuljetusmuodoissa

90

Applicability of Incoterms® 2010 to various modes of transport

LAIVA

AUTO

RAUTATIE

KONTTI

YHDISTETTY

SHIP

ROAD

RAIL

CONTAINER

COMBINED

EXW

+

+

+

+

+

FCA

+

+

+

+

+

FAS

+

-

-

-

-

FOB

+

-

-

-

-

CFR

+

-

-

-

-

CIF

+

-

-

-

-

CPT

+

+

+

+

+

CIP

+

+

+

+

+

DAT

+

+

+

+

+

DAP

+

+

+

+

+

DDP

+

+

+

+

+

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA


MYYJÄN VASTUU SELLER´S RESPONSIBILITY

VAHINGONVAARAN SIIRTYMISPISTE TRANSFER OF RISKS

OSTAJAN VASTUU BUYER´S RESPONSIBILITY

EXW

FCA

FAS

FOB

CFR

CIF

CPT

CIP

DAT

DAP

DDP

Incoterms® 2010

Incoterms® 2010

Incoterms © ™ - Incoterms on Kansainvälisen kauppakamarin, ICC:n rekisteröimä tavaramerkki. Incoterms 2010 on tekijänoikeudellisesti suojattu teos. ICC on pidättänyt kaikki oikeudet Incoterms-tavaramerkin käyttöön ja Incoterms 2010 –lausekkeiden julkistamiseen missään muodossa ilman nimenomaista suostumusta. Tämä esitys on ohjeellinen ja tarkoitettu käytettäväksi yhdessä alkuperäisen Incoterms 2010-julkaisun kanssa. Alkuperäisiä Incoterms 2010-toimitusehtoja eri kielillä välittää ICC Suomen osasto: www.icc.fi.

Incoterms © ™ - Incoterms is a trademark registered by the International Chamber of Commerce, ICC. Incoterms 2010 is protected by copyright. ICC reserves all rights to the use of Incoterms trademark and to the publication of Incoterms 2010 in any form without express consent. This presentation is for guidance only and to be used together with the original Incoterms 2010 publication. The original Incoterms 2010 in different languages can be acquired from the Finnish Section of ICC: www.icc.fi.

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

91


Claim periods in various modes of transport

Ulkonaisesti havaittavien vahinkojen osalta reklamaation tulee tapahtua tavaran vastaanoton yhteydessä. Reklamaation laiminlyönti aiheuttaa puhevallan menettämisen, mikäli ei voida osoittaa rahdinkuljettajan/huolitsijan aiheuttaneen vahinkoa tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Seuraavassa kuljetusmuodoittain muiden kuin ulkoapäin havaittavien vahinkojen osalta reklamaatioajat tavaran vastaanottamisesta:

Claims for visual defects shall be made upon receipt of the goods. Failure to make a claim will result in the loss of the right to be heard, unless the carrier/forwarder can be shown to have caused the damage intentionally or by gross neglect. The claim periods after the receipt of goods for other than visual damages are listed below by mode of transport.

TAVARAVAHINKOJEN OSALTA:

FOR DAMAGE TH GOODS:

Tiekuljetus

heti, viimeistään 7 pv

Road transport

immediately, at most 7 d

Merikuljetus

heti, viimeistään 3 pv

Sea transport

immediately, at most 3 d

Rautatiekuljetus heti, viimeistään

Rail transport

immediately, at most

10 pv (kotimaa),

10 d (domestic)

7 pv (kansainvälinen)

7 d (international)

Lentokuljetus

heti, viimeistään 14 pv

Air transport

immediately, at most 14 d

Huolintaliike

heti, viimeistään 7 pv

Forwarding company immediately, at most 7 d

VIIVÄSTYSVAHINKOJEN OSALTA:

FOR DELAY DAMAGE:

Tiekuljetus

21 pv kuluessa siitä päivästä,

Road transport

within 21 d after the date

jolloin tavara luovutettiin

the goods were handed

vastaanottajalle

over to the receiver

Merikuljetus

Sea transport

60 d

Rail transport

30 d (domestic),

60 d (international)

after receipt of goods

60 pv

92

60 pv (kansainvälinen)

tavaran vastaanottamisesta

Lentokuljetus

21 pv kuluessa siitä päivästä,

jona tavara on ollut

vastaanottajan käytettävissä.

Huolintaliike

14 pv kuluessa siitä kun

toimeksiantaja sai tietää tai

hänen olisi pitänyt saada

tietää olosuhteista, joihin

huolitsijan vastuu perustuu. R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA

LAINATTU SUOMEN HUOLINTALIIKKEIDEN LIITON LUVALLA.

Rautatiekuljetus 30 pv (kotimaa),

Air transport

within 21 d after the date

the goods were at the

receiver’s disposal

Forwarding company within 14 d after the client

was informed or should have

been informed about the

conditions on which the

forwarder’s liability is based.

QUOTATION PERMITTED BY THE FINNISH FREIGHT FORWARDERS ASSOCIATION.

Reklamaatioajat eri kuljetusmuodoissa


P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

93


VAARALLISTEN AINEIDEN LUOKITUS

IMDG CLASSIFICATION

CF. LUOKKA 1

95

CF. CLASS 1

95

LUOKKA 1 – RÄJÄHTEET

96

CLASS 1 - EXPLOSIVES

96

LUOKKA 2 – KAASUT

96

CLASS 2 – GASES

96

LUOKKA 3 – PALAVAT NESTEET

97

CLASS 3 - FLAMMABLE LIQUIDS

97

LUOKKA 4 – HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET; HELPOSTI ITSESTÄÄN SYTTYVÄT AINEET; AINEET, JOTKA VEDEN KANSSA KOSKETUKSIIN JOUTUESSAAN 98 KEHITTÄVÄT PALAVIA KAASUJA LUOKKA 5 – HAPETTAVAT AINEET 

99

JA ORGAANISET PEROKSIDIT

99

CLASS 4 - FLAMMABLE SOLIDS; SUBSTANCES LIABLE TO SPONTANEOUS COMBUSTION; SUBSTANCES WHICH, IN 98 CONTACT WITH WATER, EMIT FLAMMABLE GASES CLASS 5 - OXIDIZING SUBSTANCES 

99

AND ORGANIC PEROXIDES

99

CLASS 6 - TOXIC AND INFECTIOUS SUBSTANCES

100

LUOKKA 6 – MYRKYLLISET JA TARTUNTAVAARALLISET 100 AINEET

CLASS 7 - RADIOACTIVE MATERIAL

101

LUOKKA 7 – RADIOAKTIIVISET AINEET

101

CLASS 8 - CORROSIVE SUBSTANCES

102

LUOKKA 8 – SYÖVYTTÄVÄT AINEET

102

CLASS 9 - MISCELLANEOUS DANGEROUS SUBSTANCES 103 AND ARTICLES

LUOKKA 9 – MUUT VAARALLISET 

103

AINEET JA ESINEET

103

MEREN PILAANTUMISTA AIHEUTTAVAT AINEET

104

MARINE POLLUTANTS

94

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA

104


Cf. Luokka 1

Cf. Class 1

VAK/ADR -YHTEENKUORMAUSKIELLOT

VAK/ADR PROHIBITIONS ON MIXED LOADING

KATSO LUOKKA 1 SEE CLASS 1

Yhteenkuormaus samaan ajoneuvoon kielletty

Mixed loading on one vehicle prohibited

Yhteenkuormaus samaan ajoneuvoon sallittu

Mixed loading on one vehicle permitted

TAULUKOSSA OLEVAT KIRJAIMET

LETTERS IN THE TABLE

b) Luokan 1 räjähteiden ja luokan 9 hengenpelastusvälineiden (UN 2990, UN 3072 ja 3268) yhteenkuormaus sallittu.

b) Mixed loading permitted between explosives of Class 1 and life saving appliances of Class 9 (UN 2990, UN 3072 and 3268).

c) Luokan 1 räjähteiden ja luokan 9 hengenpelastusvälineiden (UN 2990, UN 3072 ja UN 3268) yhteenkuormaus on sallittu, ja luokan 1.4 G turvatyynyn kaasunkehittimien tai turvavyön esikiristimien (UN 0503) ja luokan 9 turvatyynyn kaasunkehittimien, turvatyynymodulien tai turvavyön esikiristimien (UN 3268) yhteenkuormaus on sallittu.

c) Mixed loading permitted between explosives of Class 1 and life saving appliances of Class 9 (UN 2990, UN 3072 and 3268), and mixed loading permitted between air bag inflators, or air bag modules, or seat-belt pretensioners of Division 1.4, compatibility group G, (UN 0503) and air bag inflators or air bag modules or seat-belt pretensioners of Class 9 (UN 3268).

d) Louhintaräjähdysaineiden (paitsi UN 0083 tyyppi C) sekä luokan 5.1 ammoniumnitraatin ja epäorgaanisten nitraattien (UN 1942 ja UN 2067) yhteenkuormaus on sallittu, edellyttäen että suurlipukkeiden kiinnittämisessä, erottelussa, kuormauksessa ja suurimman sallitun kuorman laskemisessa tätä yhteenkuormattua kokonaisuutta käsitellään kuten luokan 1 louhintaräjähdysaineita.

d) Mixed loading permitted between blasting explosives (except UN 0083 Explosive, blasting, type C) and ammonium nitrate and inorganic nitrates of Class 5.1 (UN 1942 and 2067) provided the aggregate is treated as blasting explosives under Class 1 for the purposes of placarding, segregation, stowage and maximum permissible load.

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

95


96

LUOKKA 1 – RÄJÄHTEET

CLASS 1 - EXPLOSIVES

Räjähde on kiinteä tai nestemäinen aine (tai aine-seos), joka pystyy yksinään kemiallisen reaktion kautta muodostamaan kaasua sellaisessa lämpötilassa ja paineessa sekä sellaisella nopeudella, että tästä voi aiheutua vahinkoa ympäristölle. Pyrotekniset aineet kuuluvat räjähdysvaarallisiin aineisiin, vaikka ne eivät itsessään muodostaisikaan kaasua.

Explosive substance means a solid or liquid substance (or a mixture of substances) which is in itself capable by chemical reaction of producing gas at such a temperature and pressure and at such a speed as to cause damage to the surroundings. Pyrotechnic substances are included even when they do not evolve gases.

Pyrotekninen aine on aine tai aineseos, joka on tarkoitettu muodostamaan lämpöä, valoa, ääntä, kaasua tai savua taikka niiden yhdistelmiä itsestään jatkuvissa eksotermisissä kemiallisissa reaktioissa, joissa ei tapahdu detonaatiota.

Pyrotechnic substance means a substance or a mixture of substances designed to produce an effect by heat, light, sound, gas or smoke or a combination of these as the result of non-detonative self-sustaining exothermic chemical reactions.

LUOKKA 2 – KAASUT

CLASS 2 – GASES

Luokka 2 kattaa paineistetut kaasut, nestemäiset kaasut, liuenneet kaasut, jäähdytetyt nestemäiset kaasut, yhdestä tai useammasta kaasusta muodostuvat kaasuseokset, joissa yksi tai useampi kaasu on peräisin muiden luokkien mukaisesta aineesta, kaasulla täytetyt esineet ja aerosolit.

The class comprises compressed gases, liquefied gases, dissolved gases, refrigerated liquefied gases, mixtures of one or more gases with one or more vapours of substances of other classes, articles charged with a gas and aerosols.

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA


Kaasut kuljetetaan normaalisti paineen alla. Paine vaihtelee paineistettujen kaasujen suuresta paineesta jäähdytettyjen kaasujen pieneen paineeseen.

Gases are normally transported under pressure varying from high pressure in the case of compressed gases to low pressure in the case of refrigerated gases.

Kaasujen kemialliset ominaisuudet ja fysikaaliset vaikutukset vaihtelevat suuresti ja kaasut voivat niiden mukaan olla: palavia; palamattomia; myrkyttömiä; myrkyllisiä; palamista edistäviä; syövyttäviä; tai niilla voi olla näitä ominaisuuksia kaksi tai useampia.

According to their chemical properties or physiological effects, which may vary widely, gases may be: flammable; non-flammable; non-toxic; toxic; supporters of combustion; corrosive; or may possess two or more of these properties simultaneously.

Kaikki ilmaa raskaammat kaasut ovat potentiaalisesti vaarallisia, jos niiden annetaan kerääntyä lastitilojen pohjalle.

All gases which are heavier than air will present a potential danger if allowed to accumulate in the bottom of cargo spaces.

LUOKKA 3 – PALAVAT NESTEET

CLASS 3 - FLAMMABLE LIQUIDS

Palavat nesteet ovat nesteitä tai nesteseoksia, tai kiintoaineita liuoksessa tai suspensiossa sisältäviä nesteitä, joiden leimahduspisteenä normaalisti tunnettu ominaisuus, eli lämpötila, jossa ne tuottavat palavaa höyryä, on alle 61 °C suljettu kuppi –testissä (vastaa 65,6 °C lämpötilaa avoin kuppi –testissä).

Flammable liquids are liquids, or mixtures of liquids, or liquids containing solids in solution or suspension which give off a flammable vapour at or below 61 °C closed-cup test (corresponding to 65.6 °C open-cup test), normally referred to as the “flashpoint”.

Myös nesteet, jotka tarjotaan kuljetettavaksi niiden leimahduspistettä vastaavassa tai sitä korkeammassa lämpötilassa sekä aineet, jotka kuljetetaan tai tarjotaan kuljetettavaksi korkeassa lämpötilassa nestemäisessä olomuodossa, ja jotka tuottavat palavaa

This also includes liquids offered for transport at temperatures at or above their flashpoint and substances transported or offered for transport at elevated temperatures in a liquid state, which give off a flammable vapour at

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

97


98

höyryä maksimikuljetuslämpötilassa tai sitä alhaisemmassa lämpötilassa, kuuluvat tähän luokkaan.

temperatures equal to or below the maximum transport temperature.

LUOKKA 4 – HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET; HELPOSTI ITSESTÄÄN SYTTYVÄT AINEET; AINEET, JOTKA VEDEN KANSSA KOSKETUKSIIN JOUTUESSAAN KEHITTÄVÄT PALAVIA KAASUJA

CLASS 4 - FLAMMABLE SOLIDS; SUBSTANCES LIABLE TO SPONTANEOUS COMBUSTION; SUBSTANCES WHICH, IN CONTACT WITH WATER, EMIT FLAMMABLE GASES

Muut kuin räjähteeksi luokiteltavat aineet, jotka kuljetuksen aikana ovat helposti syttyviä, tai jotka voivat aiheuttaa tai olla mukana aiheuttamassa tulipalon. Luokka 4 jakaantuu seuraaviin alaluokkiin:

Substances other than those classified as explosives, which, under conditions of transport, are readily combustible or may cause or contribute to a fire. Class 4 is subdivided as follows:

Luokka 4.1 Helposti syttyvät kiinteät aineet Kiinteät aineet, jotka kuljetuksen aikana esiintyvissä olosuhteissa ovat helposti syttyviä tai voivat aiheuttaa tai olla mukana aiheuttamassa tulipalon kitkan vaikutuksesta; itsereaktiiviset aineet (kiinteät aineet ja nesteet), joissa voi tapahtua voimakas eksoterminen reaktio; flegmatoidut kiinteät räjähdysaineet, jotka voivat räjähtää jos niitä ei laimenneta riittävästi.

Class 4.1 Flammable solids Solids which, under conditions encountered in transport, are readily combustible or may cause or contribute to fire through friction; self-reactive substances (solids and liquids) which are liable to undergo a strongly exothermic reaction; solid desensitized explosives which may explode if not diluted sufficiently;

Luokka 4.2 Helposti itsestään syttyvät aineet Aineet (kiinteät aineet ja nesteet), jotka voivat kuumentua itsestään kuljetuksen aikana

Class 4.2 Substances liable to spontaneous combustion. Substances (solids and liquids) which are liable to spontaneous heating under normal

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA


normaalisti esiintyvissä olosuhteissa, tai kuumentua joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa siten, että ne voivat syttyä palamaan.

conditions encountered in transport, or to heating up in contact with air, and being then liable to catch fire;

Luokka 4.3 Aineet, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät palavia kaasuja Aineet (kiinteät aineet ja nesteet), jotka veden kanssa reagoidessaan voivat muuttua itsestään syttyviksi tai tuottaa helposti syttyviä kaasuja vaarallisina määrinä.

Class 4.3 Substances which, in contact with water, emit flammable gases. Substances (solids and liquids) which, by interaction with water, are liable to become spontaneously flammable or to give off flammable gases in dangerous quantities.

LUOKKA 5 – HAPETTAVAT AINEET JA ORGAANISET PEROKSIDIT

CLASS 5 - OXIDIZING SUBSTANCES AND ORGANIC PEROXIDES

Luokka 5.1 Hapettavat aineet Aineet, jotka vaikka itsessään eivät välttämättä olekaan palavia, voivat aiheuttaa tai olla mukana aiheuttamassa muun materiaalin palamisen, yleensä tuottamalla happea.

Class 5.1 Oxidizing substances Substances which, while in themselves not necessarily combustible, may, generally by yielding oxygen, cause, or contribute to, the combustion of other material.

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

99


100

LUOKKA 6 – MYRKYLLISET JA TARTUNTAVAARALLISET AINEET

CLASS 6 - TOXIC AND INFECTIOUS SUBSTANCES

Luokka 6.1 Myrkylliset aineet Nämä ovat aineita, jotka nieltynä tai hengitettynä tai ihokosketuksen kautta voivat aiheuttaa joko kuoleman tai vakavia vammoja tai vahingoittaa terveyttä.

Class 6.1 Toxic substances These are substances liable either to cause death or serious injury or to harm human health if swallowed or inhaled, or by skin contact.

Luokka 6.2 Tartuntavaaralliset aineet Nämä ovat aineita, joiden tiedetään tai voidaan kohtuudella olettaa sisältävän patogeenejä. Patogeenit ovat määrityksen mukaan mikro-organismeja (kuten bakteerit, virukset, riketsiat, parasiitit, sienet) tai rekombinoituvia mikro-organismeja (hybridejä tai mutantteja), joiden tiedetään tai voidaan kohtuudella olettaa aiheuttavan tartuntatauteja eläimissä tai ihmisissä.

Class 6.2 Infectious substances These are substances known or reasonably expected to contain pathogens. Pathogens are defined as micro-organisms (including bacteria, viruses, rickettsiae, parasites, fungi) or recombinant micro-organisms (hybrid or mutant) that are known or reasonably expected to cause infectious disease in animals or humans.

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA


LUOKKA 7 – RADIOAKTIIVISET AINEET

CLASS 7 - RADIOACTIVE MATERIAL

Radioaktiivisella aineella tarkoitetaan mitä tahansa ainetta, joka sisältää radionuklideja, kun aineen sekä aktiivisuuspitoisuus että kokonaisaktiivisuus kuljetuksessa ylittää tietyt määritetyt arvot.

Radioactive material means any material containing radionuclides where both the activity concentration and the total activity in the consignment exceed certain specified values.

Tämän säännöstön tarkoituksessa seuraavat radioaktiiviset aineet eivät kuulu luokkaan 7: • radioaktiivinen aine, joka on kiinteä osa kuljetusvälinettä • radioaktiivinen aine, jota siirretään asianmukaisten turvallisuusmääräysten alaisessa laitoksessa siten, ettei siirrossa käytetä julkisia teitä tai rautateitä • henkilöön tai elävään eläimeen diagnosointi- tai hoitotarkoituksessa siirretty tai istutettu radioaktiivinen aine • määräysten mukaisen hyväksynnän saaneiden kuluttajatuotteiden sisältämä radioaktiivinen aine, loppukäyttäjälle myynnin jälkeen • luonnossa esiintyviä radionuklideja sisältävä luonnollinen materiaali ja malmit, joita ei ole tarkoitus edelleenjalostaa näiden radionuklidien hyödyntämiseksi, edellyttäen materiaalin aktiivisuuspitoisuus ei ylitä tiettyjä määritettyjä arvoja 10-kertaisesti.

The following radioactive materials are not included in class 7 for the purposes of this Code: • radioactive material that is an integral part of the means of transport • radioactive material moved within an establishment which is subject to appropriate safety regulations in force in the establishment and where the movement does not involve public roads or railways • radioactive material implanted or incorporated into a person or live animal for diagnosis or treatment • radioactive material in consumer products which have received regulatory approval, following their sale to the end user • natural material and ores containing naturally occurring radionuclides which are not intended to be processed for use of these radionuclides provided the activity concentration of the material does not exceed 10 times the certain values specified.

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

101


102

LUOKKA 8 – SYÖVYTTÄVÄT AINEET

CLASS 8 - CORROSIVE SUBSTANCES

Luokan 8 aineet (syövyttävät aineet) ovat aineita, jotka kemiallisen toiminnan kautta aiheuttavat vakavia vaurioita joutuessaan kosketuksiin elävän kudoksen kanssa, tai vuodon sattuessa, vaurioittavat oleellisesti tai jopa tuhoavat muita tavaroita tai kuljetusvälinettä.

Class 8 substances (corrosive substances) means substances which, by chemical action, will cause severe damage when in contact with living tissue or, in the case of leakage, will materially damage, or even destroy, other goods or the means of transport.

Monet tämän luokan aineista muuttuvat syövyttäviksi vasta reagoidessaan veden tai ilmassa olevan kosteuden kanssa. Reagointi veden kanssa johtaa monissa aineissa ärsyttävien ja syövyttävien kaasujen vapautumiseen. Tällaiset kaasut muuttuvat yleensä näkyviksi höyryiksi ilmassa.

Many substances in this class only become corrosive after having reacted with water, or with moisture in the air. The reaction of water with many substances is accompanied by the liberation of irritating and corrosive gases. Such gases usually become visible as fumes in the air.

Jotkut tämän luokan aineista kehittävät lämpöä reagoidessaan veden tai orgaanisten aineiden, kuten puun, paperin, kuitujen, joidenkin pehmustemateriaalien ja tiettyjen rasvojen ja öljyjen kanssa.

A few substances in this class generate heat in reaction with water or organic materials, including wood, paper, fibres, some cushioning materials and certain fats and oils.

Ainetta, joka on merkitty “stabiloiduksi”, ei saa kuljettaa stabiloimattomassa olomuodossa.

A substance which is designated as “stabilized” shall not be transported in the unstabilized state.

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA


LUOKKA 9 – MUUT VAARALLISET AINEET JA ESINEET

CLASS 9 - MISCELLANEOUS DANGEROUS SUBSTANCES AND ARTICLES

Sellaiset aineet ja esineet, jotka eivät kuulu mihinkään muuhun luokkaan, ja jotka kokemuksen mukaan ovat osoittautuneet tai voivat osoittautua luonteeltaan vaarallisiksi siten, että niihin sovelletaan SOLAS-sopimuksen 1974 kappaleen VII osan A määräyksiä; näihin kuuluvat aineet, joita kuljetetaan tai tarjotaan kuljetettavaksi 100oC lämpötilassa tai sitä korkeammassa lämpötilassa nestemäisessä olotilassa, sekä kiinteät aineet, joita kuljetetaan tai tarjotaan kuljetettavaksi 240oC lämpötilassa tai sitä korkeammassa lämpötilassa, sekä aineet, joita yllämainitun sopimuksen kappaleen VII osan A määräykset eivät koske, mutta joihin sovelletaan MARPOL-yleissopimuksen 73/78 liitteen III korjatun version määräyksiä.

Substances and articles not covered by other classes which experience has shown, or may show, Th be of such a dangerous character that the provisions of part A of chapter VII of SOLAS, 1974, as amended, shall apply; these include substances that are transported or offered for transport at temperatures equal to, or exceeding, 100°C, in a liquid state, and solids that are transported or offered for transport at temperatures equal to or exceeding 240°C and substances not subject to the provisions of part A in chapter VII of the aforementioned Convention, but to which the provisions of Annex III of MARPOL 73/78, as amended, apply.

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

103


104

MEREN PILAANTUMISTA AIHEUTTAVAT AINEET

MARINE POLLUTANTS

Päästöillä tarkoitetaan aineita, joidin sovelletaan MARPOL-yleissopimuksen 73/78 Liitteen III korjatun version määräyksiä johtuen niiden potentiaalisesta bioakkumulaatiosta merikaloihin ja äyriäisiin tai niiden myrkyllisyydestä vesiorganismeille. Mikäli meren pilaantumista aiheuttavien aineiden ja vakavaa meren pilaantumista aiheuttavien aineiden ominaisuudet ovat jonkun luokkien 1-8 kriteerien mukaiset, aineet on kuljetettava asianomaisen luokan mukaisia määräyksiä noudattaen. Mikäli aineiden ominaisuudet eivät ole minkään näiden luokkien kriteerien mukaiset, kuljetuksessa on noudatettava UN 3077-määräyksiä YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, KIINTEÄ AINE, MÄÄRITTELEMÄTÖN, tai UN 3082-määräyksiä YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, NESTE, MÄÄRITTELEMÄTÖN, tapauskohtaisesti, mikäli ainetta ei ole erikseen määritetty luokkaan 9.

Marine pollutants means substances which, because of their potential to bioaccumulate in seafood or because of their high toxicity to aquatic life, are subject to the provisions of Annex III of MARPOL 73/78, as amended. Marine pollutants and severe marine pollutants shall be transported under the appropriate entry according to their properties if they fall within the criteria of any of the classes 1 to 8. If they do not fall within the criteria of any of these classes, they shall be transported under the entry: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S., UN 3077 or ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., UN 3082, as appropriate, unless there is a specific entry in class 9.

“IMO Publishing Service, Lontoo, on antanut suostumuksena IMDG-säännöstön lainausten käyttöön. Kansainvälinen Merenkulkujärjestö (International Maritime Organization) ei kuitenkaan ole vastuussa lainatun tekstin oikeellisuudesta ja epäselvissä tilanteissa IMDG-säännöstön alkuperäinen teksti on määräävä”.

“The quotations front the IMDG Code has been done with the agreement of the IMO Publishing Service, London. The International Maritime Organization does not , however, accept any responsibility for the authenticity of the quoted text and, in case of doubt, the original text of the IMDG Code shall prevail”.

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA


LOGISTIIKKA SANASTO

LOGISTICS GLOSSARY

A

Bundle Nippu Bunker Surcharge Polttoainelisämaksu Buyer Ostaja

Actual Gross Weight Lastin ja sen pakkauksen yhteispaino Actual Payload Pelkän lastin paino Advance Payment Ennakkomaksu Advanced Shipment Notice (ASN) Yksityiskohtainen laivaustieto, joka toimitetaan vastaanottajalle etukäteen. Saattaa myös sisältää arvioidun saapumisajan. Allowed Sallittu All-risks Policy Kaikenvaravakuutus Amendment Muutos Applicant Toimeksiantaja Ad Valorem Duty Arvotulli Average Haveri

B Bale Paali Barge Proomu Barrel Tynnyri, astia Bill of Lading (B/L) Konossementti, merirahtikirja Bonded Goods Tullaamaton tavara Bonded Warehouse Tullivarasto Book Varata Box Container Umpikontti Break bulk Kappaletavara Break Bulk Carrier Kappaletavara-alus Bulk Cargo Irtolasti Bulk Carrier Irtolastialus Bulk Container Siilokontti

C Cabotage Kabotaasi (vieraan maan sisämaan lähetysten kuljettaminen omalla kalustolla) CAD (Cash Against Documents) Käteisellä asiakirjoja vastaan Car Ferry Autolautta Cargo Space Rahtitila Cargo Unit Rahtiyksikkö Carrier Rahdinkuljettaja, rahdinottaja Cartage Ajomaksu Certepartia (C/P) Rahdinantajan ja rahdinottajan välinen kuljetussopimus hakurahtiliikenteessä Certificate of Origin Alkuperätodistus Certificate of Receipt Vastaanottotodistus Charterer Rahdinantaja, rahtaaja Claim Reklaamaatio Closing Time Rahdinkuljettajan ilmoittama viimeinen mahdollinen tavaran luovutusaika CMR (International Way bill Consignment Note) Autorahtikirja COD (Cash on Delivery) Jälkivaatimus Combined Transport Document Yhdistelmäkuljetusasiakirja Commercial Invoice Kauppalasku Consignee Vastaanottaja

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

105


Consignment Lähetys Consignor Lähettäjä Consolidation Yhteislastaus Consular Invoice Konsulaattilasku Container Freight Station Konttiterminaali Container Ship Konttialus Container Transport Konttikuljetus Container Yard Konttiterminaali Contracting Shipper Lastinantaja Country of Destination Määrämaa Country of Origin Alkuperämaa Country of Sale Myyntimaa Cranage Nosturimaksu Crane Nosturi CSC (Container Service Charge) Kontin käsittelykulut satamassa Cubic Capacity Tilavuuskapasiteetti Customer Asiakas Customs Cleared Tullattuna Customs House Tullikamari Customs Territory Tullialue Customs Transit Passittaminen

D Damage Vahinko, vahingoittaa Deadline Määräaika Deck Cargo Kansilaivaus Declarant Tavaranhaltija Declaration Procedure Ilmoitusmenettely Delivery Terms Toimitusehdot Demurrage Seisontamaksu, sovitun lastaus- ja purkausajan ylityksestä laivaajan maksama lisäseisonta-ajan korvaus Description of Goods Kauppanimitys Despatc Pikaselvitysraha, jonka varustaja maksaa rahtaajalle, mikäli lastauksesta ja purkauksesta on selvitty sovittua nopeam-

106

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA

min. (Vrt. Demurrage) Detention Viivästysmaksu (kontin palauttamisesta satamaan liian myöhään) Discharge Purkaa, purkaus Dispatc List Kuormakirja Dispatch Instructions Lähetysohjeet Dispursements Account Laivameklarin lasku laivan satamakustannuksista Distribution Jakelu Dock Laituri Document Asiakirja Draft Tratta, asete Drawback Tullinpalautus Due Date Eräpäivä Dunnage Lastin tukemiseen käytettävä tavara DWT (Dead Weight Tonnage) Kantavuus, kuollut paino

E Empty Return Tyhjän (kontin) palautus ETA, Estimated Time of Arrival Arvioitu saapumisaika ETC, Estimated Time of Completion Arvioitu valmistumisaika ETD, Estimated Time of Departure Arvioitu lähtöaika ETS, Estimated Time of Shipment Arvioitu lähtöaika EUR Movement Certificate EUR-tavaratodistus Evaporation Haihtuminen Ex mill Valmiina tehtaan varastossa Examine Tarkastaa Excise Duty Valmistevero Expired Vanhentunut Extension Pidennys


F FBL (Forwarder’s Bill of Lading) Huolitsijan konossementti FCL (Full Container Load) Täysi konttilasti FCR (Forwarder’s Certificate of Receipt) Huolitsijan vastaanottotodistus FCT (Forwarder’s Certificate of Transport) Huolitsijan kuljetustodistus Feeder Syöttöalus konttien kuljetuksessa Ferry Lautta Field Rent Kenttä- /aluevuokra kontin säilyttämisestä satamassa Final Destination Määräpaikka First Mate Perämies Forwarding Huolinta Free Port Vapaasatama Free Zone Vapaa-alue Freight Payable at Rahdinmaksupaikka Freight Rate Yksikkörahti Freighter Rahdinantaja FTR (Foreign Trade Reference) UVN, Ulkomaankaupan viitenumero Fuel Surcharge Polttoainelisä Full Load Täysi kuorma Full Set (of Documents) Täysi sarja (asiakirjoja) Fully Cellular Vessel Konttikuljetuksiin erikoistunut alus, jonka lastitilat ovat konttikuljetuksiin mitoitettuja soluja FWR (Fiata Warehouse Receipt) Huolitsijan varastotodistus

G Gantry Crane Konttinosturi Gate Term Porttiehto Gate Term, Loaded Porttiehto kuormattuna

Gencon Yleinen rahtaussopimuslomake General Cargo Kappaletavara General Cargo Rate Yleinen rahtihinta Gross tonnageBruttovetoisuus Groupage Kappaletavarakonttikuljetus

H Hazardous Cargo Vaarallisten aineiden lähetys Heavy Lift Surcharge Raskaan kollin lisämaksu Hook Koukku HVG (High Value Goods Carnet) Arvokkaan tavaran TIR carnet

I Ice Strenghtening Jäävahvistus IMO (International Maritime Organisation) Merenkulun turvakysymyksiä käsittelevä elin Incoterms Kokoelma toimitusehtoja, jotka kauppasopimuksen osana määrittelevät myyjän ja ostajan velvollisuudet tavaran toimittamisessa. Julkaisijana Kansainvälinen Kauppakamari. Inland Freight Maarahti satamasta tai satamaan Inspect Tarkastaa Instructions Lähetysohjeet Insurance Certificate Vakuutustodistus Insurance Policy Vakuutuskirja Intermediary Välittäjä International Freight Forwarder Kansainvälisiä kuljetuksia järjestävä huolintaliike Invoice Lasku

J Joint Sailing Yhteisliikenne

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

107


L

O

L/T, (Liner Terms) Laivausehdot Lash Barge Lashproomu Lay Day Seisontapäivä LCL (Less than Container Load) Kappaletavara konttikuljetuksissa Legalisation Legalisointi, laillistaminen Lien Panttioikeus Lifting Capacity Nostokyky Lift-on/Lift-off ship Lo-Lo -alus Lighter Proomu Limitation Rajoitus Liner Linjalaiva Liner Term Linjaehto Liner Traffic Linjaliikenne Load Lastata Loaded on Board Tosiasiallisesti alukseen lastattu Loading Lastaus Loading List Lastiluettelo

One Way Lease Yksisuuntaista matkaa varten tehty kontin vuokraussopimus Open Cover Vuosivakuutus Open Space Storage Ulkovarasto, kenttä Open Top Container Avokattokontti Openside Container Avosivukontti Origin Alkuperä Outlays Kulut

M M/S (Motor Ship) Moottorikäyttöinen alus Manifest Manifesti (lastiluettelo) Marks and Numbers Laivausmerkit Mate’s Receipt Perämiehen kuitti Movement Certificate Tavaratodistus

N Net tonnageNettovetoisuus Notice of Arrival Saapumisilmoitus Notify Ilmoittaa NVOCC (Non Vessel Operating Common Carrier) Alihankkijoita käyttävä rahdinkuljettaja, joka ei itse omista aluksia

108

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA

P Packing Pakkaus Packing List Pakkausluettelo, pakkalista Pallet Palletti, kuormalava Parcel Paketti Partial Deliveries Osatoimitukset Partial Load Osakuorma Partial Shipment Osalaivaus Payload Hyötykuorma Permitted Sallittu Pilot Luotsi Place of Discharge Purkauspaikka Place of Entry Maahantulopaikka Port Due Satamamaksu Port of Destination Määräsatama Port of Discharge Purkaussatama Port of Shipment Laivaussatama Port of Transshipment Uudelleenlastaussatama Power of Attorney Valtakirja Preadvice Ennakkolaivausilmoitus Precarriage Esikuljetus Principal Toimeksiantaja Proforma Invoice Proformalasku Prohibited Kielletty


Q Quantity of Goods Tavaramäärä

R Rail Transport Rautatiekuljetus Railroad Consignment Note Rautatierahtikirja Receipt Kuitti Refrigerated Unit Termokontti Release Order Luovutusmääräys Remuneration Palkkio Return Freight Paluurahti Revocable Peruutettavissa oleva Revoke Peruuttaa RFL, Ready for Loading Valmiina lastattavaksi tuontiterminaalissa Road Transport Maantiekuljetus Roll-on/roll-off transport Roro-kuljetus. Lastialustalla tapahtuva kuljetus, jossa lastialustaa käytetään lastin siirtämiseen alukseen ja aluksesta pois. RO-PAX (RO-RO/Passenger) Roro-aluksen ja matkustaja-aluksen ominaisuudet yhdistävä alus Routing Order Reititysohje RTA, Requested Time of Arrival Pyydetty saapumisaika ostajan varastoon.

S S.T.C (Said to Contain) Ilmoitettu sisältö (lähetyksessä) SAD (Single Administrative Document) Yhtenäisasiakirja Sea Transport Merikuljetus Seal Sinetti Seller Myyjä

Semi-Trailer Puoliperävaunu Ship Broker Laivameklari Ship Term Laivaehto Shipper Laivaaja Shipping Documents Laivausasiakirjat Shipping Instructions Laivausohjeet Shipping Mark Laivausmerkki Skeletal Trailer Pelkästään konttikuljetuksia varten rakennettu traileri Standard Shipping Terms Vakiolaivausehdot Stevedore Ahtaaja Stevedoring Ahtaus Store Varastoida Stow Ahdata Stripping Konttien purkaus Stuffing Konttien lastaus Survey Tarkastaa

T TAC (Transport Additional Cost) Ylimääräiset kuljetuskustannukset Tackle Term Laituriehto Tally Laskea lasti, taljaus Tariff Reduction Tullinalennus TBN (Th Be Notified) Ilmoitetaan myöhemmin Temporary Väliaikainen Terms of Payment Maksuehdot Terms of Sale Myyntiehdot TEU (Twenty-Foot Equivalent Units) Ilmaisee kuinka monta 20 jalan konttia alus pystyy lastaamaan (esim. konttilalusten kuljetuskapasiteetti) THC (Terminal Handling Cost) Kontin käsittelykulut satamassa, terminaalikulut

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

109


Time Charter Aikarahtaus Time-Sheet Laskelma laivan ajankäytöstä satamassa Towage Hinaus Traffic Dues (Traffic Fee) Liikennemaksu Trailer Perävaunu Tramp Hakurahtialus Tramp Traffic Hakurahtiliikenne Transhipment Uudelleenlaivaus Transit Goods Kauttakulkutavarat Transit Trade Transitokauppa Transloading Siirtokuormaus Tug Hinaaja

U Unclaused Puhdas (kuljetusasiakirja) Uncleared Tullaamatta Underwriter Vakuuttaja Unit Price Yksikköhinta Vessel Alus

110

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA

V Voyage Number Matkanumero (laivan) Voyage Policy Kertavakuutus

W Winter Surcharge Talvilisä Warehouse Term Varastoehto Waterproof Vesitiivis Waybill Rahtikirja Weight List Painoluettelo Wrapping Kääre


MERIKULJETUKSEN KÄSITTEITÄ SHIPPING CONCEPTS A Actual carrier – the actual carrier of the goods. Varsinainen rahdinkuljettaja tavaran tosiasiallinen kuljettaja.

B Barrel – 159 l, used for crude oil shipments. Tynnyri, barrel – 159 litraa, käytetään raakaöljykuljetusten yhteydessä. Bill of Exchange – A transferrable payment order that requires payment by a specified due date. Vekseli - siirrettävissä oleva maksuosoitus, joka edellyttää suoritusta sovittuun määräpäivään mennessä.

C Cargo hold volume – e.g. for bulk cargo the entire cargo hold volume in m3 (grain capacity), for general cargo the entire volume less the space taken up by cantilevered structures etc. Lastiruuman tilavuus - irtolasteille esimerkiksi m3 koko lastiruuman tilavuudelle (grain capacity), kappaletavaralletilavuus vähennettynä ulokkeiden tms. viemällä tilalla (bale capacity) Carrier – a general name for the party who concludes a freight contract on carriage of goods, contract carrier, the actual carrier. Rahdinkuljettaja - yleisnimi osapuolelle, joka tekee rahtisopimuksen ta-

varoiden kuljettamisesta, sopimuskuljettaja, varsinainen rahdinkuljettaja. Coastal cargo carrier – a small or lower middle size cargo carrier used for goods traffic along the coast or in sheltered waters. Rannikkorahtaaja - pienehkö tai alemman keskikoon rahtialus, jota käytetään rannikon tai suojaisten väylien tavaraliikenteessä. Conbulk – a combination vessel in which part of the cargo space is suited for carriage of containers Conbulk – yhdistelmäalus, jonka lastitiloista osa soveltuu konttien kuljetukseen Consigment order – a specified order to be delivered to a specific buyer or receiver and invoiced upon expiration of a fixed storage time or when the goods are purchased from the receiver’s warehouse for production. Konsignaatiotilaus tilaus, joka on nimetty ja toimitetaan tietylle ostajalle tai vastaanottajalle ja laskutetaan kiinteän varastointiajan päätyttyä tai kun tavara ostetaan tuotantoon vastaanottajan varastosta. Consignment warehouse – a warehouse for uninvoiced goods, maintained by the buyer and owned by the seller. Konsignaatiovarasto - ostajan pitämä, myyjän omistama laskuttamattoman tavaran varasto. Consignor – the party that has concluded with the carrier a contract on

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

111


carriage of goods by sea. Lastinantaja kuljetussopimuksen osapuoli, joka on tehnyt sopimuksen tavaran merikuljetuksesta rahdinkuljettajan kanssa. Customs clearance agent – a company that provides customs clearance services on assignment for the logistics company. Tulliagentti - yhtiö, joka logistiikkayhtiön toimeksiannosta hoitaa tulliselvityksen.

D Daily costs – incurred for maintaining the ship in condition and readiness. Päiväkustannukset – johtuvat laivan pitämisestä käyttökunnossa ja –valmiudessa. Delivery receipt – a document signed by the receiver to acknowledge that the buyer or the receiver has received the goods and established their condition upon receipt. Toimituskuitti - vastaanottajan allekirjoittama asiapaperi tavaroiden vastaanottamisesta, näyttö siitä, että ostaja tai vastaanottaja on vastaanottanut tavaran ja todennut sen kunnon vastaanotettaessa. Displacement – the weight of water displaced by the ship Uppouma – aluksen syrjäyttämän vesimäärän paino Documentary credit – 1. A method of payment in which the buyer pays the price of the goods in the bank before the supplier sends the goods to the buyer and the documents to the bank. The bank then delivers the documents to the buyer and the money to the supplier. 2. A document used when paying with a Documentary Credit. Remburssi - 1.

112

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA

Maksumenettely, jolla ostaja maksaa tavaroiden hinnan pankkiin ennen kuin toimittaja lähettää tavaran ostajalle ja asiapaperit pankkiin. Pankki toimittaa asiapaperit ostajalle ja rahat toimittajalle. 2. Asiapaperi, jota käytetään maksettaessa remburssilla.

I Inspector – a person or a company that inspects activities and prepares reports on assignment. Tarkastaja - henkilö tai yhtiö, joka toimeksiannosta tarkastaa toimintoja ja raportoi niistä.

L Lane meter – used as a measure of deck lengths on ro-ro vessels. Indicates the cargo capacity of the ship. The width of the lane meter may vary depending on the transported units. Normal width is ca. 2.8 m. Kaistametri – käytetään ro-ro –aluksien kansien pituuksien mittarina. Ilmaisee aluksen kuljetuskapasiteetin. Kaistametrin leveys voi vaihdella kuljetettavien yksiköiden mukaan. Normaalisti se on noin 2,8 m. Large unit – swap body, trailer, container, mafi trailer, rail wagon. Suuryksikkö – vaihtokori, irtoperä, kontti, lauttavaunu, junanvaunu. Length package – a package of sawn goods in which all the items are of equal length. Pituuspaketti - sahatavarapaketti, jossa kaikki kappaleet ovat samanpituisia. Load line – indicates the Classification Society as well as the maximum permissible draughts of the vessel in different conditions. Symbols: Deck line, Assigning


authority, e.g. LR, TF = Tropical Fresh water line, F = Summer Fresh water line, T = tropical load water line, S = Summer load water line, W = Winter line, WNA = Winter North Atlantic Line. Lastiviivamerkki – ilmaisee luokituslaitoksen lisäksi sen kuinka syvään alus saadaan lastata eri olosuhteiden vallitessa. Merkinnät: Kansiviiva, LR = mittauksen suorittaneen viranomaisen tunnuskirjaimet, TF = trooppinen makea vesi, F = makea vesi, T = trooppinen vyöhyke, S =kesälastiviiva, TW = talvilastiviiva, WNA = talvilastiviiva Pohjois-Atlantilla.

– tavara- tai matkustajalista, josta käy ilmi määrä, laatu, vastaanottaja, lähettäjä sekä mahdolliset suuryksikön numerot. Mate’s receipt – an acknowledgement signed by the mate for the cargo received on board the ship, with clauses on damages, loading etc. Perämieskuitti - perämiehen allekirjoittama kuitti aluksen vastaanottamasta lastista vahinkoja, lastausta ym. koskevin lausekkein. Material costs – inland transport, terminal, warehouse and cargo handling costs.Tavarakustannukset – maakuljetus-, terminaali-, varasto- ja lastinkäsittelykustannukset.

N

Lolo vessel – a so-called conventional vessel in which cargo is loaded and unloaded by lifting it over the bulwark. Lolo-alus - niin sanottu konventionaalinen laiva, jossa lastinkäsittely tapahtuu nostamalla lasti partaan yli. Long ton, lt – 1016 kg, mainly used for oil shipments. Englannin tonni, long ton, lt – 1016 kg, käytetään lähinnä öljylaivausten yhteydessä.

Nominated warehouse – a warehouse that has not been invoiced but has been reserved to a specific buyer. Nominoitu varasto - varasto, jota ei ole laskutettu, mutta joka on varattu tietylle ostajalle.

O O/O – a vessel designed for the carriage of oil and ore. O/O – öljyn ja malmin kuljetuksiin suunniteltu alus. Obo – a combination vessel designed for the carriage of ore, bulk and oil. Obo – öljyn, kuivan irtotavaran ja malmin kuljettamiseen suunniteltu yhdistelmäalus.

M

P

Manifest - a document listing the cargo or passengers carried on a ship, indicates amount, type, receiver, consignor and possible large unit numbers. Manifesti

Panamax – a vessel type built to the maximum dimensions of the Panama Canal, deadweight ca. 70 000 tons. Panamax – Panaman kanavan maksimi-

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

113


mittojen mukaan suunniteltu laivatyyppi, kantavuus noin 70 000 dwt. Pro forma invoice – a temporary document in the form of an invoice for shipping and import of goods. Not payable.Pro forma –lasku - tilapäinen laskun muotoinen asiapaperi tavaroiden laivaamiseksi ja maahantuomiseksi. Ei maksettava. Product tanker – a tanker designed for the carriage of oil products, but not crude oil. Product tankers are smaller and more advanced than crude oil tankers. Tuotetankkeri – öljytuotteiden, mutta ei raakaöljyn, kuljetuksiin suunniteltu alus. Tuotetankkeri on pienempi ja kehittyneempi kun raakaöljytankkeri.

R Receiver – the party authorised by the transportation contract, transportation document or law to receive the goods from the carrier in the port of destination. Vastaanottaja - osapuoli, jolla on oikeus kuljetussopimuksen, kuljetusasiakirjan tai lain perusteella vastaanottaa tavara rahdinkuljettajalta määräsatamassa. Roll-on/roll-off transport, Roro transport – a mode of transport in which the goods are transferred into the vessel and out of the vessel in a loading unit. Roll-on/roll-off transport, Roro-kuljetus - lastialustalla tapahtuva kuljetus, jossa lastialustaa käytetään lastin siirtämiseen alukseen ja aluksesta pois. Roro vessel – a so-called ramp vessel in which the cargo is pulled by special

114

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA

means of transport on board the vessel, through the bow, stern or side ramp. Roro-alus - niin sanottu porttilaiva, jossa lasti vedetään erikoiskuljetusvälineillä laivaan, joko keula-, perä- tai sivuportin kautta.

S Settling average agent – an average agent authorised to pay damages to the beneficiary on behalf of the agent’s client (insurance company). Maksava haveriagentti - haveriagentti, jolla on oikeus korvata vahinkoja korvauksensaajalle päämiehensä (vakuutusyhtiön) puolesta. Shipbroker – an intermediary who finds cargoes for free tonnage and free tonnage for products to be chartered. Laivameklari – välittäjä, jonka tehtävänä on löytää lasteja vapaalle tonnistolle sekä vapaita laivoja rahdattaville tuotteille. Shipper – the consignor of goods, or a forwarding company authorised by the consignor to deliver the goods on board. Laivaaja - tavarantoimittaja tai tämän valtuuttama huolintaliike, jota toimittaa tavaran laivaan. Shipper – the shipowner that has received the transportation assignment. Rahdinottaja - kuljetustehtävän vastaanottanut varustamo. Shipping costs – costs incurred for the use of the ship, e.g. pilotage and fairway charges, port charges, bunker. Matkakustannukset – johtuvat aluksen käytöstä, esim. luotsaus- ja kanavamaksut, satamamaksut, bunkkeri.


Short ton – 907 kg, used for grain shipments. Amerikan tonni, short ton – 907 kg, käytetään viljalaivausten yhteydessä. Standard Shipping Terms – Harmonised shipping terms for general cargo, published by the Finnish Section of the International Chamber of Commerce. Vakiolaivausehdot - Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Suomen osaston julkaisemat yhtenäiset kappaletavaran laivausehdot Suomen satamiin. Storo vessel – a type of Roro vessel in which the cargo is piled on the ship’s cargo decks using forklift trucks, without mafi trailers. Storo-alus- Roro-aluksen muunnos, jossa lasti pinotaan trukeilla laivan lastikansille ilman lauttavaunuja. Stowage factor – the average volume of cargo in cubic meters or cubic feet per ton. Ahtauskerroin - kulloisenkin lastin keskimääräinen tilavuus m3 :inä tai j3 :ina tonnia kohti. Supercargo – the shipowner’s inspector. Supercargo – varustamon tarkastaja.

T Tallying – a calculation and inspection procedure performed to establish the amount and condition of the goods. Taljaus – tavaran määrän ja kunnon toteamiseksi suoritettava laskenta- ja tarkastustoimenpide. Terminal operator – a company that stores, stows and handles products on assignment for logistics services. Terminaalioperaattori - yhtiö, joka logistiikkapalvelujen toimeksiannosta varastoi, ahtaa

ja käsittelee tuotteita. Terminal weight list – a document drawn up by the terminal as an enclosure to the invoice that indicates the numbers and total amounts of orders and units. Terminaalin painoluettelo - terminaalin laatima, laskun liitteeksi tarkoitettu asiapaperi, joka erittelee tilausten ja yksiköiden numerot sekä kokonaismäärät. EU (Twenty-Foot Equivalent unit) – indicates how many 20’ containers a vessel can load (e.g. transport capacity of container vessels). TEU (Twenty-Foot Equivalent units) - ilmaisee kuinka monta 20 jalan konttia alus pystyy lastaamaan (esim. konttialusten kuljetuskapasiteetti) Tonnage, deadweight (dw) – the load-carrying capacity of the vessel, i.e. the total weight of cargo, fuel, equipment, crew and stores as indicated by the load line. The ship’s deadweight varies according to the circumstances, cf. load line. Kantavuus, deadweight (dwt) – aluksen kantokyky, eli lastin, polttoaineiden, varusteiden henkilöiden ja varastojen yhteispaino lastimerkin mukaan. Aluksen dwt vaihtelee eri olosuhteissa, vrt. lastiviivamerkki. Truck package – a package of sawn goods of varying length. Trukkipaketti - sahatavarapaketti, jossa on eripituisia kappaleita.

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

115


U ULCC, ultra large crude carrier – a crude oil tanker with a deadweight of plus 320 000 tons. ULCC, ultra large crude carrier – raakaöljytankkeri, jonka kantokyky on yli 320 000 dwt. Unloading report – a report drawn up by the stevedore about the unloading of the vessel. Purkausraportti - ahtaajan laatima raportti aluksen purkauksesta.

V VLBC, very large bulk carrier – a bulk carrier with a deadweight of 120 000 – 250 000 tons. VLBC, very large bulk carrier – irtolastialus, jonka kantokyky on 120 000 – 250 000 dwt.

116

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA

VLCC, very large crude carrier – a crude oil tanker with a deadweight of 160 000 – 320 000 tons. VLCC, very large crude carrier – raakaöljytankkeri, jonka kantokyky on 160 000 – 320 000 dwt.

W Warehouse – a warehouse, outdoor storage area or terminal located in the port. In container shipments a container terminal. Varasto - satamassa sijaitseva varastorakennus, varastokenttä tai –terminaali. Konttikuljetuksissa konttiterminaali.


(kg)

TARE WEIGHT

27 470 26 940 29 090 25 630

21 700 27 840 26 620

(kg)

CARGO CAPACITY

2 252 2 294 2 286 2 286 2 290

2 340 2 340

2 343 2 340 2 340 2 340

2 340 2 343 2 340

WIDTH (mm)

2 275

2 305

2 212 2 262 2 169 2 443 2 569

2 280 2 280

2 589 2 585 2 591 2 585

2 280 2 283 2 280

HEIGHT (mm)

5 893

5 900

5 880

5 545 5 498 11 679 11 672 11 574

5 898 12 032

12 060 12 035 13 582 13 558

5 905 12 058 12 039

LENGHT (mm)

2 346

2 346

2 320

2 252 2 274 2 286 2 286 2 294

2 352 2 352

2 340 2 350 2 345 2 350

2 350 2 343 2 350

WIDTH (mm)

2 353

2 384

2 328

2 259 2 262 2 211 2 505 2 557

2 393 2 393

2 679 2 696 2 687 2 695

2 392 2 383 2 392

HEIGHT (mm)

32,00

33,00

31.75

28,20 28,30 59,00 66,80 68,00

33,20 67,70

75,60 76,30 85,60 85,90

33,20 67,30 67,70

(m3)

INTERIOR CUBE

(mm)

OTHER DIMENSIONS

CONTAINER SPECIFICATIONS

2 300 2 640 3 860

28 180 28 750

2 235

2 273

KONTTIEN MITTOJA

STEEL ALUMINIUM STEEL 3 010 3 990 3 930 4 850

21 180 24 080 26 380 25 930 27 755

2 340

The dimensions listed below are intended as a guide only; there are differences in the dimensions between containers produced by various manufacturers.

20’ X 8’ 6” 40’ X 8’ 6” 40’ X 8’ 6” ALUMINIUM STEEL ALUMINIUM STEEL 2 300 3 750

22 200

2 338

Alla olevat mitat ovat viitteellisiä. Eri valmistajien konttien mitoissa on eroavaisuuksia.

GENERAL PURPOSE 40’ X 9’ 6” 40’ X 9’ 6” 45’ X 9’ 6” 45’ X 9’ 6” STEEL STEEL

2 820 2 920 4 100 4 550 4 745

21 750

INTERIOR DIMENSIONS

HIGH CUBE 20’ X 8’ 6” 40’ X 8’ 6” ALUMINIUM MGSS ALUMINIUM ALUMINIUM MGSS

2 800

21 550

DOOR OPENING

HANGING GARMENT 20’ X 8’ 6” 20’ X 8’ 6” 40’ X 8’ 6” 40’ X 9’ 6” 40’ X 9’ 6” STEEL

2 295

MATERIAL

REFRIGERATED UNIT

20’ X 8’ 6”

2 450

TYPE

BULK

STEEL

SIDE OPENING: L=5350, W=2138

ROOF OPENING: L=5488 W=2230 ROOF OPENING: L=11622 W=2214

STEEL

67,00

20’ X 8’ 6”

2 379

20’ X 8’ 6”

2 347

26 330

12 056

4 150

2 279

STEEL

2 343

40’ X 8’ 6”

31,00

2 257

2 257

21 225

2 318

2 775

5 928

STEEL

2278

20’ X 8’ 6”

31,90 57,10

21 400 25 380

2 255 1 995

2 600 5 100

2 374 2 374

STEEL STEEL

5 954 12 072

20’ X 8’ 6” 40’ X 8’ 6”

VENTILATED OPEN TOP

OPEN SIDE FLAT RACK

117

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK


CONTAINER PACKING

Konttien tarkastus ennen kuormausta

Checking containers before loading

Kansainvälinen yleissopimus turvallisista konteista, joka on päivätty 02.12.1972, edellyttää että kaikissa kansainvälisillä reiteillä kuljetetuissa konteissa on voimassa oleva CSC-kilpi. Tämä kilpi löytyy kaikista Hapag-Lloydin konteista.

Every container shipped on international routes must have a valid CSC plate, as provided in accordance with the International Convention on Safe Containers, dated 02.12.1972. All Hapag-Lloyd containers display this plate.

20- J A L KA IS EN VAK IOK ON TIN CS C- KILPI

CSC PLAT E OF A 2 0 ’ S TA N D A R D C ON TA I N E R

Kontit tarkastetaan jokaisen kuljetustehtävän yhteydessä. Näiden tarkastusten lisäksi suosittelemme, että asiakkaat tarkastavat

Containers are controlled at every interchange. In addition to these inspections, we recommend customers always carry out a

www.hlag.com

KONTITUS

118

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA


seuraavat asiat huolellisesti kontin vastaanottamisen jälkeen:

careful check of the following items after receiving a container:

ULKOISTEN TARKASTUSTEN MUISTILISTA:

EXTERNAL CHECKLIST:

Seinissä, lattiassa tai katossa ei ole reikiä tai murtumia. Ovet toimivat kevyesti. Lukituslaitteet ja salvat toimivat oikein. Tullisinetin kiinnityslaitteen on oltava asianmukaisessa kunnossa. Kontissa ei saa olla jäljellä edelliseen kuormaan liittyviä tarroja (esim. IMDGtarrat); vaarallisten aineiden tarrat sallitaan vain konteissa, jotka sisältävät vaarallisia aineita.

There are no holes or cracks in walls, floor or roof. Doors are easy to operate. Locking devices and handles function properly. Customs seal device must be in orderly condition. No self-adhesive labels from previous cargo (e.g. IMDG placards); dangerous goods stickers are permitted only if there are dangerous goods in the container. ADDITIONAL POINTS TO NOTE FOR SPECIAL CONTAINERS:

Flat-kontit: Päätyseinät on taitettu ylös ja lukittu asianmukaisesti. Avokontit: Ylemmän ovihihnan ja ovikaaren on oltava kokonaan ja kunnolla kiinnitetty. Avokontit: Kattopeitteessä ei ole vaurioita, se on oikeankokoinen ja sen köysien päät ovat ehjät. Hard-top -kontit: Katossa ei ole vaurioita ja katon kiinnitys on asianmukaisesti paikoillaan ja toimii oikein. Sähköliitännällä varustetuista konteista on tarkastettava sähkö komponenttien (esim. kaapelit ja pistokkeet) kunto ennen jännitesyötön kytkemistä konttiin.

Flatracks: End walls are folded up and firmly locked. Open-top containers: Upper door strap and roof bow must be completely and properly attached. Open-top containers: Roof cover is not damaged and is of the correct size, and its rope ends are not damaged. Hard-top containers: Roof is undamaged and roof fastening fits and functions correctly. On containers with electrical connections, the condition of the electrical equipment (e.g. cables and plugs) should be inspected before the unit is supplied with voltage.

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

www.hlag.com

ERIKOISKONTTEJA KOSKEVAT LISÄTARKASTUKSET:

119


SISÄPUOLISET TARKASTUKSET: Kontti on kondenssivesitiivis. Mahdollinen testimenetelmä: tarkasta kontin sisältä molemmat ovet suljettuna, ettei konttiin pääse valoa minkään murtumien, reikien tai ovitiivisteiden läpi. Kontti on täysin kuiva sisältä. Mahdollinen kondensaatio ja huurre on poistettava korroosion ja kuorman kosteusvaurioiden estämiseksi. Kontti ei sisällä roskia eikä kuorma jäänteitä, se on puhdas ja hajuton. Kontissa ei ole nauloja tai muita ulostyöntyviä osia, jotka voisivat vaurioittaa kuormaa. Asiakkaan omaa konttia käytettäessä on varmistettava, että siinä on voimassa oleva CSC-kilpi.

www.hlag.com

Hapag-Lloyd edellyttää, että kontin tarkastuksesta on kulunut korkeintaan 18 kuukautta. Jos näin ei ole, kontti on kuormattava konventionaalisesti.

120

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA

CHECK FROM INSIDE:

Container is proof against condensation water. Possible test method: Enter the container, close both doors and check whether any light comes through cracks, holes or door seals. Container is completely dry inside. Any condensation or hoar frost must be removed in order to avoid corrosion and moisture damage to cargo. Container is free of dirt and cargo residue, clean and odourless. There are no nails or other protruding objects that could damage the cargo. If cargo is loaded in the customer’s own container, it must be ensured that the CSC plate is valid. The rule at

Hapag-Lloyd is that the inspection has been carried out within the past 18 months. Otherwise the container must be loaded conventionally. If there are any irregularities, a Hapag-Lloyd office should be immediately informed so that an undamaged container can be provided.


Konttien tarkastus lastauksen jälkeen

Checking containers after loading

SEURAAVAT TARKASTUKSET TEHTÄVÄ KONTIN KUORMAUKSEN JÄLKEEN:

THE FOLLOWING POINTS MUST BE CHECKED AFTER PACKING:

Kontti on kuormattu huomioiden sekä kuormaa että itse konttia koskevat vaatimukset niin, että ne kestävät mahdolliset kuljetusrasitukset. Kuorman paino ei saa ylittää kontin suurinta sallittua kuormaa. Pakkausluettelon on oltava selkeästi näkyvillä kontissa tullitarkastuksia yms. varten. Jos pakkausmateriaalina käytetään puuta, kohdemaassa saattaa joissain tapauksissa olla voimassa karanteeni määräyksiä. Tällöin voi olla tarpeen kiinnittää konttiin selkeästi näkyville savutustodistus tai todistus puumateriaalin käsittelystä. Määräykset ja tarvittavat tiedot voidaan yleensä selvittää kyseisen maan maatalousviranomaisilta. Konttien ovet ja irrotettavat katot on suljettava huolellisesti. Sinetin numero on kirjattava. Kuorma voidaan suojata varkauksia vastaan vahvalla teräsvaijerilla ja konttilukoilla. Hapag-Lloyd edellyttää standardin ISO 17712 mukaisia turvasinettejä.

The container is packed to meet the requirements of the cargo, to withstand the probable stress during transport and meet the requirements of the container itself. The weight of the cargo must not exceed the maximum load limit of the container. A copy of the packing list for customs inspections, etc. must be displayed at an easily visible place in the container. If timber is used as packaging material, it may, under some circumstances, be necessary to comply with the quarantine regulations of the country of destination. A fumigation certificate or certification that the wood has been treated may have to be displayed conspicuously on the container. The regulations and information are usually obtainable from the agricultural authority of the country concerned. Doors as well as detachable roofs of containers must be closed carefully. The seal number must be noted. Strong steel cable and container locks can protect the cargo from theft. Hapag Lloyd prescribes high-security seals in accordance with ISO 17712.

www.hlag.com P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

121


Wire clips

Vaijereiden päät kiinnitetään vaijerilukoilla. Vaijerilukon on oltava oikeankokoinen ja siinä on käytettävä oikeaa kiristysmomenttia, jotta vaijeri ei luista lukkojen läpi. Koska vaijerilukot ovat yleensä kuorman kiinnityksen heikoin lenkki, on hyvin tärkeää, että niitä käytetään oikein. Alla olevat kuvat esittävät suositeltuja ja ei-suositeltuja tapoja käyttää vaijerilukkoja. Vaijerit on aina lukittava vähintään neljällä vaijerilukolla.

Wire clips are used to connect the loose wire ends. Only the correct size of wire clips and their torque must be used, otherwise the wire can slip through the wire clips. As the wire clips are usually the weakest part of a lashing arrangement, the way in which they are employed is very important. Recommended and not recommended arrangements are illustrated below. A minimum of four wire clips must be used.

Vaijerilukot

Wire clips

Ei-suositeltu menetelmä vaijerin päiden kiinnittämiseen vaijerilukoilla. Menetelmää voidaan käyttää, mutta vain huomioiden pienempi laskettu kestävyys.

Not recommended configuration of wire clips and wire ends. They can be used, but only with lower calculated strength.

Paras ja suositeltu käyttötapa

Best and recommended configuration

www.hlag.com

Vaijerilukot

122

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA


Insufficient number of wire clips; this configuration is not permitted

Kettingit

Chains

Kettingeillä on suuri murtokuorma. Kuorman ja konttien kiinnityslenkit ovat yleensä heikompia. Kettinkejä käytetään yleisesti raskaiden kuormien kiinnittämiseen. Niiden murtolujuus pysyy samana pienissäkin kulmissa, kunhan yksittäisten kettinkilenkkien kulmia ei taivuteta. Kettingit eivät veny käytännöllisesti katsottuna lainkaan. Ne kiristetään kiristysruuveja tai kiristysvipuja ja koukkuja käyttäen. Kettingit voidaan säätää tarvittavaan pituuteen erityisten kiinnitysvivuilla varustettujen lyhennyskoukkujen avulla.

Chains have a high breaking load. The lashing eyes on the cargo or on the container are usually weaker. Chains are generally used for securing heavy cargo. They do not lose any breaking strength on small edges as long as the individual chain links are not themselves bent on edges. Chains have virtually no elastic stretch. They are tightened with the aid of tension screws or tension levers with hooks. Chains can be adapted to the required length by using special grab hooks with securing levers.

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

www.hlag.com

Vaijerilukkojen määrä on riittämätön; tätä menetelmää ei saa käyttää

123


www.hlag.com 124

Täytemateriaalit

Filling material

Hyvin yksinkertainen ja käytännöllinen tapa kiinnittää kuorma niin, ettei se pääse liukumaan eteenpäin tai sivulle, on täyttää kontin tyhjät tilat täytemateriaalilla. On tärkeää, että sekä kontin seinät että itse kuorma kestävät syntyvät siirtovoimat.

A very simple and useful method for securing cargo against sliding forwards or side- ways is to fill the space in the container with stowage material. It is important that the container wall or the cargo opposite is strong enough to withstand the forces transferred.

Ilmatyynyt

Airbags

Jos vakiokonttiin kuormataan esimerkiksi kuormalavoja, konttiin jää tyhjää tilaa. Näiden täyttämiseen on saatavana laaja valikoima erikokoisia ja -muotoisia ilmatyynyjä. Ilmatyynyt asetetaan tyhjiin tiloihin tyhjinä ja täytetään sitten paineilmalla. Ilmatyynyjä ei ole suunniteltu kestämään liikkuvan kuorman aiheuttavia voimia eikä niitä saa asettaa terävien kulmien päälle.

When, for example, pallets are stowed in a standard container, gaps will remain. A wide range of airbags in various sizes and shapes are provided for this purpose. The airbags are placed empty in the gaps and then filled with compressed air so that all space is filled. Airbags are not designed to take forces from moving cargo and must not be placed over sharp edges.

Puutavara

Timber

Puutavaraa voidaan käyttää kiinnittämään raskas kuorma niin, ettei se pääse liukumaan. Vakiokontin seinät kestävät kuitenkin vain pieniä voimia. Jos kuorma tuetaan kontin seinää vasten, kosketuspinnan on oltava riittävän suuri. Paras tapa on tukea kuorma kontin kulmapalkkeja vasten. Suorakulmaista puutavaraa käytettäessä on varmistettava, ettei tuenta pääse löystymään kuljetuksen aikana tai puutavara putoamaan tärinän vaikutuksesta.

Timber can be used for securing generally heavy cargo against sliding. However, the walls of a standard container can absorb only low forces. If the cargo is chocked against the walls, a large contact surface must be provided. The best method is to jam the cargo against the corner posts of the container. A configuration with square timber must be designed so that it does not loosen during transport, or fall off due to vibration.

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA


Kuorma kiinnitetään pituussuunnassa liikkumattomasti kontin poimutettujen sivuseinien vakoihin asetettujen puisten palkkien avulla. Suorakulmaisen puutavaran päiden on vastattava kontin sivuseinän muotoa.

Cargo is secured against movement lengthwise with a wooden beam inserted in the corrugation of the side walls. The outer ends of the square timber must correspond to the shape of the side wall.

Kuorma kiinnitetään pituussuunnassa liikkumattomasti kulmapalkin uraan kiilatun puisen palkin avulla. Kuorman ja palkin väliin jäävä tyhjä tila täytetään puisilla lisäpalkeilla.

The cargo is secured against movement lengthwise with a wooden beam, which is wedged in the groove on the corner post. The space up to the cargo is filled up with other wooden beams.

www.hlag.com P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

125


The crates are chocked against the side walls with large bearing areas, on the left with dunnage, on the right with air bags.

Yksittäisten raskaiden kuormien paino voidaan jakaa pituussuuntaisesti asetettavien puupalkkien avulla. Palkeilla on oltava tietyt minimimitat ja niiden on oltava tietyllä minimietäisyydellä kontin keskustasta.

Wooden beams can be used lengthwise for distributing individual heavy weights. These must have specific minimum dimensions and a minimum distance from the centre of the container.

Puisten palkkien käyttö vakiokontissa raskaan kuorman alustana.

Design of a standard container and wooden beams required for bedding heavy cargo.

www.hlag.com

Laatikot tuetaan sivuseiniä vasten käyttäen suurta kantopintaa; vasemmalla on käytetty sälytyspuita ja oikealla ilmatyynyjä.

126

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA


Jos kuorma ylittää painorajat, on käytettävä flat-konttia, jossa on vahvistettu lattia. Asiantuntijamme antavat tarkempia tietoja flat-konttien käytöstä. Kaikki Hapag-Lloydin kontit täyttävät standardin ISO 1496/1 määräykset koskien esimerkiksi haarukkatrukin käyttöä kontin lattialla. Haarukkatrukkia voidaan käyttää kontin sisällä, kun seuraavia rajoja ei ylitetä.

If the cargo exceeds the weight limits, it must be loaded on flatracks, which are containers with a reinforced floor. Our specialists can give more precise details on the use of flatracks. All Hapag-Lloyd containers comply with the ISO standard 1496/1, which includes regu- lations, for instance, on using a forklift on the container floor. A forklift can be used in the container if the following limits are not exceeded.

Jatkettu tuki painon jakamiseksi paremmin.

Lengthened support for better weight distribution.

www.hlag.com P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

127


Palletised cargo

Kontin kapasiteetin mahdollinen hyväksikäyttöaste riippuu kuormalavojen mitoista. Kuormalavan optimaalinen koko määräytyy kontin sisämittojen mukaan. Kuormalavoille pakattujen pakkausten täytyy peittää koko kuormalava ja ne on kiinnitettävä hyvin esimerkiksi vanteilla tai kutistemuovilla.

The achievable capacity utilisation of a container depends on the dimensions of the pallets. The optimal pallet size depends on the internal dimensions of the container. The packages stacked on the pallets must cover the entire pallet and be well secured, for example with straps or shrink foil.

Kontin kuormauksessa on varmistettava, että painopiste on kontin keskellä niin pituussuunnassa kuin poikittainkin. Kuormalavat on kiinnitettävä hyvin.

When stowing the container, care should be taken to ensure that the centre of gravity is in the middle of the container, both lengthwise and across. The pallets must be adequately secured.

Tynnyrit ja muovikanisterit

Drums and plastic cans

Tynnyreille on ehdottomasti tehtävä vuototarkastus ennen kuormausta. Vuotavia tynnyreitä ei saa kuormata. Perussääntö on, että tynnyrit kuormataan suuaukko ylöspäin. Tynnyrit tulisi kuormata pystyasennossa ja vierekkäin. Tynnyrikerrosten välissä käytetään vanerilevyjä tynnyripinon vakavuuden lisäämiseksi.

It is essential to ensure that no drums are leaking before loading. Drums leaking liquid must not be loaded. Basically, drums must be stowed with the opening upwards. They are best transported standing upright next to one another. Plywood boards must be inserted between the individual layers to increase the stability of the drum stacks.

Tynnyreiden optimaalinen sijoitus kontin lattialla määritetään konttien halkaisijan ja kontin sisämittojen välisen suhteen mukaan. Tynnyrit voidaan sijoittaa erilaisiin kuvioihin.

The optimal configuration of drums on the container floor can be determined from the relationship between the diameter of the drums and the inner dimensions of the container. Various packing patterns are possible.

www.hlag.com

Kuormalavalle pakattu kuorma

128

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA


Kuvio “Täysi”

Pattern “Full”

Kuvio “A”

Pattern “A”

Kuvio “B”

Pattern “B”

www.hlag.com P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

129


Eye horizontal, axis lengthwise

Jos konttiin kuormataan useita keloja, niiden painon tulee jakautua koko lattian alalle. Painopisteen on oltava kontin keskellä niin pituussuunnassa kuin poikittainkin. Sivuseiniin kohdistuvaa painetta on vältettävä. Kelat on kiinnitettävä käyttäen sopivaa alustaa, sidontaa ja tuentaa sivusuunnassa ja oven suunnassa.

If several coils are loaded, these must be distributed over the entire floor. The centre of gravity must be both lengthwise and crosswise in the middle of the container. Pressure on the side walls should be avoided. Suitable bedding, lashing and chocking, sideways and in the direction of the door, are necessary.

Teräskela kuormattu poikittain, tuettu sivuilta ja pitkittäin ja sidottu nylonhihnoilla

Steel coil loaded with axis across, chocked to the side and lengthwise and lashed with nylon belts.

www.hlag.com

Kelat vaaka-asennossa pitkittäin

130

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA


Kelat vaaka-asennossa poikittain

Eye horizontal, axis across

Tätä menetelmää käytettäessä kontin lattiaan kohdistuu erittäin suuri kuorma kosketuspinnan lyhyen pituuden vuoksi. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että jokaisen kelan alla käytetään puupalkkeja tai kehikkoa alustana. Raskaat teräskelat on asetettava tukevien puisten tai teräskehikkojen päälle. Kelat kiinnitetään kehikkoon tai toisiinsa teräsvanteilla tai vaijereilla. Ne tuetaan paikoilleen sivuttain ja pituussuunnassa ja sidotaan kiinni sidontalenkkiin.

With this configuration, the floor is stressed to the full on account of the very short contact length. It is thus very important to place wooden beams or cradles as bedding lengthwise under every coil. Heavy steel coils must be placed on robust cradles made of wood or steel. Steel straps or wires should be used for securing the steel coils on the cradle or among one another. For securing, the steel coils must be chocked on the side and lengthwise, and lashed through the eye.

Kerrosten välissä on käytettävä kumimattoja luistamattomana materiaalina. Kelojen ja sivuseinien välinen tyhjä tila täytetään täytemateriaalilla kelojen liukumisen estämiseksi. Kelat on ovea päin tuettava joka kerroksen kohdalta puisista palkeista rakennetulla kehikolla.

Steel coil secured on a Coil-Trainer cradle

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

www.hlag.com

Teräskela kiinnitettynä Coil-Trainer -kehikkoon

Rubber mats must be inserted as anti-slip material between the individual layers. The gaps on the side walls must be filled up with stowage materials to prevent sliding. At the door, all layers must be chocked with a frame of wooden beams.

131


www.hlag.com 132

Kuorman kiinnitys avokonteissa

Securing cargo in open-top containers

Näissä konteissa kuorman kiinnitys on aina toteutettava sekä sitomalla että tukemalla. Tuet estävät kuormaa liukumasta. Kuorman ja kontin palkkien väliin asetetut puupalkit tukevat kuorman paikoilleen pituussuunnassa.

Securing cargo in these containers always involves a mixture of lashing and chocking. Chocking protects the cargo against slipping. Wooden beams laid-out between cargo and container posts serve to secure length- wise.

Kuorma tulisi tukea poikittaissuunnassa sivuseiniä vasten mahdollisimman alhaalta. Sivu- ja päätyseiniä ei ole mitoitettu selektiivisille kuormille. Jos kuorman kiinnitys tätä edellyttää, voimat on jaettava mahdollisimman suurelle alueelle. Sitominen estää kuormaa kaatumasta ja lisää kuorman ja lattian välistä kitkaa. Kaikissa avokonteissa on pienet sidontalenkit kulmapalkeissa sekä lattiassa ja kattokiskoissa; lenkkien vetolujuus (Maximum Securing Load MSL) on 1-2t.

Chocking crosswise should be done as far below as possible against the side walls. Sides and end walls are not designed for selective stresses. If this is needed for securing cargo, the forces must be distributed over an area as large as possible. Lashings prevent cargo tipping and increase the friction on the floor. All open-top containers have small lashing eyes on the corner posts, as well as on the floor and on the roof rails, each with a Maximum Securing Load (MSL) of 1-2t.

Flat-kontti Sidonta pelkästään kuorman yli EI riitä. Kuorma voi liukua sivuttain.

Flatrack Lashing just over the cargo is NOT sufficient. The cargo can slip sideways.

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA


Flat-kontti Poikittaissidonta on tehokasta, jos kuormassa on sidontalenkit.

Flatrack Cross lashing is effective if there are lashing eyes on the cargo.

Flat-kontti Ympäryssidonta: sidonta kuorman ympäri sopii kuormalle, jossa ei ole sidontalenkkejä.

Flatrack Circular lashing: Lashing around the cargo is suitable for cargo without lashing eyes.

www.hlag.com P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

133


Kuorman kiinnitys flat-konteissa

Securing cargo on a flatrack container

Useimmissa flat-konteissa on sivuissa lovet tukipalkkeja varten. Tavalliset teräspalkit voidaan asettaa näihin reikiin pystyasennossa tukemaan pitkistä tavaroista kuten putkista koostuvaa kuormaa niin, ettei se pääse liikkumaan sivusuunnassa. Jos kuorman leveys ylittää flat-kontin leveyden, sitä on vaikea estää liukumasta sivusuunnassa. Kevyen laatikot voidaan kiinnittää uurrettujen teräslevyjen avulla.

Most flatracks have notches for stanchions along the side. Ordinary steel beams, inserted vertically into these holes, can be used as chocking against slipping sideways, for example, for lengthy items such as pipes. It is difficult to secure cargo that is wider than the flatrack against sliding sideways. Light crates can be secured with serrated steel plates.

www.hlag.com

Levyt näyttävät uurretuilta aluslaatoilta ja ne asetetaan laatikon ja puisen lattian väliin. Ne joko naulataan kiinni tai ne pysyvät paikoillaan kuorman painosta. Nämä uurretut teräslevyt lisäävät kitkaa. On erittäin tärkeää, että laatikoihin tehdään merkintä käytetystä kiinnitysmateriaalista kuorman tarkastavia henkilöitä varten. Näiden uurrettujen teräslevyn lisäksi kuorma on luonnollisesti myös sidottava.

134

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA

These look like serrated washers and are placed between the crate and the wooden floor. They are fixed in position with nails or by the weight of the cargo. These serrated steel plates increase friction. It is vital to display a marking on the crate to inform persons inspecting the cargo of the securing material used. In addition to being secured by serrated steel plates, the cargo must also, of course, be lashed.


Puinen kiila

Wooden wedge

Naulaamalla kiinnitetyt puiset kiilat EIVÄT riitä estämään kuorman liikkumista pituussuunnassa.

Suorakulmainen puutavara

Alusta

Flat-kontin kulmapalkki Kuorma on tuettava paikoilleen kuorman ja kulmapalkkien väliin vaaka-asentoon sijoitetun suorakulmaisen puutavaran avulla.

Wooden wedges just nailed down to secure cargo against movement lengthwise are NOT sufficient.

Bedding

Square timber

Corner post of flatrack Horizontal square timber must be placed between the cargo and the corner posts to chock the cargo.

www.hlag.com P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

135


136

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA


SATAMAKÄSIKIRJA KELTAISET SIVUT / YHTEYSHAKEMISTO

PORT HANDBOOK YELLOW PAGES / CONTACTS

AHTAUSLIIKKEITÄ

138

STEVEDORES

138

ALUSTEN IRROTUS JA KIINNITYS

138

SHIP REMOVAL AND MOORING

138

HINAUSPALVELUJA

138

TUG OPERATORS

138

HOTELLEJA

138

HOTELS

138

HUOLINTAA

138

FORWARDING

138

JÄTEHUOLTO

139

WASTE SERVICE

139

KONTIN KÄSITTELYLAITTEITA

139

CONTAINER HANDLING EQUIPMENT

139

KONTTIEN VUOKRAUS / MYYNTI / HUOLTO

139

CONTAINER RENTAL / SALES / REPAIR SERVICE

139

KOULUTUS

139

EDUCATION

139

KULJETUSLIIKKEITÄ

140

ROAD TRANSPORT COMPANIES

140

KUNNOSSAPITOPALVELUJA JA TARVIKKEITA

140

MAINTANANCE AND REPAIR SERVICES AMD PRODUCTS 140

LAIVANMUONITUSLIIKKEITÄ

141

SHIP SUPPLIES

141

LAIVANSELVITYSLIIKKEITÄ

141

SHIPAGENTS AND SHIPCLEARANCES

141

LENTOLIIKENNEPALVELUJA

142

AIR TRAFFIC SERVICE

142

LIIKENNEVIRASTO

142

FINNISH TRANSPORT AGENCY

142

LUOTSIT

142

PILOTS

142

MOBIILIT SATAMANOSTURIT

142

MOBILE HARBOUR CRANES

142

NESTEIDEN VARASTOINTIA

142

STORING OF CHEMICAL AND OIL PRODUCTS

142

RAJAVARTIOLAITOS

143

BORDER GUARD

143

RAUTATIEKULJETUKSIA

143

RAILFREIGHT

143

SATAMA-RAKENTAMINEN

143

HARBOUR CONSTRUCTION

143

TARKASTUSPALVELUJA

143

INSPECTION SERVICES

143

VARASTOINTIPALVELUJA

144

STORAGE SERVICES

144

VARUSTAMOITA JA VARUSTAMOIDEN EDUSTAJIA

144

SHIPPING LINES AND SHIPBROKERS

144

VEDEN MYYNTI ALUKSILLE

145

WATER SALES TO SHIPS

145

VIRANOMAISET

146

AUTHORITIES

146

MUUT PALVELUT

146

OTHER SERVICES

146

SEASIDE INDUSTRY PARK VUOKRALAISET

146

SEASIDE INDUSTRY PARK TENANTS

146

SEASIDE INDUSTRY PARK YHTEYSTYÖKUMPPANIT

147

SEASIDE INDUSTRY PARK PARTNERS

147

R A U M A H A R B OU R HA NDB OOK

137


Ahtausliikkeitä Stevedores RAUMA

Euroports Rauma Oy Hakunintie 23 26100 Rauma p. +358 (0)2 831 21 info@euroports.fi www.euroports.fi www.euroports.com

PAGE

Rauman Satama, satamavalvonta Port of Rauma, Port Control Hakunintie 28 26100 Rauma p. +358 (0)500 597 579 satamavalvonta@portofrauma.com portcontrol@portofrauma.com

Hinauspalveluja Tug operators Alfons Håkans Oy Ab Linnankatu 36 C 18 20100 Turku p. +358 (0)400 521 854 (24hrs) port.rauma@alfonshakans.fi www.alfonshakans.fi

Finnish Sea Service PAGE Kuninkaankatu 21 25 26100 Rauma p. +358 (0)400 226 524 (24hrs) kimmo.lehtola@finnishseaservice.fi www.finnishseaservice.fi

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA

Cumulus Rauma (Restel Oy) Aittakarinkatu 9 26100 Rauma p. +358 (0)2 837 821 rauma.cumulus@restel.fi www.cumulus.fi

44

Alusten irrotus ja kiinnitys Ship removal and mooring

138

Idäntie Ky - Österland KB Tiemestarinkatu 5 20360 Turku p. +358 (0)400 528 285, +358 (0)207 633 899 info@idantie.fi www.idantie.fi

Rauma Cata Oy Kalliokatu 2 T 40 26100 Rauma p. +358 (0)2 822 7900 raumacata@raumacata.fi www.raumacata.fi

PAGE

28

Rauma Chartering and Towage Agency Oy Ab Ltd Hollmingintie 4 26100 Rauma p. +358 (0)2 822 7900, +358 44 022 7900 (24hrs) www.raumacata.fi

Hotelleja Hotels

Best Western Hotelli Kalliohovi Kalliokatu 25 PAGE 26100 Rauma 49 p. +358 (0)2 838 81 kalliohovi@kalliohovi.fi www.kalliohovi.fi

PAGE Best Western Hotelli 49 Raumanlinna Valtakatu 5 26100 Rauma p. +358 (0)2 832 21 raumanlinna@raumanlinna.fi www.raumanlinna.fi

Hotelli Vanha Rauma Vanhankirkonkatu 26 26100 Rauma p. +358 (0)2 8376 2200 info@hotelvanharauma.fi www.hotelvanharauma.fi

Huolintaa Forwarding DHL Freight (Finland) Oy Tullimiehentie 10 01530 Vantaa p. +358 (0)20 5333 www.dhl.fi

RAUMA

Euroports Rauma Oy Hakunintie 23 26100 Rauma p. +358 (0)2 831 21 info@euroports.fi www.euroports.fi www.euroports.com

Logistikas Oy Hakunintie 26 26100 Rauma p. +358 (0)2 8376 9600 info@logistikas.fi www.logistikas.fi

PAGE

44

PAGE

57

Nurminen Logistics Services Oy Hakunintie 28 26100 Rauma p. +358 (0)10 545 00 www.nurminenlogistics.com


Oy Kuehne + Nagel Ltd Eteläväylä 10 28600 Pori p. +358 (0)201 611 730 info.pori@kuehne-negel.com www.kn-portal.com/locations/ europe/finland/ SA-TU Logistics Oy Komentosilta 1 00980 Helsinki Puh. +358 (0)2 9170 8000 sales@sa-tu.com www.sa-tu.com Team Lines Finland Oy Energiakuja 3 00180 Helsinki p. +358 (0)10 577 5700 info@teamlines.fi www.teamlines.fi

Jätehuolto Waste service

Delete Finland Oy PAGE Hakunintie 24 55 26100 Rauma Suomi p. +358 (0)400 722 311, (24h) ville.jalava@delete.fi www.delete.fi RaumanKTK Oy Hakunintie 2 26100 Rauma p. +358 (0)20 722 9770 posti.tilaukset@raumanktk.fi www.raumanktk.fi Rauman Satama, satamavalvonta Port of Rauma, Port Control Hakunintie 28 26100 Rauma p. +358 (0)500 597 579 satamavalvonta@portofrauma.com portcontrol@portofrauma.com

Kontin käsittelylaitteita Container handling equipment

Finncontainers Oy Satamakaari 27 00980 Helsinki p. +358 (0)29 123 4300 myynti@finncontainers.fi www.finncontainers.fi

Cargotec Oy Porkkalankatu 5 00180 Helsinki p. +358 (0)2 045 511 www.cargotec.com

Scandic Contrainer Oy Keilaranta 15 02150 Espoo p. +358 (0)20 769 98 97 Kontti@scandiccontainer.fi www.scandiccontainer.fi PAGE

57

Konttien vuokraus / myynti / huolto Container rental / sales / repair service

Arctic Container Oy Rauma Hakunintie 19 PAGE 26100 Rauma 24 p. +358 (0)50 575 7896 ac.rauma@arcticcontainer.fi www.arcticcontainer.fi Depot Service Rauma Oy Hakunintie 28 26100 Rauma p. +358 (0) 40 801 4373 depot@dsr.fi www.dsr.fi

56

Markku-Kontti Oy Myllärinkatu 22 65100 Vaasa p. +358 (0)50 500 4073 info@markku-kontti.fi www.markku-kontti.fi

Kuljetusliike Y. Auramaa Oy Isometsäntie 42 26100 Rauma p. +358 (0)44 786 8700 ilpo.nurmi@auramaa.fi www.auramaa.fi www.kaukokiito.fi

Logistikas Oy Hakunintie 26 26100 Rauma p. +358 (0)2 8376 9600 info@logistikas.fi www.logistikas.fi

PAGE

Suomen vuokrakontti Oy Yrityspuistontie 2 05200 Rajamäki p. +358 (0)9 7258 8700 / +358 (0)40 5055 803 www.vuokrakontti.fi

Koulutus Education Länsirannikon Koulutus Oy WinNova p. +358 (0)2 623 7100 www.winnova.fi Satakunnan Ammattikorkeakoulu SAMK-kampus Rauma p. +358 (0)2 620 3000 www.samk.fi Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus 20014 Turun yliopisto p. +358 (0)2 333 51 mkk.utu.fi

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

139


Kuljetusliikkeitä Road transport companies

Havator PL 157 (Lempääläntie 22) 33840 Tampere p. +358 (0)10 442 5930 www.havator.fi

PAGE

40

Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy Tyventie 15 28190 Pori p. +358 (0)20 150 550 kalevi.huhtala@ kuljetusliikekalevihuhtala.fi www.kuljetusliikekalevihuhtala.fi Kuljetusliike Y. Auramaa Oy Isometsäntie 42 26100 Rauma p. +358 (0)44 786 8700 ilpo.nurmi@auramaa.fi www.auramaa.fi www.kaukokiito.fi

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA

Nurminen Logistics Services Oy Hakunintie 28 26100 Rauma p. +358 (0)10 545 00 www.nurminenlogistics.com

ABB Oy Service (erikoiskunnossapito) Hakunintie 1 26100 Rauma p. +358 (0)10 22 11 www.abb.com/fi

Rauman Kuormaus Oy Nihattulantie 136 26560 Rauma p. +358 (0)400 985 948

Koskinen-Yhtiöt Ruopantie 10 27600 Hinnerjoki p. +358 (0)2 555 0000 www.koskinen-yhtiot.fi

140

Kunnossapitopalveluja ja tarvikkeita Maintanance and repair services amd products

RaumanKTK Oy Hakunintie 2 26100 Rauma p. +358 (0)20 722 9770 posti.tilaukset@raumanktk.fi www.raumanktk.fi

Kiitolinja Oy, Rauma Hakunintie 26 26100 Rauma p. +358 (0)10 520 3926 www.kiitolinja.fi

Logistikas Oy Hakunintie 26 26100 Rauma p. +358 (0)2 8376 9600 info@logistikas.fi www.logistikas.fi

Nostokonepalvelu Projects Oy Urusvuorenkatu 1 20360 Turku p. +358 (0) 20 7480 400 nosto@nostokonepalvelu.fi www.nostokonepalvelu.fi

Roadway Transport Hällström Oy PL 130 (Karjarannantie 26) 28101 Pori p. +358 (0)2 641 7333 jukka.hallstrom@rth.fi www.rth.fi Schenker Oy p. +358 (0)10 520 00 www.schenker.fi Suomen Kaukokiito Oy Isometsäntie 42 26100 Rauma p. +358 (0)44 786 8700 www.kaukokiito.fi

PAGE

57

Team Lines Finland Oy Energiakuja 3 00180 Helsinki p. +358 (0)10 577 5700 info@teamlines.fi www.teamlines.fi VR Transpoint p. +358 (0)307 10 www.transpoint.fi

Caverion Kairakatu 1 26100 Rauma p. +358 (0)10 4071 industry@caverion.fi www.caverion.fi Euran Teollisuushuolto Oy Neitsytmäentie 5 B 27500 Kauttua p. +358 (0)44 254 1990 info@eth.fi www.eth.fi FMR Service Oy Patenttikatu 6 21100 Naantali p. +358 (0)40 765 7056 ISS Palvelut Oy, kiinteistönhoito Hakunintie 24 26100 Rauma Päivystys +358 (0)40 414 1449 palvelukeskus@iss.fi www.iss.fi

Kaplaaki Oy Kuninkaankatu 31 26100 Rauma p. +358 (0)2 822 5188 www.kaplaaki.com

PAGE

25


Rauman Seudun Ympäristöhuolto Oy Äyhöntie 311 26510 Rauma p. +358 (0)2 823 2761 info@rsyh.fi www.rsyh.fi

Lassila & Tikanoja Oyj PL 28 (Sentnerikuja 1) 00441 Helsinki p. +358 (0)10 636 111 www.lassila-tikanoja.fi

Lehtosen Konepaja Oy Haanmäentie 31 32810 Peipohja p. +358 (0)20 749 8650 www.lehtosenkonepaja.fi

PAGE

93

Oy Kendall Ab Vilkuntie 2 26100 Rauma p. +358 (0)2 8387 1100 kendall@kendall.fi www.kendall.fi

Laivanmuonitusliikkeitä Ship supplies

Rauman Sähköpalvelu Oy PL 134 (Aittakarinkatu 36) 26101 Rauma p. +358 (0)2 822 4600 www.raumansp.fi

Ab ME Group Oy Ltd Anderssonintie 4 26100 Rauma p. +358 (0)2 273 0580 rauma@megroup.fi www.megroup.fi

Rauman Tankkihuolto Oy Koisuontie 4 26410 Rauma p. +358 (0)2 823 2711 www.raumantankkihuolto.com

PAGE

41

Laivanselvitysliikkeitä Shipagents and shipclearances

RAUMA

PowerVac Oy PAGE Arvelantie 4 19 26820 Rauma p. +358 (0)40 579 0750 / +358 (0)2 533 7400 (24h) www.powervac.fi Rauma Electronics Oy PL 202 26100 Rauma p. +358 (0)50 5733 555 mail@raumaelectronics.com www.raumaelectronics.com

Rauman Akku Oy PAGE Hakunintie 7 52 26100 Rauma p. +358 (0)2 555 211 / +358 (0)400 597 066 (24h) www.raumanakku.fi Rauman Sammutin Oy Papinhaankatu 16 26100 Rauma p. +358 (0)2 822 0230 raumansammuntin@ raumansammutin.fi www.raumansammutin.fi

RTK-Palvelu Oy Papinhaankatu 8 26100 Rauma p. +358 (0)29 029 3000 info@rtkpalvelu.fi www.rtkpalvelu.fi

Sataservice Oy Isometsäntie 9-11 26100 Rauma p. +358 (0)400 230 090 www.sataservice.com

PAGE

24

PAGE

41

Securitas Oy Lyseonkatu 6 26100 Rauma p. +358 (0)20 49 1200 info@securitas.fi www.securitas.fi Wilhemsen Ship Service Unitor Safety Service Daniel Kuptz p. +(48) 603 387 078 wss.helsinki@wilhemsen.com www.wilhelmsen.com

Euroports Rauma Oy PAGE Hakunintie 23 44 26100 Rauma p. +358 (0)2 831 21 info@euroports.fi www.euroports.fi, www.euroports.com GAC Finland Oy Hakunintie 1 26100 Rauma p. +358 (0)10 545 8850, agency.rauma@gac.com www.gac.com/finland Interbulk Oy Olkiluodontie 380 27150 Eurajoki p. +358 (0)2 868 4620 interbulk@interbulk.fi www.interbulk.fi Lundström Torvald Kb Pederså 25700 Kemiö p. +358 (0)2 422 614 Meriaura Oy Linnankatu 88 20100 Turku p. +358 (0)2 2 111 600, +358 (0)400 468 025 (24h) www.meriaura.fi P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

141


Oy Backman-Trummer Ab Satamatie 13 21100 Naantali p. +358 (0)2 433 8300, +358 (0)50 5919 256 p. +358 (0)2 435 0596 agency.naantali@backmantrummer.fi www.backman-trummer.fi

Oy Transfennica Ltd PL 398 (Eteläranta 12) 00101 Helsinki p. +358 (0)9 132 62 info@transfennica.fi www.transfennica.com

Raumair Oy Kiirunvahe 7 A 7 26100 Rauma p. +358 (0)2 822 5544, +358 (0)40 822 5544 raumair@raumair.fi www.raumair.fi SAS / Blue 1 p. +358 (0)20 585 6000 www.blue1charter.fi/en PAGE

29

Rauma Chartering and Towage Agency Oy Ab Ltd PAGE Kalliokatu 2 T 40 28 26100 Rauma p. +358 (0)2 822 7900, +358 44 022 7900 (24hrs) www.raumacata.fi Rauma Shipping Oy Hollmingintie 4 26100 Rauma p. +358 (0)2 822 2414 info@raumashipping.fi www.raumashipping.fi

Lentoliikennepalveluja Air traffic service Finavia / Porin lentoasema Lentoasemantie 1 28500 Pori, lipunmyynti / matkustajaliikenne p. +358 (0)20 708 6001 Panalpina AB Tahkotie 1 F, 01530 Vantaa Tikkurilantie 136, 01510 Vantaa p. +358 (0)10 820 5900 www.panalpina.com

142

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA

Liikennevirasto Finnish transport agency Liikennevirasto Finnish transport agency PL 33 00521 Helsinki p. +358 (0)206 37 373 www.liikennevirasto.fi West Coast VTS Kallo 28880 Pori p. +358 (0)204 48 6645

Luotsit Pilots Finnpilot / Western Pilotage Zone p. +358 (02)95 34 3000 pilotorder.west@finnpilot.fi www.pilotorder.fi

Kaplaaki Oy Kuninkaankatu 31 26100 Rauma p. +358 (0)2 822 5188 www.kaplaaki.com

PAGE

25

Nesteiden varastointia Storing of chemical and oil products

Baltic Tank Oy Huolinkatu 5 20200 Turku p. +358 (0)20 7119 702 www.baltictank.fi

PAGE

54

Chemec Oy Ab Liettämö Petäjäksen irtolastisatama 26100 Rauma p. +358 (0)2 822 5780 www.chemec.fi Forlogistics Oy Martinkarin öljysatama, Ruokluodonkatu 2 26100 Rauma p. +358 (0)40 505 7244 www.forlogi.fi

Mobiilit satamanosturit Mobile harbour cranes Gottwald Port Technology GmbH / Nostokonepalvelu Oy Urusvuorenkatu 1 20360 Turku p. +358 (0) 20 7480 400 carl.wasenius@nostokonepalvelu.fi

Logistikas Oy Hakunintie 26 26100 Rauma p. +358 (0)2 8376 9600 info@logistikas.fi www.logistikas.fi

PAGE

57


Rautatiekuljetuksia Railfreight Rauma Terminal Services Oy Iso-Hakunintie PAGE 26100 Rauma 18 p. +358 (0)400 480 385 jarkko.kuusisto@telko.com www.telko.fi Oy Teboil Ab PL 57 01511 Vantaa p. +358 (0)204 7001 www.teboil.fi

Rajavartiolaitos Border Guard Länsi-Suomen merivartiosto West Finland Coast Guard p. +358 (0)71 87 27000 lansisuomenmerivartiosto@raja.fi Meripelastuksen hälytysnumerot Sea rescue emergency numbers p. +358 (0)204 1000, +358 (0)204 1001 Porin merivartioasema p. +358 (0)71 872 7150 pori@raja.fi Rauman merivartioasema Anderssonintie 2 A 26100 Rauma p. +358 (0)2 0295 427 311 pori@raja.fi www.raja.fi Susiluodon merivartioasema p. +358 (0)71 87 27120 nauvo@raja.fi susiluoto@raja.fi

Nurminen Logistics Services Oy Hakunintie 28 26100 Rauma p. +358 (0)10 545 00 www.nurminenlogistics.com VR Transpoint p. +358 (0)30 710 www.transpoint.fi VR-Yhtymä Oy, ratapihaohjaus Rauma Karjalankatu 23 26100 Rauma p. +358 (0)40 8628 612 ratapihaohjaus.rauma@vrtranspoint.fi www.vrtranspoint.fi

Satama-rakentaminen Harbour construction Nordic Lan & Wan Communications Oy Sinikalliontie 16 02630 Espoo p. +358 (0)9 4243 5555 info@lanwan.fi www.lanwan.fi Pesmel Oy PL 14 (Päntäneentie 3) 61801 Kauhajoki p. +358 (0)207 009 600 pesmel@pesmel.com www.pesmel.com Terramare Oy PL 14 00411 Helsinki p. +358 (0)9 613 621 terramare@boskalis.com terramare@terramare.fi www.terramare.fi

Visy Oy Hatanpään Valtatie 34 D 3rd floor 33100 Tampere PAGE p. +358 (0)3 211 0403 55 www.visy.fi

Tarkastuspalveluja Inspection services Bureau Veritas Linnankatu 88, 20100 Turku Hermannin rantatie 10, 00580 Helsinki p. Turku: +358 (0)10 830 8600, Helsinki: +358 (0)10 830 8630 www.bureauveritas.fi DNV GL Keilasatama 5 02150 Espoo p. +358 (0) 10 2924 200 helsinki@dnv.com www.dnv.fi Oy Lars Krogius Ab Rantatie 25 A 00500 Helsinki p. +358 (0)9 4763 63600 (24h) finland@krogius.com www.krogius.com Rauma Survey Oy p. +358 (0)50 555 9170, +358 (0)400 538 161 office@raumasurvey.fi jussi.javanainen@raumasurvey.fi www.raumasurvey.fi SGS Inspection Services Oy Paananvahe 4 A 26100 Rauma p. +358 (0)2 8376 9400 sgs.rauma@sgs.com www.sgs.fi

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

143


Varastointipalveluja Storage services

RAUMA

Euroports Rauma Oy Hakunintie 23 26100 Rauma p. +358 (0)2 831 21 info@euroports.fi www.euroports.fi www.euroports.com

PAGE

44

Forlogistics Oy Martinkarin öljysatama, Ruokluodonkatu 2 26100 Rauma p. +358 (0)40 505 7244

Suomen Viljava Oy Satama Ulkopetäjäs 26100 Rauma p. +358 (0)10 346 4670 rauma@suomenviljava.fi www.suomenviljava.fi

Kuljetusliike Y. Auramaa Oy Isometsäntie 42 26100 Rauma p. +358 (0)44 786 8700 ilpo.nurmi@auramaa.fi www.auramaa.fi www.kaukokiito.fi

Varustamoita ja varustamoiden edustajia Shipping lines and shipbrokers

Logistikas Oy Hakunintie 26 26100 Rauma p. +358 (0)2 8376 9600 info@logistikas.fi www.logistikas.fi

PAGE

57

OOCL (Finland) Ltd OY Energiakuja 3, 00180 Helsinki Melkonkatu 16A, 00210 Helsinki p. +358 (0)9 4242 8000 www.oocl.com/finland/ Panalpina Finland Tahkotie 1F 01530 Vantaa p. +358 (0)10 820 5900 info.finland@panalpina.com www.panalpina.com

144

Rauma Terminal Services Oy Iso-Hakunintie PAGE 26100 Rauma 18 p. +358 (0)400 480 385 jarkko.kuusisto@telko.com www.telko.fi

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA

PAGE

29

Ab Ronja Marin Ltd c/o Rauma Shipping Oy Hollmingintie 4 26100 Rauma p. +358 (0)2 822 2414 info@raumashipping.fi www.raumashipping.fi APL Finland Oy AB Itämerenkatu 5 A 00180 Helsinki p. +358 (0)9 4150 5300 finland_sales@apl. com www.apl.com CMA CGM Finland Televisiokatu 4 00240 Helsinki p. +358 (0)9 685 0188 hsk.sales@cma-cgm.com www.cma-cgm.com

Crystal Pool Ltd Mechelininkatu 1A 00180 Helsinki p. +358 (0)204 865 010 crystal@crystal.fi www.crystal.fi

RAUMA

Euroports Rauma Oy Hakunintie 23 26100 Rauma p. +358 (0)2 831 21 info@euroports.fi www.euroports.fi www.euroports.com Flagships Oy Finnish Liner Agencies Ab PL 648 00101 Helsinki p. +358 (0)9 685 0100 GAC Finland Oy Hakunintie 1 26100 Rauma p. +358 (0)10 545 8850 agency.rauma@gac.com www.gac.com/finland Godby Shipping Ab Södragatan 13 AX-22100 Marienhamn p. +358 (0)18 528 282 info@godbyshipping.fi www.godbyshipping.fi Hamburg Süd Finland Lautatarhankatu 6 00580 Helsinki p. +358 (0)9 4252 4400 sales@hamburgsudnorden.fi www.hamburg-sued.com K Line (Finland) Oy PL 57, Lautatarhankatu 6 00581 Helsinki p. +358 (0)207 459 211 keuhelsls@fi.kline.com www.kline.fi

PAGE

44


Maersk Finland Oy PL 11 (Teollisuuskatu 21) 00511 Helsinki p. +358 (0)9 425 0510 www.maerskline.com Niklashipping Oy Ltd PL 20 (Itätuulentie 1 A) 02101 Espoo p. +358 (0)9 4782 9300 www.niklashipping.fi OOCL (Finland) Ltd OY Energiakuja 3, 00180 Helsinki Melkonkatu 16A, 00210 Helsinki p. +358 (0)9 4242 8000 www.oocl.com/finland/ Oy Fennoscandia Chartering AB, PL 53 (Hyttitie 3) 00701 Helsinki p. +358 (0)9 642 911 info@fenscan.fi www.fenscan.fi Oy Hapag-Lloyd Finland Ab PL 142 (Mannerheimintie 16 A) 00101 Helsinki p. +358 (0)9 689 131 www.hlcl.com

Oy MSC Finland Ab Ruoholahdenkatu 21 00180 Helsinki p. +358 (0)9 4131 1500 FIN-info@hel.msc.com www.mscfinland.com

Oy Transfennica Ltd PL 398 (Eteläranta 12) 00101 Helsinki p. +358 (0)9 132 62 info@transfennica.fi www.transfennica.com

Spliethoff’s Bevrachtingskantoor B.V. P.O. Box 409,1000 AK, Radarweg 36, 1042 AA Amsterdam), The Netherlands, Amsterdam p. +31 (0)20 448 8400 gogracht@spliethoff.com www.spliethoff.com PAGE

29

Team Lines Finland Oy Energiakuja 3 00180 Helsinki p. +358 (0)10 577 5700 info@teamlines.fi www.teamlines.fi

Oy Transocean Ab Työpajankatu 5 00580 Helsinki p. +358 (0)9 413 678 sales@transocean.fi www.transocean.fi

Unifeeder Hermannin Rantatie 8 00580 Helsinki p. +358 (0)10 391 2240 book-fi@unifeeder.com

POHL & CO. GmbH Peutestrasse 67 DE-20539 Hamburg p. +49 (0)40 789 470 www.pohlgruppe.de

Oy Intercarriers Ltd Tallberginkatu 2 A 00181 Helsinki p. +358 (0)10 343 5400 helsinki@intercarriers.fi www.intercarriers.fi

Rauma Cata Oy Kalliokatu 2 T 40 26100 Rauma p. +358 (0)2 822 7900 raumacata@raumacata.fi www.raumacata.fi

Oy Melship Ab Hiilikatu 3 00180 Helsinki p. +358 (0)46 870 50 54 melship@melship.fi www.melship.fi

SAL Heavy Lift Finland Oy Tietäjäntie 2 02130 Espoo p. +358 (0)20 752 9561 finland@sal-heavylift.com www.sal-heavylift.com

Swedish Orient Line AB Klippan 1 A SE_41451 Göteborg p. +46 (0)31 354 4000 info@sollines.se

PAGE

UPM Seaways PL 224 (Kirkkokatu 1) 48101 Kotka p. +358 (0)204 151 91

28

Veden myynti aluksille Water sales to ships RaumanKTK Oy Rauman Satama, satamavalvonta Port of Rauma, Port Control Hakunintie 28 26100 Rauma p. +358 (0)500 597 579 satamavalvonta@portofrauma.com portcontrol@portofrauma.com

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

145


Viranomaiset Authorities Poliisi / Police, Poliisilaitos PL 148 (Aittakarinkatu 21) 26101 Rauma p. Emergency tel: 112, p. +358 (0)71 874 0151

ABB Oy p. +358 (0)503 324 846 simo.muurinen@fi.abb.com

Satakunnan pelastuslaitos / Fire station p. +358 (0)2 621 1500 Emergency: 112 tilannekeskus@satapelastus.fi

Ablemans Oy Härjänkurkuntie 46 21250 Masku p. +358 (0)405 297 014 jorma.juntti@ablemans.fi

Tullilaitos / Customs Tulli, Rauma Hakunintie 28 26100 Rauma p. +358 (0)20 492 7100

Admares

Muut palvelut Other services Fresco ravintolat Restaurant Satamakatu 22 D (Etappi*22*) 26100 Rauma p. +358 (0)40 516 1206 etappi@frescoravintolat.fi www.frescoravintolat.fi Merimiespalvelutoimisto MEPA Linnankatu 93 20100 Turku p. +358 (0)40 507 1140 asiamies.turku@mepa.fi www.mepa.fi Rauman merimieskirkko The Finnish Seamen’s Mission Hakunintie 28, käyntiosoite: Isohakunintie 26100 Rauma p. +358 (0)400 538 366 rauma@merimieskirkko.fi www.merimieskirkko.fi

146

Seaside Industry Park Vuokralaiset Seaside Industry Park Tenants

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA

Allstars Engineering Oy Vanha Tampereentie 187 20380 Turku p. +358 (0)040 700 8519 jouni.vakiparta@aegroup.fi Arctia Shipping Oy Laivastokatu 9 00160 Helsinki p. +358 (0)400 723 061 fennica.master@arctia.fi Cancotronic Deltamarin Enersense Ermail Oy Köykäntie 9 27100 Eurajoki p. +358 (0)400 592 305 jussi.seikkula@ermail.fi FSP Inspecta Oy Sörnäistenkatu 2 00581 Helsinki p. +358 (0)504 129 684 asmo.nayra@inspecta.com

Jaakko Niemelä Kuljetuspalvelu Kaskisto Laatu- ja Tuottavuuskonsultointi t:mi Markku Ollila Laivasähkötyö Logistikas Oy Hakunintie 12 26100 Rauma p. +358 (0)443 211 469 toni.brigatti@logistikas.fi Lohkoasennus Oy Suojantie 5 26100 Rauma p. +358 (0)405 515 988 tapio.koski@lohkoasennus.fi Lounaspark Seaside Osk Suojantie 5 26100 Rauma p. +358 (0)444 560 210 tilaukset@lounaspark.fi Merimuseo Mitie Oy Suojantie 5 26100 Rauma p. +358 (0)503 821 230 risto.rytivaara@mitie.com Onninen Opteam Nortamonkatu 18 26100 Rauma p. +358 (0)407 579 227 elina.koskela@opteam.fi Pete Work & Systems Prismarit Oy Suojantie 5 26100 Rauma p. +358 (0)400 842 305 asko.panell@prismarit.fi


Rauma Marine Constructions Oy Suojantie 5 26100 Rauma p. +358 (0)400 225 268 markku.uusitalo@rmcfinland.fi

Inspecta Oy Sörnäistenkatu 2 00581 Helsinki p. +358 (0)504 129 684 asmo.nayra@inspecta.com

Sataservice Oy Isometsäntie 9-11 26100 Rauma p. +358 (0)400 270 274 lasse.heininen@sataservive.com

RB-Asennus

LähiTapiola

Schindler

ResMarine

Lännen Omavoima

Schneider

ResRent

Länsi-Suomen OP Kauppakatu 1 26100 Rauma p. +358 (0)10 257 0001 www.op.fi

Securitas Oy Lyseokatu 6 26100 Rauma p. +358 (0)20 4911 jussi.kallio@securitas.fi

NLT

Siemens

Nordea

Stanley Security

Pihlajalinna

Rauman Energia

Topteam IT Oy Sinkokatu 11 D 26100 Rauma p. +358 (0)505 178 888 juha.suominen@topteam.fi

Auttajat

Rauman Vesi

VR Track

Eurajoen Romu Oy Lapintie 179 27100 Eurajoki p. +358 (0)443 636 000 Juuso.Luodesmeri@eurajoenromu.com

RTK-Palvelu Oy Papinhaankatu 8 26100 Rauma p. +358 (0)044 765 7145 jani.pelamo@rtkpalvelu.fi

Rolls-Royce Oy Ab Suojantie 5 26100 Rauma p. +358 (0)403 558 939 matti.seppala@rolls-royce.com RoRiCo

Seaside Industry Park Yhteystyökumppanit Seaside Industry Park Partners

Promeus

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

147


148

R A U M AN S ATAMA KÄSI KI R JA


RAUMAN SATAMA OY PORT OF RAUMA LTD

TOIMISTO / OFFICE Hakunintie 19 26100 Rauma Tel. +358 2 837 11 office@portofrauma.com

PÄÄPORTIN INFO / MAIN GATE INFO Hakunintie 28, 26100 Rauma Tel. +358 2 837 1000 Mob. +358 44 793 4700 gate@portofrauma.com

SATAMAVALVONTA / PORT CONTROL Tel. +358 500 597 579 Fax +358 2 824 0675 portcontrol@portofrauma.com Pori 50km

LAKARI LOGISTICS

PORT OF RAUMA

SEASIDE INDUSTRY PARK

RAUMA

Turku 90km


ap Ha aa as ren tie

Pohjoiskehä

u äänkat Pyynp

Isometsäntie

tu henka

Kairaka atu

tu arinka

e

Äy

Nu mm enk atu

e nti rve njä hö

Len sun kat u

Töyryntie

tu nka mo

Tarvolantie

isväylä Louna

Kodisjoentie

Ottilantie Hitsaa ja

Uoti

ta Nor

tie karin Hank

Seaside Industry Park Main Gate

Porintie

Eteläkatu

Aittakarinkatu

Tietyömaa v. 2017 Road Construction in 2017

tu

ntie

U/ TURK INKI HELS

8

1

Isoarontie

Isoarontie

ninti rsso

4,0

venkatu

Va lta ka tu

Karjala nk

Ka unis jär

tie

ie Junam

a Semin

tu tienka Rauta atu k n la Karja

e And

in Hakun

Sy vä rau ma nk atu

lä väy teis Luo

Sataman pääportti Port of Rauma Main Gate INFO / WC / Suihku Shower / 24 h Tulli / Customs Kahvila / Cafeteria

Isom etsä nti

Sork antie

Lahdenka

tu

lä äy sv

e

i ote Lu Kappelinsalm entie

lan


© Rauman kaupunki 2017 23

PO RI

8

8

23

RI PO

Lakari Logistics & Industrial Park

TAMPERE / HELSINKI

12

12

2

2 TURKU / HELSINKI

TAMPERE / HELSINKI

8

atie vanh

1

Recommended routes for heavy traffic in Rauma Rauman kaupunkialueen raskaan liikenteen suositeltavat ajoreitit RECOMMENDED ROUTE FOR HEAVY TRAFFIC RASKAAN LIIKENTEEN SUOSITELTAVA REITTI

Kourulantie

ROUTE FOR SPECIAL TRANSPORT 6,5 METRES ERIKOISKULJETUSTEN REITTI 6,5 m ROUTE FOR ADR TRANSPORT ADR-KULJETUSTEN SUOSITELTAVA REITTI TANKER TRUCKS FORBIDDEN SÄILIÖAUTOJEN AJO TIELLÄ KIELLETTY

4,0

HEIGHT LIMIT KORKEUSRAJOITUS NO ENTRY FOR HEAVY TRAFFIC RASKAAN LIIKENTEEN LÄPIAJOKIELTO


Safety is everybody’s business!

Turvallisuus on yhteinen asia!

FI

HÄLYTYSNUMEROT

!

Yleinen / Poliisi 112 ILMOITA VAHINGOT pääportin infoon

+358 2 837 1000

RAPORTOI ÖLJYVAHINGOT satamavalvontaan

+358 500 597 579

EN

EMERGENCY NUMBERS

!

General / Police 112 REPORT ALL DAMAGES to the Main Gate Info

+358 2 837 1000

REPORT OIL SPILLS to Port Control

+358 500 597 579

Rauman Satama - Käsikirja 2017  
Rauman Satama - Käsikirja 2017