Page 1

Maaritsa Rahvaraamatukogu Kroonika 2012 – 2015


2012

Alates 2007- 2012 aasta septembrini töötas raamatukogu juhatajana Anneli Siilbek. Seejärel puudus raamatukogul kuni detsembrini oma juhtaja ja seda kohust täitis Saverna raamatukogu juhtaja Tiina Hoop. Tiina alustas raamatukogus fondi korrastamise ja märgistamisega ning leidis, et oleks vaja teha kogudes inventuur. See saigi teoks 2012 aasta detsembri lõpus, kui raamatukogule oli leitud uus juhataja Jaanika Tappo. Ametlikult pidi ta juhatajana tööle hakkama järgmise kalendriaasta algusest. Inventuur viidi läbi koostöös Saverna ja Valgjärve raamatukogu juhatajatega, kes aitasid raamatukogu fondi korrastada ning selle sisu uuele juhatajale tutvustada. Vahetati välja osa raamatukogu riiulitest ning alustati laste – ja noorte kirjanduse kogu põhjaliku korrastamisega.

Raamatukogu sisevaade


2013

Alates 2. jaanuarist 2013 asus raamatukokku tööle uus juhataja Jaanika Tappo. Põhiliseks eesmärgiks oli stabiilsuse tekitamine lugejatele kindlate ja toimivate lahtiolekuaegade näol ning fondi korrastamine. Alustasime juba detsembri lõpus inventuuri, mille aktid said lõplikult vormistatud 2013 aasta alguses. Kandsime maha hulganisti vanu ja lagunenud teavikuid, parandasime ja indekseerisime olemasolevaid raamatuid. Lisaks saime raamatukogule 7 uut riiulit laste- ja teatmekirjanduse jaoks, tänu millele paigutasime raamatukogu fondi ümber, et seda saaks funktsionaalsemalt kasutada. Alustasime ürituste korraldamist raamatukogus. Esimene üritus oli märtsis toimunud „Muinasjutu laupäev“, kus lugesime koos lastega muinasjuttu, joonistasime pilte ja sõime küpsist.

Muinasjutu laupäev


Fotonäitus muinasjutu laupäeval joonistatud piltidest

Aasta teisest poolest muutusis laste üritused igal esmaspäevaseks. Mängisime lastega lauamänge, tegime viktoriini, lugesime muinasjutte, meisterdasime jne. Raamatukogus toimus 2013. aastal 3 näitust, millest suurem oli A. Kuura illustratsioonidest raamatule „Kullamäe lood“. Suurem üritus oli koostöös MTÜ Maaritsa ja külavanem Astra Kittusega „Ludo lauamängu laupäev“, mille raames käisid Ludo lauamängupoe mängujuhid tutvustamas erinevaid lauamänge, mida sai kohapeal ka mängida ja osta. Sellest arenes välja idee teha projekt lauamängude soetamiseks. Kultuuripärandi aasta raames oli raamatukogu väljapanek „Lugemist rahvakultuurist“ ning raamatukogupäevade raames lastele „Mõistatuste doomino“ ning Rahvamuinasjuttude ettelugemine ja viktoriin.


Jõuluraamatute näitus-väljapanek 2013. aasta detsembris

Raamatukoguteenuse turunduseks loodi 2013. aastal raamatukogule Facebooki lehekülg, mis võimaldab lugejal otse raamatukoguhoidjaga suhelda, raamatuid pikendada, tutvuda raamatukokku saabunud uudiskirjandusega ning toimuvate ürituste ja näitustega. Tänu KOP projektist saadud toetusele lauamängude ostuks MTÜ Maaritsa jaoks, sai raamatukogu endale võimaluse neid lauamänge kasutada ning raamatukogujuhataja tegutses lisaks oma põhitegevusele ka erinevate korraldatavate ürituste mängujuhina.


2014

2013. aasta alguses seatud eesmärk tekitada lugejates stabiilsustunnet kindlate lahtioleku aegade näol, tasus end ära. Lugejate ja laenutuste arv kasvas pea kahekordseks. Nii nagu ka 2013. aastal oli ka 2014. aastal oma kindel ja stabiilne lugejaskond. Jätkus ka laste lauamänguringiga, mis osutus väga populaarseks ning kasvas välja üldiseks laste lauamängu- ja meisterdamisringiks. Lapsed mängivad nii lauamänge kui meisterdavad ja loevad raamatuid, värvivad ja lahendavad muid ülesandeid. Rahvakultuuri keskus tunnustas juhataja Jaanika Tappot, kui tubli tegijat 21.02.2014. Raamatukogu sai endale juurde uue kuvari lugejate arvuti tarbeks, vahetasime välja osa riiuleid ja hankisime lugejatele mugava diivani. Endiselt oli raamatukogus pidevalt üleval ja iga paari kuu tagant vahetuv raamatunäitus ning ka mitmed rändnäitused.

Fotonäituse „Minu Supilinn“ plakat


Näituseplakat

Aasta lõpus viibis juhataja Jaanika Tappo lapsehoolduspuhkusel ning teda asendas Maaritsa kohalik külaaktivist Hiie Kala. Proua Kala tegeles väga edukalt igapäevase lugejateenindusega, laste üritustega ning inventari korrashoiuga. Administratiivseid ülesandeid täitis Jaaika Tappo vaatamata puhkusele siiski edasi.


2015

Aastal 2016. sai Maaritsa raamatukogus jätkatud fondide korrastamisega. Kokku sai tõstetud noortekirjandus nii Eesti kui välisautoritelt, võimaldades nii lugejatele lihtsamalt juurdepääsu. Jätkus aktiivne töö kohalike laste ja noortega. 2014. aastal alguses saanud lauamänguring arenes välja meisterdamis ja lauamänguringiks, mis toimis esmaspäevade asemel kolmapäeviti.

Laste meisterdused

Raamatukogu on täiendanud oma kogusid kaasaegse kirjandusega ning ka seal on suurem tähelepanu olnud laste ja noorte kirjandusel. Raamatukogus vahetati välja aastaid vahetust vajanud välisuks ning aasta lõpus sai raamatukogu endale lugejatele raamatute tagastamiseks ning postiljonile RVL pakkide vahetuseks mõeldud suure postkasti. Raamatukogu on avatud vaid 3 päeval nädalas ning nüüdsest saab raamatuid tagastada 24/7. Raamatukogu sai endale uue kontorikombaini, mis võimaldab printida ja kopeerida ka värviliselt ning printida A3 suuruses dokumente. Vahetati välja ka 6 vana riiulit.


Endiselt toimus raamatukogus mitmeid näituseid ja raamatute temaatilisi väljapanekuid.

Fotonäituse plakat

Maaritsa raamatukogu osales ka 5 raamatukogu ühisüritusel, kus tutvustati meie piirkonna tuntud kirjanikke. Üritus ise toimus Saverna raamatukogus.

Ühisürituse plakat


Raamatukoguteenuste kasutamine oli võrreldes 2014. aastaga natukene aktiivsem. Veidi suurenes lugejate ja laenutuste arv, samuti suurenes täiskasvanute külastuste arv ning ka laste külastuste arv ilmselt tänu meisterdamis- ja lauamängu ringile. Perioodika laenutused kahanesid veidi ja raamatukogus toimus ka veidi vähem üritusi võrreldes 2014. aastaga.

Põhilised RVL partnerid olid endiselt Valgjärve valla raamatukogud. 2015. aastal sai Maaritsa raamatukogu endale mitu uut RVL partnerit ning suurenes ka raamatute tellimine Põlva keskraamatukogust. RVL on endiselt kasutatud viis raamatute lugejatele vahendamiseks. Maaritsa raamatukogu lugejad muutuvad oma soovide esitamisel järjest julgemaks ning RVL on muutunud täiesti igapäevaseks raamatukoguteenuseks, mida ta Maaritsa raamatukogus varasemalt nii ulatuslikult ei kasutatud.

Maaritsa laste meisterdatud 3D putukad valmimisjärgus

Maaritsa rahvaraamatukogu kroonika 2012  
Maaritsa rahvaraamatukogu kroonika 2012  
Advertisement