Leija

Tampere, FI

Selkolehti Leija ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Lehteä tehdään selkokielellä, joten sitä on helpompi ymmärtää kuin tavallisia lehtiä.

Publications