OKO 2022/3

Page 38

okiem eksperta

EKSPERT OPTYK

Damian Misiak współzałożyciel grupy zakupowej Ekspert Optyk

Wysoka inflacja psuje nastroje nam wszystkim i zmienia zwyczaje konsumenckie. Rosną ceny i stopy procentowe. W tej sytuacji jedni ograniczają zbędne wydatki, gromadzą oszczędności. Inni wolą wydawać pieniądze niż patrzeć, jak ich wartość maleje. Społeczna akceptacja presji inflacyjnej w połączeniu z zawirowaniami w łańcuchach dostaw powodują, że konsumenci gotowi na zakup mogą płacić więcej, byleby tylko kupić. Tacy klienci przestali oczekiwać, że będzie taniej. Ci natomiast, których obecna sytuacja zmusza do zmiany nawyków zakupowych, zaczynają kupować produkty tańsze, z niższej półki cenowej. Jak w tej sytuacji budować w salonach optycznych lokalne akcje sprzedażowe, aby przy kosztach rosnących także dla optyka nie tracić na marży? Ten niełatwy temat podejmujemy w licznych dyskusjach z optykami zrzeszonymi w naszej grupie zakupowej.

38

2022/3

Po pierwsze, pamiętajmy, że zakup okularów nie jest impulsywny ani kompulsywny, jest wynikiem inwestycji w zaspokojenie potrzeby medycznej. Oznacza to, że konsument raczej nie pamięta, ile za aktualnie użytkowane okulary zapłacił 2 lata wcześniej. A przynajmniej zwykle nie pamięta. Poza tym, nawet jeśli będzie skłonny do odświeżenia w swojej pamięci ceny sprzed lat, ma świadomość szalejącej drożyzny. Przecież odwiedza optyka, aby zakupu dokonać. W takich wyjątkowych okolicznościach lepiej odchodzić od akcji cenowych na rzecz konstruowania sensownej segmentacji dostępnych produktów. Podwyżki powodują, że rabatem staje się już nawet niezmieniona cena albo dostępność. Po drugie, naszą przewagę zawsze buduje lojalna baza klientów, gotowych do zapłacenia pełnej ceny produktu. Dlatego też akcje cenowe zastąpmy komunikacją z klientami – jak choćby

przypomnienie, że nasz salon ciągle jest za rogiem, gdyby nasz klient okularów potrzebował. I na koniec weźmy pod uwagę, że umiarkowana inflacja nie jest dla zysków optyka groźna. Natomiast jej obecny poziom i spekulacje co do dalszych wzrostów niech staną się powodem do solidnej rewizji działań sprzedażowych oraz marketingowych prowadzonych w salonie. Razem ze swoim wykwalifikowanym zespołem działajmy sensownie i skutecznie. Naszym kapitałem są bowiem zawsze nasi pracownicy, ich obserwacje, pomysły i energia. Wszystkich zainteresowanych szczegółami naszych działań zapraszam na indywidualne konsultacje w dniach 24.06.2022 r. lub 08.07.2022 r. z naszymi Managerami Sukcesu. Konieczna wcześniejsza rezerwacja terminu pod numerem: 660 001 405.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.