Magazyn OKO 2022/2

Page 36

okiem eksperta

EKSPERT OPTYK

Małgorzata Zubala Manager Sukcesu Partnera Ekspert Optyk

Zmienność otoczenia rynkowego w ostatnich 3 latach skłania coraz większe grono niezależnych optyków do poszukiwania nowych kierunków rozwoju i wzrostu. Kolejne fale koronawirusa, zmiana przyzwyczajeń zakupowych i oczekiwań klientów oraz digitalizacja otaczającego nas świata zmieniły rynek optyczny. Nowa dynamika zmian wymusza odpowiedź biznesu, dostosowanie biznesplanu i postawienie sobie nowych celów. Bynajmniej nie chodzi wyłącznie o działanie w sposób nowoczesny, z wykorzystaniem najnowszych technologii. Nie chodzi też tylko o otwieranie nowych punktów, aby zwiększyć zasięg i liczbę wydawanych prac. Aby być skutecznym i rozwijać

36

2022/2

swój niezależny biznes optyczny, należy skupić się na celowanych działaniach zmierzających do wzrostu marżowości. Czas inflacji, podwyżek cen i niepewności nie jest odpowiedni na takie zmiany? Otóż jest! To właśnie sprzedaż jest czynnikiem, który determinuje wzrost. Ulepszanie usługi lub produktu ma sens tylko wtedy, kiedy decydujemy się na nie, aby sprzedać je innym. Swoim klientom doradzam, aby biznesplan w przypadku posiadania kilku salonów poprzedzić szczegółową analizą sprzedaży i propozycją zmian portfolio produktów. Modyfikacja struktury zakupu i sprzedaży produktów oferowanych może podnieść wyniki sprzedażowe o około 20%.

Prowadzone przeze mnie w ostatnich miesiącach projekty wspierane były szkoleniami sprzedażowymi oraz wdrożeniem systemów motywacyjnych dla pracowników. Cały cykl zmian trwa minimum dwa miesiące. Takie trójtorowe działania przynoszą najlepszy efekt i znacząco wpływają na podniesienie marżowości. Jest to sprawdzony schemat dla biznesów wielolokalizacyjnych, gotowych na nową strategię działania. Wszystkich zainteresowanych tym podejściem zapraszam na indywidualne konsultacje w dniach 29.04.2022 r. lub 20.05.2022 r. Konieczna wcześniejsza rezerwacja terminu pod numerem: 660 001 405.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.