Biała Wstążka 2016

Page 1

Lp. Realizator Państwowa 1

2

Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Komenda Miejska Policji w Suwałkach

Nazwa zadania Rozpoczęcie Kampanii BIAŁEJ WSTĄZKI.

Termin realizacji 25.11.2016r.g.12.00

Organizacja happeningu „Biała Róża dla Kobiety” – wręczanie białej róży kobietom - jako symbol szacunku wobec nich Organizacja konkursu dla placówek oświatowych na zorganizowanie kampanii Białej Wstążki na terenie swej placówki przy współudziale PCPR Suwałki i SODN w Suwałkach

25.11-10.12.2016r.

Współorganizacja konkursu dla szkół – „Szkoła – bezpieczna jak dom” - nagrodzenie placówki oświatowej, która wyróżnia się w realizacji programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania agresji rówieśniczej oraz przemocy w rodzinie oraz właściwie reaguje na przejawy zachowań aspołecznych Zorganizowanie plebiscytu na „ Gentelmana w Policji” Zorganizowanie szkolenia/debaty społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w partnerstwie z GOPS w Suwałkach. 3

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

I.SPOTKANIA DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ W 25.11-10.12.2016r. SZKOŁACH /oferta dla szkół/ Prowadzący: specjaliści 1. „Cyberprzemoc” 45 min. warsztat Specjalistycznego psychoedukacyjny dotyczy zjawiska cyberprzemocy w Ośrodka Wsparcia dla sieci. Osób Doświadczających Celem zajęć jest uświadomienie uczniom na czym Przemocy w Rodzinie polega ten problem i jakie może mieć konsekwencje Umówienia: tel. 87 565 zarówno dla osoby doświadczającej tego rodzaju 92 82 kontakt z Wiolettą przemocy jak i ją stosującej. Adresaci: młodzież z klas Przeborowską/w I-III godzinach 7.30 – 15.30/ 2. „Randka bez przemocy”–45 min. warsztat psychoedukacyjny dotyczy zjawiska przemocy w relacjach rówieśniczych. Celem zajęć jest zapoznanie z zasadami bezpiecznej podczas randki, ukazanie praw i obowiązków funkcjonujących na randkach, przekaz wiedzy o sygnałach ostrzegawczych świadczących o przemocy oraz wskazanie miejsc, gdzie można otrzymać pomoc. Adresaci: młodzież z klas II-III 07.12.2016 środa,godz. II.SPOTKANIE EDUKACYJNE DLA RODZICÓW 16.00 -17.00 /oferta dla wszystkich zainteresowanych/: Miejsce spotkania: 1) „Wokół postaw rodzicielskich” -60 min. warsztat pomieszczenie psychoedukacyjny Specjalistycznej Poradni Po spotkaniu możliwość indywidualnych konsultacji. Życia Rodzinnego Nadzieja,

Zadania realizowane pod patronatem Prezydenta Suwałk i Starosty Suwalskiego


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.