Kryllingen brosj 2018 lr 5

Page 1

M/S KRYLLINGEN II

Cruiseopplevelse under Norefjell


En gammel tradisjon

Båttrafikk på Krøderen har lange tradisjoner. Ved århundreskiftet hadde damskipsfarten sin storhetstid med tre større båter i Bergenstrafikk, fra Krøderen i syd og opp til Gulsvik i nord. I 1909 stod Bergensbanen ferdig over Hønefoss og den siste båten på Krøderen gikk i opplag i 1925. Siden har drømmen og tanken om en turistbåt versert i bygda, men det gikk 65 år før drømmen ble virkelighet. Turistbåten M/S “Kryllingen” ble satt inn i trafikk på Krøderen i 1990. Båten var 40 fot lang og tok inntil 48 passasjerer. I 2016 ble den solgt og ny båt kjøpt.

M/S Kryllingen II

Fra Gjendevannet til Krøderen kom nye MS Kryllingen II. Den ble pusset opp og bygget om vinteren 2016/17 og høytidelig døpt 9. Juni 2017. M/S Kryllingen ll er 50 fot lang og tar inntil 75 passasjerer. I salongen under dekk kan vi servere enkle retter med dertil godt drikke til inntil 50 personer. Det er salg ombord av is, mineralvann, øl og vin. Kryllingen II eies i dag av en stiftelse og drives i nært samarbeid med turistbedriftene langs Krøderen og i Krødsherad kommune. Sikkerhet er viktig for oss og Kryllingen II oppfyller alle krav til passasjerbåt i sin størrelse. Båten blir hvert år inspisert og godkjent av Sjøfartsdirektoratet. M/S Kryllingen ll blir nå også miljøsertifisert.

Fra dåpen av den nye båten M/S Kryllingen II Kaptein Knut E. Ringnes sammen med båtens gudmor og gudfar Hanne “Høne” Veikåker og Kjetil André Aamodt.


O P PLE VE LSE SMEN Y

Torsdagstur

En sjø av muligheter! M/S Kryllingen II seiler en fast tur i uken hver torsdag, ellers skreddersyr vi din tur; bryllup, 50 års dag, firmasamling, vennetur – hva det måtte være. Vi seiler dit du vil og så lenge du vil. Servering ordner vi om bord, oppe på dekk eller under dekk – alt etter vær og ønske!

En flott, spennende og guidet tur med M/S Kryllingen II på Krøderfjorden hver torsdag fra slutten av juni til medio august. Avgang Sole Hotell - overfart til Villa Fridheim - og så går seilasen opp gjennom Noresundet til Veikåker Gård og Hanne Høne på gårdsbesøk. Etter en drøy time hos dyrene og i landhandleriet på Veikåker går seilasen tilbake til Villa Fridheim og Sole Hotell. For tider og priser se oppdatert på www.kryllingen.no

Tog, båt og eventyr

I samarbeid med Krøderbanen og Villa Fridheim arrangerer M/S Kryllingen II de populære rundturene “Tog, båt og eventyr”. Turene går på søndager, fra slutten av juli til slutten av august. Start er i Vikersund der man tar Krøderbanen opp til Krøderen, så M/S Kryllingen ll opp Krøderfjorden til eventyrslottet Villa Fridheim. Returen går med veteranbuss. For mer info, tider og priser se oppdatert på www.njk.no/kroderbanen eller www.kryllingen.no

Charter M/S Kryllingen ll for et privat cruise

Frisk fjord- og fjelluft, en summende motor, tapas, reker eller biff og deilig drikke er en flott feiring av hva det nå en måtte være. Det er plass til 75 passasjerer og båten kan leies for kortere eller lengre turer, fra og til valgfri brygger. Kaptein, guide og matros følger med. For mer info, priser og menyer se oppdatert på www.kryllingen.no

M/S Kryllingen II til bryllup

En bryllupsseilas glemmes ikke så fort det er stas å kunne tøffe over Krøderen med brudepar og følge. Båten pyntes med bjørkeris og signalflagg og Kapteinen har nystrøket uniform. For mer info se oppdatert på www.kryllingen.no eller kontakt Kaptein Knut E. Ringnes på mobil 905 23 916.


6 7

10

M/S Kryllingen har utgangspunkt ved Sole Hotell på Noresund

1

5

2

4

3

8

9

11

Fjorden Krøderfjorden ligger ca. 90 km nordvest for Oslo langs Rv7 til Bergen. Fjorden er 41 km lang og har et rikt dyre- og fiskeliv, gode badeplasser og spennende opplevelser på land. Kryllingen ll har 11 brygger langs fjorden, fra Krøderen i syd til Gulsvik i nord.

1

Gulsvik Tilknyttning til - Hallingporten - Vassfaret Bjørnepark

2

3

7

Olberg - Kirkebesøk - K4 huset, kreativitet/kunst/kultur: Bergtatt gull- og sølvsmie - Dagligvarer

Ringnes Gård - Gammel odelsgård

8

Krøderen Kro - Krødern camping

Svartekroken - Nostalgisk forsamlingslokale

9

Skinnessund - Badeplass - Stevneplass - Bygdemusikkfestival

4

Veikåker kapell - Veikåker Gård/Hanne Høne

5

Villa Fridheim - Eventyrslottet

10

Klinketangen - Glesne kapell

6

Sole Gjestegård

11

Krøderbanen - Veterantog


VELKOMMEN OMBORD! Kontaktinformasjon For utfyllende informasjon om tider og innhold på faste turer, leie av M/S Kryllingen II samt billett- og leiepriser kontakt Kaptein Knut E Ringnes på mobil 905 23 916. Se også www.kryllingen.no og følg oss på facebook. Vi ønsker deg, dine venner og ditt firma velkommen om bord til en eventyrlig seilas med M/S Kryllingen ll på vakre Krøderfjorden.


www.hallmaker.no

• Tel: 67 11 21 00


2018• Design: Jan Blystad. Foto: Olav Golberg. Kari Gulsvik Akselsen, Gunvor Eline Eng Jakobsen, Ivar Blystad


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.